harmonogramem działań

Transkrypt

harmonogramem działań
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
to święto obchodzone 21 lutego. Zostało ustanowione przez UNESCO w 1999 roku, aby wspierać
ochronę różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. W Polsce, nie tylko w tym dniu,
są organizowane liczne kampanie społeczne, m.in: "Ojczysty – dodaj do ulubionych" oraz "Język
polski jest ą-ę". W naszej szkole odbędzie się Szkolny Dzień Języka Polskiego w związku z tym
klasy proszone są o zapoznanie się z harmonogramem działań:
1.Każda klasa szkoły podstawowej i gimnazjum do 17 lutego przygotuje gazetkę pod hasłem: "W
krainie języka polskiego" (można zaprezentować zasady ortograficzne, interpunkcyjne, pojęcia z
zakresu nauki o języku, pojęcia z teorii literatury, literaturę polską, itd.) Gazetka zostanie oceniona
na godzinie wychowawczej.
2.W dniu 21 lutego odbędą się rozgrywki międzyklasowe odzielnie dla szkoły podstawowej i
gimnazjum, w których uczestniczyć będzie wybrana wcześniej przez wychowawcę
3 - osobowa reprezentacja. Uczniowie będę się zmagać w następujących konkurencjach:
Zdania dla zespołów szkoły podstawowej:
- zabawa w kalambury – odgadywanie związków frazeologicznych
- zawody w szukaniu haseł w słownikach
- tworzenie ciągu słów z trudnością ortograficzną
- zabawa w poszukiwaczy błędów
- trening ortograficzny
Zdania dla zespołów gimnazjum:
- zabawa w kalambury – odgadywanie związków frazeologicznych
- konkurs krasomówczy na zadany temat
- pantomima odnosząca się do wybranego utworu literackiego
- zabawa w poszukiwaczy błędów
- potyczki językowe – pytania z zakresu nauki o języku
3.W dniu 22 lutego odbędzie się test językowy dla uczniów gimnazjum "Z językiem polskim na
ty"
4.W dniu 24 lutego na godzinie wychowawczej nastąpi rozstrzygnięcie konkursu, podsumowanie
"Potyczek Językowych" i zaprezentowanie krókiego montażu pt. "Konferencja prasowa z
częściami mowy".
Podsumowanie Potyczek Językowych
Klasa
Konkurs
Konkurs
frazeologiczny językowy
IV
-
-
V
-
-
VI
-
-
Ia
6p.
Ib
9p.
Ic
7p.
IIa
4p.
IIb
9p.
IIc
5p.
IId
12p.
IIIa
11p.
IIIb
8p.
IIIc
12p.
IIId
10p.
Gazetka
Rozgrywki
międzyklasowe
Suma
pkt.