opel junior

Komentarze

Transkrypt

opel junior
OD REDAKCJI
3
SŁOWO NA DROGĘ
Adam Opel, gdy zakładał w 1862 roku w Rüsselsheim swoją firmę, nie planował produkcji
samochodów. Początkowo produkował maszyny do szycia, rowery. Po śmierci Adama Opla
w 1895 r. za prowadzenie rodzinnego przedsiębiorstwa odpowiedzialni byli głównie dwaj
spośród pięciu synów – Fritz oraz Wilhelm.
Podobnie jak ojciec, zapatrzeni na najnowsze
technologie, nie mogli nie zwrócić uwagi na
rodzący się powoli przemysł samochodowy. Od
1899 roku zaczęli produkować samochody.
W 1899 r. Opel podpisuje umowę o współpracę z producentem podwozi z Dessau – Friedrichem Lutzmannem, która trwa przez dwa lata.
W tym samym roku powstaje w Rüsselsheim
pierwszy wspólny, ręcznie montowany pojazd –
Opel-Patent-MotorWagen, System Lutzmann,
o mocy 3,5 KM, maksymalnej prędkości
20 km/h, który został sprzedany w 11 egzemplarzach. W 1901 roku zostaje podpisana umowa
z francuskim konstruktorem Alexandrem Darracqiem, w wyniku której powstał model 9PS.
Opel wykupuje od Darracq’a licencję i już rok
później, na salonie samochodowym w Hamburgu zostaje zaprezentowany pierwszy model
wyprodukowany całkowicie w fabryce w Rüsselsheim – 10/12PS. Auto to dysponuje dwucy-
litrów, dysponująca mocą
260 koni mechanicznych.
Wyposażony w nią Opel
Rennwagen zdobywa liczne
nagrody za zwycięstwa w wyścigach.
W 1929 roku fabryka została wykupiona przez
koncern General Motors, którego częścią
jest do dziś. Dzisiaj Opel to marka kojarzona
z solidnością i nowatorstwem. Zaawansowana
technologia, oszczędne i ekologiczne silniki
oraz niepowtarzalny design plasują samochody ze znaczkiem Opla wśród najchętniej kupowanych aut na świecie.
Przemysław Walewski
Redaktor Naczelny
lindrowym silnikiem, chłodzonym cieczą, który
osiągał zawrotną, jak na owe czasy, prędkość
45 km/h. Już rok później z fabryki wyjeżdża
model z 4-cylindrową jednostką.
Dalszy rozwój firmy Opel to wprowadzenie
w 1910 r., zainspirowane podróżą Wilhelma
Opla do Stanów Zjednoczonych, produkcji
modułowej. Dzięki temu możliwe było łączenie
różnych nadwozi z różnymi silnikami i podwoziami. Duże znaczenie dla dalszych losów firmy
ma także pożar, który doszczętnie niszczy
„starą” fabrykę w Rüsselsheim w 1912 r. Na
zgliszczach powstał nowoczesny zakład, który
koncentruje się na produkcji samochodów. Już
dwa lata później powstaje największa w historii firmy jednostka napędowa o pojemności 12
Rok XI
kwartalnik Stowarzyszenia
Partnerów General Motors
e-mail: [email protected] www.spgm.pl
Biuro SPGM ul. Kościuszki 28 lok.7
40-048 Katowice, tel. 32/330 10 10
Koncepcja pisma i Copyright © ARF Agencja Prasowa
Rada Programowa:
Leszek Rusnak
Witold Trawka
Redaktor Naczelny:
Przemysław Walewski
e-mail: [email protected]
23(/ 0$ =$6=&=<7 35=('67$:,ú
Druk: Oficyna Wydawnicza „SIGNUM”
ul. Kresowa 4, 56-400 Oleśnica
OPEL JUNIOR
'=,Ý.8-Ý :$0
=$ 35=<%<&,(
OPUS 1
&Z(ĚË, .$TI(
&Z(
ĚË, .$TI(
TO TYLKO KRYPTONIM
Zdjęcia:
General Motors, ARF,
archiwum
Przedruki z kwartalnika AUTOMAGAZYN
dozwolone s¹ wy³¹cznie za pisemn¹
zgod¹. Redakcja nie zwraca materia³ów
nie zamówionych, zastrzega sobie prawo
do redagowania nades³anych tekstów,
prawo robienia skrótów w listach do redakcji i nie odpowiada za treœæ reklam.
Wydawca ma prawo odmówiæ zamieszczenia reklam, gdy ich treœæ i forma s¹
sprzeczne z charakterem magazynu
(art. 36, pkt 4 Prawo Prasowe).
NA DZISIEJSZYM
SPOTKANIU PODEJMIEMY
'(&<=-Ý 2 7<0 -$.
2),&-$/1,( 2*º26,0<
1$=:Ý -81,25$’
&+&,$º%<0 35=('67$:,Ë &+5,6723+$
1$6=(*2 12:(*2 .2/(*Ý .7©5<
: 7<0 7<*2'1,8 52=32&=ɺ 35$&Ý
: 1$6=<0 =(632/( '2 635$:
KOMUNIKACJI
'=,(ą
'2%5<
32:,('=,(/,Ě0< -8ĸ
35=(35$6=$0
CZY
0©*º%<0
=$'$˒
’3<7$1,(""
’6º8&+$0
-$1(5,."
H5ISTOPH
Ë C
EĚ
0<!
CZ
IT$
:
å
4
AKTUALNOŚCI
www.spgm.pl
Opel Astra Sports Tourer w formacie
Opel Astra Sports Tourer uznana za najbardziej rozsądny
wybór. Praktyczność pierwszej klasy ujęta w formacie
kompaktowego kombi.
C
zytelnicy czołowego magazynu
konsumenckiego w Niemczech
„Guter Rat” oraz „SUPERillu” wybrali trzy modele samochodów, które
stanowią najbardziej rozsądny wybór
spośród bardzo szerokiej oferty produktowej dostępnej w salonach dealerskich różnych marek. Opel Astra Sports
Tourer zajął pierwsze miejsce w kategorii kombi/vany.
&272:º$Ě&,:,(-(67’
-81,25"
721$6=1$67Ý31<
0$º<23(/
=83(º1,(12:<
%$5'=2,1'<:,'8$/1<
=:,(/.,0&+$5$.7(5(0
Ě:,(71(&=7(520,(-6&2:(
$872&+5,6723+
ĸ$'1$7$1'(7$
52=80,(6="
632'2%$
&,6,Ý
:<ºÉ&=1,(1,(0,(&.$
TECHNOLOGIA
02&12672-É&<1$
0$0(75$ &=7(5(&+.2º$&+
'º8*2Ě&,’
’01,(-:,Ý&(-
7<32:<'(6,*123/$
ATLETYCZNA SYLWETKA I TAK
%$5'=2
.2/252:<
6.252-(67
.2/252:<’
TO DLACZEGO
0<-(67(Ě0<
&=$512%,$/,"
1$5<1.8
'$/(-’
=$'(%,878-(
$/(3275$),'26.21$1$32&=É7.8
/('23$62:$Ë6,Ý'2
201352.8 75=<'5=:,2:<
7:2-(*267</8’
’:Ě52'.8,
1$=(:1É75=
å
Opel junior - opus 1 | 2/9
Hasło „rozsądny wybór” kryje w sobie
takie cechy jak ekonomiczność, wpływ
na środowisko i bezpieczeństwo podróżujących. Te wszystkie cechy posiada
Opel Astra Sports Tourer. W konkursie
brały udział 32 różne modele, które
zadebiutowały na rynku w roku 2011. Na
swoich faworytów głosy oddało łącznie
4,8 mln osób.
Astra w wersji nadwozia kombi, dzieląca projektowe założenia Opla oraz
nazwę Sports Tourer ze swym większym
odpowiednikiem, modelem Insignia,
wyróżnia się dynamicznym wyglądem,
który połączono z dużą i elastyczną
przestrzenią bagażową. Efektywne
wykorzystanie bagażnika oraz elementy wyposażenia dodatkowego podnoszące funkcjonalność pojazdu pozwalają na łatwe zwiększenie przestrzeni
bagażowej do 1550 l.
Astra Sports Tourer oferowana jest
z wysokiej jakości wykończeniami i wykorzystuje innowacje Opla czyniące
życie łatwiejszym, a jazdę bezpieczniejszą. Innowacje te obejmują adaptacyjne podwozie mechatroniczne FlexRide,
adaptacyjne reflektory przednie AFL+,
ergonomiczne fotele przednie oraz
kamerę Opel Eye rozpoznającą znaki
drogowe i ostrzegającą kierowców o nieopatrznym zjechaniu ze swojego pasa
jazdy.
AKTUALNOŚCI
5
Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci
Roberta Szczech
Dealera Operatora Firmy Nexteam Sp. z o.o. w Warszawie
Będzie nam brakowało Jego niezwykłej energii, śmiechu i spontaniczności.
Tak trudno uwierzyć w to, że już się nie zobaczymy...
Rodzinie i Najbliższym
składamy wyrazy serdecznego współczucia,
łączymy się z Wami w bólu.
W imieniu wszystkich członków,
Zarząd Stowarzyszenia Partnerów General Motors
Chevrolet przyspiesza
W
edług danych sprzedaży importera, w maju 2012 roku
Chevrolet zanotował na polskim rynku sprzedaż na poziomie 1039
sztuk – jest to wzrost aż o 114% w stosunku do wyniku sprzedaży w maju 2011 r.
(486 sztuk). Wszystkie oferowane obecnie na naszym rynku modele Chevroleta osiągnęły wzrosty sprzedaży w porównaniu do piątego miesiąca 2011 r.
Najpopularniejszym modelem w Polsce
jest niezmiennie Aveo. Łącznie modele
Aveo Classic i Nowe Aveo zostały sprzedane w liczbie 447 egzemplarzy – o 78%
więcej niż w maju 2011 roku. Na drugim
miejscu na podium znalazł się Spark
z wynikiem 217 sprzedanych egzemplarzy – jest to aż o 175% więcej niż wynik
sprzedaży Sparka w maju 2011 r. Cruze,
który w ciągu ostatniego miesiąca był
trzecim najczęściej kupowanym modelem Chevroleta, znalazł 182 nabywców,
czyli o 164% więcej niż w analogicznym
okresie rok wcześniej. Rekordowy wzrost
sprzedaży zanotowało siedmiomiejscowe Orlando, które w maju zostało sprzedane w liczbie 120 sztuk, czyli 3-krotnie
większej niż w tym samym miesiącu rok
wcześniej.
Od początku roku Polacy kupili 5683
nowe Chevrolety, czyli o 81% więcej niż
w analogicznym okresie ubiegłego roku
(3146 sztuk). Najpopularniejszym modelem Chevroleta w minionych miesiącach
2012 roku było Aveo – łącznie Aveo Clas-
sic i Nowe Aveo znalazły 2660 nabywców. Na drugim miejscu uplasował się
Spark z wynikiem 1095 sprzedanych
sztuk, który nieznacznie wyprzedził
model Cruze – 1000 sprzedanych samochodów.
– Cieszy mnie szósty z rzędu wynik
sprzedaży powyżej tysiąca sztuk oraz to,
że nasze poszczególne modele zajmują
bardzo mocne pozycje w swoich segmentach – powiedział Andrzej Żelazny,
dyrektor generalny Chevrolet Poland.
Według danych CEPiK w czterech
pierwszych miesiącach 2012 roku Aveo
oraz Orlando zajęły pierwsze miejsca w
swoich segmentach pod względem
sprzedaży do klientów indywidualnych.
Aveo zajęło również bardzo mocne, trzecie miejsce w ogólnej sprzedaży (łącznie
do klientów indywidualnych oraz flotowych) w segmencie B, natomiast modele Orlando oraz Spark uplasowały się na
drugich miejscach w swoich segmentach.
02ĸ(3$1L
)272*5$)5$&=<
1$032:,('=,(Ë"
<<<<<’0<Ě/$º(0ĸ(
7$.%Ý'=,()$-1,(-
12:,(&,(%$5'=,(-
$$$$$’
32:,('=,(/,Ě0<
.2/252:<:,Ý&
32:,11,Ě0<%<Ë
.2/252:,
-8ĸ'2%5=(
'2%5=(
å
Opel junior - opus 1 | 3/9
6
POWROTY
www.spgm.pl
Taksówki z klimatem
Z pewnością starsi warszawiacy, pamiętający lata trzydzieste ubiegłego wieku,
z sympatią powitają taksówki ze znakiem złotej muchy
na masce. Były okresy, gdy
samochody marki Chevrolet
stanowiły ponad 60% wszystkich zarejestrowanych aut
osobowych w naszym kraju.
Widać to było wyraźnie również na postojach taxi. Taksówka Chevroleta to było
coś!
N
iedawno taksówki Chevroleta
wróciły na polskie ulice, szczególnie widoczne są w stolicy. –
Nie tylko historyczne sentymenty zadecydowały o wyborze tego właśnie modelu dla firmy. Orlando to model nadający
się doskonale na taksówkę, wygodny,
o wyjątkowo pojemnym wnętrzu dla
siedmiu pasażerów, bezpieczny, nowoczesny i atrakcyjny wizualnie – mówi
Arkadiusz Wieczorek, założyciel Wawa
Taxi. Program pilotażowy dla kilku taksówek Orlando w tej firmie ruszył już w
sierpniu 2011. Po pozytywnym odbiorze
przez użytkowników zdecydowano się na
rozszerzenie taboru i obecnie w Wawa
Taxi jeździ kilkadziesiąt Chevroletów
Orlando. Samochody mają być użytkowane do 12 miesięcy, potem wymienione na kolejne, wprost z linii produkcyjnej.
Tabor pachnących nowością taksówek
0$0-(6=&=(-('123<7$1,(’
AAAAAAAAACHHH!!!!
’3+,01,(
721,(52%,
5©ĸ1,&<’
-(Ě/,6$02&+©'1$=<:$6,Ý-81,25
,.$ĸ'<72:,(7232&2&+&(&,(
2*º$6=$Ë-(*21$=:Ý"
72=1$&=<
-81,2572
-81,25
35$:'$""
-81,25727</.2
36(8'21,0
7$.,(35=(=:,6.2
-(Ě/,:2/,6=
’72’
’MXQLRU
$-(Ě/,
.$ĸ'<12:<6$02&+©'
CHODZI O
235$&2:8-(0<32'
-81,25$’<<<<’
.5<3721,0(0
å
Opel junior - opus 1 | 4/9
Chevroleta ma być wyróżnikiem korporacji taksówkowej i podnosić jej atrakcyjność w oczach pasażerów. Niższy jest
też koszt eksploatacji nowych, bezawaryjnych pojazdów.
