Najciekawsze obiekty w Powiecie Hajnowskim

Komentarze

Transkrypt

Najciekawsze obiekty w Powiecie Hajnowskim
Najciekawsze obiekty
w Powiecie Hajnowskim
Miasto Hajnówka – „Brama do Puszczy” www.hajnowka.pl
Sobór Św. Trójcy – jeden z najciekawszych przykładów nowoczesnej architektury
cerkiewnej. W maju odbywają się tu koncerty Międzynarodowego Festiwalu
„Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”; ul. Ks. Dziewiatowskiego 15,
tel. 85 682 29 71, 85 873 47 23.
Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa – wystawa narzędzi oraz wyrobów kowalskich
i ślusarskich, a po wcześniejszym uzgodnieniu pokazy kowalstwa; ul. Lipowa 1,
tel. 85 682 25 64, 601 073 775.
Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej – wystawy stałe i czasowe, dotyczące
kultury mniejszości białoruskiej oraz wystawy miejscowych artystów, ul. 3 Maja
42, tel. 85 682 28 89.
Pomnik żubra – odlana z brązu sylwetka żubra naturalnej wielkości znajduje się
na skwerku przy ulicy Aleksego Zina.
Park Wodny – nowoczesny basen rekreacyjny z licznymi atrakcjami, sauna, łaźnia. Czynny 7 dni w tygodniu od
6.00 do 22.00, ul. 3 Maja 50, tel. 85 876 78 60, www.parkwodny.hajnowka.pl
Ośrodek Sportu i Rekreacji – basen pływacki letni, korty, boiska; ul. Dziewiatowskiego 2, tel. 85 682 27 76.
Centrum Turystyczno-Rekreacyjne – korty tenisowe, skate park, boiska do koszykówki i siatkówki,
ul. Parkowa, tel. 85 682 27 76.
Kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego – we wnętrzu znajdują się unikatowe organy
z przełomu XIX i XX w.
Nordic Walking Park „Kraina Puszczy i Żubra” – sieć szlaków nordic walking. Dostępnych jest 7 tras o różnej
długości zlokalizowanych w przepięknej scenerii Puszczy Białowieskiej. Punkty wyjścia na trasy zlokalizowane
zostały w 2 miejscach: przy Parku Wodnym w Hajnówce oraz na parkingu „Zwierzyniec” – przy drodze
nr 689 Hajnówka – Białowieża.
Park Miniatur Zabytków Podlasia – podziwiać tu można charakterystyczną dla regionu
kolorową architekturę drewnianą, obiekty sakralne itp. Miniatury wykonane w skali 1:25.
tel. 604 218 864, www.parkminiatur-hajnowka.pl – przy drodze nr 689 Hajnówka-Bielsk Podlaski.
Gmina Hajnówka www.gmina-hajnowka.pl
Drewniane budynki mieszkalne i inwentarskie z XIX w. (Czyżyki, Nowosady).
Zabytkowe cerkwie prawosławne w Nowoberezowie i Dubinach oraz cerkiew i kapliczka
z „cudownym” źródełkiem w Krynoczce k/Hajnówki.
Obiekty Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska” (kolejka wąskotorowa, ścieżki edukacyjne).
Liczne rezerwaty przyrody: Szczekotowo – największe zbiorowisko kurhanów, Głęboki Kąt – olsy, łęgi i grądy,
świerczyna na torfie o charakterze tajgowym.
Zagroda Stefana – skansen urządzony w starej podlaskiej chacie, gdzie zostały zebrane przedmioty
codziennego użytku. Właściciel prowadzi również fermę strusi. Zwiedzanie po wcześniejszym uzgodnieniu.
Nowoberezowo 90, tel. 85 873 12 10 lub 602 828 457, www.czabaj-stefan.fm.interia.pl
Chatka Baby Jagi – to idealne miejsce na rodzinną wycieczkę. Oferuje m.in. takie atrakcje jak: gotowanie zupy,
magiczne pierniki, łóżko na zapiecku, waga prawdy i wiele innych. Orzeszkowo 98A, 17-200 Hajnówka,
tel. 600 493 666, e-mail: [email protected], www.chatkababyjagi.pl
Gmina Białowieża www.bialowieza.gmina.pl
Obiekty Białowieskiego Parku Narodowego: Obszar Ochrony Ścisłej
(najstarsza i najlepiej zachowana część Puszczy Białowieskiej), Rezerwat
Pokazowy Żubrów, Park Pałacowy (typ ogrodu angielskiego z XIX w.),
Muzeum Przyrodniczo-Leśne z wieżą widokową.
Zabudowania carskie (z czerwonej cegły), m.in. Dom Marszałkowski, dawna
Stajnia Carska z końca XIX w. oraz brama pałacowa, Dom Łaźni i Dom Szoferów.
Park Dyrekcyjny założony po I wojnie światowej – rosną tu głównie rodzime
gatunki drzew liściastych, w centrum parku znajduje się cmentarz wojskowy.
Cerkiew pw. św. Mikołaja Cudotwórcy – we wnętrzu znajduje się unikatowy,
porcelanowy ikonostas.
Drewniane budownictwo mieszkaniowe i inwentarskie przy
ul. Waszkiewicza.
Skansen Architektury Drewnianej Ludności Ruskiej Podlasia – do obejrzenia
stare chałupy, prawosławna kapliczka, wiatrak, ule
(tel. 85 681 20 95, 608 582 840).
Galeria Sztuki Regionu i Pogranicza „Kresy” w Pogorzelcach. W galerii znajduje
się: rzeźba, malarstwo, garncarstwo, ceramika, bednarstwo, tkactwo, dywany
dwuosnowowe, koronkarstwo i inne.
Białowieskie Drezyny – zwiedzanie Puszczy Białowieskiej drezyną
napędzaną siłą mięśni. tel. 783 002 927, www.drezyny.bialowieza.pl,
e-mail: [email protected]
Kościół rzymskokatolicki – piękny wystrój kaplicy św. Huberta
z wykorzystaniem korzeni i rogów.
Zabytkowy zespół dworca kolejowego Białowieża Towarowa (obecnie „Restauracja Carska”),
tel. 783 002 927.
Rezerwaty przyrody: m.in. Podolany, Kozłowe Borki, Podcerkwa.
Ścieżki edukacyjne Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska”: „Żebra Żubra” – początek przy
drodze Białowieża – Pogorzelce, „Krajobrazy Puszczy” – początek przy siedzibie Nadleśnictwa Białowieża,
„Drzewa Puszczy”, „Miejsce Mocy” – początek przy szosie Białowieża – Hajnówka, „Szlak Dębów Królewskich
i Książąt Litewskich” – na uroczysku Stara Białowieża.
Skansen Sioło Budy – na terenie skansenu znajduje się zagroda z XIX w. składająca się z dobrze zachowanej
chaty pokrytej strzechą, budynków gospodarczych oraz płot wierzbowy.
Budy 41, tel. 85 681 29 78, www.siolobudy.pl
„Białowieska Aleja Gwiazd – Park Edukacyjny”- rekonstrukcja XIX-wiecznego peronu dworca kolejowego,
przyrodnicza wystawa plenerowa, ścieżka dydaktyczna oraz edukacyjny plac zabaw, ul. Kolejowa 1a , 17-230
Białowieża, tel. 692 012 087, fax: 85 681 23 85, e-mail: [email protected], www.wejmutka.pl
Miasto i Gmina Kleszczele www.kleszczele.pl
Drewniana dzwonnica z 1709 r. w Kleszczelach – obecnie cerkiew pomocnicza
pw. św. Mikołaja – jest pozostałością po świątyni św. Mikołaja Cudotwórcy,
która spłonęła w 1659 r.
Zabytkowy, drewniany budynek dworca kolejowego w Kleszczelach z końca XIX
wieku wybudowany w stylu szwajcarskim.
Zabytkowe cerkwie w Kleszczelach i Kośnej oraz Sakach.
Prawosławny Monaster św. Dymitra Sołuńskiego w Sakach.
Dom Zakonny pw. św. Katarzyny w Zaleszanach.
Murowany kościół katolicki pw. św. Zygmunta z 1907 r. w Kleszczelach – barokowy wystrój wnętrza, drewniana
dzwonnica z 1910 r.
Murowane kapliczki w Kleszczelach (XIX/XX w.).
Kaplica prawosławna pw. św. Paraskiewy i Kapliczka prawosławna, drewniana z 1. połowy XIX w. w
Dobrowodzie.
Pomnik króla Zygmunta Starego w Kleszczelach.
Prawosławny Monaster św. Dymitra Sołuńskiego w Sakach.
Domy drewniane z końca XIX w. i początku XX w. w Daszach, Kleszczelach.
Rezerwat przyrody „Jelonka” (przy drodze nr 691) – zachodzi tu sukcesja wtórna odtwarzająca ekosystem
leśny. Przy drodze znajduje się również drewniana wiata i parking.
Galeria Sławomira Smyka – eksponaty przedstawiają nowoczesną rzeźbę
w drewnie. ul. Świerczewskiego 4, tel. 681 83 77, 607 896 729.
Zalew Repczyce – pole namiotowe oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego.
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji „Hładyszka” – pracownia garncarska, Ametystowa Komnata,
galeria rzeźby, kawiarenka Internetowa, sala audiowizualna, herbaciarnia „Filiżanka Smaku”, pokoje
gościnne, ul. 1 Maja 19, tel. 85 681 80 54.
Izba edukacyjno-pszczelarska w Dobrowodzie – dowiesz się w niej o tajemnicach zamkniętych w ulu, o
najsłodszym arcydziele przyrody, o pszczelim chlebie. Skosztujesz też miodu i zabawisz się w gry inspirowane
światem pszczół, ul. Cicha 8, Dobrowoda, tel. 508 358 024, 600 521 094.
Gmina Czyże www.ugczyze.pl
Zabytkowy układ urbanistyczny wsi Czyże, tzw. ulicówka, z przełomu XV i XVI w.
Zabytkowe budynki mieszkalne i inwentarskie w Czyżach.
Zespół zagród we wsi Morze i Rakowicze z okresu międzywojennego.
Zabytkowe cmentarzyska: choleryczne we wsi Zbucz z 1. połowy XIX w., epidemiczne we wsi Kojły z XIX w.,
Hrabniak z X–XII w. i epidemiczne we wsi Osówka z XIX/XX w.
Cerkwie w Czyżach, Klejnikach i Kuraszewie oraz Ladach (kapliczka z cudownym źródełkiem).
Archeologiczna ścieżka edukacyjna prowadząca przez najważniejsze stanowiska
archeologiczne: Lady (cmentarzysko), Kuraszewo (w uroczysku Zamczysko
niedaleko wsi znajduje się cmentarzysko z X–XII w. oraz kurhany z II–III w. n.e.),
Kamień (kurhan „Kościa Górka”), Kojły (kurhan), Zbucz (cmentarzysko kurhanowe
w obstawach kamiennych oraz grodzisko średniowieczne datowane na IX–XII w.)
Gmina Czeremcha www.czeremcha.pl
Prawosławne cerkwie w Czeremsze i Zubaczach.
Budownictwo drewniane: m.in. nastawnia kolejowa w Czeremsze, a także budynki
w Czeremsze, przy ul. Lipowej i 1 Maja.
Pozostałość parku dworskiego w miejscowości Jancewicze – miejsce rekreacyjne
i wiata przy rzece Pulwa.
Grodzisko wczesnośredniowieczne (Zamczysko) w pobliżu wsi Jancewicze z XII w.
Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze – wystawy stałe i czasowe, pokoje gościnne,
warsztaty rękodzieła ludowego, ul. 1 Maja 77, tel. 85 685 00 84.
Zabytkowe XIX-wieczne cmentarze prawosławne w miejscowościach Zubacze, Czeremcha Wieś oraz Kuzawa.
Izba Tradycji, Pamięci Regionu i Kolei – w izbie zgromadzono stare przedmioty, maszyny i narzędzia
gospodarskie, stare fotografie, dokumenty i legitymacje oraz eksponaty związane z koleją i wiele innych,
ul. Ogrodowa 6, tel. 85 685 00 80.
Gmina Dubicze Cerkiewne www.dubicze-cerkiewne.pl
Zabytkowe Cerkwie w Starym Korninie, Dubiczach Cerkiewnych, Werstoku.
Drewniane wiatraki w Grabowcu i Dubiczach Cerkiewnych oraz Koryciskach.
Drewniany zespół dworski w Jodłówce z 1860 r. (w rękach prywatnych).
Kapliczka nad źródełkiem z „cudowną” wodą w Starym Koninie.
Izba Kultury i Tradycji OSP w Dubiczach Cerkiewnych. tel. 85 685 20 50.
Zabytkowe cmentarze: w Starym Korninie (przy cerkwi pw. św. Michała z 1630 r., parafialny z XIX w.),
w Dubiczach Cerkiewnych (XIX w.), w Werstoku (przycerkiewny z XVIII w., parafialny z XIX w.).
Rezerwaty przyrody: Starzyna i Czechy Orlańskie.
Zbiornik wodny „Bachmaty” i Ośrodek Wypoczynkowy – możliwość wynajęcia domku, wypożyczenia sprzętu
wodnego lub rowerów. tel. 85 682 79 99, 85 685 20 54.
Galeria Leśna – Wygon, fotografie regionu, twórczość rękodzielników. Wygon, tel. 667 368 327.
Gmina Narew www.portals.narew.gmina.pl
Drewniane budownictwo sakralne –drewniany kościół w Narwi
z 1748. wraz z dzwonnicą z ok. 1773 r. oraz zabytkowe cerkwie
w Narwi, Łosince, Trześciance, Puchłach) oraz Tyniewiczach
Dużych.
Skit Św. Św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko - Pieczerskich w
Odrynkach.
Wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe w Waśkach
(6 kurhanów).
Krzyże wotywne z XIX/ XX w. zlokalizowane we wsiach na
terenie gminy Narew (m.in. w Narwi, Łosińce, Chrabostówce,
Janowie, Kaczałach, Skaryszewie, Gradocznie, Tyniewiczach
Małych, Sakach).
Układ przestrzenny wsi Narew z XVI w., z zachowanym rynkiem
w centrum.
Kraina Otwartych Okiennic - wsie: Puchły, Soce, Trześcianka,
gdzie znajdują się drewniane budynki mieszkalne o unikatowej
ornamentyce, nawiązującej do zdobnictwa stosowanego
w rosyjskiej architekturze ludowej.
(piękne zdobienia
snycerskie i kolorowe okiennice).
Drewniana architektura z XIX – XX w. w miejscowościach
w gminie Narew (m.in. w Narwi, Janowie, Kaczałach, Doratynce,
Gradocznie, Waśkach, Krzywcu).
Grób rodziny von Modl, właścicieli majątków ziemskich
w okolicy wsi Ogrodniki – I poł. XX w. (groby znajdują się
w lesie przy skrzyżowaniu dróg Białki –Ogrodniki i Saki
– Hoźna. Tereny te niegdyś należały do majątku rodziny).
Prywatne Muzeum Wsi w Narwi, ul. Dąbrowskiego 8, tel. 85 681
60 50; kolekcja przedmiotów gospodarstwa domowego używanych przez mieszkańców podlaskiej wsi oraz
maszyny rolnicze.
Izba regionalna „Ruta”, Skaryszewo 29, (tel. 85 681 62 76) zwiedzanie po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym; zbiór zabytkowych przedmiotów gospodarstwa domowego (tkactwo, rybołówstwo,
przedmioty kultu religijnego, dokumenty z XIX w.).
Gmina Narewka www.narewka.pl
Zbiornik wodny Siemianówka - doskonałe miejsce dla wędkarzy i miłośników ptaków.
Wieża widokowa Maruszka w Siemieniakowszczyźnie.
Obręb Ochronny Hwoźna Białowieskiego Parku Narodowego – udostępniony bezpłatnie dla turystów, wejście
w miejscowości Masiewo; poruszanie się po parku ułatwiają szlaki piesze: Wokół Uroczyska Głuszec, Carska
Tropina, Wilczy Szlak, Tropem Żubra i dwa rowerowe: Kosy Most – Narewka, Narewka - uroczysko Wilczy
Szlak- Narewka.
Rezerwaty przyrody, m.in. „Gnilec’’, „Dolina Waliczówki”.
Szlaki turystyczne prowadzące do Hajnówki, Białowieży i Siemianówki, ukazujące piękno przyrodnicze
i kulturowe Regionu puszczy Białowieskiej.
Cmentarz żydowski z przełomu XIX i XX w. w Narewce i protestancki cmentarz niemieckich osadników
z XIX w. w Masiewie.
Cerkwie w Narewce Siemianówce i Lewkowie Starym.
Ścieżki edukacyjne Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza
Białowieska”: „Pod Dębami” w Świnorojach, „Masiewo”,
Zalew Siemianówka oraz „Tropem Żubra”.
Galeria im. Tamary Sołoniewicz – wystawy malarskie,
prezentacja historii i etnografii Ziemi Narewkowskiej
(Narewka, ul. Mickiewicza 50, tel. 85 685 80 12).
Park Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Nadleśnictwie Browsk
w Gruszkach (tel. 685 83 44), herbarium (zbiór ziół i roślin),
słoneczny poromierz, celtycki krąg mocy, oryginalne pszczele
barcie, pomnik Lasowida oraz złoty szlak Św. Eustachego
z kapliczką rzeźbioną w 360- letnim suchym dębie.
Ośrodek Turystyczno-Rekreacyjno-Kulturalny w Starym
Dworze – kąpielisko z plażą, plac zabaw dla dzieci,
wypożyczalnia sprzętu wodnego, korty tenisowe, pole
namiotowe i kempingowe, ścianka wspinaczkowa, amfiteatr.
Obiekty w Bia�owieskim Parku Narodowym
www.bpn.com.pl
Białowieski Park Narodowy chroni najlepiej zachowany fragment Puszczy Białowieskiej, który ocalał przed
presją człowieka. Na jego terenie zobaczyć można ostatni na niżu Europy las naturalny o cechach pierwotnych,
który przed wiekami rozciągał się w strefie lasów liściastych i mieszanych. Występuje tu wielkie bogactwo
świata roślin, grzybów i zwierząt, z żubrem na czele.
Rezerwat Pokazowy Żubrów
Wizyta w rezerwacie stanowi atrakcję dla tych wszystkich, którzy chcą z bliska zobaczyć leśnych mieszkańców Puszczy
Białowieskiej. W zagrodach, w warunkach zbliżonych do naturalnych, żyją żubry, łosie, jelenie, sarny, dziki, wilki i ryś.
Ponadto prezentowana jest grupa koników typu tarpan, żubronie (krzyżówki żubra z bydłem domowym) oraz żbiki.
Godziny otwarcia: w sezonie pn.–nd. 9.00-17.00, poza sezonem wt.–nd. 8.00-16.00, tel. 85 681 23 98
Muzeum Przyrodniczo-Leśne
W ciekawy sposób przybliża przyrodę i historię Puszczy Białowieskiej oraz wielowiekową działalność
człowieka na tym terenie. Efekty dnia i nocy, odgłosy Puszczy sprawią, że poczujemy się, jak w środku
lasu. Muzeum organizuje również wystawy czasowe. Dodatkową atrakcją jest wieża widokowa, z której
rozpościera się widok na Polanę Białowieską. Godziny otwarcia: w sezonie pn.-pt. 9.00–16.30, sb.-nd. i dni
świąteczne 9.00–17.00; poza sezonem: wt.-nd. 9.00–16.00. UWAGA: wejście na ekspozycję stałą 30 min. przed
zamknięciem muzeum, tel. 85 682 97 02.
Obręb Ochronny Rezerwat
Porasta go las, który w wielu miejscach zachował swój naturalny charakter. Dotyczy to w szczególności
południowej części Obrębu, czyli dawnego Rezerwatu Ścisłego, oraz obszarów leśnych znajdujących się w
północnej części BPN na terenie uroczysk Głuszec i Wilczy Szlak. Las naturalny, który nie został posadzony
przez człowieka i rośnie bez jego ingerencji, tworzy wiele gatunków drzew. To las różnowiekowy. Turysta może
zobaczyć w nim cały cykl życiowy drzewa – od siewki po drzewa obumarłe. Szczególną uwagę zwiedzających
zwraca duża ilość martwego drzewa: stojące suche pnie, złomy, wykroty. Właśnie dzięki niemu występują tu
najrzadsze gatunki grzybów i zwierząt. Wiele żyjących w Parku gatunków jest reliktami lasów pierwotnych.
W południowej części Parku dostępna jest trasa „Do Dębu Jagiełły” o dł. 4 km, nieoznakowana w terenie.
Prowadzi przez fragment najcenniejszej przyrodniczo części Parku, podlegającej ochronie od ponad 90
lat. Po trasie poruszać się można wyłącznie pod opieką pracownika BPN lub licencjonowanego przez BPN
przewodnika, w grupie do 20 osób. Zwiedzanie tego obszaru rowerem lub bryczką czy saniami wymaga
uzyskania zezwolenia Dyrektora Parku. Północna część Obrębu Ochronnego Rezerwat jest najszerzej
udostępniona turystom. Ponad 25 km szlaków pieszych i 14 km szlaków rowerowych ukazuje najbardziej
urokliwe miejsca tej części Parku. Drewniane kładki, wieża i punkty widokowe, miejsca odpoczynku, zimowe
ostoje żubrów udostępnione turystom ułatwiają poznawanie przyrody. Zwiedzanie tej części Parku jest
bezpłatne, jedynie grupy powyżej 10 osób muszą być pod opieką pracownika BPN lub licencjonowanego przez
BPN przewodnika.
Park Pałacowy
Założony został na przełomie XIX-XX w. wokół wznoszonej w latach 1889–1894 myśliwskiej rezydencji carów Rosji. Jego powierzchnia wynosi blisko 50 ha. Głównym obiektem tej rezydencji był pałac, który spłonął
w 1944 r. Ocalała jedynie tzw. brama kuchenna. Park stanowi dziś urokliwe miejsce spacerowe, na którego
terenie można zobaczyć pozostałości zabudowań carskich, np.: Dom Marszałkowski, Dom Szoferów, Stajnię
Carską, Dworek Gubernatora Grodzieńskiego z 1845 r. (obecnie siedziba Ośrodka Edukacji Przyrodniczej,
organizującego zajęcia dydaktyczne dla dzieci i młodzieży). Park zaprojektowany został w stylu angielskim,
nazywanym też krajobrazowym, przez znanego planistę – Waleriana Kronenberga. Zachowało się tu blisko
90 gat. drzew i krzewów. Spragniony odpoczynku turysta może liczyć na chwilę relaksu nad malowniczymi
stawami, pomiędzy którymi stoi obelisk upamiętniający polowanie króla Augusta III Sasa urządzone w 1752
r. Na terenie Parku Pałacowego mieści się Dyrekcja Białowieskiego Parku Narodowego, Muzeum Przyrodniczo-Leśne, Punkt Informacji Turystycznej z punktem sprzedaży regionalnych pamiątek oraz Pokoje
Gościnne BPN.
Turystyczna Kolej Waskotorowa
Gdy w czasie I wojny światowej wschodnia ściana Polski została inkorporowana przez Niemców, rozpoczęła
się intensywna wycinka zasobów leśnych. W tym celu zbudowana została kolej wąskotorowa, służąca wówczas do przewozu drewna (funkcję tę pełniła do lat 80. XX w.). Dziś jest to niecodzienna atrakcja wykorzystywana w celach turystycznych. Jej trasa biegnie w głąb Puszczy Białowieskiej, stanowi więc oryginalną formę
poznania przyrody. Kolejka jeździ przez cały rok, ale po sezonie przejazd jest możliwy tylko dla grup zorganizowanych, po telefonicznym uzgodnieniu. Turyści indywidualni mogą korzystać z usług kolejki w sezonie
turystycznym (maj–wrzesień).
Trasa kolejki:
HAJNÓWKA – TOPIŁO
Lokomotywa spalinowa lub parowa. Czas przejazdu (w tym postój): ok. 4 godz., 11 km.
HAJNÓWKA – POSTOŁOWO:
Czas przejazdu: 2 godz., 6 km.
HAJNÓWKA – DOLINA LEŚNEJ:
Lokomotywa spalinowa lub parowa. Czas przejazdu: ok. 2 godz., 6 km.
Początek trasy: Hajnówka, ul. Kolejki Leśne 12.
Kolejka wyjedzie przy zebraniu minimum:
40 osób na trasie Hajnówka – Topiło,
20 osób na trasie Hajnówka – Postołowo,
20 osób na trasie Hajnówka – Dolina Leśnej.
Uwaga! W sprawie godzin i terminów odjazdu kolejki należy kontaktować się z Nadleśnictwem Hajnówka
(ul. Kolejki Leśne 12, Hajnówka, tel. 85 682 26 89, e-mail: [email protected]) oraz Centrum Turystyki
Regionu Puszczy Białowieskiej w Hajnówce.
Bia�owieskie Drezyny
Na przejażdżkę po puszczy zapraszają Białowieskie Drezyny, które przewożą turystów na trasie kolejowej
położonej w samym sercu Puszczy Białowieskiej. Dostępne są trasy o różnym stopniu trudności: 4 km
(w obie strony) do przystanku Białowieża Pałac, 7 km do Grudek (ok. 1 godz. w obie strony), 14 km do
Miejsca Mocy (ok. 2 godz. tam i z powrotem), 22 km do Czerlonki (ok. 3,5 godz. w obie strony). Najdłuższa
trasa dla najwytrwalszych liczy 36 km, a przejazd w obie strony zajmuje ok. 7 godz. Należy wziąć pod uwagę,
że czas przejazdu zależy tylko i wyłącznie od siły i sprawności uczestników wycieczki, bowiem drezyny
napędzane są siłą mięśni pasażerów. Taka podróż może dostarczyć niezapomnianych wrażeń, a przy odrobinie szczęścia można spotkać zwierzęta zamieszkujące puszczę. Możliwe są także wyjazdy nocne, podczas
których można zobaczyć Puszczę Białowieską pod księżycem i gwiazdami.
Białowieskie Drezyny, tel. 783 002 927, e-mail: [email protected], www.drezyny.net.
Punkty Informacji Turystycznej
Obiekty oznaczone symbolem u należą do
Lokalnej Organizacji Turystycznej ,,Region
Puszczy Białowieskiej’’.
