Hasło ogniskowokompleksowa-metoda-ochrony-lasu

Transkrypt

Hasło ogniskowokompleksowa-metoda-ochrony-lasu
ogniskowo-kompleksowa metoda ochrony lasu
(ochrona lasu), wieloelementowy, otwarty i wzbogacony w miarę postępu wiedzy system dzialania,
zmierzający do możliwie największego, osiągalnego przyrodniczo i uzasadnionego ekonomicznie
podnoszenia zdolności do samoregulacji stosunków ilościowych w biocenozach lasów
zagospodarowanych, realizoawny przez organizowanie układów sił oporu środowiska (m.in.
protegowanie naturalnych wrogów szkodliwych owadów, np. parazytoidów i drapieżców)
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Instrukcja Ochrony Lasu, CILP, 2004, Warszawa

Podobne dokumenty