Pierwsza montownia General Motors
w Polsce (1928-1931) skierowała na
rynek kilka tysięcy osobowych Chevroletów. Sporo z nich było z powodzeniem
wykorzystywanych jako taksówki. Ceniono je za trwałość, niezawodność oraz
niskie koszty zakupu i eksploatacji,
a takie opinie w ustach taksówkarzy
to nie bagatela. Druga montownia GM
w naszym kraju (1936-1939) jeszcze bardziej utrwaliła tę tendencję, do tego
stopnia, że pod koniec lat 30 marka
Chevrolet stawała się pewnego rodzaju
synonimem taksówki.
Po wojnie, w latach 50. i 60., postoje
taksówek okupowały głównie krajowe
Warszawy, ale licznymi perełkami wśród
nich były Chevrolety Fleetmaster, Stylemaster, Fleetline, Bel Air (niektóre w wersjach de luxe), których kilka tysięcy sprowadzono do Polski w latach 1946-1953
oraz później w ramach prywatnego
„importu marynarskiego”.
UBEZPIECZENIA
KOMUNIKACYJNE
Prosto z salonu.
Ubezpieczenia komunikacyjne.
W PZU oferujemy atrakcyjne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych, w tym Autocasco w wersji All Risks.
Ubezpieczenia PZU można zakupić w salonach samochodowych współpracujących z nami dealerów.
Zakup polisy w salonie może być objęty korzystnymi warunkami bez konieczności opłacenia
z tego tytułu dodatkowej składki:
‡XWU]\PDQLHVWDáHMVXP\XEH]SLHF]HQLDSRMD]GXSU]H]FDá\URN
‡EUDNUHGXNFMLVXP\XEH]SLHF]HQLDSRMD]GXSRZ\SáDFRQ\PRGV]NRGRZDQLX
‡XEH]SLHF]HQLH3=8$XWR3RPRFZZDULDQFLH6XSHUQDWHUHQLH(XURS\
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty ubezpieczeń komunikacyjnych PZU
w salonach samochodowych w całej Polsce.
801 102 102 pzu.pl
8
NA TOPIE
www.spgm.pl
Ikona amerykańskiej motoryzacji na globalnym rynku
Chevrolet Malibu
W
Pierwszy Chevrolet Malibu
debiutował w 1964 roku,
tak więc Malibu jest najdłużej obecną na rynku
nazwą modelu samochodu z segmentu D.
&=<&+&(0<-8ĸ'$Ë
/8'=,20-$.,(Ě
:6.$=©:.,ĸ(%<02*/,
=$&=ÉË=*$'<:$Ë"
35=(35$6=$0:$6
=$63©Ķ1,(1,(’
02*/,%<Ě0<32.$=$Ë
6</:(7.Ý-81,25$’
swojej karierze Malibu bywał już
hot rodem, radiowozem, kabrioletem, ale największą popularność zdobył jako samochód rodzinny
i trzeba przyznać, że w USA niewiele
sedanów przez tak długi czas cieszyło się
tak dużą popularnością wśród klientów.
Kolejna generacja Malibu otwiera nowy
rozdział, będąc pierwszym sedanem
z segmentu D ze znaczkiem Chevroleta,
który będzie sprzedawany na całym
świecie, po raz pierwszy będzie też
można kupić Chevroleta Malibu w wersji
europejskiej. Do polskich salonów sprzedaży Chevroleta model ten trafił na przełomie maja i czerwca.
– Malibu to świetnie wyglądający
samochód, mający unikalny amerykański styl, szlachetny charakter i pięciogwiazdkowe bezpieczeństwo – powiedziała Susan Docherty, prezes i dyrektor
zarządzająca Chevrolet Europe. – Nowy okręt flagowy Chevroleta w Europie
jest naszym ósmym nowym modelem
w ciągu ostatnich 14 miesięcy – dodała.
Typowy nabywca sedana tej wielkości
oczekuje od swojego samochodu jakości,
niezawodności i trwałości. Kupując Malibu, klient otrzyma wyjątkowy produkt
w atrakcyjnej cenie. Będzie to nie tylko
ekspresyjny wygląd i komfortowe wyposażenie, ale też świetne zachowanie
samochodu na drodze.
2&=<00<Ě/,6="
1,(:,(0’02ĸ(
32'$Ë,0/,&=%Ý
/,7(5:1$=:,("
02*/,%<Ě0<
32:,('=,(Ëĸ(:
1$=:,(-(67$"
-$.:.$ĸ'<0
SAMOCHODZIE
262%2:<023/$
-$1(5,.
1$35=<.º$'
$%675$.&<-1<6<67(0
*º2Ě1,.©:
’$/%2.$:$º(&=(.
6$02&+2'8
$/(1,&=%<7
'26º2:1(*2
35$:'$"
å
Opel junior - opus 1 | 6/9
Malibu otrzyma w całej Europie pełną
trzyletnią gwarancję z ograniczeniem
przebiegu do 100 tysięcy kilometrów,
sześć lat gwarancji antykorozyjnej i roczne usługi Assistance.
Płynnie poprowadzone linie nadwozia
oraz wkomponowany w pokrywę bagażnika tylny spojler z centralnym światłem
stopu wykonanym w technice LED
dobrze służą jego aerodynamice. Malibu
otrzymał też dobre wytłumienie wnętrza,
chroniące podróżnych przed hałasem
wiatru, silnika i wszelkimi drganiami.
Wnętrze Malibu oferuje komfort i elegancję. Zastosowano w nim charakterystyczny dla Chevroletów kokpit z wyraźnym podziałem na część kierowcy
i pasażera, a w jego centralnej części
w wyższych wersjach wyposażenia umieszczono pełnokolorowy siedmiocalowy
wyświetlacz ze sterowaniem dotykowym.
Nawet wysokim pasażerom we wnętrzu Malibu będzie wygodnie. Do dyspozycji jest 991 mm od siedziska fotela do
dachu z przodu i 952 mm z tyłu, 1069
mm miejsca na nogi z przodu i 946 mm z
tyłu, szerokość wnętrza na wysokości
ramion wynosi 1461 mm z przodu i 1450
mm z tyłu. Do tego samochód dysponuje bagażnikiem o pojemności 545 litrów,
z możliwością powiększenia po częściowym lub całkowitym położeniu dzielonego (w proporcji 60:40) oparcia tylnej
kanapy.
W Europie Chevrolet Malibu dostępny
będzie z silnikiem benzynowym lub
wysokoprężnym, w obu przypadkach są
to jednostki rzędowe, czterocylindrowe.
Silnik benzynowy dysponuje mocą 167
KM przy 5800 obr./min, zapewniając
prędkość maksymalną 204 km/h i przyspieszenie do 100 km/h w czasie 9,5
sekundy w wersji z manualną przekładnią.
Silnik wysokoprężny 2.0 liltra będzie
dostępny w drugiej połowie 2012 roku.
Jego moc wyniesie około 160 KM przy
4000 obr./min, a maksymalny moment
obrotowy 350 Nm przy 1750 obr./min.
Oba silniki będą dostępne w wersjach
z 6-biegową przekładnią manualną
bądź automatyczną. Przekładnia automatyczna umożliwia ręczne sterowanie
(DSC), pozwalające kierowcy decydować
o momencie zmiany biegu.
EKSTREMALNA WYTRZYMAŁOŚĆ
SWOBODA JAZDY
PONAD 40% BARDZIEJ WYTRZYMAŁY NIŻ OLEJ KONKURENCJI*
Castrol Edge Professional OE 5W30 opracowany w adaptacyjnej technologii Fluid Strength
Technology™ jest najbardziej wytrzymaïym i zaawansowanym technologicznie olejem
silnikowym w historii produktów Castrol. WyjÈtkowe wïaĂciwoĂci oleju redukujÈ kontakt
pomiÚdzy metalowymi czÚĂciami silnika w szerokim zakresie prÚdkoĂci obrotowych
i w nawet najbardziej ekstremalnych warunkach jazdy, obniĝajÈc tarcie ibzapewniajÈc
jego maksymalnÈ wydajnoĂÊ i osiÈgi. Specjalnie opracowany dla silników,
które wymagajÈ speïnienia specyfikacji normy GM dexos2.
*Testowany z konkurencyjnym olejem 5W-30
10
NA TOPIE
www.spgm.pl
Astra celuje wyżej
Z
Nowy sportowy i elegancki sedan to kolejna wersja udanego modelu Opla Astry. Pojazd z typowymi atutami
Astry, takimi jak zaawansowana technologia i ciesząca
się powszechnym uznaniem jakość, dzięki nowej trójbryłowej sylwetce nawiązuje do aut wyższego segmentu
i jest bardziej przystępną alternatywą wobec modeli
klasy średniej. Linia bestsellerowego Opla Astry, która
oprócz nowego czterodrzwiowego sedana obejmuje
także pięciodrzwiowy hatchback, kombi Sports Tourer
i rasowe coupé GTC, jest wreszcie kompletna.
A KIEDY TO MA
6,Ý:<'$5=<Ë"
?
TO ZNACZY
$&=<0<<<<<’
2*º26=(1,(
? ?1$=:<-81,25$’
0$-$
’32.$ĸ(0<7(ĸ’
<<<<’='-Ý&,$
6$02&+2'8"
52.8
1,(/61,(32:,1,(1(Ě
2723<7$Ë
1,(/6:<.$=$º(Ě6,Ý
7$.,0=$$1*$ĸ2:$1,(0
:352-(.72:$1,(
-81,25$ĸ(&,
'$58-(0<
TEGO NIE MA W
6&(1$5,86=8
2-(-
35=(35$6=$0’
å
Opel junior - opus 1 | 8/9
chwilą rozpoczęcia sprzedaży
w czerwcu klienci mogą wybierać
spośród pięciu silników dostępnych w nowym modelu Opla Astra
sedan: trzech benzynowych (od 85
kW/115 KM do 132 kW/180 KM), z których dwa mogą współpracować z sześciobiegowymi skrzyniami automatycznymi, oraz dwóch diesli (od 81 kW/110
KM do 96 kW/130 KM). Dwie ultra efektywne odmiany trójbryłowej Astry 1.7
CDTI ecoFLEX z systemem Start/Stop
oraz innymi rozwiązaniami podnoszącymi wydajność mają moc 81 kW/110 KM
lub 96 kW/130 KM i zużywają tylko 3,7
litra oleju napędowego na 100 kilometrów, co przekłada się na emisję CO2 na
poziomie zaledwie 99 g/km. Ta imponująca oferta jednostek napędowych
zostanie uzupełniona na początku przyszłego roku o bardzo wydajne, mocne
i charakteryzujące się wysoką kulturą
pracy czterocylindrowe silniki benzynowe nowej generacji SIDI ECOTEC o pojemności 1,6 litra z turbodoładowaniem
i bezpośrednim wtryskiem paliwa.
Nowy Opel Astra sedan (dł./szer./wys.:
4658/1814/1476 mm) ma taki sam rozstaw osi (2685 mm) i równie przestronne
wnętrze jak pięciodrzwiowy hatchback
czy kombi Sports Tourer. Pojemność
bagażnika wynosi 460 litrów, czyli o 90
lwięcej niż w wersji pięciodrzwiowej, a po
złożeniu tylnej kanapy dzielonej w proporcji 60:40 rośnie aż do 1010 litrów.
– Nowy Opel Astra sedan o sportowej
i eleganckiej sylwetce to zastrzyk energii
w segmencie czterodrzwiowych kompaktów. Podobnie jak wszystkie inne wersje został opracowany przez inżynierów
z Rüsselsheim. To zaawansowany technicznie pojazd charakteryzujący się
powszechnie uznaną wysoką jakością –
mówi prezes firmy Opel, Karl-Friedrich
Stracke. – Nowa trójbryłowa Astra to
ważny element naszej ofensywy produktowej, odgrywający zasadniczą rolę
w firmowej strategii wzrostu. To elegancka i bardziej przystępna alternatywa dla
niejednego czterodrzwiowego sedana
klasy średniej, która naszym zdaniem
powinna przysporzyć firmie wielu nowych klientów w Europie Zachodniej. Ta
wersja Astry odegra także czołową rolę
w istotnym zwiększaniu naszego udziału
w największych rynkach wschodzących,
takich jak Rosja czy Turcja, gdzie istnie-
NA TOPIE
je duży popyt na kompaktowe modele
z wyodrębnionym bagażnikiem – dodaje.
Zespół projektantów Opla nadał
nowej trójbryłowej Astrze bardzo elegancką i smukłą sylwetkę. Łagodny
łuk dachu otacza przedział pasażerski,
a następnie płynnie przechodzi w stromo opadającą tylną szybę i dalej –
w krótką pokrywę bagażnika z aerodynamicznie ukształtowaną krawędzią.
Wydatny słupek C sięga daleko ku tylnej
części auta, maskując obszerność
bagażnika. Przetłoczenie biegnące na
poziomie klamek zaznacza się wyraźniej
z tyłu, dodając „muskulatury” poniżej
trzeciego słupka i bagażnika.
Tył samochodu wyróżnia się stromą
płaszczyzną tylnej szyby, zintegrowanym
spojlerem oraz potężnym i zachodzącym głęboko na boki auta zderzakiem.
Kształt tylnych świateł nawiązuje do
innych wersji Astry. Subtelne przetłoczenie między światłami optycznie poszerza
samochód bez uszczerbku dla jego
zgrabnej sylwetki. Część lampy znajduje się już na tylnym pasie pokrywy
o najlepszych proporcjach wśród dostępnych obecnie pojazdów kompaktowych. Klienci, którzy chcą jeszcze bardziej wizualnie uatrakcyjnić swoje
czterodrzwiowe Astry, mają do wyboru
szeroką ofertę opcjonalnych kół o średnicy do 19 cali.
Sportowy i elegancki czterodrzwiowy
sedan, z typowymi cechami Astry i licznymi ciekawymi rozwiązaniami technicznymi, w tym również unikatowymi
lub niespotykanymi w tym segmencie,
to model przeznaczony dla klientów
z wysokimi oczekiwaniami wobec samochodu. System Advanced Forward Lighting (AFL+) z biksenonowymi reflektorami oraz mnóstwo wyrafinowanych
funkcji oświetlenia, takich jak zmienny
rozkład wiązki światła, doświetlanie
łuków i zakrętów oraz asystent świateł
drogowych, znacznie podnoszą aktywne bezpieczeństwo. Adaptacyjny
system podwozia FlexRide automatycznie dostosowuje charakterystykę amortyzatorów do warunków drogowych
i umożliwia wybór jednego z trzech try-
NOWA ASTRA
W GLIWICACH
W ramach planu rewitalizacji działalności
w Europie Opel potwierdził, że umieści produkcję nowej generacji kompaktowego
modelu Astra w zakładach w Ellesmere
Port (Wielka Brytania) oraz w Gliwicach.
