Nowa instrukcja SWING

Transkrypt

Nowa instrukcja SWING
Instrukcja obsługi i montażu
1. Zasady bezpiecznego użytkowania produktu
SIŁOWNIK DO BRAM ROZWIERNYCH
1.1 Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom stosuj się dokładnie do zaleceń
instrukcji. Niewłaściwy montaż lub użytkowanie produktu może wyrządzić ludziom
poważne szkody.
1.2 Trzymaj instrukcję w bezpiecznym miejscu, w celu bezproblemowego odniesienia
się do niej w przyszłości.
1.3 Produkt został stworzony i zaprojektowany, aby używać go tylko w określony w
dokumentacji sposób. Każde nietypowe użycie może spowodować uszkodzenie
urządzenia oraz być źródłem potencjalnego niebezpieczeństwa dla użytkowników.
1.4 Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy nad systemem należy odłączyć źródło
zasilania.
1.5 Nie Bierzemy odpowiedzialności w kwestii bezpieczeństwa i poprawnej pracy
automatyki, gdy w systemie zostaną użyte komponenty niezalecane przez
producenta.
1.6 Nie dokonuj żadnych zmian w częściach automatyki.
1.7 Nie dopuść, aby dzieci lub inne osoby znajdowały się w pobliżu pracy urządzenia.
1.8 Pilot zdalnego sterowania powinien być trzymany z dala od dzieci.
1.9 Użytkownik powinien się powstrzymać od dokonywania samodzielnych napraw
bądź regulacji systemu. W tym celu należy skontaktować się wyłącznie z
wykwalifikowanym personelem.
1.10 Niestosowanie się do instrukcji i uwag w niej zawartych może prowadzić do
uszkodzenia urządzenia i utraty gwarancji.
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU
PROSZĘ O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z
INSTRUKCJĄ
-2-
2. Specyfikacja techniczna
3. Wymiary i montaż mechaniczny
Powyższe wymiary mogą się niewiele różnić.
Moc silnika
24VDC 60W
Prędkość obrotowa
1500 obr./min
Prędkość przesuwu ramienia
16 mm/sek
Wysuw ramienia
300mm
Maksymalna długość otwieranego skrzydła
Zakres temperatur
3m
-25°C ~ 65°C
Klasa ochrony
IP54
Wyłączniki krańcowe
magnetyczne
-3-
UWAGA !!!
Aby nie doszło do uszkodzenia mechanizmu wysuwany trzpień siłownika nie może
osiągać swojej pozycji maksymalnie wsuniętej ani maksymalnie wysuniętej – należy
zapewnić przynajmniej 5mm luzu. Na przykładzie Rys. 2 oznacza to, że dystans
pomiędzy środkiem tylnego mocowania i środkiem przedniego mocowania siłownika
zamontowanego na bramie musi być dłuższy niż 655mm w przypadku siłownika w
pełni złożonego (Rys. 12).
Wymagany luz należy zapewnić poprzez odpowiednie ustawienie magnetycznych
wyłączników krańcowych (Rys. 14) lub odbojników (Rys. 15) w tym przypadku
skrzydło powinno dojść do odboju zanim wysuwany trzpień osiągnie pozycje w pełni
wsuniętą lub w pełni wysuniętą.
-4-
UWAGA !!!
Siłownik powinien być pochylony lekko ramieniem ku dołowi (Rys. 10) – tylko
taki montaż zapewnia prawidłowe odprowadzanie wody i wilgoci zbierającej się na
siłowniku.
Nie należy montować siłowników narażonych na warunki atmosferyczne „silnikiem
do góry”.
Przykład:
L=650+5mm
A
B
C
D
E
F
L
100 188 30 90° 98 843 655
90 198 40 90° 98 853 655
98 188 30 90° 98 849 655
-5-
W przypadku niestosowania się do powyższych zaleceń może dojść do awarii
silnika.
-6-
-7-
-8-
4. Regulacja wysuwu siłowników
UWAGA !!!
Podczas eksploatacji zadbaj o to, aby:
Gumowy kapturek uszczelniający bezwzględnie zawsze był założony na
zamku,
Przewód zasilający siłownik (dławica kablowa) był zawsze dobrze dokręcony
do korpusu siłownika,
Przewód zasilający nie był narażony na nadmierne wyginanie.
-9-

Podobne dokumenty