Urzędowy Wykaz 2010 Część 1 A (29.03.2010)

Komentarze

Transkrypt

Urzędowy Wykaz 2010 Część 1 A (29.03.2010)
Załącznik do obwieszczenia Prezesa Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
z dnia 30 marca 2010 r.
CZĘŚĆ 1 A. WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH DOPUSZCZONYCH
DO OBROTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Nazwa produktu
leczniczego
Lp.
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
1
Abaktal
Pefloxacinum
roztwór do infuzji
80 mg/ml
10 amp. 5 ml
Lz
Sandoz GmbH
618
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
PL
SLO
2
Abaktal
Pefloxacinum
tabletki powlekane
400 mg
10 tabl.
Rp
Sandoz GmbH
617
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
PL
SLO
3
ABE
Preparat złożony
płyn na skórę
409
Inco-Veritas S.A.
Oddział w Górze Kalwarii
Wydział Produkcji Leków
PL
St. Mary's Pharmaceutical
Unit
GB
4
Abelcet
Amphotericinum B
koncentrat do
sporządzania
zawiesiny do infuzji
5
Abropernol N
Preparat homeopatyczny
tabletki
6
Abrotanum
Preparat homeopatyczny
granulki;
7
Absenor
Natrii valproas
8
Absenor
Natrii valproas
9
Acard
10
Acatar
1 op. 8 g
5 mg/ml
10 fiol. 20 ml
50 tabl.
2CH-200CH, 1 butelka 30 ml
6K-CMK;
1 butelka 60 ml
1 butelka 125 ml
granulki w pojemniku 2CH-200CH, 1 butelka 250 ml
jednodawkowym;
6K-CMK;
1 op. 1 g
1 op. 4 g
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH,
6K-CMK.
OTC Inco-Veritas S.A.
Lz
Cephalon Ltd.
9739
PL
OTC Biologische Heilmittel
Heel GmbH
IL-3444/lLNH Biologische Heilmittel
Heel GmbH
D
OTC: Boiron S.A.
2CH15CH
IL-3398/LN-H Boiron S.A.
F
Rp:
16CH200CH
; 6KCMK
300 mg
100 tabl.
Rp
Orion Corporation
12748
Orion Corporation Orion
Pharma
FIN
500 mg
100 tabl.
Rp
Orion Corporation
12747
Orion Corporation Orion
Pharma
FIN
Acidum acetylsalicylicum
tabletka o
przedłużonym
uwalnianiu
tabletka o
przedłużonym
uwalnianiu
tabletki dojelitowe
75 mg
30 tabl.
60 tabl.
6725
aerozol do nosa,
roztwór
0,5 mg/ml
(0,05%)
1 poj. 15 ml
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Universal Products
(Lytham) Manufacturing
Ltd.
PL
Oxymetazolini
hydrochloridum
OTC Warszawskie Zakłady
OTC Farmaceutyczne POLFA
S.A.
OTC US Pharmacia Sp. z o.o.
Strona 1 z 854
8303
GB
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
11
Acatar Acti-Tabs
12
Acatar Zatoki
13
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Pseudoephedrini
hydrochloridum
+ Triprolidini
hydrochloridum
Ibuprofenum
+ Pseudoephedrini
hydrochloridum
tabletki
60 mg
+ 2,5 mg
6 tabl.
12 tabl.
OTC US Pharmacia Sp. z o.o.
OTC
11149
US Pharmacia Sp. z o.o.
PL
tabletki powlekane
200 mg
+ 30 mg
6 tabl.
12 tabl.
24 tabl.
OTC US Pharmacia Sp. z o.o.
OTC
OTC
11339
US Pharmacia Sp. z o.o.
PL
ACC 600
Acetylcysteinum
tabletki musujące
600 mg
10 tabl.
20 tabl.
Rp
Rp
Sandoz GmbH
6910
Salutas Pharma GmbH
D
14
ACC 600 Hot
Acetylcysteinum
proszek do
600 mg/3 g
sporządzania
roztworu doustnego
10 sasz. 3 g
Rp
Sandoz GmbH
8922
Salutas Pharma GmbH
D
15
ACC Hot Max
Acetylcysteinum
granulat do
200 mg
sporządzania
roztworu doustnego
20 sasz. 3 g
OTC Sandoz GmbH
8921
Salutas Pharma GmbH
D
16
ACC Max
Acetylcysteinum
200 mg
20 sasz. 3 g
OTC Sandoz GmbH
3316
Salutas Pharma GmbH
D
17
ACC Max
Acetylcysteinum
proszek do
sporządzania
roztworu
tabletki
200 mg
20 tabl.
OTC Sandoz GmbH
9226
Salutas Pharma GmbH
D
18
ACC Max
Acetylcysteinum
tabletki musujące
200 mg
20 tabl.
OTC Sandoz GmbH
9906
Salutas Pharma GmbH
D
19
ACC mini
Acetylcysteinum
20 sasz. 3 g
OTC Sandoz GmbH
3315
Salutas Pharma GmbH
D
20
ACC mini
Acetylcysteinum
proszek do
100 mg
sporządzania
roztworu
proszek do
20 mg/ml
sporządzania
roztworu doustnego
1 butelka - 30 g proszku
1 butelka - 60 g proszku
OTC Sandoz GmbH
OTC
8246
Salutas Pharma GmbH
D
21
ACC mini
Acetylcysteinum
tabletki
100 mg
20 tabl.
OTC Sandoz GmbH
9225
Salutas Pharma GmbH
D
22
ACC mini
Acetylcysteinum
tabletki musujące
100 mg
20 tabl.
OTC Sandoz GmbH
3312
Salutas Pharma GmbH
D
23
Accolate
Zafirlukastum
tabletki powlekane
20 mg
Astra Zeneca UK Ltd.
7719
Astra Zeneca UK Ltd.
24
Accupro 5
Quinaprilum
tabletki powlekane
5 mg
Gödecke GmbH
7069
Gödecke GmbH
D
25
Accupro 10
Quinaprilum
tabletki powlekane
10 mg
Gödecke GmbH
7070
Gödecke GmbH
D
26
Accupro 20
Quinaprilum
tabletki powlekane
20 mg
28 tabl.
56 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
Gödecke GmbH
7071
Gödecke GmbH
D
Strona 2 z 854
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
GB
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
27
Accupro 40
Quinaprilum
tabletki powlekane
28
Accusol 35
Preparat złożony
29
Accusol 35 Potassium
2 mmol/l
Preparat złożony
30
Accusol 35 Potassium
4 mmol/l
31
Dawka
40 mg
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
28 tabl.
56 tabl.
Rp
Rp
Gödecke GmbH
10801
Gödecke GmbH
roztwór do
hemofiltracji,
hemodializy i
hemodiafiltracji
roztwór do
hemofiltracji,
hemodializy i
hemodiafiltracji
2 worki 5 l
Rp
Baxter Polska Sp. z o.o.
12260
Baxter Healthcare S.A.
Bieffe Medital S.p.A.
IRL
I
2 worki 5 l
Rp
Baxter Polska Sp. z o.o.
12261
Baxter Healthcare S.A.
Bieffe Medital S.p.A.
IRL
I
Preparat złożony
roztwór do
hemofiltracji,
hemodializy i
hemodiafiltracji
2 worki 5 l
Rp
Baxter Polska Sp. z o.o.
12262
Baxter Healthcare S.A.
Bieffe Medital S.p.A.
IRL
I
Accuzide
Hydrochlorothiazidum
+ Quinaprilum
tabletki powlekane
12,5 mg
+ 10 mg
30 tabl.
Rp
Parke Davis GmbH
8673
Gödecke GmbH
D
32
Accuzide 20
Hydrochlorothiazidum
+ Quinaprilum
tabletki powlekane
12,5 mg
+ 20 mg
30 tabl.
Rp
Parke Davis GmbH
8674
Gödecke GmbH
D
33
Acecor
Acebutololum
tabletki powlekane
400 mg
30 tabl.
Rp
6665
Doppel Farmaceutici S.r.l.
I
34
Acenocumarol WZF
Acenocoumarolum
tabletki
1 mg
60 tabl.
Rp
10750
Acenocumarol WZF
Acenocoumarolum
tabletki
4 mg
60 tabl.
Rp
36
Acenol
Paracetamolum
tabletki
300 mg
6 tabl.
20 tabl.
OTC
OTC
37
Acenol Forte
Paracetamolum
tabletki
500 mg
20 tabl.
OTC
38
Acerin
Acidum salicylicum
+ Acidum lacticum
płyn do stosowania
na skórę
(195 mg
+ 98 mg)/g
1 op. 8 g
OTC
2442
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
"GALENA"
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy Galena
Zakład Nr 2
Scan-Anida Sp. z o.o.
PL
35
SPA Societa Prodotti
Antibiotici S.p.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
"GALENA"
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
"GALENA"
Scan-Anida Sp. z o.o.
39
Acesan
Acidum acetylsalicylicum
tabletki
30 mg
60 tabl.
OTC Sun-Farm Sp. z o.o.
325
Sun-Farm Sp. z o.o.
PL
40
Acesan
Acidum acetylsalicylicum
tabletki
50 mg
60 tabl.
OTC Sun-Farm Sp. z o.o.
326
Sun-Farm Sp. z o.o.
PL
41
Acesan
Acidum acetylsalicylicum
tabletki
75 mg
60 tabl.
200 tabl.
OTC Sun Farm Sp. z o.o.
OTC
327
Sun-Farm Sp. z o.o.
PL
42
Acespargin
Kalii Nacetylhydrogenoaspartas
tabletki
46 mg K+
30 tabl.
2105
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
FILOFARM
PL
Strona 3 z 854
Rp
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
FILOFARM
557
1402
2559
D
PL
PL
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
43
Acetylcysteine Sandoz
Acetylcysteinum
roztwór do infuzji
100 mg/ml
44
Achillea Millefolium
Preparat homeopatyczny
granulki
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
Dawka
Wielkość opakowania
5 amp. 3 ml
10 amp. 3 ml
50 amp. 3 ml
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
Sandoz GmbH
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
7893
Jenahexal Pharma GmbH
Salutas Pharma GmbH
D
D
19242
Boiron S.A.
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
45
Aciclovir Jelfa
Aciclovirum
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
250 mg
5 fiol. proszku
Lz
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
4052
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
PL
46
Acidum Folicum Hasco
Acidum folicum
tabletki
5 mg
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
Rp
Rp
Rp
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
10272
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
PL
47
Acidum folicum Hasco
Acidum folicum
tabletki
15 mg
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
Rp
Rp
Rp
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
10273
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
PL
48
Acidum folicum Polfarmex
Acidum folicum
tabletki
5 mg
30 tabl. w blistrze
30 tabl. w fiolce
Rp
Rp
Polfarmex S.A.
10032
Polfarmex S.A.
PL
49
Acidum folicum Polfarmex
Acidum folicum
tabletki
15 mg
30 tabl w fiolce
30 tabl. w blistrze
Rp
Rp
Polfarmex S.A.
10033
Polfarmex S.A.
PL
50
Acidum folicum Richter
Acidum folicum
tabletki
5 mg
30 tabl.
Rp
51
Acidum folicum Richter
Acidum folicum
tabletki
15 mg
30 tabl.
52
Acidum phosphoricum
complexe Nr 5
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
53
Acifolik
Acidum folicum
tabletki
1 butelka 30 ml
0,4 mg
30 tabl.
60 tabl.
Strona 4 z 854
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
Rp Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
OTC Laboratoires Lehning
Rp
Rp
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
1092
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
1093
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
IL-5346/LNH Laboratoires Lehning
10274
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
PL
PL
F
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
54
Acifungin
Preparat złożony
roztwór na skórę
1 butelka 30 ml
OTC Zakłady Farmaceutyczne
"UNIA" Spółdzielnia Pracy
2389
Zakłady FarmaceutycznoAerozolowe "UNIA"
PL
55
Acifungin forte
Preparat złożony
roztwór na skórę
1 butelka 30 ml
OTC Zakłady Farmaceutyczne
"UNIA" Spółdzielnia Pracy
2390
Zakłady FarmaceutycznoAerozolowe "UNIA"
PL
56
Aciprex
Escitalopramum
tabletki powlekane
5 mg
7 tabl.
10 tabl.
14 tabl. (1 x 14)
14 tabl. (2 x 7)
20 tabl.
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
30 tabl.
30 tabl. (3 x 10)
56 tabl. (4 x 14)
56 tabl. (8 x 7)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Biofarm Sp. z o.o.
16361
Biofarm Sp. z o.o.
Dragenopharm Apotheker
Pueschl GmbH
PL
D
57
Aciprex
Escitalopramum
tabletki powlekane
10 mg
7 tabl.
10 tabl.
14 tabl. (1 x 14)
14 tabl. (2 x 7)
20 tabl.
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
30 tabl.
30 tabl. (3 x 10)
56 tabl. (4 x 14)
56 tabl. (8 x 7)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Biofarm Sp. z o.o.
16362
Biofarm Sp. z o.o.
Dragenopharm Apotheker
Pueschl GmbH
PL
D
58
Aciprex
Escitalopramum
tabletki powlekane
15 mg
7 tabl.
10 tabl.
14 tabl. (1 x 14)
14 tabl. (2 x 7)
20 tabl.
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
30 tabl.
30 tabl. (3 x 10)
56 tabl. (4 x 14)
56 tabl. (8 x 7)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Biofarm Sp. z o.o.
16363
Biofarm Sp. z o.o.
Dragenopharm Apotheker
Pueschl GmbH
PL
D
Strona 5 z 854
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
59
Aciprex
Escitalopramum
tabletki powlekane
20 mg
7 tabl.
10 tabl.
14 tabl. (1 x 14)
14 tabl. (2 x 7)
20 tabl.
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
30 tabl.
30 tabl. (3 x 10)
56 tabl. (4 x 14)
56 tabl. (8 x 7)
60
Acitstav
Glucosamini
hydrochloridum
tabletki musujące
1500 mg
20 tabl.
30 tabl.
40 tabl.
60 tabl.
61
Acivalor
Valaciclovirum
tabletki powlekane
500 mg
10 tabl.
Rp
62
Acix 250
Aciclovirum
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
250 mg
10 fiol. proszku
63
Acix 500
Aciclovirum
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
500 mg
64
Aclotin
Ticlopidini hydrochloridum tabletki powlekane
65
Acne-Derm
Acidum azelaicum
krem
66
Acnevulten fix
Equiseti herba
+ Taraxaci herba cum
radice
+ Violae arvensis herba
67
Acodin
68
Acodin 150 Junior
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Biofarm Sp. z o.o.
16364
Biofarm Sp. z o.o.
Dragenopharm Apotheker
Pueschl GmbH
OTC Biofarm Sp. z o.o.
OTC
OTC
OTC
12642
E-Pharma Trento S.p.A.
Temapharm Sp. z o.o.
15806
Pharmathen S.A.
Lz
Sandoz GmbH
8680
Salutas Pharma GmbH
D
10 fiol. proszku
Lz
Sandoz GmbH
8681
Salutas Pharma GmbH
D
250 mg
20 tabl.
60 tabl.
Rp
Rp
ICN Polfa Rzeszów S.A.
6671
ICN Polfa Rzeszów S.A.
PL
200 mg/g
1 tuba 20 g
OTC Zakłady Farmaceutyczne
"UNIA" Spółdzielnia Pracy
8627
Zakłady Farmaceutyczne
"UNIA" Spółdzielnia Pracy
PL
mieszanka ziołowa w (0,5 g + 1 g
torebkach do
+ 0,5 g)
zaparzania
/sasz.
20 sasz. 2 g
30 sasz. 2 g
OTC Herbapol Lublin S.A.
OTC
1976
Herbapol Lublin S.A.
Herbapol Lublin S.A.
Oddział w Białymstoku
PL
PL
Dextromethorphani
hydrobromidum
tabletki
15 mg
30 tabl.
OTC Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
4042
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.,
Oddział w Rzeszowie
PL
Dexpanthenolum
+ Dextromethorphanum
hydrobromidum
syrop
(50 mg
+ 7,5 mg)
/5 ml
1 butelka 100 ml
1 butelka 100 ml
316
Sanofi Winthrop Industrie
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.,
Oddział w Rzeszowie
F
PL
Strona 6 z 854
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
Rp
Rp
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
PL
D
I
GR
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
69
Acodin 300
Dexpanthenolum
+ Dextromethorphani
hydrobromidum
syrop
70
Aconitum / China comp.
Preparat homeopatyczny
granulki
1 butelka 20 g
71
Aconitum comp.
Preparat homeopatyczny
1 butelka 10 ml
72
Aconitum-Dagomed 1 Grypa Preparat homeopatyczny
krople do uszu,
roztwór
granulki
73
Aconitum Napellus
Preparat homeopatyczny
granulki
(50 mg
+ 15 mg)
/5 ml
Wielkość opakowania
1 butelka 100 ml
1 butelka 100 ml
1 butelka 7 g
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
74
Actaea Racemosa
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
granulki
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
75
Act-HiB
Vaccinum haemophili
stripe b coniugatum
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
10 mcg
/0,5 ml
1 fiol. proszku + rozp. amp.strzyk. bez igły
0,5 ml
1 fiol. proszku + rozp. amp.strzyk. z 2 igłami
0,5 ml
1 fiol. proszku + rozp. amp.strzyk. z igłą 0,5 ml
Strona 7 z 854
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
OTC
Rp
Numer
pozwolenia
317
Wytwórca
Sanofi Winthrop Industrie
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.,
Oddział w Rzeszowie
Kraj
wytwórcy
F
PL
WALA-Heilmittel GmbH
IL-5058/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
OTC WALA-Heilmittel GmbH
IL-5057/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
OTC Dagomed-Pharma Sp. z
o.o.
OTC Boiron S.A.
(5CH15CH)
12816
PL
19324
Dagomed-Pharma Sp. z
o.o.
Boiron S.A.
19280
Boiron S.A.
F
3468
Sanofi Pasteur S.A.
F
F
Rp
(2CH4CH;
16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Boiron S.A.
(5CH15CH)
Rp
(2CH4CH;
16CH200CH
; 6KCMK)
Rp
Rp
Rp
Sanofi Pasteur S.A.
Lp.
76
Nazwa produktu
leczniczego
Actifed
Skład
Postać
farmaceutyczna
Triprolidini hydrochloridum syrop
+ Pseudoephedrini
hydrochloridum
+ Dextromethorphani
hydrobromidum
Dawka
(1,25 mg
+ 30 mg
+ 10 mg)
/5 ml
Wielkość opakowania
1 butelka 100 ml
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC McNeil Products Ltd. C/O
Johnson & Johnson Ltd.
77
ActiFlu Extra C
Paracetamolum
+ Acidum ascorbicum
+ Phenylephrini
hydrochloridum
proszek do
(650 mg
sporządzania
+ 50 mg
roztworu doustnego +10 mg)
/sasz.
5 sasz.
8 sasz.
10 sasz.
78
Actilyse 10
Alteplasum
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do infuzji
10 mg
1 fiol. proszku + rozp. 10 ml
Lz
79
Actilyse 20
Alteplasum
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do infuzji
20 mg
1 fiol. proszku + rozp. 20 ml
80
Actilyse 50
Alteplasum
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do infuzji
50 mg
1 fiol. proszku + rozp. 50 ml
81
Actitrin
Triprolidini hydrochloridum syrop
+ Pseudoephedrini
hydrochloridum
+ Dextromethorphani
hydobromidum
(1,25 mg
+ 30 mg
+ 10 mg)
/5 ml
1 butelka 100 ml
82
Activelle
Estradiolum
+ Norethisteronum
tabletki powlekane
1 mg
+ 0,5 mg
28 tabl.
Rp
83
Actonel
Risedronatum natricum
tabletki powlekane
5 mg
14 tabl.
28 tabl.
84
Actonel
Risedronatum natricum
tabletki powlekane
30 mg
85
Actonel
Risedronatum natricum
tabletki powlekane
35 mg
4862
Wytwórca
Glaxo Wellcome GmbH &
Co. KG
Glaxo Wellcome
Operations
Kraj
wytwórcy
D
GB
11154
US Pharmacia Sp. z o.o.
PL
Boehringer Ingelheim
International GmbH
6884
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co. KG
D
Lz
Boehringer Ingelheim
International GmbH
314
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co. KG
D
Lz
Boehringer Ingelheim
International GmbH
248
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co. KG
D
10408
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
PL
Novo Nordisk A/S
4512
Novo Nordisk A/S
DK
Rp
Rp
Sanofi-Aventis AB
11839
Procter & Gamble
Pharmaceuticals
Germany GmbH
D
28 tabl.
Rp
Sanofi-Aventis AB
11838
Procter & Gamble
Pharmaceuticals
Germany GmbH
D
1 tabl.
2 tabl.
4 tabl.
12 tabl.
16 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Sanofi-Aventis AB
11837
Procter & Gamble
Pharmaceuticals
Germany GmbH
D
Strona 8 z 854
OTC US Pharmacia Sp. z o.o.
OTC
OTC
Numer
pozwolenia
OTC Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
86
Acular
Ketorolacum
krople do oczu,
roztwór
5 mg/ml
1 butelka 3 ml
1 butelka 5 ml
1 butelka 10 ml
Rp
Rp
Rp
Allergan Pharmaceuticals
Ireland
11327
Allergan Pharmaceuticals
Ireland
IRL
87
Acurenal
Quinaprilum
tabletki powlekane
5 mg
30 tabl.
Rp
ICN Polfa Rzeszów S.A.
11254
ICN Polfa Rzeszów S.A.
Polfarmex S.A.
PL
PL
88
Acurenal
Quinaprilum
tabletki powlekane
10 mg
30 tabl.
Rp
ICN Polfa Rzeszów S.A.
11255
ICN Polfa Rzeszów S.A.
Polfarmex S.A.
PL
PL
89
Acurenal
Quinaprilum
tabletki powlekane
20 mg
30 tabl.
Rp
ICN Polfa Rzeszów S.A.
11256
ICN Polfa Rzeszów S.A.
Polfarmex S.A.
PL
PL
90
Acutral
Tramadoli hydrochloridum tabletki powlekane
+ Paracetamolum
37,5 mg
+ 325 mg
2 tabl.
10 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Grünenthal GmbH
11190
Grünenthal GmbH
Janssen-Cilag S.p.A.
D
I
91
Acuver
Betahistini
dihydrochloridum
roztwór doustny
8 mg/dawkę 1 butelka 60 ml
odmierzoną 1 butelka 120 ml
Rp
Rp
Cyathus Exquirere
Pharmaforschungs GmbH
15533
I
92
Acyclovir 200 Stada
Aciclovirum
tabletki
200 mg
9781
D
Acyclovir 400 Stada
Aciclovirum
tabletki
400 mg
Rp
Rp
Rp
Stadapharm GmbH
93
25 tabl.
100 tabl.
35 tabl.
Laboratorio
Farmacologico Milanese
S.r.l.
STADA Arzneimittel AG
Stadapharm GmbH
9782
STADA Arzneimittel AG
D
94
Acyclovir 800 Stada
Aciclovirum
tabletki
800 mg
35 tabl.
Rp
Stadapharm GmbH
9783
STADA Arzneimittel AG
D
95
Acydex
Anastrozolum
tabletki powlekane
1 mg
28 tabl.
Rp
Temapharm Sp. z o.o.
15628
Cemelog BRS Ltd.
H
96
Adalat Gits 30
Nifedipinum
tabletki powlekane o 30 mg
przedłużonym
uwalnianiu
28 tabl.
Rp
Bayer Schering Pharma
AG
4887
Bayer Schering Pharma
AG
D
97
Adalat Gits 60
Nifedipinum
tabletki powlekane o 60 mg
przedłużonym
uwalnianiu
28 tabl.
Rp
Bayer Schering Pharma
AG
4888
Bayer Schering Pharma
AG
D
98
Adamon SR 50
Tramadoli hydrochloridum kapsułki o
przedłużonym
uwalnianiu
50 mg
10 kaps.
30 kaps.
50 kaps.
Rp
Rp
Rp
Meda Pharma GmbH
& Co. KG
9360
Temmler Pharma GmbH
& Co.KG
D
99
Adamon SR 100
Tramadoli hydrochloridum kapsułki o
przedłużonym
uwalnianiu
100 mg
10 kaps.
30 kaps.
50 kaps.
Rp
Rp
Rp
Meda Pharma GmbH
& Co. KG
9361
Temmler Pharma GmbH
& Co.KG
D
100 Adamon SR 150
Tramadoli hydrochloridum kapsułki o
przedłużonym
uwalnianiu
150 mg
10 kaps.
30 kaps.
50 kaps.
Rp
Rp
Rp
Meda Pharma GmbH
& Co. KG
9362
Temmler Pharma GmbH
& Co.KG
D
101 Adamon SR 200
Tramadoli hydrochloridum kapsułki o
przedłużonym
uwalnianiu
200 mg
10 kaps.
30 kaps.
50 kaps.
Rp
Rp
Rp
Meda Pharma GmbH
& Co. KG
9363
Temmler Pharma GmbH
& Co.KG
D
Strona 9 z 854
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
102 Adartrel
103 Adartrel
104 Adartrel
105 Adartrel
Skład
Ropinirolum
Ropinirolum
Ropinirolum
Ropinirolum
Postać
farmaceutyczna
tabletki powlekane
tabletki powlekane
tabletki powlekane
tabletki powlekane
Dawka
Wielkość opakowania
0,25 mg
2 tabl.
12 tabl.
0,5 mg
28 tabl.
84 tabl.
1 mg
28 tabl.
84 tabl.
2 mg
28 tabl.
84 tabl.
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
Numer
pozwolenia
12423
12424
12425
12426
Wytwórca
Glaxo Wellcome GmbH
& Co. KG
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals
Glaxo Wellcome GmbH
& Co. KG
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals
Glaxo Wellcome GmbH
& Co. KG
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals
Glaxo Wellcome GmbH
& Co. KG
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals
Kraj
wytwórcy
D
GB
D
GB
D
GB
D
GB
106 Adavin
Nicergolinum
tabletki drażowane
10 mg
30 tabl.
50 tabl.
Rp
Rp
Sandoz GmbH
1724
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
PL
SLO
107 Adavin 4 mg Iniekcje
Nicergolinum
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
4 mg
5 fiol. proszku + 5 amp.
rozp. 4 ml
Rp
Sandoz GmbH
3261
Lek Pharmaceuticals d.d.
SLO
108 Addamel N
Roztwór pierwiastków
śladowych
koncentrat do
sporządzania
roztworu do infuzji
20 amp. 10 ml
Lz
Fresenius Kabi AB
2718
Fresenius Kabi Norge AS
N
109 Addiphos
Kalii dihydrophosphas
+ Natrii hydrophosphas
+ Kalii hydroxidum
koncentrat do
sporządzania
roztworu do infuzji
(170,1 mg
+ 133,5 mg
+ 14 mg)/ml
10 fiol. 20 ml
Lz
Fresenius Kabi AB
2717
Fresenius Kabi Norge AS
N
110 Additiva Witamina C
o smaku cytrynowym
Acidum ascorbicum
tabletki musujące
1g
10 tabl.
20 tabl.
6881
N.P. Pharma Sp. z o.o.
PL
111 Adenocor
Adenosinum
roztwór do
wstrzykiwań
3 mg/ml
6 fiol. 2 ml
3747
Glaxo Wellcome
Production
Sanofi-Aventis SA
F
112 Adipine
Amlodipinum
tabletki
5 mg
30 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
300 tabl.
500 tabl.
Strona 10 z 854
OTC N.P. Pharma Sp. z o.o.
OTC
Lz
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Sanofi-Aventis France
ICN Polfa Rzeszów S.A.
14516
ICN Polfa Rzeszów S.A.
Specifar S.A.
E
PL
GR
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
113 Adipine
Amlodipinum
tabletki
10 mg
30 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
500 tabl.
114 Adonis Vernalis
Preparat homeopatyczny
granulki
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
ICN Polfa Rzeszów S.A.
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
14517
ICN Polfa Rzeszów S.A.
Specifar S.A.
19175
Boiron S.A.
F
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Pfizer Europe MA EEIG
10697
PL
4710
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Actavis Italy S.p.A.
OTC Boiron S.A.
(5CH15CH)
PL
GR
Rp
(2CH4CH;
16CH200CH
; 6KCMK)
115 Adrenalina WZF
Adrenalinum
roztwór do
wstrzykiwań
300 mcg/0,3 1 amp.-strzyk. 1 ml
ml
Rp
116 Adriblastina PFS
Doxorubicini
hydrochloridum
roztwór do
wstrzykiwań
2 mg/ml
1 fiol. 5 ml
1 fiol. 25 ml
Lz
Lz
117 Adriblastina PFS
Doxorubicini
hydrochloridum
roztwór do
wstrzykiwań
2 mg/ml
1 fiol. 5 ml
1 fiol. 25 ml
Lz
Lz
Pfizer Europe MA EEIG
8718
Pfizer Italia S.r.l.
I
118 Adriblastina R.D.
Doxorubicini
hydrochloridum
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
10 mg
1 fiol. proszku
+ 1 amp. rozp.
Lz
Pfizer Europe MA EEIG
2356
Actavis Italy S.p.A.
I
119 Adriblastina R.D.
Doxorubicini
hydrochloridum
50 mg
1 fiol. proszku
Lz
Pfizer Europe MA EEIG
2357
Actavis Italy S.p.A.
I
120 Adrimedac
Doxorubicini
hydrochloridum
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
roztwór do
wstrzykiwań
2 mg/ml
1 butelka 100 ml
5 butelek 100 ml
1 fiol. 5 ml
1 fiol. 10 ml
1 fiol. 25 ml
10 fiol. 5 ml
10 fiol. 10 ml
10 fiol. 25 ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
medac GmbH
11337
medac GmbH
D
121 Advantan
Methylprednisoloni
aceponas
emulsja na skórę
1 mg/g
1 tuba 15 g
1 tuba 25 g
1 tuba 50 g
Rp
Rp
Rp
Intendis GmbH
7180
Intendis Manufacturing
S.p.A.
I
Strona 11 z 854
I
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
122 Advantan
Methylprednisoloni
aceponas
krem
1 mg/g
1 tuba 15 g
1 tuba 25 g
1 tuba 50 g
Rp
Rp
Rp
Intendis GmbH
7179
Intendis Manufacturing
S.p.A.
I
123 Advantan
Methylprednisoloni
aceponas
maść
1 mg/g
1 tuba 15 g
1 tuba 25 g
1 tuba 50 g
Rp
Rp
Rp
Intendis GmbH
7181
Intendis Manufacturing
S.p.A.
I
124 Aero-OM
Simeticonum
tabletki do
rozgryzania i żucia
42 mg
20 tabl.
60 tabl.
15941
Isosorbidi dinitras
1,25 mg
/dawkę
1 poj. 18 ml (200 dawek)
126 Aerrane
Isofluranum
aerozol do
stosowania w jamie
ustnej, roztwór
płyn do anestezji
wziewnej
OM Portuguesa
Laboratorios de
Especialidades
Farmaceuticas S.A.
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
P
125 Aerosonit
OTC OM Portuguesa
OTC Laboratorios de
Especialidades
Farmaceuticas S.A.
Rp GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
100 %
1 butelka 100 ml
1 butelka 250 ml
6 butelek 100 ml
6 butelek 250 ml
127 Aescin
Escinum
tabletki powlekane
20 mg
30 tabl.
90 tabl.
128 Aescin
Escinum + Diethylamini
salicylas + Heparinum
żel
(20 mg
+ 50 mg
+ 50 j.m.)/g
129 Aesculan
Hippocastani corticis
extractum siccum
+ Lidocaini
hydrochloridum
maść doodbytnicza
(62,5 mg
+ 5 mg)/g
130 Aesculus Hippocastanum
Preparat homeopatyczny
granulki
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
Baxter S.A.
B
OTC Teva Pharmaceuticals
OTC Polska Sp. z o.o.
2021
TEVA Kutno S.A.
PL
1 op. 40 g
OTC Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
1260
TEVA Kutno S.A.
PL
1 tuba 30 g
OTC Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
281
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
PL
Boiron S.A.
F
131 Aescuven Forte
132 Aethoxysklerol 0,5%
Hippocastani seminis
extractum siccum
Lauromacrogolum 400
Cesra Arzneimittel GmbH
& Co.KG
Chemische Fabrik
Kreussler & Co. GmbH
Chemische Fabrik
Kreussler & Co. GmbH
D
133 Aethoxysklerol 1%
Polidocanolum
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
tabletki powlekane
150 mg
roztwór do
wstrzykiwań
roztwór do
wstrzykiwań
5 mg/ml
10 mg/ml
40 tabl.
100 tabl.
5 amp. 2 ml
1 fiol. 30 ml
5 amp. 2 ml
Strona 12 z 854
Baxter Polska Sp. z o.o.
PL
9616
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
Lz
Lz
Lz
Lz
1473
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
19244
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Cesra Arzneimittel GmbH
OTC & Co.KG
Rp Chemische Fabrik
Kreussler & Co. GmbH
Rp Chemische Fabrik
Rp Kreussler & Co. GmbH
279
9304
9305
D
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
134 Aethoxysklerol 1% F
Lauromacrogolum 400
135 Aethoxysklerol 2%
Lauromacrogolum 400
136 Aethoxysklerol 3%
Polidocanolum
137 Aethylum chloratum
filofarm
Ethylis chloridum
138 Afibron
Sibutramini
hydrochloridum
139 Afibron
Sibutramini
hydrochloridum
140 Aflavic
Diosminum
141 Aflegan
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
roztwór do
wstrzykiwań
roztwór do
wstrzykiwań
roztwór do
wstrzykiwań
aerozol
10 mg/ml
1 fiol. 30 ml
Rp
20 mg/ml
5 amp. 2 ml
Rp
30 mg/ml
5 amp. 2 ml
Rp
1 pojemnik 70 g
Rp
kapsułki twarde
10 mg
7 kaps.
30 kaps.
60 kaps.
100 kaps.
Rp
Rp
Rp
Rp
kapsułki twarde
tabletki powlekane
15 mg
30 kaps.
60 kaps.
100 kaps.
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
Chemische Fabrik
Kreussler & Co. GmbH
Chemische Fabrik
Kreussler & Co. GmbH
Chemische Fabrik
Kreussler & Co. GmbH
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
FILOFARM
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
19127
9306
9307
2106
14855
14856
Wytwórca
Chemische Fabrik
Kreussler & Co. GmbH
Chemische Fabrik
Kreussler & Co. GmbH
Chemische Fabrik
Kreussler & Co. GmbH
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
FILOFARM
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
Kraj
wytwórcy
D
D
D
PL
NL
H
F
GB
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
NL
H
F
GB
15304
Polfarmex S.A.
PL
600 mg
30 tabl. w blistrach
30 tabl. w pojemniku
Ambroxoli hydrochloridum roztwór do
wstrzykiwań
7,5 mg/ml
10 amp. 2 ml
Rp
ICN Polfa Rzeszów S.A.
6563
ICN Polfa Rzeszów S.A.
STRIDES ARCOLAB
POLSKA Sp. z o.o.
PL
PL
142 Afloderm
Alclometasonum
krem
0,5 mg/g
1 op. 20 g
1 op. 40 g
Rp
Rp
Belupo s.r.o.
11347
Belupo s.r.o.
SK
143 Afloderm
Alclometasonum
maść
0,5 mg/g
1 op. 20 g
1 op. 40 g
Rp
Rp
Belupo s.r.o.
11345
Belupo s.r.o.
SK
144 Aflomag
(o smaku miętowym)
Aluminii hydroxidum
+ Magnesii hydroxidum
zawiesina doustna
(175 mg
+ 200 mg)
/5 ml
1 butelka 250 ml
OTC Aflofarm Farmacja Polska
Sp. z o.o.
4258
Aflofarm Farmacja Polska
Sp. z o.o.
PL
145 Aflubin
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
1 op. 20 ml
1 op. 50 ml
1 op. 100 ml
OTC Richard Bittner AG
OTC
OTC
146 Aflubin
Preparat homeopatyczny
tabletki
12 tabl.
24 tabl.
36 tabl.
48 tabl.
OTC Richard Bittner AG
OTC
OTC
OTC
Strona 13 z 854
OTC Polfarmex S.A.
OTC
Numer
pozwolenia
IL-4388/LNH Richard Bittner AG
14823
Richard Bittner AG
A
A
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
147 Afobam
Alprazolamum
tabletki
1 mg
30 tabl.
30 tabl. (2 x 15)
100 tabl.
Rp
Rp
Rp
Egis Pharmaceuticals Plc
9084
Egis Pharmaceuticals Plc
H
148 Afonilum SR 250
Theophyllinum
kapsułki o
przedłużonym
uwalnianiu, twarde
250 mg
20 kaps.
30 kaps.
Rp
Rp
Abbott Laboratories
Poland Sp. z o. o.
4418
Abbott GmbH & Co.KG
D
149 Afonilum SR 375
Theophyllinum
kapsułki o
przedłużonym
uwalnianiu, twarde
375 mg
20 kaps.
30 kaps.
Rp
Rp
Abbott Laboratories
Poland Sp. z o. o.
4419
Abbott GmbH & Co.KG
D
150 Afrin
Oxymetazolini
hydrochloridum
aerozol do nosa,
roztwór
500 mcg/ml
1 butelka 20 ml
OTC Schering-Plough Europe
1212
Schering-Plough
Schering-Plough Labo
N.V.
F
B
151 Afrin
Oxymetazolini
hydrochloridum
krople do oczu,
roztwór
0,25 mg/ml
(0,025%)
1 butelka 10 ml
OTC Schering-Plough Europe
4280
Schering-Plough Labo
N.V.
B
152 Afronis
Preparat złożony
płyn do stosowania
na skórę
1 op. 50 g
1 op. 100 g
OTC Zakład Produkcji Środków
OTC Farmaceutycznych
"ELANDA" B.Kazub,
A.Orłowski Sp.J.
Zakład Produkcji Środków
Farmaceutycznych
"ELANDA" B.Kazub,
A.Orłowski Sp.J.
PL
153 Afugin 125
Terbinafinum
tabletki
LEK S.A.
Rowa Pharmaceuticals
Ltd.
Salutas Pharma GmbH
PL
IRL
LEK S.A.
Rowa Pharmaceuticals
Ltd.
Salutas Pharma GmbH
PL
IRL
154 Afugin 250
Terbinafinum
tabletki
125 mg
250 mg
14 tabl. w blistrach
14 tabl. w pojemniku
28 tabl. w blistrach
28 tabl. w pojemniku
Rp
Rp
Rp
Rp
Sandoz GmbH
14 tabl. w blistrach (1 x 14)
14 tabl. w blistrach (2 x 7)
14 tabl. w pojemniku
28 tabl. w blistrach (2 x 14)
28 tabl. w blistrach (4 x 7)
28 tabl. w pojemniku
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Sandoz GmbH
65
11428
11430
D
D
155 Agapurin
Pentoxifyllinum
tabletki drażowane
100 mg
60 tabl.
Rp
Zentiva a.s.
2347
Zentiva a.s.
SK
156 Agapurin SR 400
Pentoxifyllinum
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
400 mg
20 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
Rp
Rp
Rp
Zentiva a.s.
12496
Zentiva a.s.
SK
157 Agapurin SR 600
Pentoxifillinum
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
600 mg
20 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
Rp
Rp
Rp
Zentiva a.s.
12733
Zentiva a.s.
SK
Strona 14 z 854
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
158 Agaricus Muscarius
Skład
Preparat homeopatyczny
Postać
farmaceutyczna
granulki
Dawka
Wielkość opakowania
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Boiron S.A.
(5CH15CH)
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
19268
Boiron S.A.
F
Rp
(2CH4CH;
16CH200CH
; 6KCMK)
159 Agastin 10 mg
Omeprazolum
kapsułki dojelitowe,
twarde
10 mg
14 kaps.
28 kaps.
Rp
Rp
Temapharm Sp. z o.o.
14070
Laboratorios Liconsa, S.A.
E
160 Agastin 20 mg
Omeprazolum
kapsułki dojelitowe,
twarde
20 mg
14 kaps.
28 kaps.
Rp
Rp
Laboratorios Liconsa,
S.A.
14071
Laboratorios Liconsa, S.A.
E
161 Agastin 40 mg
Omeprazolum
kapsułki dojelitowe,
twarde
40 mg
14 kaps.
28 kaps.
Rp
Rp
Temapharm Sp. z o.o.
14072
Laboratorios Liconsa, S.A.
E
162 Agen 5
Amlodipinum
tabletki
5 mg
30 tabl.
90 tabl.
Rp
Rp
Zentiva k.s.
10989
Zentiva k.s.
CZ
163 Agen 10
Amlodipinum
tabletki
10 mg
30 tabl.
90 tabl.
Rp
Rp
Zentiva k.s.
10990
Zentiva, k.s
CZ
164 Aggrastat
Tirofibanum
koncentrat do
sporządzania
roztworu do infuzji
0,25 mg/ml
1 fiol. 50 ml
Lz
Iroko Cardio (UK) Ltd.
4806
Merck Sharp & Dohme
B.V.
NL
165 Agiolax
Plantaginis ovatae semen granulat
et testa + Sennae
angustifoliae fructus
15 mg
1 op. 100 g
sennozydów/ 1 op. 250 g
5g
3700
MADAUS GmbH
D
166 Aglan
Meloxicamum
roztwór do
wstrzykiwań
15 mg
5 amp. 1,5 ml
10 amp. 1,5 ml
Rp
Rp
Zentiva k.s.
15960
Zentiva k.s.
CZ
167 Aglan 7,5
Meloxicamum
tabletki
7,5 mg
10 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
100 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Zentiva k.s.
11704
Zentiva k.s.
CZ
168 Aglan 15
Meloxicamum
tabletki
15 mg
10 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
100 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Zentiva k.s.
11705
Zentiva a.s.
Zentiva k.s.
SK
CZ
Strona 15 z 854
OTC MADAUS GmbH
OTC
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
169 Agnus Castus
Skład
Preparat homeopatyczny
Postać
farmaceutyczna
granulki
Dawka
Wielkość opakowania
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
170 Agraphis Nutans
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
granulki
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
19193
Boiron S.A.
F
19243
Boiron S.A.
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
171 Agregex
Clopidogrelum
tabletki powlekane
75 mg
28 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Actavis Group PTC ehf.
16316
Actavis Ltd.
MT
172 Agrelex
Clopidogrelum
tabletki powlekane
75 mg
14 tabl.
28 tabl.
Rp
Rp
Galex d.d.
16338
Adamed Sp. z o.o.
PL
173 Agrippal
Vaccinum influenzae
inactivatum ex corticis
antigeniis praeparatum
zawiesina do
wstrzykiwań w
ampułko-strzykawce
1 amp. - strzyk. 0,5 ml
bez igły
1 amp.-strzyk. 0,5 ml
+ 1 igła
Rp
Novartis Vaccines and
Diagnostics s.r.l.
10666
Novartis Vaccines and
Diagnostics S.r.l
174 Agropyron comp.
Preparat homeopatyczny
granulki
1 butelka 20 g
OTC WALA Heilmittel GmbH
IL-0840/LNH WALA Heilmittel GmbH
D
175 Agropyron comp.
Preparat homeopatyczny
roztwór do iniekcji
D
Acidum ascorbicum +
Rutosidum
tabletki powlekane
Rp WALA-Heilmittel GmbH
Rp
OTC Tarchomińskie Zakłady
OTC Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
IL-0849/LNH WALA-Heilmittel GmbH
176 Agrypin
10 amp. 1 ml
50 amp. 1 ml
30 tabl. w blistrach
30 tabl. w pojemniku
300 mg
+ 50 mg
Strona 16 z 854
I
Rp
10356
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
177 AHD 2000
Ethanolum 96%
płyn na skórę
178 Ailanthus Glandulosa
Preparat homeopatyczny
granulki
Dawka
Wielkość opakowania
799 mg/g
1 butelka 1000 ml
1 butelka 150 ml
1 butelka 250 ml
1 butelka 500 ml
1 kanister 5 l
1 worek 700 ml
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Lysoform Dr. Hans
OTC Rosemann GmbH
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
13022
Lysoform Dr. Hans
Rosemann GmbH
D
19139
Boiron S.A.
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
roztwór do
wstrzykiwań
5 mg/ml
5 amp. 1 ml
Rp
Desma GmbH
3716
Ebewe Pharma GmbH
Nfg. KG
A
Abbott GmbH & Co.KG
Laboratorio Farmaceutico
S.I.T. Srl
Abbott GmbH & Co.KG
D
I
179 Akineton
Biperidenum
180 Akineton
Biperideni hydrochloridum tabletki
2 mg
50 tabl.
Rp
Desma GmbH
1932
181 Akineton SR 4 mg
Biperideni hydrochloridum tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
4 mg
30 tabl.
60 tabl.
100 tabl.
Rp
Rp
Rp
Desma GmbH
8842
182 Akne-Kapseln
/Kapsułki Akne
Preparat homeopatyczny
kapsułka twarda
183 Aknemycin
Erythromycinum
maść
20 mg/g
1 op. 25 g
Rp
Almirall Hermal GmbH
2120
Almirall Hermal GmbH
D
184 Aknemycin
Erythromycinum
płyn do stosowania
na skórę
20 mg/g
1 butelka 25 ml
1 butelka 50 ml
Rp
Rp
Almirall Hermal GmbH
2121
Almirall Hermal GmbH
D
185 Aknemycin Plus
Erythromycinum
+ Tretinoinum
płyn na skórę
(40 mg +
0,25 mg)/g
1 butelka 25 ml
Rp
Almirall Hermal GmbH
8155
Almirall Hermal GmbH
D
186 Aknenormin 10 mg
Isotretinoinum
kapsułki elastyczne
10 mg
Almirall Hermal GmbH
D
Isotretinoinum
kapsułki elastyczne
20 mg
11426
Almirall Hermal GmbH
D
188 Akneroxid 5
Benzoylis peroxidum
żel
50mg/g
Rp Almirall Hermal GmbH
Rp
Rp
Rp Almirall Hermal GmbH
Rp
Rp
OTC Almirall Hermal GmbH
11427
187 Aknenormin 20 mg
30 kaps.
60 kaps.
90 kaps.
30 kaps.
60 kaps.
90 kaps.
1 op. 50 g
6646
Almirall Hermal GmbH
D
100 kaps.
Strona 17 z 854
OTC WALA-Heilmittel GmbH
IL-0990/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
189 Akneroxid 10
Benzoylis peroxidum
żel
100 mg/g
1 op. 20 g
1 op. 50 g
OTC Almirall Hermal GmbH
OTC
6645
Almirall Hermal GmbH
D
190 Akneroxid L
Benzoylis peroxidum
płyn na skórę
40 mg/g
1 butelka 100 g
OTC Almirall Hermal GmbH
9478
Almirall Hermal GmbH
D
191 Akost
Acidum alendronicum
tabletki
70 mg
4 tabl.
15481
Polfarmex S.A.
PL
192 Aksoderm
Retinoli palmitas
maść
400 j.m./g
1 op. 30 g
2852
Grzegorz Nowakowski
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej "GEMI"
PL
193 Aksoderm Forte
Retinoli palmitas
maść
1000 j.m./g
1 tuba 10 g
1 tuba 20 g
1 tuba 30 g
11600
Grzegorz Nowakowski
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej "GEMI"
PL
194 Aktren
Ibuprofenum
tabletki powlekane
200 mg
2 tabl.
10 tabl.
OTC Bayer Sp. z o.o.
OTC
4175
Dolorgiet Arzneimittel
GmbH & Co KG
D
195 Aktren Junior
Ibuprofenum
zawiesina doustna
5 mg/100 ml 1 butelka 100 ml
1 butelka 200 ml
OTC Bayer Sp. z o.o.
OTC
11689
ITALFARMACO S.A.
E
196 Alacare
Acidum aminolevulinicum plaster leczniczy
15955
Intendis Manufacturing
S.p.A.
LTS Lohmann TherapieSysteme AG
I
8 mg
4 szt.
8 szt.
Rp
Polfarmex S.A.
OTC Grzegorz Nowakowski
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej "GEMI"
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Grzegorz Nowakowski
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej "GEMI"
Intendis GmbH
D
197 Alantan
Allantoinum
maść
20 mg/g
1 op. 30 g
OTC Zakłady Farmaceutyczne
"UNIA" Spółdzielnia Pracy
2401
Zakłady Farmaceutyczne
"UNIA" Spółdzielnia Pracy
PL
198 Alantan Plus
Allantoinum
+ Dexpanthenolum
krem
(20 mg
+ 50 mg)/g
1 op. 35 g
OTC Zakłady Farmaceutyczne
"UNIA" Spółdzielnia Pracy
350
Zakłady Farmaceutyczne
"UNIA" Spółdzielnia Pracy
PL
199 Alantan Plus
Allantoinum
+ Dexpanthenolum
maść
(20 mg
+ 50 mg)/g
1 op. 30 g
OTC Zakłady Farmaceutyczne
"UNIA" Spółdzielnia Pracy
351
Zakłady Farmaceutyczne
"UNIA" Spółdzielnia Pracy
PL
Strona 18 z 854
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
200 Alantavit
Skład
Allantoinum
+ Colecalciferolum
+ Retinolum
Postać
farmaceutyczna
maść
Dawka
Wielkość opakowania
(10 mg
+ 500 j.m.
+ 1000 j.m.)
/g
1 op. 30 g w pojemniku
1 op. 30 g w słoiku
1 op. 30 g w tubie
1 op. 500 g
201 Alax
Aloe capensis
+ Frangulae cortex
extractum siccum
tabletki drażowane
10 - 15 mg
20 tabl.
związków
antranoidowy
ch w
przeliczeniu
na
aloinę/tabletk
ę
202 Albarel
Rilmenidinum
tabletki
1 mg
203 Albicansan D5
Preparat homeopatyczny
204 Albiomin 20%
Albumini humani solutio
krople doustne,
roztwór, płyn na
skórę
roztwór do infuzji
205 Albothyl
Policresulenum
206 Albumin 5% Human
Octapharma
207 Albumin 20% Human
Octapharma
208 Albunorm 5%
200 g/l
OTC Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
Egis Pharmaceuticals Plc
1 butelka 10 ml
Rp
Sanum-Kehlbeck GmbH
& Co.KG
1 fiol. 50 ml
1 fiol. 100 ml
6 szt.
Albumini humani solutio
50 g/l
5 g/100 ml
12,5 g/250
ml
1 butelka 250 ml
10 butelek 100 ml
10 butelek 250 ml
Albumini humani solutio
roztwór do infuzji
200 g/l
10 g/50 ml
20 g/100 ml
1 butelka 50 ml
10 butelek 50 ml
10 butelek 100 ml
50 g/l
Wytwórnia Euceryny
Laboratorium
Farmaceutyczne COEL
Spółka Jawna E.Z.M.
Konstanty
Rp
90 mg
roztwór do infuzji
OTC
OTC
OTC
OTC
Podmiot
odpowiedzialny
30 tabl.
globulki
dopochwowe
roztwór do infuzji
Albumini humani solutio
Kat.
dost.
1 butelka 100 ml
1 butelka 250 ml
1 butelka 500 ml
10 butelek 100 ml
10 butelek 250 ml
Strona 19 z 854
Rp Biotest Pharma GmbH
Rp
OTC Nycomed Pharma Sp. z
o.o.
Lz Octapharma (IP) Ltd.
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Octapharma (IP) Ltd.
Octapharma (IP) Ltd.
Numer
pozwolenia
2037
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Centrum Badań
Mikrobiologicznych i
Autoszczepionek im. dr
Jana Bobra Sp. z o.o.
Wytwórnia Euceryny
Laboratorium
Farmaceutyczne COEL
s.c.
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
PL
Les Laboratoires Servier
Industrie
F
IL-4364/LNH Sanum-Kehlbeck GmbH
& Co.KG
D
63
8366
PL
PL
15638
Biotest Pharma GmbH
D
1797
Nycomed GmbH
D
2795
Octapharma
Pharmazeutika
Produktions GmbH
A
2402
Octapharma
Pharmazeutika
Produktions GmbH
Octapharma S.A.S.
A
Octapharma AB
Octapharma
Pharmazeutika
Produktions.ges.m.b.H.
Octapharma
Produktionsgesellschaft
Deutschland mbH
Octapharma S.A.S.
S
A
15840
F
D
F
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
209 Albunorm 20%
Skład
Albumini humani solutio
Postać
farmaceutyczna
roztwór do infuzji
Dawka
200 g/l
Wielkość opakowania
1 butelka 50 ml
1 butelka 100 ml
10 butelek 50 ml
10 butelek 100 ml
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
Rp
Octapharma (IP) Ltd.
210 Alcaine
Proxymetacaini
hydrochloridum
krople do oczu,
roztwór
5 mg/ml
1 butelka 15 ml
211 Alcep
Allii cepae extactum
syrop
15 g
1 butelka 125 g
212 Alchinal
Allii sativi bulbi extractum proszek do
siccum + Echinaceae
sporządzania
purpureae herbae
zawiesiny doustnej
extractum siccum
(0,248 g +
0,056 g)/10
ml
1 butelka 35 g
213 Aldactone
Kalii canrenoas
roztwór do
wstrzykiwań
20 mg/ml
10 amp. 10 ml
Rp
Riemser Arzneimittel AG
214 Aldan
Amlodipinum
tabletki
5 mg
30 tabl. (1 x 30)
30 tabl. (3 x 10)
30 tabl. w fiolce
Rp
Rp
Rp
Polfarmex S.A.
215 Aldan
Amlodipinum
tabletki
10 mg
30 tabl. (1 x 30)
30 tabl. (3 x 10)
30 tabl. w fiolce
Rp
Rp
Rp
216 Aldron 70
Acidum alendronicum
tabletki powlekane
70 mg
4 tabl.
6 tabl.
8 tabl.
217 Alenato
Acidum alendronicum
tabletki
10 mg
30 tabl.
Strona 20 z 854
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
S.A. Alcon-Couvreur N.V.
Numer
pozwolenia
15841
Wytwórca
Octapharma AB
Octapharma
Pharmazeutika
Produktions.ges.m.b.H.
Octapharma
Produktionsgesellschaft
Deutschland mbH
Octapharma S.A.S.
Kraj
wytwórcy
S
A
D
F
3491
S.A. Alcon-Couvreur N.V.
B
OTC Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
2009
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
PL
OTC Grzegorz Nowakowski
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej "GEMI"
10385
Grzegorz Nowakowski
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej "GEMI"
PL
961
Riemser Arzneimitel AG
D
10086
Polfarmex S.A.
PL
Polfarmex S.A.
10087
Polfarmex S.A.
PL
Rp
Rp
Rp
Sandoz GmbH
14902
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
D
Rp
ICN Polfa Rzeszów S.A.
9190
ICN Polfa Rzeszów S.A.
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
218 Alendran 70
Acidum alendronicum
tabletki
70 mg
4 tabl. (1 x 4)
4 tabl. (2 x 2)
8 tabl. (1 x 8)
8 tabl. (2 x 4)
8 tabl. (4 x 2)
12 tabl. (1 x 12)
12 tabl. (3 x 4)
12 tabl. (4 x 3)
12 tabl. (6 x 2)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Ranbaxy (Poland)
Sp. z o.o.
14091
Cemelog BRS KFT
Farmacol S.A.
Ranbaxy Ireland Ltd.
H
PL
IRL
219 Alendrion
Acidum alendronicum
tabletki
70 mg
16250
Orion Corporation
FIN
Acidum alendronicum
tabletki
70 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Orion Corporation
220 Alendrogen
4 tabl.
12 tabl.
4 tabl.
8 tabl.
Generics [UK] Ltd.
12476
Generics [UK] Ltd.
McDermott Laboratories
t/a Gerard Laboratories
GB
IRL
221 AlendroLek 70
Acidum alendronicum
tabletki
70 mg
4 tabl.
Rp
Sandoz GmbH
12336
Arrow Generics Ltd.
Arrow Pharm (Malta) Ltd.
Qualiti (Burnley) Ltd.
Salutas Pharma GmbH
GB
MT
GB
D
222 Alendromax 10 mg tabletki
Acidum alendronicum
tabletki
10 mg
14 tabl.
28 tabl.
56 tabl.
98 tabl.
112 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Arrow Generics Ltd.
12300
Akmon Pharmaceutical
Industries LLC
Arrow Generics Ltd.
Arrow Pharm (Malta) Ltd.
Juta Pharma GmbH
Medicamenta, a.s.
Qualiti (Burnley) Ltd.
Selamine Ltd. T/A Arrow
Generics Ltd.
SLO
2 tabl.
4 tabl.
8 tabl.
12 tabl.
40 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Arrow Generics Ltd.
Akmon Pharmaceutical
Industries LLC
Arrow Laboratoires
Arrow Pharm (Malta) Ltd.
Juta Pharma GmbH
Medicamenta, a.s.
Qualiti (Burnley) Ltd.
Selamine Ltd. T/A Arrow
Generics Ltd.
SLO
223 Alendromax 70 mg tabletki
Acidum alendronicum
tabletki
70 mg
12301
GB
MT
D
CZ
GB
IRL
GB
MT
D
CZ
GB
IRL
224 Alendronat Bluefish
Acidum alendronicum
tabletki
70 mg/ tabl.
4 tabl.
12 tabl.
Rp
Rp
Bluefish Pharmaceuticals
AB
16096
Laboratorios Belmac S.A.
E
225 Alendronat Pharmabill
Acidum alendronicum
tabletki powlekane
70 mg
2 tabl.
4 tabl.
8 tabl.
12 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
PHARMABILL
15083
Lek Pharmaceuticals d.d.
SLO
Strona 21 z 854
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
226 Alendronat-ratiopharm 70
Acidum alendronicum
tabletki
70 mg
4 tabl.
12 tabl.
Rp
Rp
ratiopharm GmbH
12023
Merckle GmbH
227 Alendronate-1A Pharma
Acidum alendronicum
tabletki powlekane
70 mg
4 tabl.
6 tabl.
8 tabl.
Rp
Rp
Rp
1A Pharma GmbH
14941
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
D
228 Alendronate Arrow
Acidum alendronicum
tabletki
10 mg
14 tabl.
28 tabl.
56 tabl.
Rp
Rp
Rp
Arrow Poland S.A.
15285
Arrow Generics Ltd.
Arrow Pharm (Malta) Ltd.
Chester Medical
Solutions
Juta Pharma GmbH
Qualiti (Burnley) Ltd.
GB
MT
GB
Arrow Generics Ltd.
Arrow Pharm (Malta) Ltd.
Chester Medical
Solutions
Juta Pharma GmbH
Medicofarma S.A.
Qualiti (Burnley) Ltd.
GB
MT
GB
229 Alendronate Arrow
Acidum alendronicum
tabletki
70 mg
4 tabl.
8 tabl.
12 tabl.
Rp
Rp
Rp
Arrow Poland S.A.
15286
D
D
GB
D
PL
GB
230 Alendronate Sodium Accord Acidum alendronicum
tabletki
10 mg
28 tabl.
Rp
Accord healthcare Ltd.
15842
Accord healthcare Ltd.
GB
231 Alendronate Sodium Accord Acidum alendronicum
tabletki
70 mg
4 tabl.
12 tabl.
Rp
Rp
Accord healthcare Ltd.
15843
Accord healthcare Ltd.
GB
232 Alendronate Teva
Acidum alendronicum
tabletki
70 mg
12175
Pharmachemie B.V.
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
NL
F
GB
Acidum alendronicum
tabletki
70 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
233 Alendronatum Farmacom
4 tabl.
8 tabl.
12 tabl.
40 tabl.
2 tabl.
4 tabl.
8 tabl.
12 tabl.
40 tabl.
Farmacom Sp. z o.o.
12723
AWD Pharma GmbH
& Co. KG
Arrow Generics Ltd.
Arrow Pharm (Malta) Ltd.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
Qualiti (Burnley) Ltd.
Strona 22 z 854
D
GB
MT
PL
GB
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
234 Alenotop
Skład
Acidum alendronicum
Postać
farmaceutyczna
tabletki
235 Alergeny diagnostyczne do Wyciągi alergenowe do
testów skórnych Prick'a
testów punktowych HAL
roztwór do skórnych
prób punktowych
236 Aleric
Loratadinum
tabletki
237 Alermed
Dawka
10 mg
Wielkość opakowania
14 tabl.
28 tabl.
50 tabl.
56 tabl.
98 tabl.
112 tabl.
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
Numer
pozwolenia
12722
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
AWD Pharma GmbH
& Co. KG
Arrow Generics Ltd.
Arrow Pharm (Malta) Ltd.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
Qualiti (Burnley) Ltd.
D
GB
MT
PL
GB
fiolki 3 ml
Rp
Hal Allergy B.V.
10703
Hal Allergy B.V.
NL
10 mg
7 tabl.
30 tabl.
Rp
Rp
US Pharmacia Sp. z o.o.
8808
US Pharmacia Sp. z o.o.
PL
Cetirizini dihydrochloridum tabletki powlekane
10 mg
20 tabl. w blistrach
20 tabl. w fiolce
Rp
Rp
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne
LEK-AM Sp. z o.o.
10752
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne
LEK-AM Sp. z o.o.
PL
238 Alero
Cetirizini dihydrochloridum tabletki powlekane
10 mg
7 tabl.
10 tabl.
OTC Sandoz GmbH
OTC
11745
Sandoz B.V.
Sandoz Ltd.
NL
GB
239 Alerzina
Cetirizini dihydrochloridum tabletki powlekane
10 mg
10 tabl. w blistrze
10 tabl. w fiolce
OTC Przedsiębiorstwo
OTC Farmaceutyczne
LEK-AM Sp. z o.o.
10794
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne
LEK-AM Sp. z o.o.
PL
240 Aleve
Naproxenum natricum
tabletki powlekane
220 mg
Bayer Bitterfeld GmbH
Roche Farma S.A.
D
E
Cytarabinum
roztwór do infuzji
50 mg/ml
OTC Bayer Sp. z o.o.
OTC
OTC
OTC
OTC
Lz Ebewe Pharma GmbH
Lz Nfg. KG
Lz
7756
241 Alexan
3 tabl.
7 tabl.
7 tabl. w butelce
10 tabl.
20 tabl.
1 fiol. 10 ml
1 fiol. 20 ml
1 fiol. 40 ml
1812
Ebewe Pharma GmbH
Nfg. KG
A
242 Alexan
Cytarabinum
roztwór do
wstrzykiwań
20 mg/ml
1 fiol. 5 ml
10 fiol. 5 ml
Lz
Lz
Ebewe Pharma GmbH
Nfg. KG
6640
Ebewe Pharma GmbH
Nfg. KG
A
243 Alfabax
Alfuzosini hydrochloridum tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
10 mg
30 tabl.
90 tabl.
Rp
Rp
Ranbaxy (Poland)
Sp. z o.o.
16162
Ranbaxy Ireland Ltd.
IRL
244 Alfadiol
Alfacalcidolum
kapsułki miękkie
0,25 mcg
100 kaps.
Rp
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
2968
PL
245 Alfadiol
Alfacalcidolum
kapsułki miękkie
1 mcg
100 kaps.
Rp
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
2969
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Medana Pharma S.A.
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Medana Pharma S.A.
Strona 23 z 854
PL
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
246 Alfaferone
Interferonum alfa
roztwór do
wstrzykiwań lub do
sporządzania
roztworu do infuzji
3 000 000
j.m./ml
1 amp. 1 ml
Rp
Alfa Wassermann S.p.A.
8611
Alfa Wassermann S.p.A.
I
247 Alfaferone
Interferonum alfa
roztwór do
wstrzykiwań lub do
sporządzania
roztworu do infuzji
6 000 000
j.m./ml
1 amp. 1 ml
Rp
Alfa Wassermann S.p.A.
8612
Alfa Wassermann S.p.A.
I
248 Alfaferone
Interferonum alpha
roztwór do
wstrzykiwań lub do
sporządzania
roztworu do infuzji
1 000 000
j.m./ml
1 amp. 1 ml
Rp
Alfa Wassermann S.p.A.
8610
Alfa Wassermann S.p.A.
I
249 Alfakalcydol IF
Alfacalcidolum
kapsułki miękkie
0,25 mcg
30 kaps. w blistrze
30 kaps. w pojemniku
30 kaps. w słoiku
100 kaps. w blistrach
100 kaps. w pojemniku
100 kaps. w słoiku
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Instytut Farmaceutyczny
8446
INSTYTUT
FARMACEUTYCZNY
PL
250 Alfakalcydol IF
Alphacalcidolum
kapsułki miękkie
1 mcg
30 kaps.
100 kaps.
Rp
Rp
Instytut Farmaceutyczny
8447
INSTYTUT
FARMACEUTYCZNY
PL
251 Alfamedin 1 mg
Doxazosinum
tabletki
1,213 mg
20 tabl.
Rp
12586
Doxazosinum
tabletki
2,426 mg
30 tabl.
Rp
253 Alfamedin 4 mg
Doxazosinum
tabletki
4,852 mg
30 tabl.
Rp
254 Alfavarol
Zolpidemi tartras
tabletki powlekane
10 mg
30 tabl.
Rp
Dr. Kade
Pharmazeutische Fabrik
GmbH
Dr. Kade
Pharmazeutische Fabrik
GmbH
Dr. Kade
Pharmazeutische Fabrik
GmbH
Liconsa, Liberacion
Controlada S.A.
D
252 Alfamedin 2 mg
Dr. Kade
Pharmazeutische Fabrik
GmbH
Dr. Kade
Pharmazeutische Fabrik
GmbH
Dr. Kade
Pharmazeutische Fabrik
GmbH
Temapharm Sp. z o.o.
255 AlfuLEK 10
Alfuzosini hydrochloridum tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
10 mg
30 tabl.
Rp
Sandoz GmbH
12250
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
D
256 Alfuzosin-1A Pharma
Alfuzosini hydrochloridum tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
10 mg
20 tabl.
30 tabl.
Rp
Rp
1A Pharma GmbH
15015
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
D
257 Alfuzostad 10 mg
Alfuzosini hydrochloridum tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
10 mg
30 tabl.
Rp
STADA Arzneimittel AG
12386
STADA Arzneimittel AG
Strona 24 z 854
12587
12588
14999
D
D
E
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
258 Aliane
Skład
Drospirenonum
+ Ethinylestradiolum
Postać
farmaceutyczna
tabletki powlekane
Dawka
3 mg
+ 0,02 mg
Wielkość opakowania
21 tabl.
63 tabl.
Kat.
dost.
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
Bayer Schering
Numer
pozwolenia
12380
Wytwórca
Bayer Schering Pharma
AG
Schering GmbH und Co.
Productions KG
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
Kraj
wytwórcy
D
D
259 Alka-Prim
Acidum acetylsalicylicum
tabletki musujące
330 mg
2 tabl.
10 tabl.
OTC Zakłady Farmaceutyczne
OTC POLPHARMA S.A.
1347
260 Alka-Seltzer
Acidum acetylsalicylicum
tabletki musujące
324 mg
Bayer Bitterfeld GmbH
D
Melphalanum
tabletki powlekane
2 mg
OTC Bayer Sp. z o.o.
OTC
OTC
OTC
Rp GlaxoSmithKline Export
Ltd.
1927
261 Alkeran
2 tabl.
6 tabl.
10 tabl.
40 tabl.
25 tabl.
2835
D
PL
262 Allergo-Comod
Natrii cromoglicas
20 mg/ml
1 butelka 10 ml
Natrii cromoglicas
20 mg/ml
1 butelka 10 ml
264 Allergocrom aerozol do
nosa
265 Allergodil
Natrii cromoglicas
20 mg/ml
1 butelka 15 ml
1 mg/ml
(0,1%)
0,5 mg/ml
1 butelka 10 ml
OTC Ursapharm Arzneimittel
GmbH &Co. KG
OTC Ursapharm Arzneimittel
GmbH &Co. KG
Rp Ursapharm Arzneimittel
GmbH
Rp Meda Pharma GmbH &
Co. KG
Rp Meda Pharma GmbH &
Rp Co. KG
9762
263 Allergocrom
krople do oczu,
roztwór
krople do oczu
EXCELLA GmbH
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Ursapharm Arzneimittel
GmbH &Co. KG
Ursapharm Arzneimittel
GmbH &Co. KG
Ursapharm Arzneimittel
GmbH
Meda Pharma GmbH &
Co. KG
Meda Pharma GmbH &
Co. KG
266 Allergodil
267 Allergovit
268 Allergovit
aerozol do nosa,
roztwór
Azelastini hydrochloridum aerozol do nosa,
roztwór
Azelastini hydrochloridum krople do oczu,
roztwór
Alergeny pyłków roślin
(mieszanki alergenów)
Alergoidy pyłków roślin
zawiesina do
wstrzykiwań
zawiesina do
wstrzykiwań
1 butelka 6 ml
1 butelka 10 ml
1 zestaw: 1 fiol. 3 ml
(stężenie B) do leczenia
podtrzymującego
1 zestaw: 2 fiol. 3 ml
(stężenie A i B) do leczenia
początkowego
Rp
1 zestaw: 1 fiol. 3 ml
(stężenie B) do leczenia
podtrzymującego
1 zestaw: 2 fiol. 3 ml
(stężenie A i B) do leczenia
początkowego
Rp
8980
9864
7602
10626
PL
D
D
D
D
D
Allergopharma Joachim
Ganzer KG
14
Allergopharma Joachim
Ganzer KG
D
Allergopharma Joachim
Ganzer KG
13
Allergopharma Joachim
Ganzer KG
D
Rp
Rp
269 Allertec
Cetirizini dihydrochloridum krople doustne,
roztwór
10 mg/ml
1 butelka 10 ml
1 butelka 10 ml z pompką
1 butelka 20 ml
Rp
Rp
Rp
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
11038
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
PL
270 Allertec
Cetirizini dihydrochloridum syrop
5 mg/5 ml
1 butelka 100 ml
Rp
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
8511
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
PL
Strona 25 z 854
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
4410
271 Allertec
Cetirizini dihydrochloridum tabletki powlekane
10 mg
20 tabl.
30 tabl.
Rp
Rp
272 Allertec WZF
Cetirizini dihydrochloridum tabletki powlekane
10 mg
7 tabl.
10 tabl.
OTC
OTC
273 Alliofil
Allii sativi bulbus
+ Urticae folium
tabletka dojelitowa
200 mg
+ 53,5 mg
30 tabl.
30 tabl. (2 x 15)
OTC
OTC
274 Alliomint
Allii sativi bulbus
tabletka
300 mg
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
OTC InnowacyjnoOTC Wdrożeniowe
OTC Laboratorium
Farmaceutyczne
Labofarm mgr farm.
Tadeusz Pawełek
275 Allium Cepa
Preparat homeopatyczny
granulki
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
276 Allium Sativum
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
granulki
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
277 Allopurinol-1 A Pharma
Allopurinolum
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
tabletki
100 mg
30 tabl.
50 tabl.
Strona 26 z 854
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
PL
10443
InnowacyjnoWdrożeniowe
Laboratorium
Farmaceutyczne
Labofarm mgr farm.
Tadeusz Pawełek
PL
19140
Boiron S.A.
F
19275
Boiron S.A.
F
15844
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
10674
62
PL
PL
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
Rp
Rp
1 A Pharma GmbH
PL
SLO
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
278 Allopurinol-1 A Pharma
Allopurinol
tabletki
300 mg
30 tabl.
50 tabl.
Rp
Rp
1 A Pharma GmbH
15845
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
D
279 Allupol
Allopurinolum
tabletki
100 mg
50 tabl.
Rp
1094
Dihydroergocryptini
mesylas
Preparat homeopatyczny
tabletki
20 mg
20 tabl.
Rp
8578
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
Doppel Farmaceutici S.r.l.
PL
280 Almirid
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
Polichem S.A.
granulki
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
19246
Boiron S.A.
F
B
281 Aloe
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
I
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
1 mg/ml
1 butelka 5 ml
Rp
S.A. Alcon-Couvreur N.V.
4088
S.A. Alcon-Couvreur N.V.
5 mg
30 tabl.
Rp
Ozone Laboratories B.V.
14426
Specifar S.A.
GR
282 Alomide
Lodoxamidum
283 Alozur 5 mg
Amlodipinum
krople do oczu,
roztwór
tabletki
284 Alozur 10 mg
Amlodipinum
tabletki
10 mg
30 tabl.
Rp
Ozone Laboratories B.V.
14427
Specifar S.A.
GR
285 Alphagan
Brimonidini tartras
krople do oczu,
roztwór
2 mg/ml
8650
Allergan Pharmaceuticals
Ireland
IRL
Prednisolonum
+ Acidum salicylicum
płyn na skórę
(2 mg
+ 4 mg)/ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Allergan Pharmaceuticals
Ireland
286 Alpicort
1 op. 2,5 ml
1 op. 5 ml
1 op. 10 ml
1 op. 100 ml
Dr August Wolff GmbH &
Co.
2991
Dr August Wolff GmbH &
Co.
D
287 Alpicort E
Prednisolonum
+ Estradiolum
+ Acidum salicylicum
płyn na skórę
(2 mg
+ 0,05 mg
+ 4 mg)/ml
1 butelka 100 ml
Rp
Dr August Wolff GmbH &
Co.
2802
Dr August Wolff GmbH &
Co.
D
288 Alpragen
Alprazolamum
tabletki
0,25 mg
30 tabl.
60 tabl.
Rp
Rp
Generics [UK] Ltd.
9137
McDermott Laboratories
t/a Gerard Laboratories
IRL
289 Alpragen
Alprazolamum
tabletki
0,5 mg
30 tabl.
60 tabl.
Rp
Rp
Generics [UK] Ltd.
9138
McDermott Laboratories
t/a Gerard Laboratories
IRL
290 Alpragen
Alprazolamum
tabletki
1 mg
30 tabl.
60 tabl.
Rp
Rp
Generics [UK] Ltd.
9139
McDermott Laboratories
Ltd. T/A Gerard
Laboratories
IRL
Strona 27 z 854
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
291 Alprostapint
Alprostadilum
koncentrat do
sporządzania
roztworu do infuzji
20 mcg/ml
5 amp. 1 ml
Rp
Gebro Pharma GmbH
8356
Gebro Pharma GmbH
A
292 Alprostapint 500
Alprostadilum
koncentrat do
sporządzania
roztworu do infuzji
500 mcg/ml
5 amp. 1 ml
Rp
PINT Pharma GmbH
8357
PINT Pharma
A
293 Alprox
Alprazolamum
tabletki
0,5 mg
4442
Orion Corporation
FIN
Alprazolamum
tabletki
1 mg
Orion Corporation
4443
Orion Corporation
FIN
295 Alreos
Alfuzosini hydrochloridum tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
5 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Orion Corporation
294 Alprox
30 tabl.
100 tabl.
30 tabl.
100 tabl.
20 tabl.
28 tabl.
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
14305
Phast Pharma GmbH
Teva Sante SA
D
F
296 Alreos
Alfuzosini hydrochloridum tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
10 mg
30 tabl.
90 tabl.
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
14304
Phast Pharma GmbH
Teva Sante SA
D
F
297 Altacet
Aluminii acetotartras
tabletki
1g
6 tabl.
OTC Sandoz GmbH
LEK S.A.
PL
298 Altacet
Aluminii acetotartras
żel
10 mg/g
EMO-FARM Sp. z o.o.
PL
Aluminii acetas
żel
10 mg/g
OTC EMO-FARM Sp. z o.o.
OTC
OTC Ziaja Ltd. - Zakład
OTC Produkcji Leków
Sp. z o.o.
10000
299 Altaziaja
1 tuba 40 g
1 tuba 75 g
1 tuba 40 g
1 tuba 75 g
11578
ZIAJA Ltd. Zakład
Produkcji Leków
Sp. z o.o. Zakład nr 2
PL
300 Althagem
Althaeae radix maceratio
syrop
2,36 g/5 ml
1 butelka 125 g
1 op. 150 g
OTC Grzegorz Nowakowski
OTC Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej "GEMI"
8148
Grzegorz Nowakowski
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej "GEMI"
PL
301 Althamel
Althaeae radicis maceratio syrop
2,25 g/5 ml
1 butelka 125 g
1 butelka 125 g
OTC Grzegorz Nowakowski
OTC Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej "GEMI"
8987
Grzegorz Nowakowski
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej "GEMI"
PL
302 Althan
Althaeae sirupus FP
syrop
1 op. 125 g
1 op. 250 g
15281
Althaeae radix
syrop
Farmaceutyczne
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-AnalitycznoHandlowe "PROLAB"
Halkiewicz i Ratajczyk Sp.
j.
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe
"MICROFARM" s.c.
Małgorzata Kacperska,
Jan Kacperski
PL
303 Alti-Sir
OTC Farmaceutyczne
OTC Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-AnalitycznoHandlowe "PROLAB"
Halkiewicz i Ratajczyk Sp.
j.
OTC Przedsiębiorstwo
OTC Produkcyjno-Handlowe
"MICROFARM" s.c.
Małgorzata Kacperska,
Jan Kacperski
2,17 g/5 ml
1 butelka 125 g
1 butelka 1250 g
Strona 28 z 854
521
2904
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
304 Altix
Aluminii acetotartras
krem
10 mg/g
305 Altra
Frangulae corticis
extractum siccum
tabletki drażowane
306 Alugastrin
Dihydroxyaluminii natrii
carbonas
tabletki do
rozgryzania i żucia
10-15 mg
20 tabl.
antrazwiązkó
w
340 mg
20 tabl.
40 tabl.
307 Alugastrin
Dihydroxyaluminii natrii
carbonas
zawiesina doustna
1,02 g/15 ml 1 butelka 250 ml
308 Alugen 5 mg
Alfuzosini hydrochloridum tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
Alfuzosini hydrochloridum tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
Aluminii hydroxidum
tabletki
+ Magnesii hydroxidum
5 mg
30 tabl.
10 mg
30 tabl.
200 mg
+ 200 mg
30 tabl.
311 Alumag
Aluminii hydroxidum
+ Magnesii hydroxidum
zawiesina doustna
(23 mg +
1 fl. 250 ml
40,77 mg)/ml
312 Alumina
Preparat homeopatyczny
granulki
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
309 Alugen 10 mg
310 Alumag
1 tuba 50 g
1 poj. 500 g
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
313 Alusal
Aluminii hydroxidum
tabletki
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
500 mg
30 tabl.
314 Alusal
Aluminii hydroxidum
tabletki do ssania
500 mg
315 Alutard Avanz
Wyciąg alergenowy z
pyłku Phleum pratense
Wyciąg alergenowy z
pyłku Phleum pratense
Wyciąg alergenowy z
pyłku Phleum pratense
zawiesina do
wstrzykiwań
zawiesina do
wstrzykiwań
zawiesina do
wstrzykiwań
316 Alutard Avanz
317 Alutard Avanz
30 tabl.
1 zestaw 8 fiol.
4 fiol. 1 ml
8 fiol. 1 ml
4 fiol. 1 ml
8 fiol. 1 ml
Strona 29 z 854
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
OTC Herba Studio Mścisz i
OTC Wspólnicy Spółka Jawna
8539
Herba Studio, Mścisz i
wspólnicy spółka jawna
PL
OTC Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
14537
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
PL
OTC Zakłady Farmaceutyczne
OTC Polfa-Łódź Spółka
Akcyjna
OTC Zakłady Farmaceutyczne
Polfa-Łódź Spółka
Akcyjna
Rp Generics [UK] Ltd.
2920
Zakłady Farmaceutyczne
Polfa-Łódź Spółka
Akcyjna
Zakłady Farmaceutyczne
Polfa-Łódź Spółka
Akcyjna
Generics [UK] Ltd.
McDermott Laboratories
t/a Gerard Laboratories
Generics [UK] Ltd.
McDermott Laboratories
t/a Gerard Laboratories
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
Boiron S.A.
PL
Rp
Generics [UK] Ltd.
OTC Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
OTC Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
OTC Boiron S.A.
(4CH15CH)
2579
12713
12712
1914
2487
19227
PL
GB
IRL
GB
IRL
PL
PL
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
OTC Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
Rp Alk-Abello A/S
Rp
Rp
Rp
Rp
2488
12257
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
Alk-Abello A/S
DK
Alk-Abello A/S
12255
Alk-Abello A/S
DK
Alk-Abello A/S
12256
Alk-Abello A/S
DK
2489
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
318 Alutard SQ
319 Alutard SQ
320 Alutard SQ
321 Alutard SQ
322 Alutard SQ
Skład
Mieszanki wyciągów
alergenowych
(pochodzenia roślinnego,
roztoczy kurzu
domowego)
Postać
farmaceutyczna
Dawka
zawiesina do
wstrzykiwań
Rp
1 zestaw: 1 fiol. 5 ml do
leczenia podtrzymującego
1 zestaw: 4 fiol. 5 ml do
leczenia podstawowego
10 fiol. z rozp. po 4,5 ml
Rp
1 zestaw: 1 fiol. 5 ml
(stężenie 4) do leczenia
podtrzymującego
1 zestaw: 4 fiol. 5 ml
(stężenia 1-4) do leczenia
podstawowego
10 fiol. z rozp. po 4,5 ml
Rp
1 zestaw: 1 fiol. 5 ml
(stężenie 4) do leczenia
podtrzymującego
1 zestaw: 4 fiol. 5 ml
(stężenia 1-4) do leczenia
podstawowego
10 fiol. z rozp. po 4,5 ml
Rp
1 zestaw: 1 fiol. 5 ml
(stężenie 4) do leczenia
podtrzymującego
1 zestaw: 4 fiol. 5 ml
(stężenia 1-4) do leczenia
podstawowego
10 fiol. z rozp. po 4,5 ml
Rp
37,5 mg
7 kaps.
28 kaps.
75 mg
150 mg
zawiesina do
wstrzykiwań
Wyciągi alergenowe
zawiesina do
pochodzenia zwierzęcego wstrzykiwań
(sierść konia, kota i psa)
Wyciągi alergenowe
zawiesina do
roztoczy kurzu domowego wstrzykiwań
323 Alventa
Venlafaxinum
324 Alventa
Venlafaxinum
325 Alventa
Venlafaxinum
kapsułki o
przedłużonym
uwalnianiu, twarde
kapsułki o
przedłużonym
uwalnianiu, twarde
kapsułki o
przedłużonym
uwalnianiu, twarde
Kat.
dost.
1 zestaw: 1 fiol. 5 ml
(stężenie 4) do leczenia
podtrzymującego
1 zestaw: 4 fiol. 5 ml
(stężenia 1-4) do leczenia
podstawowego
10 fiol. z rozp. po 4,5 ml
Wyciągi alergenowe jadów zawiesina do
owadów błonoskrzydłych wstrzykiwań
(osy i pszczoły)
Wyciągi alergenowe
pochodzenia roślinnego
(pyłki roślin)
Wielkość opakowania
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Alk-Abello A/S
3598
Alk-Abello A/S
DK
Alk-Abello A/S
3595
Alk-Abello A/S
DK
Alk-Abello A/S
3597
Alk-Abello A/S
DK
Alk-Abello A/S
3596
Alk-Abello A/S
DK
Alk-Abello A/S
3594
Alk-Abello A/S
DK
Rp
Rp
Krka d.d., Novo mesto
12898
Krka d.d., Novo mesto
SLO
28 kaps.
Rp
Krka d.d., Novo mesto
12899
Krka d.d., Novo mesto
SLO
28 kaps.
Rp
Krka d.d., Novo mesto
12897
Krka d.d., Novo mesto
SLO
Strona 30 z 854
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
syrop
Wielkość opakowania
1 butelka 150 ml
Kat.
dost.
326 Alvia Zaparcia
Preparat homeopatyczny
327 Alvogyl
Lidocainum + Eugenolum pasta do stosowania (50 mg
w jamie ustnej
+ 15 mg)/g
1 słoik 12 g
328 Alyostal
100 I.R./ml
lub 100
I.C./ml
3 fiol.
Rp
329 Alzdone
Wyciągi alergenowe roztwór
alergeny diagnostyczne do
testów skórnych
punktowych
Donepezili hydrochloridum tabletki powlekane
5 mg
28 tabl.
330 Alzdone
Donepezili hydrochloridum tabletki powlekane
10 mg
331 Alzepezil
Donepezili hydrochloridum tabletki powlekane
332 Alzepezil
Podmiot
odpowiedzialny
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
15674
ICN Polfa Rzeszów S.A.
PL
10005
Septodont
F
Stallergenes S.A.
4960
Stallergenes S.A.
F
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
"UNIA" Spółdzielnia Pracy
15647
Specifar S.A.
GR
28 tabl.
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
"UNIA" Spółdzielnia Pracy
15648
Specifar S.A.
GR
5 mg
28 tabl.
56 tabl.
Rp
Rp
Egis Pharmaceuticals Plc
15813
Egis Pharmaceuticals Plc
H
Donepezili hydrochloridum tabletki powlekane
10 mg
28 tabl.
56 tabl.
Rp
Rp
Egis Pharmaceuticals Plc
15814
Egis Pharmaceuticals Plc
H
333 Alzin 50
Amisulpridum
tabletki
50 mg
15831
tabletki
100 mg
Farmacom Sp. z o.o.
15832
335 Alzin 200
Amisulpridum
tabletki
200 mg
15833
Amisulpridum
tabletki
400 mg
Rp
Rp
Rp
Farmacom Sp. z o.o.
336 Alzin 400
30 tabl.
60 tabl.
30 tabl.
Farmacom Sp. z o.o.
15834
337 Amantix
Amantadinum
roztwór do infuzji
200 mg
/500 ml
2 butelki 500 ml
10 butelek 500 ml
Rp
Rp
Merz Pharmaceuticals
GmbH
8057
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
Merz Pharma GmbH &
Co.KGaA
PL
Amisulpridum
Rp
Rp
Rp
Farmacom Sp. z o.o.
334 Alzin 100
30 tabl.
60 tabl.
30 tabl.
338 Amantix
Amantadini sulfas
tabletki powlekane
100 mg
Preparat złożony
syrop
1,5 g/10 g
Merz Pharma GmbH &
Co.KGaA
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
D
339 Amarosal
30 tabl.
100 tabl.
1 butelka 125 g
340 Amaryl 1
Glimepiridum
tabletki
1 mg
30 tabl.
120 tabl.
Rp
Rp
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
7448
341 Amaryl 2
Glimepiridum
tabletki
2 mg
30 tabl.
120 tabl.
Rp
Rp
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
7449
Strona 31 z 854
OTC Dagomed Pharma Sp. z
o.o.
Rp Septodont
Numer
pozwolenia
Rp Merz Pharmaceuticals
Rp GmbH
OTC Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
16179
7552
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
Sanofi-Aventis S.p.A.
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
Sanofi-Aventis S.p.A.
PL
PL
PL
D
PL
D
I
D
I
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
342 Amaryl 3
Glimepiridum
tabletki
3 mg
30 tabl.
120 tabl.
Rp
Rp
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
7450
343 Amaryl 4
Glimepiridum
tabletki
4 mg
30 tabl.
120 tabl.
Rp
Rp
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
7451
344 AmBisome
Amphotericinum B
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
50 mg
1 fiol. 50 mg
+ filtr membranowy
10 fiol. 50 mg
+ filtr membranowy
Rp
Rp
Gilead Sciences
International Ltd.
8000
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
Sanofi-Aventis S.p.A.
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
Sanofi-Aventis S.p.A.
Gilead Sciences Ltd.
345 Ambra Grisea
Preparat homeopatyczny
granulki
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
19189
Boiron S.A.
F
PL
D
D
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
OTC Boiron S.A.
(4CH15CH)
D
I
D
I
IRL
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
346 Ambro
Ambroxoli hydrochloridum tabletki
30 mg
20 tabl.
OTC 1A Pharma GmbH
3417
347 Ambro
Ambroxolum
30 mg
20 tabl.
OTC 1A Pharma GmbH
4858
LEK S.A.
Salutas Pharma GmbH
Salutas Pharma GmbH
348 Ambro S
Ambroxoli hydrochloridum płyn doustny
15 mg/ml
1 butelka 50 ml
OTC 1 A Pharma GmbH
9268
Salutas Pharma GmbH
D
349 Ambrohexal
Ambroxoli hydrochloridum roztwór do
wstrzykiwań
7,5 mg/ml
5 amp. 2 ml
20 amp. 2 ml
3418
Salutas Pharma GmbH
D
350 Ambroksol Nycomed
Ambroxoli hydrochloridum syrop
15 mg/5 ml
1 op. 150 ml
2926
PL
351 Ambroksol Nycomed
Ambroxoli hydrochloridum syrop
30 mg/5ml
1 op. 150 ml
352 Ambrosan
Ambroxoli hydrochloridum tabletki
30 mg
353 Ambrosol Pliva
Ambroxoli hydrochloridum syrop
15 mg/5 ml
354 Ambrosol Pliva
Ambroxoli hydrochloridum syrop
30 mg/5 ml
355 Ambroxol Aflofarm
Ambroxoli hydrochloridum syrop
15 mg/5 ml
356 Ambroxol Aflofarm
Ambroxoli hydrochloridum syrop
30 mg/5 ml
357 Amefar
Cetirizini dihydrochloridum tabletki powlekane
10 mg
20 tabl.
30 tabl.
1 butelka 120 ml
1 butelka 200 ml
1 butelka 120 ml
1 butelka 200 ml
1 op. 100 ml
1 op. 120 ml
1 butelka 100 ml
1 butelka 120 ml
10 tabl.
Nycomed Pharma
Sp. z o.o.
Nycomed Pharma
Sp. z o.o.
PRO.MED.CS. Praha a.s.
tabletki musujące
Strona 32 z 854
Rp
Rp
Sandoz GmbH
OTC Nycomed Pharma
Sp. z o.o.
OTC Nycomed Pharma
Sp. z o.o.
OTC PRO.MED.CS. Praha a.s.
OTC
OTC PLIVA Kraków Zakłady
OTC Farmaceutyczne S.A.
OTC PLIVA Kraków Zakłady
OTC Farmaceutyczne S.A.
OTC Aflofarm Farmacja Polska
OTC Sp z o.o.
OTC Aflofarm Farmacja Polska
OTC Sp z o.o.
OTC Biofarm Sp. z o.o.
3673
9604
3454
3445
3737
7135
14771
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
Aflofarm Farmacja Polska
Sp. z o.o.
Aflofarm Farmacja Polska
Sp z o.o.
Biofarm Sp. z o.o.
PL
CZ
PL
PL
PL
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
358 Amerscan Medronate II
Agent. Zestaw do
sporządzania
radiofarmaceutyku
359 Amertil
Skład
Postać
farmaceutyczna
6,25 mg
361 Amertil
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
Cetirizini dihydrochloridum krople doustne,
roztwór
Cetirizini dihydrochloridum roztwór do
stosowania
doustnego
Cetirizini dihydrochloridum tabletki powlekane
362 Amertil Bio
Cetirizini dihydrochloridum tabletki powlekane
10 mg
363 Amertil Biotabs
Cetirizini dihydrochloridum tabletki do ssania
10 mg
364 Amigrenex
Sumatriptanum
tabletki
50 mg
365 Amigrenex
Sumatriptanum
tabletki
100 mg
366 Amikin
Amikacinum
125 mg/ml
367 Amikin
Amikacinum
368 Aminomel 10 E
Preparat złożony
roztwór do
wstrzykiwań i infuzji
roztwór do
wstrzykiwań i infuzji
roztwór do infuzji
369 Aminomel 12,5 E
Preparat złożony
370 Aminomel Nephro
360 Amertil
Technetii 99 m Tc
medronati solutio
iniectabilis
Dawka
Wielkość opakowania
5 fiol.
Kat.
dost.
Lz
Podmiot
odpowiedzialny
GE Healthcare Ltd.
Numer
pozwolenia
9926
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
GE Healthcare Ltd.
Corolin Road
GE Healthcare Ltd. The
Grove Centre
Biofarm Sp. z o.o.
GB
NL
GB
10 mg/ml
20 ml
Rp
Biofarm Sp. z o.o.
14913
1 mg/ml
1 butelka 200 ml
Rp
Biofarm Sp. z o.o.
11370
10 mg
20 tabl.
30 tabl.
7 tabl.
10 tabl.
7 tabl.
10 tabl.
Rp Biofarm Sp. z o.o.
Rp
OTC Biofarm Sp. z o.o.
OTC
OTC Biofarm Sp. z o.o.
OTC
4107
Basic Pharma
Manufacturing B.V.
Biofarm Sp. z o.o.
Biofarm Sp. z o.o.
11031
Biofarm Sp. z o.o.
PL
14749
Losan Pharma GmbH
D
Temapharm Sp. z o.o.
14167
LICONSA, Liberacion
Controlada de Sustancias
Activas S.A.
E
Temapharm Sp. z o.o.
14168
LICONSA, Liberacion
Controlada de Sustancias
Activas S.A.
E
604
Bristol-Myers Squibb S.r.l.
I
2 tabl.
4 tabl. (1 x 4)
4 tabl. (2 x 2)
6 tabl. (1 x 6)
6 tabl. (3 x 2)
2 tabl.
4 tabl. (1 x 4)
4 tabl. (2 x 2)
6 tabl. (1 x 6)
6 tabl. (3 x 2)
1 fiol. 2 ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Lz
1 fiol. 2 ml
5 fiol. 2 ml
1 butelka 500 ml
1 butelka 1000 ml
Lz
Lz
Lz
Lz
roztwór do infuzji
1 butelka 500 ml
1 butelka 1000 ml
Aminokwasów roztwór
roztwór do infuzji
371 Aminomix 1 Novum
Preparat złożony
roztwór do infuzji
372 Aminophyllinum Pliva
Aminophyllinum
373 Aminoplasmal 15% E
Preparat złożony
krople doustne,
roztwór
roztwór do infuzji
250 mg/ml
240 mg/ml
150 g/l
PL
PL
PL
Bristol-Myers Squibb
Polska Sp. z o.o.
Bristol-Meyers Squibb
Polska Sp. z o.o.
Baxter Polska Sp. z o.o.
605
Bristol-Myers Squibb S.r.l.
I
2618
Bieffe Medital S.p.A.
I
Lz
Lz
Baxter Polska Sp. z o.o.
2619
Bieffe Medital S.p.A.
I
1 butelka 250 ml
1 butelka 500 ml
4 worki 1500 ml
4 worki 2000 ml
6 worków 1000 ml
1 butelka 20 ml
Lz
Lz
LzRp
LzRp
LzRp
Rp
Baxter Polska Sp. z o.o.
2617
Bieffe Medital S.p.A.
I
Fresenius Kabi
Deutschland GmbH
11867
Fresenius Kabi
Deutschland GmbH
D
1132
Lz
Lz
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
B. Braun Melsungen AG
PL
1 butelka 500 ml
1 butelka 1000 ml
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
B. Braun Melsungen AG
Strona 33 z 854
6597
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
374 Aminoplasmal B. Braun 10% Preparat złożony
E
roztwór do infuzji
100 g/l
375 Aminoplasmal Hepa 10%
Aminokwasów roztwór
roztwór do infuzji
100 g/l
376 Aminosteril KE 10% - bez
węglowodanów,
z elektrolitami
377 Aminosteril N-Hepa 8%
Preparat złożony
roztwór do infuzji
Aminokwasów roztwór
roztwór do infuzji
378 Aminoven Infant 10%
Preparat złożony
379 Aminoven Infant 6%
380 Amiokordin
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
6 butelek 1000 ml
10 butelek 250 ml
10 butelek 500 ml
1 butelka 500 ml
Rp
Rp
Rp
Lz
B. Braun Melsungen AG
12391
B. Braun Melsungen AG
D
B. Braun Melsungen AG
3082
B. Braun Melsungen AG
D
1 fl. 1000 ml
1 fl. 500 ml
Lz
Lz
Fresenius Kabi
Deutschland GmbH
6716
Fresenius Kabi Austria
GmbH
A
8%
1 butelka 500 ml
Lz
2267
10 %
Preparat złożony
roztwór do infuzji
6%
1 butelka 100 ml
1 butelka 250 ml
1 butelka 100 ml
Rp
Rp
Rp
roztwór do
wstrzykiwań
tabletki
50 mg/ml
5 amp. 3 ml
Lz
2726
381 Amisan
Amiodaroni
hydrochloridum
Amisulpridum
Fresenius Kabi Austria
GmbH
Fresenius Kabi Austria
GmbH
Fresenius Kabi Austria
GmbH
Krka d.d., Novo mesto
A
roztwór do infuzji
Fresenius Kabi
Deutschland GmbH
Fresenius Kabi
Deutschland GmbH
Fresenius Kabi
Deutschland GmbH
Krka d.d., Novo mesto
50 mg
16388
PRO.MED.CS. Praha a.s.
CZ
Amisulpridum
tabletki
100 mg
PRO.MED.CS. Praha a.s.
16389
PRO.MED.CS. Praha a.s.
CZ
383 Amisan
Amisulpridum
tabletki
200 mg
PRO.MED.CS. Praha a.s.
16390
PRO.MED.CS. Praha a.s.
CZ
384 Amisan
Amisulpridum
tabletki
400 mg
PRO.MED.CS. Praha a.s.
16391
PRO.MED.CS. Praha a.s.
CZ
385 Amisulpride Teva
Amisulpridum
tabletki
50 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
PRO.MED.CS. Praha a.s.
382 Amisan
12 tabl.
60 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
150 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
150 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
150 tabl.
30 tabl.
90 tabl.
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
15956
TEVA Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
H
386 Amisulpride Teva
Amisulpridum
tabletki
100 mg
30 tabl.
90 tabl.
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
15957
TEVA Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
H
387 Amisulpride Teva
Amisulpridum
tabletki
200 mg
30 tabl.
90 tabl.
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
15958
TEVA Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
H
388 Amisulpride Teva
Amisulpridum
tabletki
400 mg
30 tabl.
90 tabl.
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
15959
TEVA Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
H
389 Amitriptylinum VP
Amitriptylini
hydrochloridum
Amitriptylini
hydrochloridum
tabletki drażowane
10 mg
60 tabl.
Rp
ICN Polfa Rzeszów S.A.
1408
ICN Polfa Rzeszów S.A.
PL
tabletki drażowane
25 mg
60 tabl.
Rp
ICN Polfa Rzeszów S.A.
1409
ICN Polfa Rzeszów S.A.
PL
390 Amitriptylinum VP
Strona 34 z 854
4794
6717
A
A
SLO
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
391 Amitriptylinum VP
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
tabletki powlekane
10 mg
60 tabl.
Rp
ICN Polfa Rzeszów S.A.
10490
ICN Polfa Rzeszów S.A.
PL
tabletki powlekane
25 mg
60 tabl.
Rp
ICN Polfa Rzeszów S.A.
10489
ICN Polfa Rzeszów S.A.
PL
393 Amizepin
Amitriptylini
hydrochloridum
Amitriptylini
hydrochloridum
Carbamazepinum
tabletki
200 mg
50 tabl.
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
439
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
394 Amlaxopin
Amlodipinum
tabletki
5 mg
100 tabl.
Rp
Actavis Group PTC ehf.
15548
IS
BG
395 Amlaxopin
Amlodipinum
tabletki
10 mg
100 tabl.
Rp
Actavis Group PTC ehf.
15549
396 Amlodigamma 5 mg tabletki Amlodipinum
tabletki
5 mg
30 tabl.
Rp
16246
397 Amlodigamma 10 mg
tabletki
398 Amlodipine-1A Pharma
Amlodipinum
tabletki
10 mg
30 tabl.
Rp
Amlodipinum
tabletki
5 mg
30 tabl. w blistrach
30 tabl. w pojemniku
Rp
Rp
Wörwag Pharma GmbH &
Co. KG
Wörwag Pharma GmbH &
Co. KG
1A Pharma GmbH
Actavis hf.
Balkanpharma-Dupnitsa
AD
Actavis hf.
Balkanpharma-Dupnitsa
AD
Artesan Pharma GmbH &
Co. KG
Artesan Pharma GmbH &
Co. KG
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Rowa Pharmaceuticals
Ltd.
Salutas Pharma GmbH
392 Amitriptylinum VP
399 Amlodipine-1A Pharma
400 Amlodipine Arrow 5 mg
401 Amlodipine Arrow 10 mg
Amlodipinum
Amlodipinum
Amlodipinum
tabletki
tabletki
tabletki
10 mg
5 mg
10 mg
30 tabl. w blistrach
30 tabl. w pojemniku
30 tabl. (2 x 15)
30 tabl. (3 x 10)
30 tabl. (2 x 15)
30 tabl. (3 x 10)
Strona 35 z 854
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
1A Pharma GmbH
Arrow Poland S.A.
Arrow Poland S.A.
16247
12887
12889
14020
14019
IS
BG
D
D
PL
SLO
IRL
D
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Rowa Pharmaceuticals
Ltd.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
IRL
Akmon Pharmaceutical
Industries LLC
Arrow Pharm (Malta) Ltd.
Juta Pharma GmbH
Medicofarma S.A.
Selamine Ltd. T/A Arrow
Generics Ltd.
SLO
Akmon Pharmaceutical
Industries LLC
Arrow Pharm (Malta) Ltd.
Juta Pharma GmbH
Medicofarma S.A.
Selamine Ltd. T/A Arrow
Generics Ltd.
SLO
D
MT
D
PL
IRL
MT
D
PL
IRL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
402 Amlodipine Specifar
Amlodipinum
tabletki
5 mg
10 tabl.
14 tabl.
20 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
98 tabl.
100 tabl.
200 tabl.
300 tabl.
500 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Specifar S.A.
14888
Specifar S.A.
GR
403 Amlodipine Specifar
Amlodipinum
tabletki
10 mg
10 tabl.
14 tabl.
20 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
98 tabl.
100 tabl.
200 tabl.
300 tabl.
500 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Specifar S.A.
14889
Specifar S.A.
GR
404 Amlodipine Teva
Amlodipinum
tabletki
5 mg
28 tabl.
30 tabl.
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
15768
IVAX Pharmaceuticals
s.r.o.
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
CZ
405 Amlodipine Teva
406 Amlodipinum 10 mg
Farmacom
407 Amlodipinum Tad
Amlodipinum
tabletki
10 mg
28 tabl.
30 tabl.
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
15769
Amlodipinum
tabletki
10 mg
30 tabl.
Rp
Farmacom Spółka z o.o.
12358
Amlodipinum
tabletki
5 mg
30 tabl.
Rp
Tad Pharma GmbH
11436
Strona 36 z 854
IVAX Pharmaceuticals
s.r.o.
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
Actavis hf.
Tad Pharma GmbH
NL
H
F
GB
CZ
NL
H
F
GB
PL
IS
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
408 Amlodipinum Tad
Amlodipinum
tabletki
10 mg
30 tabl.
Rp
Tad Pharma GmbH
11437
409 Amlonor
Amlodipinum
tabletki
5 mg
30 tabl.
30 tabl. w blistrach
Rp
Rp
11171
410 Amlonor
Amlodipinum
tabletki
10 mg
30 tabl.
30 tabl. w blistrach
Rp
Rp
411 Amlopin
Amlodipinum
tabletki
5 mg
412 Amlopin
Amlodipinum
tabletki
10 mg
Amlodipinum
tabletki
5 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Sandoz GmbH
413 Amlopin 5 mg
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
30 tabl. w blistrach
30 tabl. w pojemniku
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Sandoz GmbH
Sandoz GmbH
414 Amlopin 10 mg
Amlodipinum
tabletki
10 mg
30 tabl. w blistrach
30 tabl. w pojemniku
Rp
Rp
Sandoz GmbH
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Actavis hf.
Tad Pharma GmbH
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
PL
SLO
3154
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
PL
SLO
12884
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Rowa Pharmaceuticals
Ltd.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
IRL
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Rowa Pharmaceuticals
Ltd.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
IRL
11172
3153
12886
IS
D
PL
PL
D
D
415 Amloratio
Amlodipinum
tabletki
5 mg
30 tabl.
Rp
ratiopharm GmbH
12919
Merckle GmbH
D
416 Amloratio
Amlodipinum
tabletki
10 mg
30 tabl.
Rp
ratiopharm GmbH
12918
Merckle GmbH
D
417 Amlozek
Amlodipinum
tabletki
10 mg
7998
Adamed Sp. z o.o.
PL
418 Ammonium Carbonicum
Preparat homeopatyczny
granulki
Rp Adamed Sp. z o.o.
Rp
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
19256
Boiron S.A.
F
30 tabl.
60 tabl.
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
Strona 37 z 854
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
419 Ammonium Causticum
Skład
Preparat homeopatyczny
Postać
farmaceutyczna
granulki
Dawka
Wielkość opakowania
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
420 Ammonium Muriaticum
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
granulki
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Boiron S.A.
(4CH15CH)
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
19169
Boiron S.A.
F
19277
Boiron S.A.
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
421 Amoclan
Amoxicillinum
+ Acidum clavulanicum
tabletki powlekane
875 mg
+ 125 mg
14 tabl. w blistrach
14 tabl. w butelce
Rp
Rp
Hikma Farmaceutica S.A.
12130
Hikma Farmaceutica S.A.
LA.Fa.RE.srl.
Lindopharm GmbH
P
I
D
422 Amoksiklav
Amoxicillinum
+ Acidum clavulanicum
500 mg
+ 100 mg
5 fiol.
10 fiol.
Rp
Rp
Sandoz GmbH
3528
Lek Pharmaceuticals d.d.
SLO
423 Amoksiklav
Amoxicillinum
+ Acidum clavulanicum
1 g + 200 mg 5 fiol.
10 fiol.
Rp
Rp
Sandoz GmbH
3529
Lek Pharmaceuticals d.d.
SLO
424 Amoksiklav
Amoxicillinum
+ Acidum clavulanicum
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań i infuzji
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań i infuzji
proszek do
sporządzania
zawiesiny doustnej
(125 mg
1 fl. 25 g proszku /100 ml
+ 31,25 mg) zawiesiny
/5 ml
Rp
Sandoz GmbH
817
Lek Pharmaceuticals d.d.
SLO
425 Amoksiklav
Amoxicillinum
+ Acidum clavulanicum
proszek do
sporządzania
zawiesiny doustnej
457 mg/5 ml 1 fl. 17,5 g proszku
/70 ml zawiesiny
1 fl. 35 g proszku
/140 ml zawiesiny
1 fl. 8,75 g proszku
/35 ml zawiesiny
Rp
Sandoz GmbH
8948
Lek Pharmaceuticals d.d.
SLO
Strona 38 z 854
Rp
Rp
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
426 Amoksiklav
Skład
Postać
farmaceutyczna
Amoxicillinum
+ Acidum clavulanicum
Amoxicillinum
+ Acidum clavulanicum
Amoxicillinum
+ Acidum clavulanicum
Amoxicillinum
+ Acidum clavulanicum
tabletki powlekane
430 Amoksiklav Quicktab
625 mg
Amoxicillinum
+ Acidum clavulanicum
431 Amoksiklav Quicktab 1000
mg
Dawka
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
15 tabl.
21 tabl.
14 tabl. w blistrze
21 tabl. w butelce
14 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Sandoz GmbH
771
Lek Pharmaceuticals d.d.
SLO
Sandoz GmbH
819
Lek Pharmaceuticals d.d.
SLO
Sandoz GmbH
4111
Lek Pharmaceuticals d.d.
SLO
1 fl. 25 g proszku/100 ml
zawiesiny
Rp
Sandoz GmbH
818
Lek Pharmaceuticals d.d.
SLO
tabletki do
500 mg
sporządzania
+ 125 mg
zawiesiny doustnej /
tabletki ulegające
rozpadowi w jamie
ustnej
14 tabl.
Rp
Sandoz GmbH
14619
Lek Pharmaceuticals d.d.
SLO
Amoxicillinum
+ Acidum clavulanicum
tabletki do
875 mg
sporządzania
+ 125 mg
zawiesiny doustnej /
tabletki ulegające
rozpadowi w jamie
ustnej
14 tabl.
Rp
Lek Pharmaceuticals d.d.
14681
Lek Pharmaceuticals d.d.
SLO
432 Amol
Preparat złożony
płyn doustny, płyn na
skórę
433 Amotaks
Amoxicillinum
kapsułki twarde
500 mg
1 butelka 100 ml
1 butelka 150 ml
1 butelka 250 ml
16 kaps.
434 Amotaks
Amoxicillinum
tabletki
1g
16 tabl.
435 Amotaks Dis
Amoxicillinum
tabletki
500 mg
16 tabl.
436 Amotaks Dis
Amoxicillinum
tabletki
750 mg
16 tabl.
437 Amotaks Dis
Amoxicillinum
tabletki
1g
16 tabl.
438 Amoxicillin-1A Pharma
Amoxicillinum
tabletka do
sporządzania
zawiesiny doustnej
500 mg
20 tabl. (1 x 20)
20 tabl. (2 x 10)
20 tabl. (4 x 5)
20 tabl. (5 x 4)
427 Amoksiklav
428 Amoksiklav
429 Amoksiklav forte
tabletki powlekane
tabletki powlekane
proszek do
sporządzania
zawiesiny doustnej
250 mg
+ 125 mg
500 mg
+ 125 mg
875 mg
+ 125 mg
(250 mg
+ 62,5 mg)
/5 ml
Wielkość opakowania
Strona 39 z 854
OTC Nycomed Pharma
OTC Sp. z o.o.
OTC
Rp Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Rp Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Rp Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Rp Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Rp Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Rp 1A Pharma GmbH
Rp
Rp
Rp
64
6915
6913
10435
10436
10437
14909
Nycomed Pharma
Sp. z o.o.
PL
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Sandoz GmbH
PL
PL
PL
PL
PL
A
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
439 Amoxicillin-1A Pharma
Amoxicillinum
tabletka do
sporządzania
zawiesiny doustnej
750 mg
440 Amoxicillin-1A Pharma
Amoxicillinum
tabletka do
sporządzania
zawiesiny doustnej
1000 mg
441 Amphocil
Amphotericinum B
50 mg
442 Amphocil
Amphotericinum B
443 Amphosca
Preparat homeopatyczny
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
tabletki
444 Ampicillin TZF
Ampicillinum
250 mg
1 fiol. proszku
Rp
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
3429
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
PL
445 Ampicillin TZF
Ampicillinum
500 mg
1 fiol. proszku
Rp
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
3430
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
PL
446 Ampicillin TZF
Ampicillinum
1g
1 fiol. proszku
Rp
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
3431
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
PL
447 Ampicillin TZF
Ampicillinum
2g
1 fiol. proszku
Rp
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
3754
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
PL
448 Ampril 1,25 mg tabletki
Ramiprilum
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
tabletki
1,25 mg
12094
Krka d.d., Novo mesto
SLO
Ramiprilum
tabletki
2,5 mg
Krka d.d., Novo mesto
12095
Krka d.d., Novo mesto
SLO
450 Ampril 5 mg tabletki
Ramiprilum
tabletki
5 mg
Krka d.d., Novo mesto
12096
Krka d.d., Novo mesto
SLO
451 Ampril 10 mg tabletki
Ramiprilum
tabletki
10 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Krka d.d., Novo mesto
449 Ampril 2,5 mg tabletki
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
Krka d.d., Novo mesto
12097
Krka d.d., Novo mesto
SLO
100 mg
20 tabl. (1 x 20)
20 tabl. (2 x 10)
20 tabl. (4 x 5)
20 tabl. (5 x 4)
20 tabl. (1 x 20)
20 tabl. (2 x 10)
20 tabl. (4 x 5)
20 tabl. (5 x 14)
1 fiol. proszku
10 fiol. proszku
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Lz
Lz
1A Pharma GmbH
14908
Sandoz GmbH
A
1A Pharma GmbH
14907
Sandoz GmbH
A
Torrex Chiesi Pharma
GmbH
4034
Torrex Chiesi Pharma
GmbH
A
1 fiol. proszku
10 fiol. proszku
Lz
Lz
Torrex Chiesi Pharma
GmbH
4035
Torrex Chiesi Pharma
GmbH
A
60 tabl.
Strona 40 z 854
OTC Laboratoires Lehning
IL-3832/LNH Laboratoires Lehning
F
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
452 Ampril HD
Ramiprilum
+ Hydrochlorothiazidum
tabletki
5 mg
+ 25 mg
30 tabl.
Rp
Krka d.d., Novo mesto
12141
Actavis Ltd.
Actavis hf.
Krka d.d., Novo Mesto
MT
IS
SLO
453 Ampril HL
Ramiprilum
+ Hydrochlorothiazidum
tabletki
2,5 mg
+ 12,5 mg
30 tabl.
Rp
Krka d.d., Novo mesto
12140
Actavis Ltd.
Actavis hf.
Krka d.d., Novo mesto
MT
IS
SLO
454 Amylium Nitrosum
Preparat homeopatyczny
granulki
6CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
19177
Boiron S.A.
F
granulki w pojemniku 6CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
6CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
OTC Boiron S.A.
(6CH15CH)
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
455 Amyx 1
Glimepiridum
tabletki
1 mg
30 tabl.
90 tabl.
120 tabl.
Rp
Rp
Rp
Zentiva a.s.
12397
Zentiva a.s.
SK
456 Amyx 2
Glimepiridum
tabletki
2 mg
30 tabl.
90 tabl.
120 tabl.
Rp
Rp
Rp
Zentiva a.s.
12398
Zentiva a.s.
SK
457 Amyx 3
Glimepiridum
tabletki
3 mg
30 tabl.
90 tabl.
120 tabl.
Rp
Rp
Rp
Zentiva a.s.
12399
Zentiva a.s.
SK
458 Amyx 4
Glimepiridum
tabletki
4 mg
30 tabl.
90 tabl.
120 tabl.
Rp
Rp
Rp
Zentiva a.s.
12400
Zentiva a.s.
SK
459 Anacardium Occidentale
Preparat homeopatyczny
granulki
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
OTC Boiron S.A.
(5CH15CH)
19258
Boiron S.A.
F
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
Strona 41 z 854
Rp
(2CH4CH;
16CH200CH
; 6KCMK)
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
460 Anacardium Orientale
Skład
Preparat homeopatyczny
Postać
farmaceutyczna
granulki
Dawka
Wielkość opakowania
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
461 Anafranil
Clomipramini
hydrochloridum
462 Anafranil
Clomipramini
hydrochloridum
Clomipramini
hydrochloridum
Clomipramini
hydrochloridum
463 Anafranil
464 Anafranil SR 75
465 Anagallis Arvensis
Preparat homeopatyczny
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Boiron S.A.
(5CH15CH)
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
19291
Boiron S.A.
F
Rp
(2CH4CH;
16CH200CH
; 6KCMK)
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
roztwór do
wstrzykiwań lub
infuzji
tabletki powlekane
12,5 mg/ml
10 amp. 2 ml
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
2952
TEVA Kutno S.A.
PL
10 mg
30 tabl.
Rp
2949
TEVA Kutno S.A.
PL
tabletki powlekane
25 mg
30 tabl.
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
2950
TEVA Kutno S.A.
PL
2951
TEVA Kutno S.A.
PL
19187
Boiron S.A.
F
tabletki powlekane o 75 mg
20 tabl.
przedłużonym
uwalnianiu
granulki
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
Rp
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
466 Anagallis comp.
Preparat homeopatyczny
granulki
1 op. 20 g
OTC WALA-Heilmittel GmbH
467 Analgol
Preparat złożony
maść
1 tuba 30 g
468 Analgol
Preparat ziołowy
żel
1 tuba 30 g
OTC Przedsiębiorstwo
Produkcji
FarmaceutycznoKosmetycznej
"PROFARM" Sp. z o.o.
OTC Przedsiębiorstwo
Produkcji
FarmaceutycznoKosmetycznej
"PROFARM" Sp. z o.o.
Strona 42 z 854
IL-5060/LNH WALA-Heilmittel GmbH
2701
10488
Przedsiębiorstwo
Produkcji
FarmaceutycznoKosmetycznej
"PROFARM" Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo
Produkcji
FarmaceutycznoKosmetycznej
"PROFARM" Sp. z o.o.
D
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
469 Anapen
Epinephrinum
roztwór do
wstrzykiwań
300 mcg /0,3 1 amp. - strzyk.
ml
Rp
Lincoln Medical Ltd.
11389
Owen Mumford Ltd.
GB
470 Anapen Junior
Epinephrinum
roztwór do
wstrzykiwań
150 mcg /0,3 1 amp. - strzyk.
ml
Rp
Lincoln Medical Ltd.
11385
Owen Mumford Ltd.
GB
471 Anapran
Naproxenum natricum
tabletki powlekane
275 mg
20 tabl. w blistrach
20 tabl. w pojemniku
40 tabl. w blistrach
40 tabl. w pojemniku
Rp
Rp
Rp
Rp
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
1321
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
PL
472 Anapran
Naproxenum natricum
tabletki powlekane
550 mg
20 tabl. w blistrach
20 tabl. w pojemniku
Rp
Rp
1322
Naproxenum natricum
tabletki powlekane
220 mg
10 tabl.
474 Anartan
Valsartanum
tabletki powlekane
40 mg
475 Anartan
Valsartanum
tabletki powlekane
80 mg
476 Anartan
Valsartanum
tabletki powlekane
160 mg
477 Anartan HCT
Valsartanum
+ Hydrochlorothiazidum
tabletki powlekane
80 mg
+ 12,5 mg
28 tabl.
56 tabl.
28 tabl.
56 tabl.
28 tabl.
56 tabl.
28 tabl.
56 tabl.
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Actavis Ltd.
Merckle GmbH
Actavis Ltd.
Merckle GmbH
Actavis Ltd.
Merckle GmbH
Actavis Ltd.
Merckle GmbH
PL
473 Anapran neo
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
OTC Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Rp Actavis hf.
Rp
Rp Actavis hf.
Rp
Rp Actavis hf.
Rp
Rp ratiopharm GmbH
Rp
MT
D
MT
D
MT
D
MT
D
478 Anartan HCT
Valsartanum
+ Hydrochlorothiazidum
tabletki powlekane
160 mg
+ 12,5 mg
28 tabl.
56 tabl.
Rp
Rp
ratiopharm GmbH
15423
Actavis Ltd.
Merckle GmbH
MT
D
479 Anartan HCT
Valsartanum
+ Hydrochlorothiazidum
tabletki powlekane
160 mg
+ 25 mg
28 tabl.
56 tabl.
Rp
Rp
ratiopharm GmbH
15424
Actavis Ltd.
Merckle GmbH
MT
D
480 Anastelb
Anastrozolum
tabletki powlekane
1 mg
28 tabl.
Rp
Alfred E. Tiefenbacher
(GmbH & Co. KG)
15748
Haupt Pharma Munster
GmbH
Siegfried Generis Malta
Ltd.
481 Anastralan
Anastrozolum
tabletki powlekane
1 mg
20 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
84 tabl.
98 tabl.
100 tabl.
300 tabl.
Strona 43 z 854
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
ICN Polfa Rzeszów S.A.
9067
15488
15487
15486
15422
14981
ICN Polfa Rzeszów S.A.
Remedica Ltd.
PL
D
MT
PL
CY
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
482 Anastrazole Accord
Anastrozolum
tabletki powlekane
1 mg
10 tabl.
14 tabl.
20 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
56 tabl.
60 tabl.
84 tabl.
90 tabl.
98 tabl.
100 tabl.
300 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Accord healthcare Ltd.
15948
Accord healthcare Ltd.
Cemelog BRS Ltd.
GB
H
483 Anastrazole BMM Pharma
Anastrozolum
tabletki powlekane
1 mg
15562
Basic Pharma
Manufacturing B.V.
NL
Anastrozolum
tabletki powlekane
1 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Laboratorium Galenowe
Lefarm Sp. z o.o.
484 AnastroGen
28 tabl.
30 tabl.
100 tabl.
28 tabl.
Generics [UK] Ltd.
14444
McDermott Laboratories
t/a Gerard Laboratories
Synthon B.V.
Synthon Hispania S.L.
IRL
SLO
D
NL
E
485 AnastroLek
Anastrozolum
tabletki powlekane
1 mg
28 tabl.
30 tabl.
Rp
Rp
Sandoz GmbH
14338
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
Synthon B.V.
Synthon Hispania S.L.
486 Anastrozol-ratiopharm
Anastrozolum
tabletki powlekane
1 mg
28 tabl.
30 tabl.
Rp
Rp
ratiopharm GmbH
14083
487 Anastrozol Teva
Anastrozolum
tabletki powlekane
1 mg
14 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
Rp
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
14257
Merckle GmbH
Synthon B.V.
Synthon Hispania S.L.
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
Strona 44 z 854
NL
E
D
NL
E
NL
H
F
GB
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
488 Anastrozole Arrow
Anastrozolum
tabletki powlekane
1 mg
10 tabl.
14 tabl.
20 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
56 tabl.
60 tabl.
84 tabl.
90 tabl.
98 tabl.
100 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Arrow Poland S.A.
15747
Remedica Ltd.
CY
489 Anastrozole PharOS
Anastrozolum
tabletki powlekane
1 mg
20 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
84 tabl.
98 tabl.
100 tabl.
300 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
PharOs - Pharmaceutical
Oriented Services Ltd.
15514
Remedica Ltd.
CY
490 Anbinex
Antithrombinum III
humanum densatum
cryodesiccatum
proszek i rozp. do
sporządzania
roztworu do infuzji
500 j.m.
1 fiol. proszku + 1 amp.strzyk. 10 ml + zestaw do
sporządzania roztworu
Lz
Instituto Grifols S.A.
9405
Instituto Grifols S.A.
E
491 Anbinex
Antithrombinum III
humanum densatum
cryodesiccatum
proszek i rozp. do
sporządzania
roztworu do infuzji
1000 j.m.
1 fiol. proszku + 1 amp.strzyk. 20 ml + zestaw do
sporządzania roztworu
Lz
Instituto Grifols S.A.
9406
Instituto Grifols S.A.
E
492 Ancotil
Flucitosinum
roztwór do infuzji
10 mg/ml
5 butelek 250 ml
Lz
ICN Polfa Rzeszów S.A.
3357
ICN Polfa Rzeszów S.A.
PL
493 Andepin
Fluoxetinum
kapsułki twarde
20 mg
30 kaps. w blistrach
30 kaps. w pojemniku
Rp
Rp
Przedsiębiorstwo
FarmaceutycznoChemiczne "Synteza" Sp.
z o.o.
10655
Przedsiębiorstwo
FarmaceutycznoChemiczne "Synteza" Sp.
z o.o.
PL
494 Androcur
Cyproteronum
tabletki
50 mg
20 tabl.
50 tabl.
Rp
Rp
Bayer Schering Pharma
AG
2221
Schering GmbH
und Co. Productions KG
D
495 Androstatin
Finasteridum
tabletki powlekane
1 mg
28 tabl. w blistrach
28 tabl. w pojemniku
Rp
Rp
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne LEK-AM
Sp. z o.o.
11276
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne LEK-AM
Sp. z o.o.
PL
Strona 45 z 854
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
496 Androtop
497 Androtop
Skład
Testosteronum
Testosteronum
Postać
farmaceutyczna
żel
żel
Dawka
Wielkość opakowania
25 mg/2,5 g
50 mg/5 g
30 sasz. 2,5 g
30 sasz. 5 g
498 Anesteloc
Pantoprazolum
tabletki dojelitowe
20 mg
499 Anesteloc Anesteloc
Pantoprazolum
tabletki dojelitowe
40 mg
500 Anexate
Flumazenilum
100 mcg/ml
501 Angeliq
502 Angin - Heel SD
Estradiolum
+ Drospirenonum
Preparat homeopatyczny
roztwór do
wstrzykiwań
tabletki powlekane
503 Angiolip
14 tabl.
28 tabl.
14 tabl.
28 tabl.
5 amp. 5 ml
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Lz
Podmiot
odpowiedzialny
Laboratoires BESINS
INTERNATIONAL
Laboratoires BESINS
INTERNATIONAL
Numer
pozwolenia
12266
12267
Adamed Sp. z o.o.
12429
Adamed Sp. z o.o.
12430
Roche Polska Sp. z o.o.
Kraj
wytwórcy
BESINS
MANUFACTURING
BELGIUM SA.
Laboratoires BESINS
INTERNATIONAL
B
BESINS
MANUFACTURING
BELGIUM SA.
Laboratoires BESINS
INTERNATIONAL
B
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
Roche Polska Sp. z o.o.
PL
PL
PL
Simvastatinum
tabletki powlekane
10 mg
28 tabl.
504 Angiolip
Simvastatinum
tabletki powlekane
20 mg
28 tabl.
Rp
Ozone Laboratories B.V.
14968
Laboratorios Belmac S.A.
E
505 Angiolip
Simvastatinum
tabletki powlekane
40 mg
28 tabl.
Rp
Ozone Laboratories B.V.
14969
Laboratorios Belmac S.A.
E
506 Ansyn
Anastrozolum
tabletki powlekane
1 mg
28 tabl.
Rp
Actavis Group PTC ehf.
14367
507 Anthracinum
Preparat homeopatyczny
granulki
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
Synthon B.V.
Synthon Hispania S.L.
Boiron S.A.
NL
E
F
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
LEK S.A.
LEK S.A.
PL
krople doustne,
roztwór
508 Anticol
Disulfiramum
tabletki
509 Antidol 15
Paracetamolum + Codeini tabletki
phosphas
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
500 mg
30 tabl.
500 mg
+ 15 mg
10 tabl.
Strona 46 z 854
Rp
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
OTC Sandoz GmbH
Bayer Schering Pharma
AG
IL-3997/LNH Biologische Heilmittel
Heel GmbH
14967
Laboratorios Belmac S.A.
F
tabletki
Rp Boiron S.A.
(4CH200CH
; 6KCMK)
11478
F
1 mg + 2 mg 28 tabl.
84 tabl.
50 tabl.
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
Rp Bayer Schering Pharma
Rp AG
OTC Biologische Heilmittel
Heel GmbH
Rp Ozone Laboratories B.V.
962
Wytwórca
19245
2441
9699
D
D
E
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
510 Antidral
Aluminii chloridum
płyn na skórę
511 Antimigren
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
512 Antimonium Arsenicosum
Preparat homeopatyczny
granulki
Dawka
100 mg/g
Wielkość opakowania
1 op. 50 ml
1 butelka 50 ml
1 butelka 100 ml
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
513 Antimonium Crudum
Preparat homeopatyczny
granulki
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
514 Antimonium Tartaricum
Preparat homeopatyczny
granulki
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
515 Antinervinum
Crataegi tinctura
+ Lupuli strobili tinctura
+ Valerianae tinctura
syrop
516 Antipres
Bisoprololi fumaras
tabletki
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
(903 mg
1 butelka 200 g
+ 645 mg
1 butelka 300 g
+ 1032 mg)
/5 ml
5 mg
30 tabl.
Strona 47 z 854
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
OTC Pascoe Pharmazeutische
OTC Praparate GmbH
Numer
pozwolenia
1261
Wytwórca
TEVA Kutno S.A.
IL-4256/LNH Pascoe Pharmazeutische
Praparate GmbH
Kraj
wytwórcy
PL
D
Rp Boiron S.A.
(4CH200CH
; 6KCMK)
19250
Boiron S.A.
F
OTC Boiron S.A.
(4CH15CH)
19326
Boiron S.A.
F
19153
Boiron S.A.
F
9050
Phytopharm Klęka S.A.
PL
11519
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
PL
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Boiron S.A.
(4CH15CH)
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Konwent Zakonu
OTC Bonifratrów
Rp
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
517 Antipres
Bisoprololi fumaras
tabletki
10 mg
30 tabl.
Rp
518 Antiprost
Finasteridum
tabletki powlekane
5 mg
30 tabl.
100 tabl.
Rp
Rp
519 Antithrombin III Baxter
Antithrombinum III
humanum densatum
50 j.m./ml
1 fiol. proszku
+ rozp. 20 ml
520 Antithrombin III Baxter
Antithrombinum III
humanum densatum
500 j.m./ml
1 fiol. proszku + rozp. 10 ml
+ zestaw do sporz. roztw. i
podania
521 Antivir
Aciclovirum
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do infuzji
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do infuzji
krem
50 mg/g
1 tuba 2 g
1 tuba 5 g
522 Antrend 15 mg
Meloxicamum
tabletki
15 mg
10 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
523 Antygrypin
Acidum acetylsalicylicum
+ Acidum ascorbicum
+ Coffeinum
tabletki musujące
500 mg
+ 150 mg
+ 50 mg
10 tabl.
20 tabl.
OTC N.P. Pharma Sp. z o.o.
OTC
10248
524 Antypot
Acidum boricum
+ Acidum salicylicum
puder
(100 mg
+ 10 mg)/g
1 op. 30 g
OTC Zakład ProdukcyjnoUsługowy FARKO s.c.
1694
525 Antytoksyna botulinowa A B Immunoserum botulinicum roztwór do
wstrzykiwań
E
500 j.m.
antytoksyny
botulinowej
typu A, 500
j.m.
antytoksyny
botulinowej
typu B i 100
j.m.
antytoksyny
botulinowej
typu E/ml
1 fiol. 10 ml
Lz
Biomed Wytwórnia
Surowic i Szczepionek Warszawa
530
526 Antytoksyna jadu żmij
500 j.a.
1 amp. 5 ml
Rp
Biomed Wytwórnia
Surowic i Szczepionek
Sp. z o.o.
286
Immunoserum contra
venena viperarum
europaearum
roztwór do
wstrzykiwań
Strona 48 z 854
Wytwórca
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Orion Corporation
11520
Lz
Baxter AG
3025
Baxter AG
A
Lz
Baxter AG
3024
Baxter AG
A
615
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.,
Oddział w Rzeszowie
PL
Niche Generics Ltd.
Niche Generics Ltd.
Pharmathen S.A.
Quality (Burnely) Ltd.
N.P. Pharma Sp. z o.o.
IRL
GB
GR
GB
PL
Zakład ProdukcyjnoUsługowy Farko s.c.
Zakład Produkcyjny w
Tarkowie Dolnym
Biomed Wytwórnia
Surowic i Szczepionek Warszawa
PL
Biomed Wytwórnia
Surowic i Szczepionek
Sp. z o.o.
PL
OTC Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
OTC
Rp
Rp
Rp
Ozone Laboratories B.V.
14065
14840
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Orion Corporation Orion
Pharma
Kraj
wytwórcy
PL
FIN
PL
Skład
Postać
farmaceutyczna
527 APAP
Paracetamolum
tabletki powlekane
500 mg
528 Apap
Paracetamolum
zawiesina doustna
529 Apap C Plus
Paracetamolum
+ Acidum ascorbicum
530 Apap Extra
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Dawka
Wielkość opakowania
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
OTC US Pharmacia Sp. z o.o.
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
2960
US Pharmacia Sp. z o.o.
PL
160 mg/5 ml 1 butelka 120 ml
OTC US Pharmacia Sp. z o.o.
8250
US Pharmacia Sp. z o.o.
PL
tabletki musujące
500 mg
+ 300 mg
10049
US Pharmacia Sp. z o.o.
PL
tabletki powlekane
500 mg
+ 65 mg
US Pharmacia Sp. z o.o.
11071
US Pharmacia Sp. z o.o.
PL
531 Apap Noc
Paracetamolum
+ Diphenhydraminum
tabletki powlekane
500 mg
+ 25 mg
US Pharmacia Sp. z o.o.
9601
US Pharmacia Sp. z o.o.
PL
532 Apap Przeziębienie Extra
Plus
Paracetamolum
+ Pseudoephedrini
hydrochloridum
+ Dextromethorphani
hydrobromidum
tabletki powlekane
325 mg
+ 30 mg
+ 10 mg
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
US Pharmacia Sp. z o.o.
Paracetamolum
+ Coffeinum
2 tabl.
6 tabl.
10 tabl. w saszetkach
10 tabl. w tubie
20 tabl. w saszetkach
20 tabl. w tubach
6 tabl.
8 tabl.
10 tabl.
12 tabl.
24 tabl. (2 x 12)
24 tabl. (4 x 6)
50 tabl.
6 tabl. w blistrze
12 tabl. w blistrze
24 tabl. w blistrach
50 tabl. w butelce
6 tabl.
10 tabl.
12 tabl.
20 tabl.
24 tabl.
US Pharmacia Sp. z o.o.
11153
US Pharmacia Sp. z o.o.
PL
533 APAP Przeziębienie Hot
Rem
Paracetamolum
+ Acidum ascorbicum
+ Phenylephrini
hydrochloridum
proszek do
(1000 mg
sporządzania
+ 100 mg
roztworu doustnego + 12,2 mg)
/sasz.
5 sasz.
8 sasz.
OTC US Pharmacia Sp. z o.o.
OTC
11184
US Pharmacia Sp. z o.o.
PL
534 Aparxon
Ropinirolum
tabletki powlekane
12 tabl.
21 tabl.
84 tabl.
126 tabl.
210 tabl.
15792
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
NL
H
0,25 mg
2 tabl.
6 tabl.
8 tabl.
10 tabl.
12 tabl.
24 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
200 tabl.
500 tabl.
Kat.
dost.
Strona 49 z 854
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
F
GB
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
535 Aparxon
536 Aparxon
537 Aparxon
538 Aparxon
Skład
Ropinirolum
Ropinirolum
Ropinirolum
Ropinirolum
Postać
farmaceutyczna
tabletki powlekane
tabletki powlekane
tabletki powlekane
tabletki powlekane
Dawka
0,5 mg
1 mg
2 mg
5 mg
Wielkość opakowania
21 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
84 tabl.