Decyzja o lokalizacji produkcji w Ellesmere
Port była możliwa dzięki zawarciu przełomowego porozumienia z pracownikami,
które zaakceptowała tamtejsza załoga.
Porozumienie będzie obowiązywać przez
cały okres produkcji Astry nowej generacji.
Zgodnie z porozumieniem w fabryce zostanie wdrożonych kilka rozwiązań operacyjnych poprawiających elastyczność i obniżających koszty stałe, a tym samym
znacząco poprawiających konkurencyjność
kosztową zakładu. Dzięki temu Ellesmere
Port stanie się jednym z najbardziej konkurencyjnych zakładów produkcyjnych Opla.
Od początku w 1998 r. zakład w Gliwicach
utrzymuje znakomitą jakość produktów
marki Opel przy bardzo konkurencyjnych
kosztach. Ponadto zakład wykazuje zaangażowanie w ciągłe doskonalenie. Wszystkie te elementy były brane pod uwagę
i miały decydujący wpływ na decyzję o ulokowaniu produkcji nowej generacji Astry
właśnie w Gliwicach.
Montaż nowego kompaktowego samochodu powinien ruszyć w 2015 r. Oczekuje się,
że zakłady pracujące na trzy zmiany będą
rentowne przy wykorzystaniu pełnych
mocy produkcyjnych. Opel/Vauxhall planuje zainwestować 300 milionów euro w obydwu obiektach w celu ich dostosowania do
najnowszych standardów produkcyjnych
i potrzeb związanych z produkcją nowego
modelu.
MOCNE SERCE OPC
bagażnika, co także jest charakterystyczne dla innych modeli Opla. Wnęka
na numer rejestracyjny w zderzaku
współgra z kształtem tylnej klapy.
Wszystkie te elementy tworzą wyważoną i harmonijną sylwetkę pojazdu.
Mark Adams, wiceprezes ds. stylistyki,
mówi: – Modele Astry charakteryzują się
wzornictwem, w którym eleganckie
kształty i kontury łączą się z niemiecką
precyzją, tworząc bardzo dynamiczną
całość. Każda odmiana nadwoziowa ma
indywidualny styl. Uważamy, że wprowadzana właśnie na rynek czterodrzwiowa Astra to najelegantsze auto
bów jazdy: „Standard”, komfortowy
„Tour” lub przekazujący więcej informacji o nawierzchni „Sport”. Jedną z opcji
są przednie fotele o podwyższonej ergonomii, z certyfikatem Akcji na rzecz
Zdrowych Pleców (Aktion Gesunder Rücken e.V. – AGR). Pojazd może być wyposażony w kilka systemów informacyjnorozrywkowych,
zapewniających
jednocześnie relaks, jak i bezpieczeństwo w czasie jazdy. Najwyższy model
nawigacji Navi 900 może wyświetlić
mapy ponad 30 europejskich krajów
zapisane na karcie SD wraz z cyfrowymi
wskazówkami dotyczącymi trasy.
Opel oferuje najmocniejszy pod względem
stosunku maksymalnego momentu obrotowego do pojemności czterocylindrowy silnik
benzynowy na europejskim rynku. Wykonana w całości z aluminium jednostka napędowa Astry OPC z turbodoładowaniem i bezpośrednim wtryskiem paliwa ma pojemność
1998 cm3 i rozwija maksymalną moc 280
KM. Współczynnik momentu obrotowego,
wynoszący 200,2 Nm z jednego litra pojemności, jest wyższy w porównaniu z każdym
z jej rywali, a nawet przekracza wartości
uzyskiwane w supersamochodach sportowych. Maksymalny moment obrotowy 400
Nm jest dostępny od 2450 obr./min aż do
prawie 5000 obr./min. Płaska charakterystyka krzywej momentu obrotowego w szerokim zakresie prędkości obrotowej silnika
gwarantuje, że Astra OPC uzyskuje znakomite osiągi w różnych sytuacjach.
11
12
TECHNOLOGIE
www.spgm.pl
Opel Mokka filuje!
M
okka – zupełnie nowy SUV marki
Opel – będzie dostępny ze zmodernizowanym bagażnikiem rowerowym FlexFix drugiej generacji, umożliwiającym przewożenie nawet trzech
rowerów. Ulepszony system przewozu
rowerów oferowany wyłącznie w samochodach marki Opel jest zintegrowany
z tylnym zderzakiem pojazdu, dzięki
czemu można z niego skorzystać w każdej chwili. Nieużywany bagażnik pozostaje ukryty w tylnym zderzaku. Podobnie jak sam Opel Mokka, system FlexFix
został zaprojektowany z myślą o osobach
uprawiających aktywne formy wypoczynku, w tym wycieczki rowerowe. Dzię.2&+$1,&=<:$6=<0='$1,(0
32:,11,Ě0<-8ĸ2*º26,Ëĸ(1$=:Ý
-81,25$8-$:1,0<0$-$"
ki funkcji odchylania nawet w pełni załadowany system FlexFix nie przeszkadza
w otwarciu tylnej klapy i dostępie do
zawartości bagażnika. Przestronny subkompaktowy SUV zostanie wprowadzony na rynek jeszcze w tym roku, a opcjonalny system FlexFix ułatwi przewożenie
jeszcze większej ilości bagażu.
Standardowy FlexFix w modelu Mokka
służy do transportu jednego roweru, ale
jego nośność została zwiększona o 10 kg
(do 30 kg) w porównaniu z systemem FlexFix pierwszej generacji. System FLexFix
drugiej generacji można rozbudować
o specjalny doczepiany zestaw do przewozu kolejnych dwóch rowerów. CałkowiZACHOWAJMY TO
:7$-(01,&<
=$&+2’
1,(1,(1,(1,(
Ś
Ś
Ś
Ś
!
Ś
!
!
Ś
!
Ś
!
Ś
Ś
Ś
Ć
&,ă*'$/6=<
1$67ă3,
:V]\VWNLHSRVWDFLHZ\VWēSXMĊFHZ
WHMKLVWRULLVĊDXWHQW\F]QH
å
Opel junior - opus 1 | 9/9
ta nośność systemu z miejscem na trzy
rowery wyniesie wówczas 60 kilogramów.
Ceny bagażników FlexFix rozpoczynają
się od 590 euro (wszystkie ceny są rekomendowanymi cenami detalicznymi na
rynku niemieckim i zawierają VAT).
Doczepiany zestaw do przewozu dodatkowych rowerów kosztuje około 191 euro.
Opel jest jedynym producentem samochodów oferującym bagażnik rowerowy
w pełni zintegrowany z pojazdem i zawsze dostępny. Przyjazny dla użytkownika
system jest bardzo prosty w obsłudze
i może być regulowany ręcznie, bez żadnych narzędzi.
Specjalne uchwyty z gumowymi wkładkami gwarantują solidne zamocowanie
rowerów. Ponadto nowy bagażnik jest
wyposażony w zamek chroniący przed
kradzieżą rowerów z zaparkowanego
samochodu. Kolejnym atutem systemu
FlexFix drugiej generacji jest możliwość
odchylenia bagażnika rowerowego w celu
uzyskania dostępu do tylnej klapy pojazdu i zawartości jego bagażnika.
Drugą ważną zaletą systemu Opel
FlexFix jest łatwość sięgania po rower,
czyli znakomita ergonomia w porównaniu z tradycyjnymi bagażnikami. W przeciwieństwie do innych systemów, takich
jak bagażniki dachowe, gdzie załadowanie roweru wymaga podniesienia go na
dużą wysokość, bagażnik FlexFix znajduje się blisko podłoża, więc jego obsługa nie powoduje zbędnego obciążenia
kręgosłupa. Na tę zaletę zwrócili uwagę
eksperci inicjatywy Aktion Gesunder
Rücken e.V. (Akcja na rzecz Zdrowych Pleców), którzy stosowny certyfikat w tej
samej kategorii przyznali także fotelom
montowanym w modelu Mokka. Przewaga systemu FlexFix nad bagażnikami
dachowymi polega także na tym, że
przewożąc rowery z tyłu pojazdu nie trzeba już ograniczać prędkości do 120 km/h.
Oferta silników obejmuje trzy wydajne
jednostki. Wszystkie wersje z przekładniami manualnymi są wyposażone w oszczędzający paliwo system Opel Start/Stop.
Wolnossący silnik benzynowy 1.6 rozwija
moc 85 kW/115 KM i maksymalny moment
obrotowy 155 Nm. W przypadku jednostki 1.4 Turbo analogiczne parametry wynoszą 103 kW/140 KM i 200 Nm. Turbodiesel
1.7 CDTI o mocy 93 kW/130 KM oferuje
300 Nm maksymalnego momentu obrotowego oraz niewielkie zużycie paliwa i
niską emisję spalin.
14
www.spgm.pl
Debiut kolejnych modeli następuje po
wprowadzeniu na rynek w czerwcu 2011
roku Corsy LPG 1.2 ecoFLEX w wersji
trzydrzwiowej i pięciodrzwiowej, dając
początek nowej generacji pojazdów
Opla z napędem LPG. Corsa 1.2 LPG
w wersji trzydrzwiowej dostarcza moc
o wartości 61kW/83 KM w trybie LPG,
a jej poziom emisji CO2 wynosi zaledwie
110 g/km.
Jesienią 2012 roku oferta produktowa
Opla ecoFLEX zostanie poszerzona
o kolejne modele: Zafirę Tourer i Insignię
w wersji 1.4 Turbo LPG ecoFLEX.
Na pełnym gazie
Opel poszerza i udoskonala swoją ofertę modeli
z napędem LPG. Teraz
można złożyć zamówienie
na pięciodrzwiową Astrę
w wersji hatchback, Astrę
Sports Tourer i Merivę,
wyposażone w nowy,
mocny, a zarazem ekonomiczny silnik 1.4 l LPG Turbo
ecoFLEX.
T
en mocny silnik może pracować
w trybie LPG lub w trybie benzynowym. Jednostka napędowa jest
dostępna w dwóch wersjach: o mocy
103 kW/140 KM, z momentem obrotowym wynoszącym 200 Nm w pięciodrzwiowej Astrze i w Astrze Sports
Tourer oraz o mocy 88 kW/120 KM (175
Nm) w Merivie. Poziom emisji CO2 silnika spełniającego normę Euro 5 w trybie
LPG jest na bardzo niskim poziomie
i wynosi 124 g/km w przypadku Merivy,
129 g/km przypadku pięciodrzwiowej
Astry i 132 g/km w przypadku Astry
Sports Tourer w cyklu mieszanym.
Cena wyjściowa za pięciodrzwiową
Astrę 1.4 Turbo LPG ecoFLEX w wersji
Enjoy wynosi 83 000 PLN, za Opla Astrę
Sports Tourer LPG w wersji Enjoy 86 900
PLN, a za Merivę LPG w wersji Enjoy
77 600 PLN (wszystkie podane ceny są
kwotami brutto).
