ENERGIA – Powtórzenie przed egzaminem nr_4

Transkrypt

ENERGIA – Powtórzenie przed egzaminem nr_4
ENERGIA – Powtórzenie przed egzaminem nr_4. Zadania zamknięte.
Zagadnienia i zadania.
1. W którym przypadku wykonano większą pracę?
a) Działając siłą 5N i przesuwając ciało o 10m
b) Działając siła 10N i przesuwając ciało o 10
2. W którym przypadku wykonano większą pracę?
a) Działając siłą 4N i przesuwając ciało o 3m
b) Działając siłą 4N i przesuwając ciało o 6m
3. Czy w sytuacjach poniżej jest wykonana praca w sensie fizycznym?
a) Pisarz wymyśla nową powieśd
TAK/NIE
b) Pług przesuwa śnieg
TAK/NIE
c) Człowiek pcha ścianę bloku
TAK/NIE
d) Wyciąg wciąga narciarza na stok
TAK/NIE
4. Połącz wielkośd fizyczną z jej jednostką:
Siła
Praca
Droga
Czas
(F)
(W)
(s)
(t)
sekunda
niuton
dżul
metr
(s)
(N)
(J)
(m)
5. Energia kinetyczna ciała zależy od:
a) Masy i objętości ciała
b) Tylko od szybkości ciała
c) Masy i szybkości ciała
d) Gęstości i wysokości ciała nad Ziemią
5. Jeśli masa ciała wzrośnie 2-krotnie, to jego energia kinetyczna
a) Zmaleje 2-krotnie
b) Wrośnie 4-krotnie
c) Nie zmieni się
d) Wrośnie 2-krotnie
6. Gdy szybkośd ciała wzrośnie 2-krotnie, to jego energia kinetyczna
a) Nie zmieni się
b) Zmaleje 4-krotnie
c) Wzrośnie 2-krotnie
d) Wrośnie 4-krotnie
7. Połącz wzór z wielkością fizyczną:
Praca
Moc
Energia kinetyczna
8. Wpisz w puste miejsca w tabeli brakujące jednostki, symbole i wielkości fizyczne:
Wielkośd fizyczna
Symbol wielkości
fizycznej
jednostka
P
wat
Symbol jednostki
Praca
Energia kinetyczna
J
9. Rakieta leci ze stałą szybkością.
Energia potencjalna ciężkości rakiety
ROŚNIE/MALEJE
Pracę wykonuje w tym wypadku
a) Siła zewnętrzna (siła silnika rakiety)
b) Siłą wzajemnego oddziaływania między rakietą a Ziemią (siła ciężkości)
10. Zakreśl prawidłowe stwierdzenie. Energia potencjalna ciężkości ciał:
a) Jest wprost proporcjonalna do wysokości tych ciał nad Ziemią
b) Jest odwrotnie proporcjonalna do wysokości
11. Spadochroniarz spada na Ziemię
a) Energia potencjalna ciężkości spadochroniarza
ROŚNIE/MALEJE
b) Pracę wykonuje
SIŁA ZEWNĘTRZNA/SIŁA CIĘŻKOŚCI
12. Jastrząb wiszący nieruchomo nad Ziemią posiada energię
a) Kinetyczna
b) Potencjalną
c) Kinetyczną i potencjalną
13. Lecący samolot posiada energię
a) Kinetyczną i potencjalną
b) Kinetyczną
c) Potencjalną
14. Gdy kropla deszczu spada w dół
a) Jej energia kinetyczna rośnie, a potencjalna maleje
b) Nie zmienia się jej energia kinetyczna ani energia potencjalna
c) Jej energia kinetyczna maleje, a potencjalna rośnie