HAJNÓWKA
LOKALNA OGRANIZACJA TURYSTYCZNA
„REGION PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ”
CENTRUM TURYSTYKI REGIONU PUSZCZY
BIAŁOWIESKIEJ
ul. 3 Maja 45, Hajnówka, tel. 85 682 43 81,
fax 85 682 51 41,
e-mail: [email protected],
www.powiat.hajnowka.pl
[email protected]
www.lot.bialowieza.pl
Czynne: maj–wrzesień:
od poniedziałku do soboty 9.00–17.00
październik–kwiecień:
od poniedziałku do piątku 8.00–16.00
u BIURO TURYSTYKI „RYŚ”
ul. Krzyże 22, Białowieża,
tel./fax 85 681 22 49,
608 582 840, 660 667 790,
e-mail: [email protected],
www.biurorys.Internetdsl.pl,
www.turystyka-rys.pl
INFOKIOSK (24 h)
ul. Sportowa 1 (przy siedzibie Urzędu Gminy)
BIURO TURYSTYKI PRZYRODNICZEJ
„SÓWECZKA”
Arek Szymura
ul. Kolejowa 1, Białowieża, tel. 669 774 777
e-mail: [email protected],
http://bialowieza.info.pl/
INFOKIOSK (24 h)
ul. 3 Maja 45, Hajnówka
DUBICZE CERKIEWNE
u PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W
MUZEUM KOWALSTWA I ŚLUSARSTWA
ul. Lipowa 1 (róg ul. 3 Maja), Hajnówka,
tel. 85 682 25 64, 601 073 775
Czynny: od wtorku do soboty 9.00¬–18.00,
w niedziele 10.00–18.00
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „BACHMATY”
Dubicze Cerkiewne, tel. 85 685 20 54,
606 769 992, czynny: w sezonie
maj–październik
PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
W PARKU WODNYM
ul. 3 Maja 50, tel. 85 876 78 60,
e-mail: [email protected]
www.parkwodny.hajnowka.pl,
Czynny codziennie: 6.15- 21.45
GMINA HAJNÓWKA
u PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
W NOWOSADACH PRZY LOKALNYM
OŚRODKU ZARZĄDZANIA
Ruchem Turystycznym Gminy Hajnówka.
Nowosady 114 (budynek świetlicy wiejskiej),
17-200 Hajnówka (kod pocztowy), tel. 85 686
30 79,
e-mail: [email protected]
Czynny: 12.00-20.00 (od wtorku do soboty)
BIAŁOWIEŻA
u POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
O/BIAŁOWIEŻA
ul. Kolejowa 17, Białowieża, tel. 85 681 22 95,
fax 85 681 26 24,
e-mail: [email protected],
www.pttk.bialowieza.pl
Czynne: lipiec–sierpień codziennie 8.00–18.00
wrzesień–czerwiec codziennie 8.00–16.00
u PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO
Ośrodek Edukacji Przyrodniczej, Park
Pałacowy, tel. 85 681 29 01, 85 682 97 16 lub
85 681 23 60 wew. 716,
e-mail: [email protected],
www.bpn.com.pl
Czynny: maj–wrzesień codziennie 9.00–17.00
październik–kwiecień od poniedziałku do
piątku 7.30–15.30
GMINNY OŚRODEK KULTURY
ul. Główna 67, Dubicze Cerkiewne,
tel. 85 682 79 99
Czynny: od poniedziałku do piątku 8.00–16.00
NAREWKA
STANICA KAJAKOWA
ul. Hajnowska 33, Narewka, tel. 85 685 80 62,
e-mail: [email protected]
Czynna w sezonie:
od poniedziałku do niedzieli 10.00–18.00
Po sezonie: od poniedziałku do piątku
8.00–16.00
CZEREMCHA
GMINNY OŚRODEK KULTURY
ul. 1 Maja 77, Czeremcha, tel. 85 685 00 84,
e-mail: [email protected]
Czynny: od wtorku do soboty 8.00–20.00
CZYŻE
INFOKIOSK (24 h)
Czyże 98 (przy siedzibie Urzędu Gminy)
KLESZCZELE
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I
REKREACJI "HŁADYSZKA"
ul. 1 Maja 19, Kleszczele, tel. 85 68 18 054,
e-mail: [email protected]
www.moksirkleszczele.blogspot.com
Czynne: poniedziałek 8.00–16.00, od wtorku
do piątku 8.00–18.00, sobota 11.00–17.00
Biura, agencje turystyczne i inne
Biuro Turystyki Aktywnej „Nes – Tur”
ul. Główna 99, Dubicze Cerkiewne, tel. 85 685 20 41,
608 444 536, e-mail: [email protected],
www.turystykapodlasie.pl
Przewodnictwo, pilotaż wycieczek, obozy turystyki
kwalifikowanej, wycieczki szkolne, spływy kajakowe, rajdy rowerowe, „zielone szkoły”.
u Biuro Turystyki „Ryś”
ul. Krzyże 22, Białowieża, tel./fax 85 681 22 49,
85 681 20 95, 608 582 840, 660 667 790,
e-mail: [email protected],
www.biurorys.Internetdsl.pl,
www.turystyka–rys.pl
Wycieczki z przewodnikiem, przejazdy bryczkami,
kuligi, ogniska, rajdy, zloty, obozy przetrwania, „zielone szkoły”, rezerwacja wyżywienia i noclegów, wypożyczalnia rowerów i nart, informacja turystyczna,
wytyczanie i znakowanie szlaków turystycznych.
u PTTK Oddział Białowieża
ul. Kolejowa 17, Białowieża, tel. 85 681 22 95,
fax 85 681 26 24, e-mail: [email protected],
www.pttk.bialowieza.pl
Przewodnictwo, wypożyczalnia rowerów, obsługa
konferencji i zjazdów, ogniska, przejażdżki bryczkami, kuligi, „zielone szkoły”.
u Nina Zin
ul. Kolejki Leśne 2b, Hajnówka,
tel. 721 591 353, e-mail: [email protected],
www.sites.google.com/site/firmazin
Przewodnictwo, pilotaż wycieczek.
u BP „Junior” S.C.
ul. Stołeczna 25, Białystok, tel. 85 744 43 26, fax 85
741 57 20,
e-mail: [email protected],
www.bialowieza.net.pl
Kompleksowa obsługa turystyki przyjazdowej,
rezerwacja noclegów on-line.
Biuro Turystyki Przyrodniczej „Ornitours”
ul. Nałkowskiej 9, Hajnówka,
tel. 608 485 913,
e-mail: [email protected],
www.ornitours.com.pl
Wycieczki ogólnoprzyrodnicze i ornitologiczne
(Biebrzański Park Narodowy, Puszcza Białowieska,
Dolina Narwi), spływy kajakowe.
Biuro Turystyczne „ŻUBR”
ul. 3 Maja 60/6, Hajnówka,
tel. 85 682 26 21, 505 103 374
Organizacja wycieczek, ogniska, przewodnictwo po
regionie podlaskim.
Turystyka Przyrodnicza „Sóweczka” Arek
Szymura
ul. Kolejowa 1, Białowieża, tel. 669 774 777,
e-mail: [email protected],
www.bialowieza.info.pl
Przewodnictwo specjalistyczne (wycieczki ornitologiczne i nie tylko), wycieczki po regionie i województwie podlaskim.
Biuro „Białowieża Forest”
ul. Podolany 1/2, Białowieża, tel./fax 85 681 20 07,
606 443 007,
e-mail: [email protected]
Przewodnictwo, ogniska, wycieczki rowerowe, przejazdy bryczkami, paintball.
Biuro Turystyki „HAMAK-TUR”
ul. Celna 17/2, Hajnówka
Siedziba: ul. Wrzeciono 6 lok. 147,
01–961 Warszawa, tel. 601 816 058,
e-mail: [email protected],
www.hamak-tur.pl
Organizacja wycieczek.
Nature Travel
ul. Wyszyńskiego 2/1, Białystok,
tel. 85 744 45 62, fax 85 744 45 34,
e-mail: [email protected],
www.masuren.travel.pl
Turystyka rowerowa, tygodniowe wycieczki po regionie Puszczy Białowieskiej, oferta konferencyjna.
Stowarzyszenie Koło Przewodników
„Zięba”
ul. Park Dyrekcyjny 11/1, Białowieża,
tel. 85 681 25 79
Biuro Turystyki Przyrodniczej
„Bialowieza Travel”
ul. Diamentowa 120, Białystok, tel. 509 434 012,
e-mail: [email protected],
www.bialowieza.com.pl
Wycieczki po regionie Podlasia, pobyty w leśniczówkach, kwaterach, hotelach i pensjonatach, obserwacje dzikiej zwierzyny, spotkania integracyjne,
wynajem bryczek i sań, przewodnictwo.
Biuro Podróży „Echo”
ul. Teremiski 7, Białowieża, tel. 85 734 13 75,
666 302 019, fax 85 734 13 81,
e-mail: [email protected]
Wyprawy w dalekie i egzotyczne strony na pokładach komfortowych statków.
Agencja „Folk”
ul. 3 Maja 18, Hajnówka, tel. 507 244 050,
e-mail: [email protected]
Przewodnictwo.
Biuro Turystyczne „Teo-Eko”
ul. Park Dyrekcyjny 13/4, Białowieża,
tel. 85 681 23 11, 608 454 107, fax 85 681 24 04,
e-mail: [email protected]
Przewodnictwo, pilotowanie wycieczek, organizacja
imprez i wycieczek turystycznych, szkolenia, obserwacje ptaków i innych zwierząt.
ECO GUIDE
Tel. 692 931 881, 692 807 216,
e-mail: [email protected],
www.przewodnicy.bialowieza.pl
Przewodnictwo po obiektach Białowieskiego Parku
Narodowego.
Wypozyczalnie sprzetu
sportowo-rekreacyjnego
WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW
Pensjonat „Sioło Budy”
Budy 41, tel. 85 681 29 78, www.siolobudy.pl
20 sztuk dla dorosłych i młodzieży, 3 małe dla dzieci.
Zajazd „Gawra” w Białowieży
ul. Południowa 2, tel. 85 681 28 04, 85 681 24 84,
600 201 389, www.gawra.bialowieza.com
13 sztuk dla dorosłych i młodzieży.
Biuro Turystyki „Ryś” w Białowieży
ul. Krzyże 22, Białowieża, tel. 85 681 22 49,
85 681 20 95, 0608 582 840, 660 667 790
13 sztuk dla dorosłych, 4 małe dla dzieci oraz siodełka dla dzieci.
Hotel „Żubrówka”**** w Białowieży
ul. O. Gabiec 6, tel./fax 85 681 23 03
20 sztuk dla dorosłych i młodzieży.
Hotel „Białowieski”*** w Białowieży
ul. Waszkiewicza 218b, tel. 85 681 2022,
85 681 2021, 200 sztuk dla dorosłych i młodzieży.
Wypożyczalnia rowerów RENT A BIKE „WILUX”
w Białowieży
ul. O. Gabiec 11, ul. Waszkiewicza 124,
tel. 660 451 540, 45 rowerów, przyczepy dwukołowe, siodełka dla dzieci, kaski. Istnieje możliwość
wypożyczenia roweru w jednym punkcie i zdania
w drugim.
Wypożyczalnia rowerów i gokartów „OSKAR”
w Białowieży
ul. Waszkiewicza 124, tel. 607 036 162,
606 343 235, www.oskar.bialowieza.pl
www.rentabike.pl/rowery/oskar.html
100 rowerów.
Białowieskie Centrum Sportu
ul. Kamienne Bagno 4, 17-230 Białowieża,
tel. 733 587 583,
www.cs.bialowieza.pl
50 rowerów.
Białowieskie Centrum Sportu
ul. Kamienne Bagno 4, tel. 733 587 583,
www.cs.bialowieza.pl
50 rowerów
Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce
ul. Szkolna 35, 17-220 Narewka, tel. 85 685 71 69,
85 685 70 03, 501 077 522,
e-mail: oee-siemianowka @wp.pl,
www.oee.narewka.pl,
18 rowerów
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
"Hładyszka"
ul. 1 Maja 19, tel. 85 681 80 54
Rowery można wypożyczyć również
w większości kwater agroturystycznych.
Cena ok. 35 zł/dobę.
Pokoje gościnne "Wejmutka"
ul. Kolejowa 1a, 17-230 Białowieża
tel. 85 681 21 17, 692 012 087
e-mail: [email protected], www.wejmutka.pl
10 par kijów Nordic Walking
Biuro Turystyka Przyrodnicza „Sóweczka”
ul. Kolejowa 1, 17-230 Białowieża, tel. 85 681 25 79,
669 774 777, email: [email protected],
www.bialowieza.info.pl
10 par kijków teleskopowych
Hotel „Białowieski”***
ul. Waszkiewicza 218b, 17-230 Białowieża,
tel. 85 681 20 22, 85 681 20 23, 85 744 43 80,
e-mail: [email protected],
www.hotel.bialowieza.pl
3 pary kijków teleskopowych
Hotel „Żubrówka”****
ul. O. Gabiec 6, Białowieża,
tel. 85 681 23 03, fax 85 681 25 70,
e-mail: [email protected]
www.hotel-zubrowka.pl
5 par kijków teleskopowych
Pensjonat Sioło Budy
Budy 41, 17-230 Białowieża
tel. 85 681 29 78, 698 664 496,
e-mail: [email protected], www.siolobudy.pl
30 par kijków teleskopowych
Dotyk Natury Day SPA
ul. 3 Maja 50, Hajnówka (Budynek Parku Wodnego),
tel. 505 496 266, e-mail: [email protected],
www.dotyknatury.com.pl
10 par kijków o różnej wysokości (110, 115, 120)
Pokoje Gościnne Hajka
ul. Warszawska 21, 17-200 Hajnówka,
tel. 693 342 693, 691 506 485,
e-mail: [email protected], www.hajka.com.pl
2 pary kijków teleskopowych
Przystanek Topiło
Topiło 10, 17-200 Hajnówka, tel. 663 537 267,
e-mail: [email protected],
www.ogniskabialowieza.pl
2 pary kijów teleskopowych
Kwatera Agroturystyczna „Na Skraju Puszczy”
Zabłotczyzna 7, 17-220 Narewka,
tel. +48 85 685 82 15, 691 912 973, 601 207 860,
www.naskrajupuszczy.eu, e-mail: [email protected]
4 pary kijków teleskopowych
Stanica kajakowa w Narewce
wypożyczalnia kijów do nordic walking,
17-220 Narewka, ul. Hajnowska 33,
tel. 85 685 80 62, e-mail: [email protected],
www.gci.narewka.pl
czynna w sezonie: poniedziałek – niedziela 10.00 –
18.00, po sezonie poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00,
Gospodarstwo Agroturystyczne
„Pensjonat Koral’’
Bożena Kiryluk – ul. Parkowa 1, 17 – 204 Dubicze
Cerkiewne, tel. 85 685 21 50, 601 258 327,
www.koral-dubicze.webd.pl, [email protected]
3 pary kijków teleskopowych (2x115,1x110)
SPRZĘT NORDIC-WALKING
Starostwo Powiatowe w Hajnówce
ul. A. Zina 1, pok. 4, 17-200 Hajnówka,
tel. 85 682 30 46, 85 682 43 81
e- mail: [email protected],
[email protected]
40 par kijków firmy EXEL o różnej wysokości
(100, 105, 110, 120, 125, 130)
Bojarski Gościniec w Narewce
ul. Ogrodowa 28, 17-220 Narewka,
tel. 85 676 05 76, 606 264 022, 606 232 528,
e-mail: [email protected],
www.bojarskigosciniec.eu
10 par kijów Nordic walking,
Pensjonacik Myśliwski „Ostoja”
Gruszki 14, 17-220 Narewka,
e-mail: [email protected],
www.bialowieskaostoja.eu
6 par kijów Nordic walking,
Pole namiotowe „Pod Gruszą”
Toporki 84, 17-250 Kleszczele,
tel. 85 681 82 16, 507 040 782
2 pary kijów teleskopowych
WYPOŻYCZALNIE NART
BIEGOWYCH
WYPOŻYCZALNIE SPRZĘTU
WODNEGO
Urząd Gminy Białowieża,
ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża,
tel. 85 681 24 87
www.bialowieza.gmina.pl
15 kompletów do narciarstwa biegowego
Pensjonat Gawra
Canoe
ul. Gen. Polecha 2, Białowieża, tel. 85 681 28 04,
85 681 24 84, www.gawra.bialowieza.com
Biuro Turystyki „RYŚ” Bazyli Skiepko
10 par nart, ul. Krzyże 22, Białowieża,
tel. 85 68 12 249,
660 66 77 90, 608 58 28 40,
e-mail: [email protected]
10 par nart
Wypożyczalnia kajaków i rowerów wodnych
EXTREME WATER Sebastiana Demianowicza
Stary Dwór, tel. 663 749 360
Hotel „Żubrówka”****
ul. O. Gabiec 6, Białowieża, tel. 85 682 94 50,
www.hotel-zubrowka.pl
10 par nart
Białowieskie Centrum Sportu
ul. Kamienne Bagno 4, 17-230 Białowieża,
tel. 733 587 583,
e-mail: [email protected]
www.cs.bialowieza.pl
50 par nart, 75 par obuwia narciarskiego
Białowieskie Centrum Sportu
ul. Kamienne Bagno 4, tel. 733 587 583,
e-mail: [email protected]
www.cs.bialowieza.pl
50 par nart, 75 par obuwia narciarskiego
Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce
ul. Szkolna 35, tel. 85 685 70 03,
85 685 71 69, 501 077 522,
e-mail: [email protected],
www.oee.narewka.pl
30 par nart
Hotel „Białowieski”***
Kajaki
ul. Waszkiewicza 218b, Białowieża
tel. 85 681 20 22, 85 681 20 23,
www.hotel.bialowieza.pl
Wypożyczalnia kajaków i łodzi wiosłowych –
Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce
ul. Szkolna 35, Narewka, tel. 85 685 70 03,
85 685 71 69, 501 077 522,
e-mail: [email protected]
www.oee.narewka.pl
Stanica kajakowa w Narewce
Kajaki, rowery wodne
ul. Hajnowska 33, Narewka, tel. 85 685 80 62,
www.gci.narewka.pl
e-mail: [email protected]
Stanica kajakowa (Urząd Gminy w Białowieży)
ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża
tel. 85 681 24 87
www.bialowieza.gmina.pl
Zalew „Bachmaty”
Rowery wodne, kajaki, żaglówki
ul. Główna 67, Dubicze Cerkiewne
tel. 85 682 79 99, 85 685 20 54
Wypożyczalnia sprzętu wodnego w sezonie letnim
(maj–wrzesień) w godz. 8.00–20.00.
Zalew „Repczyce”
Kajaki, rowery wodne
Tel. 85 681 80 54, 506 921 197
Wypożyczalnia sprzętu wodnego w sezonie letnim
(czerwiec–sierpień).
Kwatery agroturystyczne posiadające w ofercie
kajaki:
Lena Charkiewicz „Melisa”, Planta 41,
tel. 502 161 180 (8 szt.).
Jerzy Charkiewicz „Karp”, Eliaszuki 44,
tel. 606 116 863 (2 szt.).
Borys Kozłowski, „Bora Zdrój”, Lewkowo Nowe
93, 85 685 61 14, 693 674 840 (6 szt.).
Mirosław Stepaniuk, „Raduha”, Puchły 62,
tel. 743 73 23, 602 430 772 (1 kajak, 1 canoe).
Jerzy Nesteruk „U Jerzego”, Główna 62, Dubicze
Cerkiewne, tel. 85 682 62 46, 85 685 20 41,
608 444 536 (14 szt.).
Irena Ignaciuk "U Ireny" Lewkowo Stare 35,
17-220 Narewka, tel. 85 685 60 97
(9 szt. kajaków, 1 kanu)
„U Sienkiewiczów”, Gromotne 3/1, 17-210 Narew, tel.
85 681 63 28,693 335 514 (6 szt.)
Konie
Przejażdzki konne wśród pól, łąk i lasów mogą stać sę ogromną atrakcją dla turystów. Miłośnicy
przyrody nie zapomną konnej wyprawy do Puszczy Białowieskiej - w siodle, bryczce i wozem o każdej porze roku.
Ilość i rodzaj koni
Dariusz Wiącek
Teremiski 1
-
tel. 85 681 24 58, 600 939 296
Andrzej Karczewski
Masiewo I 34
tel. 793 455 702, www.masiewo.net
instruktor jazdy konnej
Alicja Karczewska
Czechy Orlańskie 28
tel. 606 450 949, 791 803 358
instruktor jazdy konnej i hipoterapii
Kińdziuk Roman
Postołowo 27
tel. 85 682 42 32
8 hucułów
(8 siodeł)
2
(1 siodło)
-
Ginszt Urszula
Jagodniki 47a (kolonia)
5
(4 siodła)
w tym 2 kuce
„OTJ KORNIN” Piotr Maksimiuk
Nowokornino 86 (kolonia)
2
(2 siodła)
tel. 507 038 221, www.konikpodlaski.pl
uprawnienia przodownika
instruktor jazdy, hipoterapia,
pensjonat dla koni, tel. 695 708 142
Gospodarstwo agroturystyczne
„Rancho Kupała” Orzeszkowo 139
(kolonia Poryjewo) tel. 85 683 21 71,
604 995 421, e-mail: [email protected]
www.kupala.com.pl
Sienkiewicz Irena „U Sienkiewiczów”
Gromotne 3/1, 17-210 Narew,
tel. 85 681 63 28, 693 335 514
www.kupala.com.pl
Bryczka
9
-
3
(1 siodło)
Sanie
Wozy
4
3
przejazdy do przejazdy do
12 osób
12 osób
-
-
-
-
-
-
1
bryczka
dla 4 osób
2
2
przejazdy przejazdy do
do 40 osób
40 osób
-
-
-
-
-
-
2
przejazdy
do 8 osób
1
przejazd
do 5 osób
1 bryczka
dla 5 osób
2
(do 15 os.)
1
(do 10 os.)
Przejazdy bryczkami i saniami organizuje również biuro PTTK w Białowieży (do 80 osób),
tel. 85 681 22 95 oraz BP „Junior” S.C., Białystok, tel. 85 744 43 26, fax. 85 741 57 20
i Biuro Turystyki „Ryś”, 608 582 840, 660 667 790.
Kapieliska / obiekty rekreacyjne /
wedkarstwo
HAJNÓWKA
Park Wodny w Hajnówce
ul. 3 Maja 50, tel. 85 876 78 60, fax 85 876 78 63,
www.parkwodny.hajnowka.pl
Czynny: 7 dni w tygodniu w godz. 6.15–21.45
Basen sportowy 25 m, basen rekreacyjny z atrakcjami: masaże ścienne, dwa tory do nauki pływania,
zjeżdżalnia duża zewnętrzna, przeciwprąd, kula wywołująca falę, gejzer podwodny, urządzenia do masażu
karku, sztuczna rzeka, mała zjeżdżalnia, basen jacuzzi; sauna sucha i łaźnia parowa, solarium, aqua aerobik,
kawiarenka, tężnie solankowe, SPA, punkt IT
„Dotyk Natury” Day SPA
ul. 3 Maja 50 (w Parku Wodnym w Hajnówce), tel. 505 496 266,
e-mail: [email protected], [email protected]
Masaże oraz zabiegi relaksacyjne, solarium, podgrzewane
łóżko SPA
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce
ul. Dziewiatowskiego 2, tel. 85 682 27 76
Basen pływacki letni (czynny: czerwiec–sierpień w godz.
9.00–18.00),
stadion, boisko, kort do tenisa ziemnego, wypożyczalnia
sprzętu sportowego
Hajnowski Klub Sportowy „Żubr”
ul. Piłsudskiego 1, tel. 697 016 970
Prowadzenie sekcji: judo, kulturystyka
Centrum Turystyczno-Rekreacyjne w Hajnówce
ul. Parkowa, tel. 85 682 27 76 w godzinach 7.30–15.30. Po godz. 15.30 zgłoszenia przyjmuje pracownik
ośrodka. Czynne: codziennie 11.00–19.00 (wstęp wolny – wyłączając korty tenisowe). Obsługa grup zorganizowanych po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (rezerwacja kortów tenisowych). Zespół dwóch
kortów tenisowych, skate park i funbox’y przeznaczone do uprawiania różnych konkurencji na deskorolkach,
rolkach i wrotkach; boisko do nauki gry w tenisa ziemnego oraz wielofunkcyjne boisko do gry w koszykówkę
i siatkówkę
NAREWKA
Zalew „Siemianówka” w Narewce
Doskonałe miejsce dla wędkarzy i ornitologów, kąpiel uzależniona
od stanu wody
Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce
ul. Szkolna 35, tel. 85 685 70 03, 85 685 71 69, 501 077 522,
www.oee.narewka.pl
Rowery, narty biegowe (30 szt.), kajaki i łodzie wiosłowe
Ośrodek Turystyczno-Rekreacyjny i Kulturalny w Starym Dworze
Tel. 85 685 80 45
Kąpielisko i pole namiotowe, 2 korty tenisowe, ścianka wspinaczkowa, boisko do gry w siatkówkę, koszykówkę i badmintona, obiekty socjalno-sanitarne, trzy rekreacyjne pomosty, plac zabaw, parkingi, wypożyczalnia
sprzętu rekreacyjnego
Stanica kajakowa w Narewce
ul. Hajnowska 33, Narewka, tel. 85 685 80 62
Kajaki, rowery wodne, wypożyczalnia sprzętu, boisko do siatkówki, Orlik, informacja turystyczna (czynna:
w sezonie letnim od poniedziałku do niedzieli 10.00–18.00, po sezonie od poniedziałku do piątku 8.00–16.00)
SPA i Sala fitness w Dworze Bartnika
ul. Hajnowska 2/1, tel. 85 685 83 88, 609 850 957, 721 907 000,
e-mail: [email protected], e-mail: [email protected], www.dworbartnika.pl,
aromaterapia, sauna, ozonowanie, światło terapia, masaż Vichy, hydroterapia, muzykoterapia, usuwanie
cellulitu, detoksykacja
KLESZCZELE
Basen kąpielowy w Kleszczelach
ul. Kolejowa 16, tel. 85 681 80 54
Czynny: lipiec–sierpień
Zalew „Repczyce”
Zalew utworzony na rzece Nurzec, koło miejscowości Dobrowoda, tel. 85 681 80 54, 506 921 197. Pole
namiotowe, boisko do piłki plażowej, wypożyczalnia sprzętu wodnego, sanitariaty, ujęcie wody, podłączenie
do prądu.
DUBICZE CERKIEWNE
Zalew „Bachmaty”
Sztuczny akwen utworzony na rzece Orlanka. Mieści się tu Ośrodek Wypoczynkowy „Bachmaty” z kilkoma
domkami do wynajęcia, tel. 85 682 79 99, 85 685 20 54. Pole namiotowe i miejsca ogniskowe, wypożyczalnia
sprzętu rekreacyjnego (rowery, kajaki, rowery wodne), boisko do siatkówki plażowej.