21 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
84 tabl.
21 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
84 tabl.
21 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
84 tabl.
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
Numer
pozwolenia
15793
15794
15795
15796
Wytwórca
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
Kraj
wytwórcy
NL
H
F
GB
NL
H
F
GB
NL
H
F
GB
NL
H
F
GB
539 Apatinac
Hyperici herbae extractum tabletki powlekane
siccum
184 mg
30 tabl. w blistrach
30 tabl. w pojemniku
60 tabl. w blistrach
60 tabl. w pojemniku
OTC Wrocławskie Zakłady
OTC Zielarskie "Herbapol" S.A.
OTC
OTC
9196
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
PL
540 Aphtin
Natrii tetraboras
płyn do stosowania
w jamie ustnej
200 mg/g
1 butelka 10 g
OTC Farmina Sp. z o.o.
2698
Farmina Sp. z o.o.
PL
541 Aphtin
Natrii tetraboras
płyn do stosowania
w jamie ustnej
200 mg/g
1 op. 10 g w butelce
1 op. 10 g w pojemniku
1 op. 15 g w butelce
1 op. 15 g w pojemniku
1 op. 30 g w butelce
1 op. 30 g w pojemniku
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
1598
Prolab Farmaceutyczne
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-AnalitycznoHandlowe Halkiewicz i
Ratajczyk Sp.J.
PL
542 Aphtin
Natrii tetraboras
płyn do stosowania
w jamie ustnej
200 mg/g
1 op. 10 g
OTC Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe
"MICROFARM" s.c.
Małgorzata Kacperska,
Jan Kacperski
2238
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe
"MICROFARM" s.c.
Małgorzata Kacperska,
Jan Kacperski
PL
Strona 50 z 854
Prolab Farmaceutyczne
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-AnalitycznoHandlowe Halkiewicz i
Ratajczyk Sp.J.
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
543 Aphtin
Natrii tetraboras
płyn do stosowania
w jamie ustnej
200 mg/g
1 butelka 15 ml
1 butelka 1000 ml
OTC Wytwórnia Euceryny
OTC Laboratorium
Farmaceutyczne COEL
Spółka Jawna E.Z.M.
Konstanty
2038
Wytwórnia Euceryny
Laboratorium
Farmaceutyczne COEL
s.c.
PL
544 Aphtin
Natrii tetraboras
roztwór do
stosowania w jamie
ustnej
200 mg/g
1 butelka 10 g
1 butelka 20 g
OTC Laboratorium Galenowe
OTC Olsztyn Sp. z o.o.
2590
Laboratorium Galenowe
Olsztyn Sp. z o.o.
PL
545 Aphtin Aflofarm
Natrii tetraboras
płyn do stosowania
w jamie ustnej
200 mg/g
1 butelka 10 g
OTC Aflofarm Farmacja Polska
Sp. z o.o.
2714
Aflofarm Farmacja Polska
Sp z o.o.
PL
546 Apinorm
Preparat ziołowy
syrop
1 butelka 120 ml
OTC Przedsiębiorstwo
PszczelarskoFarmaceutyczne APIPOLFARMA
Sp. z o.o.
7667
Przedsiębiorstwo
PszczelarskoFarmaceutyczne APIPOLFARMA
Sp. z o.o.
PL
547 Apipulmol
Ammonii chloridum + Kalii syrop
guaiacolosulfonas
1 op. 120 ml
OTC APIPOL-FARMA
Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo
Pszczelarsko Farmaceutyczne
8220
APIPOL-FARMA
Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo
PszczelarskoFarmaceutyczne
PL
548 Apis / Belladonna cum
Mercurio
Preparat homeopatyczny
granulki
1 butelka 20 g
549 Apis-Homaccord
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
1 butelka 30 ml
1 butelka 100 ml
550 Apis Mellifica
Preparat homeopatyczny
granulki
(0,09 g + 2
g)/100 g
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
551 Apitussic
Sulfogaiacolum
krople doustne,
roztwór
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
syrop
52 mg/5 ml
1 butelka 120 ml
Strona 51 z 854
Rp
WALA Heilmittel GmbH
OTC Biologische Heilmittel
OTC Heel GmbH
OTC Boiron S.A.
(4CH15CH)
IL-5062/LNH WALA Heilmittel GmbH
D
IL-2892/LNH Biologische Heilmittel
Heel GmbH
D
19236
Boiron S.A.
F
APIPOL-FARMA
Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo
Pszczelarsko Farmaceutyczne
PL
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC APIPOL-FARMA
Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo
Pszczelarsko Farmaceutyczne
499
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
552 Apiżel
Propolis extractum
żel
50 mg/g
20 ml
553 Apo-Amlo 5
Amlodipinum
tabletki
5 mg
30 tabl.
Rp
554 Apo-Amlo 10
Amlodipinum
tabletki
10 mg
30 tabl.
555 Apo-Clodin
Ticlopidini hydrochloridum tabletki powlekane
250 mg
30 tabl.
60 tabl.
556 Apocynum Cannabinum
Preparat homeopatyczny
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
557
558
559
560
561
562
563
Apo-Doxan 1
Apo-Doxan 2
Apo-Doxan 4
Apo-Feno 100
Apo-Feno 200M
Apo-Fina
Apo-Flutam
Doxazosinum
Doxazosinum
Doxazosinum
Fenofibratum
Fenofibratum
Finasteridum
Flutamidum
tabletki
tabletki
tabletki
kapsułki
kapsułki twarde
tabletki powlekane
tabletki powlekane
1 mg
2 mg
4 mg
100 mg
200 mg
5 mg
250 mg
564
565
566
567
568
Apo-Indap
Apo-Lozart
Apo-Lozart
Apo-Lozart
Apo-Napro
Indapamidum
Losartanum kalicum
Losartanum kalicum
Losartanum kalicum
Naproxenum
tabletki powlekane
tabletki powlekane
tabletki powlekane
tabletki powlekane
tabletki
2,5 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
569 Apo-Napro
Naproxenum
tabletki
500 mg
570 Apo-Pentox 400 SR
Pentoxifillinum
571 Apo-Perindox
tert-Butylamini
perindoprilum
tert-Butylamini
perindoprilum
tabletki powlekane o 400 mg
przedłużonym
uwalnianiu
tabletki
4 mg
572 Apo-Perindox
tabletki
8 mg
Podmiot
odpowiedzialny
OTC APIPOL-FARMA
Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo
Pszczelarsko Farmaceutyczne
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
9861
APIPOL-FARMA
Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo
Pszczelarsko Farmaceutyczne
PL
Apotex Europe B.V.
12011
Apotex Nederland B.V.
NL
Rp
Apotex Europe B.V.
12012
Apotex Nederland B.V.
NL
Rp
Rp
Apotex Europe B.V.
9383
Katwijk Farma B.V.
NL
19251
Boiron S.A.
OTC Boiron S.A.
(4CH15CH)
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
30 tabl.
30 tabl.
30 tabl.
50 kaps.
30 kaps.
30 tabl.
30 tabl.
90 tabl.
30 tabl.
28 tabl.
28 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
90 tabl.
30 tabl.
90 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Apotex Europe B.V.
Apotex Europe B.V.
Apotex Europe B.V.
Apotex Europe B.V.
Apotex Europe B.V.
Apotex Europe B.V.
Apotex Europe B.V.
9695
9696
9697
9093
9094
12857
9416
Apotex Nederland B.V.
Apotex Nederland B.V.
Apotex Nederland B.V.
Apotex Nederland B.V.
Apotex Nederland B.V.
Actavis hf.
Apotex Nederland B.V.
NL
NL
NL
NL
NL
IS
NL
Apotex Europe B.V.
Apotex Europe B.V.
Apotex Europe B.V.
Apotex Europe B.V.
Apotex Europe B.V.
9887
15535
15536
15537
14831
Apotex Nederland B.V.
Apotex Nederland B.V.
Apotex Nederland B.V.
Apotex Nederland B.V.
Apotex Nederland B.V.
NL
NL
NL
NL
NL
Apotex Europe B.V.
14832
Apotex Nederland B.V.
NL
30 tabl.
90 tabl.
Rp
Rp
Apotex Europe B.V.
8923
Apotex Nederland B.V.
NL
30 tabl.
90 tabl.
30 tabl.
90 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Apotex Europe B.V.
14310
Apotex Nederland B.V.
NL
Apotex Europe B.V.
14309
Apotex Nederland B.V.
NL
Strona 52 z 854
Lp.
573
574
575
576
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Apo-Rami
Apo-Rami
Apo-Rami
Apo-Risperid
Ramiprilum
Ramiprilum
Ramiprilum
Risperidonum
tabletki
tabletki
tabletki
roztwór doustny
2,5 mg
5 mg
10 mg
1 mg
577 Apo-Risperid
Risperidonum
tabletki powlekane
0,5 mg
578 Apo-Risperid
Risperidonum
tabletki powlekane
1 mg
579 Apo-Risperid
Risperidonum
tabletki powlekane
2 mg
580 Apo-Risperid
Risperidonum
tabletki powlekane
3 mg
581 Apo-Risperid
Risperidonum
tabletki powlekane
4 mg
582 Apo-Risperid
Risperidonum
tabletki powlekane
6 mg
583
584
585
586
587
Selegilini hydrochloridum
Simvastatinum
Simvastatinum
Simvastatinum
Tamsulosini
hydrochloridum
5 mg
10 mg
20 mg
40 mg
0,4 mg
588 Apo-Zolpin
Zolpidemi tartras
tabletki
tabletki powlekane
tabletki powlekane
tabletki powlekane
kapsułki o
przedłużonym
uwalnianiu
tabletki powlekane
589 Apo-Zolpin
Zolpidemi tartras
tabletki powlekane
10 mg
590 Aprofen
Ibuprofenum
tabletki musujące
200 mg
591 Aprofen
Ibuprofenum
tabletki powlekane
200 mg
Apo-Selin
Apo-Simva 10
Apo-Simva 20
Apo-Simva 40
Apo-Tamis
5 mg
Wielkość opakowania
28 tabl.
28 tabl.
28 tabl.
1 butelka 30 ml
1 butelka 100 ml
20 tabl.
60 tabl.
20 tabl.
60 tabl.
20 tabl.
60 tabl.
20 tabl.
60 tabl.
20 tabl.
60 tabl.
20 tabl.
60 tabl.
60 tabl.
30 tabl.
30 tabl.
30 tabl.
30 kaps.
100 kaps.
10 tabl.
20 tabl.
10 tabl.
20 tabl.
2 tabl. w blistrze
2 tabl. w blistrze
4 tabl. w blistrze
4 tabl. w blistrze
8 tabl. w blistrach
8 tabl. w blistrach
10 tabl. w blistrach
10 tabl. w blistrach
10 tabl. w pojemniku
12 tabl. w blistrach
12 tabl. w blistrach
2 tabl.
6 tabl.
10 tabl.
10 tabl.
20 tabl.
20 tabl.
Strona 53 z 854
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Apotex Europe B.V.
Apotex Europe B.V.
Apotex Europe B.V.
Apotex Europe B.V.
14731
14729
14730
14409
Apotex Nederland B.V.
Apotex Nederland B.V.
Apotex Nederland B.V.
Apotex Nederland B.V.
NL
NL
NL
NL
Apotex Europe B.V.
14403
Apotex Nederland B.V.
NL
Apotex Europe B.V.
14404
Apotex Nederland B.V.
NL
Apotex Europe B.V.
14405
Apotex Nederland B.V.
NL
Apotex Europe B.V.
14406
Apotex Nederland B.V.
NL
Apotex Europe B.V.
14407
Apotex Nederland B.V.
NL
Apotex Europe B.V.
14408
Apotex Nederland B.V.
NL
Apotex Europe B.V.
Apotex Europe B.V.
Apotex Europe B.V.
Apotex Europe B.V.
Apotex Europe B.V.
9185
12348
12347
12346
12792
Apotex Nederland B.V.
Apotex Nederland B.V.
Apotex Nederland B.V.
Apotex Nederland B.V.
Apotex Nederland B.V.
NL
NL
NL
NL
NL
Rp
Rp
Rp
Rp
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
Apotex Europe B.V.
15644
Apotex Nederland B.V.
NL
Apotex Europe B.V.
15645
Apotex Nederland B.V.
NL
Polfarmex S.A.
11612
Polfarmex S.A.
PL
Polfarmex S.A.
15095
Polfarmex S.A.
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
592 Aprofen Forte
Ibuprofenum
tabletki powlekane
400 mg
10 tabl. (1 x 10)
10 tabl. w pojemniku
20 tabl. (2 x 10)
20 tabl. w pojemniku
10 tabl.
14 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
500 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
200 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
200 tabl.
1 worek 50 ml
1 worek 100 ml
1 worek 150 ml
1 worek 250 ml
1 worek 500 ml
1 worek 1000 ml
593 Aprost 5 mg
Finasteridum
tabletki powlekane
5 mg
594 Apydan 300
Oxcarbazepinum
tabletki
300 mg
595 Apydan 600
Oxcarbazepinum
tabletki
600 mg
596 Aqua pro iniectione Baxter
Aqua pro iniectione
rozpuszczalnik do
sporządzania leków
parenteralnych
597 Aqua pro iniectione Kabi
Aqua pro iniectione
rozpuszczalnik do
sporządzania leków
parenteralnych
20 ampułek 5 ml
20 ampułek 10 ml
20 ampułek 20 ml
50 ampułek 5 ml
50 ampułek 10 ml
598 Aqua pro iniectione
Polpharma
Aqua pro iniectione
rozpuszczalnik do
sporządzania leków
parenteralnych
100 amp. 5 ml
100 amp. 10 ml
599 Aralia Racemosa
Preparat homeopatyczny
granulki
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
Strona 54 z 854
Kat.
dost.
OTC
OTC
OTC
OTC
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Polfarmex S.A.
15145
Polfarmex S.A.
PL
Polfarmex S.A.
12519
West Pharma Producoes de
Especialidades
Farmaceuticas S.A.
P
Desitin Arznemittel GmbH
9815
Desitin Arznemittel GmbH
D
Desitin Arznemittel GmbH
9816
Desitin Arznemittel GmbH
D
Baxter Polska Sp. z o.o.
11860
Baxter Healthcare Ltd.
Baxter Healthcare S.A.
Baxter S.A.
Bieffe Medital Sabinanigo
GB
IRL
B
E
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Fresenius Kabi Polska
Sp. z o.o.
16015
Fresenius Kabi Espana
S.A.
E
Rp
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
2482
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
19310
Boiron S.A.
F
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
600 Aranea Diadema
Skład
Preparat homeopatyczny
Postać
farmaceutyczna
granulki
Dawka
Wielkość opakowania
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Boiron S.A.
(4CH15CH)
Numer
pozwolenia
19204
Kraj
wytwórcy
Boiron S.A.
F
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
PL
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
601 Arcalen
Preparat złożony
maść
1 op. 30 g
OTC Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
602 Archangelica comp.
Preparat homeopatyczny
granulki
1 op. 20 g
OTC WALA-Heilmittel GmbH
603 Arcoxia
Etoricoxibum
tabletki powlekane
30 mg
28 tabl.
Rp
MSD Polska Sp. z o.o.
14625
604 Arcoxia
Etoricoxibum
tabletki powlekane
60 mg
11466
Etoricoxibum
tabletki powlekane
90 mg
MSD Polska Sp. z o.o.
11467
606 Arcoxia
Etoricoxibum
tabletki powlekane
120 mg
MSD Polska Sp. z o.o.
11468
607 Arduan
Pipecuronii bromidum
4 mg
Gedeon Richter Plc
1167
608 Arechin
Chloroquinum
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
tabletki
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Lz
MSD Polska Sp. z o.o.
605 Arcoxia
7 tabl.
14 tabl.
28 tabl.
7 tabl.
14 tabl.
28 tabl.
7 tabl.
14 tabl.
28 tabl.
25 fiol. proszku
+ 25 amp. rozp.
250 mg
30 tabl.
Rp
619
609 Aredia
Natrii pamidronas
60 mg
1 fiol. proszku
+ rozp. 10 ml
Rp
610 Aredia
Natrii pamidronas
90 mg
1 fiol. proszku
+ rozp. 10 ml
Rp
611 Areplex
Clopidogrelum
proszek i rozp. do
sporządzania
roztworu do infuzji
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do infuzji
tabletki powlekane
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Novartis Pharma GmbH
75 mg
14 tabl.
28 tabl.
Rp
Rp
Strona 55 z 854
Wytwórca
60
IL-5065/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
Frosst Iberica S.A.
Merck Sharp & Dohme
B.V.
FROST IBERICA S.A.
Merck Sharp & Dohme
B.V.
FROST IBERICA S.A.
Merck Sharp & Dohme
B.V.
FROST IBERICA S.A.
Merck Sharp & Dohme
B.V.
Gedeon Richter Plc
E
NL
PL
7961
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Novartis Pharma GmbH
Novartis Pharma GmbH
7962
Novartis Pharma GmbH
D
Adamed Sp. z o.o.
11670
Adamed Sp. z o.o.
PL
E
NL
E
NL
E
NL
H
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
612 Argentum / Rohrzucker
Argentum / Cukier
Trzcinowy
Skład
Preparat homeopatyczny
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
granulki
1 op. 20 g
613 Argentum / Rohrzucker
Preparat homeopatyczny
Argentum / Cukier trzcinowy
roztwór do
wstrzykiwań
10 amp. 1 ml
50 amp. 1 ml
614 Argentum Complexe Nr 98
Preparat homeopatyczny
tabletki
80 tabl.
615 Argentum Metallicum
Preparat homeopatyczny
granulki
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
616 Argentum Nitricum
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
granulki
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC WALA-Heilmittel GmbH
Rp
Rp
Numer
pozwolenia
IL-1004/LN
WALA-Heilmittel GmbH
OTC Laboratoires Lehning
OTC Boiron S.A.
(4CH15CH)
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
WALA-Heilmittel GmbH
D
WALA-Heilmittel GmbH
D
IL-2155/LNH Laboratoires Lehning
F
19233
Boiron S.A.
F
19228
Boiron S.A.
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Boiron S.A.
(4CH15CH)
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
617 Argentum Nitricum comp.
Preparat homeopatyczny
granulki
1 op. 20 g
618 Argentum Nitricum comp.
Preparat homeopatyczny
roztwór do
wstrzykiwań
10 amp. 1 ml
50 amp. 1 ml
Rp
Rp
WALA-Heilmittel GmbH
619 Argofan SR
Venlafaxinum
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
75 mg
30 tabl. w blistrach
60 tabl. w blistrach
100 tabl. w blistrach
Rp
Rp
Rp
Zentiva a.s.
15068
Zentiva a.s.
SK
620 Argofan SR
Venlafaxinum
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
150 mg
30 tabl. w blistrach
60 tabl. w blistrach
100 tabl. w blistrach
Rp
Rp
Rp
Zentiva a.s.
15069
Zentiva a.s.
SK
Strona 56 z 854
OTC WALA-Heilmittel GmbH
IL-0841/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
IL-0848/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
621 Argol Essenza Balsamica
Preparat ziołowy
płyn doustny, do
sporządzania
inhalacji parowej i na
skórę
622 Argosulfan
Sulfathiazolum natricum
krem
623 Aricept
Dawka
Wielkość opakowania
1 butelka 8 ml
1 butelka 18 ml
1 butelka 50 ml
1 butelka 75 ml
1 butelka 100 ml
1 butelka 200 ml
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Alba Thyment Sp. z o.o.
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
6648
Alba Thyment Sp. z o.o.
PL
20 mg/g
1 op. 40 g
1 op. 400 g
Rp
Rp
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
2373
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
PL
Donepezili hydrochloridum tabletki powlekane
5 mg
28 tabl.
Rp
Pfizer Europe MA EEIG
7528
Pfizer PGM
F
624 Aricept
Donepezili hydrochloridum tabletki powlekane
10 mg
28 tabl.
Rp
Pfizer Europe MA EEIG
7529
Pfizer PGM
F
625 Arifon Kombi
tert-Butylamini
perindoprilum +
Indapamidum
tabletki
4 mg
+ 1,25 mg
30 tabl.
Rp
10634
Indapamidum
tabletki powlekane o 1,5 mg
przedłużonym
uwalnianiu
30 tabl.
Rp
627 Arilin Rapid
Metronidazolum
globulka
1000 mg
2 szt.
Rp
ANPHARM
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Spółka
Akcyjna
ANPHARM
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Spółka
Akcyjna
Dr. August Wolff GmbH &
Co. Arzneimittel
PL
626 Arifon SR
ANPHARM
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Spółka
Akcyjna
ANPHARM
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Spółka
Akcyjna
Dr. August Wolff
GmbH & Co. Arzneimittel
628 Arimidex
Anastrozolum
tabletki powlekane
1 mg
28 tabl.
Rp
AstraZeneca UK Ltd.
7567
AstraZeneca UK Ltd.
GB
629 Arinel
Anastrozolum
tabletki powlekane
1 mg
20 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
84 tabl.
98 tabl.
100 tabl.
300 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
USP Pharma Sp. z o.o.
14926
Remedica Ltd.
CY
630 Arinotec
Irinotecani hydrochloridum koncentrat do
trihydricum
sporządzania
roztworu do infuzji
20 mg/ml
1 fiol. 2 ml
1 fiol. 5 ml
1 fiol. 15 ml
Lz
Lz
Lz
Apocare Pharma GmbH
16197
Haupt Pharma
Wolfratshausen GmbH
hameln rds a.s.
D
SK
Strona 57 z 854
9617
11024
PL
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
631 Arketis tabletki 10 mg
Paroxetinum
tabletki
10 mg
10 tabl.
14 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
56 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
120 tabl.
180 tabl.
500 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Vipharm S.A.
12828
Farmaceutisch Analytisch
Laboratorium Duiven B.V.
NL
632 Arketis tabletki 20 mg
Paroxetinum
tabletki
20 mg
10 tabl.
14 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
56 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
120 tabl.
180 tabl.
500 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Vipharm S.A.
12829
Farmaceutisch Analytisch
Laboratorium Duiven B.V.
NL
633 Arketis tabletki 30 mg
Paroxetinum
tabletki
30 mg
10 tabl.
14 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
56 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
120 tabl.
180 tabl.
500 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Vipharm S.A.
12827
Farmaceutisch Analytisch
Laboratorium Duiven B.V.
NL
634 Arketis tabletki 40 mg
Paroxetinum
tabletki
40 mg
10 tabl.
14 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
56 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
120 tabl.
180 tabl.
500 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Vipharm S.A.
12830
Farmaceutisch Analytisch
Laboratorium Duiven B.V.
NL
Strona 58 z 854
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
635 Arlevert
Cinnarizinum
+ Dimenhydrinatum
tabletki
20 mg
+ 40 mg
20 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
Rp
Rp
Rp
Henning Arzneimittel
GmbH & Co. KG
14717
Henning Arzneimittel
GmbH & Co. KG
D
636 Armanor
Almitrini dimesilas
tabletki powlekane
50 mg
30 tabl.
Rp
Les Laboratoires Servier
3118
Les Laboratoires Servier
Industrie
F
637 Arnica - Heel S
Preparat homeopatyczny
maść
638 Arnica Montana
Preparat homeopatyczny
granulki
1 op. 50 g
1 op. 100 g
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
OTC Biologische Heilmittel
OTC Heel GmbH
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
19213
Boiron S.A.
D
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
639 Arnica / Plumbum comp. A
Preparat homeopatyczny
granulki
1 op. 20 g
640 Arnica / Plumbum comp. A
Preparat homeopatyczny
roztwór do
wstrzykiwań
10 amp. 1 ml
50 amp. 1 ml
641 Arnica-Heel
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
1 butelka 30 ml
1 butelka 100 ml
OTC Biologische Heilmittel
OTC Heel GmbH
642 Arnigel
Preparat homeopatyczny
żel
7g
1 op. 45 g
OTC Boiron S.A.
643 Arnisol
Arnicae tinctura
+ Gallae tinctura
+ Hippocastani intractum
płyn na skórę
(730 mg
+ 91 mg
+ 91 mg)/ml
1 butelka 50 g
OTC Przedsiębiorstwo
Produkcji
FarmaceutycznoKosmetycznej
"PROFARM" Sp. z o.o.
644 Arnisol
Arnicae tinctura
+ Gallae tinctura
+ Hippocastani intractum
żel
(160 mg
+ 20 mg
+ 20 mg)/g
1 op. 30 g
1 op. 50 g
645 Aromagel
Preparat ziołowy
żel
1 op. 40 g
Strona 59 z 854
IL-3033/LNH Biologische Heilmittel
Heel GmbH
OTC WALA-Heilmittel GmbH
Rp
Rp
WALA-Heilmittel GmbH
IL-0842/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
IL-0847/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
IL-2891/LNH Biologische Heilmittel
Heel GmbH
D
14391
Boiron S.A.
F
735
Przedsiębiorstwo
Produkcji
FarmaceutycznoKosmetycznej
"PROFARM" Sp. z o.o.
PL
OTC Przedsiębiorstwo
OTC Produkcji
FarmaceutycznoKosmetycznej
"PROFARM" Sp. z o.o.
10449
Przedsiębiorstwo
Produkcji
FarmaceutycznoKosmetycznej
"PROFARM" Sp. z o.o.
PL
OTC Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
7545
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
25 mg
Wielkość opakowania
15 tabl. w blistrze
20 tabl. w blistrze
30 tabl. w blistrach
90 tabl. w blistrach
100 tabl. w blistrach
120 tabl. w blistrach
Kat.
dost.
646 Aromasin
Exemestanum
tabletki powlekane
647 Aromatol
Preparat złożony
koncentrat do
sporządzania
roztworu do płukania
jamy ustnej i gardła,
roztwór doustny
648 Aromek
Letrozolum
tabletki powlekane
2,5 mg
30 tabl.
Rp
649 Aropilo
Ropinirolum
tabletki powlekane
0,25 mg
2 tabl.
12 tabl.
21 tabl.
28 tabl.
84 tabl. w blistrach
84 tabl. w pojemniku
126 tabl.
210 tabl.
650 Aropilo
Ropinirolum
tabletki powlekane
0,5 mg
651 Aropilo
Ropinirolum
tabletki powlekane
1 mg
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Pfizer Italia S.r.l.
2615
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
PL
Celon Pharma Sp. z o.o.
10607
Celon Pharma Sp. z o.o.
PL
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Vipharm S.A.
15911
Vipharm S.A.
PL
2 tabl.
12 tabl.
21 tabl.
28 tabl.
84 tabl. w blistrach
84 tabl. w pojemniku
126 tabl.
210 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Vipharm S.A.
15912
Vipharm S.A.
PL
2 tabl.
12 tabl.
21 tabl.
28 tabl.
84 tabl. w blistrach
84 tabl. w pojemniku
126 tabl.
210 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Vipharm S.A.
15913
Vipharm S.A.
PL
Strona 60 z 854
Pfizer Europe MA EEIG
Numer
pozwolenia
8262
1 op. 100 ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
I
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
652 Aropilo
Ropinirolum
tabletki powlekane
2 mg
2 tabl.
12 tabl.
21 tabl.
28 tabl.
84 tabl. w blistrach
84 tabl. w pojemniku
126 tabl.
210 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Vipharm S.A.
15914
Vipharm S.A.
PL
653 Aropilo
Ropinirolum
tabletki powlekane
5 mg
2 tabl.
12 tabl.
21 tabl.
28 tabl.
84 tabl. w blistrach
84 tabl. w pojemniku
126 tabl.
210 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Vipharm S.A.
15915
Vipharm S.A.
PL
654 Aropix
Ropinirolum
tabletki powlekane
0,25 mg
21 tabl.
84 tabl. w butelce
126 tabl. (18 x 7)
126 tabl. (9 x 14)
210 tabl. (15 x 14)
210 tabl. (21 x 10)
210 tabl. (30 x 7)
210 tabl. w butelce
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Temapharm Sp. z o.o.
15856
Pharmathen S.A.
GR
655 Aropix
Ropinirolum
tabletki powlekane
0,5 mg
15857
Pharmathen S.A.
GR
Ropinirolum
tabletki powlekane
1 mg
Temapharm Sp. z o.o.
15858
Pharmathen S.A.
GR
657 Aropix
Ropinirolum
tabletki powlekane
2 mg
Temapharm Sp. z o.o.
15859
Pharmathen S.A.
GR
658 Aropix
Ropinirolum
tabletki powlekane
5 mg
Temapharm Sp. z o.o.
15860
Pharmathen S.A.
GR
659 Arrowprost
Latanoprostum
krople do oczu,
roztwór
50 mcg/ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Temapharm Sp. z o.o.
656 Aropix
21 tabl.
84 tabl.
21 tabl.
84 tabl.
21 tabl.
84 tabl.
21 tabl.
84 tabl.
1 butelka 2,5 ml
3 butelki 2,5 ml
6 butelek 2,5 ml
Arrow Generics Ltd.
15637
Arrow Generiques SAS
SIFI SpA
Strona 61 z 854
F
I
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
660 Arsenicum Album
Skład
Preparat homeopatyczny
Postać
farmaceutyczna
granulki
Dawka
Wielkość opakowania
6CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 6CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
661 Arsenicum Iodatum
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
6CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
granulki
6CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 6CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
6CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Boiron S.A.
(6CH15CH)
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
19132
Boiron S.A.
F
19223
Boiron S.A.
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Boiron S.A.
(6CH15CH)
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
662 Artecholin N
Extractum compositum
płyn doustny
fluidum (0,67:1) ex
Artemisiae abrotani herba,
Silybi mariani fructu,
Menthae piperitae
folio,Cnici benedicti herba,
Taraxaci radice, Millefolii
herba
4,55 g/5 ml
1 butelka 100 ml
OTC Phytopharm Klęka S.A.
14886
Phytopharm Klęka S.A.
PL
663 Artelac
Hypromellosum
krople do oczu,
roztwór
3,2 mg/ml
1 butelka 10 ml
OTC Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH
9171
Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH
D
664 Artelac Edo
Hypromellosum
krople do oczu,
roztwór
3,2 mg/ml
10 minimsów 0,6 ml
30 minimsów 0,6 ml
60 minimsów 0,6 ml
120 minimsów 0,6 ml
OTC Dr Gerhard Mann Chem. OTC Pharm. Fabrik GmbH
OTC
OTC
10715
Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH
D
Strona 62 z 854
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
665 Artemisol
Skład
Absinthi et Tenaceti
herbae tinctura
Postać
farmaceutyczna
płyn do stosowania
na skórę
Dawka
873 mg/ml
Wielkość opakowania
1 butelka 100 g
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
Numer
pozwolenia
73
Wytwórca
Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
w Krakowie S.A.
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
Kraj
wytwórcy
PL
PL
SLO
D
666 Arteoptic
Carteololi hydrochloridum krople do oczu
10 mg/ml
1 butelka 5 ml
Rp
Novartis Pharma GmbH
7564
Novartis Pharma GmbH
D
667 Arteoptic
Carteololi hydrochloridum krople do oczu
20 mg/ml
1 butelka 5 ml
Rp
Laboratoires Thea
7565
Novartis Pharma GmbH
D
668 Arteria-Heel N
Preparat homeopatyczny
D
669 Arthrokehlan A D6
Preparat homeopatyczny
670 Arthrokehlan "U" D6
Preparat homeopatyczny
IL-2889/LNH Biologische Heilmittel
Heel GmbH
IL-4362/LNH Sanum-Kehlbeck GmbH
& Co.KG
IL-4363/LNH Sanum-Kehlbeck GmbH
& Co.KG
671 Arthrotec
Diclofenacum natricum
+ Misoprostolum
672 Arthrotec Forte
673 Arthryl
Diclofenacum
+ Misoprostolum
Glucosamini sulfas
674 Arthryl
Glucosamini sulfas
675 Artiss
Preparat złożony
krople doustne,
roztwór
krople doustne,
roztwór
krople doustne,
roztwór, płyn na
skórę
tabletki
tabletki
proszek do
sporządzania
roztworu
roztwór do
wstrzykiwań
roztwory do
sporządzania kleju
do tkanek
1 butelka 30 ml
1 butelka 100 ml
1 butelka 10 ml
1 butelka 10 ml
50 mg
+ 0,2 mg
75 mg
+ 0,2 mg
1500 mg
400 mg
OTC Biologische Heilmittel
OTC Heel GmbH
Rp Sanum-Kehlbeck GmbH
& Co.KG
Rp Sanum-Kehlbeck GmbH
& Co.KG
D
D
10 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
10 tabl.
20 tabl.
20 sasz.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Pharmacia Ltd.
7964
Piramal Healthcare UK
Ltd.
GB
Pharmacia Ltd.
4221
GB
Rottapharm S.p.A.
7727
NPIL Pharmaceuticals
(UK) Ltd.
Rottapharm Ltd.
6 amp. roztworu substancji
2 ml + 6 amp. roztworu do
rozcieńczenia 1 ml
1 strzyk. dwukomorowa 1
ml + 1 zestaw (1 podwójny
tłok + 2 łączniki + 4 igły)
1 strzyk. dwukomorowa 2
ml + 1 zestaw (1 podwójny
tłok + 2 łączniki + 4 igły)
1 strzyk. dwukomorowa 5
ml + 1 zestaw (1 podwójny
tłok + 2 łączniki + 4 igły)
Rp
Rottapharm S.p.A.
8675
Rottapharm S.p.A.
I
Lz
Baxter Polska Sp. z o.o.
16281
Baxter AG
A
Strona 63 z 854
Lz
Lz
IRL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
676 Artiss Lyo
677 Arum Triphyllum
Skład
Preparat złożony
Preparat homeopatyczny
Postać
farmaceutyczna
Dawka
proszek i
rozpuszczalnik do
przygotowania kleju
do tkanek
granulki
Wielkość opakowania
1 zestaw do sporz. 10 ml
produktu: 2 fiol. proszku + 2
fiol. rozp. + zestaw do
odtwarzania i nakładania
(DUPLOJECT)
1 zestaw do sporz. 2 ml
produktu: 2 fiol. proszku + 2
fiol. rozp. + zestaw do
odtwarzania i nakładania
(DUPLOJECT)
1 zestaw do sporz. 4 ml
produktu: 2 fiol. proszku + 2
fiol. rozp. + zestaw do
odtwarzania i nakładania
(DUPLOJECT)
3CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 3CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
678 Asa Foetida
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
3CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
granulki
3CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 3CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
3CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
679 Asaltec 325
Acidum acetylsalicylicum
tabletki dojelitowe
325 mg
680 Asamax 250
Mesalazinum
czopki
681 Asamax 250
Mesalazinum
tabletki dojelitowe
Kat.
dost.
Lz
Baxter Polska Sp. z o.o.
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
16282
Baxter AG
A
19162
Boiron S.A.
F
19339
Boiron S.A.
F
10760
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Temmler Italia s.r.l.
PL
Astellas Pharma Europe
B.V.
NL
Lz
Lz
OTC Boiron S.A.
(3CH15CH)
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Boiron S.A.
(3CH15CH)
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
250 mg
5 tabl.
10 tabl.
30 tabl.
30 szt.
OTC
OTC
OTC
Rp
250 mg
100 tabl.
Rp
Strona 64 z 854
Podmiot
odpowiedzialny
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Astellas Pharma Sp. z
o.o.
Astellas Pharma Sp. z
o.o.
10838
10840
I
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
682 Asamax 500
Mesalazinum
czopki
500 mg
30 szt.
683 Asamax 500
Mesalazinum
tabletki dojelitowe
500 mg
100 tabl.
684 Ascalcin
Acidum acetylsalicylicum
+ Calcii lactogluconas
tabletki musujące
300 mg
+ 100 mg
Ca2+
6 tabl.
12 tabl.
685 Ascalcin Plus o smaku
grejpfrutowym
Acidum acetylsalicylicum
+ Acidum ascorbicum
+ Calcium
proszek musujący
500 mg
+ 300 mg
+ 200 mg
686 Ascodan
Acidum acetylsalicylicum
+ Codeini phosphas
tabletki
687 Ascofer
Ferrosi gluconas
688 Ascorgem
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Astellas Pharma Sp. z
o.o.
Rp Astellas Pharma Sp. z
o.o.
OTC Zakłady Farmaceutyczne
OTC Polfa-Łódź Spółka
Akcyjna
10839
Temmler Italia s.r.l.
10841
Yamanouchi Europe B.V.
NL
2580
Zakłady Farmaceutyczne
Polfa-Łódź Spółka
Akcyjna
PL
6 szt.
10 szt.
14 szt.
20 szt.
28 szt.
OTC Zakłady Farmaceutyczne
OTC Polfa-Łódź Spółka
OTC Akcyjna
OTC
OTC
8541
Zakłady Farmaceutyczne
Polfa-Łódź Spółka
Akcyjna
PL
400 mg
+ 8 mg
10 tabl.
OTC Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
1348
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
tabletki drażowane
200 mg
50 tabl.
3253
krople doustne,
roztwór
100 mg/ml
1 butelka 20 ml
1 butelka 30 ml
ChemicznoFarmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
ESPEFA
Grzegorz Nowakowski
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej "GEMI"
PL
Acidum ascorbicum
OTC ChemicznoFarmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
ESPEFA
OTC Grzegorz Nowakowski
OTC Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej "GEMI"
689 Asentra
Sertralinum
tabletki powlekane
50 mg
Krka d.d., Novo mesto
SLO
Sertralinum
tabletki powlekane
100 mg
9633
Krka d.d., Novo mesto
SLO
691 Asmag
Magnesii hydroaspartas
tabletki
20 mg Mg 2+
2629
Magnesii hydroaspartas + tabletki
Pyridoxinii hydrochloridum
20 mg Mg 2+ 50 tabl.
+ 0,25 mg
Zakład ChemicznoFarmaceutyczny
"Farmapol" Sp. z o.o.
Zakład ChemicznoFarmaceutyczny
"Farmapol" Sp. z o.o.
PL
692 Asmag B
Rp Krka d.d., Novo mesto
Rp
Rp Krka d.d., Novo mesto
Rp
OTC Zakład ChemicznoFarmaceutyczny
"Farmapol" Sp. z o.o.
OTC Zakład ChemicznoFarmaceutyczny
"Farmapol" Sp. z o.o.
9632
690 Asentra
28 tabl.
84 tabl.
28 tabl.
84 tabl.
50 tabl.
693 Asmag forte
Magnesii hydroaspartas
tabletki
34 mg Mg 2+ 50 tabl.
2630
Mometasoni furoas
proszek do inhalacji 200 mcg
/dawkę inh.
1 inhalator 30 dawek
1 inhalator 60 dawek
Zakład ChemicznoFarmaceutyczny
"Farmapol" Sp. z o.o.
Schering-Plough Labo
N.V.
PL
694 Asmanex Twisthaler
OTC Zakład ChemicznoFarmaceutyczny
"Farmapol" Sp. z o.o.
Rp Schering-Plough Europe
Rp
695 Asmanex Twisthaler
Mometasoni furoas
proszek do inhalacji 400 mcg
/dawkę
1 inhalator 30 dawek
1 inhalator 60 dawek
Schering-Plough Labo
N.V.
B
Strona 65 z 854
Rp
Numer
pozwolenia
Rp
Rp
Schering-Plough Europe
8793
7500
11067
11066
I
PL
PL
B
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
696 Asmenol
Montelukastum
tabletki do
rozgryzania i żucia
4 mg
14 tabl. (1 x 14)
14 tabl. (2 x 7)
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
Rp
Rp
Rp
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
14970
Nycomed Pharma
Sp. z o.o. Zakłady
Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
PL
697 Asmenol
Montelukastum
tabletki do
rozgryzania i żucia
5 mg
14 tabl. (1 x 14)
14 tabl. (2 x 7)
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
Rp
Rp
Rp
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
14971
Nycomed Pharma
Sp. z o.o. Zakłady
Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
PL
698 Asmenol
Montelukastum
tabletki powlekane
10 mg
14 tabl. (1 x 14)
14 tabl. (2 x 7)
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
Rp
Rp
Rp
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
14972
Nycomed Pharma
Sp. z o.o. Zakłady
Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
PL
699 Aspafar Farmapol
Magnesii hydroaspartas + tabletki
Kalii hydroaspartas
17 mg Mg 2+ 50 tabl.
+ 54 mg K+
Rp
Zakład ChemicznoFarmaceutyczny
"Farmapol" Sp. z o.o.
2628
Zakład ChemicznoFarmaceutyczny
"Farmapol" Sp. z o.o.
PL
700 Aspar Espefa
Magnesii hydroaspartas + tabletki
Kalii hydroaspartas
9454
ChemicznoFarmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
ESPEFA
medac GmbH
PL
Asparaginasum
ChemicznoFarmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
ESPEFA
medac GmbH
1289
701 Asparaginase 5000 medac
250 mg Mg2+ 25 tabl.
+ 250 mg K+ 50 tabl. w blistrach
50 tabl. w fiolce
75 tabl.
5 000 j.m.
1 fiol.
5 fiol.
medac GmbH
9455
medac GmbH
D
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
702 Asparaginase 10000 medac Asparaginasum
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
703 Aspargin
Magnesii hydroaspartas + tabletki
Kalii hydroaspartas
10 000 j.m.
1 fiol.
5 fiol.
OTC
OTC
OTC
Rp
Lz
Lz
Lz
Lz
D
17 mg Mg2++ 25 tabl.
25 tabl.
54 mg K+
50 tabl.
75 tabl.
OTC Farmaceutyczna
OTC Spółdzielnia Pracy
OTC FILOFARM
OTC
2107
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
FILOFARM
PL
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
OTC
OTC
Biofarm Sp. z o.o.
9974
Biofarm Sp. z o.o.
PL
Biofarm Sp. z o.o.
9975
Biofarm Sp. z o.o.
PL
ChemicznoFarmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
ESPEFA
116
ChemicznoFarmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
ESPEFA
PL
704 Aspicam
Meloxicamum
tabletki
7,5 mg
705 Aspicam
Meloxicamum
tabletki
15 mg
706 Aspimag
Acidum acetylsalicylicum
+ Magnesii oxidum
tabletki
150 mg
+ 21 mg
10 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
10 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
Strona 66 z 854
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
707 Aspirin
Acidum acetylsalicylicum
tabletki
500 mg
708 Aspirin
Acidum acetylsalicylicum
tabletki musujące
500 mg
709 Aspirin 300
Acidum acetylsalicylicum
tabletki powlekane
300 mg
710 Aspirin Activ
Acidum acetylsalicylicum
+ Coffeinum
tabletki
711 Aspirin C
Acidum acetylsalicylicum
+ Acidum ascorbicum
712 Aspirin Complex
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
500 mg
+ 50 mg
10 tabl.
20 tabl.
100 tabl.
12 tabl.
24 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
10 tabl.
20 tabl.
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
Rp
Rp
Rp
OTC
OTC
tabletki musujące
400 mg
+ 240 mg
Acidum acetylsalicylicum
+ Pseudoephedrini
hydrochloridum
granulat do
sporządzania
zawiesiny doustnej
713 Aspirin Protect 100
Acidum acetylsalicylicum
714 Asprocard
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Bayer Sp. z o.o.
1926
Bayer Bitterfeld GmbH
D
Bayer Sp. z o.o.
7312
Bayer Bitterfeld GmbH
D
Bayer Sp. z o.o.
6840
Bayer Bitterfeld GmbH
D
Bayer Sp. z o.o.
6867
Bayer Bitterfeld GmbH
D
10 tabl.
20 tabl.
OTC Bayer Sp. z o.o.
OTC
1928
Bayer Bitterfeld GmbH
D
500 mg
+ 30 mg
10 sasz.
20 sasz.
OTC Bayer Sp. z o.o.
OTC
15078
Bayer Bitterfeld GmbH OT
Greppin
Kern Pharma S.L.
D
E
tabletki powlekane
100 mg
28 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
OTC Bayer Sp. z o.o.
OTC
OTC
OTC
OTC
6841
Bayer Bitterfeld GmbH
D
Acidum acetylsalicylicum
+ Glycinum
tabletki
100 mg
+ 40 mg
20 tabl.
40 tabl.
OTC Medicofarma S.A.
OTC
4870
Medicofarma S.A.
PL
715 Asprocol
Acidum acetylsalicylicum
+ Glycinum
tabletki
500 mg
+ 200 mg
10 tabl.
20 tabl.
OTC ICN Polfa Rzeszów S.A.
OTC
2316
ICN Polfa Rzeszów S.A.
PL
716 Asterias Rubens
Preparat homeopatyczny
granulki
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
19380
Boiron S.A.
F
14920
Zakłady Farmaceutyczne
"UNIA" Spółdzielnia Pracy
PL
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
717 Astmirex
Montelukastum
krople doustne,
roztwór
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
tabletki do
rozgryzania i żucia
4 mg
28 tabl.
30 tabl.
Strona 67 z 854
OTC Boiron S.A.
(4CH15CH)
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
Rp
Rp
Temapharm Sp. z o.o.
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
718 Astmirex
Montelukastum
tabletki do
rozgryzania i żucia
5 mg
28 tabl.
30 tabl.
Rp
Rp
Temapharm Sp. z o.o.
14921
Zakłady Farmaceutyczne
"UNIA" Spółdzielnia Pracy
PL
719 Astmirex
Montelukastum
tabletki powlekane
10 mg
28 tabl.
30 tabl.
Rp
Rp
Temapharm Sp. z o.o.
14922
Zakłady Farmaceutyczne
"UNIA" Spółdzielnia Pracy
PL
720 Atacand
Candesartanum
cilexetilum
tabletki
4 mg
4299
AstraZeneca AB
S
Candesartanum
cilexetilum
tabletki
8 mg
AstraZeneca AB
4300
AstraZeneca AB
S
722 Atacand
Candesartanum
cilexetilum
tabletki
16 mg
AstraZeneca AB
4301
AstraZeneca AB
S
723 Atacand
Candesartanum
cilexetilum
Hydroxyzini
hydrochloridum
tabletki
32 mg
AstraZeneca AB
12951
AstraZeneca AB
S
roztwór do
wstrzykiwań
domięśniowych
syrop
50 mg/ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
AstraZeneca AB
721 Atacand
14 tabl.
28 tabl.
100 tabl.
14 tabl.
28 tabl.
100 tabl.
14 tabl.
28 tabl.
100 tabl.
14 tabl.
28 tabl.
6 amp. 2 ml
UCB Pharma S.A.
2938
UCB Pharma S.A.
B
2 mg/ml
1 butelka 200 ml
Rp
UCB Pharma S.A.
2939
NextPharma SAS
F
tabletki powlekane
10 mg
25 tabl.
Rp
UCB Pharma S.A.
2940
UCB Pharma S.A.
B
tabletki powlekane
25 mg
25 tabl.
Rp
UCB Pharma S.A.
2941
UCB Pharma S.A.
B
krople do oczu i
uszu, zawiesina
(5 mg
1 tuba 5 ml
+ 10000 j.m.
+ 15 mg)/ml
Rp
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
1247
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
PL
West Pharma Producoes de
Especialidades
Farmaceuticas S.A.
West Pharma Producoes de
Especialidades
Farmaceuticas S.A.
P
724 Atarax
725 Atarax
726 Atarax
727 Atarax
728 Atecortin
Hydroxyzini
hydrochloridum
Hydroxyzini
hydrochloridum
Hydroxyzini
hydrochloridum
Oxytetracyclini
hydrochloridum
+ Polymyxini B sulfas
+ Hydrocortisoni acetas
729 Atembin
Bicalutamidum
tabletki powlekane
50 mg
28 tabl.
30 tabl.
Rp
Rp
Temapharm Sp. z o.o.
15205
730 Atembin
Bicalutamidum
tabletki powlekane
150 mg
30 tabl.
Rp
Temapharm Sp. z o.o.
15206
Strona 68 z 854
P
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
731 Atenativ
Skład
Antithrombinum III
humanum densatum
Postać
farmaceutyczna
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do infuzji
Kat.
dost.
Dawka
Wielkość opakowania
50 j.m./ml
1 zestaw - 1 fiol. proszku
(1000 j.m.) + 1 fiol. z rozp.
(20 ml)
1 zestaw - 1 fiol. proszku
(1500 j.m.) + 1 fiol. z rozp.
(30 ml)
1 zestaw - 1 fiol. proszku
(500 j.m.) + 1 fiol. z rozp.
(10 ml)
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Octapharma (IP) Ltd.
14708
Octapharma AB
S
Rp
Rp
732 Atenolol Sanofi 25
Atenololum
tabletki
25 mg
60 tabl.
Rp
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
3706
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
Oddział w Rzeszowie Zakł. Prod. i Dyst. Leków
w Rzeszowie
PL
733 Atenolol Sanofi 50
Atenololum
tabletki
50 mg
30 tabl.
Rp
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
114
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
Oddział w Rzeszowie Zakł. Prod. i Dyst. Leków
w Rzeszowie
PL
734 ATG-Fresenius S
Immunoglobulina anty-T
limfocytarna pochodzenia
zwierzęcego stosowana u
ludzi
koncentrat do
sporządzania
roztworu do infuzji
dożylnych
20 mg/ml
1 fiol. 5 ml
1 fiol. 10 ml
10 fiol. 5 ml
10 fiol. 10 ml
Lz
Lz
Lz
Lz
Fresenius Biotech GmbH
7331
Fresenius Biotech GmbH
D
735 Atifan 125 mg tabletki
Terbinafini hydrochloridum tabletki
140,5 mg
14 tabl.
Rp
Krka d.d., Novo mesto
12605
736 Atifan 250 mg tabletki
Terbinafini hydrochloridum tabletki
281 mg
14 tabl.
Rp
Krka d.d., Novo mesto
12604
737 Atimos
Formoteroli fumaras
dihydricus
aerozol wziewny,
roztwór
12
mcg/dawkę
1 pojemnik 50 dawek
1 pojemnik 100 dawek
1 pojemnik 120 dawek
Rp
Rp
Rp
Torrex Chiesi Polska Sp.z
o.o.
12407
IS
SLO
IS
SLO
I
A
738 Atoris
Atorvastatinum
tabletki powlekane
10 mg
9918
Atorvastatinum
tabletki powlekane
20 mg
Krka Polska Sp. z o.o.
9919
740 Atoris
Atorvastatinum
tabletki powlekane
40 mg
Krka Polska Sp. z o.o.
12493
741 Atorvastatin Farmacom
Atorvastatinum
tabletka powlekana
10 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Krka Polska Sp. z o.o.
739 Atoris
30 tabl.
90 tabl.
30 tabl.
90 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
30 tabl.
Actavis hf.
Krka d.d., Novo mesto
Actavis hf.
Krka d.d., Novo mesto
Chiesi Farmaceutici
S.p.A.
Torrex Chiesi Pharma
GmbH
Krka Polska Sp. z o.o.
Krka d.d., Novo mesto
Krka Polska Sp. z o.o.
Krka d.d., Novo mesto
Krka Polska Sp. z o.o.
Krka d.d., Novo mesto
Farmacom Sp. z o.o.
14212
PL
742 Atorvastatin Farmacom
Atorvastatinum
tabletki powlekane
40 mg
30 tabl.
Rp
Farmacom Sp. z o.o.
14210
743 Atorvastatinum Farmacom
Atorvastatinum
tabletki powlekane
20 mg
30 tabl.
Rp
Farmacom Sp. z o.o.
14211
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
Strona 69 z 854
PL
SLO
PL
SLO
PL
SLO
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
744 Atorvasterol
Atorvastatinum
tabletki powlekane
10 mg
10 tabl. w blistrze
10 tabl. w pojemniku
20 tabl.
30 tabl. w blistrach
30 tabl. w pojemniku
50 tabl.
100 tabl. w blistrach
100 tabl. w pojemniku
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
14155
Actavis hf.
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
IS
PL
745 Atorvasterol
Atorvastatinum
tabletki powlekane
20 mg
10 tabl. w blistrze
10 tabl. w pojemniku
20 tabl.
30 tabl. w blistrach
30 tabl. w pojemniku
50 tabl.
100 tabl. w blistrach
100 tabl. w pojemniku
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
14156
Actavis hf.
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
IS
PL
746 Atorvasterol
Atorvastatinum
tabletki powlekane
40 mg
10 tabl. w blistrze
10 tabl. w pojemniku
20 tabl.
30 tabl.
30 tabl. w pojemniku
50 tabl.
100 tabl. w blistrach
100 tabl. w pojemniku
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
14157
Actavis hf.
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
IS
PL
747 Atorvox
Atorvastatinum
tabletki powlekane
10 mg
30 tabl.
Rp
Farmacom Spółka z o.o.
12177
PL
748 Atorvox
Atorvastatinum
tabletki powlekane
20 mg
30 tabl.
Rp
Farmacom Spółka z o.o.
12178
749 Atorvox
Atorvastatinum
tabletki powlekane
40 mg
30 tabl.
Rp
Farmacom Spółka z o.o.
12181
750 Atossa
Ondansetronum
roztwór do
wstrzykiwań
2 mg/ml
5 amp. 2 ml
5 amp. 4 ml
Rp
Rp
ICN Polfa Rzeszów S.A.
4392
751 Atossa
Ondansetronum
tabletki powlekane
4 mg
10 tabl.
Rp
7444
752 Atossa
Ondansetronum
tabletki powlekane
8 mg
10 tabl.
Rp
ANPHARM
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Spółka
Akcyjna
ANPHARM
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Spółka
Akcyjna
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
ICN Polfa Rzeszów S.A.
STRIDES ARCOLAB
POLSKA Sp. z o.o.
ANPHARM
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Spółka
Akcyjna
ANPHARM
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Spółka
Akcyjna
Strona 70 z 854
7445
PL
PL
PL
PL
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
753 Atractin
Atorvastatinum
tabletki powlekane
10 mg
10 tabl. (1 x 10)
10 tabl. w pojemniku
20 tabl. w pojemniku
30 tabl. (3 x 10)
30 tabl. w pojemniku
50 tabl. w pojemniku
100 tabl. (10 x 10)
100 tabl. w pojemniku
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Medis ehf.
14161
Actavis hf.
IS
754 Atractin
Atorvastatinum
tabletki powlekane
20 mg
10 tabl. (1 x 10)
10 tabl. w pojemniku
20 tabl. w pojemniku
30 tabl. (3 x 10)
30 tabl. w pojemniku
50 tabl. w pojemniku
100 tabl. (10 x 10)
100 tabl. w pojemniku
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Medis ehf.
14162
Actavis hf.
IS
755 Atractin
Atorvastatinum
tabletki powlekane
40 mg
10 tabl. (1 x 10)
10 tabl. w pojemniku
20 tabl. w pojemniku
30 tabl. (3 x 10)
30 tabl. w pojemniku
50 tabl. w pojemniku
100 tabl. (10 x 10)
100 tabl. w pojemniku
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Medis ehf.
14163
Actavis hf.
IS
756 Atram 6,25
Carvedilolum
tabletki
6,25 mg
30 tabl.
Rp
Zentiva k.s.
12075
Zentiva k.s.
CZ
757 Atram 12,5
Carvedilolum
tabletki
12,5 mg
30 tabl.
Rp
Zentiva k.s.
12099
Zentiva k.s.
CZ
758 Atram 25
Carvedilolum
tabletki
25 mg
12098
Zentiva k.s.
CZ
Tretinoinum
+ int-rac-alfaTocopherylis acetas
roztwór na skórę
(250 mcg +
50 mcg)/ml
Rp
Rp
Rp
Zentiva k.s.
759 Atrederm 0,025%
30 tabl.
90 tabl.
1 fl. 60 ml
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
2310
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PL
760 Atrederm 0,05%
Tretinoinum
+ Tocopheroli acetas
roztwór na skórę
(500 mcg + 1 fl. 60 ml
100 mcg)/ml
Rp
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
1368
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PL
761 Atropinum sulfuricum WZF Atropini sulfas
roztwór do
wstrzykiwań
0,5 mg/ml
10 amp. 1 ml
Rp
8600
roztwór do
wstrzykiwań
1 mg/ml
10 amp. 1 ml
Rp
763 Atropinum sulfuricum WZF Atropini sulfas
1%
krople do oczu,
roztwór
10 mg/ml
1 butelka 5 ml
Rp
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
PL
762 Atropinum sulfuricum WZF Atropini sulfas
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Strona 71 z 854
8601
2431
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
764 Atrovent
Ipratropii bromidum
765 Atrovent N
Ipratropii bromidum
766 Atrox 10
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
płyn do inhalacji z
nebulizatora
aerozol wziewny,
roztwór
0,25 mg/ml
1 butelka 20 ml
Rp
20 mcg
/dawkę
inhalacyjną
1 poj. 10 ml (200 dawek)
Rp
Atorvastatinum
tabletki powlekane
10 mg
30 tabl.
767 Atrox 20
Atorvastatinum
tabletki powlekane
20 mg
768 Atrox 40
Atorvastatinum
tabletki powlekane
769 Atrozol
Anastrozolum
770 Augmentin
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Boehringer Ingelheim
International GmbH
Boehringer Ingelheim
International GmbH
3221
Rp
Biofarm Sp. z o.o.
11246
Biofarm Sp. z o.o.
PL
30 tabl.
Rp
Biofarm Sp. z o.o.
11247
Biofarm Sp. z o.o.
PL
40 mg
30 tabl.
Rp
Biofarm Sp. z o.o.
11248
Biofarm Sp. z o.o.
PL
tabletki powlekane
1 mg
10900
VIPHARM S.A.
PL
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań i infuzji
500 mg
+ 100 mg
Rp
Rp
Rp
Vipharm S.A.
Amoxicillinum
+ Acidum clavulanicum
28 tabl.
30 tabl.
10 fiol. proszku
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
642
Beecham S.A.
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals
B
GB
771 Augmentin
Amoxicillinum
+ Acidum clavulanicum
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań i infuzji
1 g + 0,2 g
5 fiol. proszku
10 fiol. proszku
Rp
Rp
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
797
Beecham S.A.
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals
B
GB
772 Augmentin
Amoxicillinum
+ Acidum clavulanicum
(2 g + 200
mg)/2,2 g
1 butelka 2,2 g
Rp
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
9644
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals
GB
773 Augmentin
Amoxicillinum
+ Acidum clavulanicum
312,5 mg/5
ml
1 fl. 100 ml
Rp
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
3129
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals
GB
774 Augmentin
Amoxicillinum
+ Acidum clavulanicum
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
proszek do
sporządzania
zawiesiny
proszek do
sporządzania
zawiesiny doustnej
(400 mg
+ 57 mg)
/5 ml
1 fl. 12,6 g proszku/70 ml
zawiesiny
1 fl. 25,2 g proszku/140 ml
zawiesiny
1 fl. 5,3 g proszku/35 ml
zawiesiny
Rp
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
4193
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals
GB
775 Augmentin
Amoxicillinum
+ Acidum clavulanicum
776 Augmentin
Amoxicillinum
+ Acidum clavulanicum
777 Augmentin
778 Augmentin
9990
ISTITUTO DE ANGELI
S.R.L
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co. KG
Kraj
wytwórcy
I
D
Rp
Rp
proszek do
sporządzania
zawiesiny doustnej
tabletki powlekane
32,813 mg
+ 125 mg
1 fl. 100 ml (11,6 g
granulatu)
Rp
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
643
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals
GB
250 mg
+ 125 mg
21 tabl.
21 tabl. (3 x 7)
Rp
Rp
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
641
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals
GB
Amoxicillinum
+ Acidum clavulanicum
tabletki powlekane
625 mg
14 tabl. (2 x 7)
14 tabl. w blistrze
21 tabl. (3 x 7)
21 tabl. w blistrze
Rp
Rp
Rp
Rp
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
3682
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals
GB
Amoxicillinum
+ Acidum clavulanicum
tabletki powlekane
1000 mg
14 tabl. w 1 blistrze
14 tabl. w blistrach
Rp
Rp
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
7175
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals
GB
Strona 72 z 854
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
779 Augmentin ES
Skład
Amoxicillinum
+ Acidum clavulanicum
Postać
farmaceutyczna
Dawka
proszek do
sporządzania
zawiesiny doustnej
(600 mg +
42,9 mg)/5
ml
1 butelka 50 ml
1 butelka 75 ml
1 butelka 100 ml
1 butelka 150 ml
Rp
Rp
Rp
Rp
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
12737
Glaxo Wellcome
Production Francja
Medicom International
s.r.o.
4114
Medicom International
s.r.o.
CZ
Medicom International
s.r.o.
4113
Medicom International
s.r.o.
CZ
Sandoz GmbH
10534
LEK S.A.
Salutas Pharma GmbH
PL
D
Rp
Sandoz GmbH
10535
LEK S.A.
Salutas Pharma GmbH
PL
D
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
12306
Wytwórca
Glaxo Wellcome
Production
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals
Kraj
wytwórcy
F
GB
780 Augmentin SR
Amoxicillinum
+ Acidum clavulanicum
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
1000 mg
+ 62,5 mg
781 Aulin
Nimesulidum
granulat do
przygotowania
zawiesiny doustnej
100 mg
782 Aulin
Nimesulidum
tabletki
100 mg
783 Aurex 20
Citalopramum
tabletki powlekane
20 mg
4 tabl.
16 tabl.
20 tabl.
28 tabl.
3 sasz. 2 g
6 sasz. 2 g
15 sasz. 2 g
30 sasz. 2 g
3 tabl.
6 tabl.
15 tabl.
30 tabl.
20 tabl.
784 Aurex 40
Citalopramum
tabletki powlekane
40 mg
20 tabl.
785 Aurorix
Moclobemidum
tabletki powlekane
150 mg
Moclobemidum
tabletki powlekane
300 mg
787 Aurum / Stibium /
Hyoscyamus
788 Aurum / Stibium /
Hyoscyamus
789 Aurum / Valeriana comp.
Preparat homeopatyczny
granulki
Rp
Rp
Rp
Rp
OTC
Meda Pharma GmbH &
Co. KG
Meda Pharma GmbH &
Co. KG
WALA-Heilmittel GmbH
Meda Pharma GmbH &
Co. KG
4198
Meda Pharma GmbH &
Co. KG
IL-0935/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
786 Aurorix
30 tabl.
100 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
1 op. 20 g
Preparat homeopatyczny
roztwór do
wstrzykiwań
granulki
10 amp. 1 ml
50 amp. 1 ml
1 butelka 20 g
Rp WALA-Heilmittel GmbH
Rp
OTC WALA-Heilmittel GmbH
IL-0934/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
IL-0844/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
790 Aurum / Valeriana comp.
Preparat homeopatyczny
Rp WALA-Heilmittel GmbH
Rp
OTC WALA-Heilmittel GmbH
D
Preparat homeopatyczny
10 amp. 1 ml
50 amp. 1 ml
1 op. 20 g
IL-0845/LNH WALA-Heilmittel GmbH
791 Aurum comp.
roztwór do
wstrzykiwań
granulki
IL-0843/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
792 Aurum comp.
Preparat homeopatyczny
maść
1 tuba 30 g
OTC WALA-Heilmittel GmbH
IL-0923/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
793 Aurum comp.
Preparat homeopatyczny
roztwór do
wstrzykiwań
10 amp. 1 ml
50 amp. 1 ml
IL-0846/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
Preparat homeopatyczny
Strona 73 z 854
Rp
Rp
WALA-Heilmittel GmbH
948
F
D
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
794 Aurum Iodatum
Skład
Preparat homeopatyczny
Postać
farmaceutyczna
granulki
Dawka
Wielkość opakowania
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
795 Aurum Metallicum
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
granulki
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
796 Aurum Muriaticum
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
granulki
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
797 Aurum Muriaticum
natronatum
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
granulki
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
Strona 74 z 854
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Boiron S.A.
(4CH15CH)
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
19382
Boiron S.A.
F
19163
Boiron S.A.
F
19252
Boiron S.A.
F
19152
Boiron S.A.
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Boiron S.A.
(4CH15CH)
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Boiron S.A.
(4CH15CH)
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Boiron S.A.
(4CH15CH)
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
798 Aurumheel N
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
799 Avaron
Glimepiridum
tabletki
1 mg
800 Avaron
Glimepiridum
tabletki
2 mg
801 Avaron
Glimepiridum
tabletki
3 mg
802 Avaron
Glimepiridum
tabletki
4 mg
803 Avaxim 160 U
Vaccinum hepatitidis A
inactivatum adsorbatum
zawiesina do
wstrzykiwań
160 j.A
/0,5 ml
804 Avedol
Carvedilolum
tabletki powlekane
805 Avedol
Carvedilolum
806 Avedol
Wielkość opakowania
1 butelka 30 ml
1 butelka 100 ml
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Biologische Heilmittel
OTC Heel GmbH
Numer
pozwolenia
Wytwórca
IL-2888/LNH Biologische Heilmittel
Heel GmbH
Kraj
wytwórcy
D
30 tabl. (2 x 15)
30 tabl. (3 x 10)
30 tabl. (2 x 15)
30 tabl. (3 x 10)
30 tabl. (2 x 15)
30 tabl. (3 x 10)
30 tabl. (2 x 15)
30 tabl. (3 x 10)
1 amp.-strzyk. 5 ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Bioton S.A.
10907
Bioton S.A.
PL
Bioton S.A.
10908
Bioton S.A.
PL
Bioton S.A.
10909
Bioton S.A.
PL
Bioton S.A.
10910
Bioton S.A.
PL
Sanofi Pasteur S.A.
7568
Sanofi Pasteur S.A.
F
3,125 mg
30 tabl.
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
14125
Specifar S.A.
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
GR
PL
tabletki powlekane
6,25 mg
30 tabl.
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
14124
Specifar S.A.
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
GR
PL
Carvedilolum
tabletki powlekane
12,5 mg
30 tabl.
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
14123
Specifar S.A.
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
GR
PL
807 Avedol
Carvedilolum
tabletki powlekane
25 mg
30 tabl.
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
14122
Specifar S.A.
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
GR
PL
808 Avelox
Moxifloxacinum
tabletki powlekane
400 mg
11432
Bayer Schering Pharma
AG
D
809 Avena Sativa
Preparat homeopatyczny
granulki
19186
Boiron S.A.
F
IL-1570/LNH Boiron S.A.
F
5 tabl.
7 tabl.
10 tabl.
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
810 Avenoc
Preparat homeopatyczny
czopki
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
10 szt.
Strona 75 z 854
Rp Bayer Schering Pharma
Rp AG
Rp
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Boiron S.A.
Nazwa produktu
leczniczego
Lp.
Skład
Postać
farmaceutyczna
811 Avenoc
Preparat homeopatyczny
maść
812 Aviaire
Preparat homeopatyczny
granulki
Dawka
Wielkość opakowania
1 tuba 30 g
8CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 8CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
8CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
50 mg
3 tabl.
5 tabl.
300 mg
10 kaps.
250 mg
10 kaps.
10 mg
30 kaps.
20 mg
30 kaps.
2,5 mg
28 tabl.
30 tabl.
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Boiron S.A.
OTC Boiron S.A.
(8CH15CH)
Numer
pozwolenia
Wytwórca
IL-1572/LNH Boiron S.A.
Kraj
wytwórcy
F
19317
Boiron S.A.
F
3247
PL
PL
PL
IRL
IRL
IS
MT
PL
H
IS
MT
PL
H
IS
MT
PL
H
E
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
813 Aviomarin
Dimenhydrinatum
tabletki
814
815
816
817
818
Zingiberis rhizoma
Zingiberis rhizoma
Isotretinoinum
Isotretinoinum
Ramiprilum
kapsułka twarda
kapsułki twarde
kapsułki miękkie
kapsułki miękkie
tabletki
819 Axtil
Ramiprilum
tabletki
5 mg
28 tabl.
30 tabl.
Rp
Rp
Adamed Sp. z o.o.
11806
820 Axtil
Ramiprilum
tabletki
10 mg
28 tabl.
30 tabl.
Rp
Rp
Adamed Sp. z o.o.
11807
821 Axyven
Venlafaxinum
tabletki powlekane o 37,5 mg
przedłużonym
uwalnianiu
14350
Venlafaxinum
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
75 mg
Temapharm Sp. z o.o.
14351
Laboratorios Liconsa, S.A.
E
823 Axyven
Venlafaxinum
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
150 mg
Temapharm Sp. z o.o.
14352
Laboratorios Liconsa, S.A.
E
824 Axyven
Venlafaxinum
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
225 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Temapharm Sp. z o.o.
822 Axyven
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
30 tabl.
100 tabl.
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
30 tabl.
100 tabl.
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
30 tabl.
100 tabl.
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
30 tabl.
100 tabl.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
Phytopharm Klęka S.A.
Phytopharm Klęka S.A.
Ranbaxy Ireland Ltd.
Ranbaxy Ireland Ltd.
Actavis Ltd.
Actavis Ltd.
Adamed Sp. z o.o.
Extractum Pharma Ltd.
Actavis Ltd.
Actavis Ltd.
Adamed Sp. z o.o.
Extractum Pharma Ltd.
Actavis Ltd.
Actavis Ltd.
Adamed Sp. z o.o.
Extractum Pharma Ltd.
Laboratorios Liconsa, S.A.
Temapharm Sp. z o.o.
14353
Laboratorios Liconsa, S.A.
E
Avioplant
Avioplant 250 mg
Axotret
Axotret
Axtil
Strona 76 z 854
OTC
OTC
OTC
OTC
Rp
Rp
Rp
Rp
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
Phytopharm Klęka S.A.
Phytopharm Klęka S.A.
AXXON Spółka z o.o.
AXXON Spółka z o.o.
Adamed Sp. z o.o.
IL-4448/LN
IL-5050/LN
11318
11319
11805
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
825 Azalia
Desogestrelum
tabletka powlekana
0,075 mg
826 Azathioprine VIS
Azathioprinum
tabletki
50 mg
827 Azibiot
Azithromycinum
tabletki powlekane
828 Azimox
Azithromycinum
829 Azimycin
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
28 tabl.
84 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
500 mg
3 tabl.
tabletki powlekane
500 mg
Azithromycinum
tabletki powlekane
830 Azimycin
Azithromycinum
831 Azimycin
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Gedeon Richter Plc
14339
Gedeon Richter Plc
H
2328
10548
Zakłady ChemicznoFarmaceutyczne "VIS"
Sp. z o.o.
Krka Polska Sp. z o.o.
PL
Rp
Zakłady ChemicznoFarmaceutyczne "VIS"
Sp. z o.o.
Krka Polska Sp. z o.o.
3 tabl.
Rp
Apotex Europe B.V.
16081
Apotex Nederland B.V.
NL
125 mg
6 tabl.
Rp
10343
250 mg
6 tabl.
Rp
Azithromycinum
tabletki powlekane
500 mg
3 tabl.
Rp
832 AziTeva
Azithromycinum
monohydricum
proszek do
sporządzania
zawiesiny doustnej
Azithromycinum
tabletki powlekane
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
NL
F
GB
833 Aziteva
200 mg/5 ml 1 butelka 16,5 g proszku
1 butelka 22,0 g proszku
1 butelka 27,5 g proszku
1 butelka 33,0 g proszku
250 mg
6 tabl.
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Pharmachemie B.V.
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
PL
tabletki powlekane
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
12246
834 Aziteva
Azithromycinum
tabletki powlekane
500 mg
NL
GB
NL
GB
Azithromycinum
proszek do
sporządzania
zawiesiny doustnej
200 mg
/5 ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Pharmachemie B.V.
Teva UK Ltd.
Pharmachemie B.V.
Teva UK Ltd.
835 Azithromycin-1A Pharma
3 tabl.
6 tabl.
30 tabl.
1 butelka 16,5 g proszku
1 butelka 24,8 g proszku
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
1 A Pharma GmbH
14369
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
Sandoz S.R.L.
SLO
D
RO
836 Azithromycin-1A Pharma
Azithromycinum
tabletki powlekane
250 mg
6 tabl.
Rp
1A Pharma GmbH
12374
Lek Pharmaceuticals d.d.
Sandoz S.R.L.
SLO
RO
837 Azithromycin-1A Pharma
Azithromycinum
tabletki powlekane
500 mg
2 tabl.
3 tabl.
Rp
Rp
1A Pharma GmbH
12373
Lek Pharmaceuticals d.d.
Sandoz S.R.L.
SLO
RO
838 Azithromycin-ratiopharm
Azithromycinum
250
839 Azithromycin-ratiopharm
Azithromycinum
500
840 Azithromycinum-1A Pharma Azithromycinum
tabletki powlekane
250 mg
6 tabl.
Rp
ratiopharm GmbH
11938
tabletki powlekane
500 mg
3 tabl.
Rp
ratiopharm GmbH
11935
Merckle GmbH
ratiopharm B.V.
Merckle GmbH
proszek do
sporządzania
zawiesiny doustnej
100 mg
/5 ml
1 butelka 16,5 g proszku
Rp
1A Pharma GmbH
14368
Strona 77 z 854
10344
10355
14079
12247
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
Sandoz S.R.L.
PL
PL
PL
D
NL
D
SLO
D
RO
Skład
Postać
farmaceutyczna
841 Azitrin
Azithromycinum
tabletki powlekane
250 mg
6 tabl.
Rp
Genexo Sp. z o.o.
14413
Genexo Sp. z o.o.
PL
842 Azitrin
Azithromycinum
tabletki powlekane
500 mg
3 tabl.
Rp
Genexo Sp. z o.o.
14414
Genexo Sp. z o.o.
PL
843 AzitroGen
Azithromycinum
tabletki powlekane
500 mg
3 tabl.
Rp
Generics [UK] Ltd.
11374
GB
IRL
844 AzitroLEK
Azithromycinum
proszek do
sporządzania
zawiesiny doustnej
100 mg
1 butelka 20 ml
Rp
Sandoz GmbH
14374
Generics [UK] Ltd.
McDermott Laboratories
t/a Gerard Laboratories
Lek Pharmaceuticals d.d.
S.C.Sandoz S.R.L.
Salutas Pharma GmbH
SLO
RO
D
845 AzitroLEK
Azithromycinum
proszek do
sporządzania
zawiesiny doustnej
200 mg
1 butelka 20 ml
1 butelka 30 ml
Rp
Rp
Sandoz GmbH
14375
Lek Pharmaceuticals d.d.
S.C.Sandoz S.R.L.
Salutas Pharma GmbH
SLO
RO
D
846 AzitroLEK 250
Azithromycinum
tabletki powlekane
250 mg
6 tabl.
Rp
Sandoz GmbH
12148
Lek Pharmaceuticals d.d.
Sandoz GmbH
Sandoz S.R.L.
SLO
A
RO
847 AzitroLEK 500
Azithromycinum
tabletki powlekane
500 mg
3 tabl.
Rp
Sandoz GmbH
12147
Lek Pharmaceuticals d.d.
Sandoz GmbH
Sandoz S.R.L.
SLO
A
RO
848 Azitro-Mepha 250 mg
Azithromycinum
tabletki powlekane
250 mg
6 tabl.
Rp
Mepha Lda.
14649
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
850 Azitrox 250
Azithromycinum
tabletki powlekane
250 mg
3 tabl.
6 tabl.
Rp
Rp
Zentiva k.s.
10872
MEPHA POLSKA
Sp.z o.o.
Mepha Baltic
Merckle GmbH
PharmaMT. Ltd.
Sofarimex Industria
Quimica e Farmaceutica
SA
MEPHA POLSKA
Sp.z o.o.
Mepha Baltic
Merckle GmbH
PharmaMT. Ltd.
Sofarimex Industria
Quimica e Farmaceutica
SA
Zentiva k.s.
851 Azitrox 500
Azithromycinum
tabletki powlekane
500 mg
2 tabl.
3 tabl.
6 tabl.
Rp
Rp
Rp
Zentiva k.s.
10873
Zentiva k.s.
849 Azitro-Mepha 500 mg
Azithromycinum
tabletki powlekane
500 mg
3 tabl.
6 tabl.
Strona 78 z 854
Rp
Rp
Mepha Lda.
14650
Kraj
wytwórcy
PL
D
MT
P
PL
PL
D
MT
P
CZ
CZ
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
852 Azucalen
Chamomillae anthodii
extractum fluidum
+ Calendulae floris
extractum fluidum
płyn na skórę
853 Azulan
Chamomillae anthodii
extractum fluidum
854 Azulan
Dawka
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
1 butelka 100 g
OTC Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
koncentrat do
sporządzania
roztworu doustnego,
do stosowania w
jamie ustnej, na
skórę
1 butelka 50 ml
1 butelka 100 ml
OTC Phytopharm Klęka S.A.
OTC
Matricariae floris
extractum fuidum
płyn doustny, płyn do
stosowania w jamie
ustnej, płyn na skórę
1 butelka 30 g
1 butelka 90 g
OTC Wrocławskie Zakłady
OTC Zielarskie "Herbapol" S.A.
855 Azulan Herbapol Pruszków
Chamomillae anthodii
extractum
płyn doustny, płyn do
stosowania w jamie
ustnej, płyn na skórę
1 butelka 40 g
1 butelka 90 g
OTC Warszawskie Zakłady
OTC Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
856 Azuseptol
Marticariae extractum
płyn na skórę, płyn
doustny
1 op. 90 g
857 Azycyna
Azithromycinum
tabletki powlekane
250 mg
3 tabl.
6 tabl.
858 Azycyna
Azithromycinum
tabletki powlekane
500 mg
2 tabl.
3 tabl.
859 Azyter
Azithromycinum
dihydricum
Toxinum botulinicum
typum A ad iniectabile
krople do oczu,
roztwór
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
15 mg/g
6 szt.
OTC Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Rp Pabianickie Zakłady
Rp Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Rp Pabianickie Zakłady
Rp Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Rp Laboratoires Thea
860 Azzalure
(470 mg +
470 mg)/ml
Wielkość opakowania
10 jednostek 1 fiol. 125 jednostek
Speywood
Speywood
/0,05 ml
2 fiol. 125 jednostek
Speywood
861 Babicum
Plantaginis lanceolatae
folii extractum fluidum
syrop
320 mg/5 ml 1 butelka 100 ml
1 butelka 250 ml
862 Baclofen Polpharma
Baclofenum
tabletki
10 mg
50 tabl.
Strona 79 z 854
Rp
Ipsen Ltd.
Numer
pozwolenia
75
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
PL
Phytopharm Klęka S.A.
PL
79
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
PL
72
Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
PL
PL
16393
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Laboratoires Thea
Laboratoires Unither
Ipsen Biopharm Ltd.
F
F
GB
6889
NP PHARMA Sp. z o.o.
PL
337
Medana Pharma Terpol
Group S.A. Zakład
Produkcji Leków
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
2164
7595
10984
10985
14197
PL
PL
Rp
OTC NP PHARMA Sp. z o.o.
OTC
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
863 Baclofen Polpharma
Skład
Baclofenum
864 Bactrazol
Azithromycinum
dihydricum
865 Bactrazol
Azithromycinum
dihydricum
866 Bactrazol
Postać
farmaceutyczna
tabletki
Dawka
25 mg
Wielkość opakowania
50 tabl.
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
338
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Medana Pharma Terpol
Group S.A. Zakład
Produkcji Leków
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
PL
granulat do
sporządzania
zawiesiny doustnej
granulat do
sporządzania
zawiesiny doustnej
100 mg
/5 ml
1 butelka 20 ml
Rp
Farmacom Sp. z o.o.
14093
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PL
200 mg
/5 ml
1 butelka 20 ml
1 butelka 30 ml
1 butelka 37,5 ml
Rp
Rp
Rp
Farmacom Sp. z o.o.
14094
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PL
Azithromycinum
kapsułki twarde
250 mg
6 kaps.
Rp
Farmacom Sp. z o.o.
14784
PL
867 Bactrazol
Azithromycinum
tabletki powlekane
125 mg
6 tabl.
Rp
Farmacom Sp. z o.o.
14885
868 Bactrazol
Azithromycinum
tabletki powlekane
500 mg
14884
syrop
Roche Polska Sp. z o.o.
3126
Rp
Roche Polska Sp. z o.o.
2762
Roche Polska Sp. z o.o.
PL
Rp
Roche Polska Sp. z o.o.
3127
Roche Polska Sp. z o.o.
PL
872 Bactroban
Sulfamethoxazolum
+ Trimethoprimum
Sulfamethoxazolum
+ Trimethoprimum
Sulfamethoxazolum
+ Trimethoprimum
Mupirocinum
Rp
Rp
Rp
Farmacom Sp. z o.o.
869 Bactrim
krem
2 tabl.
3 tabl.
(200 mg + 40 1 butelka 100 ml
mg)/5ml
400 mg
20 tabl.
+ 80 mg
800 mg
10 tabl.
+ 160 mg
20 mg/g
1 op. 15 g
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
Roche Polska Sp. z o.o.
Rp
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
8397
Glaxo Operations UK Ltd.
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals
GB
GB
873 Bactroban
Mupirocinum
maść
20 mg/g
1 op. 15 g
Rp
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
714
Glaxo Operations UK Ltd.
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals
GB
GB
874 Bactroban
Mupirocinum
maść do nosa
20 mg/g
1 op. 3 g
Rp
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
3623
Glaxo Wellcome
Operation
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals
GB
870 Bactrim
871 Bactrim Forte
tabletki
tabletki powlekane
Strona 80 z 854
PL
PL
PL
GB
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
875 Badiaga
Skład
Preparat homeopatyczny
Postać
farmaceutyczna
granulki
Dawka
Wielkość opakowania
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
80 tabl.
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Boiron S.A.
(4CH15CH)
Numer
pozwolenia
19281
Wytwórca
Boiron S.A.
Kraj
wytwórcy
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
876 Badiaga Complexe Nr 47
Preparat homeopatyczny
tabletki
877 Baikadent
Zespół flawonów
izolowanych z korzenia
Scutellariae baicalensis
Zespół flawonów
izolowanych z korzenia
Scutellariae baicalensis
+ Allantoinum
Theophyllinum
+ Guaifenesinum
Preparat złożony
żel do stosowania w 5,77 mg/g
jamie ustnej
1 tuba 15 g
OTC Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
8865
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
PL
krem
(1,33 g + 1
g)/100 g
1 tuba 35 g
OTC Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
10439
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
PL
syrop
(50 mg + 30
mg)/5 ml
1,5% glukozy
+ 1,25
mmol/l
wapnia
1 butelka 150 ml
Rp
4243
PL
2 worki dwukomorowe po
5000 ml
2 worki dwukomorowe po
5000 ml
2 worki dwukomorowe po
6000 ml
2 worki dwukomorowe po
6000 ml
4 worki dwukomorowe po
1500 ml
4 worki dwukomorowe po
2000 ml
4 worki dwukomorowe po
2500 ml
4 worki dwukomorowe po
3000 ml
4 worki dwukomorowe po
3000 ml
Rp
Aflofarm Farmacja Polska
Sp z o.o.
Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH
878 Baikaderm
879 Baladex
880 balance 1,5% z 1,5%
glukozą i wapniem 1,25
mmol/l
roztwór do dializy
otrzewnowej
Strona 81 z 854
OTC Laboratoires Lehning
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Aflofarm Farmacja Polska
Sp. z o.o.
Fresenius Medical Care
Deutchland GmbH
IL-3830/LNH Laboratoires Lehning
12360
F
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
881 balance 1,5% z 1,5%
glukozą i wapniem 1,75
mmol/l
882 balance 2,3% z 2,3%
glukozą i wapniem 1,25
mmol/l
Skład
Preparat złożony
Preparat złożony
Postać
farmaceutyczna
roztwór do dializy
otrzewnowej
roztwór do dializy
otrzewnowej
Dawka
Wielkość opakowania
1,5% glukozy
+ 1,75
mmol/l
wapnia
2,3 %
glukozy +
1,25 mmol/l
wapnia
Kat.
dost.
2 worki dwukomorowe po
5000 ml
2 worki dwukomorowe po
5000 ml
2 worki dwukomorowe po
6000 ml
2 worki dwukomorowe po
6000 ml
4 worki dwukomorowe po
1500 ml
4 worki dwukomorowe po
2000 ml
4 worki dwukomorowe po
2500 ml
4 worki dwukomorowe po
3000 ml
4 worki dwukomorowe po
3000 ml
Rp
2 worki dwukomorowe po
5000 ml
2 worki dwukomorowe po
5000 ml
2 worki dwukomorowe po
6000 ml
2 worki dwukomorowe po
6000 ml
4 worki dwukomorowe po
1500 ml
4 worki dwukomorowe po
2000 ml
4 worki dwukomorowe po
2500 ml
4 worki dwukomorowe po
3000 ml
4 worki dwukomorowe po
3000 ml
Rp
Strona 82 z 854
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Fresenius Medical Care
Deutchland GmbH
12359
Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH
D
Fresenius Medical Care
Deutchland GmbH
12363
Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH
D
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
883 balance 2,3% z 2,3%
glukozą i wapniem 1,75
mmol/l
884 balance 4,25% z 4,25%
glukozą i wapniem 1,25
mmol/l
Skład
Preparat złożony
Preparat złożony
Postać
farmaceutyczna
roztwór do dializy
otrzewnowej
roztwór do dializy
otrzewnowej
Dawka
Wielkość opakowania
2,3% glukozy
+ 1,75
mmol/l
wapnia
4,25%
glukozy +
1,25 mmol/l
wapnia
Kat.
dost.
2 worki dwukomorowe po
5000 ml
2 worki dwukomorowe po
5000 ml
2 worki dwukomorowe po
6000 ml
2 worki dwukomorowe po
6000 ml
4 worki dwukomorowe po
1500 ml
4 worki dwukomorowe po
2000 ml
4 worki dwukomorowe po
2500 ml
4 worki dwukomorowe po
3000 ml
4 worki dwukomorowe po
3000 ml
Rp
2 worki dwukomorowe po
5000 ml
2 worki dwukomorowe po
5000 ml
2 worki dwukomorowe po
6000 ml
2 worki dwukomorowe po
6000 ml
4 worki dwukomorowe po
1500 ml
4 worki dwukomorowe po
2000 ml
4 worki dwukomorowe po
2500 ml
4 worki dwukomorowe po
3000 ml
4 worki dwukomorowe po
3000 ml
Rp
Strona 83 z 854
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Fresenius Medical Care
Deutchland GmbH
12362
Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH
D
Fresenius Medical Care
Deutchland GmbH
12361
Fresenius Medical Care
Deutchland GmbH
D
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
885 balance 4,25% z 4,25%
glukozą i wapniem 1,75
mmol/l
Skład
Preparat złożony
Postać
farmaceutyczna
roztwór do dializy
otrzewnowej, 4,25%
glukozy i 1,75 mmol/l
wapnia
Dawka
Wielkość opakowania
4,25%
glukozy +
1,75 mmol/l
wapnia
2 worki dwukomorowe po
5000 ml
2 worki dwukomorowe po
5000 ml
2 worki dwukomorowe po
6000 ml
2 worki dwukomorowe po
6000 ml
4 worki dwukomorowe po
1500 ml
4 worki dwukomorowe po
2000 ml
4 worki dwukomorowe po
2500 ml
4 worki dwukomorowe po
3000 ml
4 worki dwukomorowe po
3000 ml
1 butelka 200 ml
1 butelka 500 ml
Kat.
dost.
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
12372
Fresenius Medical Care
Deutchland GmbH
D
OTC Almirall Hermal GmbH
OTC
6730
Almirall Hermal GmbH
D
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
886 Balneum Hermal
Soiae oleum
koncentrat do
sporządzania
roztworu do kąpieli
847,5 mg/g
887 Balneum Hermal F
Arachidis oleum
+ Paraffinum liquidum
(464,5 mg
1 op. 200 ml
+ 470 mg)/g 1 op. 500 ml
OTC Almirall Hermal GmbH
OTC
6673
Almirall Hermal GmbH
D
888 Balneum Hermal Plus
(829,5 mg
1 butelka 200 ml
+ 150 mg)/g 1 butelka 500 ml
OTC Almirall Hermal GmbH
OTC
3130
Almirall Hermal GmbH
D
889 Bals Sulphur żel
Soiae oleum
+ Macrogoli aether
laurilicus
Preparat złożony
koncentrat do
sporządzania
roztworu do kąpieli
koncentrat do
sporządzania
roztworu do kąpieli
żel
1 op. 300 g
OTC Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne
SULPHUR ZDRÓJ EXIM
3545
Sulphur Zdrój Exim Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne
PL
890 Balsamum Mentholi
Compositum
Methylis salicylas
+ Mentholum
maść
(200 mg
+ 25 mg)/g
1 tuba 30 g
OTC Chema Elektromet
Spółdzielnia Pracy
2675
Chema-Elektromet
Spółdzielnia Pracy
PL
891 Balsolan
Balsamum peruvianum
maść
100 mg/g
1 tuba 10 g
1 tuba 30 g
1 tuba 50 g
OTC Grzegorz Nowakowski
OTC Przedsiębiorstwo
OTC Produkcji
Farmaceutycznej "GEMI"
3633
Grzegorz Nowakowski
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej "GEMI"
PL
892 Baneocin
Bacitracinum
+ Neomycinum
maść
(250 j.m.
+ 5 mg)/g
1 op. 20 g
2937
Sandoz GmbH
A
Strona 84 z 854
Rp
Sandoz GmbH
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
893 Baptisia Tinctoria
Skład
Preparat homeopatyczny
Postać
farmaceutyczna
granulki
Dawka
Wielkość opakowania
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
894 Barijodeel
Preparat homeopatyczny
tabletki
50 tabl.
895 Barium sulfuricum
Barii sulfas
zawiesina doustna
i doodbytnicza
1 g/ml
1 butelka 240 ml
1 butelka 250 ml
896 Baroc 200 mg
Ibuprofenum
tabletki powlekane
200 mg
3 tabl. w blistrze
3 tabl. w pojemniku
10 tabl. w blistrze
10 tabl. w pojemniku
20 tabl. w blistrach
20 tabl. w pojemniku
30 tabl. w blistrach
30 tabl. w pojemniku
50 tabl. w blistrach
50 tabl. w pojemniku
897 Baroc 400 mg
Ibuprofenum
tabletki powlekane
400 mg
3 tabl. w blistrze
3 tabl. w pojemniku
10 tabl. w blistrze
10 tabl. w pojemniku
20 tabl. w blistrach
20 tabl. w pojemniku
30 tabl. w blistrach
30 tabl. w pojemniku
50 tabl. w blistrach
50 tabl. w pojemniku
Strona 85 z 854
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Numer
pozwolenia
19344
Wytwórca
Boiron S.A.
Kraj
wytwórcy
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Biologische Heilmittel
Heel GmbH
Lz
Lz
Medana Pharma Terpol
Group S.A.
IL-3449/LNH Biologische Heilmittel
Heel GmbH
D
2765
Medana Pharma Terpol
Group S.A.
PL
OTC Bayer Sp. z o.o.
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
12395
Losan Pharma GmbH
D
OTC Bayer Sp. z o.o.
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
12394
Losan Pharma GmbH
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
898 Baryta Carbonica
Skład
Preparat homeopatyczny
Postać
farmaceutyczna
granulki
Dawka
Wielkość opakowania
6CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 6CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
6CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
10 mg/ml
1 op. 20 g
1 op. 50 g
899 Batrafen
Ciclopiroxi olaminum
krem
900 Batrafen
Ciclopiroxum
lakier do paznokci,
leczniczy
80 mg/g
901 Batrafen
Ciclopiroxi olaminum
płyn na skórę
902 Batrafen S Szampon
Ciclopiroxum
903 Bazetham
Tamsulosini
hydrochloridum
904 BCG - medac
905 BCG Szczepionka SSI
BCG ad
immunocurationem
Vaccinum tuberculosis
(BCG) cryodesiccatum,
Szczepionka przeciw
gruźlicy (BCG),
liofilizowana
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Boiron S.A.
(6CH15CH)
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
19238
Boiron S.A.
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
Rp
Rp
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
1522
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
D
1 op. 3 g
1 op. 6 g
Rp
Rp
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
3662
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
D
10 mg/ml
1 op. 10 ml
1 op. 20 ml
Rp
Rp
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
1539
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
D
szampon leczniczy
10 mg/g
1 butelka 30 ml
1 butelka 60 ml
2 butelki 60 ml
Rp
Rp
Rp
Sanofi- Aventis
Deuschland GmbH
11479
Sanofi- Aventis
Deuschland GmbH
D
kapsułki o
zmodyfikowanym
uwalnianiu, twarde
0,4 mg
20 kaps.
30 kaps.
50 kaps.
100 kaps.
Rp
Rp
Rp
Rp
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
12007
AWD.pharma GmbH
& Co. KG
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
Quinta-Analytica s.r.o.
Synthon B.V.
Synthon Hispania S.L.
D
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
zawiesiny do
podawania do
pęcherza
moczowego
proszek i rozp. do
sporządzania
zawiesiny do
wstrzykiwań
1 fiol. + system z rozp. po
50 ml.
3 fiol. + 3 systemy z rozp.
po 50 ml
5 fiol. + 5 systemów z rozp.
po 50 ml.
Lz
1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp.
1 ml
1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp.
1 ml + 1 zestaw
do wstrzyknięcia
5 fiol. proszku + 5 fiol.
z rozp. 1 ml
10 fiol. proszku + 10 fiol.
z rozp. 1 ml
Rp
Strona 86 z 854
medac GmbH
10218
medac GmbH
Statens Serum Institut
12176
Statens Serum Institut
PL
CZ
NL
E
D
Lz
Lz
Rp
Rp
Rp
DK
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
906 Bebilon BMF
Preparat odżywczy
proszek
907 Bebilon Neocate
Preparat złożony
proszek
908 Bebilon Pepti
Preparat złożony
płyn
909 Bebilon Pepti 1
Dieta eliminacyjna w
nietolerancji pokarmowej
proszek
910 Bebilon Pepti 2
Preparat złożony
proszek
911 Bebilon Pepti MCT
Dieta eliminacyjna z MCT proszek
912 Bebilon sojowy 2
Dieta eliminacyjna w
nietolerancji pokarmowej
proszek
913 Beclonasal Aqua
Beclometasoni
dipropionas
aerozol do nosa,
zawiesina
914 Beconase
Beclometasoni
dipropionas
915 Bedicort G
Dawka
1470 kJ
/100 g
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
50 torebek 2,1 g
Rp
Nutricia Cuijk B.V
7318
Nutricia Cuijk B.V
NL
1 puszka 400 g
Rp
SHS International Ltd.
12208
SHS International Ltd.
GB
275 kJ
/100 ml
24 słoiki 100 ml
Rp
N.V. Nutricia
7403
N.V. Nutricia
NL
2165 kJ
/100 g
1 op. 450 g
Rp
Nutricia Cuijk B.V
7345
Nutricia Cuijk B.V
NL
1 op. 450 g
Rp
Nutricia Cuijk B.V
8237
Nutricia Cuijk B.V
NL
1 op. 450 g
Rp
Nutricia Cuijk B.V
7139
Nutricia Cuijk B.V
NL
1 op. 400 g
1 op. 900 g
Rp
Rp
Nutricia Cuijk B.V
4007
Nutricia Cuijk B.V
NL
50 mcg
/dawkę
1 butelka 70 dawek
1 butelka 80 dawek
1 butelka 200 dawek
Rp
Rp
Rp
Orion Corporation
12396
Orion Corporation Orion
Pharma
FIN
aerozol do nosa,
zawiesina wodna
50 mcg
1 poj. 20 ml
4499
PL
Betamethasonum
+ Gentamicinum
krem
(0,5 mg
+ 1 mg)/g
1 tuba 15 g
916 Bedicort G
Betamethasoni
dipropionas
+ Gentamicini sulfas
maść
(0,5 mg
+ 1 mg)/g
1 tuba 15 g
GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare Sp.
z o.o.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
917 Begrivac
Vaccinum influenzae
inactivatum ex virorum
fragmentis praeparatum
zawiesina do
wstrzykiwań
918 Bekunis
Sennae fructi extractum
siccum
tabletki drażowane
919 Belepar
Levodopum
+ Benserazidum
kapsułki twarde
2155 kJ
/100 g
1 amp.-strzyk. 0,5 ml
10 amp.-strzyk. 0,5 ml
150 - 220 mg 10 tabl.
20 tabl.
45 tabl.
60 tabl.
50 mg
20 kaps.
+ 12,5 mg
30 kaps.
60 kaps.
90 kaps.
100 kaps.
Strona 87 z 854
OTC GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare Sp.
z o.o.
Rp Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Rp Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Rp
Rp
8798
8797
PL
PL
Novartis Vaccines and
Diagnostics GmbH & Co.
KG
7119
Novartis Vaccines and
Diagnostics GmbH & Co.
KG
D
OTC Roha Arzneimittel GmbH
OTC
OTC
OTC
Rp Teva Pharmaceuticals
Rp Polska Sp. z o.o.
Rp
Rp
Rp
8095
Roha Arzneimittel GmbH
D
14462
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
NL
H
F
GB
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
920 Belepar
921 Belepar
922 Belepar
923 Belepar
924 Belladonna
Skład
Levodopum
+ Benserazidum
Levodopum
+ Benserazidum
Levodopum
+ Benserazidum
Levodopum
+ Benserazidum
Preparat homeopatyczny
Postać
farmaceutyczna
kapsułki twarde
kapsułki twarde
tabletki
tabletki
granulki
Dawka
100 mg
+ 25 mg
200 mg
+ 50 mg
100 mg
+ 25 mg
200 mg
+ 50 mg
Wielkość opakowania
Podmiot
odpowiedzialny
20 tabl.
30 kaps.
60 kaps.
90 kaps.
100 kaps.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
20 kaps.
30 kaps.
50 kaps.
60 kaps.
90 kaps.
100 kaps.
30 tabl.
50 tabl.
60 tabl.
100 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
30 tabl.
50 tabl.
60 tabl.
100 tabl.
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
Kat.
dost.
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
1 butelka 30 ml
1 butelka 100 ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
OTC Boiron S.A.
(5CH15CH)
Numer
pozwolenia
14463
14464
16044
16045
19373
Wytwórca
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
Boiron S.A.
Kraj
wytwórcy
NL
H
F
GB
NL
H
F
GB
NL
H
F
GB
NL
H
F
GB
F
Rp
(2CH4CH;
16CH200CH
; 6KCMK)
925 Belladonna-Homaccord
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
926 Bellapan
Preparat ziołowy
tabletki
0,25 mg
20 tabl.
Rp
Zakład ChemicznoFarmaceutyczny
"Farmapol" Sp. z o.o.
2631
Zakład ChemicznoFarmaceutyczny
"Farmapol" Sp. z o.o.
PL
927 Bellergot
Ergotamini tartras
+ Atropinum
+ Phenobarbitalum
tabletki drażowane
0,3 mg
+ 0,1 mg
+ 20 mg
30 tabl.
Rp
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
3364
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
PL
Strona 88 z 854
OTC Biologische Heilmittel
OTC Heel GmbH
IL-2887/LNH Biologische Heilmittel
Heel GmbH
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
928 Bellis Perennis
Skład
Preparat homeopatyczny
Postać
farmaceutyczna
granulki
Dawka
Wielkość opakowania
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Numer
pozwolenia
Wytwórca
19322
Boiron S.A.
Kraj
wytwórcy
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
929 Bellune 35
Cyproteroni acetas
+ Ethinylestradiolum
tabletki drażowane
2 mg
0,035 mg
21 tabl.
63 tabl.
Rp
Rp
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
15964
930 Beloderm
Betamethasonum
krem
0,5 mg/g
11340
Betamethasonum
maść
0,5 mg/g
Belupo s.r.o.
11341
Belupo s.r.o.
SK
932 Belogent
krem
11344
Belupo s.r.o.
SK
Belupo s.r.o.
11346
Belupo s.r.o.
SK
Belupo s.r.o.
11342
Belupo s.r.o.
SK
1 butelka 50 ml
Rp
Belupo s.r.o.
11343
Belupo s.r.o.
SK
tabletki
(0,5 mg
+ 1 mg)/g
(0,5 mg
+ 1 mg)/g
(0,5 mg
+ 30 mg)/g
(0,5 mg
+ 20 mg)/g
0,1 mg
Belupo s.r.o.
936 Bemecor
Betamethasonum
+ Gentamicinum
Betamethasonum
+ Gentamicinum
Betamethasonum
+ Acidum salicylicum
Betamethasonum
+ Acidum salicylicum
Metildigoxinum
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Belupo s.r.o.
931 Beloderm
1 op. 15 g
1 op. 30 g
1 op. 15 g
1 op. 30 g
1 tuba 15 g
1 tuba 30 g
1 tuba 15 g
1 tuba 30 g
1 op. 30 g
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
Pliva Lachema a.s.
Pliva Ljubljana
Belupo s.r.o.
30 tabl.
Rp
Sandoz GmbH
1746
Lek Pharmaceuticals d.d.
937 Benalapril 5
Enalaprili maleas
tabletki
5 mg
1685
Berlin-Chemie AG
D
Enalaprili maleas
tabletki
10 mg
Berlin-Chemie AG
9985
Berlin-Chemie AG
D
939 Benalapril 20
Enalaprili maleas
tabletki
20 mg
Berlin-Chemie AG
9986
Berlin-Chemie AG
D
940 Benalapril PLUS
Enalaprili maleas
+ Hydrochlorothiazidum
tabletki
10 mg
25 mg
Berlin-Chemie AG
14012
Berlin-Chemie AG
D
941 Benazepril plus Stada
10/12,5 mg
Benazeprili
hydrochloridum
+ Hydrochlorothiazidum
tabletki powlekane
10 mg
+ 12,5 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Berlin-Chemie AG
938 Benalapril 10
30 tabl.
100 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
400 tabl.
28 tabl.
STADA Arzneimittel AG
14637
Actavis hf.
STADA Arzneimittel AG
IS
D
933 Belogent
934 Belosalic
935 Belosalic
maść
maść
płyn na skórę
Strona 89 z 854
PL
CZ
SLO
SK
SLO
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
942 Benazepril plus Stada 20/25 Benazeprili
hydrochloridum
mg
+ Hydrochlorothiazidum
943 Benazepril STADA 5 mg
Benazeprili
hydrochloridum
944 Benazepril STADA 10 mg
Benazeprili
hydrochloridum
945 Benazepril STADA 20 mg
Benazeprili
hydrochloridum
946 Benfogamma
Benfotiaminum
tabletki powlekane
20 mg
+ 25 mg
28 tabl.
Rp
STADA Arzneimittel AG
14636
Actavis hf.
STADA Arzneimittel AG
IS
D
tabletki powlekane
5 mg
30 tabl.
Rp
STADA Arzneimittel AG
12538
tabletki powlekane
10 mg
30 tabl.
Rp
STADA Arzneimittel AG
12537
tabletki powlekane
20 mg
30 tabl.
Rp
STADA Arzneimittel AG
12536
tabletki drażowane
50 mg
50 tabl.
100 tabl.
Rp
Rp
Wörwag Pharma GmbH &
Co. KG
8614
Actavis hf.
STADA Arzneimittel AG
Actavis hf.
STADA Arzneimittel AG
Actavis hf.
STADA Arzneimittel AG
Dragenopharm Apotheker
Pueschl GmbH & Co. KG
IS
D
IS
D
IS
D
D
947 Bengay Maść
Przeciwbólowa
Menthylis salicylas
+ Mentholum
maść
(150 mg
1 op. 35 g
+ 100 mg)/g
OTC McNeil Products Ltd. C/O
Johnson & Johnson Ltd.
1616
McNeil Manufacturing
F
948 Benzacne
Benzoylis peroxidum
żel
50 mg/g
1 op. 30 g
2322
PL
949 Benzacne
Benzoylis peroxidum
żel
100 mg/g
1 op. 30 g
950 Benzoicum Acidum
Preparat homeopatyczny
granulki
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
Nycomed Pharma Sp. z
o.o.
Nycomed Pharma Sp. z
o.o.
Boiron S.A.
304
GP Grenzach Produktions
GmbH
D
303
GP Grenzach Produktions
GmbH
D
6837
GP Grenzach Produktions
GmbH
D
9571
Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH
D
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
951 Bepanthen
Dexpanthenolum
krem
50 mg/g
952 Bepanthen
Dexpanthenolum
maść
50 mg/g
953 Bepanthen Plus
Dexpanthenolum
+ Chlorhexidini
hydrochloridum
krem
(50 mg
+ 5 mg)/g
954 Berberil
Tetryzolinum
krople do oczu
0,5 mg/ml
955 Berberis / Prostata comp.
Preparat homeopatyczny
granulki
OTC Nycomed Pharma Sp. z
o.o.
OTC Nycomed Pharma Sp. z
o.o.
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
19259
PL
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
1 op. 3,5 g
1 op. 30 g
1 op. 100 g
1 op. 3,5 g
1 op. 30 g
1 op. 50 g
1 op. 100 g
1 op. 3,5 g
1 op. 30 g
1 op. 100 g
OTC Bayer Sp. z o.o.
OTC
OTC
OTC Bayer Sp. z o.o.
OTC
OTC
OTC
OTC Bayer Sp. z o.o.
OTC
OTC
1 butelka 10 ml
OTC Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH
1 op. 20 g
OTC WALA-Heilmittel GmbH
Strona 90 z 854
2323
IL-0855/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
956 Berberis / Prostata comp.
Preparat homeopatyczny
957 Berberis / Uterus comp.
Preparat homeopatyczny
958 Berberis / Uterus comp.
Preparat homeopatyczny
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
roztwór do
wstrzykiwań
granulki
10 amp. 1 ml
50 amp. 1 ml
1 op. 20 g
Rp WALA-Heilmittel GmbH
Rp
OTC WALA-Heilmittel GmbH
IL-0856/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
IL-0854/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
10 amp. 1 ml
50 amp. 1 ml
1 butelka 30 ml
Rp WALA-Heilmittel GmbH
Rp
OTC Laboratoires Lehning
IL-0853/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
959 Berberis Complexe Lehning Preparat homeopatyczny
Nr 83
960 Berberis e fructibus comp. Preparat homeopatyczny
roztwór do
wstrzykiwań
krople doustne,
roztwór
granulki
F
1 butelka 20 g
OTC WALA-Heilmittel GmbH
IL-2153/LNH LABORATOIRES
LEHNING
IL-0858/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
961 Berberis e fructibus comp.
Preparat homeopatyczny
roztwór do iniekcji
D
Preparat homeopatyczny
Preparat homeopatyczny
IL-3519/LNH Biologische Heilmittel
Heel GmbH
19311
Boiron S.A.
D
963 Berberis Vulgaris
krople doustne,
roztwór
granulki
Rp WALA-Heilmittel GmbH
Rp
OTC Biologische Heilmittel
Heel GmbH
OTC Boiron S.A.
(5CH15CH)
IL-0857/LNH WALA-Heilmittel GmbH
962 Berberis-Homaccord
10 amp. 1 ml
50 amp. 1 ml
1 butelka 30 ml
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
964 Beriate P 250
Factor VIII coagulationis
humanus
Ludzki VIII czynnik
krzepnięcia krwi
965 Beriate P 1000
Factor VIII coagulationis
humanus
Ludzki VIII czynnik
krzepnięcia krwi
966 Berinert
Inhibitor C1-esterazy,
ludzki
F
Rp
(2CH4CH;
16CH200CH
; 6KCMK)
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań lub
infuzji
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań lub
infuzji
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań lub do
infuzji
100 j.m./ml;
250 j.m.
1 fiol. proszku
+ 1 fiol. z rozp. po 2,5 ml
+ 1 igła dwustronna
+ 1 igła filtrem
Lz
CSL Behring GmbH
9475
CSL Behring GmbH
D
100 j.m./ml;
1000 j.m.
1 fiol. proszku
+ fiol. rozp.
+ igła dwust.
+ igła z filt.
Lz
CSL Behring GmbH
9477
CSL Behring GmbH
D
500 j.m./ml
1 fiol. proszku
+ 1 fiol. rozp
+ 1 zestaw do podawania
Rp
CSL Behring GmbH
15705
CSL Behring GmbH
D
Strona 91 z 854
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
967 Berinin P 300
Factor IX coagulationis
humanus
968 Berinin P 600
Czynnik krzepnięcia IX
ludzki
969 Berinin P 1200
Czynnik krzepnięcia IX
ludzki
970 Beriplex P/N 250
Prothrombinum multiplex
humanum
971 Beriplex P/N 500
Prothrombinum multiplex
humanum
972 Berocca Ca, Mg, Zn
Preparat witaminowy z
minerałami
Preparat złożony
973 Berocca Ca, Mg, Zn
Postać
farmaceutyczna
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań lub
infuzji
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań lub
infuzji
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań lub
infuzji
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
tabletki musujące
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
300 j.m.
1 zestaw (1 fiol. proszku
+ 1 fiol. rozp. + 1 zestaw do
podawania)
Lz
CSL Behring GmbH
4837
CSL Behring GmbH
D
600 j.m.
1 zestaw (1 fiol. proszku +
1 fiol. rozp. + 1 zestaw do
podawania)
Lz
CSL Behring GmbH
4838
CSL Behring GmbH
D
1200 j.m.
1 zestaw (1 fiol. proszku +
1 fiol. rozp. + 1 zestaw do
podawania)
Lz
CSL Behring GmbH
4839
CSL Behring GmbH
D
250 j.m.
1 zestaw (1 fiol. proszku +
1 fiol. rozp. + 1 zestaw
transferujący z filtrem
20/20)
Rp
CSL Behring GmbH
15102
CSL Behring GmbH
D
500 j.m.
1 zestaw (1 fiol. proszku +
1 fiol. rozp. + 1 zestaw
transferujący z filtrem
20/20)
Rp
CSL Behring GmbH
15103
CSL Behring GmbH
D
8277
Bayer Sante Familiale
F
8276
Roche Farma S.A.
E
1019
ISTITUTO DE ANGELI
S.R.L
I
tabletki powlekane
(0,5 mg +
0,25 mg)/ml
1 tabl. w sasz.
15 tabl. w tubie
30 tabl.
100 tabl.
1 butelka 20 ml
OTC Bayer Sp. z o.o.
OTC
OTC Bayer Sp. z o.o.
OTC
Rp Boehringer Ingelheim
International GmbH
974 Berodual
Fenoteroli hydrobromidum roztwór do
+ Ipratropii bromidum
nebulizacji
975 Berodual N
Fenoteroli hydrobromidum aerozol inhalacyjny, (50 mcg
+ Ipratropii bromidum
roztwór
+ 21 mcg)
/dawkę inh.
1 poj. (200 dawek)
Rp
Boehringer Ingelheim
International GmbH
9178
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co. KG
D
976 Berotec N 100
Fenoteroli hydrobromidum aerozol inhalacyjny, 100 mcg
roztwór
/dawkę
1 poj. 10 ml (200 dawek)
Rp
Boehringer Ingelheim
International GmbH
3764
Boehringer Ingelheim
Pharma KG
D
Strona 92 z 854
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
977 Bespres
978 Bespres
979 Bespres
Skład
Valsartanum
Valsartanum
Valsartanum
Postać
farmaceutyczna
tabletki powlekane
tabletki powlekane
tabletki powlekane
Dawka
40 mg
80 mg
160 mg
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
30 tabl. (3 x 10)
50 tabl. (5 x 10)
56 tabl. (4 x 14)
56 tabl. (8 x 7)
60 tabl. (6 x 10)
84 tabl. (12 x 7)
84 tabl. (6 x 14)
90 tabl. (9 x 10)
98 tabl. (14 x 7)
98 tabl. (7 x 14)
100 tabl. (10 x 10)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
30 tabl. (3 x 10)
50 tabl. (5 x 10)
56 tabl. (4 x 14)
56 tabl. (8 x 7)
60 tabl. (6 x 10)
84 tabl. (12 x 7)
84 tabl. (6 x 14)
90 tabl. (9 x 10)
98 tabl. (14 x 7)
98 tabl. (7 x 14)
100 tabl. (10 x 10)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
30 tabl. (3 x 10)
50 tabl. (5 x 10)
56 tabl. (4 x 14)
56 tabl. (8 x 7)
60 tabl. (6 x 10)
84 tabl. (12 x 7)
84 tabl. (6 x 14)
90 tabl. (9 x 10)
98 tabl. (14 x 7)
98 tabl. (7 x 14)
100 tabl. (10 x 10)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
Strona 93 z 854
Numer
pozwolenia
16275
16276
16277
Wytwórca
Ivax Pharmaceuticals
s.r.o.
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
Ivax Pharmaceuticals
s.r.o.
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
Ivax Pharmaceuticals
s.r.o.
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
Kraj
wytwórcy
CZ
NL
H
F
GB
CZ
NL
H
F
GB
CZ
NL
H
F
GB
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
980 Bespres
Skład
Valsartanum
Postać
farmaceutyczna
tabletki powlekane
Dawka
320 mg
Wielkość opakowania
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
30 tabl. (3 x 10)
50 tabl. (5 x 10)
56 tabl. (4 x 14)
56 tabl. (8 x 7)
60 tabl. (6 x 10)
84 tabl. (12 x 7)
84 tabl. (6 x 14)
90 tabl. (9 x 10)
98 tabl. (14 x 7)
98 tabl. (7 x 14)
100 tabl. (10 x 10)
981 Bestpirin
Acidum acetylsalicylicum
tabletki powlekane
dojelitowe
75 mg
982 Bestpirin
Acidum acetylsalicylicum
325 mg
983 Betadine
Polyvidonum iodinatum
tabletki powlekane
dojelitowe
globulki
200 mg
30 tabl.
60 tabl. w blistrach
60 tabl. w pojemniku
30 tabl. w blistrach
30 tabl. w pojemniku
14 szt.
984 Betadine
Polyvidonum iodinatum
maść
100 mg/g
1 op. 20 g
985 Betadine
Povidonum iodinatum
płyn do stosowania
na skórę
75 mg/ml
1 op. 120 ml
1 op. 1000 ml
986 Betadine
Povidonum iodinatum
roztwór na skórę
100 mg/ml
987 Betadrin
Diphenhydramini
hydrochloridum
+ Naphazolini nitras
Diphenhydraminum
+ Naphazolinum
krople do oczu,
roztwór
(1 mg
+ 0,33 mg)
/ml
(1 mg
+ 0,33 mg)
/ml
1 op. 30 ml
1 op. 120 ml
1 op. 1000 ml
2 fl. 5 ml
Glimepiridum
tabletki
988 Betadrin WZF
989 Betaglid
krople do nosa,
roztwór
1 mg
1 fl. 10 ml
30 tabl.
Strona 94 z 854
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
Numer
pozwolenia
Kraj
wytwórcy
Ivax Pharmaceuticals
s.r.o.
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
F
GB
7415
TEVA Kutno S.A.
PL
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
Egis Pharmaceuticals Plc
7416
TEVA Kutno S.A.
PL
6862
Egis Pharmaceuticals Ltd.
H
OTC Egis Pharmaceuticals Plc
6474
Egis Pharmaceuticals Plc
H
Egis Pharmaceuticals Plc
3420
Egis Pharmaceuticals Plc
H
OTC Egis Pharmaceuticals Plc
OTC
OTC
Rp Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
OTC Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
3619
Egis Pharmaceuticals Plc
H
1819
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
PL
AWD Pharma GmbH
& Co. KG
Iberfarm Industria
Farmaceutica S.A.
Sofarimex Industria
Quimica e Farmaceutica,
Lda.
D
Rp
Rp
Rp
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
16278
Wytwórca
1818
11799
CZ
NL
H
PL
P
P
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
990 Betaglid
991 Betaglid
992 Betaglid 4 mg tabletki
993 Betaglid 6 mg tabletki
994 Betahistine PLIVA
995 Betahistine PLIVA
Skład
Glimepiridum
Glimepiridum
Glimepiridum
Glimepiridum
Betahistini
dihydrochloridum
Betahistini
dihydrochloridum
Postać
farmaceutyczna
tabletki
tabletki
tabletki
tabletki
tabletki
tabletki
Dawka
2 mg
3 mg
4 mg
6 mg
8 mg
16 mg
Wielkość opakowania
30 tabl.
30 tabl.
30 tabl.
30 tabl.
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
30 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
120 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
20 tabl.
30 tabl.
42 tabl.
50 tabl.
60 tabl.
84 tabl.
100 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
Strona 95 z 854
Numer
pozwolenia
11800
11801
12393
12392
14276
14277
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
AWD.pharma GmbH
& Co KG
Iberfarm Industria
Farmaceutica S.A.
Sofarimex Industria
Quimica e Farmaceutica,
Lda.
D
AWD Pharma GmbH
& Co. KG
Iberfarm Industria
Farmaceutica S.A.
Sofarimex Industria
Quimica e Farmaceutica,
Lda.
D
AWD Pharma GmbH
& Co. KG
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
Sofarimex Industria
Quimica e Farmaceutica,
Lda.
D
AWD Pharma GmbH
& Co. KG
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
Sofarimex Industria
Quimica e Farmaceutica,
Lda.
P
P
P
P
PL
P
D
PL
P
Catalent Germany
Schorndorf GmbH
Losan Pharma GmbH
D
Catalent Germany
Schorndorf GmbH
Losan Pharma GmbH
D
D
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
996 Betahistine PLIVA
Betahistini
dihydrochloridum
tabletki
24 mg
20 tabl.
30 tabl. (2 x 15)
30 tabl. (3 x 10)
40 tabl.
50 tabl.
60 tabl. (4 x 15)
60 tabl. (6 x 10)
100 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
14518
Catalent Germany
Schorndorf GmbH
997 Betahistin-ratiopharm
Betahistini
dihydrochloridum
tabletki
8 mg
30 tabl.
100 tabl.
Rp
Rp
ratiopharm GmbH
14199
CZ
998 Betahistin-ratiopharm
Betahistini
dihydrochloridum
tabletki
16 mg
30 tabl.
60 tabl.
Rp
Rp
ratiopharm GmbH
14198
999 Beta-Karoten
+ Witamina E
Betacarotenum
+ Tocopheroli acetas
kapsułki miękkie
7 mg
+ 25 mg
90 kaps.
OTC Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
4627
IVAX Pharmaceuticals
s.r.o.
Merckle GmbH
IVAX Pharmaceuticals
s.r.o.
Merckle GmbH
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
1000 Beta-Karoten Chance
Betacarotenum
tabletki
10 mg
50 tabl.
100 tabl.
OTC Chance - Zakład
OTC Produkcji
Farmaceutycznej Marek
Czurlej, Jerzy Jaworski
Spółka Jawna
3578
Chance - Zakład Produkcji
Farmaceutycznej Marek
Czurlej, Jerzy Jaworski
Spółka Jawna
PL
1001 Betalan
Betahistini
dihydrochloridum
tabletki
8 mg
30 tabl.
60 tabl.
100 tabl.
Rp
Rp
Rp
Polfarmex S.A.
12921
Polfarmex S.A.
PL
1002 Betalan
Betahistini
dihydrochloridum
tabletki
16 mg
30 tabl.
60 tabl.
100 tabl.
Rp
Rp
Rp
Polfarmex S.A.
12922
Polfarmex S.A.
PL
1003 Betaloc
Metoprololi tartras
1 mg/ml
5 amp. 5 ml
Rp
AstraZeneca AB
2335
CENEXI
F
1004 Betaloc ZOK 25
Metoprololi succinas
25 mg
28 tabl.
Rp
AstraZeneca AB
9168
AstraZeneca AB
S
1005 Betaloc ZOK 50
Metoprololi succinas
47,5 mg
28 tabl.
Rp
AstraZeneca AB
7386
AstraZeneca AB
S
1006 Betaloc ZOK 100
Metoprololi succinas
95 mg
28 tabl.
Rp
AstraZeneca AB
7387
AstraZeneca AB
S
1007 Betaloc ZOK 200
Metoprololi succinas
roztwór do
wstrzykiwań
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
190 mg
28 tabl.
Rp
AstraZeneca AB
7388
AstraZeneca AB
S
Strona 96 z 854
D
D
CZ
D
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
1008 Betamann
Metipranololum
krople do oczu,
roztwór
1 mg/ml
1 op. 5 ml
Rp
Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH
3236
Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH
D
1009 Betamann
Metipranololum
krople do oczu,
roztwór
3 mg/ml
1 op. 5 ml
Rp
Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH
3237
Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH
D
1010 Betanil Forte
Betahistini
dihydrochloridum
tabletki
24 mg
20 tabl.
30 tabl. (2 x 15)
30 tabl. (3 x 10)
40 tabl.
50 tabl.
60 tabl. (4 x 15)
60 tabl. (6 x 10)
100 tabl. (10 x 10)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Biofarm Sp. z o.o.
15489
Catalent Germany
Schorndorf GmbH
D
1011 Betaserc
Betahistini
dihydrochloridum
tabletki
8 mg
30 tabl.
100 tabl.
Rp
Rp
Solvay Pharmaceuticals
B.V.
3705
Solvay Biologicals B.V.
Solvay Pharmaceuticals
NL
F
1012 Betaserc
Betahistini
dihydrochloridum
tabletki
24 mg
Solvay Biologicals B.V.
Solvay Pharmaceuticals
NL
F
Preparat złożony
płyn doustny
Rp Solvay Pharmaceuticals
Rp B.V.
Rp
Rp
Rp
Rp
OTC Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
11836
1013 Betasol
20 tabl.
50 tabl.
50 tabl.
60 tabl.
100 tabl.
100 tabl.
1 butelka 90 g
Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
PL
1014 Betaxolol Medochemie
Betaxololi hydrochloridum tabletki powlekane
20 mg
30 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
Rp
Rp
Rp
Medochemie Ltd.
15437
Medochemie Ltd.
CY
1015 Betnovate
Betamethasoni valeras
1,22 mg/g
1 tuba 15 g
1 tuba 30 g
Rp
Rp
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
4231
Glaxo Wellcome
Operations
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Glaxo Wellcome
Operations
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Glaxo Wellcome GmbH &
Co. KG
GB
Glaxo Wellcome
Operations
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
GB
1016 Betnovate
Betamethasoni valeras
krem
maść
1,22 mg/g
1 tuba 15 g
1 tuba 30 g
Rp
Rp
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
67
4232
1017 Betnovate
Betamethasoni valeras
płyn na skórę
1,22 mg/g
1 butelka 30 ml
1 butelka 100 ml
Rp
Rp
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
4233
1018 Betnovate C
Betamethasoni valeras
+ Clioquinolum
krem
(1,22 mg
+ 30 mg)/g
1 tuba 15 g
1 tuba 30 g
Rp
Rp
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
4236
Strona 97 z 854
PL
GB
PL
D
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
1019 Betnovate C
Skład
Betamethasoni valeras
+ Clioquinolum
Postać
farmaceutyczna
maść
Dawka
(1,22 mg
+ 30 mg)/g
Wielkość opakowania
1 tuba 15 g
Kat.
dost.
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
Numer
pozwolenia
4237
1020 Betnovate N
Betamethasoni valeras
+ Neomycini sulfas
krem
(1,22 mg
+ 5 mg)/g
1 tuba 15 g
1 tuba 30 g
Rp
Rp
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
4234
1021 Betnovate N
Betamethasoni valeras
+ Neomycini sulfas
maść
(1,22 mg
+ 5 mg)/g
1 tuba 15 g
1 tuba 30 g
Rp
Rp
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
4235
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Glaxo Wellcome
Operations
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Glaxo Wellcome
Operations
Glaxo Wellcome S.A.
Glaxo Wellcome
Operations
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
GB
PL
GB
PL
GB
PL
1022 Beto 25 ZK
Metoprololi succinas
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
23,75 mg
28 tabl.
60 tabl. w blistrach
60 tabl. w butelce
Rp
Rp
Rp
Sandoz GmbH
11441
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
D
1023 Beto 50 ZK
Metoprololi succinas
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
47,5 mg
28 tabl.
60 tabl. w blistrach
60 tabl. w butelce
Rp
Rp
Rp
Sandoz GmbH
11445
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
D
1024 Beto 100 ZK
Metoprololi succinas
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
95 mg
28 tabl.
60 tabl. w blistrach
60 tabl. w butelce
Rp
Rp
Rp
Sandoz GmbH
11483
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
D
1025 Beto 150 ZK
Metoprololi succinas
142,5 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
11446
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
SLO
D
Metoprololi succinas
28 tabl.
60 tabl. w blistrach
60 tabl. w butelce
28 tabl.
60 tabl. w blistrach
60 tabl. w butelce
Sandoz GmbH
1026 Beto 200 ZK
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
Sandoz GmbH
11406
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
D
1027 Betoptic 0,5%
Betaxololum
5 mg/ml
1 butelka 5 ml
Rp
S.A. Alcon-Couvreur N.V.
1866
S.A. Alcon-Couvreur N.V.
B
1028 Betoptic S
Betaxololum
krople do oczu,
roztwór
krople do oczu,
zawiesina
2,5 mg/ml
1 butelka 5 ml
1 butelka 10 ml
Rp
Rp
Alcon Couvreur N.V.
1865
Alcon Couvreur N.V.
B
1029 Betula / Arnica comp.
Preparat homeopatyczny
granulki
1 op. 20 g
1030 Betula / Arnica comp.
Preparat homeopatyczny
roztwór do
wstrzykiwań
10 amp. 1 ml
50 amp. 1 ml
190 mg
Strona 98 z 854
OTC WALA-Heilmittel GmbH
Rp
Rp
WALA-Heilmittel GmbH
IL-0851/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
IL-0852/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
1031 Bibloc
1032 Bibloc
1033 Bibloc
1034 Bibloc
1035 Bibloc
1036 Bibloc
Skład
Bisoprololi fumaras
Bisoprololi fumaras
Bisoprololi fumaras
Bisoprololi fumaras
Bisoprololi fumaras
Bisoprololi fumaras
Postać
farmaceutyczna
tabletki powlekane
tabletki powlekane
tabletki powlekane
tabletki powlekane
tabletki powlekane
tabletki powlekane
Dawka
1,25 mg
2,5 mg
3,75 mg
5 mg
7,5 mg
10 mg
Wielkość opakowania
30 tabl.
60 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
Strona 99 z 854
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
Sandoz GmbH
Sandoz GmbH
Sandoz GmbH
Sandoz GmbH
Sandoz GmbH
Sandoz GmbH
Numer
pozwolenia
15278
15277
15276
15275
15274
15273
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
HEXAL AG
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Rowa Pharmaceuticals
Ltd.
Salutas Pharma GmbH
D
PL
SLO
IRL
HEXAL AG
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Rowa Pharmaceuticals
Ltd.
Salutas Pharma GmbH
D
PL
SLO
IRL
HEXAL AG
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Rowa Pharmaceuticals
Ltd.
Salutas Pharma GmbH
D
PL
SLO
IRL
HEXAL AG
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Rowa Pharmaceuticals
Ltd.
Salutas Pharma GmbH
D
PL
SLO
IRL
HEXAL AG
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Rowa Pharmaceuticals
Ltd.
Salutas Pharma GmbH
D
PL
SLO
IRL
HEXAL AG
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Rowa Pharmaceuticals
Ltd.
Salutas Pharma GmbH
D
PL
SLO
IRL
D
D
D
D
D
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
1037 Bicalutamid Mylan
Bicalutamidum
tabletki powlekane
50 mg
10 tabl. (1 x 10)
10 tabl. (2 x 5)
28 tabl. w blistrach
28 tabl. w pojemniku
Rp
Rp
Rp
Rp
Mylan dura GmbH
15558
Generics [UK] Ltd.
Mc Dermott Laboratories
Ltd. T/A - Gerard
Laboratories
GB
IRL
1038 Bicalutamide Apotex
Bicalutamidum
tabletki powlekane
50 mg
30 tabl.
Rp
Apotex Europe B.V.
16006
Medicamentoso
Internacionales - Medinsa
S.A.
E
1039 Bicalutamide Medac
Bicalutamidum
tabletki powlekane
150 mg
5 tabl.
7 tabl.
10 tabl.
14 tabl.
20 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
40 tabl.
50 tabl.
56 tabl.
80 tabl.
84 tabl.
90 tabl.
98 tabl.
100 tabl.
140 tabl.
200 tabl.
280 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
medac GmbH
16057
Merckle GmbH
Synthon B.V.
Synthon Hispania S.L.
D
NL
E
1040 Bicalutamide Medac
Bicalutamidum
tabletki powlekane
50 mg
5 tabl.
7 tabl.
10 tabl.
14 tabl.
20 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
40 tabl.
50 tabl.
56 tabl.
80 tabl.
84 tabl.
90 tabl.
98 tabl.
100 tabl.
140 tabl.
200 tabl.
280 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
medac GmbH
16056
Synthon B.V.
Synthon Hispania S.L.
NL
E
Strona 100 z 854
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
1041 Bicalutamide Polpharma 50 Bicalutamidum
mg
tabletki powlekane
50 mg
28 tabl.
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
12943
Synthon B.V.
Synthon Hispania S.L.
NL
E
1042 Bicalutamide Polpharma
150 mg
Bicalutamidum
tabletki powlekane
150 mg
28 tabl.
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
12944
Synthon B.V.
Synthon Hispania S.L.
NL
E
1043 Bicalutamide Teva
Bicalutamidum
tabletki powlekane
50 mg
20 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
40 tabl.
50 tabl.
56 tabl.
60 tabl.
84 tabl.
90 tabl.
100 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
14014
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
NL
H
20 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
40 tabl.
56 tabl.
60 tabl.
84 tabl.
90 tabl.
100 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
28 tabl.
Rp
STADA Arzneimittel AG
1044 Bicalutamide Teva
1045 Bicastad
Bicalutamidum
Bicalutamidum
tabletki powlekane
tabletki powlekane
150 mg
50 mg
1046 Bifodron
Natrii risedronas
tabletki powlekane
35 mg
1047 Bilberin
Myrtilli fructus extractum
siccum + Betacarotenum
kapsułki miękkie
200 mg
+ 5 mg
2 tabl.
4 tabl.
12 tabl.
30 kaps.
60 kaps.
Strona 101 z 854
Rp Actavis Group PTC ehf.
Rp
Rp
OTC Przedsiębiorstwo
OTC Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
14013
14706
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
F
GB
NL
H
F
GB
Aliud Pharma GmbH &
Co. KG
Centrafarm Services B.V.
Clonmel Healthcare Ltd.
N.V. Eurogenerics S.A.
PharmaCoDane ApS,
STADA Arzneimittel AG
STADA Arzneimittel
GmbH
Stada Production Ireland
D
NL
IRL
B
DK
D
A
14795
Adamed Sp. z o.o.
PL
8149
Euro Nippon Kayaku
GmbH
D
IRL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
1048 Bilobil
Ginkgo bilobae folii
extractum
kapsułki
40 mg
20 kaps.
60 kaps.
90 kaps.
OTC Krka d.d., Novo mesto
OTC
OTC
71
Krka d.d., Novo mesto
SLO
1049 Bilobil Forte
Ginkgo bilobae folii
extractum siccum
kapsułka twarda
19,2 - 23,2
20 kaps.
mg
60 kaps.
glikozydów
90 kaps.
flawonowych
i 4,8 - 7,2 mg
terpentów
laktonowych/
kapsułkę
OTC Krka d.d., Novo mesto
OTC
OTC
10594
Krka d.d., Novo mesto
SLO
1050 Binabic
Bicalutamidum
tabletki powlekane
50 mg
15302
Genepharm S.A.
GR
Bicalutamidum
tabletki powlekane
150 mg
Oncogenerika Sp. z o. o.
15303
Genepharm S.A.
GR
1052 Bio Senes
Sennae folium
kapsułka twarda
4,5 - 6,8 mg
/kapsułkę
Rp
Rp
Rp
Rp
OTC
OTC
Oncogenerika Sp. z o. o.
1051 Binabic
28 tabl.
30 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
30 kaps.
60 kaps.
Aflofarm Fabryka Leków
Sp. z o.o.
IL-4960/LN
Aflofarm Fabryka Leków
Sp. z o.o.
PL
1053 Bioaron C
Aloes arborescentis
syrop
recentis extractum fluidum
+ Acidum ascorbicum
(1920 mg +
51 mg)/5 ml
1 butelka 100 ml
1 butelka 200 ml
OTC Phytopharm Klęka S.A.
OTC
467
Phytopharm Klęka S.A.
PL
1054 Biobactron
Mupirocinum
maść
20 mg/g
1 tuba 3 g
1 tuba 15 g
Rp
Rp
10961
PL
1055 Biodacyna
Amikacinum
125 mg/ml
1 fiol. 2 ml
Lz
614
1056 Biodacyna
Amikacinum
250 mg/ml
Bioton S.A.
PL
3 mg/ml
Lz
Lz
Rp
613
Amikacinum
1 fiol. 2 ml
1 fiol. 4 ml
1 poj. 5 ml
Bioton S.A.
1057 Biodacyna ophtalmicum
0,3%
1058 Biodribin
roztwór do
wstrzykiwań i infuzji
roztwór do
wstrzykiwań i infuzji
krople do oczu,
roztwór
roztwór do infuzji
Biomed Wytwórnia
Surowic i Szczepionek
Sp. z o.o.
Bioton S.A.
Bioton S.A.
1293
Bioton S.A.
