Opracował: Piotr Szefer Konsultant merytoryczny: Jacek Kiecana

Transkrypt

Opracował: Piotr Szefer Konsultant merytoryczny: Jacek Kiecana
Energia kinetyczna
Energia kinetyczna to energia poruszającego się ciała - związana z jego ruchem.
Każde ciało, które względem danego układu odniesienia jest w ruchu, posiada w tym układzie
energię kinetyczną.
Wartość energii kinetycznej jest równa pracy, jaką trzeba włożyć, aby rozpędzić ciało.
Po wykonaniu tej pracy rozpędzone ciało będzie posiadało energię. Energię tę można z kolei
wykorzystać na wykonanie pracy – np. rozpędzona woda porusza łopatki turbiny.
∆E k = W
Aby rozpędzić ciało od zera do szybkości v należy wykonać pracę:
W = F⋅s
Wartość siły F obliczamy za pomocą wzoru F = m ⋅ a , a drogę w ruchu jednostajnie
a ⋅ t2
przyspieszonym z szybkością początkową równą zero, za pomocą wzoru s =
.
2
2
∆E k = W = F ⋅ s = m ⋅ a ⋅
a ⋅ t 2 m ⋅ a 2 ⋅ t 2 m ⋅ (a ⋅ t )
m ⋅ v2
=
=
=
2
2
2
2
Gdy szybkość początkowa v 0 = 0 , również początkowa energia kinetyczna jest równa zero.
∆E k = E k − E k 0 = E k − 0 = E k
Energię kinetyczną obliczamy za pomocą wzoru:
Ek =
m ⋅ v2
2
Jednostką energii kinetycznej jest dżul (1J):
2
m2
 m
[E k ] = 1kg ⋅ 1  = 1kg ⋅1 2 = 1kg ⋅1 m2 ⋅1m = 1N ⋅1m = 1J
s
s
 s
Opracował: Piotr Szefer
Konsultant merytoryczny: Jacek Kiecana

Podobne dokumenty