deski sedesowe akcesoria dodatkowe - Sanit

Komentarze

Transkrypt

deski sedesowe akcesoria dodatkowe - Sanit
www.sanit-plast.com.pl
DESKI SEDESOWE
AKCESORIA DODATKOWE
opadają
o
n
projekt i wykonanie – SOC; www.sonc.pl
Polska
Korpele-Strefa 73
12-100 Szczytno
tel./fax +48 (89) 624 09 88
[email protected]
www.sanit-plast.com.pl
ŚĆ
NOWO
em wol
as
SANIT-PLAST
Adam i Eulalia Filipczak s.j.
m à de
i z zawi
sk
cy
www.sanit-plast.com.pl
DESKI SEDESOWE Z POLIPROPYLENU
KASKADA
deska o działaniu antybakteryjnym
PO LY PRO PY LEN E TOI LET SE ATS ( W IT H A N TI B ACT ER I A L A D D ITI V E )
СИ ДЕНЬЕ Д ЛЯ У НИТАЭА ПОЛИПРОПЫЛЕН (C А H T И Б A К Т ЕРИ Ц И Д НО ГО Д ЕЙ СТ ВИ Я)
WAGA: 1,0 kg
WEIGHT 1,0 kg
ВЕС 1,0 kg
MOCOWANIE: ZAWIAS WOLNOOPADAJĄCY – REGULOWANY
ATTACHMENT HINGE SOFT CLOSE – ADJUSTABLE
КРЕПЛЕНИЕ ПЕТЛЯ БЕСПЛАТНО ПАДЕНИЯ – РЕГУЛИРУЕМЫЙ
deska z zawiasem
wolnoopadającym
ŚĆ
NOWO
nr kat. 010/AW
KOMPAKT
deska o działaniu antybakteryjnym
nr kat. 013/AW
WAGA: 1,1 kg
WEIGHT 1,1 kg
ВЕС 1,1 kg
MOCOWANIE: ZAWIAS WOLNOOPADAJĄCY – REGULOWANY
ATTACHMENT HINGE SOFT CLOSE – ADJUSTABLE
КРЕПЛЕНИЕ ПЕТЛЯ БЕСПЛАТНО ПАДЕНИЯ – РЕГУЛИРУЕМЫЙ
ŚĆ
NOWO
www.sanit-plast.com.pl
deska z zawiasem
wolnoopadającym
www.sanit-plast.com.pl
CLEO
deska o działaniu antybakteryjnym
WAGA: 0,65 kg
WEIGHT 0,65 kg
ВЕС 0,65 kg
MOCOWANIE: ZAWIAS PLASTIKOWY – REGULOWANY
ATTACHMENT PLASTIC HINGE – ADJUSTABLE
КРЕПЛЕНИЕ ПЛАСТИК ПЕТЛЯ – РЕГУЛИРУЕМЫЙ
deska z zawiasem wolnoopadającym à w opracowaniu
toilet seat with soft close à in developing
СИДЕНЬЕ ДЛЯ УНИТАЭА ПЕТЛЯ БЕСПЛАТНО ПАДЕНИЯ à в развивающихся
nr kat. 09/A
www.sanit-plast.com.pl
LUX
twarda
deska o działaniu antybakteryjnym
WAGA: 2,1 kg
WEIGHT 2,1 kg
ВЕС 2,1 kg
MOCOWANIE: ZAWIAS PLASTIKOWY LUB METALOWY – REGULOWANY
ATTACHMENT PLASTIC HINGE / METAL HINGE – ADJUSTABLE
КРЕПЛЕНИЕ ПЛАСТИК ПЕТЛЯ / МЕТАЛЛ ПЕТЛЯ – РЕГУЛИРУЕМЫЙ
nr kat. 011/AM
nr kat. 011/A
deska z zawiasem wolnoopadającym à w opracowaniu
toilet seat with soft close à in developing
СИДЕНЬЕ ДЛЯ УНИТАЭА ПЕТЛЯ БЕСПЛАТНО ПАДЕНИЯ à в развивающихся
www.sanit-plast.com.pl
SLIM
deska o działaniu antybakteryjnym
WAGA: 1,2 kg
WEIGHT 1,2 kg
ВЕС 1,2 kg
MOCOWANIE: ZAWIAS PLASTIKOWY LUB METALOWY – REGULOWANY
ATTACHMENT PLASTIC HINGE / METAL HINGE – ADJUSTABLE
КРЕПЛЕНИЕ ПЛАСТИК ПЕТЛЯ / МЕТАЛЛ ПЕТЛЯ – РЕГУЛИРУЕМЫЙ
nr kat. 012/AM
nr kat. 012/A
deska z zawiasem wolnoopadającym à w opracowaniu
toilet seat with soft close à in developing
СИДЕНЬЕ ДЛЯ УНИТАЭА ПЕТЛЯ БЕСПЛАТНО ПАДЕНИЯ à в развивающихся
