meteorolog - Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Kanadzie

Transkrypt

meteorolog - Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Kanadzie
METEOROLOG
SPRAWNOŚĆ DO STOPNIA - ĆWIK / PIONIERKA
WYMAGANIA
1. Opisze poszczególne warstwy atmosfery ziemskiej pod względem
składu i zjawisk w nich występujących.
2. Wytłumaczy zasady cyrkulacji atmosfery na kuli ziemskiej dla
obszaru Kanady oraz na terenach nad jeziorami i terenami górzystymi.
3. Potrafi przewidzieć pogodę w dniu następnym:
a. Na
podstawie
informacji
meteorologicznych
(np.
z
odczytu
mapy
meteorologicznej).
b. Z obserwacji zjawisk atmosferycznych: zmiany temperatur, ciśnienia, wiatru,
rodzaju chmur, koloru zachodzącego słońca, mgły itp.
c. Obserwacji zjawisk przyrodniczych (zachowanie roślin, zwierząt).
4. Opowie ciekawie o burzy, tajfunie, trąbie powietrznej, zorzy polarnej na zbiórce w
zastępie lub drużynie.
5. Poda przykłady oddziaływania człowieka na klimat.
6. Zwiedzi z zastępem lub drużyną stację meteorologiczną.
_____|_____|_____
Data otwarcia próby
________________________________
Zdobywający sprawność
__________________________________
Imię i nazwisko instruktora
_____|_____|_____
Data zamknięcia próby
__________________________________
Podpis instruktora
7.
REFERAT HARCERSKI
ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ W KANADZIE

Podobne dokumenty