Co na temat ogrodzenia mówi polskie prawo budowlane

Transkrypt

Co na temat ogrodzenia mówi polskie prawo budowlane
Co na temat ogrodzenia mówi polskie prawo budowlane
Przy projektowaniu ogrodzenia powinniśmy uwzględnić kilka podstawowych zasad zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego.
•Poprawnie wytyczyć przebieg ogrodzenia zgodnie z granicami naszej działki.
•Bramy w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki i mieś progów
utrudniających wjazd osobom niepełnosprawnym.
•Szerokość światła wjazdu bramy powinna wynosić co najmniej 2,4m a szerokość furtki
co najmniej 0,9m.
•Zabrania się umieszczenia na wysokości mniejszej niż 1,8m drutu kolczastego,
tłuczonego szkła oraz innych ostro zakończonych elementów.
•Ogrodzenia powinny być ażurowe co najmniej powyżej 0,6m od poziomu terenu.

Podobne dokumenty