PL
1 mg/ml
1 fiol. 10 ml
Lz
7134
Cefadroxilum
250 mg/5ml
1 butelka 60 ml
1 butelka 100 ml
Rp
Rp
7802
1060 Biodroxil
Cefadroxilum
500 mg/5ml
1 butelka 60 ml
1 butelka 100 ml
Rp
Rp
Sandoz GmbH
7803
Sandoz GmbH
A
1061 Biodroxil
Cefadroxilum
granulat do
sporządzania
zawiesiny doustnej
granulat do
sporządzania
zawiesiny doustnej
kapsułki
Instytut Biotechnologii i
Antybiotyków
Sandoz GmbH
PL
1059 Biodroxil
Instytut Biotechnologii i
Antybiotyków
Sandoz GmbH
500 mg
7804
Sandoz GmbH
A
Cefadroxilum
tabletki powlekane
1000 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Sandoz GmbH
1062 Biodroxil
12 kaps.
20 kaps.
12 tabl.
20 tabl.
Sandoz GmbH
7805
Sandoz GmbH
A
Cladribinum
Strona 102 z 854
Biomed Wytwórnia
Surowic i Szczepionek
Sp. z o.o.
Bioton S.A.
PL
A
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
1063 Bioepicyna
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
10 mg
1 fiol. 10 ml
Lz
Instytut Biotechnologii i
Antybiotyków
1294
Instytut Biotechnologii i
Antybiotyków
PL
50 mg
1 fiol. 36 ml
Lz
Instytut Biotechnologii i
Antybiotyków
11142
Instytut Biotechnologii i
Antybiotyków
PL
2 mg/ml
1 fiol. 5 ml
1 fiol. 25 ml
Lz
Lz
Instytut Biotechnologii i
Antybiotyków
11143
Instytut Biotechnologii i
Antybiotyków
PL
500 mg
1 fiol. proszku
Rp
Bioton S.A.
4718
Bioton S.A.
PL
1067 Biofibrat
Epirubicini hydrochloridum proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
Epirubicini hydrochloridum proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
Epirubicini hydrochloridum roztwór do
wstrzykiwań i infuzji
dożylnych oraz do
podawania do
pęcherza
moczowego
Cefazolinum
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
Fenofibratum
kapsułki twarde
200 mg
Biofarm Sp. z o.o.
16313
1068 Biofibrat
Fenofibratum
kapsułki twarde
267 mg
Biofarm Sp. z o.o.
16314
Biofarm Sp. z o.o.
Laboratoires BTT
Biofarm Sp. z o.o.
PL
F
PL
1069 Bioflax
Lini semen sine oleo
pulveratum
proszek do
sporządzania
zawiesiny doustnej
30 kaps.
60 kaps.
30 kaps.
60 kaps.
1 op. 100 g
1 op. 200 g
Instytut Włókien
Naturalnych i Roślin
Zielarskich
10124
Ekoprodukt Marek Kubara
Instytut Włókien
Naturalnych i Roślin
Zielarskich
PL
1064 Bioepicyna
1065 Bioepicyna
1066 Biofazolin
1070 Biofuroksym
Cefuroximum
1071 Biofuroksym
Cefuroximum
1072 Biofuroksym
Cefuroximum
1073 Biofuroksym
Cefuroximum
proszek do
sporządzania
roztworu lub
zawiesiny do
wstrzykiwań
proszek do
sporządzania
roztworu lub
zawiesiny do
wstrzykiwań
proszek do
sporządzania
roztworu lub
zawiesiny do
wstrzykiwań
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
Rp
Rp
Rp
Rp
OTC
OTC
PL
250 mg
1 fiol. proszku
Rp
Bioton S.A.
8068
Bioton S.A.
PL
500 mg
1 fiol. proszku
Rp
Bioton S.A.
8069
Bioton S.A.
PL
750 mg
1 fiol. proszku
Rp
Bioton S.A.
594
Bioton S.A.
PL
1,5 g
1 fiol. proszku
Rp
Bioton S.A.
595
Bioton S.A.
PL
Strona 103 z 854
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
1074 Bioginko
Skład
Postać
farmaceutyczna
Ginkgo folii extractum
tabletka powlekana
siccum + Ginseng radicis
extractum siccum
Dawka
50 mg
+ 50 mg
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
30 tabl.
OTC COWIK Sp. z o.o.
6 szt.
10 szt.
OTC Biomed Wytwórnia
OTC Surowic i Szczepionek
Sp. z o.o.
Rp Biofarm Sp. z o.o.
Rp
Rp
Rp
OTC Biofarm Sp. z o.o.
OTC
OTC
OTC
OTC
Rp Bioton S.A.
Rp
Rp
Rp
Rp Bioton S.A.
Rp
Rp
Rp
Rp Bioton S.A.
Rp
Rp
Rp
Lz Instytut Biotechnologii i
Antybiotyków
Numer
pozwolenia
10081
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
COWIK Sp. z o.o.
PL
PL
8802
Biomed Wytwórnia
Surowic i Szczepionek
Sp. z o.o.
Biofarm Sp. z o.o.
8801
Biofarm Sp. z o.o.
PL
3605
Bioton Sp. z o.o. Oddział
w Duchnicach
PL
3606
Bioton S.A.
PL
3607
Bioton S.A.
PL
1295
Instytut Biotechnologii i
Antybiotyków
PL
1075 Biohemoril (Czopki przeciw Suppositoria
antihaemorrhoidales
hemoroidom)
czopki
1076 Bioprazol
Omeprazolum
kapsułki twarde
20 mg
1077 Bioprazol Bio
Omeprazolum
kapsułki twarde
10 mg
1078 Bioracef
Cefuroximum
tabletki powlekane
125 mg
1079 Bioracef
Cefuroximum
tabletki powlekane
250 mg
1080 Bioracef
Cefuroximum
tabletki powlekane
500 mg
1081 Biorubina
Doxorubicini
hydrochloridum
10 mg
1082 Biorubina
Doxorubicini
hydrochloridum
50 mg
1 fiol. liof.
Lz
Instytut Biotechnologii i
Antybiotyków
8422
Instytut Biotechnologii i
Antybiotyków
PL
1083 Biorubina
Doxorubicini
hydrochloridum
2 mg/ml
1 fiol. 5 ml
1 fiol. 25 ml
Lz
Lz
Instytut Biotechnologii i
Antybiotyków
11285
Instytut Biotechnologii i
Antybiotyków
PL
1084 Biosotal 40
Sotaloli hydrochloridum
liofilizat do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
liofilizat do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
roztwór do
wstrzykiwań i infuzji
dożylnych oraz do
podawania do
pęcherza
moczowego
tabletki
7 kaps.
14 kaps.
28 kaps.
56 kaps.
7 kaps.
10 kaps.
14 kaps.
20 kaps.
28 kaps.
10 tabl. w blistrach
10 tabl. w pojemniku
14 tabl. w blistrach
14 tabl. w pojemniku
10 tabl. w blistrach
10 tabl. w pojemniku
14 tabl. w blistrach
14 tabl. w pojemniku
10 tabl. w blistrach
10 tabl. w pojemniku
14 tabl. w blistrach
14 tabl. w pojemniku
1 fiol. liof.
40 mg
60 tabl.
Rp
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
3657
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
Oddział w Rzeszowie Zakł. Prod. i Dyst. Leków
w Rzeszowie
PL
Strona 104 z 854
IL-4685/LN
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
1085 Biosotal 80
Sotaloli hydrochloridum
tabletki
80 mg
30 tabl.
Rp
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
3656
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
Oddział w Rzeszowie Zakł. Prod. i Dyst. Leków
w Rzeszowie
PL
1086 Biosotal 160
Sotaloli hydrochloridum
tabletki
160 mg
30 tabl.
Rp
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
3658
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
Oddział w Rzeszowie Zakł. Prod. i Dyst. Leków
w Rzeszowie
PL
1087 Biospasmil
Suppositoria antispastica
czopki
3 szt.
6 szt.
Rp
Rp
IL-4613/LN
Dehydroepiandrosteronum tabletki
5 mg
30 tabl.
60 tabl.
OTC
OTC
1089 Biosteron
Dehydroepiandrosteronum tabletki
10 mg
30 tabl.
60 tabl.
OTC
OTC
1090 Biosteron Lekam
Dehydroepiandrosteronum tabletki
25 mg
30 tabl.
60 tabl.
Rp
Rp
1091 Biostreptaza
Streptodornasum
+ Streptokinasum
czopki
1250 j.m.
6 szt.
+ 15000 j.m.
Rp
1092 Biostreptaza
Streptodornasum
+ Streptokinasum
1250 j.m.
20 tabl.
+ 15000 j.m.
Rp
1093 BioStym Balance
Prasteronum
tabletki ulegające
rozpadowi w jamie
ustnej
tabletki
1094 Biostymina
Aloe aborescens folii
recentis extractum
płyn doustny
Biomed Wytwórnia
Surowic i Szczepionek
Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne LEK-AM
Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne LEK-AM
Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne LEK-AM
Sp. z o.o.
Biomed Wytwórnia
Surowic i Szczepionek
Sp. z o.o.
Biomed Wytwórnia
Surowic i Szczepionek
Sp. z o.o.
Aflofarm Fabryka Leków
Sp. z o.o.
Phytopharm Klęka S.A.
PL
1088 Biosteron
Biomed Wytwórnia
Surowic i Szczepionek
Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne LEK-AM
Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne LEK-AM
Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne LEK-AM
Sp. z o.o.
Biomed Wytwórnia
Surowic i Szczepionek
Sp. z o.o.
Biomed Wytwórnia
Surowic i Szczepionek
Sp. z o.o.
Aflofarm Fabryka Leków
Sp. z o.o.
Phytopharm Klęka S.A.
1095 Biotaksym
Cefotaximum
1096 Biotaksym
Cefotaximum
1097 Biotaksym
Cefotaximum
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
10 mg
9579
9580
9610
252
233
PL
PL
PL
PL
1 ml
30 tabl.
60 tabl.
10 amp. 1 ml
OTC
OTC
OTC
250 mg
1 fiol. proszku
Rp
Bioton S.A.
4134
Bioton S.A.
PL
500 mg
1 fiol. proszku
Rp
Bioton S.A.
4135
Bioton S.A.
PL
1g
1 fiol. proszku
Lz
Bioton S.A.
593
Bioton S.A.
PL
Strona 105 z 854
10616
PL
81
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
1098 Biotebal 2,5
Biotinum
tabletki
2,5 mg
30 tabl. (2 x 15)
30 tabl. w pojemniku
1099 Biotebal 5
Biotinum
tabletki
5 mg
30 tabl. (2 x 15)
30 tabl. w pojemniku
1100 Biotrakson
Ceftriaxonum
250 mg
1 fiol. proszku
1101 Biotrakson
Ceftriaxonum
500 mg
1 fiol. proszku
Rp
1102 Biotrakson
Ceftriaxonum natricum
1g
1 fiol. proszku
1103 Biotrakson
Ceftriaxonum
2g
1104 BioTrombina 400
Thrombinum bovine
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań i infuzji
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do
stosowania
miejscowego
tabletki powlekane
200 j.m./ml;
400 j.m./ml
1105 Biotropil 800
Piracetamum
800 mg
Podmiot
odpowiedzialny
Kraj
wytwórcy
PL
8058
Bioton S.A.
8059
Bioton S.A.
PL
Rp
Bioton S.A.
796
Bioton S.A.
PL
1 fiol. proszku
Rp
Bioton S.A.
10101
Bioton S.A.
PL
1 fiol. proszku + 1 amp.
rozp.
5 amp. liof. + 5 amp. rozp.
po 2 ml
5 fiol. proszku + 5 amp.
rozp.
20 tabl. w blistrach (2 x 10)
30 tabl. w blistrach (2 x 15)
30 tabl. w blistrach (3 x 10)
60 tabl. w blistrach (4 x 15)
60 tabl. w blistrach (6 x 10)
90 tabl. w blistrach (6 x 15)
90 tabl. w blistrach (9 x 10)
120 tabl. w blistrach
(8 x 15)
150 tabl. w blistrach
(10 x 15)
150 tabl. w blistrach
(15 x 10)
Rp
Biomed Wytwórnia
Surowic i Szczepionek
Sp. z o.o.
Biomed Wytwórnia
Surowic i Szczepionek
Sp. z o.o.
PL
Biofarm Sp. z o.o.
PL
Rp
14437
Wytwórca
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Bioton S.A.
Strona 106 z 854
OTC Warszawskie Zakłady
OTC Farmaceutyczne Polfa
S.A.
OTC Warszawskie Zakłady
OTC Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Rp Bioton S.A.
Numer
pozwolenia
14438
194
PL
PL
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Biofarm Sp. z o.o.
14410
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
1106 Biotropil 1200
Skład
Piracetamum
1107 Biotum
Ceftazidimum
1108 Biotum
Ceftazidimum
1109 Biotum
Ceftazidimum
1110 Biotum
Ceftazidimum
1111 Biovit Classic
Postać
farmaceutyczna
tabletki powlekane
Dawka
1200 mg
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
20 tabl.
24 tabl.
30 tabl.
60 tabl. w blistrach (10 x 6)
60 tabl. w blistrach (6 x 10)
90 tabl.
96 tabl.
120 tabl. w blistrach
(12 x 10)
120 tabl. w blistrach
(20 x 6)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Biofarm Sp. z o.o.
14411
Biofarm Sp. z o.o.
PL
Rp
250 mg
1 fiol. proszku
Lz
Bioton S.A.
4017
Bioton S.A.
PL
500 mg
1 fiol. proszku
Lz
Bioton S.A.
3609
Bioton S.A.
PL
1g
1 fiol. proszku
Lz
Bioton S.A.
592
Bioton S.A.
PL
2g
1 fiol. proszku
Lz
Bioton S.A.
9996
Bioton S.A.
PL
Preparat złożony
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań lub
infuzji
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań lub
infuzji
płyn doustny
12788
Lichtenheld GmbH
Pharmazeutische Fabrik
D
1112 Bioxetin
Fluoxetinum
tabletki
20 mg
30 tabl.
100 tabl.
Rp
Rp
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
3723
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
Oddział w Rzeszowie
PL
1113 Bi-Profenid
Ketoprofenum
150 mg
20 tabl.
100 tabl.
Rp
Rp
Sanofi-Aventis France
4121
Famar Lyon
F
1114 Bisacodyl GSK
Bisacodylum
tabletki o
zmodyfikowanym
uwalnianiu
czopki
10 mg
2570
Bisacodylum
tabletki dojelitowe
5 mg
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
ICN Polfa Rzeszów S.A.
PL
1115 Bisacodyl VP
5 szt.
10 szt.
30 tabl.
1 butelka 30 ml
1 butelka 325 ml
1 butelka 650 ml
1 butelka 1000 ml
Strona 107 z 854
OTC Bayer Sp. z o.o.
OTC
OTC
OTC
Rp GlaxoSmithKline
Rp Pharmaceuticals S.A.
OTC ICN Polfa Rzeszów S.A.
1666
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
1116 Biseko
Roztwór białek surowicy
ludzkiej
roztwór do infuzji
1117 Biseptol
Sulfamethoxazolum
+ Trimethoprimum
Sulfamethoxazolum
+ Trimethoprimum
zawiesina doustna
1119 Biseptol 480
Sulfamethoxazolum
+ Trimethoprimum
1120 Biseptol 480
Sulfamethoxazolum
+ Trimethoprimum
1121 Biseptol 960
Dawka
Wielkość opakowania
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
1 amp. 20 ml
1 fiol. 50 ml
1 fiol. 250 ml
1 fiol. 500 ml
(200 mg + 40 1 op. 100 ml
mg)/5 ml
100 mg
20 tabl. w blistrze
+ 20 mg
20 tabl. w fiolce
Lz
Lz
Lz
Lz
Rp
Biotest Pharma GmbH
739
Biotest Pharma GmbH
D
Medana Pharma S.A.
1178
Medana Pharma S.A.
PL
Rp
Rp
1175
(80 mg
+ 16 mg)/ml
10 amp. 5 ml
Lz
400 mg
+ 80 mg
20 tabl.
Rp
Sulfamethoxazolum
+ Trimethoprimum
tabletki
800 mg
+ 160 mg
10 tabl. w blistrze (1 x 10)
10 tabl. w pojemniku
Rp
Rp
1122 Bisoblock 5 mg
Bisoprololi fumaras
tabletki
5 mg
Bisoprololi fumaras
tabletki
10 mg
Keri Pharma Ltd.
12352
Extractum Pharma Ltd.
H
1124 Bisocard
Bisoprololi fumaras
tabletki powlekane
2,5 mg
ICN Polfa Rzeszów S.A.
14983
ICN Polfa Rzeszów S.A.
PL
1125 Bisocard
Bisoprololum
tabletki powlekane
5 mg
ICN Polfa Rzeszów S.A.
8045
ICN Polfa Rzeszów S.A.
PL
1126 Bisocard
Bisoprololum
tabletki powlekane
10 mg
ICN Polfa Rzeszów S.A.
8044
ICN Polfa Rzeszów S.A.
PL
1127 Bisogamma 5
Bisoprololi fumaras
tabletki powlekane
5 mg
Wörwag Pharma GmbH &
Co. KG
11633
Woerwag Pharma GmbH
& Co.KG
D
1128 Bisogamma 10
Bisoprololi fumaras
tabletki powlekane
10 mg
Wörwag Pharma GmbH &
Co. KG
11634
Woerwag Pharma GmbH
& Co.KG
D
1129 BisoHEXAL 5
Bisoprololi fumaras
tabletki powlekane
5 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
12351
1123 Bisoblock 10 mg
30 tabl.
100 tabl.
30 tabl.
100 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
30 tabl.
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Extractum Pharma Ltd.
PL
koncentrat do
sporządzania
roztworu do infuzji
tabletki
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Keri Pharma Ltd.
Sandoz GmbH
9691
1130 BisoHEXAL 10
Bisoprololi fumaras
tabletki powlekane
10 mg
30 tabl.
Rp
Sandoz GmbH
9692
1131 Bisolvon
Bromhexini
hydrochloridum
syrop
4 mg/5 ml
1 butelka 100 ml
1 butelka 250 ml
OTC Boehringer Ingelheim
OTC International GmbH
9765
LEK S.A.
Salutas Pharma GmbH
LEK S.A.
Salutas Pharma GmbH
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co. KG
PL
D
PL
D
D
1118 Biseptol 120
tabletki
50 mg/ml
Kat.
dost.
Strona 108 z 854
1086
1176
1177
PL
PL
PL
H
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
1132 Bisoprolol-1A Pharma
1133 Bisoprolol-1A Pharma
1134 Bisoprolol-1A Pharma
1135 Bisoprolol-1A Pharma
Skład
Bisoprololi fumaras
Bisoprololi fumaras
Bisoprololi fumaras
Bisoprololi fumaras
Postać
farmaceutyczna
tabletki powlekane
tabletki powlekane
tabletki powlekane
tabletki powlekane
Dawka
1,25 mg
2,5 mg
5 mg
10 mg
Wielkość opakowania
30 tabl.
30 tabl.
30 tabl.
30 tabl.
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
1A Pharma GmbH
1A Pharma GmbH
1A Pharma GmbH
1A Pharma GmbH
Numer
pozwolenia
15229
15230
15231
15232
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
HEXAL AG
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Rowa Pharmaceuticals
Ltd.
Salutas Pharma GmbH
D
PL
SLO
IRL
HEXAL AG
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Rowa Pharmaceuticals
Ltd.
Salutas Pharma GmbH
D
PL
SLO
IRL
HEXAL AG
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Rowa Pharmaceuticals
Ltd.
Salutas Pharma GmbH
D
PL
SLO
IRL
HEXAL AG
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Rowa Pharmaceuticals
Ltd.
Salutas Pharma GmbH
D
PL
SLO
IRL
D
D
D
D
1136 Bisoprolol Ozone 5
Bisoprololi hemifumaras
tabletki
5 mg
10 tabl.
30 tabl.
Rp
Rp
Ozone Laboratories B.V.
14500
Chanelle Medical
Niche Generics Ltd.
Niche Generics Ltd.
Quality (Burnely) Ltd.
IRL
IRL
GB
GB
1137 Bisoprolol Ozone 10
Bisoprololi hemifumaras
tabletki
10 mg
10 tabl.
30 tabl.
Rp
Rp
Ozone Laboratories B.V.
14501
Chanelle Medical
Niche Generics Ltd.
Niche Generics Ltd.
Quality (Burnely) Ltd.
IRL
IRL
GB
GB
1138 Bisopromerck 5
Bisoprololi fumaras
tabletki powlekane
5 mg
4894
Merck KGaA
D
Bisoprololi fumaras
tabletki powlekane
10 mg
Merck KGaA
4895
Merck KGaA
D
1140 Bisoratio 5
Bisoprololum
tabletki
5 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Merck KGaA
1139 Bisopromerck 10
30 tabl.
100 tabl.
30 tabl.
100 tabl.
30 tabl.
ratiopharm GmbH
10150
Merckle GmbH
D
1141 Bisoratio 10
Bisoprololi fumaras
tabletki
10 mg
30 tabl.
Rp
ratiopharm GmbH
10151
Merckle GmbH
D
Strona 109 z 854
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
1142 Bisprotin
Bisoprololi hemifumaras
tabletki
5 mg
10 tabl.
20 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
56 tabl.
60 tabl.
100 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Vitabalans Oy
15518
Vitabalans Oy
FIN
1143 Bisprotin
Bisoprololi hemifumaras
tabletki
10 mg
10 tabl.
20 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
56 tabl.
60 tabl.
100 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Vitabalans Oy
15519
Vitabalans Oy
FIN
1144 Bivacyn
Bacitracinum
+ Neomycinum
puder do rozpylania (83,3 j.m. + 1 poj. 150 ml
na skórę
1100 j.m.)/ml
Rp
Lek Pharmaceuticals d.d.
LEK S.A.
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
PL
PL
SLO
1145 Bizmutawy galusan
zasadowy Hasco
Bismuthi subgallas
proszek
1146 Blatta Orientalis
Preparat homeopatyczny
granulki
1 torebka 2 g
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
1147 Bleocin
Bleomycini
hydrochloridum
1148 Bleomycin Teva
Bleomycini sulfas
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
15 mg
1 fiol. proszku
15000
I.U./fiolkę
1 fiol. 10 ml
10 fiol. 10 ml
Strona 110 z 854
670
OTC Przedsiębiorstwo
IL-1096/ChF Przedsiębiorstwo
Produkcji
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOFarmaceutycznej HASCOLEK S.A.
LEK S.A.
OTC Boiron S.A.
(4CH15CH)
PL
19365
Boiron S.A.
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
Lz
Euro Nippon Kayaku
GmbH
3475
Euro Nippon Kayaku
GmbH
D
Lz
Lz
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
16008
Pharmachemie B.V.
NL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
1149 Bobodent
Lidocaini hydrochloridum
żel
1150 Bobofen fix
Chamomillae anthodium
+ Foeniculi fructus
+ Melissae folium
1151 Bobonisan
Dawka
Wielkość opakowania
0,5 g/100 g
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
1 tuba 10 g
OTC Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
mieszanka ziołowa w (0,96 g
torebkach do
+ 0,32 g
zaparzania
+ 0,32 g)
/sasz.
20 sasz. 1,6 g
30 sasz. 1,6 g
OTC Herbapol Lublin S.A.
OTC
Mieszanka ziołowa
zioła do zaparzania
20 sasz. 5 g
1152 Bobotic
Simeticonum
krople doustne
1153 Bocheńska lecznicza sól
jodowo-bromowa
Sól lecznicza
proszek krystaliczny
1154 Boldaloin
Aloes extractum siccum + tabletki
Boldinum
1155 Boldovera
Aloe extractum siccum +
Fumariae extractum
siccum + Boldinum
1156 Boloxen
1157 Bonefos
Numer
pozwolenia
Kraj
wytwórcy
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
PL
49
Herbapol Lublin S.A.
Herbapol Lublin S.A.
Oddział w Białymstoku
PL
PL
OTC Laboratorium Medycyny
Naturalnej BONIMED
10024
Laboratorium Medycyny
Naturalnej BONIMED
PL
OTC Medana Pharma S.A.
4436
Medana Pharma S.A.
PL
OTC Zakład Przeróbki Solanek
OTC Jodowo-Bromowych
OTC "SALCO" M.Ścigalski,
M.Piotrowska, E.Stopa
Spółka Jawna
3319
Zakład Przeróbki Solanek
Jodowo-Bromowych
"SALCO" M.Ścigalski,
M.Piotrowska, E.Stopa
Spółka Jawna
PL
3,60-4,40 mg 30 tabl.
związków
antranoidowy
ch w
przeliczeniu
na aloinę + 1
mg/tabletkę
OTC Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
66
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
PL
tabletka
2,8 - 4,2
hydroksyantr
achinonów w
przeliczeniu
na aloinę +
10 mg + 1
mg/tabletkę
15 tabl.
24 tabl.
30 tabl. (1 x 30)
30 tabl. (2 x 15)
30 tabl. (3 x 10)
OTC Aflofarm Fabryka Leków
OTC Sp. z o.o.
OTC
OTC
OTC
4904
Aflofarm Fabryka Leków
Sp. z o.o.
PL
Naproxenum natricum
tabletki powlekane
220 mg
US Pharmacia Sp. z o.o.
PL
kapsułki twarde
400 mg
OTC US Pharmacia Sp. z o.o.
OTC
OTC
OTC
OTC
Rp Bayer Schering Pharma
Rp AG
9101
Dinatrii clodronas
2 tabl.
7 tabl.
10 tabl.
20 tabl. w blistrach
20 tabl. w pojemniku
100 kaps. w blistrach
100 kaps. w butelce
298
Bayer Schering Pharma
Oy
FIN
66,66 mg/ml 1 butelka 30 ml
1 op. 1 kg
1 op. 10 kg
1 op. 20 kg
Strona 111 z 854
4171
Wytwórca
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
1158 Bonefos
Dinatrii clodronas
1159 Bonefos
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
60 mg/ml
5 amp. 5 ml
Lz
Bayer Schering Pharma
AG
299
Bayer Schering Pharma
Oy
FIN
Dinatrii clodronas
koncentrat do
sporządzania
roztworu do infuzji
tabletki powlekane
800 mg
tabletki powlekane
25 mg
Bayer Schering Pharma
AG
Vipharm S.A.
15759
Bayer Schering Pharma
Oy
Genepharm S.A.
FIN
Quetiapinum
1161 Bonogren
Quetiapinum
tabletki powlekane
100 mg
Vipharm S.A.
15760
Genepharm S.A.
GR
1162 Bonogren
Quetiapinum
tabletki powlekane
150 mg
Vipharm S.A.
15761
Genepharm S.A.
GR
1163 Bonogren
Quetiapinum
tabletki powlekane
200 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
8577
1160 Bonogren
30 tabl.
60 tabl.
10 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
100 tabl.
120 tabl.
180 tabl.
240 tabl.
10 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
100 tabl.
120 tabl.
180 tabl.
240 tabl.
10 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
100 tabl.
120 tabl.
180 tabl.
240 tabl.
10 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
100 tabl.
120 tabl.
180 tabl.
240 tabl.
Vipharm S.A.
15762
Genepharm S.A.
GR
Strona 112 z 854
GR
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
1164 Bonogren
Quetiapinum
tabletki powlekane
25 mg, 100
mg, 200 mg
1165 Bonogren
Quetiapinum
tabletki powlekane
300 mg
1166 Boostrix
Szczepionka przeciw
błonicy, tężcowi i
krztuścowi
(bezkomórkowa, złożona),
adsorbowana o
zmniejszonej zawartości
antygenów
Szczepionka przeciw
błonicy, tężcowi i
krztuścowi
(bezkomórkowa, złożona),
adsorbowana o
zmniejszonej zawartości
antygenów
Szczepionka przeciw
błonicy, tężcowi,
krztuścowi
(bezkomórkowa, złożona) i
poliomyelitis
(inaktywowana)
adsorbowana o
zmniejszonej zawartości
antygenów
Szczepionka przeciw
błonicy, tężcowi,
krztuścowi
(bezkomórkowa, złożona) i
poliomyelitis
(inaktywowana)
adsorbowana o
zmniejszonej zawartości
antygenów
zawiesina do
wstrzykiwań
0,5 ml
(1 dawka)
1167 Boostrix
1168 Boostrix Polio
1169 Boostrix Polio
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
1 zestaw 10 szt. (6 tabl. 25
mb, 3 tabl. 100 mg, 1 tabl.
200 mg)
10 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
100 tabl.
120 tabl.
180 tabl.
240 tabl.
Rp
Vipharm S.A.
15764
Genepharm S.A.
GR
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Vipharm S.A.
15763
Genepharm S.A.
GR
1 fiol. 0,5 ml
10 fiol. 0,5 ml
20 fiol. 0,5 ml
25 fiol. 0,5 ml
50 fiol. 0,5 ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
14238
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
B
zawiesina do
0,5 ml
wstrzykiwań w
(1 dawka)
ampułko-strzykawce
1 amp.-strzyk. 0,5 ml
10 amp.-strzyk. 0,5 ml
20 amp.-strzyk. 0,5 ml
25 amp.-strzyk. 0,5 ml
50 amp.-strzyk. 0,5 ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
14239
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
B
zawiesina do
wstrzykiwań
0,5 ml
(1 dawka)
1 fiol. 0,5 ml
10 fiol. 0,5 ml
Rp
Rp
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
14240
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
B
zawiesina do
wstrzykiwań
0,5 ml
(1 dawka)
1 amp.-strzyk. 0,5 ml
1 amp.-strzyk. 0,5 ml
+ 1 igła
10 amp.-strzyk. 0,5 ml
10 amp.-strzyk. 0,5 ml
+ 10 igieł
Rp
Rp
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
14241
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
B
Strona 113 z 854
Rp
Rp
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
1170 Borago comp.
Preparat homeopatyczny
granulki
1 butelka 20 g
OTC WALA-Heilmittel GmbH
IL-0931/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
1171 Borago comp.
Preparat homeopatyczny
Rp
Rp
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
D
Acidum boricum
10 amp. 1 ml
50 amp. 1 ml
1 butelka 50 g
1 butelka 100 g
1 butelka 200 g
1 butelka 250 g
1 butelka 500 g
1 butelka 5000 g
1 butelka 1000 g
IL-0850/LNH WALA-Heilmittel GmbH
1172 Borasol
roztwór do
wstrzykiwań
roztwór na skórę
1173 Borax
Preparat homeopatyczny
granulki
300 mg/g
3CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 3CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
1174 Borowinowa kostka
iwonicka
Preparat złożony
okład leczniczy
1175 Botox
Toxinum botulinicum
typum A ad iniectabile
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
3CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
1 op. 1 kg
100
1 fiol. proszku
jednostek
Allergan
kompleksu
neurotoksyny
Clostridium
botulinum
typu A/fiolkę
Strona 114 z 854
WALA-Heilmittel GmbH
Farmaceutyczne
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-AnalitycznoHandlowe "PROLAB"
Halkiewicz i Ratajczyk Sp.
j.
OTC Boiron S.A.
(3CH15CH)
8746
Farmaceutyczne
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-AnalitycznoHandlowe "PROLAB"
Halkiewicz i Ratajczyk Sp.
j.
PL
19207
Boiron S.A.
F
2875
Zakład Produkcji
Zdrojowej przy
Przedsiębiorstwie
Państwowym Uzdrowisko
Iwonicz
Allergan Pharmaceuticals
Ireland
PL
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Uzdrowisko Iwonicz S.A.
Rp
Allergan Pharmaceuticals
Ireland
6748
IRL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
1176 Bovista Gigantea
Skład
Preparat homeopatyczny
Postać
farmaceutyczna
granulki
Dawka
Wielkość opakowania
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
1177 Bramitob
Tobramycinum
płyn do inhalacji z
nebulizatora
1178 Braunoderm niezabarwiony Alcohol isopropylicus
+ Povidonum iodinatum
roztwór na skórę
1179 Braunoderm zabarwiony
Alcohol isopropylicus
+ Povidonum iodinatum
płyn na skórę
1180 Braunol
Povidonum iodinatum
płyn
1181 Braunovidon
Povidonum iodinatum
maść
1182 Bravelle
Urofollitropinum
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
300 mg
16 poj. 4 ml
28 poj. 4 ml
56 poj. 4 ml
(50 g + 1 g) 1 butelka 250 ml
/100 g
1 butelka 1000 ml
1 kanister 5 l
(50 g + 1 g) 1 butelka 250 ml
/100 g
1 butelka 1000 ml
1 butelka 5000 ml
7,5 %
1 butelka 250 ml
1 butelka 1000 ml
100 mg/g
1 op. 20 g
1 op. 100 g
1 op. 250 g
1 op. 250 g w słoiku
75 j.m.
5 fiol. proszku + 5 amp.
rozp.
10 fiol. proszku + 10 amp.
rozp.
1183 Brevibloc
Esmololum
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
roztwór do infuzji
10 mg/ml
5 fiol. 10 ml
1184 Brevoxyl
Benzoylis peroxidum
krem
40 mg/g
1 tuba 40 g
1185 Brexin
Piroxicamum betacyclodextrinum
tabletki
191,2 mg
1186 Brimogen
Brimonidini tartras
krople do oczu,
roztwór
2 mg/ml
1187 Brimonidine-1A Pharma
Brimonidini tartras
krople do oczu,
roztwór
2 mg/ml
6 tabl.
10 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
1 butelka 5 ml
1 butelka 10 ml
3 butelki 5 ml
3 butelki 10 ml
6 butelek 5 ml
1 butelka 5 ml
2 butelki 5 ml
Strona 115 z 854
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
19308
Boiron S.A.
F
Torrex Chiesi Polska Sp.
z o.o.
12796
Chiesi Farmaceutici
S.p.A.
I
B. Braun Melsungen AG
13040
B. Braun Melsungen AG
D
B. Braun Melsungen AG
13027
B. Braun Melsungen AG
D
B. Braun Melsungen AG
13026
B. Braun Melsungen AG
D
B. Braun Melsungen AG
6644
B. Braun Melsungen AG
D
Ferring GmbH
14593
Ferring GmbH
D
Baxter Polska Sp. z o.o.
10692
Baxter Healthcare Ltd.
GB
OTC Stiefel Laboratories (UK)
Ltd.
Rp Chiesi Farmaceutici
Rp S.p.A.
Rp
Rp
Rp Generics [UK] Ltd.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp 1A Pharma GmbH
Rp
9181
Stiefel Laboratories
(Ireland) Ltd.
Chiesi Farmaceutici
S.p.A.
IRL
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
Rp
Rp
Rp
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
Rp
Rp
Lz
15019
I
16356
Pharma Stulln GmbH
D
14480
Salutas Pharma GmbH
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
1188 Brimoteva
Skład
Brimonidini tartras
Postać
farmaceutyczna
krople do oczu,
roztwór
Dawka
Wielkość opakowania
2 mg/ml
1 butelka 5 ml
3 butelki 5 ml
6 butelek 5 ml
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
1189 Brodacid
Acidum lacticum
+ Acidum salicylicum
+ Dimethylis sulfoxidum
płyn na skórę
(63 mg
+ 100 mg
+ 20 mg)/g
1 op. 8 g
30 op. 8 g
1190 Bromergon
Bromocriptini mesilas
tabletki
2,5 mg
30 tabl.
Rp
1191 Bromocorn
Bromocriptinum
tabletki
2,5 mg
30 tabl.
Rp
1192 Bronchalis-Heel
Preparat homeopatyczny
tabletki
1193 Bronchi / Plantago comp.
Preparat homeopatyczny
1194 Bronchi / Plantago comp.
Preparat homeopatyczny
1195 Bronchial fix
Althaeae radix
+ Plantaginis folium
+ Tiliae inflorescentia
1196 Bronchicum N
Thymi extractum fluidum
syrop
0,75 g/5 ml
1197 Bronchicum T
Thymi extractum fluidum
tabletki do ssania
100 mg
1198 Bronchonorm
syrop
(1625 mg +
6,5 mg)/5 ml
1199 Bronchosol
Tiliae inflorescentiae
extractum aquosum +
Dextromethorphani
hydrobromidum
Preparat ziołowy
1200 Broncho-Vaxom
Szczepionka wieloważna
kapsułki
3,5 mg
1201 Broncho-Vaxom
Szczepionka wieloważna
kapsułki
7 mg
1202 Bryaconeel
Preparat homeopatyczny
tabletki
Podmiot
odpowiedzialny
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
OTC Inco-Veritas S.A.
OTC
Sandoz GmbH
Numer
pozwolenia
15849
3295
1730
Wytwórca
Ivax Pharmaceuticals
s.r.o.
Pharmachemie B.V.
TEVA Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva UK Ltd.
Inco-Veritas S.A.
Wydział Produkcji Leków
LEK Pharmaceuticals d.d.
LEK S.A.
granulki
50 tabl.
250 tabl.
1 butelka 20 g
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
FILOFARM
OTC Biologische Heilmittel
OTC Heel GmbH
OTC WALA-Heilmittel GmbH
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
FILOFARM
IL-2897/LNH Biologische Heilmittel
Heel GmbH
IL-0917/LNH WALA-Heilmittel GmbH
roztwór do
wstrzykiwań
zioła do zaparzania
w saszetkach
10 amp. 1 ml
50 amp. 1 ml
20 sasz. 3 g
30 sasz. 3 g
Rp WALA-Heilmittel GmbH
Rp
OTC Herbapol Lublin S.A.
OTC
IL-0916/LNH WALA-Heilmittel GmbH
1 op. 100 ml (130 g)
1 op. 250 ml (325 g)
20 tabl.
50 tabl.
1 butelka 150 g
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
1 butelka 100 ml
10 kaps.
30 kaps.
10 kaps.
30 kaps.
50 tabl.
250 tabl.
(1500 mg
+ 750 mg
+ 750 mg
/3 g
syrop
Strona 116 z 854
2119
Kraj
wytwórcy
CZ
NL
H
GB
PL
SLO
PL
PL
D
D
D
1975
Herbapol Lublin S.A.
Herbapol Lublin S.A.
Oddział w Białymstoku
PL
PL
7894
D
10306
A. Nattermann & Cie.
GmbH
A. Nattermann & Cie.
GmbH
Herbapol Lublin S.A.
PL
OTC Phytopharm Klęka S.A.
9286
Phytopharm Klęka S.A.
PL
Rp
Rp
Rp
Rp
OTC
OTC
OM Pharma S.A.
438
OM Pharma S.A.
P
OM Pharma S.A.
629
OM Pharma S.A.
P
A. Nattermann & Cie.
GmbH
A. Nattermann & Cie.
GmbH
Herbapol Lublin S.A.
Biologische Heilmittel
Heel GmbH
7892
IL-2898/LN-H Biologische Heilmittel
Heel GmbH
D
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
1203 Bryonia
Skład
Preparat homeopatyczny
Postać
farmaceutyczna
granulki
Dawka
Wielkość opakowania
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
1204 Bryta Iodata
Preparat homeopatyczny
granulki
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
6CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 6CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
6CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
3 mg
10 kaps.
50 kaps.
100 kaps.
50 mcg
1 poj. 10 ml (200 dawek)
/dawkę
donosową
32 mcg
1 butelka 10 ml
/dawkę
odmierzoną
1205 Budenofalk
Budesonidum
kapsułki dojelitowe,
twarde
1206 Buderhin
Budesonidum
aerozol do nosa,
zawiesina
1207 Budesonide- 1A Pharma
Budesonidum
aerozol do nosa,
zawiesina
1208 Budesonide- 1A Pharma
Budesonidum
aerozol do nosa,
zawiesina
64 mcg
/dawkę
odmierzoną
1209 Budiair
Budesonidum
aerozol wziewny,
roztwór
200 mcg
/dawkę
inhalacyjną
1210 Buerlecithin
Lecithinum soiae
płyn doustny
1211 Bufenik
Ibuprofenum
syrop
1212 Bufenik
Ibuprofenum
syrop
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
19353
Boiron S.A.
F
19263
Boiron S.A.
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Boiron S.A.
(6CH15CH)
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
Rp
Rp
Rp
Rp
Dr. Falk Pharma GmbH
9439
Dr. Falk Pharma GmbH
D
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
3323
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
PL
Rp
1A Pharma GmbH
14836
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
D
1 butelka 10 ml
Rp
1A Pharma GmbH
14837
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
D
1 poj. z komorą inhalacyjną
1 poj. z ustnikiem
Rp
Torrex Chiesi Polska Sp.z
o.o.
11758
Chiesi Farmaceutici
S.p.A.
Torrex Chiesi Pharma
GmbH
Nycomed Pharma Sp. z
o.o.
1 fl. 250 ml
1 fl. 500 ml
1 fl. 1000 ml
100 mg/5 ml 1 butelka 100 ml
1 butelka 150 ml
200 mg/5 ml 1 butelka 100 ml
1 butelka 150 ml
Strona 117 z 854
Rp
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
I
A
Nycomed Pharma Sp. z
o.o.
1794
PL
ratiopharm GmbH
15465
Merckle GmbH
D
ratiopharm GmbH
15464
Merckle GmbH
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
1213 Bunondol
Buprenorphinum
roztwór do
wstrzykiwań
1214 Bunondol
Buprenorphinum
tabletki podjęzykowe 0,2 mg
60 tabl.
1215 Bunondol
Buprenorphinum
tabletki podjęzykowe 0,4 mg
30 tabl.
1216 Bupivacaine WZF Spinal
0,5% Heavy
Bupivacaini
hydrochloridum
roztwór do
wstrzykiwań
5 mg/ml
5 amp. 4 ml
1217 Bupivacainum
hydrochloricum WZF 0,5%
Bupivacainum
roztwór do
wstrzykiwań
5 mg/ml
1218 Buscolysin
Hyoscini butylbromidum
20 mg/ml
1219 Buscopan
Hyoscini butylbromidum
roztwór do
wstrzykiwań
tabletki powlekane
10 mg
5 fiol. 10 ml
5 fiol. 20 ml
10 amp. 10 ml
10 amp. 1 ml
100 amp. 1 ml
10 tabl.
1220 Butapirazol
Phenylbutazonum
czopki
250 mg
5 szt.
1221 Butapirazol
Phenylbutazonum
maść
50 mg/g
1 op. 30 g
1222 Buvasodil
tabletki powlekane
150 mg
tabletki powlekane
300 mg
1224 Buventol Easyhaler
Buflomedili
hydrochloridum
Buflomedili
hydrochloridum
Salbutamolum
1225 Buventol Easyhaler
Salbutamolum
proszek do inhalacji 200 mcg
/dawkę inh.
20 tabl.
40 tabl.
20 tabl.
40 tabl.
1 inhalator proszkowy (200
dawek)
1 inhalator proszkowy (200
dawek) + pojemnik
ochronny
1 inhalator proszkowy (200
dawek)
1 inhalator proszkowy (200
dawek) + pojemnik
ochronny
2 tabl.
4 tabl.
8 tabl.
1223 Buvasodil
1226 Cabergoline 0,5 mg tabletki Cabergolinum
0,3 mg/ml
5 amp. 1 ml
proszek do inhalacji 100 mcg
/dawkę inh.
tabletki
0,5 mg
Strona 118 z 854
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Rpw Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Rpw Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Rpw Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Lz Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Rp Warszawskie Zakłady
Rp Farmaceutyczne POLFA
Rp S.A.
Rp Sopharma - Poland Sp. z
Rp o.o.
OTC Boehringer Ingelheim
International GmbH
Rp GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Rp GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Rp ICN Polfa Rzeszów S.A.
Rp
Rp ICN Polfa Rzeszów S.A.
Rp
Rp Menarini International
Operations Luxembourg
Rp S.A.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Numer
pozwolenia
3516
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
2866
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
SOPHARMA AD
3618
Delpharm Reims
F
1478
PL
6719
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
ICN Polfa Rzeszów S.A.
6718
ICN Polfa Rzeszów S.A.
PL
11069
Orion Corporation
FIN
Menarini International
Operations Luxembourg
S.A.
11078
Orion Corporation
FIN
Arrow Poland S.A.
14629
Arrow Pharm (Malta) Ltd.
Juta Pharma GmbH
Selamine Ltd. T/A Arrow
Generics Ltd.
MT
D
IRL
3517
3518
14325
2796
1429
PL
PL
PL
PL
PL
BG
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
1227 Cachexan
Megestroli acetas
tabletki
40 mg
1228 Cachexan
Megestroli acetas
tabletki
160 mg
1229 Cachexan
Megestroli acetas
zawiesina doustna
40 mg/ml
1230 Cactus comp. II
Preparat homeopatyczny
granulki
1231 Cactus comp. II
Preparat homeopatyczny
1232 Cactus Grandiflorus
Preparat homeopatyczny
roztwór do
wstrzykiwań
granulki
Wielkość opakowania
30 tabl. (1 x 30)
30 tabl. (3 x 10)
30 tabl. w pojemniku
100 tabl. (10 x 10)
100 tabl. (4 x 25)
100 tabl. (5 x 20)
100 tabl. w pojemniku
30 tabl. (1 x 30)
30 tabl. (3 x 10)
30 tabl. w pojemniku
100 tabl. w blistrach
100 tabl. w pojemniku
1 op. 120 ml
1 op. 240 ml
1 op. 480 ml
1 op. 20 g
10 amp. 1 ml
50 amp. 1 ml
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
1233 Caduet
1234 Caduet
1235 Caladium Seguinum
Amlodipinum
+ Atorvastatinum
Amlodipinum
+ Atorvastatinum
Preparat homeopatyczny
tabletki powlekane
tabletki powlekane
granulki
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
5 mg
14 tabl.
+ 10 mg
28 tabl.
10 mg
14 tabl.
+ 10 mg
28 tabl.
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
Strona 119 z 854
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
OTC
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Polfarmex S.A.
14036
Polfarmex S.A.
PL
Polfarmex S.A.
14037
Polfarmex S.A.
PL
Polfarmex S.A.
12315
Polfarmex S.A.
PL
WALA-Heilmittel GmbH
IL-0928/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
Rp WALA-Heilmittel GmbH
Rp
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
IL-0927/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
19314
Boiron S.A.
F
12325
Godecke GmbH
D
12326
Godecke GmbH
D
19315
Boiron S.A.
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
Rp Pfizer Europe MA EEIG
Rp
Rp Pfizer Europe MA EEIG
Rp
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
1236 Calcarea Carbonica
Ostrearum
Skład
Preparat homeopatyczny
Postać
farmaceutyczna
granulki
Dawka
Wielkość opakowania
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
1237 Calcarea Fluorica
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
granulki
3CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 3CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
1238 Calcarea Iodata
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
3CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
granulki
3CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 3CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
1239 Calcarea Phosphorica
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
3CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
granulki
3CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 3CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
3CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
Strona 120 z 854
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Boiron S.A.
(4CH15CH)
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
19202
Boiron S.A.
F
19350
Boiron S.A.
F
19135
Boiron S.A.
F
19338
Boiron S.A.
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Boiron S.A.
(3CH15CH)
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Boiron S.A.
(3CH15CH)
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Boiron S.A.
(3CH15CH)
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
1240 Calcarea Picrata
Skład
Preparat homeopatyczny
Postać
farmaceutyczna
granulki
Dawka
Wielkość opakowania
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
1241 Calcarea Sulfurica
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
granulki
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
19211
Boiron S.A.
F
19376
Boiron S.A.
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
1242 Calcipotriol Sandoz
Calcipotriolum
roztwór na skórę
0,05 mg
1 butelka 60 ml
Rp
Sandoz GmbH
15660
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
SLO
D
1243 Calcistad 50
Calcitoninum salmonis
roztwór do
wstrzykiwań
50 j.m./ml
5 amp. 1 ml
10 amp. 1 ml
Rp
Rp
STADA Arzneimittel AG
3328
Instituto Biochemico
Nazionale (IBN) Savio Srl
I
1244 Calcistad 100
Calcitoninum salmonis
roztwór do
wstrzykiwań
100 j.m./ml
5 amp. 1 ml
10 amp. 1 ml
Rp
Rp
STADA Arzneimittel AG
3329
Instituto Biochemico
Nazionale (IBN) Savio Srl
I
1245 Calcitonin 100 Jelfa
Calcitoninum salmonis
płyn do wstrzykiwań 100 j.m./ml
5 amp. 1 ml
Rp
8084
Calcii glubionas
+ Calcii lactobionas
syrop
114 mg
Ca2+/5 ml
1 butelka 150 ml
4745
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Polfarmex S.A.
PL
1246 Calcium
(o smaku bananowym)
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
OTC Polfarmex S.A.
1247 Calcium
(o smaku jeżynowym)
1248 Calcium
(o smaku truskawkowym)
Calcii glubionas
+ Calcii lactobionas
Calcii glubionas
+ Calcii lactobionas
syrop
114 mg
Ca2+/5 ml
114 mg
Ca2+/5 ml
1 butelka 150 ml
OTC Polfarmex S.A.
4746
Polfarmex S.A.
PL
1 butelka 150 ml
OTC Polfarmex S.A.
4747
Polfarmex S.A.
PL
1249 Calcium
(o smaku wiśniowym)
Calcii glubionas
+ Calcii lactobionas
syrop
114 mg
Ca2+/5 ml
1 butelka 150 ml
OTC Polfarmex S.A.
4748
Polfarmex S.A.
PL
syrop
Strona 121 z 854
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
1250 Calcium 500 D
Calcii lactogluconas
+ Colecalciferolum
+ Acidum ascorbicum
proszek musujący
1251 Calcium 500 Polfarmex
Calcii lactogluconas
proszek musujący
1252 Calcium Aflofarm
(o smaku bananowym)
Calcii gluconas
+ Calcii lactobionas
1253 Calcium Aflofarm
(o smaku truskawkowym)
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
(3,875 g
+ 250 j.m.
+ 60 mg)
/5,4 g
500 mg
Ca2+/5,4 g
20 torebek 5,4 g
30 torebek 5,4 g
60 torebek 5,4 g
OTC Zakłady Farmaceutyczne
OTC Polfa-Łódź Spółka
OTC Akcyjna
7786
Zakłady Farmaceutyczne
Polfa-Łódź Spółka
Akcyjna
PL
12 sasz. 5,4 g
OTC Polfarmex S.A.
7548
Polfarmex S.A.
PL
syrop
116 mg
Ca2+/5 ml
1 butelka 150 ml
OTC Aflofarm Farmacja Polska
Sp. z o.o.
6854
Aflofarm Farmacja Polska
Sp. z o.o.
PL
Calcii glubionas
+ Calcii lactobionas
syrop
114 mg
Ca2+/5 ml
1 butelka 150 ml
OTC Aflofarm Farmacja Polska
Sp. z o.o.
10642
Aflofarm Farmacja Polska
Sp z o.o.
PL
1254 Calcium C
(o smaku cytrynowym)
Calcii lactogluconas
+ Acidum ascorbicum
tabletki musujące
200 mg Ca2+ 12 tabl.
+ 200 mg
OTC Zakłady Farmaceutyczne
Polfa-Łódź Spółka
Akcyjna
3352
Zakłady Farmaceutyczne
Polfa-Łódź Spółka
Akcyjna
PL
1255 Calcium C (o smaku
pomarańczowym)
Calcii lactogluconas
+ Acidum ascorbicum
tabletki musujące
200 mg
Ca2++ 200
mg
12 tabl.
OTC Zakłady Farmaceutyczne
Polfa-Łódź Spółka
Akcyjna
3351
Zakłady Farmaceutyczne
Polfa-Łódź Spółka
Akcyjna
PL
1256 Calcium C effervescens
Polfarmex
Calcii lactobionas
+ Acidum ascorbicum
proszek musujący
(208 mg
Ca2++ 240
mg)/4 g
14 sasz. 4 g
OTC Polfarmex S.A.
1387
Polfarmex S.A.
PL
1257 Calcium Calfit
Calcii glubionas
+ Calcii lactobionas
syrop
114 mg
Ca2+/5 ml
1 butelka 150 g
OTC Herbapol Lublin S.A.
10127
Herbapol Lublin S.A.
PL
OTC WALA-Heilmittel GmbH
1258 Calcium Carbonicum
Preparat homeopatyczny
/ Cortex Quercus
1259 Calcium carbonicum/Cortex Preparat homeopatyczny
Quercus
granulki
1 op. 20 g
roztwór do iniekcji
10 amp. 1 ml
50 amp. 1 ml
Rp
Rp
WALA-Heilmittel GmbH
1260 Calcium chloratum WZF
10%
roztwór do
wstrzykiwań
100 mg/ml
10 amp. 10 ml
Rp
4771
1261 Calcium dobesilate Aflofarm Calcii dobesilas
tabletki
250 mg
30 tabl.
60 tabl.
Rp
Rp
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Aflofarm Fabryka Leków
Sp. z o.o.
1262 Calcium dobesilate Galena
Calcii dobesilas
tabletki
250 mg
30 tabl.
Rp
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
"GALENA"
1263 Calcium dobesilate Hasco
Calcii dobesilas
tabletki
250 mg
30 tabl.
Rp
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Calcii chloridum
Strona 122 z 854
IL-0863/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
IL-0864/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Aflofarm Fabryka Leków
Sp. z o.o.
PL
1088
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
"GALENA"
PL
8142
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
PL
9440
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
1264 Calcium dobesilate
Polfarmex
Skład
Calcii dobesilas
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
kapsułki twarde
250 mg
30 kaps.
1265 Calcium Gluconicum Espefa Calcii gluconas
tabletki
44,7 mg Ca2+ 25 tabl.
50 tabl.
75 tabl.
1266 Calcium gluconicum
Farmapol
Calcii gluconas
tabletki
45 mg Ca2+
50 tabl.
1267 Calcium pantothenicum
Jelfa
Calcii pantothenas
tabletki
100 mg
50 tabl.
1268 Calcium Pliva
Calcii glubionas
roztwór do
wstrzykiwań
9 mg Ca2+/ml 10 amp. 10 ml
10 amp. 5 ml
1269 Calcium Polfarmex
Calcii glubionas
+ Calcii lactobionas
syrop
115 mg
Ca2+/5 ml
1270 Calcium Polfarmex
Calcii lactogluconas
tabletki musujące
177 mg Ca 2+ 12 tabl.
1271 Calcium Resonium
Calcii polistyreni sulfonas proszek doustny lub 1,2 g Ca2+/15 1 op. 300 g
do sporządzania
g
zawiesiny
doodbytniczej
1272 Calcium Sandoz
+ Vitamin C
Calcii glubionas
+ Calcii carbonas
+ Acidum ascorbicum
tabletki musujące
260 mg Ca2+ 10 tabl.
+ 1000 mg
1273 Calcium-Sandoz Forte
Calcii glubionas
+ Calcii carbonas
tabletki musujące
1274 Calcium Syrop
Calcii glubionas
anhydricus
+ Calcii lactobionas
dihydricus
1275 Calcium z witaminą C
POLFARMEX (o smaku
brzoskwiniowym)
Kat.
dost.
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Polfarmex S.A.
PL
OTC ChemicznoOTC Farmaceutyczna
OTC Spółdzielnia Pracy
ESPEFA
OTC Zakład ChemicznoFarmaceutyczny
"Farmapol" Sp. z o.o.
OTC Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Rp PLIVA Kraków Zakłady
Rp Farmaceutyczne S.A.
1849
ChemicznoFarmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
ESPEFA
Zakład ChemicznoFarmaceutyczny
"Farmapol" Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PL
OTC Polfarmex S.A.
3174
Polfarmex S.A.
PL
OTC Polfarmex S.A.
7203
Polfarmex S.A.
PL
3762
Sanofi-Synthelabo Ltd.
Sanofi-Winthrop Industrie
GB
F
OTC Sandoz GmbH
2524
F
D
D
500 mg Ca2+ 20 tabl.
OTC Sandoz GmbH
2522
syrop
115,6 mg
Ca2+/5 ml
OTC Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
2614
Famar France
Novartis Consumer Health
GmbH
Salutas Pharma GmbH
Famar France
Novartis Consumer Health
GmbH
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Calcii lactogluconas
+ Acidum ascorbicum
tabletki musujące
200 mg Ca2+ 12 tabl.
+ 100 mg
OTC Polfarmex S.A.
4749
Polfarmex S.A.
PL
1276 Calcium z witaminą C
POLFARMEX (o smaku
jeżynowym)
Calcii lactogluconas
+ Acidum ascorbicum
tabletki musujące
200 mg Ca2+ 12 tabl.
+ 100 mg
OTC Polfarmex S.A.
4750
Polfarmex S.A.
PL
1277 Calcium z witaminą C
POLFARMEX (o smaku
pomarańczowym)
Calcii lactogluconas
+ Acidum ascorbicum
tabletki musujące
200 mg Ca2+ 12 tabl.
+ 100 mg
OTC Polfarmex S.A.
4751
Polfarmex S.A.
PL
1 butelka 150 ml
Strona 123 z 854
Lz
Polfarmex S.A.
Numer
pozwolenia
16196
1 butelka 150 ml
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
Sanofi-Synthelabo Ltd.
2632
1075
2493
PL
PL
PL
F
D
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
1278 Calcium z witaminą C
POLFARMEX (o smaku
truskawkowym)
Calcii lactogluconas
+ Acidum ascorbicum
tabletki musujące
200 mg Ca2+ 12 tabl.
+ 100 mg
1279 Calciumfolinat-Ebewe
Calcii folinas
kapsułki twarde
15 mg
20 kaps.
Rp
1280 Calciumfolinat-Ebewe
Acidum folinicum
roztwór do
wstrzykiwań
10 mg/ml
1281 Calciumfolinat-Ebewe
Acidum folinicum
3 mg/ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
1282 Calcoheel
Preparat homeopatyczny
roztwór do
wstrzykiwań
tabletki
1 fiol. 10 ml
1 fiol. 20 ml
1 fiol. 35 ml
1 fiol. 60 ml
5 amp. 3 ml
5 amp. 10 ml
10 amp. 1 ml
1283 Calendula
Preparat homeopatyczny
maść
1 tuba 20 g
1284 Calendula - Heel S
Preparat homeopatyczny
maść
1285 Calendula Officinalis
Preparat homeopatyczny
granulki
1 op. 100 g
1 op. 50 g
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
50 tabl.
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
400 mg/g
2 plastry
1286 Callus
Acidum salicylicum
plaster leczniczy
1287 Calmina
Valerianae radicis
extractum siccum
+ Mellisae folii extractum
siccum
+ Lupuli floris extractum
siccum
tabletki powlekane
100 mg
+ 25 mg
+ 15 mg
1288 Calperos 500
Calcii carbonas
kapsułki twarde
1289 Calperos 1000
Calcii carbonas
kapsułki twarde
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Polfarmex S.A.
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
4752
Polfarmex S.A.
PL
Ebewe Pharma GmbH
Nfg. KG
Ebewe Pharma GmbH
Nfg. KG
3567
Ebewe Pharma GmbH
Nfg. KG
Ebewe Pharma GmbH
Nfg. KG
A
Ebewe Pharma GmbH
Nfg. KG
OTC Biologische Heilmittel
Heel GmbH
OTC Boiron S.A.
3564
Ebewe Pharma GmbH
Nfg. KG
IL-3450/LNH Biologische Heilmittel
Heel GmbH
IL-2972/LNH Boiron S.A.
A
OTC Biologische Heilmittel
OTC Heel GmbH
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
3565
IL-3034/LNH Biologische Heilmittel
Heel GmbH
19313
Boiron S.A.
A
D
F
D
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC SSL International Plc
3183
SSL International Plc
GB
OTC Pharbio Medical
OTC International AB
9206
Cederroth International
Production Paramedical
A/S
DK
200 mg Ca2+ 15 kaps.
30 kaps.
200 kaps.
OTC PLIVA Kraków Zakłady
OTC Farmaceutyczne S.A.
OTC
6949
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PL
400 mg Ca2+ 10 kaps.
30 kaps.
100 kaps.
100 kaps. w blistrach
OTC PLIVA Kraków Zakłady
OTC Farmaceutyczne S.A.
OTC
OTC
6950
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PL
20 tabl.
40 tabl.
Strona 124 z 854
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
1290 Calpol
1291 Calpol 6 Plus
Skład
Postać
farmaceutyczna
Paracetamolum
zawiesina doustna
Paracetamolum
zawiesina doustna
Dawka
Wielkość opakowania
120 mg/5 ml 1 butelka 140 ml
1 butelka 1000 ml
250 mg/5 ml 1 butelka 100 ml
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC McNeil Products Ltd. C/O
Lz Johnson & Johnson Ltd.
OTC McNeil Products Ltd. C/O
Johnson & Johnson Ltd.
Numer
pozwolenia
7259
7258
Wytwórca
Glaxo Wellcome GmbH
& Co. KG
Glaxo Wellcome
Operations
Glaxo Wellcome GmbH
& Co. KG
Glaxo Wellcome
Operations
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Kraj
wytwórcy
D
GB
D
GB
1292 Calpol 80
Paracetamolum
czopki
80 mg
10 szt.
OTC McNeil Products Ltd. C/O
Johnson & Johnson Ltd.
8536
1293 Calpol 125
Paracetamolum
czopki
125 mg
10 szt.
OTC McNeil Products Ltd. C/O
Johnson & Johnson Ltd.
540
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
PL
1294 Calubloc 50 mg
Bicalutamidum
tabletki powlekane
50 mg
28 tabl.
Rp
Actavis Group PTC EHF
12941
1295 Calubloc 150 mg
Bicalutamidum
tabletki powlekane
150 mg
28 tabl.
Rp
Actavis Group PTC EHF
12942
1296 Calutin 50 mg
Bicalutamidum
tabletki powlekane
50 mg
10 tabl.
14 tabl.
20 tabl.
28 tabl.
30 tabl. (2 x 15)
30 tabl. (3 x 10)
40 tabl.
50 tabl.
56 tabl.
80 tabl.
84 tabl.
90 tabl. (6 x 15)
90 tabl. (9 x 10)
100 tabl.
140 tabl.
200 tabl.
280 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
MPX International Ltd.
15651
Synthon B.V.
Synthon Hispania S.L.
Synthon B.V.
Synthon Hispania S.L.
Gedeon Richter Plc
NL
E
NL
E
H
Strona 125 z 854
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
1297 Calutin 150 mg
Bicalutamidum
tabletki powlekane
150 mg
10 tabl.
14 tabl.
20 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
40 tabl.
50 tabl.
56 tabl.
80 tabl.
84 tabl.
90 tabl.
100 tabl.
140 tabl.
200 tabl.
280 tabl.
1298 Calvidin
Calcii carbonas +
Cholecalciferolum
tabletki do żucia
1500 mg
30 tabl.
(600 mg Ca 60 tabl.
2+
) + 10 mcg
(400 j.m.)
1299 Calypsol
Ketaminum
50 mg/ml
1300 Camilia
Preparat homeopatyczny
roztwór do
wstrzykiwań
roztwór doustny
1301 Camphora
Preparat homeopatyczny
granulki
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
5 fiol. 10 ml
10 poj.
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
333 mg
1302 Campral
Acamprosatum
tabletki powlekane
dojelitowe
1303 Campto
Irinotecanum
koncentrat do
20 mg/ml
sporządzania
roztworu do wlewów
dożylnych
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
MPX International Ltd.
Numer
pozwolenia
Wytwórca
15652
Gedeon Richter Plc
H
11097
Opfermann Arzneimittel
GmbH
D
1168
Gedeon Richter Plc
H
OTC Boiron S.A.
14457
Boiron S.A.
F
OTC Boiron S.A.
(4CH15CH)
19379
Boiron S.A.
F
F
OTC Rottapharm S.p.A.
OTC
Lz
Gedeon Richter Plc
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
60 tabl.
84 tabl.
180 tabl.
200 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Merck Sante s.a.s.
7800
Merck Sante s.a.s.
1 fiol. 15 ml
1 fiol. 2 ml
1 fiol. 2 ml
Lz
Lz
Lz
Pfizer Enterprises SARL
7521
Aventis Pharma
Dagenham
Pfizer Italia S.r.l.
Pfizer Service Company
BVBA
Strona 126 z 854
Kraj
wytwórcy
GB
I
B
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
1304 Campto
Skład
Irinotecanum
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
koncentrat do
100 mg/5 ml
sporządzania
roztworu do wlewów
dożylnych
1 fiol. 5 ml
1 fiol. 5 ml
5 fiol. 5 ml
5 fiol. 5 ml
Lz
Lz
Lz
Lz
Pfizer Enterprises SARL
Numer
pozwolenia
7522
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Aventis Pharma
Dagenham
Pfizer Italia S.r.l.
Pfizer Service Company
BVBA
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
GB
PL
SLO
SLO
D
I
B
1305 Candepres
Candesartanum
cilexetilum
tabletki
4 mg
28 tabl.
30 tabl. w blistrach
30 tabl. w pojemniku
56 tabl.
60 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Sandoz GmbH
16101
1306 Candepres
Candesartanum
cilexetilum
tabletki
8 mg
28 tabl.
30 tabl. w blistrach
30 tabl. w pojemniku
56 tabl.
60 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Sandoz GmbH
16102
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
SLO
D
1307 Candepres
Candesartanum
cilexetilum
tabletki
16 mg
28 tabl.
30 tabl. w blistrach
30 tabl. w pojemniku
56 tabl.
60 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Sandoz GmbH
16103
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
SLO
D
1308 Candepres
Candesartanum
cilexetilum
tabletki
32 mg
28 tabl.
30 tabl. w blistrach
30 tabl. w pojemniku
56 tabl.
60 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Sandoz GmbH
16104
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
SLO
D
1309 Candesartan-1 A Pharma
Candesartanum
cilexetilum
tabletki
4 mg
28 tabl.
30 tabl. w blistrach
30 tabl. w pojemniku
56 tabl.
60 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
1A Pharma GmbH
16225
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
SLO
D
1310 Candesartan-1 A Pharma
Candesartanum
cilexetilum
tabletki
8 mg
28 tabl.
30 tabl. w blistrach
30 tabl. w pojemniku
56 tabl.
60 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
1A Pharma GmbH
16228
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
SLO
D
Strona 127 z 854
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
1311 Candesartan-1 A Pharma
Candesartanum
cilexetilum
tabletki
16 mg
28 tabl.
30 tabl. w blistrach
30 tabl. w pojemniku
56 tabl.
60 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
1A Pharma GmbH
16226
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
SLO
D
1312 Candesartan-1 A Pharma
Candesartanum
cilexetilum
tabletki
32 mg
28 tabl.
30 tabl. w blistrach
30 tabl. w pojemniku
56 tabl.
60 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
1A Pharma GmbH
16227
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
SLO
D
1313 Canesten
Clotrimazolum
krem
10 mg/g
3536
Kern Pharma SL
E
1314 Canesten
Clotrimazolum
krem dopochwowy
500 mg/5 g
1 tuba 20 g
1 tuba 50 g
1 tuba 5 g
9110
Kern Pharma SL
E
1315 Canesten
Clotrimazolum
tabletki dopochwowe 200 mg
1316 Canesten
Clotrimazolum
tabletki dopochwowe 500 mg
1317 Cantharis
Preparat homeopatyczny
granulki
3 tabl. w blistrze
+ apllikator
1 tabl. w blistrze
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
OTC Bayer Sp. z o.o.
OTC
Rp Bayer Sp. z o.o.
Rp
Bayer Sp. z o.o.
2552
Bayer HealthCare AG
D
Rp
Bayer Sp. z o.o.
2553
Bayer HealthCare AG
D
19302
Boiron S.A.
F
OTC Boiron S.A.
(4CH15CH)
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
1318 Cantharis comp.
Preparat homeopatyczny
granulki
1 butelka 20 g
OTC WALA Heilmittel GmbH
1319 Cantharis-Dagomed 13
Stany zapalne dróg
moczowych
1320 CAPD/DPCA 2 Roztwór do
dializy otrzewnowej
Preparat homeopatyczny
granulki
1 op. 7 g
OTC Dagomed-Pharma Sp. z
o.o.
Preparat złożony
roztwór do dializy
otrzewnowej
glukoza
1,5%, wapń
1,75 mmol/l
1 zestaw po 1000 ml
(6 poj. worków)
1 zestaw po 2000 ml
(4 poj. worki)
1 zestaw po 2500 ml
(4 poj. worki)
1 zestaw po 5000 ml
(2 poj. worki)
Strona 128 z 854
Lz
Lz
Lz
Lz
Fresenius Medical Care
Deutchland GmbH
IL-5067/LNH WALA Heilmittel GmbH
D
12903
Dagomed-Pharma Sp. z
o.o.
PL
13011
Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
1321 CAPD/DPCA 3 Roztwór do
dializy otrzewnowej
1322 CAPD/DPCA 4 Roztwór do
dializy otrzewnowej
Skład
Preparat złożony
Preparat złożony
1323 CAPD/DPCA 17 Roztwór do Preparat złożony
dializy otrzewnowej
1324 CAPD/DPCA 18 Roztwór do Preparat złożony
dializy otrzewnowej
1325 CAPD/DPCA 19 Roztwór do Preparat złożony
dializy otrzewnowej
Postać
farmaceutyczna
roztwór do dializy
otrzewnowej
roztwór do dializy
otrzewnowej
roztwór do dializy
otrzewnowej
roztwór do dializy
otrzewnowej
roztwór do dializy
otrzewnowej
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
glukoza
1 zestaw po 1000 ml
4,25%; wapń (6 poj. worków)
1,75 mmol/l 1 zestaw po 2000 ml
(4 poj. worki)
1 zestaw po 2500 ml
(4 poj. worki)
1 zestaw po 5000 ml
(2 poj. worki)
Lz
glukoza
2,3%; wapń
1,75 mmol/l
1 zestaw po 1000 ml
(6 poj. worków)
1 zestaw po 2000 ml
(4 poj. worki)
1 zestaw po 2500 ml
(4 poj. worki)
1 zestaw po 5000 ml
(2 poj. worki)
Lz
1 zestaw po 1000 ml
(6 poj. worków)
1 zestaw po 2000 ml
(4 poj. worki)
1 zestaw po 2500 ml
(4 poj. worki)
1 zestaw po 5000 ml
(2 poj. worki)
Lz
glukoza
1 zestaw po 1000 ml
4,25%; wapń (6 poj. worków)
1,25 mmol/l 1 zestaw po 2000 ml
(4 poj. worki)
1 zestaw po 2500 ml
(4 poj. worki)
1 zestaw po 5000 ml
(2 poj. worki)
Lz
glukoza
1,5%, wapń
1,25 mmol/l
1 op. 1000 ml
1 op. 2000 ml
1 op. 2500 ml
1 op. 5000 ml
Strona 129 z 854
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Fresenius Medical Care
Deutchland GmbH
13012
Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH
D
Fresenius Medical Care
Deutchland GmbH
13013
Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH
D
Fresenius Medical Care
Deutchland GmbH
13009
Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH
D
Fresenius Medical Care
Deutchland GmbH
13010
Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH
D
Fresenius Medical Care
Deutchland GmbH
13008
Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH
D
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
1326 Capsicum Annuum
Skład
Preparat homeopatyczny
Postać
farmaceutyczna
granulki
Dawka
Wielkość opakowania
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
1327 Capsigel N
Preparat złożony
emulsja na skórę
1 tuba 40 g
1328 Captopril-EGIS
Captoprilum
tabletki
12,5 mg
1329 Captopril-EGIS
Captoprilum
tabletki
25 mg
1330 Captopril-EGIS
Captoprilum
tabletki
50 mg
1331 Captopril-EGIS
Captoprilum
tabletki
1332 Captopril Jelfa
Captoprilum
1333 Captopril Jelfa
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Numer
pozwolenia
19374
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Boiron S.A.
F
88
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
PL
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Egis Pharmaceuticals Plc
1570
Egis Pharmaceuticals Plc
H
Egis Pharmaceuticals Plc
1571
Egis Pharmaceuticals Plc
H
Egis Pharmaceuticals Plc
1572
Egis Pharmaceuticals Plc
H
100 mg
30 tabl.
90 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
30 tabl.
90 tabl.
30 tabl.
Egis Pharmaceuticals Plc
1573
Egis Pharmaceuticals Plc
H
tabletki
12,5 mg
30 tabl.
Rp
15003
tabletki
25 mg
30 tabl.
40 tabl.
Rp
Rp
1334 Captopril Jelfa
Captoprilum
tabletki
50 mg
20 tabl.
30 tabl.
Rp
Rp
1335 Captopril Polfarmex
Captoprilum
tabletki
12,5 mg
Captoprilum
tabletki
25 mg
Polfarmex S.A.
4952
Polfarmex S.A.
PL
1337 Captopril Polfarmex
Captoprilum
tabletki
50 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
8308
1336 Captopril Polfarmex
30 tabl. w blistrach
30 tabl. w pojemniku
30 tabl. w blistrach
30 tabl. w pojemniku
40 tabl. w blistrach
40 tabl. w pojemniku
90 tabl. w blistrach
90 tabl. w pojemniku
30 tabl. w blistrach
30 tabl. w fiolce
40 tabl. w blistrach
40 tabl. w fiolce
90 tabl. w blistrach
90 tabl. w fiolce
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Polfarmex S.A.
PL
Captoprilum
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Polfarmex S.A.
Polfarmex S.A.
4953
Polfarmex S.A.
PL
Strona 130 z 854
15004
15005
PL
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
1338 Carbo Activ Aflofarm
Carbo medicinalis
kapsułki twarde
1339 Carbo Animalis
Preparat homeopatyczny
granulki
Dawka
Wielkość opakowania
200 mg
10 kaps.
20 kaps.
30 kaps.
60 kaps.
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
1340 Carbo Medicinalis MF
Carbo medicinalis
tabletka
250 mg
20 tabl.
40 tabl.
75 tabl.
100 tabl.
20 tabl.
1341 Carbo Medicinalis VP
Carbo medicinalis
tabletki
300 mg
1342 Carbo Vegetabilis
Preparat homeopatyczny
granulki
3CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 3CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
1343 Carbo vegetabilis Pentarkan Carbo medicinalis
H
tabletki
3CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
200 tabl.
Strona 131 z 854
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Aflofarm Fabryka Leków
OTC Sp. z o.o.
OTC
OTC
OTC Boiron S.A.
(4CH15CH)
Numer
pozwolenia
Wytwórca
IL-6002/ChF Aflofarm Fabryka Leków
Sp. z o.o.
Kraj
wytwórcy
PL
19208
Boiron S.A.
F
15785
Medicofarma S.A.
PL
ICN Polfa Rzeszów S.A.
PL
Boiron S.A.
F
IL-5328/LNH Deutsche Homoopathie Union DHU Arzneimittel
GmbH & Co. KG
D
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Arrow Poland S.A.
OTC
OTC
OTC
OTC ICN Polfa Rzeszów S.A.
OTC Boiron S.A.
(3CH15CH)
620
19288
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Deutsche Homoopathie Union DHU Arzneimittel
GmbH & Co. KG
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
1344 Carboneum Sulfuratum
Skład
Preparat homeopatyczny
Postać
farmaceutyczna
granulki
Dawka
Wielkość opakowania
3CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 3CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
3CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Boiron S.A.
(3CH15CH)
Numer
pozwolenia
Wytwórca
19294
Boiron S.A.
Kraj
wytwórcy
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
1345 Carboplatin BMM Pharma
Carboplatinum
koncentrat do
sporządzania
roztworu do infuzji
10 mg/ml
1 fiol. 5 ml
1 fiol. 15 ml
1 fiol. 45 ml
1 fiol. 60 ml
Lz
Lz
Lz
Lz
Lefarm Laboratorium
Galenowe Sp. z o.o.
14958
Basic Pharma
Manufacturing B.V.
NL
1346 Carboplatin-Ebewe
Carboplatinum
koncentrat do
sporządzania
roztworu do infuzji
10 mg/ml
1 fiol. 5 ml
1 fiol. 15 ml
1 fiol. 45 ml
1 fiol. 60 ml
1 fiol. 100 ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Ebewe Pharma GmbH
Nfg. KG
4500
Ebewe Pharma GmbH
Nfg. KG
A
1347 Carboplatin Pfizer
Carboplatinum
roztwór do
wstrzykiwań
10 mg/ml
1 fiol. 5 ml
1 fiol. 15 ml
1 fiol. 45 ml
Lz
Lz
Lz
Pfizer Europe MA EEIG
4774
Pfizer Italia S.r.l.
Pfizer Service Company
BVBA
I
B
1348 Carboplatin Teva
Carboplatinum
koncentrat do
sporządzania
roztworu do infuzji
10 mg/ml
1 fiol. 5 ml
1 fiol. 15 ml
1 fiol. 45 ml
Lz
Lz
Lz
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
12328
Pharmachemie B.V.
NL
1349 Carder
Clopidogrelum
tabletki powlekane
75 mg
28 tabl.
84 tabl.
Rp
Rp
Farma-Projekt Sp. z o.o.
16339
Pharmathen S.A.
GR
1350 Cardiacol C
Guttae cardiacae cum
Colae extractum fluidum
krople doustne,
roztwór
Grzegorz Nowakowski
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej "GEMI"
PL
1351 Cardiactiv
Crataegi inflorescentiae
tinctura + Rosmarini
folium extractum
płyn doustny
1352 Cardiacum - Heel
Preparat homeopatyczny
tabletka
1353 Cardiamidum
Nicethamidum
krople doustne,
roztwór
(598 mg +
322 mg)/ml
1 butelka 40 g
OTC Grzegorz Nowakowski
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej "GEMI"
1 butelka 35 ml
1 butelka 100 ml
OTC Krakowskie Zakłady
OTC Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
50 tabl.
250 mg/ml
1 butelka 15 ml
1 butelka 100 ml
Strona 132 z 854
Rp
Biologische Heilmittel
Heel GmbH
OTC Pabianickie Zakłady
OTC Farmaceutyczne Polfa
S.A.
IL-3144/LN
8253
Krakowskie zakłady
Zielarskie Herbapol S.A.
Zakład Produkcyjny w
Wadowicach
IL-3451/LNH Biologische Heilmittel
Heel GmbH
1631
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
PL
D
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
1354 Cardilopin
Amlodipinum
tabletki
2,5 mg
30 tabl.
Rp
Egis Pharmaceuticals Plc
9073
Egis Pharmaceuticals Plc
H
1355 Cardilopin
Amlodipinum
tabletki
5 mg
30 tabl.
Rp
Egis Pharmaceuticals Plc
9074
Egis Pharmaceuticals Plc
H
1356 Cardilopin
Amlodipinum
tabletki
10 mg
30 tabl.
Rp
Egis Pharmaceuticals Plc
9075
Egis Pharmaceuticals Plc
H
1357 Cardin 10
Simvastatinum
tabletki powlekane
10 mg
30 tabl.
Rp
VEDIM Sp. z o.o.
8667
Nycomed Pharma Sp. z
o.o.
Schwarz Pharma Sp. z
o.o.
Nycomed Pharma Sp. z
o.o.
Schwarz Pharma Sp. z
o.o.
Nycomed Pharma Sp. z
o.o.
Schwarz Pharma Sp. z
o.o.
Laboratorium Medycyny
Naturalnej BONIMED
PL
1358 Cardin 20
1359 Cardin 40
Simvastatinum
Simvastatinum
tabletki powlekane
tabletki powlekane
20 mg
30 tabl.
40 mg
30 tabl.
Rp
Rp
VEDIM Sp. z o.o.
VEDIM Sp. z o.o.
8668
8669
PL
PL
PL
PL
PL
1360 Cardiobonisan
Mieszanka ziołowa
zioła do zaparzania
w saszetkach
20 sasz. 5 g
OTC Laboratorium Medycyny
Naturalnej BONIMED
10026
1361 Cardiobonisol
Preparat ziołowy
płyn doustny
1 butelka 40 g
1 butelka 100 g
OTC Laboratorium Medycyny
OTC Naturalnej BONIMED
6578
Laboratorium Medycyny
Naturalnej BONIMED
PL
1362 Cardiofil
Acidum acetylsalicylicum
+ Magnesii oxidum leve
tabletki
60 tabl.
8775
Preparat ziołowy
krople doustne,
roztwór
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
FILOFARM
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
PL
1363 Cardiol C
OTC Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
FILOFARM
OTC Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
1364 Cardiopirin
Acidum acetylsalicylicum
tabletki
0,1 g
30 tabl.
OTC Zakłady Farmaceutyczne
Colfarm S.A.
12926
Zakłady Farmaceutyczne
Colfarm S.A.
PL
1365 Cardiotonic
Crataegi tinctura
+ Valerianae tinctura
płyn doustny
(614 mg +
309 mg)/ml
1 butelka 100 ml
8563
Dexrazoxanum
500 mg
1 fiol.
1367 Cardipen
Perindoprilum
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
tabletki
Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
Novartis Pharmaceuticals
UK Ltd.
PL
1366 Cardioxane
OTC Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
Rp Novartis Pharma GmbH
4 mg
30 tabl.
Rp
1368 Cardura
Doxazosinum
tabletki
1 mg
30 tabl.
1369 Cardura
Doxazosinum
tabletki
2 mg
30 tabl.
100 mg
+ 11,2 mg
1 butelka 40 g
Strona 133 z 854
52
1699
11528
Rp
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne LEK-AM
Sp. z o.o.
Pfizer GmbH
Rp
Pfizer GmbH
3569
3568
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne LEK-AM
Sp. z o.o.
Pfizer Manufacturing
Deutschland GmbH
Pfizer Manufacturing
Deutschland GmbH
PL
PL
GB
PL
D
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
1370 Cardura
Doxazosinum
tabletki
4 mg
30 tabl.
Rp
Pfizer GmbH
3570
1371 Cardura XL
Doxazosinum
4 mg
30 tabl.
100 tabl.
Rp
Rp
Pfizer Europe MA EEIG
4314
1372 Cardura XL
Doxazosinum
8 mg
30 tabl.
100 tabl.
Rp
Rp
Pfizer Europe MA EEIG
1373 Carduus Marianus
Preparat homeopatyczny
tabletki o
zmodyfikowanym
uwalnianiu
tabletki o
modyfikowanym
uwalnianiu
granulki
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Pfizer Manufacturing
Deutschland GmbH
Pfizer Manufacturing
Deutschland GmbH
D
4315
Pfizer Manufacturing
Deutschland GmbH
D
19323
Boiron S.A.
F
D
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
1374 Carduus Marianus
/ Oxalis
1375 Carduus Marianus
/ Oxalis
1376 Carduus Marianus
/ Viscum Mali comp.
1377 Carduus marianus
/ Viscum Mali comp.
1378 Carident
Preparat homeopatyczny
granulki
1 butelka 20 g
OTC WALA Heilmittel GmbH
IL-0862/LNH WALA Heilmittel GmbH
D
Preparat homeopatyczny
roztwór do
wstrzykiwań
granulki
10 amp. 1 ml
50 amp. 1 ml
1 op. 20 g
Rp WALA-Heilmittel GmbH
Rp
OTC WALA-Heilmittel GmbH
IL-0861/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
IL-0859/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
roztwór do
wstrzykiwań
maść
10 amp. 1 ml
50 amp. 1 ml
1 tuba 5 g
Rp
Rp
Rp
WALA-Heilmittel GmbH
IL-0860/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
Chema-Elektromet
Spółdzielnia Pracy
2374
Chema - Elektromet
Spółdzielnia Pracy
PL
1379 Carteabak
Carteololi hydrochloridum krople do oczu,
roztwór
1%
1 butelka 5 ml
1 butelka 10 ml
Rp
Rp
Laboratoires Thea
15249
Laboratoires THISSEN
B
1380 Carteabak
Carteololi hydrochloridum krople do oczu,
roztwór
2%
1 butelka 5 ml
1 butelka 10 ml
Rp
Rp
Laboratoires Thea
15250
Laboratoires THISSEN
B
1381 Carteol LP 2%
Carteololi hydrochloridum krople do oczu
20 mg/ml
1 pojemnik 3 ml
3 pojemniki 3 ml
Rp
Rp
Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH
11830
Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH
Laboratoire Chauvin S.A.
(Aubenas)
D
Artesan Pharma GmbH
& Co. KG
Chanelle Medical
Specifar S.A.
D
1382 Carvedigamma 6,25 mg
Preparat homeopatyczny
Preparat homeopatyczny
Framycetini sulfas
+ Papainum
+ Natrii benzoas
Carvedilolum
tabletki powlekane
(100 mg
+ 150 mg
+ 80 mg)/g
6,25 mg
30 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
Strona 134 z 854
Rp
Rp
Rp
Wörwag Pharma GmbH &
Co. KG
11871
F
IRL
GR
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
1383 Carvedigamma 12,5 mg
1384 Carvedigamma 25 mg
Skład
Carvedilolum
Carvedilolum
Postać
farmaceutyczna
tabletki powlekane
tabletki powlekane
Dawka
12,5 mg
25 mg
1385 Carvedilol-ratiopharm 6,25
Carvedilolum
tabletki
6,25 mg
1386 Carvedilol-ratiopharm 12,5
Carvedilolum
tabletki
12,5 mg
1387 Carvedilol-ratiopharm
25
Carvedilolum
tabletki
25 mg
1388 Carvedilol Teva
Carvedilolum
tabletki
6,25 mg
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
30 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
Rp
Rp
Rp
Wörwag Pharma GmbH &
Co. KG
11870
30 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
Rp
Rp
Rp
Wörwag Pharma GmbH &
Co. KG
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
ratiopharm GmbH
11447
Artesan Pharma GmbH
& Co. KG
Chanelle Medical
Specifar S.A.
Artesan Pharma GmbH
& Co. KG
Chanelle Medical
Specifar S.A.
Merckle GmbH
ratiopharm GmbH
11448
Merckle GmbH
D
ratiopharm GmbH
11410
Merckle GmbH
D
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
11815
Approved Prescription
Services Ltd.
Pharmachemie B.V.
GB
Approved Prescription
Services Ltd.
Pharmachemie B.V.
GB
Approved Prescription
Services Ltd.
Pharmachemie B.V.
GB
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PL
Wielkość opakowania
1391 Carvetrend
Carvedilolum
tabletki
3,125 mg
30 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
14 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
56 tabl.
100 tabl.
14 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
56 tabl.
100 tabl.
14 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
56 tabl.
100 tabl.
30 tabl.
1392 Carvetrend
Carvedilolum
tabletki
6,25 mg
30 tabl.
Rp
1393 Carvetrend
Carvedilolum
tabletki
12,5 mg
30 tabl.
Rp
1394 Carvetrend
Carvedilolum
tabletki
25 mg
30 tabl.
Rp
1389 Carvedilol Teva
1390 Carvedilol Teva
Carvedilolum
Carvedilolum
tabletki
tabletki
12,5 mg
25 mg
Strona 135 z 854
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
11872
11814
11813
10168
10169
10170
10171
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
D
IRL
GR
D
IRL
GR
D
NL
NL
NL
PL
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
1395 Carvewin
Carvedilolum
tabletki powlekane
25 mg
1396 Carvilex
Carvedilolum
tabletki powlekane
6,25 mg
1397 Carvilex
Carvedilolum
tabletki powlekane
1398 Carvilex
Carvedilolum
1399 Casodex
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
28 tabl. w blistrach
28 tabl. w butelce
30 tabl. w blistrach
30 tabl. w butelce
56 tabl. w blistrach
56 tabl. w butelce
30 tabl.
56 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Winthrop Medicaments
12577
Specifar S.A.
GR
Actavis Group
14194
N
NL
GB
PL
12,5 mg
30 tabl.
56 tabl.
Rp
Rp
Actavis Group
14195
tabletki powlekane
25 mg
30 tabl.
56 tabl.
Rp
Rp
Actavis Group
14196
Bicalutamidum
tabletki powlekane
50 mg
28 tabl.
Rp
AstraZeneca UK Ltd.
7333
1400 Casodex
Bicalutamidum
tabletki powlekane
150 mg
28 tabl.
Rp
AstraZeneca UK Ltd.
9799
Actavis Norway A.S.
Alpharma B.V.
Alpharma Ltd.
Biovena Pharma
Sp. z o.o.
Specifar S.A.
Actavis Norway A.S.
Alpharma B.V.
Alpharma Ltd.
Biovena Pharma
Sp. z o.o.
Specifar S.A.
Actavis Norway A.S.
Alpharma B.V.
Alpharma Ltd.
Biovena Pharma
Sp. z o.o.
Specifar S.A.
AstraZeneca UK Ltd.
Corden Pharma GmbH
AstraZeneca UK Ltd.
1401 Castagnus
Agni casti fructus
extractum siccum
tabletki
45 mg
30 tabl.
1402 Castor Equi
Preparat homeopatyczny
granulki
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
1403 Castor Equi
Preparat homeopatyczny
maść
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
1 tuba 20 g
Strona 136 z 854
OTC Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
OTC Boiron S.A.
(4CH15CH)
GR
N
NL
GB
PL
GR
N
NL
GB
PL
GR
GB
D
GB
8269
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
PL
19330
Boiron S.A.
F
IL-6203/LN H Boiron S.A.
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Boiron S.A.
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
1404 Cataflam
Diclofenacum kalicum
proszek do
50 mg
sporządzania
roztworu doustnego
9 sasz.
21 sasz.
30 sasz.
Rp
Rp
Rp
Novartis Pharma GmbH
12927
Novartis Pharma GmbH
D
1405 Cataflam 50
Diclofenacum kalicum
tabletki powlekane
50 mg
10 tabl.
Rp
Novartis Pharma GmbH
3707
Novartis Pharma GmbH
D
1406 Catalet C
Mieszanka alergoidów
pyłku chwastów
zawiesina do
wstrzykiwań
stężenie 1-25
JS/ml,
stężenie 2250 JS/ml,
stężenie 32500 JS/ml
(leczenie
podstawowe)
; stężenie 45000 JS/ml
(leczenie
podtrzymując
e)
1 zestaw: 1 fiol. 2 ml
(stężenie 4) do leczenia
podtrzymującego
1 zestaw: 3 fiol. 2 ml
(stężenie 1-3) do leczenia
podstawowego
Rp
Instytut Biotechnologii
Surowic i Szczepionek
BIOMED S.A.
111
Instytut Biotechnologii
Surowic i Szczepionek
BIOMED S.A.
PL
stężenie 1-25
JS/ml,
stęźenie 2250 JS/ml,
stężenie 32500 JS/ml
(leczenie
podstawowe)
; stężenie 45000 JS/ml
(leczenie
podtrzymując
e)
1 zestaw: 1 fiol. 2 ml
(stężenie 4) do leczenia
podtrzymującego
1 zestaw: 3 fiol. 2 ml
(stężenie 1-3) do leczenia
podstawowego
Rp
Instytut Biotechnologii
Surowic i Szczepionek
BIOMED S.A.
112
Instytut Biotechnologii
Surowic i Szczepionek
BIOMED S.A.
PL
1407 Catalet D
Mieszanki alergoidów
pyłku drzew
zawiesina do
wstrzykiwań
Strona 137 z 854
Rp
Rp
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
1408 Catalet T
1409 Catalin
Skład
Mieszanka alergoidów
pyłku traw
Pirenoxinum
1410 Caulophyllum Thalictroides Preparat homeopatyczny
Postać
farmaceutyczna
zawiesina do
wstrzykiwań
Dawka
Wielkość opakowania
stężenie 1-25
JS/ml,
stęźenie 2250 JS/ml,
stężenie 32500 JS/ml
(leczenie
podstawowe)
; stężenie 45000 JS/ml
(leczenie
podtrzymując
e)
1 zestaw: 1 fiol. 2 ml
(stężenie 4) do leczenia
podtrzymującego
1 zestaw: 3 fiol. 2 ml
(stężenie 1-3) do leczenia
podstawowego
Rp
tabletka i
rozpuszczalnik do
sporządzania kropli
do oczu
0,75 mg
1 tabl. + 15 ml rozp.
Rp
granulki
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
1411 Causticum
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
granulki
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
1412 Caustinerf fort
1413 Cavinton
Lidocainum +
Paraformaldehydum
Vinpocetinum
Kat.
dost.
pasta
roztwór do
wstrzykiwań
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
(370 mg +
1 słoik 4,5 g
460 mg)/g
5 mg/ml
10 amp. 2 ml
Strona 138 z 854
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Instytut Biotechnologii
Surowic i Szczepionek
BIOMED S.A.
110
Instytut Biotechnologii
Surowic i Szczepionek
BIOMED S.A.
PL
Mitsubishi Corporation
S.A. Oddział w Polsce
3343
Farmacol S.A.
PROFARM PS Sp.z o.o.
Senju Pharmaceutical Co.
Ltd.
PL
PL
J
19372
Boiron S.A.
F
19224
Boiron S.A.
F
Rp
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
Rp
Specjalites SEPTODONT
6335
Specjalites SEPTODONT
F
Rp
Gedeon Richter Plc
2967
Gedeon Richter Plc
H
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
1414 Cavinton
Vinpocetinum
tabletki
5 mg
1415 Cavinton Forte
Vinpocetinum
tabletki
10 mg
1416 Cazaprol
Cilazaprilum
tabletki powlekane
1417 Cazaprol
Cilazaprilum
tabletki powlekane
1418 Cazaprol
Cilazaprilum
tabletki powlekane
1419 Cazaprol
Cilazaprilum
tabletki powlekane
1420 Ceanothus Americanus
Preparat homeopatyczny
granulki
Wielkość opakowania
50 tabl.
30 tabl.
90 tabl.
0,5 mg
28 tabl.
30 tabl.
1 mg
28 tabl.
30 tabl.
2,5 mg
28 tabl.
30 tabl.
5 mg
28 tabl.
30 tabl.
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
1421 Ceanothus-Homaccord
Preparat homeopatyczny
1422 Cebion
Acidum ascorbicum
1423 CEBIONmulti
Preparat witaminowy
1424 Ceclor
Cefaclorum
1425 Ceclor
Cefaclorum
krople doustne,
roztwór
krople doustne,
roztwór
krople doustne,
roztwór
granulat do
sporządzania
zawiesiny doustnej
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
1 butelka 30 ml
0,1 g/ml
1 butelka 30 ml
1 op. 10 ml
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Rp
Gedeon Richter Plc
1169
Gedeon Richter Plc
H
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
OTC
(2CH15CH)
Gedeon Richter Plc
10289
Gedeon Richter Plc
H
Krka d.d., Novo mesto
15104
Krka d.d., Novo mesto
SLO
Krka d.d., Novo mesto
15105
Krka d.d., Novo mesto
SLO
Krka d.d., Novo mesto
15106
Krka d.d., Novo mesto
SLO
Krka d.d., Novo mesto
15107
Krka d.d., Novo mesto
SLO
Boiron S.A.
19375
Boiron S.A.
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Biologische Heilmittel
Heel GmbH
OTC Merck Selbstmedikation
GmbH
OTC Merck Selbstmedikation
GmbH
Rp Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
Rp
IL-3520/LNH Biologische Heilmittel
Heel GmbH
2593
Merck KGaA
D
D
8065
Merck KGaA
D
1374
Facta Farmaceutici S.p.A.
I
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
1375
Facta Farmaceutici S.p.A.
I
125 mg/5ml
1 fl. 75 ml zawiesiny
(47,6 g granulatu)
1 fl. 100 ml zawiesiny
(63,47g granulatu)
granulat do
sporządzania
zawiesiny doustnej
250 mg/5ml
1 fl. 75 ml zawiesiny
(47,6 g granulatu)
1 fl. 100 ml zawiesiny
(63,47 g granulatu)
375 mg/5 ml 1 butelka 75 ml
1 butelka 100 ml
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
7759
Facta Farmaceutici S.p.A.
I
250 mg
15 kaps.
Rp
864
Facta Farmaceutici S.p.A.
I
500 mg
15 kaps.
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
701
Facta Farmaceutici S.p.A.
I
1426 Ceclor
Cefaclorum
1427 Ceclor
Cefaclorum
granulat do
sporządzania
zawiesiny doustnej
kapsułki
1428 Ceclor
Cefaclorum
kapsułki
Strona 139 z 854
Rp
Rp
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
1429 Ceclor MR
Cefaclorum
1430 Ceclor MR
Cefaclorum
1431 Ceclor MR
Cefaclorum
1432 Cedax
Ceftibutenum
1433 Cedax
Ceftibutenum
1434 Ceel
Acidum ascorbicum
+ int-rac-alfa-Tocopherylis
acetas
1435 Cefadisiac
Preparat homeopatyczny
1436 Cefaleksyna TZF
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
tabletki powlekane o
przedłużonym
uwalnianiu
tabletki powlekane o
przedłużonym
uwalnianiu
tabletki powlekane o
przedłużonym
uwalnianiu
kapsułki
375 mg
10 tabl.
14 tabl.
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
6765
Facta Farmaceutici S.p.A.
I
500 mg
10 tabl.
14 tabl.
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
6766
Facta Farmaceutici S.p.A.
I
750 mg
10 tabl.
14 tabl.
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
6767
Facta Farmaceutici S.p.A.
I
400 mg
5 kaps.
Rp
Schering-Plough Europe
3679
S.I.F.I S.p.A.
I
proszek do
sporządzania
zawiesiny doustnej
tabletki powlekane
36 mg/ml
1 butelka 30 ml
Rp
Schering-Plough Europe
3678
S.I.F.I S.p.A.
I
50 mg
+ 100 mg
20 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
OTC Grzegorz Nowakowski
OTC Przedsiębiorstwo
OTC Produkcji
Farmaceutycznej "GEMI"
10624
Grzegorz Nowakowski
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej "GEMI"
OTC Cefak KG
OTC
Rp Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Rp Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
OTC Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Cefalexinum
krople doustne,
roztwór
kapsułki twarde
250 mg
1 butelka 50 ml
1 butelka 100 ml
16 kaps.
1437 Cefaleksyna TZF
Cefalexinum
kapsułki twarde
500 mg
16 kaps.
1438 Cefalgin
Paracetamolum
+ Propyphenazonum
+ Coffeinum
tabletki
250 mg
+ 150 mg
+ 50 mg
10 tabl.
1439 Cefazolin Sandoz
Cefazolinum
1g
1 fiol. proszku
10 fiol. proszku
Rp
Rp
Sandoz GmbH
1440 Cefobid
Cefoperazonum
1g
1 fiol.
Lz
Pfizer Europe MA EEIG
1441 Cefotaxime Teva
Cefotaximum
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań i infuzji
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań i infuzji
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
500 mg
1 fiol. 10 ml
5 fiol. 10 ml
10 fiol. 10 ml
Rp
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
Strona 140 z 854
IL-6303/LN H Cefak KG
6571
PL
D
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
PL
4346
Sandoz GmbH
A
650
Pfizer Italia S.r.l
I
6572
3189
11875
Pharmachemie B.V.
PL
PL
NL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
1442 Cefotaxime Teva
Cefotaximum
1443 Cefotaxime Teva
Cefotaximum
1444 Cefotaxim-MIP 1 g
Cefotaximum
1445 Cefotaxim-MIP 2 g
Cefotaximum
1446 Ceftagen
Ceftazidimum
1447 Ceftagen
Ceftazidimum
1448 Ceftagen
Ceftazidimum
1449 Ceftagen
Ceftazidimum
1450 Ceftagen
Ceftazidimum
1451 Ceftagen
Ceftazidimum
1452 Ceftriaxon Kabi 1 g
Ceftriaxonum
Postać
farmaceutyczna
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań i infuzji
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań i infuzji
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
1000 mg
1 fiol. 10 ml
5 fiol. 10 ml
10 fiol. 10 ml
Rp
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
11865
Pharmachemie B.V.
NL
2000 mg
Rp
Rp
Rp
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
11866
Pharmachemie B.V.
NL
MIP Pharma Polska Sp. z
o.o.
10587
Chephasaar, Chemischpharmazeutische Fabrik
GmbH
D
MIP Pharma Polska Sp. z
o.o.
10586
Chephasaar, Chemischpharmazeutische Fabrik
GmbH
D
1g
1 fiol. 10 ml
5 fiol. 10 ml
10 fiol. 10 ml
1 fiol. 10 ml
5 fiol. 10 ml
10 fiol. 10 ml
25 fiol. 10 ml
1 fiol. 10 ml
5 fiol. 10 ml
10 fiol. 10 ml
25 fiol. 10 ml
10 fiol. proszku
Stragen Nordic A/S
15112
MITIM S.r.l.
I
2g
10 fiol. proszku
Rp
Stragen Nordic A/S
15113
MITIM S.r.l.
I
3g
10 fiol. proszku
Rp
Stragen Nordic A/S
15114
MITIM S.r.l.
I
250 mg
10 fiol. proszku
Rp
Stragen Nordic A/S
15109
MITIM S.r.l.
I
500 mg
10 fiol. proszku
Rp
Stragen Nordic A/S
15110
MITIM S.r.l.
I
1000 mg
10 fiol. proszku
Rp
Stragen Nordic A/S
15111
MITIM S.r.l.
I
1g
5 fiol. 1 g
10 fiol. 1 g
Rp
Rp
Fresenius Kabi Polska
Sp. z o.o.
14442
Lebesfal, Laboratorios
Almiro, S.A. (Fresenius
Kabi Group)
P
1g
2g
Strona 141 z 854
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
1453 Ceftriaxon-MIP i.m. 1g
Skład
Ceftriaxonum
1454 Ceftriaxon-MIP i.v./i.m 1 g
Ceftriaxonum
1455 Ceftriaxon-MIP i.v. 2 g
Ceftriaxonum
1456 Ceftriaxone Pliva
Ceftriaxonum
1457 Ceftriaxone Pliva
Ceftriaxonum
1458 Cefuroxime-1A Pharma
Postać
farmaceutyczna
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
domięśniowych
Dawka
1g
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
1 fiol. + 1 amp.
z rozp. 3,5 ml
5 fiol. + 5 amp.
z rozp. 3,5 ml
10 fiol. + 10 amp.
z rozp. 3,5 ml
25 fiol. + 25 amp.
z rozp. 3,5 ml
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
MIP Pharma Polska
Sp. z o.o.
10585
Chephasaar, Chemischpharmazeutische Fabrik
GmbH
D
Rp
Rp
Rp
1g
1 fiol.
5 fiol.
10 fiol.
25 fiol.
Rp
Rp
Rp
Rp
MIP Pharma Polska Sp. z
o.o.
10742
Chephasaar, Chemischpharmazeutische Fabrik
GmbH
D
2g
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
MIP Pharma Polska Sp. z
o.o.
10743
Chephasaar, Chemischpharmazeutische Fabrik
GmbH
D
1g
1 fiol.
5 fiol.
10 fiol.
25 fiol.
1 fiol. 10 ml
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
10811
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PL
2g
1 fiol. 20 ml
Rp
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
10812
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PL
Cefuroximum
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
dożylnych i do
wstrzykiwań
domięśniowych
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
dożylnych
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań i infuzji
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań i infuzji
tabletki drażowane
250 mg
10 tabl.
Rp
1A Pharma GmbH
12806
Sandoz GmbH
A
1459 Cefuroxime-1A Pharma
Cefuroximum
tabletki drażowane
500 mg
10 tabl.
Rp
1A Pharma GmbH
12807
Sandoz GmbH
A
1460 Cefuroxim-MIP 750 mg
Cefuroximum
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań i infuzji
750 mg
10 fiol. 15 ml
Rp
MIP Pharma Polska Sp. z
o.o.
14089
Chephasaar, Chemischpharmazeutische Fabrik
GmbH
D
1461 Cefuroxim-MIP 1500 mg
Cefuroximum
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań i infuzji
1500 mg
10 butelek 100 ml
10 fiol. 50 ml
Rp
Rp
MIP Pharma Polska Sp. z
o.o.
14090
Chephasaar, Chemischpharmazeutische Fabrik
GmbH
D
1462 Celaskon o smaku
mandarynkowym
Acidum ascorbicum
tabletki musujące
0,5 g
14965
Zentiva a.s.
SK
1463 Celaskon o smaku
pomarańczowym
Acidum ascorbicum
tabletki musujące
0,5 g
10 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
10 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
14966
Zentiva a.s.
SK
Strona 142 z 854
OTC Zentiva a.s.
OTC
OTC
OTC Zentiva a.s.
OTC
OTC
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
1464 Celebrex
1465 Celebrex
Skład
Celecoxibum
Celecoxibum
1466 Celestone
Betamethasonum
1467 Celipres 100
Postać
farmaceutyczna
kapsułki
kapsułki
Wielkość opakowania
100 mg
10 kaps.
30 kaps.
200 mg
10 kaps.
30 kaps.
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
Pharmacia Ltd.
Pharmacia Ltd.
Numer
pozwolenia
4703
4704
Wytwórca
Pfizer Manufacturing
Deutschland GmbH
Piramal Healthcare UK
Ltd.
Pfizer Manufacturing
Deutschland GmbH
Piramal Healthcare UK
Ltd.
Schering-Plough Labo
N.V.
Kraj
wytwórcy
D
GB
D
GB
4 mg/ml
1 amp. 1 ml
50 amp. 1 ml
Rp
Rp
Schering-Plough Europe
1214
Celiprololi hydrochloridum tabletki powlekane
100 mg
30 tabl.
Rp
Ranbaxy (Poland)
Sp. z o.o.
9581
Farmacol S.A.
Imed Poland Sp. z o.o.
Ranbaxy Belgium NV
Ranbaxy Ireland Ltd.
PL
PL
B
IRL
1468 Celipres 200
Celiprololi hydrochloridum tabletki powlekane
200 mg
30 tabl.
Rp
Ranbaxy (Poland)
Sp. z o.o.
9582
1469 Cellufluid
Carmellosum natricum
krople do oczu,
roztwór
5 mg/ml
Allergan Pharmaceuticals
Ireland
12281
PL
PL
B
IRL
IRL
1470 Celomix 7,5 mg
Meloxicamum
tabletki
7,5 mg
Actavis Hungary Kft.
14611
1471 Celomix 15 mg
Meloxicamum
tabletki
15 mg
Actavis Hungary Kft.
14612
1472 Cepan
Preparat złożony
krem
5 minimsów 0,4 ml
30 minimsów 0,4 ml
90 minimsów 0,4 ml
20 tabl.
30 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
1 op. 35 g
Farmacol S.A.
Imed Poland Sp. z o.o.
Ranbaxy Belgium NV
Ranbaxy Ireland Ltd.
Allergan Pharmaceuticals
Ireland
Zakłady Farmaceutyczne
"UNIA" Spółdzielnia Pracy
2393
Niche Generics Ltd.
Qualiti Burnley Ltd.
Niche Generics Ltd.
Qualiti Burnley Ltd.
Zakłady Farmaceutyczne
"UNIA" Spółdzielnia Pracy
IRL
GB
IRL
GB
PL
1473 Cepasmel
Allii cepae extractum
fluidum + Allii sativi
extractum
syrop
(608 mg +
1 butelka 125 g
122 mg)/5 ml
OTC Grzegorz Nowakowski
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej "GEMI"
8336
Grzegorz Nowakowski
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej "GEMI"
PL
1474 Cepastil
Allii cepae extractum
fluidum + Allii sativi
extractum
syrop
(608 mg +
1 butelka 125 g
122 mg)/5 ml
OTC Grzegorz Nowakowski
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej "GEMI"
8337
Grzegorz Nowakowski
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej "GEMI"
PL
1475 Cepodem
Cefpodoximum
proszek do
sporządzania
zawiesiny doustnej
40 mg/5 ml
Ranbaxy (Poland)
Sp. z o.o.
10093
Ranbaxy Ireland Ltd.
IRL
tabletki powlekane
100 mg
Ranbaxy (Poland)
Sp. z o.o.
10094
Ranbaxy Ireland Ltd.
IRL
1476 Cepodem 100
Cefpodoximum
roztwór do
wstrzykiwań
Dawka
1 butelka 100 ml
zawiesiny/60 g proszku
1 butelka 50 ml
zawiesiny/30 g proszku
10 tabl.
20 tabl.
Strona 143 z 854
OTC
OTC
OTC
Rp
Rp
Rp
Rp
OTC
Rp
B
Rp
Rp
Rp
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
1477 Cepodem 200
Cefpodoximum
tabletki powlekane
200 mg
10 tabl.
20 tabl.
Rp
Rp
Ranbaxy (Poland)
Sp. z o.o.
10095
Ranbaxy Ireland Ltd.
IRL
1478 Cerazette
Desogestrelum
tabletki powlekane
0,075 mg
28 tabl.
84 tabl.
Rp
Rp
N.V. Organon
9257
N.V. Organon
NL
1479 Cerebellum comp.
Preparat homeopatyczny
granulki
1 op. 20 g
1480 Cerebellum comp.
Preparat homeopatyczny
roztwór do
wstrzykiwań
10 amp. 1 ml
50 amp. 1 ml
Rp
Rp
WALA-Heilmittel GmbH
1481 Cerebrolysin
Celebrolysinum
roztwór do
wstrzykiwań i infuzji
8135
EBEWE Neuro Pharma
GmbH
A
Preparat witaminowy
Baxter Polska Sp. z o.o.
6576
Baxter S.A.
B
1483 Ceroxim
Cefuroximum
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań i infuzji
proszek do
sporządzania
zawiesiny doustnej
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
EBEWE Neuro Pharma
GmbH
1482 Cernevit
215,2 mg/ml 5 amp. 5 ml
5 amp. 10 ml
10 amp. 1 ml
10 fiol.
20 fiol.
125 mg/5 ml 1 op. 50 ml
1 op. 100 ml
Rp
Rp
Ranbaxy (Poland) Sp. z
o.o.
10092
1484 Ceroxim
Cefuroximum
proszek do
sporządzania
zawiesiny doustnej
250 mg/5 ml 1 op. 50 ml
1 op. 100 ml
Rp
Rp
Ranbaxy (Poland) Sp. z
o.o.
10091
Farmacol S.A.
Imed Poland Sp. z o.o.
Ranbaxy Belgium NV
Ranbaxy Ireland Ltd.
Farmacol S.A.
Imed Poland Sp. z o.o.
Ranbaxy Belgium NV
Ranbaxy Laboratories Ltd.
PL
PL
B
IRL
PL
PL
B
IND
1485 Ceroxim
Cefuroximum
tabletki
125 mg
Ranbaxy (Poland) Sp. z
o.o.
10103
1486 Ceroxim
Cefuroximum
tabletki
250 mg
Ranbaxy (Poland) Sp. z
o.o.
10106
1487 Ceroxim
Cefuroximum
tabletki
500 mg
Ranbaxy (Poland) Sp. z
o.o.
10125
1488 Certican tabletki
Everolimus
tabletki
0,25 mg
Novartis Pharma GmbH
11215
Farmacol S.A.
Imed Poland Sp. z o.o.
Ranbaxy Belgium NV
Ranbaxy Ireland Ltd.
Farmacol S.A.
Imed Poland Sp. z o.o.
Ranbaxy Belgium NV
Ranbaxy Ireland Ltd.
Farmacol S.A.
Imed Poland Sp. z o.o.
Ranbaxy Belgium NV
Ranbaxy Ireland Ltd.
Novartis Pharma GmbH
PL
PL
B
IRL
PL
PL
B
IRL
PL
PL
B
IRL
D
1489 Certican tabletki
Everolimus
tabletki
0,5 mg
Novartis Pharma GmbH
11214
Novartis Pharma GmbH
D
1490 Certican tabletki
Everolimus
tabletki
0,75 mg
Novartis Pharma GmbH
11226
Novartis Pharma GmbH
D
1491 Certican tabletki
Everolimus
tabletki
1 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Novartis Pharma GmbH
11227
Novartis Pharma GmbH
D
10 tabl.
10 tabl. (1 x 10)
20 tabl.
20 tabl. (2 x 10)
10 tabl.
10 tabl. (1 x 10)
20 tabl.
20 tabl. (2 x 10)
10 tabl.
10 tabl. (1 x 10)
20 tabl.
20 tabl. (2 x 10)
60 tabl.
100 tabl.
60 tabl.
100 tabl.
60 tabl.
100 tabl.
60 tabl.
Strona 144 z 854
OTC WALA-Heilmittel GmbH
IL-0911/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
IL-0910/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Wielkość opakowania
1492 Certican tabletki do
sporządzania zawiesiny
doustnej
1493 Certican tabletki do
sporządzania zawiesiny
doustnej
1494 Cerutin
Everolimus
1495 CetAlergin
Cetirizini dihydrochloridum krople doustne
10 mg/ml
1496 CetAlergin
Cetirizini dihydrochloridum syrop
1 mg/ml
1497 CetAlergin
Cetirizini dihydrochloridum tabletki powlekane
10 mg
1 butelka 75 ml
1 butelka 150 ml
20 tabl.
1498 CetAlergin Ten
Cetirizini dihydrochloridum tabletki powlekane
10 mg
1499 Cetebe
Acidum ascorbicum
500 mg
1500 Cetelerik
kapsułki o
przedłużonym
uwalnianiu, twarde
Cetirizini dihydrochloridum tabletki powlekane
1501 Cetiozone
Cetirizini dihydrochloridum tabletki powlekane
10 mg
1502 Cetiozone Lab.
Cetirizini dihydrochloridum tabletki powlekane
10 mg
1503 Cetirizine Aurobindo
Cetirizini dihydrochloridum tabletki powlekane
10 mg
1504 Cetyryzyna-EGIS
10 mg
1505 Cetyryzyna-EGIS
Cetirizini dihydrochloridum krople doustne,
roztwór
Cetirizini dihydrochloridum tabletki powlekane
7 tabl.
10 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
100 tabl.
1 butelka 20 ml
10 mg
10 tabl.
1506 Ceuronex
Ropinirolum
tabletki powlekane
0,25 mg
1507 Ceuronex
Ropinirolum
tabletki powlekane
0,5 mg
1508 Ceuronex
Ropinirolum
tabletki powlekane
1 mg
21 tabl.
84 tabl.
21 tabl.
84 tabl.
21 tabl.
84 tabl.
Everolimus
Acidum ascorbicum +
Rutosidum trihydricum
tabletki do
sporządzania
zawiesiny doustnej
tabletki do
sporządzania
zawiesiny doustnej
tabletki powlekane
Dawka
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
0,1 mg
60 tabl.
Rp
Novartis Pharma GmbH
11217
Novartis Pharma GmbH
D
0,25 mg
60 tabl.
Rp
Novartis Pharma GmbH
11216
Novartis Pharma GmbH
D
100 mg
+ 25 mg
25 tabl. w blistrach
25 tabl. w fiolce
100 tabl. w blistrach
100 tabl. w fiolce
125 tabl.
150 tabl.
1 butelka 10 ml
OTC Polfarmex Sp. z o.o.
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
Rp ICN Polfa Rzeszów S.A.
8828
Polfarmex Sp. z o.o.
PL
8571
ICN Polfa Rzeszów S.A.
PL
ICN Polfa Rzeszów S.A.
8570
ICN Polfa Rzeszów S.A.
PL
ICN Polfa Rzeszów S.A.
8726
ICN Polfa Rzeszów S.A.
PL
10 tabl.
OTC ICN Polfa Rzeszów S.A.
15556
ICN Polfa Rzeszów S.A.
PL
10 kaps.
30 kaps.
60 kaps.
20 tabl.
30 tabl.
14 tabl.
21 tabl.
28 tabl.
7 tabl.
OTC
OTC
OTC
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
OTC
4508
D
IRL
10 mg
Strona 145 z 854
Rp
Rp
Rp
GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare Sp.
z o.o.
US Pharmacia Sp. z o.o.
15770
GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare
GmbH&Co.KG
Chanelle Medical
Ozone Laboratories B.V.
12462
POL-NIL S.A.
PL
Ozone Laboratories B.V.
12433
POL-NIL S.A.
PL
AUROBINDO PHARMA
(MALTA) Ltd.
16329
Milpharm Ltd.
GB
Egis Pharmaceuticals Plc
10686
Egis Pharmaceuticals Plc
H
OTC Egis Pharmaceuticals Plc
10788
Egis Pharmaceuticals Plc
H
Orion Corporation
15983
Orion Corporation
FIN
Orion Corporation
15984
Orion Corporation
FIN
Orion Corporation
15985
Orion Corporation
FIN
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
1509 Ceuronex
Ropinirolum
tabletki powlekane
2 mg
21 tabl.
84 tabl.
1510 Ceuronex
Ropinirolum
tabletki powlekane
5 mg
1511 Cevikap
Acidum ascorbicum
100 mg/ml
1512 Cezera
Levocetirizini
dihydrochloridum
krople doustne,
roztwór
tabletki powlekane
21 tabl.
84 tabl.
1 butelka 30 ml
1513 Cezin
Alfuzosini hydrochloridum tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
10 mg
20 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
30 tabl.
1514 Cezin
Alfuzosini hydrochloridum tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
5 mg
20 tabl.
1515 Cezoryn
Valsartanum
tabletki powlekane
40 mg
1516 Cezoryn
Valsartanum
tabletki powlekane
1517 Chamomilla Vulgaris
Preparat homeopatyczny
granulki
5 mg
14 tabl.
28 tabl.
56 tabl.
80 mg
14 tabl.
28 tabl.
56 tabl.
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
1518 Chelidonium Majus
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
granulki
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
Strona 146 z 854
Kat.
dost.
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Orion Corporation
15986
Orion Corporation
FIN
Rp Orion Corporation
Rp
OTC Medana Pharma Terpol
Group S.A.
Rp Krka d.d., Novo mesto
Rp
Rp
Rp Farmacom Spółka z o.o.
15987
Orion Corporation
FIN
9319
Medana Pharma Terpol
Group S.A.
Krka d.d., Novo mesto
PL
14779
SLO
12345
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
Rottendorf Pharma GmbH
PL
D
Farmacom Spółka z o.o.
12344
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
Rottendorf Pharma GmbH
PL
D
Rp Ozone Laboratories B.V.
Rp
Rp
Rp Ozone Laboratories B.V.
Rp
Rp
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
15047
Actavis Ltd.
MT
15045
Actavis Ltd.
MT
19306
Boiron S.A.
F
19358
Boiron S.A.
F
Rp
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
1519 Chelidonium-Homaccord N Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
1 op. 30 ml
1520 Chibroxin
Norfloxacinum
krople do oczu,
roztwór
3 mg/ml
1521 Chimaphila Umbellata
Preparat homeopatyczny
granulki
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
1 butelka 5 ml
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
1522 China Complexe Lehning Nr Preparat homeopatyczny
107
1523 China-Homaccord S
Preparat homeopatyczny
1524 China Rubra
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
krople doustne,
roztwór
granulki
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
1 butelka 30 ml
1 butelka 30 ml
1 butelka 100 ml
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
1525 Chininum Sulfuricum
Preparat homeopatyczny
granulki
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
1526 Chinoplus
Prulifloxacinum
tabletki powlekane
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
600 mg
1 tabl.
2 tabl.
5 tabl.
10 tabl.
Strona 147 z 854
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Heel Polska Sp. z o.o.
Rp
Laboratoires Thea
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
15690
Biologische Heilmittel
Heel GmbH
D
7535
Laboratories Thea
F
19133
Boiron S.A.
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Laboratoires Lehning
IL-2150/LNH Laboratoires Lehning
F
OTC Biologische Heilmittel
OTC Heel GmbH
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
IL-2883/LNH Biologische Heilmittel
Heel GmbH
19292
Boiron S.A.
D
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Boiron S.A.
(4CH15CH)
19303
Boiron S.A.
F
11840
Aziende Chimiche Riunite
Angelini Francesco
A.C.R.A.F. S.p.A.
I
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
Rp
Rp
Rp
Rp
Aziende Chimiche Riunite
Angelini Francesco
A.C.R.A.F. S.p.A.
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
1527 Chirocaine
Levobupivacainum
1528 Chirocaine
Levobupivacainum
1529 Chirocaine
Levobupivacainum
1530 Chloe
Cyproteroni acetas
+ Ethinylestradiolum
Chlorquinaldolum
1531 Chlorchinaldin
1532 Chlorchinaldin H
Postać
farmaceutyczna
roztwór do
wstrzykiwań lub
koncentrat do
sporządzania
roztworu do infuzji
roztwór do
wstrzykiwań lub
koncentrat do
sporządzania
roztworu do infuzji
roztwór do
wstrzykiwań,
koncentrat do
sporządzania
roztworu do infuzji
tabletki powlekane
maść
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
2,5 mg/ml
5 amp. 10 ml
10 amp. 10 ml
20 amp. 10 ml
Lz
Lz
Lz
Abbott S.r.l.
9102
Abbott S.r.l.
I
5 mg/ml
5 amp. 10 ml
10 amp. 10 ml
20 amp. 10 ml
Lz
Lz
Lz
Abbott S.r.l.
9103
Abbott S.r.l.
I
7,5 mg/ml
5 amp. 10 ml
10 amp. 10 ml
20 amp. 10 ml
Lz
Lz
Lz
Abbott S.r.l.
9104
Abbott S.r.l.
I
2 mg
+ 0,035 mg
30 mg/g
28 tabl.
84 tabl.
1 op. 20 g
Rp
Rp
Rp
Zentiva k.s.
11733
Zentiva a.s.
CZ
2976
20 tabl.
9867
Chema Elektromet
Spółdzielnia Pracy
Chema - Elektromet
Spółdzielnia Pracy
ICN Polfa Rzeszów S.A.
PL
1 tuba 5 g
Chema Elektromet
Spółdzielnia Pracy
Rp Chema Elektromet
Spółdzielnia Pracy
OTC ICN Polfa Rzeszów S.A.
20 tabl.
OTC ICN Polfa Rzeszów S.A.
2317
ICN Polfa Rzeszów S.A.
PL
Chlorquinaldolum
+ Hydrocortisoni acetas
Chlorquinaldolum
maść
tabletki do ssania
(30 mg
+ 10 mg)/g
2 mg
Chlorquinaldolum
tabletki do ssania
2 mg
1535 Chlorek strontu 89SrCl2
POLATOM
Strontii (89Sr) chloridi
solutio iniectabilis
roztwór do
wstrzykiwań
37,5 MBq/ml 1 fiol. 10 ml
Lz
Instytut Energii Atomowej
POLATOM
6807
Instytut Energii Atomowej
POLATOM
PL
1536 Chlorocyclinum 3%
Chlortetracyclini
maść
hydrochloridum
Prochlorperazini dimaleas tabletki
30 mg/g
1 tuba 10 g
Rp
2676
20 tabl.
Rp
tabletki powlekane
15 mg
50 mg
Zentiva k.s.
2031
Zentiva k.s.
CZ
200 mg
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
1076
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
PL
1541 Cholagoga II
Preparat ziołowy
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
zioła do zaparzania
Rp
Rp
Rp
Rp
Lz
CZ
tabletki powlekane
30 tabl.
50 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
10 fiol. proszku
2030
1540 Chlorsuccillin
Chlorprothixeni
hydrochloridum
Chlorprothixeni
hydrochloridum
Suxamethonii chloridum
Chema Elektromet
Spółdzielnia Pracy
FarmaceutycznoChemiczna Spółdzielnia
Pracy LABOR
Zentiva k.s.
PL
10 mg
Chema Elektromet
Spółdzielnia Pracy
FarmaceutycznoChemiczna Spółdzielnia
Pracy LABOR
Zentiva k.s.
PL
PL
1542 Cholagoga II fix
Mieszanka ziołowa
Herbapol Lublin S.A.
Herbapol Lublin S.A.
Oddział w Białymstoku
Herbapol Lublin S.A.
Herbapol Lublin S.A.
Oddział w Białymstoku
1533 Chlorchinaldin o smaku
czarnej porzeczki
1534 Chlorchinaldin VP
1537 Chloropernazinum
1538 Chlorprothixen Zentiva
1539 Chlorprothixen Zentiva
zioła do zaparzania
w saszetkach
2747
2027
1 torebka 100 g
OTC Herbapol Lublin S.A.
1960
20 torebek 2 g
30 torebek 2 g
40 torebek 2 g
OTC Herbapol Lublin S.A.
OTC
OTC
4076
Strona 148 z 854
PL
PL
PL
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
1543 Cholagoga III
Mieszanka ziołowa
mieszanka ziołowa
1544 Cholamid
Nicotinylmethylamidum
tabletki
1545 Cholegran
Preparat ziołowy
granulat
1 torebka 80 g
1546 Choleodoron
Preparat homeopatyczny
krople doustne
1 butelka 50 ml
1 butelka 100 ml
1547 Cholesol
Preparat ziołowy
płyn doustny
1 butelka 100 g
1548 Cholesterinum
Preparat homeopatyczny
granulki
500 mg
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
1 op. 100 g
OTC Herbapol Lublin S.A.
30 tabl.
OTC Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
OTC Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
OTC Weleda AG
OTC
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
OTC Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
OTC Boiron S.A.
(4CH15CH)
Numer
pozwolenia
Wytwórca
1961
Herbapol Lublin S.A.
Herbapol Lublin S.A.
Oddział w Białymstoku
1327
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
89
Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
IL-1359/LNH Weleda AG
86
Kraj
wytwórcy
PL
PL
PL
PL
D
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
PL
19378
Boiron S.A.
F
1326
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe
EWA S.A.
PL
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
1549 Cholestil
Hymecromonum
tabletki
200 mg
50 tabl. w blistrach
50 tabl. w pojemniku
1550 Cholinex
Cholini salicylas
pastylki twarde
150 mg
8 pastylek
16 pastylek
24 pastylki
32 pastylek
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
OTC GlaxoSmithKline
OTC Pharmaceuticals S.A.
OTC
OTC
1551 Cholinex
Cholini salicylas
pastylki twarde
150 mg
8 pastylek
16 pastylek.
24 pastylki
32 pastylki
OTC GlaxoSmithKline
OTC Pharmaceuticals S.A.
OTC
OTC
1701
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe
EWA S.A.
PL
1552 Cholisept Intensive
Hexylresorcinolum +
Benzalkonii chloridum
tabletki do ssania
2,5 mg
+ 1,2 mg
10 tabl. w blistrze
10 tabl. w saszetce
12 tabl. w blistrze
16 tabl. w blistrach
20 tabl. w blistrach
24 tabl. w blistrach
OTC GlaxoSmithKline
OTC Consumer Healthcare Sp.
OTC z o.o.
OTC
OTC
OTC
9003
Ernest Jackson&Co Ltd.
GB
Strona 149 z 854
Rp
Rp
8750
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
1553 Cholisept Intensive
Hexylresorcynolum +
Benzalkonii chloridum
tabletki do ssania
1554 Cholitol
Preparat złożony
płyn doustny
1555 Choragon 1500
Gonadotropinum
chorionicum
1556 Choragon 5000
Gonadotropinum
chorionicum
1557 Cicaderma
Preparat ziołowy
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
maść
1558 Cichorium / Pancreas
Preparat homeopatyczny
Comp.
1559 Cichorium / Pancreas comp. Preparat homeopatyczny
1560 Cicuta Virosa
Preparat homeopatyczny
Dawka
2,5 mg
+ 1,2 mg
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
OTC GlaxoSmithKline
OTC Consumer Healthcare Sp.
OTC z o.o.
OTC
OTC
OTC
4950
Ernest Jackson&Co Ltd.
GB
1 butelka 35 ml
OTC Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
Rp Ferring GmbH
6982
PL
8607
Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
Ferring GmbH
8608
Ferring GmbH
D
4949
Boiron S.A.
F
5000 j.m./ml 3 amp. proszku + 3 amp.
rozp.
Rp
Ferring GmbH
D
1 tuba 30 g
OTC Boiron S.A.
1 butelka 20 g
OTC WALA Heilmittel GmbH
IL-0907/LNH WALA Heilmittel GmbH
D
Rp WALA-Heilmittel GmbH
Rp
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
IL-0906/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
10 amp. 1 ml
50 amp. 1 ml
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
Kat.
dost.
10 tabl. w blistrze (1 x 10)
10 tabl. w saszetce
12 tabl. w blistrze (1 x 12)
16 tabl. w blistrach (2 x 8)
20 tabl. w blistrach (2 x 10)
24 tabl. w blistrach (2 x 12)
1500 j.m./ml 3 amp. proszku + 3 amp.
rozp.
granulki
roztwór do
wstrzykiwań
granulki
Wielkość opakowania
Boiron S.A.
F
Ranbaxy (Poland)
Sp. z o.o.
Ranbaxy (Poland)
Sp. z o.o.
7428
Polfarmex S.A.
14049
Imed Poland Sp. z o.o.
Ranbaxy Ireland Ltd.
Imed Poland Sp. z o.o.
Ranbaxy Belgium NV
Ranbaxy Ireland Ltd.
Polfarmex S.A.
PL
IRL
PL
B
IRL
PL
Polfarmex S.A.
14050
Polfarmex S.A.
PL
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
1561 Cifran 250
Ciprofloxacinum
tabletki powlekane
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
250 mg
10 tabl.
1562 Cifran 500
Ciprofloxacinum
tabletki powlekane
500 mg
10 tabl.
Rp
1563 Cilan
Cilazaprilum
tabletki powlekane
0,5 mg
1564 Cilan
Cilazaprilum
tabletki powlekane
1 mg
28 tabl.
30 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Strona 150 z 854
19341
Rp
7429
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
28 tabl.
30 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
21 tabl. w blistrze (1 x 21)
63 tabl. w blistrach (3 x 21)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Polfarmex S.A.
14051
Polfarmex S.A.
PL
Polfarmex S.A.
14052
Polfarmex S.A.
PL
Janssen-Cilag
International N.V.
1281
Janssen Pharmaceutica
N.V.
B
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Sandoz GmbH
11137
Salutas Pharma GmbH
D
Sandoz GmbH
11138
Salutas Pharma GmbH
D
Sandoz GmbH
11139
Salutas Pharma GmbH
D
S.A. Alcon-Couvreur N.V.
9113
S.A. Alcon-Couvreur N.V.
B
Rp
S.A. Alcon-Couvreur N.V.
14263
S.A. Alcon-Couvreur N.V.
B
1565 Cilan
Cilazaprilum
tabletki powlekane
2,5 mg
1566 Cilan
Cilazaprilum
tabletki powlekane
5 mg
1567 Cilest
Norgestimatum
+ Ethinylestradiolum
tabletki
250 mcg
+ 35 mcg
1568 Cilonast
Citalopramum
tabletki powlekane
10 mg
1569 Cilonast
Citalopramum
tabletki powlekane
20 mg
1570 Cilonast
Citalopramum
tabletki powlekane
40 mg
1571 Ciloxan
Ciprofloxacinum
3 mg/ml
1572 Ciloxan
Ciprofloxacinum
krople do oczu,
roztwór
maść do oczu
20 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
56 tabl.
20 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
56 tabl.
20 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
56 tabl.
1 op. 5 ml
3 mg
1 tuba 3,5 g
1573 Cimicifuga-Dagomed 9
Menopauza
1574 Cimicifuga-Homaccord
Preparat homeopatyczny
granulki
Preparat homeopatyczny
1575 Cina
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
granulki
1 op. 7 g
1 butelka 30 ml
1 butelka 100 ml
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
OTC Dagomed-Pharma
Sp. z o.o.
OTC Biologische Heilmittel
OTC Heel GmbH
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Numer
pozwolenia
Wytwórca
12817
Dagomed-Pharma
Sp. z o.o.
IL-2884/LNH Biologische Heilmittel
Heel GmbH
19201
Boiron S.A.
Kraj
wytwórcy
PL
D
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
1576 Cincol
Zinci sulfas
+ Naphazolini nitras
krople do oczu,
roztwór
(2,5 mg
+ 1 mg)/ml
2 op. 5 ml
Rp
1577 Cinep
Lacidipinum
tabletki powlekane
2 mg
28 tabl.
Rp
Strona 151 z 854
Podmiot
odpowiedzialny
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
991
15251
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
1578 Cinep
Lacidipinum
tabletki powlekane
4 mg
28 tabl.
1579 Cineraria Maritima
Preparat homeopatyczny
granulki
5CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 5CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
5CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
50 mg
1580 Cinie 50
Sumatriptanum
tabletki
1581 Cinie 100
Sumatriptanum
tabletki
1582 Cinnabaris
Preparat homeopatyczny
granulki
2 tabl.
4 tabl.
6 tabl.
12 tabl.
100 mg
2 tabl.
3 tabl.
4 tabl.
6 tabl.
12 tabl.
18 tabl.
6CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 6CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
1583 Cinnabaris-Dagomed 3
Stany zapalne zatok,katar
Preparat homeopatyczny
6CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Rp
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
OTC Boiron S.A.
(5CH15CH)
Rp Zentiva k.s.
Rp
Rp
Rp
Rp Zentiva a.s.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
OTC Boiron S.A.
(6CH15CH)
OTC Dagomed-Pharma
Sp. z o.o.
1584 Cinnamomum-Homaccord N Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
1 butelka 30 ml
OTC Biologische Heilmittel
Heel GmbH
1585 Cinnarizinum Aflofarm
tabletki
50 tabl.
50 tabl. (2 x 25)
Strona 152 z 854
Kraj
wytwórcy
PL
19345
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Boiron S.A.
12401
Zentiva k.s.
CZ
12402
Zentiva k.s.
CZ
19300
Boiron S.A.
F
12818
Dagomed-Pharma
Sp. z o.o.
PL
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
1 op. 7 g
25 mg
15252
Wytwórca
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
granulki
Cinnarizinum
Numer
pozwolenia
Rp
Rp
Aflofarm Fabryka Leków
Sp. z o.o.
IL-3522/LNH Biologische Heilmittel
Heel GmbH
11613
Aflofarm Fabryka Leków
Sp. z o.o.
