FORMULARZ ODBIORU NAGRODY (FON)

Transkrypt

FORMULARZ ODBIORU NAGRODY (FON)
FORMULARZ ODBIORU NAGRODY (FON)
Organizator Programu:
Spółdzielnia Turystyczno-Handlowa „Pilsko”, ul. Jana Kazimierza 1, 34-340 Jeleśnia
Uczestnik Programu:
imię ............................................................................
nazwisko ....................................................................
adres zamieszkania ...................................................
numer karty ... ...........................................................
Potwierdzam odbiór nagrody ................................................................................................................
.....................................................
(miejscowość, data)
................................................................
(podpis Uczestnika programu)

Podobne dokumenty