KASKADA
deska o działaniu antybakteryjnym
nr kat. 010/AM
www.sanit-plast.com.pl
WAGA: 1,0 kg
WEIGHT 1,0 kg
ВЕС 1,0 kg
MOCOWANIE: ZAWIAS PLASTIKOWY LUB METALOWY – REGULOWANY
ATTACHMENT PLASTIC HINGE / METAL HINGE – ADJUSTABLE
КРЕПЛЕНИЕ ПЛАСТИК ПЕТЛЯ / МЕТАЛЛ ПЕТЛЯ – РЕГУЛИРУЕМЫЙ
nr kat. 010/A
www.sanit-plast.com.pl
KOMPAKT
deska o działaniu antybakteryjnym
WAGA: 1,1 kg
WEIGHT 1,1 kg
ВЕС 1,1 kg
nr kat. 013/AM
MOCOWANIE: ZAWIAS PLASTIKOWY – REGULOWANY
ZAWIAS METALOWY – REGULOWANY LUB NIEREGULOWANY
ATTACHMENT PLASTIC HINGE – ADJUSTABLE / METAL HINGE – ADJUSTABLE, NONADJUSTABLE
КРЕПЛЕНИЕ ПЛАСТИК ПЕТЛЯ – РЕГУЛИРУЕМЫЙ / МЕТАЛЛ ПЕТЛЯ – РЕГУЛИРУЕМЫЙ, НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ
nr kat. 013/AM bis
nr kat. 013/A
www.sanit-plast.com.pl
DESKI SEDESOWE Z DUROPLASTU
VENUS
twarda
deska o działaniu antybakteryjnym
DU RO PL AST TOI LET SE ATS ( W IT H A N TI B ACT ER I A L A D D ITI V E )
СИ ДЕНЬЕ Д ЛЯ У НИТАЭА ДУ РОП Л АСТ (C А H T И Б A К Т ЕРИ Ц И Д НО ГО Д ЕЙ СТ ВИ Я)
WAGA: 1,6 kg
WEIGHT 1,6 kg
ВЕС 1,6 kg
MOCOWANIE: ZAWIAS PLASTIKOWY – REGULOWANY
ZAWIAS METALOWY – REGULOWANY LUB NIEREGULOWANY
ATTACHMENT PLASTIC HINGE – ADJUSTABLE / METAL HINGE – ADJUSTABLE, NONADJUSTABLE
КРЕПЛЕНИЕ ПЛАСТИК ПЕТЛЯ – РЕГУЛИРУЕМЫЙ / МЕТАЛЛ ПЕТЛЯ – РЕГУЛИРУЕМЫЙ, НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ
nr kat. 015/AM
nr kat. 015/AM bis
nr kat. 015/A
deska z zawiasem wolnoopadającym à w opracowaniu
toilet seat with soft close à in developing
СИДЕНЬЕ ДЛЯ УНИТАЭА ПЕТЛЯ БЕСПЛАТНО ПАДЕНИЯ à в развивающихся
AKCESORIA DODATKOWE
O PTIO N A L ACCESSO RI ES
А КСЕССУА РЫ ДОПОЛНИТЕ ЛЬНЫИЕ
nr kat.019/bis
ZAWIAS METALOWY
– NIEREGULOWANY
METAL HINGE – NONADJUSTABLE
МЕТАЛЛ ПЕТЛЯ – НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ
nr kat.020/A
ZAWIAS PLASTIKOWY
WOLNOOPADAJĄCY
– REGULOWANY, KRÓTKI
PLASTIC HINGE SOFT CLOSE – ADJUSTABLE, SHORT
ПЛАСТИК ПЕТЛЯ БЕСПЛАТНО ПАДЕНИЯ
– РЕГУЛИРУЕМЫЙ, КОРОТКИЙ
nr kat.019/A
ZAWIAS PLASTIKOWY
– REGULOWANY, KRÓTKI
PLASTIC HINGE – ADJUSTABLE, SHORT
ПЛАСТИК ПЕТЛЯ – РЕГУЛИРУЕМЫЙ, КОРОТКИЙ
ŚĆ
NOWO
www.sanit-plast.com.pl
nr kat.020/B
ZAWIAS PLASTIKOWY
WOLNOOPADAJĄCY
– REGULOWANY, DŁUGI
PLASTIC HINGE SOFT CLOSE – ADJUSTABLE, LONG
ПЛАСТИК ПЕТЛЯ БЕСПЛАТНО ПАДЕНИЯ
– РЕГУЛИРУЕМЫЙ, ДОЛГО
nr kat.019/B
nr kat.019/M
PLASTIC HINGE – ADJUSTABLE, LONG
ПЛАСТИК ПЕТЛЯ – РЕГУЛИРУЕМЫЙ, ДОЛГО
METAL HINGE – ADJUSTABLE
МЕТАЛЛ ПЕТЛЯ – РЕГУЛИРУЕМЫЙ
ZAWIAS PLASTIKOWY
– REGULOWANY, DŁUGI
ZAWIAS METALOWY
– REGULOWANY

Podobne dokumenty