D
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Zentiva a.s.
9673
1586 Cinnarizinum Hasco
Cinnarizinum
tabletki
25 mg
50 tabl.
Rp
1587 Cinnarizinum WZF
Cinnarizinum
tabletki
25 mg
50 tabl.
Rp
1588 Ciphin
Ciprofloxacinum
roztwór do infuzji
1589 Ciphin 250
Ciprofloxacinum
tabletki powlekane
2 mg/ml (100 1 fiol. 50 ml
mg/50 ml;
10 fiol. 100 ml
200 mg/100
ml)
250 mg
10 tabl.
Rp
1590 Ciphin 500
Ciprofloxacinum
tabletki powlekane
500 mg
10 tabl.
1591 Cipramil
Citalopramum
tabletki powlekane
20 mg
1592 Ciprinol
Ciprofloxacinum
1593 Ciprinol
Ciprofloxacinum
koncentrat do
sporządzania
roztworu do infuzji
tabletki powlekane
1594 Ciprinol
Ciprofloxacinum
1595 Ciprobay
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
4993
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Zentiva a.s.
SK
Zentiva a.s.
4990
Zentiva a.s.
SK
Rp
Zentiva a.s.
4991
Zentiva a.s.
SK
Rp
Rp
Rp
H. Lundbeck A/S
8015
H. Lundbeck A/S
DK
10 mg/ml
28 tabl.
56 tabl.
5 amp. 10 ml
Krka d.d., Novo mesto
663
Krka d.d., Novo mesto
SLO
250 mg
10 tabl.
Rp
Krka d.d., Novo mesto
664
Krka d.d., Novo mesto
SLO
tabletki powlekane
500 mg
10 tabl.
Rp
Krka d.d., Novo mesto
662
Krka d.d., Novo mesto
SLO
Ciprofloxacinum
roztwór do infuzji
2 mg/ml
5 butelek 50 ml
5 butelek 100 ml
5 butelek 200 ml
Lz
Lz
Lz
Bayer Schering Pharma
AG
901
Bayer HealthCare AG
D
1596 Ciprobay 250
Ciprofloxacinum
tabletki powlekane
250 mg
D
tabletki powlekane
500 mg
900
Bayer HealthCare AG
D
1598 Ciprobay Uro
Ciprofloxacinum
tabletki powlekane
100 mg
Bayer Schering Pharma
AG
Bayer Schering Pharma
AG
Bayer HealthCare AG
Bayer HealthCare AG
Ciprofloxacinum
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
899
1597 Ciprobay 500
10 tabl.
20 tabl.
10 tabl.
20 tabl.
6 tabl.
6922
Bayer HealthCare AG
D
1599 Ciprofloxacin-1A Pharma
Ciprofloxacinum
tabletki powlekane
250 mg
12383
HEXAL AG
Salutas Pharma GmbH
D
D
Ciprofloxacinum
tabletki powlekane
500 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
1A Pharma GmbH
1600 Ciprofloxacin-1A Pharma
8 tabl.
10 tabl.
16 tabl.
3 tabl.
6 tabl.
10 tabl.
1A Pharma GmbH
12382
HEXAL AG
Salutas Pharma GmbH
D
D
Strona 153 z 854
Lz
Lz
922
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
1601 Ciprofloxacin Kabi
100 mg/50 ml
roztwór do infuzji
Ciprofloxacinum
roztwór do infuzji
100 mg
/50 ml
1 butelka 50 ml
1 worek 100 ml
5 butelek 50 ml
5 worków 100 ml
10 butelek 50 ml
10 worków 100 ml
20 butelek 50 ml
20 worków 100 ml
30 butelek 50 ml
30 worków 100 ml
40 butelek 50 ml
40 worków 100 ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Fresenius Kabi
Deutschland GmbH
12931
Fresenius Kabi Norge AS
Fresenius Kabi Polska
Sp. z o.o. Wytwórnia
Płynów Infuzyjnych
N
PL
1602 Ciprofloxacin Kabi
200 mg/100 ml roztwór do
infuzji
Ciprofloxacinum
roztwór do infuzji
200 mg
/100 ml
1 butelka 100 ml
1 worek 100 ml
5 butelek 100 ml
5 worków 100 ml
10 butelek 100 ml
10 worków 100 ml
20 butelek 100 ml
20 worków 100 ml
30 butelek 100 ml
30 worków 100 ml
40 butelek 100 ml
40 worków 100 ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Fresenius Kabi
Deutschland GmbH
12932
Fresenius Kabi Norge AS
Fresenius Kabi Polska
Sp. z o.o. Wytwórnia
Płynów Infuzyjnych
N
PL
1603 Ciprofloxacin Kabi
400 mg/200 ml roztwór do
infuzji
Ciprofloxacinum
roztwór do infuzji
400 mg
/200 ml
1 butelka 200 ml
1 worek 200 ml
5 butelek 200 ml
5 worków 200 ml
10 butelek 200 ml
10 worków 200 ml
20 butelek 200 ml
20 worków 200 ml
30 butelek 200 ml
30 worków 200 ml
40 butelek 200 ml
40 worków 200 ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Fresenius Kabi
Deutschland GmbH
12933
Fresenius Kabi Norge AS
Fresenius Kabi Polska
Sp. z o.o. Wytwórnia
Płynów Infuzyjnych
N
PL
1604 Ciprofloxacin Redibag
2 mg/ml
Ciprofloxacinum
roztwór do infuzji
2 mg/ml
1 worek 100 ml
1 worek 200 ml
10 worków 100 ml
10 worków 200 ml
20 worków 100 ml
20 worków 200 ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Baxter Polska Sp. z o.o.
14506
Baxter Healthcare S.A.
IRL
Strona 154 z 854
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
1605 Ciprofloxacinum Claris
Ciprofloxacinum
roztwór do infuzji
2 mg/ml
1 butelka 50 ml
1 butelka 100 ml
1 butelka 200 ml
Rp
Rp
Rp
Claris Lifesciences (UK)
Ltd.
14757
Hand-Prod Sp. z o.o.
PL
1606 Cipronex
Ciprofloxacinum
roztwór do infuzji
2 mg/ml
1 poj. 50 ml
1 poj. 100 ml
1 poj. 200 ml
Rp
Rp
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
9488
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
1607 Cipronex
Ciprofloxacinum
tabletki powlekane
250 mg
10 tabl.
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
3085
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
1608 Cipronex
Ciprofloxacinum
tabletki powlekane
500 mg
10 tabl.
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
3086
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
1609 Cipropol
Ciprofloxacinum
tabletki powlekane
250 mg
10 tabl.
Rp
3087
Gedeon Richter Romania
S.A.
RO
1610 Cipropol
Ciprofloxacinum
tabletki powlekane
500 mg
10 tabl.
Rp
7290
Gedeon Richter Romania
S.A.
RO
1611 Ciproteva
Ciprofloxacinum
tabletki powlekane
100 mg
tabletki powlekane
250 mg
1613 Ciproteva
Ciprofloxacinum
tabletki powlekane
500 mg
1614 Ciproteva
Ciprofloxacinum
tabletki powlekane
750 mg
6 tabl.
8 tabl.
10 tabl.
16 tabl.
8 tabl.
10 tabl.
16 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
1615 Circulosan fix
Mieszanka ziołowa
zioła do zaparzania
w saszetkach
1616 Cirkused
Valerianae officinalis
radicis extractum siccum
aquosum
Cetirizini dihydrochloridum
+ Pseudoephedrini
hydrochloridum
tabletka drażowana
Pharmachemie B.V.
TEVA Pharmaceutical
Works Ltd.
Teva UK Ltd.
Pharmachemie B.V.
TEVA Pharmaceutical
Works Ltd.
Teva UK Ltd.
Pharmachemie B.V.
TEVA Pharmaceutical
Works Ltd.
Teva UK Ltd.
Pharmachemie B.V.
TEVA Pharmaceutical
Works Ltd.
Teva UK Ltd.
Herbapol Lublin S.A.
Herbapol Lublin S.A.
Oddział w Białymstoku
Roha Arzneimittel GmbH
NL
H
Ciprofloxacinum
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
12934
1612 Ciproteva
6 tabl.
8 tabl.
10 tabl.
16 tabl.
8 tabl.
10 tabl.
16 tabl.
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
1617 Cirrus
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
12935
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
12936
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
12937
20 sasz. 1,8 g
30 sasz. 1,8 g
OTC Herbapol Lublin S.A.
OTC
140 mg
20 tabl.
40 tabl.
OTC Roha Arzneimittel GmbH
OTC
8096
5 mg
+ 120 mg
6 tabl.
14 tabl.
OTC VEDIM Sp. z o.o.
OTC
10156
Strona 155 z 854
87
PHOENIX Pharma Polska
Sp. z o.o.
UCB Pharma S.A.
UCB Pharma S.p.A.
GB
NL
H
GB
NL
H
GB
NL
H
GB
PL
PL
D
PL
B
I
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
1618 Cisplatin-Ebewe
Cisplatinum
1619 Cisplatin Teva
Cisplatinum
1620 Cisplatin Teva
Cisplatinum
1621 Cistus Canadensis
Preparat homeopatyczny
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
koncentrat do
sporządzania
roztworu do infuzji
koncentrat do
sporządzania
roztworu do infuzji
koncentrat do
sporządzania
roztworu do infuzji
0,5 mg/ml
granulki
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
0,5 mg/ml
1 mg/ml
1 fiol. 20 ml
1 fiol. 50 ml
1 fiol. 100 ml
1 fiol. 20 ml
1 fiol. 50 ml
1 fiol. 100 ml
1 fiol. 10 ml
1 fiol. 50 ml
1 fiol. 100 ml
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Ebewe Pharma GmbH
Nfg. KG
1808
Ebewe Pharma GmbH
Nfg. KG
A
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
15852
Pharmachemie B.V.
NL
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
15853
Pharmachemie B.V.
NL
19173
Boiron S.A.
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
1622 Citabax 10
Citalopramum
tabletki powlekane
10 mg
14 tabl.
28 tabl.
56 tabl.
Rp
Rp
Rp
Ranbaxy (Poland)
Sp. z o.o.
10915
Farmacol S.A.
Imed Poland
Ranbaxy Belgium NV
Ranbaxy Ireland Ltd.
PL
PL
B
IRL
1623 Citabax 20
Citalopramum
tabletki powlekane
20 mg
14 tabl.
28 tabl.
56 tabl.
Rp
Rp
Rp
Ranbaxy (Poland)
Sp. z o.o.
10916
Farmacol S.A.
Imed Poland Sp. z o.o.
Ranbaxy Belgium NV
Ranbaxy Ireland Ltd.
PL
PL
B
IRL
1624 Citabax 40
Citalopramum
tabletki powlekane
40 mg
14 tabl.
28 tabl.
56 tabl.
Rp
Rp
Rp
Ranbaxy (Poland)
Sp. z o.o.
10917
IMED POLAND
Sp. z o.o.
Farmacol S.A.
Ranbaxy Belgium NV
Ranbaxy Ireland Ltd.
PL
10 tabl.
30 tabl.
28 tabl.
98 tabl.
28 tabl.
98 tabl.
28 tabl.
98 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Glenmark
Pharmaceuticals s.r.o.
Laboratorium Galenowe
Lefarm Sp. z o.o.
BMM Pharma AB
14741
BMM Pharma AB
14737
1625 Cital
Citalopramum
tabletki powlekane
20 mg
1626 Citalopram BMM Pharma
Citalopramum
tabletki powlekane
10 mg
1627 Citalopram BMM Pharma
Citalopramum
tabletki powlekane
20 mg
1628 Citalopram BMM Pharma
Citalopramum
tabletki powlekane
40 mg
Strona 156 z 854
8955
14740
Glenmark
Pharmaceuticals sro
Basic Pharma
Manufacturing B.V.
Basic Pharma
Manufacturing B.V.
Basic Pharma
Manufacturing B.V.
PL
B
IRL
CZ
NL
NL
NL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
1629 Citalopram-Egis 10 mg
tabletki powlekane
Citalopramum
tabletki powlekane
10 mg
28 tabl.
Rp
Egis Pharmaceuticals Plc
12239
Egis Pharmaceuticals Plc
Egis Pharmaceuticals Plc
H
H
1630 Citalopram-Egis 20 mg
tabletki powlekane
Citalopramum
tabletki powlekane
20 mg
28 tabl.
Rp
Egis Pharmaceuticals Plc
12240
Egis Pharmaceuticals Plc
Egis Pharmaceuticals Plc
H
H
1631 Citalopram-Egis 40 mg
tabletki powlekane
Citalopramum
tabletki powlekane
40 mg
28 tabl.
Rp
Egis Pharmaceuticals Plc
12243
Egis Pharmaceuticals Plc
Egis Pharmaceuticals Plc
H
H
1632 Citalopram Teva
Citalopramum
tabletki powlekane
10 mg
12719
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
NL
H
Citalopramum
tabletki powlekane
20 mg
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
12720
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
NL
H
1634 Citalopram Teva
Citalopramum
tabletki powlekane
40 mg
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
12721
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
NL
H
1635
1636
1637
1638
Citalopramum
Citalopramum
Citalopramum
Citalopramum
tabletki powlekane
tabletki powlekane
tabletki powlekane
tabletki powlekane
20 mg
40 mg
20 mg
10 mg
STADA Arzneimittel AG
STADA Arzneimittel AG
ratiopharm GmbH
ratiopharm GmbH
11886
11885
10463
11921
STADA Arzneimittel AG
STADA Arzneimittel AG
Merckle GmbH
Merckle GmbH
D
D
D
D
1639 Citaxin
Citalopramum
tabletki powlekane
20 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
1633 Citalopram Teva
14 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
98 tabl.
14 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
98 tabl.
14 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
98 tabl.
28 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
30 tabl.
30 tabl.
28 tabl.
10729
Citalopramum
tabletki powlekane
40 mg
28 tabl.
Rp
1641 Citocartin 100
Articaini hydrochloridum + roztwór do
Adrenalini tartras
wstrzykiwań
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
COSMO S.p.A.
Pierrel S.p.A.
PL
1640 Citaxin
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
Molteni Dental S.r.I
Molteni Dental S.r.I
7887
Citalostad
Citalostad
Citaratio
Citaratio 10
1642 Citocartin 200
1643 Citrokehl
Articaini hydrochloridum + roztwór do
Adrenalini tartras
wstrzykiwań
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
(40 mg
10 wkładów do strzykawek
+ 10 mcg)/ml 1,7 ml
50 wkładów do strzykawek
1,7 ml
40 mg/ml
10 wkładów do strzykawek
+ 5 mcg/ml po 1,7 ml
50 wkładów do strzykawek
po 1,7 ml
1 butelka 100 ml
Strona 157 z 854
Rp
10728
7886
PL
I
I
Rp
Rp
COSMO S.p.A.
Pierrel S.p.A.
I
I
Rp
Rp
Sanum-Kehlbeck GmbH
& Co.KG
IL-4372/LNH Sanum-Kehlbeck GmbH
& Co.KG
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
1644 Citrolyt
Kalii citras
+ Natrii citras
+ Acidum citricum
granulat do
(46,4 g
sporządzania
+ 39,1 g
roztworu doustnego + 14,5 g)
/100 g
1 poj. 220 g
1645 Citronil
Citalopramum
tabletki powlekane
10 mg
1646 Citronil
Citalopramum
tabletki powlekane
20 mg
1647 Citronil
Citalopramum
tabletki powlekane
40 mg
1648 Citropepsin
Pepsinum
płyn doustny
1 mg/g
28 tabl.
98 tabl.
28 tabl.
98 tabl.
28 tabl.
98 tabl.
1 butelka 180 g
1649 Citrus e Fructibus
/ Cydonia e Fructibus
1650 Cladostad 100 mg kapsułki
Preparat homeopatyczny
roztwór do
wstrzykiwań
kapsułki twarde
1651 Clarelux
Itraconazolum
Clobetasoli propionas
maść
100 mg
10 amp. 1 ml
50 amp. 1 ml
4 kaps.
15 kaps.
28 kaps.
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
FILOFARM
2108
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
FILOFARM
PL
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
OTC
Orion Corporation
12662
FIN
Orion Corporation
12663
Orion Corporation
12661
ICN Polfa Rzeszów S.A.
2820
Orion Corporation Orion
Pharma
Orion Corporation Orion
Pharma
Orion Corporation Orion
Pharma
ICN Polfa Rzeszów S.A.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
WALA-Heilmittel GmbH
STADA Arzneimittel AG
Pierre Fabre
Dermatologie
IL-0933/LNH WALA-Heilmittel GmbH
12086
1 tuba 30 g
Loratadinum
tabletki o
+ Pseudoephedrini sulfas przedłużonym
uwalnianiu
1653 Clarithromycin Teva 250 mg Clarithromycinum
tabletki powlekane
tabletki powlekane
5 mg
+ 120 mg
10 tabl.
250 mg
10 tabl.
14 tabl.
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
12241
1654 Clarithromycin Teva 500 mg Clarithromycinum
tabletki powlekane
tabletki powlekane
500 mg
10 tabl.
14 tabl.
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
12242
1655 Claritine
Loratadinum
syrop
1 mg/ml
1 butelka 120 ml
Rp
Schering-Plough Europe
3554
1656 Claritine
Loratadinum
tabletki
10 mg
30 tabl.
Rp
Schering-Plough Europe
1215
1657 Claritine SPE
Loratadinum
tabletki
10 mg
7 tabl.
OTC Schering-Plough Europe
8742
1658 Clarix
Brimonidini tartas
krople do oczu,
roztwór
2 mg/ml
1 butelka 5 ml
2 butelki 5 ml
Strona 158 z 854
Kraj
wytwórcy
Rp
500 mcg/g
1652 Clarinase Activ
Wytwórca
OTC Schering-Plough Europe
Rp
Rp
Sandoz GmbH
15444
7061
14474
FIN
FIN
PL
D
Centrafarm Services B.V.
PharmaCoDane ApS,
STADA Arzneimittel AG
STADA Arzneimittel
GmbH
Sanico N.V.
Stadapharm GmbH
NL
DK
D
A
Pierre Fabre Medicament
Production
Establissement
Progipharm
Schering-Plough Labo
N.V.
F
Approved Prescription
Services Ltd.
Pharmachemie B.V.
Approved Prescription
Services Ltd.
Pharmachemie B.V.
Schering-Plough Labo
N.V.
Schering-Plough Labo
N.V.
Farmar S.A.
Schering-Plough Labo
N.V.
Salutas Pharma GmbH
B
D
B
GB
NL
GB
NL
B
B
GR
B
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
1659 Clemastinum
Clemastinum
tabletki
1 mg
30 tabl.
1660 Clemastinum Aflofarm
Clemastinum
syrop
0,5 mg/5 ml
1 butelka 100 ml
1661 Clemastinum Hasco
Clemastinum
syrop
1 mg/10 ml
1 butelka 100 ml
1662 Clemastinum Hasco
Clemastinum
tabletki
1 mg
7 tabl.
15 tabl.
30 tabl.
1663 Clemastinum WZF
Clemastinum
roztwór do
wstrzykiwań
1 mg/ml
5 amp. 2 ml
1664 Clemastinum WZF
Clemastinum
syrop
1 mg/10 ml
1 butelka 100 ml
1665 Clematis Erecta
Preparat homeopatyczny
granulki
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
1666 Clenil 50
1667 Clenil 250
1668 Clexane
1669 Clexane
Beclometasoni
dipropionas
Beclometasoni
dipropionas
Enoxaparinum natricum
Enoxaparinum natricum
aerozol wziewny,
roztwór
aerozol wziewny,
roztwór
roztwór do
wstrzykiwań
roztwór do
wstrzykiwań
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
50 mcg
1 poj. (200 dawek)
/dawkę
250 mcg
1 poj. (200 dawek)
/dawkę
100 mg/ml
2 amp.-strzyk. 1 ml
10 amp.-strzyk. 1 ml
100 mg/ml
1 fiol. 3 ml
10 fiol. 3 ml
Strona 159 z 854
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Rp
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Rp Aflofarm Farmacja Polska
Sp. z o.o.
Rp Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Rp Przedsiębiorstwo
Rp Produkcji
Rp Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Rp Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Rp Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Numer
pozwolenia
919
9555
11073
11074
918
917
19293
Wytwórca
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Aflofarm Farmacja Polska
Sp z o.o.
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Boiron S.A.
Kraj
wytwórcy
PL
PL
PL
PL
PL
PL
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Torrex Chiesi Pharma
GmbH
Torrex Chiesi Pharma
GmbH
Sanofi-Aventis France
Sanofi-Aventis France
11485
11486
7749
4561
Chiesi Farmaceutici
S.p.A.
Chiesi Farmaceutici
S.p.A.
Chinoin Pharmaceutical
and Chemical Works
Private Co. Ltd.
Sanofi Winthrop
Industrie
Sanofi-Aventis SA
Sanofi-Aventis SA
I
I
H
E
E
E
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
1670 Clexane
1671 Clexane
1672 Clexane
1673 Clexane
Skład
Enoxaparinum natricum
Enoxaparinum natricum
Enoxaparinum natricum
Enoxaparinum natricum
Postać
farmaceutyczna
roztwór do
wstrzykiwań
roztwór do
wstrzykiwań
roztwór do
wstrzykiwań
roztwór do
wstrzykiwań
Dawka
Wielkość opakowania
20 mg/0,2 ml 10 amp.-strzyk. 0,2 ml
40 mg/0,4 ml 10 amp.-strzyk. 0,4 ml
60 mg/0,6 ml 2 amp.-strzyk. 0,6 ml
10 amp.-strzyk. 0,6 ml
80 mg/0,8 ml 2 amp.-strzyk. 0,8 ml
10 amp.-strzyk. 0,8 ml
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
Sanofi-Aventis France
Sanofi-Aventis France
Sanofi-Aventis France
Sanofi-Aventis France
Numer
pozwolenia
483
484
7748
7750
1674 Clexane forte
Enoxaparinum natricum
roztwór do
wstrzykiwań
120 mg
/0,8 ml
10 amp.-strzyk. 0,8 ml
Rp
Aventis Pharma
8914
1675 Clexane forte
Enoxaparinum natricum
roztwór do
wstrzykiwań
150 mg/ml
10 amp.-strzyk. 1 ml
Rp
Aventis Pharma
8915
1676 Climara-50
Estradiolum
system
transdermalny
50 mcg/24 h 4 szt.
(3,8 mg)
Rp
Bayer Schering Pharma
AG
4583
Strona 160 z 854
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Chinoin Pharmaceutical
and Chemical Works
Private Co. Ltd.
Farmaceuticos Rovi S.A.
Italfarmaco S.p.A.
Sanofi Winthrop
Industrie
Sanofi-Aventis SA
H
Chinoin Pharmaceutical
and Chemical Works
Private Co. Ltd.
Farmaceuticos Rovi S.A.
Italfarmaco S.p.A.
Sanofi Winthrop
Industrie
Sanofi-Aventis SA
H
Chinoin Pharmaceutical
and Chemical Works
Private Co. Ltd.
Farmaceuticos Rovi S.A.
Italfarmaco S.p.A.
Sanofi Winthrop
Industrie
Sanofi-Aventis SA
H
Chinoin Pharmaceutical
and Chemical Works
Private Co. Ltd.
Farmaceuticos Rovi S.A.
Italfarmaco S.p.A.
Sanofi Winthrop
Industrie
Sanofi-Aventis SA
H
Sanofi Winthrop
Industrie
Sanofi-Aventis SA
Sanofi Winthrop
Industrie
Sanofi-Aventis SA
Schering GmbH und Co.
Productions KG
F
E
I
F
E
E
I
F
E
E
I
F
E
E
I
F
E
E
F
E
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
1677 Climen
Estradioli valeras
+ Cyproteroni acetas
tabletki powlekane
2 mg (tabl.
21 tabl. (11 + 10)
białe) 2 mg +
1 mg (tabl.
różowe)
Rp
Bayer Schering Pharma
AG
7705
Bayer Schering Pharma
AG
Delpharm Lille SAS
D
F
1678 Clindacin
Clindamycinum
kapsułki twarde
300 mg
16 kaps.
100 kaps.
Rp
Rp
Lannacher Heilmittel
GmbH
7903
Lannacher Heilmittel
GmbH
A
1679 Clindacne
Clindamycinum
żel
10 mg/g
1 tuba 15 g
1 tuba 30 g
Rp
Rp
9238
Clindamycini phosphas
roztwór do
wstrzykiwań
1681 Clindamycin MIP ampułka
Clindamycinum
roztwór do
wstrzykiwań i infuzji
356,46 mg/2 5 amp. 2 ml
ml
5 amp. 4 ml
5 amp. 6 ml
10 amp. 2 ml
10 amp. 4 ml
10 amp. 6 ml
150 mg/ml
1 amp. 2 ml
1 amp. 4 ml
1 amp. 6 ml
5 amp. 2 ml
5 amp.4 ml
5 amp. 6 ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Laboratorium
Farmaceutyczne
Homeofarm Sp. z o.o.
Hameln Pharmceuticals
GmbH
PL
1680 Clindamycin Kabi
Laboratorium
Farmaceutyczne
Homeofarm Sp. z o.o.
Fresenius Kabi Polska
Sp. z o.o.
1682 Clindamycin-MIP 150
Clindamycinum
tabletki powlekane
150 mg
1683 Clindamycin-MIP 300
Clindamycinum
tabletki powlekane
300 mg
1684 Clindamycin-MIP 600
Clindamycinum
tabletki powlekane
600 mg
1685 Clindamycinum Aflofarm
Clindamycinum
żel
10 mg/g
6 tabl.
12 tabl.
16 tabl.
30 tabl.
6 tabl.
12 tabl.
16 tabl.
30 tabl.
6 tabl.
12 tabl.
16 tabl.
30 tabl.
1 tuba 15 g
1 tuba 30 g
1686 Clinimix N9G15E
Preparat odżywczy
1687 Clinimix N9G20E
Preparat odżywczy
Zestaw dwóch
roztworów do
sporządzania
roztworu do infuzji
Zestaw dwóch
roztworów do
sporządzania
roztworu do infuzji
14645
D
MIP Pharma Polska Sp. z
o.o.
10030
Chephasaar, Chemischpharmazeutische Fabrik
GmbH
D
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
MIP Pharma Polska Sp. z
o.o.
10013
Chephasaar, Chemischpharmazeutische Fabrik
GmbH
D
MIP Pharma Polska Sp. z
o.o.
10014
Chephasaar, Chemischpharmazeutische Fabrik
GmbH
D
MIP Pharma Polska Sp. z
o.o.
10015
Chephasaar, Chemischpharmazeutische Fabrik
GmbH
D
Aflofarm Farmacja Polska
Sp z o.o.
10240
Aflofarm Farmacja Polska
Sp z o.o.
PL
4 poj. 2000 ml
6 poj. 1500 ml
8 poj. 1000 ml
Lz
Lz
Lz
Baxter Polska Sp. z o.o.
9955
Baxter Healthcare Ltd.
GB
4 poj. 2000 ml
6 poj. 1500 ml
8 poj. 1000 ml
Lz
Lz
Lz
Baxter Polska Sp. z o.o.
9956
Baxter Healthcare Ltd.
GB
Strona 161 z 854
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
1688 Clinimix N12G20E
Preparat odżywczy
zestaw dwóch
roztworów do
sporządzania
roztworu do infuzji
Zestaw dwóch
roztworów do
sporządzania
roztworu do infuzji
Zestaw dwóch
roztworów do
sporządzania
roztworu do infuzji
emulsja do infuzji
1689 Clinimix N14G30E
Preparat odżywczy
1690 Clinimix N17G35E
Preparat odżywczy
1691 ClinOleic 20%
Soiae oleum + Olivae
oleum
1692 Cliovelle 1 mg/0,5mg
tabletki
Norethisteroni acetas
+ Estradioli valeras
tabletka
1 mg
+ 0,5 mg
1693 Clivarin 1432
Reviparinum natricum
roztwór do
wstrzykiwań
1432 j.m.
aXa/0,25 ml
1694 Clivarin 3436
Reviparinum natricum
roztwór do
wstrzykiwań
3436 j.m.
anty-Xa/0,6
ml (5 726
j.m. antyXa/ml)
1695 Clivarin Multi
Reviparinum natricum
roztwór do
wstrzykiwań
1696 Clobederm
Clobetasoli propionas
1697 Clobederm
Clobetasoli propionas
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
4 poj. 2000 ml
6 poj. 1500 ml
8 poj. 1000 ml
Lz
Lz
Lz
Baxter Polska Sp. z o.o.
9957
Baxter Healthcare Ltd.
GB
4 poj. 2000 ml
6 poj. 1500 ml
8 poj. 1000 ml
Lz
Lz
Lz
Baxter Polska Sp. z o.o.
9958
Baxter Healthcare Ltd.
GB
4 poj. 2000 ml
6 poj. 1500 ml
8 poj. 1000 ml
Lz
Lz
Lz
Baxter Polska Sp. z o.o.
9959
Baxter Healthcare Ltd.
GB
1 butelka 100 ml
1 butelka 250 ml
1 butelka 500 ml
1 butelka 1000 ml
1 poj. 100 ml
1 poj. 1000 ml
1 poj. 250 ml
1 poj. 350 ml
1 poj. 500 ml
28 tabl.
30 tabl.
84 tabl.
90 tabl.
5 amp.-strzyk. 0,25 ml
10 amp.-strzyk. 0,25 ml
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Baxter Polska Sp. z o.o.
9594
Baxter S.A.
B
Dr. Kade
Pharmazeutische Fabrik
GmbH
14066
Dr. Kade
Pharmazeutische Fabrik
GmbH
D
Abbott Laboratories
Poland Sp. z o. o.
6806
Abbott GmbH & Co.KG
D
5 amp.-strzyk. 0,6 ml
10 amp.-strzyk. 0,6 ml
Rp
Rp
Abbott Laboratories
Poland Sp. z o. o.
9976
Abbott GmbH & Co.KG
D
34 356 j.m. 5 fiol. 6 ml
anty-Xa/6 ml
(5 726 j.m.
anty-Xa/ml)
Rp
Abbott Laboratories
Poland Sp. z o. o.
9873
Abbott GmbH & Co.KG
D
krem
0,5 mg/g
1 tuba 25 g
Rp
8677
0,5 mg/g
1 tuba 25 g
Rp
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
PL
maść
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Strona 162 z 854
8678
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
F
1698 Clobex
Clobetasoli propionas
szampon leczniczy
50 mcg/g
1 butelka 60 ml
1 butelka 125 ml
Rp
Rp
Galderma Polska Sp. z
o.o.
12795
Laboratoires GALDERMA
1699 Clodrobon
Dinatrii clodronas
kapsułki twarde
400 mg
120 kaps.
Rp
10861
Clonazepamum
roztwór do
wstrzykiwań
1 mg/ml
10 amp. 1 ml
Rp
1701 Clonazepamum TZF
Clonazepamum
tabletki
0,5 mg
30 tabl.
Rp
1702 Clonazepamum TZF
Clonazepamum
tabletki
2 mg
30 tabl.
Rp
1703 Clopamid VP
Clopamidum
tabletki
20 mg
20 tabl.
Rp
Bayer Schering Pharma
Oy
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
ICN Polfa Rzeszów S.A.
FIN
1700 Clonazepamum TZF
Bayer Schering Pharma
AG
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
ICN Polfa Rzeszów S.A.
1704 Clopidix
Clopidogrelum
tabletki powlekane
75 mg
28 tabl.
Rp
11674
Clopidogrelum
tabletki powlekane
75 mg
MT
Clopidogrelum
tabletki powlekane
75 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
16345
1706 Clopidogrel Jenson
28 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
28 tabl.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne LEK-AM
Sp. z o.o.
Actavis Ltd.
PL
1705 Clopidogrel Actavis
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne LEK-AM
Sp. z o.o.
Actavis Group PTC ehf.
Jenson Pharmaceutical
Services Ltd.
15893
Egis Pharmaceuticals Plc
H
1707 Clopixol
Zuclopenthixolum
tabletki powlekane
10 mg
1267
H. Lundbeck A/S
DK
Zuclopenthixolum
tabletki powlekane
25 mg
H. Lundbeck A/S
1268
H. Lundbeck A/S
DK
1709 Clopixol-Acuphase
Zuclopenthixoli acetas
Rp
Rp
Rp
Rp
Lz
H. Lundbeck A/S
1708 Clopixol
50 tabl.
100 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
5 amp. 1 ml
H. Lundbeck A/S
1269
H. Lundbeck A/S
DK
Rp
Rp
Rp
H. Lundbeck A/S
1892
H. Lundbeck A/S
DK
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
Egis Pharmaceuticals Plc
7558
TEVA Kutno S.A.
PL
7559
TEVA Kutno S.A.
PL
1564
Egis Pharmaceuticals Plc
H
OTC Aflofarm Farmacja Polska
Sp. z o.o.
OTC GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Rp GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
9053
Aflofarm Farmacja Polska
Sp. z o.o.
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
PL
50 mg/ml
1711 Cloranxen
roztwór do
wstrzykiwań
Zuclopenthixoli decanoas roztwór do
wstrzykiwań
Dikalii clorazepas
tabletki
5 mg
1 amp. 1 ml
10 amp. 1 ml
30 tabl.
1712 Cloranxen
Dikalii clorazepas
tabletki
10 mg
30 tabl.
Rp
1713 Clostilbegyt
Clomifeni citras
tabletki
50 mg
10 tabl.
Rp
1714 Clotrimazolum
Clotrimazolum
krem
10 mg/g
1 tuba 20 g
1715 Clotrimazolum GSK
Clotrimazolum
krem
10 mg/g
1 tuba 20 g
1716 Clotrimazolum GSK
Clotrimazolum
tabletki dopochwowe 100 mg
1710 Clopixol-Depot
200 mg/ml
6 tabl.
Strona 163 z 854
1664
1356
1355
1410
3549
3637
PL
PL
PL
PL
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Rp
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Homeofarm Sp. z o.o.
Laboratorium
Farmaceutyczne
Medana Pharma S.A.
1480
1717 Clotrimazolum GSK
Clotrimazolum
tabletki dopochwowe 500 mg
1 tabl.
1718 Clotrimazolum Hasco
Clotrimazolum
krem
10 mg/g
1 tuba 20 g
OTC
1719 Clotrimazolum Homeofarm
Clotrimazolum
krem
10 mg/g
1 tuba 15 g
1 tuba 20 g
OTC
OTC
1720 Clotrimazolum Medana
Clotrimazolum
płyn na skórę
10 mg/ml
1 op. 15 ml
OTC
1721 Clotrimazolum Ziaja
Clotrimazolum
krem
10 mg/g
1 tuba 20 g
1722 Co-amoxicalv Bluefish
tabletki powlekane
roztwór do
wstrzykiwań
875 mg
+ 125 mg
500 mg
+ 125 mg
5000 j.m.
/0,2 ml
14 tabl.
1724 Coaparin
Amoxicillinum
+ Acidum clavulanicum
Amoxicillinum
+ Acidum clavulanicum
Heparinum natricum
1725 Coaparin
Heparinum natricum
roztwór do
wstrzykiwań
5000 j.m.
/0,2 ml
2 amp.-strzyk. 0,2 ml
10 amp.-strzk. 0,2 ml
1726 Coaxil
Tianeptinum
tabletki powlekane
12,5 mg
1727 Co-Bespres
Valsartanum
+ Hydrochlorothiazidum
tabletki powlekane
80 mg
+ 12,5 mg
30 tabl. (2 x 15)
30 tabl. w blistrze
90 tabl.
90 tabl.
14 tabl.
15 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
56 tabl.
60 tabl.
OTC Ziaja Ltd. - Zakład
Produkcji Leków Sp. z
o.o.
Rp Bluefish Pharmaceuticals
AB
Rp Bluefish Pharmaceuticals
Rp AB
Rp Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Rp Warszawskie Zakłady
Rp Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Rp Les Laboratoires Servier
Rp
Lz
Lz
Rp Teva Pharmaceuticals
Rp Polska Sp. z o.o.
Rp
Rp
Rp
Rp
1723 Co-amoxiclav Bluefish
1728 Co-Bespres
Valsartanum
+ Hydrochlorothiazidum
tabletki powlekane
tabletki powlekane
160 mg
+ 25 mg
14 tabl.
21 tabl.
10 amp. 0,2 ml
14 tabl. (1 x 14)
14 tabl. (2 x 7)
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
30 tabl.
56 tabl. (4 x 14)
56 tabl. (8 x 7)
60 tabl.
Strona 164 z 854
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
10823
4078
3495
8219
16164
16163
863
10421
3702
15610
15611
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Homeofarm Sp. z o.o.
Laboratorium
Farmaceutyczne
Medana Pharma S.A.
PL
Ziaja Ltd. - Zakład
Produkcji Leków Sp. z
o.o.
Bluefish Pharmaceuticals
AB
Bluefish Pharmaceuticals
AB
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Les Laboratoires Servier
Industrie
PL
Ivax Pharmaceuticals
s.r.o.
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
Ivax Pharmaceuticals
s.r.o.
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
CZ
PL
PL
PL
S
S
PL
PL
F
NL
H
F
GB
CZ
NL
H
F
GB
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
1729 Cocarboxylasum Jelfa
Cocarboxylasi
hydrochloridum
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
1730 Cocculine
Preparat homeopatyczny
tabletka
1731 Cocculus Indicus
Preparat homeopatyczny
granulki
Dawka
Wielkość opakowania
50 mg
5 amp.
30 tabl.
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
1732 Coccus Cacti
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
granulki
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
Kat.
dost.
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
OTC Boiron S.A.
OTC Boiron S.A.
(5CH15CH)
Numer
pozwolenia
3305
Wytwórca
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
IL-3006/LNH Boiron S.A.
Kraj
wytwórcy
PL
F
19182
Boiron S.A.
F
19157
Boiron S.A.
F
Rp
(2CH4CH;
16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Boiron S.A.
(4CH15CH)
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
1733 Cocois
Pix carbonis
+ Sulfur praecipitatum
+ Acidum salicylicum
maść
(12 g
+4g
+ 2 g)/100 g
1 tuba 40 g
Rp
Central Clinical Ltd.
4608
Bioglan AB
S
1734 Co-Diovan
Valsartanum
+ Hydrochlorothiazidum
Valsartanum
+ Hydrochlorothiazidum
Valsartanum
+ Hydrochlorothiazidum
Valsartanum
+ Hydrochlorothiazidum
Valsartanum
+ Hydrochlorothiazidum
tabletki powlekane
160 mg
+ 12,5 mg
160 mg
+ 25 mg
320 mg
+ 12,5 mg
320 mg
+ 25 mg
80 mg
+ 12,5 mg
14 tabl.
28 tabl.
14 tabl.
28 tabl.
14 tabl.
28 tabl.
14 tabl.
28 tabl.
28 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Novartis Pharma GmbH
8748
Novartis Pharma GmbH
D
Novartis Pharma GmbH
10629
Novartis Pharma GmbH
D
Novartis Pharma GmbH
14866
Novartis Pharma GmbH
D
Novartis Pharma GmbH
14867
Novartis Pharma GmbH
D
Novartis Pharma GmbH
4513
Novartis Pharma GmbH
D
1735 Co-Diovan
1736 Co-Diovan
1737 Co-Diovan
1738 Co-Diovan
tabletki powlekane
tabletki powlekane
tabletki powlekane
tabletki powlekane
Strona 165 z 854
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
1739 Codipar
Paracetamolum
tabletki
500 mg
1740 Codipar 250
Paracetamolum
czopki
250 mg
6 tabl.
12 tabl.
24 tabl.
24 tabl. w pojemniku
50 tabl.
10 szt.
1741 Codipar 500
Paracetamolum
czopki
500 mg
10 szt.
1742 Coffea Cruda
Preparat homeopatyczny
granulki
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
1743 Coffea Tosta
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
granulki
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
1744 Coffecorn forte
Ergotamini tartras
+ Coffeinum
tabletki drażowane
1 mg
+ 100 mg
12 tabl.
1745 Coffecorn mite
Ergotaminum
+ Coffeinum
tabletki drażowane
500 mcg
+ 25 mg
12 tabl.
tabletki
450 mg
+ 50 mg
6 tabl.
8 tabl.
28 tabl.
56 tabl.
28 tabl.
56 tabl.
28 tabl.
1746 Coffepirine Tabletki od bólu Acidum acetylsalicylicum
+ Coffeinum
głowy
1747 Cogiton 5
Donepezili hydrochloridum tabletki powlekane
5 mg
1748 Cogiton 10
Donepezili hydrochloridum tabletki powlekane
10 mg
1749 Cognezil
Donepezili hydrochloridum tabletki powlekane
5 mg
Strona 166 z 854
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC GlaxoSmithKline
OTC Pharmaceuticals S.A.
OTC
OTC
OTC
OTC GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
OTC GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
2578
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
PL
2571
PL
19371
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Boiron S.A.
19269
Boiron S.A.
F
3201
PL
7915
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
FILOFARM
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
FILOFARM
Mercmed Sp. z o.o.
Biofarm Sp. z o.o.
10243
Biofarm Sp. z o.o.
PL
Biofarm Sp. z o.o.
10244
Biofarm Sp. z o.o.
PL
Glenmark
Pharmaceuticals s.r.o.
14797
Synthon B.V.
Synthon Hispania S.L.
NL
E
2572
PL
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
Rp
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
FILOFARM
Rp Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
FILOFARM
OTC Mercmed Sp. z o.o.
OTC
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
2110
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
1750 Cognezil
Donepezili hydrochloridum tabletki powlekane
10 mg
1751 Colchicum Autumnale
Preparat homeopatyczny
3CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki
28 tabl.
granulki w pojemniku 3CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
3CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Rp
Glenmark
Pharmaceuticals s.r.o.
OTC Boiron S.A.
(3CH15CH)
Numer
pozwolenia
14798
19356
Wytwórca
Synthon B.V.
Synthon Hispania S.L.
Boiron S.A.
Kraj
wytwórcy
NL
E
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
1752 Colchicum comp.
Preparat homeopatyczny
granulki
1 op. 20 g
OTC WALA-Heilmittel GmbH
IL-0904/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
1753 Colchicum comp.
Preparat homeopatyczny
maść
1 op. 30 g
OTC WALA-Heilmittel GmbH
IL-0919/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
1754 Colchicum comp.
Preparat homeopatyczny
1755 Coldrex Junior C
Paracetamolum
+ Phenylephrini
hydrochloridum
+ Acidum ascorbicum
roztwór do
wstrzykiwań
proszek do
(300 mg
sporządzania
+ 5 mg
roztworu doustnego + 20 mg)
/sasz.
10 amp. 1 ml
50 amp. 1 ml
5 sasz.
10 sasz.
Rp WALA-Heilmittel GmbH
IL-0905/LNH WALA-Heilmittel GmbH
Rp
OTC GlaxoSmithKline
15138
SmithKline Beecham S.A.
OTC Consumer Healthcare Sp.
z o.o.
1756 Coldrex MaxGrip C
Preparat złożony
tabletki
12 tabl. w blistrze (1 x 12)
12 tabl. w portfeliku
24 tabl. w blistrach (2 x 12)
OTC GlaxoSmithKline
OTC Consumer Healthcare Sp.
OTC z o.o.
2782
GlaxoSmithKline
Dungarvan Ltd.
1757 Coldrex MaxGrip o smaku
cytrynowym
Paracetamolum
+ Phenylephrini
hydrochloridum
+ Acidum ascorbicum
proszek do
(1000 mg
sporządzania
+ 10 mg
roztworu doustnego + 40 mg)
/sasz.
5 sasz.
10 sasz.
OTC GlaxoSmithKline
OTC Consumer Healthcare Sp.
z o.o.
9570
SmithKline Beecham S.A.
E
1758 Coldrex na kaszel
Guaifenesinum
syrop
100 mg/5 ml 1 butelka 100 ml
1 butelka 160 ml
4297
Wrafton Laboratories Ltd.
GB
1759 Coldrex na noc
Paracetamolum
+ Promethazini
hydrochloridum
+ Dextromethorphani
hydrobromidum
syrop
(1000 mg
+ 20 mg
+ 15 mg)
/20 ml
OTC GlaxoSmithKline
OTC Consumer Healthcare Sp.
z o.o.
OTC GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare Sp.
z o.o.
4675
Wrafton Laboratories Ltd.
GB
1760 Coldrex o smaku
cytrynowym
Paracetamolum
+ Phenylephrini
hydrochloridum
+ Acidum ascorbicum
proszek do
(750 mg
5 sasz. 5 g
sporządzania
+ 10 mg
10 sasz. 5 g
roztworu doustnego + 60 mg)/5 g
OTC GlaxoSmithKline
OTC Consumer Healthcare Sp.
z o.o.
1538
SmithKline Beecham S.A.
E
1 butelka 160 ml
Strona 167 z 854
D
E
IRL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
1761 Coldrex o smaku czarnej
porzeczki
1762 Colgate Periogard 0,2%
1763 Colistin TZF
Skład
Paracetamolum
+ Phenylephrini
hydrochloridum
+ Acidum ascorbicum
Chlorhexidini digluconas
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
proszek do
(750 mg
5 sasz. 5 g
sporządzania
+ 10 mg
10 sasz. 5 g
roztworu doustnego + 60 mg)/5 g
OTC GlaxoSmithKline
OTC Consumer Healthcare Sp.
z o.o.
2783
SmithKline Beecham S.A.
E
roztwór do
stosowania w jamie
ustnej
OTC Colgate-Palmolive
(Poland) Sp. z o. o.
14707
Colgate-Palmolive Dental
Health Unit
GABA GmbH
GB
D
2 mg/ml
(0,2%)
1 butelka 300 ml
Colistimethatum natricum proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań, infuzji
lub inhalacji
Colistimethatum natricum proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań, infuzji
lub inhalacji
500 000 j.m. 1 fiol.
20 fiol.
Rp
Rp
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
3664
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
PL
1 000 000
j.m.
1 fiol.
20 fiol.
Rp
Rp
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
3665
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
PL
1765 Colitan
Mesalazinum
czopki
250 mg
10 szt.
Rp
9005
PL
1766 Colitan
Mesalazinum
tabletki dojelitowe
250 mg
1767 Collinsonia Canadensis
Preparat homeopatyczny
granulki
19279
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Boiron S.A.
19205
Boiron S.A.
F
1764 Colistin TZF
50 tabl. w blistrach
50 tabl. w pojemniku
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
1768 Colocynthis
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
granulki
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
Strona 168 z 854
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Rp GlaxoSmithKline
Rp Pharmaceuticals S.A.
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
9248
PL
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Boiron S.A.
(4CH15CH)
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
1769 Colocynthis-Homaccord
Preparat homeopatyczny
1770 Colomycin 1 milion
jednostek
międzynarodowych
1773 Combizym
Colistimethatum natricum proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań, infuzji
lub inhalacji
Colistimethatum natricum proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań, infuzji
lub inhalacji
Brimonidini tartras
krople do oczu
+ Timololum
Pancreatinum
tabletki powlekane
1774 Combudoron
Preparat homeopatyczny
maść
1775 Combudoron
Preparat homeopatyczny
płyn na skórę
1776 Combudoron
Preparat homeopatyczny
żel
1777 Concerta
Methylphenidati
hydrochloridum
1778 Concerta
Methylphenidati
hydrochloridum
1779 Concerta
Methylphenidati
hydrochloridum
1780 Conchae comp.
Preparat homeopatyczny
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
granulki
1781 Conchae comp.
Preparat homeopatyczny
1782 Concor 5
1771 Colomycin 2 miliony
jednostek
międzynarodowych
1772 Combigan
Dawka
krople doustne,
roztwór
Wielkość opakowania
1 butelka 30 ml
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Biologische Heilmittel
Heel GmbH
Numer
pozwolenia
Wytwórca
IL-3524/LNH Biologische Heilmittel
Heel GmbH
Kraj
wytwórcy
D
1000000 j.m. 10 fiol. 10 ml
Rp
Forest Laboratories UK
Ltd.
11969
Forest Laboratories UK
Ltd.
GB
2000000 j.m. 10 fiol. 10 ml
Rp
Forest Laboratories UK
Ltd.
11970
Forest Laboratories UK
Ltd.
GB
Allergan Pharmaceuticals
Ireland
Daiichi Sankyo Europe
GmbH
Weleda AG
12076
(2 mg
+ 5 mg)/ml
220 mg
1 butelka 5 ml
3 butelki 5 ml
20 tabl.
50 tabl.
1 tuba 25 g
Rp
Rp
OTC
OTC
OTC
1 butelka 50 ml
1 butelka 100 ml
1 tuba 25 g
OTC Weleda AG
OTC
OTC Weleda AG
18 mg
30 tabl.
Rpw Janssen-Cilag
International N.V.
14751
Janssen Pharmaceutica
N.V.
B
36 mg
30 tabl.
Rpw Janssen-Cilag
International N.V.
14752
Janssen Pharmaceutica
N.V.
B
54 mg
30 tabl.
Rpw Janssen-Cilag
International N.V.
14753
Janssen Pharmaceutica
N.V.
B
1 op. 20 g
OTC WALA-Heilmittel GmbH
IL-0912/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
IL-0913/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
Bisoprololi fumaras
roztwór do
wstrzykiwań
tabletki powlekane
5 mg
1783 Concor 10
Bisoprololi fumaras
tabletki powlekane
10 mg
1784 Concor Cor 1,25
Bisoprololi fumaras
tabletki powlekane
1,25 mg
10 amp. 1 ml
50 amp. 1 ml
30 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
28 tabl.
56 tabl.
100 tabl.
Strona 169 z 854
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
WALA-Heilmittel GmbH
Allergan Pharmaceuticals
Ireland
2595
Daiichi Sankyo Europe
GmbH
IL-1352/LNH Weleda AG
IRL
D
D
IL-1351/LNH Weleda AG
D
IL-1353/LNH Weleda AG
D
Merck KGaA
3734
Merck KGaA
D
Merck KGaA
3735
Merck KGaA
D
Merck KGaA
8589
Merck KGaA
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
1785 Concor Cor 2,5
Bisoprololi fumaras
tabletki powlekane
2,5 mg
1786 Concor Cor 3,75
Bisoprololi fumaras
tabletki powlekane
3,75 mg
1787 Concor Cor 5
Bisoprololi fumaras
tabletki powlekane
5 mg
1788 Concor Cor 7,5
Bisoprololi fumaras
tabletki powlekane
7,5 mg
1789 Concor Cor 10
Bisoprololi fumaras
tabletki powlekane
10 mg
1790 Condral
Chondroitini natrii sulfas
granulat do
200 mg/g
sporządzania
roztworu doustnego
1791 Condral
Chondroitini natrii sulfas
kapsułki
400 mg
1792 Condyline
Podophyllotoxinum
roztwór na skórę
5 mg/ml
1793 Conium Maculatum
Preparat homeopatyczny
granulki
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
120 mg
1795 Contix
Pantoprazolum
tabletki dojelitowe
20 mg
1796 Contix
Pantoprazolum
tabletki dojelitowe
40 mg
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Merck KGaA
8590
Merck KGaA
D
Merck KGaA
8591
Merck KGaA
D
Merck KGaA
8592
Merck KGaA
D
Merck KGaA
8593
Merck KGaA
D
Merck KGaA
8594
Merck KGaA
D
Societa Prodotti Antibiotici
S.p.A.
1810
Doppel Farmaceutici S.r.l.
I
20 kaps.
40 kaps.
60 kaps.
1 butelka 3,5 ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Societa Prodotti Antibiotici
S.p.A.
1809
Doppel Farmaceutici S.r.l.
I
2995
Astellas Pharma Europe
B.V.
Boiron S.A.
NL
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
kapsułki o
przedłużonym
uwalnianiu, twarde
Numer
pozwolenia
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
krople doustne,
roztwór
Pseudoephedrini
hydrochloridum
Podmiot
odpowiedzialny
28 tabl.
56 tabl.
100 tabl.
28 tabl.
56 tabl.
100 tabl.
28 tabl.
56 tabl.
100 tabl.
28 tabl.
56 tabl.
100 tabl.
28 tabl.
56 tabl.
100 tabl.
20 sasz. 2 g
40 sasz. 2 g
60 sasz. 2 g
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
1794 Contac ZTK
Kat.
dost.
Astellas Pharma Sp. z
o.o.
OTC Boiron S.A.
(4CH15CH)
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
6 kaps. w blistrze
12 kaps. (1 x 12)
12 kaps. (2 x 6)
24 kaps. (2 x 12)
24 kaps. (4 x 6)
14 tabl.
28 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
14 tabl.
28 tabl.
Rp
Rp
Strona 170 z 854
19381
GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare Sp.
z o.o.
14620
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals
GB
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne LEK-AM
Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne LEK-AM
Sp. z o.o.
11288
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne LEK-AM
Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne LEK-AM
Sp. z o.o.
PL
11284
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
1797 Contracid
Pantoprazolum
tabletki dojelitowe
20 mg
7 tabl.
14 tabl. (1 x 14)
14 tabl. (2 x 7)
15 tabl.
20 tabl. (1 x 20)
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
30 tabl. (2 x 15)
30 tabl. w pojemniku
56 tabl. (4 x 14)
60 tabl. (4 x 15)
98 tabl. (7 x 14)
100 tabl. (5 x 20)
100 tabl. w pojemniku
250 tabl. w pojemniku
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Farma-Projekt Sp. z o.o.
14954
Actavis Ltd.
Actavis hf.
MT
IS
1798 Contracid
Pantoprazolum
tabletki dojelitowe
40 mg
7 tabl.
14 tabl. (1 x 14)
14 tabl. (2 x 7)
15 tabl.
20 tabl. (1 x 20)
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
30 tabl. (2 x 15)
30 tabl. w pojemniku
56 tabl. (4 x 14)
60 tabl. (4 x 15)
98 tabl. (7 x 14)
100 tabl. (5 x 20)
100 tabl. w pojemniku
250 tabl. w pojemniku
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Farma-Projekt Sp. z o.o.
14955
Actavis Ltd.
Actavis hf.
MT
IS
1799 Contractubex
Heparinum natricum
+ Allantoinum
+ Allii cepae extractum
żel
(50 j.m.
1 op. 20 g
+ 10 mg
1 op. 50 g
+ 100 mg)/g 1 op. 100 g
3065
Merz Pharma GmbH &
Co. KGaA
D
1800 Controloc
Pantoprazolum
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
40 mg
8330
Nycomed GmbH
D
1 fiol. proszku
5 fiol. proszku
10 fiol. proszku
20 fiol. proszku
Strona 171 z 854
OTC Merz Pharmaceuticals
OTC GmbH
OTC
Rp
Rp
Lz
Lz
Nycomed Pharma
Sp. z o.o.
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
1801 Controloc 20
Pantoprazolum
tabletki dojelitowe
20 mg
14 tabl.
14 tabl. (1 x 14)
14 tabl. (2 x 7)
28 tabl.
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
100 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Nycomed Pharma
Sp. z o.o.
4787
ALTANA Pharma
Oranienburg GmbH
D
1802 Controloc 40
Pantoprazolum
tabletki dojelitowe
40 mg
14 tabl. w blistrach
14 tabl. w blistrze
14 tabl. w butelce
28 tabl. w blistrach
28 tabl. w blistrze
28 tabl. w butelce
100 tabl. w butelce
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Lz
Nycomed Pharma
Sp. z o.o.
6898
ALTANA Pharma
Oranienburg GmbH
D
1803 Convafort
Convallariae extractum
titratum
tabletki drażowane
15,7 mg
30 tabl.
OTC Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
84
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
PL
1804 Convulex
Acidum valproicum
kapsułki miękkie
500 mg
100 kaps.
Rp
238
A
1805 Convulex
Natrii valproas
syrop
50 mg/ml
1 butelka 100 ml
Rp
1806 Convulex 150
Acidum valproicum
kapsułki miękkie
150 mg
100 kaps.
Rp
1807 Convulex 300
Acidum valproicum
kapsułki miękkie
300 mg
100 kaps.
Rp
1808 Copaxone
Glatirameri acetas
20 mg/ml
28 amp.-strzyk.
Rp
1809 Copegus
Ribavirinum
roztwór do
wstrzykiwań
tabletki powlekane
200 mg
Ribavirinum
tabletki powlekane
400 mg
Roche Polska Sp. z o.o.
12768
Roche Polska Sp. z o.o.
1811 Co-Prenessa
2 mg/0,625 mg
tabletki
tert-Butylamini
perindoprilum
+ Indapamidum
tabletki
2 mg
+ 0,625 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
11966
1810 Copegus
28 tabl.
42 tabl.
112 tabl.
168 tabl.
14 tabl.
56 tabl.
30 tabl.
Gerot Pharmazeutika
GmbH
Gerot Pharmazeutika
GmbH
Gerot Pharmazeutika
GmbH
Gerot Pharmazeutika
GmbH
Teva Pharmaceuticals
Europe B.V.
Roche Polska Sp. z o.o.
Krka Polska Sp. z o.o.
14485
Krka Polska Sp. z o.o.
Krka d.d., Novo mesto
PL
SLO
1812 Co-Prenessa
4 mg/1,25 mg
tabletki
tert-Butylamini
perindoprilum
+ Indapamidum
tabletki
4 mg
+ 1,25 mg
30 tabl.
30 tabl.
Rp
Rp
Krka Polska Sp. z o.o.
14486
Krka Polska Sp. z o.o.
Krka d.d., Novo mesto
PL
SLO
Strona 172 z 854
Gerot Pharmazeutika
GmbH
Gerot Pharmazeutika
GmbH
Gerot Pharmazeutika
GmbH
Gerot Pharmazeutika
GmbH
Teva Pharmaceuticals
Ltd.
Roche Polska Sp. z o.o.
239
2443
2444
12562
A
A
A
NL
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
1813 Co-Prestarium
1814 Co-Prestarium
1815 Co-Prestarium
1816 Co-Prestarium
1817 Corallium Rubrum
Skład
Postać
farmaceutyczna
Perindoprilum argininum + tabletki
Amlodipinum
Perindoprilum argininum + tabletki
Amlodipinum
Perindoprilum argininum + tabletki
Amlodipinum
Perindoprilum argininum + tabletki
Amlodipinum
Preparat homeopatyczny
granulki
Dawka
Wielkość opakowania
5 mg + 5 mg 30 tabl.
90 tabl.
5 mg
+ 10 mg
10 mg
+ 5 mg
10 mg
+ 10 mg
30 tabl.
90 tabl.
30 tabl.
90 tabl.
30 tabl.
90 tabl.
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
1818 Corator
Atorvastatinum
krople doustne,
roztwór
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
tabletki powlekane
10 mg
30 tabl. w blistrach
30 tabl. w pojemniku
Strona 173 z 854
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
Les Laboratoires Servier
Les Laboratoires Servier
Les Laboratoires Servier
Les Laboratoires Servier
OTC Boiron S.A.
(4CH15CH)
Numer
pozwolenia
14896
14899
14897
14898
19282
Wytwórca
ANPHARM
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Spółka
Akcyjna
Les Laboratoires Servier
Industrie
Servier (Ireland)
Industries Ltd. (SII)
ANPHARM
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Spółka
Akcyjna
Les Laboratoires Servier
Industrie
Servier (Ireland)
Industries Ltd. (SII)
ANPHARM
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Spółka
Akcyjna
Les Laboratoires Servier
Industrie
Servier (Ireland)
Industries Ltd. (SII)
ANPHARM
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Spółka
Akcyjna
Les Laboratoires Servier
Industrie
Servier (Ireland)
Industries Ltd. (SII)
Boiron S.A.
Kraj
wytwórcy
PL
F
IRL
PL
F
IRL
PL
F
IRL
PL
F
IRL
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
Rp
Rp
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne LEK-AM
Sp. z o.o.
11509
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne LEK-AM
Sp. z o.o.
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
11510
1819 Corator
Atorvastatinum
tabletki powlekane
20 mg
30 tabl. w blistrach
30 tabl. w pojemniku
Rp
Rp
1820 Corator
Atorvastatinum
tabletki powlekane
40 mg
30 tabl. w blistrach
30 tabl. w pojemniku
Rp
Rp
1821 Cordarone
roztwór do
wstrzykiwań
tabletki
50 mg/ml
6 amp. 3 ml
Lz
1822 Cordarone
Amiodaroni
hydrochloridum
Amiodaronum
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne LEK-AM
Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne LEK-AM
Sp. z o.o.
Sanofi-Aventis France
200 mg
30 tabl.
Rp
Sanofi-Aventis France
1823 Cordipin retard
Nifedipinum
20 mg
30 tabl. (2 x 15)
30 tabl. (3 x 10)
Rp
Rp
1824 Corectin 5
Bisoprololi fumaras
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
tabletki powlekane
5 mg
1825 Corectin 10
Bisoprololi fumaras
tabletki powlekane
10 mg
1826 Corhydron 25
Hydrocortisonum
25 mg
1827 Corhydron 100
Hydrocortisonum
100 mg
5 fiol. + 5 amp. rozp.
1828 Corn
Acidum salicylicum
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań lub do
infuzji
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań lub do
infuzji
plaster leczniczy
30 tabl.
60 tabl.
30 mg
60 tabl.
5 fiol. + 5 amp. rozp.
400 mg/ g
4 szt.
1829 Corn and Callus
Acidum salicylicum
+ Camphorae
płyn na skórę
(125 mg +
31,1 mg)/g
1830 Corn/Washproof
Acidum salicylicum
plaster leczniczy
1831 Corneregel
Dexpanthenolum
1832 Corneregel Fluid
1833 Coronal 5
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne LEK-AM
Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne LEK-AM
Sp. z o.o.
Sanofi-Winthrop Industrie
PL
1637
Chinoin Pharmaceutical
and Chemical Works Co.
Ltd.
Sanofi-Winthrop Industrie
H
F
Krka d.d., Novo mesto
2416
Krka d.d., Novo mesto
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Biofarm Sp. z o.o.
10664
Biofarm Sp. z o.o.
PL
Biofarm Sp. z o.o.
10665
Biofarm Sp. z o.o.
PL
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
10476
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
PL
Rp
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
10477
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
PL
OTC SSL International Plc
3383
SSL International Plc
GB
1 butelka 10 ml
OTC SSL International Plc
3180
SSL International Plc
GB
400 mg/g
4 szt.
OTC SSL International Plc
3181
SSL International Plc
GB
żel do oczu
50 mg/g
1 tuba 5 g
1 tuba 10 g
Rp
Rp
Dr. Gerhard Mann Chem.pharm. Fabrik GmbH
6561
Dr. Gerhard Mann Chem.pharm. Fabrik GmbH
D
Dexpanthenolum
krople do oczu,
roztwór
50 mg/ml
1 butelka 10 ml
3 butelki 10 ml
Rp
Rp
Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH
11303
Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH
D
Bisoprololi fumaras
tabletki powlekane
5 mg
30 tabl.
60 tabl.
100 tabl.
Rp
Rp
Rp
Zentiva a.s.
14323
Zentiva a.s.
Strona 174 z 854
11511
1636
PL
F
SLO
SK
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
1834 Coronal 10
Bisoprololi fumaras
tabletki powlekane
10 mg
1835 Corotrope
Milrinonum
roztwór do
wstrzykiwań
1 mg/ml
1836 Corr 10
Simvastatinum
tabletki powlekane
10 mg
1837 Corr 20
Simvastatinum
tabletki powlekane
20 mg
1838 Corr 40
Simvastatinum
tabletki powlekane
40 mg
1839 Corsodyl
Chlorhexidinum
gluconatum
płyn do płukania
jamy ustnej
0,2% w/v
1840 Cortare
Beclometasoni
dipropionas
aerozol inhalacyjny, 100 mcg
roztwór
/dawkę inh.
1 op. (2 poj. po 200 dawek)
1 op. 200 dawek
1 op. 200 dawek
1841 Cortare
Beclometasoni
dipropionas
aerozol inhalacyjny, 250 mcg
roztwór
/dawkę inh.
1842 Cortineff
Fludrocortisoni acetas
tabletki
100 mcg
1 op. 200 dawek
1 op. 200 dawek
2 op. 200 dawek
20 tabl.
1843 Cortineff ophtalm. 0,1%
Fludrocortisoni acetas
maść do oczu
1 mg/g
1 tuba 3 g
1844 Coryol
Carvedilolum
tabletki
6,25 mg
30 tabl.
1845 Coryol 3,125 mg
Carvedilolum
tabletki
3,125 mg
20 tabl.
30 tabl.
Rp
Rp
Krka d.d., Novo mesto
1846 Coryol 12,5 mg
Carvedilolum
tabletki
12,5 mg
20 tabl.
30 tabl.
Rp
Rp
Krka d.d., Novo mesto
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
30 tabl.
60 tabl.
100 tabl.
10 amp. 10 ml
Rp
Rp
Rp
Lz
Zentiva a.s.
14324
Zentiva a.s.
Sanofi-Aventis France
4705
Sanofi-Winthrop Industrie
30 tabl. w blistrach
30 tabl. w pojemniku
60 tabl.
90 tabl.
30 tabl. w blistrach (3 x 10)
30 tabl. w pojemniku
60 tabl. w blistrach (6 x 10)
90 tabl. w blistrach (9 x 10)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Sandoz GmbH
12438
LEK
LEK S.A.
Salutas Pharma GmbH
SLO
PL
D
Sandoz GmbH
12447
LEK
LEK S.A.
Salutas Pharma GmbH
SLO
PL
D
12446
LEK
LEK S.A.
Salutas Pharma GmbH
SLO
PL
D
13030
SmithKline Beecham
Consumer Healthcare
GB
9086
Ivax Pharmaceuticals
Ireland
IRL
9087
Ivax Pharmaceuticals
Ireland
IRL
1703
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Krka d.d., Novo mesto
PL
SLO
11393
Krka d.d., Novo mesto
Merckle GmbH
Millmount Healthcare Ltd.
SLO
D
IRL
11391
Krka d.d., Novo mesto
Merckle GmbH
Millmount Healthcare Ltd.
SLO
D
IRL
30 tabl. w blistrach
30 tabl. w pojemniku
60 tabl.
90 tabl.
1 butelka 300 ml
Strona 175 z 854
Rp Sandoz GmbH
Rp
Rp
Rp
OTC GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare Sp.
z o.o.
Rp Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
Rp
Rp
Rp Teva Pharmaceuticals
Rp Polska Sp. z o.o.
Rp
Rp Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Rp Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Rp Krka d.d., Novo mesto
1049
9833
SK
F
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
1847 Coryol 25 mg
Carvedilolum
tabletki
25 mg
1848 Coryzalia
Preparat homeopatyczny
tabletka powlekana
1849 CosmoFer
Ferri hydroxidum
dextranum
roztwór do
wstrzykiwań i infuzji
50 mg
Fe3+/ml
1850 Cosopt
Dorzolamidum
+ Timololum
Valsartanum
+ Hydrochlorothiazidum
krople do oczu,
roztwór
tabletki powlekane
(20 mg
+ 5 mg)/ml
80 mg
+ 12,5 mg
1852 Co-Valsacor
Valsartanum
+ Hydrochlorothiazidum
tabletki powlekane
160 mg
+ 12,5 mg
1853 Co-Valsacor
Valsartanum
+ Hydrochlorothiazidum
tabletki powlekane
160 mg
+ 25 mg
1854 Coverex
tabletki
4 mg
1855 Coxalgan
tert-Butylamini
perindoprilum
Nabumetonum
tabletki powlekane
1856 Coxeton
Nabumetonum
1857 Coxtral
Wielkość opakowania
20 tabl.
30 tabl.
40 tabl.
Kat.
dost.
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
Krka d.d., Novo mesto
OTC Boiron S.A.
Numer
pozwolenia
11392
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Krka d.d., Novo mesto
Merckle GmbH
Millmount Healthcare Ltd.
Scanpharm A/S
SLO
D
IRL
DK
IL-3010/LNH Boiron S.A.
F
2 amp. 10 ml
5 amp. 2 ml
10 amp. 2 ml
1 butelka typu
occumeter 5 ml
28 tabl.
56 tabl.
98 tabl.
28 tabl.
56 tabl.
98 tabl.
28 tabl.
56 tabl.
98 tabl.
30 tabl.
Lz
Lz
Lz
Rp
Pharmacosmos A/S
10630
Pharmacosmos A/S
MSD Polska Sp. z o.o.
4424
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Krka d.d., Novo mesto
16075
laboratoires Merck Sharp
& Dohme
Krka d.d., Novo mesto
TAD Pharma GmbH
SLO
D
Krka d.d., Novo mesto
16076
Krka d.d., Novo mesto
TAD Pharma GmbH
SLO
D
Krka d.d., Novo mesto
16077
Krka d.d., Novo mesto
TAD Pharma GmbH
SLO
D
Egis Pharmaceuticals Plc
8367
Egis Pharmaceuticals Plc
H
500 mg
30 tabl.
60 tabl.
Rp
Rp
9438
500 mg
Nimesulidum
tabletki
100 mg
20 tabl.
20 tabl. w pojemniku
30 tabl.
30 tabl. w pojemniku
10 tabl.
30 tabl.
100 tabl. w butelce
100 tabl. w butelce HDPE
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
ANPHARM
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Spółka
Akcyjna
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
PL
tabletki powlekane
ANPHARM
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Spółka
Akcyjna
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Zentiva k.s.
12235
Zentiva k.s.
CZ
1858 Cozaar
Losartanum kalicum
500 mg
1 zestaw do sporządzania
200 ml zawiesiny doustnej
Rp
MSD Polska Sp. z o.o.
15457
Merck Sharp & Dohme
B.V.
NL
1859 Cozaar
Losartanum kalicum
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
zawiesiny doustnej
tabletki powlekane
12,5 mg
21 tabl.
Rp
MSD Polska Sp. z o.o.
9978
NL
1860 Cozaar
Losartanum kalicum
tabletki powlekane
50 mg
28 tabl.
Rp
MSD Polska Sp. z o.o.
6744
1861 Cozaar
Losartanum kalicum
tabletki powlekane
100 mg
14 tabl.
28 tabl.
Rp
Rp
MSD Polska Sp. z o.o.
10734
Merck Sharp & Dohme
B.V.
Merck Sharp & Dohme
B.V.
Merck Sharp & Dohme
B.V.
1851 Co-Valsacor
Strona 176 z 854
9970
DK
F
PL
NL
NL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
1862 Cralonin
Preparat homeopatyczny
1863 Crataegus / Cor Comp.
Preparat homeopatyczny
1864 Crataegus / Cor comp.
Preparat homeopatyczny
1865 Crataegus Oxyacantha
Preparat homeopatyczny
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
krople doustne,
roztwór
granulki
roztwór do
wstrzykiwań
granulki
1 butelka 30 ml
1 butelka 100 ml
1 op. 20 g
10 amp. 1 ml
50 amp. 1 ml
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
OTC Biologische Heilmittel
OTC Heel GmbH
OTC WALA-Heilmittel GmbH
IL-2882/LNH Biologische Heilmittel
Heel GmbH
IL-0915/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
Rp WALA-Heilmittel GmbH
Rp
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
IL-0914/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
D
19290
Boiron S.A.
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
1866 Cratonic
Crataegi inflorescentiae
extractum spissum
tabletki powlekane
124,8 mg
30 tabl.
OTC Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
9355
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
PL
1867 Cravisol
Crataegi inflorescentiae
intractum
+ Melissae herbae
intractum
+ Visci herbae intractum
Dexamethasoni acetas
+ Thymolum
płyn doustny
(2,313 g
+ 1,601 g
+ 0,694 g)
/5 ml
1 butelka 100 ml
OTC Phytopharm Klęka S.A.
625
Phytopharm Klęka S.A.
PL
roztwór dentystyczny (1,11 mg +
50 mg)/g
1 butelka 13 ml
OTC Septodont
890
Septodont
F
Rosuvastatinum
tabletki powlekane
14 tabl.
28 tabl.
AstraZeneca AB
AstraZeneca
Farmaceutica Spain S.A.
AstraZeneca GmbH
AstraZeneca Reims
AstraZeneca UK Ltd.
NV AstraZeneca SA
S
E
1868 Cresophene
1869 Crestor
1870 Crestor
Rosuvastatinum
tabletki powlekane
5 mg
10 mg
14 tabl.
28 tabl.
Strona 177 z 854
Rp
Rp
Rp
Rp
AstraZeneca AB
AstraZeneca AB
15134
15135
AstraZeneca AB
AstraZeneca
Farmaceutica Spain S.A.
AstraZeneca GmbH
AstraZeneca Reims
AstraZeneca UK Ltd.
Corden Pharma GmbH
NV AstraZeneca SA
D
F
GB
B
S
E
D
F
GB
D
B
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
1871 Crestor
1872 Crestor
1873 Crocus Sativus
Skład
Postać
farmaceutyczna
Rosuvastatinum
tabletki powlekane
Rosuvastatinum
Preparat homeopatyczny
tabletki powlekane
granulki
Dawka
20 mg
40 mg
Wielkość opakowania
14 tabl.
28 tabl.
14 tabl.
28 tabl.
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
1874 Crohnax
Mesalazinum
czopki
1875 CromoHexal
Natrii cromoglicas
aerozol do nosa,
roztwór
1876 Cromoxal
Natrii cromoglicas
roztwór do
nebulizacji
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
250 mg
30 szt.
2,8 mg
/dawkę
donosową
10 mg/ml
2 poj. 15 ml
50 amp. 2 ml
Strona 178 z 854
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
AstraZeneca AB
AstraZeneca AB
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Numer
pozwolenia
15136
15137
Wytwórca
AstraZeneca AB
AstraZeneca
Farmaceutica Spain S.A.
AstraZeneca GmbH
AstraZeneca Reims
AstraZeneca UK Ltd.
Corden Pharma GmbH
NV AstraZeneca SA
AstraZeneca AB
AstraZeneca
Farmaceutica Spain S.A.
AstraZeneca GmbH
AstraZeneca Reims
AstraZeneca UK Ltd.
Corden Pharma GmbH
NV AstraZeneca SA
Kraj
wytwórcy
S
E
D
F
GB
D
B
S
E
D
F
GB
D
B
19264
Boiron S.A.
F
10740
Farmina Sp. z o.o.
PL
3464
Salutas Pharma GmbH
D
3753
Salutas Pharma GmbH
D
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
Rp
Farmina Sp. z o.o.
OTC Sandoz GmbH
Rp
Sandoz GmbH
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
1877 Crotalus Horridus
Skład
Preparat homeopatyczny
Postać
farmaceutyczna
granulki
Dawka
Wielkość opakowania
6CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 6CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
6CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
1878 Crotamiton
Crotamitonum
maść
100 mg/g
1 tuba 40 g
1879 Crotamiton Farmapol
Crotamitonum
płyn do stosowania
na skórę
100 mg/g
1 fl. 100 g
1880 Croton Tiglium
Preparat homeopatyczny
granulki
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
250 mg
1881 Cuprenil
Penicillaminum
tabletki powlekane
1882 Cuprum Aceticum
Preparat homeopatyczny
granulki
30 tabl.
100 tabl.
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
1883 Cuprum Aceticum comp.
Preparat homeopatyczny
roztwór do
wstrzykiwań
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
10 amp. 1 ml
50 amp. 1 ml
Strona 179 z 854
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Boiron S.A.
(6CH15CH)
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
19215
Boiron S.A.
F
2633
PL
19304
Zakład ChemicznoFarmaceutyczny
"Farmapol" Sp. z o.o.
Zakład ChemicznoFarmaceutyczny
"Farmapol" Sp. z o.o.
Boiron S.A.
1262
TEVA Kutno S.A.
PL
19167
Boiron S.A.
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
Rp
Zakład ChemicznoFarmaceutyczny
"Farmapol" Sp. z o.o.
Rp Zakład ChemicznoFarmaceutyczny
"Farmapol" Sp. z o.o.
OTC Boiron S.A.
(4CH15CH)
2634
PL
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
Rp Teva Pharmaceuticals
Rp Polska Sp. z o.o.
OTC Boiron S.A.
(4CH15CH)
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
Rp
Rp
WALA-Heilmittel GmbH
IL-0932/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
1884 Cuprum Arsenicosum
Skład
Preparat homeopatyczny
Postać
farmaceutyczna
granulki
Dawka
Wielkość opakowania
6CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 6CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
1885 Cuprum Metallicum
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
6CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
granulki
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
1886 Cuprum Oxydatum Nigrum
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
granulki
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
Kat.
dost.
OTC Boiron S.A.
(6CH15CH)
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
19249
Boiron S.A.
F
19190
Boiron S.A.
F
19176
Boiron S.A.
F
14709
Catalent France Beinheim
SA
Catalent France Beinheim
SA
Catalent France Beinheim
SA
Catalent France Beinheim
SA
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Boiron S.A.
(4CH15CH)
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Boiron S.A.
(4CH15CH)
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
1887 Curacne
Isotretinoinum
kapsułki miękkie
40 mg
30 kaps.
Rp
1888 Curacne 5 mg
Isotretinoinum
kapsułki elastyczne
5 mg
30 kaps.
Rp
1889 Curacne 10 mg
Isotretinoinum
kapsułki elastyczne
10 mg
30 kaps.
Rp
1890 Curacne 20 mg
Isotretinoinum
kapsułki elastyczne
20 mg
30 kaps.
Rp
Strona 180 z 854
Podmiot
odpowiedzialny
Pierre Fabre
Dermatologie
Pierre Fabre
Dermatologie
Pierre Fabre
Dermatologie
Pierre Fabre
Dermatologie
11920
11919
11918
F
F
F
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
1891 Curam
1892 Curam
Skład
Amoxicillinum
+ Acidum clavulanicum
Amoxicillinum
+ Acidum clavulanicum
Postać
farmaceutyczna
proszek do
sporządzania
zawiesiny doustnej
proszek do
sporządzania
zawiesiny doustnej
Dawka
Wielkość opakowania
(125 mg +
31,25 mg)/5
ml
Kat.
dost.
1 butelka 100 ml
(9 g proszku)
1 butelka 60 ml
(5,4 g proszku)
312,5 mg
1 butelka 100 ml
/5ml
(12,5 g proszku)
1 butelka 60 ml
(7,5 g proszku)
(400 mg + 57 1 op. 35 ml
mg)/5 ml
1 op. 70 ml
1 op. 140 ml
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
1 A Pharma GmbH
4509
Sandoz GmbH
A
1 A Pharma GmbH
4510
Biochemie GmbH
D
Rp
Rp
Rp
1 A Pharma GmbH
10164
Lek Pharmaceuticals d.d.
Rp
Rp
Rp
1893 Curam
Amoxicillinum
+ Acidum clavulanicum
proszek do
sporządzania
zawiesiny doustnej
1894 Curam
Amoxicillinum
+ Acidum clavulanicum
tabletki powlekane
250 mg
+ 125 mg
21 tabl.
Rp
1 A Pharma GmbH
9142
Sandoz GmbH
A
1895 Curam
Amoxicillinum
+ Acidum clavulanicum
tabletki powlekane
875 mg
+ 125 mg
14 tabl.
Rp
1A Pharma GmbH
11482
Sandoz GmbH
A
1896 Curare
Preparat homeopatyczny
granulki
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
19141
Boiron S.A.
F
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
OTC Boiron S.A.
(5CH15CH)
SLO
Rp
(4CH;
16CH200CH
; 6KCMK)
1897 Curatoderm
Tacalcitolum
monohydricum
emulsja na skórę
4,17 mcg/g
1 butelka 20 g
Rp
Almirall Hermal GmbH
11057
Almirall Hermal GmbH
D
1898 Curatoderm
Tacalcitolum
maść
4,17 mcg/g
7323
Almirall Hermal GmbH
D
Surfactantum
80 mg/ml
Chiesi Farmaceutici
S.p.A.
7648
Chiesi Farmaceutici
S.p.A.
I
1900 Curosurf
Surfactantum
80 mg/ml
1 fiol. 3 ml
2 fiol. 1,5 ml
Lz
Lz
Chiesi Farmaceutici
S.p.A.
7647
Chiesi Farmaceutici
S.p.A.
I
1901 Cusi Erythromycin 0,5%
Erythromycinum
zawiesina do
stosowania
dotchawiczego i
dooskrzelowego
zawiesina do
stosowania
dotchawiczego i
dooskrzelowego
maść do oczu
Rp
Rp
Lz
Almirall Hermal GmbH
1899 Curosurf
1 op. 20 g
1 op. 60 g
2 fiol. 1,5 ml
5 mg/g
1 op. 3,5 g
Rp
Alcon Cusi S.A.
1880
Alcon Cusi S.A.
E
1902 Cusicrom 4%
Natrii cromoglicas
krople do oczu
40 mg/ml
1 butelka 10 ml
Rp
Alcon Cusi S.A.
1878
Alcon Cusi S.A.
E
1903 Cusimolol 0,5%
Timololum
krople do oczu,
roztwór
5 mg/ml
1 butelka 5 ml
Rp
Alcon Cusi S.A.
1877
Alcon Cusi S.A.
E
Strona 181 z 854
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
1904 Cutivate
1905 Cutivate
1906 Cyclamen Europaeum
Skład
Fluticasoni propionas
Fluticasoni propionas
Preparat homeopatyczny
Postać
farmaceutyczna
krem
maść
granulki
Dawka
Wielkość opakowania
0,5 mg/g
0,05 mg/g
Rusci aculeati extractum
siccum
Podmiot
odpowiedzialny
1 op. 15 g
1 op. 30 g
1 op. 50 g
1 op. 100 g
Rp
Rp
Rp
Rp
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
1 op. 15 g
1 op. 30 g
1 op. 50 g
1 op. 100 g
Rp
Rp
Rp
Rp
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
1907 Cyclo 3 Fort
Kat.
dost.
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
kapsułki twarde
150 mg
30 kaps.
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Numer
pozwolenia
3650
3651
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Glaxo Wellcome
Operations
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
GB
Glaxo Wellcome
Operations
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
GB
PL
PL
19194
Boiron S.A.
F
8843
Pierre Fabre Medicament
Production Etablissement
Progipharm
Pierre Fabre Medicament
Production Etablissement
Simaphac
F
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
"GALENA"
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Pierre Fabre Medicament
1908 Cyclonamine
Etamsylatum
tabletki
250 mg
30 tabl.
Rp
1909 Cyclonamine 12,5%
Etamsylatum
roztwór do
wstrzykiwań
125 mg/ml
5 amp. 2 ml
50 amp. 2 ml
Rp
Rp
1910 Cycloplatin 50
Carboplatinum
10 mg/ml
1 fiol. 5 ml
(50 mg/5 ml)
Lz
1911 Cycloplatin 50
Carboplatinum
50 mg
1 fiol.
10 fiol.
1912 Cycloplatin 150
Carboplatinum
1913 Cycloplatin 200
Carboplatinum
koncentrat do
sporządzania
roztworu do infuzji
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
koncentrat do
sporządzania
roztworu do infuzji
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
10 mg/ml
(150 mg/15
ml)
200 mg
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
"GALENA"
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
"GALENA"
Pliva-Lachema a.s.
4788
Pliva-Lachema a.s.
CZ
Lz
Lz
Pliva-Lachema a.s.
2973
Pliva-Lachema a.s.
CZ
1 fiol. 15 ml
Lz
Pliva-Lachema a.s.
4789
Pliva-Lachema a.s.
CZ
1 fiol.
5 fiol.
Lz
Lz
Pliva-Lachema a.s.
2974
Pliva-Lachema a.s.
CZ
Strona 182 z 854
464
F
457
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
1914 Cycloplatin 450
Carboplatinum
1915 Cyclo-Progynova
Estradioli valeras
+ Norgestrelum
Postać
farmaceutyczna
koncentrat do
sporządzania
roztworu do infuzji
tabletki powlekane
Dawka
Wielkość opakowania
10 mg/ml
1 fiol. 45 ml
(450 mg/45
ml)
2 mg (białe); 21 tabl.
2 mg + 0,5
63 tabl. (3 x 21)
mg
(jasnobrązow
e)
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
4790
Pliva-Lachema a.s.
Rp
Rp
Bayer Schering Pharma
AG
3042
Bayer Schering Pharma
AG
Schering GmbH und Co.
Productions KG
D
1898
Roche Polska Sp. z o.o.
PL
10482
Herbapol Lublin S.A.
PL
2167
Phytopharm Klęka S.A.
PL
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
PL
Haupt Pharma GmbH
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Boiron S.A.
D
PL
Merckle GmbH
Sun-Farm Sp. z o.o.
mibe GmbH Arzneimittel
Arrow Generics Ltd.
Arrow Pharm (Malta) Ltd.
Juta Pharma GmbH
Medicofarma S.A.
Selamine Ltd. T/A Arrow
Generics Ltd.
D
PL
D
GB
MT
D
PL
IRL
proszek do
500 mg
sporządzania
koncentratu roztworu
do infuzji
1 fiol. proszku
1917 Cynacholest
Cynarae folii extractum
siccum
kapsułki twarde
1918 Cynacholin
Cynarae herbae extractum płyn doustny
fluidum
Cynarae herbae extractum tabletki
siccum
30 kaps.
60 kaps.
90 kaps.
1 butelka 100 ml
OTC Herbapol Lublin S.A.
OTC
OTC
OTC Phytopharm Klęka S.A.
250 mg
30 tabl.
OTC Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
21 tabl.
63 tabl.
1920 Cyprest
Ethinylestradiolum
+ Cyproteroni acetas
tabletki drażowane
0,035 mg
+ 2 mg
1921 Cypripedium Pubescens
Preparat homeopatyczny
granulki
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
Lz
Rp
Rp
Roche Polska Sp. z o.o.
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
85
12302
19354
CZ
D
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
1922 Cyprodiol
Cyproteroni acetas
+ Etynyloestradiolum
tabletki drażowane
2 mg
+ 0,035 mg
21 tabl.
Rp
Sun-Farm Sp. z o.o.
14215
1923 Cyprofloksacyna 250 mg
tabletki powlekane
Ciprofloxacinum
tabletki powlekane
250 mg
10 tabl.
20 tabl.
Rp
Rp
Arrow Poland S.A.
11776
Strona 183 z 854
Kraj
wytwórcy
Pliva-Lachema a.s.
Ganciclovirum
1919 Cynarex
Wytwórca
Lz
1916 Cymevene
288 mg
Numer
pozwolenia
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
1924 Cyprofloksacyna 500 mg
tabletki powlekane
Skład
Postać
farmaceutyczna
Ciprofloxacinum
tabletki powlekane
Dawka
Wielkość opakowania
500 mg
10 tabl.
20 tabl.
Kat.
dost.
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
Arrow Poland S.A.
Numer
pozwolenia
11777
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Akmon Pharmaceutical
Industries LLC
Arrow Generics Ltd.
Arrow Pharm (Malta) Ltd.
Juta Pharma GmbH
Medicofarma S.A.
Selamine Ltd. T/A Arrow
Generics
SLO
GB
D
GB
MT
D
PL
IRL
1925 CyproGen
Cyproteroni acetas
+ Ethinylestradiolum
tabletki powlekane
2 mg
+ 0,035 mg
21 tabl.
63 tabl.
Rp
Rp
Generics [UK] Ltd.
11965
1926 Cyto-Protectin MR
Trimetazidini
dihydrochloridum
35 mg
60 tabl.
Rp
Ethifarm Sp. z o.o.
10845
1927 Cytosar
Cytarabinum
1g
1 fiol. proszku
Lz
Pfizer Europe MA EEIG
3146
Actavis Italia s.r.l.
I
1928 Cytosar
Cytarabinum
100 mg
1 fiol. proszku + 1 amp.
rozp.
Lz
Pfizer Europe MA EEIG
1547
Actavis Italia s.r.l.
I
1929 Cytosar
Cytarabinum
500 mg
1 fiol. proszku + 1 amp.
rozp.
Lz
Pfizer Europe MA EEIG
3145
Actavis Italy S.p.A.
I
1930 Cytotec
Misoprostolum
tabletki powlekane o
zmodyfikowanym
uwalnianiu
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
tabletki
Generics [UK] Ltd.
Schering
Aktiengesselschaft
Farmapol Sp. z o.o.
Pharmacia Ltd.
2716
1931 Cytotect Biotest
Immunoglobulina przeciw roztwór do infuzji
wirusowi cytomegalii
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Biotest Pharma GmbH
727
Piramal Healthcare UK
Ltd.
Biotest Pharma GmbH
200 mcg
30 tabl.
50 tabl.
50 j. (według 1 amp. 10 ml
preparatu
1 amp. 20 ml
refencyjnego 1 butelka 50 ml
Instytutu
Paula
Ehrlicha)
przeciwciał
przeciw
wirusowi
cytomegalii/
ml
Strona 184 z 854
PL
GB
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
1932 Czopki Glicerolowe
Glyceroli suppositoria
czopki doodbytnicze 1 g
5 szt. w blistrze (1 x 5)
5 szt. w folii
10 szt. w blistrach (2 x 5)
10 szt. w folii
50 szt. w blistrach (10 x 5)
50 szt. w folii
OTC Farmina Sp. z o.o.
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
1933 Czopki glicerolowe
Suppositoria glyceroli
czopki doodbytnicze 1 g
6 szt. 1 g
10 szt. 1 g
IL-4456/LN
1934 Czopki glicerolowe
Glyceroli suppositoria
czopki doodbytnicze 1 g i 2 g
10 szt. 1 g
10 szt. 2 g
1935 Czopki glicerolowe
Glyceroli suppositoria
czopki doodbytnicze 1 g i 2 g
1936 Czopki glicerolowe
Glyceroli suppositoria
czopki doodbytnicze 2 g
5 szt. 1 g
5 szt. 2 g
6 szt. 1 g
6 szt. 2 g
10 szt. 1 g
10 szt. 2 g
25 szt. 1 g
25 szt. 2 g
5 szt. 2 g
10 szt. 2 g
50 szt. 2 g
OTC Przedsiębiorstwo
OTC Produkcyjno-Handlowe
"MICROFARM" s.c.
Małgorzata Kacperska,
Jan Kacperski
OTC Laboratorium
OTC Farmaceutyczne
"AVENA" Sokulska-Dura i
Palmowski Sp. j.
OTC "Elissa" Wytwarzanie
OTC Artykułów Kosmetycznych
OTC i Perfumeryjnych mgr
OTC Irena Ocioszyńska
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC Farmina Sp. z o.o.
OTC
OTC
1937 Czopki glicerolowe
Glyceroli suppositoria
czopki doodbytnicze 2 g
6 szt. 2 g
10 szt. 2 g
10 szt. 2 g
1938 Czopki glicerolowe Aflofarm Glyceroli suppositoria
czopki doodbytnicze 1 g i 2 g
1939 Czopki glicerolowe GEMI
Glyceroli suppositoria
czopki doodbytnicze 1 g
10 szt. 1 g
10 szt. 2 g
10 szt. 1 g
1940 Czopki glicerolowe
Laboratorium Galenowe
Olsztyn
Glyceroli suppositoria
czopki doodbytnicze 1 g i 2 g
10 szt. 1 g
10 szt. 2 g
Strona 185 z 854
19124
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Farmina Sp. z o.o.
PL
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe
"MICROFARM" s.c.
Małgorzata Kacperska,
Jan Kacperski
Laboratorium
Farmaceutyczne Avena
Sokulska-Dura i
Palmowski Sp.j.
"Elissa" Wytwarzanie
Artykułów Kosmetycznych
i Perfumeryjnych mgr
Irena Ocioszyńska
PL
IL-4586/LN
Farmina Sp. z o.o.
PL
OTC Przedsiębiorstwo
OTC Produkcyjno-Handlowe
OTC "MICROFARM" s.c.
Małgorzata Kacperska,
Jan Kacperski
OTC Aflofarm Fabryka Leków
OTC Sp. z o.o.
OTC Grzegorz Nowakowski
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej "GEMI"
IL-4456/LN
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe
"MICROFARM" s.c.
Małgorzata Kacperska,
Jan Kacperski
Aflofarm Fabryka Leków
Sp. z o.o.
Grzegorz Nowakowski
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej "GEMI"
PL
OTC Laboratorium Galenowe
OTC Olsztyn Sp. z o.o.
IL-2674/LN
Laboratorium Galenowe
Olsztyn Sp. z o.o.
PL
IL-3583/LN
IL-3266/LN
IL-2094/LN
IL-3722/LN
PL
PL
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
1941 Czopki glicerynowe GEMI
Glyceroli suppositoria
czopki doodbytnicze 2 g
10 szt. 2 g
OTC Grzegorz Nowakowski
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej "GEMI"
1942 Czopki przeciw
hemoroidom
Suppositoria
antihaemorrhoidales
czopki doodbytnicze
10 szt.
1943 D - Szczepionka błonicza
adsorbowana
Vaccinum diphtheriae
adsorbatum
zawiesina do
wstrzykiwań
20 dawek
1 fiol. 10 ml
1944 D.T.COQ
1 strzyk. 0,5 ml
100 mg
1 fiol. proszku
10 fiol. proszku
Lz
Lz
Pliva-Lachema a.s.
1946 Dacarbazin Pliva
Dacarbazinum
200 mg
1 fiol. proszku
10 fiol. proszku
Lz
Lz
1947 Dafalgan codeine
Paracetamolum
+ Codeini phosphas
zawiesina do
wstrzykiwań
domięśniowych
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań i infuzji
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań i infuzji
tabletki powlekane
0,5 ml
(1 dawka)
1945 Dacarbazin Pliva
Vaccinum diphtheriae,
tetani et pertussis
adsorbatum
Dacarbazinum
OTC Przedsiębiorstwo
IL-4309/LN
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Rp Instytut Biotechnologii
39
Surowic i Szczepionek
BIOMED S.A.
Rp Sanofi Pasteur S.A.
9116
500 mg
+ 30 mg
16 tabl.
1948 Dafnegin
Ciclopiroxum olaminum
krem dopochwowy
10 mg/g
1949 Daivobet
Calcitoninum humanum + maść
Betamethasonum
(50 mcg +
0,5 mcg)/g
1950 Daivonex
Calcipotriolum
krem
1951 Daivonex
Calcipotriolum
1952 Daivonex
Kraj
wytwórcy
Grzegorz Nowakowski
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej "GEMI"
PL
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Instytut Biotechnologii
Surowic i Szczepionek
BIOMED S.A.
Sanofi Pasteur S.A.
PL
4669
Pliva-Lachema a.s.
CZ
Pliva-Lachema a.s.
4670
Pliva-Lachema a.s.
CZ
Rp
Bristol-Meyers Squibb
Polska Sp. z o.o.
6797
Bristol-Myers Squibb
F
1 tuba 78 g + 14
aplikatorów
1 tuba 3 g
1 tuba 15 g
1 tuba 30 g
1 tuba 60 g
1 tuba 100 g
1 tuba 120 g
Rp
Polichem S.A.
1541
Doppel Farmaceutici S.r.l.
I
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Leo Pharmaceutical
Products Ltd. A/S
9797
Leo Pharmaceutical
Products Ltd. A/S
DK
50 mcg/g
1 tuba 30 g
1 tuba 100 g
Rp
Rp
Leo Pharmaceutical
Products Ltd. A/S
9481
Leo Laboratoires Ltd.
IRL
maść
50 mcg/g
1 tuba 30 g
Rp
6996
Leo Laboratoires Ltd.
IRL
Calcipotriolum
płyn na skórę
50 mcg/ml
9482
Miconazoli nitras
krem
20 mg/g
Leo Pharmaceutical
Products Ltd. A/S
Janssen Pharmaceutica
N.V.
DK
1953 Daktarin
1 butelka 30 ml
1 butelka 60 ml
1 op. 15 g
1 op. 30 g
Leo Pharmaceutical
Products Ltd. A/S
Rp Leo Pharmaceutical
Rp Products Ltd. A/S
OTC McNeil Products Ltd. C/O
OTC Johnson & Johnson Ltd.
1954 Daktarin
Miconazoli nitras
puder leczniczy
20 mg/g
OTC McNeil Products Ltd. C/O
Johnson & Johnson Ltd.
7798
1 op. 20 g
Strona 186 z 854
IL-3722/LN
Wytwórca
2806
Lusomedicamenta Sociedade Tecnica
Farmaceutica S.A.
PL
F
B
P
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
1955 Daktarin
Miconazoli nitras
puder leczniczy do
rozpylania na skórę
1956 Daktarin-oral
Miconazolum
Rp
1957 Dalacin
Clindamycini phosphas
żel do stosowania w 20 mg/g
1 op. 40 g
jamie ustnej
krem
20 mg/g (2%) 1 op. 40 g
1958 Dalacin C
Clindamycinum
granulat do
75 mg/5 ml
sporządzania syropu
1959 Dalacin C
Clindamycinum
kapsułki
75 mg
1960 Dalacin C
Clindamycinum
kapsułki
150 mg
1961 Dalacin C
Clindamycinum
kapsułki
300 mg
1962 Dalacin C
Clindamycinum
roztwór do
wstrzykiwań i infuzji
150 mg/ml
1963 Dalacin T
Clindamycinum
emulsja na skórę
10 mg/ml
1964 Dalacin T
Clindamycinum
płyn na skórę
1965 Dalacin T
Clindamycinum
żel
1966 Dalfaz
Alfuzosini hydrochloridum tabletki powlekane
1967 Dalfaz SR 5
Alfuzosini hydrochloridum tabletki powlekane o 5 mg
przedłużonym
uwalnianiu
Alfuzosini hydrochloridum tabletki o
10 mg
przedłużonym
uwalnianiu
Preparat homeopatyczny granulki
2CH-200CH;
6K-CMK
1968 Dalfaz Uno
1969 Damiana
20 mg/g
1 poj. 100 g
Kat.
dost.
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Pharmasol Ltd.
6771
1 op. 80 ml
(32 g granulatu)
Rp
Pfizer Europe MA EEIG
3450
Janssen Pharmaceutica
N.V.
Pfizer Manufacturing
Belgium N.V.
Pfizer Manufacturing
Belgium N.V.
B
Rp
Janssen-Cilag
International N.V.
Pfizer Ltd.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Pfizer Manufacturing
Belgium N.V.
Pfizer Manufacturing
Belgium N.V.
711
Pfizer PGM
F
712
Pfizer PGM
F
Pfizer Manufacturing
Belgium N.V.
Pfizer Europe MA EEIG
3064
Pfizer PGM
F
713
Pfizer Manufacturing
Belgium N.V.
B
Pharmacia Ltd.
2910
1464
10 mg/g
1 op. 30 g
Rp
Pfizer Manufacturing
Belgium N.V.
Pfizer Ltd.
2,5 mg
30 tabl.
Rp
Sanofi-Aventis France
6812
Pfizer Manufacturing
Belgium N.V.
Pfizer Manufacturing
Belgium N.V.
Pfizer Manufacturing
Belgium N.V.
Sanofi Winthrop Industrie
B
10 mg/ml
16 kaps.
20 kaps.
16 kaps.
20 kaps.
100 kaps.
16 kaps.
20 kaps.
1 amp. 2 ml
1 amp. 4 ml
1 amp. 6 ml
1 op. 30 ml
1 op. 60 ml
1 op. 30 ml
20 tabl.
60 tabl.
Rp
Rp
Sanofi-Aventis France
8127
Sanofi-Winthrop Industrie
F
30 tabl. w blistrach
30 tabl. w pojemniku
Rp
Rp
Sanofi-Aventis France
8378
Sanofi-Synthelabo Ltd.
Sanofi-Winthrop Industrie
GB
F
19195
Boiron S.A.
1 poj. 4 g
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
Strona 187 z 854
OTC McNeil Products Ltd. C/O
Johnson & Johnson Ltd.
Numer
pozwolenia
8503
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
7131
7491
GB
B
B
B
B
F
F
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
1970 Danazol Jelfa
Danazolum
tabletki
200 mg
100 tabl.
Rp
1971 Danazol Polfarmex
Danazolum
tabletki
200 mg
100 tabl.w blistrach
(10 x 10)
100 tabl. w blistrach
(5 x 20)
100 tabl. w pojemniku
Rp
30 tabl.
Rp
1972 Daraprim
Pyrimethaminum
tabletki
25 mg
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Polfarmex S.A.
2825
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
700
9253
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Polfarmex S.A.
PL
Glaxo Wellcome GmbH &
Co. KG
Glaxo Wellcome
Operations
D
PL
Rp
Rp
GB
1973 Dardum
Cefoperazonum
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań i infuzji
1g
1 fiol.
50 fiol.
Lz
Lz
Lab. It. Biochim. Farm.
Co. LISAPHARMA S.p.A.
4942
Lab. It. Biochim. Farm.
Co. LISAPHARMA S.p.A.
I
1974 Darob
Sotaloli hydrochloridum
tabletki
80 mg
20 tabl.
50 tabl.
Rp
Rp
Abbott Laboratories
Poland Sp. z o. o.
6816
Abbott GmbH & Co.KG
D
1975 Darob
Sotaloli hydrochloridum
tabletki
160 mg
20 tabl.
50 tabl.
Rp
Rp
Abbott Laboratories
Poland Sp. z o.o.
6818
Abbott GmbH & Co.KG
D
1976 Davercin
Erythromycinum
granulat do
sporządzania
zawiesiny doustnej
150 mg/5ml
1 fl. 60 ml (30 g granulatu)
Rp
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
7923
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
PL
1977 Davercin
Erythromycini
cyclocarbonas
roztwór na skórę
25 mg/ml
1 butelka 30 ml
Rp
2712
Erythromycini
cyclocarbonas
tabletki powlekane
250 mg
16 tabl.
Rp
1979 Davercin
Erythromycini
cyclocarbonas
żel
25 mg/g
1 tuba 30 g
Rp
1980 Debecylina
Benzathini
benzylpenicillinum
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
PL
1978 Davercin
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
PL
1981 Debelizyna
proszek do
sporządzania
zawiesiny do
wstrzykiwań
Dolichosi biflorum seminis pasta doustna
extractum
1200000 j.m. 1 fiol. proszku
654,5 mg/g
1 op. 100 g
Strona 188 z 854
Rp
OTC Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
874
7577
3107
92
PL
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
9270
Medana Pharma Terpol
Group S.A.
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
PL
Pfizer Holding France
S.C.A.
6750
FARMEA
F
Pfizer Holding France
S.C.A.
N.V. Organon
8548
FARMEA
F
405
N.V. Organon
NL
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Ferring GmbH
773
PL
9459
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Ferring GmbH
Ferring GmbH
9458
Ferring GmbH
D
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
1982 Debretin
Trimebutini maleas
tabletki powlekane
100 mg
1983 Debridat
Trimebutinum
7,87 mg/g
1984 Debridat
Trimebutini maleas
granulat do
sporządzania
zawiesiny doustnej
tabletki powlekane
20 tabl.
30 tabl.
40 tabl.
60 tabl.
100 tabl.
1 butelka 250 ml
100 mg
30 tabl.
Rp
1985 Deca-Durabolin
Nandroloni decanoas
50 mg/ml
1 amp. 1 ml
Rp
1986 Decaldol
Haloperidolum
roztwór do
wstrzykiwań
roztwór do
wstrzykiwań
50 mg/ml
5 amp. 1 ml
Rp
1987 Decapeptyl 0,1 mg
Triptorelinum
0,1 mg/ml
0,5 mg/ml
7 fiol.
28 fiol.
7 fiol.
Rp
Rp
Rp
3,75 mg
1 zestaw
Rp
Ferring GmbH
3661
Ferring GmbH
D
25 butelka 40 ml
Lz
Baxter Polska Sp. z o.o.
10716
Laboratoire Aguettant
F
75 mg
10 kaps.
Rp
ICN Polfa Rzeszów S.A.
3692
ICN Polfa Rzeszów S.A.
PL
1992 Deflegmin
roztwór do
wstrzykiwań
Triptorelinum
roztwór do
wstrzykiwań
Triptorelinum
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
zawiesiny do
wstrzykiwań
Preparat złożony
koncentrat do
sporządzania
roztworu do infuzji
Ambroxolum
kapsułki o
przedłużonym
uwalnianiu
Ambroxoli hydrochloridum krople doustne
7,5 mg/ml
1 op. 50 ml
Rp
ICN Polfa Rzeszów S.A.
3688
ICN Polfa Rzeszów S.A.
PL
1993 Deflegmin
Ambroxoli hydrochloridum syrop
15 mg/5 ml
Polfarmex S.A.
PL
Ambroxoli hydrochloridum syrop
30 mg/5ml
4959
Polfarmex S.A.
PL
1995 Deflegmin
Ambroxoli hydrochloridum tabletki
30 mg
OTC ICN Polfa Rzeszów S.A.
Rp
OTC ICN Polfa Rzeszów S.A.
OTC
OTC ICN Polfa Rzeszów S.A.
4958
1994 Deflegmin
1 butelka 120 ml
1 butelka 150 ml
1 butelka 120 ml
1 butelka 150 ml
20 tabl.
3693
ICN Polfa Rzeszów S.A.
PL
1996 Defrozyp
Clopidogrelum
75 mg
16315
Specifar S.A.
GR
1988 Decapeptyl 0,5 mg
1989 Decapeptyl Depot
1990 Decaven
1991 Deflegmin
tabletki powlekane
14 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
84 tabl.
90 tabl.
100 tabl.
Strona 189 z 854
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Ozone Laboratories B.V.
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
1997 Defur
1998 Defur
Skład
Postać
farmaceutyczna
Tolterodini tartas
tabletki powlekane
Tolterodini tartas
tabletki powlekane
Dawka
1 mg
2 mg
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
14 tabl.
20 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
56 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
100 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
14 tabl.
20 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
56 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
100 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
Numer
pozwolenia
15791
15790
Wytwórca
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
Kraj
wytwórcy
NL
H
F
GB
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
NL
H
F
GB
I
1999 6% Dekstran 70 000 Baxter
Dextranum
roztwór do infuzji
60 mg/ml
1 pojemnik 500 ml
Lz
Baxter Polska Sp. z o.o.
10415
Bieffe Medital S.p.A.
2000 6% Dekstran 70 000
Fresenius
Dextranum
roztwór do infuzji
60 mg/ml
1 butelka 500 ml
1 poj. 500 ml
Lz
Lz
Fresenius Kabi Polska
Sp. z o.o.
3304
I
PL
2001 10% Dekstran 40 000 Baxter Dextranum
roztwór do infuzji
100 mg/ml
10414
Dextranum
roztwór do infuzji
100 mg/ml
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Baxter Polska Sp. z o.o.
2002 10% Dekstran 40 000
Fresenius
1 pojemnik 250 ml
1 pojemnik 500 ml
1 butelka 250 ml
1 butelka 500 ml
1 poj. 250 ml
1 poj. 500 ml
Fresenius Kabi Italia
S.r.L.
Fresenius Kabi Sp. z o.o.
Wytwórnia Płynów
Infuzyjnych
Bieffe Medital S.p.A.
Fresenius Kabi Polska
Sp. z o.o.
2127
I
PL
2003 Delacet
Delphini consolidae
tinctura
płyn na skórę
2004 Delmuno 2,5
Ramiprilum + Felodipinum tabletki powlekane
2,5 mg
+ 2,5 mg
28 tabl.
2005 Delmuno 5
Ramiprilum + Felodipinum tabletki powlekane
5 mg
+ 5 mg
28 tabl.
Fresenius Kabi Italia
S.r.L.
Fresenius Kabi Sp. z o.o.
Wytwórnia Płynów
Infuzyjnych
Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
Chinoin Private Co. Ltd.
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
Chinoin Private Co. Ltd.
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
1 op. 100 ml
Strona 190 z 854
OTC Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
Rp Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
Rp
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
54
9731
9732
I
PL
H
D
H
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
1 mg
14 tabl.
20 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
84 tabl.
Kat.
dost.
2006 Deltasolde
Anastrozolum
tabletki powlekane
2007 Dentinox N
Chamomillae tinctura
+ Lidocaini
hydrochloridum
+ Macrogoli aether
laurilicum
żel do stosowania na 15%
dziąsła
+ 0,34%
+ 0,32%
2008 Dentocaine
Articaini hydrochloridum + roztwór do
Adrenalinum
wstrzykiwań
(40 mg
50 wkładów po 1,8 ml
+ 0,005 mg) 100 wkładów po 1,8 ml
/ml
Rp
Rp
2009 Dentocaine
Articaini hydrochloridum + roztwór do
Adrenalinum
wstrzykiwań
(40 mg
+ 0,01 mg)
/ml
Rp
Rp
2010 Dentosept
Preparat ziołowy
płyn do stosowania
w jamie ustnej
1 butelka 50 ml
1 butelka 100 ml
OTC Phytopharm Klęka S.A.
OTC
2011 Dentosept A
Preparat ziołowy
płyn do stosowania
w jamie ustnej
1 butelka 25 g
OTC Phytopharm Klęka S.A.
2012 Depakine
Natrii valproas
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
400 mg
4 fiol. proszku + amp. rozp.
Lz
2013 Depakine
Natrii valproas
syrop
288,2 mg
/5 ml
1 butelka 150 ml
2014 Depakine 200
Natrii valproas
tabletki powlekane
200 mg
2015 Depakine Chrono 300
Natrii valproas
+ Acidum valproicum
tabletki powlekane o 200 mg
przedłużonym
+ 87 mg
uwalnianiu
Kraj
wytwórcy
941
Dentinox Gesellschaft für
pharmaceutische
Praparate Lenk &
Schuppan
D
Optimal Regulatory
Solutions, S.L.
16317
Laboratorios INIBSA, S.A.
E
Optimal Regulatory
Solutions, S.L.
16318
Laboratorios INIBSA, S.A.
E
296
Phytopharm Klęka S.A.
PL
297
Phytopharm Klęka S.A.
PL
Sanofi-Aventis France
7170
Glaxo Wellcome
Production
F
Rp
Sanofi-Aventis France
3074
Sanofi-Winthrop Industrie
F
40 tabl. w blistrach
40 tabl.w pojemniku
Rp
Rp
Sanofi-Aventis France
308
Sanofi-Aventis S.A.U.
Sanofi-Winthrop Industrie
E
F
30 tabl. w blistrach
30 tabl. w pojemniku
Rp
Rp
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
6943
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
Oddział w Rzeszowie Zakł. Prod. i Dyst. Leków
w Rzeszowie
Sanofi-Synthelabo Ltd.
Sanofi-Winthrop Industrie
PL
Strona 191 z 854
OTC Dentinox Gesellschaft für
pharmaceutische
Praparate Lenk &
Schuppan
14872
Wytwórca
D
50 wkładów po 1,8 ml
100 wkładów po 1,8 ml
Helm Pharmaceuticals
GmbH
Numer
pozwolenia
Haupt Pharma Munster
GmbH
1 tuba 10 g
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
GB
F
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
2016 Depakine Chrono 500
Skład
Natrii valproas
+ Acidum valproicum
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
tabletki powlekane o 333 mg
przedłużonym
+ 145 mg
uwalnianiu
30 tabl. w blistrach
30 tabl. w pojemniku
Kat.
dost.
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
Numer
pozwolenia
6944
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
Oddział w Rzeszowie Zakł. Prod. i Dyst. Leków
w Rzeszowie
Sanofi-Synthelabo Ltd.
Sanofi-Winthrop Industrie
PL
GB
F
2017 Depakine Chronosphere 100 Natrii valproas
+ Acidum valproicum
granulat o
przedłużonym
uwalnianiu
66,66 mg
+ 29,03 mg
/sasz.
30 sasz.
Rp
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
11950
Sanofi-Winthrop Industrie
F
2018 Depakine Chronosphere 250 Natrii valproas
+ Acidum valproicum
granulat o
przedłużonym
uwalnianiu
166,76 mg
+ 72,61 mg
/sasz.
30 sasz.
Rp
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
11949
Sanofi-Winthrop Industrie
F
2019 Depakine Chronosphere 500 Natrii valproas
+ Acidum valproicum
granulat o
przedłużonym
uwalnianiu
333,30 mg
30 sasz.
+ 145,14 mg
/sasz.
Rp
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
11948
Sanofi-Winthrop Industrie
F
2020 Depakine Chronosphere 750 Natrii valproas
+ Acidum valproicum
granulat o
przedłużonym
uwalnianiu
granulat o
przedłużonym
uwalnianiu
tabletki powlekane
dojelitowe
500,06 mg
30 sasz.
+ 217,75 mg
/sasz.
666,60 mg
30 sasz.
+ 290,27 mg
/sasz.
300 mg
30 tabl.
Rp
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
11947
Sanofi-Winthrop Industrie
F
Rp
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
11946
Sanofi-Winthrop Industrie
F
Rp
Sanofi-Aventis France
2869
Sanofi-Aventis S.A.U.
Sanofi-Winthrop Industrie
E
F
zawiesina do
wstrzykiwań
zawiesina do
wstrzykiwań
40 mg/ml
1 fiol. 1 ml
5 fiol. 1 ml
1 fiol. 1 ml
Rp
Rp
Rp
Pfizer Europe MA EEIG
1548
B
Pfizer Europe MA EEIG
2363
Pfizer Manufacturing
Belgium N.V.
Pfizer Manufacturing
Belgium N.V.
2021 Depakine Chronosphere
1000
Natrii valproas
+ Acidum valproicum
2022 Depamide
Valpromidum
2023 Depo-Medrol
Methylprednisolonum
2024 Depo-Medrol z Lidokainą
Lidocaini hydrochloridum
+ Methylprednisoloni
acetas
2025 Depo-Provera
Medroxyprogesteronum
zawiesina do
wstrzykiwań
150 mg/ml
1 fiol. 3,3 ml
1 fiol. 6,7 ml
Rp
Rp
Pfizer Europe MA EEIG
2365
Pfizer Manufacturing
Belgium N.V.
B
2026 Depo-Provera
Medroxyprogesteronum
zawiesina do
wstrzykiwań
150 mg/ml
1 fiol. 1 ml
1 strzyk. 1ml
10 fiol. 1 ml
Rp
Rp
Rp
Pfizer Europe MA EEIG
7686
Pfizer Manufacturing
Belgium N.V.
B
2027 Depo-Provera
Medroxyprogesteroni
acetas
zawiesina do
wstrzykiwań
50 mg/ml
1 fiol. 3 ml
Rp
Pfizer Europe MA EEIG
1549
Pfizer Manufacturing
Belgium N.V.
B
(10 mg
+ 40 mg)/ml
Strona 192 z 854
B
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
2028 Depralin
2029 Depralin
Skład
Postać
farmaceutyczna
Escitalopramum
tabletki powlekane
Escitalopramum
tabletki powlekane
2030 Deprestonic
Preparat ziołowy
płyn doustny
2031 Deprexetin
Fluoxetinum
kapsułki
2032 Deprexolet
Dawka
Wielkość opakowania
5 mg
28 tabl.
10 mg
28 tabl.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
16169
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
20 mg
30 kaps.
OTC Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
Rp ICN Polfa Rzeszów S.A.
Mianserini hydrochloridum tabletki powlekane
10 mg
2033 Deprexolet
Mianserini hydrochloridum tabletki powlekane
30 mg
2034 Deprim
Hyperici herbae extractum tabletki powlekane
siccum
Hyperici herbae extractum kapsułki twarde
siccum
Paroxetinum
tabletki powlekane
60 mg
425 mg
30 tabl. w blistrze
30 tabl. w fiolce
60 tabl. w blistrach
60 tabl. w fiolce
90 tabl. w blistrach
90 tabl. w fiolce
30 tabl. w blistrach
30 tabl. w fiolce
60 tabl. w blistrach
60 tabl. w pojemniku
90 tabl. w blistrach
90 tabl. w pojemniku
30 tabl.
90 tabl.
20 kaps.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
OTC
OTC
OTC
20 mg
30 tabl.
2037 Depulol
Rosmarini aetheroleum
żel
+ Eucalypti aetheroleum +
Balsamum peruvianum
(5 g + 5 g
+ 6 g)/100 g
1 op. 20 g
2038 Depulpin
Paraformaldehydum
+ Lidocainum
Gemcitabinum
(490 mg +
308 mg)/g
200 mg
1 strzyk. 3 g
2035 Deprim forte
2036 Deprozel 20 mg
2039 Dercin
pasta dentystyczna
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
1 butelka 100 ml
Kat.
dost.
1 fiol. 10 ml
Strona 193 z 854
10368
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Dragenopharm Apotheker
Puschl GmbH
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
Dragenopharm Apotheker
Puschl GmbH
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
Kraj
wytwórcy
D
PL
D
PL
Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
ICN Polfa Rzeszów S.A.
PL
11209
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
PL
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
11210
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
PL
Sandoz GmbH
6973
Lek Pharmaceuticals d.d.
SLO
Sandoz GmbH
9757
Lek Pharmaceuticals d.d.
SLO
10935
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
VOCO GmbH
PL
Egis Pharmaceuticals Plc
TECNIMEDE - Sociedade
Tecnico-Medicinal S.A
H
P
Rp
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
OTC Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
OTC VOCO GmbH
Rp
16170
Wytwórca
Egis Pharmaceuticals Plc
7476
7891
9132
14995
PL
PL
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
1g
1 fiol. 50 ml
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Rp
Egis Pharmaceuticals Plc
14996
Egis Pharmaceuticals Plc
TECNIMEDE - Sociedade
Tecnico-Medicinal S.A
H
P
4767
Grzegorz Nowakowski
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej "GEMI"
PL
IL-3913/ChF Aflofarm Fabryka Leków
Sp. z o.o. Zakład
Produkcji Leków
IL-3589/ChF Grzegorz Nowakowski
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej "GEMI"
PL
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
2040 Dercin
Gemcitabinum
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
2041 Derhotill
Preparat złożony
maść
1 tuba 20g
OTC Grzegorz Nowakowski
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej "GEMI"
2042 Dermatol Aflofarm
Bismuthi subgallas
puder leczniczy
1 op. 2 g
OTC Aflofarm Fabryka Leków
Sp. z o.o.
2043 Dermatol Gemi
Bismuthi subgallas
proszek do
1 g/g
stosowania na skórę
1 sasz. 2 g
OTC Grzegorz Nowakowski
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej "GEMI"
2044 Dermestril 25
Estradiolum
system
transdermalny
2 mg
8 szt.
Rp
Rottapharm S.p.A.
7827
2045 Dermestril 50
Estradiolum
system
transdermalny
4 mg
8 szt.
Rp
Rottapharm S.p.A.
7828
2046 Dermestril 100
Estradiolum
system
transdermalny
8 mg
8 szt.
Rp
Rottapharm S.p.A.
7829
2047 Dermklobal
Clobetasoli propionas
roztwór na skórę
0,5 mg/ml
1 butelka 20 ml
Rp
NEPENTES S.A.
8291
2048 Dermopanten
Dexpanthenolum
maść
50 mg/g
1 op. 30 g
8652
2049 Dermophenazol
Antazolini sulfas
+ Naphazolini nitras
aerozol na skórę,
roztwór
(5 mg
+ 0,25 mg)
/ml
1 butelka 30 ml
OTC Chema Elektromet
Spółdzielnia Pracy
OTC Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
2050 Dermopur
Benzocainum
puder leczniczy
15 mg/g
1 butelka 40 g
1 butelka 60 g
1 poj. 40 g
1 poj. 60 g
1 tuba 40 g
1 tuba 60 g
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
3589
Farmaceutyczne
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-AnalitycznoHandlowe "PROLAB"
Halkiewicz i Ratajczyk Sp.
j.
PL
2051 Dermosavit
Retinoli palmitas
maść
500 j.m./g
1 tuba 25 g
OTC Wytwórnia Euceryny
Laboratorium
Farmaceutyczne COEL
Spółka Jawna E.Z.M.
Konstanty
2605
Wytwórnia Euceryny
Laboratorium
Farmaceutyczne COEL
Spółka Jawna E.Z.M.
Konstanty
PL
Strona 194 z 854
Farmaceutyczne
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-AnalitycznoHandlowe "PROLAB"
Halkiewicz i Ratajczyk Sp.
j.
9384
LTS Lohmann TherapieSysteme AG
Rottapharm S.p.A
LTS Lohmann TherapieSysteme AG
Rottapharm S.p.A.
LTS Lohmann TherapieSysteme AG
Rottapharm S.p.A.
Nobilus Ent Tomasz
Koźluk Oddział w
Jabłonnie
Chema Elektromet
Spółdzielnia Pracy
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
PL
D
I
D
I
D
I
PL
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
2052 Dermovate
2053 Dermovate
Skład
Clobetasoli propionas
Clobetasoli propionas
Postać
farmaceutyczna
krem
maść
Dawka
0,5 mg/g
0,5 mg/g
Wielkość opakowania
1 tuba 25 g
1 op. 25 g
2054 Dermovate
Clobetasoli propionas
roztwór na skórę
0,5 mg/ml
1 op. 25 ml
1 op. 50 ml
1 op. 100 ml
2055 Dermovit A
Retinolum
maść
500 j.m./g
1 pudełko 30 g
1 pudełko 500 g
1 tuba 30 g
2056 Dermovit E
Tocopheroli acetas
maść
20 mg/g
1 poj. 30 g
1 poj. 500 g
1 tuba 30 g
2057 Dermovit F
Vitaminum F
maść
25 mg/g
1 poj. 30 g
1 pojemnik 500 g
1 tuba 30 g
2058 Dernilan
Preparat złożony
krem
1 tuba 35 g
2059 Dernilan
Preparat złożony
maść
2060 Desderman N
Preparat złożony
płyn na skórę
2061 Desferal
Deferoxaminum
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
500 mg
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
Numer
pozwolenia
47
48
3699
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Glaxo Wellcome
Operation
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Glaxo Wellcome
Operation
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Glaxo Wellcome GmbH &
Co. KG
GB
Wytwórnia Euceryny
Laboratorium
Farmaceutyczne COEL
Spółka Jawna E.Z.M.
Konstanty
Wytwórnia Euceryny
Laboratorium
Farmaceutyczne COEL
Spółka Jawna E.Z.M.
Konstanty
Wytwórnia Euceryny
Laboratorium
Farmaceutyczne COEL
s.c.
PL
PL
GB
PL
D
OTC Wytwórnia Euceryny
OTC Laboratorium
OTC Farmaceutyczne COEL
Spółka Jawna E.Z.M.
Konstanty
OTC Wytwórnia Euceryny
Lz Laboratorium
OTC Farmaceutyczne COEL
Spółka Jawna E.Z.M.
Konstanty
OTC Wytwórnia Euceryny
OTC Laboratorium
OTC Farmaceutyczne COEL
Spółka Jawna E.Z.M.
Konstanty
OTC Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
2603
9740
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
PL
1 op. 35 g
OTC Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
2564
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
PL
1 butelka 150 ml
1 butelka 450 ml
1 butelka 500 ml
1 butelka 1 l
1 kanister 5 l
10 fiol. proszku
OTC Schülke & Mayr GmbH
OTC
OTC
OTC
OTC
Rp Novartis Pharma GmbH
13058
Schulke & Mayr GmbH
D
2077
Novartis Pharma GmbH
D
Strona 195 z 854
2604
2039
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
2062 Desmotev
2063 Desmotev
2064 Desparin
Skład
Desmopressini acetas
Desmopressini acetas
Drotaverini
hydrochloridum
Postać
farmaceutyczna
tabletki
tabletki
tabletki
Dawka
Wielkość opakowania
0,1 mg
10 tabl.
15 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
100 tabl.
10 tabl.
15 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
100 tabl.
20 tabl.
0,2 mg
40 mg
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
OTC
2065 Detreomycyna 1%
Chloramphenicolum
maść
10 mg/g
1 tuba 5 g
Rp
2066 Detreomycyna 2%
Chloramphenicolum
maść
20 mg/g
1 tuba 5 g
Rp
2067 Detrusitol
Tolterodini tartras
tabletki powlekane
1 mg
2068 Detrusitol
Tolterodini tartras
tabletki powlekane
2 mg
2069 Dettol Liquid
Chloroxylenolum
4,8 g
2070 Devikap
Cholecalciferolum
koncentrat do
sporządzania
roztworu na skórę
płyn doustny
14 tabl.
28 tabl.
56 tabl.
14 tabl.
28 tabl.
56 tabl.
1 butelka 250 ml
1 butelka 500 ml
2071 Devipasta
Paraformaldehydum
+ Lidocainum
Calcifediolum
pasta
Tiliae inflorescentiae
extractum siccum
+ Melissae herbae
extractum siccum
+ Dextromethorphani
hydrobromidum
kapsułki twarde
2072 Devisol-25
2073 DexaCaps
krople doustne
1 butelka 10 ml
Rp
1 pudełko 5 g
Rp
167 mg
+ 50 mg
+ 20 mg
30 kaps.
60 kaps.
90 kaps.
Strona 196 z 854
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
Chema Elektromet
Spółdzielnia Pracy
Chema Elektromet
Spółdzielnia Pracy
Pfizer Europe MA EEIG
Rp
Rp
Rp
Rp Pfizer Europe MA EEIG
Rp
Rp
OTC Reckitt Benckiser
OTC (Poland) S.A.
15000 j.m.
/ml
450 mg
+ 370 mg
150 mcg/ml
1 butelka 10 ml
Podmiot
odpowiedzialny
Medana Pharma S.A.
Chema Elektromet
Spółdzielnia Pracy
Rp Chema - Elektromet
Spółdzielnia Pracy
OTC Herbapol Lublin S.A.
OTC
OTC
Numer
pozwolenia
15925
15926
9269
Wytwórca
Pharmachemie B.V.
TEVA Pharmaceutical
Works Ltd.
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
Pharmachemie B.V.
TEVA Pharmaceutical
Works Ltd.
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
Kraj
wytwórcy
NL
H
F
GB
NL
H
F
GB
Medana Pharma Terpol
Group S.A.
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
PL
4266
Chema-Elektromet
Spółdzielnia Pracy
Chema - Elektromet
Spółdzielnia Pracy
Pfizer Italia S.r.l.
4267
Pfizer Italia S.r.l.
14175
Reckitt Benckiser
Healthcare (UK) Ltd.
GB
2602
Medana Pharma S.A.
PL
9977
PL
2272
Chema Elektromet
Spółdzielnia Pracy
Instytut Farmaceutyczny
10305
Herbapol Lublin S.A.
PL
3285
3286
PL
PL
I
I
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
2074 Dexadent
Dexamethasoni acetas
+ Framycetini sulfas
+ Polymyxini B sulfas
maść
(10 mg
+ 25 mg
+ 2,5 mg)/g
1 op. 5 g
Rp
Chema Elektromet
Spółdzielnia Pracy
10019
Chema Elektromet
Spółdzielnia Pracy
PL
2075 Dexafree
Dexamethasoni natrii
phosphas
krople do oczu,
roztwór
1 mg/ml
10 minimsów 0,4 ml
20 minimsów 0,4 ml
30 minimsów 0,4 ml
50 minimsów 0,4 ml
100 minimsów 0,4 ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Laboratoires Thea
12090
Excelevision
F
2076 Dexagel
Dexamethasoni natrii
phosphas
żel do oczu
0,985 mg/g
1 tuba 5 g
Rp
Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH
11201
Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH
D
2077 Dexak
Dexketoprofenum
tabletka powlekana
25 mg
10 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
500 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Berlin-Chemie AG
12419
A.Menarini Manufacturing
Logistics and Services
s.r.l.
Laboratorios Menarini
S.A.
I
E
2078 Dexak 12,5
Dexketoprofenum
tabletka powlekana
12,5 mg
10 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
40 tabl.
50 tabl.
500 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Berlin-Chemie AG
12420
A.Menarini Manufacturing
Logistics and Services
s.r.l.
Laboratorios Menarini
S.A.
I
E
2079 Dexak 50
Dexketoprofenum
roztwór do
wstrzykiwań lub
koncentrat do
sporządzania
roztworu do infuzji
50 mg/2 ml
1 amp. 2 ml
5 amp. 2 ml
6 amp. 2 ml
10 amp. 2 ml
20 amp. 2 ml
50 amp. 2 ml
100 amp. 2 ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Berlin-Chemie AG
12356
A.Menarini Manufacturing
Logistics and Services
s.r.l.
I
2080 Dexamethason WZF 0,1%
Dexamethasonum
krople do oczu,
zawiesina
1 mg/ml
1 butelka 5 ml
Rp
923
Gentamicini sulfas
+ Dexamethasoni natrii
phosphas
Gentamicini sulfas
+ Dexamethasonum
krople do oczu,
roztwór
(5 mg
+ 1 mg)/ml
1 butelka 5 ml
Rp
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH
PL
2081 Dexamytrex
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH
maść do oczu
(5 mg
+ 0,03 mg)
/g
1 op. 3 g
Rp
6549
Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH
D
Pini extractum fluidum
+ Foeniculi tinctura
+ Dextrometorphani
hydrobromidum
syrop
(430 mg
+ 65 mg
+ 6,5 mg)
/5 ml
1 butelka 115 ml
10316
Herbapol Lublin S.A.
PL
2082 Dexamytrex
2083 Dexapini
Strona 197 z 854
Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH
OTC Herbapol Lublin S.A.
6550
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
2084 Dexapolcort
Dexamethasonum
aerozol na skórę,
zawiesina
0,15 mg/ml
2085 Dexapolcort N
Dexamethasonum
+ Neomycini sulfas
aerozol na skórę,
zawiesina
(150 mcg + 1 poj. 30 ml
750 mcg)/ml
2086 Dexatussin
Dextromethorphanum
syrop
10 mg/5 ml
1 op. 150 ml
2087 Dexatussin Junior
Dextromethorphani
hydrobromidum
syrop
1 mg/ml
1 butelka 120 ml
2088 Dexaven
Dexamethasonum
roztwór do
wstrzykiwań
4 mg/ml
10 amp. 1 ml
10 amp. 2 ml
2089 Dezorol
Mentholum
+ Acidum salicylicum
+ Methenaminum
płyn
(10 mg
+ 10 mg
+ 20 mg)/g
1 butelka 100 g
2090 DHC Continus
Dihydrocodeini tartras
tabletki o
zmodyfikowanym
uwalnianiu
60 mg
30 tabl.
56 tabl.
60 tabl.
tabletki o
zmodyfikowanym
uwalnianiu
90 mg
tabletki o
zmodyfikowanym
uwalnianiu
120 mg
2091 DHC Continus
2092 DHC Continus
Dihydrocodeini tartras
Dihydrocodeini tartras
1 poj. 30 ml
1 poj. 55 ml
Podmiot
odpowiedzialny
Rp
Rp
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Rp Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
OTC ChemicznoFarmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
ESPEFA
Rp ChemicznoFarmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
ESPEFA
Rp Przedsiębiorstwo
Rp Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
OTC Przedsiębiorstwo
Produkcji
FarmaceutycznoKosmetycznej
"PROFARM" Sp. z o.o.
Rp Norpharma A/S
Rp
Rp
30 tabl.
56 tabl.
60 tabl.
Rp
Rp
Rp
Norpharma A/S
30 tabl.
56 tabl.
60 tabl.
Rp
Rp
Rp
Norpharma A/S
Rp
2093 DHE - Tar
Dihydroergotamini tartras tabletki
1 mg
20 tabl.
2094 DHEA Eljot
Prasteronum
tabletki powlekane
25 mg
30 tabl.
60 tabl.
2095 Diabetofort
Preparat złożony
płyn doustny
2096 Diabrezide
Gliclazidum
tabletki
1 butelka 100 g
80 mg
Kat.
dost.
40 tabl.
Strona 198 z 854
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
FILOFARM
OTC Hurtownia
OTC Farmaceutyczna "ELJOT"
OTC Tadeusz Polański
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne "Leki
Natury"
Rp L.Molteni & dei Elii Alitti
Societa di Escercizio
S.p.A.
Numer
pozwolenia
3035
23
8077
4219
1077
4495
9164
9165
9166
2111
10521
15510
3599
Wytwórca
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
ChemicznoFarmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
ESPEFA
ChemicznoFarmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
ESPEFA
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Przedsiębiorstwo
Produkcji
FarmaceutycznoKosmetycznej
"PROFARM" Sp. z o.o.
Bard Pharmaceuticals
Ltd.
Mundipharma GmbH
Kraj
wytwórcy
PL
PL
PL
PL
PL
PL
GB
D
Bard Pharmaceuticals
Ltd.
Mundipharma GmbH
GB
Bard Pharmaceuticals
Ltd.
Mundipharma GmbH
GB
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
FILOFARM
Zakłady Farmaceutyczne
COLFARM S.A.
PL
Tadeusz Polański
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne "Leki
Natury"
L.Molteni & C. dei F.Ili
Alitti Societa di Esercizio
S.p.A.
PL
D
D
PL
I
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
2097 Diamicron 30 mg
Skład
Gliclazidum
Postać
farmaceutyczna
tabletki o
zmodyfikowanym
uwalnianiu
2098 Diane - 35
Cyproteroni acetas
+ Ethinylestradiolum
tabletki powlekane
2099 Dianeal PD1 (glukoza
1,36%). Zestaw do dializy
otrzewnowej
Zestaw do dializy
otrzewnowej
roztwór do dializy
otrzewnowej
2100 Dianeal PD1 (glukoza
2,27%). Zestaw do dializy
otrzewnowej
Zestaw do dializy
otrzewnowej
2101 Dianeal PD1 (glukoza
3,86%). Zestaw do dializy
otrzewnowej
Zestaw do dializy
otrzewnowej
Dawka
Wielkość opakowania
30 mg
60 tabl.