:6=<67.,(3267$&,(:<67Č38-ă&(:7(-+,6725,,6ă$87(17<&=1(
.DWLH
.DWLHWRGXPQDPàRGD%U\W\MNDNWyUDRG
GZyFKODWUHDOL]XMHVZRMHPDU]HQLDNLHUXMĊF
UR]ZRMHP-XQLRUDZ']LDOH0DUNHWLQJX
3URGXNWX-HMŅ\FLRZHPRWWREU]PL3UDFXM]
FDà\FKVLàEDZVLēGRXWUDW\WFKX0DE]LND
QDSXQNFLHVDPRFKRGyZMHVWSUDZG]LZ\P
PDQLDNLHPPDUNHWLQJXX]DOHŅQLRQ\PRG
SRUWDOLVSRàHF]QRĵFLRZ\FKXZLHOELDSR]RZDQLH
GR]GMēāLSRGUyŅHQD,EL]ēMHVWWHŅZLHONĊ
PLàRĵQLF]NĊPX]\NLWHFKQR
3DXOD
3DXODMHVW+LV]SDQNĊSU]\V]àDQDĵZLDWZH
)UDQFMLD]DQLPSU]\MHFKDàDGR1LHPLHFSU]H]
SHZLHQF]DVPLHV]NDàDZ%HOJLLLZH:àRV]HFK
ń\MĊFZWDNUyŅQ\FKNXOWXUDFKQLJG\QLH
]DSRPQLDàDODW\QRVNLHMUHFHSW\QDF]HUSDQLH
UDGRĵFL]Ņ\FLDĵPLHFKGREUHMHG]HQLHLZLQR
WRMHMZLHUQLWRZDU]\V]H3DXODRJOĊGDVHWNL
ILOPyZMDNWZLHUG]L±Z\àĊF]QLHZRU\JLQDOQHM
ZHUVMLMē]\NRZHM
0RQLFD
0RQLFDXURG]LàDVLēZMHGQ\PUDMXQD
EUD]\OLMVNLHMZ\VSLHRSODŅDFKLGZyFK
ODJXQDFK]NWyUHJRSU]HQLRVàDVLēGR
LQQHJR±']LDàX=DDZDQVRZDQ\FK3URMHNWyZ
$GYDQFHG'HVLJQZILUPLH2SHO-HM
]DGDQLHPMHVWGRVWU]HJDQLHQRZ\FKWUHQGyZ
LXZ]JOēGQLDQLHLFKZELHŅĊF\FKSURMHNWDFK
+REE\"$UFKLWHNWXUD,WDQLHF±$OHRW\P
QLHZVSRPLQDM±]DVWU]HJD±.WRĵSRP\ĵOL
ŅHMHVWHP%UD]\OLMNĊNWyUDWDĥF]\VDPEēZ
V]SLONDFKL]EDQDQDPLQDJàRZLH
1LHOV
1LHOVSRFKRG]L]$XVWUDOLLLRGODWSURMHNWXMH
GODILUP\2SHOVDPRFKRG\7HQF]àRZLHNNWyU\
SU]H]FDà\G]LHĥQDZHWSRGF]DVVSRWNDĥ
]DSHàQLDNDUWNLQRWDWQLNDV]NLFDPLSRMD]GyZ
LOXG]LNLHURZDàSUDFDPLQDGSURMHNWHP
OLQLLQDGZR]LD-XQLRUD-HĵOLFKFHV]VFKOHELā
DNWRURZL2ZHQRZL:LOVRQRZLSRZLHG]PX
ŅHMHVWVRERZWyUHP1LHOVD$MHĵOLFKFHV]
XV]F]ēĵOLZLāVDPHJR1LHOVD]DSURĵJRQD
SRODQHVRVHPPDOLQRZ\PORG\RVPDNXPDQJR
-DQ(ULN
-DQ(ULNWRV\PSDW\F]Q\1LHPLHFNWyUHJRVHUFH
QLHPDORGXURG]HQLDELMHGODILUP\2SHO'ZD
ODWDWHPXUR]SRF]ĊàSUDFēZ']LDOH.RPXQLNDFML
0DUNHWLQJRZHM-HVW]DSDORQ\PSRGUyŅQLNLHP
±]Z\SUDZSU]\ZR]LHJ]RW\F]QHSU]HSLV\NWyUH
Z\SUyERZXMHZGRPX']LēNLVZRLPMDVNUDZ\P
NRORURZ\PEXWRPFLHV]\VLēZQDV]\P]HVSROH
RSLQLĊIDVKLRQLVW\
&KULVWRSK
&KULVWRSKWRQDMQRZV]\F]àRQHNQDV]HJR
]HVSRàXSUDFēZILUPLH2SHO]DF]ĊàOXWHJR
URNXDMHJR]DGDQLHPMHVWZGURŅHQLH
QRZHMVWUDWHJLLPHGLDOQHML]DGDZDQLH
ZàDĵFLZ\FKS\WDĥ7HQSUDZG]LZ\HQWX]MDVWD
PRWRU\]DFMLLQRZ\FKWHFKQRORJLLMHVWUyZQLHŅ
ĵZLHWQ\PPX]\NLHP±RGVLyGPHJRURNXŅ\FLD
JUDQDSHUNXVML
%XUNKDUG
%XUNKDUG1LHPLHFQDOHŅ\GRJURQDRVyE
RGSRZLHG]LDOQ\FK]DUR]ZyM-XQLRUD
.RRUG\QXMHZV]\VWNLHSUDFHSURZDG]RQHSU]H]
VSHFMDOLVWyZWDNLFKMDN.DWLHRNWyUHMPyZL±-HM
PDU]HQLDWU]HEDSU]HàRŅ\āQDMē]\N]UR]XPLDà\
GODLQŅ\QLHUyZ%XUNKDUGXZLHOELDZV]HONLH
Z\WZRU\P\ĵOLLQŅ\QLHU\MQHMRGVDPRFKRGyZ
SRVDPRORW\LPRWRF\NOHDSU]\W\PNRFKD
ZV]\VWNRFRZàRVNLH1DPLēWQRĵFLWHXGDàRPX
VLēSRàĊF]\āZOHWQLHM9HVSLH3;
DQQH
)RWRJUDIXURG]RQDZ1LHPF]HFK$QQHWR
SUDZG]LZ\ZXONDQHQHUJLL:6]ZDMFDULLMHVWMXŅ
X]QDQĊSRUWUHFLVWNĊDMHMZLWDOQRĵāHQWX]MD]P
LSDVMDVĊ]DUDŃOLZH&LĊJOHHNVSHU\PHQWXMH]
NĊWHPXVWDZLHQLDDSDUDWXLSRV]XNXMHQRZ\FK
RELHNWyZGODVZRLFK]GMēā
$OH[DQGHU
$OH[DQGHUMHVW1LHPFHPNWyU\GRUDVWDàZ$]ML
3RàXGQLRZR:VFKRGQLHM.LONDPLHVLēF\WHPX
RGV]HGà]H%D\LUR]SRF]ĊàSUDFēZILUPLH2SHO
JG]LHRGSRZLDGD]DPHGLDVSRàHF]QRĵFLRZHL
NRPXQLNDFMē1RVLQLHPDOZ\àĊF]QLHF]DUQH
XEUDQLDLQDZHWQDPRPHQWQLHUR]VWDMHVLē]H
VZRLPVPDUWIRQHPLWDEOHWHPJG]LHRQWDPL
RQH0RŅQDPXZ\VàDāHPDLORGRZROQHMSRU]H
±RGELHU]HRGUD]X
KDUG\
$UW\VWDJUDILNSRFKRG]ĊF\]1LHPLHF+DUG\
PLHV]NDREHFQLHZ=XU\FKXJG]LHSUDFXMH
MDNRJUDILNZILUPLH6RXUFH$VVRFLDWHV$*
-HJRPRWWRŅ\FLRZHWR3UDFXMFLēŅNRLEĊGŃ
PLà\GODLQQ\FKLIDNW\F]QLHMHVWPLà\.DŅG\
SU]HGPLRWGŃZLēNG]LHàRV]WXNLLGHVLJQWRGOD
QLHJRŃUyGàRLQVSLUDFML-HJRXOXELRQ\VSRVyE
àDGRZDQLDDNXPXODWRUyZWRZVSLQDF]ND
Z\VRNRJyUVNDZ$OSDFK
cdn.
LPG stanowi część oferty Opla, w której wykorzystano alternatywne układy
napędowe, zawierającą także modele
CNG (sprężony gaz ziemny: Zafira 1.6
Turbo, Zafira Tourer 1.6 CNG Turbo
i Combo 1.4 CNG Turbo), a także samochód z napędem elektrycznym, czyli
rewolucyjną Amperę. Opel Ampera to
pierwszy pojazd o napędzie elektrycznym, o wydłużonym zasięgu, którym
można dotrzeć w dowolne miejsce
w dowolnym czasie. Model właśnie
został nominowany do nagrody „Samochodu Roku 2012”. Dzięki nowym pojazdom z silnikami LPG ecoFLEX Opel podkreśla swoją misję, jaką jest bycie
liderem w dziedzinie alternatywnych
układów napędowych i odpowiada na
rosnącą w całej Europie popularność
samochodów z napędem gazowym,
którymi jeżdżą klienci nastawieni na
redukcję kosztów i ekologię.
Właściciele samochodów z napędem
LPG mogą zaoszczędzić do 40% kosztów paliwa. W niektórych krajach, takich
jak Niemcy, istnieją istotne ulgi podatkowe dla właścicieli samochodów
z napędem LPG. Klienci posiadający
samochody z napędem LPG mogą się
spodziewać do 15% niższego poziomu
emisji CO2 w trybie LPG niż właściciele
modeli benzynowych. W dodatku, jeżeli chodzi o modele, których silniki spełniają normę Euro 5, Opel oferuje rozwiązanie LPG ex works, zapewniając
pełną gwarancję producenta. Opel
wytwarza samochody z napędem LPG
od 2009 roku. W całej Europie sprzedano około 61 000 egzemplarzy, a same
Włochy osiągnęły 80% tej sprzedaży.
Wszystkie modele LPG Opla oferują
pełną funkcjonalność, typową dla silnika benzynowego, połączoną ze specyficznymi zaletami LPG, a to za sprawą
zbiornika LPG, który został zainstalowany w samochodzie w miejscu koła zapasowego.
W
części roboczej partnerzy konferencji zaprezentowali nowości rynkowe. Na uroczystej
kolacji gośćmi byli Peter Fahrni, Dyrektor Generalny General Motors Poland
i Andrzej Żelazny, Dyrektor Generalny
Chevrolet Poland.
Po dwóch latach przerwy ponownie
doszło do spotkania dealerów polskich
z węgierskimi. Tradycją były piłkarskie
mecze. W Zakopanem węgierscy „bratankowie” omówili sytuację swojego
rynku motoryzacyjnego. Kryzys gospodarczy i finansowy bardzo poważnie
dotknął sieć dealerską Opla.
Konferencja SPGM
Góralskie klimaty
Dealerzy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Partnerów General Motors
spotkali się w maju na dorocznej konferencji. W tym roku na
miejsce spotkania wybrano Zakopane. Honorowymi gośćmi byli
członkowie węgierskiego Stowarzyszenia Dealerów Opla.
Podczas balu przeprowadzono loterię na cele charytatywne. Jak zwykle
dealerzy zrzeszeni w SPGM
i goście wsparli szczodrze
szlachetną inicjatywę.
W pierwszym kwartale 2012 roku udzielono w Polsce łącznie 19,6 tys.
kredytów na auta o łącznej wartości 802,9 mln zł. Rok do roku oznacza to wzrost
o 4,8 proc. liczbowo i o 10,4 proc. wartościowo. Odwrócenie trendu spadkowego na rynku kredytów samochodowych wynika z kilku czynników. Niektóre banki
wprowadziły nowe procesy sprzedażowe (kredyt on-line) lub rozszerzyły sieć
dystrybucyjną, co pomogło osiągnąć lepsze wyniki. Tegoroczne wyprzedaże
znalazły wielu amatorów i warto też przypomnieć, że dane za ostatni kwartał
porównujemy do pierwszego kwartału 2011 r., który był słaby m.in. ze względu
na zmianę przepisów o odpisach podatku VAT.
Getin Bank jest liderem na rynku kredytów samochodowych w Polsce. Niska
stawka oprocentowania obcego kapitału zachęca klientów do zaciągania kredytów. Zwłaszcza na początku każdego roku salony samochodowe zalewane są
przez klientów szukających wyprzedaży aut z poprzedniego rocznika. Tym bardziej że takim sposobem można zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Czterech na pięciu kierowców wymieniło w ostatnim roku olej silnikowy, a najczęściej wybieraną marką był Mobil – wynika z raportu GIPA 2011. Co ciekawe, przy wyborze oleju silnikowego największą uwagę zwracamy nie na koszt
zakupu, a na odpowiednią jakość oleju, który ma decydujący wpływ na kondycję naszego samochodu. Według raportu GIPA, polski rynek olejów silnikowych
powiększył się w ostatnim roku o 6,5 proc. i wynosi 61 mln litrów. Połowa kierowców zakupiła i wymieniła olej w serwisie motoryzacyjnym.
Santander Consumer Bank jest jednym z liderów rynku consumer finance
w Polsce. Od 1998 roku zdobywał silną pozycję na rynku pożyczek gotówkowych i kredytów ratalnych, a od 6 lat niezmiennie jest liderem na rynku kredytowania nowych pojazdów. Przedstawiciele banku podkreślali, że unikatową wartością na ryku są kredyty gospodarcze przygotowane przez Santander Consumer
Bank specjalnie dla dealerów i komisów samochodowych.
Castrol silnie kojarzy się z piłką nożną. Podczas konferencji Castrol zaprezentował nową linię produktów Professional dostępnych wyłącznie w autoryzowanych serwisach samochodowych. Są to najbardziej zaawansowane technologicznie oleje w historii. Dzięki rewolucyjnej Fluid Strength Technology™ nowy
Castrol EDGE Professional to najbardziej wytrzymały olej na rynku. Wprowadzenie nowej oferty Castrol Professional to jedno z ważniejszych wydarzeń w ponad
112-letniej historii firmy.
PZU miało okazję do zaprezentowania nowej wizualizacji firmy. PZU odświeżyło
swoją markę, wprowadzając nowe logo i identyfikację wizualną. Modernizacja
wizerunku to znak zmian, jakie zachodzą w firmie w ostatnich latach i jeden
z elementów strategii PZU na lata 2012-2014. Ostatnie lata to czas dużych
zmian w całej Grupie PZU, która przekształciła się w nowoczesną, transparentną
i efektywnie zarządzaną instytucję finansową, nastawioną na zaspokajanie
potrzeb klientów.
Lider rynku wynajmu długoterminowego Masterlease wzbogacił swój portfel
o kolejny program vendorski – „Chevrolet dla Biznesu”. „Chevrolet dla Biznesu” to oferta nowoczesnych usług finansowania pojazdów wraz z kompleksową
opieką serwisową. Duża elastyczność programu „Chevrolet dla Biznesu” gwarantuje dostosowanie parametrów umowy leasingu (czasu trwania, opłaty
wstępnej, wartości końcowej, opcji wykupu) do każdego z samochodów.
Przedstawiciele TUiR Warta S.A. omówili Pakiet Dealer Samochodowy.
W przypadku ubezpieczeń oferowanych poprzez dealerów samochodowych
oferta ubezpieczenia musi być przygotowana z należytą uwagą. Klient kupując
nowy samochód oczekuje od ubezpieczyciela maksymalnej ochrony adekwatnej
do nowego pojazdu. Dlatego w skład Pakietu Dealer Samochodowy oprócz formuły all-risks wchodzi opcja Gwarantowana Suma Ubezpieczenia – jest to
utrzymanie wartości pojazdu z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia przez cały
rok trwania polisy.
Z raportu Rzecznika Ubezpieczonych dotyczącego skarg z zakresu ubezpieczeń
gospodarczych wynika, że klienci najmniej skarżyli się na Ergo Hestię i PZU.
Dwaj najwięksi ubezpieczyciele na polskim rynku odnotowali niemal identyczny
współczynnik skarg. Ergo Hestia tłumaczy, że to zasługa inwestycji w system
likwidacji szkód. Sopocka Hestia dba również o niezadowolonych klientów, którzy obsługiwani są przez specjalne Biuro Zapytań i Reklamacji. Jak zaznaczyli
przedstawiciele Ergo Hestii, ich pracownicy nie ograniczają się do odpowiedzi
na skargi, lecz sami szukają klientów, którzy mogą mieć wątpliwości. W pierwszych trzech miesiącach 2012 r. wśród uwag klientów dominowały te, które
dotyczyły obsługi polis. Tego tematu dotyczyła co trzecia składana skarga klienta – najczęściej klienci nie byli zadowoleni z procesu rozliczania polis po sprzedaży pojazdu.
Opel AMpe
rajd M
wał pod
o
t
u
i
b
e
d
pera za elektrycznych
m
A
l
e
p
w
O
u 2012” rlo samochodó rancuski duet,
k
o
R
u
d
o
a
if
Samoch Rajdu Monte C ycję. Zwycięsk
rywali.
„
ę
u
b
ł
z
u
t
c
i
l
y
d
o
ą
yciu t
odoweg ygrał jego 13. e nać imponując tery Ampery.
r
a
n
Po zdob
y
z
z
o
ęd
w
czas Mi ernatywnym i
ołał pok alazły się aż c
d
z
,
t
r
e
zn
h Lamb
dem alt
esiątce
i
z
d
j
e
i z napę arniche i Josep
z
s
D
w pierw
Bernard spomnieć, że
Warto w
erA wygrywa
Monte Carlo
18
TECHNOLOGIE
www.spgm.pl
Telemetria OpC
F
irma Opel, podobnie jak jej klienci,
z entuzjazmem podchodzi do
nowych technologii, dlatego jako
pierwsza w branży postanowiła udostępnić im wybrane informacje przesyłane magistralą CAN (Controller Area
Network). Kierowca może je przeglądać
i analizować na ekranie iPhone'a. Magistrala CAN to centralny system łączący
dane ze wszystkich modułów elektronicznych w pojeździe.
