IX Potyczki Klubowe

Transkrypt

IX Potyczki Klubowe
JAKI, JAKA, 25
JAKIE?
+4
1
2
Pionowo:
1) kakaowe.
2) roczny.
3) włoski.
4) wierzbowe.
5) jednoręki.
9) lodowy.
10) słoniowa.
11) pusty.
12) piętrowy.
14) czarna.
16) indyjski.
17) wodne.
18) morski.
4
7
Imię i nazwisko
9
10
12
13
15
16
S
Z
K
O
T
K
A
14
17
18
19
20
21
A
gulasz uwarzy.
A
D
O
ABCD
W każdym rzędzie i w każdej kolumnie
mają znaleźć się litery A, B, C, D oraz puste
pole. Litery obok diagramu wskazują, jaka z
nich znajduje się pierwsza z danej strony.
12
26
+
4
Ż
O
D
Rozwiązanie
3-wyrazowe, o początkowych literach:
W. M. W.
Mój tatuażyk
Suma punktów
11
REBUS
KARUZELOWY
6
KALAMBUR
IX Potyczki Klubowe – Runda IV
25.10.2013 r.
5
6
Litery z kolorowych pól,
czytane rzędami, utworzą
8
rozwiązanie.
Poziomo:
3) drobiowy.
6) widiowe.
7) tenorowy.
8) sportowy.
10) owocowe.
12) siatkowe.
13) nakazane.
15) chodząca.
18) bezdymny.
19) sztuczny.
20) filmowa.
21) graniaste.
3
A
C
Ż
10
A
D
6
B
B
A
Każde odgadywane słowo (w nawiasie liczba liter) zaczyna się
literą poprzedzającą wyraz podany zamiast określenia i zawiera tenże
wyraz. Odgadywane wyrazy to rzeczowniki pisane małą literą (jeden w
lm). Litery z kolorowych pól, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie.
A) las (5).
B) And (6).
C) era (7).
Ć) tusz (11).
D) mol (7).
E) dur (6).
F) tal (7).
G) henna (7).
H) San (7).
I) ryż (8).
J) wab (9).
K) lek (8).
L) Man (7).
Ł) ach (7).
M) aria (6).
N) lak (9).
O) gar (5).
P) Rawa (7).
R) kanie (11).
S) krab (6).
Ś) ogr (9).
T) leki (8).
U) nit (5).
W) kum (9).
Z) gry (8).
Ż) lik (5).
1
PRZESUWANKA DWULITEROWA
NT MA EL ES DZ OM JE TA
CH
CO
ET
KA
TA
ZE
LI
SA
OF
OM
IE
PA
BI
SZ PA NA WA RZ BL EP
ANALOGIE
14 + 4
1
2
3
Do diagramu należy
przesunąć wszystkie
zbitki
dwuliterowe
spoza jego obrysu, tak
by powstała krzyżówka złożona z rzeczowników pisanych małą
literą (jeden w lm).
Zbitki z narożników
można
przesuwać
tylko ukośnie (pod kątem 45 stopni), pozostałe do odpowiednich
rzędów i kolumn, przy
których figurują.
5
6
7
8
9
Odgadywany
wyraz ma się tak
do trzeciego hasła 10
jak drugie słowo
do
pierwszego.
Litery z koloro- 12
wych pól, czytane
rzędami, utworzą
rozwiązanie.
11
13
Poziomo:
1) Ochota – chętka, Ursus – ?
7) Praga – Slavia, Bratysława – ?
8) śnieg – gryka, bursztyn – ?
9) Bietka – kuzynka, Goriot – ?
10) krzyżówka – wieża, ukośnik – ?
11) Lima – Peru, Tegucigalpa – ?
12) stopy – kajaki, dłonie – ?
13) śmierć – Wenecja, bezsenność – ?
2
4
16
KALAMBUR
iiiiiii6
Pionowo:
2) zima – przesilenie, wiosna – ?
3) grosz – kokosza, dycha – ?
4) otwieracz – konserwy, dziadek –
?
5) tarcza – Faraday, wahadło – ?
6) slam dunk – koszykówka,
home run – ?
7) talerze – naczynia, dzwony – ?
Powab, skóra, czw arta władza –
raz nas śmieszy, raz przeraża.
LOGOGRYF 6 + 3 + 3
Odgadnięte wyrazy (ich określenia podano
w przypadkowej kolejności) należy wpisać
pionowo do diagramu, tak aby w kolorowych
rzędach powstały trzy hasła powiązane ze
sobą. Dodatkowe punkty za ułożenie jeszcze
jednego takiego hasła z liter z pól z kropką.