90 tabl.
2 mg
+ 0,035 mg
Kat.
dost.
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
Les Laboratoires Servier
Numer
pozwolenia
11420
Wytwórca
ANPHARM
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Spółka
Akcyjna
Les Laboratoires Servier
Industrie
Servier (Ireland)
Industries Ltd. (SII)
Bayer Schering Pharma
AG
Kraj
wytwórcy
PL
F
IRL
21 tabl.
42 tabl.
63 tabl.
1 op. 250 ml
1 op. 500 ml
1 op. 750 ml
1 op. 1000 ml
1 op. 1500 ml
1 op. 2000 ml
1 op. 2500 ml
1 op. 3000 ml
1 op. 5000 ml
Rp
Rp
Rp
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Bayer Schering Pharma
AG
2222
Baxter Poland Sp. z o.o.
13000
Baxter Healthcare S.A.
IRL
roztwór do dializy
otrzewnowej
1 op. 250 ml
1 op. 500 ml
1 op. 750 ml
1 op. 1000 ml
1 op. 1500 ml
1 op. 2000 ml
1 op. 2500 ml
1 op. 3000 ml
1 op. 5000 ml
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Baxter Poland Sp. z o.o.
13002
Baxter Healthcare S.A.
IRL
roztwór do dializy
otrzewnowej
1 op. 250 ml
1 op. 500 ml
1 op. 750 ml
1 op. 1000 ml
1 op. 1500 ml
1 op. 2500 ml
1 op. 2000 ml
1 op. 3000 ml
1 op. 5000 ml
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Baxter Poland Sp. z o.o.
13004
Baxter Healthcare S.A.
IRL
Strona 199 z 854
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
2102 Dianeal PD4 (glukoza
1,36%). Zestaw do dializy
otrzewnowej
Zestaw do dializy
otrzewnowej
roztwór do dializy
otrzewnowej
1 op. 250 ml
1 op. 500 ml
1 op. 750 ml
1 op. 1000 ml
1 op. 1500 ml
1 op. 2000 ml
1 op. 2500 ml
1 op. 3000 ml
1 op. 5000 ml
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Baxter Poland Sp. z o.o.
13001
Baxter Healthcare S.A.
IRL
2103 Dianeal PD4 (glukoza
2,27%). Zestaw do dializy
otrzewnowej
Zestaw do dializy
otrzewnowej
roztwór do dializy
otrzewnowej
1 op. 250 ml
1 op. 500 ml
1 op. 750 ml
1 op. 1000 ml
1 op. 1500 ml
1 op. 2000 ml
1 op. 2500 ml
1 op. 3000 ml
1 op. 5000 ml
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Baxter Poland Sp. z o.o.
13003
Baxter Healthcare S.A.
IRL
2104 Dianeal PD4 (glukoza
3,86%). Zestaw do dializy
otrzewnowej
Zestaw do dializy
otrzewnowej
roztwór do dializy
otrzewnowej
1 op. 250 ml
1 op. 500 ml
1 op. 750 ml
1 op. 1000 ml
1 op. 1500 ml
1 op. 2000 ml
1 op. 2500 ml
1 op. 3000 ml
1 op. 5000 ml
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Baxter Poland Sp. z o.o.
13005
Baxter Healthcare S.A.
IRL
2105 Diaprel
Gliclazidum
80 mg
60 tabl.
Rp
Les Laboratoires Servier
3186
Les Laboratoires Servier
Industrie
F
2106 Diaprel MR
Gliclazidum
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
tabletki o
zmodyfikowanym
uwalnianiu
30 mg
60 tabl.
90 tabl.
90 tabl. (3 x 30)
Rp
Rp
Rp
4430
Glimepiridum
tabletki
1 mg
Glimepiridum
tabletki
2 mg
Biofarm Sp. z o.o.
12016
2109 Diaril
Glimepiridum
tabletki
3 mg
Biofarm Sp. z o.o.
12017
2110 Diaril
Glimepiridum
tabletki
4 mg
Biofarm Sp. z o.o.
12018
2111 Diaril
Glimepiridum
tabletki
6 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
12015
2108 Diaril
30 tabl.
60 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
Biofarm Sp. z o.o.
12019
ANPHARM
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Spółka
Akcyjna
Biofarm Sp. z o.o.
Specifar S.A.
Biofarm Sp. z o.o.
Specifar S.A.
Biofarm Sp. z o.o.
Specifar S.A.
Biofarm Sp. z o.o.
Specifar S.A.
Biofarm Sp. z o.o.
Specifar S.A.
PL
2107 Diaril
ANPHARM
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Spółka
Akcyjna
Biofarm Sp. z o.o.
Strona 200 z 854
PL
GR
PL
GR
PL
GR
PL
GR
PL
GR
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
2112 Diarrheel S
Preparat homeopatyczny
tabletki
2113 Diastabol 50
Miglitolum
tabletki
50 mg
2114 Diastabol 100
Miglitolum
tabletki
100 mg
2115 Diasykrun
Irbesartanum
tabletki powlekane
75 mg
2116 Diasykrun
Irbesartanum
tabletki powlekane
150 mg
Wielkość opakowania
50 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
120 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
120 tabl.
14 tabl. (1 x 14)
14 tabl. (2 x 7)
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
30 tabl.
30 tabl. (3 x 10)
56 tabl. (4 x 14)
56 tabl. (8 x 7)
60 tabl.
84 tabl. (12 x 7)
84 tabl. (6 x 14)
90 tabl.
98 tabl. (14 x 7)
98 tabl. (7 x 14)
250 tabl.
14 tabl. (1 x 14)
14 tabl. (2 x 7)
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
30 tabl.
30 tabl. (3 x 10)
56 tabl. (4 x 14)
56 tabl. (8 x 7)
60 tabl.
84 tabl. (12 x 7)
84 tabl. (6 x 14)
90 tabl. (9 x 10)
98 tabl. (14 x 7)
98 tabl. (7 x 14)
250 tabl.
Strona 201 z 854
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Biologische Heilmittel
Heel GmbH
Rp Sanofi-Aventis France
Rp
Rp
Rp
Rp Sanofi-Aventis France
Rp
Rp
Rp
Rp Medis ehf.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Medis ehf.
Numer
pozwolenia
Wytwórca
IL-3452/LNH Biologische Heilmittel
Heel GmbH
4997
Bayer HealthCare AG
Pharma Deutschland
Kraj
wytwórcy
D
D
4998
Bayer HealthCare AG
Pharma Deutschland
D
16269
Actavis hf.
IS
16270
Actavis hf.
IS
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
2117 Diasykrun
Irbesartanum
tabletki powlekane
2118 Diazepam Desitin
Diazepamum
2119 Diazepam Desitin
Dawka
Wielkość opakowania
300 mg
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
14 tabl. (1 x 14)
14 tabl. (2 x 7)
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
30 tabl.
30 tabl. (3 x 10)
56 tabl. (4 x 14)
56 tabl. (8 x 7)
60 tabl.
84 tabl. (12 x 7)
84 tabl. (6 x 14)
90 tabl. (9 x 10)
98 tabl. (14 x 7)
98 tabl. (7 x 14)
250 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Medis ehf.
16271
Actavis hf.
IS
roztwór doodbytniczy 2 mg/ml
5 tub 2,5 ml
Rp
Desitin Arznemittel GmbH
7093
Desitin Arznemittel GmbH
D
Diazepamum
roztwór doodbytniczy 4 mg/ml
5 tub 2,5 ml
Rp
Desitin Arznemittel GmbH
7092
Desitin Arznemittel GmbH
D
2120 Diazidan
Gliclazidum
tabletki
60 tabl.
Rp
ICN Polfa Rzeszów S.A.
9111
ICN Polfa Rzeszów S.A.
PL
2121 Diclac
Diclofenacum natricum
5 amp. 3 ml
10 amp. 3 ml
Rp
Rp
Sandoz GmbH
7530
Salutas Pharma GmbH
D
2122 Diclac 25
Diclofenacum
Rp
Rp
Rp
7165
Diclofenacum natricum
30 tabl.
50 tabl.
10 szt.
Sandoz GmbH
2123 Diclac 50
roztwór do
75 mg/3 ml
wstrzykiwań
domięśniowych
tabletki powlekane
25 mg
dojelitowe
czopki doodbytnicze 50 mg
Sandoz GmbH
4199
LEK S.A.
Salutas Pharma GmbH
Salutas Pharma GmbH
PL
D
D
2124 Diclac 50
Diclofenacum natricum
tabletki dojelitowe
7166
Diclofenacum natricum
Sandoz GmbH
9577
LEK S.A.
Salutas Pharma GmbH
LEK S.A.
Salutas Pharma GmbH
PL
D
PL
D
2126 Diclac 100
Diclofenacum natricum
tabletki o
75 mg
zmodyfikowanym
uwalnianiu
czopki doodbytnicze 100 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Sandoz GmbH
2125 Diclac 75 Duo
30 tabl.
50 tabl.
10 tabl.
20 tabl.
10 szt.
Rp
Sandoz GmbH
4200
Salutas Pharma GmbH
D
2127 Diclac 150 Duo
Diclofenacum natricum
Rp
Rp
Sandoz GmbH
9578
LEK S.A.
Salutas Pharma GmbH
PL
D
2128 Diclac Lipogel
Diclofenacum natricum
OTC Sandoz GmbH
10428
Sandoz GmbH
A
2129 Dicloabak
2130 Dicloberl 50
80 mg
50 mg
tabletki o
zmodyfikowanym
uwalnianiu
żel
150 mg
10 tabl.
20 tabl.
10 mg/g
1 tuba 50 g
Diclofenacum natricum
krople do oczu,
roztwór
10 mg/10 ml 1 butelka 10 ml
(1 mg/ml)
Diclofenacum natricum
czopki doodbytnicze 50 mg
5 szt.
10 szt.
Strona 202 z 854
Rp
Laboratoires Thea
14116
Laboratoires THISSEN
B
Rp
Rp
Berlin-Chemie AG
1686
Berlin-Chemie AG
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
2131 Dicloberl retard
Diclofenacum natricum
2132 DicloDuo
Diclofenacum natricum
2133 Diclofenac GSK
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
10 kaps.
20 kaps.
Rp
Rp
Berlin-Chemie AG
4922
Berlin-Chemie AG
D
30 kaps.
Rp
PharmaSwiss Ceska
Reppublika s.r.o.
7520
Bristol-Myers Squibb S.r.l.
I
Diclofenacum natricum
kapsułki o
100 mg
przedłużonym
uwalnianiu
kapsułki o
75 mg
zmodyfikowanym
uwalnianiu
czopki doodbytnicze 50 mg
10 szt.
Rp
1481
Diclofenacum natricum
czopki doodbytnicze 100 mg
10 szt.
Rp
2135 Dicloratio
Diclofenacum
+ Lidocainum
roztwór do
wstrzykiwań
3 amp. 2 ml
30 amp. 2 ml
Rp
Rp
4138
2136 Dicloratio 25
Diclofenacum natricum
(75 mg
+ 20 mg)
/2 ml
czopki doodbytnicze 25 mg
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Merckle GmbH
PL
2134 Diclofenac GSK
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
ratiopharm GmbH
10 szt.
Rp
ratiopharm GmbH
840
Merckle GmbH
D
2137 Dicloratio 25
Diclofenacum
tabletki dojelitowe
329
Merckle GmbH
D
Diclofenacum
czopki doodbytnicze 50 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
ratiopharm GmbH
2138 Dicloratio 50
20 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
10 szt.
ratiopharm GmbH
838
Merckle GmbH
D
2139 Dicloratio 50
Diclofenacum
tabletki dojelitowe
4140
Merckle GmbH
D
Diclofenacum
czopki doodbytnicze 100 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
ratiopharm GmbH
2140 Dicloratio 100
20 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
10 szt.
ratiopharm GmbH
841
Merckle GmbH
D
2141 Dicloratio gel
Diclofenacum natricum
żel
4139
Merckle GmbH
D
Diclofenacum natricum
plaster leczniczy
ratiopharm GmbH
15999
Merckle GmbH
D
2143 Dicloratio Retard 100
Diclofenacum
ratiopharm GmbH
839
Merckle GmbH
D
2144 Dicloratio Uno
Diclofenacum
ratiopharm GmbH
4571
Merckle GmbH
D
2145 Dicloreum
Diclofenacum natricum
Alfa Wassermann S.p.A.
1697
Alfa Wassermann S.p.A.
I
2146 Dicloreum
Diclofenacum natricum
50 mg
2917
Alfa Wassermann S.p.A.
I
Diclofenacum natricum
Alfa Wassermann S.p.A.
411
Alfa Wassermann S.p.A.
I
2148 Dicloziaja
Diclofenacum natricum
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
OTC
OTC
OTC
Alfa Wassermann S.p.A.
2147 Dicloreum retard
kapsułki o
przedłużonym
uwalnianiu
tabletki o
zmodyfikowanym
uwalnianiu
roztwór do
wstrzykiwań
tabletki powlekane
dojelitowe
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
żel
OTC
OTC
Rp
Rp
Rp
Rp
Lz
Rp
Rp
Rp
Rp
ratiopharm GmbH
2142 Dicloratio Plast
10 mg/g (1%) 1 tuba 40 g
1 tuba 100 g
140 mg
5 plastrów
10 plastrów
100 mg
20 kaps.
50 kaps.
100 kaps.
150 mg
10 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
25 mg/ml
6 amp. 3 ml
25 mg
50 mg
100 mg
10 mg/g
15 tabl.
30 tabl.
6 tabl.
10 tabl.
20 tabl.
1 tuba 40 g
1 tuba 50 g
1 tuba 100 g
Strona 203 z 854
Ziaja Ltd. - Zakład
Produkcji Leków
Sp. z o.o.
1482
10591
Ziaja Ltd. Zakład
Produkcji Leków
Sp. z o.o.
PL
D
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
2149 Dicortineff
Fludrocortisoni acetas
+ Gramicidinum
+ Neomycinum
krople do oczu i
uszu, zawiesina
(2 500 j.m.
+ 25 j.m.
+ 1 mg)/ml
1 butelka 5 ml
1 butelka 10 ml
Rp
Rp
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
2432
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
PL
2150 Difadol
Diclofenacum natricum
25 mg/ml
5 amp. 3 ml
Rp
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
10602
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
PL
2151 Difadol 0,1%
Diclofenacum natricum
roztwór do
wstrzykiwań lub do
sporządzania
roztworu do infuzji
krople do oczu,
roztwór
1 mg/ml
1 butelka 5 ml
Rp
10265
Adapalenum
krem
1 mg/g
1 op. 30 g
Rp
2153 Differin
Adapalenum
żel
1 mg/g
2154 Diffumax Easyhaler
Formoteroli fumaras
dihydricus
proszek do inhalacji 12
mcg/dawkę
odmierzoną
1 op. 15 g
1 op. 30 g
1 inhalator proszkowy
(120 dawek)
1 inhalator proszkowy
(120 dawek)
+ opakowanie ochronne
2 inhalatory proszkowe
(2 x 120 dawek)
Rp
Rp
Rp
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Laboratoires Galderma
S.A.
Laboratoires Galderma
S.A.
Orion Corporation
PL
2152 Differin
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Galderma Polska Sp. z
o.o.
Galderma Polska Sp. z
o.o.
Menarini International
Operations Luxembourg
S.A.
Rp
8425
8424
11778
F
F
FIN
Rp
2155 Diflucan
Fluconazolum
kapsułki
50 mg
7 kaps.
Rp
Pfizer Europe MA EEIG
872
Pfizer PGM
F
2156 Diflucan
Fluconazolum
kapsułki
100 mg
716
Pfizer PGM
F
Fluconazolum
kapsułki
150 mg
Rp
Rp
Rp
Pfizer Europe MA EEIG
2157 Diflucan
7 kaps.
28 kaps.
1 kaps.
Pfizer Europe MA EEIG
873
Pfizer PGM
F
2158 Diflucan
Fluconazolum
kapsułki
200 mg
14 kaps.
Rp
Pfizer Europe MA EEIG
828
Pfizer PGM
F
2159 Diflucan
Fluconazolum
roztwór do infuzji
2 mg/ml
Pfizer PGM
F
Cynarae herbae extractum kapsułki twarde
siccum
Lz Pfizer Europe MA EEIG
Lz
OTC Wrocławskie Zakłady
OTC Zielarskie "Herbapol" S.A.
717
2160 Digestiol
1 butelka 50 ml
1 butelka 100 ml
30 kaps. w blistrach
30 kaps. w pojemniku
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
PL
2161 Digestonic
Preparat ziołowy
płyn doustny
1 butelka 35 ml
1 butelka 100 ml
Mieszanka ziołowa
zioła do zaparzania
1 op. 100 g
2163 Digoxin Teva
Digoxinum
tabletki
100 mcg
30 tabl.
Rp
121
Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
Herbapol Lublin S.A.
Herbapol Lublin S.A.
Oddział w Białymstoku
TEVA Kutno S.A.
PL
2162 Digestosan
OTC Krakowskie Zakłady
OTC Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
OTC Herbapol Lublin S.A.
2164 Digoxin Teva
Digoxinum
tabletki
250 mcg
30 tabl.
Rp
2215
TEVA Kutno S.A.
PL
170 mg
Strona 204 z 854
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
10466
90
93
PL
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
FILOFARM
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
FILOFARM
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
Medagro International
Sp.z o.o.
3208
2165 Digoxin WZF
Digoxinum
roztwór do
wstrzykiwań
0,25 mg/ml
5 amp. 2 ml
Rp
2166 Digoxin WZF
Digoxinum
tabletki
250 mcg
30 tabl.
Rp
2167 DIH
Diosminum
tabletki powlekane
500 mg
30 tabl.
60 tabl.
OTC
OTC
2168 Dihydroergotaminum
Filofarm
Dihydroergotamini mesilas płyn doustny
2 mg/g
1 butelka 15 g
Rp
2169 Dihydroergotoxinum
Filofarm
Dihydroergotoxini esilas
krople doustne,
roztwór
1 mg/ml
1 butelka 15 g
Rp
2170 Diklonat P
Diclofenacum natricum
żel
10 mg/g
1 tuba 60 g
OTC
2171 Dikmed
Diclofenacum
roztwór do płukania
jamy ustnej i gardła
0,074 g
1 butelka 200 ml
OTC
2172 DIKY 4%
Diclofenacum
40 mg/g
1 butelka 15 ml
1 butelka 30 ml
OTC CSC Pharmaceuticals
OTC Handels GMBH
2173 Dilatrend
Carvedilolum
płyn do
natryskiwania na
skórę
tabletki
6,25 mg
2174 Dilatrend
Carvedilolum
tabletki
12,5 mg
2175 Dilatrend
Carvedilolum
tabletki
25 mg
2176 Dilocard
90 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
120 mg
30 kaps.
60 kaps.
2178 Diltiazem Polfarmex
Diltiazemi hydrochloridum kapsułki o
przedłużonym
uwalnianiu
Diltiazemi hydrochloridum kapsułki o
przedłużonym
uwalnianiu
Diltiazemi hydrochloridum tabletki
30 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
30 kaps.
60 kaps.
30 mg
2179 Dilzem
Diltiazemi hydrochloridum tabletki
60 mg
2180 Dilzem retard
Diltiazemi hydrochloridum tabletki powlekane
90 mg
2177 Dilocard
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
PL
14588
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
FILOFARM
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
FILOFARM
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
Sun-Farm Sp. z o.o.
12320
Pharbil Waltrop GmbH
D
Roche Polska Sp. z o.o.
7161
Roche Polska Sp. z o.o.
PL
Roche Polska Sp. z o.o.
7162
Roche Polska Sp. z o.o.
PL
Roche Polska Sp. z o.o.
7176
Roche Polska Sp. z o.o.
PL
ICN Polfa Rzeszów S.A.
10814
ICN Polfa Rzeszów S.A.
PL
Rp
Rp
ICN Polfa Rzeszów S.A.
10493
ICN Polfa Rzeszów S.A.
PL
60 tabl.
60 tabl. w blistrach
100 tabl.
Rp
Rp
Rp
Polfarmex S.A.
4647
Polfarmex S.A.
PL
Gödecke GmbH
2050
Gödecke GmbH
D
30 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
Rp
Rp
Rp
Gödecke GmbH
2132
Gödecke GmbH
D
Strona 205 z 854
377
15805
2114
2113
10795
PL
PL
PL
PL
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
2181 Dilzem 120 retard
2182 Dilzem 180 retard
2183 Dioscorea Villosa
Skład
Postać
farmaceutyczna
Diltiazemi hydrochloridum tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
Diltiazemi hydrochloridum tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
Preparat homeopatyczny granulki
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
120 mg
30 tabl.
Rp
Parke Davis GmbH
4829
Gödecke GmbH
D
180 mg
30 tabl.
Rp
Parke Davis GmbH
4833
Gödecke GmbH
D
19340
Boiron S.A.
F
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
OTC Boiron S.A.
(5CH15CH)
Rp
(2CH4CH;
16CH200CH
; 6KCMK)
2184 Diosminex
Diosminum
tabletki powlekane
500 mg
30 tabl. w blistrach
30 tabl. w pojemniku
60 tabl. w blistrach (4 x 15)
90 tabl. w blistrach (6 x 15)
120 tabl. w blistrach (8 x
15)
OTC Przedsiębiorstwo
OTC Farmaceutyczne LEK-AM
OTC Sp. z o.o.
OTC
OTC
10677
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne LEK-AM
Sp. z o.o.
PL
2185 Diovan
Valsartanum
tabletki powlekane
40 mg
14041
Novartis Pharma GmbH
D
Valsartanum
tabletki powlekane
80 mg
Novartis Pharma GmbH
9291
Novartis Pharma GmbH
D
2187 Diovan
Valsartanum
tabletki powlekane
160 mg
Novartis Pharma GmbH
9292
Novartis Pharma GmbH
D
2188 Diovan
Valsartanum
tabletki powlekane
320 mg
Novartis Pharma GmbH
12928
Novartis Pharma GmbH
D
2189 Dip Hot Rozgrzewający
Methylis salicylas
+ Mentholum
+ Eucalypti aetheroleum
+ Terebinthini
aetheroleum
krem
(128 mg
+ 59,1 mg
+ 19,7 mg
+ 14,7 mg)
/g
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
OTC
OTC
OTC
OTC
Novartis Pharma GmbH
2186 Diovan
14 tabl.
28 tabl.
28 tabl.
56 tabl.
14 tabl.
28 tabl.
56 tabl.
14 tabl.
28 tabl.
98 tabl.
1 op. 15 g
1 op. 35 g
1 op. 67 g
1 op. 100 g
The Mentholatum
Company Ltd.
1253
The Mentholatum
Company Ltd.
GB
2190 Dip Hot Spray
Rozgrzewający
Preparat złożony
aerozol na skórę,
roztwór
1 poj. 150 ml
OTC The Mentholatum
Company Ltd.
1087
The Mentholatum
Company Ltd.
GB
Strona 206 z 854
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
2191 Dip Rilif
Ibuprofenum
+ Mentholum
żel
(50 mg
+ 30 mg)/g
1 tuba 15 g
1 tuba 30 g
1 tuba 50 g
1 tuba 100 g
OTC The Mentholatum
OTC Company Ltd.
OTC
OTC
4326
The Mentholatum
Company Ltd.
GB
2192 Dip Sport Chłodzący
Mentholum
żel
20 mg/g
1 tuba 35 g
1 tuba 50 g
1 tuba 100 g
OTC The Mentholatum
OTC Company Ltd.
OTC
9184
The Mentholatum
Company Ltd.
GB
2193 Dipeptiven
N(2)-L-alanyl-glutamine
200 mg/ml
1 butelka 50 ml
1 butelka 100 ml
Lz
Lz
Fresenius Kabi
Deutschland GmbH
7330
Fresenius Kabi Austria
GmbH
A
2194 Diphereline 0,1 mg
Triptorelinum
0,1 mg
1 zestaw: 7 fiol. proszku
+ 7 amp. rozp.
Rp
Beaufour Ipsen Pharma
8869
Ipsen Pharma Biotech
F
2195 Diphereline SR 3,75
Triptorelinum
3,75 mg
1 fiol. proszku + amp. z
rozp. 2 ml + strzyk.+ igły
Rp
Beaufour Ipsen Pharma
4869
Ipsen Pharma Biotech
F
2196 Diphereline SR 11,25 mg
Triptorelinum
11,25 mg
1 fiol. proszku + 1 amp.
rozp. + 1 strzyk. + 2 igły
Rp
Beaufour Ipsen Pharma
8944
Ipsen Pharma Biotech
F
2197 Diphergan
Promethazini
hydrochloridum
koncentrat do
sporządzania
roztworu do infuzji
proszek i rozp. do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
zawiesiny o
przedłużonym
uwalnianiu do
wstrzykiwań
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
zawiesiny o
przedłużonym
uwalnianiu do
wstrzykiwań
syrop
5 mg/5 ml
1 butelka 150 ml
Rp
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
8046
Aflofarm Farmacja Polska
Sp. z o.o., Zakład
Produkcji Leków
PL
2198 Diphergan
Promethazinum
tabletki drażowane
10 mg
20 tabl.
Rp
2283
Promethazini
hydrochloridum
tabletki drażowane
25 mg
20 tabl.
Rp
2200 Diprivan
Propofolum
emulsja do
wstrzykiwań
10 mg/ml
2201 Diprobase
Chlorocresolum
krem
1 mg/g
2202 Diprobase
Vaselinum album
+ Paraffinum liquidum
maść
(950 mg
+ 50 mg)/g
1 amp. - strzyk. 50 ml
1 fiol. 50 ml
5 amp. 20 ml
1 dyspenser 500 g
1 tuba 50 g
1 dyspenser 500 g
1 tuba 50 g
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
AstraZeneca S.p.A.
AstraZeneca UK Ltd.
PL
2199 Diphergan
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
AstraZeneca UK Ltd.
Strona 207 z 854
Lz
Lz
Lz
OTC Schering-Plough Europe
OTC
OTC Schering-Plough Europe
OTC
1078
1700
7867
7868
Schering-Plough Labo
N.V.
Schering-Plough Labo
N.V.
PL
I
GB
B
B
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
2203 Diprogenta
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
krem
2205 Diprolene
Betamethasonum
+ Gentamicinum
Betamethasonum
+ Gentamicinum
Betamethasonum
krem
(0,5 mg
+ 1 mg)/g
(0,5 mg
+ 1 mg)/g
0,5 mg/g
2206 Diprolene
Betamethasonum
maść
0,5 mg/g
2207 Dipromal
Magnesii valproas
tabletki powlekane
2208 Diprophos
Betamethasoni
dipropionas
+ Betamethasoni natrii
phosphas
Acidum salicylicum
+ Betamethasonum
Acidum salicylicum +
Betamethasonum
2211 Diprosone
Betamethasonum
2212 Diprosone
2213 Dironorm
2204 Diprogenta
2209 Diprosalic
2210 Diprosalic
2214 Dironorm
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
Diroton
Diroton
Diroton
Disaperid
Disaperid
Disaperid
Disaperid
Disci / Viscum comp. cum
Stanno
2223 Disci / Viscum comp. cum
Stanno
2224 Disci / Viscum comp. cum
Stanno
2225 Disci comp. cum Argento
2226 Disci comp. cum Argento
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Schering-Plough Europe
2943
Schering-Plough Europe
2944
Schering-Plough Europe
6724
Schering-Plough Europe
6723
200 mg
1 op. 15 g
1 op. 30 g
1 tuba 15 g
1 tuba 30 g
1 tuba 15 g
1 tuba 30 g
1 tuba 15 g
1 tuba 30 g
40 tabl.
ICN Polfa Rzeszów S.A.
1671
zawiesina do
wstrzykiwań
(6,43 mg +
2,63 mg)/ml
1 amp. 1 ml
5 amp. 1 ml
Rp
Rp
Schering-Plough Europe
1216
Schering-Plough Labo
N.V.
B
maść
(30 mg
+ 0,5 mg)/g
(20 mg
+ 0,5 mg)/g
1 tuba 15 g
1 tuba 30 g
1 butelka 30 ml
Rp
Rp
Rp
Schering-Plough Europe
3626
B
Schering-Plough Europe
3625
krem
0,5 mg/g
3628
maść
0,5 mg/g
Schering-Plough Europe
3627
Lisinoprilum
+ Amlodipinum
Lisinoprilum
+ Amlodipinum
Lisinoprilum
Lisinoprilum
Lisinoprilum
Risperidonum
Risperidonum
Risperidonum
Risperidonum
Preparat homeopatyczny
tabletki
10 mg
+ 5 mg
20 mg
+ 10 mg
5 mg
10 mg
20 mg
1 mg
2 mg
3 mg
4 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Schering-Plough Europe
Betamethasonum
1 tuba 15 g
1 tuba 30 g
1 tuba 15 g
1 tuba 30 g
30 tabl.
Gedeon Richter Plc
15436
Schering-Plough Labo
N.V.
Schering Plough
Schering-Plough Labo
N.V.
Schering-Plough Labo
N.V.
Schering-Plough Labo
N.V.
Gedeon Richter Plc
H
30 tabl.
90 tabl.
28 tabl.
28 tabl.
28 tabl.
20 tabl.
20 tabl.
20 tabl.
20 tabl.
1 op. 20 g
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
OTC
Gedeon Richter Plc
16394
Gedeon Richter Plc
H
Gedeon Richter Plc
Gedeon Richter Plc
Gedeon Richter Plc
Biogened S.A.
Biogened S.A.
Biogened S.A.
Biogened S.A.
WALA-Heilmittel GmbH
H
H
H
PL
PL
PL
PL
D
Preparat homeopatyczny
maść
D
roztwór do
wstrzykiwań
granulki
OTC WALA-Heilmittel GmbH
OTC
Rp WALA-Heilmittel GmbH
Rp
OTC WALA-Heilmittel GmbH
IL-0924/LNH WALA-Heilmittel GmbH
Preparat homeopatyczny
1 tuba 30 g
1 tuba 100 g
10 amp. 1 ml
50 amp. 1 ml
1 op. 20 g
IL-0867/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
IL-0869/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
roztwór do
wstrzykiwań
5 amp. 10 ml
10 amp. 1 ml
Preparat homeopatyczny
Preparat homeopatyczny
maść
płyn na skórę
tabletki
tabletki
tabletki
tabletki
tabletki powlekane
tabletki powlekane
tabletki powlekane
tabletki powlekane
granulki
Strona 208 z 854
Rp
Rp
Gedeon Richter Plc
Gedeon Richter Plc
Gedeon Richter Plc
Biogened S.A.
Biogened S.A.
Biogened S.A.
Biogened S.A.
WALA-Heilmittel GmbH
WALA-Heilmittel GmbH
4664
4665
4666
12657
12658
12659
12660
IL-0868/LNH
IL-1003/LN
Schering-Plough Labo
N.V.
Schering-Plough Labo
N.V.
Schering-Plough Labo
N.V.
Schering-Plough Labo
N.V.
ICN Polfa Rzeszów S.A.
Kraj
wytwórcy
WALA-Heilmittel GmbH
B
B
B
B
PL
F
B
B
B
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Podmiot
odpowiedzialny
2227 Disophrol Retard
Dexbrompheniramini
tabletki o
maleas
przedłużonym
+ Pseudoephedrini sulfas uwalnianiu
6 mg
+ 120 mg
2228 Dissenten
Loperamidi
hydrochloridum
Streptodornasum
+ Streptokinasum
tabletki
2 mg
15 tabl.
30 tabl.
czopki doodbytnicze 1250 j.m.
6 szt.
+ 15000 j.m. 10 szt.
Rp
Rp
Rp
Rp
2230 Disulfiram WZF
Disulfiramum
tabletki do
implantacji
100 mg
10 tabl.
Rp
2231 Ditropan
tabletki
5 mg
30 tabl.
Rp
tabletki
3 mg
tabletki
250 mg
30 tabl.
100 tabl.
30 tabl.
Rp
Rp
Rp
Sanofi-Aventis France
2233 Diuramid
Oxybutynini
hydrochloridum
Oxybutynini
hydrochloridum
Acetazolamidum
2234 Diured
Torasemidum
tabletki
2,5 mg
Torasemidum
tabletki
5 mg
2236 Diured
Torasemidum
tabletki
10 mg
2237 Diuresin SR
Indapamidum
tabletki powlekane o 1,5 mg
przedłużonym
uwalnianiu
2238 Diuver
Torasemidum
tabletki
5 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Biofarm Sp. z o.o.
2235 Diured
30 tabl.
60 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
30 tabl.
30 tabl. (2 x 15)
30 tabl. (3 x 10)
40 tabl.
50 tabl.
30 tabl.
2239 Diuver
Torasemidum
tabletki
10 mg
2240 Divigel 0,1%
Estradiolum
żel
2241 Divigel 0,1%
Estradiolum
żel
2242 Divina
Estradioli valeras
+ Medroxyprogesteroni
acetas
tabletki
2229 DISTREPTAZA
2232 Ditropan mite
8 tabl.
Kat.
dost.
20 tabl.
30 tabl.
0,5 mg/0,5 g 28 sasz. 0,5 g
91 sasz. 0,5 g
1 mg/g
28 sasz. 1 g
91 sasz. 1 g
2 mg (białe); 21 tabl.
2 mg
63 tabl.
+ 10 mg
(niebieskie)
Strona 209 z 854
OTC Schering-Plough Europe
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
1217
Schering-Plough Labo
N.V.
B
207
Doppel Farmaceutici S.r.l.
I
211
PL
1635
Biomed Wytwórnia
Surowic i Szczepionek
Sp. z o.o.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Sanofi-Winthrop Industrie
10249
Sanofi-Winthrop Industrie
F
339
Medana Pharma S.A.
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
PL
15968
Biofarm Sp. z o.o.
PL
Biofarm Sp. z o.o.
15967
Biofarm Sp. z o.o.
PL
Biofarm Sp. z o.o.
15971
Biofarm Sp. z o.o.
PL
Polfarmex S.A.
9758
Polfarmex S.A.
PL
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
Orion Corporation
10037
PL
4476
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
Orion Corporation
FIN
Orion Corporation
4477
Orion Corporation
FIN
Orion Corporation
6614
Orion Corporation Orion
Pharma
FIN
SPA Societa Prodotti
Antibiotici S.p.A.
Biomed Wytwórnia
Surowic i Szczepionek
Sp. z o.o.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Sanofi-Aventis France
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
1038
10038
PL
F
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
2243 Dobroson
Zopiclonum
tabletki powlekane
7,5 mg
20 tabl.
Rp
STADA Arzneimittel AG
11737
Centrafarm Services B.V.
STADA Arzneimittel AG
Synthon Hispania S.L.
NL
D
E
2244 Dobuject
Dobutaminum
50 mg/ml
5 amp. 5 ml
Lz
Bayer Schering Pharma
Oy
2136
Bayer Schering Pharma
Oy
FIN
2245 Dobutamine TZF
Dobutamini
hydrochloridum
250 mg
1 fiol. proszku
25 fiol. proszku
Lz
Lz
250 mg
1 fiol. proszku
Lz
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Salutas Pharma GmbH
PL
Dobutaminum
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Sandoz GmbH
2851
2246 Dobutamin-Hexal
2247 Doculax
Natrii docusas
koncentrat do
sporządzania
roztworu do infuzji
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
kapsułki miękkie
50 mg
30 kaps.
PL
2248 Doksazosyna 2 EuroLeki
Doxazosinum
tabletki
2 mg
30 tabl.
2249 Doksazosyna 4 EuroLeki
Doxazosinum
tabletki
4 mg
20 tabl.
2250 Dolargan
Pethidini hydrochloridum
roztwór do
wstrzykiwań
50 mg/ml
10 amp. 2 ml
2251 Dolcontral
Pethidini hydrochloridum
roztwór do
wstrzykiwań
50 mg/ml
10 amp. 1 ml
10 amp. 2 ml
2252 Dolenio
Glucosaminum
tabletki powlekane
1178 mg
15773
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
TEVA Pharmaceutical
Works Company
TEVA Pharmaceutical
Works Company
Chinoin Pharmaceutical
and Chemical Works
Private Co. Ltd.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Viminco A/S
2253 Dolforin
Fentanylum
15007
Gedeon Richter Plc
H
2254 Dolforin
Fentanylum
2255 Dolforin
Fentanylum
2256 Dolforin
Fentanylum
2257 Dolgit
Ibuprofenum
system
transdermalny
system
transdermalny
system
transdermalny
system
transdermalny
krem
2258 Dolgit
Ibuprofenum
żel
50 mg/g
OTC Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Rp EuroLeki Sp. z o.o.
10898
14481
D
H
EuroLeki Sp. z o.o.
14497
3523
25 mcg/h
30 tabl.
90 tabl.
5 szt.
Rpw Chinoin Pharmaceutical
and Chemical Works
Private Co. Ltd.
Rpw Warszawskie Zakłady
Rpw Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Rp Blue Bio Pharmaceuticals
Rp Ltd.
Rpw Gedeon Richter Plc
50 mcg/h
5 szt.
Rpw Gedeon Richter Plc
15008
Gedeon Richter Plc
H
75 mcg/h
5 szt.
Rpw Gedeon Richter Plc
15009
Gedeon Richter Plc
H
100 mcg/h
5 szt.
Rpw Gedeon Richter Plc
15010
Gedeon Richter Plc
H
50 mg/g
1 tuba 20 g
1 tuba 50 g
1 tuba 100 g
1 tuba 20 g
1 tuba 50 g
1 tuba 100 g
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
Dolorgiet
Pharmaceuticals
6443
DOLORGIET GmbH
& Co.KG
D
Dolorgiet
Pharmaceuticals
6758
DOLORGIET GmbH &
Co.KG
D
Strona 210 z 854
Rp
3308
3546
H
H
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
2259 Dolichos Pruriens
Skład
Preparat homeopatyczny
Postać
farmaceutyczna
granulki
Dawka
Wielkość opakowania
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
108 mg Ca2+ 30 tabl.
60 tabl.
+ 64 mg
2+
100 tabl.
Mg
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
19309
Boiron S.A.
F
OTC Zakłady ChemicznoOTC Farmaceutyczne "VIS"
OTC Sp. z o.o.
1857
Zakłady ChemicznoFarmaceutyczne "VIS"
Sp. z o.o.
PL
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
2260 Dolomit VIS
Calcii carbonas
+ Magnesii carbonas
tabletki
2261 Dolomit VIS
Calcii carbonas
+ Magnesii carbonas
tabletki
54 mg Ca2+ + 30 tabl.
32 mg Mg2+ 60 tabl.
72 tabl.
OTC Zakłady ChemicznoOTC Farmaceutyczne "VIS"
OTC Sp. z o.o.
1856
Zakłady ChemicznoFarmaceutyczne "VIS"
Sp. z o.o.
PL
2262 Doloprim
Acidum acetylsalicylicum
+ Coffeinum
tabletki
300 mg + 50 6 tabl.
mg
10 tabl.
4816
Dorzolamidum
100 mg/5 ml 1 butelka 5 ml
2264 Dolopt Plus
2265 Dolorstad
Dorzolamidum
+ Timololum
Sumatriptanum
krople do oczu,
roztwór
krople do oczu,
roztwór
tabletki
FarmaceutycznoChemiczna Spółdzielnia
Pracy "GALENUS"
Aeropharm GmbH
PL
2263 Dolopt
OTC FarmaceutycznoOTC Chemiczna Spółdzielnia
Pracy "GALENUS"
Rp Sandoz GmbH
2266 Dolorstad
Sumatriptanum
tabletki
100 mg
2267 Doltard
Morphinum
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
10 mg
D
D
B
B
B
B
DK
2268 Doltard
Morphinum
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
30 mg
2269 Doltard
Morphinum
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
60 mg
2270 Doltard
Morphini sulphas
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
100 mg
(20 mg
+ 5 mg)/ml
50 mg
1 butelka 5 ml
3 butelki 5 ml
2 tabl.
6 tabl.
2 tabl.
6 tabl.
20 tabl. w blistrach
20 tabl. w słoiku
100 tabl. w blistrach
100 tabl. w słoiku
20 tabl. w blistrach
20 tabl. w słoiku
100 tabl. w blistrach
100 tabl. w słoiku
20 tabl. w blistrach
20 tabl. w słoiku
100 tabl. w blistrach
100 tabl. w słoiku
20 tabl. w blistrach
20 tabl. w słoiku
100 tabl. w blistrach
100 tabl. w słoiku
Strona 211 z 854
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
14734
F
Sandoz GmbH
16153
STADA Arzneimittel AG
12617
STADA Arzneimittel AG
12618
Nycomed Pharma Sp. z
o.o.
7248
AEROPHARM GmbH
Salutas Pharma
Eurogenerics N.V., SA
PSI Supply N.V.
Eurogenerics N.V., SA
PSI Supply N.V.
Nycomed Danmark ApS
Nycomed Pharma Sp. z
o.o.
7249
Nycomed Danmark ApS
DK
Nycomed Pharma Sp. z
o.o.
7250
Nycomed Danmark ApS
DK
Nycomed Pharma Sp. z
o.o.
7251
Nycomed Danmark ApS
DK
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
2271 Donecept
Donepezili hydrochloridum tabletki powlekane
5 mg
2272 Donecept
Donepezili hydrochloridum tabletki powlekane
10 mg
2273 Donectil
Donepezili hydrochloridum tabletki powlekane
5 mg
2274 Donectil
Donepezili hydrochloridum tabletki powlekane
2275 Donemed
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
28 tabl. (4 x 7)
30 tabl. (3 x 10)
56 tabl. (8 x 7)
60 tabl. (6 x 10)
28 tabl. (4 x 7)
30 tabl. (3 x 10)
56 tabl. (8 x 7)
60 tabl. (6 x 10)
14 tabl. w blistrze (1 x 14)
28 tabl. w blistrach (2 x 14)
42 tabl. w blistrach (3 x 14)
56 tabl. w blistrach (4 x 14)
84 tabl. w blistrach (6 x 14)
98 tabl. w blistrach (7 x 14)
112 tabl. w blistrach (8 x
14)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Actavis Group PTC ehf.
15197
Actavis Ltd.
MT
Actavis Group PTC ehf.
15198
Actavis Ltd.
MT
ICN Polfa Rzeszów S.A.
15140
ICN Polfa Rzeszów S.A.
Specifar S.A.
PL
GR
10 mg
14 tabl. w blistrze (1 x 14)
28 tabl. w blistrach (2 x 14)
42 tabl. w blistrach (3 x 14)
56 tabl. w blistrach (4 x 14)
84 tabl. w blistrach (6 x 14)
98 tabl. w blistrach (7 x 14)
112 tabl. w blistrach (8 x
14)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
ICN Polfa Rzeszów S.A.
15141
ICN Polfa Rzeszów S.A.
Specifar S.A.
PL
GR
Donepezili hydrochloridum tabletki powlekane
5 mg
16068
Sun-Farm Sp. z o.o.
mibe GmbH Arzneimittel
PL
D
Donepezili hydrochloridum tabletki powlekane
10 mg
Sun-Farm Sp. z o.o.
16069
Sun-Farm Sp. z o.o.
mibe GmbH Arzneimittel
PL
D
2277 Donepex
Donepezili hydrochloridum tabletki powlekane
5 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Sun-Farm Sp. z o.o.
2276 Donemed
28 tabl.
56 tabl.
98 tabl.
28 tabl.
56 tabl.
98 tabl.
28 tabl.
Celon Pharma Sp. z o.o.
10559
Celon Pharma Sp. z o.o.
PL
2278 Donepex
Donepezili hydrochloridum tabletki powlekane
10 mg
28 tabl.
Rp
Celon Pharma Sp. z o.o.
10560
Celon Pharma Sp. z o.o.
PL
Strona 212 z 854
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
2279 Donepezil Alet
Donepezili hydrochloridum tabletki powlekane
5 mg
2280 Donepezil Alet
Donepezili hydrochloridum tabletki powlekane
10 mg
2281 Donepezil Generics
Donepezili hydrochloridum tabletki powlekane
5 mg
2282 Donepezil Generics
Donepezili hydrochloridum tabletki powlekane
10 mg
Wielkość opakowania
14 tabl.
28 tabl.
42 tabl.
56 tabl.
84 tabl.
98 tabl.
112 tabl.
14 tabl.
28 tabl.
42 tabl.
56 tabl.
84 tabl.
98 tabl.
112 tabl.
28 tabl.
28 tabl.
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Alet Pharmaceuticals S.A.
16190
Specifar S.A.
GR
Alet Pharmaceuticals S.A.
16189
Specifar S.A.
GR
Generics [UK] Ltd.
15854
Mc Dermott Laboratories
Ltd. T/A - Gerard
Laboratories
Merck Farma y Quimica
S.L. Poligono Merck
Pharma Pack Kft
Mc Dermott Laboratories
Ltd. T/A - Gerard
Laboratories
Merck Farma y Quimica
S.L. Poligono Merck
Pharma Pack Kft
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
Sandoz S.R.L.
IRL
PL
SLO
D
RO
PL
SLO
D
RO
Rp
Generics [UK] Ltd.
15855
Wytwórca
2283 DoneSAN
Donepezili hydrochloridum tabletki powlekane
5 mg
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
30 tabl.
56 tabl. (4 x 14)
56 tabl. (8 x 7)
60 tabl.
90 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Sandoz GmbH
15415
2284 DoneSAN
Donepezili hydrochloridum tabletki powlekane
10 mg
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
30 tabl.
56 tabl. (4 x 14)
56 tabl. (8 x 7)
60 tabl.
90 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Sandoz GmbH
15416
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
Sandoz S.R.L.
2285 Donesyn
Donepezili hydrochloridum tabletki powlekane
5 mg
28 tabl.
Rp
Vipharm S.A.
14804
2286 Donesyn
Donepezili hydrochloridum tabletki powlekane
10 mg
28 tabl.
Rp
Vipharm S.A.
14799
Synthon B.V.
Synthon Hispania S.L.
Synthon B.V.
Synthon Hispania S.L.
Strona 213 z 854
Kraj
wytwórcy
E
H
IRL
E
H
NL
E
NL
E
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Synthon B.V.
Synthon Hispania S.L.
Synthon B.V.
Synthon Hispania S.L.
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
NL
E
NL
E
PL
SLO
D
PL
SLO
D
2287 Donethon
Donepezili hydrochloridum tabletki powlekane
5 mg
28 tabl.
Rp
Synthon B.V.
14793
2288 Donethon
Donepezili hydrochloridum tabletki powlekane
10 mg
28 tabl.
Rp
Synthon B.V.
14794
2289 Dopamar
Carbidopum
+ Levodopum
tabletka o
przedłużonym
uwalnianiu
200 mg
+ 50 mg
100 tabl.
Rp
Sandoz GmbH
14852
2290 Dopamar mite
Levodopum
+ Carbidopum
tabletka o
przedłużonym
uwalnianiu
25 mg
+ 100 mg
100 tabl.
Rp
Sandoz GmbH
14851
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
2291 Dopamin Admeda 200
Dopaminum
20 mg/ml
5 amp. 10 ml
Lz
Admeda Arzneimittel
GmbH
11625
Wulfing Pharma GmbH
D
2292 Dopaminum
hydrochloricum WZF 1%
Dopaminum
koncentrat do
sporządzania
roztworu do infuzji
roztwór do infuzji
10 mg/ml
10 amp. 5 ml
Lz
1254
Dopaminum
roztwór do infuzji
40 mg/ml
10 amp. 5 ml
Lz
2294 Dopegyt
Methyldopum
tabletki
250 mg
50 tabl.
Rp
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Egis Pharmaceuticals Plc
PL
2293 Dopaminum
hydrochloricum WZF 4%
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Egis Pharmaceuticals Plc
2295 Doppelherz Energovital
Tonik K
Preparat złożony
płyn doustny
15086
Queisser Pharma
GmbH & Co. KG
D
2296 Doresol 1
Risperidonum
tabletki powlekane
1 mg
20 tabl.
Rp
12602
PL
2297 Doresol 2
Risperidonum
tabletki powlekane
2 mg
20 tabl.
Rp
2298 Doresol 3
Risperidonum
tabletki powlekane
3 mg
20 tabl.
Rp
2299 Doresol 4
Risperidonum
tabletki powlekane
4 mg
20 tabl.
Rp
2300 Doresol 6
Risperidonum
tabletki powlekane
6 mg
20 tabl.
Rp
2301 Doreta
Tramadoli hydrochloridum tabletki powlekane
+ Paracetamolum
37,5 mg +
325 mg
10 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Krka d.d., Novo mesto
1 op. 250 ml
1 op. 500 ml
1 op. 750 ml
1 op. 1000 ml
Strona 214 z 854
OTC Queisser Pharma
OTC GmbH & Co. KG
OTC
OTC
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Krka d.d., Novo mesto
1117
1565
12590
12591
12592
12593
16038
PL
H
PL
PL
PL
PL
SLO
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
2302 Dormicum
Midazolamum
tabletki powlekane
7,5 mg
10 tabl.
Rp
Roche Polska Sp. z o.o.
942
Roche Polska Sp. z o.o.
PL
2303 Dormicum
Midazolamum
tabletki powlekane
15 mg
100 tabl.
Rp
Roche Polska Sp. z o.o.
943
Roche Polska Sp. z o.o.
PL
2304 Dorzolamid Teva
Dorzolamidum
krople do oczu,
roztwór
20 mg/ml
1 butelka 5 ml
3 butelki 5 ml
6 butelek 5 ml
Rp
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
Ivax Pharmaceuticals
s.r.o.
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
CZ
F
GB
15307
NL
H
2305 Dorzolamide Hexal
Dorzolamidum
krople do oczu,
roztwór
20 mg/ml
(100 mg
/5 ml)
1 butelka 5 ml
Rp
1 A Pharma GmbH
14499
AEROPHARM GmbH
D
2306 Dostinex
Cabergolinum
tabletki
0,5 mg
4863
Pfizer Italia S.r.l.
I
Doxazosinum
4 mg
Generics [UK] Ltd.
12715
2308 DoxaLEK
Doxazosinum
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
Rp
Rp
Rp
Rp
Pfizer Europe MA EEIG
2307 Doxagen
2 tabl.
4 tabl.
8 tabl.
30 tabl.
4 mg
30 tabl.
Rp
Sandoz GmbH
14056
Generics [UK] Ltd.
McDermott Laboratories
t/a Gerard Laboratories
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
Sandoz A/S
PL
SLO
D
DK
2309 Doxanorm
Doxazosinum
tabletki
1 mg
30 tabl.
Rp
ICN Polfa Rzeszów S.A.
8543
ICN Polfa Rzeszów S.A.
PL
2310 Doxanorm
Doxazosinum
tabletki
2 mg
30 tabl.
Rp
ICN Polfa Rzeszów S.A.
8544
ICN Polfa Rzeszów S.A.
PL
2311 Doxanorm
Doxazosinum
tabletki
4 mg
30 tabl.
Rp
ICN Polfa Rzeszów S.A.
8545
ICN Polfa Rzeszów S.A.
PL
2312 Doxar
Doxazosinum
tabletki
1 mg, 2 mg
20 tabl. (10 tabl. 1 mg
+ 10 tabl. 2 mg)
30 tabl. (1 mg)
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
4849
TEVA Kutno S.A.
PL
2313 Doxar
Doxazosinum
tabletki
2 mg
30 tabl.
Rp
4850
TEVA Kutno S.A.
PL
2314 Doxar
Doxazosinum
tabletki
4 mg
30 tabl.
Rp
4851
TEVA Kutno S.A.
PL
2315 Doxar PR
Doxazosinum
tabletka o
przedłużonym
uwalnianiu
4 mg
28 tabl.
30 tabl.
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
15734
Ivax Pharmaceuticals,
s.r.o.
Pharmachemie B.V.
Teva Pharma B.V.
Teva UK Ltd.
CZ
Strona 215 z 854
GB
IRL
NL
NL
GB
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
2316 Doxaratio 2
Doxazosinum
tabletki
2 mg
2317 Doxaratio 4
Doxazosinum
tabletki
4 mg
2318 Doxazosin-1A Pharma
Doxazosinum
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
2319 Doxazosin-ratiopharm PR 4 Doxazosinum
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
ratiopharm GmbH
4931
Merckle GmbH
D
ratiopharm GmbH
4932
Merckle GmbH
D
4 mg
7 tabl.
20 tabl.
28 tabl.
7 tabl.
20 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
1A Pharma GmbH
14055
Hexal Polska Sp. z o.o.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
Sandoz A/S
4 mg
30 tabl.
Rp
ratiopharm GmbH
12808
Merckle GmbH
D
10 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
4244
TEVA Kutno S.A.
PL
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
4245
TEVA Kutno S.A.
PL
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
OM Pharma S.A.
549
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
OM Pharma S.A.
PL
2320 Doxepin 10
Doxepinum
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
kapsułki twarde
2321 Doxepin 25
Doxepinum
kapsułki twarde
25 mg
2322 Doxepin Pliva
Doxepinum
kapsułki twarde
10 mg
30 kaps. w blistrach
30 kaps. w pojemniku
60 kaps. w blistrach
60 kaps. w pojemniku
30 kaps. w blistrach
30 kaps. w pojemniku
60 kaps. w blistrach
60 kaps. w pojemniku
30 kaps.
2323 Doxepin Pliva
Doxepinum
kapsułki twarde
25 mg
30 kaps.
Rp
2324 Doxium 500
Calcii dobesilas
kapsułki twarde
500 mg
2325 Doxonex
Doxazosinum
tabletki
1 mg
30 kaps.
60 kaps.
30 tabl.
Rp
Rp
Rp
2326 Doxonex
Doxazosinum
tabletki
2 mg
30 tabl.
2327 Doxonex
Doxazosinum
tabletki
4 mg
2328 Doxonex SR
Doxazosinum
2329 Doxorubicin-Ebewe
Doxorubicini
hydrochloridum
tabletka o
przedłużonym
uwalnianiu
koncentrat do
sporządzania
roztworu do infuzji
2330 Doxycyclin-STADA 100
Doxycyclinum
tabletki
550
10575
PL
SLO
D
DK
PL
P
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
11495
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
11496
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
30 tabl.
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
11497
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
4 mg
30 tabl.
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
15771
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
2 mg/ml
1 fiol. 5 ml
1 fiol. 25 ml
1 fiol. 50 ml
1 fiol. 100 ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Ebewe Pharma GmbH
Nfg. KG
4290
Ebewe Pharma GmbH
Nfg. KG
A
100 mg
10 tabl. w blistrze (1 x 10)
20 tabl. w blistrze (1 x 20)
Rp
Rp
Stadapharm GmbH
9862
STADA Arzneimittel AG
D
Strona 216 z 854
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
2331 Doxycyclin-STADA 200
Doxycyclinum
tabletki
200 mg
10 tabl.
Rp
Stadapharm GmbH
9863
STADA Arzneimittel AG
2332 Doxycyclinum Espefa
Doxycyclinum
kapsułki
100 mg
10 kaps.
Rp
9664
Genexo Sp. z o.o.
Ranbaxy Ireland Ltd.
PL
IRL
2333 Doxycyclinum FarmaProjekt
2334 Doxycyclinum TZF
Doxycyclinum
kapsułki twarde
100 mg
10 kaps.
Rp
ChemicznoFarmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
ESPEFA
Farma-Projekt Sp. z o.o.
9587
Farma-Projekt Sp. z o.o.
PL
Doxycyclinum
kapsułki
100 mg
10 kaps.
Rp
723
Doxycyclini hyclas
roztwór do infuzji
20 mg/ml
2336 Doxyratio M
Doxycyclinum
tabletki
100 mg
1 fiol. 5 ml
10 amp. 5 ml
10 fiol. 5 ml
10 tabl.
Lz
Lz
Lz
Rp
8882
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Merckle GmbH
PL
2335 Doxycyclinum WZF
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
ratiopharm GmbH
2337 Dozone
Doxazosinum
tabletki
2 mg
30 tabl.
Rp
Ozone Laboratories B.V.
14439
H
2338 Dozone
Doxazosinum
tabletki
4 mg
Preparat homeopatyczny
krople do oczu,
roztwór
2340 Dr Reckeweg Pulsatilla
compositum
Preparat homeopatyczny
aerozol do nosa,
roztwór
1 butelka 15 ml
2341 Dr Reckeweg R1
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
1 butelka 22 ml
1 butelka 50 ml
2342 Dr Reckeweg R2
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
1 butelka 22 ml
1 butelka 50 ml
2343 Dr Reckeweg R4
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
1 butelka 22 ml
1 butelka 50 ml
2344 Dr Reckeweg R5
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
1 butelka 22 ml
1 butelka 50 ml
2345 Dr Reckeweg R7
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
1 butelka 22 ml
1 butelka 50 ml
2346 Dr Reckeweg R8 Jutussin
Preparat homeopatyczny
syrop
1 butelka 150 ml
2347 Dr Reckeweg R9
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
1 butelka 22 ml
1 butelka 50 ml
Rp Ozone Laboratories B.V.
Rp
OTC Pharmaceutische Fabrik
Dr Reckeweg & Co.
GmbH
OTC Pharmaceutische Fabrik
Dr Reckeweg & Co.
GmbH
OTC Pharmaceutische Fabrik
OTC Dr Reckeweg & Co.
GmbH
Rp Pharmaceutische Fabrik
Rp Dr Reckeweg & Co.
GmbH
OTC Pharmaceutische Fabrik
OTC Dr Reckeweg & Co.
GmbH
OTC Pharmaceutische Fabrik
OTC Dr Reckeweg & Co.
GmbH
Rp Pharmaceutische Fabrik
Rp Dr Reckeweg & Co.
GmbH
OTC Pharmaceutische Fabrik
Dr Reckeweg & Co.
GmbH
OTC Pharmaceutische Fabrik
OTC Dr Reckeweg & Co.
GmbH
14440
2339 Dr Reckeweg Cineraria
maritima
20 tabl.
30 tabl.
1 op. 10 ml
TEVA Pharmaceutical
Works Company
TEVA Pharmaceutical
Works Company
Pharmaceutische Fabrik
Dr Reckeweg & Co.
GmbH
Pharmaceutische Fabrik
Dr Reckeweg & Co.
GmbH
Pharmaceutische Fabrik
Dr Reckeweg & Co.
GmbH
Pharmaceutische Fabrik
Dr Reckeweg & Co.
GmbH
Pharmaceutische Fabrik
Dr Reckeweg & Co.
GmbH
Pharmaceutische Fabrik
Dr Reckeweg & Co.
GmbH
Pharmaceutische Fabrik
Dr Reckeweg & Co.
GmbH
Pharmaceutische Fabrik
Dr Reckeweg & Co.
GmbH
Pharmaceutische Fabrik
Dr Reckeweg & Co.
GmbH
Strona 217 z 854
762
IL-5697/LNH
IL-5698/LNH
IL-2990/LNH
IL-2991/LNH
IL-2993/LNH
IL-2994/LNH
IL-2996/LNH
IL-4183/LNH
IL-2997/LNH
D
PL
D
H
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
2348 Dr Reckeweg R11
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
1 butelka 22 ml
1 butelka 50 ml
2349 Dr Reckeweg R14
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
1 butelka 22 ml
1 butelka 50 ml
2350 Dr Reckeweg R18
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
1 butelka 22 ml
1 butelka 50 ml
2351 Dr Reckeweg R22
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
1 butelka 22 ml
1 butelka 50 ml
2352 Dr Reckeweg R25
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
1 butelka 22 ml
1 butelka 50 ml
2353 Dr Reckeweg R26
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
1 butelka 22 ml
1 butelka 50 ml
2354 Dr Reckeweg R27
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
1 butelka 50 ml
1 butelka 22 ml
2355 Dr Reckeweg R28
Preparat homeopatyczny
krople do nosa,
roztwór
1 butelka 22 ml
1 butelka 50 ml
2356 Dr Reckeweg R30 Atomare
Beckeron
Preparat homeopatyczny
maść
1 op. 85 g
2357 Dr Reckeweg R44
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
1 butelka 22 ml
1 butelka 50 ml
2358 Dr Reckeweg R55
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
1 butelka 22 ml
1 butelka 50 ml
2359 Dr Reckeweg R61 Lumbagin Preparat homeopatyczny
maść
1 op. 85 g
2360 Dr Reckeweg R63
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
1 butelka 22 ml
1 butelka 50 ml
2361 Dr Reckeweg R66
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
1 butelka 22 ml
1 butelka 50 ml
2362 Dr Reckeweg R68
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
1 butelka 22 ml
1 butelka 50 ml
Strona 218 z 854
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Pharmaceutische Fabrik
OTC Dr Reckeweg & Co.
GmbH
OTC Pharmaceutische Fabrik
OTC Dr Reckeweg & Co.
GmbH
OTC Pharmaceutische Fabrik
OTC Dr Reckeweg & Co.
GmbH
Rp Pharmaceutische Fabrik
Rp Dr Reckeweg & Co.
GmbH
Rp Pharmaceutische Fabrik
Rp Dr Reckeweg & Co.
GmbH
OTC Pharmaceutische Fabrik
OTC Dr Reckeweg & Co.
GmbH
OTC Pharmaceutische Fabrik
OTC Dr Reckeweg & Co.
GmbH
Rp Pharmaceutische Fabrik
Rp Dr Reckeweg & Co.
GmbH
OTC Pharmaceutische Fabrik
Dr Reckeweg & Co.
GmbH
OTC Pharmaceutische Fabrik
OTC Dr Reckeweg & Co.
GmbH
Rp Pharmaceutische Fabrik
Rp Dr Reckeweg & Co.
GmbH
OTC Pharmaceutische Fabrik
Dr Reckeweg & Co.
GmbH
OTC Pharmaceutische Fabrik
OTC Dr Reckeweg & Co.
GmbH
Rp Pharmaceutische Fabrik
Rp Dr Reckeweg & Co.
GmbH
Rp Pharmaceutische Fabrik
Rp Dr Reckeweg & Co.
GmbH
Numer
pozwolenia
Wytwórca
IL-3024/LNH Pharmaceutische Fabrik
Dr Reckeweg & Co.
GmbH
IL-3027/LNH Pharmaceutische Fabrik
Dr Reckeweg & Co.
GmbH
IL-3030/LNH Pharmaceutische Fabrik
Dr Reckeweg & Co.
GmbH
IL-3154/LNH Pharmaceutische Fabrik
Dr Reckeweg & Co.
GmbH
IL-3157/LNH Pharmaceutische Fabrik
Dr Reckeweg & Co.
GmbH
IL-3158/LNH Pharmaceutische Fabrik
Dr Reckeweg & Co.
GmbH
IL-3159/LNH Pharmaceutische Fabrik
Dr Reckeweg & Co.
GmbH
IL-3160/LNH Pharmaceutische Fabrik
Dr Reckeweg & Co.
GmbH
IL-4177/LNH Pharmaceutische Fabrik
Dr Reckeweg & Co.
GmbH
IL-3175/LNH Pharmaceutische Fabrik
Dr Reckeweg & Co.
GmbH
IL-3206/LNH Pharmaceutische Fabrik
Dr Reckeweg & Co.
GmbH
IL-4178/LNH Pharmaceutische Fabrik
Dr Reckeweg & Co.
GmbH
IL-3213/LNH Pharmaceutische Fabrik
Dr Reckeweg & Co.
GmbH
IL-3216/LNH Pharmaceutische Fabrik
Dr Reckeweg & Co.
GmbH
IL-3218/LNH Pharmaceutische Fabrik
Dr Reckeweg & Co.
GmbH
Kraj
wytwórcy
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
2363 Dr Reckeweg R69
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
1 butelka 22 ml
1 butelka 50 ml
2364 Dr Reckeweg R70
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
1 butelka 22 ml
1 butelka 50 ml
2365 Dr Reckeweg R72
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
1 butelek 50 ml
1 butelka 22 ml
2366 Dr Reckeweg R73
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
1 butelka 22 ml
1 butelka 50 ml
2367 Dr Reckeweg Vita-C15
Preparat homeopatyczny
roztwór doustny
1 butelka 250 ml
2368 Dr Reckeweg Vita-C15 Forte Preparat homeopatyczny
roztwór doustny
12 fiol. 10 ml
2369 Drimon
tabletki do
rozgryzania i żucia
2370 Drimon
2371 Drimon
Montelukastum
Montelukastum
Montelukastum
tabletki do
rozgryzania i żucia
tabletki powlekane
4 mg
5 mg
10 mg
14 tabl. (1 x 14)
14 tabl. (2 x 7)
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
14 tabl. (1 x 14)
14 tabl. (2 x 7)
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
14 tabl. (1 x 14)
14 tabl. (2 x 7)
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Pharmaceutische Fabrik
OTC Dr Reckeweg & Co.
GmbH
Rp Pharmaceutische Fabrik
Rp Dr Reckeweg & Co.
GmbH
Rp Pharmaceutische Fabrik
Rp Dr Reckeweg & Co.
GmbH
OTC Pharmaceutische Fabrik
OTC Dr Reckeweg & Co.
GmbH
Rp Pharmaceutische Fabrik
Dr Reckeweg & Co.
GmbH
OTC Pharmaceutische Fabrik
Dr Reckeweg & Co.
GmbH
Rp Teva Pharmaceuticals
Rp Polska Sp. z o.o.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
2372 Driptane
Oxybutynini
hydrochloridum
tabletki
5 mg
30 tabl.
60 tabl.
Rp
Rp
Laboratoires Fournier
S.A.
2373 Dropax
Paroxetinum
krople doustne,
roztwór
10 mg/ml
1 butelka 30 ml
1 butelka 60 ml
Rp
Rp
Italfarmaco S.p.A.
2374 Droperteel
Preparat homeopatyczny
tabletki
50 tabl.
Strona 219 z 854
OTC Biologische Heilmittel
Heel GmbH
Numer
pozwolenia
Wytwórca
IL-2995/LNH Pharmaceutische Fabrik
Dr Reckeweg & Co.
GmbH
IL-3220/LNH Pharmaceutische Fabrik
Dr Reckeweg & Co.
GmbH
IL-3222/LN-H Pharmaceutische Fabrik
Dr Reckeweg & Co.
GmbH
IL-3223/LNH Pharmaceutische Fabrik
Dr Reckeweg & Co.
GmbH
IL-4181/LNH Pharmaceutische Fabrik
Dr Reckeweg & Co.
GmbH
IL-4180/LNH Pharmaceutische Fabrik
Dr Reckeweg & Co.
GmbH
14841
Pharmachemie B.V.
TEVA Kutno S.A.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
14842
Pharmachemie B.V.
TEVA Kutno S.A.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
14843
Pharmachemie B.V.
TEVA Kutno S.A.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
7838
Recipharm Fontaine
12782
Italfarmaco S.A.
IL-4000/LNH Biologische Heilmittel
Heel GmbH
Kraj
wytwórcy
D
D
D
D
D
D
NL
PL
H
F
GB
NL
PL
H
F
GB
NL
PL
H
F
GB
F
E
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
2375 Droplete
Topiramatum
tabletki powlekane
25 mg
60 tabl.
Rp
Temapharm Sp. z o.o.
16379
Pharmathen S.A.
GR
2376 Droplete
Topiramatum
tabletki powlekane
50 mg
60 tabl.
Rp
Temapharm Sp. z o.o.
16380
Pharmathen S.A.
GR
2377 Droplete
Topiramatum
tabletki powlekane
100 mg
60 tabl.
Rp
Temapharm Sp. z o.o.
16381
Pharmathen S.A.
GR
2378 Droplete
Topiramatum
tabletki powlekane
200 mg
60 tabl.
Rp
Temapharm Sp. z o.o.
16382
Pharmathen S.A.
GR
2379 Drosera
Preparat homeopatyczny
granulki
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
19362
Boiron S.A.
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
2380 Drosera complexe nr 64
Preparat homeopatyczny
2381 Drosera-Dagomed 2 Kaszel Preparat homeopatyczny
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
krople doustne,
roztwór
granulki
1 butelka 30 ml
OTC Laboratoires Lehning
1 butelka 7 g
krople doustne,
roztwór
syrop
1 butelka 30 ml
1 butelka 100 ml
1 butelka 150 ml
OTC Dagomed-Pharma Sp. z
o.o.
OTC Biologische Heilmittel
OTC Heel GmbH
OTC Boiron S.A.
1 fiol.
2382 Drosera-Homaccord
Preparat homeopatyczny
2383 Drosetux
Preparat homeopatyczny
2384 Drytec
Natrii pertechnetatis
99
mTc fissione formati
solutio iniectabilis
sterylny eluat
technecjanu (VII)
sodu z generatora
radionuklidowego
Vaccinum diphtheriae
antigenio minutum,
adsorbatum
Vaccinum diphtheriae et
tetani adsorbatum
zawiesina do
wstrzykiwań
5 j.m.
5 amp. 0,5 ml
15 amp. 0,5 ml
Rp
Rp
zawiesina do
wstrzykiwań
1 dawka
5 amp. 0,5 ml
Rp
25 amp. 0,5 ml
Rp
2385 d-Szczepionka błonicza
adsorbowana
2386 DT-Szczepionka błoniczotężcowa adsorbowana
2387 DTP-Szczepionka błoniczo- Vaccinum diphtheriae,
tetani et pertussis
tężcowo-krztuścowa
adsorbatum
adsorbowana
zawiesina do
wstrzykiwań
Strona 220 z 854
F
Lz
GE Healthcare Ltd.
Instytut Biotechnologii
Surowic i Szczepionek
BIOMED S.A.
Instytut Biotechnologii
Surowic i Szczepionek
BIOMED S.A.
Instytut Biotechnologii
Surowic i Szczepionek
BIOMED S.A.
IL-5557/LNH Laboratoires Lehning
12815
Dagomed-Pharma
Sp. z o.o.
IL-2886/LNH Biologische Heilmittel
Heel GmbH
IL-3799/LNH Boiron S.A.
10137
527
4826
37
F
PL
D
F
GE Healthcare Ltd.
Corolin Road
GE Healthcare Ltd.
The Grove Centre
GB
Instytut Biotechnologii
Surowic i Szczepionek
BIOMED S.A.
Instytut Biotechnologii
Surowic i Szczepionek
BIOMED S.A.
Instytut Biotechnologii
Surowic i Szczepionek
BIOMED S.A.
PL
GB
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
2388 Duac Once Daily Gel
Clindamycinum +
Benzoylis peroxidum
żel
(10 mg
+ 50 mg)/g
1 tuba 6 g
1 tuba 15 g
1 tuba 25 g
1 tuba 30 g
1 tuba 50 g
1 tuba 55 g
1 tuba 60 g
1 tuba 70 g
2389 Dulcamara
Preparat homeopatyczny
granulki
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
2390 Dulcamara-Homaccord
Preparat homeopatyczny
2391 Dultavax Szczepionka
przeciw błonicy, tężcowi,
adsorbowana
i poliomyelitis
inaktywowana
Vaccinum diphtheriae,
zawiesina do
tetani adulti et
wstrzykiwań
adulescentis et
poliomyelitidis inactivatum
adsorbatum
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
krople doustne
1 butelka 30 ml
1 amp.-strzyk. 0,5 ml
+ 2 igły
1 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą
1 amp.-strzyk. 1 ml z igłą
10 amp. - strzyk. po 0,5 ml
10 amp.-strzyk. 0,5 ml z
igłami
10 amp.-strzyk. 0,5 ml z
igłami
20 amp. - strzyk. po 0,5 ml
2392 Duodenoheel
Preparat homeopatyczny
tabletki
2393 Duodopa
Levodopum
+ Carbidopum
żel dojelitowy
(20 mg
+ 5 mg)/ml
2394 Duofilm
Acidum salicylicum
+ Acidum lacticum
płyn na skórę
2395 Duomox
Amoxicillinum
tabletki
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
Stiefel Laboratories (UK)
Ltd.
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Wytwórca
11213
Stiefel Laboratories
(Ireland) Ltd.
19218
Boiron S.A.
Kraj
wytwórcy
IRL
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Biologische Heilmittel
Heel GmbH
Rp
Sanofi Pasteur S.A.
IL-3525/LNH Biologische Heilmittel
Heel GmbH
10653
Sanofi Pasteur S.A.
D
F
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
50 tabl.
250 tabl.
7 kasetek 100 ml
OTC Biologische Heilmittel
OTC Heel GmbH
Rp Solvay Pharmaceuticals
GmbH
16,7 % +
16,7 %
1 op. 15 ml
OTC Stiefel Laboratories
(Ireland) Ltd.
125 mg
20 tabl.
Strona 221 z 854
Numer
pozwolenia
Rp
Astellas Pharma Sp. z
o.o.
IL-2900/LNH Biologische Heilmittel
Heel GmbH
11929
Fresenius Kabi Norge AS
Solvay Pharmaceuticals
GmbH
D
N
D
7553
Stiefel Laboratories
(Ireland) Ltd.
IRL
631
Astellas Pharma Europe
B.V.
NL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
2396 Duomox
Amoxicillinum
tabletki
250 mg
20 tabl.
Rp
2397 Duomox
Amoxicillinum
tabletki
375 mg
20 tabl.
Rp
2398 Duomox
Amoxicillinum
tabletki
500 mg
20 tabl.
Rp
2399 Duomox
Amoxicillinum
tabletki
750 mg
20 tabl.
Rp
2400 Duomox
Amoxicillinum
tabletki
1g
20 tabl.
Rp
2401 Duosol nie zawierający
potasu
2402 Duosol zawierający
2 mmol/l potasu
2403 Duosol zawierający
4 mmol/l potasu
2404 Duphalac
Preparat złożony
2 worki 5000 ml
Lactulosum
roztwór do
hemofiltracji
roztwór do
hemofiltracji
roztwór do
hemofiltracji
roztwór doustny
2405 Duphalac Fruit
Lactulosum
2406 Duphaston
Podmiot
odpowiedzialny
Lz
Astellas Pharma Sp. z
o.o.
Astellas Pharma Sp. z
o.o.
Astellas Pharma Sp. z
o.o.
Astellas Pharma Sp. z
o.o.
Astellas Pharma Sp. z
o.o.
B. Braun Avitum AG
2 worki 5000 ml
Lz
4 mmol/l
2 worki 5000 ml
Rp
667 mg/ml
1 fl. 300 ml.
1 butelka 150 ml
1 butelka 200 ml
1 butelka 300 ml
1 butelka 1000 ml
1 kanister 5000 ml
10 sasz. 15 ml
roztwór doustny
667 mg/ml
1 butelka 200 ml
1 butelka 300 ml
1 butelka 500 ml
1 butelka 800 ml
1 butelka 1000 ml
20 sasz. 15 ml
Dydrogesteronum
tabletki powlekane
10 mg
20 tabl.
2407 Duracef
Cefadroxilum
kapsułki
500 mg
2408 Duracef
Cefadroxilum
2409 Duracef
Cefadroxilum
proszek do
sporządzania
zawiesiny doustnej
proszek do
sporządzania
zawiesiny doustnej
2410 Duracef
Preparat złożony
Preparat złożony
Cefadroxilum
proszek do
sporządzania
zawiesiny doustnej
Kraj
wytwórcy
NL
11998
B. Braun Avitum AG
11997
B. Braun Avitum AG
D
B. Braun Avitum AG
12279
B. Braun Avitum AG
D
OTC Solvay Pharmaceuticals
OTC B.V.
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
3048
Solvay Biologicals B.V.
NL
OTC Solvay Pharmaceuticals
OTC GmbH
OTC
OTC
OTC
OTC
16192
Solvay Biologicals B.V.
NL
Solvay Pharmaceuticals
B.V.
Bristol-Myers Squibb
Polska Sp. z o.o.
Bristol-Myers Squibb
Polska Sp. z o.o.
8685
Solvay Biologicals B.V.
NL
511
Bristol-Myers Squibb
S.r.L.
Bristol-Myers Squibb
S.r.L.
I
Bristol-Myers Squibb
Polska Sp. z o.o.
508
Bristol-Myers Squibb
S.r.L.
I
Bristol-Myers Squibb
Polska Sp. z o.o.
509
Bristol-Myers Squibb
S.r.L.
I
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
250 mg/5 ml 1 fl. 100 ml (58,4 g
proszku)
1 fl. 60 ml (35 g proszku)
Rp
500 mg/5 ml 1 fl. 100 ml (58,4 g
proszku)
1 fl. 60 ml (35 g proszku)
Rp
632
Wytwórca
Astellas Pharma Europe
B.V.
Astellas Pharma Europe
B.V.
Astellas Pharma Europe
B.V.
Astellas Pharma Europe
B.V.
Astellas Pharma Europe
B.V.
B. Braun Avitum AG
12 kaps.
20 kaps.
125 mg/5 ml 1 flakon 100 ml
1 flakon 60 ml
Strona 222 z 854
Numer
pozwolenia
3283
633
3284
634
507
NL
NL
NL
NL
D
I
Rp
Rp
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
2411 Duracef
Cefadroxilum
2412 Duraphat
Natrii fluoridum
2413 Duraphat 5000
pasta do zębów
Natrii fluoridum
2414 Durogesic
Fentanylum
2415 Durogesic
Fentanylum
2416 Durogesic
Fentanylum
2417 Durogesic
Fentanylum
2418 Durogesic
Fentanylum
2419 Duspatalin
Mebeverini
hydrochloridum
2420 Duspatalin retard
Mebeverini
hydrochloridum
2421 Dysport
Toxinum botulinicum
typum A ad iniectabile
2422 Dziurawiec fix/Ziele
Dziurawca
Hyperici herba
2423 Easiphen o smaku owoców Preparat złożony
(aminokwasy i witaminy)
leśnych
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
tabletki do
1g
sporządzania
zawiesiny doustnej
zawiesina do
50 mg/ml
stosowania na zęby
10 tabl.
Rp
Bristol-Myers Squibb
Polska Sp. z o.o.
7646
Bristol-Myers Squibb
S.r.L.
I
1 tuba 10 ml
1 tuba 30 ml
5 amp. 1,6 ml
Rp
Rp
Rp
Colgate-Palmolive GmbH
7230
Pharbil Waltrop GmbH
D
pasta do zębów
1 tuba 51 g
3 tuby 51 g
OTC Colgate-Palmolive GmbH
OTC
12286
Centre Specialites
Pharmaceutiques (CSP)
Colgate-Palmolive (UK)
Ltd.
Colgate-Palmolive Dental
Health Unit
F
system
transdermalny
system
transdermalny
system
transdermalny
system
transdermalny
system
transdermalny
tabletki
12,5 mcg/h
5 szt.
25 mcg/h
5 szt.
50 mcg/h
5 szt.
75 mcg/h
5 szt.
100 mcg/h
5 szt.
135 mg
30 tabl. (2 x 15)
50 tabl. (2 x 25)
50 tabl. (5 x 10)
kapsułki o
przedłużonym
uwalnianiu
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
zioła do zaparzania
200 mg
30 kaps. (2 x 15)
30 kaps. (3 x 10)
Rp
Rp
Solvay Pharmaceuticals
B.V.
500 j.m.
1 fiol. proszku
2 fiol. proszku
Rp
Rp
Ipsen Ltd.,Berkshire
płyn doustny
1 op. 20 g
1 op. 50 g
1 op. 100 g
20 sasz. 2 g
26 sasz. 2 g
30 sasz. 2 g
4500 ml
Strona 223 z 854
Rpw Janssen-Cilag
International N.V.
Rpw Janssen-Cilag
International N.V.
Rpw Janssen-Cilag
International N.V.
Rpw Janssen-Cilag
International N.V.
Rpw Janssen-Cilag
International N.V.
Rp Solvay Pharmaceuticals
Rp B.V.
Rp
OTC Herbapol Lublin S.A.
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
Rp
SHS International Ltd.
12949
GB
GB
Janssen Pharmaceutica
N.V.
Janssen Pharmaceutica
N.V.
Janssen Pharmaceutica
N.V.
Janssen Pharmaceutica
N.V.
Janssen Pharmaceutica
N.V.
Solvay Biologicals B.V.
Solvay Pharmaceuticals
NL
F
7446
Solvay Biologicals B.V.
Solvay Pharmaceuticals
NL
F
7292
Ipsen Biopharm Ltd.
GB
IL-2744/LN
Herbapol Lublin S.A.
Herbapol Lublin S.A.
Oddział w Białymstoku
PL
PL
14718
SHS International Ltd.
GB
7654
7655
7656
7657
3677
B
B
B
B
B
Skład
Postać
farmaceutyczna
2424 Ebesetron
Ondansetronum
tabletki powlekane
4 mg
6 tabl.
10 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Ebewe Pharma GmbH
Nfg. KG
12309
Pharmathen S.A.
GR
2425 Ebesetron
Ondansetronum
tabletki powlekane
8 mg
6 tabl.
10 tabl.
15 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Ebewe Pharma GmbH
Nfg. KG
12308
Pharmathen S.A.
GR
2426 Ebetrexat
Methotrexatum
roztwór do
10 mg/ml
wstrzykiwań w
ampułko-strzykawce
1 amp.-strzyk. 0,75 ml
1 amp.-strzyk. 1 ml
1 amp.-strzyk. 1,5 ml
1 amp.-strzyk. 2 ml
4 amp.-strzyk. 0,75 ml
4 amp.-strzyk. 1 ml
4 amp.-strzyk. 1,5 ml
4 amp.-strzyk. 2 ml
5 amp.-strzyk. 0,75 ml
5 amp.-strzyk. 1 ml
5 amp.-strzyk. 1,5 ml
5 amp.-strzyk. 2 ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Ebewe Pharma GmbH
Nfg. KG
16181
Ebewe Pharma GmbH
Nfg. KG
A
2427 Ebetrexat
Methotrexatum
roztwór do
20 mg/ml
wstrzykiwań w
ampułko-strzykawce
1 amp.-strzyk. 1 ml
1 amp.-strzyk. 1,25 ml
1 amp.-strzyk. 1,5 ml
4 amp.-strzyk. 1 ml
4 amp.-strzyk. 1,25 ml
4 amp.-strzyk. 1,5 ml
5 amp.-strzyk. 1 ml
5 amp.-strzyk. 1,25 ml
5 amp.-strzyk. 1,5 ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Ebewe Pharma GmbH
Nfg. KG
16034
Ebewe Pharma GmbH
Nfg. KG
A
2428 Ebivol
Nebivololum
tabletki
5 mg
28 tabl.
30 tabl. (2 x 15)
30 tabl. (3 x 10)
56 tabl.
60 tabl. (4 x 15)
60 tabl. (6 x 10)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Actavis Group PTC ehf.
14835
Actavis Ltd.
Actavis hf.
2429 Ebrantil 25
Urapidilum
5 mg/ml
5 amp. 5 ml
Lz
Nycomed GmbH
Preparat homeopatyczny
Nycomed Pharma Sp. z
o.o.
OTC WALA Heilmittel GmbH
1798
2430 Echinacea / Argentum
roztwór do
wstrzykiwań
granulki
2431 Echinacea / Argentum
Preparat homeopatyczny
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
roztwór do
wstrzykiwań
Dawka
Wielkość opakowania
1 op. 20 g
10 amp. 1 ml
50 amp. 1 ml
Strona 224 z 854
Kat.
dost.
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
WALA-Heilmittel GmbH
Numer
pozwolenia
Wytwórca
IL-0866/LNH WALA HEILMITTEL
GMBH
IL-0865/LNH WALA-Heilmittel GmbH
Kraj
wytwórcy
MT
IS
D
D
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
2432 Echinacea Angustifolia
Skład
Preparat homeopatyczny
Postać
farmaceutyczna
granulki
Dawka
Wielkość opakowania
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
2433 Echinacea comp.
Preparat homeopatyczny
2434 Echinacea Complexe Nr 40
Preparat homeopatyczny
2435 Echinacea-ratiopharm MAX Echinaceae purpureae
herbae succus
2436 Echinacea-ratiopharm MAX Echinaceae purpurea
herbae succus siccum
aerozol do
stosowania w jamie
ustnej
krople doustne,
roztwór
płyn doustny
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
1 atomizer 50 ml
980 mg/ml
tabletka
100 mg
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Numer
pozwolenia
19307
Wytwórca
Boiron S.A.
Kraj
wytwórcy
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC WALA-Heilmittel GmbH
IL-5071/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
1 butelka 30 ml
OTC Laboratoires Lehning
IL-3825/LNH Laboratoires Lehning
F
1 butelka 50 ml
1 butelka 100 ml
20 tabl. w blistrach (2 x 10)
50 tabl. w blistrach (5 x 10)
100 tabl. w blistrach
(10 x 10)
OTC ratiopharm GmbH
OTC
OTC ratiopharm GmbH
OTC
OTC
4729
Merckle GmbH
D
8298
Merckle GmbH
D
2437 Echinacin
Echinaceae purpureae
herbae succus siccum
pastylka miękka
104,118 mg
20 pastylek
40 pastylek
OTC MADAUS GmbH
OTC
10675
MADAUS GmbH
D
2438 Echinacin
Echinaceae purpureae
herbae succus
płyn doustny
98,1 g
1 butelka 50 ml
1 butelka 100 ml
1 butelka 150 ml
OTC MADAUS GmbH
OTC
OTC
10681
MADAUS GmbH
D
2439 Echinacin
Echinaceae purpureae
herbae succus siccum
syrop
0,124 g/5 ml 1 butelka 75 ml
1 butelka 100 ml
2 butelki 75 ml
2 butelki 100 ml
OTC MADAUS GmbH
OTC
OTC
OTC
10631
MADAUS GmbH
D
2440 Echinapur
Echinaceae purpureae
maść
herbae extractum spissum
5g
1 op. 30 g
OTC Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
57
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
PL
2441 Echinapur
Echinaceae purpureae
tabletka powlekana
herbae extractum spissum
100 mg
30 tabl.
OTC Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
58
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
PL
2442 Echinasal
Preparat ziołowy
1 fl. 125 g
OTC Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
6479
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
PL
syrop
Strona 225 z 854
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
2443 Echinerba
Echinaceae purpurea
tabletki
herbae extractum siccum
2444 Eco Vag
Lactobacillus gasseri,
Lactobacillus rhamnosus
kapsułki
dopochwowe, twarde
2445 Ecomer
Somnosi microcephali
oleum
kapsułki miękkie
250 mg
2446 Edicin
Vancomycinum
2447 Edicin
Vancomycinum
2448 Ednyt 2,5 mg
Enalaprili maleas
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
tabletki
2449 Ednyt 5 mg
Enalaprili maleas
tabletki
5 mg
2450 Ednyt 10 mg
Enalaprili maleas
tabletki
10 mg
2451 Ednyt 20 mg
Enalaprili maleas
tabletki
20 mg
2452 Edronax
Reboxetinum
tabletki
4 mg
2453 Efdege
Fludeoxyglucosum [18 F]
roztwór do
wstrzykiwań
dożylnych
1 GBq/ml
2454 Efectin ER 37,5
Venlafaxinum
2455 Efectin ER 75
Venlafaxinum
2456 Efectin ER 150
Venlafaxinum
100 mg
Wielkość opakowania
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
10450
10 kaps.
OTC InnowacyjnoOTC Wdrożeniowe
OTC Laboratorium
Farmaceutyczne
Labofarm mgr farm.
Tadeusz Pawełek
OTC Bifodan A/S
500 mg
60 kaps.
120 kaps.
240 kaps.
1 fiol. proszku
OTC Natumin Pharma AB
OTC
OTC
Lz Sandoz GmbH
1g
1 fiol. proszku
Lz
2,5 mg
20 tabl.
30 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
20 tabl.
60 tabl.
1 fiol.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Lz
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
14621
InnowacyjnoWdrożeniowe
Laboratorium
Farmaceutyczne
Labofarm mgr farm.
Tadeusz Pawełek
Bifodan A/S
PL
DK
763
Natumin Pharma AB
S
7010
Lek Pharmaceuticals d.d.
SLO
Sandoz GmbH
7011
Lek Pharmaceuticals d.d.
SLO
Gedeon Richter Plc
7299
Gedeon Richter Plc
H
Gedeon Richter Plc
7300
Gedeon Richter Plc
H
Gedeon Richter Plc
7301
Gedeon Richter Plc
H
Gedeon Richter Plc
7302
Gedeon Richter Plc
H
Pfizer Europe MA EEIG
8416
Pfizer Italia S.r.l.
I
IASON GmbH
12105
ARGOS Zyklotron
Betriebs
Ges.m.b.H.(Klagenfurt)
ARGOS Zyklotron
Betriebs Ges.m.b.H.(Linz)
A
A
kapsułki o
przedłużonym
uwalnianiu
kapsułki o
przedłużonym
uwalnianiu
37,5 mg
10 kaps.
30 kaps.
Rp
Rp
Wyeth-Lederle Pharma
GmbH Division Whitehall
10523
Wyeth Medica Ireland
IRL
75 mg
4939
Wyeth Medica Ireland
IRL
150 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Wyeth-Lederle Pharma
GmbH Division Whitehall
kapsułki o
przedłużonym
uwalnianiu
14 kaps.
28 kaps.
30 kaps.
100 kaps.
14 kaps.
28 kaps.
30 kaps.
100 kaps.
Wyeth-Lederle Pharma
GmbH Division Whitehall
4940
Wyeth Medica Ireland
IRL
Strona 226 z 854
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
2457 Efevelon SR
2458 Efevelon SR
2459 Efevelon SR
Skład
Venlafaxinum
Venlafaxinum
Venlafaxinum
Postać
farmaceutyczna
kapsułki o
przedłużonym
uwalnianiu, twarde
kapsułki o
przedłużonym
uwalnianiu, twarde
kapsułki o
przedłużonym
uwalnianiu, twarde
Dawka
37,5 mg
75 mg
150 mg
Wielkość opakowania
28 kaps.
30 kaps.
28 kaps.
30 kaps.
28 kaps.
30 kaps.
2460 Efferalgan
Paracetamolum
czopki doodbytnicze 80 mg
10 szt.
2461 Efferalgan
Paracetamolum
czopki doodbytnicze 150 mg
10 szt.
2462 Efferalgan
Paracetamolum
czopki doodbytnicze 300 mg
10 szt.
2463 Efferalgan
Paracetamolum
tabletki
2464 Efferalgan
Paracetamolum
tabletki musujące
2465 Efferalgan Codeine
Paracetamolum
+ Codeini phosphas
Paracetamolum
tabletki musujące
tabletki musujące
2468 Effortil
Paracetamolum
+ Acidum ascorbicum
Etilefrinum
krople doustne
8 tabl.
8 tabl. w blistrze, bez
pudełka
16 tabl.
500 mg
6 tabl.
8 tabl.
16 tabl.
500 mg + 30 16 tabl.
mg
1g
8 tabl.
8 tabl. w tubie
330 mg
10 tabl.
+ 200 mg
20 tabl.
7,5 mg/g
1 butelka 15 g
2469 Effox 10
Isosorbidi mononitras
tabletki
10 mg
2466 Efferalgan Forte
2467 Efferalgan Vitamin C
tabletki musujące
500 mg
30 tabl.
50 tabl.
60 tabl.
Strona 227 z 854
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
Actavis Group PTC ehf.
Actavis Group PTC ehf.
Actavis Group PTC ehf.
Numer
pozwolenia
15686
15687
15688
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Actavis Nordic A/S
Balkanpharma-Dupnitsa
AD
Dragenopharm Apotheker
Puschl GmbH
Farma-APS Produtos
Farmaceuticos S.A.
DK
BG
Actavis Nordic A/S
Dragenopharm Apotheker
Puschl GmbH
Farma-APS Produtos
Farmaceuticos S.A.
DK
D
Actavis Nordic A/S
Dragenopharm Apotheker
Puschl GmbH
Farma-APS Produtos
Farmaceuticos S.A.
DK
D
D
P
P
P
OTC Bristol-Meyers Squibb
Polska Sp. z o.o.
OTC Bristol-Meyers Squibb
Polska Sp. z o.o.
2887
Bristol-Myers Squibb
F
1420
Bristol-Myers Squibb
UPSA Laboratoires Agen
F
F
OTC Bristol-Meyers Squibb
Polska Sp. z o.o.
OTC Bristol-Meyers Squibb
OTC Polska Sp. z o.o.
OTC
1421
Bristol-Myers Squibb
F
200
Bristol-Myers Squibb
UPSA Laboratoires Agen
F
F
OTC Bristol-Meyers Squibb
OTC Polska Sp. z o.o.
OTC
Rp Bristol-Myers Squibb
Polska Sp. z o.o.
OTC Bristol-Meyers Squibb
OTC Polska Sp. z o.o.
OTC Bristol-Meyers Squibb
OTC Polska Sp. z o.o.
Rp Boehringer Ingelheim
International GmbH
Rp VEDIM Sp. z o.o.
Rp
Rp
201
Bristol-Myers Squibb
UPSA Laboratoires Agen
F
F
6780
Bristol-Myers Squibb
F
9675
Bristol-Myers Squibb
F
3374
Bristol-Myers Squibb
F
1031
Instituto De Angeli S.r.l.
I
3683
Nycomed Pharma
Sp. z o.o.
Schwarz Pharma
Sp. z o.o.
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
2470 Effox 10
Isosorbidi mononitras
tabletki
10 mg
2471 Effox 20
Isosorbidi mononitras
tabletki
20 mg
2472 Effox 20
Isosorbidi mononitras
tabletki
20 mg
2473 Effox 40
Isosorbidi mononitras
tabletki
40 mg
2474 Effox 40
Isosorbidi mononitras
tabletki
40 mg
2475 Effox long
Isosorbidi mononitras
kapsułki o
przedłużonym
uwalnianiu
50 mg
2476 Effox long
Isosorbidi mononitras
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
50 mg
2477 Effox long 50
Isosorbidi mononitras
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
50 mg
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
kapsułki twarde
75 mg
2478 Effox long 75
Isosorbidi mononitras
2479 Efil
Tocopheroli acetas
2480 Efrinol 1%
Ephedrini hydrochloridum krople do nosa,
roztwór
Wielkość opakowania
20 tabl.
50 tabl.
60 tabl.
100 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Schwarz Pharma AG
3630
Schwarz Pharma AG
D
VEDIM Sp. z o.o.
3684
Nycomed Pharma
Sp. z o.o.
Schwarz Pharma
Sp. z o.o.
Schwarz Pharma AG
PL
PL
PL
20 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
30 tabl.
40 tabl.
60 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Schwarz Pharma AG
240
VEDIM Sp. z o.o.
3685
20 tabl.
40 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
20 kaps.
30 kaps.
50 kaps.
100 kaps.
20 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
100 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
100 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Schwarz Pharma AG
241
Nycomed Pharma
Sp. z o.o.
Schwarz Pharma
Sp. z o.o.
Schwarz Pharma AG
Schwarz Pharma AG
242
Schwarz Pharma AG
D
Schwarz Pharma AG
3629
Schwarz Pharma AG
D
VEDIM Sp. z o.o.
3686
Nycomed Pharma
Sp. z o.o.
Schwarz Pharma
Sp. z o.o.
Nycomed Pharma
Sp. z o.o.
PL
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
FILOFARM
Farmaceutyczne
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-AnalitycznoHandlowe PROLAB
Halkiewicz i Ratajczyk sp.
j
PL
100 mg
30 tabl.
60 tabl.
100 tabl.
30 kaps.
10 mg/g
1 op. 10 g
Strona 228 z 854
Rp VEDIM Sp. z o.o.
Rp
Rp
OTC Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
FILOFARM
Rp Farmaceutyczne
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-AnalitycznoHandlowe PROLAB
Halkiewicz i Ratajczyk sp.
j
4521
11311
3587
D
PL
D
PL
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
3588
2481 Efrinol 2%
Ephedrini hydrochloridum krople do nosa,
roztwór
20 mg/g
1 op. 10 g
Rp
2482 Efudix
Fluorouracilum
maść
50 mg/ g
1 op. 20 g
Rp
2483 Egilipid 10 mg
Simvastatinum
tabletki powlekane
10 mg
28 tabl.
Rp
Farmaceutyczne
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-AnalitycznoHandlowe PROLAB
Halkiewicz i Ratajczyk sp.
j
Meda Pharma GmbH
& Co. KG
Egis Pharmaceuticals Plc
2484 Egilipid 20 mg
Simvastatinum
tabletki powlekane
20 mg
28 tabl.
Rp
2485 Egilipid 40 mg
Simvastatinum
tabletki powlekane
40 mg
28 tabl.
2486 Egilitax
Paclitaxelum
koncentrat do
sporządzania
roztworu do infuzji
6 mg/ml
2487 Egistrozol
Anastrozolum
tabletki powlekane
1 mg
2488 Egitromb
Clopidogrelum
tabletki powlekane
2489 Elenium
Chlordiazepoxidum
2490 Elenium
2491 Elenium
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Farmaceutyczne
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-AnalitycznoHandlowe PROLAB
Halkiewicz i Ratajczyk sp.
j
ICN Polfa Rzeszów S.A.
PL
12654
Centrafarm Services B.V.
STADA Arzneimittel AG
Synthon B.V.
Synthon Hispania S.L.
NL
D
NL
E
Egis Pharmaceuticals Plc
12655
Centrafarm Services B.V.
STADA Arzneimittel AG
Synthon B.V.
Synthon Hispania S.L.
NL
D
NL
E
Rp
Egis Pharmaceuticals Plc
12656
Centrafarm Services B.V.
STADA Arzneimittel AG
Synthon B.V.
Synthon Hispania S.L.
NL
D
NL
E
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Egis Pharmaceuticals Plc
15217
Haupt Pharma
Wolfratshausen GmbH
D
Egis Pharmaceuticals Plc
14251
Synthon B.V.
Synthon Hispania S.L.
NL
E
75 mg
1 fiol. 5 ml
1 fiol. 16,7 ml
1 fiol. 25 ml
1 fiol. 50 ml
28 tabl.
30 tabl.
90 tabl.
28 tabl.
Egis Pharmaceuticals Plc
15892
Egis Pharmaceuticals Plc
H
tabletki drażowane
5 mg
20 tabl.
Rp
1364
tabletki drażowane
10 mg
20 tabl.
Rp
Chlordiazepoxidum
tabletki drażowane
25 mg
20 tabl.
Rp
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
PL
Chlordiazepoxidum
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Strona 229 z 854
3359
1365
1366
PL
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
2492 Elestar
Olmesartanum
medoxomilum
+ Amlodipinum
tabletki powlekane
20 mg
+ 5 mg
10 tabl. (1 x 10)
14 tabl. (1 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
50 tabl. (5 x 10)
56 tabl. (4 x 14)
98 tabl. (7 x 14)
500 tabl. (50 x 10)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Menarini International
Operations Luxembourg
S.A.
16195
Berlin-Chemie AG
Daiichi Sankyo Europe
GmbH
D
D
2493 Elestar
Olmesartanum
medoxomilum
+ Amlodipinum
tabletki powlekane
40 mg
+ 10 mg
10 tabl. (1 x 10)
14 tabl. (1 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
50 tabl. (5 x 10)
56 tabl. (4 x 14)
98 tabl. (7 x 14)
500 tabl. (50 x 10)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Menarini International
Operations Luxembourg
S.A.
16193
Berlin-Chemie AG
Daiichi Sankyo Europe
GmbH
D
D
2494 Elevit Pronatal
Preparat złożony
tabletki powlekane
9112
Rottendorf Pharma GmbH
D
2495 Elicea
Escitalopramum
tabletki powlekane
5 mg
28 tabl.
Rp
Krka d.d., Novo mesto
16154
Krka d.d., Novo mesto
SLO
2496 Elicea
Escitalopramum
tabletki powlekane
10 mg
28 tabl.
Rp
Krka d.d., Novo mesto
16155
Krka d.d., Novo mesto
SLO
2497 Elicea
Escitalopramum
tabletki powlekane
20 mg
28 tabl.
Rp
Krka d.d., Novo mesto
16156
Krka d.d., Novo mesto
SLO
2498 Elidel
Pimecrolimusum
krem
10 mg/g
9641
Novartis Pharma GmbH
D
Leuprorelinum
7,5 mg
Astellas Pharma
Sp. z o.o.
11423
Medigene AG
D
2500 Eligard 22,5 mg
Leuprorelinum
22,5 mg
1 zestaw
1 zestaw
2 zestawy
Rp
Rp
Rp
Astellas Pharma
Sp. z o.o.
11422
Medigene AG
D
2501 Eligard 45 mg
Leuprorelinum
45 mg
1 zestaw
1 zestaw
Rp
Rp
Astellas Pharma
Sp. z o.o.
14300
Medigene AG
D
2502 Elmetacin
Indometacin
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
podskórnych
proszek i rozp. do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
podskórnych
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
roztwór, aerozol do
stosowania
zewnętrznego
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Novartis Pharma GmbH
2499 Eligard 7,5 mg
1 tuba 15 g
1 tuba 30 g
1 tuba 100 g
1 zestaw
1 zestaw
3 zestawy
10 mg/g
1 op. 50 ml
1 op. 100 ml
OTC STADA Arzneimittel AG
OTC
7492
Daiichi Sankyo Europe
GmbH
D
30 tabl. (3 x 10)
30 tabl. w butelce
100 tabl. (5 x 20)
100 tabl. w butelce
Strona 230 z 854
OTC Bayer Sp. z o.o.
OTC
OTC
OTC
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
2503 Elmex
Olaflurum
+ Dektaflurum
+ Natrii fluoridum
żel
30,32 mg
+ 2,87 mg
+ 22,1 mg
1 op. 25 g
1 op. 215 g
1 tuba 38 g
2504 Elmex fluid
Olaflurum + Dectaflurum
płyn do zębów
1 butelka 50 ml
Rp
2505 Elocom
Mometasoni furoas
krem
12,126 %
+ 1,15%
1 mg/g
2506 Elocom
Mometasoni furoas
maść
1 mg/g
2507 Elocom
Mometasoni fuoras
płyn na skórę
1 mg/g
1 op. 15 g
1 op. 30 g
1 op. 15 g
1 op. 30 g
1 op. 20 ml
1 op. 30 ml
2508 Elofen
Fenspiridi hydrochloridum syrop
2509 Elosalic
maść
2510 Elosone
Mometasoni furoas
+ Acidum salicylicum
Mometasoni furoas
2511 Eloxatin
Oxaliplatinum
koncentrat do
sporządzania
roztworu do infuzji
5 mg/ml
2512 Eloxatin
Oxaliplatinum
2513 Elstar
Olmesartanum
medoxomilum
+ Amlodipinum
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
tabletki powlekane
2514 Eltroxin
Levothyroxinum natricum
tabletki
2515 Eltroxin
Levothyroxinum natricum
krem
tabletki
Podmiot
odpowiedzialny
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
676
GABA GmbH
D
GABA GmbH
11220
GABA GmbH
D
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Schering-Plough Europe
2790
B
Schering-Plough Europe
2789
Schering-Plough Europe
3161
1 butelka 150 ml
Rp
Polfarmex S.A.
15191
Schering-Plough Labo
N.V.
Schering-Plough Labo
N.V.
Schering-Plough Italia
Schering-Plough Labo
N.V.
Polfarmex S.A.
1 tuba 15 g
1 tuba 45 g
1 tuba 15 g
1 tuba 30 g
1 fiol. 10 ml
1 fiol. 20 ml
1 fiol. 40 ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Lz
Lz
Lz
Schering-Plough Europe
9768
Blau Farma Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa
Sanofi-Aventis France
9498
12203
Aventis Pharma
Dagenham
Sanofi-Winthrop Industrie
GB
F
5 mg/ml
1 fiol. 50 mg
1 fiol. 100 mg
Lz
Lz
Sanofi-Aventis France
12202
Aventis Pharma
Thissen Laboratoires
GB
B
40 mg
+ 5 mg
10 tabl. (1 x 10)
14 tabl. (1 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
50 tabl. (5 x 10)
56 tabl. (4 x 14)
98 tabl. (7 x 14)
500 tabl. (50 x 10)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Menarini International
Operations Luxembourg
S.A.
16194
Berlin-Chemie AG
Daiichi Sankyo Europe
GmbH
D
D
50 mcg
100 tabl.
Rp
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
16
Glaxo Wellcome GmbH
& Co. KG
Glaxo Wellcome
Operations
Glaxo Wellcome S.A.
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Glaxo Wellcome
Operations
Glaxo Wellcome S.A.
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
D
0,2 g / 100
ml
(1 mg + 50
mg)/g
1 mg/g
100 mcg
100 tabl.
Strona 231 z 854
OTC GABA GmbH
OTC
OTC
Numer
pozwolenia
Rp
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
17
Schering-Plough Farma,
Lda
Homeofarm Sp. z o.o.
B
I
B
PL
P
PL
GB
E
PL
GB
E
PL
Nazwa produktu
leczniczego
Lp.
2516 Eluat nadtechnecjanu
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Sodium pertechnetate
99
mTC injection
roztwór do
wstrzykiwań
0,5-15
GBq/ml
1 fiol.
Lz
Instytut Energii Atomowej
POLATOM
1791
Instytut Energii Atomowej
POLATOM
PL
2517 Emeren HCT
Ramiprilum
+ Hydrochlorothiazidum
tabletki
2,5 mg
12,5 mg
30 tabl.
Rp
15579
Ramiprilum
+ Hydrochlorothiazidum
tabletki
5 mg
25 mg
30 tabl.
Rp
2519 Emetron
Ondansetronum
tabletki powlekane
8 mg
10 tabl.
Rp
9028
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
Gedeon Richter Plc
PL
2518 Emeren HCT
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
Gedeon Richter Plc
2520 EMLA
Lidocainum
+ Prilocainum
krem
(2,5 g + 2,5
g)/100 g
3733
AstraZeneca AB
S
2521 Emla Plaster
Lidocainum
+ Prilocainum
Czynnik VIII krzepnięcia
plaster leczniczy
25 mg
+ 25 mg
500 j.m.
1 tuba 5 g
1 tuba 30 g
5 tub 5 g
2 szt.
8104
AstraZeneca AB
S
sodowego 99mTc otrzymany
z generatora
radionuklidowego
99
Mo/99mTc
2522 Emoclot
2523 Emoclot
Factor VIII coagulationis
humanus
2524 Emorect
Hippocastani extractum
spissum + Arnicae tinctura
2525 Emwepel
Pramipexolum
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań i infuzji
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań i infuzji
żel
tabletki
Rp AstraZeneca AB
Rp
Rp
OTC AstraZeneca AB
15580
PL
H
1 fiol. proszku + zestaw do
sporządzenia roztworu
Lz
Kedrion S.p.A.
9893
Kedrion S.p.A.
I
1000 j.m.
1 fiol. proszku + zestaw do
sporządzenia roztworu
Lz
Kedrion S.p.A.
9894
Kedrion S.p.A.
I
(40 mg
+ 15 mg)/g
1 op. 40 g
OTC EMO-FARM Sp. z o.o.
9987
EMO-FARM Sp. z o.o.
PL
0,088 mg
30 tabl.
15930
Centrafarm Services B.V.
Laboratorio Stada S.L.
Lamp San Prospero Sp.A
Pharma Co Dane ApS
STADA Arzneimittel AG
Stada Production Ireland
NL
E
I
DK
D
IRL
Strona 232 z 854
Rp
STADA Arzneimittel AG
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
2526 Emwepel
Pramipexolum
tabletki
0,18 mg
30 tabl.
Rp
STADA Arzneimittel AG
15931
Centrafarm Services B.V.
Laboratorio Stada S.L.
Lamp San Prospero Sp.A
Pharma Co Dane ApS
STADA Arzneimittel AG
Stada Production Ireland
NL
E
I
DK
D
IRL
2527 Emwepel
Pramipexolum
tabletki
0,35 mg
30 tabl.
Rp
STADA Arzneimittel AG
15932
Centrafarm Services B.V.
Laboratorio Stada S.L.
Lamp San Prospero Sp.A
Pharma Co Dane ApS
STADA Arzneimittel AG
Stada Production Ireland
NL
E
I
DK
D
IRL
2528 Emwepel
Pramipexolum
tabletki
0,7 mg
30 tabl.
Rp
STADA Arzneimittel AG
15933
Centrafarm Services B.V.
Laboratorio Stada S.L.
Lamp San Prospero Sp.A
Pharma Co Dane ApS
STADA Arzneimittel AG
Stada Production Ireland
NL
E
I
DK
D
IRL
2529 Emwepel
Pramipexolum
tabletki
1,1 mg
30 tabl.
Rp
STADA Arzneimittel AG
15934
Centrafarm Services B.V.
Laboratorio Stada S.L.
Lamp San Prospero Sp.A
Pharma Co Dane ApS
STADA Arzneimittel AG
Stada Production Ireland
NL
E
I
DK
D
IRL
2530 Enalapril-1A Pharma
Enalaprili maleas
tabletki
30 mg
20 tabl. (2 x 10)
30 tabl.
30 tabl. (1 x 30)
30 tabl. (2 x 15)
30 tabl. (3 x 10)
30 tabl. (6 x 5)
50 tabl. (5 x 10)
100 tabl. (10 x 10)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
1A Pharma GmbH
12909
Salutas Pharma GmbH
Strona 233 z 854
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
2531 Enalapril-1A Pharma
Enalaprili maleas
tabletki
40 mg
2532 Enalatin
Enalaprili maleas
tabletki
5 mg
2533 Enalatin
Enalaprili maleas
tabletki
10 mg
2534 Enalatin
Enalaprili maleas
tabletki
20 mg
Wielkość opakowania
20 tabl. (2 x 10)
30 tabl.
30 tabl. (1 x 30)
30 tabl. (2 x 15)
30 tabl. (3 x 10)
30 tabl. (6 x 5)
50 tabl. (5 x 10)
100 tabl. w blistrach (10 x
10)
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (2 x 14)
30 tabl. (3 x 10)
30 tabl. (3 x 10)
56 tabl. (4 x 14)
56 tabl. (4 x 14)
60 tabl. (6 x 10)
60 tabl. (6 x 10)
98 tabl. (7 x 14)
98 tabl. (7 x 14)
100 tabl. (10 x 10)
100 tabl. (10 x 10)
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (2 x 14)
30 tabl. (3 x 10)
30 tabl. (3 x 10)
56 tabl. (4 x 14)
56 tabl. (4 x 14)
60 tabl. (6 x 10)
60 tabl. (6 x 10)
98 tabl. (7 x 14)
98 tabl. (7 x 14)
100 tabl. (10 x 10)
100 tabl. (10 x 10)
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (2 x 14)
30 tabl. (3 x 10)
30 tabl. (3 x 10)
56 tabl. (4 x 14)
56 tabl. (4 x 14)
60 tabl. (6 x 10)
60 tabl. (6 x 10)
98 tabl. (7 x 14)
98 tabl. (7 x 14)
100 tabl. (10 x 10)
100 tabl. (10 x 10)
Strona 234 z 854
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
1A Pharma GmbH
12910
Salutas Pharma GmbH
D
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Vitabalans Oy
16233
Vitabalans Oy
FIN
Vitabalans Oy
16234
Vitabalans Oy
FIN
Vitabalans Oy
16235
Vitabalans Oy
FIN
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
2535 Enap
Enalaprili maleas
tabletki
5 mg
2536 Enap
Enalaprili maleas
tabletki
10 mg
2537 Enap
Enalaprili maleas
tabletki
20 mg
2538 Enap H
tabletki
2540 Enarenal
Enalaprili maleas
+ Hydrochlorothiazidum
Enalaprili maleas
+ Hydrochlorothiazidum
Enalaprili maleas
tabletki
10 mg
+ 25 mg
10 mg
+ 12,5 mg
5 mg
2541 Enarenal
Enalaprili maleas
tabletki
2542 Enarenal
Enalaprili maleas
2543 Enaros
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
20 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
100 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
100 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
100 tabl.
30 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Lz
Rp
Krka d.d., Novo mesto
2097
Krka d.d., Novo mesto
SLO
Krka d.d., Novo mesto
2099
Krka d.d., Novo mesto
SLO
Krka d.d., Novo mesto
2098
Krka d.d., Novo mesto
SLO
Krka d.d., Novo mesto
4522
Krka d.d., Novo mesto
SLO
30 tabl.
Rp
Krka d.d., Novo mesto
9591
Krka d.d., Novo mesto
SLO
30 tabl.
60 tabl. (6 x 10)
Rp
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
149
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
10 mg
30 tabl.
60 tabl.
Rp
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
150
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
tabletki
20 mg
30 tabl.
60 tabl.
Rp
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
208
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
Meloxicamum
tabletki
7,5 mg
15918
Medochemie Ltd.
CY
Meloxicamum
tabletki
15 mg
Medochemie Ltd.
15919
Medochemie Ltd.
CY
2545 Enateva HCT
Enalaprili maleas
+ Hydrochlorothiazidum
tabletki
20 mg
12,5 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Medochemie Ltd.
2544 Enaros
10 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
10 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
56 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
300 tabl.
1 strzyk. z igłą 0,5 ml
10 strzyk. z igłą 0,5 ml
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
12986
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
NL
H
1 amp.-strzyk. z igłą
10 amp.-strzyk. z igłą
Rp
Rp
2539 Enap HL
2546 Encepur Adults
2547 Encepur K
Vaccinum encephalitidis
ixodibus advectae
inactivatum
Szczepionka przeciw
kleszczowemu zapaleniu
opon mózgowordzeniowych i mózgu
tabletki
zawiesina do
wstrzykiwań
1,5 mcg
zawiesina do
wstrzykiwań
0,75 mcg
Strona 235 z 854
Novartis Vaccines and
Diagnostics GmbH & Co.
KG
Novartis Vaccines and
Diagnostics GmbH & Co.
KG
15
9586
Novartis Vaccines and
Diagnostics GmbH & Co.
KG
Novartis Vaccines and
Diagnostics GmbH & Co.
KG
F
GB
D
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
2548 Encopirin
Acidum acetylsalicylicum
tabletki dojelitowe
325 mg
30 tabl.
100 tabl.
2549 Encopirin Cardio 81
Acidum acetylsalicylicum
tabletki dojelitowe
81 mg
30 tabl.
100 tabl.
2550 Encortolon
Prednisolonum
tabletki
5 mg
20 tabl.
2551 Encorton
Prednisonum
tabletki
1 mg
20 tabl.
2552 Encorton
Prednisonum
tabletki
5 mg
2553 Encorton
Prednisonum
tabletki
10 mg
2554 Encorton
Prednisonum
tabletki
20 mg
20 tabl. w blistrach
20 tabl. w fiolce
100 tabl. w blistrach
100 tabl. w fiolce
20 tabl. w blistrach
20 tabl. w fiolce
40 tabl. w blistrach
40 tabl. w fiolce
20 tabl. w blistrach
20 tabl. w fiolce
2555 Endiex
Nifuroxazidum
kapsułki twarde
200 mg
12 kaps.
2556 Endoxan
Cyclophosphamidum
200 mg
1 fiol. proszku
10 fiol. proszku
Lz
Lz
2557 Endoxan
Cyclophosphamidum
1g
1 fiol. proszku
2558 Endoxan
Cyclophosphamidum
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
tabletki drażowane
50 mg
50 tabl.
2559 Enema
Dinatrii phosphas
dodecahydricus
+ Natrii
dihydrogenophosphas
monohydricus
roztwór doodbytniczy (32,2 mg
+ 139 mg
mg)/ml
1 butelka 150 ml
50 butelek 150 ml
Strona 236 z 854
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Omega Rex
OTC J.Jabłczyński,
K.Dobrowolski S.j.
OTC Omega Rex
OTC J.Jabłczyński,
K.Dobrowolski S.j.
Rp Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Rp Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Rp Pabianickie Zakłady
Rp Farmaceutyczne Polfa
Rp S.A.
Rp
Rp Pabianickie Zakłady
Rp Farmaceutyczne Polfa
Rp S.A.
Rp
Rp Pabianickie Zakłady
Rp Farmaceutyczne Polfa
S.A.
OTC Zentiva k.s.
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
6998
Medicofarma S.A.
PL
8954
Medicofarma S.A.
PL
1707
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
PL
4053
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
PL
4054
PL
12925
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Zentiva k.s.
CZ
Baxter Polska Sp. z o.o.
2409
Baxter Oncology GmbH
D
Lz
Baxter Polska Sp. z o.o.
2410
Baxter Oncology GmbH
D
Rp
Baxter Polska Sp. z o.o.
2408
Baxter Oncology GmbH
D
OTC Laboratorium Galenowe
Lz Olsztyn Sp. z o.o.
2987
Laboratorium Galenowe
Olsztyn Sp. z o.o.
PL
1706
2970
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
2560 Engerix B
2561 Engerix B
Skład
Vaccinum hepatitidis B
(ADNr)
Vaccinum hepatitidis B
(ADNr)
Postać
farmaceutyczna
zawiesina do
wstrzykiwań
zawiesina do
wstrzykiwań
2562 Engystol
Preparat homeopatyczny
tabletki
2563 Enlaf
Venlafaxinum
tabletki
2564 Enlaf
Venlafaxinum
tabletki
Dawka
Wielkość opakowania
10 mcg/0,5
ml
20 mcg/ml
25 mg
37,5 mg
1 amp.-strzyk. 0,5 ml
1 fiol. 0,5 ml (1 dawka)
1 fiol. 0,5 ml (1 dawka)
+ strzyk.
10 amp.-strzyk. 0,5 ml
10 fiol. 0,5 ml (1 dawka)
10 fiol. 0,5 ml (1 dawka)
+ strzyk.
25 amp.-strzyk. 0,5 ml
25 fiol. 0,5 ml (1 dawka)
25 fiol. 0,5 ml (1 dawka)
+ strzyk.
100 fiol. 0,5 ml (1 dawka)
100 fiol. 0,5 ml (1 dawka) +
strzyk.
1 amp.-strzyk. 1 ml
1 fiol. 1 ml (1 dawka)
1 fiol. 1 ml (1 dawka)
+ strzyk.
10 amp.-strzyk. 1 ml
10 fiol. 1 ml (1 dawka)
10 fiol. 1 ml (1 dawka)
+ strzyk.
25 amp.-strzyk. 1 ml
25 fiol. 1 ml (1 dawka)
25 fiol. 1 ml (1 dawka)
+ strzyk.
100 fiol. 1 ml (1 dawka)
100 fiol. 1 ml (1 dawka)
+ strzyk.
50 tabl.
250 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
56 tabl.
60 tabl.
100 tabl.
Strona 237 z 854
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
564
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
B
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
565
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
B
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
OTC Biologische Heilmittel
OTC Heel GmbH
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
IL-2498/LNH Biologische Helmittel Heel
GmbH
14947
14948
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
D
NL
H
F
GB
NL
H
F
GB
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
2565 Enlaf
2566 Enlaf
Skład
Venlafaxinum
Venlafaxinum
Postać
farmaceutyczna
tabletki
tabletki
Dawka
Wielkość opakowania
50 mg
75 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
28 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
56 tabl.
60 tabl.
100 tabl.
10 kaps.
20 kaps.
10 sasz.
20 sasz.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
OTC
OTC
OTC
OTC
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
1 butelka 100 ml
OTC Phytopharm Klęka S.A.
Saccharomyces boulardii kapsułki
250 mg
2568 Enterol 250
250 mg
2569 Enterosol
Saccharomyces boulardii proszek do
sporządzania
zawiesiny doustnej
Preparat ziołowy
płyn doustny
2570 Entocort
Budesonidum
3 mg
100 kaps.
2571 Entus Junior
kapsułki o
przedłużonym
uwalnianiu, twarde
Ambroxoli hydrochloridum syrop
15 mg/5 ml
1 butelka 120 ml
2572 Entus Max
Ambroxoli hydrochloridum syrop
30 mg/5 ml
1 butelka 120 ml
2573 Entus Max
Ambroxoli hydrochloridum tabletki
30 mg
2574 Enzaprost F 5
Dinoprostum
roztwór do
wstrzykiwań
5 mg/ml
20 tabl. (1 x 20)
20 tabl. (2 x 10)
25 tabl. (1 x 25)
50 tabl. (2 x 25)
5 amp. 1 ml
2575 Eonic
Montelukastum
tabletki do
rozgryzania i żucia
4 mg
Montelukastum
tabletki do
rozgryzania i żucia
5 mg
Podmiot
odpowiedzialny
28 tabl.
30 tabl.
56 tabl.
60 tabl.
100 tabl.
2567 Enterol 250
2576 Eonic
Kat.
dost.
28 tabl. (4 x 7)
30 tabl. (2 x 15)
30 tabl. (3 x 10)
56 tabl. (8 x 7)
28 tabl. (4 x 7)
30 tabl. (2 x 15)
30 tabl. (3 x 10)
56 tabl. (8 x 7)
Strona 238 z 854
Rp
Kraj
wytwórcy
Laboratoires Biocodex
7484
Laboratoires Biocodex
7485
Biocodex
F
Phytopharm Klęka S.A.
PL
4303
AstraZeneca AB
S
8066
Aflofarm Farmacja Polska
Sp z o.o.
Aflofarm Farmacja Polska
Sp z o.o.
Aflofarm Fabryka Leków
Sp. z o.o.
PL
Chinoin Pharmaceutical
and Chemical Works Co.
Ltd.
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
Nycomed Pharma Sp. z
o.o.
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
Nycomed Pharma Sp. z
o.o.
H
AstraZeneca AB
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
14949
Wytwórca
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
Biocodex
OTC Aflofarm Farmacja Polska
Sp. z o.o.
OTC Aflofarm Farmacja Polska
Sp. z o.o.
OTC Aflofarm Fabryka Leków
OTC Sp. z o.o.
OTC
OTC
Lz Chinoin Pharmaceutical
and Chemical Works Co.
Ltd.
Rp Grodziskie Zakłady
Rp Farmaceutyczne "Polfa"
Rp Sp. z o.o.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Numer
pozwolenia
14950
94
8067
3736
1605
15473
15474
NL
H
F
GB
NL
H
F
GB
F
PL
PL
PL
PL
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
2577 Eonic
2578 Epanutin Parenteral
Skład
Montelukastum
Postać
farmaceutyczna
tabletki powlekane
10 mg
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
28 tabl. (4 x 7)
30 tabl. (2 x 15)
30 tabl. (3 x 10)
56 tabl. (8 x 7)
Rp
Rp
Rp
Rp
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
Numer
pozwolenia
15475
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
Nycomed Pharma Sp. z
o.o.
Pfizer Italia S.r.l.
PL
PL
14534
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Laboratoires GALDERMA
Vipharm S.A.
15295
VIPHARM S.A.
PL
Vipharm S.A.
15296
VIPHARM S.A.
PL
Vipharm S.A.
15297
VIPHARM S.A.
PL
Vipharm S.A.
15298
VIPHARM S.A.
PL
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
15615
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
PL
roztwór do
wstrzykiwań
Ephedrini hydrochloridum roztwór do
wstrzykiwań
50 mg/ml
5 amp. 5 ml
Lz
Parke Davis GmbH
2043
25 mg/ml
10 amp. 1 ml
Rp
8723
2580 Epiduo
Adapalenum + Benzoylis
peroxidum
żel
2581 Epilania
Topiramatum
tabletki powlekane
2582 Epilania
Topiramatum
tabletki powlekane
2583 Epilania
Topiramatum
tabletki powlekane
2584 Epilania
Topiramatum
tabletki powlekane
2585 Epimaxan
Topiramatum
tabletki powlekane
0,1% + 2,5% 1 tuba 15 g
1 tuba 30 g
1 tuba 60 g
25 mg
28 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
50 mg
28 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
100 mg
28 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
200 mg
28 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
25 mg
28 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Galderma Polska Sp. z
o.o.
2586 Epimaxan
Topiramatum
tabletki powlekane
50 mg
28 tabl.
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
15612
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
2587 Epimaxan
Topiramatum
tabletki powlekane
100 mg
28 tabl.
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
15613
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
2588 Epimaxan
Topiramatum
tabletki powlekane
200 mg
28 tabl.
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
15614
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
2589 Epimedac 2 mg/ml roztwór
do wstrzykiwań
Epirubicini hydrochloridum roztwór do
wstrzykiwań
2 mg/ml
1 fiol. 5 ml
1 fiol. 10 ml
1 fiol. 25 ml
1 fiol. 50 ml
1 fiol. 100 ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
medac GmbH
14827
medac GmbH
D
2579 Ephedrinum
hydrochloricum
Phenytoinum natricum
Dawka
Strona 239 z 854
I
F
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
2590 Epinar
Skład
Topiramatum
Postać
farmaceutyczna
tabletki powlekane
Dawka
25 mg
Wielkość opakowania
7 tabl. w blistrze
7 tabl. w butelce
10 tabl. w blistrze
10 tabl. w butelce
14 tabl. w blistrze
14 tabl. w butelce
20 tabl. w blistrze
20 tabl. w butelce
28 tabl. w blistrze
28 tabl. w butelce
30 tabl. w blistrze
30 tabl. w butelce
50 tabl. w blistrze
50 tabl. w butelce
56 tabl. w blistrze
56 tabl. w butelce
60 tabl. w blistrze
60 tabl. w butelce
98 tabl. w blistrze
98 tabl. w butelce
100 tabl. w blistrze
100 tabl. w butelce
200 tabl. w blistrze
200 tabl. w butelce
Strona 240 z 854
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
AXXON Spółka z o.o.
Numer
pozwolenia
16321
Wytwórca
Actavis hf.
Kraj
wytwórcy
IS
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
2591 Epinar
Skład
Topiramatum
Postać
farmaceutyczna
tabletki powlekane
Dawka
50 mg
Wielkość opakowania
7 tabl. w blistrze
7 tabl. w butelce
10 tabl. w blistrze
10 tabl. w butelce
14 tabl. w blistrze
14 tabl. w butelce
20 tabl. w blistrze
20 tabl. w butelce
28 tabl. w blistrze
28 tabl. w butelce
30 tabl. w blistrze
30 tabl. w butelce
50 tabl. w blistrze
50 tabl. w butelce
56 tabl. w blistrze
56 tabl. w butelce
60 tabl. w blistrze
60 tabl. w butelce
98 tabl. w blistrze
98 tabl. w butelce
100 tabl. w blistrze
100 tabl. w butelce
200 tabl. w blistrze
200 tabl. w butelce
Strona 241 z 854
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
AXXON Spółka z o.o.
Numer
pozwolenia
16322
Wytwórca
Actavis hf.
Kraj
wytwórcy
IS
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
2592 Epinar
Skład
Topiramatum
Postać
farmaceutyczna
tabletki powlekane
Dawka
100 mg
Wielkość opakowania
7 tabl. w blistrze
7 tabl. w butelce
10 tabl. w blistrze
10 tabl. w butelce
14 tabl. w blistrze
14 tabl. w butelce
20 tabl. w blistrze
20 tabl. w butelce
28 tabl. w blistrze
28 tabl. w butelce
30 tabl. w blistrze
30 tabl. w butelce
50 tabl. w blistrze
50 tabl. w butelce
56 tabl. w blistrze
56 tabl. w butelce
60 tabl. w blistrze
60 tabl. w butelce
98 tabl. w blistrze
98 tabl. w butelce
100 tabl. w blistrze
100 tabl. w butelce
200 tabl. w blistrze
200 tabl. w butelce
Strona 242 z 854
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
AXXON Spółka z o.o.
Numer
pozwolenia
16323
Wytwórca
Actavis hf.
Kraj
wytwórcy
IS
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
2593 Epinar
Topiramatum
tabletki powlekane
200 mg
7 tabl. w blistrze
7 tabl. w butelce
10 tabl. w blistrze
10 tabl. w butelce
14 tabl. w blistrze
14 tabl. w butelce
20 tabl. w blistrze
20 tabl. w butelce
28 tabl. w blistrze
28 tabl. w butelce
30 tabl. w blistrze
30 tabl. w butelce
50 tabl. w blistrze
50 tabl. w butelce
56 tabl. w blistrze
56 tabl. w butelce
60 tabl. w blistrze
60 tabl. w butelce
98 tabl. w blistrze
98 tabl. w butelce
100 tabl. w blistrze
100 tabl. w butelce
200 tabl. w blistrze
200 tabl. w butelce
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
AXXON Spółka z o.o.
16324
Actavis hf.
IS
2594 Epinorm
Oxcarbazepinum
tabletki powlekane
150 mg
50 tabl.
100 tabl.
200 tabl.
Rp
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
16040
IVAX Pharmaceuticals
s.r.o.
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
CZ
2595 Epinorm
Oxcarbazepinum
tabletki powlekane
300 mg
50 tabl.
100 tabl.
200 tabl.
Strona 243 z 854
Rp
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
16041
IVAX Pharmaceuticals
s.r.o.
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
NL
H
F
GB
CZ
NL
H
F
GB
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
2596 Epinorm
Skład
Postać
farmaceutyczna
Oxcarbazepinum
tabletki powlekane
2597 EpiPen Jr.
Epinephrinum
2598 EpiPen Senior
Epinephrinum
2599 Epiphysis / Plumbum
Preparat homeopatyczny
2600 Epiphysis / Plumbum
Preparat homeopatyczny
2601 Epiramat
roztwór do
wstrzykiwań
roztwór do
wstrzykiwań
granulki
Topiramatum
roztwór do
wstrzykiwań
tabletki powlekane
2602 Epiramat
Topiramatum
2603 Epiramat
Dawka
600 mg
0,15 mg
/dawkę
0,3 mg
/dawkę
Wielkość opakowania
50 tabl.
100 tabl.
200 tabl.
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
Numer
pozwolenia
16042
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
IVAX Pharmaceuticals
s.r.o.
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
CZ
F
GB
NL
H
1 wstrzykiwacz 2 ml
Rp
Alk-Abello A/S
12298
Alk-Abello A/S
DK
1 wstrzykiwacz 2 ml
Rp
Alk-Abello A/S
12299
Alk-Abello A/S
DK
1 op. 20 g
OTC WALA-Heilmittel GmbH
IL-0903/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
IL-0902/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
Rp
Rp
Rp
WALA-Heilmittel GmbH
25 mg
10 amp. 1 ml
50 amp. 1 ml
28 tabl.
Farmacom Sp. z o.o.
12582
tabletki powlekane
50 mg
28 tabl.
Rp
Farmacom Sp. z o.o.
12580
Topiramatum
tabletki powlekane
100 mg
28 tabl.
Rp
Farmacom Sp. z o.o.
12581
2604 Epiramat
Topiramatum
tabletki powlekane
200 mg
28 tabl.
Rp
Farmacom Sp. z o.o.
12583
2605 Epirubicin-EBEWE
Epirubicini hydrochloridum koncentrat do
sporządzania
roztworu do infuzji
2 mg/ml
1 fiol. 25 ml
1 fiol. 5 ml
1 fiol. 50 ml
1 fiol. 100 ml
Lz
Lz
Lz
Lz
Ebewe Pharma GmbH
Nfg. KG
11043
2606 Epirubicin Teva
Epirubicini hydrochloridum roztwór do
wstrzykiwań lub
infuzji
2 mg/ml
1 fiol. 5 ml
1 fiol. 10 ml
1 fiol. 25 ml
1 fiol. 75 ml
1 fiol. 100 ml
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
2607 Episindan
Epirubicini hydrochloridum roztwór do
wstrzykiwań
2 mg/ml
1 fiol. 5 ml
1 fiol. 10 ml
1 fiol. 25 ml
1 fiol. 50 ml
1 fiol. 100 ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
2608 Epitop
Topiramatum
tabletki powlekane
25 mg
2609 Epitop
Topiramatum
tabletki powlekane
50 mg
28 tabl. (2 x 14)
60 tabl.
60 tabl. (6 x 10)
28 tabl.
60 tabl.
60 tabl. (6 x 10)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Strona 244 z 854
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
Ebewe Pharma GmbH
Nfg. KG
PL
15909
Pharmachemie B.V.
NL
Actavis Group hf.
14603
Actavis Nordic A/S
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
DK
RO
Gerot Pharmazeutika
GmbH
15777
Pharmaten S.A.
GR
Gerot Pharmazeutika
GmbH
15778
Pharmathen S.A.
GR
PL
PL
PL
A
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
2610 Epitop
Topiramatum
tabletki powlekane
100 mg
2611 Epitop
Topiramatum
tabletki powlekane
200 mg
2612 Epitoram
Topiramatum
tabletki powlekane
25 mg
2613 Epitoram
Topiramatum
tabletki powlekane
50 mg
2614 Epitoram
Topiramatum
tabletki powlekane
100 mg
2615 Epitoram
Topiramatum
tabletki powlekane
200 mg
2616 Epitrigine 25 mg tabletki
Lamotriginum
tabletki
2617 Epitrigine 50 mg tabletki
Lamotriginum
2618 Epitrigine 100 mg tabletki
2619 Epitrigine 200 mg tabletki
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Gerot Pharmazeutika
GmbH
15779
Pharmathen S.A.
GR
Gerot Pharmazeutika
GmbH
15780
Pharmathen S.A.
GR
Apotex Europe B.V.
14667
Apotex Nederland B.V.
NL
Apotex Europe B.V.
14666
Apotex Nederland B.V.
NL
Apotex Europe B.V.
14665
Apotex Nederland B.V.
NL
Apotex Europe B.V.
14664
Apotex Nederland B.V.
NL
25 mg
28 tabl. (4 x 7)
60 tabl.
60 tabl. (6 x 10)
28 tabl.