BIAŁOWIEŻA
Centrum SPA, kompleks basenowy i kompleks sportowy w Hotelu „Żubrówka”****
ul. O. Gabiec 6, tel. 85 682 94 50, 605 891 850, www.hotel-zubrowka.pl
8 gabinetów zabiegowych, zabiegi SPA na ciało i twarz, masaże, hydroterapie, basen z atrakcjami, grota solna,
kompleks saun, 2 jacuzzi, sala fitness, wypożyczalnia rowerów, nart, kije do nordic walking, loty balonem,
2 korty tenisowe, mini golf 18-dołkowy, boisko do siatkówki plażowej, plaża oraz plac zabaw dla dzieci.
Kompleks wodny i Centrum SPA w Hotelu „Białowieski”***
ul. Waszkiewicza 218b, tel. 85 681 20 22, 85 681 20 23, www.hotel.bialowieza.pl
Rowery, kajaki, basen: w tym „dzika rzeka” z przeciwprądem, gejzery powietrzne, ławka z powietrznym masażem karku, brodzik dziecięcy, podwodne nagłośnienie i oświetlenie, całoroczne jacuzzi zewnętrzne, jacuzzi
wewnętrzne, łaźnie parowe, sauny fińskie (suche), Sauna piwna Centrum SPA: turecki hammam – łaźnia
błotna, masaże w pianie, 8 gabinetów odnowy biologicznej – zabiegi na twarz i ciało, szeroki wybór masaży,
wielofunkcyjna kapsuła SPA.
SPA & Wellness w Hotelu Matecznik ***
ul. Waszkiewicza 220, tel. 503 673 274,
e-mail: [email protected], www.hotelmatecznik.pl,
mokra lub sucha sauna, basen, kapsuła antygrawitacyjna, grota solna.
Ruska bania przy apartamencie carskim w zabytkowej wieży ciśnień w Białowieży
Stacja Towarowa 4, tel. 85 681 21 19, 602 243 228, www.restauracjacarska.pl
Turnusy rehabilitacyjne DPS „Rokitnik” w Białowieży
ul. Centura 2, tel./fax 85 681 24 24, www.dps.bialowieza.pl
Aktywne formy rehabilitacji, sprzęt i aparatura do wykonywania zabiegów z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, elektroterapii, światłolecznictwa, laseroterapii i hydroterapii; do dyspozycji uczestników turnusów
przydomowy teren rekreacyjny z altankami, stolikami, miejscem na grill i ognisko, oczkami wodnymi, sauna,
jacuzzi, fitness club.
NAREW
Stanica kajakowa (Urząd Gminy w Białowieży)
ul. Sportowa 1, tel. 85 681 24 87, www.bialowieza.gmina.pl
Zajazd„Pod Akacją”
ul. Mickiewicza 105, tel. 85 681 60 86, sauna, siłownia, kort tenisowy.
Czerniakiewicz Anna „Zacisze u Anny”
Hajdukowszczyzna 12, tel. 504 421 046, e-mail: [email protected], www.zaciszeuanny.narew.gmina.
pl, sauna
Możliwość skorzystania z sauny oferuje wiele kwater agroturystycznych.
Kontakt przez Stowarzyszenia Agroturystyczne:
Agroturystyczne Stowarzyszenie „Puszcza Białowieska”
ul. Mickiewicza 50, 17-220 Narewka, tel. 85 685 82 15 – Prezes Stowarzyszenia
e-mail: [email protected], www.agrokwatera.eu
Białowieskie Stowarzyszenie Agroturystyczne „ŻUBR”
ul. Południowa 4, 17-200 Hajnówka, Adres korespondenycjny:
Zabłotczyzna 12, 17-220 Narewka
tel. 607 319 760, e-mail: [email protected], www.agrobialowieza.pl
WĘDKARSTWO
By móc wędkować, trzeba uprzednio wykupić pozwolenie. W tym celu należy skontaktować się z
Polskim Związkiem Wędkarskim, oddział Koło Miejskie w Hajnówce. Więcej informacji można uzyskać
w biurze koła, ul. Piłsudskiego 10 (stara przychodnia) oraz pod nr telefonu 609 682 828 – sekretarz koła
lub 507 205 452 – skarbnik.
www.pzw.org.pl/hajnowka
Zalew „Repczyce” – pięknie położony zalew, utworzony na rzece Nurzec, koło miejscowości Dobrowoda.
Zalew „Bachmaty” – sztuczny akwen utworzony na rzece Orlanka.
Zalew „Siemianówka” – jeden z największych sztucznych zbiorników, utworzony na rzece Narew, doskonałe miejsce dla wędkarzy i ornitologów.
Topiło – osada leśna – znajdują się tu śródleśne stawy; w celu wykupienia pozwolenia na wędkowanie należy skontaktować się z Kołem PZW Leśnik przy Nadleśnictwie Hajnówka, ul. Kolejki Leśne 12,
tel. 85 682 26 89, e-mail: [email protected]
Staw w gospodarstwie agroturystycznym Rancho Kupała – tel. 85 683 21 71, 604 995 421,
e-mail: [email protected], www.kupala.com.pl.
Stawy w Parku Pałacowym w Białowieży – pozostałość po malowniczo urządzonym otoczeniu rezydencji
carskiej, licencję wędkarską można wykupić w recepcji Pokoi Gościnnych Białowieskiego Parku Narodowego.
Inne atrakcje
„RIKSZA – ZYBI”
usługi transportowe – riksze
Zbigniew Małyszko, ul. Sportowa 29/2; Białowieża, tel. 604 044 742
Przejazdy i wynajem riksz (do dyspozycji 2 riksze 3-osobowe). Istnieje możliwość zamówienia przejazdu, wynajmu w dowolnym terminie po uprzednim
zamówieniu. Riksze nadają się do przewozu inwalidów.
PRZEJAZDY MELEXEM
PHU „Konstanty”
ul. Sportowa 3, Białowieża, tel. 85 681 22 93, fax 85 717 61 67. Przejazdy po uprzednim zamówieniu. Maksymalna liczba osób: 12. Średni czas przejazdu – 1,5 godz.
PRZEJAZD WOZEM TABOROWYM I BRYCZKAMI
Białowieski Park Narodowy, Park Pałacowy 11, Białowieża, tel. 85 681 23 96, 85 681 22 75
Wyjazd z Białowieży na teren Obszaru Ochrony Ścisłej BPN. Przejazd wyłącznie z przewodnikiem posiadającym licencję Dyrektora BPN. Przejazdy 9-osobowym taborem.
BIAŁOWIESKI EXPRES
Tel. 692 558 843, www.bialowieskiexpress.bialowieza.pl
Przejazdy busem stylizowanym na kolejkę wąskotorową po Białowieży i najciekawszych zakątkach Puszczy
Białowieskiej. Odjazd z parkingu przy biurze PTTK (ul. Kolejowa 17), bądź umówionego miejsca, maksymalna liczna osób: 30 i więcej (dotyczy dzieci).
REJSY PO ZALEWIE SIEMIANÓWKA
Statkami turystycznymi: „Dzika Orla” na 7 pasażerów oraz „Igor” na 20 pasażerów. Zamawianie rejsów u
kapitana statków – tel. 506 136 710, Stary Dwór.
PRZEJAŻDŻKI PO ZALEWIE SIEMIANÓWKA KATAMARANEM:
Zajazd WIM, Michałowo, ul. Białostocka 26, tel. 717 92 11 lub 506 136 710.
LEWKOWO – PODLASKA WIOSKA TEMATYCZNA:
Warsztaty rękodzieła: SWIAT GLINY (lepienie w glinie, zwiedzanie zakładu ceramiki budowlanej, kopalni pisaku i gliny), OD OWIECZKI DO NITECZKI (warsztaty tkackie i przędzenia na kołowrotku), SWOJSKIE SMAKI
(wypiek bułeczek drożdżowych i chleba, wyrób sera białego i masła), ponadto: pobyt w leśnej galerii, spływy
kajakowe, przejażdżka wozem „bonanzą”, tel. 669 407 250, 85 685 61 07, e-mail: [email protected]
LOTY BALONEM
ASVector.pl zaprasza na wycieczkę po okolicy Białowieży, Hajnówki i Bielska Podlaskiego i Siemianówki
z lotu ptaka. Można zobaczyć pobliską ziemię dosłownie z kilkunastu jak i z 1500 metrów., tel. 509 077 549,
e-mail: [email protected], www.asvector.pl
Szlaki turystyczne
SZLAKI PIESZE
Puszczę Białowieską przecina kilkanaście szlaków turystycznych umożliwiających odkrycie tajemnic i piękna regionu. Szlaki te służą głównie pieszym wędrówkom, jednak równie dobrze zdają egzamin jako
ścieżki rowerowe. Trasy biegną żwirowymi lub asfaltowymi duktami o małym natężeniu ruchu drogowego
w głąb Puszczy Białowieskiej i jej okolicy.
Hajnówka – Białowieża (zielony, 25 km)
Szlak biegnie przez utworzony w 1921 r. Rezerwat Krajobrazowy im.
Władysława Szafera, rozciągający się wzdłuż drogi łączącej obie miejscowości. Rezerwat chroni florę i faunę Puszczy Białowieskiej oraz ok. 37
kurhanów z X–XIII w. W połowie trasy szlak dwukrotnie przecina szosę
Hajnówka – Białowieża, prowadzi do Rezerwatu Pokazowego Żubrów, w
którym można zobaczyć zwierzęta żyjące w puszczy. Trasa kończy się w
Białowieży – stolicy Puszczy Białowieskiej.
Hajnówka – Narewka „Szlak walk partyzanckich” (czerwony, 22 km)
Historyczny szlak prowadzący w głąb puszczańskiej kniei. Podążając śladami oddziałów partyzanckich, docieramy do cennych kulturowo i przyrodniczo zakątków. Mająca swój początek w Hajnówce trasa szlaku biegnie przez rezerwat „Lipiny”, utworzony
w celu zachowania jedynego na terenie Puszczy stanowiska dębu bezszypułkowego,
oraz tajemniczy rezerwat Szczekotowo, który chroni największe w puszczy zbiorowisko kurhanowe (131 kurhanów z X–XIII w.). W odległości 7 km od Szczekotowa
dochodzimy do skraju lasu i osady Świnoroje, gdzie znajduje się pole namiotowe, a
także ścieżka dydaktyczna „Pod Dębami” Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszczy
Białowieskiej”. Szlak kończy się w Narewce.
Hajnówka – Orzeszkowo – Hajnówka „Szlak Śladami Powstania Styczniowego” (niebieski, 31 km)
Ścieżka ma charakter obwodnicy turystycznej. Jest to szlak, na którego duktach echo wojennej zawieruchy
pobrzmiewa do dziś. Trasa szlaku biegnie obrzeżami puszczy do wsi Orzeszkowo, gdzie znajduje się pomnik
powstańców rozstrzelanych w 1863 r. oraz krzyż z czasów II wojny światowej postawiony przez mieszkańców w podziękowaniu za ocalenie wsi przed spaleniem. Kolejnym punktem na trasie jest miejscowość
Łozice, w której pobliżu stoi pomnik upamiętniający walkę polskich i radzieckich partyzantów z okupantem
hitlerowskim. Dalej szlak zagłębia się w leśne ostępy, doprowadzając do pomnika przyrody – dębu „Car”.
Choć ten potężny dąb usechł w 1984 r., to wciąż stoi, strzegąc lasu. Kierując się na wschód, dotrzemy do
trasy przejazdu kolejki wąskotorowej. Szlak biegnie przy rezerwacie Głęboki Kąt, który został utworzony w
celu ochrony boru świerkowego. W końcowym odcinku trasy, za szosą wiodącą do Białowieży, skręcamy na
północ w leśną drogę, którą dochodzimy do miejsca straceń z lat 1941–1943. Szlak kończy się w Hajnówce.
Białowieża – Topiło (żółty, 19 km)
Szlak wiedzie Drogą Sinicką w głąb puszczańskiej
kniei przez rezerwaty: Podcerkwa, Berezowo, Olszanka Myśliszcze, Michnówka. Chronią one przede
wszystkim miejsca bytowania motyli dziennych i
kraśników. Szlak kończy się w leśnej osadzie Topiło –
urokliwej wsi stanowiącej końcowy przystanek kolejki wąskotorowej. Główną atrakcją jest zlokalizowany
w pobliżu wsi sztuczny zbiornik podzielony groblą, na
której znajduje się tor kolejki wąskotorowej. W jego
pobliżu znajduje się mini skansen kolejki leśnej, a
przy stawie wiaty
i miejsce ogniskowe. Wokół akwenu rozpościera się
ścieżka edukacyjna „Puszczańskie Drzewa”. Spokój
okolicy mąci jedynie melodyjny śpiew ptaków – to
idealne miejsce do wypoczynku od wielkomiejskiej
wrzawy. Wokół zbiorników wodnych Topiło znajduje
się ścieżka dot. ochrony orlika krzykliwego. Na 10
planszach przedstawiona jest informacja o tym, jak zmieniała się sytuacja i kondycja białowieskiej populacji
orlików wraz ze zmieniającymi się warunkami lęgowymi
i sposobami użytkowania obszarów okołopuszczańskich przez człowieka.
Białowieża – Czerlonka Osada – Zwierzyniec (niebieski, 17 km)
Szlak rozpoczyna się przy zabytkowym drewnianym dworcu Białowieża Towarowa, zbudowanym w 1903
r. na polecenie cara Mikołaja II (obecnie mieści się tam stylowa „Restauracja Carska”), prowadzi przez wsie
Podolany I i Podolany II do Ośrodka Edukacji Leśnej „Jagiellońskie”, stanowiącego część Leśnego Kompleksu
Promocyjnego „Puszcza Białowieska” Nadleśnictwa Białowieża. W ośrodku turysta może pogłębić swoją
wiedzę o puszczy oraz obejrzeć ciekawe wystawy o tematyce przyrodniczej. W dalszej części szlak biegnie
Trybem Jagiellońskim do śródleśnych miejscowości: Czerlonki, a stamtąd do Osady Zwierzyniec.
Białowieża – „Miejsca Pamięci Narodowej” (czerwony, 14 km)
Szlak pokrywa się częściowo ze ścieżką edukacyjną „Krajobrazy Puszczy” oraz szlakiem niebieskim. Ścieżka
rozpoczyna się w Białowieży przy Parku Pałacowym, dalej biegnie niedaleko zabytkowego drewnianego
dworca Białowieża Towarowa (dziś: „Restauracja Carska”), docierając do położonego w lesie Ośrodka
Edukacji Leśnej „Jagiellońskie”. Szlak przypomina o tragicznej, wojennej przeszłości, upamiętnia miejsca
kaźni. Jednym z takich miejsc jest znajdująca się nieopodal ośrodka dawna żwirownia, gdzie stoi pomnik
przypominający o zbrodni hitlerowskiej dokonanej na 77 mieszkańcach Białowieży i okolic. To największe
miejsce straceń w Białowieży z okresu okupacji niemieckiej. Kolejne znajduje się w okolicy ulicy Granicznej w Białowieży, do której dojdziemy minąwszy uprzednio wsie Podolany I i Podolany II. Teren, o którym
mowa, to miejsce kaźni 13 osób podejrzanych o współpracę z partyzantami. Szlak kończy się w Białowieży
przy bramie Parku Pałacowego.
Białowieża – Siemianówka (niebieski, 41 km)
Długi szlak, umożliwiający dogłębne poznanie Puszczy. Trasa
prowadzi przez Pogorzelce, gdzie zachowała się drewniana architektura wsi podlaskiej. Następnie biegnie przez uroczysko Stara
Białowieża (tutaj znajduje się ścieżka edukacyjna „Szlak Dębów
Królewskich i Książąt Litewskich”). W dalszej części trasy szlak
prowadzi leśnymi duktami wzdłuż granicy Białowieskiego Parku
Narodowego oraz siedliska Pogorzelce – najmniejszego rezerwatu
przyrody utworzonego na terenie Puszczy Białowieskiej. Kolejnym etapem wędrówki jest miejscowość Gruszki, gdzie mieści się
siedziba nadleśnictwa Browsk. Jest to miejsce godne uwagi
ze względu na liczne atrakcje. Są to m.in. ciekawe ścieżki edukacyjne (w tym Złoty szlak św. Eustachego
z kapliczką rzeźbioną w 360-letnim dębie), zegar słoneczny zwany
poromierzem, herbarium oraz Izba edukacji przyrodniczo-leśnej. Ciekawostką jest fakt, iż Nadleśnictwo Browsk rozpoczęło
realizację projektu „Żubr w kadrze”, polegającego na całodobowej obserwacji żubra i innych zwierząt w Puszczy Białowieskiej
(żubry on-line można obejrzeć na stronie nadleśnictwa: www.lasy.
com.pl/web/browsk‎). Kolejnym etapem wędrówki jest Babia
Góra, gdzie znajduje się wieża widokowa Maruszka. Szlak kończy
się w Siemianówce – wsi położonej nad zalewem Siemianówka.
To idealne miejsce do uprawiania sportów wodnych, takich jak
kajakarstwo, żeglarstwo czy windsurfing.
Białowieża - Narewka (żółty , 21 km)
Trasa szlaku biegnie w głąb puszczy, przez wieś Pogorzelce, w której mieści się galeria ,,Kresy’’ prezentująca
wyroby sztuki ludowej oraz przez Uroczysko Stara Białowieża, gdzie znajduje się kilkusetmetrowa ścieżka
edukacyjna – „Szlak Dębów Królewskich i Książąt Litewskich”. Szlak prowadzi Drogą Narewkowską przez
Janowo do Narewki. Zachwycające bogactwo przyrodnicze, możliwość oddychania świeżym powietrzem to
główne atuty tego szlaku.
Zamosze – tzw. Kosy Most (Wilczy Szlak, zielony, 11,5 km)
Szlak wiedzie przez malownicze obszary leśne północnej części Białowieskiego Parku Narodowego. Rozpoczyna się na skraju osady Zamosze. Nazwa osady pochodzi od wsi, która istniała tu przed II wojną światową.
Szlak biegnie na zachód Parku za tzw. Kosy Most. Na trasie znajdują się m.in.: Uroczysko Głuszec z występującymi tu borami bagiennymi; ekspozycja leśnej kolejki wąskotorowej; ogromny głaz narzutowy; Uroczysko
Wilczy Szlak (od którego powstała nazwa szlaku), w pobliżu którego zlokalizowana jest ścieżka edukacyjna
„Przez trzy zbiorowiska”; stary dąb o dużych rozmiarach; łąki nadrzeczne nad rzeką Narewka. Od szlaku,
tuż przy Kosym Moście, odchodzi czarny szlak do ostoi żubrów (dł. 200 m). Dalej można wrócić leśną drogą
gruntową, potem asfaltową przez Janowo do Narewki.
Stare Masiewo - Uroczysko Głuszec - Stare Masiewo (czerwony, 6,5 km)
Jest to szlak okrężny, częściowo pokrywa się z zielonym „Wilczym Szlakiem”. Rozpoczyna się we wsi Masiewo
Stare, prowadzi wokół uroczyska Głuszec, którego południową część w przeszłości chroniono jako rezerwat
przyrody. Przy trasie znajdują się m.in. Polana Masiewska z wsią Masiewo Stare, z charakterystyczną dla
tych terenów drewnianą zabudową szeregową; Uroczysko Głuszec z występującymi tu borami bagiennymi;
pozostałości mielerza do wypalania węgla drzewnego; ekspozycja leśnej kolejki wąskotorowej. Od szlaku
w okolicy wsi Masiewo Stare odchodzi szlak oznakowany kolorem czarnym, prowadzący do ostoi żubrów
„Czoło” i cmentarza ewangelickiego (dł. 2 km).
„Carska Tropina” (czarny, dł. 4 km)
Rozpoczyna się na składnicy przed „Kosym Mostem”. Szlak prowadzi wzdłuż doliny rzeki Narewka starą drogą
usypaną jeszcze za czasów carskich – stąd nazwa szlaku. Ukazuje jeden z ciekawszych zakątków północnej części
Białowieskiego Parku Narodowego. Na trasie znajdują się m.in: wieża widokowa z widokiem na dolinę rzeki
Narewka – doskonałe miejsce do obserwacji ptaków i dużych ssaków Puszczy Białowieskiej oraz dobrze zachowane
zbiorowiska leśne, zbliżone charakterem do naturalnych, głównie grądy i olsy. Interesującym miejscem na szlaku jest
punkt widokowy, nawiązujący architekturą do tradycyjnych brogów, z którego roztacza się widok na nadrzeczne łąki
i obszar ochrony ścisłej BPN.
,,Kleszczele – miasto królewskie na Kresach’’
Krótki szlak spacerowy ukazujący wielowiekową historię, kulturę i piękno miasta Kleszczele. Ścieżka rozpoczynająca się przy pomniku Zygmunta, prowadzi turystę do najciekawszych punktów w mieście. Poruszanie
po szlaku ułatwiają tablice informacyjne przybliżające turyście historię poszczególnych obiektów. Zabytkowe obiekty sakralne, historia miasta związana ze społecznością żydowską, Holendrami, Centrum Turystyki
i Kultury „Hładyszka”, gdzie znajdują się Ametystowa Komnata, wystawa rzeźb Sławomira Smyka i filiżanka
smaków to główne elementy szlaku.
SZLAKAMI KULTUROWEGO PIĘKNA REGIONU
„Szlak Prawosławnych Świątyń” (żółty, 164 km)
Trasa: Białystok – Dojlidy – Halickie – Zwierki – Pasynki – Zabłudów – Ostrówki – Pawły – Ryboły – most
na rzece Narew – Ploski – Knorozy – Chraboły – Rajsk – Haćki – Hryniewicze Duże – Bielsk Podlaski
– Parcewo – Orla – Szczyty – Czyże – Nowoberezowo – Hajnówka – Dubiny – Wasilkowo – Łosinka –
Chrabostówka – Narew – Iwanki Rohozy – Trześcianka – Folwarki Tylwickie – Topolany – Hieronimowo
– Michałowo.
Szlak promuje kulturę prawosławia na Północnym Podlasiu, ukazuje jej architektoniczny dorobek – od monumentalnych świątyń, stanowiących wizytówkę regionu (m.in. Cerkiew pw. św. Mikołaja Cudotwórcy
z 1846 r., w której znajdują się relikwie Gabriela Zabłudowskiego, czy Sobór pw. św. Trójcy w Hajnówce),
po małe, zabytkowe cerkiewki wtopione w pejzaż wsi. Na trasie natrafimy również na maleńkie kapliczki
oraz krzyże wotywne, dotrzemy ponadto do miejsc cudownych objawień (w okolicy wsi Chraboły znajduje
się uroczysko Główkowo, w którym wg legendy objawiła się ikona Matki Bożej). Przebycie szlaku
to doskonała okazja do poznania wielokulturowego charakteru regionu.
„Carski Szlak” („Carski Hostineć”) (ok. 35 km)
Trasa: Studziwody – Bielsk Podlaski – Widowo – Użyki – Łoknica – Podrzeczany – Czyże – Osówka –
Kojły – Nowe Beretowo – Czyżyki – Hajnówka.
„Carski Hostineć” to trasa, którą przez Bielsk Podlaski do Białowieży podróżowali rosyjscy carowie, książęta
i arystokraci. Jest godna uwagi ze względu na zabytki kulturowe i historyczne, świadczące
o bogatej przeszłości tych terenów. Jednym z ciekawszych miejsc jest wczesnośredniowieczne Cmentarzysko
Hrabniak z kurhanami i grobami w obstawach kamiennych datowane na X–XII wiek. W połowie drogi między
Czyżami a Zbuczem należy skręcić w polną drogę prowadzącą do oddalonego o kilkaset metrów lasu. Podążając w kierunku cmentarzyska, natkniemy się na skupisko krzyży (najstarszy z XIX w.) oraz kamień
z wyrytym napisem oraz datą wskazującą 1834 r. Ponadto, szlak ukazuje piękno podlaskiej architektury
sakralnej i mieszkalnej.
Podlaski Szlak Kulturowy „Drzewo i Sacrum”
Szlak został stworzony z myślą o ukazaniu piękna drewnianej architektury oraz najciekawszych i atrakcyjnych turystycznie miejsc znajdujących się w powiatach bielskim i hajnowskim. Podlaski Szlak Kulturowy
„Drzewo i Sacrum” przebiega przez gminy: Bielsk Podlaski, Orla, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Czyże,
Narew, Zabłudów. Na trasie mamy okazję zobaczyć drewniane budownictwo o unikatowej ornamentyce –
zachwyca bogactwo form zdobniczych oraz bogate wnętrza prawosławnych świątyń. Szlak polecamy dla
wszystkich, którzy dogłębnie chcą poznać kulturę regionu. Więcej informacji można uzyskać na stronie
http://drzewoisacrum.eu/pl/trasa
Szlaki Nordic Walking
NORDIC WALKING PARK „KRAINA PUSZCZY I ŻUBRA”
Nordic Walking Park (NWP) „Kraina Puszczy i Żubra” stanowi sieć 7 szlaków, gdzie trasy poprowadzone są
w postaci różnej wielkości pętli i posiadają punkty wspólne, a w niektórych miejscach pokrywają się i
krzyżują. Szlaki są czytelnie oznakowane, opatrzone w szczegółowe mapy, zgodnie z ogólnoeuropejskimi
standardami rekreacji. Punkty wyjścia na trasy zlokalizowane zostały w 2 miejscach: przy Parku Wodnym w
Hajnówce oraz na parkingu „Zwierzyniec” – przy drodze nr 689 Hajnówka – Białowieża.
1. „Leśna przechadzka” (zielona), 3 km, ok. 30 min.
2. „W pobliżu Krynoczki” (zielona), 9 km, ok. 1 godz. 30 min.
3. „Wokół Sacharewa” (czerwona), 11 km, ok. 2 godz.
4. „Krajobrazy Czerlonki” (czerwona), 9 km, ok. 1 godz. 30 min.
5. „Trybami Puszczy Białowieskiej” (czarna), 15 km, ok. 3 godz.
6. „Pętla Żubra” (czarna), 15 km, ok. 3 godz.
7. „Do Starej Białowieży” (czarna), 21 km, ok. 4 godz.