Posiadacze smartfone'ów Apple mogą pobrać odpowiednią aplikację z App-
Dotychczas informacje te były dostępne
tylko dla specjalistycznych warsztatów
dysponujących odpowiednim oprogramowaniem. Dzięki OPC PowerApp niektóre z informacji dotyczących funkcjonowania podzespołów pojazdu pozna
także kierowca i pasjonat motoryzacji.
Dla fanów technologii to zupełna
nowość. Zabawa z OPC PowerApp nie
kończy się z chwilą wyłączenia silnika.
Na ekranie iPhone’a można w czasie
rzeczywistym obserwować do 60 różnych parametrów, takich jak ciśnienie
Store w cenie 0,79 euro, umożliwiającą
odczytywanie danych z magistrali CAN.
Światowy debiut tej innowacyjnej aplikacji ma miejsce w Astrze OPC z silnikiem o mocy 206 kW/280 KM, czyli
w najbardziej usportowionym kompaktowym modelu Opla.
Magistralą CAN przesyłane są sygnały z różnych podzespołów pojazdu.
doładowania, pozycja przepustnicy,
przyspieszenie boczne czy moment
obrotowy. Co więcej, dane te można
zapisać i porównać z wynikami uzyskiwanymi przez znajomych. Rejestrator
czasu okrążenia sprzężony z GPS zainteresuje z pewnością wielbicieli wyścigów, którzy zechcą sprawdzić się na
przykład na legendarnym torze Nürburg-
ring, a następnie analizować i poprawiać wyniki uzyskane na Nordschleife.
Aplikacja pozwala prześledzić punkty
hamowania i prędkości na poszczególnych odcinkach, a także mierzyć przeciążenia w zakrętach.
Aby maksymalnie wykorzystać funkcje OPC PowerApp, pod panelami
wykończenia wnętrza zainstalowano
specjalną „czarną skrzynkę”, czyli
„smart phone controller”. Moduł można
zamontować już w fabryce lub w autoryzowanym serwisie pojazdów Opel. Jest
on bezpośrednio połączony z magistralą CAN i przesyła dane z częstotliwością
30 Hz do iPhone’a, co odpowiada transmisji w czasie rzeczywistym. Korzystanie
z PowerApp i śledzenie danych ułatwia
opcjonalny uchwyt FlexDock iPhone.
Telefon komórkowy działa wówczas jako
dodatkowy przyrząd w kabinie, gdzie
rejestruje dane.
Użytkownik ma do wyboru siedem
trybów wyświetlania z logo i kolorami
OPC, w tym wskaźniki analogowe,
wskaźnik wartości przeciążenia, wyświetlacz cyfrowy, wskaźnik pod- i nadsterowności, wykres słupkowy i liniowy oraz
mapę. OPC PowerApp współpracuje
z iPhone’ami (od trzeciej generacji), iPadem 2 i iPodem Touch. Na początku
2013 pojawi się także wersja aplikacji
przeznaczona na urządzenia z systemem Android.
Nowy Opel Astra OPC (Opel Performance Center) to najmocniejszy kompaktowy model w ofercie marki. Po
światowym debiucie podczas Salonu
Motoryzacyjnego w Genewie samochód pojawi się w sprzedaży już latem.
Astra OPC jest napędzana dwulitrowym silnikiem benzynowym z bezpośrednim wtryskiem paliwa i turbodoładowaniem, rozwijającym moc 206
kW/280 KM i maksymalny moment
obrotowy 400 Nm. Astra OPC z taką
jednostką może rozpędzić się do 250
km/h. Takiej prędkości nie osiągała
żadna z wcześniejszych wersji tego
Opla Astra.
W wyczynowym podwoziu zastosowano amortyzatory o zmiennej charakterystyce i wyczynowe kolumny zawieszenia (HiPerStruts), zapewniające
znakomite wrażenia z dynamicznej
jazdy, a także hamulce Brembo wyróżniające się niezmienną skutecznością
nawet w ekstremalnych warunkach.
AKTUALNOŚCI
Co musisz wiedzieć
o olejach silnikowych?
Jedna z motoryzacyjnych prawd mówi,
że nic tak bardzo nie przedłuża życia silnika jak dobry olej. Dlatego temat wyboru oleju silnikowego często gości na
forach internetowych i w prasie motoryzacyjnej. Poniżej najważniejsze pytania,
które dotyczą utrzymania silnika. Odpowiedź na pierwsze z nich dedykujemy
tym, którzy błędnie twierdzą, że olej syntetyczny i Polski Fiat 126p to dwie różne
epoki motoryzacji.
Lista tematów do rozmów o olejach silnikowych rośnie
wraz z ilością nowych technologii używanych przy budowie
silników. Współczesne oleje już nie tylko muszą spełniać coraz
bardziej rygorystyczne normy jakościowe ACEA, ale również
uzyskać licencjonowane aprobaty producentów pojazdów.
Poza tym ich skład musi zapewnić sprawną pracę filtra cząstek stałych. Inna grupa pytań dotyczy środków smarnych do
aut używanych, co do których historii mamy duże wątpliwości oraz samochodów z rekordowo popularną w ostatnim czasie instalacją LPG.
Czy olej syntetyczny będzie dobry dla starszego samochodu?
Przy wyborze oleju powinniśmy się kierować przede
wszystkim zaleceniami producenta auta i stosować oleje silnikowe renomowanych marek. Jeden z olejowych mitów
mówi, że oleje syntetyczne nie mogą być używane w starszych autach. Według badania Mobil 1, tak twierdzi co piąty
polski kierowca. To błędne przekonanie funkcjonuje, pomimo że pierwszy olej syntetyczny Mobil 1 pojawił się na rynku
europejskim już w 1973 roku. To jest blisko 40 lat temu.
Czy nie muszę obawiać się, że po użyciu
syntetyka w starszym samochodzie dojdzie
do rozszczelnienia silnika oraz czy zmieniony kolor oleju kwalifikuje go do wymiany?
To mit, że oleje syntetyczne powodują rozszczelnienie starych silników. Powodem wycieków jest często zły stan uszczelek i podkładek. Nieprawdą jest też, że olej który w trakcie eksploatacji zmienił oryginalną barwę, stracił swoje właściwości
smarne i nadaje się do wymiany. Szybkie, szczególnie w silnikach wysokoprężnych, zmiany koloru oleju silnikowego
w początkowej fazie eksploatacji są naturalne i mają niewielki
związek z jego skutecznością działania.
Poprzedni właściciel jeździł na oleju semisyntetycznym Mobil Super 2000. Czy mogę
wykonywać dolewki syntetykiem?
W przypadku Mobil 1 na pewno tak – szczególnie warto
przy najbliższej wymianie zdecydować się na ten właśnie olej
syntetyczny (patrz komentarz do pierwszego pytania).
W sytuacji odwrotnej, dolewki oleju semisyntetycznego do
syntetyka wymagają uwzględnienia, że właściwości oleju syntetycznego mogą zostać ograniczone.
Kupiłem auto na LPG. Znajomi doradzają
mi stosowanie specjalnych olejów silnikowych. Czy mają rację?
To absolutnie nieprawda. Samochody zasilane LPG jako
drugim paliwem nie potrzebują specjalnych olejów silnikowych. Potwierdza to ExxonMobil, wiodący na świecie producent środków smarnych, który nie produkuje olejów specjalnie do smarowania silników zasilanych LPG jako drugim
paliwem. Nie ma też specjalnych specyfikacji dla takiego paliwa. Pojazdy zasilane dwupaliwowo z LPG wymagają bardzo
dobrego oleju do smarowania w okresie rozruchu gdy zużycie silnika jest największe. Z tym zadaniem doskonale radzą
sobie wszystkie oleje Mobil, a przede wszystkim oleje syntetyczne Mobil 1. Modele aut z instalacją LPG powinny być smarowane olejami o tych samych specyfikacjach i charakterystyce fizykochemicznej jak bez tej instalacji. Przykładem jest
Renault Twingo I. Tu dobrym wyborem będzie zastosowanie
w pełni syntetycznego oleju Mobil 1 New Life 0W-40 zarówno w silnikach wyłącznie benzynowych jak i z instalacją LPG.
Producent Opla rekomenduje olej silnikowy z aprobatą GM dexos2. Jak sprawdzić,
czy mam dobry olej?
General Motors prowadzi własne testy środków smarnych.
Wybranym olejom silnikowym przyznaje licencjonowane
aprobaty GM dexos2. W przypadku najnowszych aut koncernu General Motors należy pamiętać, że stosowanie olejów
nieposiadających aprobaty dexos2 może spowodować uszkodzenie silnika, którego naprawa może być realizowana poza
warunkami gwarancji producenta. Jeżeli mamy wątpliwości,
czy nasz olej spełnia wymagania General Motors, wystarczy
odwiedzić stronę gmdexos.com, na której znajduje się wykaz
licencjonowanych środków smarnych – wśród nich Mobil 1
ESP 0W-40.
Oleje syntetyczne są najdroższe. Czy warto
stosować je na przykład w starszych samochodach o dużym przebiegu?
To prawda, że syntetyki są droższe w porównaniu do olejów mineralnych i semisyntetycznych. Jednak w dłuższej perspektywie ich zakup przynosi zdecydowanie więcej korzyści.
Jest to związane z własnościami smarnymi syntetyków.
Zobacz, jak wygląda wnętrze silnika Mercedes-Benz po
przejechaniu na oleju Mobil 1 aż miliona kilometrów:
youtube.com/watch?v=1P2G20lddCI.
Przy ostatniej kontroli poziomu oleju
zauważyłem, że jego poziom… wzrósł.
Kolega mówi, że ma to związek z filtrem
cząstek stałych.
I ma rację. Filtry cząstek stałych DPF wyłapują ze spalin
zanieczyszczenia, w tym sadze, dlatego regularnie przechodzą autoregenerację. Przy filtrach DPF typu suchego regeneracja aktywna polega na wymuszeniu dodatkowego wtrysku
paliwa. Spalanie sadzy podczas regeneracji aktywnej wymaga też wysokiej temperatury spalin, co może być utrudnione
podczas jazdy miejskiej. Część paliwa nie zostaje spalona
i przedostaje się do oleju silnikowego – na bagnecie rośnie
więc ilość płynu, zdecydowanie pogarszają się właściwości
smarne, a nasz silnik jest narażony na poważną awarię.
W samochodach z filtrem DPF – niezależnie od tego czy jest
to DPF suchy czy mokry – należy stosować oleje niskopopiołowe takie jak Mobil 1 ESP 5W-30. Charakteryzuje je niski
poziom popiołu siarczanowego, fosforu oraz siarki. Dzięki
temu zmniejsza się ilość osadów, które mogą zatkać filtr DPF
i narazić nas na dodatkowe koszty.
Nie wiesz, jaki olej silnikowy wybrać do Twojego auta?
Skorzystaj z doskonałego narzędzia doboru środków smarnych i dowiedz się więcej o olejach syntetycznych w internecie: www.mobil1.pl i www.mobil.pl.
Artykuł promocyjny
Dolna część silnika przed (z lewej) i po (z prawej) – zdjęcia przedstawiają poprawę czystości silnika po przejechaniu 19 000 km na oleju Mobil 1
19
20
ROZWIĄZANIA
www.spgm.pl
Nowy rozdział w historii flagowego modelu Opla
Insignia BiTurbo
Insignia z nowym silnikiem 2,0 CDTI BiTurbo z unikalnym
systemem chłodnic powietrza doładowanego i napędem
na przednie lub wszystkie koła. Zrywność, szybka reakcja
i dynamika: 143 kW/195 KM, 400 Nm momentu obrotowego
Niskie zużycie paliwa od 4,9 l/100 km (emisja CO2 na poziomie 129 g/km).
O
pel wciąż modernizuje i udoskonala swój flagowy model, jakim
jest Insignia. W tym roku Opel
wzbogaca ofertę silników Diesla o nową,
dynamiczną i zarazem bardzo oszczędną jednostkę BiTurbo. Silnik CDTI o pojemności 2 litrów dostarcza 143 kW/195
KM mocy i 400 Nm momentu obrotowego i w przypadku czterodrzwiowego
sedana z napędem na przednią oś
i manualną przekładnią zużywa tylko 4,9
litrów na 100 kilometrów (emisja CO2 na
poziomie 129 g/km). Insignia z silnikiem
2,0 CDTI BiTurbo jest zatem jednym z najbardziej oszczędnych samochodów klasy
średniej. Już wiosną 2012 r. warianty
z napędem na wszystkie koła na zamówienie dostępne będą również z podwoziem SuperSport z zawieszeniem zapożyczonym z Insigni OPC (Opel Performance Center). Zawieszenie to wyposażone jest w kolumny typu High Performance (HiPerStrut), które jeszcze bardziej
zwiększają dynamikę jazdy. Dzięki systemom wspomagającym w Insigni wzrasta
również poziom bezpieczeństwa aktywnego.
Najlepszy model Opla:
zdobywający nagrody
i cieszący się powodzeniem
Od czasu swojego debiutu w 2008 r.
Insignia zdobyła już ponad 50 krajowych
i międzynarodowych nagród, w tym prestiżową nagrodę „Car of the Year 2009”.
Pozytywne opinie ekspertów znajdują
swoje odbicie również w zainteresowaniu
klientów: sprzedano już około pół miliona sztuk flagowego modelu Opla.
W roku 2011 sprzedaż Insigni na kluczowych rynkach rosła w bardzo szybkim
tempie (w tym w Wielkiej Brytanii, Rosji i
Turcji). W Niemczech 5-drzwiowy hatchback sedan jest niekwestionowanym liderem segmentu pod względem sprzedaży. Opel może również pochwalić się
najbardziej ekonomicznym benzynowym
silnikiem 1,4 Turbo ecoFLEX o mocy 103
kW/140 KM montowanym w Insigni (5,7
litra/100 km, emisja CO2 na poziomie 134
g/km). Podstawą nieustającego sukcesu
tego modelu są najnowsze rozwiązania
technologiczne.
Inteligentna technologia
BiTurbo diesel
Sercem tego czterocylindrowego silnika typu Common Rail jest sekwencyjny
system turbodoładowania z układem
dwóch współpracujących sprężarek.
Dotychczas taka technologia była stosowana jedynie w kilku samochodach klasy
wyższej. Teraz Opel udostępnia ją szerszej grupie zainteresowanych. Insignia
CDTI BiTurbo będzie oferowana z napędem na przednią oś lub z adaptacyjnym
układem napędu 4x4, we wszystkich wersjach nadwozia. Jej cena będzie zaczynać się od 126 500 złotych.