- nie szukaj jej w całym
- dwukółka z czasów
Nerona
- mityczny myśliwy rozszarpany przez własne
psy
- pieniądze kojarzące
się z Adamskim
- wielkopolski producent ketchupu
- metalowe umocnienie kufra
.
.
.
.
N CW U L E
.
.
.
DUET KWADRATÓW MAGICZNYCH 6 + 6
1
2
3
4
5
6
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Poziomo i pionowo:
1) imię sportowca ze zdjęcia.
2) Sławomir – Mirosław, Teresa – ?
3) trzecioligowi piłkarze z Gorzowa
Wielkopolskiego.
4) Jerzy, zagrał rolę główną w ekranizacji „Faraona”.
5) film wojenny Andrzeja Munka.
6) taniec z paryskich kabaretów.
2
3
4
5
6
Poziomo i pionowo:
1) nazwisko sportowca ze zdjęcia.
2) miejscowość w środkowej Grecji,
miasto partnerskie Rybnika.
3) mazdajski bóg, rywal Ormuzda
(anagram: Maryna).
4) chmura deszczowa.
5) serialowa niewolnica.
6) Stan słonecznika (USA).
WSPAKOWY REBUS KARUZELOWY
8
Rozwiązanie 2-wyrazowe, o początkowych literach:
N. G.
11
1
2
3
4
5
6
7
Do diagramu należy
wpisać podany wyraz lub
jego synonim, anagram
bądź metagram. Litery
z kolorowych pól, czytane
rzędami, utworzą rozwiązanie.
8
9
10
11
12
13
14
17
15
18
16
19
20
21
22
23
24
25
JOLECZKA
11 + 4
Określenia podano w przypadkowej
kolejności. Litery z kolorowych pól, czytane kolumnami, utworzą rozwiązanie.
10
MISZMASZ
25 + 4
Poziomo:
1) tsunami.
7) zagon.
8) okres.
9) cenzor.
10) okap.
11) farmazon.
13) anioł.
14) tutka.
19) krzew.
20) dodajnik.
21) opel.
22) szorty.
23) kupon.
24) drajw.
25) działko.
Pionowo:
2) sleeping.
3) neurolog.
4) szpileczki.
5) maksima.
6) brednie.
12) propozycja.
15) armatura.
16) klientka.
17) obrzędy.
18) obrońca.
- adres z małpą
- superbohater walczący ze
Szkieletorem
- popularny lek rozkurczowy
- najnowszy film z Andrzejem
Chyrą
- zabawka na sznurku
- zagrała Hanię w filmie
„Kochaj i tańcz”
- pseudonim poetycki Artura
Oppmana
- cechuje człowieka obytego
- chiński pisarz, laureat Literackiej Nagrody Nobla w
2012 r.
- bohater, w którego czterokrotnie wcielał się Robert
Downey Jr.
- śpiewają „Stokrotkę”
KONSONANTKA
WIĄZANA
24 + 4
W rzędy i kolumny
diagramu
należy
wpisać po dwa wyrazy (rzeczowniki
pisane małą literą;
jeden w lm) powiązane jedną literą.
Zamiast objaśnień
podano wszystkie
spółgłoski w takiej
kolejności, w jakiej występują w
danym rzędzie lub
kolumnie. Litery z
kolorowych
pól,
czytane rzędami,
utworzą
rozwiązanie.
Poziomo:
7) G, R, G, N, Z, M.
8) S, L, N, M, J, K.
9) T, W, R, K, L, N, K.
10) M, Ł, T, P, N, M.
11) J, C, K, N, M.
12) B, T, K, R, T.
1
2
3
4
5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Pionowo:
1) G, R, T, M, J, N.
2) R, P, K, C, Z, K.
3) S, N, S, Z, T, R, K.
4) G, N, D, N, S, L.
5) M, N, M, N, L, T.
6) S, Z, K, K, N, S, T.
UKRYTY
LOGOGRYF
5+5
1
2
REBUS 8
ŁZA
Rozwiązanie: P-9.
Po wpisaniu odgadniętych słów
do diagramu należy zaznaczyć trzy
kolumny, z których litery (czytane
rzędami) utworzą rozwiązanie –
nazwę atrakcji turystycznej dobrze
znanej naszym klubowiczom.
1) rozpostarta nad spadochroniarzem.