NORDIC WALKING PARK „BIAŁOWIEŻA”
To ponad 30 km znakomitych i czytelnie oznakowanych tras, które posiadają punkty wspólne, pokrywają
się lub krzyżują. W skład parku wchodzą 4 trasy, których początek zlokalizowano we wschodnich krańcach
Białowieży – na parkingu leśnym przy ul. Gen. Aleksandra Waszkiewicza. Trasy prowadzą leśnymi duktami
i drogami Puszczy Białowieskiej i granicą Białowieskiego Parku Narodowego. Rezerwat przyrody Wysokie
Bagno, urokliwie wijąca się rzeka Narewka czy pieczołowicie odrestaurowana zabytkowa Stacja Kolejowa
„Białowieża Towarowa” to tylko niektóre z atrakcji, czekających na białowieskich trasach. Z parku korzystać
mogą nie tylko entuzjaści nordic walking, ale również miłośnicy innych dyscyplin: biegacze, spacerowicze,
a zimą także narciarze biegowi. Na trasach zainstalowano tablice zawierające propozycje ćwiczeń do samodzielnego wykonania oraz punkty pomiaru tętna.
1. „Wysokie Bagno” (żółta), 3,6 km, ok. 30 min.
2. „Dziedzinka” (zielona), 8,8 km, ok. 1 godz. 20 min.
3. „Białowieski rekonesans” (czerwona), 8,9 km, ok. 1 godz. 30 min.
4. „Białowieska wyprawa” (czarna), 10,6 km, ok. 1 godz. 40 min.
NORDIC WALKING PARK „KRAINA DOBRYCH WIATRÓW” (okolice Narewki )
Nordic Walking Park „Zielona Kraina Dobrych Wiatrów” to blisko 40 km znakomitych i czytelnie oznakowanych tras do uprawiania Nordic Walking. W skład Parku wchodzi 5 tras. Wejście na nie zlokalizowano w 3
punktach: w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Siemianówce, na parkingu Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach
oraz przy Urzędzie Gminy w Narewce. Trasy wiodą w głąb puszczy, ukazując piękno jej północnej części.
1. „Leśny elementarz” (żółta), 4,2 km, ok. 25 min.
2. „Puszczańska pętla” (zielona), 7,9 km, ok. 1 godz. 10 min.
3. „Siemieniakowszczyzna” (zielona), 8,2 km, ok. 1 godz.
4. „Narewkowska Droga” (czerwona), 7,7 km, ok. 1 godz. 20 min.
5. „Kapliczka św. Eustachego” (czarna), 12,7 km, ok. 2 godz.
Szlaki rowerowe
Hajnówka – Topiło – Hajnówka (niebieski, 42 km)
Szlak ma charakter pętli. Dotrzemy nim do najcenniejszych obszarów puszczy w okolicy Hajnówki. Trasa prowadzi przez malownicze doliny rzek: Chwiszczej i Leśnej oraz 4 rezerwaty: Głęboki Kąt,
Nieznanowo, Olszanka Myśliszcze oraz Michnówka, które chronią
unikatową florę i faunę białowieskiej kniei. Szlak biegnie
do miejscowości Topiło – urokliwej wsi, która leży nad sztucznymi
stawami utworzonymi na rzece Perebel.
W pobliżu zbiornika znajdują się wiaty i miejsca ogniskowe, czekające na turystów przyjeżdżających tu
kolejką wąskotorową. Akwen okala ścieżka edukacyjna „Puszczańskie Drzewa”. W dalszej części trasa wiedzie przez Orzeszkowo,
gdzie znajduje się mogiła 6 nieznanych powstańców z 1863 r.
Szlak kończy się w Hajnówce.
Dubicze Cerkiewne – Topiło – Białowieża (zielony, 41 km)
Szlak łączy dwie miejscowości: Dubicze Cerkiewne i Białowieżę.
Trasa szlaku wiedzie przez malownicze wsie wtopione w pejzaż
pól, łąk i lasów, czyniąc go atrakcyjnym dla wszystkich pragnących
kontaktu z przyrodą i kulturą regionu. Podróżując szlakiem, mamy
okazję wykąpać się w zalewie „Bachmaty” w Dubiczach Cerkiewnych, zobaczyć ostatnie drzewostany dawnej Puszczy Bielskiej
chronione przez rezerwat Czechy Orlańskie, zajrzeć do wnętrza
zabytkowej cerkwi z 1768 r. w Werstoku, zrobić pamiątkowe zdjęcie przy czynnej kolejce wąskotorowej w Topile oraz „naładować
się” pozytywną energią w „Miejscu Mocy”. A wszystko to
w malowniczej scenerii Puszczy Białowieskiej.
Hajnówka – Dubicze Cerkiewne – Czeremcha – Piaski
(czerwony, 85 km)
Szlak wiedzie przez pięć gmin ukazujących piękno architektury
Podlasia, wyeksponowanej na tle puszczańskiej kniei. To także
idealna ścieżka do poznania wielokulturowego charakteru regionu. Trasa ta to dopiero przedsmak przygody z kulturą puszczańskiej krainy… Zabytkowe cerkwie z XVIII/XIX w. w Nowoberezowie, Werstoku, Kleszczelach czy Czeremsze, zabytkowe drewniane
zabudowania o unikatowej ornamentyce
w Wojnówce, Czyżach, Morzu czy Dubiczach Cerkiewnych oraz
archeologiczne pozostałości w Zbuczu (kurhany i grodzisko z IX
w.) to tylko kropla w morzu atrakcji, które czekają na szlaku. W
połączeniu z walorami przyrodniczymi (zalew „Bachmaty”, szachownica pól i łąk, wszechobecność puszczy) trasa szlaku zyskuje
na atrakcyjności, jest godna polecenia.
Wokół Białowieży i Polany Białowieskiej (czarny, 13,5 km)
Wędrówka szlakiem umożliwia poznanie zabytków, tradycyjnego
budownictwa i najbliższych okolic Białowieży – „stolicy” Puszczy Białowieskiej: zabytkowych budynków
związanych z leśnictwem i łowiectwem, parków (Park Dyrekcyjny z XIX w. oraz Park Pałacowy), obiektów
sakralnych wyznania katolickiego
i prawosławnego (m.in. kaplica prawosławna pw. św. Cyryla i Metodego z 1873 r., gdzie znajduje się XVII-wieczna ikona Opieki Najświętszej Marii Panny), miejsc pamięci narodowej oraz kompleksu drewnianych
budynków stacji „Białowieża Towarowa” z przełomu XIX i XX wieku (obecnie „Restauracja Carska”).
SZLAKI NAREWKOWSKIE wytyczone w postaci trzech pętli o różnej długości, umożliwiają każdemu poznanie przynajmniej fragmentu Puszczy i jej okolic:
Mała pętla (długość: 18 km, składa się z dwóch odcinków: 9 km szlak czarny, 9 km szlak zielony):
Narewka – Janowo – składnica Szypulowa – Kosy Most – Gruszki – Narewka. Szlak wiedzie przez miejscowości położone wokół Obrębu Ochronnego Hwoźna – północnej części Białowieskiego Parku Narodowego. Zachwycająca miejscowa architektura, unoszący się wokół duch wielokulturowości w połączeniu
z unikatową przyrodą sprawiają, że jest to teren godny polecenia wszystkim tym, którym marzy się odpoczynek na łonie natury.
Średnia pętla (długość: 36 km, szlak zielony): do Kosego Mostu przebieg jak w przypadku małej pętli
– Uroczysko Wilczy Szlak (zielony) – Zamosze – Stare Masiewo – Nowe Masiewo – Olchówka – Guszczewina – Narewka. Trasa wiedzie przez dzikie, puszczańskie ostępy w kierunku starych miejscowości o
zabytkowym, szeregowym układzie i architekturze (jedną z nich jest wieś Guszczewina – miejsce urodzenia
Danuty Siedzikówny – sanitariuszki AK ps. Inka, zamordowanej przez funkcjonariuszy UB). Jadąc trybą
szlaku, docieramy do uroczyska Kosy Most, w którego okolicy znajduje się ostoja żubrów. Trasa kończy się w
Narewce – kajakowej „Krainie Dobrych Wiatrów”.
Duża pętla (długość: 45 km, składa się z dwóch odcinków: 20 km szlak zielony, 25 km szlak niebieski): do
wsi Stare Masiewo I analogicznie jak pętla średnia – ścieżka edukacyjna OTOP Masiewo – Zalew Siemianówka (wieża widokowa „Maruszka”) – Siemieniakowszczyzna – Siemianówka – Leśna – Mikłaszewo – Narewka.
Szlak łączy wiele ciekawostek przyrodniczych i kulturowych, m.in. pomnikowe dęby i 300-letnie sosny,
osobliwości przyrodnicze („zakochane drzewa”), wieże widokowe, zabytkowe obiekty sakralne, żydowski
cmentarz kirkut w Narewce, Izbę Przyrodniczo-Leśną w Nadleśnictwie Browsk w Gruszkach, Galerię im.
Tamary Sołoniewicz w Narewce.
Białowieski Szlak Transgraniczny (żółty, 58 km w części polskiej, 146 km na Białorusi)
Trasa: Narew – Tyniewicze Duże – Kamień – Kuraszewo – Nowy Kornin – Nowoberezowo – Hajnówka
– Budy – Teremiski – Stara Białowieża – Białowieża – Grudki – granica państwowa między Polską
a Białorusią – Biały Lasek – Szereszewo – Prużany – Różany – Łyskowo – Nowy Dwór.
Białowieski Szlak Transgraniczny to dobrze oznakowana sieć dróg leśnych, żwirowych i asfaltowych, ciągnących się po obu stronach granicy. To wyjątkowa trasa – łączy w sobie piękno przyrody, zabytki historyczne
i wielokulturowy charakter regionu, o którym przypomina bliskie sąsiedztwo prawosławnych i katolickich
świątyń oraz unikatowa architektura drewnianych domostw. Po stronie polskiej szlak prowadzi przez stare,
urokliwe miejscowości osadzone na tle Puszczy Białowieskiej – wyjątkowej pod względem przyrodniczym
kniei, stanowiącej ostatni bastion pierwotnych fragmentów lasów, które niegdyś porastały te tereny. Puszcza
Białowieska rozciąga się po obu stronach granicy. Jest to obszar uznawany przez UNESCO, jako polsko-białoruski transgraniczny obiekt Światowego Dziedzictwa Ludzkości. Jako że białowieski kompleks leśny jest
niezwykle cenny, został poddany ochronie: po stronie polskiej najcenniejsze przyrodniczo tereny chroni
najstarszy park narodowy w Polsce – Białowieski Park Narodowy, zaś na Białorusi cały obszar puszczy
został poddany ochronie przez Park Narodowy „Belovezskaya puscha”. Trasa szlaku wiedzie przez powiat
hajnowski (Rzeczpospolita Polska) i rejon prużański (Republika Białorusi); „polski” odcinek kończy się na
przejściu granicznym Białowieża – Piererow. Aby przekroczyć granicę polsko-białoruską należy posiadać
paszport, ubezpieczenie i wizę upoważniającą do wjazdu na teren Republiki Białorusi. W sprawie wymogów
dotyczących przekroczenia granicy należy skontaktować się z Ambasadą Republiki Białorusi w Warszawie
lub placówką konsularną w Białymstoku, Gdańsku lub Białej Podlaskiej (kontakt na stronie www.poland.mfa.
gov.by). Wizyta u naszych wschodnich sąsiadów nikogo nie rozczaruje. Piękno zabytków architektonicznych,
monumentalne świątynie, nietknięta działalnością przyroda oraz gościna u Dziadka Mroza to tylko niektóre
z atrakcji czekających na szlaku.
Łącznikowy: Michnówka – Nowa Łuka – Stary Dwór – Tarnopol – Siemianówka (czarny, 11 km)
Tematem wiodącym szlaku jest zbiornik wodny Siemianówka utworzony na rzece Narew – jeden z największych w Polsce sztucznych zbiorników, o powierzchni 3250 ha. Wybudowany w latach 1977–1993 sztuczny
akwen to doskonałe miejsce do uprawiania sportów wodnych: windsurfingu, żeglugi, kajakarstwa. Zapaleni
wędkarze i miłośnicy przyrody również się nie rozczarują – zbiornik jest bowiem miejscem bytowania
rzadkich gatunków ptaków, został ponadto sztucznie zarybiony. Nie lada atrakcję stanowią również rejsy
wycieczkowe statkami turystycznymi „Dzika Orla” i „Igor”. Zmęczeni jazdą rowerzyści mogą liczyć na chwile
relaksu na jednym z dwóch kąpielisk zlokalizowanym przy zbiorniku – siemianowska woda jest bowiem
zdatna do kąpieli, zaś skąpane w słońcu plaże to idealne miejsce do odpoczynku.
Do wsi w dolinie Narwi. Doratynka – Klejniki – Lady –
Kuraszewo (niebieski, 23,5 km)
Ciekawy szlak skupiający zabytki architektoniczne, historyczne i
kulturowe. Podróżując przez malownicze wsie, osadzone w krajobrazie pól i lasów, można odnieść wrażenie, że czas uwolnił się tu
z oków szaleńczego trybu – jego spokojny bieg wyznacza leniwy
nurt rzeki Łoknica i struny wiatru wprawiające w ruch lasy. Szlak
wiedzie przez urocze miejscowości, które w pełni oddają kulturowy koloryt regionu. We wsi Klejniki możemy obejrzeć obiekty
sakralne: nowoczesną cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego
(budowana w latach 1974–1988) i podległą jej cerkiew cmentarną pw. Przemienienia Pańskiego z lat 30. XX w. oraz przekonać
się, jak wyglądało życie w dawnej podlaskiej wsi, zwiedzając izbę
regionalną. Jadąc dalej, trafimy do wsi Lady, w której pobliżu stoi maleńka kapliczka z „cudownym” źródełkiem otoczonym krzyżami ofiarnymi. Z kolei w pobliżu wsi Kuraszewo obok architektonicznych skarbów
sakralnych (cerkiew parafialna pw. św. Antoniego Pieczerskiego z 1868 r.), możemy podziwiać także zabytki
historyczne: kurhany z II–III w. n.e. oraz wczesnośredniowieczne cmentarzysko.
Łącznikowy: Leniewo – Czyże – Szostakowo – Nowe Berezowo (czarny, 43,5 km)
Trasa łączy dwa szlaki: niebieski i czerwony. Ścieżka umożliwia poznanie architektury sakralnej i wiejskiej
Podlasia. Ze wsi Lady (tu znajduje się kapliczka pw. św. św. Braci Machabeuszy z „cudownym” źródełkiem)
wędrujemy do Leniewa, gdzie na rzece Łoknica został utworzony niewielki zbiornik wodny. Niedaleko
zbiornika znajduje się miejsce ogniskowo-wypoczynkowe. Dalej trasa prowadzi do gminnej miejscowości
Czyże. O wielowiekowej historii Czyż przypomina zabytkowy układ urbanistyczny (XVI w.) z drewnianymi
i murowanymi domami. Znajduje się tu również nowoczesna cerkiew murowana pw. Zaśnięcia Najświętszej
Bogurodzicy, a także cmentarz z kamiennymi nagrobkami z kapliczką pw. św. św. Kosmy i Damiana z 1812 r.
Dalej tryba szlaku wiedzie przez wsie: Osówkę, Szostakowo do Nowoberezowa – wsi cerkiewek. Znajduje się
tu m.in. drewniana cerkiew pw. św. Jana Teologa z XVIII w. oraz murowana cerkiew pw. Wniebowstąpienia
Pańskiego z 1873 r.
„Kraina Otwartych Okiennic”: Narew – Ancuty – Trześcianka – Soce – Puchły (zielony, 16,2 km)
Szlak obejmuje trzy miejscowości o unikatowej architekturze: Puchły, Soce i Trześcianka. Ulokowana w dolinie Narwi, nad rzekami
Rudnia i Małynka, Kraina to perła architektury podlaskiej wsi.
W tym wyjątkowym miejscu tradycja wygrywa nierówną walkę
z nowoczesnością. Wsie zachowały bowiem zabytkowy układ
przestrzenny oraz tradycyjną architekturę – drewniane domy
charakteryzują się bogatą ornamentyką, nawiązującą do zdobnictwa stosowanego w rosyjskiej architekturze ludowej. Specyfiką
zabudowań jest bogata dekoracja snycerska w formie barwnych
okiennic, nad- i podokienników, narożników oraz dekoracyjnego
oszalowania elewacji i szczytów. W zdobnictwie dominują motywy
geometryczno-roślinne, które często pomalowane są na inny, kontrastowy kolor w stosunku do pozostałej powierzchni domu. Krajobraz kulturalny „Krainy Otwartych Okiennic” to nie tylko zapierająca dech w piersiach architektura domów i
chłopskich zagród. Piękne cerkwie i krzyże wotywne wtopione w krajobraz pól, łąk i lasów przypominają o
wielokulturowej historii regionu i przywiązaniu do tradycji jego mieszkańców. Nad wsią Trześcianka górują
kopuły Cerkwi Parafialnej pw. Archanioła Michała z 1867 r. Historia parafii sięga jednak nieco głębiej, bo już
XVI w. (wtedy też prawdopodobnie powstała sama wieś). Parafii podlega kaplica cmentarna pw. Ofiarowania
Najświętszej Marii Panny z początku XIX w., zaś na cmentarzu zachowały się kamienne nagrobki z końca XIX
w. Z kolei miejscowość Puchły wiąże się z kultem Matki Bożej. Wedle przekazów miała się tu dwukrotnie
objawić ikona Matki Boskiej – w miejscu cudownych objawień stoi dziś Cerkiew Parafialna pw. Opieki Matki
Bożej z cudowną ikoną Bogurodzicy (XVIII w.). Kult puchłowskiej ikony istniał już w XVI w., a przekazy o jej
uzdrowicielskiej mocy pochodzą już z 1646 r. W miejscowości Soce znajduje się drewniana kapliczka z XX
w; w której wnętrzu znajduje się wykonany przez mieszkańców prosty ikonostas i wysoki krzyż z rzeźbą.
„Kraina Otwartych Okiennic” kryje w sobie wiele uroku.
„Do Puszczy Ladzkiej”: Narew – Makówka – Hajdukowszczyzna – Rybaki – Eliaszuki – Michnówka –
Lewkowo Stare – Podlewkowie – Suszczy Borek – Minkówka – Zabłotczyzna – Narewka – Świnoroje
– Budy (niebieski, 36,6 km)
Szlak spina miejscowości położone wokół Puszczy Ladzkiej (zwanej inaczej Bielską, wchodzącą w kompleks
Puszczy Białowieskiej) i wiedzie w głąb białowieskiej kniei. Szachownica pól i łąk zlokalizowana w malowniczej scenerii puszczy oraz zabytki kulturowo-historyczne to główne atuty tej trasy. Dolina rzeki Narew w
Rybakach, zabytkowe obiekty sakralne (m.in. kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Narwi z 1748 r. oraz cerkiew pw. św. św. Piotra i Pawła z XVIII w. w Lewkowie
Starym), cmentarz żydowski i galeria im. Tamary Sołoniewicz w Narewce czy marsz ścieżką edukacyjną „Pod
Dębami”, ukazującą zabiegi hodowlane wykonywane przez leśników, to tylko niektóre z atrakcji czekające na
szlaku. Zmęczeni rowerzyści mogą liczyć na specjały kuchni regionalnej w „Karczmie Osocznika” oraz nocleg
na terenie skansenu „Sioło Budy” we wsi Budy stanowiącej metę szlaku.
„Szlakiem bocianich gniazd” – ścieżka rowerowa w gminie Kleszczele: Kleszczele –
dolina rzeki Nurzec – Pogreby – Dasze – Kośna – Kleszczele (20 km)
Szlak ma charakter pętli, prowadzi przez miejscowości stanowiące ogniska bytowania bocianów – ptaków
uważanych w tradycji ludowej za przynoszące szczęście. Ścieżka rowerowa rozpoczyna się w zachodniej
części miasta Kleszczele, gdzie można zobaczyć 14 bocianich gniazd. Dalej prowadzi do wsi Pogreby, Żuki
oraz Dasze, w których również można oglądać bocianie siedliska. Należy jednak zaznaczyć, iż trasa ta to nie
tylko okazja do podejrzenia „boćków” – to przede wszystkim ścieżka ukazująca piękno przyrody i bogactwo
kulturowe gminy Kleszczele. Piękna dolina rzeki Nurzec, stary las Puchowo ze swoim bogactwem flory i
fauny, zabytkowa architektura domostw we wsi Żuki i Dasze oraz zabytkowa cerkiew św. Mikołaja z 1889
r. w Kośnej to atrakcje czekające w terenie. Z kolei w gminnej miejscowości Kleszczele na turystów czekają
m.in. zabytkowe obiekty sakralne, „Ametystowa Komnata” w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji
oraz galeria Sławomira Smyka.
Czeremcha – Siemiatycze (zielony, 59 km)
Ciekawy szlak ukazujący bogactwo krajoznawczo-kulturowe Podlasia. Tryba szlaku wiedzie przez miejscowości, których drewniana zabudowa, układ
przestrzenny, zabytkowe obiekty sakralne oraz pozostałości historyczne
przypominają o wielowiekowej historii i kulturze regionu. Zróżnicowany
krajobraz pól, lasów, piaskowych wydm w okolicy wsi Berezyszcze i Zubacze po rzekę Bug sprawia, że każdy odnajdzie coś dla siebie. Szlak wiedzie
do Mielnika – jednego z najstarszych historycznych grodów na Podlasiu.
O bogatej historii tego miejsca przypominają liczne zabytki: Góra zamkowa
z grodziskiem z XI w. i dobrze widoczną fosą, ruiny kościoła zamkowego
z XV w. oraz zabytkowa cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy z 1825 r.
Ponadto, zmęczony jazdą turysta może wybrać się w rejs statkiem bądź
jachtem po rzece Bug. Dalej trasa wiedzie do Maćkowicz, gdzie możemy
zajrzeć do bunkrów wybudowanych w latach 1940–1941. Trasa kończy się
w Siemiatyczach, gdzie warto zwiedzić m.in. zabytkowe obiekty sakralne
oraz Grotę Solną.
Podlaski Szlak Bociani (czerwony, 412 km, w powiecie hajnowskim 62 km)
To najdłuższy szlak rowerowy w województwie. Biegnie przez cztery parki narodowe – Białowieski, Narwiański, Biebrzański i Wigierski. Podążając śladem bociana, turysta poznaje walory przyrodnicze i kulturowe Podlasia. Białowieża – kraina leśnych wędrówek, Narewka – Kraina Dobrych Wiatrów, Kraina Otwartych
Okiennic – trasa spina te miejsca, które po prostu trzeba zobaczyć. Szachownica pól i łąk, przecinana przez
koryta rzek Narew i Narewka, a także wszechobecność puszczy czyni ten szlak jeszcze bardziej atrakcyjnym.
„Szlakiem krynic regionu Puszczy Białowieskiej” (nieoznakowany)
Szlak rozpoczyna się w miejscowości Dobrowoda przy znajdującej się tam krynicy. Na trasie punktami szczególnymi są miejsca święcenia wody, źródełka (tzw. krynice). Przebiega ona przez wsie Grabowiec, Dubicze
Cerkiewne, Stary Kornin, Mochnate, Stare Berezowo, Szostakowo, Nowoberezowo, Kojły, Kuraszewo, Lady i
Kamień, dociera do gminy Narew. Tam jednym z przystanków jest Skit Św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich, gdzie zamieszkuje mnich ks. archim. Gabriel. Z gminy Narew szlak prowadzi do gminy
Narewka i Hajnówka – po drodze przebiega przez takie miejscowości jak Krynica, Bernadzki Most, Borysówka, Olchowa Kładka, Smolany Sadek, Przechody, Zwodzieckie i Nowosady. Ostatnim punktem jest uroczysko
Krynoczka, znajdujące się w pobliżu Hajnówki.
Trasa do nart biegowych
Trasa kończy się w miejscowości Lipiny.
Trasa o długości 10 km położona na terenie gminy Białowieża, przechodzi przez malowniczą okolicę Polany Białowieskiej i terenów leśnych Puszczy Białowieskiej. Pętla o długości około 1,3 km długości prowadzi przez
Park Pałacowy z końca XIX i początku XX wieku, który stanowi część Białowieskiego Parku Narodowego.
Sciezki edukacyjne Lesnego Kompleksu
Promocyjnego “Puszcza Bialowieska”
„Górniańskie Łąki”
Ścieżka o długości 4 km rozpoczyna się przy skrzyżowaniu ulic Górnej i Wrzosowej w Hajnówce. Przebiega
przez obszar, na którym znajduje się ekosystem niskoturzycowych łąk bagiennych i torfowisko niskie. Można
tu obserwować wiele rzadkich gatunków ptaków, m.in. rybitwę białoskrzydłą, wodniczkę, bociana czarnego,
żurawie.
TEREN NADLEŚNICTWA HAJNÓWKA
„Kolejką Wąskotorową do Topiła” (11 km)
Ścieżkę można przebyć pieszo, rowerem bądź kolejką wąskotorową. Tryba szlaku wiedzie przez piękne
puszczańskie ostępy, przecina dolinę rzeki Leśna do śródleśnej osady Topiło. To malownicza miejscowość
położona nad dwoma stawami, wokół których rozpościera się kolejna ścieżka, tj. „Puszczańskie Drzewa”.
„Puszczańskie Drzewa” (0,5 km)
Ścieżka 12 przystanków wokół śródleśnych stawów w miejscowości Topiło, przy których są umieszczone
tablice informacyjne, np. „leśna rodzina”, „co dzieje się w kupie chrustu?”. Prezentowane są także procesy
zachodzące w ekosystemach leśnych, niektóre grupy zwierząt i ich nisze ekologiczne. W skład tej ścieżki
wchodzi także Skansen Kolejki Wąskotorowej oraz Kapliczka Ekumeniczna. Wędrując wokół zbiorników,
możemy spotkać orlika krzykliwego – znajduje się tu ścieżka poświęcona temu gatunkowi. Na 10 planszach
przedstawiona jest informacja o tym, jak zmieniała się sytuacja i kondycja białowieskiej populacji orlików
wraz ze zmieniającymi się warunkami lęgowymi i sposobami użytkowania obszarów okołopuszczańskich
przez człowieka.
TEREN NADLEŚNICTWA BIAŁOWIEŻA
„Krajobrazy Puszczy” (5,4 km)
Ścieżka mająca początek w Białowieży przy siedzibie Nadleśnictwa Białowieża, prezentuje piękno przyrody
Puszczy Białowieskiej, jej przyrodnicze zróżnicowanie. Trasa wiedzie przez rezerwat Wysokie Bagno, chroniący naturalny fragment świerkowego boru bagiennego oraz dolinę rzeki Narewka. Szlak kończy się przy
Ośrodku Edukacji „Jagiellońskie”.
„Żebra Żubra” (3,6 km)
Jedna z najstarszych ścieżek w Polsce. Rozpoczyna się przy szosie łączącej Białowieżę ze wsią Pogorzelce.