Nowy silnik BiTurbo 2,0 CDTI o mocy
143 kW/195 KM i momencie obrotowym
wynoszącym 400 Nm został zaprojektowany w celu zapewnienia zrywności,
szybkiej reakcji i płynnej pracy podczas
przyspieszania. Insignia w wersji sedan
z napędem na przednie koła i 6-stopniową, manualną skrzynią biegów przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 8,7
sekundy, a maksymalna prędkość wynosi 230 km/h. Zużycie paliwa i emisja CO2
pozostają na wyjątkowo niskim poziomie
i wynoszą odpowiednio 4,9 l/100 km i 129
g/km. Wszystkie wersje z manualną
skrzynią biegów wyposażone są w system Start/Stop, który sprawia, że Insignia
jest jednym z najbardziej oszczędnych
samochodów klasy średniej.
– W tym segmencie mocy i momentu
obrotowego przeważnie dostępne są
sześciocylindrowe silniki o pojemności
około 3 litrów. Dzięki opracowanej przez
nas technologii BiTurbo, mniejsze silniki
dają jeszcze więcej mocy przy zużyciu
paliwa i poziomie emisji niższym o 30
procent – mówi szef zespołu inżynierów
Insigni, Volker Scharf. – Jest to bardzo
dobry przykład zastosowania przez Opla
koncepcji downsizingu.
Sekwencyjne doładowanie
zapewnia dynamiczną pracę
silnika
Nowatorski system BiTurbo wykorzystuje układ dwóch turbosprężarek o różnej wielkości – mniejszej i większej. Pracują one oddzielnie lub razem. Opel jest
jedynym producentem w segmencie aut
klasy średniej, który oferuje tak zaawansowany system turbodoładowania w silniku Diesla. Mniejsza turbosprężarka
reaguje szczególnie szybko przy niższych
obrotach silnika. Oznacza to, że silnik
reaguje na naciśnięcie pedału przyspieszenia bez najmniejszego opóźnienia,
a niepożądane zjawisko, tzw. turbo-dziury, zostaje wyeliminowane. Już od prędkości obrotowej 1250 obr./min. kierowca
może korzystać aż z 320 Nm momentu
ROZWIĄZANIA
obrotowego, zaś maksymalny moment
obrotowy wynoszący 400 Nm dostępny
jest przy 1750 obr./min.
W średnim zakresie prędkości obrotowej silnika obie turbosprężarki pracują
razem, większa wstępnie spręża powietrze, zanim zostanie ono całkowicie sprężone w mniejszej turbinie. Jednocześnie
zawór systemu recyrkulacji spalin bez
przerwy kieruje część gazów wydechowych do większej turbosprężarki. W efekcie kierowca może cieszyć się dużym
przyspieszeniem. Przy wyższych prędkościach obrotowych (od ok. 2500 do 3000
obr./min) wszystkie gazy wydechowe
płyną do większej turbosprężarki, utrzymując płynną „dostawę” mocy przy wyższych obrotach. Podczas konstruowania
2.0 BiTurbo CDTI główny nacisk położono na zapewnienie szybkiego wzrostu
ciśnienia doładowania przy niskich prędkościach obrotowych silnika i skrócenie
czasu reakcji jednostki na naciśnięcie
pedału przyspieszenia podczas pracy
w średnim zakresie obrotów. Ilość powietrza dostarczanego do silnika jest idealnie dopasowana do prędkości jego pracy
i potrzeb obu turbosprężarek. Przy
niskich obrotach dodatkowy, chłodzony
PODWOZIE
SUPERSPORT
Kolejną innowacją w Insigni z napędem na
wszystkie koła jest opcjonalne podwozie
SuperSport. Technologia, która wcześniej
zarezerwowana była dla sportowego modelu
OPC (Opel Performance Center), wiosną
2012 r. zostanie udostępniona szerszemu
gronu klientów. Pakiet sportowego zawieszenia obejmuje aktywny układ jezdny FlexRide
wraz z elektronicznym, adaptacyjnym układem tłumienia amortyzatorów, wysoce
wydajnym układem hamulcowym Brembo
i przednim zawieszeniem z kolumnami
HiPerStrut (High Performance Strut), który
jeszcze bardziej usprawnia panowanie nad
samochodem i zapewnia precyzję kierowania
znaną z wersji OPC, wyposażonej w silnik
o mocy 325 KM.
cieczą intercooler, połączony z mniejszą
turbosprężarką zapewnia szybki dopływ
odpowiedniej ilości powietrza bezpośrednio do komór spalania. W średnim
zakresie obrotów silnika stopniowo włącza się większa i mocniejsza turbosprężarka. Dostarczany przez nią większy
strumień powietrza jest chłodzony przez
wydajniejszy, konwencjonalny intercooler.
Opel jest pierwszym producentem samochodów, który stosuje „podwójny system
chłodnic powietrza doładowanego”.
Opel jeszcze bardziej poprawił sprawność silnika stosując innowacyjną technologię CleanTech, która steruje procesem spalania w ramach zamkniętej pętli
elektronicznego układu. Czujniki zamontowane na świecach żarowych mierzą
ciśnienie w komorach spalania ponad
100 000 razy na minutę. Zapewnia to
optymalne osiągi, niskie zużycie paliwa
i emisję CO2. Układ bezpośredniego wtrysku paliwa Common Rail trzeciej generacji, który działa pod ciśnieniem do 2000
barów, przekazuje paliwo do ultra precyzyjnych, sterowanych piezoelektrycznie
dysz pracujących z częstotliwością do 8
wtrysków paliwa na jeden cykl. Zapewnia to bardzo precyzyjny proces spalania
przy minimalnym hałasie i emisji spalin.
Gama jednostek napędowych Opla
Insigni, wzbogacona teraz o najmocniejszy silnik Diesla 2.0 BiTurbo CDTI, składa się aż z czterech turbodoładowanych jednostek z bezpośrednim wtryskiem typu Common Rail, o mocach od
81 kW/110 KM do 143 kW/195 KM.
21
22
150 LAT OPLA
www.spgm.pl
Dla kolekcjonerów
Ekskluzywny pakiet jubileuszowego wyposażenia
oferowany w Polsce
gwarantuje dodatkowy
komfort – to wersje „Opel
Edition 150”.
W
tym roku Opel obchodzi szczególnie wyjątkowe urodziny. 150
lat temu, w roku 1862, Adam
Opel założył firmę w mieście Rüsselsheim, w Kraju Związkowym Hesji, która
w przyszłości miała stać się jednym
z największych producentów samochodów w Europie. Specjalnie na tę okazję
na rynek zostało wprowadzonych kilka
urodzinowych edycji modeli Opla, wzbogaconych o wysokiej jakości elementy
wyposażenia. Opel przygotował kolekcję urodzinowych modeli, składającą się
z Corsy, Merivy i Astry, pod nazwą „Opel
Edition 150”. Specjalne edycje samochodów cechują się atrakcyjną stylistyką i dodatkowym wyposażeniem podnoszącym komfort za przystępną cenę.
Klienci, którzy chcą, aby ich samochody
były jeszcze bardziej wyjątkowe, mogą
skorzystać z jubileuszowego pakietu
wyposażenia „Opel Edition 150”.
Przyjazna atmosfera: wyjątkowa tapicerka i przyciemniane
szyby tylne
Dla klientów w Polsce, jubileuszowe
edycje Corsy i Merivy są wyposażone
w 16-calowe aluminiowe felgi, wyjątkową tapicerkę i specjalne nakładki na
progi. Corsa została dodatkowo wyposażona w poduszki boczne. Meriva
natomiast z okazji jubileuszu otrzymała
przedni podłokietnik instalowany w
szyny Flex Rail oraz przyciemniane
szyby tylneboczne oraz tylną.
Astra „Opel Edition 150” została
wyposażona na urodziny marki w 17calowe strukturalne felgi oraz tak jak
w przypadku Corsy i Merivy w wyjątkową tapicerkę i specjalne nakładki na
progi. Astra ponadto jest wyposażona
w następujące elementy:
l czujnik parkowania przód i tył
l komputer pokładowy
l skórzaną kierownicę wielofunkcyjną
l radio CD 400 z 7 głośnikami
l pakiet foteli komfort 1
Wszystkie jubileuszowe modele Opla
wyróżniają się dzięki specjalnemu oznakowaniu symbolem „Opel Edition 150”
oraz aluminiowym nadprożom z wytłoczonym napisem „OPEL”.
Klienci, którzy odwiedzą salony Opla,
dostrzegą modele „Opel Edition 150”
w specjalnie wyodrębnionych i oznakowanych sektorach. Dodatkowo modele
na 150-lecie Opla są w kolorach czerwonym i czarnym.
Oferta ważna jest od dziś do końca
roku modelowego, co w praktyce oznacza, że do końca 2012 roku będzie
można kupić Corsę, Merivę i Astrę
z wyposażeniem specjalnej edycji. Dzięki wyjątkowym pakietom wyposażenia,
modele „Opel Edition 150” charakteryzują się znakomitym stosunkiem wartości do ceny, która w przypadku Corsy
zaczyna się od 44 250 złotych.
Dodatkowo w ofercie Opla pojawiła
się Astra Classic, która z atrakcyjnym
pakietem „Edition 150” jest w cenie
51 850 złotych.
Pierwszym prywatnym
właścicielem Chevroleta Volta
w Europie został w ubiegłym
tygodniu przedsiębiorca, którego pasją są kawa i samochody.
E
manuel Probst kupując Chevroleta
Volta, samochód elektryczny o rozszerzonym zasięgu, nie tylko ograniczył swoją zależność od paliwa, ale
także przełożył zamiłowanie do zaawansowanych rozwiązań technologicznych
i wyrafinowanej stylistyki na segment
samochodów typu EV.
– Volt jest ekscytującym samochodem,
ponieważ to pierwsza tego typu konstrukcja na rynku – mówi Emanuel Probst.
– Ma nowatorski design i daje wiele
korzyści bez negatywnego wpływu na
mój styl życia. Jednym słowem, to obecnie najlepsze rozwiązanie dla naszej planety, pozwalające w pełni cieszyć się
jazdą autem elektrycznym – podkreśla.
Chevrolet Volt otrzymał tytuł „Samochodu Roku 2012” (Car of the Year) przyznany przez jury, w którego skład wchodzi 59 dziennikarzy motoryzacyjnych z 23
europejskich krajów. Dzięki całkowitemu
zasięgowi wynoszącemu 500 kilometrów,
osiąganemu w rozszerzonym trybie
jazdy, Volt jest doskonałą alternatywą
dla aut hybrydowych i pojazdów napędzanych wyłącznie energią elektryczną.
Emanuel Probst, mieszkaniec Szwajcarii i zagorzały fan motoryzacji, jest miłośnikiem amerykańskich samochodów,
jednak postanowił wykorzystać innowacyjne i praktyczne technologie oferowane przez Volta, a także nowatorską stylistykę pojazdu, aby przyczynić się do
bardziej ekonomicznego korzystania
z zasobów i promowania ekologicznych
technologii w innych dziedzinach życia –
łącznie z rynkiem ekspresów do kawy!
Jako dyrektor zarządzający JURA,
słynnej na całym świecie szwajcarskiej firmy produkującej automatyczne
ekspresy do kawy, Emanuel poszukuje
niezwykłych projektów stylistycznych
z myślą o dziedzictwie swojej firmy.
Probst zobaczył przedprodukcyjną
wersję Chevroleta Volta podczas zeszłorocznego Salonu Samochodowego
w Genewie i był zachwycony wyrafinowanymi detalami auta, materiałami
wysokiej jakości oraz jego bogatą specyfikacją. – To właśnie wtedy postanowiłem, że zostanę pierwszym właścicielem
Volta w Europie – dodał Probst.
Po kilku tygodniach starań o możliwość zakupienia pierwszego w Europie
Pierwszy
Chevrolet Volt
w Europie
modelu Volt, Probst otrzymał samochód
do testu, po czym niezwłocznie złożył
zamówienie. – Miałem okazję przetestować auto na dłuższym dystansie
i muszę przyznać, że byłem pod wrażeniem. Volt to jedyny samochód elektryczny, który według mnie ma sens. Do
tej pory zużywałem od 11 do 15 litrów
paliwa każdego dnia podczas dojazdu
do pracy i pokonywałem około 25 000
kilometrów rocznie, odwiedzając stacje
benzynowe dwa lub trzy razy w tygodniu
– twierdzi.
Emanuel Probst będzie używał Volta
do codziennych dojazdów do pracy oraz
w podróżach służbowych, wykorzystując
punkty ładowania w siedzibie firmy oraz
w swoim domu. Probst chce też współdzielić auto ze swoimi kolegami z pracy i
planuje przekonać swoich współpracowników i przyjaciół do zalet samochodów
elektrycznych, takich jak Volt.
– Moja rodzina docenia fakt, że przemieszczamy się bezgłośnie z wykorzystaniem energii elektrycznej i nie musimy
przy tym zmieniać naszego stylu życia
czy zużywać bogactw naturalnych. To nie
jest przestylizowany samochód – jest dyskretny, a ludziom podoba się intuicyjnie
zaprojektowane wnętrze wraz z dotykową konsolą centralną i głównym wyświetlaczem czy kamerą cofania – mówi.
24
AUTO DLA FIRM
www.spgm.pl
Klient pod stałą opieką
Opel – od lat dbający o jakość obsługi klientów – stale umacnia swoją pozycję na tym polu, wierząc, że wysoki standard
obsługi klienta to równie kluczowa kwestia, jak jakość oferowanych samochodów, a dla wielu klientów wręcz stanowiąca
o klasie producenta. Nowatorski program – Opel
Service4Fleet – jest skierowany do klientów flotowych, jakże
istotnych dla realizacji ambitnych celów handlowych firmy.
P
rogram Opel Service4Fleet proponuje klientom flotowym przede
wszystkim:
l kompleksową obsługę, gwarantującą m.in. naprawy mechaniczne,
usługi blacharsko-lakiernicze oraz
holowanie,
l bieżącą diagnostykę, obejmującą
m.in. sprawdzenie silnika, układów
elektrycznych, hamulcowych, wspomagania kierownicy, geometrii zawieszenia itp., która może odbywać
się „na bieżąco”, bez konieczności
wcześniejszego anonsowania wizyty.
Standard obsługi kluczowych klientów
w ramach tego programu nie może
budzić żadnych zastrzeżeń, zatem oczywistym zadaniem serwisów będzie
zapewnienie wysoko wykwalifikowanego personelu, zdolnego do błyskawicznego rozwiązywania sytuacji nieszablonowych, dotrzymującego terminów
wykonywanych usług przy użyciu jedynie najlepszej jakości oryginalnych podzespołów i części, gwarantujących skuteczną naprawę.