2) nów, pierwsza …, pełnia, ostatnia ...
3) „Mała ...”, film Waldemara Krzystka,
którego akcja toczy się w Legnicy.
4) czarny diament.
5) wśród wyzwolonych gramatyka,
retoryka, geometria, muzyka.
3
LOGOGRYF
4+4
METAMORFOZA 10
Litery z kolorowych pól, czytane rzędami,
utworzą rozwiązanie.
1
K O T Y T O
2
1)
2)
3)
4)
3
4
K
E
C
Z
H
„rywal” Don Kichota.
bardzo młody pracowity owad.
„Hrabia Monte ...” Aleksandra Dumasa ojca.
miasto powiatowe na trasie Leszno – Głogów.
Po zeszłym sezonie...
REBUS KOŁOWY 10
Rozwiązanie 3-wyrazowe,
o początkowych literach: L. N. T.
REBUS
8
METAGRAMOWY
J
O
L
K
A
Rozwiązanie 2-wyrazowe,
o początkowych literach:
B. R.
KALAMBUR 6
Klub z Pragi, litera...
Klub z Moskw y masz teraz.
KALAMBUR 6
Karta Cygana –
4
z Serie A znana.
D R A N I E
6+4
.
W wyrażeniu KOTY TO należy
zmienić literę z zaznaczonego
pola na inną, a następnie przenieść litery do kolejnego rzędu,
tak aby wraz z ujawnioną literą
utworzyły nowe słowo. Postępując w ten sposób z kolejnymi
wyrazami, należy dojść do słowa DRANIE („Koty to dranie” to
tytuł filmu Henryka Bielskiego).
Wyrazy przejściowe to rzeczowniki pisane małą literą (w lp).
K
NEOLOGOGRYF 4 + 6
1
K
2
K
Określenia podano w przypadkowej
kolejności. Dodatkowe punkty za odczytanie ciągiem dwuwyrazowego hasła
(od pola z kropką).
-
3
dawniej o przyjacielu (anagram: komtur)
zatyczka przy beczce z piwem
tyci element mechanizmu zegarka
popularna gra w karty (skojarz z sercem)
żywy trup z kinowych dreszczowców
kowalskie, hydrauliczne lub kafarowe
4
W każdym odgadniętym słowie
należy zmienić jedną literę na
inną i rzędami odczytać rozwiązanie – tytuł powieści.
1)
2)
3)
4)
głuchy jak ...
o złoty rywalizują żużlowcy.
karetki reanimacyjne.
tu otwarto Ossolineum.
REBUS TARCZOWY
12
Rozwiązanie 3-wyrazowe,
o początkowych literach:
N. N. B.
9
CO DRUGA LITERA 8
1
2
3
4
CD...
Słowa poziome utworzą litery
podanych wyrazów, wpisywane kolejno w kolorowe pola,
oraz litery na skrzyżowaniach.
5
Kolorowe pola (w kolejności
przypadkowej):
PĘCAK * PORAJ * SOBEK
Pionowo:
1) konwentykiel.
2) cecha puchu, jedwabiu.
3) Odziomek dla Trąbskiego.
4) farmer z USA (jak model forda).
5) Krzysztof, libero naszej kadry
siatkarzy (pseudonim Igła).
UŁÓŻ SAM 21 + 4
7
Litery polskiego alfabetu
(wszystkie
występują
w diagramie) podzielono
na osiem zestawów 4-literowych. Liczby w kratkach
informują, w którym zestawie znajduje się szukana litera, np. CHÓR =
1__3__6__6__. Wyrazy są
rzeczownikami
pisanymi
małą literą (w lp). Litery
z kolorowych pól, czytane
rzędami, utworzą rozwiązanie.
1
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
A,
Ć,
F,
J,
M,
Ó,
Ś,
Y,
Ą,
D,
G,
K,
N,
P,
T,
Z,
B,
E,
H,
L,
Ń,
R,
U,
Ź,
C.
Ę.
I.
Ł.
O.
S.
W.
Ż.
3
8
5
7
4
5
3
7
6
1
5
7
3
5
1
6
7
4
6
2
4
6
4
2
6
5
1
4
8
6
4
DEKLINACYJNY REBUS
ANAGRAMOWY 10
Każdy odgadnięty wyraz należy odmienić w C. lp, zaanagramować i podać
rozwiązanie o początkowych literach:
8
L. O.
6
7
5
1
8
7
5
6
8
2
1
1
8
1
4
8
5
7
3
3
3
KALAMBUR
ZE SKRÓTKĄ
2
4
2
3
4
5
6
7
8
9
8 +6
10
PiS kiepskie ma o niej _ _ _ _ _ _.