60 tabl.
60 tabl. (6 x 10)
28 tabl.
60 tabl.
28 tabl.
60 tabl.
28 tabl.
60 tabl.
28 tabl.
60 tabl.
30 tabl.
Pharma Arzneimittel
GmbH
11725
tabletki
50 mg
30 tabl.
Rp
Pharma Arzneimittel
GmbH
11726
IS
DK
NL
IS
DK
SLO
Lamotriginum
tabletki
100 mg
30 tabl.
Rp
Pharma Arzneimittel
GmbH
11724
Lamotriginum
tabletki
200 mg
30 tabl.
Rp
Pharma Arzneimittel
GmbH
11723
2620 Epitrigine 25 mg tabletki do Lamotriginum
sporządzania zawiesiny
doustnej
tabletki do
sporządzania
zawiesiny doustnej
25 mg
30 tabl.
Rp
Pharma Arzneimittel
GmbH
11734
Actavis Lda.
Actavis Nordic A/S
TjoaPack B.V.
Actavis Lda.
Actavis Nordic A/S
Akmon Pharmaceutical
Industries LLC
TjoaPack B.V.
Actavis Lda.
Actavis Nordic A/S
TjoaPack B.V.
Actavis Lda.
Actavis Nordic A/S
TjoaPack B.V.
Actavis Lda.
Actavis Nordic A/S
TjoaPack B.V.
2621 Epitrigine 50 mg tabletki do Lamotriginum
sporządzania zawiesiny
doustnej
tabletki do
sporządzania
zawiesiny doustnej
50 mg
30 tabl.
Rp
Pharma Arzneimittel
GmbH
11736
Actavis Lda.
Actavis Nordic A/S
TjoaPack B.V.
IS
DK
NL
2622 Epitrigine 100 mg tabletki
do sporządzania zawiesiny
doustnej
Lamotriginum
tabletki do
sporządzania
zawiesiny doustnej
100 mg
30 tabl.
Rp
Pharma Arzneimittel
GmbH
11735
Actavis Lda.
Actavis Nordic A/S
TjoaPack B.V.
IS
DK
NL
2623 Eprex
Epoetinum alpha
roztwór do
wstrzykiwań
podskórnych i
dożylnych
2000 j.m./ml 6 amp.-strzyk. 0,5 ml
Rp
Janssen-Cilag
International N.V.
19001
Centecor B.V.
NL
Strona 245 z 854
NL
IS
DK
NL
IS
DK
NL
IS
DK
NL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
2624 Eprex
Epoetinum alpha
2625 Eprex
Epoetinum alpha
2626 Eprex
Epoetinum alpha
2627 Eprex
Epoetinum alpha
2628 Eprex
Epoetinum alpha
2629 Epril Plus 10/25
Enalaprili maleas
+ Hydrochlorothiazidum
Anastrozolum
2630 Epsisolde
2631 Equisetum Hiemale
Preparat homeopatyczny
Postać
farmaceutyczna
roztwór do
wstrzykiwań
podskórnych i
dożylnych
roztwór do
wstrzykiwań
podskórnych i
dożylnych
roztwór do
wstrzykiwań
podskórnych i
dożylnych
roztwór do
wstrzykiwań
roztwór do
wstrzykiwań
podskórnych i
dożylnych
tabletki
tabletki powlekane
granulki
Dawka
Wielkość opakowania
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
2000 j.m./ml 6 fiol. 0,5 ml
6 fiol. 1 ml
Rp
Rp
Janssen-Cilag
International N.V.
3278
Centecor B.V.
NL
4000 j.m./ml 6 fiol. 1 ml
Rp
Janssen-Cilag
International N.V.
3279
Centecor B.V.
NL
4000 j.m./ml 6 amp.-strzyk. 0,5 ml
Rp
Janssen-Cilag
International N.V.
19002
Centocor B.V.
NL
10000 j.m./ml 6 fiol. 1 ml
Rp
3280
Centecor B.V.
NL
10000 j.m./ml 6 amp.-strzyk. 0,3 ml
6 amp.-strzyk. 0,4 ml
6 amp.-strzyk. 0,5 ml
6 amp.-strzyk. 0,6 ml
6 amp.-strzyk. 0,8 ml
6 amp.-strzyk. 1 ml
10 mg + 25 30 tabl.
mg
1 mg
14 tabl.
20 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
84 tabl.
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Janssen-Cilag
International N.V.
Janssen-Cilag
International N.V.
19003
Centocor B.V.
NL
Sandoz GmbH
12421
Salutas Pharma GmbH
D
Rp Helm Pharmaceuticals
Rp GmbH
Rp
Rp
Rp
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
15084
Haupt Pharma Munster
GmbH
Helm Pharmaceuticals
GmbH
D
19217
Boiron S.A.
F
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
Kat.
dost.
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
25 mg
50 kaps. (10 x 5)
50 kaps. (5 x 10)
2632 Equoral
Ciclosporinum
kapsułki elastyczne
(żelatynowe)
2633 Equoral
Ciclosporinum
kapsułki elastyczne
(żelatynowe)
50 mg
2634 Equoral
Ciclosporinum
kapsułki elastyczne
(żelatynowe)
100 mg
D
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
9464
Teva Czech Industries
s.r.o.
CZ
50 kaps. (10 x 5)
50 kaps. (5 x 10)
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
9465
Teva Czech Industries
s.r.o.
CZ
50 kaps. (10 x 5)
50 kaps. (5 x 10)
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
9466
Teva Czech Industries
s.r.o.
CZ
Strona 246 z 854
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
2635 Equoral
Ciclosporinum
roztwór doustny
100 mg/ml
1 butelka 50 ml
2636 Erazaban 10% krem
Doconazolum
krem
100 mg/g
1 tuba 2 g
1 tuba 5 g
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
OTC Healthcare Brands
OTC International Ltd.
2637 Erdomed
Erdosteinum
kapsułki
300 mg
2638 Erdomed
Erdosteinum
2639 Erdomed
Erdosteinum
2640 Erfin
Terbinafinum
proszek do
sporządzania
zawiesiny doustnej
proszek do
sporządzania
zawiesiny doustnej
tabletki
2641 Ergotaminum Filofarm
Ergotamini tartras
tabletki drażowane
1 mg
2642 Erka
Acidum acetylsalicylicum
+ Ethenzamidum
+ Coffeinum
tabletki
300 mg
+ 100 mg
+ 50 mg
6 tabl.
10 tabl.
2643 Erudan
Topiramatum
tabletki powlekane
25 mg
28 tabl.
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
"UNIA" Spółdzielnia Pracy
2644 Erudan
Topiramatum
tabletki powlekane
50 mg
28 tabl.
Rp
2645 Erudan
Topiramatum
tabletki powlekane
100 mg
28 tabl.
2646 Erudan
Topiramatum
tabletki powlekane
200 mg
2647 Erythromycinum
Intravenosum TZF
Erythromycinum
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
300 mg
Numer
pozwolenia
9467
12856
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Teva Czech Industries
s.r.o.
Jenson Pharmaceutical
Services Ltd.
P.N.G. Gerolymatos S.A.
CZ
GR
GB
Rp
Rp
Rp
Medagro International
Sp.z o.o.
Medagro International
Sp.z o.o.
12738
Sun-Farm Sp. z o.o.
PL
225 mg
10 kaps.
20 kaps.
20 sasz.
12739
CZ
35 mg/ml
1 butelka 100 ml
Rp
Medagro International
Sp.z o.o.
12924
250 mg
14 tabl. w blistrach
14 tabl. w blistrach
14 tabl. w pojemniku
28 tabl. w blistrach
28 tabl. w blistrach
28 tabl. w pojemniku
20 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Polfarmex S.A.
12432
Medicom International
s.r.o.
Sun-Farm Sp. z o.o.
Medicom International
s.r.o.
Sun-Farm Sp. z o.o.
Polfarmex S.A.
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
FILOFARM
Aflofarm Fabryka Leków
Sp. z o.o.
PL
14572
Apotex Nederland B.V.
NL
Zakłady Farmaceutyczne
"UNIA" Spółdzielnia Pracy
14571
Apotex Nederland B.V.
NL
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
"UNIA" Spółdzielnia Pracy
14569
Apotex Nederland B.V.
NL
28 tabl.
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
"UNIA" Spółdzielnia Pracy
14570
Apotex Nederland B.V.
NL
1 fiol. proszku
Lz
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
3123
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
PL
Strona 247 z 854
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
FILOFARM
OTC Aflofarm Fabryka Leków
OTC Sp. z o.o.
2115
9428
PL
CZ
PL
PL
PL
Skład
Postać
farmaceutyczna
2648 Erythromycinum TZF
Erythromycinum
tabletki powlekane
2649 Esberitox N
2650 Escalar
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
2651 Escapelle tabletka 1500
mikrogramów
2652 Esceven
2653 Esceven
2654 Eschscholtzia Californica
Dawka
Wielkość opakowania
200 mg
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
16 tabl.
Rp
Extractum spissum ex:
tabletki
Baptisiae tinctoriae radice
+ Echinaceae purpureae
radice + Thujae
occidentalis herba
50 tabl.
100 tabl.
Rp
Rp
Arnicae et Calendulae
extractum spissum
+ Hippocastani seminis
extractum siccum
Levonorgestrelum
maść
1 tuba 30 g
tabletki
1500 mcg
1 tabl.
Hippocastani seminis
extractum siccum
tabletka powlekana
167 mg
40 tabl.
OTC Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
Hippocastani seminis
extractum spissum
+ Heparinum natricum
Preparat homeopatyczny
żel
(8,35 mg +
0,042 mg)/g
1 op. 30 g
OTC Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
granulki
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Schaper & Brümmer
GmbH & Co. KG
OTC Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Rp Gedeon Richter Plc
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Numer
pozwolenia
2956
Wytwórca
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Schaper & Brümmer
GmbH & Co. KG
PL
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Gedeon Richter Plc
PL
10469
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
PL
59
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
PL
19184
Boiron S.A.
F
130
7633
12048
D
H
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
2655 Escitalopram Teva
Escitalopramum
tabletki powlekane
5 mg
14 tabl.
28 tabl.
56 tabl.
Rp
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
15827
Pharmachemie B.V.
TEVA Kutno S.A.
TEVA Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva UK Ltd.
2656 Escitalopram Teva
Escitalopramum
tabletki powlekane
10 mg
14 tabl.
28 tabl.
56 tabl.
Rp
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
15828
Pharmachemie B.V.
TEVA Kutno S.A.
TEVA Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva UK Ltd.
Strona 248 z 854
Kraj
wytwórcy
NL
PL
H
GB
NL
PL
H
GB
Skład
Postać
farmaceutyczna
2657 Escitalopram Teva
Escitalopramum
tabletki powlekane
15 mg
14 tabl.
28 tabl.
56 tabl.
Rp
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
15829
2658 Escitalopram Teva
Escitalopramum
tabletki powlekane
20 mg
14 tabl.
28 tabl.
56 tabl.
Rp
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
15830
2659 Escitil
Escitalopramum
tabletki powlekane
5 mg
14 tabl.
28 tabl.
56 tabl.
Rp
Rp
Rp
Egis Pharmaceuticals Plc
16115
2660 Escitil
Escitalopramum
tabletki powlekane
10 mg
14 tabl.
28 tabl.
56 tabl.
Rp
Rp
Rp
Egis Pharmaceuticals Plc
16116
Egis Pharmaceuticals Plc
Hoechst-Biotika, spol.
s.r.o.
H
SK
2661 Escitil
Escitalopramum
tabletki powlekane
15 mg
14 tabl.
28 tabl.
56 tabl.
Rp
Rp
Rp
Egis Pharmaceuticals Plc
16117
Egis Pharmaceuticals Plc
Hoechst-Biotika, spol.
s.r.o.
H
SK
2662 Escitil
Escitalopramum
tabletki powlekane
20 mg
14 tabl.
28 tabl.
56 tabl.
Rp
Rp
Rp
Egis Pharmaceuticals Plc
16118
Dragenopharm Apotheker
Puschl GmbH
Egis Pharmaceuticals Plc
D
10 fiol. 5 ml
12 amp. 5 ml
10 fiol. 10 ml
Lz
Lz
Lz
N.V. Organon
7844
N.V. Organon
7845
N.V. Organon
Organon Irlandia Ltd.
N.V. Organon
5 fiol.
Rp
Orpha-Devel Handels und
Vertriebs GmbH
14787
HIKMA Italia S.p.A.
I
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
2663 Esmeron
Rocuronii bromidum
2664 Esmeron
Rocuronii bromidum
2665 Esmocard 100 mg/10 ml
Esmololi hydrochloridum
2666 Esmocard 2500 mg/10 ml
2667 Esoprex
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Pharmachemie B.V.
TEVA Kutno S.A.
TEVA Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva UK Ltd.
Pharmachemie B.V.
TEVA Kutno S.A.
TEVA Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva UK Ltd.
Egis Pharmaceuticals Plc
Hoechst-Biotika, spol.
s.r.o.
Kraj
wytwórcy
NL
PL
H
GB
NL
PL
H
GB
H
SK
H
roztwór do
wstrzykiwań
roztwór do
wstrzykiwań
roztwór do
wstrzykiwań
50 mg/5 ml
Esmololi hydrochloridum
koncentrat do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
2500 mg/10
ml (250
mg/ml)
1 ampułka
Rp
Orpha-Devel Handels und
Vertriebs GmbH
14786
HIKMA Italia S.p.A.
I
Escitalopramum
tabletki powlekane
5 mg
30 tabl.
60 tabl.
Rp
Rp
Zentiva k.s.
16383
Dragenopharm Apotheker
Puschl GmbH
Zentiva a.s.
D
100 mg
/10 ml
100 mg/10
ml (10 mg
/ml)
Strona 249 z 854
NL
IRL
NL
SK
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
2668 Esoprex
2669 Esoprex
2670 Esoprex
Skład
Postać
farmaceutyczna
Escitalopramum
tabletki powlekane
Escitalopramum
Escitalopramum
tabletki powlekane
tabletki powlekane
Dawka
Wielkość opakowania
10 mg
30 tabl.
60 tabl.
15 mg
30 tabl.
60 tabl.
20 mg
30 tabl.
60 tabl.
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
Zentiva k.s.
Zentiva k.s.
Zentiva k.s.
Numer
pozwolenia
16384
16385
16386
Wytwórca
Dragenopharm Apotheker
Puschl GmbH
Zentiva a.s.
Dragenopharm Apotheker
Puschl GmbH
Zentiva a.s.
Kraj
wytwórcy
D
SK
D
SK
Dragenopharm Apotheker
Puschl GmbH
Zentiva a.s.
D
SK
2671 Esprital 30
Mirtazapinum
tabletki powlekane
30 mg
30 tabl.
Rp
Zentiva k.s.
11682
Zentiva k.s.
CZ
2672 Esprital 45
Mirtazapinum
tabletki powlekane
45 mg
30 tabl.
Rp
Zentiva k.s.
11681
Zentiva k.s.
CZ
2673 Espumisan
Simethiconum
kapsułki
40 mg
25 kaps.
100 kaps. w blistrach
100 kaps. w pojemniku
OTC Berlin-Chemie AG
OTC
OTC
1687
Berlin-Chemie AG
D
2674 Espumisan
Simeticonum
krople doustne,
emulsja
40 mg/ml
1 but. 30 ml
1 but. 250 ml
OTC Berlin-Chemie AG
OTC
10671
Berlin-Chemie AG
D
2675 Esputicon
Dimeticonum
kapsułki miękkie
50 mg
25 kaps.
100 kaps.
3552
Dimeticonum
krople doustne
980 mg/g
1 fl. 5 g
2677 Esseliv forte
Phospholipidum ex soja
kapsułki twarde
300 mg
2678 Essentiale forte
Phospholipidum
essentiale
kapsułki
300 mg
2647
A. Nattermann & Cie.
GmbH
D
2679 Estalis
Estradiolum
hemihydratum +
Norethisteroni acetas
system
transdermalny
0,5 mg
+ 4,8 mg
(50 mcg
+ 250 mcg)
/24 h
30 kaps.
50 kaps.
100 kaps.
50 kaps.
100 kaps.
250 kaps.
500 kaps.
8 szt.
24 szt.
Przedsiębiorstwo
FarmaceutycznoChemiczne "Synteza" Sp.
z o.o.
Przedsiębiorstwo
FarmaceutycznoChemiczne "Synteza" Sp.
z o.o.
Aflofarm Fabryka Leków
Sp. z o.o.
PL
2676 Esputicon
OTC Przedsiębiorstwo
OTC FarmaceutycznoChemiczne "Synteza" Sp.
z o.o.
OTC Przedsiębiorstwo
FarmaceutycznoChemiczne "Synteza" Sp.
z o.o.
OTC Aflofarm Fabryka Leków
OTC Sp. z o.o.
OTC
OTC A. Nattermann & Cie.
OTC GmbH
OTC
OTC
Rp Novartis Pharma GmbH
Rp
8165
Novartis Pharma GmbH
D
Strona 250 z 854
6888
9386
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
2680 Estalis
Estradiolum
hemihydratum +
Norethisteroni acetas
system
transdermalny
2681 Estalis Sequi Plus
Estradiolum hemihydricum system
+ Norethisteroni acetas
transdermalny
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
0,6 mg
+ 2,7 mg
(50 mcg
+ 140 mcg)
/24 h
8 szt.
24 szt.
Rp
Rp
Novartis Pharma GmbH
8166
Novartis Pharma GmbH
D
50 mcg/24h
(Estalis
Sequi Plus
Faza-1) (50
mcg + 250
mcg)/24h
(Estalis
Sequi Plus
Faza-2)
8 sasz. (4 sasz. Faza-1
+ 4 sasz. Faza-2)
24 sasz. (12 sasz. Faza-1 +
12 sasz. Faza-2)
Rp
Novartis Pharma GmbH
14535
Novartis Pharma GmbH
D
Rp
2682 Estazolam Polfarmex
Estazolamum
tabletki
2 mg
20 tabl. w blistrach (2 x 10)
20 tabl. w blistrze (1 x 20)
20 tabl. w pojemniku
Rp
Rp
Rp
Polfarmex S.A.
10983
Polfarmex S.A.
PL
2683 Estazolam TZF
Estazolamum
tabletki
2 mg
20 tabl.
Rp
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
1357
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
PL
2684 Estracyt
Estramustini phosphas
kapsułki
140 mg
30 kaps.
100 kaps.
Rp
Rp
Pfizer Europe MA EEIG
903
Pfizer Italia S.r.l.
I
2685 Estracyt
Estramustini phosphas
proszek i rozp. do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
300 mg
10 fiol. proszku + rozp.
Lz
Pfizer Europe MA EEIG
370
Actavis Italy S.p.A.
I
2686 Estraderm MX 25
Estradiolum
25 mcg/24 h 6 szt.
Rp
Novartis Pharma GmbH
7028
Novartis Pharma GmbH
D
2687 Estraderm MX 50
Estradiolum
50 mcg/24 h 6 szt.
Rp
Novartis Pharma GmbH
7029
Novartis Pharma GmbH
D
2688 Estraderm MX 100
Estradiolum
Novartis Pharma GmbH
7030
Novartis Pharma GmbH
D
Estradiolum
100 mcg/24 6 szt.
h
25 mcg/24 h 6 szt.
Rp
2689 Estraderm TTS 25
Rp
Novartis Pharma GmbH
1184
Novartis Pharma GmbH
D
2690 Estraderm TTS 100
Estradiolum
Novartis Pharma GmbH
1186
Novartis Pharma GmbH
D
Estradiolum
100 mcg
6 szt.
/24 h
25 mcg/24 h 8 szt.
Rp
2691 Estradot 25
Rp
Novartis Pharma GmbH
10878
Novartis Pharma GmbH
D
2692 Estradot 37,5
Estradiolum
Novartis Pharma GmbH
9392
Novartis Pharma GmbH
D
Estradiolum
37,5 mcg
8 szt.
/24 h
50 mcg/24 h 8 szt.
Rp
2693 Estradot 50
system
transdermalny
system
transdermalny
system
transdermalny
system
transdermalny
system
transdermalny
system
transdermalny
system
transdermalny
system
transdermalny
Rp
Novartis Pharma GmbH
9393
Novartis Pharma GmbH
D
Strona 251 z 854
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
2694 Estradot 75
Estradiolum
2695 Estradot 100
Estradiolum
2696 Estrapatch 40 mcg/24 hours Estradiolum
2697 Estrapatch 60 mcg/24 hours Estradiolum
2698 Estrapatch 80 mcg/24 hours Estradiolum
Postać
farmaceutyczna
system
transdermalny
system
transdermalny
system
transdermalny
system
transdermalny
system
transdermalny
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
75 mcg/24 h 8 szt.
Rp
Novartis Pharma GmbH
9394
Novartis Pharma GmbH
D
100 mcg
8 szt.
/24 h
40 mcg/24 h 4 szt.
Rp
Novartis Pharma GmbH
9395
Novartis Pharma GmbH
D
Rp
Pierre Fabre Medicament
11995
Lohmann Therapie Systeme AG
Pierre Fabre Medicament
Production
D
Lohmann Therapie Systeme AG
Pierre Fabre Medicament
Production
D
Lohmann Therapie Systeme AG
Pierre Fabre Medicament
Production
D
60 mcg/24 h 4 szt.
80 mcg/24 h 4 szt.
Rp
Rp
Pierre Fabre Medicament
Pierre Fabre Medicament
11999
11996
F
F
F
2699 Estreva
Estradiolum
żel
1mg/g
1 tuba 50 g
Rp
Laboratoire Theramex
9606
Laboratoire Theramex
MC
2700 Estrofem
Estradiolum
tabletki powlekane
2 mg
28 tabl.
Rp
Novo Nordisk A/S
3307
Novo Nordisk A/S
DK
2701 Estrofem mite
Estradiolum
tabletki powlekane
1 mg
28 tabl.
Rp
Novo Nordisk A/S
8232
Novo Nordisk A/S
DK
2702 Etform 500
Metformini hydrochloridum tabletki powlekane
500 mg
30 tabl. (2 x 15)
30 tabl. (3 x 10)
30 tabl. w butelce
60 tabl. (4 x 15)
60 tabl. (6 x 10)
60 tabl. w butelce
90 tabl. (6 x 15)
90 tabl. (9 x 10)
120 tabl. (12 x 10)
120 tabl. (8 x 15)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Sandoz GmbH
15308
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
D
2703 Etform 850
Metformini hydrochloridum tabletki powlekane
850 mg
30 tabl. (2 x 15)
30 tabl. (3 x 10)
30 tabl. w butelce
60 tabl. (4 x 15)
60 tabl. (6 x 10)
60 tabl. w butelce
90 tabl. (6 x 15)
90 tabl. (9 x 10)
120 tabl. (12 x 10)
120 tabl. (8 x 15)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Sandoz GmbH
15309
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
D
Strona 252 z 854
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
2704 Ethambutol Pliva
Skład
Ethambutoli
hydrochloridum
2705 Ethinylestradiol/Drospireno Ethinylestradiolum
+ Drospirenonum
n Bayer
2706 Ethyol
Amifostinum
2707 Ethypharm Tramadol
50 mg
Tramadoli hydrochloridum
2708 Ethypharm Tramadol 100
mg
Tramadoli hydrochloridum
2709 Ethypharm Tramadol 150
mg
Tramadoli hydrochloridum
2710 Ethypharm Tramadol 200
mg
Tramadoli hydrochloridum
2711 Etomar
Acidum acetylsalicylicum
+ Coffeinum
+ Ethenzamidum
2712 Etomidate-Lipuro
Etomidatum
2713 Etopiryna Kontrol
Acidum acetylsalicylicum
+ Coffeinum
2714 Etopiryna tabletki od bólu
głowy
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
kapsułki
250 mg
90 kaps.
250 kaps.
1000 kaps.
Rp
Rp
Rp
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
2273
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PL
tabletki powlekane
0,02 mg
+ 3 mg
28 tabl.
84 tabl.
Rp
Rp
Bayer Schering Pharma
AG
14850
Bayer Schering Pharma
AG
Schering GmbH und Co.
Productions KG
Schering-Plough Labo
N.V.
D
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
kapsułka o
przedłużonym
uwalnianiu, twarda
kapsułka o
przedłużonym
uwalnianiu, twarda
kapsułka o
przedłużonym
uwalnianiu, twarda
kapsułka o
przedłużonym
uwalnianiu, twarda
tabletki
50 mg/ml
3 fiol. 1 ml
5 fiol. 1 ml
50 mg
10 kaps.
30 kaps.
50 kaps.
10 kaps.
30 kaps.
50 kaps.
10 kaps.
30 kaps.
50 kaps.
10 kaps.
30 kaps.
50 kaps.
6 tabl.
8 tabl.
emulsja do
wstrzykiwań
tabletki
2 mg/ml
10 amp. 10 ml
300 mg
+ 50 mg
10 tabl.
Acidum acetylsalicylicum
+ Ethylsalicylamidum
+ Coffeinum
tabletki
300 mg
+ 100 mg
+ 50 mg
6 tabl.
6 tabl. w pudełku
10 tabl.
10 tabl. w pudełku
30 tabl.
50 tabl.
2715 Etoposid Ebewe
Etoposidum
koncentrat do
sporządzania
roztworu do infuzji
50 mg/2,5 ml 1 fiol. 2,5 ml
1 fiol. 5 ml
1 fiol. 10 ml
1 fiol. 20 ml
Rp
Rp
Rp
Rp
2716 Etopro
Topiramatum
tabletki powlekane
25 mg
Rp
Rp
Rp
100 mg
150 mg
200 mg
300 mg
+ 50 mg
+ 100 mg
28 tabl.
60 tabl. w blistrach
60 tabl. w pojemniku
Strona 253 z 854
Lz
Lz
D
Schering-Plough Europe
7247
ETHYPHARM
12958
ETHYPHARM
F
ETHYPHARM
12959
ETHYPHARM
F
ETHYPHARM
12960
ETHYPHARM
F
ETHYPHARM
12961
ETHYPHARM
F
MARCMED Sp. z o.o.
4341
MARCMED Sp. z o.o.
PL
B. Braun Melsungen AG
4528
B. Braun Melsungen AG
D
OTC Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
848
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
OTC Zakłady Farmaceutyczne
OTC POLPHARMA S.A.
OTC
OTC
OTC
OTC
1899
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
Ebewe Pharma GmbH
Nfg. KG
7760
Ebewe Pharma GmbH
Nfg. KG
A
ICN Polfa Rzeszów S.A.
12893
Pharmathen S.A.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
OTC
OTC
Lz
B
GR
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
2717 Etopro
Topiramatum
tabletki powlekane
50 mg
2718 Etopro
Topiramatum
tabletki powlekane
100 mg
2719 Etopro
Topiramatum
tabletki powlekane
200 mg
2720 Etruzil
Letrozolum
tabletki powlekane
2,5 mg
2721 Eucalyptus comp.
Preparat homeopatyczny
granulki
2722 Eucalyptus comp.
Preparat homeopatyczny
2723 Eucol
Paclitaxelum
roztwór do
wstrzykiwań
koncentrat do
sporządzania
roztworu do infuzji
2724 Eugenia Jambolana
Preparat homeopatyczny
granulki
Wielkość opakowania
(0,1 g
+ 0,5 g)/10 g
6 mg/ml
28 tabl.
60 tabl. w blistrach
60 tabl. w pojemniku
28 tabl.
60 tabl. w blistrach
60 tabl. w pojemniku
28 tabl.
60 tabl. w blistrach
60 tabl. w pojemniku
30 tabl.
50 tabl.
60 tabl.
84 tabl.
90 tabl.
98 tabl.
100 tabl.
1 op. 20 g
10 amp. 1 ml
50 amp. 1 ml
1 fiol. 5 ml
1 fiol. 16,7 ml
1 fiol. 50 ml
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
2725 Eugenia Jambosa
Preparat homeopatyczny
granulki
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
Strona 254 z 854
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
OTC
ICN Polfa Rzeszów S.A.
12894
Pharmathen S.A.
GR
ICN Polfa Rzeszów S.A.
12895
Pharmathen S.A.
GR
ICN Polfa Rzeszów S.A.
12896
Pharmathen S.A.
GR
Egis Pharmaceuticals Plc
15602
Egis Pharmaceuticals
Plc
Rottendorf Pharma
GmbH
Synthon B.V.
Synthon Hispania S.L.
WALA-Heilmittel GmbH
IL-0874/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
WALA-Heilmittel GmbH
IL-0875/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
Gedeon Richter Plc
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
H
D
NL
E
16342
Oncotec Pharma
Produktion GmbH
D
19286
Boiron S.A.
F
19147
Boiron S.A.
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
2726 Eupatorium Perfoliatum
Skład
Preparat homeopatyczny
Postać
farmaceutyczna
granulki
Dawka
Wielkość opakowania
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
2727 Euphorbia Lathyris
Preparat homeopatyczny
granulki
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
2728 Euphorbium S
Preparat homeopatyczny
2729 Euphorbium SN
Preparat homeopatyczny
2730 Euphrasia Officinalis
Preparat homeopatyczny
aerozol do nosa,
roztwór
krople doustne,
roztwór
granulki
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
1 butelka 20 ml
1 butelka 30 ml
1 butelka 100 ml
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
2731 Euphyllin CR retard
Theophyllinum
2732 Euphyllin long
Theophyllinum
2733 Euphyllin long
Theophyllinum
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
kapsułki o
zmodyfikowanym
uwalnianiu, twarde
kapsułki o
zmodyfikowanym
uwalnianiu, twarde
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
250 mg
30 tabl.
200 mg
300 mg
20 kaps.
30 kaps.
100 kaps.
20 kaps.
30 kaps.
100 kaps.
Strona 255 z 854
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
19318
Boiron S.A.
F
19142
Boiron S.A.
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Boiron S.A.
(5CH15CH)
Rp
(2CH4CH;
16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Biologische Heilmittel
Heel GmbH
OTC Biologische Heilmittel
OTC Heel GmbH
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
IL-2496/LNH Biologische Heilmittel
Heel GmbH
IL-2497/LNH Biologische Heilmittel
Heel GmbH
19349
Boiron S.A.
D
D
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
Rp
Nycomed Pharma
Sp. z o.o.
6654
Nycomed GmbH
D
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Nycomed Pharma
Sp. z o.o.
4501
Nycomed GmbH
D
Nycomed Pharma
Sp. z o.o.
4502
Nycomed GmbH
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
2734 Eurespal
Skład
Fenspiridum
Postać
farmaceutyczna
tabletki powlekane
Dawka
80 mg
Wielkość opakowania
Kraj
wytwórcy
Merck KGaA
10511
Merck KGaA
10512
Merck KGaA
D
Merck KGaA
10513
Merck KGaA
D
Merck KGaA
15702
Merck KGaA
D
Merck KGaA
10514
Merck KGaA
D
Merck KGaA
15703
Merck KGaA
D
Merck KGaA
10515
Merck KGaA
D
Merck KGaA
15704
Merck KGaA
D
Merck KGaA
10516
Merck KGaA
D
Merck KGaA
10517
Merck KGaA
D
Merck KGaA
10518
Merck KGaA
D
LG Life Sciences Poland
Sp. z o.o.
8405
PL
LG Life Sciences Poland
Sp. z o.o.
8403
100 mcg
/5 ml
LG Life Sciences Poland
Sp. z o.o.
8406
zawiesina do
wstrzykiwań
200 mcg
/10 ml
1 fiol. 10 ml (10 dawek)
10 fiol. 10 ml (10 dawek)
Rp
Rp
LG Life Sciences Poland
Sp. z o.o.
8404
kapsułki twarde
1,5 mg
30 kaps.
Rp
Zentiva k.s.
16097
LG LIFE SCIENCES
POLAND Sp. z o.o.
Polypharm S.A.
LG Life Sciences Poland
Sp. z o.o.
Polypharm S.A.
LG Life Sciences Poland
Sp. z o.o.
Polypharm S.A.
LG Life Sciences Poland
Sp. z o.o.
Polypharm S.A.
Zentiva k.s.
25 mcg
2736 Euthyrox N 50
Levothyroxinum natricum
tabletki
50 mcg
2737 Euthyrox N 75
Levothyroxinum natricum
tabletki
75 mcg
2738 Euthyrox N 88
Levothyroxinum natricum
tabletki
88 mcg
2739 Euthyrox N 100
Levothyroxinum natricum
tabletki
100 mcg
2740 Euthyrox N 112
Levothyroxinum natricum
tabletki
112 mcg
2741 Euthyrox N 125
Levothyroxinum natricum
tabletki
125 mcg
2742 Euthyrox N 137
Levothyroxinum natricum
tabletki
137 mcg
2743 Euthyrox N 150
Levothyroxinum natricum
tabletki
150 mcg
2744 Euthyrox N 175
Levothyroxinum natricum
tabletki
175 mcg
2745 Euthyrox N 200
Levothyroxinum natricum
tabletki
200 mcg
2746 Euvax B
Vaccinum hepatitidis B
(ADNr)
zawiesina do
wstrzykiwań
10 mcg
/0,5 ml
2747 Euvax B
Vaccinum hepatitidis B
(ADNr)
zawiesina do
wstrzykiwań
20 mcg/ml
2748 Euvax B
Vaccinum hepatitidis B
(ADNr)
zawiesina do
wstrzykiwań
2749 Euvax B
Vaccinum hepatitidis B
(ADNr)
2750 Evertas
Rivastigminum
Strona 256 z 854
7481
Wytwórca
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
tabletki
Les Laboratoires Servier
Numer
pozwolenia
50 tabl.
100 tabl.
100 tabl.
500 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
100 tabl.
500 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
100 tabl.
500 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
1 fiol. 0,5 ml
10 fiol. 0,5 ml
20 fiol. 0,5 ml
1 fiol. 1 ml
10 fiol. 1 ml
20 fiol. 1 ml
1 fiol. 5 ml (10 dawek)
10 fiol. 5 ml (10 dawek)
Levothyroxinum natricum
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
ANPHARM
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Spółka
Akcyjna
Les Laboratoires Servier
Industrie
Merck KGaA
2735 Euthyrox N 25
30 tabl.
Kat.
dost.
PL
F
D
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
CZ
Lp.
2751
2752
2753
2754
Nazwa produktu
leczniczego
Evertas
Evertas
Evertas
Everyl
2755 Everyl
2756 Everyl
2757 Everyl
2758 Ewofex 120 mg
Skład
Rivastigminum
Rivastigminum
Rivastigminum
Glimepiridum
Glimepiridum
Glimepiridum
Glimepiridum
Fexofenadini
hydrochloridum
Postać
farmaceutyczna
kapsułki twarde
kapsułki twarde
kapsułki twarde
tabletki
tabletki
tabletki
tabletki
tabletki powlekane
Dawka
3 mg
4,5 mg
6 mg
1 mg
2 mg
3 mg
4 mg
120 mg
Wielkość opakowania
30 kaps.
30 kaps.
30 kaps.
10 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
120 tabl.
10 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
120 tabl.
10 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
120 tabl.
10 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
120 tabl.
2 tabl.
7 tabl.
10 tabl.
15 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
200 tabl.
Strona 257 z 854
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
Zentiva k.s.
Zentiva k.s.
Zentiva k.s.
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Ewopharma International,
s.r.o.
Numer
pozwolenia
16098
16099
16100
12080
12081
12082
12083
14220
Wytwórca
Zentiva k.s.
Zentiva k.s.
Zentiva k.s.
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Specifar S.A.
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Specifar S.A.
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Specifar S.A.
Kraj
wytwórcy
CZ
CZ
CZ
PL
GR
PL
GR
PL
GR
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Specifar S.A.
PL
GR
Chanelle Medical
IRL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Ewopharma International,
s.r.o.
14221
Chanelle Medical
Sanofi-Aventis France
3069
Sanofi-Winthrop Industrie
F
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Sanofi-Aventis France
3093
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Cooperation
Pharmaceutique
Francaise
Sanofi-Winthrop Industrie
PL
Sofarimex Industria
Quimica e Farmaceutica,
Lda
IL-4382/LNH Sanum-Kehlbeck GmbH
& Co. KG
4223
Sandoz GmbH
P
2759 Ewofex 180 mg
Fexofenadini
hydrochloridum
tabletki powlekane
180 mg
2760 Exacyl
Acidum tranexamicum
roztwór do
wstrzykiwań
100 mg/ml
2 tabl.
7 tabl.
10 tabl.
15 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
200 tabl.
5 amp. 5 ml
2761 Exacyl
Acidum tranexamicum
roztwór do
wstrzykiwań
100 mg/ml
5 amp. 5 ml
Rp
2762 Exacyl
Acidum tranexamicum
roztwór doustny
1 g/10 ml
5 amp. 10 ml
Rp
2763 Exacyl
Acidum tranexamicum
tabletki powlekane
2764 Exmykehl D4
Preparat homeopatyczny
czopki
2765 Exoderil
Naftifini hydrochloridum
krem
2766 Exter
Omeprazolum
kapsułki
2767 Extraneal Zestaw do dializy Zestaw do dializy
otrzewnowej
otrzewnowej
roztwór do dializy
otrzewnowej
2768 Ezetrol
tabletki
Ezetimibum
500 mg
20 tabl.
Rp
Sanofi-Aventis France
10 szt.
Rp
10 mg/g
1 tuba 15 g
Rp
Sanum-Kehlbeck GmbH
& Co.KG
Sandoz GmbH
20 mg
14 kaps.
28 kaps.
56 kaps.
1 op. 1500 ml
1 op. 2000 ml
1 op. 2500 ml
1 op. 3000 ml
14 tabl.
14 tabl.
28 tabl.
28 tabl.
Rp
Rp
Rp
Lz
Lz
Lz
Lz
Rp
Rp
Rp
Rp
10 mg
Strona 258 z 854
360
Wytwórca
359
Kraj
wytwórcy
IRL
F
F
D
A
Laboratorios Rubio S.A.
6529
Laboratorios Rubio S.A.
E
Baxter Polska Sp. z o.o.
13007
Baxter Healthcare S.A.
IRL
MSD SP Ltd.
11476
SP Labo N.V.
B
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
2769 Ezocem
Nebivololum
tabletki
5 mg
2770 Eztom
Mometasoni furoas
maść
1 mg/g
2771 Famciclovir Arrow
125 mg
Famciclovirum
tabletki powlekane
2772 Famciclovir Arrow
250 mg
Famciclovirum
2773 Famciclovir Arrow
500 mg
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
7 tabl.
10 tabl.
14 tabl.
20 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
56 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
100 tabl.
120 tabl.
1 tuba 15 g
1 tuba 30 g
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Ozone Laboratories B.V.
14473
Specifar S.A.
GR
Glenmark Generics
(Europe) Ltd.
16105
Accord healthcare Ltd.
Medicamenta, a.s.
Tillomed Laboratories Ltd.
GB
CZ
GB
125 mg
10 tabl.
30 tabl.
56 tabl.
Rp
Rp
Rp
Arrow Generics Ltd.
15590
Arrow Pharm (Malta) Ltd.
Selamine Ltd. T/A Arrow
Generics Ltd.
MT
IRL
tabletki powlekane
250 mg
15591
Arrow Pharm (Malta) Ltd.
Selamine Ltd. T/A Arrow
Generics Ltd.
MT
IRL
tabletki powlekane
500 mg
Arrow Generics Ltd.
15592
Arrow Pharm (Malta) Ltd.
Selamine Ltd. T/A Arrow
Generics Ltd.
MT
IRL
2774 Famciclovir Arrow
750 mg
Famciclovirum
tabletki powlekane
750 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Arrow Generics Ltd.
Famciclovirum
15 tabl.
21 tabl.
30 tabl.
56 tabl.
14 tabl.
21 tabl.
30 tabl.
56 tabl.
1 tabl.
7 tabl.
Arrow Generics Ltd.
15593
Arrow Pharm (Malta) Ltd.
Selamine Ltd. T/A Arrow
Generics Ltd.
MT
IRL
2775 Famidyna
Famotidinum
tabletki powlekane
10 mg
10 tabl.
9173
Famotidinum
tabletki powlekane
20 mg
30 tabl.
60 tabl.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
2776 Famogast
OTC Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Rp Zakłady Farmaceutyczne
Rp POLPHARMA S.A.
2777 Famogast
Famotidinum
tabletki powlekane
40 mg
30 tabl.
60 tabl.
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
2778 Famulan
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
1 butelka 20 ml
1 butelka 50 ml
1 butelka 100 ml
Strona 259 z 854
Rp
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
OTC Richard Bittner AG
OTC
OTC
147
148
IL-6154/LNH Richard Bittner AG
PL
A
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
2779 FANHDI
2780 FANHDI
2781 FANHDI
2782 Fanipos
Skład
Postać
farmaceutyczna
Zespół ludzkiego czynnika proszek i
krzepnięcia VIII i ludzkiego rozpuszczalnik do
czynnika von Willebranda sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań i infuzji
Zespół ludzkiego czynnika proszek i
krzepnięcia VIII i ludzkiego rozpuszczalnik do
czynnika von Willebranda sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań i infuzji
Zespół ludzkiego czynnika proszek i
krzepnięcia VIII i ludzkiego rozpuszczalnik do
czynnika von Willebranda sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań i infuzji
Fluticasoni propionas
aerozol do nosa,
zawiesina
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
25 j.m./ml;
1 fiol. proszku + 1 amp.250 j.m.
strzyk. z rozp. + zestaw do
+ 30 j.m./ml; sporządzania i podania
300 j.m.
Lz
Instituto Grifols S.A.
7835
Instituto Grifols S.A.
E
50 j.m./ml;
1 fiol. proszku + 1 amp.500 j.m.
strzyk. z rozp. + zestaw do
+ 60 j.m./ml; sporządzania i podania
600 j.m.
Lz
Instituto Grifols S.A.
7836
Instituto Grifols S.A.
E
100 j.m./ml; 1 fiol. proszku + 1 amp.1000 j.m.
strzyk. z rozp. + zestaw do
+ 120 j.m./ml sporządzania i podania
; 1200 j.m.
Lz
Instituto Grifols S.A.
7837
Instituto Grifols S.A.
E
50
mcg/dawkę
donosową
1 poj. 60 dawek
1 poj. 120 dawek
1 poj. 150 dawek
Rp
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
12061
IVAX Pharmaceuticals
s.r.o.
CZ
1 puszka 400 g
Rp
Nutricia Cuijk B.V
7096
Nutricia Cuijk B.V
NL
325 mg/5 ml 1 butelka 125 g
OTC Grzegorz Nowakowski
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej "GEMI"
10384
Grzegorz Nowakowski
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej "GEMI"
PL
OTC Ranbaxy (Poland) Sp. z
OTC o.o.
Lz Pfizer Europe MA EEIG
10107
S.C. Terapia S.A.
RO
7524
Actavis Italy S.p.A.
I
2783 Fantomalt
Preparat złożony
proszek
2784 Farfaron
Tussilago farfarae folii
extractum spissum
syrop
2785 Faringosept
Ambazonum
tabletki do ssania
monohydricum
Epirubicini hydrochloridum roztwór do
wstrzykiwań i infuzji
10 mg
2787 Farmorubicin PFS
Epirubicini hydrochloridum roztwór do
wstrzykiwań i infuzji
1 fiol. 25 ml
Lz
Pfizer Europe MA EEIG
7525
Actavis Italy S.p.A.
I
2788 Farmorubicin R.D.
Epirubicini hydrochloridum proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
Epirubicini hydrochloridum proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
Adrenalinum
roztwór do
wstrzykiwań
2 mg/ml
(50 mg/25
ml)
50 mg
1 fiol. proszku
Lz
Pfizer Europe MA EEIG
2360
Actavis Italia s.r.l.
I
10 mg
1 fiol. proszku + 1 amp.
rozp.
Lz
Pfizer Europe MA EEIG
2359
Actavis Italy S.p.A.
I
1 mg/ml
1 amp.-strzyk. 2,05 ml
Rp
Allergopharma Joachim
Ganzer KG
7163
Allergopharma Joachim
Ganzer KG
D
2786 Farmorubicin PFS
2789 Farmorubicin R.D.
2790 Fastjekt
2 mg/ml
(10 mg/5 ml)
10 tabl.
20 tabl.
1 fiol. 5 ml
Strona 260 z 854
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
2791 Fastum
Ketoprofenum
żel
25 mg/g
2792 Faxigen XL 37,5 mg
Venlafaxinum
kapsułki o
przedłużonym
uwalnianiu, twarde
37,5 mg
kapsułki o
przedłużonym
uwalnianiu, twarde
75 mg
kapsułki o
przedłużonym
uwalnianiu, twarde
150 mg
2793 Faxigen XL 75 mg
2794 Faxigen XL 150 mg
Venlafaxinum
Venlafaxinum
Wielkość opakowania
1 dozownik 100 g
1 tuba 20 g
1 tuba 30 g
1 tuba 50 g
1 tuba 100 g
28 kaps. (2 x 14)
28 kaps. (4 x 7)
28 kaps. (2 x 14)
28 kaps. (4 x 7)
28 kaps. (2 x 14)
28 kaps. (4 x 7)
Kat.
dost.
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
A. Menarini Industrie
Pharmaceutiche Riunite
S.r.I.
7472
A. Menarini Manufacturing
Logistics and Services
s.r.l.
Generics [UK] Ltd.
15756
McDermott Laboratories
t/a Gerard Laboratories
Merck Farma y Quimica
Poligono Merck
Pharma Pack Kft
McDermott Laboratories
t/a Gerard Laboratories
Merck Farma y Quimica
Poligono Merck
Pharma Pack Kft
McDermott Laboratories
t/a Gerard Laboratories
Merck Farma y Quimica
Poligono Merck
Pharma Pack Kft
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Pharmathen S.A.
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Pharmathen S.A.
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Pharmathen S.A.
Nycomed Pharma
Sp. z o.o.
IRL
Generics [UK] Ltd.
Generics [UK] Ltd.
15757
15758
I
E
H
IRL
E
H
IRL
E
H
PL
2795 Faxolet ER
Venlafaxinum
kapsułki o
przedłużonym
uwalnianiu, twarde
37,5 mg
28 kaps.
98 kaps.
Rp
Rp
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
15210
2796 Faxolet ER
Venlafaxinum
kapsułki o
przedłużonym
uwalnianiu, twarde
75 mg
28 kaps.
98 kaps.
Rp
Rp
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
15211
2797 Faxolet ER
Venlafaxinum
kapsułki o
przedłużonym
uwalnianiu, twarde
150 mg
28 kaps.
98 kaps.
Rp
Rp
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
15212
2798 Febrisan
Paracetamolum
+ Acidum ascorbicum
+ Phenylephrini
hydrochloridum
proszek musujący
(750 mg
8 sasz. 5 g
+ 60 mg
+ 10 mg)/5 g
OTC Nycomed Pharma
Sp. z o.o.
10849
2799 Febrisan Tabs
Paracetamolum
+ Coffeinum
+ Phenylephrini
hydrochloridum
Ketoprofenum
tabletki powlekane
500 mg
+ 25 mg
+ 5 mg
12 tabl.
24 tabl.
OTC Nycomed Pharma
OTC Sp. z o.o.
14488
Nycomed Pharma
Sp. z o.o.
PL
kapsułki o
przedłużonym
uwalnianiu
200 mg
20 kaps.
30 kaps.
60 kaps.
90 kaps.
4133
Medana Pharma S.A.
PL
2800 Febrofen
Strona 261 z 854
Rp
Rp
Rp
Rp
Medana Pharma S.A.
GR
PL
GR
PL
GR
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
2801 Feiba NF
Zespół czynników
krzepnięcia przeciw
inhibitorowi czynnika VIII
2802 Feiba NF
Zespół czynników
krzepnięcia przeciw
inhibitorowi czynnika VIII
2803 Feldene
Piroxicamum
2804 Fem 7
Estradiolum
2805 Fem 7 Combi
Estradiolum
+ Levonorgestrelum
Letrozolum
2806 Femara
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
500 j.m.
1 fiol. proszku + rozp. 20 ml
+ zestaw do sporz. i
podania
Lz
Baxter AG
6691
Baxter AG
A
1000 j.m.
1 fiol. proszku + rozp. 20 ml
+ zestaw do sporz. i
podania
Lz
Baxter AG
6694
Baxter AG
A
20 mg/ml
6 amp. 1 ml
Rp
Pfizer Europe MA EEIG
2346
Pfizer PGM
F
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Gedeon Richter Plc
7746
Gedeon Richter Plc
H
Gedeon Richter Plc
10544
Gedeon Richter Plc
H
Novartis Pharma GmbH
7685
Novartis Pharma GmbH
D
OTC
OTC
OTC
Rp
Rp
Rp
Schaper & Brümmer
GmbH & Co. KG
10682
Schaper & Brümmer
GmbH & Co. KG
D
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
14173
D
4101
Haupt Pharma Munster
GmbH
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Bayer Schering Pharma
AG
Solvay Biologicals B.V.
NL
50 mcg/24 h 4 szt.
(1,5 mg)
12 szt.
1,5 mg
4 szt.
12 szt.
2,5 mg
30 tabl.
Agni casti fructus
extractum siccum
kapsułka twarda
4 mg
2808 Femipol
Etynyloestradiolum
+ Gestodenum
tabletka drażowana
0,03 mg
0,075 mg
Ethinylestradiolum
+ Gestodenum
Estradiolum,
Estradiolum
+ Dydrogesteronum
tabletki powlekane
2811 Femoston Conti
Estradiolum
+ Dydrogesteronum
2812 Femoston mite
Estradiolum,
Estradiolum
+ Dydrogesteronum
2810 Femoston
Kat.
dost.
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
roztwór do
wstrzykiwań
system
transdermalny
system
transdermalny
tabletki powlekane
2807 Femicur N
2809 Femoden
Wielkość opakowania
30 kaps.
60 kaps.
100 kaps.
21 tabl.
63 tabl.
126 tabl.
21 tabl.
63 tabl.
28 tabl.
84 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Bayer Schering Pharma
AG
Solvay Pharmaceuticals
B.V.
tabletki powlekane
1 mg + 5 mg 28 tabl.
84 tabl.
Rp
Rp
Solvay Pharmaceuticals
B.V.
9733
Solvay Biologicals B.V.
NL
tabletki powlekane
1 mg (biała), 28 tabl. (14 białych
1 mg + 10
+ 14 szarych)
mg (szara)
Rp
Solvay Pharmaceuticals
B.V.
10696
Solvay Biologicals B.V.
NL
tabletki powlekane
30 mcg
+ 75 mcg
tabletki
ceglastoczerwone 2
mg
estradiolu,
tabletki żółte
2 mg
estradiolu +
10 mg
dydrogestero
nu
Strona 262 z 854
601
PL
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
2813 Femtozone
Letrozolum
tabletki powlekane
2,5 mg
2814 Fenactil
Chlorpromazini
hydrochloridum
krople doustne,
roztwór
40 mg/g
2815 Fenactil
Chlorpromazini
hydrochloridum
roztwór do
wstrzykiwań
2816 Fenactil
Chlorpromazini
hydrochloridum
2817 Fenardin
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
10 tabl.
30 tabl.
100 tabl.
1 fl. 10 g
1 fl. 100 g
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Helm Pharmaceuticals
GmbH
15512
Haupt Pharma Munster
GmbH
D
Zakłady Farmaceutyczne
"UNIA" Spółdzielnia Pracy
2743
Zakłady Farmaceutyczne
"UNIA" Spółdzielnia Pracy
PL
5 mg/ml
5 amp. 5 ml
Rp
2433
25 mg/ml
10 amp. 2 ml
Rp
Fenofibratum
kapsułki twarde
160 mg
Fenofibratum
kapsułki twarde
267 mg
VEDIM Sp. z o.o.
12273
SMB Technology S.A.
B
2819 Fenicort
Prednisoloni natrii
tetrahydrophtalas
25 mg
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
2286
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
PL
2820 Fenistil
Dimetindeni maleas
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
emulsja na skórę
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
15668
2818 Fenardin
30 kaps.
60 kaps.
30 kaps.
50 kaps.
60 kaps.
90 kaps.
100 kaps.
10 fiol. 3 ml
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
SMB Technology S.A.
PL
roztwór do
wstrzykiwań
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
VEDIM Sp. z o.o.
4391
Novartis Consumer Health
GmbH
D
1 mg/g
2821 Fenistil
Dimetindeni maleas
krople doustne,
roztwór
1 mg/ml
2822 Fenistil
Dimetindeni maleas
żel
1 mg/g
2823 Fenoratio 100
Fenofibratum
kapsułki
100 mg
2824 Fenoratio Retard
Fenofibratum
2825 Fenoterol GSK
kapsułki o
przedłużonym
uwalnianiu
Fenoteroli hydrobromidum tabletki
250 mg
5 mg
2434
PL
B
1 butelka 100 ml
1 flakon z kulką
(roll on) 15 ml
1 flakon z kulką
(roll on) 20 ml
1 flakon z kulką
(roll on) 8 ml
1 butelka 20 ml
1 butelka 100 ml
OTC Novartis Consumer
OTC Health GmbH
OTC Novartis Consumer
OTC Health GmbH
2079
Novartis Consumer Health
GmbH
D
1 op. 100 g
1 op. 20 g
1 op. 30 g
1 op. 80 g
50 kaps.
100 kaps.
30 kaps.
100 kaps.
OTC
OTC
OTC
OTC
Rp
Rp
Rp
Rp
Novartis Consumer
Health GmbH
2078
Novartis Consumer Health
GmbH
D
ratiopharm GmbH
328
Merckle GmbH
D
ratiopharm GmbH
4784
Merckle GmbH
D
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
1483
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
PL
100 tabl.
Strona 263 z 854
OTC
OTC
Rp
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
2826 Fenoterol Pliva
Fenoteroli hydrobromidum roztwór do
wstrzykiwań i infuzji
50 mcq/ml
15 amp. 10 ml
Rp
2827 Fenspogal
Fenspiridi hydrochloridum syrop
2 mg
1 butelka 150 ml
Rp
2828 Fenta MX 12,5
Fentanylum
system
transdermalny
12,5 mcg/h
2829 Fenta MX 25
Fentanylum
system
transdermalny
25 mcg/h
2830 Fenta MX 37,5
Fentanylum
system
transdermalny
37,5 mcg/h
2831 Fenta MX 50
Fentanylum
system
transdermalny
50 mcg/h
2832 Fenta MX 75
Fentanylum
system
transdermalny
75 mcg/h
2833 Fenta MX 100
Fentanylum
system
transdermalny
100 mcg/h
2834 Fenta MX 150
Fentanylum
system
transdermalny
150 mcg/h
2835 Fentagesic
Fentanylum
25 mcg/h
2836 Fentagesic
Fentanylum
50 mcg/h
5 szt.
2837 Fentagesic
Fentanylum
75 mcg/h
5 szt.
2838 Fentagesic
Fentanylum
system
transdermalny
system
transdermalny
system
transdermalny
system
transdermalny
5 szt.
10 szt.
16 szt.
20 szt.
5 szt.
10 szt.
16 szt.
20 szt.
5 szt.
10 szt.
20 szt.
5 szt.
10 szt.
16 szt.
20 szt.
5 szt.
10 szt.
16 szt.
20 szt.
5 szt.
10 szt.
16 szt.
20 szt.
5 szt.
10 szt.
20 szt.
5 szt.
100 mcg/h
5 szt.
2839 Fentanyl Actavis 25 mcg/h
system transdermalny
Fentanylum
system
transdermalny
25 mcg/h
2840 Fentanyl Actavis 50 mcg/h
system transdermalny
Fentanylum
system
transdermalny
50 mcg/h
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
3136
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
"GALENA"
Rpw Sandoz GmbH
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw Sandoz GmbH
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw Sandoz GmbH
Rpw
Rpw
Rpw Sandoz GmbH
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw Sandoz GmbH
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw Sandoz GmbH
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw Sandoz GmbH
Rpw
Rpw
Rpw PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
Rpw PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
Rpw PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
Rpw PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
15970
5 szt.
Rpw Actavis Group hf.
5 szt.
Rpw Actavis Group hf.
Strona 264 z 854
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
PL
12968
TEVA Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
"GALENA"
HEXAL AG
12969
HEXAL AG
D
14979
HEXAL AG
D
12970
HEXAL AG
D
12971
HEXAL AG
D
12972
HEXAL AG
D
14980
HEXAL AG
D
12548
PL
12530
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
Novosis AG
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
Actavis Nordic A/S
DK
12531
Actavis Nordic A/S
DK
12549
12550
12551
H
D
PL
PL
D
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
2841 Fentanyl Actavis 75 mcg/h
system transdermalny
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Fentanylum
system
transdermalny
75 mcg/h
5 szt.
Rpw Actavis Group hf.
12532
Actavis Nordic A/S
DK
2842 Fentanyl Actavis 100 mcg/h Fentanylum
system transdremalny
system
transdermalny
100 mcg/h
5 szt.
Rpw Actavis Group hf.
12533
Actavis Nordic A/S
DK
2843 Fentanyl MX Sandoz
Fentanylum
system
transdermalny
12,5 mcg/h
15540
HEXAL AG
D
Fentanylum
system
transdermalny
25 mcg/h
Sandoz GmbH
15541
HEXAL AG
D
2845 Fentanyl MX Sandoz
Fentanylum
system
transdermalny
37,5 mcg/h
Sandoz GmbH
15542
HEXAL AG
D
2846 Fentanyl MX Sandoz
Fentanylum
system
transdermalny
50 mcg/h
Sandoz GmbH
15543
HEXAL AG
D
2847 Fentanyl MX Sandoz
Fentanylum
system
transdermalny
75 mcg/h
Sandoz GmbH
15544
HEXAL AG
D
2848 Fentanyl MX Sandoz
Fentanylum
system
transdermalny
100 mcg/h
Sandoz GmbH
15545
HEXAL AG
D
2849 Fentanyl Novosis
Fentanylum
system
transdermalny
12,5 mcg/ h
Novosis AG
16206
Novosis AG
D
2850 Fentanyl Novosis
Fentanylum
system
transdermalny
25 mcg/ h
Novosis AG
16207
Novosis AG
D
2851 Fentanyl Novosis
Fentanylum
system
transdermalny
50 mcg/ h
Novosis AG
16208
Novosis AG
D
2852 Fentanyl Novosis
Fentanylum
system
transdermalny
75 mcg/ h
Novosis AG
16209
Novosis AG
D
2853 Fentanyl Novosis
Fentanylum
system
transdermalny
100 mcg/h
Novosis AG
16210
Novosis AG
D
2854 Fentanyl-ratiopharm
12 mcg/h
2855 Fentanyl-ratiopharm
25 mcg/h
2856 Fentanyl-ratiopharm
50 mcg/h
2857 Fentanyl-ratiopharm
75 mcg/h
Fentanylum
system
transdermalny
system
transdermalny
system
transdermalny
system
transdermalny
12,5 mcg/h
ratiopharm GmbH
14286
Merckle GmbH
D
25 mcg/h
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Sandoz GmbH
2844 Fentanyl MX Sandoz
5 sasz.
10 sasz.
20 sasz.
5 sasz.
10 sasz.
20 sasz.
5 sasz.
10 sasz.
20 sasz.
5 sasz.
10 sasz.
20 sasz.
5 sasz.
10 sasz.
20 sasz.
5 sasz.
10 sasz.
20 sasz.
5 sasz.
10 sasz.
20 sasz.
5 sasz.
10 sasz.
20 sasz.
5 sasz.
10 sasz.
20 sasz.
5 sasz.
10 sasz.
20 sasz.
5 sasz.
10 sasz.
20 sasz.
3 szt.
5 szt.
5 szt.
ratiopharm GmbH
12528
Merckle GmbH
D
50 mcg/h
5 szt.
Rpw ratiopharm GmbH
12527
Merckle GmbH
D
75 mcg/h
5 szt.
Rpw ratiopharm GmbH
12540
Merckle GmbH
D
Fentanylum
Fentanylum
Fentanylum
Strona 265 z 854
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
2858 Fentanyl-ratiopharm 100
mcg/h
2859 Fentanyl Stada
25 mcg/h
Fentanylum
2860 Fentanyl Stada
50 mcg/h
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
system
transdermalny
system
transdermalny
100 mcg/h
5 szt.
Rpw ratiopharm GmbH
12529
Merckle GmbH
D
25 mcg/h
14143
STADA Arzneimittel AG
D
system
transdermalny
50 mcg/h
STADA Arzneimittel AG
14144
STADA Arzneimittel AG
D
2861 Fentanyl Stada
75 mcg/h
Fentanylum
system
transdermalny
75 mcg/h
STADA Arzneimittel AG
14145
STADA Arzneimittel AG
D
2862 Fentanyl Stada
100 mcg/h
Fentanylum
system
transdermalny
100 mcg/h
STADA Arzneimittel AG
14146
STADA Arzneimittel AG
D
2863 Fentanyl Torrex
Fentanylum
roztwór do
wstrzykiwań
50 mcg/ml
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Lz
Lz
STADA Arzneimittel AG
Fentanylum
5 sasz.
10 sasz.
20 sasz.
5 sasz.
10 sasz.
20 sasz.
5 sasz.
10 sasz.
20 sasz.
5 sasz.
10 sasz.
20 sasz.
5 amp. 2 ml
5 amp. 10 ml
Torrex Chiesi Pharma
GmbH
10479
Torrex Chiesi Pharma
GmbH
A
2864 Fentanyl WZF
Fentanylum
roztwór do
wstrzykiwań
50 mcg/ml
5 amp. 2 ml
5 amp. 10 ml
Lz
Lz
1039
Carboxymaltosum
ferricum
roztwór do
wstrzykiwań
50 mg Fe3+/
ml
1 fiol. 2 ml
1 fiol. 10 ml
5 fiol. 2 ml
5 fiol. 10 ml
Rp
Rp
Rp
Rp
16248
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
VIFOR France SA
PL
2865 Ferinject
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
VIFOR France SA
2866 Feroplex
Ferri proteinatosuccinas
roztwór doustny
800 mg/15
ml, (40 mg
Fe3+/15 ml)
20 fiol. 15 ml
Rp
Italfarmaco S.p.A.
4656
ITALFARMACO S.A.
E
2867 Ferrograd Folic
Ferrosi sulfas + Acidum
folicum
tabetki powlekane o 105 mg Fe2+ 30 tabl.
przedłużonym
+ 350 mcg
uwalnianiu
Rp
Teofarma s.r.l.
7676
Abbott Laboratories Ltd.
GB
2868 Ferrologic 20 mg/ml
Ferri hydroxidum
saccharum
20 mg
Fe3+/ml
Lz
Lz
Fresenius Medical Care
Nephrologica
Deutschland GmbH
14689
Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH
D
2869 Ferrum-Homaccord
Preparat homeopatyczny
2870 Ferrum-Lek
Ferri hydroxidum
polyisomaltosum
roztwór do
wstrzykiwań,
koncentrat do
sporządzania
roztworu do infuzji
krople doustne,
roztwór
roztwór do
wstrzykiwań
2871 Ferrum Lek
Ferri hydroxidum
polymaltosum
syrop
50 mg Fe3+/5 1 butelka 100 ml
ml
Rp
Sandoz GmbH
9763
Lek Pharmaceuticals d.d.
SLO
2872 Ferrum Lek
Ferri hydroxidum
polymaltosum
tabletki do żucia
100 mg Fe3+ 30 tabl.
Rp
Sandoz GmbH
9764
Lek Pharmaceuticals d.d.
SLO
Fentanylum
5 amp. 5 ml
50 amp. 5 ml
1 butelka 30 ml
50 mg
Fe3+/ml
50 amp. 2 ml
Strona 266 z 854
OTC Biologische Heilmittel
Heel GmbH
Rp Sandoz GmbH
IL-3526/LNH Biologische Heilmittel
Heel GmbH
1921
Lek Pharmaceuticals d.d.
F
D
SLO
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
2873 Ferrum Metallicum
Skład
Preparat homeopatyczny
Postać
farmaceutyczna
granulki
Dawka
Wielkość opakowania
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
2874 Ferrum Phosphoricum
Preparat homeopatyczny
granulki
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
3CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 3CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
3CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
granulat do
(500 mg
5 sasz.
sporządzania
+ 200 mg
8 sasz.
roztworu doustnego + 25 mg)
/sasz.
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Boiron S.A.
(4CH15CH)
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
19283
Boiron S.A.
F
19143
Boiron S.A.
F
OTC Bristol-Meyers Squibb
OTC Polska Sp. z o.o.
3631
Bristol-Myers Squibb
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Boiron S.A.
(3CH15CH)
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
2875 Fervex
Paracetamolum
+ Acidum ascorbicum
+ Pheniramini maleas
2876 Fervex D
Acidum ascorbicum
+ Paracetamolum
+ Pheniraminum
granulat do
(200 mg
sporządzania
+ 500 mg
roztworu doustnego + 25 mg)
/sasz.
8 sasz.
OTC Bristol-Meyers Squibb
Polska Sp. z o.o.
8510
Bristol-Myers Squibb
F
2877 Fervex Junior
Paracetamolum
+ Acidum ascorbicum
+ Pheniramini maleas
8 sasz.
OTC Bristol-Meyers Squibb
Polska Sp. z o.o.
8473
Bristol-Myers Squibb
F
2878 Festone
Bicalutamidum
granulat do
(280 mg
sporządzania
+ 100 mg
roztworu doustnego + 10 mg)
/sasz.
tabletki powlekane
50 mg
28 tabl.
30 tabl.
Rp
Rp
Sandoz GmbH
14023
2879 Fevarin
Fluvoxamini maleas
tabletki powlekane
30 tabl.
60 tabl.
Rp
Rp
Solvay Pharmaceuticals
B.V.
3477
LEK Pharmaceuticals
d.d.
Salutas Pharma GmbH
Solvay Pharmaceuticals
B.V.
Solvay Pharmaceuticals
S.A.S
Chanelle Medical
2880 Fexofast 120 mg
Fexofenadini
hydrochloridum
tabletki powlekane
50 mg
120 mg
7 tabl.
10 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
Strona 267 z 854
Rp
Rp
Rp
Rp
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
"GALENA"
14245
SLO
D
NL
F
IRL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
2881 Fexofast 180 mg
Fexofenadini
hydrochloridum
tabletki powlekane
180 mg
2882 Fexofenadine-1A Pharma
Fexofenadini
hydrochloridum
tabletki powlekane
120 mg
2883 Fexofenadine-1A Pharma
Fexofenadini
hydrochloridum
tabletki powlekane
2884 FexoGen
Fexofenadini
hydrochloridum
tabletki powlekane
2885 FexoGen
2886 Fexostad
Fexofenadini
hydrochloridum
tabletki powlekane
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
7 tabl.
10 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
20 tabl. (2 x 10)
30 tabl. (3 x 10)
50 tabl. (5 x 10)
60 tabl. (6 x 10)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
"GALENA"
14246
Chanelle Medical
IRL
1A Pharma GmbH
15563
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
D
180 mg
20 tabl. (2 x 10)
30 tabl. (3 x 10)
50 tabl. (5 x 10)
60 tabl. (6 x 10)
Rp
Rp
Rp
Rp
1A Pharma GmbH
15564
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
D
120 mg
20 tabl.
Rp
Generics [UK] Ltd.
14568
Chanelle Medical
Generics [UK] Ltd.
McDermott Laboratories
Ltd. T/A Gerard
Laboratories
Merck Generics B.V.
IRL
GB
IRL
Chanelle Medical
Generics [UK] Ltd.
McDermott Laboratories
Ltd. T/A Gerard
Laboratories
Merck Generics B.V.
IRL
GB
IRL
180 mg
tabletki powlekane
120 mg
tabletki powlekane
180 mg
2888 Fezzor
Fexofenadini
hydrochloridum
Fexofenadini
hydrochloridum
Trandolaprilum
kapsułki twarde
2889 Fezzor
Trandolaprilum
2890 Fezzor
20 tabl.
Rp
Generics [UK] Ltd.
14567
NL
NL
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
STADA Arzneimittel AG
12173
STADA Arzneimittel AG
D
STADA Arzneimittel AG
12134
STADA Arzneimittel AG
D
0,5 mg
20 tabl.
50 tabl.
20 tabl.
50 tabl.
28 kaps.
Ozone Laboratories B.V.
15974
Pharmathen S.A.
GR
kapsułki twarde
1 mg
28 kaps.
Rp
Ozone Laboratories B.V.
15975
Pharmathen S.A.
GR
Trandolaprilum
kapsułki twarde
2 mg
28 kaps.
Rp
Ozone Laboratories B.V.
15976
Pharmathen S.A.
GR
2891 Fezzor
Trandolaprilum
kapsułki twarde
4 mg
28 kaps.
Rp
Ozone Laboratories B.V.
15977
Pharmathen S.A.
GR
2892 Fibro Vein 0,2%
Natrii tetradecylis sulfas
2 mg/ml
10 fiol. 5 ml
Rp
CP Pharmaceutical Ltd.
GB
Natrii tetradecylis sulfas
10 mg/ml
5 amp. 2 ml
Rp
8392
CP Pharmaceutical Ltd.
GB
2894 Fibro Vein 3%
Natrii tetradecylis sulfas
30 mg/ml
5 amp. 2 ml
10 fiol. 5 ml
Rp
Rp
STD Pharmaceutical
Products Ltd.
STD Pharmaceutical
Products Ltd.
STD Pharmaceutical
Products Ltd.
8391
2893 Fibro Vein 1%
roztwór do
wstrzykiwań
roztwór do
wstrzykiwań
roztwór do
wstrzykiwań
8393
CP Pharmaceutical Ltd.
GB
2887 Fexostad
Strona 268 z 854
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
2895 Fibrolan
2896 Figura 1
Skład
Fibrinolysinum
+ Deoxyrybonucleasum
Sennae folium
Postać
farmaceutyczna
maść
zioła do zaparzania
w saszetkach
Dawka
Wielkość opakowania
(1 j. + 666 j.) 1 tuba 25 g
/g
20 torebek 3 g
30 torebek 3 g
Kat.
dost.
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
Parke Davis GmbH
Numer
pozwolenia
Wytwórca
2133
McNeil Manufacturing
F
OTC Herbapol Lublin S.A.
OTC
10378
Herbapol Lublin S.A.
Herbapol Lublin S.A.
Oddział w Białymstoku
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
FILOFARM
PL
PL
I
2897 Filomag B6
Magnesii hydroaspartas + tabletki
Pyridoxini hydrochloridum
40 mg Mg2++ 25 tabl.
50 tabl.
5 mg
75 tabl.
OTC Farmaceutyczna
OTC Spółdzielnia Pracy
OTC FILOFARM
4601
2898 Finacea
Acidum azelaicum
żel
150 mg/g
15570
Intendis Manufacturing
S.p.A.
2899 FinaGen
Finasteridum
tabletki powlekane
5 mg
OTC Intendis GmbH
OTC
OTC
Rp Generics [UK] Ltd.
15272
2900 Finamef
Finasteridum
tabletki powlekane
5 mg
McDermott Laboratories
Ltd. T/A Gerard
Laboratories
Haupt Pharma Munster
GmbH
Kern Pharma SL
Mepha Polska Sp. z o.o.
Orion Corporation Orion
Pharma
Sofarimex Industria
Quimica e Farmaceutica,
Lda.
1 tuba 5 g
1 tuba 15 g
1 tuba 30 g
28 tabl.
10 tabl.
30 tabl.
Kraj
wytwórcy
Rp
Rp
Mepha Lda.
12906
PL
IRL
D
E
PL
FIN
P
2901 Finanorm
Finasteridum
tabletki powlekane
5 mg
30 tabl.
100 tabl.
Rp
Rp
ICN Polfa Rzeszów S.A.
15924
Genepharm S.A.
ICN Polfa Rzeszów S.A.
GR
PL
2902 Finaran
Finasteridum
tabletki powlekane
5 mg
15 tabl.
30 tabl.
Rp
Rp
Ranbaxy (Poland) Sp. z
o.o.
14242
Haupt Pharma Munster
GmbH
Kern Pharma SL
Orion Corporation Orion
Pharma
LEK S.A.
Salutas Pharma GmbH
Kern Pharma SL
Medikalla Oy
MediPharmia Finland
Merckle GmbH
D
2903 Finaride
Finasteridum
tabletki powlekane
5 mg
30 tabl.
Rp
Sandoz GmbH
10693
2904 Finasterid-ratiopharm
Finasteridum
tabletki powlekane
5 mg
28 tabl.
Rp
ratiopharm GmbH
12783
Strona 269 z 854
E
FIN
PL
D
E
FIN
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
2905 Finasterid Stada 5 mg
tabletki powlekane
2906 Finasteride-1A Pharma
Skład
Finasteridum
Postać
farmaceutyczna
tabletki powlekane
Dawka
5 mg
Wielkość opakowania
30 tabl.
100 tabl.
Kat.
dost.
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
STADA Arzneimittel AG
Numer
pozwolenia
12987
Finasteridum
tabletki powlekane
5 mg
30 tabl.
Rp
1A Pharma GmbH
11387
2907 Finasteride Aurobindo 5 mg Finasteridum
tabletki powlekane
5 mg
15587
Finasteridum
tabletki powlekane
5 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Aurobindo Pharma Ltd.
2908 Finaster
10 tabl.
14 tabl.
15 tabl.
20 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
45 tabl.
50 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
98 tabl.
100 tabl.
120 tabl.
30 tabl. w blistrach
30 tabl. w butelce
11512
2909 Finasteryd Teva
Finasteridum
tabletki powlekane
5 mg
28 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne
LEK-AM Sp. z o.o.
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
2910 Finlepsin
2911 Finlepsin 200 retard
2912 Finlepsin 400 retard
Carbamazepinum
Carbamazepinum
Carbamazepinum
tabletki
200 mg
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
200 mg
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
400 mg
50 tabl.
50 tabl.
30 tabl. w blistrach (3 x 10)
50 tabl. w blistrach (5 x 10)
Strona 270 z 854
Rp
Rp
Rp
Rp
AWD Pharma GmbH
& Co. KG
AWD Pharma GmbH
& Co. KG
AWD Pharma GmbH
& Co. KG
15646
10141
10303
10142
Wytwórca
Eurogenerics NV, SA
Haupt Pharma Munster
GmbH
Kern Pharma SL
Orion Corporation Orion
Pharma
PharmaCoDane ApS,
STADA Arzneimittel AG
Stada Arzneimittel
GesmbH
HEXAL A/S
LEK S.A.
Salutas Pharma GmbH
Milpharm Ltd.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne LEK-AM
Sp. z o.o.
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
AWD Pharma GmbH
& Co. KG
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
AWD.pharma GmbH
& Co KG
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
AWD.pharma GmbH
& Co KG
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
Kraj
wytwórcy
B
D
E
FIN
DK
D
A
DK
PL
D
GB
PL
NL
H
F
GB
D
PL
D
PL
D
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
2913 Finpros 5 mg
Finasteridum
tabletki powlekane
5 mg
2914 Fintral
Finasteridum
tabletki powlekane
5 mg
2915 Finxta
Finasteridum
tabletki powlekane
5 mg
100 mg
Wielkość opakowania
28 tabl.
30 tabl.
30 tabl.
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
12601
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
12988
Rp
Rp
Rp
Rp
Farma-Projekt Sp. z o.o.
2 tabl.
3 tabl.
4 tabl.
6 tabl.
12 tabl.
18 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Orion Corporation
Sumatriptanum
tabletki powlekane
2917 Fitolizyna
Preparat złożony
pasta doustna
1 tuba 100 g
2918 Fito-Mix I (Zioła
przeciwgorączkowe)
Species antipyreticae
zioła do zaparzania
w saszetkach
25 torebek 2 g
2919 Fito-Mix II fix (zioła
wykrztuśne)
Species expectorantes
mieszanka ziołowa
dozowana
25 torebek 2 g
2920 Fito-Mix IV fix
Melissae folium
+ Foeniculi fructus
+ Anisi fructus
zioła do zaparzania
w saszetkach
2921 Fito-Mix VII Fix
Species digestivae
zioła do zaparzania
w saszetkach
25 sasz. 2 g
2922 Fito-Mix VIII
Species metabolicae
zioła do zaparzania
w saszetkach
25 torebek 2 g
2923 Fito-Mix IX fix
Species antidiarrhoicae
zioła do zaparzania
w saszetkach
25 sasz. 2 g
2924 Fito-Mix XI Fix (Zioła
przeciwreumatyczne)
Species antirheumaticae
zioła do zaparzania
w saszetkach
25 torebki 2 g
25 sasz. 2 g
Strona 271 z 854
Numer
pozwolenia
Krka d.d., Novo mesto
28 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
2916 Frimig
(600 mg
+ 600 mg
+ 800 mg)
/2 g
Kat.
dost.
OTC Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
OTC Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
OTC Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
OTC Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
OTC Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
OTC Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
OTC Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
OTC Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
12920
15089
14174
IL-4459/LN
11332
160
IL-5279/LN
IL-4563/LN
IL-4936/LN
IL-4916/LN
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Actavis hf.
Krka d.d., Novo mesto
Kern Pharma SL
Orion Corporation Orion
Pharma
Pharmaceutical Works
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
IS
SLO
E
FIN
Haupt Pharma Munster
GmbH
Kern Pharma SL
Orion Corporation Orion
Pharma
Orion Corporation
D
PL
E
FIN
FIN
Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
PL
Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
2925 Fito-Mix XII fix
Species cholagogae
zioła do zaparzania
w saszetkach
25 sasz. 1,8 g
2926 Fito-Mix XIII fix
Species diureticae
zioła do zaparzania
w saszetkach
25 sasz. 2 g
2927 Fito-Mix XV fix (Zioła
uspokajające)
Species sedativae
zioła do zaparzania
w saszetkach
25 torebek 1,5 g
2928 Fitoprost
Serenoae repentis fructus kapsułki miękkie
extractum
160 mg
60 kaps.
2929 Flamexin
Piroxicamum - beta cyclodextrinum
proszek do
sporządzania
roztworu
191,2 mg
10 podwójnych sasz. 3 g
(2 x 1,5 g)
20 podwójnych sasz. 3 g
(2 x 1,5 g)
2930 Flamexin
Piroxicamum betacyclodextrinum
Fluorometholoni acetas
tabletki
191,2 mg
10 tabl.
20 tabl.
1 butelka 5 ml
2931 Flarex
1 mg/ml
2932 Flavamed
krople do oczu,
zawiesina
Ambroxoli hydrochloridum syrop
2933 Flavamed
Ambroxoli hydrochloridum tabletki
30 mg
2934 Flavamed
Ambroxoli hydrochloridum tabletki musujące
2935 Flavobil
Ginkgo bilobae folii
extractum siccum
tabletki powlekane
2936 Flebogamma IV
pasteryzowany roztwór
Immunoglobulinum
humanum normale ad
usum intravenosum
roztwór do infuzji
2937 Flector Tissugel
Diclofenacum epolaminum plaster leczniczy
2938 Fleet Phospho-soda
Natrii dihydrophosphas
+ Natrii hydrophosphas
roztwór doustny
2939 Flegamina
Bromhexini
hydrochloridum
tabletki
15 mg/5 ml
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Kraj
wytwórcy
PL
I
4720
Chiesi Farmaceutici
S.p.A.
S.A. Alcon-Couvreur N.V.
B
OTC Berlin-Chemie AG
OTC
4679
Berlin-Chemie AG
D
OTC Berlin-Chemie AG
OTC
OTC
OTC Berlin-Chemie AG
OTC
OTC Medana Pharma S.A.
OTC
14418
Berlin-Chemie AG
D
4678
Berlin-Chemie AG
D
9356
Medana Pharma S.A.
PL
1 butelka 50 ml
1 butelka 100 ml
1 butelka 200 ml
1 fl. 10 ml
1 koperta z 2 plastrami
1 koperta z 5 plastrami
2 koperty po 5 plastrów
2 butelki 45 ml
Rp
Rp
Rp
Rp
OTC
OTC
OTC
OTC
Instituto Grifols S.A.
7410
Instituto Grifols S.A.
E
IBSA Farmaceutici Italia
S.r.l.
11803
Laboratoires GENEVIER
F
Laboratorios Casen-Fleet
S.L.
9441
Laboratorios Casen-Fleet
S.L.
E
20 tabl.
40 tabl.
60 tabl.
OTC PLIVA Kraków Zakłady
OTC Farmaceutyczne S.A.
OTC
1143
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PL
1 butelka 60 ml
1 butelka 100 ml
Strona 272 z 854
OTC Warszawskie Zakłady
16251
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
OTC Warszawskie Zakłady
IL-5191/LN
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
OTC Warszawskie Zakłady
IL-3988/LN
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
OTC Przedsiębiorstwo
4187
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Rp Torrex Chiesi Polska
9221
Sp. z o.o.
Rp
Wytwórca
Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Chiesi Farmaceutici
S.p.A.
10 tabl.
20 tabl.
50 tabl.
60 mg
10 tabl. w tubie
20 tabl. w tubie
8,6-10,4 mg 20 tabl.
ginkgoflawon 60 tabl.
oglikozydów
(24,4 g
+ 10,8 g)
/45 ml
8 mg
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
Torrex Chiesi Polska Sp.
z o.o.
S.A. Alcon-Couvreur N.V.
9222
PL
PL
PL
I
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
2940 Flegamina Junior
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
krople doustne,
roztwór
syrop
2 mg/ml
1 butelka 30 ml
Rp
4 mg/5 ml
syrop
2 mg/ml
syrop
(2,35 g
+ 0,0026 g)
/5 ml
1 butelka 120 ml
1 butelka 200 ml
1 butelka 120 ml
1 butelka 200 ml
1 butelka 150 g
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
2944 Flexbumin 200 g/l
Bromhexini
hydrochloridum
Bromhexini
hydrochloridum
Bromhexini
hydrochloridum
Extractum fluidum
aquosum ex Plantaginis
lanceolatae folii et
Verbasci floribus
+ Bromhexini
hydrochloridum
Albuminum humanum
roztwór do infuzji
200 g/l
2945 Flexove tabletki 625 mg
Glucosaminum
tabletki
625 mg
2941 Flegamina o smaku
miętowym
2942 Flegamina o smaku
truskawkowym
2943 Flegatussin
12 worków 100 ml
24 worki 50 ml
60 tabl.
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
Herbapol Lublin S.A.
Numer
pozwolenia
1142
PL
10082
Baxter Polska Sp. z o.o.
14176
Baxter AG
A
Navamedic ASA
14425
Merck Farma y Quimica
S.L.
Weifa AS
Wulfing Pharma GmbH
Glaxo Wellcome S.A.
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Glaxo Wellcome
Operations
GlaxoSmithKline Australia
Pty Ltd.
Glaxo Wellcome
Production
Glaxo Wellcome S.A.
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Glaxo Wellcome
Production
Glaxo Wellcome S.A.
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Glaxo Wellcome
Production
Glaxo Wellcome S.A.
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Glaxo Wellcome GmbH &
Co. KG
Glaxo Wellcome GmbH &
Co. KG
E
1929
8064
Fluticasoni propionas
aerozol do nosa,
zawiesina
50 mcg
/dawkę
1 poj. 10 ml (120 dawek)
Rp
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
2948
2947 Flixonase Nasule
Fluticasoni propionas
krople do nosa,
zawiesina
400 mcg
/dawkę
donosową
7 pojemników
28 pojemników
Rp
Rp
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
9338
50 mcg
/dawkę inh.
1 poj. 120 dawek
2949 Flixotide
2950 Flixotide
Fluticasoni propionas
Fluticasoni propionas
Fluticasoni propionas
2951 Flixotide
Fluticasoni propionas
2952 Flixotide
Fluticasonum
aerozol wziewny,
zawiesina
aerozol wziewny,
zawiesina
aerozol wziewny,
zawiesina
zawiesina do
nebulizacji
zawiesina do
nebulizacji
50 mcg
/dawkę inh.
50 mcg
/dawkę inh.
0,5 mg/2 ml
2 mg/2 ml
1 poj. 60 dawek
1 poj. 120 dawek
1 poj. 60 dawek
1 poj. 120 dawek
10 poj.
(5 blistrów po 2 poj. 2 ml)
10 poj.
(5 blistrów po 2 poj. 2 ml)
Strona 273 z 854
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Kraj
wytwórcy
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
Herbapol Lublin S.A.
2946 Flixonase
2948 Flixotide
Wytwórca
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
8513
8514
8515
9565
9566
PL
PL
PL
N
D
E
PL
GB
A
F
E
PL
F
E
PL
F
E
PL
D
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
2953 Flixotide Dysk
2954 Flixotide Dysk
2955 Flixotide Dysk
2956 Flixotide Dysk
Skład
Fluticasoni propionas
Fluticasoni propionas
Fluticasoni propionas
Fluticasoni propionas
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
proszek do inhalacji 50 mcg
/dawkę inh.
proszek do inhalacji 100 mcg
/dawkę inh.
proszek do inhalacji 250 mcg
/dawkę inh.
proszek do inhalacji 500 mcg
/dawkę inh.
2957 Flonidan
Loratadinum
tabletki
10 mg
2958 Flonidan
Loratadinum
zawiesina doustna
1 mg/ml
2959 Flosin 0,4 mg kapsułki o
zmodyfikowanym
uwalnianiu, twarde
Tamsulosini
hydrochloridum
kapsułki o
zmodyfikowanym
uwalnianiu, twarde
0,4 mg
1 poj. 60 dawek
Kat.
dost.
Kraj
wytwórcy
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Sandoz GmbH
7392
Sandoz GmbH
7393
Lek Pharmaceuticals d.d.
SLO
30 kaps.
60 kaps.
Rp
Rp
Menarini International
Operations Luxembourg
S.A.
12477
A. Menarini Manufacturing
Logistics and services
S.r.l.
Menarini-Von Heyden
GmbH
Quinta-Analytica s.r.o.
Synthon B.V.
Synthon Hispania S.L.
I
1 poj. 60 dawek
Rp
Rp
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
4845
Wytwórca
10 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
1 butelka 120 ml
1 poj. 60 dawek
Rp
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
Numer
pozwolenia
Glaxo Wellcome
Operations
Glaxo Wellcome
Production
Glaxo Wellcome
Operations
Glaxo Wellcome
Production
Glaxo Wellcome
Operations
Glaxo Wellcome
Production
Glaxo Wellcome
Operations
Glaxo Wellcome
Production
Lek Pharmaceuticals d.d.
1 poj. 60 dawek
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
4846
4847
4848
GB
F
GB
F
GB
F
GB
F
SLO
D
CZ
NL
E
2960 Flotikar
Fluticasoni propionas
aerozol inhalacyjny, 50 mcg/
zawiesina
1 dawkę
1 poj. 120 dawek
Rp
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
14622
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
PL
2961 Flotikar
Fluticasoni propionas
aerozol inhalacyjny, 125 mcg/
zawiesina
1 dawkę
1 poj. 60 dawek
1 poj. 120 dawek
Rp
Rp
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
14624
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
PL
2962 Flotikar
Fluticasoni propionas
aerozol inhalacyjny, 250 mcg/
zawiesina
1 dawkę
1 poj. 60 dawek
1 poj. 120 dawek
Rp
Rp
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
14623
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
PL
2963 Floxal
Ofloxacinum
krople do oczu
3 mg/ml
1 butelka 5 ml
Rp
Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH
4116
Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH
D
2964 Floxal
Ofloxacinum
maść do oczu
3 mg/g
1 tuba 3 g
Rp
Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH
4115
Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH
D
Strona 274 z 854
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
2965 Fluanxol
Flupentixolum
tabletki drażowane
0,5 mg
2966 Fluanxol
Flupentixolum
tabletki drażowane
3 mg
2967 Fluanxol Depot
Flupentixolum
roztwór do
wstrzykiwań
20 mg/ml
2968 Fluarix
Vaccinum influenzae
inactivatum ex virorum
fragmentis praeparatum.
zawiesina do
wstrzykiwań
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
50 tabl. blistrach
50 tabl. w pojemniku
50 tabl.
Rp
Rp
Rp
H. Lundbeck A/S
1270
H. Lundbeck A/S
DK
H. Lundbeck A/S
1271
H. Lundbeck A/S
DK
1 amp. 1 ml
1 amp. 2 ml
10 amp. 1 ml
10 amp. 2 ml
1 amp.-strzyk. 0,5 ml bez
igły
1 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą
10 amp.-strzyk. 0,5 ml bez
igieł
10 amp.-strzyk. 0,5 ml z
igłami
20 amp.-strzyk. 0,5 ml bez
igieł
20 amp.-strzyk. 0,5 ml z
igłami
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
H. Lundbeck A/S
1272
H. Lundbeck A/S
DK
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
12831
GlaxoSmithKline
Biologicals Filia
SmithKline
BeechamPharma
GmbH&Co.KG
D
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Medana Pharma Terpol
Group S.A.
Medana Pharma S.A.
PL
Medana Pharma Terpol
Group S.A.
S.A. Alcon-Couvreur N.V.
PL
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Polfarmex S.A.
PL
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
2969 Flucinar
Fluocinoloni acetonidum
maść
0,25 mg/g
1 op. 15 g
Rp
2970 Flucinar
Fluocinoloni acetonidum
żel
0,25 mg/g
1 op. 15 g
Rp
2971 Flucinar N
Fluocinoloni acetonidum + krem
Neomycini sulfas
(0,25 mg + 5 1 op. 15 g
mg)/g
Rp
2972 Flucinar N
Fluocinoloni acetonidum + maść
Neomycini sulfas
(0,25 mg + 5 1 op. 15 g
mg)/g
Rp
2973 Flucofast
Fluconazolum
kapsułki
50 mg
2974 Flucofast
Fluconazolum
kapsułki twarde
100 mg
2975 Flucofast
Fluconazolum
kapsułki
150 mg
7 kaps.
14 kaps.
7 kaps.
28 kaps.
1 kaps.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
2976 Flucon
Fluorometholonum
1 mg/ml
1 butelka 5 ml
Rp
2977 Fluconazin
Fluconazolum
krople do oczu,
zawiesina
syrop
5 mg/ml
1 butelka 150 ml
Rp
2978 Fluconazole
Fluconazolum
syrop
50 mg/10 ml 1 butelka 150 ml
Strona 275 z 854
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Medana Pharma Terpol
Group S.A.
Medana Pharma S.A.
Medana Pharma Terpol
Group S.A.
Alcon Couvreur N.V.
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
OTC Polfarmex S.A.
905
2287
908
2826
4905
14865
4906
1867
10972
8595
PL
PL
PL
PL
PL
B
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
2979 Fluconazole
Fluconazolum
tabletki
150 mg
2980 Fluconazole B. Braun
2 mg/ml
Fluconazolum
roztwór do infuzji
2 mg/ml
2981 Fluconazole BMM Pharma
50 mg kapsułki twarde
Fluconazolum
kapsułki twarde
50 mg
2982 Fluconazole BMM Pharma
150 mg kapsułki twarde
Fluconazolum
kapsułki twarde
150 mg
2983 Fluconazole BMM Pharma
200 mg kapsułki twarde
Fluconazolum
kapsułki twarde
200 mg
2984 Fluconazole-EGIS
Fluconazolum
kapsułki
50 mg
2985 Fluconazole-EGIS
Fluconazolum
kapsułki
100 mg
2986 Fluconazole-EGIS
Fluconazolum
kapsułki
150 mg
2987 Fluconazole Polfarmex
Fluconazolum
tabletki
50 mg
2988 Fluconazole Polfarmex
Fluconazolum
tabletki
100 mg
2989 Fluconazole Redibag 2
mg/ml
Fluconazolum
roztwór do infuzji
2 mg/ml
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
1 tabl.
3 tabl.
10 butelek 50 ml
10 butelek 100 ml
10 butelek 200 ml
20 butelek 50 ml
20 butelek 100 ml
20 butelek 200 ml
50 butelek 50 ml
50 butelek 100 ml
50 butelek 200 ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Polfarmex S.A.
12585
Polfarmex S.A.
PL
B. Braun Melsungen AG
15636
B. Braun Medical S.A.
E
7 kaps.
14 kaps.
28 kaps.
100 kaps.
1 kaps.
2 kaps.
4 kaps.
5 kaps.
6 kaps.
12 kaps.
7 kaps.
14 kaps.
28 kaps.
7 kaps.
14 kaps.
7 kaps.
28 kaps.
1 kaps.
4 kaps.
3 tabl. w blistrze
3 tabl. w fiolce
7 tabl. w blistrze
7 tabl. w fiolce
14 tabl. w blistrach
14 tabl. w fiolce
7 tabl. w blistrze
7 tabl. w fiolce
10 worków 50 ml
10 worków 100 ml
10 worków 200 ml
20 worków 50 ml
20 worków 100 ml
20 worków 200 ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Laboratorium Galenowe
Lefarm Sp. z o.o.
15131
Basic Pharma
Manufacturing B.V.
NL
Laboratorium Galenowe
Lefarm Sp. z o.o.
15132
Basic Pharma
Manufacturing B.V.
NL
Laboratorium Galenowe
Lefarm Sp. z o.o.
15133
Basic Pharma
Manufacturing B.V.
NL
EGIS Polska Sp. z o.o.
12789
Egis Pharmaceuticals Plc
H
EGIS Polska Sp. z o.o.
12790
Egis Pharmaceuticals Plc
H
EGIS Polska Sp. z o.o.
12791
Egis Pharmaceuticals Plc
H
Polfarmex S.A.
8596
Polfarmex S.A.
PL
Polfarmex S.A.
8597
Polfarmex S.A.
PL
Baxter Polska Sp. z o.o.
14078
Baxter S.A.
B
Strona 276 z 854
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
2990 Flucontrol Hot
Paracetamolum
proszek do
(1000 mg
+ Phenylephrini
sporządzania
+ 10 mg
hydrochloridum
roztworu doustnego + 4 mg)
+ Chlorphenamini maleas
/sasz.
8 sasz. 5,5 g
10 sasz. 5,5 g
2991 Fludalym
Fludarabini phosphas
2992 Fludara
Fludarabini phosphas
2993 Fludara Oral
Fludarabini phosphas
2994 Fludarabin-Ebewe
Fludarabini phosphas
2995 Fludarabine Teva
Fludarabini phosphas
2996 Fludeoksyglukoza Euro-PET Fludeoxyglucosum [18F]
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Aflofarm Fabryka Leków
OTC Sp. z o.o.
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
16378
Aflofarm Fabryka Leków
Sp. z o.o.
PL
DK
RO
koncentrat do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań i infuzji
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań lub
infuzji
tabletki powlekane
25 mg/ml
1 fiol.
5 fiol.
Rp
Rp
Actavis Group PTC ehf.
15139
Actavis Nordic A/S
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
50 mg
1 fiol.
5 fiol.
Lz
Lz
Bayer Schering Pharma
AG
4022
Bayer Schering Pharma
AG
D
10 mg
Bayer Schering Pharma
AG
Ebewe Pharma GmbH
Nfg. KG
Bayer Schering Pharma
AG
Ebewe Pharma GmbH
Nfg. KG
D
25 mg/ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
11833
koncentrat do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań lub
infuzji
koncentrat do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań lub
infuzji
roztwór do
wstrzykiwań
15 tabl.
20 tabl.
1 fiol. 2 ml
5 fiol. 2 ml
10 fiol. 2 ml
25 mg/ml
1 fiol. 2 ml
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
14254
Pharmachemie B.V.
NL
300-3100
MBq/ml
1 fiol. 11 ml
Rp
Eckert&Ziegler
Radiopharma GmbH
14496
D
D
kapsułki o
200 mg
przedłużonym
uwalnianiu
granulat do
100 mg
sporządzania
roztworu doustnego
20 kaps.
30 kaps.
Rp
Rp
Abbott Laboratories
Poland Sp. z o. o.
8021
EURO- PET GmbH
Eckert & Ziegler Euro-Pet
Berlin GmbH
Abbott France
20 sasz. 1 g
Rp
Zambon S.p.A.
7243
Zambon S.p.A.
I
20 sasz. 1 g
Rp
Zambon S.p.A.
7242
Zambon S.p.A.
I
10 tabl.
30 tabl.
300 mg/3 ml 5 amp. 3 ml
Rp
Rp
Rp
Zambon S.p.A.
7241
Zambon S.p.A.
I
Zambon S.p.A.
9788
Zambon S.p.A.
I
200 mg/ml
Lz
Zambon S.p.A.
4891
Zambon S.p.A.
I
2997 Flugalin SR 200
Flurbiprofenum
2998 Fluimucil
Acetylcysteinum
2999 Fluimucil
Acetylcysteinum
granulat do
200 mg
sporządzania
roztworu doustnego
3000 Fluimucil
Acetylcysteinum
tabletki musujące
3001 Fluimucil 10%
Acetylcysteinum
3002 Fluimucil antidote 20%
Acetylcysteinum
roztwór do
nebulizacji
roztwór do infuzji
600 mg
1 fiol. 25 ml
Strona 277 z 854
14824
A
F
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
3003 Flukonazol roztwór do
infuzji 2 mg/ml
3004 Flumazenil B.Braun 0,1
mg/ml roztwór do
wstrzykiwań
Fluconazolum
roztwór do infuzji
2 mg/ml
1 fiol. 100 ml
Rp
Flumazenilum
0,1 mg/ml
5 amp. 5 ml
5 amp. 10 ml
10 amp. 5 ml
10 amp. 10 ml
Rp
Rp
Rp
Rp
3005 Flumazenil Kabi 0,1 mg/ml
roztwór do wstrzykiwań
Flumazenilum
0,1 mg/ml
5 amp. 5 ml
5 amp. 10 ml
10 amp. 5 ml
10 amp. 10 ml
3006 Flumazenil Pharmaselect
0,1 mg/ml
Flumazenilum
0,1 mg/ml
3007 Flumazenil Teva
Flumazenilum
3008 Flumycon
Fluconazolum
roztwór do
wstrzykiwań,
koncentrat do
sporządzania
roztworu do infuzji
roztwór do
wstrzykiwań,
koncentrat do
sporządzania
roztworu do infuzji
roztwór do
wstrzykiwań lub
koncentrat do
sporządzania
roztworu do infuzji
roztwór do
wstrzykiwań lub
koncentrat do
sporządzania
roztworu do infuzji
kapsułki
3009 Flumycon
Fluconazolum
kapsułki
100 mg
3010 Flumycon
Fluconazolum
kapsułki
3011 Flumycon
Fluconazolum
3012 Flumycon
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Claris Lifesciences (UK)
Ltd.
B. Braun Melsungen AG
14308
Hand-Prod Sp. z o.o.
PL
14618
Hameln Pharmceuticals
GmbH
D
Rp
Rp
Rp
Rp
Fresenius Kabi
Deutschland GmbH
14682
Hameln Pharmceuticals
GmbH
D
5 amp. 5 ml
5 amp. 10 ml
10 amp. 5 ml
10 amp. 10 ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Pharmaselect
International
Beteilingungs GmbH
15532
Pharmaselect
International
Beteilingungs GmbH
A
0,1 mg/ml
1 ampułka po 5 ml
1 ampułka po 10 ml
5 ampułek po 5 ml
5 ampułek po 10 ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
15749
Pharmachemie B.V.
TEVA Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
NL
H
50 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
3560
kapsułki
200 mg
7 kaps.
Fluconazolum
roztwór do infuzji
2 mg/ml
3013 Flumycon
Fluconazolum
syrop
5 mg/ml
1 butelka 50 ml
1 butelka 100 ml
1 butelka 150 ml
3014 Flunarizinum WZF
Flunarizinum
tabletki
5 mg
30 tabl.
3015 Fluocaril Bi-Fluore 250
Natrii fluoridum + Natrii
monofluorophosphas
pasta do zębów
2,5 mg
fluoru/g
1 tuba 75 ml
1 tuba 125 ml
896
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Sanofi Winthrop Industrie
PL
150 mg
7 kaps.
14 kaps.
7 kaps.
28 kaps.
1 kaps.
3016 Fluoresceine Novartis
Fluoresceinum
100 mg/ml
10 amp. 5 ml
Lz
Novartis Pharma GmbH
2896
Novartis Pharma GmbH
D
3017 Fluorescite 100 mg/ml
roztwór do wstrzykiwań
Fluoresceinum
roztwór do
wstrzykiwań
roztwór do
wstrzykiwań
100 mg/ml
12 fiol. 5 ml
Rp
Alcon Polska Sp. z o.o
12952
Alcon Couvreur N.V.
B
Strona 278 z 854
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
Rp PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
Lz PLIVA Kraków Zakłady
Lz Farmaceutyczne S.A.
Rp PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
Rp Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
OTC Procter & Gamble
OTC Pharmaceuticals France
3561
10341
10342
8747
3540
3066
PL
PL
PL
PL
PL
PL
F
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
3018 Fluoricum Acidum
Skład
Preparat homeopatyczny
Postać
farmaceutyczna
granulki
Dawka
Wielkość opakowania
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
3019 Fluormex
3020 Fluormex
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
płyn stomatologiczny 10 mg fluoru 1 op. 50 g
/g
Płyn do płukania jamy
ustnej (fluorowodorek
z aminami)
Żel do stosowania w jamie żel
ustnej (fluorowodorek
z aminami)
12,5 mg
fluoru/g
1 op. 50 g
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Boiron S.A.
(4CH15CH)
Numer
pozwolenia
19144
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Boiron S.A.
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
Rp
Chema Elektromet
Spółdzielnia Pracy
790
Chema Elektromet
Spółdzielnia Pracy
PL
OTC Chema Elektromet
Spółdzielnia Pracy
791
Chema Elektromet
Spółdzielnia Pracy
PL
3021 5-Fluorouracil-Ebewe
Fluorouracilum
roztwór do
wstrzykiwań i infuzji
50 mg/ml
1 fiol. 5 ml
1 fiol. 10 ml
1 fiol. 20 ml
1 fiol. 100 ml
5 amp. 5 ml
5 amp. 10 ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Ebewe Pharma GmbH
Nfg. KG
4506
Ebewe Pharma GmbH
Nfg. KG
A
3022 Fluorouracil 500 medac
Fluorouracilum
roztwór do
wstrzykiwań
1 fiol. 10 ml
10 fiol. 10 ml
Rp
Rp
medac GmbH
4778
medac GmbH
D
3023 Fluorouracil 1000 medac
Fluorouracilum
roztwór do
wstrzykiwań
1 fiol. 20 ml
10 fiol. 20 ml
Rp
Rp
medac GmbH
4779
medac GmbH
D
3024 Fluorouracil 5000 medac
Fluorouracilum
roztwór do
wstrzykiwań
1 fiol. 100 ml
10 fiol. 100 ml
Rp
Rp
medac GmbH
4780
medac GmbH
D
3025 Fluoxetin Polpharma
Fluoxetinum
kapsułki twarde
50 mg/ml
(500 mg/10
ml)
50 mg/ml
(1000 mg/20
ml)
50 mg/ml
(5000
mg/100 ml)
20 mg
30 kaps.
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
7703
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
3026 Flutamid Anpharm
Flutamidum
tabletki
250 mg
100 tabl.
Rp
ANPHARM
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Spółka
Akcyjna
1392
ANPHARM
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne
Spółka Akcyjna
Egis Pharmaceuticals Plc
PL
Strona 279 z 854
H
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
3027 Fluvagen
Fluvastatinum
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
80 mg
28 tabl. w blistrach (2 x 14)
28 tabl. w blistrach (4 x 7)
28 tabl. w blistrze (1 x 28)
Rp
Rp
Rp
Generics [UK] Ltd.
15894
Actavis Ltd.
Actavis hf.
Pharma Pack Kft
MT
IS
H
3028 Fluvastad XL
Fluvastatinum
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
80 mg
28 tabl.
30 tabl.
Rp
Rp
STADA Arzneimittel AG
15445
Actavis Ltd.
Actavis hf.
Aliud Pharma GmbH &
Co. KG
Centrafarm Services B.V.
Pharma Co Dane ApS
STADA Arzneimittel AG
Stada Production Ireland
MT
IS
D
3029 Fluxemed
Fluoxetinum
kapsułki twarde
20 mg
30 kaps.
Rp
PRO.MED.CS. Praha a.s.
16055
3030 Fluxum
Parnaparinum natricum
Rp
Alfa Wassermann S.p.A.
Parnaparinum natricum
6 amp.-strzyk. 0,6 ml
Rp
3032 Fodrin
Indapamidum
3 200 j.m.
aXa/0,3 ml
6 400 j.m.
aXa/0,6 ml
1,5 mg
6 amp.-strzyk. 0,3 ml
3031 Fluxum
roztwór do
wstrzykiwań
roztwór do
wstrzykiwań
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
0,4 mg
GB
6666
Morningside
Pharmaceuticals Ltd.
Alfa Wassermann S.p.A.
Alfa Wassermann S.p.A.
6667
Alfa Wassermann S.p.A.
I
Rp
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
15547
30 kaps.
90 kaps.
100 kaps.
30 tabl.
60 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Zentiva a.s.
12155
IVAX Pharmaceuticals
s.r.o.
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
Zentiva k.s.
Przedsiębiorstwo
FarmaceutycznoChemiczne "Synteza" Sp.
z o.o.
Przedsiębiorstwo
FarmaceutycznoChemiczne "Synteza" Sp.
z o.o.
Przedsiębiorstwo
FarmaceutycznoChemiczne "Synteza" Sp.
z o.o.
Italfarmaco S.p.A.
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
9608
3033 Fokusin
Tamsulosini
hydrochloridum
3034 Folacid
Acidum folicum
kapsułki o
zmodyfikowanym
uwalnianiu, twarde
tabletki
3035 Folacid
Acidum folicum
tabletki
15 mg
30 tabl.
60 tabl.
Rp
Rp
3036 Folacid 0,4 mg
Acidum folicum
tabletki
0,4 mg
30 tabl.
60 tabl.
OTC
OTC
3037 Folidex
3038 Folik
Acidum folicum
Acidum folicum
tabletki
tabletki
400 mcg
0,4 mg
28 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
Rp
OTC
OTC
OTC
5 mg
NL
DK
D
IRL
Strona 280 z 854
9609
9652
12465
4002
Przedsiębiorstwo
FarmaceutycznoChemiczne "Synteza" Sp.
z o.o.
Przedsiębiorstwo
FarmaceutycznoChemiczne "Synteza" Sp.
z o.o.
Przedsiębiorstwo
FarmaceutycznoChemiczne "Synteza" Sp.
z o.o.
Italfarmaco S.p.A.
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
I
CZ
F
GB
CZ
PL
PL
PL
I
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
3039 Folliculinum
Skład
Preparat homeopatyczny
Postać
farmaceutyczna
granulki
Dawka
Wielkość opakowania
6CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 6CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
3040 Folovit
Acidum folicum
3041
3042
3043
3044
3045
Topiramatum
Topiramatum
Topiramatum
Topiramatum
Formoteroli fumaras
Folprexin
Folprexin
Folprexin
Folprexin
Foradil
3046 Foradil Certihaler
Formoteroli fumaras
dihydricus
3047 Foramed
Formoteroli fumaras
dihydricus
6CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
tabletki
0,4 mg
30 tabl. w blistrze
30 tabl. w pojemniku
tabletki powlekane
25 mg
28 tabl.
tabletki powlekane
50 mg
28 tabl.
tabletki powlekane
100 mg
28 tabl.
tabletki powlekane
200 mg
28 tabl.
proszek do inhalacji 12 mcg
30 kaps.
w kapsułkach
60 kaps.
twardych
proszek do inhalacji 10
mcg/dawkę
odmierzoną
proszek do inhalacji 12
w kapsułkach
mcg/dawkę
twardych
inhalacyjną
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Boiron S.A.
(6CH15CH)
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
19347
Boiron S.A.
F
Polfarmex S.A.
10088
Polfarmex S.A.
PL
Adamed Sp. z o.o.
Adamed Sp. z o.o.
Adamed Sp. z o.o.
Adamed Sp. z o.o.
Novartis Pharma GmbH
16374
16375
16376
16377
7929
Adamed Sp. z o.o.
Adamed Sp. z o.o.
Adamed Sp. z o.o.
Adamed Sp. z o.o.
Novartis Pharma GmbH
PL
PL
PL
PL
D
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC
OTC
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
1 inhalator 60 dawek
Rp
Novartis Pharma GmbH
12210
Novartis Pharma GmbH
D
30 kaps. w blistrach
(3 x 10) + inhalator
60 kaps. w blistrach
(6 x 10) + inhalator
90 kaps. w blistrach
(9 x 10) + inhalator
1 op. 100 ml
1 op. 250 ml
60 kaps.
Rp
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne LEK-AM
Sp. z o.o.
11095
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne LEK-AM
Sp. z o.o.
PL
Lz
Lz
Rp
Abbott Laboratories
Poland Sp. z o.o.
VEDIM Sp. z o.o.
1114
Aesica Queenborough
Ltd.
SMB Technology S.A.
GB
125 mg
+ 31,25 mg
20 tabl.
Rp
Astellas Pharma Sp. z
o.o.
9679
Astellas Pharma Europe
B.V.
NL
250 mg
+ 62,5 mg
20 tabl.
Rp
Astellas Pharma Sp. z
o.o.
9680
Astellas Pharma Europe
B.V.
NL
500 mg
+ 125 mg
14 tabl.
20 tabl.
Rp
Rp
Astellas Pharma Sp. z
o.o.
9681
Astellas Pharma Europe
B.V.
NL
875 mg
+ 125 mg
14 tabl.
Rp
Astellas Pharma Sp. z
o.o.
11431
Astellas Pharma Europe
B.V.
NL
3048 Forane
Isofluranum
płyn
100%
3049 Forastmin
Formoteroli fumaras
dihydricus
proszek do inhalacji 12 mcg
w kapsułce twardej
3050 Forcid 156
Amoxicillinum + Acidum
clavulanicum
3051 Forcid 312
Amoxicillinum + Acidum
clavulanicum
3052 Forcid 625
Amoxicillinum + Acidum
clavulanicum
3053 Forcid 1000
Amoxicillinum + Acidum
clavulanicum
tabletki /tabletki do
sporządzania
zawiesiny doustnej
tabletki /tabletki do
sporządzania
zawiesiny doustnej
tabletki /tabletki do
sporządzania
zawiesiny doustnej
tabletki do
sporządzania
zawiesiny doustnej
Strona 281 z 854
Rp
Rp
12307
B
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
3054 Forlax 4 g
Macrogolum 4000
proszek do
sporządzania
roztworu
4g
3055 Forlax 10 g
Macrogolum 4000
proszek do
sporządzania
roztworu
10 g
3056 Formetic
Metformini hydrochloridum tabletki powlekane
3057 Formetic
3058 Formetic
3059 Formicum Acidum
Metformini hydrochloridum tabletki powlekane
Metformini hydrochloridum tabletki powlekane
Preparat homeopatyczny
granulki
500 mg
850 mg
1000 mg
Wielkość opakowania
10 sasz.
20 sasz.
30 sasz.
50 sasz.
10 sasz.
20 sasz.
50 sasz.
100 sasz.
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
3CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 3CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
3060 Formodual
Beclometasoni
dipropionas
+ Formoteroli fumaras
dihydricus
3CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
aerozol inhalacyjny, (100 mcg
1 poj. 120 dawek
roztwór
+ 6 mcg)
1 poj. 180 dawek
/dawkę inh.
Kat.
dost.
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Ipsen Pharma
11784
Beaufour Ipsen Industrie
F
Ipsen Pharma
11783
Beaufour Ipsen Industrie
F
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
14181
Dragenopharm Apotheker
Pueschl GmbH and
Co.KG
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
D
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
OTC Boiron S.A.
(3CH15CH)
14182
14183
19328
Dragenopharm Apotheker
Pueschl GmbH and
Co.KG
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
D
PL
Dragenopharm Apotheker
Pueschl GmbH & Co. KG
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
D
PL
Boiron S.A.
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
Rp
Rp
3061 Fortakehl D4
Preparat homeopatyczny
czopki
10 szt.
Rp
3062 Fortakehl D5
Preparat homeopatyczny
tabletka
20 tabl.
Rp
Strona 282 z 854
Podmiot
odpowiedzialny
Torrex Chiesi Polska
Sp. z o.o.
Sanum-Kehlbeck GmbH
& Co.KG
Sanum-Kehlbeck GmbH
& Co.KG
14025
Chiesi Farmaceutici
S.p.A.
Chiesi S.A.
Torrex Chiesi Pharma
GmbH
IL-4383/LNH Sanum-Kehlbeck GmbH
& Co.KG
IL-4384/LNH Sanum-Kehlbeck GmbH
& Co.KG
I
F
A
D
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
3063 Fortrans
Preparat złożony
proszek do
sporządzania
roztworu doustnego
3064 Fortum
Ceftazidimum
3065 Fortum
Ceftazidimum
3066 Fortum
Ceftazidimum
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań i infuzji
3067 Fortum
3068 Fosamax 70
Ceftazidimum
Acidum alendronicum
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań i infuzji
tabletki
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
4 sasz. 74 g
50 sasz. 74 g
Rp
Rp
Beaufour Ipsen Pharma
7084
Beaufour Ipsen Industrie
F
250 mg
1 fiol. proszku
10 fiol. proszku
Lz
Lz
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
693
GlaxoSmithKline
Manufacturing S.p.A.
I
500 mg
1 fiol. proszku
10 fiol. proszku
Lz
Lz
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
694
GlaxoSmithKline
Manufacturing S.p.A.
I
1g
1 fiol. proszku
1 fiol. proszku + rozp.
10 ml
1 fiol. proszku typu
Monovial
10 fiol. proszku
10 fiol. proszku typu
Monovial
Lz
Lz
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
695
GlaxoSmithKline
Manufacturing S.p.A.
I
1 fiol. proszku
1 fiol. proszku
+ rozp. 10 ml
1 fiol. proszku typu
Monovial
10 fiol. proszku
10 fiol. proszku typu
Monovial
2 tabl.
4 tabl.
Lz
Lz
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
696
GlaxoSmithKline
Manufacturing S.p.A.
I
MSD Polska Sp. z o.o.
8943
NL
IS
2g
70 mg
3069 Fosicard Plus
Hydrochlorothiazidum
+ Fosinoprilum natricum
tabletki
12,5 mg
+ 20 mg
3070 Fosinopril Actavis
Fosinoprilum natricum
tabletki
5 mg
20 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
14 tabl.
20 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
98 tabl.
Strona 283 z 854
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Pharma Arzneimittel
GmbH
14061
Merck Sharp & Dohme
B.V.
Merck Sharp & Dohme
S.p.A.
Actavis hf.
Actavis Group PTC ehf.
16010
Actavis hf.
I
IS
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
3071 Fosinopril Actavis
Fosinoprilum natricum
tabletki
10 mg
3072 Fosinopril Actavis
Fosinoprilum natricum
tabletki
20 mg
3073 Fosinopril Teva
Fosinoprilum
tabletki
10 mg
3074 Fosinopril Teva
Fosinoprilum
tabletki
20 mg
3075 Fositeva HCT
Fosinoprilum natricum
+ Hydrochlorothiazidum
tabletki
20 mg
+ 12,5 mg
3076 Fosrenol
Lanthanum
tabletki do żucia
250 mg
3077 Fosrenol
Lanthanum
tabletki do żucia
500 mg
Wielkość opakowania
14 tabl.
20 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
98 tabl.
14 tabl.
20 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
98 tabl.
20 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
84 tabl.
100 tabl.
400 tabl.
20 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
84 tabl.
100 tabl.
400 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
40 tabl.
90 tabl.
200 tabl.
400 tabl.
20 tabl.
45 tabl.
90 tabl.
100 tabl.
200 tabl.
Strona 284 z 854
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Actavis Group PTC ehf.
16011
Actavis hf.
IS
Actavis Group PTC ehf.
16012
Actavis hf.
IS
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
12089
Pharmachemie B.V.
TEVA Pharmaceutical
Works Ltd.
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
NL
H
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
12088
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
14005
Shire Pharmaceutical
Contracts Ltd. Hampshire
International Business
Park Chineham
12143
Shire Pharmaceutical
Contracts Ltd. Hampshire
International Business
Park Chineham
12144
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Co. Ltd.
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
F
GB
NL
H
F
GB
Pharmachemie B.V.
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
Hamol Ltd.
Shire Pharmaceutical
Contracts Ltd. Hampshire
International Business
Park Chineham
Wasdell Packaging Ltd.
NL
F
GB
GB
GB
Hamol Ltd.
Shire Pharmaceutical
Contracts Ltd. Hampshire
International Business
Park Chineham
Wasdell Packaging Ltd.
GB
GB
GB
GB
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
3078 Fosrenol
3079 Fosrenol
3080 Fostex
Skład
Lanthanum
Lanthanum
Postać
farmaceutyczna
tabletki do żucia
tabletki do żucia
Dawka
750 mg
1000 mg
Formoteroli fumaras
dihydricus
+ Beclometasoni
dipropionas
aerozol inhalacyjny, (100 mcg
roztwór
+ 6 mcg)
/dawkę
3081 Fostimon
Urofollitropinum
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
3082 Fotil
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
15 tabl.
30 tabl.
45 tabl.
75 tabl.
90 tabl.
150 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Shire Pharmaceutical
Contracts Ltd. Hampshire
International Business
Park Chineham
12146
10 tabl.
15 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
90 tabl.
100 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Shire Pharmaceutical
Contracts Ltd. Hampshire
International Business
Park Chineham
1 poj. 120 dawek
1 poj. 180 dawek
Rp
Rp
Torrex Chiesi Polska Sp.
z o.o.
Wielkość opakowania
12152
12954
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Hamol Ltd.
Shire Pharmaceutical
Contracts Ltd. Hampshire
International Business
Park Chineham
Wasdell Packaging Ltd.
GB
GB
Hamol Ltd.
Shire Pharmaceutical
Contracts Ltd. Hampshire
International Business
Park Chineham
Wasdell Packaging Ltd.
GB
GB
Chiesi Farmaceutici
S.p.A.
Chiesi S.A.
Torrex Chiesi Pharma
GmbH
GB
GB
I
F
A
75 j.m.
1 fiol. + 1 amp. z rozp.
+ 1 ml
10 fiol. + 10 amp. z rozp.
rozpuszczalni
ka
Rp
Rp
IBSA Farmaceutici Italia
S.r.l.
10832
Laboratoires GENEVIER
Pilocarpini hydrochloridum krople do oczu
+ Timololum
(20 mg
+ 5 mg)/ml
1 butelka 5 ml
Rp
Santen Oy
7117
Santen Oy Tempere
FIN
3083 Fotil Forte
Pilocarpini hydrochloridum krople do oczu
+ Timololum
(40 mg
+ 5 mg)/ml
1 butelka 5 ml
Rp
Santen Oy
8398
Santen Oy
FIN
3084 Fragmin
Dalteparinum natricum
10 amp.-strzyk. 0,2 ml
Rp
Pfizer Europe MA EEIG
7764
Dalteparinum natricum
10 amp.-strzyk. 0,2 ml
Rp
Pfizer Europe MA EEIG
7765
3086 Fragmin
Dalteparinum natricum
10 amp.-strzyk. 0,3 ml
Rp
Pfizer Europe MA EEIG
9494
Pfizer Manufacturing
Belgium N.V.
Pfizer Manufacturing
Belgium N.V.
Pfizer Manufacturing
Belgium N.V.
B
3085 Fragmin
3087 Fragmin
Dalteparinum natricum
roztwór do
wstrzykiwań
5 amp.-strzyk. 0,4 ml
Rp
Pfizer Europe MA EEIG
9588
Pfizer Manufacturing
Belgium N.V.
B
3088 Fragmin
Dalteparinum natricum
roztwór do
wstrzykiwań
2500 j.m.
a.Xa/0,2 ml
5000 j.m.
a.Xa/0,2 ml
7 500 j.m.
anty Xa
/0,3 ml
10 000 j.m.
anty Xa
/0,4 ml
10 000 j.m.
anty Xa/4 ml
10 amp. 4 ml
Rp
Pfizer Europe MA EEIG
7767
Pfizer Manufacturing
Belgium N.V.
B
3089 Fragmin
Dalteparinum natricum
roztwór do
wstrzykiwań
10 000 j.m.
anty Xa/ml
10 amp. 1 ml
Rp
Pfizer Europe MA EEIG
7766
Pfizer Manufacturing
Belgium N.V.
B
roztwór do
wstrzykiwań
roztwór do
wstrzykiwań
roztwór do
wstrzykiwań
Strona 285 z 854
F
B
B
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
3090 Fragmin
Dalteparinum natricum
roztwór do
wstrzykiwań
3091 Fragmin
Dalteparinum natricum
roztwór do
wstrzykiwań
3092 Fragmin
Dalteparinum natricum
roztwór do
wstrzykiwań
3093 Fraxiparine
Nadroparinum calcicum
roztwór do
wstrzykiwań
3094 Fraxiparine
3095 Fraxiparine
3096 Fraxiparine
3097 Fraxiparine
Nadroparinum calcicum
Nadroparinum calcicum
Nadroparinum calcicum
Nadroparinum calcicum
roztwór do
wstrzykiwań
roztwór do
wstrzykiwań
roztwór do
wstrzykiwań
roztwór do
wstrzykiwań
Dawka
Wielkość opakowania
12 500 j.m.
anty Xa
/0,5 ml
15 000 j.m.
anty Xa
/0,6 ml
18 000 j.m.
anty Xa
/0,72 ml
2850 j.m.
a.Xa/0,3 ml
3800 j.m.
a.Xa/0,4 ml
5700 j.m.
a.Xa/0,6 ml
7600 j.m.
a.Xa/0,8 ml
9500 j.m.
a.Xa/1 ml
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
5 amp.-strzyk. 0,5 ml
Rp
Pfizer Europe MA EEIG
9495
Pfizer Manufacturing
Belgium N.V.
B
5 amp.-strzyk. 0,6 ml
Rp
Pfizer Europe MA EEIG
9496
Pfizer Manufacturing
Belgium N.V.
B
5 amp.-strzyk. 0,72 ml
Rp
Pfizer Europe MA EEIG
9497
Pfizer Manufacturing
Belgium N.V.
B
2 amp.-strzyk. 0,3 ml
10 amp.-strzyk. 0,3 ml
Rp
Rp
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
756
Chinoin Pharmaceutical
and Chemical Works Co.
Ltd.
Glaxo Wellcome
Production
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Chinoin Pharmaceutical
and Chemical Works Co.
Ltd.
Glaxo Wellcome
Production
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Chinoin Pharmaceutical
and Chemical Works Co.
Ltd.
Glaxo Wellcome
Production
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Chinoin Pharmaceutical
and Chemical Works Co.
Ltd.
Glaxo Wellcome
Production
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Chinoin Pharmaceutical
and Chemical Works Co.
Ltd.
Glaxo Wellcome
Production
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
H
2 amp.-strzyk. 0,4 ml
10 amp.-strzyk. 0,4 ml
2 amp.-strzyk. 0,6 ml
10 amp.-strzyk. 0,6 ml
2 amp.-strzyk. 0,8 ml
10 amp.-strzyk. 0,8 ml
2 amp.-strzyk. 1 ml
10 amp.-strzyk. 1 ml
Strona 286 z 854
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
7168
757
7169
758
F
PL
H
F
PL
H
F
PL
H
F
PL
H
F
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
3098 Fraxiparine Multi
3099 Fraxiparine Multi
3100 Fraxodi
3101 Fraxodi
3102 Fraxodi
Skład
Nadroparinum calcicum
Nadroparinum calcicum
Nadroparinum calcicum
Nadroparinum calcicum
Nadroparinum calcicum
Postać
farmaceutyczna
roztwór do
wstrzykiwań
roztwór do
wstrzykiwań
roztwór do
wstrzykiwań
roztwór do
wstrzykiwań
roztwór do
wstrzykiwań
Dawka
Wielkość opakowania
47500 j.m.
a.Xa/5 ml
10 fiol. 5 ml
142500 j.m.
a.Xa/15 ml
11400 j.m.
a.Xa/0,6 ml
15200 j.m.
a.Xa/0,8 ml
19000 j.m.
a.Xa/1 ml
10 fiol. 15 ml
Kat.
dost.
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
Numer
pozwolenia
4873
4874
8369
Wytwórca
Glaxo Wellcome
Production
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Glaxo Wellcome
Production
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Glaxo Wellcome
Production
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Glaxo Wellcome
Production
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Glaxo Wellcome
Production
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Orion Corporation
2 amp.-strzyk. 0,6 ml
6 amp.-strzyk. 0,6 ml
10 amp.-strzyk. 0,6 ml
Rp
Rp
Rp
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
2 amp.-strzyk. 0,8 ml
6 amp.-strzyk. 0,8 ml
10 amp.-strzyk. 0,8 ml
Rp
Rp
Rp
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
2 amp.-strzyk. 1 ml
6 amp.-strzyk. 1 ml
10 amp.-strzyk. 1 ml
Rp
Rp
Rp
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
2 tabl.
3 tabl.
4 tabl.
6 tabl.
12 tabl.
18 tabl.
10 tabl.
20 tabl.
50 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Orion Corporation
15088
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
1525
Sanofi Winthrop Industrie
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
8370
8371
Kraj
wytwórcy
F
PL
F
PL
F
PL
F
PL
F
PL
3103 Frimig
Sumatriptanum
tabletki powlekane
50 mg
3104 Frisium 10
Clobasamum
tabletki
10 mg
3105 Fromilid
Clarithromycinum
125 mg/5 ml 1 butelka 60 ml
Rp
Krka d.d., Novo mesto
8180
Krka d.d., Novo mesto
SLO
3106 Fromilid
Clarithromycinum
250 mg/5 ml 1 butelka 60 ml
Rp
Krka d.d., Novo mesto
14029
Krka d.d., Novo mesto
SLO
3107 Fromilid 250
Clarithromycinum
granulat do
sporządzania
zawiesiny doustnej
granulat do
sporządzania
zawiesiny doustnej
tabletki powlekane
250 mg
7736
Krka d.d., Novo mesto
SLO
Clarithromycinum
tabletki powlekane
500 mg
Rp
Rp
Rp
Krka d.d., Novo mesto
3108 Fromilid 500
10 tabl.
14 tabl.
14 tabl.
Krka d.d., Novo mesto
7810
Krka d.d., Novo mesto
SLO
3109 Fromilid Uno
Clarithromycinum
tabletki o
zmodyfikowanym
uwalnianiu
500 mg
5 tabl.
7 tabl.
10 tabl.
14 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Krka Polska Sp. z o.o.
11098
Krka d.d., Novo mesto
SLO
Strona 287 z 854
FIN
F
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
3110 FSME-IMMUN 0,25 ml
Junior
Vaccinum encephalitidis
ixodibus advectae
inactivatum
roztwór do
wstrzykiwań
3111 FSME-IMMUN 0,5 ml
Vaccinum encephalitidis
ixodibus advectae
inactivatum
zawiesina do
wstrzykiwań
3112 Fucidin
Acidum fusidicum
krem
3113 Fucidin
Acidum fusidicum
maść
3114 Fucus Complexe Lehning
Nr 111
3115 Fucus Vesiculosus
Preparat homeopatyczny
tabletka
Preparat homeopatyczny
granulki
Dawka
Wielkość opakowania
1,2 mcg
/0,25 ml
1 amp. - strzyk. 0,5 ml
10 amp. - strzyk. 0,5 ml
20 amp. - strzyk. 0,5 ml
100 amp. - strzyk. 0,5 ml
2,4 mcg /0,5 1 amp. - strzyk. 0,5 ml
ml
10 amp. - strzyk. 0,5 ml
20 amp. - strzyk. 0,5 ml
100 amp. - strzyk. 0,5 ml
20 mg/g
1 op. 5 g
1 op. 15 g
20 mg/g
1 op. 5 g
1 op. 15 g
80 tabl.
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
OTC
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Baxter Polska Sp. z o.o.
12187
Baxter AG
A
Baxter Polska Sp. z o.o.
12188
Baxter AG
A
Leo Pharmaceuticals
Products
Leo Pharmaceutical
Products Ltd. A/S
Laboratoires Lehning
7078
Leo Laboratoires Ltd.
IRL
7079
Leo Laboratoires Ltd.
IRL
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
IL-2154/LNH Laboratoires Lehning
F
19278
Boiron S.A.
F
12900
PL
14320
Dagomed-Pharma
Sp. z o.o.
Merckle GmbH
3572
Adamed Sp. z o.o.
PL
9882
TEVA Kutno S.A.
PL
760
14348
Medana Pharma S.A.
Labesfal - Laboratorios
Almiro S.A. (Fresenius
Kabi Group)
Polfarmex S.A.
PL
P
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
3116 Fucus-Dagomed 17
odchudzanie
3117 Fungitrac
Preparat homeopatyczny
granulki
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
1 op. 7 g
Itraconazolum
kapsułki
100 mg
3118 Furaginum Adamed
Furaginum
tabletki
50 mg
4 kaps.
15 kaps.
28 kaps.
30 tabl.
3119 Furaginum Teva
Furaginum
tabletki
50 mg
30 tabl.
Rp
3120 Furazolidon Medana
3121 Furosemide Kabi
Furazolidonum
Furosemidum
zawiesina doustna
roztwór do
wstrzykiwań
17 mg/5 ml
20 mg/ 2 ml
3122 Furosemidum Polfarmex
Furosemidum
tabletki
40 mg
1 butelka 160 g
5 amp. 2 ml
50 amp. 2 ml
100 amp. 2 ml
30 tabl. w blistrach (3 x 10)
30 tabl. w blistrze (1 x 30)
30 tabl. w pojemniku
40 tabl. w blistrach (4 x 10)
40 tabl. w pojemniku
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Strona 288 z 854
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Dagomed-Pharma
Sp. z o.o.
Rp ratiopharm GmbH
Rp
Rp
Rp Adamed Sp. z o.o.
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
Medana Pharma S.A.
Fresenius Kabi Pharma
Portugal, Lda.
Polfarmex S.A.
9211
D
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
3123 Furosemidum Polpharma
Furosemidum
roztwór do
wstrzykiwań
10 mg/ml
5 amp. 2 ml
50 amp. 2 ml
Rp
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
451
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
3124 Furosemidum Polpharma
Furosemidum
tabletki
40 mg
30 tabl.
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
1350
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
3125 Fusacid
Acidum fusidicum
krem
20 mg/g
kapsułki twarde
100 mg
Chema - Elektromet
Spółdzielnia Pracy
Wörwag Pharma GmbH &
Co. KG
Woerwag Pharma GmbH
& Co.KG
16073
Chema - Elektromet
Spółdzielnia Pracy
Artesan Pharma GmbH
& Co. KG
Cardinal Health Germany
GmbH
Artesan Pharma GmbH
& Co. KG
Cardinal Health Germany
GmbH
Artesan Pharma GmbH
& Co. KG
Cardinal Health Germany
GmbH
Dragenopharm
Apotheker Pueschl
GmbH
Zambon S.p.A.
Dragenopharm
Apotheker Pueschl
GmbH
Zambon S.p.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
AWD.pharma GmbH
& Co KG
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
Zambon S.p.A.
AWD.pharma GmbH
& Co. KG
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
Zambon S.p.A.
PL
Gabapentinum
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
14043
3126 Gabagamma 100
1 tuba 5 g
1 tuba 20 g
20 kaps.
30 kaps.
50 kaps.
100 kaps.
20 kaps.
30 kaps.
50 kaps.
100 kaps.
20 kaps.
30 kaps.
50 kaps.
100 kaps.
20 tabl.
100 tabl.
3127 Gabagamma 300
3128 Gabagamma 400
Gabapentinum
Gabapentinum
kapsułki twarde
kapsułki twarde
300 mg
400 mg
Wörwag Pharma GmbH &
Co. KG
Wörwag Pharma GmbH &
Co. KG
15665
15666
15667
3129 Gabagamma 600
Gabapentinum
tabletki powlekane
600 mg
3130 Gabagamma 800
Gabapentinum
tabletki powlekane
800 mg
20 tabl.
100 tabl.
Rp
Rp
Woerwag Pharma GmbH
& Co.KG
16074
3131 Gabalept
Gabapentinum
kapsułki twarde
100 mg
100 kaps.
Rp
10846
3132 Gabalept
Gabapentinum
kapsułki twarde
300 mg
100 kaps.
Rp
3133 Gabalept
Gabapentinum
kapsułki twarde
400 mg
100 kaps.
Rp
3134 Gabalept
Gabapentinum
tabletki powlekane
600 mg
20 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
200 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
20 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
200 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
3135 Gabalept
Gabapentinum
tabletki powlekane
800 mg
Strona 289 z 854
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
10847
10848
15121
15122
D
D
D
D
D
D
D
I
D
I
PL
PL
PL
D
PL
I
D
PL
I
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
3136 Gabaneural
Gabapentinum
kapsułki twarde
100 mg
3137 Gabaneural
Gabapentinum
kapsułki twarde
300 mg
3138 Gabaneural
Gabapentinum
kapsułki twarde
400 mg
3139 Gabapentin Teva
Gabapentinum
kapsułki twarde
100 mg
3140 Gabapentin Teva
3141 Gabapentin Teva
Gabapentinum
Gabapentinum
kapsułki twarde
kapsułki twarde
300 mg
400 mg
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
20 kaps.
50 kaps.
60 kaps. (4 x 15)
60 kaps. (6 x 10)
100 kaps. (10 x 10)
20 kaps.