Jest to niekonwencjonalna trasa – wiedzie drewnianymi groblami i kładkami przez bagniste, puszczańskie
zakątki do Rezerwatu Pokazowego Żubrów, gdzie zazębia się z kolejną ścieżką – „Drzewa Puszczy”.
„Drzewa Puszczy” (4 km)
Ścieżka biegnie przez rezerwat krajobrazowy im. prof. Władysława Szafera, ciągnący się wzdłuż szosy
Hajnówka – Białowieża. Prowadzi przez lasy grądowe z żyznymi glebami do Rezerwatu Pokazowego Żubrów.
Marsz trybą szlaku to doskonała okazja do poznania walorów przyrodniczych puszczy.
„Szlak Dębów Królewskich i Książąt Litewskich” (0,5 km)
Ścieżka znajduje się w uroczysku Stara Białowieża, biegnie wśród dębów liczących sobie 150–500 lat,
nazwanych imionami królów i książąt, którzy niegdyś polowali w tym lesie. Ścieżka oddaje majestat puszczy
– miejsca od wieków goszczącego królewskich dostojników.
„Miejsce Mocy” (0,5 km)
Bodaj najbardziej tajemnicze miejsce w Puszczy Białowieskiej. Obszar dawnego kultu Prasłowian bądź plemion
pogańskich, znane z tzw. pozytywnego promieniowania.
Atmosferę niesamowitości potęguje kamienny krąg oraz
drzewa o nietypowym kształcie. W sąsiedztwie kamiennego
kręgu zlokalizowane jest jeziorko. Do Miejsca Mocy można
dojechać Drogą Sinicką odchodzącą od szosy Hajnówka –
Białowieża (zjazd w tym kierunku dobrze oznakowany).
TEREN NADLEŚNICTWA BROWSK
„Pod Dębami” (9 km)
Ścieżka umożliwia kompleksowe poznanie puszczy, jej walorów przyrodniczych oraz zagrożeń hamujących jej rozwój.
Zbiorowisko kurhanów, odkrywka glebowa umożliwiająca poznanie gleby, marsz wśród 100–150-letnich
drzewostanów oraz poznanie metod zwalczania negatywnych skutków działania kornika drukarza – to
główne atuty tego szlaku.
„Masiewo – Siemianówka” (12 km)
Ścieżka prezentuje interesujący fragment puszczy, od polany Masiewo przez lasy rezerwatu Siemianówka po zbiornik
wodny Siemianówka. Trasa kończy przy wieży widokowej
„Maruszka”, skąd rozpościera się widok na zalew Siemianówka.
„Tropem Żubra” (20 km)
Trasa biegnie w głąb puszczańskiej kniei, spina trzy miejsca
zimowego dokarmiania żubrów – Kosy Most, uroczysko
Czoło i Babią Górę, stanowiącą metę szlaku. Bliski kontakt
z przyrodą, możliwość oddychania świeżym, rześkim powietrzem, a przede wszystkim – niebywała okazja do spotkania
żubra – króla puszczy, czyni ten szlak nader atrakcyjnym.
„Szlakiem Puszczańskich Mokradeł” (12 km)
Ścieżka rozpoczyna się w miejscowości Nowosady i prowadzi przez najciekawsze tereny Nadleśnictwa Browsk
związane z gospodarką wodną i jej tematyką.
„Złoty Szlak Ekumeniczny Św. Eustachego” (11 km)
Szlak wchodzi w skład Parku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Browsk. Główną atrakcją
szlaku jest kapliczka wyrzeźbiona w 360-letnim suchym dębie. Obok w parku znajduje się szereg innych
atrakcji: malownicze herbarium, słoneczny poromierz, celtycki krąg mocy oraz oryginalne pszczele barcie.
Questing. Wyprawy odkrywców w Puszczy
Bialowieskiej
Questy o tematyce historycznej:
Hajnówka – tytuł: „Drzewiej w Hajnówce”, opiekun: Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce (czytelnia),
ul. 3 Maja 45, tel. 85 682 29 69, e-mail: [email protected]
Narew – tytuł: „Śladami królowej Bony w Narwi”, opiekun: Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi, ul. Mickiewicza 18, tel. 85 681 68 70, e-mail: [email protected]
Białowieża – tytuł: „Sławni i znani z Białowieżą związani”- quest rowerowy, opiekun: Wejmutka, ul. Kolejowa
1a, tel. 85 681 21 17, e-mail: [email protected]
Białowieża – tytuł: „Dawne białowieskie zawody”, opiekun: Urząd Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1, e-mail:
[email protected]
Białowieża - tytuł: „Carska Białowieża”, „Śladami osadnictwa w Puszczy Białowieskiej”, opiekun: Białowieski
Park Narodowy, Ewa Natalia Moroz-Keczyńska, Park Pałacowy 11, tel. 85 682 97 11
Narewka – tytuł: „Żydowska historia Narewki” , opiekun: Stanica Kajakowa w Narewce, ul. Hajnowska 33,
tel. 85 685 80 62, e-mail: [email protected]
Questy przyrodnicze:
Białowieża - tytuł: „Mieszkańcy Parku Pałacowego w Białowieży”, opiekun: Białowieski Park Narodowy, Ewa
Natalia Moroz-Keczyńska, Park Pałacowy 11, tel. 85 682 97 11
Siemianówka – tytuł: „Przyrodnicze wędrówki brzegiem Siemianówki”, opiekun: Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce, ul. Szkolna 35, tel. 85 685 71 69, e-mail: [email protected]
Krynoczka – tytuł: „Świetlista Krynoczka”, opiekun: Urszula Janiel, tel. 784 44 55 49, e-mail: [email protected]
hajnowka.pl
Questy o tematyce kulturowej:
Nowoberezowo – tytuł: „Wiejski krajobraz drewnem zdobiony”- quest rowerowy, opiekun: Ewa MorozKeczyńska, tel. 508 930 409
Czeremcha – tytuł: „Dzieła rąk z Czeremchy”, opiekun: Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze, Barbara Kuzub-Samosiuk, e-mail: [email protected]
Czyże – tytuł: „W poszukiwaniu lwa i kogucika w Czyżach”, opiekun: Katarzyna Szyryńska, tel. 85 681 89 96,
e-mail: [email protected]
Kleszczele – tytuł: „Wielonarodowo w Kleszczelach”, opiekun: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Kleszczelach, ul. 1 Maja 19, tel. 85 681 80 54, e-mail: [email protected]
Dubicze Cerkiewne – tytuł: „Szlakiem błękitu w Dubiczach”, opiekun: Gminna Bibliotek Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych, ul. Główna 67, tel. 85 682 79 98, e-mail: [email protected]
Obiekty sakralne
Mozaika kulturowa i etniczna regionu Puszczy Białowieskiej znalazła odzwierciedlenie w architekturze
sakralnej. Bliskie sąsiedztwo prawosławnych i rzymskokatolickich świątyń podkreśla wyjątkowość regionu.
Zabytkowe, bogato zdobione cerkwie oraz monumentalne kościoły wtopione w pejzaż wsi i lasów budzą
zachwyt. Tuż obok nich znajdują się cmentarze: katolickie, prawosławne i ekumeniczne, stanowiące symbol
mijającego czasu. Podążając w zadumie cmentarnymi alejkami, natrafić można na nagrobki z XIX w.
o niebieskim kolorze i w kształcie koniczynki.
CERKWIE PRAWOSŁAWNE
DEKANAT HAJNÓWKA
BIAŁOWIEŻA: cerkiew pw. św. Mikołaja Cudotwórcy – parafialna,
murowana świątynia z 1897 r., we wnętrzu ikonostas
z kolorowej, chińskiej porcelany. ul. Sportowa 9, tel. 85 681 25 00,
e-mail: [email protected], www.bialowieza.cerkiew.pl. Godziny pracy kancelarii parafialnej: 9.00–12.00; 14.00–16.00. Cerkwi podlega Kaplica pw. św. św. Cyryla i Metodego (kaplica cmentarna z 1873 r., we wnętrzu
znajduje się XVII-wieczna ikona Opieki Najświętszej Marii Panny).
CZYŻE: cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy – parafialna, murowana z lat
1984–1993, powstała na miejscu drewnianej z XVII w. Czyże 72,
tel. 85 681 35 42. Na terenie parafii znajduje się kaplica cmentarna pw.
św. św. Kosmy i Damiana z 1812 r.
DUBINY: cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy – parafialna, murowana
cerkiew z 1872 r., w środku dębowy ikonostas. Dubiny, ul. Szkolna 2,
tel. 85 682 40 40, www.dubinycerkiew.pl. Parafii podległe są kaplice
św. Eliasza z 1975 r., św. Tomasza z 1897 r. w Dubinach oraz „Krynoczka”.
KRYNOCZKA: cerkiew pw. św. św. Braci Machabeuszy – drewniana z 1848
r., położona w Uroczysku Krynoczka w Puszczy Białowieskiej. Obok świątyni
znajduje się „cudowne” źródełko o leczniczej mocy. Tel. 85 682 40 40.
HAJNÓWKA: Sobór św. Trójcy – we wnętrzu ceramiczny ikonostas, piękne polichromie oraz ogromny żyrandol w kształcie krzyża. W maju odbywa się tu Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.
ul. Ks. A. Dziewiatowskiego 15, tel. 85 873 29 71, www.festiwal.cerkiew.pl
HAJNÓWKA: cerkiew pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela – we wnętrzu
ikonostas z mozaiki. ul. Reja 12, tel. 85 682 48 84.
HAJNÓWKA: cerkiew św. Dymitra Sołuńskiego – we wnętrzu freski,
dębowy ikonostas oraz rzeźby wykonane z dębu. ul. Warszawska 103, tel. 85 683 28 08.
KURASZEWO: cerkiew pw. św. Antoniego Pieczerskiego – parafialna, drewniana z 1868 r. Kuraszewo 86,
tel. 85 681 35 63. Parafii podlega kapliczka w Ladach.
LADY: kaplica Świętych Braci Machabeuszy – prawosławna, drewniana wybudowana w 1942 r. z „cudownym” źródełkiem otoczonym krzyżami ofiarnymi.
LEWKOWO STARE: cerkiew pw. św. św. Piotra i Pawła – drewniana, wzniesiona w 1574 r. Lewkowo Stare 23, tel. 85
685 60 15., www.parafialewkowo.prv.pl.
NAREWKA: cerkiew pw. św. Mikołaja – wybudowana po 1864 r. ul. Mickiewicza 58, tel. 85 685 80 11.
NOWOBEROZOWO: cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego – z 1873 r. oraz podległe jej drewniana cerkiew pw. św. Jana Teologa z XVIII w. oraz kapliczki z XIX w. Nowberezowo 46, tel. 85 686 44 85.
SIEMIANÓWKA: cerkiew pw. św. Jerzego Zwycięzcy – z końca XVIII w. ul. Szkolna 46, tel. 85 685 70 06,
www.cerkiew.siemianowka.pl.
STARY KORNIN: cerkiew pw. św. Michała Archanioła – z 1893 r., oraz cerkiew pomocnicza pw. św. Anny
z 1773 r. Stary Kornin 23, tel. 85 685 30 65, www.starykornin.cerkiew.pl
DEKANAT NAREW
NAREW: cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – parafialna, wzniesiona w latach 1881–1885.
ul. Poniatowskiego 27, tel. 85 681 60 45. Parafii podlega kaplica cmentarna pw. Kazańskiej Ikony Matki Bożej
w Narwi.
ODRYNKI: skit św. św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich – miejsce odosobnienia ks. Ojca
Gabriela.
KLEJNIKI: cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego – Parafii podlega kapliczka cmentarna Przemienienia
Pańskiego z lat 30. XX w. Klejniki 55, tel. 85 681 30 11.
ŁOSINKA: cerkiew pw. św. Apostoła Jakuba – drewniana, wzniesiona w latach 1882–1886 i podległa jej
cerkiew cmentarna pw. św. Jerzego z 1863 r. Tel. 85 681 50 06.
PUCHŁY: cerkiew Opieki Matki Bożej – drewniana, wzniesiona w latach 1913–1919, wiąże się z kultem
Matki Bożej. Puchły 49, tel. 85 681 55 27.
SOCE: kapliczka pw. św. Eliasza – z XX w., drewniana, w której wnętrzu znajduje się wykonany przez mieszkańców prosty ikonostas i wysoki krzyż z rzeźbą. Cerkiewka podlega parafii w Puchłach.
TRZEŚCIANKA: cerkiew pw. św. Michała Archanioła – parafialna, drewniana, wzniesiona w latach 1864–
1867. Trześcianka 120, tel. 85 681 55 21. Parafii podlega kaplica cmentarna pw. Ofiarowania Najświętszej
Marii Panny z XIX w.
TYNIEWICZE WIELKIE: cerkiew pw. św. Ewangelisty Łukasza – wybudowana w latach 1944–1948, na
gruzach świątyni z 1750 r. Tyniewicze Duże 74, tel. 85 681
65 60.
KOŹLIKI: cerkiew pw. św. Mikołaja Cudotwórcy – cerkiew
filialna, drewniana, wzniesiona w latach 1793–1864.
Tel. 85 681 30 11.
DEKANAT KLESZCZELE
KLESZCZELE: cerkiew pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii
Panny w Kleszczelach – z ok. 1870 r. oraz podległa jej
drewniana dzwonnica z 1709 r. w Kleszczelach – obecnie
cerkiew pomocnicza pw. św. Mikołaja, jest pozostałością po
świątyni św. Mikołaja Cudotwórcy, która spłonęła w 1659 r.
ul. 1 Maja 2, tel. 85 681 80 43.
KOŚNA: cerkiew pw. św. Mikołaja – z ok. 1870 r., chrzcielnica kamienna z XVIII w., ogrodzenie z bramą murowane
z kamienia z ok. 1870 r. Tel. 85 681 80 29.
CZEREMCHA: cerkiew pw. Matki Bożej Miłującej oraz kapliczka cmentarna pw. św. św. Kosmy i Damiana
z XVII w. ul. Szkolna 7a, tel. 85 685 02 57.
DUBICZE CERKIEWNE: cerkiew pw. Opieki Matki Boskiej – drewniana, konsekrowana w 1955 r.
ul. Parkowa 15, tel. 85 685 20 15.
WERSTOK: cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Św. – drewniana z 1769 r. Tel. 503 019 114.
ZUBACZE: cerkiew pw. Opieki Matki Boskiej – drewniana z 1895 r. Zubacze 37, tel. 85 685 00 59.
ZALESZANY: Dom Zakonny w Zaleszanach – z przełomu XIX i XX w.
SAKI: cerkiew pw. św. Dymitra – z końca XVIII w., drewniana, rozbudowana w 1959 r. Saki 50,
tel. 85 681 87 21, http://saki.pl/. Historia powstania cerkwi we wsi Saki jest ściśle związana z cudowną
ikoną św. Dymitra Sołuńskiego.
KOŚCIOŁY KATOLICKIE
HAJNÓWKA: kościół Podwyższenia Krzyża Św. – zabytkowe organy z przełomu XIX i XX w., koncerty muzyki
organowej. ul. Ściegiennego 1, tel. 85 682 22 50.
HAJNÓWKA: kościół pw. św. św. Cyryla i Metodego – we wnętrzu unikatowe żyrandole, kinkiety i świeczniki
wykonane z poroża. ul. 3 Maja 65, tel. 85 682 29 14.
HAJNÓWKA: kościół i klasztor Klarysek od Wieczystej Adoracji.
ul. Lipowa 209, tel. 85 684 25 97.
BIAŁOWIEŻA: kościół pw. Św. Teresy – z 1927 r. z kaplicą św. Huberta
(piękny wystrój z wykorzystaniem korzeni i rogów). ul. Park Dyrekcyjny
2, tel. 85 681 22 38.
NAREW: kościół pw. Wniebowzięcia NMP i Św. Stanisława Kostki – z 1748
r. ul. Kościelna 2, tel. 85 681 60 43. Kościół w Narwi jest jednym z najcenniejszych zabytków architektury drewnianej
na Podlasiu.
KLESZCZELE: kościół pw. św. Zygmunta – z 1907 r. murowany, z drewnianą dzwonnicą z 1923 r.
ul. 1 Maja 1, tel. 85 681 80 57.
CZEREMCHA: kościół pw. NMP Królowej Polski – z 1958 r., powstał na gruzach kaplicy z 1935 r. zniszczonej
w trakcie II wojny światowej. ul. 1 Maja 76, tel. 85 685 00 13.
CMENTARZE
BIAŁOWIEŻA: cmentarz ekumeniczny (z nagrobkami zmarłych różnych wyznań i ludzi niewierzących),
cerkiew cmentarna pw. św. św. Cyryla i Metodego z 1873 r., cmentarz niemiecki w Parku Dyrekcyjnym, który
jest pamiątką po I wojnie światowej.
CZEREMCHA: cmentarz prawosławny, cerkiew cmentarna pw. św. św. Kosmy i Damiana z 1797 r.
CZYŻE: cmentarz prawosławny, cerkiew cmentarna pw. św. św. Kosmy i Damiana z 1812 r.
KLEJNIKI: cmentarz prawosławny z 2. połowy XIX w.
KURASZEWO: cmentarz prawosławny z 2. połowy XIX w. oraz prawosławny z XIX w., czynny do ok. 1928 r.
HAJNÓWKA: cmentarz wojenny żołnierzy Armii Radzieckiej z okresu
II wojny światowej. ul. 3 Maja.
ŁOSINKA: cmentarz prawosławny, cerkiew cmentarna pw. św. Jerzego z 1779 r.
NOWOBEREZOWO: cmentarz prawosławny, cerkiew cmentarna
pw. Przemienienia Pańskiego z 1840 r.
WERSTOK: cmentarz prawosławny (parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego), zachowane stare nagrobki
oraz drewniane krzyże.
NAREWKA: cmentarz żydowski (na wzgórzu, przy drodze do Guszczewiny).
MASIEWO: protestancki cmentarz niemieckich osadników z XIX w. położony w lesie (znajduje się 2 km na
południe).
DUBICZE CERKIEWNE: cmentarz prawosławny, charakterystyczne niebieskie krzyże w kształcie koniczynki.
KLESZCZELE: fragment cmentarza żydowskiego (położony za zabudowaniami w okolicy drogi do
Czeremchy) oraz cmentarz prawosławny z drewnianymi i żelaznymi krzyżami z XIX w.
SAKI: cmentarz prawosławny, cerkiew cmentarna św. Dymitra z końca XVII w.
Muzea, skanseny
Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce
ul. 3 Maja 42, tel. 85 682 28 89,
www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl
E-mail: [email protected]
Wystawy stałe i czasowe, dotyczące kultury mniejszości białoruskiej oraz wystawy miejscowych artystów. Godziny otwarcia:
od wtorku do soboty 8.00–16.00, w niedziele 10.00–18.00 .
Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa w Hajnówce
ul. Lipowa 1 (róg ul. 3 Maja), tel. 85 682 25 64, 601 073 775
Wystawa narzędzi i wyrobów kowalskich oraz ślusarskich, a po
wcześniejszym uzgodnieniu pokazy kowalstwa. Godziny otwarcia:
od wtorku do soboty 9.00–18.00, w niedziele 10.00–18.00.
Muzeum Przyrodniczo-Leśne w Białowieży
Park Pałacowy 11, tel. 85 681 22 75, www.bpn.com.pl
Nowoczesna prezentacja flory i fauny Puszczy Białowieskiej, wyposażona w środki audiowizualne,
organizowane są też wystawy czasowe, dodatkową atrakcją jest wieża widokowa. Godziny otwarcia w sezonie letnim 17.IV–14.XI: od wtorku do piątku 9.00–16.30, w sobotę i w niedzielę 09.00–17.00, w pozostałym
okresie: od wtorku do niedzieli 9.00–16.00.
Museum Tamara Tarasiewicz
ul. O. Gabiec 47, 17-230 Białowieża, tel. 85 681 27 66, www.tamaratarasiewicz.com
Muzeum prezentuje pracy cenionej i znanej w świecie malarki Tamary Tarasiewicz, ponadto: muzeum
lalek (lalki kolekcjonerskie z całego świata), muzeum pamięci regionu – zabytkowe sprzęty gospodarstwa
domowego, narzędzia rolnicze itp., korzenioplastyka, zabytkowa ceramika. Muzeum wiernie oddaje ducha
regionu. czynne w okresie letnim: V-X.
Skansen Architektury Drewnianej Ludności Ruskiej Podlasia w Białowieży
ul. Zastawa, kontakt: Biuro Turystyki „Ryś”, tel. 85 681 20 95, 608 582 840
Drewniane chaty wraz z wyposażeniem, ule, wiatrak, kapliczka.
Zwiedzanie w grupach, po wcześniejszym uzgodnieniu
Zagroda Stefana
Nowoberezowo 90, tel. 85 873 12 10 lub 602 828 457, http://czabaj-stefan.fm.interia.pl/
Skansen urządzony w starej podlaskiej chacie, gdzie zostały zebrane dawne przedmioty codziennego użytku;
właściciel prowadzi również fermę strusi. Czynny codziennie, zwiedzanie po wcześniejszym uzgodnieniu.
Mini Zoo
Gospodarstwo Agroturystyczne Rancho Kupała, Orzeszkowo 139, tel. 85 683 21 71, 604 995 421,
e-mail: [email protected], www.kupala.com.pl
M.in. strusie, owce, kozy, króliki, bażanty alpaki, nutrie, osioł. Dodatkowe
atrakcje: plac zabaw „małpi gaj” wyposażony w nietypowy sprzęt sportowo-rekreacyjny, strzelanie z broni pneumatycznej, łuku sportowego, jazda
quadem, pływanie rowerem wodnym, ognisko z rożnem. W gospodarstwie
można obejrzeć kuźnię, w której znajduje się wystawa narzędzi konnych
używanych na terenach podlaskiej wsi.
„Sioło Budy” w Budach
Budy 41, tel. 85 681 29 78, www.siolobudy.pl
Prywatny skansen, w jego skład wchodzą: bardzo dobrze zachowana chata z 1836 r. – z jedynym zachowanym w Polsce czynnym drewnianym kominem, chlewik, stodoła, wozownia, studnia z żurawiem, bróg na
siano oraz ogrodzenie z płotu tynowego. Przy skansenie znajduje się również „Galeria Rękodzieła” (wystawy
sztuki ludowej, regionalne malarstwo i rzeźba). Zwiedzanie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.
Prywatne Muzeum Wsi
Narew, ul. Dąbrowskiego 8, tel. 85 681 60 50
Prywatny skansen, w którym zgromadzono kolekcję przedmiotów gospodarstwa domowego używanych
przez mieszkańców podlaskiej wsi oraz maszyny rolnicze. Zwiedzanie bezpłatne po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.
Izba Tradycji, Pamięci Regionu i Kolei
Czeremcha, ul. Ogrodowa 6, tel. 85 685 00 80
W Izbie zgromadzono stare przedmioty, maszyny i narzędzia gospodarskie, stare fotografie, dokumenty
i legitymacje oraz eksponaty związane z kolejnictwem i wiele innych. Zwiedzanie bezpłatne po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.
Izba Regionalna „Ruta”
Skaryszewo 29, tel. 85 681 62 76
Zbiór starych przedmiotów gospodarstwa domowego (tkactwo, rybołówstwo, przedmioty kultu religijnego,
książki i dokumenty z XIX w.). Zwiedzanie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.
Izba Regionalna w Nowokorninie
Nowokornino 26, zwiedzanie po telefonicznym uzgodnieniu, tel. 0 604 254 455/604 288 994. W sali zbiory
przedmiotów gospodarstwa domowego, które były używane przez mieszkańców wsi podlaskiej. Izba czynna
w sezonie letnim ( czerwiec – wrzesień).
Muzeum Pszczelarstwa
Narewka, Hajnowska 2/1, tel. 85 685 83 88/ 609 850 957, www.dworbartnika.pl, czynne codziennie. Prezentacja historii pszczelarstwa, sprzedaż miodu.
Park Miniatur Zabytków Podlasia
ul. Bielska, 17-200 Hajnówka, tel. 604 218 864, www.parkminiatur-hajnowka.pl - podziwiać tu można charakterystyczną dla regionu kolorową architekturę drewnianą, obiekty sakralne itp. Miniatury wykonane w
skali 1:25.
Izba edukacyjno-pszczelarska
ul. Cicha 8, Dobrowoda, 17-250 Kleszczele, tel. 508 358 024, 600 521 094
dowiesz się w niej o tajemnicach zamkniętych w ulu, o najsłodszym arcydziele przyrody, o pszczelim chlebie.
Skosztujesz też miodu i zabawisz się w gry inspirowane światem pszczół.
PRYWATNE IZBY REGIONALNE W KWATERACH AGROTURYSTYCZNYCH:
Bora Zdrój w Lewkowie Nowym
Cerkiewne Podlasie - zdjęcia ikon i cerkwi z Podlasia, wiadomość
na temat symboliki krzyża, ikon pisanych, uzdrawiającej mocy wód
świętych.
Leśna Galeria -makiety zwierząt w naturalnym, leśnym krajobrazie
z opisem.
Gościnny Las -plansze tematyczne o zwierzętach, ptakach, grzybach
i rybach.
Ojcowizna -narzędzia i maszyny dawniej używane, pracownie: cięcia ręcznie drzewa, ręcznego mielenia zboża w żarnach, cepowania,
ubijania masła, tkania dywanów, szukania wody za pomocą rożdżki.
Dwór Bartnika w Narewce – muzeum pszczelarskie,
Melisa w Plancie – Muzeum Rodzinne,
Na skraju puszczy w Zabłotczyźnie – eksponaty narzędzi rolniczych- staroci,
Suszczy Borek w Suszczy Borku – muzeum chleba, pokazy wypieku chleba w muzeum chlebowym, żniwa
U Ireny w Lewkowie Starym – warsztaty tkacie
Zagroda Stefana w Nowoberezowie – wnętrze dawnej chaty podlaskiej, dawne przedmioty codziennego
użytku
Galerie
Galeria Sztuki Regionu I Pogranicza „Kresy”
Pogorzelce 19 k/Białowieży, tel. 85 681 26 66, 694 518 114, 604 162 203, www.galeriakresy.pl
W galerii można obejrzeć wystawy rzeźby, malarstwa, garncarstwa, ceramiki, bednarstwa, tkactwa, dywanów dwuosnowowych, koronkarstwa i innych. Zwiedzanie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.
Galeria Im. Tamary Sołoniewicz
Narewka, ul. Mickiewicza 50, tel. 85 68 58 012
Galeria jest miejscem wystaw malarskich – stałych i czasowych, demonstracji prac poplenerowych, miejscem lekcji historii
i etnografii, związanych z bogatymi tradycjami Ziemi Narewkowskiej,
przedstawiających jej różnorodność etniczną i wyznaniową. Godziny otwarcia: od środy do piątku 12.00–20.00, w sobotę i niedzielę
10.00–18.00.