Wszystkie czynności objęte są naturalnie preferencyjnymi stawkami za części oraz robociznę. Standard obsługi
wymaga zwrócenia klientowi samochodów w nienagannej czystości. W ramach projektu możliwe jest także korzystanie z usługi „door-to-door”.
Do programu Opel Service4Fleet
może przystąpić każdy z kluczowych
klientów marki, czerpiąc z tego wymierne korzyści, począwszy od atrakcyjnych
rabatów, a na znacznym ułatwieniu
w zarządzaniu obrotem dokumentów
i prowadzeniu księgowości kończąc.
Po stronie klienta jest jedynie wybór
odpowiedniego serwisu, będącego
koordynatorem programu oraz wysłanie
do General Motors Poland stosownej
deklaracji, informującej o uczestnictwie
w tym projekcie.
Autoryzowane serwisy, chcące przystąpić do programu Opel Service4Fleet
podlegają stosownej weryfikacji przed
przyjęciem ich zgłoszeń. W razie naruszenia zasad programu General Motors
Poland ma prawo wykluczyć serwis
z uczestnictwa w programie, gwarantując swoim kluczowym klientom jak najwyższy standard obsługi.
Opel Service4Fleet jest projektem
mającym na celu świadczenie usług na
najwyższym poziomie, w sposób ułatwiający funkcjonowanie zarządcom
dużych flot samochodowych i gwarantujący im standardy, stawiające Opla na
pozycji lidera krajowego rynku motoryzacyjnego. Świadome i ekonomiczne
zawiadywanie parkiem będzie zwyczajnie wymagało przystąpienia do tego
programu.
W SERWISIE
Liczy się jakość napraw
Eksploatację zakupionego
nowego auta można
podzielić na dwa etapy:
obowiązywania gwarancji
i pogwarancyjnego użytkowania samochodu.
Każdy z etapów wymaga
innego podejścia do problematyki serwisowania.
J
eśli na nasz samochód jest jeszcze
gwarancja możemy go naprawić
bezpłatnie w ramach gwarancji.
Nowy pojazd objęty jest gwarancją producenta. Podstawowa, dotycząca podzespołów mechanicznych, trwa zazwyczaj 2-3 lata (lub 100 tys. km). W okresie
jej obowiązywania producent musi bezpłatnie usunąć usterki fabryczne występujące w aucie.
To zapewnia jedynie dealerska ASO
(Autoryzowana Stacja Obsługi). Jeśli
naprawa będzie trwała długo, dostaniemy na czas naprawy samochód zastępczy. Warsztaty samochodowe z reguły
nie zapewniają samochodów zastępczych, gdy naprawa samochodu trwa
długo. W warsztacie naprawa czasem
może się przedłużyć, szczególnie, gdy
Warto zostać
przy ASO
Koniec okresu gwarancyjnego oznacza
zwolnienie z obowiązku serwisowania
samochodu w autoryzowanej stacji obsługi.
Wielu klientów przekonało, że warto jednak
trzymać się sprawdzonego autoryzowanego
serwisu. Po zmianie przepisów ASO mogą
korzystać z zamienników części, co znacznie
obniża koszty napraw, nie wpływając na ich
jakość.
W przypadku nowych modeli ze skomplikowanymi zespołami elektronicznymi sterującymi pracą różnych układów nie ma
w zasadzie alternatywy dla ASO. Praktycznie tylko te stacje dysponują odpowiednim
sprzętem i oprogramowaniem do pełnego
diagnozowania i – co ważniejsze – usuwania usterek elektronicznych.
trzeba sprowadzać części. Wtedy naprawa samochodu jest nie tylko czasochłonna, ale i droższa. Innym problemem
korzystanie z usług warsztatów „podwórkowych” jest to, że klient rzadko może
liczyć na potwierdzenie dokonanych prac
w postaci dokumentu. To utrudnia ewentualne dochodzenie swoich praw.
OPEL LIDEREM
według raportu
DEKRA 2012
P
rzez półtora wieku istnienia Opel
pokonał długą drogę, stając się
jednym z największych producentów samochodów w Europie. Nieustanne dążenie do łączenia zaawansowanych technologii z niezawodnością
i funkcjonalnością sprawiło, że marka
Opel stała się synonimem innowacyjnych rozwiązań za przystępną cenę.
Opel znaczy niezawodny:
l 2012 – Astra zwycięzcą rankingu
DEKRA. Wskaźnik niezawodności
97,9%
l 2011 – Insignia zwycięzcą rankingu
DEKRA. Wskaźnik niezawodności
96,1%
l 2010 – Corsa zwycięzcą rankingu
DEKRA. Wskaźnik niezawodności
97,6%
Dobra passa trwa
W tegorocznej edycji Raportu Niezawodności DEKRA 2012, Astra czwartej generacji zyskała uznanie jako auto
o najmniejszej ilości usterek. Ten model, produkowany w polskich zakładach Opla w Gliwicach, pozostawił
rywali daleko z tyłu. Wysoka nota jaką
otrzymała Astra – wskaźnik niezawodności 97,9% – dała jej pierwsze miejsce
nie tylko w segmencie aut kompaktowych, ale również w klasyfikacji generalnej. To najwyższy wskaźnik uzykany
jak dotąd przez Opla.
Opel doceniony
przez ekspertów
DEKRA (Niemieckie Stowarzyszenie
Nadzoru Technicznego Samochodów)
jest opiniotwórczą i cenioną w całej
Europie organizacją ekspertów technicznych z zakresu bezpieczeństwa,
jakości i dbałości o środowisko.
Zatrudnia 24 000 pracowników i działa w ponad 50 krajach. DEKRA przygotowuje coroczny raport dotyczący awaryjności pojazdów na podstawie dokładnej oceny samochodów
w podziale na osiem klas i trzy grupy przebiegu. Raport opiera się na
danych pochodzących z 15 milionów
inspekcji przeprowadzonych na 230
modelach.
25
AKTYWNIE
– Bieganie to świetny sposób, aby powiększyć grono
znajomych. Lepszy od
Facebooka – zapewnia
z uśmiechem aktor Piotr
Adamczyk. – Trener Piotr
Netter, który przygotowywał
mnie do triatlonu, zapewniał mnie, że dzięki treningom przedłużę sobie młodość. Dzięki bieganiu czuję
się o pięć lat młodszy, choć
według metryki wychodzi,
że stuknęła mi czterdziestka.
Piotr Adamczyk:
otrafi wstać o godzinie 4 rano
i biegać ulicami, nawet w ulewnym
deszczu. Trenuje wszędzie tam,
gdzie zapędzi go zawodowe życie.
Życie dzieli pomiędzy Warszawę a Paryż. Przed premierą swojego filmu trenował też nad poznańską Maltą.
Przygodę, taką na serio, ze sportem
zaczął od triatlonu. Razem Bartkiem
Topą i Tomkiem Karolakiem został
ambasadorem triatlonu w Suszu.
– Najlepszy sposób, by nie cofnąć się
przed rzuconym sobie wyzwaniem, to
powiedzenie publicznie znajomym, że
zamierza się wystartować w triatlonie –
śmieje się Piotr. – Nie brakowało takich,
którzy nie wierzyli, że mi się uda. To
dodatkowo mnie dopingowało.
Pokazał wszystkim, a przede wszystkim udowodnił sobie, że systematyczny
trening to najlepsza recepta na sprostanie wyzwaniom. Taką samą determinację ma na planie filmowym. Piotr ukończył triatlon (1,9 km pływania, 90 km
jazdy na rowerze, 21 km biegu) w czasie
5:48:39. Kolejne wyzwaniem, jakie sobie
rzucił, to pokonanie półmaratonu. Dokonał tego w tym roku w Warszawie,
dobiegając na metę w dobrym, jak na
debiutanta, czasie 1 godz. 47 min.
– Kiedyś dystans półmaratonu był
czymś dla mnie abstrakcyjnym, teraz już
mnie nie przeraża – cieszy się aktor.
Teraz jest dobrym duchem akcji
„Wyzwanie Runner’s World”, która przygotowuje kilkadziesiąt osób z całej Polski do startu w poznańskim maratonie.
Piotr nie ukrywa, że kiedyś będzie, to dla
niego także wyzwanie. Do maratonu
trzeba się dobrze przygotować, a w tym
roku ma napięte plany zawodowe.
Kiedy rzuci w eter, że pobiegnie mara-
P
Fot. Jacek Heliasz
28
Dzięki bieganiu czuję się
o pięć lat młodszy
Biegali z Chevroletem
T
o był jeden z najszybszych biegów ulicznych na 10 km
w Polsce w historii i najszybszy w tym roku, jak dotąd.
Kenijczyk Kiprotich Elisha Sawe z Eldoret (stolica biegowa Kenii) zwyciężył w 10 km Chevrolet Szpot Swarzędz w czasie 28 min 30 sek. Zwycięzca przebiegł atestowaną trasę
10 km ze średnią prędkością 2 min 51 sek. na kilometr!
Kenijczyk miał spory zapas sił i mógł spokojnie złamać
barierę 28 minut i był pewien zwycięstwa od startu. To
naprawdę klasowy zawodnik, który na pewno nieraz jeszcze
pokaże się w Swarzędzu. Pierwsza z kobiet, Białorusinka Aleksandra Dulibię miała czas 33 min 35 sek., wyprzedzając na
ostatnich stu metrach, o zaledwie o 3 sekundy Susy Chemaimak Chebet. Bieg ukończyło 641 biegaczy. Stawkę zamknęła znana zarówno biegaczom, jak i kibicom Maria Pańczak,
czyli „Parasolka”.
www.wszystkoobieganiu.pl
ton, to nie będzie odwrotu. Aktor nie
ukrywa, że miewa chwile lenistwa biegowego, ale potrafi się szybko z tego
otrząsnąć.
– Zbyt wiele pozytywnej energii czerpię
z biegania, w ogóle ze sportu – deklaruje
aktor. – Każdy, kto uprawia jakikolwiek
sport, jest innym człowiekiem. Aktywnym.
Mnie bieganie dyscyplinuje, bo widzę, jak
procentuje także w innych dziedzinach
życia, jak chociażby w nauce języka francuskiego. Nie wyobrażam sobie teraz
życia bez sportu. Czuję jak zmieniło się
moje ciało. Waga trochę spadła, ale
tłuszcz zamienił się w mięśnie. Także
wewnętrznie czuję, że jestem w lepszej
kondycji, niż kiedy miałem 20 lat.
Przemysław Walewski
EKONOMIA
Cztery łapy na pokładzie
Zwierzęta domowe często są traktowane jak
pełnoprawni członkowie rodziny, więc decyzja
o zakupie nowego samochodu powinna być
podejmowana z uwzględnieniem ich wygody.
B
adanie przeprowadzone w 2011 roku na zlecenie amerykańskiej federacji AAA zrzeszającej kluby motoryzacyjne
oraz firmy Kurgo produkującej akcesoria samochodowe
dla czworonogów dowodzi, że sześć na dziesięć osób przynajmniej raz w miesiącu przewozi swojego psa w samochodzie.
Warto zatem pamiętać o kilku zasadach, które uprzyjemnią
podróż zarówno prowadzącemu, jak i pupilowi.
– Podczas jazdy ze zwierzęciem domowym można łatwo
uniknąć stresujących sytuacji, jeśli tylko właściciel wcześniej
pozna jego potrzeby i będzie przestrzegał zasad bezpieczeństwa – podkreśla Charlotte Reed, redaktorka działu poświęconego zwierzętom w magazynie „First for Women”. – Na szczęście nowoczesne samochody są wystarczająco przestronne i
komfortowe, a producenci oferują klientom dodatkowe rozwiązania uprzyjemniające czas spędzony w aucie.
Idealny samochód do transportu zwierzęcia domowego
powinien też być szeroki, wysoki i mieć regularne kształty
bagażnika, co pozwoli łatwo i szybko zapakować psa lub kota
wraz ze wszystkimi akcesoriami. Ważne są również dodatkowe
schowki i uchwyty na napoje, w których można przechowywać
wodę i jedzenie niezbędne podczas podróży z pupilem. W tej
roli doskonale sprawdzą się rodzinne modele Orlando i Captiva, w których siedzenia w trzecim rzędzie można łatwo złożyć,
uzyskując wygodne miejsce transportowe nawet dla owczarka
niemieckiego. Należy tylko pamiętać, aby w gorące dni zapewnić zwierzęciu dopływ chłodnego powietrza z systemu klimatyzacji.
– Dwa lata temu zdecydowałam się kupić Chevroleta Captivę. To przestronny i przyjazny samochód, świetnie nadający się
do bezpiecznego przewożenia dwóch dużych psów. W obszernym bagażniku Antośka i Generał – moje dwa wyżły (weimarski i włoski) – leżą sobie wygodnie, gdy wybieramy się na spacer do pobliskiego lasu. Dłuższe podróże odbywają na tylnym
siedzeniu, przypięte pasami bezpieczeństwa dla psów – mówi
Paulina Król, redaktor naczelna miesięcznika „Mój Pies”.
– W schowku mam zawsze wizytówkę z imionami psów i kontaktem do osoby, której można powierzyć czworonogi w razie wypadku, w którym ucierpiałby kierowca. Z pupilami na pokładzie jeżdżę zawsze ostrożnie, ale polecam zadbanie o ten drobiazg.
Właściciele mogą dodatkowo zadbać o bezpieczeństwo podczas jazdy przypinając zwierzęta na tylnych siedzeniach, tak
jak robi to Paulina Król, lub umieszczając je w specjalnych klatkach w bagażniku.
Dobrą propozycją dla osób szukających oszczędnego, a jednocześnie wszechstronnego samochodu będzie także debiutujący latem na europejskim rynku Chevrolet Cruze Kombi,
który będzie oferowany m.in. z ekonomicznym silnikiem benzynowym 1,4 l wspomaganym turbosprężarką oraz dwiema
jednostkami wysokoprężnymi o pojemności 1,7 i 2,0 l. W połączeniu z obszernym bagażnikiem i niską krawędzią załadunku,
kompaktowe kombi Chevroleta jest na najlepszej drodze do
podbicia serc całej rodziny, na czele z psem.