50 kaps.
60 kaps. (4 x 15)
60 kaps. (6 x 10)
100 kaps. (10 x 10)
50 kaps.
60 kaps. (4 x 15)
60 kaps. (6 x 10)
100 kaps. (10 x 10)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Actavis Group PTC ehf.
15268
Actavis Group PTC ehf.
15269
Actavis Group PTC ehf.
15270
10 kaps.
20 kaps.
28 kaps.
50 kaps.
90 kaps.
100 kaps.
200 kaps.
500 kaps.
1000 kaps.
10 kaps.
20 kaps.
28 kaps.
50 kaps.
90 kaps.
100 kaps.
200 kaps.
500 kaps.
1000 kaps.
10 kaps.
20 kaps.
28 kaps.
30 kaps.
50 kaps.
90 kaps.
100 kaps.
200 kaps.
500 kaps.
1000 kaps.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
11845
Strona 290 z 854
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
11847
11846
Wytwórca
Kern Pharma SL
MPF B.V.
Sofarimex Industria
Quimica e Farmaceutica,
Lda.
Kern Pharma SL
MPF B.V.
Sofarimex Industria
Quimica e Farmaceutica,
Lda.
Kern Pharma SL
MPF B.V.
Sofarimex Industria
Quimica e Farmaceutica,
Lda.
Pharmachemie B.V.
TEVA Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva UK Ltd.
Pharmachemie B.V.
TEVA Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva UK Ltd.
Pharmachemie B.V.
TEVA Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva UK Ltd.
Kraj
wytwórcy
E
NL
P
E
NL
P
E
NL
P
NL
H
GB
NL
H
GB
NL
H
GB
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
3142 Gabapentin Teva
3143 Gabapentin Teva
Skład
Gabapentinum
Gabapentinum
Postać
farmaceutyczna
tabletki powlekane
tabletki powlekane
Dawka
600 mg
800 mg
3144 Gabapentin Torrex
Gabapentinum
kapsułki twarde
300 mg
3145 Gabapentin Torrex
Gabapentinum
kapsułki twarde
400 mg
3146 Gabatem
Gabapentinum
kapsułki twarde
100 mg
3147 Gabatem
Gabapentinum
kapsułki twarde
300 mg
3148 Gabatem
Gabapentinum
kapsułki twarde
400 mg
3149 Gabatem
Gabapentinum
tabletki powlekane
600 mg
Wielkość opakowania
10 tabl.
20 tabl.
28 tabl.
50 tabl.
84 tabl.
90 tabl.
100 tabl.
200 tabl.
10 tabl.
20 tabl.
28 tabl.
50 tabl.
84 tabl.
90 tabl.
100 tabl.
200 tabl.
30 kaps.
60 kaps.
100 kaps.
30 kaps.
60 kaps.
100 kaps.
20 kaps.
50 kaps.
60 kaps.
90 kaps.
100 kaps.
500 kaps.
30 kaps.
50 kaps.
60 kaps.
90 kaps.
100 kaps.
500 kaps.
30 kaps.
50 kaps.
60 kaps.
90 kaps.
100 kaps.
500 kaps.
10 tabl.
50 tabl.
60 tabl.
Strona 291 z 854
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
Numer
pozwolenia
11817
11816
Wytwórca
Pharmachemie B.V.
TEVA Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva UK Ltd.
Pharmachemie B.V.
TEVA Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva UK Ltd.
Kraj
wytwórcy
NL
H
GB
NL
H
GB
Torrex Chiesi Pharma
GmbH
10928
Torrex Chiesi Pharma
GmbH
A
Torrex Chiesi Pharma
GmbH
10929
Torrex Chiesi Pharma
GmbH
A
Temapharm Sp. z o.o.
15037
West Pharma Producoes de
Especialidades
Farmaceuticas S.A.
P
Temapharm Sp. z o.o.
15036
West Pharma Producoes de
Especialidades
Farmaceuticas S.A.
P
Temapharm Sp. z o.o.
15035
West Pharma Producoes de
Especialidades
Farmaceuticas S.A.
P
Temapharm Sp. z o.o.
15039
Atlantic Pharma Producoes Farmaceuticas
SA
West Pharma Producoes de
Especialidades
Farmaceuticas S.A.
P
P
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
3150 Gabatem
3151 Gabitril
3152 Gabitril
3153 Gabitril
Skład
Gabapentinum
Tiagabinum
Tiagabinum
Tiagabinum
Postać
farmaceutyczna
tabletki powlekane
tabletki powlekane
tabletki powlekane
tabletki powlekane
Dawka
800 mg
5 mg
10 mg
15 mg
3154 Gadovist 1,0
Gadobutrolum
roztwór do
wstrzykiwań
dożylnych
604,72
mg/ml
3155 Galospa
Drotaverini
hydrochloridum
tabletki
40 mg
Wielkość opakowania
10 tabl.
50 tabl.
60 tabl.
50 tabl.
50 tabl.
50 tabl.
1 amp. - strzyk. 10 ml
1 amp. - strzyk. 15 ml
1 amp. - strzyk. 20 ml
1 amp. - strzyk. 5 ml
1 amp. - strzyk. 7,5 ml
1 butelka 65 ml
1 fiol. 15 ml
1 fiol. 30 ml
1 fiol. 7,5 ml
1 wkład 15 ml
1 wkład 20 ml
1 wkład 30 ml
5 amp. - strzyk. 10 ml
5 amp. - strzyk. 15 ml
5 amp. - strzyk. 20 ml
5 amp. - strzyk. 5 ml
5 amp. - strzyk. 7,5 ml
5 wkładów 15 ml
5 wkładów 20 ml
5 wkładów 30 ml
10 butelek 65 ml
10 fiol. 15 ml
10 fiol. 30 ml
10 fiol. 7,5 ml
10 tabl.
20 tabl. w blistrze
20 tabl. w butelce
Strona 292 z 854
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
OTC
OTC
OTC
Podmiot
odpowiedzialny
Temapharm Sp. z o.o.
Cephalon France
Cephalon France
Cephalon France
Numer
pozwolenia
15038
7644
7643
7645
Bayer Schering Pharma
AG
8991
FarmaceutycznoChemiczna Spółdzielnia
Pracy "GALENUS"
8426
Wytwórca
Atlantic Pharma Producoes Farmaceuticas
SA
West Pharma Producoes de
Especialidades
Farmaceuticas S.A.
Almac Pharma Services
Ltd.
Cephalon France
Qualiti (Burnley) Ltd.
Almac Pharma Services
Ltd.
Cephalon France
Qualiti (Burnley) Ltd.
Almac Pharma Services
Ltd.
Cephalon France
Qualiti (Burnley) Ltd.
Bayer Schering Pharma
AG
FarmaceutycznoChemiczna Spółdzielnia
Pracy "GALENUS"
Kraj
wytwórcy
P
P
GB
F
GB
GB
F
GB
GB
F
GB
D
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
3156 Galpamol
Paracetamolum
tabletki
500 mg
3157 Galpent
Pentaerythrityli tetranitras tabletki
100 mg
6 tabl.
8 tabl.
12 tabl.
24 tabl.
48 tabl.
30 tabl.
3158 Galperinon
Risperidonum
tabletki powlekane
1 mg
20 tabl.
3159 Galperinon
Risperidonum
tabletki powlekane
2 mg
20 tabl.
60 tabl.
Rp
Rp
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
"GALENA"
3160 Galperinon
Risperidonum
tabletki powlekane
3 mg
20 tabl.
60 tabl.
Rp
Rp
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
"GALENA"
3161 Galperinon
Risperidonum
tabletki powlekane
4 mg
20 tabl.
60 tabl.
Rp
Rp
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
"GALENA"
3162 Galstena
Preparat ziołowy
krople doustne,
roztwór
Richard Bittner AG
3163 Galstena
Preparat homeopatyczny
tabletki
3164 Galvenox
Calcii dobesilas
kapsułki twarde
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
Rp
Rp
Rp
Rp
500 mg
1 butelka 20 ml
1 butelka 50 ml
1 butelka 100 ml
12 tabl.
24 tabl.
36 tabl.
48 tabl.
30 kaps. (2 x 15)
30 kaps. (3 x 10)
60 kaps. (4 x 15)
60 kaps. (6 x 10)
Strona 293 z 854
OTC APC Instytut Sp. z o.o.
OTC
OTC
OTC
OTC
Rp Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
"GALENA"
Rp Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
"GALENA"
Numer
pozwolenia
16127
Wytwórca
Galpharm International
Ltd.
8660
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
"GALENA"
12650
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
"GALENA"
Specifar S.A.
12651
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
"GALENA"
Specifar S.A.
12652
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
"GALENA"
Specifar S.A.
12653
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
"GALENA"
Specifar S.A.
IL-6156/LNH Richard Bittner AG
Kraj
wytwórcy
GB
PL
PL
GR
PL
GR
PL
GR
PL
GR
A
Richard Bittner AG
14845
Richard Bittner AG
A
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
"GALENA"
11072
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
"GALENA"
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
3165 Gambrosol Trio 10
Preparat złożony
roztwór do dializy
otrzewnowej
3166 Gambrosol Trio 40
Preparat złożony
roztwór do dializy
otrzewnowej
3167 Gamma anty-D 50
Immunoglobulinum
humanum anti-D
roztwór do
wstrzykiwań
3168 Gamma anty-D 150
Immunoglobulinum
humanum anti-D
3169 GAMMA anty-HBs 200
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
50 mcg/ml
2 zestawy 5000 ml
3 zestawy 3000 ml
3 zestawy 3000 ml
3 zestawy 3000 ml
3 zestawy 3000 ml
4 zestawy 2000 ml
4 zestawy 2000 ml
4 zestawy 2000 ml
4 zestawy 2000 ml
4 zestawy 2500 ml
4 zestawy 2500 ml
4 zestawy 2500 ml
4 zestawy 2500 ml
2 zestawy 5000 ml
3 zestawy 3000 ml
3 zestawy 3000 ml
3 zestawy 3000 ml
3 zestawy 3000 ml
4 zestawy 2000 ml
4 zestawy 2000 ml
4 zestawy 2000 ml
4 zestawy 2000 ml
4 zestawy 2500 ml
4 zestawy 2500 ml
4 zestawy 2500 ml
4 zestawy 2500 ml
1 amp. 1 ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
roztwór do
wstrzykiwań
150 mcg/ml
1 amp. 1 ml
Rp
Immunoglobulinum
humanum hepatitidis B
roztwór do
wstrzykiwań
200 j.m./ml
1 amp. 1 ml
Rp
3170 GAMMA anty-HBs 1000
Immunoglobulinum
humanum hepatitidis B
roztwór do
wstrzykiwań
1000 j.m./ml 1 amp. 1 ml
Rp
3171 Gammagard S/D
Immunoglobulinum
humanum normale ad
usum intravenosum
0,5 g
3172 Gammagard S/D
Immunoglobulinum
humanum normale ad
usum intravenosum
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do infuzji
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do infuzji
2,5 g
1 zestaw: 1 fiol. 0,5 g
proszku + 10 ml
rozpuszczalnika, zestaw do
podawania dożylnego
1 zestaw: 1 fiol. 2,5 g
proszku + 50 ml
rozpuszczalnika, zestaw do
podawania dożylnego
Strona 294 z 854
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Gambro Lundia AB
10212
Gambro Dasco S.p.A.
I
Gambro Lundia AB
10241
Gambro Dasco S.p.A.
I
611
PL
B
Rp
Biomed Wytwórnia
Surowic i Szczepionek
Sp. z o.o.
Biomed Wytwórnia
Surowic i Szczepionek
Sp. z o.o.
Biomed Wytwórnia
Surowic i Szczepionek
Sp. z o.o.
Biomed Wytwórnia
Surowic i Szczepionek
Sp. z o.o.
Baxter Polska Sp. z o.o.
7560
Biomed Wytwórnia
Surowic i Szczepionek
Sp. z o.o.
Biomed Wytwórnia
Surowic i Szczepionek
Sp. z o.o.
Biomed Wytwórnia
Surowic i Szczepionek
Sp. z o.o.
Biomed Wytwórnia
Surowic i Szczepionek
Sp. z o.o.
Baxter S.A.
Rp
Baxter Polska Sp. z o.o.
7561
Baxter S.A.
612
609
610
PL
PL
PL
B
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
3173 Gammagard S/D
Immunoglobulinum
humanum normale ad
usum intravenosum
3174 Gammagard S/D
Immunoglobulinum
humanum normale ad
usum intravenosum
3175 Gammanorm
Postać
farmaceutyczna
Dawka
5g
Immunoglobulinum
humanum normale
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do infuzji
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do infuzji
roztwór do
wstrzykiwań
3176 Gammasolde
Anastrozolum
tabletki powlekane
1 mg
3177 Gamunex 10%
Immunoglobulinum
humanum normale ad
usum intravenosum
roztwór do infuzji
100 mg/ml
3178 Garamycin
Gentamicini sulfas
gąbka
130 mg
3179 Garamycin
Gentamycinum
40 mg/ml
3180 Gargarin
Preparat złożony
roztwór do
wstrzykiwań i infuzji
proszek do
sporządzania płynu
do płukania gardła
3181 Gargarin Aflofarm
Preparat złożony
3182 Gargarisma prophylacticum Gargarisma
prophylacticum
proszek do
sporządzania
roztworu do płukania
gardła
koncentrat do
sporządzania
roztworu do płukania
gardła
10 g
165 mg/ml
Wielkość opakowania
1 zestaw: 1 fiol. 5 g proszku
+ 100 ml rozpuszczalnika,
zestaw do podawania
dożylnego
1 zestaw: 1 fiol. 10 g
proszku + 200 ml
rozpuszczalnika, zestaw do
podawania dożylnego
1 amp. 10 ml
10 amp. 10 ml
20 amp. 10 ml
1 fiol. 10 ml
1 fiol. 20 ml
10 fiol. 10 ml
10 fiol. 20 ml
20 fiol. 10 ml
20 fiol. 20 ml
14 tabl.
20 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
84 tabl.
1 fiol. 10 ml
1 fiol. 50 ml
1 fiol. 100 ml
1 fiol. 200 ml
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Rp
Baxter Polska Sp. z o.o.
7562
Baxter S.A.
B
Rp
Baxter Polska Sp. z o.o.
7563
Baxter S.A.
B
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Octapharma (IP) Ltd.
12274
Octapharma AG
Helm Pharmaceuticals
GmbH
14871
Haupt Pharma Munster
GmbH
D
Pharma Innovations Sp. z
o.o.
12750
Talecris Biotherapeutics
GmbH
D
EUSA Pharma (Europe)
Ltd.
3222
Syntacoll GmbH
D
Schering-Plough Europe
1219
Schering-Plough Labo
N.V.
Farmina Sp. z o.o.
B
CH
1 szt.
5 szt.
10 szt.
1 amp. 2 ml
10 amp. 2 ml
1 op. 30 g w słoiku
6 sasz. 5 g
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
OTC
OTC
Farmina Sp. z o.o.
2699
1 słoik 30 g
OTC Aflofarm Farmacja Polska
Sp. z o.o.
1788
Aflofarm Farmacja Polska
Sp z o.o.
PL
1 butelka 15 g
1 butelka 30 g
1 butelka 50 g
OTC Farmaceutyczne
IL-2808/ChF Farmaceutyczne
OTC Przedsiębiorstwo
Przedsiębiorstwo
OTC Produkcyjno-AnalitycznoProdukcyjno-AnalitycznoHandlowe "PROLAB"
Handlowe "PROLAB"
Halkiewicz i Ratajczyk Sp.
Halkiewicz i Ratajczyk Sp.
j.
j.
PL
Strona 295 z 854
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
3183 Gargarisma prophylacticum Gargarisma
prophylacticum
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
3184 Gasec
Omeprazolum
koncentrat do
sporządzania
roztworu do płukania
gardła
kapsułki
10 mg
3185 Gasec-20 Gastrocaps
Omeprazolum
kapsułki
20 mg
3186 Gasprid
Cisapridum
tabletki
5 mg
3187 Gasprid
Cisapridum
tabletki
10 mg
3188 Gastal (o smaku miętowym) Aluminii hydroxidum
+ Magnesii carbonas
+ Magnesii hydroxidum
3189 Gastranin Zdrovit
Ranitidinum
tabletki do ssania
450 mg
+ 300 mg
tabletki musujące
150 mg
3190 Gastricumeel
Preparat homeopatyczny
tabletki
50 tabl.
3191 Gastrobonisan
Preparat ziołowy
zioła do zaparzania
3192 Gastrobonisan
Preparat złożony
zioła do zaparzania
w saszetkach
1 pudełko 100 g
1 pudełko 200 g
20 sasz. 5 g
3193 Gastrobonisol
Preparat ziołowy
płyn doustny
1 butelka 40 g
1 butelka 100 g
OTC Laboratorium Medycyny
OTC Naturalnej BONIMED
3194 Gastrocynesine
Preparat homeopatyczny
tabletki
60 tabl.
OTC Boiron S.A.
3195 Gastrografin
Meglumini amidotrizoas
+ Natrii amidotrizoas
roztwór doustny i
doodbytniczy
3196 Gastrolit
Preparat złożony
3197 Gastrosan fix
Chamomillae anthodium
+ Althaeae radix +
Menthae piperitae folium
3198 Gastrosil
Simeticonum
proszek do
sporządzania
roztworu
mieszanka ziołowa w (1000 mg
torebkach do
+ 660 mg
zaparzania
+ 340 mg)
/2 g
kapsułki twarde
40 mg
(660 mg +
100 mg)/ml
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
1 op. 30 g
OTC Aflofarm Farmacja Polska IL-2839/ChF Aflofarm Farmacja Polska
Sp. z o.o.
Sp. z o.o.
PL
7 kaps.
14 kaps.
28 kaps.
7 kaps.
14 kaps.
28 kaps.
56 kaps.
30 tabl. w blistrze
30 tabl. w pojemniku
30 tabl. w blistrach
30 tabl. w pojemniku
24 tabl.
48 tabl.
60 tabl.
10 tabl.
OTC
OTC
OTC
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC Biologische Heilmittel
Heel GmbH
OTC Laboratorium Medycyny
OTC Naturalnej BONIMED
OTC Laboratorium Medycyny
Naturalnej BONIMED
1 butelka 100 ml
5 butelek 100 ml
10 butelek 100 ml
15 sasz.
Rp
Rp
Rp
Rp
Mepha Lda.
10755
Mepha Polska Sp. z o.o.
PL
Mepha Lda.
4205
Mepha Polska Sp. z o.o.
PL
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
8768
TEVA Kutno S.A.
PL
7324
TEVA Kutno S.A.
PL
4818
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PL
N.P. Pharma Sp. z o.o.
10730
N.P. Pharma Sp. z o.o.
PL
IL-3453/LNH Biologische Heilmittel
Heel GmbH
3695
Laboratorium Medycyny
Naturalnej BONIMED
10025
Laboratorium Medycyny
Naturalnej BONIMED
6580
Laboratorium Medycyny
Naturalnej BONIMED
IL-3007/LNH Boiron S.A.
Bayer Schering Pharma
AG
6813
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
D
PL
PL
PL
F
123
Berlimed S.A. Poligono
Industrial Santa Rosa
Schering AG
TEVA Kutno S.A.
E
D
PL
20 sasz. 2 g
30 sasz. 2 g
OTC Herbapol Lublin S.A.
OTC
229
Herbapol Lublin S.A.
PL
20 kaps.
50 kaps.
OTC ICN Polfa Rzeszów S.A.
OTC
7474
ICN Polfa Rzeszów S.A.
PL
Strona 296 z 854
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
3199 Gastrostad
3200 Gastrostad
Skład
Pantoprazolum
Pantoprazolum
3201 Gastrotrombina 5 000
Thrombinum bovine
3202 Gastrotrombina 10 000
Thrombinum bovine
3203 Gealcid
Acidum alginicum
+ Aluminii hydroxidum
+ Natrii hydrocarbonas
Postać
farmaceutyczna
tabletki dojelitowe
tabletki dojelitowe
Dawka
Wielkość opakowania
20 mg
14 tabl. (1 x 14)
14 tabl. (2 x 7)
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
100 tabl.
40 mg
14 tabl. (1 x 14)
14 tabl. (2 x 7)
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
100 tabl.
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
STADA Arzneimittel AG
STADA Arzneimittel AG
Numer
pozwolenia
14743
14739
Wytwórca
Centrafarm Services B.V.
Eurogenerics NV, SA
Farma-APS Produtos
Farmaceuticos S.A.
Lamp San Prospero
Sp.A
PharmaCoDane ApS
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
STADA Arzneimittel AG
Sofarimex Industria
Quimica e Farmaceutica
SA
Stada Production Ireland
Centrafarm Services B.V.
Eurogenerics NV, SA
Farma-APS Produtos
Farmaceuticos S.A.
Lamp San Prospero
Sp.A
PharmaCoDane ApS
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
STADA Arzneimittel AG
Sofarimex Industria
Quimica e Farmaceutica
SA
Stada Production Ireland
Kraj
wytwórcy
NL
B
P
I
DK
PL
D
P
IRL
NL
B
P
I
DK
PL
D
P
IRL
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu doustnego
100 j.m./ml;
5 000 j.m.
/50 ml
2 fiol. proszku
+ 2 fiol. rozp. 50 ml
Rp
Biomed Wytwórnia
Surowic i Szczepionek
Sp. z o.o.
192
Biomed Wytwórnia
Surowic i Szczepionek
Sp. z o.o.
PL
200 j.m./ml;
10 000
j.m./50 ml
2 fiol. proszku
+ 2 fiol. rozp. 50 ml
Rp
Biomed Wytwórnia
Surowic i Szczepionek
Sp. z o.o.
193
Biomed Wytwórnia
Surowic i Szczepionek
Sp. z o.o.
PL
tabletki do
rozgryzania i żucia
350 mg
+ 100 mg
+ 120 mg
8 tabl.
24 tabl.
40 tabl.
1484
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
PL
Strona 297 z 854
OTC GlaxoSmithKline
OTC Pharmaceuticals S.A.
OTC
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
3204 Gelatum Aluminii
phosphorici
Aluminii phosphas
zawiesina doustna
45 mg/g
1 butelka 250 g
3205 Gelatum Aluminii
phosphorici Aflofarm
Aluminii phosphas
zawiesina doustna
45 mg/g
1 fl. 250 g
3206 Gelofusine
Gelofusine partim
hydrosylata
Preparat złożony
roztwór do infuzji
40 mg/ml
10 op. 500 ml
3207 Geloplasma
3208 Gelsemium Complexe Nr 70 Preparat homeopatyczny
3209 Gelsemium Sempervirens
Preparat homeopatyczny
roztwór do infuzji
15 worków 500 ml
krople doustne,
roztwór
granulki
1 butelka 30 ml
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
3210 Gemaxibin
3211 Gemaxibin
3212 Gemcitabin-Ebewe
Gemcitabinum
Gemcitabinum
Gemcitabinum
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
200 mg
1 fiol. proszku
1g
200 mg
1 fiol. proszku
1 fiol. proszku
5 fiol. proszku
Strona 298 z 854
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Ziołolek
Sp. z o.o.
OTC Aflofarm Farmacja Polska
Sp. z o.o.
Lz
B. Braun Melsungen AG
Lz
Fresenius Kabi France
OTC Laboratoires Lehning
OTC Boiron S.A.
(4CH15CH)
Numer
pozwolenia
2873
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne
"Ziołolek" Sp. z o.o.
Aflofarm Farmacja Polska
Sp. z o.o. Zakład
Produkcji Leków
PL
9032
B. Braun Melsungen AG
D
12422
Fresenius Kabi France
F
537
IL-3822/LNH Laboratoires Lehning
PL
F
19150
Boiron S.A.
F
15741
Alkaloida Chemical Co.
Zrt.
Lek Pharmaceuticals d.d.
TECNIMEDE - Sociedade
Tecnico-Medicinal S.A
H
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
Rp
Rp
Rp
Rp
Sandoz GmbH
Sandoz GmbH
Ebewe Pharma GmbH
Nfg. KG
15742
15781
Alkaloida Chemical Co.
Zrt.
Lek Pharmaceuticals d.d.
TECNIMEDE - Sociedade
Tecnico-Medicinal S.A
Actavis Italy S.p.A.
Ebewe Pharma GmbH
Nfg. KG
Salutas Pharma GmbH
hameln rds a.s.
SLO
P
H
SLO
P
I
A
D
SK
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
3213 Gemcitabin-Ebewe
3214 Gemcitabin-ratiopharm
3215 Gemcitabin-ratiopharm
Skład
Gemcitabinum
Gemcitabinum
Gemcitabinum
Postać
farmaceutyczna
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
Dawka
1g
Wielkość opakowania
1 fiol. proszku
5 fiol. proszku
1 fiol. 10 ml
Kat.
dost.
Rp
Rp
Ebewe Pharma GmbH
Nfg. KG
15782
Actavis Italy S.p.A.
Ebewe Pharma GmbH
Nfg. KG
Salutas Pharma GmbH
hameln rds a.s.
Merckle GmbH
TECNIMEDE - Sociedade
Tecnico-Medicinal S.A
Kraj
wytwórcy
I
A
D
SK
D
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
1g
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
200 mg
1 fiol. proszku
Lz
Caduceus Pharma Ltd.
16365
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
RO
1g
1 fiol. proszku
Lz
Caduceus Pharma Ltd.
16366
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
RO
200 mg
1 fiol. proszku
Lz
Egis Pharmaceuticals Plc
16372
Egis Pharmaceuticals Plc
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
H
RO
ratiopharm GmbH
14933
Wytwórca
200 mg
Rp
ratiopharm GmbH
Numer
pozwolenia
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
1 fiol. 50 ml
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
14934
Merckle GmbH
TECNIMEDE - Sociedade
Tecnico-Medicinal S.A
P
D
P
3216 Gemcitabine Caduceus
Pharma
Gemcitabinum
3217 Gemcitabine Caduceus
Pharma
Gemcitabinum
3218 Gemcitabine EGIS
Gemcitabinum
3219 Gemcitabine EGIS
Gemcitabinum
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
1g
1 fiol. proszku
Lz
Egis Pharmaceuticals Plc
16371
Egis Pharmaceuticals Plc
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
H
RO
3220 Gemcitabine Hospira
Gemcitabinum
200 mg
1 fiol. proszku 5 ml
Lz
Hospira UK Ltd.
14291
Hospira UK Ltd.
GB
3221 Gemcitabine Hospira
Gemcitabinum
1g
1 fiol. proszku 5 ml
Lz
Hospira UK Ltd.
14289
Hospira UK Ltd.
GB
3222 Gemcitabine Hospira
Gemcitabinum
2g
1 fiol. proszku 5 ml
Lz
Hospira UK Ltd.
14290
Hospira UK Ltd.
GB
3223 Gemcitabine Polpharma
Gemcitabinum
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
200 mg
1 fiol. proszku 10 ml
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
15454
TECNIMEDE
- Sociedade Tecnico
- Medicinal S.A
Zakłady
Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
Strona 299 z 854
P
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
3224 Gemcitabine Polpharma
Skład
Gemcitabinum
3225 Gemcitabine Sandoz
Gemcitabinum
3226 Gemcitabine Sandoz
Gemcitabinum
3227 Gemi maść na odciski
Acidum lacticum
+ Acidum salicylicum
3228 Gemiderma
Postać
farmaceutyczna
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
Dawka
1g
Wielkość opakowania
1 fiol. 50 ml
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
"POLPHARMA" S.A.
15455
Wytwórca
TECNIMEDE
- Sociedade Tecnico
- Medicinal S.A
Zakłady
Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
Kraj
wytwórcy
P
PL
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
maść
200 mg
1 fiol. proszku
Rp
Lek Pharmaceuticals d.d.
14489
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
SLO
D
1g
1 fiol. proszku
Rp
Lek Pharmaceuticals d.d.
14490
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
SLO
D
(500 mg
1 op. 10 g
+ 500 mg)/g
OTC Grzegorz Nowakowski
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej "GEMI"
2568
Grzegorz Nowakowski
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej "GEMI"
PL
Acidum boricum
maść
5 mg/g
1 tuba 20 g
OTC Grzegorz Nowakowski
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej "GEMI"
2567
Grzegorz Nowakowski
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej "GEMI"
PL
3229 Gemipar 50
Paracetamolum
czopki
50 mg
10 szt.
OTC Grzegorz Nowakowski
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej "GEMI"
11606
Grzegorz Nowakowski
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej "GEMI"
PL
3230 Gemipar 125
Paracetamolum
czopki
125 mg
10 szt.
OTC Grzegorz Nowakowski
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej "GEMI"
11605
Grzegorz Nowakowski
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej "GEMI"
PL
3231 Gemipar 500
Paracetamolum
czopki
500 mg
10 szt.
OTC Grzegorz Nowakowski
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej "GEMI"
11607
Grzegorz Nowakowski
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej "GEMI"
PL
3232 Gemstad
Gemcitabinum
koncentrat do
sporządzania
roztworu do infuzji
38 mg
STADA Arzneimittel AG
16325
cell pharm GmbH
D
3233 Gemstad
Gemcitabinum
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
200 mg
1 fiol. 200 mg
1 fiol. 1000 mg
1 fiol. 1500 mg
1 fiol. 2000 mg
1 fiol. proszku
STADA Arzneimittel AG
15438
cell pharm GmbH
D
Strona 300 z 854
Lz
Lz
Lz
Lz
Rp
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
3234 Gemstad
Gemcitabinum
3235 Gemzar
Gemcitabinum
3236 Gemzar
Gemcitabinum
3237 Genotropin 5,3
Somatropinum
3238 Genotropin 12
Somatropinum
3239 Gensulin M30 (30/70)
Insulinum humanum
3240 Gensulin M30 (30/70)
Insulinum humanum
3241 Gensulin M40 (40/60)
Insulinum humanum
3242 Gensulin M50 (50/50)
Insulinum humanum
3243 Gensulin N
Insulinum humanum
3244 Gensulin N
Insulinum humanum
3245 Gensulin R
Insulinum humanum
3246 Gensulin R
Insulinum humanum
3247 Gentamicin KRKA
Gentamicinum
3248 Gentamicin TZF
Gentamicinum
3249 Gentamicin TZF
Gentamicinum
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
proszek do
sporządzania
roztworu do wlewów
dożylnych
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
1g
1 fiol. proszku
Rp
STADA Arzneimittel AG
15439
cell pharm GmbH
D
200 mg
1 fiol. proszku
Lz
Eli Lilly Nederland B.V.
6916
Lilly France S.A.S.
F
1g
1 fiol. proszku
Lz
Eli Lilly Nederland B.V.
6917
Lilly France S.A.S.
F
16 j.m.
(5,3 mg)
1 wkład proszku i 1 ml
rozpuszczalnika
5 wkładów proszku i 1 ml
rozpuszczalnika
Rp
Pfizer Health AB
6710
Pfizer Health AB
Pfizer Manufacturing
Belgium N.V.
Vetter Pharma - Fertigung
GmbH & Co. KG
S
B
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
zawiesina do
wstrzykiwań
zawiesina do
wstrzykiwań
zawiesina do
wstrzykiwań
zawiesina do
wstrzykiwań
zawiesina do
wstrzykiwań
zawiesina do
wstrzykiwań
roztwór do
wstrzykiwań
roztwór do
wstrzykiwań
roztwór do
wstrzykiwań i infuzji
roztwór do
wstrzykiwań
36 j.m.
(12 mg)
1 wkład proszku i 1 ml
rozpuszczalnika
5 wkładów proszku i 1 ml
rozpuszczalnika
Rp
100 j.m./ml
1 fiol. 10 ml
Rp
Bioton S.A.
8530
Bioton S.A.
PL
100 j.m./ml
5 wkładów do
wstrzykiwacza 3 ml
5 wkładów do
wstrzykiwacza 3 ml
5 wkładów do
wstrzykiwacza 3 ml
1 fiol. 10 ml
Rp
Bioton S.A.
8531
Bioton S.A.
PL
Rp
Bioton S.A.
8533
Bioton S.A.
PL
Rp
Bioton S.A.
8535
Bioton S.A.
PL
Rp
Bioton S.A.
8523
Bioton S.A.
PL
5 wkładów do
wstrzykiwacza 3 ml
1 fiol. 10 ml
Rp
Bioton S.A.
8524
Bioton S.A.
PL
Rp
Bioton S.A.
8520
Bioton S.A.
PL
Rp
Bioton S.A.
8521
Bioton S.A.
PL
Rp
Rp
Rp
Krka d.d., Novo mesto
957
Krka d.d., Novo mesto
10 mg/ml
5 wkładów do
wstrzykiwacza 3 ml
10 amp. 1 ml
10 amp. 2 ml
10 amp. 2 ml
761
roztwór do
wstrzykiwań
20 mg/ml
10 amp. 2 ml
Rp
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
100 j.m./ml
100 j.m./ml
100 j.m./ml
100 j.m./ml
100 j.m./ml
100 j.m./ml
40 mg/ml
Strona 301 z 854
Rp
Pfizer Health AB
7718
Rp
3390
Pfizer Manufacturing
Belgium N.V.
Vetter Pharma - Fertigung
GmbH & Co. KG
D
B
D
SLO
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
3250 Gentamicin TZF
Gentamicinum
roztwór do
wstrzykiwań
40 mg/ml
10 amp. 2 ml
Rp
3251 Gentamicin WZF 0,3%
Gentamicinum
krople do oczu,
roztwór
3 mg/ml
1 butelka 5 ml
Rp
3252 Gentiapin
Quetiapinum
tabletki powlekane
25 mg
30 tabl.
3253 Gentiapin
Quetiapinum
tabletki powlekane
100 mg
3254 Gentiapin
Quetiapinum
tabletki powlekane
150 mg
3255 Gentiapin
Quetiapinum
tabletki powlekane
200 mg
3256 Gentiapin
Quetiapinum
tabletki powlekane
300 mg
3257 Gentiapin
Quetiapinum
tabletki powlekane
25 mg,
100 mg,
200 mg
3258 Gentos
Preparat ziołowy
krople doustne,
roztwór
3259 Gentos
Preparat homeopatyczny
tabletki
3260 Geriacaps
kapsułki twarde
66 mg
+ 16,5 mg
3261 Gestar
Allii sativi bulbus
+ Ginkgo bilobae folii
extractum siccum
Megestroli acetas
tabletki
40 mg
100 tabl.
3262 Gestar
Megestroli acetas
tabletki
160 mg
100 tabl.
3263 Gestrol
Megestroli acetas
tabletki
40 mg
100 tabl.
3264 Gestrol
Megestroli acetas
tabletki
160 mg
100 tabl.
3265 Ginjal
Preparat złożony
tabletka powlekana
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Rp
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Biogened S.A.
15706
60 tabl.
Rp
Biogened S.A.
15707
30 tabl.
60 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
10 tabl. (6 tabl. 25 mg; 3
tabl. 100 mg; 1 tabl. 200
mg)
1 butelka 20 ml
1 butelka 50 ml
1 butelka 100 ml
20 tabl.
40 tabl.
25 kaps.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Biogened S.A.
15708
Biogened S.A.
15709
Biogened S.A.
15710
Biogened S.A.
15711
100 tabl.
Strona 302 z 854
OTC Richard Bittner AG
OTC
OTC
OTC Richard Bittner AG
OTC
OTC Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
Rp Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Rp Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Rp Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne LEK-AM
Sp. z o.o.
Rp Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne LEK-AM
Sp. z o.o.
OTC COWIK Sp. z o.o.
3391
924
Wytwórca
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Biogened S.A.
Genepharm S.A.
Biogened S.A.
Genepharm S.A.
Biogened S.A.
Genepharm S.A.
Biogened S.A.
Genepharm S.A.
Biogened S.A.
Genepharm S.A.
Biogened S.A.
Genepharm S.A.
IL-4390/LNH Richard Bittner AG
Kraj
wytwórcy
PL
PL
PL
GR
PL
GR
PL
GR
PL
GR
PL
GR
PL
GR
A
15094
Richard Bittner AG
A
9358
Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne LEK-AM
Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne LEK-AM
Sp. z o.o.
COWIK Spółka z o.o.
PL
10270
10269
11084
11085
282
PL
PL
PL
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
3266 Ginkgofol
Ginkgo bilobae folii
extractum siccum
tabletki
nie mniej niż 30 tabl.
6,0 mg
60 tabl.
ginkgoflawon 90 tabl.
oglikozydów i
2,0-2,8 mg
laktonów
terpenowych/
tabl.
OTC InnowacyjnoOTC Wdrożeniowe
OTC Laboratorium
Farmaceutyczne
Labofarm mgr farm.
Tadeusz Pawełek
10598
InnowacyjnoWdrożeniowe
Laboratorium
Farmaceutyczne
Labofarm mgr farm.
Tadeusz Pawełek
PL
3267 Ginkofar
Ginkgo bilobae folii
extractum siccum
tabletka powlekana
40 mg
6770
Biofarm Sp. z o.o.
PL
Ginkgo bilobae folii
extractum siccum
tabletka powlekana
80 mg
Biofarm Sp. z o.o.
9042
Biofarm Sp. z o.o.
PL
3269 Ginkofar Vita
Preparat złożony
tabletka powlekana
Biofarm Sp. z o.o.
11262
Biofarm Sp. z o.o.
PL
3270 Ginsana G 115
Ginseng radicis extractum płyn doustny
siccum
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
Biofarm Sp. z o.o.
3268 Ginkofar forte
20 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
20 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
1 butelka 250 ml
225
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co. KG
D
3271 Ginsenol
Ginseng radicis tinctura
płyn doustny
1 butelka 100 g
9667
Gemcitabinum
200 mg
1 fiol. 10 ml
DK
RO
3273 Gitrabin
Gemcitabinum
1000 mg
1 fiol. 50 ml
Lz
Actavis Group PTC ehf.
15654
Actavis Nordic A/S
S.C. Sidan-Pharma S.R.L.
DK
RO
3274 Glazide
Gliclazidum
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
tabletki
Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
Actavis Nordic A/S
S.C. Sidan-Pharma S.R.L.
PL
3272 Gitrabin
OTC Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
Lz Actavis Group PTC ehf.
80 mg
60 tabl.
Rp
10362
Glimepiridum
tabletki
1 mg
30 tabl.
Rp
12164
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
"GALENA"
Egis Pharmaceuticals Plc
PL
3275 Glemid
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
"GALENA"
Egis Pharmaceuticals Plc
3276 Glemid
Glimepiridum
tabletki
2 mg
30 tabl.
Rp
Egis Pharmaceuticals Plc
12162
Egis Pharmaceuticals Plc
H
3277 Glemid
Glimepiridum
tabletki
3 mg
30 tabl.
Rp
Egis Pharmaceuticals Plc
12161
Egis Pharmaceuticals Plc
H
3278 Glemid
Glimepiridum
tabletki
4 mg
30 tabl.
Rp
Egis Pharmaceuticals Plc
12160
Egis Pharmaceuticals Plc
H
3279 Glemid
Glimepiridum
tabletki
6 mg
30 tabl.
Rp
Egis Pharmaceuticals Plc
12163
Egis Pharmaceuticals Plc
H
3280 Gliatilin
Cholini alphosceras
kapsułki miękkie
400 mg
14 kaps.
Rp
Italfarmaco S.p.A.
2338
Italfarmaco S.p.A.
I
3281 Gliatilin 1000
Cholini alphosceras
roztwór do
wstrzykiwań
250 mg/ml
3 amp. 4 ml
Lz
Italfarmaco S.p.A.
2339
Italfarmaco S.p.A.
I
9,3 mg/ml
Strona 303 z 854
Boehringer Ingelheim
Marketing Sp. z o.o.
15653
H
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
3282 Glibenese GITS
Glipizidum
3283 Glibenese GITS
Glipizidum
3284 Glibetic 1 mg
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
5 mg
30 tabl.
Rp
Pfizer Europe MA EEIG
7927
Pfizer PGM
F
10 mg
30 tabl.
Rp
Pfizer Europe MA EEIG
7928
Pfizer PGM
F
Glimepiridum
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
tabletki
1 mg
30 tabl.
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
10976
Edmond Pharma S.r.l.
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
I
PL
3285 Glibetic 2 mg
Glimepiridum
tabletki
2 mg
30 tabl.
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
10975
Edmond Pharma S.r.l.
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
I
PL
3286 Glibetic 3 mg
Glimepiridum
tabletki
3 mg
30 tabl.
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
10974
Edmond Pharma S.r.l.
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
I
PL
3287 Glibetic 4 mg
Glimepiridum
tabletki
4 mg
30 tabl.
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
10973
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
3288 Glibezid 1
Glimepiridum
tabletki
1 mg
30 tabl. (2 x 15)
30 tabl. (3 x 10)
Rp
Rp
11852
Glimepiridum
tabletki
2 mg
30 tabl. (2 x 15)
30 tabl. (3 x 10)
Rp
Rp
3290 Glibezid 3
Glimepiridum
tabletki
3 mg
30 tabl. (2 x 15)
30 tabl. (3 x 10)
Rp
Rp
3291 Glibezid 4
Glimepiridum
tabletki
4 mg
30 tabl. (2 x 15)
30 tabl. (3 x 10)
Rp
Rp
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Dragenopharm Apotheker
Pueschl GmbH
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
PL
3289 Glibezid 2
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Dragenopharm Apotheker
Pueschl GmbH
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
D
3292 Glibezid 6
3293 Glicerol 86%
Glimepiridum
Glycerolum 86 %
tabletki
płyn na skórę
6 mg
30 tabl. (2 x 15)
30 tabl. (3 x 10)
1 butelka 30 g
1 butelka 70 g
1 butelka 500 g
Strona 304 z 854
Rp
Rp
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
OTC "Elissa" Wytwarzanie
OTC Artykułów Kosmetycznych
OTC i Perfumeryjnych mgr
Irena Ocioszyńska
11853
11854
12546
12547
IL-1918/LN
"Elissa" Wytwarzanie
Artykułów Kosmetycznych
i Perfumeryjnych mgr
Irena Ocioszyńska
PL
PL
D
PL
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
3294 Glicerol 86% Laboratorium
Galenowe Olsztyn
Glycerolum
płyn do stosowania
na skórę
1 op. 30 g
1 op. 100 g
1 op. 1000 g
OTC Laboratorium Galenowe
OTC Olsztyn Sp. z o.o.
OTC
IL-2160/LN
Laboratorium Galenowe
Olsztyn Sp. z o.o.
PL
3295 Gliceryna
Glycerolum 86%
płyn na skórę
1 op. 30 g
1 op. 50 g
1 op. 100 g
1 op. 1 kg
1 op. 5 kg
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
Laboratorium
Farmaceutyczne
"AVENA" Sokulska-Dura i
Palmowski Sp. j.
IL-3281/LN
Laboratorium
Farmaceutyczne Avena
Sokulska-Dura i
Palmowski Sp.j.
PL
3296 Gliceryna 86%
Glycerolum 86%
płyn na skórę
30 mg
Wytwórnia Euceryny
Laboratorium
Farmaceutyczne COEL
Spółka Jawna E.Z.M.
Konstanty
Krka d.d., Novo mesto
3298 Glidiamid
Glimepiridum
tabletki o
zmodyfikowanym
uwalnianiu
tabletki
Wytwórnia Euceryny
Laboratorium
Farmaceutyczne COEL
Spółka Jawna E.Z.M.
Konstanty
Krka d.d., Novo mesto
PL
Gliclazidum
1 mg
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
Rp
Rp
Rp
Rp
IL-2436/LN
3297 Gliclada
1 butelka 40 g
1 butelka 50 g
1 butelka 100 g
1 butelka 500 g
1 butelka 1 kg
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
30 tabl.
ICN Polfa Rzeszów S.A.
11978
3299 Glidiamid
Glimepiridum
tabletki
2 mg
30 tabl.
Rp
ICN Polfa Rzeszów S.A.
11977
3300 Glidiamid
Glimepiridum
tabletki
3 mg
30 tabl.
Rp
ICN Polfa Rzeszów S.A.
11976
3301 Glidiamid
Glimepiridum
tabletki
4 mg
30 tabl.
Rp
ICN Polfa Rzeszów S.A.
11975
3302 Glidiamid
Glimepiridum
tabletki
6 mg
30 tabl.
Rp
ICN Polfa Rzeszów S.A.
11974
3303 GlimeGen 1 mg
Glimepiridum
tabletki
1 mg
30 tabl.
Rp
Generics [UK] Ltd.
12224
3304 GlimeGen 2 mg
3305 GlimeGen 3 mg
Glimepiridum
Glimepiridum
tabletki
tabletki
2 mg
3 mg
30 tabl.
30 tabl.
Strona 305 z 854
Rp
Rp
Generics [UK] Ltd.
Generics [UK] Ltd.
14634
12225
12226
ICN Polfa Rzeszów S.A.
Specifar S.A.
ICN Polfa Rzeszów S.A.
Specifar S.A.
ICN Polfa Rzeszów S.A.
Specifar S.A.
ICN Polfa Rzeszów S.A.
Specifar S.A.
ICN Polfa Rzeszów S.A.
Specifar S.A.
Generics [UK] Ltd.
McDermott Laboratories
t/a Gerard Laboratories
Merck Farma y Quimica
S.L. Poligono Merck
Generics [UK] Ltd.
McDermott Laboratories
t/a Gerard Laboratories
Merck Farma y Quimica
S.L. Poligono Merck
Generics [UK] Ltd.
McDermott Laboratories
t/a Gerard Laboratories
Merck Farma y Quimica
S.L. Poligono Merck
SLO
PL
GR
PL
GR
PL
GR
PL
GR
PL
GR
GB
IRL
E
GB
IRL
E
GB
IRL
E
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
3306 GlimeGen 4 mg
Skład
Glimepiridum
Postać
farmaceutyczna
tabletki
Dawka
4 mg
Wielkość opakowania
30 tabl.
Kat.
dost.
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
Generics [UK] Ltd.
Numer
pozwolenia
12227
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Generics [UK] Ltd.
McDermott Laboratories
t/a Gerard Laboratories
Merck Farma y Quimica
S.L. Poligono Merck
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
GB
IRL
PL
SLO
D
E
3307 GlimeHexal 1
Glimepiridum
tabletki
1 mg
30 tabl. w blistrach (2 x 15)
30 tabl. w blistrach (3 x 10)
30 tabl. w pojemniku
90 tabl. w blistrach (6 x 15)
90 tabl. w blistrach (9 x 10)
90 tabl. w pojemniku
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Sandoz GmbH
11787
3308 GlimeHexal 2
Glimepiridum
tabletki
2 mg
30 tabl. w blistrach (2 x 15)
30 tabl. w blistrach (3 x 10)
30 tabl. w pojemniku
90 tabl. w blistrach (6 x 15)
90 tabl. w blistrach (9 x 10)
90 tabl. w pojemniku
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Sandoz GmbH
11789
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
D
3309 GlimeHexal 3
Glimepiridum
tabletki
3 mg
11790
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
D
Glimepiridum
tabletki
4 mg
Sandoz GmbH
11791
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
D
3311 GlimeHexal 6
Glimepiridum
tabletki
6 mg
Sandoz GmbH
11792
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
D
3312 Glimepirid-ratiopharm 1
Glimepiridum
tabletki
1 mg
ratiopharm GmbH
11829
Merckle GmbH
D
3313 Glimepirid-ratiopharm 2
Glimepiridum
tabletki
2 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Sandoz GmbH
3310 GlimeHexal 4
30 tabl. (2 x 15)
30 tabl. (3 x 10)
30 tabl. w pojemniku
90 tabl. (6 x 15)
90 tabl. (9 x 10)
90 tabl. w pojemniku
30 tabl. (2 x 15)
30 tabl. (3 x 10)
30 tabl. w pojemniku
90 tabl. (6 x 15)
90 tabl. (9 x 10)
90 tabl. w pojemniku
30 tabl. (2 x 15)
30 tabl. (3 x 10)
30 tabl. w pojemniku
90 tabl. (6 x 15)
90 tabl. (9 x 10)
90 tabl. w pojemniku
10 tabl.
30 tabl.
10 tabl.
30 tabl.
ratiopharm GmbH
11828
Merckle GmbH
D
Strona 306 z 854
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
3314 Glimepirid-ratiopharm 3
Glimepiridum
tabletki
3 mg
3315 Glimepirid-ratiopharm 4
Glimepiridum
tabletki
4 mg
3316 Glimepiride-1 A Pharma
Glimepiridum
tabletki
1 mg
3317 Glimepiride-1 A Pharma
Glimepiridum
tabletki
2 mg
3318 Glimepiride-1 A Pharma
Glimepiridum
tabletki
3 mg
3319 Glimepiride-1 A Pharma
Glimepiridum
tabletki
4 mg
3320 Glimepiride Arrow
Glimepiridum
tabletki
1 mg
3321 Glimepiride Arrow
Glimepiridum
tabletki
2 mg
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
10 tabl.
30 tabl.
10 tabl.
30 tabl.
30 tabl.
30 tabl. w pojemniku
56 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
90 tabl. w pojemniku
30 tabl.
30 tabl. w pojemniku
56 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
90 tabl. w pojemniku
30 tabl.
30 tabl. w pojemniku
56 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
90 tabl. w pojemniku
30 tabl.
30 tabl. w pojemniku
56 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
90 tabl. w pojemniku
20 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
120 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
ratiopharm GmbH
11827
Merckle GmbH
D
ratiopharm GmbH
12113
Merckle GmbH
D
1 A Pharma GmbH
16175
LEK S.A.
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
Salutas Pharma GmbH
PL
PL
SLO
D
D
1 A Pharma GmbH
16176
LEK S.A.
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
Salutas Pharma GmbH
PL
PL
SLO
D
D
1 A Pharma GmbH
16177
LEK S.A.
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
Salutas Pharma GmbH
PL
PL
SLO
D
D
1 A Pharma GmbH
16178
LEK S.A.
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
Salutas Pharma GmbH
PL
PL
SLO
D
D
Arrow Poland S.A.
14789
Akmon Pharmaceutical
Industries LLC
Arrow Generics Ltd.
Arrow Pharm (Malta) Ltd.
Juta Pharma GmbH
Medicofarma S.A.
Selamine Ltd. T/A Arrow
Generics Ltd.
SLO
20 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
120 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Arrow Poland S.A.
Akmon Pharmaceutical
Industries LLC
Arrow Generics Ltd.
Arrow Pharm (Malta) Ltd.
Juta Pharma GmbH
Medicofarma S.A.
Selamine Ltd. T/A Arrow
Generics Ltd.
SLO
Strona 307 z 854
14790
GB
MT
D
PL
IRL
GB
MT
D
PL
IRL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
3322 Glimepiride Arrow
3323 Glimepiride Arrow
Skład
Glimepiridum
Glimepiridum
Postać
farmaceutyczna
tabletki
tabletki
Dawka
3 mg
4 mg
3324 Glimepiride Astron
Glimepiridum
tabletki
1 mg
3325 Glimepiride Astron
Glimepiridum
tabletki
2 mg
3326 Glimepiride Astron
Glimepiridum
tabletki
3 mg
3327 Glimepiride Astron
Glimepiridum
tabletki
4 mg
3328
3329
3330
3331
3332
Glimepiridum
Glimepiridum
Glimepiridum
Glimepiridum
Glimepiridum
tabletki
tabletki
tabletki
tabletki
tabletki
1 mg
2 mg
3 mg
4 mg
1 mg
Glimepiride Walmark
Glimepiride Walmark
Glimepiride Walmark
Glimepiride Walmark
Glimesan 1
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
20 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
120 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Arrow Poland S.A.
20 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
120 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Arrow Poland S.A.
10 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
120 tabl.
10 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
120 tabl.
10 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
120 tabl.
10 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
120 tabl.
30 tabl.
30 tabl.
30 tabl.
30 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Astron Research Ltd.
Strona 308 z 854
Numer
pozwolenia
14791
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Akmon Pharmaceutical
Industries LLC
Arrow Generics Ltd.
Arrow Pharm (Malta) Ltd.
Juta Pharma GmbH
Medicofarma S.A.
Selamine Ltd. T/A Arrow
Generics Ltd.
SLO
Akmon Pharmaceutical
Industries LLC
Arrow Generics Ltd.
Arrow Pharm (Malta) Ltd.
Juta Pharma GmbH
Medicofarma S.A.
Selamine Ltd. T/A Arrow
Generics Ltd.
SLO
15698
Accord healthcare Ltd.
GB
Astron Research Ltd.
15699
Accord healthcare Ltd.
GB
Astron Research Ltd.
15700
Accord healthcare Ltd.
GB
Astron Research Ltd.
15701
Accord healthcare Ltd.
GB
Walmark a.s.
Walmark a.s.
Walmark a.s.
Walmark a.s.
Sandoz GmbH
15616
15617
15618
15619
12122
Walmark a.s.
Walmark a.s.
Walmark a.s.
Walmark a.s.
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
CZ
CZ
CZ
CZ
PL
SLO
D
14792
GB
MT
D
PL
IRL
GB
MT
D
PL
IRL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
3333 Glimesan 2
Glimepiridum
tabletki
2 mg
30 tabl.
60 tabl.
Rp
Rp
Sandoz GmbH
12123
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
D
3334 Glimesan 3
Glimepiridum
tabletki
3 mg
30 tabl.
60 tabl.
Rp
Rp
Sandoz GmbH
12124
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
D
3335 Glimesan 4
Glimepiridum
tabletki
4 mg
30 tabl.
60 tabl.
Rp
Rp
Sandoz GmbH
12125
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
D
3336 Glimesan 6
Glimepiridum
tabletki
6 mg
11811
Hexal Polska Sp. z o.o.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
D
Glimepiridum
tabletki
4 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Sandoz GmbH
3337 GlimTek
30 tabl. (2 x 15)
30 tabl. (3 x 10)
30 tabl. w pojemniku
90 tabl. (6 x 15)
90 tabl. (9 x 10)
90 tabl. w pojemniku
10 tabl.
30 tabl.
ratiopharm GmbH
12503
3338 GlimTek
Glimepiridum
tabletki
6 mg
10 tabl.
30 tabl.
Rp
Rp
ratiopharm GmbH
12502
3339 Glimteva
Glimepiridum
tabletki
1 mg
12855
NL
F
GB
Glimepiridum
tabletki
2 mg
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
12832
Pharmachemie B.V.
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
NL
F
GB
3341 Glimteva
Glimepiridum
tabletki
3 mg
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
12833
Pharmachemie B.V.
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
NL
F
GB
3342 Glimteva
Glimepiridum
tabletki
4 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
3340 Glimteva
28 tabl.
30 tabl.
90 tabl.
120 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
90 tabl.
120 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
90 tabl.
120 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
90 tabl.
120 tabl.
Medinsa S.A. Laboratiories
Medicamentos
Internationales S.A.
Merckle GmbH
Medinsa S.A. Laboratiories
Medicamentos
Internationales S.A.
Merckle GmbH
Pharmachemie B.V.
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
12834
Pharmachemie B.V.
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
NL
F
GB
Strona 309 z 854
E
D
E
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
3343
3344
3345
3346
3347
Glipid
Glipid
Glipid
Glipid
Glipizide BP
Glimepiridum
Glimepiridum
Glimepiridum
Glimepiridum
Glipizidum
tabletki
tabletki
tabletki
tabletki
tabletki
1 mg
2 mg
3 mg
4 mg
5 mg
30 tabl.
30 tabl.
30 tabl.
30 tabl.
30 tabl.
3348
3349
3350
3351
3352
Glitoprel
Glitoprel
Glitoprel
Glitoprel
Glonoinum
Glimepiridum
Glimepiridum
Glimepiridum
Glimepiridum
Preparat homeopatyczny
tabletki
tabletki
tabletki
tabletki
granulki
1 mg
2 mg
3 mg
4 mg
3CH-200CH;
6K-CMK
30 tabl.
30 tabl.
30 tabl.
30 tabl.
1 poj. 4 g
granulki w pojemniku 3CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
3353 GlucaGen 1 mg HypoKit
3354 Glucardiamid
Glucagoni hydrochloridum proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
Nicethamidum
pastylki
+ Glucosum
3CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
1 mg
1 fiol.
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Genexo Sp. z o.o.
Genexo Sp. z o.o.
Genexo Sp. z o.o.
Genexo Sp. z o.o.
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
"GALENA"
Rp Polfarmex S.A.
Rp Polfarmex S.A.
Rp Polfarmex S.A.
Rp Polfarmex S.A.
OTC Boiron S.A.
(3CH15CH)
Numer
pozwolenia
11890
11892
11891
11893
7917
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
PL
PL
PL
PL
PL
14260
14262
14261
14259
19178
Genexo Sp. z o.o.
Genexo Sp. z o.o.
Genexo Sp. z o.o.
Genexo Sp. z o.o.
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
"GALENA"
Polfarmex S.A.
Polfarmex S.A.
Polfarmex S.A.
Polfarmex S.A.
Boiron S.A.
6933
Novo Nordisk A/S
DK
1994
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe
EWA S.A.
Bayer Schering Pharma
AG
PL
PL
PL
PL
PL
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
Rp
Novo Nordisk A/S
(1500 mg
+ 125 mg)
10 pastylki
20 pastylki
30 tabl.
90 tabl.
120 tabl.
30 tabl.
90 tabl.
120 tabl.
30 sasz.
60 sasz.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Bayer Schering Pharma
AG
2854
Bayer Schering Pharma
AG
2855
Bayer Schering Pharma
AG
D
Merck Sante s.a.s.
15718
Laboratoires Sophartex
F
30 sasz.
60 sasz.
Rp
Rp
Merck Sante s.a.s.
15719
Laboratoires Sophartex
F
3355 Glucobay 50
Acarbosum
tabletki
50 mg
3356 Glucobay 100
Acarbosum
tabletki
100 mg
3357 Glucophage
Metformini hydrochloridum proszek do
500 mg
sporządzania
roztworu doustnego
3358 Glucophage
Metformini hydrochloridum proszek do
850 mg
sporządzania
roztworu doustnego
Strona 310 z 854
OTC GlaxoSmithKline
OTC Pharmaceuticals S.A.
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
3359 Glucophage
Metformini hydrochloridum proszek do
1000 mg
sporządzania
roztworu doustnego
30 sasz.
60 sasz.
Rp
Rp
Merck Sante s.a.s.
15720
Laboratoires Sophartex
F
3360 Glucophage 500
Metformini hydrochloridum tabletki powlekane
500 mg
9621
Merck Sante s.a.s.
F
Metformini hydrochloridum tabletki powlekane
850 mg
Merck Sante s.a.s.
8245
Merck Sante s.a.s.
F
3362 Glucophage 1000 mg
Metformini hydrochloridum tabletki powlekane
1000 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Merck Sante s.a.s.
3361 Glucophage 850
30 tabl.
100 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
30 tabl. (2 x 15)
30 tabl. (3 x 10)
60 tabl. (4 x 15)
60 tabl. (6 x 10)
120 tabl. (12 x 10)
120 tabl. (8 x 15)
Merck Sante s.a.s.
15716
D
A
F
GR
H
3363 Glucophage XR
Metformini hydrochloridum tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
500 mg
12244
Metformini hydrochloridum tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
Merck Sante s.a.s.
15192
Merck KGaA
Merck Sante s.a.s.
D
F
3365 Glucosum 5% et Natrium
chloratum 0,9% 1:1
Fresenius
Glucosum
+ Natrii chloridum
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Merck Sante s.a.s.
3364 Glucophage XR
30 tabl. (2 x 15)
30 tabl. (3 x 10)
60 tabl. (4 x 15)
60 tabl. (6 x 10)
753,8 mg
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
120 tabl.
(25 mg
1 poj. 100 ml
+ 4,5 mg)/ml 1 poj. 250 ml
1 poj. 500 ml
1 poj. 100 ml (z kapslem)
1 poj. 250 ml (z kapslem)
1 poj. 500 ml (z kapslem)
1 poj. 100 ml z płaskim
dnem
1 poj. 250 ml z płaskim
dnem
Merck KGaA
Merck KGaA & Co.
Merck Sante s.a.s.
N.Petsiavas S.A.
Pharma-Pach
Gyogyszergyarto es
Szolgaltato Kft
Merck Sante s.a.s.
Fresenius Kabi Polska
Sp. z o.o.
2502
Fresenius Kabi Sp. z o.o.
Wytwórnia Płynów
Infuzyjnych
PL
(33,3 mg + 3 1 poj. 100 ml
mg)/ml
1 poj. 250 ml
1 poj. 500 ml
1 poj. 100 ml (z kapslem)
1 poj. 250 ml (z kapslem)
1 poj. 500 ml (z kapslem)
1 poj. 100 ml z płaskim
dnem
1 poj. 250 ml z płaskim
dnem
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Fresenius Kabi Polska
Sp. z o.o.
2503
Fresenius Kabi Sp. z o.o.
Wytwórnia Płynów
Infuzyjnych
PL
3366 Glucosum 5% et Natrium
chloratum 0,9% 2:1
Fresenius
Glucosum + Natrii
chloridum
roztwór do infuzji
roztwór do infuzji
Strona 311 z 854
F
Lz
Lz
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
3367 Glucosum 5% Fresenius
Skład
Glucosum
Postać
farmaceutyczna
roztwór do infuzji
Dawka
50 mg/ml
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
1 poj. 100 ml
1 butelka 250 ml
1 butelka 500 ml
1 worek 1000 ml
1 poj. 250 ml
1 poj. 500 ml
1 poj. 100 ml (z kapslem)
1 poj. 250 ml (z kapslem)
1 poj. 500 ml (z kapslem)
1 worek 500 ml
1 worek 100 ml
1 worek 250 ml
1 worek Freeflex 250 ml
1 worek Freeflex 500 ml
1 worek Freeflex 1000 ml
1 poj. 1000 ml
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Fresenius Kabi Polska
Sp. z o.o.
Numer
pozwolenia
3400
Wytwórca
Fresenius Kabi
Italia S.r.L.
Fresenius Kabi Sp. z o.o.
Wytwórnia Płynów
Infuzyjnych
Kraj
wytwórcy
I
PL
3368 Glucosum 10% Fresenius
Glucosum
roztwór do infuzji
100 mg/ml
1 poj. 100 ml
1 poj. 250 ml
1 poj. 500 ml
1 poj. 100 ml (z kapslem)
1 poj. 250 ml (z kapslem)
1 poj. 500 ml (z kapslem)
1 poj. 1000 ml
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Fresenius Kabi Polska
Sp. z o.o.
2499
Fresenius Kabi Sp. z o.o.
Wytwórnia Płynów
Infuzyjnych
PL
3369 Glucosum 20% Fresenius
Glucosum
roztwór do infuzji
200 mg/ml
1 poj. 100 ml
1 poj. 250 ml
1 poj. 500 ml
1 poj. 100 ml (z kapslem)
1 poj. 250 ml (z kapslem)
1 poj. 500 ml (z kapslem)
1 poj. 1000 ml
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Fresenius Kabi Polska
Sp. z o.o.
2500
Fresenius Kabi Sp. z o.o.
Wytwórnia Płynów
Infuzyjnych
PL
3370 Glucosum Pliva
Glucosum
roztwór do
wstrzykiwań
Glucosum
roztwór do
wstrzykiwań
Metformini hydrochloridum tabletki powlekane
+ Glibenclamidum
200 mg/ml
2979
PL
10318
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
Merck Sante s.a.s.
500 mg
+ 5 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
Merck Sante s.a.s.
Metformini hydrochloridum tabletki powlekane
+ Glibenclamidum
10 amp. 10 ml
50 amp. 10 ml
10 amp. 10 ml
50 amp. 10 ml
30 tabl.
60 tabl.
120 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
120 tabl.
Merck Sante s.a.s.
10317
Merck Sante s.a.s.
F
3371 Glucosum Pliva
3372 Glucovance 500/2,5
3373 Glucovance 500/5
400 mg/ml
500 mg
+ 2,5 mg
Strona 312 z 854
2494
PL
F
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
3374 Gluctam MR 30 mg
3375 Gluformin
Skład
Gliclazidum
Postać
farmaceutyczna
tabletki o
zmodyfikowanym
uwalnianiu
Metformini hydrochloridum tabletki powlekane
Dawka
30 mg
850 mg
3376 Gluformin 1000
Metformini hydrochloridum tabletki powlekane
1000 mg
3377 Glukoza
Glucosum anhydricum
proszek do
sporządzania
roztworu doustnego,
proszek doustny
3378 Glukoza
Glucosum anhydricum
proszek doustny
3379 Glukoza 5 Braun
Glucosum
roztwór do infuzji
50 mg/ml
3380 Glukoza 10 Braun
Glucosum
roztwór do infuzji
100 mg/ml
3381 Glukoza 20 Braun
Glucosum
roztwór do infuzji
200 mg/ml
Wielkość opakowania
60 tabl.
90 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
30 tabl. (2 x 15)
30 tabl. (3 x 10)
60 tabl. (4 x 15)
60 tabl. (6 x 10)
120 tabl. (12 x 10)
120 tabl. (8 x 15)
1 op. 50 g
1 op. 80 g
1 op. 100 g
1 op. 1000 g
1 op. 50 g
1 op. 80 g
1 op. 100 g
1 op. 200 g
1 op. 500 g
1 op. 1 kg
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Rp
Rp
Egis Pharmaceuticals Plc
11419
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
Farmacom Sp. z o.o.
8501
14412
Wytwórca
ANPHARM
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Spółka
Akcyjna
Egis Pharmaceuticals Plc
Les Laboratoires Servier
Industrie
Servier (Ireland)
Industries Ltd. (SII)
Dragenopharm
Dragenopharm Apotheker
Pueschl GmbH and
Co.KG
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
Kraj
wytwórcy
PL
H
F
IRL
D
D
PL
PL
Przedsiębiorstwo
IL-1117/ChF Przedsiębiorstwo
Produkcji
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOFarmaceutycznej HASCOLEK S.A.
LEK S.A.
PL
Wytwórnia Euceryny
Laboratorium
Farmaceutyczne COEL
Spółka Jawna E.Z.M.
Konstanty
PL
IL-5637/ChF Wytwórnia Euceryny
Laboratorium
Farmaceutyczne COEL
Spółka Jawna E.Z.M.
Konstanty
6 butelek 1000 ml
10 butelek 250 ml
10 butelek 500 ml
10 poj. 250 ml
10 poj. 500 ml
10 poj. 1000 ml
10 butelek 500 ml
10 op. 500 ml
10 op. 1000 ml
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
B. Braun Melsungen AG
8774
B. Braun Medical S.A.
B. Braun Melsungen AG
E
D
B. Braun Melsungen AG
9022
B. Braun Medical S.A.
B. Braun Melsungen AG
E
D
10 butelek 500 ml
10 poj. 500 ml
Lz
Lz
B. Braun Melsungen AG
9390
B. Braun Medical S.A.
B. Braun Melsungen AG
E
D
Strona 313 z 854
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
3382 Glukoza 40 Braun
Glucosum
roztwór do infuzji
40 mg/ml
1 butelka 500 ml
1 pojemnik 500 ml
3383 Glukozamina Pharma Nord
Glucosaminum
kapsułki twarde
400 mg
3384 Glumetsan 500 mg
Metformini hydrochloridum tabletki powlekane
500 mg
3385 Glumetsan 850 mg
Metformini hydrochloridum tabletki powlekane
850 mg
3386 Glurenorm
Gliquidonum
tabletki
30 mg
60 kaps.
90 kaps.
270 kaps.
1000 kaps.
30 tabl.
60 tabl.
84 tabl.
30 tabl.
56 tabl.
60 tabl.
50 tabl.
3387 Glycophos
Natrii glycerophosphas
216 m/ml
10 fiol. 20 ml
Lz
3388 Glydium MR 30 mg
Gliclazidum
koncentrat do
sporządzania
roztworu do infuzji
tabletki o
zmodyfikowanym
uwalnianiu
30 mg
60 tabl.
90 tabl.
Rp
Rp
3389 Glypressin
Terlipressinum
3390 Gonapeptyl Daily
Triptorelinum
3391 Gool
Glucosamini sulfas
3392 Gopten 0,5
Lz
Lz
OTC
OTC
OTC
OTC
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
B. Braun Melsungen AG
2476
B. Braun Medical S.A.
B. Braun Melsungen AG
Pharma Nord ApS
12062
Pharma Nord ApS
DK
PRO.MED.CS. Praha a.s.
14074
Morningside Healthcare
Ltd.
GB
PRO.MED.CS. Praha s.a.
14075
Morningside Healthcare
Ltd.
GB
Boehringer Ingelheim
International GmbH
Fresenius Kabi AB
1659
Boehringer Ingelheim
Ellas AE
Fresenius Kabi Norge AS
GR
ANPHARM
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Spółka
Akcyjna
15011
ANPHARM
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Spółka
Akcyjna
Iberfar Industria
Farmaceutica S.A.
Les Laboratoires Servier
Industrie
Servier (Ireland)
Industries Ltd. (SII)
PL
9719
E
D
N
P
F
IRL
proszek i
1 mg
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
roztwór do
0,1 mg/ml
wstrzykiwań
proszek do
1500 mg
sporządzania
roztworu doustnego
5 fiol. proszku
+ 5 fiol. rozp.
Rp
Ferring GmbH
11915
Ferring GmbH
D
7 amp.-strzyk. 1 ml
28 amp.-strzyk. 1 ml
20 sasz.
30 sasz.
60 sasz.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Ferring GmbH
15578
Ferring GmbH
D
Medagro International
Sp.z o.o.
12288
Sun-Farm Sp. z o.o.
PL
Trandolaprilum
kapsułki
0,5 mg
3585
Abbott GmbH & Co.KG
D
Trandolaprilum
kapsułki
2 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Abbott Laboratories
Poland Sp. z o. o.
3393 Gopten 2,0
28 kaps.
40 kaps.
50 kaps.
28 kaps.
3584
Abbott GmbH & Co.KG
D
3394 Gordius
Gabapentinum
kapsułki twarde
100 mg
50 kaps.
100 kaps.
Rp
Rp
Abbott Laboratories
Poland Sp. z o.o.
Gedeon Richter Ltd.
15951
Gedeon Richter Plc
H
Strona 314 z 854
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
3395 Gordius
Gabapentinum
kapsułki twarde
3396 Gordius
Gabapentinum
kapsułki twarde
3397 Gracial
Desogestrelum +
Ethinylestradiolum
tabletki
3398 Granegis
Granisetronum
3399 Granegis
Granisetronum
3400 Granisetron Teva
Granisetronum
3401 Granisetron Teva
3402 Granocyte 34
Granisetronum
Lenograstimum
tabletki powlekane
Dawka
Wielkość opakowania
300 mg
Kat.
dost.
50 kaps.
100 kaps.
400 mg
50 kaps.
100 kaps.
0,025 mg
22 tabl. [1 blister 22 tabl.
+ 0,040 mg (7 niebieskich,
(niebieskie); 15 białych)]
0,0125 mg
66 tabl. [3 blistry po 22 tabl.
+ 0,030 mg (7 niebieskich, 15 białych)]
(białe)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
1 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rpz
5 tabl.
10 tabl.
100 tabl.
tabletki powlekane
2 mg
5 tabl.
10 tabl.
100 tabl.
koncentrat do
1 mg/ml
1 amp. 1 ml
sporządzania
1 fiol. 1 ml
roztworu do infuzji
5 amp. 1 ml
5 fiol. 1 ml
10 amp. 1 ml
10 fiol. 1 ml
koncentrat do
3 mg/3 ml
1 amp. 3 ml
sporządzania
1 fiol. 3 ml
roztworu do infuzji
5 amp. 3 ml
5 fiol. 3 ml
10 amp. 3 ml
10 fiol. 3 ml
proszek i
33,6 mIn j.m. 1 fiol. proszku + 1 amp.
rozpuszczalnik do
rozp.
sporządzania
1 fiol. proszku + amp.roztworu do
strzyk. z rozp. + 2 igły
wstrzykiwań
5 fiol. proszku + 5 amp.
podskórnych i infuzji
rozp.
dożylnych
5 fiol. proszku + 5 amp.strzyk. z rozp. + 10 igieł
Strona 315 z 854
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Gedeon Richter Ltd.
15952
Gedeon Richter Ltd.
H
Gedeon Richter Ltd.
15953
Gedeon Richter Ltd.
H
Organon Irlandia Ltd.
10275
Organon Irlandia Ltd.
IRL
Egis Pharmaceuticals Plc
16094
Actavis Ltd.
Actavis hf.
MT
IS
Egis Pharmaceuticals Plc
16095
Actavis Ltd.
Actavis hf.
MT
IS
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
14942
Pharmachemie B.V.
TEVA Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
Pharmachemie B.V.
TEVA Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
Sanofi Winthrop Industrie
NL
H
Rp
Rpz
Rpz
Rpz
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
CHUGAI Sanofi-Aventis
14943
7420
F
GB
NL
H
F
GB
F
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
3403 Graphites
Skład
Preparat homeopatyczny
Postać
farmaceutyczna
granulki
Dawka
Wielkość opakowania
3CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 3CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
3404 Graphites-Homaccord
Preparat homeopatyczny
3405 Grazax
Phleum pratense
krople doustne,
roztwór
liofilizat doustny
3406 Grimodin
Gabapentinum
kapsułki twarde
3407 Grimodin
Gabapentinum
kapsułki twarde
3408 Grimodin
Gabapentinum
kapsułki twarde
3409 Grimodin
Gabapentinum
tabletki powlekane
3410 Grimodin
3411 Grinazole
Gabapentinum
Metronidazolum
tabletki powlekane
pasta dentystyczna
3CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
1 butelka 30 ml
1 butelka 100 ml
75 000 SQ-T 30 szt.
90 szt.
100 szt.
100 mg
20 kaps.
50 kaps.
60 kaps.
100 kaps.
120 kaps.
300 mg
50 kaps.
60 kaps.
100 kaps.
120 kaps.
400 mg
50 kaps.
60 kaps.
100 kaps.
120 kaps.
294 mg
10 tabl.
50 tabl.
60 tabl.
100 tabl.
120 tabl.
800 mg
100 mg/ml
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Boiron S.A.
(3CH15CH)
19196
Wytwórca
Boiron S.A.
Kraj
wytwórcy
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC
OTC
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Biologische Heilmittel
Heel GmbH
Alk-Abello A/S
IL-2929/LNH Biologische Heilmittel
Heel GmbH
14087
Alk-Abello A/S
D
DK
Egis Pharmaceuticals Plc
15599
West Pharma Producoes de
Especialidades
Farmaceuticas S.A.
P
Egis Pharmaceuticals Plc
15600
P
Egis Pharmaceuticals Plc
15601
Egis Pharmaceuticals Plc
15594
West Pharma Producoes de
Especialidades
Farmaceuticas S.A.
West Pharma Producoes de
Especialidades
Farmaceuticas S.A.
Atlantic Pharma Producoes Farmaceuticas
SA
West Pharma Producoes de
Especialidades
Farmaceuticas S.A.
Atlantic Pharma Producoes Farmaceuticas
SA
West Pharma Producoes de
Especialidades
Farmaceuticas S.A.
Septodont
10 tabl.
50 tabl.
60 tabl.
100 tabl.
120 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Egis Pharmaceuticals Plc
1 tuba 4,5 g
Rp
Septodont
Strona 316 z 854
Numer
pozwolenia
15595
6333
P
P
P
P
P
F
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
3412 Gripex
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Paracetamolum
+ Pseudoephedrini
hydrochloridum
+ Dextromethorphani
hydrobromidum
Paracetamolum
+ Pseudoephedrini
hydrochloridum
+ Dextromethorphani
hydrobromidum
Coffeinum
+ Paracetamolum
syrop
(325 mg
+ 30 mg
+ 10 mg)
/15 ml
1 butelka 177 ml
OTC US Pharmacia Sp. z o.o.
8508
Universal Products
(Lytham) Manufacturing
Ltd.
GB
tabletki powlekane
325 mg
+ 30 mg
+ 10 mg
12 tabl.
24 tabl.
OTC US Pharmacia Sp. z o.o.
OTC
4382
US Pharmacia Sp. z o.o.
PL
tabletki
50 mg
+ 500 mg
US Pharmacia Sp. z o.o.
PL
Paracetamolum
+ Acidum ascorbicum
+ Phenylephrini
hydrochloridum
proszek do
(650 mg
sporządzania
+ 50 mg
roztworu doustnego + 10 mg)
/sasz.
OTC US Pharmacia Sp. z o.o.
OTC
OTC
OTC US Pharmacia Sp. z o.o.
OTC
OTC
OTC
7049
3415 Gripex HotActiv
6 tabl.
12 tabl. (2 x 6)
12 tabl. w blistrze (1 x 12)
5 sasz. 4 g
7 sasz. 4 g
8 sasz. 4 g
10 sasz. 4 g
10567
US Pharmacia Sp. z o.o.
PL
3416 Gripex Max
Paracetamolum
+ Pseudoephedrini
hydrochloridum
+ Dextromethorphani
hydrobromidum
tabletki powlekane
500 mg
+ 30 mg
+ 15 mg
US Pharmacia Sp. z o.o.
PL
Dextromethorphanum
+ Paracetamolum
+ Pseudoephedrinum
+ Pheniraminum
tabletki powlekane
15 mg
+ 500 mg
+ 30 mg
+ 2 mg
OTC US Pharmacia Sp. z o.o.
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC US Pharmacia Sp. z o.o.
OTC
OTC
OTC
10532
3417 Gripex Noc
6 tabl.
6 tabl.
10 tabl.
12 tabl.
20 tabl.
20 tabl. w butelce
6 tabl. w blistrze
6 tabl. w saszetce
12 tabl. w blistrach
12 tabl. w blistrze
9602
US Pharmacia Sp. z o.o.
PL
3418 Gripp-Heel
Preparat homeopatyczny
tabletki
3419 Grippokaps
Paracetamolum
+ Pseudoephedrini
hydrochloridum
kapsułki miękkie
250 mg
+ 30 mg
50 tabl.
250 tabl.
12 kaps.
24 kaps.
OTC
OTC
OTC
OTC
3420 Grippostad
Paracetamolum
proszek do
600 mg
sporządzania
roztworu doustnego
5 sasz. 5 g
10 sasz. 5 g
3421 Grofibrat
Fenofibratum
kapsułki
100 mg
50 kaps.
Rp
3422 Grofibrat 200
Fenofibratum
kapsułki
200 mg
30 kaps.
Rp
3413 Gripex
3414 Gripex Control
Strona 317 z 854
Biologische Heilmittel
IL-2494/LNH Biologische Heilmittel
Heel GmbH
Heel GmbH
Przedsiębiorstwo
11604
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOFarmaceutycznej HASCOLEK S.A.
LEK S.A.
OTC STADA Arzneimittel AG
4834
STADA Arzneimittel AG
OTC
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
1098
4921
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
D
PL
D
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
3423 Groprinosin
Inosinum pranobexum
tabletki
3424 Grypolek
Preparat złożony
tabletki powlekane
3425 Grypostop
Paracetamolum
+ Pseudoephedrini
hydrochloridum
+ Dextromethorphani
hydrobromidum
Preparat złożony
tabletki powlekane
Preparat homeopatyczny
granulki
3426 Grypostop Mix o smaku
cytrynowym
3427 Guaiacum
Dawka
500 mg
325 mg
+ 30 mg
+ 15 mg
proszek do
sporządzania
roztworu doustnego
Wielkość opakowania
50 tabl.
6 tabl.
12 tabl.
12 tabl.
24 tabl.
6 sasz.
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
3428 GuajaVIS
Guaifenesinum
syrop
20 mg/g
1 butelka 150 g
1 butelka 200 g
3429 Guajazyl
Guaifenesinum
syrop
125 mg/5 ml 1 butelka 150 g
1 butelka 200 g
3430 Guajazyl
Guaifenesinum
tabletki
100 mg
3431 Guajazyl Mint
Guaifenesinum
syrop
125 mg/5 ml 1 butelka 160 ml
3432 Gutron
Midodrini hydrochloridum
tabletki
2,5 mg
20 tabl.
50 tabl.
20 tabl.
Strona 318 z 854
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Rp
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
OTC Kato LABS Sp. z o.o.
OTC
OTC Omega Rex
OTC J.Jabłczyński,
K.Dobrowolski S.j.
OTC Omega Rex
J.Jabłczyński,
K.Dobrowolski S.j.
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Numer
pozwolenia
101
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
PL
4394
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
ICN Polfa Rzeszów S.A.
8459
Medicofarma S.A.
PL
8460
Medicofarma S.A.
PL
19183
Boiron S.A.
F
1859
Zakłady ChemicznoFarmaceutyczne "VIS"
Sp. z o.o.
ChemicznoFarmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
ESPEFA
ChemicznoFarmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
ESPEFA
ChemicznoFarmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
ESPEFA
Nycomed Austria GmbH
Nycomed Danmark ApS
PL
PL
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Zakłady ChemicznoOTC Farmaceutyczne "VIS"
Sp. z o.o.
OTC ChemicznoOTC Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
ESPEFA
OTC ChemicznoOTC Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
ESPEFA
OTC ChemicznoFarmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
ESPEFA
Rp Nycomed Pharma Sp. z
o.o.
1291
1290
11062
2682
PL
PL
PL
A
DK
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
3433 Guttae stomachicae
Preparat ziołowy
krople
3434 Gwajatussin
Extractum fluidum
aquosum (1:3) ex
Plantaginis lanceolatae
folii et Verbasci floribus
+ Kalii guaiacolosulfonas
syrop
3435 Gynacoheel N
Preparat homeopatyczny
3436 Gynalgin
Metronidazolum
+ Chlorquinaldolum
Butaconazoli nitras
krople doustne,
roztwór
tabletki dopochwowe 250 mg
+ 100 mg
krem dopochwowy 20 mg/g
Estradioli valeras
+ Prasteroni enantas
Miconazoli nitras
Wielkość opakowania
1 op. 25 g
1 op. 35 g
1 op. 50 g
(2,332 g
+ 0,324 g)
/5 ml
1 butelka 125 ml
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Farmaceutyczne
OTC Przedsiębiorstwo
OTC Produkcyjno-AnalitycznoHandlowe "PROLAB"
Halkiewicz i Ratajczyk Sp.
j.
OTC Herbapol Lublin S.A.
Numer
pozwolenia
7958
10083
Wytwórca
Farmaceutyczne
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-AnalitycznoHandlowe "PROLAB"
Halkiewicz i Ratajczyk Sp.
j.
Herbapol Lublin S.A.
PL
PL
1 butelka 30 ml
1 butelka 100 ml
10 tabl.
Rp
Rp
Rp
Biologische Heilmittel
Heel GmbH
ICN Polfa Rzeszów S.A.
1 aplikator 5g.
Rp
Gedeon Richter Plc
11662
Gedeon Richter Plc
H
roztwór do
(4 mg + 200 1 amp.-strzyk. 1 ml
wstrzykiwań
mg)/ml
3 amp.-strzyk. 1 ml
tabletki dopochwowe 100 mg
15 tabl.
Rp
Rp
Rp
3718
D
3441 Gyno-Pevaryl 50
Lactobacillus acidophilus
+ Estriolum
Econazoli nitras
tabletki dopochwowe 50 mg
+ 0,03 mg
globulki
50 mg
6 tabl.
12 tabl.
15 szt.
Rp
Rp
Rp
Bayer Schering Pharma
AG
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
Merck Sp. z o.o.
3442 Gyno-Pevaryl 150
Econazoli nitras
globulki
150 mg
3 szt.
Rp
3443 Gyno-Pevaryl 50
Econazoli nitras
krem dopochwowy
10 mg/g
1 tuba 78 g
Rp
3444 Gyno-Pevaryl Depot
Econazoli nitras
150 mg
2 szt.
Rp
3445 Gynoxin
Fenticonazoli nitras
globulki
dopochwowe
globulki
200 mg
6 szt.
Rp
3446 Gynoxin
Fenticonazoli nitras
globulki
600 mg
1 szt.
3447 Gynoxin
Fenticonazoli nitras
krem dopochwowy
20 mg/g (2%) 1 op. 30 g
3437 Gynazol
3438 Gynodian Depot
3439 Gyno-Femidazol
3440 Gynoflor
Strona 319 z 854
IL-2930/LNH Biologische Heilmittel
Heel GmbH
1672
ICN Polfa Rzeszów S.A.
Kraj
wytwórcy
D
PL
Janssen-Cilag
International N.V.
Janssen-Cilag
International N.V.
Janssen-Cilag
International N.V.
1283
Janssen-Cilag
International N.V.
RECORDATI INDUSTRIA
CHIMICA E
FARMACEUTICA S.p.A
1285
Bayer Schering Pharma
AG
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
Haupt Pharma Amareg
GmbH
Janssen Pharmaceutica
N.V.
Janssen Pharmaceutica
N.V.
Cilag AG
Janssen Pharmaceutica
N.V.
Cilag AG
8432
Catalent Italy S.p.A.
I
Rp
RECORDATI INDUSTRIA
CHIMICA E
FARMACEUTICA S.p.A
8433
Catalent Italy S.p.A.
I
Rp
RECORDATI INDUSTRIA
CHIMICA E
FARMACEUTICA S.p.A
8434
RECORDATI INDUSTRIA
CHIMICA E
FARMACEUTICA S.p.A
I
2813
10688
1284
1282
PL
D
B
B
CH
B
CH
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
3448 Haemate P 250
3449 Haemate P 500
3450 Haemate P 1000
3451 HAES - steril 10%
Skład
Postać
farmaceutyczna
Czynnik VIII krzepnięcia proszek i
krwi ludzki + Czynnik von rozpuszczalnik do
Willebranda
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań lub
infuzji
Czynnik VIII krzepnięcia proszek i
krwi ludzki + Czynnik von rozpuszczalnik do
Willebranda
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań lub
infuzji
Ludzki VIII czynnik
proszek i
krzepnięcia krwi + czynnik rozpuszczalnik do
von Willebranda
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań lub
infuzji
Hydroxyethylamylum
roztwór do infuzji
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
250 j.m.
+ 600 j.m.
/5 ml
1 fiol. proszku + fiol. rozp. +
igła dwust. + igła z filt.
Lz
CSL Behring GmbH
4699
CSL Behring GmbH
D
500 j.m.
+ 1200 j.m.
/10 ml
1 fiol. proszku + fiol. z
rozpuszcz. + igła dwust. +
igła z filt.
Lz
CSL Behring GmbH
4700
CSL Behring GmbH
D
1000 j.m.
+ 2400 j.m.
/15 ml
1 fiol. proszku + fiol. rozp. +
igła dwust. + igła z filt.
Lz
CSL Behring GmbH
4701
CSL Behring GmbH
D
100 mg/ml
1 butelka 250 ml
1 butelka 500 ml
1 pojemnik 250 ml
1 pojemnik 500 ml
1 worek 250 ml
1 worek 500 ml
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Fresenius Kabi
Deutschland GmbH
2269
Fresenius Kabi
Deutschland GmbH
Fresenius Kabi Polska
Sp. z o.o. Wytwórnia
Płynów Infuzyjnych
D
PL
60 tabl.
90 tabl.
1 butelka 10 ml
1 butelka 100 ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Egis Pharmaceuticals Plc
1566
Egis Pharmaceuticals Plc
H
Zakłady Farmaceutyczne
"UNIA" Spółdzielnia Pracy
2394
Zakłady Farmaceutyczne
"UNIA" Spółdzielnia Pracy
PL
Rp
3029
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Biofarm Sp. z o.o.
PL
3452 Halidor
Bencyclani fumaras
tabletki
100 mg
3453 Haloperidol UNIA
Haloperidolum
krople doustne,
roztwór
2 mg/ml
3454 Haloperidol WZF
Haloperidolum
roztwór do
wstrzykiwań
5 mg/ml
10 amp. 1 ml
3455 Haloperidol WZF
Haloperidolum
tabletki
1 mg
40 tabl.
3456 Haloperidol WZF
Haloperidolum
tabletki
5 mg
30 tabl.
3457 Haloperidol WZF 0,2%
Haloperidolum
krople doustne,
roztwór
2 mg/ml
1 butelka 10 ml
1 butelka 30 ml
3458 Halset
Cetylpyridinii chloridum
tabletki do ssania
1,5 mg
18 tabl.
24 tabl. (2 x 12)
24 tabl. (4 x 6)
Strona 320 z 854
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Rp Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Rp Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Rp Warszawskie Zakłady
Rp Farmaceutyczne POLFA
S.A.
OTC Biofarm Sp. z o.o.
OTC
OTC
1040
7226
9693
3473
PL
PL
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
3459 Hamamelis Virginiana
Skład
Preparat homeopatyczny
Postać
farmaceutyczna
granulki
Dawka
Wielkość opakowania
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
1 tuba 50 g
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Numer
pozwolenia
19332
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Boiron S.A.
F
IL-4003/LN-H Biologische Heilmittel
Heel GmbH
IL-3529/LNH Biologische Heilmittel
Heel GmbH
14944
Zakłady Farmaceutyczne
"UNIA" Spółdzielnia Pracy
D
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
3460 Hamamelis - Heel S
Preparat homeopatyczny
maść
3461 Hamamelis-Homaccord
Preparat homeopatyczny
krople doustne
3462 Hardic
Montelukastum
tabletki do
rozgryzania i żucia
4 mg
28 tabl.
30 tabl.
3463 Hardic
Montelukastum
tabletki do
rozgryzania i żucia
5 mg
28 tabl.
30 tabl.
Rp
Rp
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
14945
Zakłady Farmaceutyczne
"UNIA" Spółdzielnia Pracy
PL
3464 Hardic
Montelukastum
tabletki powlekane
10 mg
28 tabl.
30 tabl.
Rp
Rp
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
14946
Zakłady Farmaceutyczne
"UNIA" Spółdzielnia Pracy
PL
3465 Harmonet
Ethinylestradiolum +
Gestodenum
tabletki powlekane
0,020 mg
+ 0,075 mg
21 tabl.
63 tabl.
Rp
Rp
Wyeth-Lederle Pharma
GmbH
4871
Wyeth Medica Ireland
IRL
3466 Harpagophytum
Procumbens
Preparat homeopatyczny
granulki
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
19266
Boiron S.A.
F
12717
Egis Pharmaceuticals Ltd.
allpharmed Pharbil
Arzneimittel GmbH
H
1 butelka 30 ml
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
3467 Hartil HCT
2,5 mg/12,5 mg
tabletki
Ramiprilum
+ Hydrochlorothiazidum
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
tabletki
2,5 mg
+ 12,5 mg
28 tabl.
Strona 321 z 854
OTC Biologische Heilmittel
Heel GmbH
OTC Biologische Heilmittel
Heel GmbH
Rp PLIVA Kraków Zakłady
Rp Farmaceutyczne S.A.
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
D
PL
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
Rp
Egis Pharmaceuticals Ltd.
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
tabletki
Dawka
Wielkość opakowania
3468 Hartil HCT
5 mg/25 mg
tabletki
Ramiprilum
+ Hydrochlorothiazidum
5 mg
+ 25 mg
28 tabl.
3469 Hasceral
Urea + Acidum salicylicum maść
(100 mg
+ 50 mg)/g
1 op. 50 g
3470 Hascoderm
Acidum azelaicum
krem
200 mg/g
1 op. 30 g
3471 Hascofungin
Ciclopirox olaminum
krem
1 g/100 g
1 tuba 30 g
3472 Hascofungin
Ciclopirox olaminum
płyn do stosowania
na skórę
10 mg/ml
1 butelka 30 ml
3473 Hascosept
Benzydamini
hydrochloridum
roztwór do
stosowania w jamie
ustnej
1,5 mg/g
1 butelka 30 g
1 butelka 100 g
3474 Hascovir
Aciclovirum
tabletki
200 mg
30 tabl.
3475 Hascovir
Aciclovirum
tabletki
400 mg
30 tabl.
3476 Hascovir pro
Aciclovirum
krem
50 mg/g
1 tuba 5 g
3477 Havrix 720 Junior
Vaccinum hepatitidis A
inactivatum adsorbatum
zawiesina do
wstrzykiwań
720 j.E.
/0,5 ml
1 amp.-strzyk. 0,5 ml
1 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą
1 fiol. 0,5 ml
3478 Havrix Adult
Vaccinum hepatitidis A
inactivatum adsorbatum
zawiesina do
wstrzykiwań
1440 j.E./ml
1 amp.-strzyk. 1 ml
1 amp.-strzyk. 1 ml z igłą
1 fiol. 1 ml
Strona 322 z 854
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Rp
Egis Pharmaceuticals Ltd.
12718
OTC Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
OTC Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Rp Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Rp Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
OTC Przedsiębiorstwo
OTC Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Rp Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Rp Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
OTC Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Rp GlaxoSmithKline
Rp Biologicals S.A.
Rp
Rp
Rp
Rp
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
4929
8234
8999
10277
4323
10495
10522
8692
7110
6588
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Egis Pharmaceuticals Ltd.
allpharmed Pharbil
Arzneimittel GmbH
H
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
PL
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
B
D
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
B
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
3479 Heartam
3480 Heartam
3481 Heartam
3482 Heartam
3483 Hedelix
Skład
Losartanum kalicum
Losartanum kalicum
Losartanum kalicum
Losartanum kalicum
Postać
farmaceutyczna
tabletki powlekane
tabletki powlekane
tabletki powlekane
tabletki powlekane
Dawka
12,5 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Wielkość opakowania
28 tabl.
56 tabl.
98 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
98 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
90 tabl.
98 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
56 tabl.
90 tabl.
98 tabl.
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
Numer
pozwolenia
14693
14696
14695
14694
Wytwórca
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
Krewel Meuselbach
GmbH
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
Kraj
wytwórcy
NL
H
F
GB
NL
H
F
GB
NL
H
F
GB
NL
H
F
GB
D
Hederae helicis extractum syrop
spissum
Hederae helicis folii
syrop
extractum siccum
100 mg/5 ml 1 fl. 100 ml
1 fl. 200 ml
26,6 mg/5 ml 1 butelka 125 g
OTC Krewel Meuselbach
OTC GmbH
OTC Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
3676
3485 Hederoin
Hederae helicis folii
extractum siccum
tabletki
15 mg
OTC Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
9004
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
PL
3486 Hekla Lava
Preparat homeopatyczny
granulki
3CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
19160
Boiron S.A.
F
1067
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
PL
3484 Hederasal
30 tabl.
granulki w pojemniku 3CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
3487 Helason
Heparinoid
+ Hyaluronidasum
krople doustne,
roztwór
3CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
maść
(100 j.m. +
150 j.m.)/g
1 tuba 40 g
Strona 323 z 854
OTC Boiron S.A.
(3CH15CH)
8332
PL
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
3488 Helical
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
syrop
3489 Helicid 10
Hederae helicis folii
extractum siccum
Omeprazolum
kapsułki
27,78 mg/5
ml
10 mg
3490 Helicid 20
Omeprazolum
kapsułki
20 mg
3491 Helicid 40
Omeprazolum
40 mg
3492 Helonias Dioica
Preparat homeopatyczny
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
granulki
1 butelka 100 ml
14 kaps.
28 kaps.
90 kaps.
14 kaps.
28 kaps.
90 kaps.
1 fiol.
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
Kat.
dost.
OTC Medana Pharma Terpol
Group S.A.
Rp Zentiva k.s.
Rp
Rp
Rp Zentiva k.s.
Rp
Rp
Lz Zentiva k.s.
tabletki dojelitowe
20 mg
CZ
4206
Zentiva k.s.
CZ
10217
Zentiva k.s.
CZ
19174
Boiron S.A.
F
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
AstraZeneca AB
14584
PL
1314
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
AstraZeneca AB
Polmex Sp. z o.o.
3535
Fulton Medicinali S.p.A.
I
3534
Beltapharm S.p.A.
I
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
OTC
3494 Helopan
Pantoprazolum
tabletki dojelitowe
40 mg
3495 Heminevrin
Clomethiazolum
kapsułki
300 mg
3496 Hemkortin-HC
3498 Hemocal
Hydrocortisoni acetas
+ Zinci sulfas
Hydrocortisoni acetas
+ Zinci sulfas
Preparat złożony
czopki doodbytnicze 10 mg
+ 10 mg
maść
(5 mg
+ 5 mg)/g
czopki doodbytnicze
1 tuba 15 g
1 tuba 30 g
10 szt.
OTC Polmex Sp. z o.o.
OTC
OTC Farmina Sp. z o.o.
3499 Hemofer prolongatum
Ferrosi sulfas
tabletki drażowane
105 mg Fe2+ 30 tabl.
Rp
3500 Hemohes 6%
Hydroxyethylamylum
+ Natrii chloridum
roztwór do infuzji
(60 mg
+ 9 mg)/ml
Lz
Lz
3501 Hemohes 10%
Hydroxyethylamylum
+ Natrii chloridum
roztwór do infuzji
(100 mg
+ 9 mg)/ml
3502 Hemorectal
Preparat złożony
czopki
Strona 324 z 854
Kraj
wytwórcy
8773
14 tabl.
28 tabl.
56 tabl.
14 tabl.
28 tabl.
56 tabl.
20 kaps.
100 kaps.
12 szt.
10 szt.
10044
Wytwórca
PL
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
Pantoprazolum
10 poj. 500 ml
20 worków miękkich
500 ml
10 poj. 500 ml
20 worków 500 ml
Numer
pozwolenia
Medana Pharma Terpol
Group S.A.
Zentiva k.s.
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
3493 Helopan
3497 Hemkortin-HC
Podmiot
odpowiedzialny
Lz
Lz
14585
IL-5593/LNH Farmina Sp. z o.o.
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
B. Braun Melsungen AG
3255
B. Braun Melsungen AG
OTC GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
PL
S
PL
PL
8731
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
B. Braun Melsungen AG
8732
B. Braun Melsungen AG
D
2713
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
PL
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
3503 Hemorigen
Erigeroni canadensis
tabletki
herbae extractum spissum
3504 Hemorol
Preparat ziołowy
czopki doodbytnicze
3505 Hepacynar
Cynarae folii extractum
siccum
kapsułka twarda
400 mg
3506 Hepa-Merz
Ornithini aspartas
roztwór do infuzji
500 mg/ml
3507 Hepa-Merz 3000
Ornithini aspartas
granulat do
3 g/5 g
sporządzania
granulatu
roztworu doustnego
3508 Hepar Sulfur
Preparat homeopatyczny
granulki
Wielkość opakowania
50 mg
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
30 tabl.
OTC Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
865
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
PL
12 szt.
OTC Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
866
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
PL
20 kaps.
50 kaps.
100 kaps.
10 amp. 10 ml
OTC Europlant Phytopharm
OTC Sp. z o.o.
OTC
Lz Merz Pharmaceuticals
GmbH
Rp Merz Pharmaceuticals
Rp GmbH
Rp
Rp
10652
Phytopharm Klęka S.A.
PL
3177
Merz Pharma GmbH &
Co.KGaA
Merz Pharma GmbH &
Co.KGaA
D
Boiron S.A.
F
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Ziaja Ltd. Zakład
Produkcji Leków Sp. z
o.o. Zakład Nr 2
PL
10 sasz. 5 g
30 sasz. 5 g
50 sasz. 5 g
100 sasz. 5 g
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
OTC Boiron S.A.
(4CH15CH)
Timonacicum
tabletki
0,1 g
30 tabl.
100 tabl.
3510 Heparin-Hasco
Heparinum natricum
żel
250 j.m./g
1 tuba 35 g
OTC
3511 Heparin-Hasco forte
Heparinum natricum
żel
1000 j.m./ g
1 tuba 35 g
OTC
3512 Heparinum GSK
Heparinum natricum
krem
300 j.m./g
1 op. 20 g
OTC
3513 Heparinum WZF
Heparinum natricum
roztwór do
wstrzykiwań
5000 j.m./ml 10 fiol. 5 ml
3514 Heparizen
Heparinum
żel
8,5 mg/g
Strona 325 z 854
19180
D
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
3509 Heparegen
1 tuba 50 g
1 tuba 100 g
8115
Rp
Rp
Lz
OTC
OTC
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Ziaja Ltd. - Zakład
Produkcji Leków Sp. z
o.o.
293
9202
11334
1485
3023
10754
PL
PL
PL
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
3515 Hepatect CP
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
3516 Hepatodoron
Immunoglobulinum
roztwór do infuzji
humanum hepatitidis B ad
usum intravenosum
Preparat homeopatyczny tabletka
3517 Hepato-Drainol
Preparat homeopatyczny
3518 Hepavax-Gene TF
Vaccinum hepatitidis B
(ADNr)
krople doustne,
roztwór
zawiesina do
wstrzykiwań
3519 Hepavax-Gene TF
Vaccinum hepatitidis B
(ADNr)
zawiesina do
wstrzykiwań
3520 Herbapect
Thymi extractum fluidum + syrop
Primulae tinctura
+ Sulfogaiacolum
3521 HERBAPini
Pini extractum fluidum
+ Foeniculi tinctura
+ Codeini phosphas
hemihydricum
syrop
3522 Herbi Pur
zioła do zaparzania
3524 Herbogastrin
Plantaginis ovatae
seminis tegumentum
Sennae folii extractum
siccum
Preparat ziołowy
3525 Herpesin
Aciclovirum
250 mg
1 fiol. liof.
10 fiol. liof.
3526 Herpex
Aciclovirum
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
krem
50 mg/g
3527 Heviran
Aciclovirum
tabletki powlekane
200 mg
1 tuba 2 g
1 tuba 5 g
30 tabl.
3528 Heviran
Aciclovirum
tabletki powlekane
400 mg
30 tabl.
Rp
3529 Heviran
Aciclovirum
tabletki powlekane
800 mg
30 tabl.
Rp
3523 Herbion Senna
tabletki powlekane
50 j.m./ml
Kat.
dost.
10 mcg/0,5
ml
20 mcg/ml
D
1 butelka 30 ml
OTC Boiron S.A.
IL-3011/LNH Boiron S.A.
F
1 fiol. 0,5 ml
10 fiol. 0,5 ml
50 fiol. 0,5 ml
1 fiol. 1 ml
10 fiol. 1 ml
50 fiol. 1 ml
1 butelek 150 ml
1 butelka 125 ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
OTC
OTC
1 op. 90 g
Strona 326 z 854
Berna Biotech Italia S.r.l.
8686
Berna Biotech Italia S.r.l.
8687
Aflofarm Farmacja Polska
Sp. z o.o.
6636
OTC Herbapol Lublin S.A.
OTC Laboratorium Galenowe
Lefarm Sp. z o.o.
OTC Krka d.d., Novo mesto
OTC Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
Lz Teva Pharmaceuticals
Lz Polska Sp. z o.o.
77
12824
15954
D
Instytut Biotechnologii
Surowic i Szczepionek
BIOMED S.A.
Instytut Biotechnologii
Surowic i Szczepionek
BIOMED S.A.
Aflofarm Farmacja Polska
Sp. z o.o.
PL
Herbapol Lublin S.A.
PL
Laboratorium Galenowe
Lefarm Sp. z o.o.
Krka d.d., Novo mesto
PL
PL
PL
SLO
1233
Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
Pliva-Lachema a.s.
9686
Salutas Pharma GmbH
D
8400
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
8401
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
8402
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
OTC Sandoz GmbH
OTC
Rp Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
491
Biotest Pharma GmbH
Kraj
wytwórcy
IL-1358/LNH Weleda AG
20 tabl.
15961
Wytwórca
Rp Biotest Pharma GmbH
Rp
Rp
OTC Weleda AG
1 op. 125 g
płyn
Numer
pozwolenia
1 fiol. 2 ml
1 fiol. 10 ml
1 fiol. 40 ml
200 tabl.
(498 mg
+ 348 mg
+ 87 mg)
/5 ml
(424 mg
1 butelka 150 g
+ 64 mg
+ 3 mg)/5 ml
15 mg
Podmiot
odpowiedzialny
PL
CZ
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
3530 Hexvix
Hexylis aminolevulinatis
hydrochloridum
3531 Hiberix
Vaccinum haemophili
stripe b coniugatum
3532 Hiconcil
3533 Hiconcil
3534 Hiconcil
Amoxicillinum
Amoxicillinum
Amoxicillinum
3535 Hiconcil
Amoxicillinum
3536 Hipokrates
Mieszanka ziołowa
3537 Hipokrates fix
Mieszanka ziołowa
3538 Hiposem
Postać
farmaceutyczna
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do
podawania do
pęcherza
moczowego
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
zawiesiny do
wstrzykiwań
kapsułki twarde
kapsułki twarde
proszek do
sporządzania
zawiesiny doustnej
proszek do
sporządzania
zawiesiny doustnej
zioła do zaparzania
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
8 mmol/l
1 fiol. proszku + 1 fiol.
rozp.
Rp
GE Healthcare AS
11910
PhotoCure ASA
N
10 mcg
1 fiol. proszku + amp.strzyk. z igłą z rozp.
1 fiol. proszku + amp.strzyk. z rozp.
1 fiol. proszku + amp.strzyk. z rozp. + igły
1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp.
Rp
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
7048
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
B
Rp
Rp
Rp
250 mg
16 kaps.
500 mg
16 kaps.
125 mg/5 ml 1 fl. 60 ml (38,6 g
granulatu)
Rp
Rp
Rp
Krka d.d., Novo mesto
Krka d.d., Novo mesto
Krka d.d., Novo mesto
660
661
860
Krka d.d., Novo mesto
Krka d.d., Novo mesto
Krka d.d., Novo mesto
SLO
SLO
SLO
250 mg/5 ml 1 butelka 64,8 g
proszku/100 ml zawiesiny
Rp
Krka d.d., Novo mesto
836
Krka d.d., Novo mesto
SLO
Herbapol Lublin S.A.
Herbapol Lublin S.A.
Oddział w Białymstoku
Herbapol Lublin S.A.
Herbapol Lublin S.A.
Oddział w Białymstoku
InnowacyjnoWdrożeniowe
Laboratorium
Farmaceutyczne
Labofarm mgr farm.
Tadeusz Pawełek
Instytut Energii Atomowej
POLATOM
1 op. 100 g
OTC Herbapol Lublin S.A.
1964
zioła do zaparzania
w saszetkach
20 sasz. 2,5 g
40 sasz. 2,5 g
OTC Herbapol Lublin S.A.
OTC
1965
Hippocastani semen
tabletka
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
10360
3539 Hipuran - 131I do
wstrzykiwań
3540 Hirudo comp.
Natrii iodohippurati (131I)
solutio iniectabilis
roztwór do
wstrzykiwań
OTC InnowacyjnoOTC Wdrożeniowe
OTC Laboratorium
Farmaceutyczne
Labofarm mgr farm.
Tadeusz Pawełek
Lz Instytut Energii Atomowej
POLATOM
Preparat homeopatyczny
granulki
1 butelka 20 g
OTC WALA Heilmittel GmbH
IL-0870/LNH WALA Heilmittel GmbH
D
3541 Hirudo comp.
Preparat homeopatyczny
Rp WALA-Heilmittel GmbH
Rp
OTC STADA Arzneimittel AG
OTC
D
Mucopolisaccharidum
polisulphatum
10 amp. 1 ml
50 amp. 1 ml
1 tuba 40 g
1 tuba 100 g
IL-0871/LNH WALA-Heilmittel GmbH
3542 Hirudoid
roztwór do
wstrzykiwań
maść
3,7-74
MBq/ml
1 fiol. 10 ml
0,3 g/100 g
Strona 327 z 854
3272
977
Sankyo Pharma GmbH
PL
PL
PL
PL
PL
PL
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
3543 Hirudoid
Mucopolisaccharidum
polisulphatum
żel
0,3 g/100 g
1 tuba 40 g
1 tuba 100 g
3544 Histaglobulina
Immunoglobulinum
humanum normale
+ Histamini
dihydrochloridum
12 mg
+ 0,15 mcg
/2 ml
3 fiol. proszku + 3 amp. z
rozp. po 2 ml
3545 Histaminum
Preparat homeopatyczny
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
granulki
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
3546 Histigen
Betahistini
dihydrochloridum
tabletki
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
16 mg
30 tabl. w blistrach (2 x 15)
30 tabl. w blistrach (3 x 10)
60 tabl. w blistrach (3 x 20)
60 tabl. w blistrach (4 x 15)
60 tabl. w blistrach (6 x 10)
100 tabl. w blistrach
(10 x 10)
100 tabl. w blistrach
(5 x 20)
Strona 328 z 854
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC STADA Arzneimittel AG
OTC
Rp
Biomed Wytwórnia
Surowic i Szczepionek
Sp. z o.o.
OTC Boiron S.A.
(4CH15CH)
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
978
Daiichi Sankyo Europe
GmbH
D
2953
Biomed Wytwórnia
Surowic i Szczepionek
Sp. z o.o.
PL
19234
Boiron S.A.
F
9057
Macdermott Laboratories
t/a Gerard Laboratories
Merck Farma y Quimica
Poligono Merck
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Generics [UK] Ltd.
IRL
E
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
3547 Histigen
3548 Histigen
Skład
Betahistini
dihydrochloridum
Betahistini
dihydrochloridum
Postać
farmaceutyczna
tabletki
tabletki
3549 Holoxan
Ifosfamidum
3550 Holoxan
Ifosfamidum
3551 Homeogene 9
Preparat homeopatyczny
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
tabletka
3552 Homeogene 46
Preparat homeopatyczny
3553 Homeomag
Preparat homeopatyczny
Dawka
24 mg
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
20 tabl. w blistrach (2 x 10)
30 tabl. w blistrach (2 x 15)
30 tabl. w blistrach (3 x 10)
50 tabl. w blistrach (5 x 10)
60 tabl. w blistrach (4 x 15)
60 tabl. w blistrach (6 x 10)
90 tabl. w blistrach (6 x 15)
90 tabl. w blistrach (9 x 10)
100 tabl. w blistrach
(10 x 10)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Generics [UK] Ltd.
30 tabl. w blistrach (2 x 15)
30 tabl. w blistrach (3 x 10)
60 tabl. w blistrach (3 x 20)
60 tabl. w blistrach (4 x 15)
60 tabl. w blistrach (6 x 10)
100 tabl. w blistrach
(10 x 10)
100 tabl. w blistrach
(5 x 20)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Generics [UK] Ltd.
1g
1 fiol. proszku
10 fiol. proszku
Lz
Lz
Baxter Polska Sp. z o.o.
2g
1 fiol. proszku
10 fiol. proszku
Lz
Lz
Baxter Polska Sp. z o.o.
8 mg
Numer
pozwolenia
14599
9058
Wytwórca
Catalent Germany
Schorndorf GmbH
McDermott Laboratories
Ltd. T/A Gerard
Laboratories
Pharma-Pach
Gyogyszergyarto es
Szolgaltato Kft
Kraj
wytwórcy
D
IRL
H
Macdermott Laboratories
t/a Gerard Laboratories
Merck Farma y Quimica
S.L.
IRL
2411
Baxter Oncology GmbH
D
2412
Baxter Oncology GmbH
D
E
Rp
60 tabl.
OTC Boiron S.A.
IL-3009/LNH Boiron S.A.
F
tabletka
60 tabl.
OTC Boiron S.A.
IL-3008/LNH Boiron S.A.
F
tabletka
45 tabl.
OTC Laboratoires Lehning
IL-2476/LNH Laboratoires Lehning
F
Strona 329 z 854
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
3554 Homeoplasmine
Preparat homeopatyczny
maść
3555 Homeoptic
Preparat homeopatyczny
krople do oczu,
roztwór
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
3556 Homeotuss
Preparat homeopatyczny
syrop
1 tuba 18 g
1 tuba 40 g
10 poj. jednodawkowych
0,4 ml
20 poj. jednodawkowych
0,4 ml
50 poj. jednodawkowych
0,4 ml
1 butelka 125 ml
3557 Homeovox
Preparat homeopatyczny
tabletka powlekana
60 tabl.
OTC Boiron S.A.
3558 Hospisept
1-Propanolum
+ Ethanolum 96 %
płyn na skórę
(550 mg +
158 mg)/g
3559 Human Albumin 20%
Behring
3560 Human Albumin 20%
Biotest
3561 Human Albumin 50 g/l
Baxter
Albumini humani solutio
roztwór do infuzji
OTC Lysoform Dr Hans
OTC Rosemann GmbH
OTC
Lz CSL Behring GmbH
Albumini humani solutio
roztwór do infuzji
Albuminum humanum
roztwór do infuzji
200 g/l; 10
g/50 ml
200 g/l; 10
g/50 ml
50 g/l
1 butelka 1000 ml
1 butelka 250 ml
1 kanister 5 l
1 butelka 50 ml
3562 Human Albumin 200 g/l
Baxter
Albuminum humanum
roztwór do infuzji
200 g/l
3563 Human Albumin 250 g/l
Baxter
Albuminum humanum
roztwór do infuzji
250 g/l
3564 Human Albumin Grifols 20% Albumini humani solutio
roztwór do infuzji
200 mg/ml
3565 Humana SL
3566 Humana z MCT
3567 Humulin M3 (30/70)
Preparat złożony
Preparat złożony
Insulinum humanum
3568 Humulin N
Insulinum humanum
3569 Humulin R
Insulinum humanum
proszek
proszek
zawiesina do
wstrzykiwań
zawiesina do
wstrzykiwań
roztwór do
wstrzykiwań
100 j.m./ml
100 j.m./ml
100 j.m./ml
OTC Boiron S.A.
OTC
OTC Boiron S.A.
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
IL-2973/LNH Boiron S.A.
F
IL-5127/LNH Boiron S.A.
F
OTC Boiron S.A.
IL-3124/LNH Boiron S.A.
F
IL-2967/LNH Boiron S.A.
F
OTC
OTC
13021
Lysoform Dr Hans
Rosemann GmbH
D
2529
CSL Behring GmbH
D
1 butelka 50 ml
Lz
Biotest Pharma GmbH
2135
Biotest Pharma GmbH
D
1 fiol. 250 ml
1 fiol. 500 ml
10 fiol. 500 ml
24 fiol. 250 ml
1 fiol. 50 ml
1 fiol. 100 ml
56 fiol. 100 ml
70 fiol. 50 ml
1 fiol. 50 ml
1 fiol. 100 ml
56 fiol. 100 ml
70 fiol. 50 ml
1 butelka 50 ml
1 butelka 100 ml
1 fiol. 10 ml
1 torebka 650 g
1 torebka 350 g
5 wkładów do
wstrzykiwacza 3 ml
5 wkładów do
wstrzykiwacza 3 ml
5 wkładów do
wstrzykiwacza 3 ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Lz
Lz
Lz
Rp
Rp
Rp
Baxter Polska Sp. z o.o.
12595
Baxter AG
A
Baxter Polska Sp. z o.o.
12596
Baxter AG
A
Baxter Polska Sp. z o.o.
12597
Baxter AG
A
Instituto Grifols S.A.
4689
Instituto Grifols S.A.
E
Humana GmbH
Humana GmbH
Eli Lilly Nederland B.V.
3197
3067
2460
Humana GmbH
Humana GmbH
Lilly France S.A.S.
D
D
F
Rp
Eli Lilly Nederland B.V.
2467
Rp
Eli Lilly Nederland B.V.
2470
Eli Lilly Italia S.p.A.
Lilly France S.A.S.
Eli Lilly Italia S.p.A.
Lilly France S.A.S.
I
F
I
F
Strona 330 z 854
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
3570 Humulus Lupulus
Skład
Preparat homeopatyczny
Postać
farmaceutyczna
granulki
Dawka
Wielkość opakowania
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
3571 Husteel
Preparat homeopatyczny
3572 Hyalgan
Natrii hyaluronas
3573 Hydrastis Canadensis
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
roztwór do
wstrzykiwań
granulki
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
10 mg/ml
1 butelka 30 ml
1 butelka 100 ml
1 amp.-strzyk. 2 ml
1 fiol. 2 ml
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
19146
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Boiron S.A.
F
IL-2934/LNH Biologische Heilmittel
Heel GmbH
1456
Fida Farmaceutici S.p.A.
D
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Biologische Heilmittel
OTC Heel GmbH
Rp Fida Farmaceutici S.p.A.
Rp
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
19185
Boiron S.A.
I
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
3574 Hydrex S
Chlorhexidini digluconas
płyn na skórę
4%
1 butelka 250 ml
1 butelka 500 ml
1 kanister 5000 ml
3575 Hydrochlorothiazidum
Polpharma
Hydrochlorothiazidum
tabletki
12,5 mg
30 tabl.
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
3576 Hydrochlorothiazidum
Polpharma
Hydrochlorothiazidum
tabletki
25 mg
30 tabl.
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
3577 Hydrocort CHEMA
Hydrocortisoni acetas
maść
5 mg/g
1 tuba 20 g
3578 Hydrocortisonum 1%
Hydrocortisoni acetas
krem
10 mg/g
1 tuba 15 g
3579 Hydrocortisonum Aflofarm
Hydrocortisoni acetas
krem
5 mg/g
1 tuba 15 g
3580 Hydrocortisonum
Homeofarm
Hydrocortisonum
krem
10 mg/g
1 tuba 15 g
1 tuba 20 g
Strona 331 z 854
Numer
pozwolenia
OTC Adams Healthcare Ltd.
OTC
OTC
OTC Chema - Elektromet
Spółdzielnia Pracy
Rp Aflofarm Farmacja Polska
Sp. z o.o.
OTC Aflofarm Farmacja Polska
Sp. z o.o.
Rp Homeofarm Sp. z o.o.
Rp Laboratorium
Farmaceutyczne
Adams Healthcare Ltd.
GB
3746
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
346
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
9853
Chema - Elektromet
Spółdzielnia Pracy
Aflofarm Farmacja Polska
Sp. z o.o.
Aflofarm Farmacja Polska
Sp. z o.o.
Homeofarm Sp. z o.o.
Laboratorium
Farmaceutyczne
PL
9503
9502
7816
PL
PL
PL
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
3581 Hydrocortisonum Jelfa
Hydrocortisonum
krem
10 mg/g
1 op. 15 g
3582 Hydrocortisonum Jelfa
Hydrocortisonum
tabletki
20 mg
20 tabl. w blistrze
20 tabl. w pojemniku
3583 Hydrocortisonum oceanic
Hydrocortisoni acetas
krem
5 mg/g
1 tuba 15 g
3584 Hydroctin
Hydrocortisonum
100 mg
1 fiol. 100 mg
Rp
ICN Polfa Rzeszów S.A.
3585 6% Hydroksyetyloskrobia
200/0,5 Baxter
Hydroksyethylamylum
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań lub do
infuzji
roztwór do infuzji
60 mg/ml
1 butelka 250 ml
1 butelka 500 ml
Lz
Lz
3586 10% Hydroksyetyloskrobia
200/0,5 Baxter
Hydroxyethylamylum
roztwór do infuzji
100 mg/ml
1 op. 250 ml
1 op. 500 ml
3587 Hydroxycarbamid Pliva
Hydroxycarbamidum
kapsułki
500 mg
3588 Hydroxyurea medac
Hydroxycarbamidum
kapsułki twarde
500 mg
3589 Hydroxyzinum
Hydroxyzini
hydrochloridum
Hydroxyzini
hydrochloridum
Hydroxyzini
hydrochloridum
syrop
1,6 mg/g
syrop
2 mg/ml
syrop
10 mg/5 ml
3592 Hydroxyzinum Espefa
Hydroxyzini
hydrochloridum
tabletki powlekane
3593 Hydroxyzinum Pliva
Hydroxyzini
hydrochloridum
3594 Hydroxyzinum VP
Lp.
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
15895
ICN Polfa Rzeszów S.A.
VUAB Pharma a.s.
PL
CZ
Baxter Polska Sp. z o.o.
7351
Baxter Manufacturing Sp.
z o.o.
PL
Lz
Lz
Baxter Poland Sp. z o.o.
7352
Baxter Manufacturing Sp.
z o.o.
PL
100 kaps.
Rp
2312
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
9449
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
medac GmbH
PL
50 kaps.
100 kaps.
1 butelka 125 g
1 butelka 250 g
1 op. 200 ml
1 op. 250 g
1 op. 250 g
1 op. 250 g
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
medac GmbH
Biogened S.A.
2093
Biogened S.A.
PL
14416
30 tabl.
Rp
roztwór do
wstrzykiwań
50 mg/ml
5 amp. 2 ml
Rp
tabletki powlekane
10 mg
30 tabl.
Rp
ICN Polfa Rzeszów S.A.
1887
3595 Hydroxyzinum VP
Hydroxyzini
hydrochloridum
Hydroxyzinum
Aflofarm Farmacja Polska
Sp z o.o.
ChemicznoFarmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
ESPEFA
ChemicznoFarmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
ESPEFA
TEVA Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
ICN Polfa Rzeszów S.A.
PL
25 mg
Aflofarm Farmacja Polska
Sp z o.o.
ChemicznoFarmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
ESPEFA
ChemicznoFarmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
ESPEFA
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
tabletki powlekane
25 mg
30 tabl.
Rp
ICN Polfa Rzeszów S.A.
1888
ICN Polfa Rzeszów S.A.
PL
3596 Hygroton
Chlortalidonum
tabletki
50 mg
20 tabl.
Rp
Amdipharm Ltd.
1187
Amdipharm Plc
Novartis Pharma GmbH
GB
D
Strona 332 z 854
907
Kraj
wytwórcy
PL
3591 Hydroxyzinum Espefa
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Rp Przedsiębiorstwo
Rp Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
OTC OCEANIC S.A.
Wytwórca
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Oceanic SA
3590 Hydroxyzinum Aflofarm
Rp
Numer
pozwolenia
2827
15787
14680
15087
1146
PL
PL
D
PL
PL
H
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
3597 Hyoscyamus Niger
Skład
Preparat homeopatyczny
Postać
farmaceutyczna
granulki
Dawka
Wielkość opakowania
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
3598 Hypercaps
Hyperici herbae extractum kapsułki twarde
spirituosum siccum
160 mg
25 kaps.
3599 HyperHAES
Polyhydroxyethylamylum
+ Natrii chloridum
6% + 7,2%
1 worek 250 ml
10 worków 250 ml
20 worków 250 ml
30 worków 250 ml
35 worków 250 ml
40 worków 250 ml
3600 Hypericum Perforatum
Preparat homeopatyczny
roztwór do infuzji
granulki
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
3601 Hyplafin
Finasteridum
tabletki powlekane
3602 Hypnogen
Zolpidemi tartras
tabletki powlekane
3603 Hypnomidate
Etomidatum
3604 Hypophysis / Stannum
Preparat homeopatyczny
roztwór do
wstrzykiwań
granulki
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
5 mg
10 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
100 tabl.
10 mg
7 tabl.
15 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
100 tabl.
2 mg/ml
5 amp. 10 ml
1 op. 20 g
Strona 333 z 854
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Boiron S.A.
(4CH15CH)
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
19253
Boiron S.A.
F
10427
Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
Fresenius Kabi
Deutschland GmbH
Fresenius Kabi France
PL
19265
Boiron S.A.
F
Pharma Arzneimittel
GmbH
12589
Actavis hf.
IS
Zentiva k.s.
9254
Zentiva k.s.
CZ
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
Lz Fresenius Kabi
Lz Deutschland GmbH
Lz
Lz
Lz
Lz
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
11166
D
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Lz
Janssen-Cilag
International N.V.
OTC WALA-Heilmittel GmbH
1266
Janssen Pharmaceutica
N.V.
IL-0900/LNH WALA-Heilmittel GmbH
B
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
3605 Hypophysis / Stannum
Preparat homeopatyczny
3606 Hypoten
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Carvedilolum
roztwór do
wstrzykiwań
tabletki powlekane
6,25 mg
3607 Hypoten
Carvedilolum
tabletki powlekane
12,5 mg
3608 Hypoten
Carvedilolum
tabletki powlekane
25 mg
3609 Hytrin
Terazosinum
tabletki
3610 Hytrin
Terazosinum
3611 Hytrin
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
WALA-Heilmittel GmbH
2 mg
10 amp. 1 ml
50 amp. 1 ml
30 tabl.
100 tabl.
30 tabl.
100 tabl.
30 tabl.
100 tabl.
28 tabl.
tabletki
5 mg
28 tabl.
Terazosinum
tabletki
10 mg
3612 Hytrin
Terazosinum
tabletki
3613 Hyzaar
tabletki powlekane
3615 Ibalgin
Losartanum kalicum
+ Hydrochlorothiazidum
Losartanum kalicum
+ Hydrochlorothiazidum
Ibuprofenum
1 mg, 2 mg,
5 mg
50 mg
+ 12,5 mg
100 mg
+ 25 mg
200 mg
3616 Ibalgin baby
Ibuprofenum
3617 Ibalgin Maxi
Numer
pozwolenia
Wytwórca
IL-0901/LNH WALA-Heilmittel GmbH
Orion Corporation
12872
Orion Corporation
12873
Orion Corporation
12874
Amdipharm Ltd.
7678
Rp
Amdipharm Ltd.
7679
28 tabl.
Rp
Amdipharm Ltd.
7680
14 tabl.
28 tabl.
28 tabl.
Rp
Rp
Rp
Amdipharm Ltd.
7677
MSD Polska Sp. z o.o.
4336
28 tabl.
Rp
MSD Polska Sp. z o.o.
9705
Kraj
wytwórcy
D
Orion Corporation
Specifar S.A.
Orion Corporation
Specifar S.A.
Orion Corporation
Specifar S.A.
Aesica Queenborough
Ltd.
Aesica Queenborough
Ltd.
Aesica Queenborough
Ltd.
Abbott Laboratories Ltd.
FIN
GR
FIN
GR
FIN
GR
GB
NL
CZ
GB
GB
GB
OTC Zentiva a.s.
OTC
OTC
OTC
OTC Zentiva a.s.
12819
zawiesina doustna
10 tabl.
12 tabl.
24 tabl.
30 tabl.
100 mg/5 ml 1 butelka 100 ml
Merck Sharp & Dohme
B.V.
Merck Sharp & Dohme
B.V.
Zentiva a.s.
14033
Zentiva a.s.
CZ
Ibuprofenum
tabletki powlekane
400 mg
Zentiva a.s.
CZ
Ibuprofenum
+ Heparinoidum
krem
OTC Zentiva a.s.
OTC
OTC
OTC
OTC Zentiva k.s.
OTC
12820
3618 Ibalgin Sport
10 tabl.
12 tabl.
24 tabl.
30 tabl.
(50 mg
1 tuba 30 g
+ 200 j.m.)/g 1 tuba 50 g
9826
Zentiva k.s.
CZ
3619 Iberogast
Preparat ziołowy
płyn doustny
Steigerwald
Arzneimittelwerk GmbH
D
Ibuprofenum
zawiesina doustna
191
Ibuprofenum lysinum
żel
9627
Medana Pharma Terpol
Group S.A.
Medana Pharma S.A.
PL
3621 Ibufen
OTC Steigerwald
OTC Arzneimittelwerk GmbH
OTC
OTC Medana Pharma Terpol
Group S.A.
OTC Medana Pharma S.A.
10487
3620 Ibufen
1 butelka 20 ml
1 butelka 50 ml
1 butelka 100 ml
100 mg/5 ml 1 butelka 100 g
3622 Ibufen D
Ibuprofenum
zawiesina
OTC Medana Pharma S.A.
11006
Medana Pharma S.A.
PL
3614 Hyzaar Forte
tabletki powlekane
tabletki powlekane
100 mg/g
1 op. 50 g
(10%)
100 mg/5 ml 1 butelka 120 ml
Strona 334 z 854
NL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
3623 Ibufen Total
Ibuprofenum
tabletki drażowane
200 mg
3624 Ibum
Ibuprofenum
kapsułki miękkie
200 mg
3625 Ibum
Ibuprofenum
zawiesina doustna
3626 Ibum
Levomentholum
+ Ibuprofenum
3627 Ibum Extra
Wielkość opakowania
2 tabl. w saszetce
10 tabl. w blistrze
10 tabl. w pojemniku
10 tabl. w słoiku
30 tabl. w blistrach (2 x 15)
30 tabl. w blistrach (3 x 10)
30 tabl. w pojemniku
30 tabl. w słoiku
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
OTC Zakłady Farmaceutyczne
OTC POLPHARMA S.A.
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
9866
Aflofarm Fabryka Leków
Sp. z o.o.
PL
2 kaps.
6 kaps.
7 kaps.
10 kaps.
15 kaps.
30 kaps.
45 kaps.
60 kaps.
100 mg/5 ml 1 butelka 125 ml
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
9527
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
PL
9528
(30 mg
+ 50 mg)/g
1 op. 50 g
OTC
Ibuprofenum
+ Pseudoephedrini
hydrochloridum
tabletki powlekane
200 mg
+ 30 mg
10 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
OTC
OTC
OTC
3628 Ibum Forte
Ibuprofenum
kapsułki miękkie
400 mg
3629 Ibumax 200 mg
Ibuprofenum
tabletki powlekane
200 mg
FIN
Ibuprofenum
tabletki powlekane
400 mg
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC Vitabalans Oy
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
14594
3630 Ibumax 400 mg
6 kaps.
12 kaps.
24 kaps.
36 kaps.
6 tabl.
10 tabl.
12 tabl.
20 tabl.
24 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
6 tabl.
10 tabl.
12 tabl.
20 tabl.
24 tabl.
30 tabl.
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Vitabalans Oy
PL
żel
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Vitabalans Oy
14595
Vitabalans Oy
FIN
Strona 335 z 854
10925
10924
10864
PL
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
3631 Ibumax Forte 600 mg
Ibuprofenum
tabletki powlekane
600 mg
3632 Ibunin
Ibuprofenum
tabletki powlekane
200 mg
3633 Ibunin Forte
Ibuprofenum
tabletki powlekane
400 mg
3634 Ibupar
Ibuprofenum
tabletki drażowane
200 mg
10 tabl.
30 tabl.
100 tabl.
6 tabl.
10 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
6 tabl.
12 tabl.
24 tabl.
10 tabl.
3635 Ibupar
Ibuprofenum
tabletki powlekane
200 mg
10 tabl.
3636 Ibupar forte
Ibuprofenum
tabletki powlekane
400 mg
10 tabl.
30 tabl.
3637 Ibuprofen
Ibuprofenum
tabletki powlekane
200 mg
3638 Ibuprofen AFL
Ibuprofenum
tabletki drażowane
200 mg
3639 Ibuprofen Aflofarm
Ibuprofenum
tabletki drażowane
200 mg
3640 Ibuprofen Aflofarm
Ibuprofenum
tabletki drażowane
400 mg
3641 Ibuprofen Alchemia
Ibuprofenum
tabletki powlekane
200 mg
3642 Ibuprofen Alchemia
Ibuprofenum
tabletki powlekane
400 mg
3643 Ibuprofen Alchemia
Ibuprofenum
tabletki powlekane
600 mg
60 tabl. (6 x 10)
60 tabl. w fiolce
60 tabl. (4 x 15)
60 tabl. (6 x 10)
2 tabl.
10 tabl. (1 x 10)
20 tabl. (2 x 10)
30 tabl. (2 x 15)
30 tabl. (3 x 10)
50 tabl. (5 x 10)
10 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
60 tabl.
100 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
60 tabl.
100 tabl.
30 tabl.
3644 Ibuprofen Alchemia
Ibuprofenum
tabletki powlekane
800 mg
30 tabl.
Strona 336 z 854
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Vitabalans Oy
14586
Vitabalans Oy
FIN
Actavis Group PTC ehf.
15886
Actavis UK Ltd.
Balkanpharma-Dupnitsa
AD
GB
BG
Actavis Group PTC ehf.
15887
GB
BG
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
OTC Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
OTC Pabianickie Zakłady
OTC Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Rp Polfarmex S.A.
Rp
Rp Aflofarm Fabryka Leków
Rp Sp. z o.o.
OTC Aflofarm Fabryka Leków
OTC Sp. z o.o.
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC Aflofarm Fabryka Leków
OTC Sp. z o.o.
Rp Alchemia Ltd.
Rp
Rp
Rp
Rp Alchemia Ltd.
Rp
Rp
Rp
Rp Alchemia Ltd.
10702
Actavis UK Ltd.
Balkanpharma-Dupnitsa
AD
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Polfarmex S.A.
Aflofarm Fabryka Leków
Sp. z o.o.
Aflofarm Fabryka Leków
Sp. z o.o.
PL
Aflofarm Fabryka Leków
Sp. z o.o.
Alchemia UK Ltd.
Balkanpharma-Dupnitsa
AD
PL
Rp
Alchemia Ltd.
10104
10105
8307
14984
14214
14906
15882
PL
PL
PL
PL
PL
GB
BG
15883
Alchemia UK Ltd.
Balkanpharma-Dupnitsa
AD
GB
BG
15884
Alchemia UK Ltd.
Balkanpharma-Dupnitsa
AD
Alchemia UK Ltd.
Balkanpharma-Dupnitsa
AD
GB
BG
15885
GB
BG
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Polfarmex S.A.
Numer
pozwolenia
3645 Ibuprofen-Pabi
Ibuprofenum
tabletki drażowane
200 mg
60 tabl.
3646 Ibuprofen Polfarmex
Ibuprofenum
tabletki powlekane
400 mg
Ibuprofenum
tabletki powlekane
200 mg
3648 Ibuprom DUO
Ibuprofenum
tabletki powlekane
400 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
OTC US Pharmacia Sp. z o.o.
