VIII OGÓLNOMIEJSKI PRZEGLĄD FLIMÓW

Transkrypt

VIII OGÓLNOMIEJSKI PRZEGLĄD FLIMÓW
VIII OGÓLNOMIEJSKI PRZEGLĄD FLIMÓW AMATORSKICH w
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W ZIELONEJ GÓRZE
Tytuł:
Reżyseria:
Scenariusz:
Montaż:
Zdjęcia:
Obsada:
Rok produkcji:
Czas trwania:
Kategoria: fabuła /dokument/inne… ( niepotrzebne skreślić)
Adres autora/producenta:
Telefon komórkowy, stacjonarny:
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu Festiwalu i akceptuję go oraz zgłaszam mój
wyżej opisany film.
Data i podpis ……………………………

Podobne dokumenty