Jak widać na zdjęciu, rówież ekologiczny Chevrolet
Volt przypadł do gustu zwierzakom podczas Salonu
Samochodowego w Nowym Jorku
Charlotte Reed, redaktorka działu poświęconego
zwierzętom w magazynie First for Women ze swoim
golden retrieverem, który podróżuje w specjanych
pasach bezpieczeństwa dla psów
Płaska powierzchnia po złożeniu drugiego i trzeciego
rzędu siedzeń w Captivie powoli na przewiezienie
również większej liczby zwierząt
29
30
KRZYŻÓWKA
www.spgm.pl
rozwiązanie krzyżówki prosimy nadsyłać najlepiej w formie kartki pocztowej do 30 lipca 2012 r. na adres: Biuro SpGM Biuro SpGM ul. Kościuszki 28 lok.7,
40-048 Katowice. Wśród prawidłowych odpowiedzi zostanie rozlosowana nagroda ufundowana przez firmę Amervox. W informacji na kartce pocztowej
prosimy podać : imię i nazwisko, adres i numer telefonu oraz hasło – rozwiązanie krzyżówki. Zwycięzcą krzyżówki z poprzedniego wydania Automagazynu zostali:
Wiktorek i Aleksander Smyk (wnuczek i dziadek) z Gdańska
MOTOSPORT
Chevrolet Cruze
z piskiem opon
To była ekscytująca, a jednocześnie wzruszająca ostatnia runda europejskiego sezonu
WTCC dla Chevroleta, w której modele Cruze
wywalczyły kolejne podwójne zwycięstwo.
Y
van Muller umocnił prowadzenie w klasyfikacji kierowców, wygrywając pierwszy wyścig, natomiast Cruze
w barwach Vaillante jako pierwszy przekroczył linię
mety w drugim wyścigu. Zwycięski samochód prowadził Alain
Menu, który wcielił się w rolę Michela Vaillanta – najbardziej
utytułowanego kierowcy wyścigowego w historii komiksu.
Z kolei Rob Huff uczcił swój dwusetny wyścig w zmaganiach
samochodów turystycznych miejscem na podium.
W pierwszym wyścigu Muller przejął prowadzenie w pierwszym zakręcie i utrzymał je aż do mety pomimo ataków ze
strony kierowcy SEAT-a, Gabriele Tarquiniego, oraz Huffa,
który ukończył zmagania na trzecim miejscu. Alain Menu,
ruszający z dziewiątej pozycji startowej, ostatecznie uplasował się na piątym miejscu.
Drugi wyścig był relatywnie prosty dla Alaina Menu, który
już na starcie objął prowadzenie i utrzymał je do samej mety,
potwierdzając w ten sposób ducha walki legendarnego
Michela Vaillanta. Huff i Muller musieli natomiast stoczyć
zaciętą walkę z tutejszym ulubieńcem publiczności – Tiago
Monteiro (SEAT), a także z Alberto Cerquim (BMW) i Tarquinim. Ostatecznie kierowcy Chevroleta ukończyli wyścig na
odpowiednio czwartej i piątej pozycji.
To był udany dzień dla kierowców Chevroletów Cruze – Alex
MacDowall z zespołu Bamboo Engineering ukończył oba
wyścigi na punktowanych pozycjach.
Wyścig w Portugalii zakończył europejski sezon zmagań
WTCC. Cruze’y powrócą teraz do fabryki RML w Wielkiej Brytanii, aby przygotować się do długiej podróży do Brazylii,
gdzie po siedmiotygodniowej przerwie w dniach od 20 do 22
lipca odbędzie się następna runda.
31
TWÓJ DEALER
BEŁCHATÓW, TRAX Sp. z o.o.
ul. Dobrzelów 20A, tel. 44/633 06 05
BIAŁYSTOK, Mega PPU Mark-Bud Sp. z o.o.
ul. Gen. Maczka 66, tel. 85/654 33 44
BIAŁYSTOK, TOP AUTO
ul. Krupniki 25, tel. 85/661 67 10
BIELSKO-BIAŁA, WAWROSZ Sp.j.
ul. Warszawska 158, tel. 33/811 02 49
BYDGOSZCZ, Firma Prywatna MIKOŁAJCZAK
ul. Armii Krajowej 250, tel. 52/320 31 00
BYDGOSZCZ, Firma Prywatna MIKOŁAJCZAK
ul. Fordońska 59, tel. 52/342 78 16
CHORZÓW, DELTA PLUS Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 18, tel. 32/346 34 66
CZĘSTOCHOWA, POLACZEK
ul. Św. Jana 31, tel. 34/361 52 25
CZŁUCHÓW, ODEJEWSKI-ODAN Sp. z o.o.
ul. Trasa 22, tel. 59/834 51 35
DĄBROWA GÓRNICZA, ROKICKI Maciej Rokicki
al. Piłsudskiego 17, tel. 32/268 72 00
ELBLĄG, HALLER SERWIS
ul. Rawska 2-4, tel. 55/235 25 88
EŁK, KWIATKOWSKI Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 5, tel. 87/621 51 12
GDAŃSK, KONOCAR
ul. Grunwaldzka 303, tel. 58/552 34 06
GDAŃSK, MOTOR CENTRUM Sp. z o.o.
ul. Miałki Szlak 4/8, tel. 58/321 88 00
GDAŃSK/OSOWA, HALLER SERWIS
ul. Odyseusza 20 – obwodnica Trójmiasta,
tel. 58/552 55 25
GDYNIA, HALLER SERWIS
ul. Morska 290 A, tel. 58/667 38 88
GIŻYCKO, PINDUR
al. 1-go Maja 17, tel. 87/428 19 52
GŁOGÓW/SERBY, KOWALCZYK Sp. z o.o.
ul. Główna 2, tel. 76/833 10 81
GORZÓW WLKP., SZYJKOWSKI AUTO Sp. z o.o.
ul. Bierzarina 3, tel. 95/721 66 10
GRUDZIĄDZ, DEKARCZYK
ul. Dworcowa 11, tel. 56/461 23 41
INOWROCŁAW, Firma Prywatna
MIKOŁAJCZAK
ul. Staszica 69, tel. 52/353 99 42
JASTRZĘBIE ZDRÓJ, FIJAŁKOWSKI
ul. Armii Krajowej 70, tel. 32/476 70 00
JELENIA GÓRA, LIGĘZA Sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 28, tel. 75/642 14 82
KALISZ, WEGA AUTO Sp. z o.o.
ul. Poznańska 24, tel. 62/768 19 00
KATOWICE, M & M Cars
ul. Lotnisko 81, tel. 32/787 33 33
KĘDZIERZYN KOŹLE, J & R (AUTO-SALON
Sp. z o.o.), ul. Chrobrego 5, tel. 77/482 55 58
KIELCE, POL- MOT Auto S.A.
ul. Krakowska 285, tel. 41/368 10 25
KONIN, DOMCAR Sp. z o.o.
ul. Spółdzielców 9A, tel. 63/242 20 88
KOSZALIN, DOWBUSZ Sp. z o.o.
ul. Lniana 3, tel. 94/343 25 50
KRAKÓW, AUTO – CENTER Sp.j.
ul. Wodna 2, tel. 12/425 59 96
KRAKÓW, EUROMARKET Sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 43, 31-864 Kraków, tel. 12/646 26 00
KRAKÓW, INTER AUTO
ul. Jasnogórska 62, 31-358 Kraków, tel. 12/378 17 02
KRAKÓW, MARIMEX
ul. Zakopiańska 560, tel. 12/270 35 04
KROSNO, GLOB CARS Sp. z o.o.
ul. Podkarpacka 32, tel. 13/432 11 88
LESZNO/STRZYŻEWICE, AUTO MRÓZ
Sp. z o.o., ul. Balonowa 57, tel. 65/529 39 39
LUBIN, AUTOSERWIS DOLNY ŚLĄSK LM
Sp. z o.o., ul. Legnicka 65, tel. 76/746 77 00
LUBLIN, ENERGOZAM Sp. z o.o.
al. Kalinówka 17a, tel. 81/748 08 64
ŁÓDŹ, BSP Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 94/96, tel. 42/681 16 98
ŁÓDŹ, TRAX Sp. z o.o.
ul. Żeligowskiego 36, tel. 42/630 00 66
MIKOŁÓW, MUCHA Sp.j.
ul. Katowicka 59, tel. 32/226 28 10
MYŚLENICE, MARIMEX
ul. Sobieskiego 44, tel. 12/ 274 14 80
MŁAWA, OLCZAK MOTORS Sp. z o.o.
ul. Żwirki 26, tel. 23/655 00 00
RZESZÓW, AUTO-WATKEM Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 4, tel. 17/857 80 30
SIEDLCE, JASTRZĘBSKI S.A.
ul. Targowa 20, tel. 25/644 86 86
SKIERNIEWICE, TRAX Sp. z o.o.
ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 17,
tel. 46/832 77 66
SOSNOWIEC, ŚRODULA Sp. z o.o.
ul. Zuzanny 24, tel. 32/294 08 30
STALOWA WOLA,
SEMKO Ł. KOCZWARA, A. Koczwara Sp.j.
ul. Niezłomnych 29 a, tel. 15/844 50 80
STRUMIEŃ, WAWROSZ Sp.j.
ul. Główna 1A, tel. 33/857 14 00
SUWAŁKI, MOTOZBYT Sp. z o.o.
ul. Sejneńska 91, tel. 87/566 50 43
SZCZECIN, JERZY BOGACKI
ul. Mieszka I 45, tel. 91/482 26 30
SZCZECIN, KOZŁOWSKI
ul. Struga 31 B, tel. 91/464 48 80
ŚWIDNICA, Wega Auto Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 105, tel. 74/ 851 40 93
TARNOWSKIE GÓRY, ASKO Sp.j.
ul. Gliwicka 65, tel. 32/285 60 88
TARNÓW, AUTO-RING Sp. z o.o.
ul. Lwowska 187, tel. 14/626 01 01
NOWOGARD, KOZŁOWSKI
TYCHY, MUCHA Sp.j.
NOWY TARG, MARIMEX
WARSZAWA, ABEXIM Sp. z o.o.
OLSZTYN, MIBO Sp. z o.o.
WARSZAWA, AUTO ŻOLIBORZ Sp. z o.o.
OPOLE, J & R (AUTO-SALON Sp. z o.o.)
OSTROŁĘKA, OSCAR Sp. z o.o.
WARSZAWA/ŁOMIANKI, AUTO ŻOLIBORZ
Sp. z o.o., ul. Kolejowa 16, tel. 22/751 52 25
WARSZAWA/ZĄBKI, AUTO ŻOLIBORZ Sp. z o.o.
OŚWIĘCIM, WAWROSZ Sp.j.
WARSZAWA, AUTO-POL-SERWIS Sp. z o.o. S.K.A.
ul. Beskidzka 51, tel. 32/325 00 00
ul. 3 Maja 27 A, tel. 91/392 56 00
ul. Połczyńska 10, tel. 22/533 11 11
ul. Krakowska 7, tel. 18/264 88 82
ul. Jagiellończyka 41c, tel. 89/535 25 75
ul. Wrocławska 137, tel. 77/474 77 29
ul. Radzyminska 334, tel. 22/355 20 00
ul. Traugutta 59, tel. 29/642 18 65
ul. Krakowska 21, tel. 33/844 30 03
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, TRAX Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 237, tel. 44/646 12 14
PIŁA, JABŁOŃSKI Sp.j.
Al. Niepodległości 159, tel. 67/213 07 44
PŁOŃSK, OLCZAK MOTORS Sp. z o.o.
ul. Warszawska 59, tel. 23/662 68 20
POCZESNA, POLACZEK
ul. Rudnickiego 3, tel. 22/336 10 00
Kolonia Poczesna, ul. 1-go Maja 20,
tel. 34/327 47 45
POZNAŃ, BOŃKOWSKI
ul. Polska 112, tel. 61 22 22 500
POZNAŃ, SZPOT Sp. z o.o.
ul. Kaliska 2, tel. 61/875 63 67
POZNAŃ/SADY, BOŃKOWSKI
ul. Poznańska 10, tel. 61 89 62 200
POZNAŃ/SWARZĘDZ, SZPOT Sp. z o.o.
ul. Wrzesińska 191, tel. 61/817 30 11
PRZYSZOWICE, KANCLERZ Sp. z o.o.
ul. Gliwicka 9, tel. 32/301 99 99
PUŁAWY, AUTO-FILIP
ul. Lubelska 45, tel. 81/888 31 97
RADOM, DIXI-CAR S.A.
ul. Czarnieckiego 108, tel. 48/360 98 26
RUDA ŚLĄSKA, KANCLERZ Sp. z o.o.
ul. Obrońców Westerplatte 26,
tel. 32/242 08 83
RYBNIK, FIJAŁKOWSKI
ul. Żorska 75. tel. 32/423 97 00
ul. Mangalia 2 / róg ul. Sobieskiego,
tel. 22/642 02 04
WARSZAWA, NEXTEAM CHINIEWICZ Sp.j.
ul. Modlińska 57A, tel. 22/519 40 40
WARSZAWA, NIVETTE Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 3/5, przy ul. Ostrobramskiej,
tel. 22/509 66 00
WARSZAWA, MIBO Sp. z o.o.
ul. 1-go Sierpnia 10, tel. 22/573 70 00
WARSZAWA/RASZYN, DIXI-CAR S.A.
al. Krakowska 24A, tel. 22/716 30 20
WŁOCŁAWEK, POL-MOT-AUTO-BIS
ul. Toruńska 153, tel. 54/231 99 99
WROCŁAW, AUTOSERWIS DOLNY ŚLĄSK
LM Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 50, tel. 71/362 85 13
WROCŁAW, CAR-CENTER Sp. z o.o.
ul. Muchoborska 7, tel. 71/358 59 31
WROCŁAW, HORNET Sp. z o.o.
ul. Bolesława Krzywoustego 250A,
tel. 71/345 79 55
ZAMOŚĆ, ENERGOZAM Sp. z o.o.
ul. Starowiejska 4, tel. 81/677 49 50
ZDUŃSKA WOLA, TRAKO Sp. z o.o.
ul. Łaska 205, tel. 43/823 92 92
ZGIERZ, TRAX Sp. z o.o.
ul. Łęczycka 38, tel. 42/719 00 29
ZIELONA GÓRA, KOWALCZYK Sp. z o.o.
ul. Dekoracyjna 7A, tel. 68/451 20 00
Stowarzyszenie Partnerów
General Motors
TWÓJ DEALER
Biuro SPGM, ul. Kościuszki 28 lok. 7, 40-048 Katowice, tel. 32/330 10 10
e-mail: [email protected] www.spgm.pl

Podobne dokumenty

Makieta 1 - powrót do SPGM

Makieta 1 - powrót do SPGM Biuro SPGM, ul. Kościuszki 28 lok. 7 40-048 Katowice, tel. 32/330 10 10 Rada Programowa: Leszek Rusnak Witold Trawka Redaktor Naczelny: Przemysław Walewski e-mail: [email protected]

Bardziej szczegółowo