Galeria Sławomira Smyka w Kleszczelach
Kleszczele, ul. Świerczewskiego 4, tel. 85 681 83 77 lub 607 896 729,
www.smyk-art.com
Pracownia rzeźbiarska i galeria ekspozycji przedstawiających współczesną rzeźbę w drewnie; temat – kobieta. Zwiedzanie w grupach do 10 osób, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.
Galeria & Cafe „Sarenka” w Białowieży
ul. Waszkiewicza 8, tel. 504 087 128, 501 956 569
W galerii prezentowane są prace z zakresu malarstwa, rzeźby, ceramiki, grafiki, sztuki użytkowej, ludowej,
wyroby współczesne i starocia. Organizowane są również w ogródku, obok galerii wieczory artystyczne
(m.in. wernisaże, koncerty, recitale, promocje książek, projekcje filmowe).
Godziny otwarcia: w sezonie letnim (maj–wrzesień) od wtorku do niedzieli 11.00–19.00,
poza sezonem (wrzesień–kwiecień) w sobotę i niedzielę 9.00–17.00.
Ametystowa Komnata
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji „Hładyszka” w Kleszczelach, ul. 1 Maja 19, tel. 85 681 80 54, e-mail: [email protected]
www. moksirkleszczele.blogspot.com
Wystawa stała minerałów świata pana Mikołaja Podłaszczyka
z największą kolekcją ametystów w Polsce.
Godziny otwarcia: w poniedziałek 8.00–16.00, od wtorku do piątku 8.00–18.00, w sobotę 11.00–17.00.
Galeria Leśna „Wygon”
Tel. 667 368 327, e-mail: [email protected], www.galerialesna-wygon.pl
Fotografie z regionu, twórczość rękodzielników, dawne przedmioty codziennego użytku.
Miejsca ogniskowe
Nadleśnictwo Hajnówka,
tel. 605 150 873 lub Kolejki Leśne,
tel. 85 682 26 89 – Lipiny, Łozice, Judzianka
Topiłówka – stacja docelowa kolejki wąskotorowej
(Przystanek „Topiło”, tel. 663 537 267)
Nadleśnictwo Białowieża
Hajduki w okolicach wsi Pogorzelce i Budy
tel. 85 681 24 05, 681 24 10
Nadleśnictwo Browsk
Gruszki, Świnoroje. tel. 85 685 83 44, 85 685 86 77
Ośrodek Wypoczynkowy „Bachmaty”
Dubicze Cerkiewne, tel. 85 685 20 54, 85 682 79 99
Grudki – Hotel „Żubrówka”****
tel. 85 681 23 03, 85 682 94 00
„Jagiellońskie” – Ośrodek Edukacji Leśnej w Białowieży,
tel. 85 681 29 71, 728 354 130,
organizacja zajęć terenowych, wyświetlanie filmów, prezentacje multimedialne
Zamosze (Obręb Ochronny Hwoźna), Filipówka – Białowieski Park Narodowy,
tel. 85 682 97 00, 694 456 669
DPS „Rokitnik” w Białowieży, ul. Centura 2, tel./fax 85 681 24 24, www.dps.bialowieza.pl,
teren rekreacyjny z altankami, stolikami, miejscem na grill i ognisko
Uroczysko Pogorzelce – Biuro Podróży „Junior” s.c.
tel. 85 74 15 720, 602 470 422, e-mail: [email protected]
„Ranczo Kupała” – Orzeszkowo 139 (kolonia Poryjewo),
tel. 85 683 21 71, 604 99 54 21, http://www.kupala.com.pl/
*W celu uzyskania zezwolenia na zorganizowanie ogniska należy skontaktować się ze wskazaną instytucją
lub firmą.
*Organizacją pełnego pakietu usług zajmują się biura turystyczne.
Wieze widokowe
•
•
•
•
•
•
•
•
Wieża ,,Maruszka’’ w Babiej Górze nad Zalewem Siemianówka
(widok na dolinę Narwi i zalew)
Wieża w Muzeum Przyrodniczo - Leśnym BPN w Białowieży (panorama
Polany Białowieskiej oraz dawnego Rezerwatu Ścisłego BPN) – wstęp płatny
Wieża widokowa w Narwi – widok na rzekę Narew
Punkt widokowy między stawami na Topile
(panorama stawów śródleśnych i na rzekę Perebel)
Punkt widokowy przy szlaku "Carska Tropina"
(widok na dolinę rzeki Narewki i obszar ochrony ścisłej BPN)
Wieża widokowa „Górniańskie Łąki” (ok. 3 km od Hajnówki) wieża umożliwia obserwację ptaków występujących na łąkach bagiennych
i torfowiskach.
Wieża widokowa na trasie Białowieża – Pogorzelce –
panorama Puszczy Białowieskiej
Wieża widokowa przy Kosym Moście w północnej części BPN (widok na dolinę Narewki)
Zakwaterowanie/hotele / pensjonaty / zajazdy /
schroniska / kempingi / pola namiotowe
Obiekty oznaczone symbolem a – członek
Lokalnej Organizacji Turystycznej „Region Puszczy
Białowieskiej”
HAJNÓWKA
a Zajazd „Wrota Lasu”
ul. Piłsudskiego 14, tel. 85 876 72 34,
e-mail: [email protected], www.wrotalasu.pl
55 miejsc. Pokoje 1-, 2- i 3-osobowe z łazienkami i TV
kablową, restauracja, sala konferencyjna.
Zajazd „Bartnik”
ul. Parkowa 8, tel. 85 655 06 40, www.hotelbartnik.pl
e-mail: [email protected], 64 miejsca. Pokoje
2-osobowe z łazienką, TV, miejsce ogniskowe,
Internet.
Dom Nauczyciela
ul. Piłsudskiego 6, Hajnówka, tel. 85 682 25 85,
e-mail: [email protected], www.znp.edu.pl
40 miejsc (3 x 1 os., 4 x 2 os., 8 x 3 os., 1 x 4os.)
Pokoje 1-, 2-, 3-, 4-osobowe z łazienką lub umywalkami, sala konferencyjna na 40 osób.
Noclegi „Żubr”
ul. Warszawska 71, tel. 85 683 20 67, 608 747 758,
e-mail: [email protected], [email protected],
www.noclegizubr.pl
14 miejsc (2 x 1 os., 2 x 2 os., 1 x 3 os., 1 apartament). Pokoje 1-, 2-, 3-osobowe, organizacja imprez
okolicznościowych.
Dom Miłosierdzia „Samarytanin”
ul. 3 Maja 63, tel. 85 682 61 50, 85 682 23 90
48 miejsc (13 x 2 os., 3 x 3 os., 1 x 5 os., 1 x 9 os.)
Pokoje 2-, 3-, 5-, 9-osobowe z łazienką lub umywalką, gabinet odnowy biologicznej, siłownia, organizacja wycieczek do Grabarki i do Supraśla
Pokoje gościnne w Muzeum Kultury Białoruskiej
ul. 3 Maja 42, tel. 85 682 28 89,
e-mail: [email protected],
www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl
30 miejsc (6 pokoi).
BIAŁOWIEŻA
a Hotel Matecznik ***
ul. Waszkiewicza 220, tel. 85 732 93 41,
503 673 274 105, e-mail: [email protected] www.hotelmatecznik.pl,
Miejsc noclegowych (33x2 os, 2 apartamenty),
pokoje 2 os. z łazienkami, TV, radio i tel., 2 apartamenty, pokój z wyposażeniem dla niepełnosprawnych, Internet, bar, plac zabaw, taras, wiata, miejsce
ogniskowe, kawiarnia, możliwość przyjazdu ze
zwierzęciem domowym, salon kosmetyczny, gabinet
SPA, basen fitness, sauna, rowery, narty biegowe,
sala konferencyjna na 140 os
a Hotel „Żubrówka****”
ul. O. Gabiec 6, tel. 85 681 23 03, fax 85 681 25 70,
e-mail: [email protected],
www.hotel-zubrowka.pl
250 miejsc (łącznie z dostawkami), (112 pokoi
1- i 2–os., 6 apartamentów). Pokoje z łazienkami, TV,
telefonem, Internetem; apartamenty, pokój dla osób
niepełnosprawnych, Centrum Odnowy Biologicznej,
Białowieskie Termy, 4 sale konferencyjne na 500
osób, organizacja wycieczek, rowery, plac zabaw,
sauna, Centrum Spa, kompleks basenowy, kije
do nordic walking.
a Pokoje Gościnne
Białowieskiego Parku Narodowego
ul. Park Pałacowy 11, rezerwacje indywidualne:
tel. 85 682 97 29, fax 85 682 97 16,
e-mail: [email protected], rezerwacje grupowe:
tel. 85 681 20 33 wew. 729, fax 85 682 97 16,
e-mail: [email protected],
www.noclegi.bpn.com.pl
107 miejsc (17 x 2 os., 22 x 3 os., 3 x 1 os. lux, 2 x 2
os. lux). Obiekt położony w strefie ciszy na terenie
zabytkowego Parku Pałacowego. W budynku, w
którym mieszczą się „Pokoje Gościnne”, znajduje się
również restauracja, Muzeum Przyrodniczo-Leśne
z punktem sprzedaży pamiątek oraz Dyrekcja Biało-
wieskiego Parku Narodowego.
Pokoje 1-, 2- i 3-osobowe z łazienkami, TV, radio,
telefonem; obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, sale konferencyjne i seminaryjne,
sauna, aneks kuchenny, parking.
a Apartamenty „Kresy"
Pogorzelce 19, tel. 85 681 26 66, 694 518 114,
e-mail: [email protected],
[email protected],
www.galeriakresy.pl
21 miejsc, 4 apartamenty 2-pokojowe z łazienkami,
sala konferencyjna na 16 osób, galeria sztuki, miejsce ogniskowe, wiata, taras, Internet.
a Pokoje Gościnne „Wejmutka”
ul. Kolejowa a, tel. 85 681 21 17,
692 012 087, fax 85 681 12 85,
e-mail: [email protected],
www.wejmutka.pl
40 miejsc (2 x 1 os., 11 x 2 os.,
4 apartamenty). Pokoje 1-, 2-osobowe z łazienkami,
miejsce na ognisko, centrum konferencyjne, wypożyczalnia rowerów, wypożyczalnia nart, transfer z
lotniska.
a Pokoje Gościnne przy DPS „Rokitnik”
ul. Centura 2, tel. 85 681 24 24, 85 681 25 08,
e-mail: [email protected],
http://www.dps.bialowieza.pl
34 miejsca (14 x 2 os., 3 x 3 os.). Pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami, 1 apartament; organizacja ognisk,
imprez plenerowych, szkoleń; sauna, jacuzzi, fitness
club, kominek, zabiegi rehabilitacyjne, miejsce ogniskowe, wiata, automat telefoniczny, Internet.
Hotel „Białowieski***”
ul. Waszkiewicza 218b, tel. 85 681 20 22,
85 681 20 23, rezerwacje grupowe:
tel. 85 744 43 80, fax 85 744 45 34,
e-mail: [email protected],
www.hotel.bialowieza.pl
132 miejsca (64 x 2 os., 1 apartament). Pokoje
2-osobowe z łazienkami, TV i telefonem, pokój
z wyposażeniem dla osób niepełnosprawnych, 5 sal
konferencyjnych (łącznie na 370 osób) boisko
do siatkówki, rowery, sauna i solarium, klub fitness,
masaże, sala bilardowa i komputerowa, organizacja
wycieczek.
Pensjonat „Sioło Budy”
Budy 41, tel. 85 681 29 78, 698 664 496,
e-mail: [email protected], www.siolobudy.pl
80 miejsc. Pokoje 2-, 3- i 4-osobowe z łazienkami,
sauna – bania ruska, rowery; przy pensjonacie skansen podlaski, parking, ogniska, organizacja
wycieczek; 3 sale konferencyjne (łącznie na 300
osób), karczma Osocznika, kije do nordic walking,
wiata na 150 osób, plac zabaw.
Apartamenty Carskie w zabytkowej wieży ciśnień
ul. Stacja Towarowa 4, tel. 85 681 21 19,
602 243 228, fax 85 681 21 19,
e-mail: [email protected],
www.restauracjacarska.pl
14 miejsc, 7 dwukondygnacyjnych apartamentów
w wieży, 1 apartament z ruską banią, apartamenty
o wysokim standardzie, sauna – ruska bania.
Apartamenty w wagonach kolejowych stylizowane
na saloniki carskie
ul. Stacja Towarowa 4, tel. 85 681 21 19,
602 243 228, fax 85 681 21 19,
e-mail: [email protected],
www.restauracjacarska.pl
4 wagony z możliwością dostawek, 1 wagon to
1 pokój. Całoroczne apartamenty z ogrzewaniem
zimą i klimatyzacją latem.
Białowieski Ośrodek Noclegowo-Gastronomiczny
„Gawra”
ul. Gen. Polecha 2, tel. 85 681 28 04,
fax 85 681 24 84, e-mail: [email protected],
www.gawra.bialowieza.com
50 miejsc (13 x 2–3 os., 6 x 2–4 os., 9 apartamentów
2–3 os.). Pokoje 2-, 3- i 4-osobowe i apartamenty
z łazienkami, sala kominkowa na 50 i 25 osób, sala
konferencyjna na 30 osób, organizacja wycieczek
po regionie, ogniska, biesiady, kuligi, wypożyczalnia
rowerów i canoe.
Pensjonat „Unikat”
ul. Waszkiewicza 39, tel. 85 681 21 09,
fax 85 681 27 74,
e-mail: [email protected]
60 miejsc. Pokoje 1-, 2-, 3- i 4-osobowe z łazienkami,
pokoje typu Lux, pokoje 2-osobowe dostosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych, sala konferencyjna na 80 osób, sauna; organizacja przyjęć, kuligów,
ognisk, konferencji; restauracja, plac zabaw dla dzieci.
Apartamenty przy Galerii Trunków Wschodu
ul. O. Gabiec 73, tel./fax 85 681 20 97, 601 205 853,
e-mail: [email protected],
[email protected],
www.galeriatrunkowwschodu.pl
3 ekskluzywne apartamenty z łazienkami –
w każdym unikalny wystrój w klimacie Podlasia i
Puszczy Białowieskiej, a także telewizja satelitarna.
Do każdego noclegu serwowane jest stylowe śniadanie. Apartamenty znajdują się nad Galerią Trunków
Wschodu, przy nietypowej stacji paliw w Białowieży.
a Apartamenty przy Restauracji „Stoczek”
ul. Waszkiewicza 74, tel. 85 730 32 09, 601 588 828,
www.stoczek1929.pl
8 miejsc, 4 pokoje (2 x 2 os. i 2 apartamenty), apartamenty w zabytkowej kamienicy.
Centrum Wypoczynku Rodzinnego „Ostoja”
ul. Nowa 32, tel. 85 681 27 78, 602 261 738,
e-mail: [email protected],
www.wypoczynekwbialowiezy.pl
52 miejsca (14 x 2 os., 4 apartamenty),
4 domki, 4 apartamenty, pokoje 2- i 4-osobowe
z TV, radio i łazienkami, sala konferencyjna –
biesiadna na 80 osób, organizacja ognisk, plac
zabaw dla dzieci, odkryty basen, boisko do siatkówki i kometki, Gospoda Pasibrzuch.
Pokoje Gościnne w Ośrodku Edukacji Leśnej
„Jagiellońskie”
Wojciechówka 4, tel. 85 681 29 71, fax 85 681 24 10
6 miejsc (3 x 2 os.). Pokoje dwuosobowe z łazienkami, sala konferencyjna na 60 osób, organizacja
ognisk, kuchnia do dyspozycji gości, edukacja leśna,
leśne szkoły.
Kemping „U Michała”
ul. Krzyże 11, tel. 85 681 27 03
80 miejsc. Natryski i energia elektryczna, przyłącza
dla przyczep, sanitariaty, nocna ochrona terenu.
Kemping „Bierożka”
ul. Krzyże 7, tel. 511 484 245,
e-mail: [email protected]
Kemping położony jest na dużej działce, otoczonej
zielenią. Na jego terenie znajduje się węzeł sanitarny
dla mężczyzn i kobiet, który wyposażony jest
w ciepłą i zimną wodę przez 24 godziny oraz energię. Plac wyposażony jest w stanowiska z podłączeniem do prądu. Możliwość korzystania z wyżywienia
oraz wynajęcia pokoju.
Schronisko Młodzieżowe przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym
ul.Waszkiewicza 2, tel. (85) 68 12 397
e-mail: [email protected],
www.zspbialowieza.pl,
Noclegi, obiady.
NAREW
Zajazd „Pod Akacją”
ul. Mickiewicza 105, tel. 85 681 60 86,
e-mail: [email protected]
32 miejsca (11 x 2 os., 3 x 4 os.). Pokoje 2- i 4-osobowe z łazienką lub umywalką, sauna, siłownia, kort
tenisowy, 2 sale konferencyjne (na 100 i 50 osób),
plac zabaw, boisko, miejsce ogniskowe.
NAREWKA
a Bojarski Gościniec w Narewce
ul. Ogrodowa 28, tel. 606 232 528, 606 264 022,
85 676 05 76, e-mail: [email protected],
www.bojarskigosciniec.eu
24 miejsca, pokoje 2-osobowe i apartamenty,
domek, Internet, miejsce na ognisko i grill, parking,
organizacja wycieczek po regionie, kulig i przejażdżki konne, wypożyczalnia rowerów.
Pensjonacik Myśliwski „Ostoja”
Gruszki 14, tel. 85 685 86 79, 608 558 546,
e-mail: [email protected],
www.bialowieskaostoja.eu
18 miejsc (9 x 2 os.)
6 pokoi z łazienkami, 3 pokoje bez łazienek, sala
konferencyjna na 25 osób, organizacja ognisk, biesiad, wycieczek po regionie, przejażdżki bryczkami,
rowery
Dwór Bartnika
ul. Hajnowska 2/1, tel. 85 685 83 88, 609 850 957
e-mail: [email protected], www.dworbartnika.pl,
42 miejsca, pokoje 1,2,3, i 4-os.
Restauracja, muzeum pszczelarstwa, sala spa i fitness, masaże miodem i relaksacyjne, sala konferencyjna (max. 120 os.), organizacja imprez okolicznościowych.
Ośrodek Edukacji Ekologicznej
ul. Szkolna 35, Siemianówka, tel. 85 685 71 69,
501 077 522, e-mail: [email protected]
48 miejsc (1 x 1 os., 15 x 2 os., 4 x 3 os., 1 x 4 os.)
Pokoje 1-, 2-, 3- i 4-osobowe z łazienkami, sala konferencyjna na 48 osób, rowery, narty biegowe, kajaki
i łodzie wiosłowe.
Obiekt rekreacyjny „Pod Dębami”
Świnoroje, Nadleśnictwo Browsk, tel. 85 685 83 44
100 miejsc, sanitariaty, ścieżka dydaktyczna, możliwość rozbicia namiotu.
a Miejsce namiotowe
Gruszki, Nadleśnictwo Browsk,
tel. 85 685 83 44
200 miejsc, możliwość rozbicia namiotu.
Miejsce namiotowe
Zabłotczyzna 7, tel. 691 912 973
8–10 namiotów, grill, miejsce ogniskowe, leżaki, plac
zabaw, kulig, rowery.
DUBICZE CERKIEWNE
Ośrodek Wypoczynkowy „Bachmaty”
Dubicze Cerkiewne,
tel. 85 685 20 54, 85 682 79 80,
e-mail: [email protected], www.dubicze-cerkiewne.pl
32 miejsca (od czerwca do września), 4 domki
kempingowe: Bachmatówka – 15 os., Chatka – 2
os; Dworek – 10 os. w 4 pok., Maciejówka – 5 os. w
2 pok. Wypożyczalnia sprzętu wodnego (kajaki i
rowery wodne) i rowerów.
Schronisko młodzieżowe
Zespół Szkół w Dubiczach Cerkiewnych,
ul. Parkowa 30, tel. 85 685 20 50, 25 miejsc.
e-mail: [email protected]
www.zs.dubicze-cerkiewne.pl
Schronisko sezonowe – lipiec, sierpień.
KLESZCZELE
Pole namiotowe nad Zalewem „Repczyce”
Kontakt: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Kolejowa 16,
Kleszczele, tel. 85 681 80 04, 85 685 03 90,
15 miejsc. Sanitariaty, ujęcie wody, podłączenie
do prądu, boisko do piłki plażowej, wypożyczalnia
sprzętu. Pole jest czynne od 01 lipca do 31 sierpnia.
Pole namiotowe „Pod Brzózką”
Kontakt: Bieroza Grażyna, Toporki 84,
tel. 85 681 82 16, 507 040 782, 20 miejsc.
Sanitariaty, ujęcie wody, podłączenie do prądu, miejsce ogniskowe, wiata, boisko do gry w piłkę, basen
otwarty. Pole jest czynne od maja do września.
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
"Hładyszka"
ul. 1 Maja 19, tel. 85 681 80 54, 519 119 963,
www.moksirkleszczele.blogspot.com
6 miejsc (2 x 3 os.)
Pokoje z łazienkami, wspólna kuchnia, herbaciarnia
„Filiżanka Smaków”, w budynku mieszczą się
wystawy stałe i czasowe.
CZEREMCHA
a Pokoje gościnne w Gminnym Ośrodku Kultury
Pole namiotowe „ROM–TUR”
Roman Turkiewicz, ul. Ogrodowa 6, Czeremcha,
tel. 85 685 00 80, 692 641 649
Przydomowe ogólnodostępne pole namiotowe – 30
miejsc, miejsce ogniskowe, grill, plac zabaw, gry
i zabawy rekreacyjno-sprawnościowe dla dzieci
i dorosłych, boisko, rowery, informacja o regionie,
organizacja wycieczek, prywatna historyczna Izba
Tradycji, Pamięci Regionu i Kolei.
Gminny Ośrodek Kultury Czeremcha, ul. 1 Maja 77,
tel. 85 685 00 84, 602 739 584,
e-mail: [email protected],
[email protected]
12 miejsc, 4 pokoje 3-osobowe z łazienkami,
wspólna kuchnia, plac zabaw, boisko do siatkówki,
miejsce ogniskowo-grillowe, wypożyczalnia sprzętu
sportowego, możliwość wypożyczenia rowerów
zorganizowania warsztatów wyplatania ze słomy,
warsztatów tkackich, wykonywania tradycyjnych
kwiatów z bibuły
Kwatery agroturystyczne
Kwatery oznaczone symbolem * należą
do Białowieskiego Stowarzyszenia
Agroturystycznego „Żubr” –
www.agrobialowieza.pl
Kwatery oznaczone symbolem v należą do
Agroturystycznego Stowarzyszenia „Puszcza
Białowieska” – www.agrokwatera.eu
BIAŁOWIEŻA
* Bajko Michał „U Michała”
ul. Waszkiewicza 91, tel. 85 683 36 28,
505 046 252, 8 miejsc, 4 pokoje, 2 łazienki (samodzielny dom), pole namiotowe – 2 miejsca,
miejsce ogniskowe, rowery.
Bruszewska Barbara „Na Budach pod gruszą”
Budy 49, tel. 784 642 313, 694 778 071, 8 miejsc.
Domek wolnostojący (4 osoby), 2 pokoje 2-osobowe w domu gospodarzy – 1 łazienka, rowery, pole
namiotowe, grill, plac zabaw, kuchnia regionalna.
Buszko Małgorzata „Dom u Buszków”
ul. Waszkiewicza 159, tel. 85 681 24 31,
692 963 529, e-mail: [email protected],
www.buszko.pl
6 miejsc, 3 pokoje, 2 łazienki (samodzielny dom),
miejsce ogniskowe, wiata, taras, Internet.
Buszko Helena i Piotr „U Heleny i Piotra”
ul. O. Gabiec 49, tel. 85 681 21 15, 502 549 935,
516 095 619, e-mail: [email protected],
www.uhelenyipiotra.pl
12 miejsc, 4 pokoje, 1 łazienka, miejsce do grillowania, miejsce ogniskowe, miejsce do wędkowania,
rowery, plac zabaw.
* Buszko Jan „Pod Bocianem”
ul. O. Gabiec 14, tel. 85 681 26 81, 600 788 739,
e-mail: [email protected], www.abuszko.republika.pl
25 miejsc, 5 pokoi, 5 łazienek, plac zabaw dla dzieci,
miejsce ogniskowe, wiata, taras.
Buszko Roman „Romir”
ul. Tropinka 52, tel. 85 681 20 11, 662 234 777
10 miejsc, 5 pokoi, 3 łazienki.
Aneks kuchenny, możliwość wyżywienia, możliwość
dostawek i rozbicia namiotów – 5 miejsc, miejsce
ogniskowe, rowery.
* Buszko Zenaida „Domek Pod Żubrami”
ul. Południowa 33, tel. 85 681 26 96, 608 349 045
20 miejsc, 8 pokoi, 4 łazienki (samodzielny dom),
miejsce ogniskowe, plac zabaw, wiata, taras,
Internet.
*Buszko Zenaida „Białowieskie Raj”
ul. Polna 21, tel. 608 349 045, 602 703 540
9 miejsc, 3 pokoje, 3 łazienki, TV, WiFi, minilodówka, jadalnia, aneks kuchenny, kije do NW, rowery,
parking, grille, ognisko.
*a Chwaszczewski Jan ,,Wiśniowy Sad’’
ul. Olgi Gabiec 50, tel. 505 117 331,
e-mail: [email protected]
www.bialowieza-wisniowysad.pl
15 miejsc (1x4os., 3x3os.,1x2os.), 5 pokoi, 5 łazienek, grill, miejsce ogniskowe, sauna, organizacja
biesiad i inny uroczystości, pomoc w organizacji
wolnego czasu
Demiaszkiewicz Lidia „Bocianie Gniazdo”
ul. Parkowa 5, tel. 600 221 182
7 miejsc, 3 pokoje, 1 łazienka, 1 WC, miejsce ogniskowe, parking, rowery.
Droń Sławomir „Czar Puszczy”
ul. Kamienne Bagno 4, tel. 733 587 583,
e-mail: [email protected], www.czarpuszczy.pl
22 miejsca (4 pokoje 2 os. i jeden 3 os., samodzielny domek 11 os.), 5 pokoi, 2 łazienki, samodzielny
domek, parking, nowoczesna kuchnia, grill, sala
kominkowa, boisko do gry, miejsce ogniskowe, Internet, organizacja wycieczek rowerowych i pieszych,
plac zabaw dla dzieci.
