elementem wychowania patriotycznego w piąteczce.

Komentarze

Transkrypt

elementem wychowania patriotycznego w piąteczce.
Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu
ELEMENTEM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W PIĄTECZCE.
Autor: Administrator
04.10.2012.
Tradycją Piąteczki jest już od naprawdę wielu lat kultywowanie u uczniów postaw patriotycznych.
Jeszcze przed „pierwszym dzwonkiem” roku szkolnego 2012/2013 Dyrekcja Szkoły,
nauczyciele i oczywiście uczniowie uczestniczyli w miejskich obchodach Święta Wojska Polskiego przy
Pomniku Żołnierza Polskiego, a następnie (z początkiem roku szkolnego) takich wydarzeniach jak:
upamiętnienie 73 rocznicy wybuchu II wojny światowej na grudziądzkim Rynku Głównym , 32 rocznicy
podpisania Porozumień Sierpniowych (pod Pomnikiem Solidarności) , uroczystościach poświęconych
odsłonięciu Pomnika księdza prałata Zdzisława Peszkowskiego - słynnego kapelana Rodzin Katyńskich i
Honorowego Obywatela Miasta Grudziądza (przy Obelisku Katyńskim), pogrzebie słynnego pilota z okresu
kampanii wrześniowej i bitwy powietrznej o Wielką Brytanię – Jana Budzińskiego (na grudziądzkim
Cmentarzu Parafialnym), a także uroczystym odsłonięciu Ronda (u zbiegu ulic : Warszawskiej,
Nauczycielskiej i Kasprowicza) im. generała Stanisława Sosabowskiego – znanego z walecznej
obrony Warszawy w 1939 roku i udziału w operacji desantowej „Market-Garden” pod
Arnhem. Ponadto, 20 września 2012 roku uczniowie uczęszczający na koło historyczne wzięli udział w
wycieczce historycznej, wraz z nauczycielem historii – Łukaszem Piaseckim oraz Przewodnikiem
PTTK – Piotrem Łukiewskim, mającej na celu poznanie dziejów Grudziądza z okresu II wojny
światowej. Z całą pewnością będziemy nadal kontynuowali naszą działalność w tym zakresie, ponieważ
kierujemy się pięknym i powszechnie znanym mottem „Naród bez historii błądzi jak człowiek bez
pamięci”. (nauczyciel historii – Łukasz Piasecki)
http://www.sp5grudziadz.pl
Kreator PDF
Utworzono 3 March, 2017, 17:34

Podobne dokumenty