7
5
Poziomo:
1) Ewa, marszałek Sejmu RP.
2) grobowe lub wyborcze.
3) graniczy z Ghaną, Beninem i Burkina Faso.
4) film animowany, którego kanwą jest walka
o Złoty Tłok.
5) pęd wyrastający z pnia po ścięciu drzewa.
6) często utożsamiany z klerykalizmem.
7) szarobure w kołysance.
8) Lwia, Moskitów lub Świń.
9) „... integracyjny”, komedia z Tomaszem
Kotem, Janem Fryczem.
10) „Dzień …”, sfilmowana powieść Fredericka
Forsytha (do diagramu w mianowniku).
11) ~.
Pionowo (w przypadkowej kolejności):
- CD
- CD
- Cd
- cd
- cd.
W pojeździe konnym _ _ _ _ _ _ _ –
3
1
Litery z kolorowych pól, czytane
rzędami, utworzą rozwiązanie.
1
4
7
1
5
6
3
3
1
4
7
1
5
2
4
2
3
6
8
3
5
1
4
5
6
1
1
1
4
2
1
3
6
1
1
6
3
3
1
1
4
1
1
1
16 + 4
11
ANAGRAMÓWKA 6 + 2 + 2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Do diagramu należy wpisać anagramy podanych wyrazów (miejsce – do ustalenia). W polach z kropką występują samogłoski. Litery
z kolorowych pól, czytane kolumnami, utworzą
wyraz. Dodatkowe punkty za podanie dwóch
jego anagramów.
KASTET
KASZEL
LHOTSE
ORSZAK
PLEWKA
PTASZĘ
5
WŁADCA PIERŚCIENI
9+5
SYNTEZA KRZYŻÓWKI
Do diagramu należy wpisać imiona członków
Tolkienowskiej Drużyny Pierścienia. Litery z
kolorowych pól, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie.
----------------
2
3
4
5
Do diagramu należy wpisać podane wyrazy (niepunktowane!) oraz
nazwy dziewięciu z dziesięciu państw (po dwa punkty) graniczących
z Brazylią. Dodatkowe punkty za podanie dziesiątego kraju graniczącego
z Brazylią (podpowiedzią jest jeden z wyrazów wpisywanych poziomo).
W
Ł
A
D
C
A
KWADRAT 6
MAGICZNY
1
18 + 6
6
2
3
4
5
6
Poziomo i pionowo:
1) postać na ilustracji obok diagramu.
2) Natalia, urugwajska aktorka znana z serialu „Zbuntowany anioł”.
3) Pierre, XVI-wieczny francuski architekt, współpracował z Jeanem Goujonem
przy przebudowie Luwru (anagram: stolec).
4) „Szalone ...”, dawny teleturniej matematyczny dla dzieci.
5) węgiel wydobyty przez górników w trakcie szychty.
6) z siekierą w tytule (i wielokrotnie w tekście) przedwojennej piosenki.
31
2
13
4
38
.53 56
17
SZYFROGRAM 7 + 9
21
36
49
.5
16
34
6
28
Rozwiązaniem jest cytat z „Władcy
Pierścieni”.
37
25
32
23
8
11
15
48
22
12
52
46
10
39
26
54
41
27
40
55
.47 35
18
44
19
29
50
3
30
1
9
45
14
42
20
24
7
43
33
51
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
6
31) obiecanki cacanki dla otyłego.
21) tajemniczy …, szpieg z Krainy Deszczowców.
37) zatrudnia inkasentów.
22) „... w Warszawie”, komedia wojenna.
41) Priam z kart „Iliady”.
19) głos świń, dzików.
14) łączy nartę z butem.
4: Alpy * imam * Kuba
5: Alamo * basen * isuzu * wnyki
6: chrapy * drużba * dwusuw * iguany * kapral * lewisy *
Niemcy * patron * Riggio * wiśnia * wykręt
7: Cyceron * Etiopki * indolog * pingwin * ustonóg * Witkacy * zgięcie
8: arianizm * baltolog * emporium * purpurka
REBUS WSPAKOWY 8
Rozwiązaniem jest imię i nazwisko brazylijskiej wokalistki (A. C.).
brazylijskiej wokalistki (A. C.).
KALAMBUR 6
Nagan grad –
Rio drga!
7

Podobne dokumenty