Figlarz Irena
ul. O. Gabiec 21, tel. 85 681 24 13, 605 928 370
8 miejsc, 4 pokoje, 2 łazienki.
Filipczuk Olga „Na Wzgórzu”
Pogorzelce 37, tel. 85 681 26 48, 668 989 331
6 miejsc, 2 pokoje, 1 łazienka, rowery, miejsce ogniskowe, usługi przewodnickie, 2 miejsce na namioty.
Gabrylewska-Skiepko Zenaida „U Michała”
ul. Krzyże 11, tel. 85 681 27 03, 692 531 083,
e-mail: [email protected]
10 miejsc, 4 pokoje, 4 łazienki, pole namiotowe,
miejsce ogniskowe, rowery.
Grynczel Robert „Orfika”
ul. Waszkiewicza 44, tel. 85 684 32 72,
85 683 20 87, 505 761 097, 604 826 283
8 miejsc, 3 pokoje, 2 łazienki
(czynny: 1 kwietnia – 30 października).
* Gwaj Helena „U Heleny pod dziką gruszą”
Podolany II nr 19, tel. 85 681 25 40, 508 568 903,
e-mail: [email protected]
14 miejsc, 4 pokoje, 4 łazienki, plac zabaw, rowery,
usługi przewodnickie, miejsce noclegowe, wiata.
Gzowski Janusz „Dąbrowa”
Teremiski 54, tel. 85 681 29 44, 608 667 019
7 miejsc, 3 pokoje, 1 łazienka.
Hołota Mariola „Bierożka”
ul. Krzyże 7, tel. 511 484 245,
e-mail: [email protected]
24 miejsca, pokoje 2- i 4-osobowe z łazienkami, TV i
z możliwością wstawienia dostawki, salon kominkowy, możliwość wykupienia wyżywienia, miejsce
ogniskowe, pole namiotowe.
Kałmykow Anna
ul. Tropinka 31, tel. 85 681 24 69, 85 681 25 99,
8–10 miejsc, 4 pokoje, 1 łazienka, pole namiotowe –
4 miejsca, rower.
* Kisielewski Jarosław „Domek Zapiecek”
ul. Waszkiewicza 127, tel. 85 681 24 57,
692 465 933, fax 85 681 24 57,
e-mail: [email protected],
www.bialowieza.agro.pl
6 miejsc, 3 pokoje, 2 łazienki (samodzielny dom).
Kudlewski Adam „Adamówka”
ul. Jesionowa 1, tel. 607 032 010, 502 720 650,
e-mail: [email protected],
www.adamowka.republika.pl
8 miejsc, 4 pokoje, 2 łazienki (samodzielny dom), miejsce do grillowania, przejażdżki bryczką, wiata, taras.
Kuczko Iwona „Domek Żabka”
ul. Nowa 14, tel. 512 175 722,
e-mail: [email protected],
www.domekzabka.pl
6 miejsc, 2 pokoje, 1 łazienka (samodzielny dom),
altana z grillem, plac zabaw, staw.
* Kuryło Wojciech „Chatka Puchatka”
ul. Cegielniana 1, tel. 85 681 20 91, 502 419 167,
e-mail: [email protected],
www.chatka.bialowieza.pl
10 miejsc, 4 pokoje, 4 łazienki, miejsce ogniskowe,
rowery.
Miller Lidia „U Lidii Miller”
ul. Waszkiewicza 85, tel. 85 681 27 48,
7 miejsc, 2 pokoje, 1 łazienka, rowery, miejsce ogniskowe, grill, wiata.
Natorin Wiera „Eko-Sen”
ul. Tropinka 51, tel. 85 681 27 35, 697 394 600,
e-mail: [email protected], 15 miejsc, 5 pokoi, 3 łazienki,
miejsce ogniskowe, plac zabaw.
* Paszko Agnieszka „Bajeczny Domek”
ul. Waszkiewicza 90, tel. 85 681 22 27, 605 358 819,
e-mail: [email protected],
www.bajecznydomek.bialowieza.com
13 miejsc, 5 pokoi, 3 łazienki.
* Pawłowska Anna „Pod Dębami”
ul. Park Dyrekcyjny 24, tel. 85 681 22 32
3 miejsca, 1 pokój, 1 łazienka, miejsce ogniskowe,
plac zabaw.
Pietruszkiewicz Irena „Iryda”
ul. Tropinka 71, tel. 85 681 25 71, 694 885 411
16 miejsc, 5 pokoi, 3 łazienki, pole namiotowe –
5 miejsc, miejsce ogniskowe, rowery, plac zabaw dla
dzieci.
* Piskur Stanisława „Pod Świerkami”
ul. Waszkiewicza 151, tel. 85 681 27 02,
600 528 208, 609 989 928,
e-mail: [email protected],
www.podswierkami.softas.pl
9 miejsc (z dostawkami 12 miejsc)
4 pokoje, 3 łazienki, miejsce ogniskowe, rowery,
usługi przewodnickie, wiata, taras, Internet.
Podłaszczyk Ewa „Na Wzgórzu”
ul. Leśna 5, tel. 85 681 20 36, 501 361 728
10 miejsc (z dostawkami 12 miejsc)
4 pokoje, 2 łazienki.
Kurzawa Joanna i Marek „Dom Zajezdny”
ul. Waszkiewicza 71, tel. 85 681 27 35, 601 496 401,
e-mail: [email protected],
www.domzajezdny.ovh.org
15miejsc, 5 pokoi, 5 łazienek, miejsce do grillowania, plac zabaw, miejsce pod namioty.
Litwinowicz Halina „Halinówka”
ul. Nowa 6, tel. 85 681 23 74, 696 494 292,
e-mail: [email protected], www.halinowka.za.pl
9 miejsc, 2 pokoje, 1 łazienka, miejsce ogniskowe,
rowery.
Ławrynowicz Włodzimierz „Pod Magnolią”
ul. Tropinka 72, tel. 85 681 24 12, 503 936 641
6 miejsc, 3 pokoje, 2 łazienki, miejsce ogniskowe,
rowery.
Ławrysz Jerzy „Świtezianka”
ul. Krzyże 20, tel. 85 681 25 15, 604 171 868,
12 miejsc, 4 pokoje, 2 łazienki.
Marchlewicz Małgorzata i Jan
„U Jasia i Małgosi”
Czerlonka Leśna 7, tel. 695 288 397,
693 155 973, 15 miejsc, 5 pokoi, 5 łazienek, plac
zabaw, rowery, sauna fińska.
Marczuk Alina „Dom Przyjaciół”
ul. Waszkiewicza 154, tel. 85 681 39 85,
696 723 089, e-mail: [email protected]
6 miejsc, 2 pokoje, 1 łazienka (samodzielny dom),
rowery.
Matysiuk Michał
ul. Mostowa 17, tel. 85 681 25 36, 608 598 416,
5 miejsc, 2 pokoje, 1 łazienka, miejsce ogniskowe,
wiata, taras. Obiekt czynny w sezonie letnim (lipiec–
sierpień).
Mering Maria „Mera”
ul. Tropinka 50, tel. 85 681 24 73, 784 645 266,
www.bialowieza.net.pl
9 miejsc, 3 pokoje, 2 łazienki (samodzielny dom),
miejsce ogniskowe, plac zabaw, rowery.
Rogaczewska Irena
ul. Polna 9, tel. 85 681 25 73, 518 689 666,
e-mail: [email protected],
10 miejsc, 4 pokoje, 3 łazienki.
Roguska Barbara „Pod Lipami”
Czerlonka Leśna 8, tel. 608 116 280
4 miejsca, 2 pokoje, 1 łazienka.
Rytel Adam „U Adama”
Budy Leśne 1, tel. 683 20 56, 799 308 686,
e-mail: [email protected]
4 miejsca, 2 pokoje, 1 łazienka, grill miejsce ogniskowe, rowery.
Sadowski Mirosław „U Mirka”
Pogorzelce 10, tel. 604 983 879
10 miejsc, 3 pokoje, 1 łazienka (samodzielny dom),
miejsce ogniskowe, rowery.
Samocik Dorota i Krzysztof „Słoneczko”
ul. Waszkiewicza 89, tel. 606 392 936, 692 529 484,
e-mail: [email protected],
www.sloneczko-bialowieza.pl
8 miejsc, 3 pokoje, 3 łazienki, miejsce ogniskowe,
grill, miejsce do wędkowania, rowery, masaż PeLoHa
Samojlik Jerzy „Cichy Zakątek”
ul. Grudkowska 11, tel. 668 543 080,
e-mail: [email protected],
www.cichyzakatek.bialowieza.pl, 5 miejsc
1 pokój, 1 apartament, 1 łazienka, TV, radio, miejsce
ogniskowe, plac zabaw, boisko, parking.
* Siemieniuk Wiera i Aleksy „Leśny domek”
ul. Tropinka 94, tel./fax 85 681 23 39,
www.bsa-zubr.home.pl/lesnydomek,
www.agrobialowieza.pl/lesnydomek
6 miejsc, 2 pokoje, 2 łazienki, plac zabaw dla dzieci,
miejsce do grillowania, miejsce ogniskowe, rowery.
Szkuta Krzysztof „Pod Lasem”
Teremiski 4, tel. 85 681 29 33, 692 558 843
5–8 miejsc, 2 pokoje, 2 łazienki, miejsce ogniskowe,
rowery.
* Szlachciuk Helena „Nimfa”
Pogorzelce 42, tel. 85 681 27 93, 784 408 118,
e-mail: [email protected]
16 miejsc, 5 pokoi, 1 łazienka, możliwość rozbicia
namiotów – 10 miejsc, miejsce ogniskowe, plac
zabaw, boisko, rowery, konie.
Szpakowicz Maria „Szpak”
ul. Centura 1, tel. 85 681 23 42, 603 648 364,
e-mail: [email protected]
10 miejsc, 5 pokoi, 5 łazienek, miejsce ogniskowe,
plac zabaw, sauna, boisko, rowery, wiata, taras,
Internet.
Tarasewicz Jolanta
Pogorzelce 5, tel. 85 681 28 90, 782 868 947
9 miejsc, 3 pokoje, 2 łazienki, rowery.
Waszkiewicz Halina „Stokrotka”
ul. O. Gabiec 20, tel. 85 682 53 61,
85 681 28 36, 516 653 715,
7 miejsc, 3 pokoje, 1 łazienka, plac zabaw, miejsce
ogniskowe.
Waszkiewicz Maria „Domek Pod Klonem”
ul. O. Gabiec 30, tel. 85 681 29 09, 604 079 929
15 miejsc, 5 pokoi, 5 łazienek.
Wiącek Lidia „Orlik”
Teremiski 2, tel./fax 85 681 24 58
6 miejsc, 2 pokoje, 1 łazienka.
Gospodarstwo Gościnne ROM-TUR
Turkiewicz Roman
ul. Ogrodowa 6, tel. 85 685 00 80, 692 641 649,
www.czeremcha.pl
15 miejsc, 5 pokoi, 2 łazienki, pole namiotowe –
30 miejsc, miejsce ogniskowe, grill, plac zabaw, gry i
zabawy rekreacyjno-sprawnościowe dla dzieci
i dorosłych, boisko, rowery, informacja o regionie,
organizacja wycieczek, prywatna historyczna Izba
Tradycji, Pamięci Regionu i Kolei, Internet
CZYŻE
Helena i Jerzy Onopiuk „Zagroda Podreczany”
Podrzeczany 1, tel: 85 683 28 49, 503 534 568,
798 044 622, e-mail: [email protected],
www.podreczany.republika.pl
5 miejsc, samodzielny wiejski dom (2 pokoje,
5 łóżek ), kuchnia, łazienka, pokój TV, przejażdżki
rowerowe, przejażdżki furmanką, spacery po lesie,
możliwość grzybobrania i wędkowania, ognisko
i grill, bilard, stół do tenisa i trampolina.
* Wawrzeniuk Alina „Alina”
Kojły 51, tel. 602 249 529
10 miejsc, 3 pokoje, 1 łazienka, plac zabaw, miejsce
ogniskowe, wiata, rowery.
DUBICZE CERKIEWNE
* Czmiel Jan i Ewa „Jelonek”
Jelonka 39, tel. 85 685 20 08, 698 774 700,
www.trzmiel.spanie.pl
6 miejsc, 2 pokoje, 1 łazienka (samodzielny dom),
plac zabaw, miejsce ogniskowe, rowery.
Karczewska Alicja „Orlanka”
Czechy Orlańskie 28, tel. 606 450 949, 791 803 358,
e-mail: [email protected],
www.orlanka.pl
2 miejsca, 1 pokój, 1 łazienka, jazda konna, hipoterapia, miejsce ogniskowe.
Karpiuk Jolanta „Domek Pod Bocianem”
Długi Bród 14, tel. 85 682 48 97, 696 723 457,
e-mail: [email protected]
12 miejsc, 3 pokoje, 1 łazienka, miejsce ogniskowe.
* aKrajnik Paweł „Słonecznik”
Długi Bród 14a, tel. 85 683 40 22,
e-mail: [email protected]
7 miejsc, 3 pokoje, 1 łazienka, rowery
Wołkowycka Maria „Jaskółka”
ul. Zastawa 58, tel. 85 681 23 75, 607 207 575
14 miejsc, 5 pokoi, 5 łazienek, miejsce ogniskowe,
wiata, taras, Internet, sala konferencyjna na
14 miejsc.
* Wołkowycki Roman „Nad Stawami”
ul. Mostowa 21, tel. 85 681 22 48, 600 716 883,
e-mail: [email protected],
www.mostwidmo.republika.pl
16 miejsc, 5 pokoi, 5 łazienek, miejsce ogniskowe,
rowery.
Wołkowycka Danuta „Pod Skansenem”
ul. Zastawa 66 A, tel. 85 681 27 76, 609 418 762,
www.bialowieza.net.pl
14 miejsc, 5 pokoi, 5 łazienek, miejsce ogniskowe,
plac zabaw, rowery.
Wołkowycki Sergiusz „Pod Gruszą”
ul. O. Gabiec 24, tel. 85 681 22 16, 608 453 814
14 miejsc, 4 pokoje, 4 łazienki, rowery, wiata, taras.
CZEREMCHA
Klimowicz Anna
ul. Łąkowa 11b, tel. 664 658 610,
10 miejsc, 5 pokoi, 1 łazienka, miejsce ogniskowe,
rowery, Internet.
* Sawczuk Zofia „Stara Chata”
ul. Wiśniowa 38a, tel. 85 685 07 96, 660 208 127,
e-mail: [email protected]
5 miejsc, 1 pokój, 1 łazienka (samodzielny dom),
miejsce ogniskowe, plac zabaw, rowery.
Kiryluk Bożena i Stefan Pensjonatek „Koral”
ul. Parkowa 1, tel. 601 258 327
e-mail: [email protected],
www.koral-dubicze.webd.pl
25 miejsc, pokoje 2, 4-osobowe, (z dostawkami do
25 miejsc), organizacja ognisk, przejażdżek furą, imprez okolicznościowych; wypożyczalnia rowerów.
* Leoniuk Nina „Pod Gruszą”
Grabowiec 89, tel. 85 685 20 63, 501 455 912,
8 miejsc, 4 pokoje, 1 łazienka (samodzielny dom).
Majewscy Elżbieta Krzysztof , „Domki z Bajki”
Osiedle Bachmaty 21, tel. 501 092 225, 501 229 599,
e-mail: [email protected],
www.domkizbajki.pl,
14 miejsc, 5 komfortowych pokoi 2, 3 i 4-osobowymi z możliwością dostawki.
Do dyspozycji gości 3 wyposażone kuchnie, organizacja biesiad, ognisk integracyjnych, pomoc w
organizacji czasu wolnego (np. bezkrwawe łowy,
wycieczki piesze, rowerowe, mecze siatkówki, i
wiele innych)
Nesteruk Jerzy „U Jerzego”
ul. Główna 99, tel. 85 682 62 46, 608 444 536,
85 685 20 41, e-mail: [email protected],
7 miejsc, 4 pokoje, 1 łazienka, pole namiotowe – 10
miejsc, miejsce ogniskowe, plac zabaw, boisko, kort
tenisowy, rowery, kajaki.
Ostrowska Halina
ul. Osiedle Bachmaty 13, tel. 604 798 247,
e-mail: [email protected],
10 miejsc, 5 pokoi, 1 łazienka, samodzielny domek,
miejsce ogniskowe, taras, kominek, Internet, możliwość wykupienia wyżywienia, rowery.
* Panfiluk Katarzyna i Piotr „Tiszyna”
Rutka 23a, tel. 663 651 997, e-mail: [email protected],
www.tiszyna.pl, www.facebook.com/Tiszyna
10 miejsc + 2 dostawki, 4 pokoje, 4 łazienki, miejsce
ogniskowe, pole namiotowe, grill, plac zabaw.
* Romaniuk Krystyna „U Romaniuków”
Werstok 22, tel. 85 685 22 20, 604 869 896,
e-mail: [email protected],
www.agrobialowieza.pl, 8 miejsc, 4 pokoje,
1 łazienka, miejsce ogniskowe, plac zabaw, rowery.
Rybak Irena „Pod Wiatrakiem”
ul. Osiedlowa 12a, tel. 694 047 117,
e-mail: [email protected], 10 miejsc, 5 pokoi, 4 łazienki
(samodzielny dom), miejsce ogniskowe, plac zabaw,
boisko, basen, sauna.
Rybak Irena „Za mostkiem”
Tofiłowce 9, tel. 500 123 144, 698 918 813,
e-mail: [email protected],
www.dubiczecerkiewne.pl
7 miejsc, 3 pokoje, 3 łazienki, aneks kuchenny, pole
namiotowe – 10 miejsc, miejsce ogniskowe, altana,
rowery, obiekt sezonowy (15 kwietnia –
15 października).
Skoworodko Anna
ul. Parkowa 11, tel. 85 685 20 32, 660 108 366,
e-mail: [email protected], www.agro.skoworodko.pl
20 miejsc, 4 pokoje, 2 łazienki, miejsce ogniskowe,
plac zabaw, boisko, rowery, sala konferencyjna na
60 osób
Szimoniuk Walentyna i Katarzyna „Pod Lipką”
Grabowiec 14, tel. 85 685 21 05, 662 782 498
10 miejsc, 3 pokoje, 1 łazienka, pole namiotowe –
4 miejsca, miejsce ogniskowe, plac zabaw, rowery,
kulig.
HAJNÓWKA
* Andrejuk Zenaida „Pod Jesionem”
Sawiny Gród 5, tel. 502 460 076,
e-mail: [email protected],
www.podjesionem.bialowieza.pl
8 miejsc, 3 pokoje, 1 łazienka (samodzielny dom),
miejsce ogniskowe, plac zabaw, wiata, taras.
Antoniuk Anatol
Nowosady 39, tel. 85 686 30 15
6 miejsc, 2 pokoje, 1 łazienka, pole namiotowe –
5 miejsc, miejsce ogniskowe, rowery, wiata.
* Czabaj Stefan „Zagroda Stefana”
Nowoberezowo 90, tel. 602 828 457,
e-mail: [email protected],
www.czabaj_stefan.fm.interia.pl
10 miejsc, 4 pokoje, 2 łazienki (2 samodzielne
domy), ferma strusi.
Frankowska Zenaida „Zacisze”
Wasilkowo 5, tel. 606 586 104, 85 686 31 06
4 miejsca, 2 pokoje, 1 łazienka, pole namiotowe,
boisko, plac zabaw, miejsce ogniskowe, basen.
Golonko Zenobiusz „Ranczo Kupała”
Orzeszkowo 139 (kolonia Poryjewo),
tel. 85 683 21 71, 604 99 54 21, 22 665 14 06,
e-mail: [email protected], [email protected],
www.kupala.com.pl
12 miejsc, pokoje, kuchnia, łazienka, samodzielny
domek, mini zoo, wystawa narzędzi rolniczych, konnych, kuźnia, pokazy kowalstwa, karczma-muzeum
„Pod Czarnym Baranem”, grzybobranie, wędkowanie, miejsce ogniskowe, pomoc
w organizacji wycieczek, pole namiotowe.
Gurin Zofia „U Zosi”
Orzeszkowo 62, tel. 85 685 32 80, 886 759 366
6 miejsc, 2 pokoje, 1 łazienka, miejsce ogniskowe,
taras, możliwość zakupu regionalnych produktów.
* Janczuk Anna „Przylesie”
Lipiny 34a, tel. 85 684 30 31, 507 865 105,
e-mail: [email protected],
www.przylesie.bialowieza.pl,
www.agrobialowieza.pl/agroturystykaprzylesie
16 miejsc, 5 pokoi, 5 łazienek, sauna, plac zabaw,
zadaszone miejsce ogniskowe, skansen, basen, grill,
rowery, sala konferencyjna na 20 miejsc, kuligi i jazda konna, rowery, organizacja spływów kajakowych.
"Zielone Zacisze"
ul. Tuwima 3, tel. 509 196 702
2 samodzielne domki (domek 4-os. z łazienką,
aneksem kuchennym, TV, internet; domek 6-os. z
łazienką, aneksem kuchennym, TV, internet), możliwość wypożyczenia rowerów, parking strzeżony
monitorowany, grill, wiata, piękny ogród.
Karetko Krystyna „Przyjazny domek”
ul. Boczna 15a, Hajnówka, tel. 510 751 592
6 miejsc, 2 pokoje, 1 łazienka, miejsce ogniskowe,
plac zabaw, rowery.
Kendyś Piotr i Łarysa „U Piotra i Łarysy”
Łozice 12, tel. 85 685 31 63
6 miejsc, 2 pokoje, 1 łazienka, pole namiotowe –
30 miejsc, miejsce ogniskowe.
* Kińdziuk Roman „Domek pod lasem”
Postołowo 27, tel. 85 682 42 32, 509 237 143
9 miejsc, 3 pokoje, 2 łazienki (samodzielny dom),
miejsce ogniskowe, plac zabaw, rowery, jazda konna,
wiata, taras, Internet.
* Kiryluk Sławomir Etno Kwatera
Agroturystyczna „Korolowa Chata”
Nowoberezowo 112, tel. 502 519 539,
e-mail: [email protected], www.wiespodlaska.pl,
5 miejsc, 2 pokoje, 1 łazienka (samodzielny Dom),
samodzielna kuchnia, obiekt całoroczny, fotowarszataty, plac zabaw, miejsce ogniskowe, grill.
Kuptel Luba „Mirabelka”
Hajnówka – Poryjewo 141, tel. 85 685 31 70,
601 342 267, 721 708 503,
9 miejsc, 3 pokoje, 1 łazienka, pole namiotowe –
4 miejsca, miejsce ogniskowe, rowery, obiekt sezonowy (15 kwietnia–30 października).
Kuptel Michał ,,Wiejska Chata''
Pasieczniki Duże 38, tel. 692 790 45
www.e-turysta.net/chata-wiejska-hajnowka
9 miejsc, 5 pokoi, 2 łazienki (samodzielny dom),
kuchnia, grill, miejsce ogniskowe, obiekt sezonowy
(V - X)
Kuptel Michał ,,Stara Chata’’
Pasieczniki Duże 38
692 – 790 – 450
9 miejsc, 5 pokoi/2 łazienki ( samodzielny dom)
Grill, miejsce ogniskowe. (kwatera czynna na V – X)
Lickiewicz Ludwika
ul. Warszawska 10, Hajnówka,
tel. 517 341 680, 500 424 368,
4 miejsca, 2 pokoje, 1 łazienka, aneks kuchenny,
obiekt sezonowy (1 maja–31września).
Nowak Marek „U Agronoma”
Sawiny Gród 9, tel. 600 598 652,
www.bialowieza.net.pl
8 miejsc, 5 pokoi, 3 łazienka, miejsce ogniskowe,
plac zabaw, rowery, wiata, Internet bezprzewodowy.
Nowicka Eugenia „Relaks”
Orzeszkowo 22a, tel. 85 685 31 39, 503 364 552,
e-mail: [email protected],
25 miejsc, 5 pokoi, 5 łazienek, gabinet masażu,
rowery, miejsce ogniskowe, plac zabaw, Internet,
wiata, taras.
* Patejuk Roman „Łozice”
Łozice 2, tel. 85 685 31 62,
e-mail: [email protected], www.lozice.w.interia.pl,
9 miejsc, 6 pokoi, 4 łazienki, miejsce ogniskowe, plac
zabaw, rowery, taras, wiata.
Pietroczuk Anna „Hajka”
ul. Warszawska 21, Hajnówka, tel. 693 342 693, 691
506 485, e-mail: [email protected],
www.hajka.com.pl
18 miejsc, 5 pokoi, 3 łazienki, Internet, sala fitness
* Sebestianiuk Iwona „Inka”
Nowoberezowo 102, tel. 85 682 25 19, 791 690 873,
e-mail: [email protected],
www.inka.bialowieza.com,
www.agrobialowieza.pl
10 miejsc, 4 pokoje, 2 łazienki, rowery, miejsce
ogniskowe, wiata, boisko, piaskownica dla dzieci,
regionalna kuchnia.
* Suchodoła Halina
ul. Stara Judzianka 5, Hajnówka, tel. 85 683 51 11
4 miejsca, 2 pokoje, 1 łazienka (samodzielny dom),
miejsce namiotowe – 2, rowery, miejsce ogniskowe
(obiekt czynny sezonowo 01 kwietnia–01 listopada)
KLESZCZELE
Bieroza Grażyna „Tara”
Toporki 84, tel. 85 681 82 16, 507 040 782,
www.agroturystykatoporki.pl
8 miejsc + domek 8-osobowy,
4 pokoje, 2 łazienki, pole namiotowe – 30 miejsc,
basen, plac zabaw, rowery, grill
Klimowicz Walentyna
ul. Kleszczelowska 30, Dobrowoda,
tel. 85 681 82 64, 4 miejsca, 2 pokoje, 1 łazienka.
Janowska Urszula
„Puszczańskie siedlisko – Urszulanka”
Policzna 21, tel. 662 393 874,
12 miejsc, 5 pokoi, 4 łazienki, pole namiotowe –
20 miejsc, basen dla gości.
Lipińscy Krystyna i Jan „U Jana”
ul. Kleszczelowska 27, Dobrowoda,
tel. 85 681 81 60, 5 miejsc, 2 pokoje, 1 łazienka, pole
namiotowe – 4 miejsca, rowery, miejsce ogniskowe.
* Ewa Hryniewicka Pokoje Gościnne
„Na Poddaszu”
Trześcianka 190/2, tel. 85 681 57 12, 608 283 144,
www.napoddaszu.dobrynocleg.pl
14 miejsc, 5 pokoi, 3 łazienki, miejsce ogniskowe,
plac zabaw, boisko, wiata, wypożyczalnia rowerów,
bilard.
