Khaled Basmadji - Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu

Komentarze

Transkrypt

Khaled Basmadji - Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu
Kobieta zakonna z Asyrii, olej na płótnie, 2013
Aramejka, olej na płótnie, 2013
Dziewczyna Wschodu, olej na płótnie, 2013
Fenicjanka, olej na płótnie, 2013
Ratuj nas Boże, olej na płótnie, 2014
Khaled Basmadji
Urodzony 21.4.1944 r. w Aleppo, mieście
Powrócił do Syrii i tam nieprzerwanie pra-
Zaowocowało to kilkoma wystawami indy-
tuacja. Pozbawiony możliwości powrotu,
Nie jest uchodźcą ani emigrantem, jest
Malarstwo Khaleda Basmadjego tema-
położonym na północy Syrii. Tam też żył i
cował jako wykładowca na Uniwersytecie
widualnymi i wspólnymi, które czyniły ży-
tracąc cały dorobek życia, łącznie z wy-
obywatelem Polski i dlatego nie przysługu-
tycznie i kolorystycznie jest różnorodne
dorastał. Po uzyskaniu średniego wykształ-
Medycznym w Aleppo uzyskując tytuł pro-
cie piękniejszym. W 2012 roku wyjechał do
pracowaną już emeryturą, pozostał w Pol-
je mu żadna pomoc. Zakotwiczył się więc w
i niespokojne, co jest wyrazem rozdarcia
cenia wyjechał do Polski, gdzie się kształcił
fesora. Malarstwem zajmował się już pod-
Polski na wakacyjny miesiąc i już nie wrócił,
sce, którą na szczęście zawsze uważał za
piwnicy gdańskiego blokowiska i maluje by
wewnętrznych zmagań. Choć to bój namięt-
aż do uzyskania doktoratu na Uniwersyte-
czas studiów i kontynuował to hobbystycz-
bo w tym właśnie miesiącu przestało funk-
swoją drugą ojczyznę i był jej zawsze też
zarobić na życie. Wiek i fizyczne możliwo-
ny i bolesny, jednak nie zawsze zwycięski.
cie Przyrodniczym we Wrocławiu.
nie z wewnętrznej potrzeby.
cjonować lotnisko i nasiliła się wojenna sy-
wdzięczny.
ści nie dają szansy na inny zarobek, którym
Miłość zrodzona - muzyka, olej na płótnie, 2014
←←←
Uwięziona, olej na płótnie, 2013
→→→
Kobiety Wschodu...przesłonięte obyczajowością i zwyczajem, olej na płótnie (fragment,) 2014
Khaled Basmadji: 795-640-505 e-mail: [email protected]
Klub Muzyki i Literatury ■ Pl. Gen. T. Kościuszki 10 ■ 50-028 Wrocław
tel./faks 71 344 43 30 ■ 506 85 50 00 ■ [email protected] ■ www.klubmil.pl
Klub Muzyki i Literatury
zaprasza na wystawę
malarstwa olejnego
Khale d
Basmadji
W części muzycznej
Tomasz Marut - fortepian
Galeria Klubu MiL czynna: Pn. - Pt. od 10 00 do 1800 ■ Sb. od 1200 do 1800
Wernisaż 5 grudnia 2015
(sobota) godz. 1700
Wydała Oficyna Wydawnicza Akwedukt
Wystawa czynna
do 13 stycznia 2016
potrafi dzielić się też z innymi.
proj. graf. Camila Żurawska-Chwiszczuk

Podobne dokumenty