* Ludwiczak Łukasz „Leśne Zacisze”
Rybaki b/n, tel. 509 050 268, 793 799 936,
e-mail: [email protected],
www.lesnezacisze.net, 16 miejsc, 6 pokoi, 2 łazienki,
salon kominkowy, pole namiotowe, miejsce na
ognisko i grill, miejsce do wędkowania, plac zabaw,
boisko, hamaki (czynne: kwiecień–październik).
* Janek-Sakowicz Grażyna „Aleksanrdówka”
Trześcianka 114, Narew, tel. 510 245 302,
503 039 379, e-mail: [email protected],
www.aleksandrowkapodlasie.pl
22 miejsca, 4 pokoje, 2 łazienki, samodzielny domek,
plac zabaw, rowery, miejsce ogniskowe, kulig.
Senderacka Izabela Gościniec „Pod Dębami”
Puchły 57, tel. 660 548 077, 85 871 13 82,
e-mail: [email protected],
www.pod-debami.strefa.pl, 11 miejsc, 5 pokoi,
2 łazienki (samodzielny dom), miejsce ogniskowe.
* Sienkiewicz Irena „U Sienkiewiczów”
Gramotne 3/1, k/Rybak, tel. 85 681 63 28,
693 335 514, e-mail: [email protected],
www.gramotne.w.interia.pl, 15 miejsc, 5 pokoi,
2 łazienki (samodzielny dom), wiata (na 40 osób),
taras, plac zabaw, miejsce ogniskowe, rowery, sauna,
konie, kajaki
Oracz Helena „Agroturystyczny Nocleg”
ul. Źródlana 4, tel. 85 681 8631,
510 123 689, 5 miejsc, 2 pokoje, 1 łazienka, rowery,
miejsce ogniskowe, wiata.
Romanowicz Anna
ul. Plac Parkowy 11, tel. 85 681 83 03,
513 019 870
12 miejsc
4 pokoje, 3 łazienki
* Ziniewicz Mirosława „Winnica”
ul. Kolejowa 17, Dobrowoda, tel. 85 681 81 62,
505 243 684, e-mail: [email protected],
www.agrobialowieza.pl/winnica
12 miejsc, 5 pokoi, 2 łazienki (samodzielny dom),
pole namiotowe – 2 miejsca.
NAREW
* a Czerniakiewicz Anna „Zacisze u Anny”
Hajdukowszczyzna 12, tel. 504 421 046,
e-mail: [email protected],
www.zaciszeuanny.narew.gmina.pl
8 miejsc, 2 pokoje, 2 łazienki, plac zabaw, taras,
miejsce ogniskowe, staw, rowery, boisko, sauna,
parking.
* Długołęka Lidia „Osada Ecosoce”
Soce 168, tel. 662 057 747, www.ecosoce.pl
12 miejsc, 4 pokoje, 2 łazienki, miejsce ogniskowe,
altanka, boisko do siatkówki i kometki, taras, wiata.
Filianowicz Michał „Ruta”
Skaryszewo 29, tel. 85 681 62 76, 506 247 485
3 miejsca, 2 pokoje, 1 łazienka, izba regionalna,
miejsce ogniskowe, drób ozdobny, obiekt sezonowy
(01 kwietnia–30 września).
* Stepaniuk Bożena „Raduha”
Puchły 62, tel. 602 430 775 – Bożena,
602 430 772 – Mirek,
e-mail: [email protected],
www.raduha.pl, www.bsa-zubr.home.pl/raduha
8 miejsc, 3 pokoje, 2 łazienki, wyżywienie (kuchnia
regionalna, dania z pieca chlebowego), rowery,
kajaki, canoe, kije do nordic walking, lornetki,
narty, chata solna (haloterapia), gorąca beczka (hot
tub), wiata, miejsce ogniskowe, możliwość rozbicia
namiotów, sala konferencyjna na 20 osób, Internet
bezprzewodowy, usługi przewodnickie.
NAREWKA
v Biegluk Walentyna i Zbigniew
Minkówka 3/1, tel. 507 181 878, 660 712 109,
e-mail: [email protected]
6 miejsc, 1 pokój 2-osobowy, 2 pokoje 4-osobowe,
łazienka, kuchnia z pełnym wyposażeniem, kuchenny piec kaflowy, TV cyfrowa, Internet, miejsce
na ognisko, duży drewniany stół ogrodowy z ławami, duża huśtawka, leżaki, grill, miejsce do gier i
zabaw dla dzieci.
Bobrowski Jerzy „Bobrowa Zagroda”
ul. Łąkowa 42, Siemianówka, tel. 85 741 57 20,
602 470 422, 6 miejsc, 2 pokoje, 1 łazienka (samodzielny dom).
Borowski Michał „U Borowskich”
Stare Masiewo 33, tel. 85 685 87 25,
e-mail: [email protected]
5 miejsc, 3 pokoje, 1 łazienka, pole namiotowe
(czynne: 1 maja–30 września).
Charkiewicz Jerzy „Karp”
Eliaszuki 44, tel. 606 116 863,
e-mail: [email protected]
10 miejsc, 4 pokoje, 2 łazienki, kajaki.
v Charkiewicz Lena „Melisa”
Planta 41, tel. 502 161 180,
e-mail: [email protected],
www.agrokwatera.eu, www.kwatera-melisa.eu
14 miejsc, 5 pokoi, 3 łazienki, boisko, plac zabaw,
wiata, miejsce ogniskowe, kajaki
* v Germaniuk Walentyna „Leśne Ranczo”
Skupowo 94, tel. 85 730 09 76, 603 068 378,
e-mail: [email protected], www.lesne-ranczo.eu
5 miejsc, 5-osobowy domek z łazienką i aneksem
kuchennym, altana, plac zabaw, miejsce ogniskowe,
rowery.
* v Gryka Władysław „Suszy Borek”
Suszczy Borek 7, tel. 85 685 60 43, 605 830 955,
e-mail: [email protected],
www.suszczyborek.pl
8 miejsc, 2 pokoje, 1 łazienka, pole namiotowe – 20
miejsc, miejsce ogniskowe, wypiek chleba, rowery.
Grzywińska Patrycja „Malwa”
Masiewo I nr 6, tel. 85 685 82 20, 605 604 621,
[email protected],
www.masiewo.bialowieza.pl, 14 miejsc, 5 pokoi,
3 łazienki (2 domy), miejsce ogniskowe, plac zabaw,
boisko, taras, Internet bezprzewodowy.
* v Ignaciuk Irena „U Ireny”
Lewkowo Stare 35
Tel. 85 685 60 97, 15 miejsc, 5 pokoi, 2 łazienki.
v Jakimiuk Grażyna i Włodzimierz
„Raj pod Jabłonią”
Lewkowo Stare 2, tel. 508 243 278,
e-mail: [email protected],
www.rajpodjablonia.pl, 20 miejsc, 2 komfortowo
urządzone domki (1 x 12 os., 1 x 8 os.), grill, miejsce
ogniskowe, rowery, konie, wyżywienie.
v Kabać Elżbieta „Sarenka”
ul. Mickiewicza 19, Narewka, tel. 606 232 528,
85 676 0576, 12 miejsc, 5 pokoi, 1 łazienka (samodzielny dom).
* v Kalinowski Anatol „Kalinówka” „Kalina”
Tarnopol „Kruhlik”, tel. 85 683 40 42, 605 434 461,
600 218 229, e-mail: [email protected],
www.agrobialowieza.pl/kalinowka,
18 miejsc, 2 domki (domek „Kalinówka” – 10 miejsc,
domek „Kalina” – 8 miejsc), pole namiotowe –
10 miejsc, boisko siatkowe, miejsce ogniskowe,
wiata, plac zabaw, rowery, kuchnia regionalna.
v Kamer Lucyna „Białowieskie Ustronie”
Janowo 35, tel. 697 374 902,
e-mail: [email protected],
www.bialowieskieustronie.com
28 miejsc, 9 pokoi, 5 łazienek, sala konferencyjna
na 60 osób, miejsce ogniskowe.
* Karczewski Andrzej „Tarpan”
Masiewo I nr 34, tel. 85 685 87 44, 793 455 702,
e-mail: [email protected], www.ktatarpan.webfabryka.pl
8 miejsc, 2 pokoje, 1 łazienka (samodzielny dom),
jazda konna, rowery.
v Karpiuk Piotr i Mirosława „Bobrowe Ranczo”
Bernacki Most 10, tel. 507 244 222, 85 684 33 22,
85 685 60 55, e-mail: [email protected],
www.agrokwatera.eu, 5 miejsc, 2 pokoje, 1 łazienka
(samodzielny dom), miejsce ogniskowe, wiata, plac
zabaw, kominek zewnętrzny, rowery, jazda konna.
* v Kozłowski Borys „Bora Zdrój”
Lewkowo Nowe 93, tel. 85 685 61 14, 693 674 840,
e-mail: [email protected],
www.bialowieza-borazdroj.pl, 31 miejsc, 9 pokoi,
6 łazienek (2 samodzielne domy), sala konferencyjna na 50 osób, boisko, sauna, rowery, miejsce
ogniskowe, plac zabaw, kajaki.
* v Kozłowska Lucyna „Białowieska Polana”
Janowo 31, tel. 85 685 85 34, 503 531 193,
e-mail: [email protected],
www.bialowieskapolana.com , 14 miejsc, 4 pokoje,
3 łazienki, sala konferencyjna na 25 osób, pole
namiotowe – 10 miejsc, plac zabaw, rowery, miejsce
ogniskowe.
Leszczyńska Magdalena ,,Dworek Rousseau’’
Świnoroje 30
tel. 22 868 27 67, 696 319 431
18 miejsc, 9 pokoi, 6 łazienek, (samodzielne apartamenty), grill, miejsce ogniskowe, bezprzewodowy
Internet, bliskość lasu.
Leszczyńska Magdalena
Pasieki 8, tel. 22 868 27 67, 696 319 431
6-8 miejsc, 3 pokoje, 3 łazienki, grill, rowery, miejsce
ogniskowe, bezprzewodowy Internet
* Łukaszuk Wiktor „Twój Raj”
Tarnopol 7a, tel. 692 570 015, 692 490 816,
e-mail: [email protected], www.twojraj.com.pl,
15 miejsc, 5 pokoi, 5 łazienek (samodzielny dom),
masaże, plac zabaw, miejsce ogniskowe, wiata, taras,
rowery, sauna, boisko.
* Marczuk Andrzej „Masiewskie Zacisze”
Nowe Masiewo 9. tel. 693 335 506,
e-mail: [email protected]
6 miejsc, 2 pokoje, 1 łazienka, taras, miejsce ogniskowe, rowery, kuligi, aneks kuchenny, kijki nordic
walking, badminton.
Milko Katarzyna „U Katarzyny”
ul. Mickiewicza 18, Narewka, tel. 85 685 81 94
5 miejsc, 4 pokoje, 1 łazienka, pole namiotowe –
5 miejsc, boisko, plac zabaw, miejsce ogniskowe.
* v Mering Joanna „Wiejskie Zacisze”
Mikłaszewo 33, tel. 85 685 85 23, 602 498 627
10 miejsc, 3 pokoje, 1 łazienka, miejsce ogniskowe,
wiata, rowery.
Nowik Jan „U Jana”
ul. Brzozowa 7, Nowa Łuka, tel. 85 684 40 00,
509 854 055, e-mail: [email protected]
8 miejsc, 3 pokoje, 1 łazienka (samodzielny dom
+ domek), pole namiotowe – 5 miejsc, miejsce
ogniskowe.
v Pańkowski Jerzy „Leśniczówka pod Wiązem”
ul. Szkolna 69, Siemianówka, tel. 85 685 70 46,
503 481 239, 10 miejsc, 4 pokoje, 1 łazienka.
* v Plebańska Elżbieta „Kresowy Bór”
Masiewo Stare 47a, tel. 697 406 502, 606 401 930,
e-mail: [email protected],
www.kresowybor.pl, 8 miejsc, 2 pokoje, 3 łazienki,
grill, rowery, wiata, taras.
*vRadziwoniuk Lilia „Przy Dąbrowie”
Świnoroje 30
tel. 85 685 80 89/694 108 535
[email protected]
www.przydabrowie.pl
10 miejsc
3 pokoje/2 łazienki
miejsce ogniskowe, plac zabaw,
Sacharczuk Elżbieta „Wiśniowy Sad”
Lewkowo Nowe 27
tel. 85 685 60 26/663 598 046
[email protected]
6miejsc
3 pokoje/1 łazienka
pole namiotowe – 15 miejsc, boisko, miejsce ogniskowe Internet, rowery
* Sajewicz Alina ,,Ruta’’
Kruhlik 27
Tel. 509 366 707
[email protected]
8 miejsc
3 pokoje, miejsce ogniskowe, taras, obiekt sezonowy
(1.V – 31.X)
v Sakowski Mariusz „Darz Bór”
Gruszki 20, tel. 85 685 81 69, 608 149 413
24 miejsca, 5 pokoi z łazienką (2–3 osobowe),
3 pokoje z łazienkami wspólnymi (2–4 osobowe),
sala konferencyjna na 40 osób, organizacja ognisk,
biesiad, wycieczek po regionie, bryczki, rowery,
kajaki, kuchnia z pełnym wyposażeniem.
Skiepko Dariusz „Nad zalewem”
ul. Lipowa 23, Siemianówka
tel. 502 109 780
[email protected]
6miejsc, 3 pokoje/ 1 łazienka (samodzielny dom)
boisko, miejsce ogniskowe, plac zabaw, rowery
v Skiepko Krystyna „Korcik”
Lewkowo Nowe 19
tel. 696 057 054 / 604 503 439
6 miejsc
2 pokoje/1 łazienka
Kajaki
Strojny Barbara, Golonko Sławomir
„Slawkonia”
Skupowo 49,
tel. 504 873 128/501 956 569
10 miejsc
3 pokoje/ 1 łazienka
pole namiotowe – 5 miejsc, staw, miejsce ogniskowe
Stolc Wiesław
Masiewo I 39
tel. 85 685 81 96
8 miejsc
3 pokoje/1 łazienka
(samodzielny dom)
Stolc Alina „Gajówka Pasieki”
Osada Pasieki
tel. 85 685 81 96
10 miejsc
2 pokoje/1 łazienka
(samodzielny dom)
v Stypułkowska Jolanta „Nad Bobrówką”
Lewkowo Nowe 19a
tel. 85 685 62 46/508 511 565
www.bialowieza.net.pl
10 miejsc
3 pokoje/1 łazienka
Szymaniuk Aleksander „Mikłaszówka”
Mikłaszewo 26
tel. 85 685 82 08/ 608 348 190
[email protected]
9 miejsc
3 pokoje/1 łazienka
(samodzielny dom)
boisko, plac zabaw, miejsce ogniskowe, rowery
Szymaniuk Maria „Zacisze”
Siemianówka, ul. Cicha 4
tel. 85 685 71 20/503 711 288
8 miejsc
3 pokoje/1 łazienka
v Wierzchowska Halina “Na Skraju Puszczy”
Zabłotczyzna 7
tel. 85 685 82 15/691
912 973/601 207 860
www.naskrajupuszczy.eu
[email protected]
8 miejsc
2 pokoje/1 łazienka
pole namiotowe – 8 miejsc, boisko, miejsce ogniskowe, rowery, Internet, taras, wiata
* v Wiszniewska Helena “U Heleny”
Narewka, ul. Białowieska 7
tel. 85 685 81 77
6 miejsc
3 pokoje/ 1 łazienka
pole namiotowe – 2 miejsca, miejsce ogniskowe,
plac zabaw, Internet, rowery
* Wołkowycki Eugeniusz “Bukwica”
Zabłotczyzna 12
tel. 85 685 80 80/607 319 760
www.bukwica.pl
[email protected]
6 miejsc
5 pokoi/ 3 łazienki
sauna, pole namiotowe – 4 miejsca, boisko, rowery,
narty
v Zabrocki Włodzimierz ,,Wieliczówka’’
Krynica 7
Tel. 517 452 841
[email protected]
6 miejsc
2 pokoje, plac zabaw, miejsce ogniskowe, wypożyczalnia rowerów, pole namiotowe
v Zubrycki Mirosław
„Żubrowy Szlak”
Babia Góra 16
tel. 85 685 70 21/507 631 138
20 miejsc
GASTRONOMIA
E członek Lokalnej Organizacji Turystycznej
„Region Puszczy Białowieskiej”
HAJNÓWKA
* Zajazd „Wrota Lasu”
ul. Piłsudskiego 14,
tel. 85 876 72 34,
e-mail: [email protected], www.wrotalasu.pl
120 miejsc (2 sale na 100 i 20 osób).
Kuchnia polska, regionalna.
*Babushka Bistro
ul. 3Maja 59k, tel. 535 007 127
e-mail: [email protected],
www.lot.bialowieza.pl
40 miejsc + dostawki pod parasolami na podwórzu,
dania regionalne, kuchnia wschodnia , obiady domowe, organizacja imprez okolicznościowych do 20 os.
Restauracja „Leśny Dworek”
ul. 3 Maja 42,
tel. 85 682 51 61, fax 85 682 51 61,
e-mail: [email protected]
160 miejsc (2sale).
Kuchnia polska, regionalna, międzynarodowa.
Restauracja „Leśniczanka”
ul. Armii Krajowej 26, tel. 85 682 24 50,
604 611 347, 600 062 175,
e-mail: [email protected],
www.lesniczanka-hajnowka.pl
210 miejsc (2 sale na 170 i 40 osób).
Obsługa imprez okolicznościowych i grup zorganizowanych po telefonicznym uzgodnieniu.
Cafe Bar „Pokusa”
ul. Armii Krajowej 26,
tel. 85 682 24 50,
60 miejsc.
Restauracja „Hajnowianka”
ul. 11 Listopada 1,
tel. 503 087 224, 430 986 888
e-mail: [email protected],
www.hajnowianka.pl
80 miejsc. Kuchnia regionalna i polska, organizacja
imprez okolicznościowych, catering.
Zajeździk „Ostatni Grosz”
Topiło 4 (przystanek końcowy kolejki wąskotorowej)
tel. 606 402 216, www.ostatnigrosz.pl
10 miejsc wewnątrz, 80 miejsc na zewnątrz
Kuchnia regionalna.
„Na Bielskiej”
ul. Bielska 23, tel. 786 250 139
Kebab w piwnicy
ul. 3 Maja 59a, tel. 501 277 631
Snacks's food
ul. ks. Ignacego Wierobieja, tel. 791 463 066,
Anatoliusz Trusiewicz Bar Szybkiej Obsługi
ul. 3 Maja, tel. 510 123 417
"Alto" Pizza
ul. 11 Listopada 1, tel. 503 34 88 88
Możliwość korzystania z posiłków obiadowych:
SP ZOZ w Hajnówce, ul. Lipowa 190,
tel. 85 682 91 13/14, 100 miejsc,
przy zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce,
ul. 3 Maja 25
(od poniedziałku do piątku 12.00–14.00),
przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii
Skłodowskiej-Curie, ul. J. Piłsudskiego 7,
tel. 533 012 511.
Stołówka
„Wieral”
przy
Zespole
Szkół
Zawodowych, ul. 3 Maja 23 (usługi gastronomiczne,
obiady okolicznościowe, catering), tel. 517 172 670,
881 349 965
Usługi cateringowe CARINO przy Zespole Szkół
z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego, ul. J.
Piłsudskiego 3, tel. 502 265 487
Bar Restauracja „Starówka”
ul. Wierobieja 21,
tel. 85 873 14 21,
www.starowka.euroadres.pl,
50 miejsc.
Kuchnia regionalna, organizacja imprez klimatycznych i okolicznościowych.
Restauracja Pizzeria „Pychotka”
ul. Armii Krajowej 20,
tel. 537 440 007,
20 miejsc.
Zestawy obiadowe, sałatki, pizza, przekąski.
„Kameleon” Kebab i Pizza
ul. 11 Listopada 1 lok. 2,
tel. 505 348 888,
e-mail: [email protected]
60 miejsc, 90 miejsc na zewnątrz.
Szeroki wybór kebabów i sosów, pizza z pieca.
Lokal gastronomiczny
ul. 3 Maja 51,
tel. 85 873 33 29/31
100 miejsc.
Zestawy śniadaniowe i kolacyjne, obiady tradycyjne.
Noclegi „Żubr”
ul. Warszawska 71,
tel. 85 683 20 67, 608 747 758
www.noclegizubr.pl
60 miejsc.
Dania regionalne.
Pizzeria „Siciliana”
ul. Górna 17,
tel. 85 683 22 66,
24 miejsca + taras.
Dowóz na terenie miasta.
BIAŁOWIEŻA
* Restauracja w Hotelu „Żubrówka****”
ul. O. Gabiec 6,
tel. 85 682 94 34, fax 85 681 25 70,
e-mail: [email protected],
www.hotel-zubrowka.pl,
200 miejsc (3 sale na 100, 70 i 30 osób).
Kuchnia regionalna, dziczyzna.
* Restauracja „Stoczek 1929”
ul. Waszkiewicza 74,
tel. 601 588 828, 85 730 32 09,
e-mail: [email protected],
www.stoczek1929.pl,
32 miejsca w lokalu + 60 miejsc w ogródku.
Specjały kuchni białoruskiej, ukraińskiej, litewskiej,
żydowskiej, polskiej i rosyjskiej, imprezy okolicznościowe, wieczory koneserów itp.
*Restauracja „Dobrochoczy” Hotel Matecznik
ul. Waszkiewicza 220, Białowieża
tel. 503 673 274
e-mail: [email protected]
www.hotelmatecznik.pl
Kuchnia regionalna, organizacja imprez okolicznościowych, bakietów, szkoleń, konfrencji itp.
„Restauracja Carska”
ul. Stacja Towarowa 4,
tel. 85 681 21 19,
602 243 228, fax 85 681 21 13,
e-mail: [email protected],
www.restauracjacarska.pl,
65 miejsc.
Kuchnia rosyjska, kuchnia polska.
Restauracja „Parkowa”
ul. Park Pałacowy 11,
tel. 730-34-46, 721 294 337,
110 miejsc, www.parkowa.bialowieza.pl
Kuchnia regionalna, myśliwska – „Białowieskie
Jadło”.
Restauracja w Hotelu „Białowieski”***
ul. Waszkiewicza 218b, tel. 85 681 20 22,
300 miejsc (2 sale na 200 i 100 osób).
Kuchnia polska, regionalna i międzynarodowa.
* „Polana Żubra”
Pogorzelce 49,
tel. 607 531 995, 85 744 63 32,
www.polanazubra.pl
50 miejsc.
Sala z kominkiem dla 60 osób, kącik zabaw dla dzieci,
zadaszona i oświetlona wiata (60 miejsc), miejsce ogniskowe, latem stoliki na wolnym powietrzu, bezpośrednie
sąsiedztwo Puszczy Białowieskiej, możliwość obserwacji
ptaków i zwierząt, zielony parking, wypożyczalnia rowerów, materiały promocyjne regionu i pamiątki.
Klubokawiarnia Walizka
ul. Waszkiewicza 148,
tel. 505 323 427,
www.facebook.com/WalizkaKlubokawiarnia
25 miejsc.
Organizacja imprez kulturalnych (wernisaży, warsztatów
itp.), lekkie posiłki, ciasta, desery.
Zajazd „Gawra”
ul. Południowa 2,
tel. 85 681 28 04, fax 85 681 24 84,
45 miejsc.
Kuchnia regionalna.
„Knieja” przy DPS „Rokitnik”
ul. Centura 2,
tel. 85 681 24 24, 85 681 25 08,
46 miejsc.
Kuchnia regionalna.
Pensjonat „Unikat”
ul. Waszkiewicza 39,
tel./fax 85 681 27 74
70 miejsc (2 sale na 40 i 30 osób).
Kuchnia regionalna, dziczyzna.
Gospoda „Pasibrzuch”
ul. Nowa 32,
tel. 85 68 12 778, 602 261 738,
www.wypoczynekwbialowiezy.pl
Kuchnia regionalna, myśliwska.
„Karczma Osocznika” w Sioło Budy
Budy 41,
tel. 85 681 29 78,
www.siolobudy.pl
220 miejsc (2 sale na 200 i 20 osób).
Kuchnia regionalna, białoruska, ukraińska, dania
z dziczyzny.
Zajazd Myśliwski „U Kolarza”
Budy 73,
tel. 604 444 464, 600 099 464,
50 miejsc.
Oryginalna kuchnia puszczańska, organizacja rajdów
rowerowych, imprezy okolicznościowe, spotkania
biesiadne, kuligi, ogniska.
Zajazd „Nad Stawami”
Parking przy biurze PTTK Białowieża,
tel. 608 192 955,
60 miejsc.
Kuchnia regionalna.
Galeria & Cafe „Sarenka”
ul. Waszkiewicza 8,
tel. 504 087 128, 501 956 569
Restauracja Pokusa
ul. Olgi Gabiec 15, tel. 692 136 469
e-mail: [email protected],
www. restauracja-pokusa.pl
Kuchnia regionalna, imprezy okolocznościowe,
catering.
Bar Biesiada
ul. Waszkiewicza 38, tel. 796 642 012
Możliwość korzystania z posiłków obiadowych:
w Szkole Podstawowej
ul. Waszkiewicza 2, tel. (85) 681 23 37 – 80 miejsc
w Zespole Szkół Leśnych
ul. Park Dyrekcyjny 1, tel. (85) 681 24 04 – 80 miejsc
DUBICZE CERKIEWNE
Zajazd „U Jana”
Na trasie Hajnówka – Kleszczele,
tel. 501 294 562, 692 888 852,
46 miejsc.
Dania obiadowe, obiady dla grup, biesiady, kuligi,
tradycyjne wyroby mięsne, pamiątki
Pub „Sena”
ul. Parkowa 1, Dubicze Cerkiewne,
tel. 85 685 21 50, 601 258 327,
e-mail: [email protected],
www.koral-dubicze.webd.pl
80 miejsc.
Kuchnia regionalna.
Dom Gościnny przy stacji paliw Pronar
ul. Główna 5, Dubicze Cerkiewne,
tel. 85 685 20 13, 608 736 166,
200 miejsc.
Dania obiadowe, imprezy okolicznościowe.
NAREWKA
* Restauracja Bojarski Gościniec w Narewce
ul. Ogrodowa 28,
tel. 606 232 528, 606 264 022, 85 676 05 76,
e-mail: [email protected],
www.bojarskigosciniec.pl
120 miejsc (sala), 60 miejsc (taras widokowy).
Kuchnia regionalna, dania obiadowe, obiady wydawane codziennie.

Podobne dokumenty