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC US Pharmacia Sp. z o.o.
15146
3647 Ibuprom
30 tabl. (3 x 10)
30 tabl. w pojemniku
60 tabl. (6 x 10)
60 tabl. w pojemniku
2 tabl.
6 tabl.
10 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
96 tabl.
12 tabl.
3649 Ibuprom Max
Ibuprofenum
tabletki drażowane
400 mg
3650 Ibuprom Sprint Caps
Ibuprofenum
kapsułki elastyczne
200 mg
3651 Ibuprom Zatoki
Ibuprofenum
+ Pseudoephedrini
hydrochloridum
tabletki powlekane
200 mg
+ 30 mg
3652 Iburion
Ibuprofenum
tabletki powlekane
200 mg
3653 Iburion
Ibuprofenum
tabletki powlekane
400 mg
3654 Iburion
Ibuprofenum
tabletki powlekane
600 mg
3655 Iclopid
Ticlopidini hydrochloridum tabletki powlekane
250 mg
6 tabl.
12 tabl.
24 tabl. w blistrach
24 tabl. w butelce
48 tabl. w butelce
6 kaps.
10 kaps.
12 kaps.
24 kaps.
30 kaps.
6 tabl.
12 tabl.
24 tabl. w blistrach
24 tabl. w butelce
10 tabl. (1 x 10)
20 tabl. (2 x 10)
30 tabl. (3 x 10)
10 tabl. (1 x 10)
20 tabl. (2 x 10)
30 tabl. (3 x 10)
10 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
100 tabl.
20 tabl. w blistrach (2 x 10)
20 tabl. w pojemniku
30 tabl. w blistrach (3 x 10)
60 tabl. w blistrach (6 x 10)
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Strona 337 z 854
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
1329
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Polfarmex S.A.
PL
879
US Pharmacia Sp. z o.o.
PL
9649
US Pharmacia Sp. z o.o.
PL
US Pharmacia Sp. z o.o.
9700
US Pharmacia Sp. z o.o.
PL
US Pharmacia Sp. z o.o.
11023
US Pharmacia Sp. z o.o.
PL
US Pharmacia Sp. z o.o.
9650
US Pharmacia Sp. z o.o.
PL
Orion Corporation
15815
Orion Corporation
FIN
Orion Corporation
15816
Orion Corporation
FIN
Orion Corporation
15817
Orion Corporation
FIN
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
10293
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
3656 Icy Rub Gel
Benzocainum
+ Mentholum racemicum
+ Thymolum
żel
(20 mg
+ 40 mg
+ 10 mg)/g
1 słoik 50 g
1 słoik 100 g
1 słoik 227 g
3657 Ifapidin
Ticlopidinum
tabletki powlekane
250 mg
20 tabl. w blistrach (2 x 10)
20 tabl. w blistrze (1 x 20)
30 tabl. (2 x 15)
60 tabl. w blistrach (3 x 20)
60 tabl. w blistrach (6 x 10)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
3658 Ig Vena
Immunoglobulinum
humanum normale ad
usum intravenosum
roztwór do infuzji
50 mg/ml
1 fiol. 20 ml
1 fiol. 50 ml
1 fiol. 100 ml
1 fiol. 200 ml
3659 Igantet 250
Immunoglobulinum
humanum tetanicum
Immunoglobulinum
humanum tetanicum
Preparat homeopatyczny
roztwór do
wstrzykiwań
roztwór do
wstrzykiwań
granulki
250 j.m./ml
250 j.m./ml
3660 Igantet 500
3661 Ignatia Amara
3662 Ignatia-Dagomed 14 Stres
Preparat homeopatyczny
3663 Ignatia-Homaccord
Preparat homeopatyczny
3664 Ikarium
tert-Butylamini
perindoprilum
3665 Ikapril
Lisinoprilum
granulki
4 mg
tabletki
5 mg
Kraj
wytwórcy
PL
ANPHARM
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Spółka
Akcyjna
7971
Egis Pharmaceuticals Plc
H
Lz
Lz
Lz
Lz
Kedrion S.p.A.
12908
Kedrion S.p.A.
I
1 amp.-strzyk. 1 ml
Rp
Instituto Grifols S.A.
10554
Instituto Grifols S.A.
E
1 amp.-strzyk. 2 ml
Rp
Instituto Grifols S.A.
10553
Instituto Grifols S.A.
E
19368
Boiron S.A.
F
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
1 op. 7 g
krople doustne,
roztwór
tabletki
Wytwórca
Kato LABS Sp. z o.o.
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
1 butelka 30 ml
1 butelka 100 ml
30 tabl. (1 x 30)
30 tabl. (3 x 10)
90 tabl. (3 x 30)
90 tabl. (9 x 10)
28 tabl.
30 tabl.
Strona 338 z 854
OTC Kato LABS Sp. z o.o.
OTC
OTC
Numer
pozwolenia
2200
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Boiron S.A.
(4CH15CH)
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Dagomed-Pharma Sp. z
o.o.
OTC
OTC
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Biologische Heilmittel
Heel GmbH
Polfarmex S.A.
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
12901
Dagomed-Pharma Sp. z
o.o.
Herbapol Lublin S.A.
Oddział w Białymstoku
IL-2933/LNH Biologische Heilmittel
Heel GmbH
14047
Polfarmex S.A.
14825
Galex d.d.
PSI Supply N.V.
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
PL
PL
D
PL
SLO
B
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
3666 Ikapril
Lisinoprilum
tabletki
10 mg
28 tabl.
30 tabl.
Rp
Rp
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
14826
Galex d.d.
PSI Supply N.V.
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
SLO
B
PL
3667 Ikapril
Lisinoprilum
tabletki
20 mg
28 tabl.
30 tabl.
Rp
Rp
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
14828
SLO
B
PL
3668 Ikarium Forte
tert-Butylamini
perindoprilum
Sumatriptanum
tabletki
8 mg
14046
50 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Polfarmex S.A.
tabletki
30 tabl.
60 tabl.
2 tabl.
6 tabl.
Galex d.d.
PSI Supply N.V.
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Polfarmex S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
12449
3669 Illument
3670 Illument
Sumatriptanum
tabletki
100 mg
2 tabl.
6 tabl.
3671 Ilomedin 20
Iloprostum
koncentrat do
sporządzania
roztworu do infuzji
20 mcg/ml
3672 Imazol
Clotrimazolum
pasta na skórę
10 mg
3673 Imazol plus
Clotrimazolum +
Hexamidini diisetionas
Sumatriptanum
krem
(10 mg
+ 2,5 mg)/g
20 mg
/0,1 ml
3674 Imigran
aerozol do nosa,
roztwór
1 amp. 1 ml
1 amp. 2,5 ml
5 amp. 1 ml
5 amp. 2,5 ml
1 tuba 30 g
1 tuba 30 g
2 fiol. 0,1 ml
Rp
Rp
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
Lz Bayer Schering Pharma
Lz AG
Lz
Lz
OTC Spirig Pharma Europe
GmbH
OTC Spirig Pharma Europe
GmbH
Rp GlaxoSmithKline Export
Ltd.
12450
9463
14900
14901
4916
3675 Imigran
Sumatriptanum
czopki doodbytnicze 25 mg
2 szt.
Rp
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
9654
3676 Imigran
Sumatriptanum
roztwór do
wstrzykiwań
2 strzyk. 0,5 ml
+ wstrzykiwacz mały
2 strzyk. 0,5 ml - wkład
mały
2 tabl.
6 tabl.
6 tabl. (3 x 2)
Rp
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
1515
Rp
Rp
Rp
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
7381
2 tabl.
6 tabl.
6 tabl. (3 x 2)
Rp
Rp
Rp
Pfizer Europe MA EEIG
3677 Imigran
3678 Imigran
Sumatriptanum
Sumatriptanum
tabletki powlekane
tabletki powlekane
12 mg/ml
50 mg
100 mg
Strona 339 z 854
AWD.pharma GmbH & Co
KG
PSI Supply N.V.
Pliva Lachema a.s.
AWD.pharma GmbH & Co
KG
PSI Supply N.V.
Pliva Lachema a.s.
Berlimed S.A. Poligono
Industrial Santa Rosa
Spirig Pharma Europe
GmbH
Spirig Pharma Europe
GmbH
GlaxoSmithKline
Manufacturing S.p.A.
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Farmaclair
Glaxo Wellcome
Production
Glaxo Wellcome
Operations
PL
D
B
CZ
D
B
CZ
E
D
D
I
PL
F
F
GB
Rp
1516
Glaxo Wellcome
Operations
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Glaxo Wellcome
Operations
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
GB
PL
GB
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
3679 Imigran FDT
3680 Imigran FDT
Skład
Sumatriptanum
Sumatriptanum
Postać
farmaceutyczna
Dawka
tabletki
powlekane/tabletki
do sporządzania
zawiesiny doustnej
tabletki
powlekane/tabletki
do sporządzania
zawiesiny doustnej
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
50 mg
Wielkość opakowania
100 mg
250 mg
+ 250 mg
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
2 tabl.
4 tabl.
6 tabl.
12 tabl.
2 tabl.
4 tabl.
6 tabl.
12 tabl.
1 fiol.
5 fiol.
10 fiol.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
16082
1 fiol.
5 fiol.
10 fiol.
12 fiol.
Rp
Rp
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
12497
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Glaxo Wellcome
Operations
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Glaxo Wellcome
Operations
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Facta Farmaceutici Spa
Nucleo Industriale S.Atto S.Nicolo
GB
16083
Facta Farmaceutici Spa
Nucleo Industriale S.Atto S.Nicolo
I
12498
PL
GB
PL
3681 Imipenem/Cilastatin Teva
Imipenemum
+ Cilastatinum
3682 Imipenem/Cilastatin Teva
Imipenemum
+ Cilastatinum
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
500 mg
+ 500 mg
3683 ImmuCyst
BCG ad
immunocurationem
81 mg (nie
1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp.
mniej niż 1,8 3 ml
x 108 CFU)
BCG/3 ml
Lz
Sanofi Pasteur S.A.
10146
Sanofi Pasteur Ltd.
F
3684 Immunate Baxter 250
Factor VIII coagulationis
humanus
250 j.m/fiol.
(50 j.m./ml)
1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp.
+ zestaw infuzyjny
Rp
Baxter AG
12150
Baxter AG
A
3685 Immunate Baxter 500
Factor VIII coagulationis
humanus
500 j.m/fiol. 1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp.
(100 j.m./ml) + zestaw infuzyjny
Rp
Baxter AG
12154
Baxter AG
A
3686 Immunate Baxter 1000
Factor VIII coagulationis
humanus
1000 j.m/fiol. 1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp.
(100 j.m./ml) + zestaw infuzyjny
Rp
Baxter AG
12151
Baxter AG
A
3687 Immunine 200 IU
Factor IX coagulationis
humanus
200 j.m.
1 zestaw
Rp
Baxter Polska Sp. z o.o.
14540
Baxter AG
A
3688 Immunine 600 IU
Factor IX coagulationis
humanus
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
zawiesiny do
podawania do
pęcherza
moczowego
proszek i rozp. do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
proszek i rozp. do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
proszek i rozp. do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań i infuzji
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań i infuzji
600 j.m.
1 zestaw
Rp
Baxter Polska Sp. z o.o.
14541
Baxter AG
A
Strona 340 z 854
I
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
3689 Immunine 1200 IU
Factor IX coagulationis
humanus
3690 Immunofort
Postać
farmaceutyczna
Dawka
1200 j.m.
Preparat ziołowy
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań i infuzji
płyn doustny
3691 Immunoprin
Azathioprinum
tabletki powlekane
50 mg
3692 Imodium
Loperamidi
hydrochloridum
kapsułki twarde
3693 Imodium Instant
Loperamidi
hydrochloridum
Loperamidi
hydrochloridum
+ Simeticonum
Zopiclonum
Vaccinum poliomyelitidis
inactivatum
zawiesina do
wstrzykiwań w
ampułko-strzykawce
3694 Imodium Plus
3695 Imovane
3696 Imovax Polio
Wielkość opakowania
1 zestaw
Kat.
dost.
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
Baxter Polska Sp. z o.o.
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
14615
Baxter AG
A
1 butelka 125 g
OTC Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne "Leki
Natury" Tadeusz Polański
1599
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne "Leki
Natury" Tadeusz Polański
PL
Rp Ebewe Pharma GmbH
Rp Nfg. KG
OTC McNeil Products Ltd. C/O
Johnson & Johnson Ltd.
11936
Ebewe Pharma GmbH
Nfg. KG
Janssen - Cilag S.A.
A
2 mg
50 tabl.
100 tabl.
6 kaps.
tabletki (liofilizat
doustny)
tabletki do
rozgryzania i żucia
2 mg
10 tabl.
9091
4 tabl.
8 tabl.
Janssen Farmaceutici
S.p.A.
Janssen-Cilag S.p.A.
I
2 mg
+ 125 mg
OTC Janssen-Cilag
International N.V.
OTC Janssen-Cilag
OTC International N.V.
tabletki powlekane
7,5 mg
5 tabl.
20 tabl. ( 1 x 20)
20 tabl. (2 x 10)
1 amp.-strzyk 0,5 ml
z 2 osobnymi igłami
1 amp.-strzyk. 0,5 ml
z 1 igłą
1 amp.-strzyk.0,5 ml z
1 osobną igłą
20 amp.-strzyk. po 0,5 ml
z igłą
1 fiol. 5 ml
10 fiol. 5 ml
Rp
Rp
Rp
Rp
3215
9081
F
I
Sanofi-Aventis France
1722
Famar Lyon
Sanofi Winthrop Industrie
F
F
Sanofi Pasteur S.A.
502
Sanofi Pasteur S.A.
F
Rp
Rp
Sanofi Pasteur S.A.
10643
Sanofi Pasteur S.A.
F
Rp
Rp
Rp
3697 Imovax Polio
Vaccinum poliomyelitidis
inactivatum
zawiesina do
wstrzykiwań w fiolce
wielodawkowej
3698 Implanon
Etonogestrelum
implant
68 mg
1 implant
Rp
N.V. Organon
11644
N.V. Organon
NL
3699 Imuran
Azathioprinum
50 mg
1 fiol. proszku
Lz
ASPEN Europe GmbH
1443
Azathioprinum
25 mg
100 tabl.
Rp
ASPEN Europe GmbH
1442
3701 Imuran
Azathioprinum
tabletki powlekane
50 mg
100 tabl.
Rp
ASPEN Europe GmbH
2778
Glaxo Wellcome
Operations
GlaxoSmithKline
Manufacturing S.p.A.
EXCELLA GmbH
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
EXCELLA GmbH
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
GB
I
3700 Imuran
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
tabletki powlekane
Strona 341 z 854
D
PL
D
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
3702 Indap
Indapamidum
kapsułki twarde
3703 Indapamid-ratiopharm SR
Indapamidum
3704 Indapamide 1,5 mg SR
Servier
Indapamidum
tabletki o
1,5 mg
przedłużonym
uwalnianiu
tabletki powlekane o 1,5 mg
przedłużonym
uwalnianiu
3705 Indapamide J&P PHARMA
Indapamidum
3706 Indapamide SR
Indapamidum
3707 Indapamidum Farmacom
Indapamidum
3708 Indapen
Indapamidum
3709 Indapen SR
2,5 mg
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
30 kaps.
Rp
PRO.MED.CS. Praha a.s.
11629
PRO.MED.CS. Praha a.s.
CZ
30 tabl.
Rp
ratiopharm GmbH
15650
Merckle GmbH
D
90 tabl. (3 x 30)
90 tabl. (5 x 18)
Rp
Rp
Les Laboratoires Servier
11501
ANPHARM
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Spółka
Akcyjna
Les Laboratoires Servier
Industrie
Servier (Ireland)
Industries Ltd. (SII)
PL
Wielkość opakowania
F
IRL
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
tabletki powlekane
1,5 mg
28 tabl.
56 tabl.
Rp
Rp
J & P Pharma UK Ltd.
16392
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
1,5 mg
30 tabl.
Rp
Mylan S.A.S.
14581
Heumann Pharma GmbH
&Co. Generica KG
D
1,5 mg
30 tabl.
Rp
Farmacom Spółka z o.o.
12209
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PL
2,5 mg
8630
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
1,5 mg
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
14890
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
3710 Indapres
Indapamidum
tabletki powlekane
2,5 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
Indapamidum
20 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
56 tabl.
60 tabl.
30 tabl. (1 x 30)
30 tabl. (2 x 15)
9007
Indapamidum
30 tabl.
Rp
16261
3712 Indastad
Indapamidum
tabletki powlekane o 1,5 mg
przedłużonym
uwalnianiu
tabletki o
1,5 mg
przedłużonym
uwalnianiu
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
Gedeon Richter Romania
S.A.
PL
3711 Indapres SR
30 tabl.
Rp
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
STADA Arzneimittel AG
14728
Centrafarm Services B.V.
STADA Arzneimittel AG
Stada Production Ireland
NL
D
IRL
3713 Indipam SR
Indapamidum
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
Rp
Rp
Rp
Actavis Group PTC ehf.
15462
Actavis Nordic A/S
Actavis UK Ltd.
Balkanpharma-Dupnitsa
AD
DK
GB
BG
1,5 mg
Strona 342 z 854
RO
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
3714 Indivina
Skład
3717 Indix SR
Estradioli valeras
+ Medroxyprogesteroni
acetas
Estradioli valeras
+ Medroxyprogesteroni
acetas
Estradioli valeras
+ Medroxyprogesteroni
acetas
Indapamidum
3718 Indocollyre 0,1%
Indometacinum
3715 Indivina
3716 Indivina
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
tabletki
1 mg + 2,5
mg
28 tabl. w blistrze (1 x 28)
84 tabl. w blistrach (3 x 28)
Rp
Rp
Orion Corporation
10709
Orion Corporation Orion
Pharma
FIN
tabletki
1 mg + 5 mg 28 tabl. w blistrze (1 x 28)
84 tabl. w blistrach (3 x 28)
Rp
Rp
Orion Corporation
10710
Orion Corporation Orion
Pharma
FIN
tabletki
2 mg + 5 mg 28 tabl.
84 tabl.
Rp
Rp
Orion Corporation
10711
Orion Corporation Orion
Pharma
FIN
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
krople do oczu,
roztwór
1,5 mg
30 tabl.
Rp
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
10250
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PL
1 mg/ml
1 butelka 5 ml
Rp
Laboratoire Chauvin
9881
Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH
Laboratoire Chauvin
D
3719 Inegy
Ezetimibum
+ Simvastatinum
tabletki
10 mg
+ 10 mg
3720 Inegy
Ezetimibum
+ Simvastatinum
tabletki
10 mg
+ 20 mg
3721 Inegy
Ezetimibum
+ Simvastatinum
tabletki
10 mg
+ 40 mg
3722 Inegy
Ezetimibum
+ Simvastatinum
tabletki
10 mg
+ 80 mg
3723 Infacol
Simeticonum
zawiesina doustna
40 mg/ml
3724 Infanrix - DTPa
Wielkość opakowania
Vaccinum diphtheriae,
zawiesina do
tetani, pertussis sine
wstrzykiwań
cellulis ex elementis
praeparatum adsorbatum
0,5 ml
14 tabl. (1 x 14)
14 tabl. (2 x 7)
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
14 tabl. (1 x 14)
14 tabl. (2 x 7)
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
14 tabl. (1 x 14)
14 tabl. (2 x 7)
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
14 tabl. (1 x 14)
14 tabl. (2 x 7)
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
1 butelka 50 ml
1 amp.-strzyk. 0,5 ml
1 fiol. 0,5 ml
10 amp.-strzyk. 0,5 ml
10 fiol. 0,5 ml
25 amp.-strzyk. 0,5 ml
25 fiol. 0,5 ml
Strona 343 z 854
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
OTC
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
F
MSD-SP Ltd.
12523
Merck Sharp & Dohme
B.V.
NL
MSD-SP Ltd.
12524
Merck Sharp & Dohme
B.V.
NL
MSD-SP Ltd.
12525
Merck Sharp & Dohme
B.V.
NL
MSD-SP Ltd.
12526
Merck Sharp & Dohme
B.V.
NL
Forest Laboratories UK
Ltd.
4907
Forest Laboratories UK
Ltd.
William Ransom & Son
plc
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
GB
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
7843
GB
B
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
3725 Infanrix-IPV
Vaccinum diphtheriae,
zawiesina do
tetani, pertussis sine
wstrzykiwań
cellulis ex elementis
praeparatum et
poliomyelitidis inactivatum
adsorbatum
0,5 ml
1 amp.-strzyk z igłą
1 amp.-strzyk.
1 amp.-strzyk. z 2 igłami
10 amp.-strzyk.
10 amp.-strzyk. + 10 igieł
20 amp.-strzyk.
20 amp.-strzyk. z 20 igłami
20 amp.-strzyk. z 40 igłami
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
11884
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
B
3726 Infanrix IPV + Hib
Vaccinum diphtheriae,
tetani, pertussis sine
cellulis ex elementis
praeparatum,
poliomyelitidis inactivatum
et haemophili stripe b
conjugatum adsorbat
0,5 ml
1 amp.-strzyk. zawiesiny
DTPa-IPV 0,5 ml
+ fiol. proszku(HiB)
1 amp.-strzyk. zawiesiny
DTPa-IPV 0,5 ml
+ fiol. proszku(HiB)
+ igły
1 fiol. zawiesiny DTPa-IPV
0,5 ml + fiol. proszku(HiB)
10 amp.-strzyk. zawiesiny
DTPa-IPV 0,5 ml
+ fiol. proszku(HiB)
10 amp.-strzyk. zawiesiny
DTPa-IPV 0,5 ml
+ fiol. proszku(HiB)
+ igły
10 fiol. zawiesiny DTPaIPV 0,5 ml + fiol.
proszku(HiB)
25 amp.-strzyk. zawiesiny
DTPa-IPV 0,5 ml + fiol.
proszku(HiB)
25 amp.-strzyk. zawiesiny
DTPa-IPV 0,5 ml + fiol.
proszku(HiB) + igły
25 fiol. zawiesiny DTPaIPV 0,5 ml + fiol.
proszku(HiB)
Rp
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
8916
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
B
1 tuba 30 g
1 tuba 60 g
Rp
Rp
Infectopharm Arzneimittel
und Consilium GmbH
12813
Infectopharm Arzneimittel
und Consilium GmbH
D
1978
Herbapol Lublin S.A.
Herbapol Lublin S.A.
Oddział w Białymstoku
PL
PL
proszek i zawiesina
do sporządzania
zawiesiny do
wstrzykiwań
3727 Infectoscab 5% krem
Permetrinum
krem
3728 Infektoten fix
Mieszanka ziołowa
zioła do zaparzania
w saszetkach
50 mg/g
20 sasz. 2,3 g
30 sasz. 2,3 g
Strona 344 z 854
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
OTC Herbapol Lublin S.A.
OTC
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
3729 Inflexal V
3730 Influvac 2009/2010
Skład
Vaccinum influenzae
inactivatum ex corticis
antigeniis praeparatum
virosomale
Vaccinum influenzae
inactivatum ex corticis
antigeniis praeparatum
Postać
farmaceutyczna
Dawka
zawiesina do
wstrzykiwań
zawiesina do
wstrzykiwań
45 mcg
HA/0,5 ml
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
1 amp. - strzyk. 0,5 ml
10 amp. - strzyk. 0,5 ml
Rp
Rp
Berna Biotech Italia S.r.l.
12259
Berna Biotech Espana
S.A.
E
1 amp.-strzyk. 0,5 ml + 1
igła
1 amp.-strzyk. 0,5 ml bez
igły
10 amp.-strzyk. 0,5 ml bez
igieł
10 amp.-strzyk. 0,5 ml z
igłami
1 butelka 10 g
Rp
Solvay Biologicals B.V.
6473
Solvay Biologicals B.V.
NL
734
PL
969
Przedsiębiorstwo
Produkcji
FarmaceutycznoKosmetycznej
"PROFARM" Sp. z o.o.
R.P. Scherer
GmbH&Co.KG
Roche Polska Sp. z o.o.
Rp
Rp
Rp
3731 Inhalol
Preparat złożony
płyn do sporządzania
inhalacji parowej
3732 Inhalyptus forte
Eucalypti aetheroleum
Kapsułka miękka
200 mg
3733 Inhibace
Cilazaprilum
tabletki powlekane
0,5 mg
15 kaps.
30 kaps.
30 tabl.
3734 Inhibace
Cilazaprilum
tabletki powlekane
1 mg
30 tabl.
Rp
Roche Polska Sp. z o.o.
970
Roche Polska Sp. z o.o.
PL
3735 Inhibace
Cilazaprilum
tabletki powlekane
2,5 mg
28 tabl.
Rp
Roche Polska Sp. z o.o.
971
Roche Polska Sp. z o.o.
PL
3736 Inhibace
Cilazaprilum
tabletki powlekane
5 mg
28 tabl.
Rp
Roche Polska Sp. z o.o.
1311
Roche Polska Sp. z o.o.
PL
3737 Inhibace Plus
Cilazaprilum
+ Hydrochlorothiazidum
Cilazaprilum
tabletki powlekane
5 mg
+ 12,5 mg
1 mg
28 tabl.
98 tabl.
14 tabl.
20 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
56 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
100 tabl.
14 tabl.
20 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
56 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
100 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Roche Polska Sp. z o.o.
8207
Roche Polska Sp. z o.o.
PL
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
15417
Ivax Pharmaceuticals
s.r.o.
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
CZ
3738 Inhibestril
3739 Inhibestril
Cilazaprilum
tabletki powlekane
tabletki powlekane
2,5 mg
Strona 345 z 854
OTC Przedsiębiorstwo
Produkcji
FarmaceutycznoKosmetycznej
"PROFARM" Sp. z o.o.
OTC Europlant PhytoPharm
OTC Sp. z o.o.
Rp Roche Polska Sp. z o.o.
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
16180
15418
Ivax Pharmaceuticals
s.r.o.
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
D
PL
NL
H
F
GB
CZ
NL
H
F
GB
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
3740 Inhibestril
Skład
Cilazaprilum
Postać
farmaceutyczna
tabletki powlekane
Dawka
Wielkość opakowania
5 mg
3741 Inj. Adrenalini 0,1%
Adrenalinum
roztwór do
wstrzykiwań
1 mg/ml
3742 Injectio Glucosi 5% Baxter
Glucosum
roztwór do infuzji
50 mg/ml
14 tabl.
20 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
56 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
100 tabl.
10 amp. 1 ml
50 amp. 1 ml
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
Numer
pozwolenia
15419
1825
Wytwórca
Ivax Pharmaceuticals
s.r.o.
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Baxter Healthcare Ltd.
Baxter Healthcare S.A.
Baxter S.A.
Bieffe Medital S.p.A.
Bieffe Medital Sabinanigo
Kraj
wytwórcy
CZ
NL
H
F
GB
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Baxter Polska Sp. z o.o.
PL
11928
Baxter Polska Sp. z o.o.
1903
Baxter Manufacturing Sp.
z o.o.
PL
1 worek 50 ml
1 worek 100 ml
1 worek 150 ml
1 worek 250 ml
1 worek 500 ml
1 worek 1000 ml
(25 mg
1 poj. 250 ml
+ 4,5 mg)/ml 1 poj. 500 ml
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Rp
Rp
1 butelka 100 ml
1 butelka 250 ml
1 butelka 500 ml
1 poj. 250 ml
1 poj. 500 ml
10 amp. 10 ml
Lz
Lz
Lz
Rp
Rp
Rp
Baxter Polska Sp. z o.o.
1904
Baxter Manufacturing Sp.
z o.o.
PL
Baxter Polska Sp. z o.o.
1902
PL
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
445
Baxter Manufacturing Sp.
z o.o.
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
10 amp. 10 ml
50 amp. 10 ml
50 amp. 5 ml
100 amp. 10 ml
100 amp. 5 ml
1 butelka 250 ml
1 butelka 500 ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Lz
Lz
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
2484
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
Baxter Polska Sp. z o.o.
1912
Baxter Manufacturing Sp.
z o.o.
PL
10 tabl.
20 tabl.
30 tabl. w blistrach
30 tabl. w pojemniku
40 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Walmark a.s.
15641
Walmark a.s.
CZ
Pfizer Europe MA EEIG
12290
NPIL Pharmaceuticals
(UK) Ltd.
Pfizer PGM
GB
3743 Injectio Glucosi 5% et Natrii Glucosum
+ Natrii chloridum
chlorati 0,9% 1:1 Baxter
roztwór do infuzji
3744 Injectio Glucosi 5% et Natrii Glucosum
+ Natrii chloridum
chlorati 0,9% 2:1 Baxter
roztwór do infuzji
(33,3 mg
+ 3 mg)/ml
3745 Injectio Glucosi 20% Baxter Glucosum
roztwór do infuzji
200 mg/ml
3746 Inj. Magnesii Sulfurici 20%
Polpharma
Magnesii sulfas
roztwór do
wstrzykiwań
200 mg/ml
3747 Injectio Natrii chlorati
isotonica Polpharma
Natrii chloridum
roztwór do
wstrzykiwań
9 mg/ml
3748 Injectio Solutionis Ringeri
baxter
Natrii chloridum
+ Kalii chloridum
+ Calcii chloridum
hexahydricum
roztwór do infuzji
(8,6 mg
+ 0,3 mg
+ 0,48 mg)
/ml
3749 Insom
Zolpidemi tartras
tabletki musujące
10 mg
3750 Inspra
Eplerenonum
tabletki powlekane
25 mg
Strona 346 z 854
GB
IRL
B
I
E
PL
F
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
3751 Inspra
Eplerenonum
tabletki powlekane
50 mg
20 tabl.
30 tabl.
Rp
Rp
Pfizer Europe MA EEIG
12291
3752 Insulinum Lente WO-S alto
depuratum TZF
Insulini cum zinco
suspensio composita
zawiesina do
wstrzykiwań
80 j.m./ml
1 fiol. 10 ml
Rp
3398
3753 Insulinum Maxirapid WO-S
alto depuratum TZF
Insulini injectio neutralis
roztwór do
wstrzykiwań
80 j.m./ml
1 fiol. 10 ml
Rp
3754 Insulinum Solutio Neutralis Insulini injectio neutralis
WO-S alto depuratum TZF
roztwór do
wstrzykiwań
80 j.m./ml
1 fiol. 10 ml
Rp
3755 Intal
Natrii cromoglicas
proszek do inhalacji 20 mg
w kapsułkach
twardych
30 kaps.
Rp
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Rhône-Poulenc Rorer
Fisons Ltd.
3756 Intractum Crataegi
Crataegi inflorescentiae
intractum
Hippocastani intractum
płyn doustny
1 butelka 100 ml
płyn doustny
3757 Intractum Hippocastani
PhytoPharm
3758 Intractum Hyperici
3759 Intractum Melissae
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
GB
1715
NPIL Pharmaceuticals
(UK) Ltd.
Pfizer PGM
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
ITC Farma S.r.l.
OTC Phytopharm Klęka S.A.
1091
Phytopharm Klęka S.A.
PL
2,34 g/2,5 ml 1 butelka 100 ml
OTC Phytopharm Klęka S.A.
469
Phytopharm Klęka S.A.
PL
Hyperici herbae intractum płyn doustny
1 butelka 100 ml
OTC Phytopharm Klęka S.A.
470
Phytopharm Klęka S.A.
PL
Melissae herbae intractum płyn doustny
4,575 g/5 ml 1 butelka 100 ml
OTC Phytopharm Klęka S.A.
471
Phytopharm Klęka S.A.
PL
OTC Phytopharm Klęka S.A.
473
Phytopharm Klęka S.A.
PL
Biotest Pharma GmbH
528
Biotest Pharma GmbH
D
Fresenius Kabi AB
6989
Fresenius Kabi AB
Fresenius Kabi Austria
GmbH
S
A
Fresenius Kabi AB
2719
Fresenius Kabi AB
Fresenius Kabi Austria
GmbH
S
A
Fresenius Kabi AB
6990
Fresenius Kabi AB
Fresenius Kabi Austria
GmbH
S
A
3760 Intractum Visci PhytoPharm Visci herbae intractum
płyn doustny
3761 Intraglobin F
Immunoglobulinum
humanum normale ad
usum intravenosum
roztwór do infuzji
2,313 g
/2,5 ml
50 mg/ml
3762 Intralipid 10%
Soiae oleum raffinatum
emulsja do infuzji
100 mg/ml
3763 Intralipid 20%
Soiae oleum raffinatum
emulsja do infuzji
200 mg/ml
3764 Intralipid 30%
Soiae oleum raffinatum
emulsja do infuzji
300 mg/ml
1 butelka 100 ml
1 amp. 10 ml
1 amp. 20 ml
1 fiol. 50 ml
1 fiol. 100 ml
1 fiol. 200 ml
1 butelka 100 ml
1 butelka 500 ml
1 worek 100 ml
1 worek 500 ml
1 butelka 100 ml
1 butelka 250 ml
1 butelka 500 ml
1 worek 100 ml
1 worek 250 ml
1 worek 500 ml
1 butelka 250 ml
1 butelka 333 ml
1 butelka 500 ml
1 butelka 1000 ml
1 worek 250 ml
1 worek 333 ml
Strona 347 z 854
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
2922
2923
F
PL
PL
PL
I
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
3765 Intratect
Immunoglobulinum
humanum normale ad
usum intravenosum
roztwór do infuzji
dożylnej
3766 Iodum
Preparat homeopatyczny
granulki
Dawka
Wielkość opakowania
50 mg/ml
1 fiol. 20 ml
1 fiol. 50 ml
1 fiol. 100 ml
1 fiol. 200 ml
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
3767 Iomeron 150
Iomeprolum
roztwór do
wstrzykiwań
roztwór do
wstrzykiwań
3768 Iomeron 200
Iomeprolum
3769 Iomeron 250
Iomeprolum
roztwór do
wstrzykiwań
3770 Iomeron 300
Iomeprolum
roztwór do
wstrzykiwań
3771 Iomeron 350
Iomeprolum
roztwór do
wstrzykiwań
3772 Iomeron 400
Iomeprolum
roztwór do
wstrzykiwań
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
150 mg
1 butelka 50 ml
jodu/ml
1 butelka 100 ml
200 mg
1 butelka 50 ml
jodu/ml
1 butelka 100 ml
1 butelka 150 ml
1 butelka 200 ml
250 mg
1 butelka 50 ml
jodu/ml
1 butelka 100 ml
1 butelka 150 ml
1 butelka 200 ml
300 mg
1 amp. 20 ml
jodu/ml
1 butelka 50 ml
1 butelka 100 ml
1 butelka 150 ml
1 butelka 200 ml
1 butelka 500 ml
1 fiol. 20 ml
350 mg
1 amp. 20 ml
jodu/ml
1 butelka 50 ml
1 butelka 100 ml
1 butelka 150 ml
1 butelka 200 ml
1 butelka 250 ml
1 butelka 500 ml
1 fiol. 20 ml
400 mg
1 butelka 50 ml
jodu/ml
1 butelka 100 ml
1 butelka 150 ml
1 butelka 200 ml
1 butelka 250 ml
1 butelka 500 ml
Strona 348 z 854
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Rp Biotest Pharma GmbH
Rp
Rp
Rp
OTC Boiron S.A.
(4CH15CH)
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
12115
Biotest Pharma GmbH
D
19221
Boiron S.A.
F
Bracco-ALTANA Pharma
GmbH
Bracco-ALTANA Pharma
GmbH
7582
Patheon Italia S.p.A.
I
7583
Patheon Italia S.p.A.
I
Bracco-ALTANA Pharma
GmbH
7584
Patheon Italia S.p.A.
I
Bracco-ALTANA Pharma
GmbH
7585
Patheon Italia S.p.A.
I
Bracco-ALTANA Pharma
GmbH
7586
Patheon Italia S.p.A.
I
Bracco-ALTANA Pharma
GmbH
7587
Patheon Italia S.p.A.
I
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
3773 Iopamigita
Iopamidolum
roztwór do
wstrzykiwań i infuzji
300 mg
jodu/ml
10 fiol. 20 ml
10 fiol. 50 ml
10 fiol. 75 ml
10 fiol. 100 ml
10 fiol. 200 ml
20 fiol. 200 ml
30 fiol. 20 ml
30 fiol. 50 ml
30 fiol. 75 ml
30 fiol. 100 ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Insight Agents GmbH
16279
Solupharm GmbH
D
3774 Iopamigita
Iopamidolum
roztwór do
wstrzykiwań i infuzji
370 mg
jodu/ml
10 fiol. 20 ml
10 fiol. 50 ml
10 fiol. 75 ml
10 fiol. 100 ml
10 fiol. 200 ml
20 fiol. 200 ml
30 fiol. 20 ml
30 fiol. 50 ml
30 fiol. 75 ml
30 fiol. 100 ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Insight Agents GmbH
16280
Solupharm GmbH
D
3775 Ipeca
Preparat homeopatyczny
granulki
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
19260
Boiron S.A.
F
SPA Societa Prodotti
Antibiotici S.p.A.
7557
Montefarmaco S.p.A.
I
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Sandoz GmbH
2828
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
3776 Ipertrofan 40
Mepartricinum
tabletki powlekane
40 mg
3777 Iporel
Clonidini hydrochloridum
tabletki
0,075 mg
3778 IPP 20
Pantoprazolum
tabletki dojelitowe
20 mg
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
10 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
14 tabl. (2 x 7)
14 tabl. w pojemniku
28 tabl. (4 x 7)
28 tabl. w pojemniku
56 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Strona 349 z 854
14294
PL
PL
SLO
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
3779 IPP 40
Pantoprazolum
tabletki dojelitowe
40 mg
3780 Ipramol Steri-Neb
Ipratropii bromidum
+ Salbutamolum
roztwór do
nebulizacji
3781 Ipres long 1,5
Indapamidum
3782 Irbesartan Accord
Irbesartanum
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
tabletki powlekane
(0,5 mg
+ 2,5 mg)
/2,5 ml
1,5 mg
3783 Irbesartan Accord
Irbesartanum
tabletki powlekane
150 mg
3784 Irbesartan Accord
Irbesartanum
tabletki powlekane
300 mg
3785 Irbesartan Farmaprojects
Irbesartanum
tabletki powlekane
75 mg
3786 Irbesartan Farmaprojects
Irbesartanum
tabletki powlekane
150 mg
75 mg
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
14 tabl.
14 tabl. (2 x 7)
28 tabl.
28 tabl. (4 x 7)
56 tabl.
20 amp. 2,5 ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Sandoz GmbH
14219
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
Sandoz S.R.L.
PL
SLO
D
RO
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
14507
Ivax Pharmaceuticals UK
GB
30 tabl.
Rp
VEDIM Sp. z o.o.
11079
Nycomed Pharma Sp. z
o.o.
PL
8 tabl.
14 tabl.
28 tabl.
56 tabl.
64 tabl.
98 tabl.
8 tabl.
14 tabl.
28 tabl.
56 tabl.
64 tabl.
98 tabl.
8 tabl.
14 tabl.
28 tabl.
56 tabl.
64 tabl.
98 tabl.
14 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
56 tabl. (4 x 14)
56 tabl. (56 x 1)
84 tabl.
90 tabl.
98 tabl.
14 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
56 tabl. (4 x 14)
56 tabl. (56 x 1)
84 tabl.
90 tabl.
98 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Accord healthcare Ltd.
16347
Accord healthcare Ltd.
Cemelog BRS KFT
GB
H
Accord healthcare Ltd.
16348
Accord healthcare Ltd.
Cemelog BRS KFT
GB
H
Accord healthcare Ltd.
16349
Accord healthcare Ltd.
Cemelog BRS KFT
GB
H
Farma-Projects S.A.
16398
Sofarimex Industria
Quimica e Farmaceutica,
Lda
P
Farma-Projects S.A.
16399
Sofarimex Industria
Quimica e Farmaceutica,
Lda
P
Strona 350 z 854
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
3787 Irbesartan Farmaprojects
Irbesartanum
tabletki powlekane
300 mg
3788 Irbesartan Miklich
Irbesartanum
tabletki powlekane
75 mg
3789 Irbesartan Miklich
Irbesartanum
tabletki powlekane
150 mg
3790 Irbesartan Miklich
Irbesartanum
tabletki powlekane
300 mg
3791 Irbesartan Sandoz
Irbesartanum
tabletki powlekane
75 mg
3792 Irbesartan Sandoz
Irbesartanum
tabletki powlekane
3793 Irbesartan Sandoz
Irbesartanum
tabletki powlekane
3794 Iricam
3795 irinotecan Accord
3796 Irinotecan BMM Pharma
3797 Irinotecan Hospira
3798 Irinotecan Kabi
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
14 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
56 tabl. (4 x 14)
56 tabl. (56 x 1)
84 tabl.
90 tabl.
98 tabl.
28 tabl.
56 tabl.
28 tabl.
56 tabl.
28 tabl.
56 tabl.
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
30 tabl.
60 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Farma-Projects S.A.
16400
Sofarimex Industria
Quimica e Farmaceutica,
Lda
Miklich Laboratorios S.L.
15299
Krka d.d., Novo mesto
SLO
Miklich Laboratorios S.L.
15300
Krka d.d., Novo mesto
SLO
Miklich Laboratorios S.L.
15301
Krka d.d., Novo mesto
SLO
Sandoz GmbH
16070
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
D
150 mg
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
30 tabl.
60 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Sandoz GmbH
16071
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
D
300 mg
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
30 tabl.
60 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Sandoz GmbH
16072
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
D
Irinotecani hydrochloridum koncentrat do
trihydricum
sporządzania
roztworu do infuzji
20 mg/ml
1 fiol. 2 ml
1 fiol. 5 ml
1 fiol. 15 ml
Lz
Lz
Lz
US Pharmacia Sp. z o.o.
16119
Haupt Pharma
Wolfratshausen GmbH
hameln rds a.s.
D
SK
Irinotecani hydrochloridum koncentrat do
trihydricum
sporządzania
roztworu do infuzji
Irinotecani hydrochloridum koncentrat do
trihydricum
sporządzania
roztworu do infuzji
Irinotecanum
koncentrat do
sporządzania
roztworu do infuzji
20 mg/ml
1 fiol. 2 ml
1 fiol. 5 ml
Rp
Rp
Accord healthcare Ltd.
16093
Accord healthcare Ltd.
Cemelog BRS Ltd.
GB
H
20 mg/ml
1 fiol. 2 ml
1 fiol. 5 ml
Rp
Rp
BMM Pharma AB
14932
S
NL
20 mg/ml
1 fiol. 2 ml
1 fiol. 5 ml
1 fiol. 25 ml
Lz
Lz
Lz
Hospira UK Ltd.
11132
BMM Pharma AB
Basic Pharma
Manufacturing B.V.
Hospira UK Ltd.
SVUS Pharma a.s.
Irinotecani hydrochloridum koncentrat do
trihydricum
sporządzania
roztworu do infuzji
20 mg/ml
1 fiol. 2 ml
1 fiol. 5 ml
Rp
Rp
Fresenius Kabi Oncology
Plc
15869
Strona 351 z 854
Cemelog-BRS
Fresenius Kabi Oncology
Plc
P
GB
CZ
H
GB
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
3799 Irinotecan Polpharma
Irinotecani hydrochloridum koncentrat do
trihydricum
sporządzania
roztworu do infuzji
20 mg/ml
1 fiol. 2 ml
1 fiol. 5 ml
Lz
Lz
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
16340
Cemelog BRS KFT
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
H
PL
3800 Irinotecan Stada
Irinotecani hydrochloridum koncentrat do
trihydricum
sporządzania
roztworu do infuzji
Irinotecani hydrochloridum koncentrat do
trihydricum
sporządzania
roztworu do infuzji
20 mg/ml
1 fiol. 2 ml
1 fiol. 5 ml
Lz
Lz
STADA Arzneimittel AG
16341
cell pharm GmbH
D
20 mg/ml
14697
Ivax Pharmaceuticals,
s.r.o.
Pharmachemie B.V.
CZ
20 mg/ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Lz
Lz
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
Irinotecani hydrochloridum koncentrat do
trihydricum
sporządzania
roztworu do infuzji
Irinotecani hydrochloridum koncentrat do
trihydricum
sporządzania
roztworu do infuzji
Irinotecani hydrochloridum koncentrat do
trihydricum
sporządzania
roztworu do infuzji
Preparat homeopatyczny granulki
1 fiol. 2 ml
1 fiol. 5 ml
1 fiol. 25 ml
5 fiol. 25 ml
1 fiol. 2 ml
1 fiol. 5 ml
Vipharm S.A.
16249
VIPHARM S.A.
PL
20 mg/ml
1 fiol. 2 ml
1 fiol. 5 ml
Rp
Rp
Actavis Group hf.
14363
DK
RO
20 mg/ml
1 fiol. 2 ml
1 fiol. 5 ml
Lz
Lz
ICN Polfa Rzeszów S.A.
16258
Actavis Nordic A/S
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Cancernova GmbH Onkologische Arzneimittel
3801 Irinotecan Teva
3802 Irinotecan Vipharm
3803 Irinotesin
3804 Irinoxin
3805 Iris Versicolor
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
3806 Irkartaban
Irbesartanum
tabletki powlekane
3807 Irkartaban
Irbesartanum
tabletki powlekane
3808 Irkartaban
Irbesartanum
tabletki powlekane
3809 Irpax
tert-Butylamini
perindoprilum
tabletki
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
75 mg
28 tabl. (2 x 14)
30 tabl. (3 x 10)
56 tabl. (4 x 14)
150 mg
28 tabl. (2 x 14)
30 tabl. (3 x 10)
56 tabl. (4 x 14)
300 mg
28 tabl. (2 x 14)
30 tabl. (3 x 10)
56 tabl. (4 x 14)
4 mg
30 tabl.
Strona 352 z 854
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
NL
D
19343
Boiron S.A.
F
Actavis Group PTC ehf.
16290
Actavis hf.
IS
Actavis Group PTC ehf.
16291
Actavis hf.
IS
Actavis Group PTC ehf.
16292
Actavis hf.
IS
ANPHARM
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Spółka
Akcyjna
9279
ANPHARM
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Spółka
Akcyjna
PL
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
3810 Irtucalan
Irbesartanum
tabletki powlekane
75 mg
3811 Irtucalan
Irbesartanum
tabletki powlekane
150 mg
3812 Irtucalan
Irbesartanum
tabletki powlekane
300 mg
3813 Iruxol Mono
Collagenasum
maść
1,2 j.m./g
Wielkość opakowania
14 tabl. (1 x 14)
14 tabl. (2 x 7)
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
30 tabl. (3 x 10)
30 tabl. w pojemniku
56 tabl. (4 x 14)
56 tabl. (8 x 7)
60 tabl.
84 tabl. (12 x 7)
84 tabl. (6 x 14)
90 tabl.
98 tabl. (14 x 7)
98 tabl. (7 x 14)
250 tabl.
14 tabl. (1 x 14)
14 tabl. (2 x 7)
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
30 tabl. (3 x 10)
30 tabl. w pojemniku
56 tabl. (4 x 14)
56 tabl. (8 x 7)
60 tabl.
84 tabl. (12 x 7)
84 tabl. (6 x 14)
90 tabl.
98 tabl. (14 x 7)
98 tabl. (7 x 14)
250 tabl.
14 tabl. (1 x 14)
14 tabl. (2 x 7)
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
30 tabl. (3 x 10)
30 tabl. w pojemniku
56 tabl. (4 x 14)
56 tabl. (8 x 7)
60 tabl.
84 tabl. (12 x 7)
84 tabl. (6 x 14)
90 tabl.
98 tabl. (14 x 7)
98 tabl. (7 x 14)
250 tabl.
1 tuba 20 g
1 tuba 30 g
Strona 353 z 854
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Medis ehf.
16266
Actavis hf.
IS
Medis ehf.
16267
Actavis hf.
IS
Medis ehf.
16268
Actavis hf.
IS
Knoll AG
D
TJ Smith & Nephew Ltd.
154
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
3814 Iscador M
Preparat homeopatyczny
3815 Iscador P
Preparat homeopatyczny
3816 Iscador Qu
Preparat homeopatyczny
3817 Ismigen
Preparat złożony
roztwór do
wstrzykiwań
roztwór do
wstrzykiwań
roztwór do
wstrzykiwań
tabletki podjęzykowe
3818 Isomil
Preparat złożony
proszek
2163 kJ
/100 g
3819 Isomil 2
Preparat złożony
proszek
3820 Isoprinosine
Inosinum pranobexum
tabletki
2026 kJ
/100 g
0,5 g
3821 Isoptin
Verapamilum
Wielkość opakowania
D
7 amp. 1 ml
Rp
Weleda AG
IL-1362/LNH Weleda AG
D
7 amp. 1 ml
Rp
Weleda AG
IL-1361/LNH Weleda AG
D
30 tabl.
Rp
ISTITUTO PIRRI S.r.I.
15581
Bruschettini S.r.I.
1 puszka 125 g
1 puszka 400 g
1 puszka 900 g
1 puszka 400 g
1 puszka 900 g
10 tabl.
20 tabl.
50 tabl.
5 amp. 2 ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Abbott Laboratories
Poland Sp. z o.o.
6604
Abbott Laboratories B.V.
NL
Abbott Laboratories
Poland Sp. z o.o.
Ewopharma International
spol. s.r.o.
8364
Abbott Laboratories B.V.
NL
2808
P
1007
40 tabl.
50 tabl.
40 tabl.
100 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Abbott Laboratories
Poland Sp. z o.o.
Abbott Laboratories
Poland Sp. z o.o.
Abbott Laboratories
Poland Sp. z o. o.
1005
Lusomedicamenta Sociedade Tecnica
Farmaceutica S.A.
Ebewe Pharma GmbH
Nfg. KG
Abbott GmbH & Co.KG
D
127
Abbott GmbH & Co.KG
D
180 mg
30 tabl.
60 tabl.
Rp
Rp
Abbott Laboratories
Poland Sp. z o.o.
16043
Abbott GmbH & Co.KG
D
240 mg
20 tabl.
40 tabl.
Rp
Rp
Abbott Laboratories
Poland Sp. z o. o.
1006
Abbott GmbH & Co.KG
D
20 mg
30 tabl.
100 tabl.
1 op. 30 g
Rp
Rp
Rp
Vitabalans Oy
14441
Vitabalans Oy
FIN
7614
Rp
1 tuba 6 g
1 tuba 25 g
1 tuba 30 g
1 tuba 40 g
1 tuba 50 g
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Stiefel Laboratories
(Ireland) Ltd.
Stiefel Laboratories
(Ireland) Ltd.
Stiefel Laboratories
(Ireland) Ltd.
IRL
1 tuba 30 g
Stiefel Laboratories (UK)
Ltd.
Stiefel Laboratories (UK)
Ltd.
Stiefel Laboratories (UK)
Ltd.
Herba Studio Mścisz i
Wspólnicy Spółka Jawna
PL
Verapamilum
120 mg
3826 Isosor
tabletki powlekane o
przedłużonym
uwalnianiu
Verapamili hydrochloridum tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
Verapamili hydrochloridum tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
Isosorbidi mononitras
tabletki
3827 Isotrex
Isotretinoinum
żel
500 mcg/g
3828 Isotrexin
Erythromycinum +
Isotretinoinum
Isotretinoinum
żel
(20 mg
+ 0,5 mg)/g
0,5 mg/g
(0,05%)
Plantaginis ovatae
seminis tegumentum
zioła do zaparzania
3830 Ispagul
Kraj
wytwórcy
IL-1363/LNH Weleda AG
3823 Isoptin SR
krem
Wytwórca
Weleda AG
3822 Isoptin 80
3829 Isotrexol
Numer
pozwolenia
Rp
2,5 mg/ml
3825 Isoptin SR-E 240
Podmiot
odpowiedzialny
7 amp. 1 ml
roztwór do
wstrzykiwań
Verapamili hydrochloridum tabletki powlekane
3824 Isoptin SR 180
Kat.
dost.
80 mg
1 pojemnik 100 g
1 torebka 100 g
20 torebek 4g
Strona 354 z 854
OTC Herba Studio, Mścisz i
OTC wspólnicy spółka jawna
OTC
8767
10955
9051
I
A
IRL
IRL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
3831 ItraGen
Skład
Itraconazolum
Postać
farmaceutyczna
kapsułki twarde
Dawka
100 mg
3832 Ivelip 20%
Soiae oleum raffinatum
emulsja do infuzji
200 mg/ml
3833 Ixel 25
Milnaciprani
hydrochloridum
kapsułki
25 mg
3834 Ixel 50
Milnaciprani
hydrochloridum
kapsułki
50 mg
3835 Izepox
Indapamidum
3836 Izotek 10 mg
Isotretinoinum
tabletki o
1,5 mg
przedłużonym
uwalnianiu
kapsułka elastyczna 10 mg
3837 Izotek 20 mg
Isotretinoinum
kapsułki elastyczne
20 mg
3838 Izotziaja
Isotretinoinum
żel
0,5 mg/g
3839 Jactigen
Topiramatum
tabletki powlekane
3840 Jactigen
Topiramatum
3841 Jactigen
Wielkość opakowania
4 kaps.
28 kaps.
56 kaps.
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
Generics [UK] Ltd.
Numer
pozwolenia
12330
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Generics [UK] Ltd.
McDermott Laboratories
t/a Gerard Laboratories
Merck Genericos SL
Merck KGaA
Mylan BV
Baxter S.A.
GB
IRL
F
RO
E
D
NL
B
1 worek 100 ml
1 worek 250 ml
1 worek 500 ml
1 worek 1000 ml
14 kaps.
28 kaps.
56 kaps.
112 kaps.
14 kaps.
28 kaps.
56 kaps.
112 kaps.
30 tabl.
Lz
Lz
Lz
Lz
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Baxter Polska Sp. z o.o.
7629
Pierre Fabre Medicament
4984
Pierre Fabre Medicament
4985
Ozone Laboratories B.V.
16080
Pierre Fabre Medicament
Production
Establissement
Progipharm
Pierre Fabre Medicament
Production
Establissement
Progipharm
Ozone Laboratories SRL
10 kaps.
30 kaps.
10 kaps.
30 kaps.
1 op. 20 g
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
12350
Pharmathen S.A.
GR
12349
Pharmathen S.A.
GR
11145
28 tabl.
30 tabl.
Rp
Rp
tabletki powlekane
50 mg
28 tabl.
30 tabl.
Rp
Rp
Generics [UK] Ltd.
14099
Topiramatum
tabletki powlekane
100 mg
28 tabl.
30 tabl.
Rp
Rp
Generics [UK] Ltd.
14100
3842 Jactigen
Topiramatum
tabletki powlekane
200 mg
28 tabl.
30 tabl.
Rp
Rp
Generics [UK] Ltd.
14101
3843 Jarvis 37,5 mg
Venlafaxinum
kapsułki o
przedłużonym
uwalnianiu, twarde
37,5 mg
20 kaps.
28 kaps.
30 kaps.
50 kaps.
98 kaps.
100 kaps.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Gedeon Richter Ltd.
14153
Ziaja Ltd. Zakład
Produkcji Leków Sp. z
o.o. Zakład Nr 2
Generics [UK] Ltd.
McDermott Laboratories
t/a Gerard Laboratories
Generics [UK] Ltd.
McDermott Laboratories
t/a Gerard Laboratories
Generics [UK] Ltd.
McDermott Laboratories
t/a Gerard Laboratories
Generics [UK] Ltd.
McDermott Laboratories
t/a Gerard Laboratories
Farma-APS Produtos
Farmaceuticos S.A.
Gedeon Richter Plc
Gedeon Richter Romania
S.A.
PL
25 mg
Blau Farma Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa
Blau Farma Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa
Ziaja Ltd., Zakład
Produkcji Leków Sp. z
o.o.
Generics [UK] Ltd.
Strona 355 z 854
14098
F
GB
IRL
GB
IRL
GB
IRL
GB
IRL
P
H
RO
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
3844 Jarvis 75 mg
3845 Jarvis 150 mg
Skład
Venlafaxinum
Venlafaxinum
Postać
farmaceutyczna
Dawka
kapsułki o
przedłużonym
uwalnianiu, twarde
75 mg
kapsułki o
przedłużonym
uwalnianiu, twarde
150 mg
Wielkość opakowania
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Lz
Gedeon Richter Ltd.
Ethinylestradiolum
+ Dienogestum
tabletki powlekane
0,03 mg
+ 2 mg
3847 Jodek sodu Na 131I do
wstrzykiwań
Natrii iodidum (131I)
roztwór do
wstrzykiwań
37-740
Mbq/ml
3848 Jodek sodu Na 131I Polatom, Natrii iodidum (131I)
kapsułki do diagnostyki
kapsułki twarde
do 37 MBq
1 fiol.
3849 Jodek sodu, Na 131I
POLATOM do terapii
Natrii Iodidum (131I)
kapsułki twarde
37 MBq5500 MBq
1 fiol.
3850 Jodi Gel 10%
Povidonum iodinatum
żel
100 mg/g
1 butelka 1000 ml
1 tuba 10 ml
3851 Jodid 100
Kalii iodidum
tabletki
3852 Jodid 200
Kalii iodidum
tabletki
3853 Jodox
Iodum
tabletki
3854 Jodthyrox
Levothyroxinum natricum
+ Kalii iodidum
tabletki
100 mcg jodu 50 tabl.
100 tabl.
200 mcg jodu 50 tabl.
100 tabl.
262 mg
25 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
100 mcg
50 tabl.
+ 130,8 mcg 100 tabl.
3855 Jodyna
Iodi solutio spirituosa
roztwór na skórę
3856 Jonosteril Basic
z glukozą
3857 Jovadolin
Preparat złożony
roztwór do infuzji
Irinotecani hydrochloridum koncentrat do
trihydricum
sporządzania
roztworu do infuzji
20 mg/ml
Podmiot
odpowiedzialny
20 kaps.
28 kaps.
30 kaps.
50 kaps.
98 kaps.
100 kaps.
20 kaps.
28 kaps.
30 kaps.
50 kaps.
98 kaps.
100 kaps.
21 tabl.
42 tabl.
63 tabl.
1 fiol.
3846 Jeanine
3%
Kat.
dost.
1 op. 10 g
1 op. 800 g
1 op. 500 ml
1 fiol. 2 ml
1 fiol. 5 ml
Strona 356 z 854
Gedeon Richter Ltd.
Numer
pozwolenia
14142
14154
Wytwórca
Farma-APS Produtos
Farmaceuticos S.A.
Gedeon Richter Plc
Gedeon Richter Plc
S.C. Gedeon Richter
Romania S.A
Farma-APS Produtos
Farmaceuticos S.A.
Gedeon Richter Plc
S.C. Gedeon Richter
Romania S.A
Kraj
wytwórcy
P
H
RO
P
H
RO
Bayer Schering Pharma
AG
10180
Jenapharm GmbH &
Co.KG
D
Instytut Energii Atomowej
POLATOM
3271
Instytut Energii Atomowej
POLATOM
PL
Lz
Instytut Energii Atomowej
19004
Instytut Energii Atomowej
POLATOM
PL
Lz
Instytut Energii Atomowej
3266
Instytut Energii Atomowej
POLATOM
PL
OTC Grzegorz Nowakowski
OTC Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej "GEMI"
9854
Grzegorz Nowakowski
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej "GEMI"
PL
Merck KGaA
767
Merck KGaA
768
Berlin-Chemie AG
7305
Merck KGaA
Merck KGaA & Co.
Merck KGaA
Merck KGaA & Co.
Berlin-Chemie AG
D
A
D
A
D
Merck KGaA
3756
Merck KGaA
D
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
OTC Farmina Sp. z o.o.
OTC
Lz Fresenius Kabi
Deutschland GmbH
Lz Gedeon Richter Plc
Lz
IL-4842/ChF Farmina Sp. z o.o.
10765
16274
Fresenius Kabi
Deutschland GmbH
Gedeon Richter Plc
PL
D
H
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
3858 Jumex
Selegilinum
tabletki
5 mg
50 tabl.
Rp
3859 Juverital
Risedronatum natricum
tabletki powlekane
5 mg
28 tabl.
3860 Juverital
Risedronatum natricum
tabletki powlekane
35 mg
4 tabl.
3861 Juvit C
Acidum ascorbicum
krople doustne
100 mg/ml
1 butelka 40 ml
3862 Juvit D3
Colecalciferolum
krople doustne,
roztwór
20 000
j.m./ml
1 butelka 10 ml
3863 Juvit Multi
Preparat złożony
krople doustne,
roztwór
1 butelka 10 ml
3864 Kabiven
Preparat złożony
emulsja do infuzji
3865 Kabiven Peripheral
Preparat odżywczy
emulsja do infuzji
1 poj. 1026 ml
1 poj. 1026 ml
1 poj. 1540 ml
1 poj. 1540 ml
1 poj. 2053 ml
1 poj. 2053 ml
1 poj. 2566 ml
1 poj. 2566 ml
1 poj. 1440 ml (885 ml
+ 300 ml + 255 ml)
1 poj. 1440 ml (885 ml
+ 300 ml + 255 ml)
1 poj. 1920 ml ( 1180 ml
+ 400 ml + 340 ml)
1 poj. 1920 ml (1180 ml
+ 400 ml + 340 ml)
1 poj. 2400 ml (1475 ml
+ 500 ml + 425 ml)
1 poj. 2400 ml (1475 ml
+ 500 ml + 425 ml)
3866 Kalcytriol IF
Calcitriolum
kapsułki miękkie
0,25 mcg
30 kaps.
100 kaps.
Strona 357 z 854
Podmiot
odpowiedzialny
Rp
Chinoin Pharmaceutical
and Chemical Works
Private Co. Ltd.
Ozone Laboratories B.V.
Rp
Ozone Laboratories B.V.
OTC Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Rp Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
OTC Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Lz Fresenius Kabi AB
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz Fresenius Kabi AB
Numer
pozwolenia
1607
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
15203
Chinoin Pharmaceutical
and Chemical Works
Private Co. Ltd.
Pharmaten S.A.
GR
15204
Pharmaten S.A.
GR
4322
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Fresenius Kabi AB
Fresenius Kabi Austria
GmbH
PL
9290
Fresenius Kabi AB
Fresenius Kabi Austria
GmbH
S
A
8450
INSTYTUT
FARMACEUTYCZNY
PL
10478
9872
9052
Lz
H
PL
PL
S
A
Lz
Lz
Lz
Lz
Rp
Rp
Instytut Farmaceutyczny
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
3867 Kalcytriol IF
Calcitriolum
kapsułki miękkie
0,5 mcg
3868 Kaldyum
Kalii chloridum
600 mg K+
3869 Kalipoz prolongatum
Kalii chloridum
3870 Kalium Arsenicosum
Preparat homeopatyczny
kapsułki o
przedłużonym
uwalnianiu, twarde
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
granulki
391 mg K+
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
30 kaps. w blistrze
30 kaps. w pojemniku
30 kaps. w słoiku
100 kaps. w blistrach
100 kaps. w pojemniku
100 kaps. w słoiku
50 kaps.
100 kaps.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Instytut Farmaceutyczny
8451
INSTYTUT
FARMACEUTYCZNY
PL
Egis Pharmaceuticals Plc
8221
Egis Pharmaceuticals Plc
H
30 tabl. w blistrach
60 tabl.
Rp
Rp
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
2575
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
PL
19214
Boiron S.A.
F
19165
Boiron S.A.
F
19363
Boiron S.A.
F
Wielkość opakowania
6CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 6CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
3871 Kalium Bichromicum
Preparat homeopatyczny
granulki
6CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
6CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 6CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
3872 Kalium Bromatum
Preparat homeopatyczny
granulki
6CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
Strona 358 z 854
OTC Boiron S.A.
(6CH15CH)
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Boiron S.A.
(6CH15CH)
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
3873 Kalium Carbonicum
Skład
Preparat homeopatyczny
Postać
farmaceutyczna
granulki
Dawka
Wielkość opakowania
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
3874 Kalium chloratum WZF 15% Kalii chloridum
koncentrat do
sporządzania
roztworu do infuzji
granulat musujący
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
150 mg/ml
10 fiol. 20 ml
50 amp. 10 ml
Kat.
dost.
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Lz
Lz
Rp
granulat musujący
782 mg K+/3 20 sasz. 3 g
g
Rp
Kalii gluconas
syrop
312 mg/ml
1 butelka 150 ml
Rp
Sulfogaiacolum
tabletki
500 mg
10 tabl.
3879 Kalium hypermanganicum
Galena
Kalii permanganas
tabletki
100 mg
30 tabl.
3880 Kalium Iodatum
Preparat homeopatyczny
granulki
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
Kalii chloridum + Kalii
hydrocarbonas
3876 Kalium effervescens
bezcukrowy
Kalii citras + Kalii
hydrocarbonas
3877 Kalium gluconicum
Polfarmex
3878 Kalium
guajacolosulfonicum
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
Strona 359 z 854
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
19199
Boiron S.A.
F
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
2435
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
PL
Przedsiębiorstwo
FarmaceutycznoChemiczne "Synteza" Sp.
z o.o.
Polfarmex S.A.
2693
Przedsiębiorstwo
FarmaceutycznoChemiczne "Synteza" Sp.
z o.o.
Polfarmex S.A.
PL
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
782 mg K+/5 12 sasz. 5 g
g
3875 Kalium effervescens
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
"GALENA"
OTC Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
"GALENA"
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
1486
1445
1544
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
"GALENA"
IL-2843/ChF Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
"GALENA"
19287
Boiron S.A.
PL
PL
PL
PL
F
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
3881 Kalium Muriaticum
Skład
Preparat homeopatyczny
Postać
farmaceutyczna
granulki
Dawka
Wielkość opakowania
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
3882 Kalium Nitricum
Preparat homeopatyczny
granulki
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
3CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 3CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
3883 Kalium Phosphoricum
Preparat homeopatyczny
granulki
3CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
3884 Kalium Polfarmex
Kalii chloridum
syrop
3885 Kalium Sulfuricum
Preparat homeopatyczny
granulki
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
782 mg
1 butelka 150 ml
K+/10 ml
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
Strona 360 z 854
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
19210
Boiron S.A.
F
19197
Boiron S.A.
F
19359
Boiron S.A.
F
1388
Polfarmex Sp. z o.o.
PL
19319
Boiron S.A.
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Boiron S.A.
(3CH15CH)
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
Rp
Polfarmex S.A.
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
3886 Kalmia Latifolia
Skład
Preparat homeopatyczny
Postać
farmaceutyczna
granulki
Dawka
Wielkość opakowania
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
3887 Kalms
tabletki drażowane
3889 Kamiren
Lupuli strobilis
+ Valerianae radicis
extractum siccum
+ Gentianae radix
extractum siccum
Aluminii acetotartras
+ Chamomilae floris
extractum glycerinatum
Doxazosinum
3890 Kamiren
3888 Kamagel
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
45 mg
40 tabl.
+ 33,75 mg 100 tabl.
+ 22,5 mg
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Numer
pozwolenia
19134
Wytwórca
Boiron S.A.
Kraj
wytwórcy
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC G.R. Lane Health
OTC Products Ltd.
143
G.R. Lane Health
Products Ltd.
GB
OTC Krka d.d., Novo mesto
8230
Krka d.d., Novo mesto
SLO
żel
(50 mg
+ 10 mg)/g
1 op. 40 g
tabletki
1 mg
30 tabl.
Rp
Krka d.d., Novo mesto
4912
Krka d.d., Novo mesto
SLO
Doxazosinum
tabletki
2 mg
30 tabl.
Rp
Krka d.d., Novo mesto
4913
Krka d.d., Novo mesto
SLO
3891 Kamiren
Doxazosinum
tabletki
4 mg
30 tabl.
Rp
Krka d.d., Novo mesto
4914
Krka d.d., Novo mesto
SLO
3892 Kamiren XL
Doxazosini mesilas
4,85 mg
30 tabl.
90 tabl.
Rp
Rp
Krka d.d., Novo mesto
12643
Krka d.d., Novo mesto
SLO
3893 Kamistad Gel
Lidocaini hydrochloridum
tabletki o
zmodyfikowanym
uwalnianiu
żel
20 mg/g
1 op. 10 g
OTC STADA Arzneimittel AG
7994
STADA Arzneimittel AG
D
3894 Kapsiplast
Capsici extractum
spissum + Belladonnae
extractum spissum
plaster leczniczy
(6 - 8 mcg + 50 szt.
2,2 - 3 mcg)
/cm2
OTC 3M Poland Sp. z o.o.
2705
3M Poland Sp. z o.o.
Oddzial we Wrocławiu
PL
3895 Karbagen
Oxcarbazepinum
tabletki powlekane
150 mg
50 tabl.
Rp
Generics [UK] Ltd.
12892
GB
IRL
3896 Karbagen
Oxcarbazepinum
tabletki powlekane
300 mg
50 tabl.
Rp
Generics [UK] Ltd.
12890
3897 Karbagen
Oxcarbazepinum
tabletki powlekane
600 mg
50 tabl.
Rp
Generics [UK] Ltd.
12891
Generics [UK] Ltd.
McDermott Laboratories
Ltd. T/A Gerard
Laboratories
Generics [UK] Ltd.
McDermott Laboratories
Ltd. T/A Gerard
Laboratories
Generics [UK] Ltd.
McDermott Laboratories
t/a Gerard Laboratories
Strona 361 z 854
GB
IRL
GB
IRL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
10 kaps.
30 kaps.
50 kaps.
Kat.
dost.
3898 Katadolon
flupirtini maleas
kapsułki twarde
100 mg
3899 Kato-Nasal Spray
aerozol do nosa,
roztwór
(1,5 mg
1 butelka 20 ml
+ 2,5 mg)/ml
3900 Keflex
Mepyramini maleas
+ Phenylephrini
hydrochloridum
Cefalexinum
250 mg/5 ml 1 fl. 60 ml (38,1g granulatu)
Rp
Actavis Group hf.
3901 Keflex
Cefalexinum
granulat do
sporządzania
zawiesiny doustnej
kapsułki
250 mg
3902 Keflex
Cefalexinum
kapsułki
500 mg
3903 Kefrenex
Quetiapinum
tabletki powlekane
25 mg
3904 Kefrenex
Quetiapinum
tabletki powlekane
100 mg
3905 Kefrenex
Quetiapinum
tabletki powlekane
150 mg
3906 Kefrenex
Quetiapinum
tabletki powlekane
200 mg
3907 Kefrenex
Quetiapinum
tabletki powlekane
300 mg
3908 Kefrenex
Quetiapinum
tabletki powlekane
25 mg, 100
mg, 200 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
3909 Kelicardina
Preparat ziołowy
krople doustne
3910 Kephalodoron 0,1%
Preparat homeopatyczny
tabletki
3911 Keplat
Ketoprofenum
plaster leczniczy
20 mg
100 tabl.
250 tabl.
7 szt.
3912 Ketanest 10
Ketaminum
roztwór do
wstrzykiwań
10 mg/ml
5 fiol. 20 ml
12 kaps.
20 kaps.
12 kaps.
20 kaps.
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
120 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
120 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
120 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
120 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
120 tabl.
10 tabl. (6 tabl. 25 mg; 3
tabl. 100 mg; 1 tabl. 200
mg)
1 op. 40 g
Strona 362 z 854
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
AWD Pharma GmbH &
Co. KG
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
11504
AWD.pharma GmbH & Co
KG
D
2715
PL
704
Nobilus Ent Tomasz
Koźluk Oddział w
Jabłonnie
Facta Farmaceutici S.p.A.
Actavis Group hf.
702
Facta Farmaceutici S.p.A.
I
Actavis hf.
703
Facta Farmaceutici S.p.A.
I
OTC SciencePharma sp. z o.o.
spółka komandytowa
I
AXXON Spółka z o.o.
15736
Genepharm S.A.
GR
AXXON Spółka z o.o.
15737
Genepharm S.A.
GR
AXXON Spółka z o.o.
15739
Genepharm S.A.
GR
AXXON Spółka z o.o.
15738
Genepharm S.A.
GR
AXXON Spółka z o.o.
15740
Genepharm S.A.
GR
AXXON Spółka z o.o.
15735
Genepharm S.A.
GR
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
PL
OTC Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
OTC Weleda AG
OTC
Rp Hisamitsu UK Ltd.
Lz
Numer
pozwolenia
Parke Davis GmbH
140
IL-1348/LNH Weleda AG
12560
2046
Penn Pharmaceuticals
Ltd.
Pfizer Ireland
Pharmaceuticals Ltd.
D
GB
IRL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
3913 Ketanest 50
Ketaminum
3914 Ketesse 12,5
Dexketoprofenum
3915 Ketesse 25
Dexketoprofenum
Postać
farmaceutyczna
roztwór do
wstrzykiwań
tabletki powlekane
tabletki powlekane
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
50 mg/ml
5 fiol. 10 ml
Lz
Parke Davis GmbH
2047
12,5 mg
10 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
40 tabl.
50 tabl.
500 tabl.
4 tabl.
10 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
500 tabl.
1 amp. 2 ml
5 amp. 2 ml
6 amp. 2 ml
10 amp. 2 ml
20 amp. 2 ml
50 amp. 2 ml
100 amp. 2 ml
30 tabl.
60 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Menarini International
Operations Luxembourg
S.A.
12353
30 tabl.
60 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
6 tabl. (1 x 6)
10 tabl.
60 tabl.
60 tabl. (6 x 10)
100 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
60 tabl. (6 x 10)
90 tabl. (9 x 10)
100 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
25 mg
3916 Ketesse 50
Dexketoprofenum
roztwór do
wstrzykiwań lub
koncentrat do
sporządzania
roztworu do infuzji
50 mg/2 ml
3917 Ketilept 25 mg
Quetiapinum
tabletki powlekane
25 mg
3918 Ketilept 100 mg
Quetiapinum
tabletki powlekane
100 mg
3919 Ketilept 150 mg
Quetiapinum
tabletki powlekane
150 mg
3920 Ketilept 200 mg
Quetiapinum
tabletki powlekane
200 mg
3921 Ketilept 300 mg
Quetiapinum
tabletki powlekane
300 mg
3922 Ketipinor
Quetiapinum
tabletki powlekane
25 mg
3923 Ketipinor
Quetiapinum
tabletki powlekane
100 mg
Strona 363 z 854
Menarini International
Operations Luxembourg
S.A.
12354
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Pfizer Ireland
Pharmaceuticals Ltd.
A.Menarini Manufacturing
Logistics and services
S.r.l.
Laboratorios Menarini
S.A.
IRL
A.Menarini Manufacturing
Logistics and services
S.r.l.
Laboratorios Menarini
S.A.
I
I
E
E
Menarini International
Operations Luxembourg
S.A.
12355
A.Menarini Manufacturing
Logistics and Services
s.r.l.
I
Egis Pharmaceuticals Plc
12963
Egis Pharmaceuticals Plc
Egis Pharmaceuticals Plc
H
H
Egis Pharmaceuticals Plc
12964
Egis Pharmaceuticals Plc
H
Egis Pharmaceuticals Plc
12965
Egis Pharmaceuticals Plc
H
Egis Pharmaceuticals Plc
12966
Egis Pharmaceuticals Plc
H
Egis Pharmaceuticals Plc
12967
Egis Pharmaceuticals Plc
H
Orion Corporation
14028
Orion Corporation Orion
Pharma
FIN
Orion Corporation
14027
Orion Corporation Orion
Pharma
FIN
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
3924 Ketipinor
Quetiapinum
tabletki powlekane
200 mg
3925 Ketokonazol
Ketoconazolum
tabletki
200 mg
3926 Ketokonazole Hasco
Ketokonazolum
tabletki
200 mg
3927 Ketonal
Ketoprofenum
roztwór do
wstrzykiwań
50 mg/ml
3928 Ketonal Duo
Ketoprofenum
3929 Ketonal forte
Ketoprofenum
kapsułki o
przedłużonym
uwalnianiu, twarde
tabletki powlekane
3930 Ketonal Lek
Ketoprofenum
3931 Ketonal Uno
Ketoprofenum
3932 Ketoprofen/Omeprazole
Ethypharm
Ketoprofenum
+ Omeprazolum
3933 Ketoprofen/Omeprazole
Ethypharm
Ketoprofenum
+ Omeprazolum
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
30 tabl.
60 tabl.
60 tabl. (6 x 10)
90 tabl. (9 x 10)
100 tabl.
10 tabl. w blistrze
10 tabl. w fiolce
20 tabl. w blistrze
20 tabl. w fiolce
10 tabl.
20 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
150 mg
5 amp. 2 ml
10 amp. 2 ml
50 amp. 2 ml
30 kaps.
Rp
Rp
Rp
Rp
100 mg
30 tabl.
Rp
żel
25 mg/g
1 tuba 50 g
1 tuba 100 g
kapsułki o
przedłużonym
uwalnianiu, twarde
kapsułki o
zmodyfikowanym
uwalnianiu, twarde
200 mg
20 kaps.
Rp
100 mg
+ 20 mg
28 kaps.
30 kaps.
Rp
Rp
kapsułki o
zmodyfikowanym
uwalnianiu, twarde
150 mg
+ 20 mg
28 kaps.
30 kaps.
Strona 364 z 854
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Orion Corporation
14026
Orion Corporation Orion
Pharma
FIN
Polfarmex S.A.
10426
Polfarmex S.A.
PL
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Sandoz GmbH
10454
PL
6595
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Sandoz GmbH
Sandoz GmbH
14048
Lek Pharmaceuticals d.d.
SLO
Sandoz GmbH
6593
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
PL
SLO
OTC Sandoz GmbH
OTC
10858
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
SLO
D
Sandoz GmbH
15186
Lek Pharmaceuticals d.d.
SLO
Meda Pharma GmbH &
Co. KG
16222
Ethypharm
Pierre Fabre
Medicament Production
Rottendorf Pharma
GmbH
Rottendorf Pharma
SARL
Ethypharm
Pierre Fabre
Medicament Production
Rottendorf Pharma
GmbH
Rottendorf Pharma
SARL
Rp
Rp
Meda Pharma GmbH &
Co. KG
16221
A
F
F
D
F
F
F
D
F
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
3934 Ketoprofen/Omeprazole
Ethypharm
Skład
Ketoprofenum
+ Omeprazolum
Postać
farmaceutyczna
kapsułki o
zmodyfikowanym
uwalnianiu, twarde
Dawka
200 mg
+ 20 mg
Wielkość opakowania
28 kaps.
30 kaps.
Kat.
dost.
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
Meda Pharma GmbH &
Co. KG
16220
Ethypharm
Pierre Fabre
Medicament Production
Rottendorf Pharma
GmbH
Rottendorf Pharma
SARL
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Zakłady Farmaceutyczne
"UNIA" Spółdzielnia Pracy
Kraj
wytwórcy
F
F
D
F
Ketoprofenum
żel
25 mg/g
1 tuba 50 g
3936 Ketopronil
Ketoprofenum
żel
25 mg/g
(2,5%)
1 tuba 35 g
1 tuba 50 g
3937 Ketores
Ketoprofenum
100 mg
14 kaps.
20 kaps.
Rp
Rp
ICN Polfa Rzeszów S.A.
8133
ICN Polfa Rzeszów S.A.
PL
3938 Ketores
Ketoprofenum
200 mg
14 kaps.
20 kaps.
Rp
Rp
ICN Polfa Rzeszów S.A.
8134
ICN Polfa Rzeszów S.A.
PL
3939 Ketospray Forte
Ketoprofenum
100 mg/g
1 butelka 12,5 g
1 butelka 25 g
Rp
Rp
Medagro International
Sp.z o.o.
12504
Sun-Farm Sp. z o.o.
PL
3940 Ketosteril
Preparat złożony
kapsułki o
przedłużonym
uwalnianiu
kapsułki o
przedłużonym
uwalnianiu
płyn do
natryskiwania na
skórę
tabletki powlekane
100 tabl.
Rp
3385
Ketotifenum
syrop
1 mg/5 ml
1 butelka 100 ml
Rp
3942 Ketotifen WZF
Ketotifenum
syrop
1 mg/5 ml
1 butelka 100 ml
Rp
3943 Ketotifen WZF
Ketotifenum
tabletki
1 mg
30 tabl.
Rp
3944 Ketrel
Quetiapinum
tabletki powlekane
25 mg
30 tabl.
Rp
11979
Fresenius Kabi
Deutschland GmbH
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Celon Pharma Sp. z o.o.
D
3941 Ketotifen Hasco
Fresenius Kabi
Deutschland GmbH
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Celon Pharma Sp. z o.o.
3945 Ketrel
Quetiapinum
tabletki powlekane
100 mg
60 tabl.
Rp
Celon Pharma Sp. z o.o.
11980
Celon Pharma Sp. z o.o.
PL
3946 Ketrel
Quetiapinum
tabletki powlekane
200 mg
60 tabl.
Rp
Celon Pharma Sp. z o.o.
11981
Celon Pharma Sp. z o.o.
PL
3947 Kidofen
Ibuprofenum
zawiesina doustna
2 g/100 ml
1 op. 100 ml
15065
PL
3948 Kiplatin
Oxaliplatinum
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
5 mg/ml
1 fiol. 50 mg
1 fiol. 100 mg
1 fiol. 150 mg
Aflofarm Farmacja Polska
Sp z o.o.
medac GmbH
OTC Aflofarm Farmacja Polska
Sp. z o.o.
Rp UKR Regulatory Affairs
Rp Ltd.
Rp
10821
Wytwórca
3935 Ketoprom
Strona 365 z 854
OTC GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
OTC Zakłady Farmaceutyczne
OTC "UNIA" Spółdzielnia Pracy
Numer
pozwolenia
4924
4588
925
1041
14783
PL
PL
PL
PL
PL
PL
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
3949 Klabax
Clarithromycinum
tabletki powlekane
3950 Klabax
Clarithromycinum
tabletki powlekane
3951 Klabax 125 mg/5 ml
Clarithromycinum
3952 Klabax 250 mg/5 ml
Clarithromycinum
3953 Klabion
Clarithromycinum
granulat do
sporządzania
zawiesiny doustnej
granulat do
sporządzania
zawiesiny doustnej
tabletki powlekane
3954 Klabion
Clarithromycinum
tabletki powlekane
3955 Klacid
Clarithromycinum
3956 Klacid
Clarithromycinum
3957 Klacid
Clarithromycinum
3958 Klacid
Clarithromycinum
granulat do
sporządzania
zawiesiny doustnej
granulat do
sporządzania
zawiesiny doustnej
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
tabletki powlekane
3959 Klacid
Clarithromycinum
tabletki powlekane
Dawka
Wielkość opakowania
250 mg
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
14 tabl.
14 tabl. (1 x 14)
500 mg
10 tabl.
10 tabl. (1 x 10)
14 tabl.
14 tabl. (1 x 14)
20 tabl.
125 mg/5 ml 1 butelka 60 ml
1 butelka 100 ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Ranbaxy (Poland) Sp. z
o.o.
Ranbaxy (Poland) Sp. z
o.o.
12812
Ranbaxy Ireland Ltd.
IRL
12811
Ranbaxy Ireland Ltd.
IRL
Ranbaxy (Poland) Sp. z
o.o.
12405
Basics GmbH
Ranbaxy Ireland Ltd.
D
IRL
250 mg/5 ml 1 butelka 60 ml
1 butelka 100 ml
Rp
Rp
Ranbaxy (Poland) Sp. z
o.o.
12404
Basics GmbH
Ranbaxy Ireland Ltd.
D
IRL
250 mg
10 tabl. (1 x 10)
10 tabl. (2 x 5)
14 tabl. (1 x 14)
14 tabl. (2 x 7)
500 mg
10 tabl. w blistrach (2 x 5)
10 tabl. w blistrze (1 x 10)
14 tabl. w blistrach (2 x 7)
14 tabl. w blistrze (1 x 14)
125 mg/5 ml 1 op. 60 ml
1 op. 100 ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Bioton S.A.
8909
Bioton S.A.
PL
Bioton S.A.
8910
Bioton S.A.
PL
Abbott S.r.l.
3317
Abbott S.r.l.
I
250 mg/5 ml 1 butelka 50 ml
1 butelka 60 ml
1 butelka 100 ml
500 mg
1 fiol. proszku
Rp
Rp
Rp
Lz
Abbott S.r.l.
7806
Abbott S.r.l.
I
Abbott France
3757
Famar L'Aigle
F
250 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Abbott S.r.l.
3318
Abbott S.p.A.
I
Abbott Laboratories
Poland Sp. z o.o.
7194
Aesica Queenborough
Ltd.
500 mg
10 tabl.
14 tabl.
14 tabl.
20 tabl.
42 tabl.
Strona 366 z 854
GB
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
3960 Klacid Uno
Skład
Clarithromycinum
Postać
farmaceutyczna
tabletki o
modyfikowanym
uwalnianiu
Dawka
500 mg
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
4 tabl.
5 tabl.
7 tabl.
10 tabl. w blistrze
10 tabl. (blister "double
bubble" po 2 tabl. w
komorze)
14 tabl. w blistrach
14 tabl. (blister "double
bubble" po 2 tabl. w
komorze)
20 tabl. w blistrach
20 tabl. (blister "double
bubble" po 2 tabl. w
komorze)
10 tabl.
14 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
7930
Aesica Queenborough
Ltd.
GB
Rp
Rp
Qualiti (Burnley) Ltd.
12296
Generics [UK] Ltd.
McDermott Laboratories
t/a Gerard Laboratories
Generics [UK] Ltd.
McDermott Laboratories
t/a Gerard Laboratories
IMED POLAND
Sp. z o.o.
Farmacol S.A.
Ranbaxy Ireland Ltd.
IMED POLAND
Sp. z o.o.
Farmacol S.A.
Ranbaxy Laboratories Ltd.
GB
IRL
PL
IND
Rp
Rp
Rp
Rp
Clarithromycinum
tabletki powlekane
250 mg
3962 Klarigen 500 mg tabletki
powlekane
Clarithromycinum
tabletki powlekane
500 mg
10 tabl.
14 tabl.
Rp
Rp
Qualiti (Burnley) Ltd.
12297
3963 Klaristat
Clarithromycinum
tabletki powlekane
250 mg
16 tabl.
Rp
Ranbaxy (Poland)
Sp. z o.o.
9907
Clarithromycinum
tabletki powlekane
500 mg
10 tabl.
20 tabl.
Kraj
wytwórcy
Abbott Laboratories
Poland Sp. z o. o.
3961 Klarigen 250 mg tabletki
powlekane
3964 Klaristat
Wytwórca
Rp
Rp
Ranbaxy (Poland)
Sp. z o.o.
9905
GB
IRL
PL
PL
IRL
PL
3965 Klarmin
Clarithromycinum
tabletki powlekane
250 mg
14 tabl.
Rp
ICN Polfa Rzeszów S.A.
10302
ICN Polfa Rzeszów S.A.
PL
3966 Klarmin
Clarithromycinum
tabletki powlekane
500 mg
14 tabl.
Rp
ICN Polfa Rzeszów S.A.
10301
ICN Polfa Rzeszów S.A.
PL
3967 Klimafemin
krople doustne,
roztwór
tabletki
1 ml/ml
1 butelka 35 g
OTC Herbapol Lublin S.A.
10412
Herbapol Lublin S.A.
PL
3968 Klimakt-Heel T
Cimicifugae racemosae
rhizomae extractum
Preparat homeopatyczny
Preparat homeopatyczny
tabletki
OTC Heel Polska Sp. z o.o.
OTC
OTC Deutsche Homoopathie Union DHU Arzneimittel
GmbH & Co. KG
16403
3969 Klimaktoplant
50 tabl.
250 tabl.
80 tabl.
3970 Klimax
Preparat ziołowy
płyn doustny
1 butelka 100 ml
3971 Klimicin
Clindamycinum
kapsułki twarde
OTC Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
w Krakowie S.A.
Rp Sandoz GmbH
Rp
300 mg
16 kaps.
100 kaps.
Strona 367 z 854
Biologische Heilmittel
Heel GmbH
IL-4054/LNH Deutsche Homoopathie Union DHU Arzneimittel
GmbH & Co. KG
9755
7458
Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
w Krakowie S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
D
D
PL
SLO
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
3972 Klimicin
Clindamycinum
roztwór do
wstrzykiwań i infuzji
300 mg/2 ml 5 amp. 2 ml
(150 mg/ml) 10 amp. 2 ml
Rp
Rp
Sandoz GmbH
675
Lek Pharmaceuticals d.d.
SLO
3973 Klimicin
Clindamycinum
roztwór do
wstrzykiwań i infuzji
600 mg/4 ml 5 fiol. 4 ml
(150 mg/ml) 10 fiol. 4 ml
Rp
Rp
Sandoz GmbH
4058
Lek Pharmaceuticals d.d.
SLO
3974 Klimonorm
Estradioli valeras
+ Levonorgestrelum
tabletki drażowane
żółte:2 mg;
brązowe:2
mg + 0,15
mg
21 tabl. (1 x 21)
42 tabl. (2 x 21)
63 tabl. (3 x 21)
Rp
Rp
Rp
Jenapharm GmbH
& Co.KG
597
Jenapharm GmbH
& Co.KG
D
3975 Klindacin T
Clindamycinum
żel
10 mg/g
1 tuba 15 g
1 tuba 30 g
Rp
Rp
9557
tabletki powlekane
2 mg + 1 mg 28 tabl.
3977 Klosterfrau Activ Kapseln
Estradiolum
+ Norethisteroni acetas
Preparat ziołowy
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Novo Nordisk A/S
PL
3976 Kliogest
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Novo Nordisk A/S
3978 Klozapol
Clozapinum
tabletki
25 mg
50 tabl.
3979 Klozapol
Clozapinum
tabletki
100 mg
50 tabl.
3980 Kłącze Imbiru
Zingiberis rhizoma
zioła do zaparzania
w saszetkach
30 sasz. 2 g
3981 Kłącze Perzu
Agropyri rhizoma
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
3982 Kłącze Perzu
Agropyri rhizoma
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
3983 Kłącze Perzu
Agropyri rhizoma
zioła do zaparzania
1 op. 25 g
1 op. 50 g
3984 Kłącze Perzu
Agropyri rhizoma
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
kapsułka dojelitowa
twarda
36 kaps.
54 kaps.
144 kaps.
360 kaps.
Strona 368 z 854
Rp
OTC M.C.M. Klosterfrau
OTC Vetriebsgesellschaft
OTC m.b.H
OTC
Rp
ANPHARM
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Spółka
Akcyjna
Rp ANPHARM
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Spółka
Akcyjna
OTC InnowacyjnoWdrożeniowe
Laboratorium
Farmaceutyczne
Labofarm mgr farm.
Tadeusz Pawełek
OTC Herbalux Sp. z o.o.
3297
DK
141
M.C.M. Klosterfrau
Vetriebsgesellschaft
m.b.H
D
1394
ANPHARM
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Spółka
Akcyjna
ANPHARM
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Spółka
Akcyjna
InnowacyjnoWdrożeniowe
Laboratorium
Farmaceutyczne
Labofarm mgr farm.
Tadeusz Pawełek
Herbalux Sp. z o.o.
PL
Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
PL
1395
IL-6184/LN
IL-1726/LN
OTC Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
OTC Zakład Konfekcjonowania
OTC Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
IL-0349/LN
OTC Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
IL-3339/LN
IL-3091/LN
PL
PL
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
3985 Kłącze Pięciornika
Tormentillae rhizoma
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
OTC Herbalux Sp. z o.o.
IL-1732/LN
Herbalux Sp. z o.o.
PL
3986 Kłącze Pięciornika
Tormentillae rhizoma
zioła do zaparzania
zioła do zaparzania
Herbapol Lublin S.A.
Herbapol Lublin S.A.
Oddział w Białymstoku
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
PL
Tormentillae rhizoma
OTC Herbapol Lublin S.A.
OTC
OTC
OTC Zakład Konfekcjonowania
OTC Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
IL-0553/LN
3987 Kłącze Pięciornika
1 op. 20 g
1 op. 50 g
1 op. 100 g
1 op. 25 g
1 op. 50 g
3988 Kłącze Pięciornika
Tormentillae rhizoma
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
OTC Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
IL-3708/LN
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
PL
3989 Kłącze Wężownika
Bistortae rhizoma
zioło pojedyncze
niedozowane
1 op. 25 g
1 op. 50 g
OTC Zakład Zielarski "KawonOTC Hurt" Nowak Sp.J.
IL-0048/LN
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
PL
3990 Kodan Chusteczki
Propanolum
+ Alkohol isopropylicus
+ Acidum lacticum
+ Acidum benzoicum
Preparat złożony
chusteczki do
dezynfekcji rąk i
skóry
90 szt. w dozowniku
90 szt. we wkładzie
OTC Schülke & Mayr GmbH
OTC
13045
Schülke & Mayr GmbH
D
Schülke & Mayr GmbH
D
2-propanolum,
1-propanolum,
2-biphenylolum
płyn na skórę
45 g
+ 10 g
+ 0,2 g
OTC Schülke & Mayr GmbH
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC Schülke & Mayr GmbH
OTC
OTC
OTC
OTC
13037
3992 Kodan Tinktur Forte
bezbarwny
1 butelka 1 l
1 butelka 2 l
1 butelka 250 ml
1 butelka 450 ml
1 butelka 500 ml
1 butelka 1 l
1 butelka 2 l
1 butelka 250 ml
1 butelka 450 ml
1 butelka 500 ml
13039
Schülke & Mayr GmbH
D
3993 Kofepar
Paracetamolum
+ Coffeinum
tabletki
500 mg
+ 65 mg
10 tabl.
20 tabl.
OTC PLIVA Kraków Zakłady
OTC Farmaceutyczne S.A.
6802
PL
3994 Koferina - tabletki od bólu
głowy
Acidum acetylsalicylicum
+ Ethenzamidum
+ Coffeinum
tabletki
300 mg
+ 100 mg
+ 50 mg
Alfuzosini hydrochloridum tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
10 mg
OTC Arrow Poland S.A.
OTC
OTC
OTC
Rp PH & T SPA
9997
3995 Kofuzin
6 tabl.
6 tabl. w pudełku
10 tabl.
10 tabl. w pudełku
30 tabl.
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
Medicofarma S.A.
15750
Kern Pharma SL
Mipharm S.p.A.
P.N.G. Gerolymatos S.A.
E
I
GR
3996 Kontracept
Ethinylestradiolum
+ Gestodenum
0,02 mg
+ 0,075 mg
14172
Haupt Pharma Munster
GmbH
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
3991 Kodan Tinktur Forte
barwiony
0,7629 g
+ 0,7629 g
+ 0,0254 g
+ 0,0127 g
płyn na skórę
tabletka drażowana
21 tabl.
63 tabl.
126 tabl.
Strona 369 z 854
Rp
Rp
Rp
Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa
S.A.
IL-0814/LN
PL
PL
D
PL
Skład
Postać
farmaceutyczna
3997 Koper włoski fix
Foeniculi fructus
zioła do zaparzania
3998 Kopiryna - tabletki od bólu
głowy
Acidum acetylsalicylicum
+ Coffeinum
tabletki
3999 Kora dębowa
Quercus cortex
zioła do zaparzania
4000 Kora dębowa
Quercus cortex
zioła do zaparzania
4001 Kora dębowa
Quercus cortex
4002 Kora Dębu
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
1 op. 100 g
1 op. 20 g
1 op. 50 g
20 sasz. 2 g
26 sasz. 2 g
30 sasz. 2 g
6 tabl.
6 tabl. w pudełku
12 tabl.
12 tabl. w pudełku
OTC Herbapol Lublin S.A.
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC Arrow Poland S.A.
OTC
OTC
OTC
IL-2439/LN
Herbapol Lublin S.A.
Herbapol Lublin S.A.
Oddział w Białymstoku
PL
PL
9982
Medicofarma Sp. z o.o.
PL
1 op. 20 g
1 op. 50 g
1 op. 100 g
1 op. 25 g
1 op. 50 g
OTC Herbapol Lublin S.A.
OTC
OTC
OTC Zakład Konfekcjonowania
OTC Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
IL-0549/LN
Herbapol Lublin S.A.
Herbapol Lublin S.A.
Oddział w Białymstoku
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
PL
zioła do zaparzania
w saszetkach
30 sasz. 2 g
OTC Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
IL-3117/LN
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
Quercus cortex
zioła do zaparzania
Herbalux Sp. z o.o.
PL
Quercus cortex
zioła do zaparzania
IL-0357/LN
Quercus cortex
zioła do zaparzania
1 op. 100 g
4005 Kora Dębu
Quercus cortex
zioła do zaparzania
1 op. 100 g
Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
PL
4004 Kora Dębu
OTC Herbalux Sp. z o.o.
OTC
OTC Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
OTC Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
OTC Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
IL-1748/LN
4003 Kora Dębu
1 op. 50 g
30 torebek 2 g
1 op. 50 g
4006 Kora Dębu
Quercus cortex
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
OTC Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
IL-3336/LN
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
PL
4007 Kora kasztanowca
Hippocastani cortex
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
OTC Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
9030
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
4008 Kora Kruszyny
Frangulae cortex
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
IL-0356/LN
Frangulae cortex
zioła do zaparzania
1 op. 25 g
1 op. 50 g
Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
4009 Kora Kruszyny
OTC Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
OTC Zakład Konfekcjonowania
OTC Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
400 mg
+ 50 mg
Strona 370 z 854
IL-3117/LN
IL-0013/LN
IL-2346/LN
IL-3121/LN
PL
PL
PL
PL
Skład
Postać
farmaceutyczna
4010 Kora Kruszyny
Frangulae cortex
zioła do zaparzania
1 torebka 20 g
1 torebka 30 g
1 torebka 50 g
OTC Zakład Zielarski "KawonOTC Hurt" Nowak Sp.J.
OTC
IL-3335/LN
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
PL
4011 Kora Kruszyny
Frangulae cortex
zioła do zaparzania
w saszetkach
30 sasz. 2 g
OTC Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
IL-3121/LN
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
4012 Kora Kruszyny
Frangulae cortex
zioło pojedyncze
1 op. 20 g
1 op. 50 g
1 op. 100 g
20 torebek 1,2 g
30 torebek 1,2 g
OTC Herbapol Lublin S.A.
OTC
OTC
OTC
OTC
IL-2777/LN
Herbapol Lublin S.A.
Herbapol Lublin S.A.
Oddział w Białymstoku
PL
PL
4013 Kora Wierzby
Salicis cortex
zioła do zaparzania
1 op. 25 g
1 op. 50 g
OTC Zakład Konfekcjonowania
OTC Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
4014 Kora Wierzby
Salicis cortex
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
OTC Herbalux Sp. z o.o.
Herbalux Sp. z o.o.
PL
4015 Kora Wierzby
Salicis cortex
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
OTC Herbapol Lublin S.A.
2143
PL
PL
4016 Kora Wierzby
Salicis cortex
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
OTC Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
133
Herbapol Lublin S.A.
Herbapol Lublin S.A.
Oddział w Białymstoku
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
4017 Kornam
Terazosinum
tabletki
2 mg
30 tabl.
Rp
Sandoz GmbH
4841
Lek Pharmaceuticals d.d.
SLO
4018 Kornam
Terazosinum
tabletki
5 mg
30 tabl.
Rp
Sandoz GmbH
4843
Lek Pharmaceuticals d.d.
SLO
4019 Korzeń Arcydzięgla
Archangelicae radix
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
OTC Herbalux Sp. z o.o.
IL-5260/LN
Herbalux Sp. z o.o.
PL
4020 Korzeń Arcydzięgla
Archangelicae radix
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
OTC Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
IL-0986/LN
PL
4021 Korzeń Arcydzięgla
Archangelicae radix
zioła do zaparzania
1 op. 25 g
1 op. 50 g
OTC Zakład Konfekcjonowania
OTC Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
IL-3089/LN
Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A., Zakład w
Bochni
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
4022 Korzeń Arcydzięgla
Archangelicae radix
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
OTC Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
IL-3356/LN
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
PL
4023 Korzeń Arcydzięgla
Archangelicae radix
zioło pojedyncze
zioła do zaparzania
Herbapol Lublin S.A.
Herbapol Lublin S.A.
Oddział w Białymstoku
Herbalux Sp. z o.o.
PL
PL
Cichorii radix
OTC Herbapol Lublin S.A.
OTC
OTC
OTC Herbalux Sp. z o.o.
IL-2740/LN
4024 Korzeń Cykorii podróżnika
1 op. 20 g
1 op. 50 g
1 op. 100 g
1 op. 50 g
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Dawka
Wielkość opakowania
Strona 371 z 854
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
2190
IL-5316/LN
15215
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
PL
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
4025 Korzeń Cykorii podróżnika
Cichorii radix
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
OTC Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
135
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
PL
4026 Korzeń Goryczki
Gentianae radix
zioła do zaparzania
1 op. 25 g
1 op. 50 g
OTC Zakład Konfekcjonowania
OTC Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
IL-1530/LN
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
4027 Korzeń Goryczki
Gentianae radix
zioło pojedyncze
niedozowane
1 op. 25 g
1 op. 50 g
OTC Zakład Zielarski "KawonOTC Hurt" Nowak Sp.J.
IL-0053/LN
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
PL
4028 Korzeń Kozłka
Valerianae radix
zioła do zaparzania
1 op. 25 g
1 op. 50 g
OTC Zakład Konfekcjonowania
OTC Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
IL-3095/LN
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
4029 Korzeń Kozłka
Valerianae radix
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
OTC Herbalux Sp. z o.o.
IL-1656/LN
Herbalux Sp. z o.o.
PL
4030 Korzeń Kozłka
Valerianae radix
zioła do zaparzania
zioła do zaparzania
4032 Korzeń Kozłka
Valerianae radix
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
Herbapol Lublin S.A.
Herbapol Lublin S.A.
Oddział w Białymstoku
Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
PL
PL
Valerianae radix
OTC Herbapol Lublin S.A.
OTC
OTC
OTC Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
OTC Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
IL-2675/LN
4031 Korzeń Kozłka
1 op. 20 g
1 op. 50 g
1 op. 100 g
1 op. 50 g
4033 Korzeń Lubczyka
Levistici radix
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
OTC Herbalux Sp. z o.o.
IL-4094/LN
Herbalux Sp. z o.o.
PL
4034 Korzeń Lubczyka
Levistici radix
zioła do zaparzania
1 op. 25 g
1 op. 50 g
OTC Zakład Konfekcjonowania
OTC Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
IL-1520/LN
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
4035 Korzeń Lubczyka
Levistici radix
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
OTC Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
IL-3323/LN
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
PL
4036 Korzeń Lukrecji
Liquiritiae radix
zioła do zaparzania
zioła do zaparzania
Herbapol Lublin S.A.
Herbapol Lublin S.A.
Oddział w Białymstoku
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
PL
Liquiritiae radix
OTC Herbapol Lublin S.A.
OTC
OTC
OTC Zakład Konfekcjonowania
OTC Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
IL-2676/LN
4037 Korzeń Lukrecji
1 op. 20 g
1 op. 50 g
1 op. 100 g
1 op. 25 g
1 op. 50 g
4038 Korzeń Lukrecji
Liquiritiae radix
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
OTC Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
IL-3341/LN
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
PL
Strona 372 z 854
IL-0352/LN
IL-3355/LN
IL-1519/LN
PL
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
4039 Korzeń Lukrecji
Glycyrrhizae radix
zioło pojedyncze
niedozowane
1 op. 50 g
OTC Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
4040 Korzeń Łopianu
Bardanae radix
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
OTC Herbapol Lublin S.A.
2144
4041 Korzeń Łopianu
Bardanae radix
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
OTC Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
136
4042 Korzeń Mniszka
Taraxaci radix
zioła do zaparzania
1 op. 25 g
1 op. 50 g
OTC Zakład Konfekcjonowania
OTC Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
4043 Korzeń Mniszka
Taraxaci radix
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
4044 Korzeń Mniszka
Taraxaci radix
zioła do zaparzania
4045 Korzeń Mniszka
Taraxaci radix
zioła do zaparzania
4046 Korzeń Pierwiosnki
Primulae radix
4047 Korzeń Pokrzywy
zwyczajnej
Kraj
wytwórcy
Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A., Zakład w
Bochni
Herbapol Lublin S.A.
Herbapol Lublin S.A.
Oddział w Białymstoku
Zakład Zielarski "KawonHurt" S.C.
PL
IL-3101/LN
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
OTC Herbalux Sp. z o.o.
IL-2021/LN
Herbalux Sp. z o.o.
PL
1 op. 20 g
1 op. 50 g
1 op. 100 g
1 op. 50 g
OTC Herbapol Lublin S.A.
OTC
OTC
OTC Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
IL-2776/LN
Herbapol Lublin S.A.
Herbapol Lublin S.A.
Oddział w Białymstoku
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
PL
PL
zioła do zaparzania
1 op. 25 g
1 op. 50 g
OTC Zakład Konfekcjonowania
OTC Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
IL-4016/LN
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
Urticae radix
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
OTC Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
10351
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
4048 Korzeń Prawoślazu
Althaeae radix
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
OTC Herbalux Sp. z o.o.
IL-1729/LN
Herbalux Sp. z o.o.
PL
4049 Korzeń Prawoślazu
Althaeae radix
zioła do zaparzania
zioła do zaparzania
Herbapol Lublin S.A.
Herbapol Lublin S.A.
Oddział w Białymstoku
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
PL
PL
Allthaeae radix
OTC Herbapol Lublin S.A.
OTC
OTC
OTC Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
IL-2774/LN
4050 Korzeń Prawoślazu
1 op. 20 g
1 op. 50 g
1 op. 100 g
1 op. 50 g
4051 Korzeń Prawoślazu
Althaeae radix
zioło pojedyncze
niedozowane
1 op. 25 g
1 op. 50 g
OTC Zakład Konfekcjonowania
OTC Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
IL-3098/LN
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
4052 Korzeń Rzewienia
Rhei radix
zioła do zaparzania
1 op. 25 g
1 op. 50 g
OTC Zakład Konfekcjonowania
OTC Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
IL-1532/LN
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
Strona 373 z 854
IL-0984/LN
Wytwórca
IL-3340/LN
IL-3338/LN
PL
PL
PL
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
4053 Korzeń Rzewienia
Rhei radix
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
4054 Korzeń Rzewienia
Rhei radix
zioła do zaparzania
1 torebka 50 g
4055 Korzeń Wilżyny
Ononidis radix
zioła do zaparzania
4056 Korzeń Wilżyny
Ononidis radix
4057 Korzeń Żeń-szenia
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
OTC Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
OTC Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
IL-0350/LN
1 op. 25 g
1 op. 50 g
OTC Zakład Konfekcjonowania
OTC Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
Ginseng radix
zioła do zaparzania
4058 Korzeń Żeń-szenia
Ginseng radix
zioła do zaparzania
w saszetkach
4059 Kosmodisk
Methylis salicylas
+ Camphora
+ Pini aetheroleum
+ Terebinthini
aetheroleum
maść
4060 Koszyczek Arniki
Arnicae anthodium
4061 Koszyczek Arniki
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
PL
IL-3097/LN
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
OTC Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
IL-0051/LN
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
PL
1 op. 25 g
1 op. 50 g
OTC Zakład Konfekcjonowania
OTC Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
8258
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
20 torebek 2 g
30 torebek 2 g
OTC Zakład Konfekcjonowania
OTC Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
4735
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
1 tuba 30 g
OTC Przedsiębiorstwo
Produkcji
FarmaceutycznoKosmetycznej
"PROFARM" Sp. z o.o.
2702
Przedsiębiorstwo
Produkcji
FarmaceutycznoKosmetycznej
"PROFARM" Sp. z o.o.
PL
zioła do zaparzania
1 torebka 25 g
OTC Herbalux Sp. z o.o.
IL-2404/LN
Herbalux Sp. z o.o.
PL
Arnicae anthodium
zioła do zaparzania
1 op. 25 g
1 op. 50 g
OTC Zakład Konfekcjonowania
OTC Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
IL-1531/LN
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
4062 Koszyczek Arniki
Arnicae anthodium
zioła do zaparzania
1 op. 25 g
OTC Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
IL-3349/LN
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
PL
4063 Koszyczek Arniki
Arnicae anthodium
zioła do zaparzania
w saszetkach
30 sasz. 1 g
OTC Herbalux Sp. z o.o.
19121
Herbalux Sp. z o.o.
PL
4064 Koszyczek Nagietka
Calendulae anthodium
zioła do zaparzania
1 op. 25 g
OTC Herbalux Sp. z o.o.
8023
Herbalux Sp. z o.o.
PL
4065 Koszyczek Nagietka
Calendulae anthodium
zioła do zaparzania
1 op. 20 g
OTC Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
3014
Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
PL
(100 mg
+ 10 mg
+ 5 mg
+ 5 mg)/g
Strona 374 z 854
IL-3337/LN
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
4066 Koszyczek Nagietka
Calendulae anthodium
zioła do zaparzania
1 op. 25 g
1 op. 50 g
OTC Zakład Konfekcjonowania
OTC Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
2193
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
4067 Koszyczek Nagietka
Calendulae anthodium
zioła do zaparzania
1 op. 25 g
OTC Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
2182
Zakład Zielarski "KawonHurt" S.C.
PL
4068 Koszyczek Nagietka
Calendulae anthodium
zioła do zaparzania
w saszetkach
30 sasz. 1 g
OTC Herbalux Sp. z o.o.
8022
Herbalux Sp. z o.o.
PL
4069 Koszyczek Nagietka
Calendulae anthodium
zioła do zaparzania
w saszetkach
20 sasz. 1 g
30 sasz. 1 g
OTC Zakład Konfekcjonowania
OTC Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
IL-5980/LN
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
4070 Koszyczek Nagietka
Calendulae anthodium
zioła do zaparzania
w saszetkach
30 sasz. 1 g
OTC Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
IL-5463/LN
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
PL
4071 Koszyczek Nagietka
Calendulae anthodium
zioło pojedyncze
1 op. 20 g
25 sasz. 1,5 g
IL-5656/LN
Chamomillae anthodium
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
Herbalux Sp. z o.o.
PL
4072 Koszyczek Rumianku
OTC Krakowskie Zakłady
OTC Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
OTC Herbalux Sp. z o.o.
4073 Koszyczek Rumianku
Chamomillae anthodium
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
IL-0756/LN
Chamomillae anthodium
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
4075 Koszyczek Rumianku
Chamomillae anthodium
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
PL
4074 Koszyczek Rumianku
OTC Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
OTC Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
OTC Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
4076 Koszyczek Rumianku
Chamomillae anthodium
zioła do zaparzania
1 op. 25 g
1 op. 50 g
OTC Zakład Konfekcjonowania
OTC Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
IL-3106/LN
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
4077 Koszyczek Rumianku
Chamomillae anthodium
zioła do zaparzania
w saszetkach
30 sasz. 1,5 g
OTC Herbalux Sp. z o.o.
Herbalux Sp. z o.o.
PL
4078 Koszyczek Rumianku
Chamomillae anthodium
zioła do zaparzania
w saszetkach
1 op. 20 g
1 op. 50 g
1 op. 100 g
20 sasz. 1,5 g
26 sasz. 1,5 g
30 sasz. 1,5 g
OTC Herbapol Lublin S.A.
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
Herbapol Lublin S.A.
Herbapol Lublin S.A.
Oddział w Białymstoku
PL
PL
Strona 375 z 854
IL-3574/LN
IL-3990/LN
IL-3078/LN
19111
IL-2745/LN
PL
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
4079 Koszyczek Rumianku
Chamomillae anthodium
zioła do zaparzania
w saszetkach
30 sasz. 1,2 g
4080 Koszyczek Rumianku
Chamomillae anthodium
zioła do zaparzania
w saszetkach
25 torebek 1,8 g
4081 Koszyczek Rumianku
Chamomillae anthodium
zioła do zaparzania
w saszetkach
4082 Koszyczek Rumianku
Chamomillae anthodium
zioła do zaparzania
w saszetkach
4083 Koszyczek Rumianku
Chamomillae anthodium
4084 Koszyczek Rumianku
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
OTC InnowacyjnoWdrożeniowe
Laboratorium
Farmaceutyczne
Labofarm mgr farm.
Tadeusz Pawełek
OTC Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
IL-5833/LN
10 sasz. 1,2 g
20 sasz. 1,2 g
25 sasz. 1,2 g
24 sasz. 1,5 g
32 sasz. 1,5 g
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
IL-3990/LN
zioła do zaparzania
w saszetkach
30 torebek 1 g
OTC Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
Chamomillae anthodium
zioła do zaparzania
w saszetkach
30 torebki 1,5 g
4085 Koszyczek Rumianku
PHYTOPHARM
Matricariae flos
zioła do zaparzania
w saszetkach
4086 Kreon 10 000
Pancreatinum
kapsułki dojelitowe
10000 j.m.
10 torebek 1,75 g
20 torebek 1,75 g
25 torebek 1,75 g
30 torebek 1,75 g
20 kaps.
50 kaps.
100 kaps.
4087 Kreon 25 000
Pancreatinum
kapsułki dojelitowe
25000 j.m.
4088 Kreon 40 000
Pancreatinum
kapsułki dojelitowe,
twarde
400 mg
20 kaps.
50 kaps.
100 kaps.
20 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
Strona 376 z 854
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
InnowacyjnoWdrożeniowe
Laboratorium
Farmaceutyczne
Labofarm mgr farm.
Tadeusz Pawełek
Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A., Zakład w
Bochni
Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
Zakład Produkcyjny
PL
IL-3106/LN
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
OTC Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
IL-1188/LN
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
PL
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
IL-2211/LN
Phytopharm Dobrzyca Sp.
z o.o.
PL
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Phytopharm Dobrzyca Sp.
z o.o.
IL-0756/LN
IL-3078/LN
PL
PL
PL
Solvay Pharmaceuticals
GmbH
7914
Solvay Pharmaceuticals
GmbH
D
Solvay Pharmaceuticals
GmbH
3555
Solvay Pharmaceuticals
GmbH
D
Solvay Pharmaceuticals
GmbH
15969
Solvay Pharmaceuticals
GmbH
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
4089 Kreosotum
Skład
Preparat homeopatyczny
Postać
farmaceutyczna
granulki
Dawka
Wielkość opakowania
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
.
1 butelka 35 g
1 butelka 50 g
1 butelka 100 g
1 butelka 35 g
4090 Krople miętowe
Menthae piperitae tinctura krople doustne
4091 Krople miętowe
4092 Krople miętowe Aflofarm
Menthae piperitae tinctura krople doustne,
+ Menthae piperitae
roztwór
aetheroleum
Menthae piperitae tinctura krople doustne
4093 Krople nasercowe
Guttae cardiacae
krople doustne
1 butelka 35 ml
4094 Krople nasercowe
Guttae cardiacae
krople doustne
4095 Krople nasercowe
Guttae cardiacae
krople doustne
1 butelka 30 g
1 butelka 40 g
1 butelka 35 g
4096 Krople nasercowe
Guttae cardiacae
krople doustne
4097 Krople nasercowe Aflofarm Guttae cardiacae
krople doustne,
roztwór
krople doustne,
roztwór
4098 Krople nasercowe cardiacol Guttae cardiacae
4099 Krople uspokajające
Guttae sedativae
krople doustne
4100 Krople uspokajające
Guttae sedativae
krople doustne
1 butelka 35 g
1 butelka 35 g
1 butelka 50 g
1 butelka 100 g
1 butelka 30 g
1 butelka 30 g
1 butelka 35 g
1 butelka 50 g
1 butelka 100 g
1 butelka 800 g
1 butelka 35 g
1 butelka 90 g
1 butelka 90 g
Strona 377 z 854
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Boiron S.A.
(4CH15CH)
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
19229
Boiron S.A.
F
14042
Zakład Farmaceutyczny
"Amara" Sp. z o.o.
PL
IL-0423/LN
Herbapol Lublin S.A.
PL
OTC Aflofarm Farmacja Polska
Sp. z o.o.
OTC Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
IL-0058/LN
PL
OTC Farmina Sp. z o.o.
OTC
OTC Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
OTC Zakład Farmaceutyczny
OTC "Amara" Sp. z o.o.
OTC
OTC Aflofarm Farmacja Polska
Sp. z o.o.
OTC Grzegorz Nowakowski
OTC Przedsiębiorstwo
OTC Produkcji
OTC Farmaceutycznej "GEMI"
OTC
OTC Przedsiębiorstwo
OTC Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
OTC Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
IL-4111/LN
Aflofarm Farmacja Polska
Sp. z o.o.
Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A. Zakład
Produkcyjny w
Wadowicach
Farmina Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Zakład Farmaceutyczny
"Amara" Sp. z o.o.
PL
Aflofarm Farmacja Polska
Sp z o.o.
Grzegorz Nowakowski
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej "GEMI"
PL
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
PL
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Zakład Farmaceutyczny
OTC "Amara" Sp. z o.o.
OTC
OTC Herbapol Lublin S.A.
IL-3126/LN
IL-2667/LN
IL-3261/LN
IL-3699/LN
IL-2654/LN
IL-2671/LN
IL-4336/LN
PL
PL
PL
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
4101 Krople uspokajające
Guttae sedativae
krople doustne
1 butelka 35 g
1 butelka 800 g
4102 Krople walerianowe
Valerianae tinctura
krople doustne
4103 Krople walerianowe
4104 Krople walerianowe
Valerianae tinctura
Valerianae tinctura
krople doustne
płyn doustny
1 butelka 35 g
1 butelka 50 g
1 butelka 100 g
1 butelka 35 g
1 butelka 35 ml
1 butelka 100 ml
1 butelka 900 ml
4105 Krople walerianowe
Valerianae tinctura
płyn doustny
1 butelka 35 g
1 butelka 800 g
4106 Krople żołądkowe
Preparat złożony
krople doustne
1 butelka 35 g
4107 Krople żołądkowe forte
4108 Krople żołądkowe T
Preparat złożony
Preparat złożony
płyn doustny
krople doustne,
roztwór
1 butelka 35 g
1 op. 35 g
4109 Krople żołądkowe T
Preparat złożony
płyn doustny
1 butelka 35 ml
4110 Krople żołądkowe z
papaweryną
(Fortestomachicae)
4111 Kuterid
Preparat ziołowy
krople doustne
1 butelka 35 ml
Betamethasoni
dipropionas
maść
0,64 mg/g
1 op. 20 g
4112 Kvelux
Quetiapinum
tabletki powlekane
25 mg
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
Rp
Rp
Rp
Sandoz GmbH
4113 Kvelux
Quetiapinum
tabletki powlekane
50 mg
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
Rp
Rp
Rp
Sandoz GmbH
Strona 378 z 854
OTC Wytwórnia Euceryny
OTC Laboratorium
Farmaceutyczne COEL
Spółka Jawna E.Z.M.
Konstanty
Rp Zakład Farmaceutyczny
Rp AMARA Sp. z o.o.
Rp
OTC Herbapol Lublin S.A.
OTC Krakowskie Zakłady
OTC Zielarskie "Herbapol" w
OTC Krakowie S.A.
Numer
pozwolenia
11480
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Wytwórnia Euceryny
Laboratorium
Farmaceutyczne COEL
Spółka Jawna E.Z.M.
Konstanty
Zakład Farmaceutyczny
AMARA Sp. z o.o.
PL
Herbapol Lublin S.A.
AGROPHARM S.A.
Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Aflofarm Farmacja Polska
Sp. z o.o.
Herbapol Lublin S.A.
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
PL
PL
PL
SLO
D
16053
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
S.C. Sandoz S.R.L.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
RO
D
16054
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
S.C. Sandoz S.R.L.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
RO
D
14040
IL-0424/LN
IL-2663/LN
OTC Przedsiębiorstwo
IL-0969/LN
OTC Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
OTC Aflofarm Farmacja Polska
6696
Sp. z o.o.
OTC Herbapol Lublin S.A.
4941
OTC Przedsiębiorstwo
6695
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
OTC Krakowskie Zakłady
142
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
OTC Krakowskie Zakłady
9743
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
Rp Sandoz GmbH
2212
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
4114 Kvelux
Quetiapinum
tabletki powlekane
100 mg
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
Rp
Rp
Rp
Sandoz GmbH
16304
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
S.C. Sandoz S.R.L.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
RO
D
4115 Kvelux
Quetiapinum
tabletki powlekane
150 mg
30 tabl.
60 tabl.
90 kaps.
Rp
Rp
Rp
Sandoz GmbH
16305
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
S.C. Sandoz S.R.L.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
RO
D
4116 Kvelux
Quetiapinum
tabletki powlekane
200 mg
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
Rp
Rp
Rp
Sandoz GmbH
16306
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
S.C. Sandoz S.R.L.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
RO
D
4117 Kvelux
Quetiapinum
tabletki powlekane
300 mg
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
Rp
Rp
Rp
Sandoz GmbH
16307
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
S.C. Sandoz S.R.L.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
RO
D
4118 Kvelux
Quetiapinum
tabletki powlekane
400 mg
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
Rp
Rp
Rp
Sandoz GmbH
16308
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
S.C. Sandoz S.R.L.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
RO
D
4119 Kventiax 25 mg tabletki
powlekane
Quetiapinum
tabletki powlekane
25 mg
14109
Krka d.d., Novo mesto
SLO
Quetiapinum
tabletki powlekane
100 mg
Krka d.d., Novo mesto
14110
Krka d.d., Novo mesto
SLO
4121 Kventiax 150 mg tabletki
powlekane
Quetiapinum
tabletki powlekane
150 mg
Krka d.d., Novo mesto
14111
Krka d.d., Novo mesto
SLO
4122 Kventiax 200 mg tabletki
powlekane
Quetiapinum
tabletki powlekane
200 mg
Krka d.d., Novo mesto
14112
Krka d.d., Novo mesto
SLO
4123 Kventiax 300 mg tabletki
powlekane
Quetiapinum
tabletki powlekane
300 mg
Krka d.d., Novo mesto
14113
Krka d.d., Novo mesto
SLO
4124 Kwas alendronowy
70 mg Tabletka
Acidum alendronicum
tabletki
70 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Krka d.d., Novo mesto
4120 Kventiax 100 mg tabletki
powlekane
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
4 tabl.
Phargem Sp. z o.o.
15031
Laboratorios Belmac S.A.
Strona 379 z 854
E
Lp.
4125
4126
4127
4128
4129
4130
Nazwa produktu
leczniczego
Kwetaplex
Kwetaplex
Kwetaplex
Kwetaplex
Kwetaplex
Kwetaplex Starter
4131 Kwetax
4132 Kwetax
4133 Kwetax
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Quetiapinum
Quetiapinum
Quetiapinum
Quetiapinum
Quetiapinum
Quetiapinum
tabletki powlekane
tabletki powlekane
tabletki powlekane
tabletki powlekane
tabletki powlekane
tabletki powlekane
25 mg
100 mg
150 mg
200 mg
300 mg
25 mg, 100
mg, 200 mg
Quetiapinum
tabletki powlekane
25 mg
Quetiapinum
Quetiapinum
tabletki powlekane
tabletki powlekane
100 mg
150 mg
30 tabl.
60 tabl.
60 tabl.
60 tabl.
60 tabl.
10 tabl. (6 tabl. 25 mg; 3
tabl. 100
mg; 1 tabl. 200 mg)
10 tabl.
30 tabl.
100 tabl. w blistrach
100 tabl. w butelce
30 tabl.
60 tabl.
100 tabl. w blistrach
100 tabl. w butelce
30 tabl.
60 tabl.
100 tabl. w blistrach
100 tabl. w butelce
Strona 380 z 854
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Adamed Sp. z o.o.
Adamed Sp. z o.o.
Adamed Sp. z o.o.
Adamed Sp. z o.o.
Adamed Sp. z o.o.
Adamed Sp. z o.o.
15238
15239
15240
15241
15242
15243
Genepharm S.A.
Genepharm S.A.
Genepharm S.A.
Genepharm S.A.
Genepharm S.A.
Genepharm S.A.
GR
GR
GR
GR
GR
GR
Rp
Rp
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
15244
IVAX Pharmaceuticals
s.r.o.
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
IVAX Pharmaceuticals
s.r.o.
Pharmachemie B.V.
TEVA Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
Ivax Pharmaceuticals,
s.r.o.
Pharmachemie B.V.
TEVA Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
CZ
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
15245
15246
NL
H
F
GB
CZ
NL
H
H
F
GB
CZ
NL
H
H
F
GB
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
4134 Kwetax
4135 Kwetax
Skład
Quetiapinum
Quetiapinum
Postać
farmaceutyczna
tabletki powlekane
tabletki powlekane
Dawka
200 mg
300 mg
Wielkość opakowania
30 tabl.
60 tabl.
100 tabl. w blistrach
100 tabl. w butelce
30 tabl.
60 tabl.
100 tabl. w blistrach
100 tabl. w butelce
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
Numer
pozwolenia
15247
15248
Wytwórca
Ivax Pharmaceuticals,
s.r.o.
Pharmachemie B.V.
TEVA Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
Ivax Pharmaceuticals,
s.r.o.
Pharmachemie B.V.
TEVA Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
Herbalux Sp. z o.o.
Kraj
wytwórcy
CZ
NL
H
H
F
GB
CZ
NL
H
H
F
GB
PL
4136 Kwiat Bzu czarnego
Sambuci flos
zioła do zaparzania
1 torebka 50 g
OTC Herbalux Sp. z o.o.
IL-1773/LN
4137 Kwiat Bzu czarnego
Sambuci flos
zioła do zaparzania
1 op. 25 g
1 op. 50 g
OTC Zakład Konfekcjonowania
OTC Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
IL-0813/LN
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
4138 Kwiat Bzu czarnego
Sambuci flos
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
OTC Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
IL-3354/LN
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
PL
4139 Kwiat Bzu czarnego
Sambuci flos
zioła do zaparzania
w saszetkach
30 sasz. 2,5 g
IL-6304/LN
Sambuci flos
zioła do zaparzania
w saszetkach
24 sasz. 1,5 g
32 sasz. 1,5 g
InnowacyjnoWdrożeniowe
Laboratorium
Farmaceutyczne
Labofarm mgr farm.
Tadeusz Pawełek
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
PL
4140 Kwiat Bzu czarnego
OTC InnowacyjnoWdrożeniowe
Laboratorium
Farmaceutyczne
Labofarm mgr farm.
Tadeusz Pawełek
OTC Wrocławskie Zakłady
OTC Zielarskie "Herbapol" S.A.
4141 Kwiat Bzu czarnego
Sambuci flos
zioła do zaparzania
w saszetkach
30 torebek 2 g
OTC Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
IL-0813/LN
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
Strona 381 z 854
IL-2363/LN
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
4142 Kwiat Bzu czarnego
Sambuci flos
zioła do zaparzania
w saszetkach
30 sasz. 2 g
OTC Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
IL-1021/LN
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
PL
4143 Kwiat Bzu czarnego /Bez
Czarny fix
Sambuci flos
zioła do zaparzania
1 op. 20 g
1 op. 50 g
1 op. 100 g
20 sasz. 2 g
30 sasz. 2 g
OTC Herbapol Lublin S.A.
OTC
OTC
OTC
OTC
IL-2747/LN
Herbapol Lublin S.A.
Herbapol Lublin S.A.
Oddział w Białymstoku
PL
PL
4144 Kwiat Dziewanny
Verbasci flos
zioła do zaparzania
1 op. 25 g
1 op. 50 g
OTC Zakład Konfekcjonowania
OTC Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
IL-1524/LN
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
4145 Kwiat Dziewanny
Verbasci flos
zioła do zaparzania
1 op. 25 g
1 op. 50 g
OTC Zakład Zielarski "KawonOTC Hurt" Nowak Sp.J.
IL-0046/LN
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
PL
4146 Kwiat Głogu
Crataegi inflorescentia
zioło pojedyncze
1 op. 20 g
1 op. 50 g
1 op. 100 g
20 torebek 2 g
30 torebek 2 g
OTC Herbapol Lublin S.A.
OTC
OTC
OTC
OTC
IL-2673/LN
Herbapol Lublin S.A.
Herbapol Lublin S.A.
Oddział w Białymstoku
PL
PL
4147 Kwiat Jasnoty
Lamii albi flos
zioła do zaparzania
1 op. 20 g
OTC Herbapol Lublin S.A.
2146
PL
PL
4148 Kwiat Kasztanowca
Hippocastani flos
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
OTC Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
11944
Herbapol Lublin S.A.
Herbapol Lublin S.A.
Oddział w Białymstoku
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
4149 Kwiat Krwawnika
Millefolii flos
zioło pojedyncze
1 op. 50 g
OTC Herbapol Lublin S.A.
2147
PL
PL
4150 Kwiat Lawendy
Lavandulae flos
zioła do zaparzania
1 torebka 50 g
OTC Herbalux Sp. z o.o.
19126
Herbapol Lublin S.A.
Herbapol Lublin S.A.
Oddział w Białymstoku
Herbalux Sp. z o.o.
4151 Kwiat Lawendy
Lavandulae flos
zioła do zaparzania
Herbapol Lublin S.A.
PL
Lavendulae flos
zioła do zaparzania
IL-0353/LN
Lavendulae flos
zioła do zaparzania
1 op. 25 g
1 op. 50 g
Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
4153 Kwiat Lawendy
OTC Herbapol Lublin S.A.
OTC
OTC
OTC Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
OTC Zakład Konfekcjonowania
OTC Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
IL-2773/LN
4152 Kwiat Lawendy
1 op. 20 g
1 op. 50 g
1 op. 100 g
1 op. 50 g
4154 Kwiat Lawendy
Lavandulae flos
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
OTC Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
IL-3817/LN
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
PL
Strona 382 z 854
IL-1528/LN
PL
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
IL-2426/LN
Herbalux Sp. z o.o.
PL
Herbapol Lublin S.A.
Herbapol Lublin S.A.
Oddział w Białymstoku
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
PL
4155 Kwiat Lawendy
Lavandulae flos
zioła do zaparzania
w saszetkach
30 sasz. 1 g
OTC Herbalux Sp. z o.o.
4156 Kwiat Nagietka
Calendulae flos
zioła do zaparzania
1 op. 20 g
OTC Herbapol Lublin S.A.
4157 Kwiat Ślazu
Malvae flos
zioła do zaparzania
1 op. 25 g
1 op. 50 g
OTC Zakład Konfekcjonowania
OTC Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
IL-3383/LN
4158 Kwiat Ślazu
Malvae flos
zioła do zaparzania
1 op. 15 g
OTC Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
IL-4855/LN
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
PL
4159 Kwiat Wiązówki
Ulmariae flos
zioła do zaparzania
zioła do zaparzania
Herbapol Lublin S.A.
Herbapol Lublin S.A.
Oddział w Białymstoku
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
PL
Ulmariae flos
OTC Herbapol Lublin S.A.
OTC
OTC
OTC Zakład Konfekcjonowania
OTC Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
IL-2772/LN
4160 Kwiat Wiązówki
1 op. 20 g
1 op. 50 g
1 op. 100 g
1 op. 25 g
1 op. 50 g
4161 Kwiat Wiązówki
Ulmariae flos
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
OTC Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
IL-3706/LN
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
PL
4162 Kwiatostan Głogu
Crataegi inflorescentia
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
OTC Herbalux Sp. z o.o.
IL-1734/LN
Herbalux Sp. z o.o.
PL
4163 Kwiatostan Głogu
Crataegi inflorescentia
zioła do zaparzania
1 op. 25 g
1 op. 50 g
OTC Zakład Konfekcjonowania
OTC Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
IL-3115/LN
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
4164 Kwiatostan Głogu
Crataegi inflorescentia
zioła do zaparzania
w saszetkach
30 sasz. 1,5 g
OTC Herbalux Sp. z o.o.
Herbalux Sp. z o.o.
PL
4165 Kwiatostan Głogu
Crataegi inflorescentia
zioła do zaparzania
w saszetkach
24 sasz. 2 g
OTC Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
IL-2347/LN
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
PL
4166 Kwiatostan Głogu
Crataegi inflorescentia
zioła do zaparzania
w saszetkach
30 sasz. 2 g
OTC Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
IL-3115/LN
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
4167 Kwiatostan Głogu
Crataegi inflorescentia
zioła do zaparzania
w saszetkach
30 sasz. 2 g
OTC Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
19383
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
PL
Strona 383 z 854
2145
IL-1534/LN
19129
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
4168 Kwiatostan Głogu
Crataegi inflorescentia
zioła do zaparzania
w saszetkach
30 sasz. 1,5 g
4169 Kwiatostan Głogu
Crataegi inflorescentia
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
4170 Kwiatostan Kocanek
Helichrysi inflorescentia
zioła do zaparzania
4171 Kwiatostan Kocanek
Helichrysi inflorescentia
4172 Kwiatostan Kocanek
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
OTC InnowacyjnoWdrożeniowe
Laboratorium
Farmaceutyczne
Labofarm mgr farm.
Tadeusz Pawełek
OTC Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
IL-6149/LN
1 op. 25 g
OTC Herbalux Sp. z o.o.
zioła do zaparzania
1 op. 20 g
1 op. 50 g
Helichrysi inflorescentia
zioła do zaparzania
1 op. 25 g
1 op. 50 g
4173 Kwiatostan Kocanek
Helichrysi inflorescentia
zioła do zaparzania
4174 Kwiatostan Kocanek
Helichrysi inflorescentia
zioła do zaparzania
4175 Kwiatostan Lipy
Tiliae inflorescentia
zioła do zaparzania
4176 Kwiatostan Lipy
Tiliae inflorescentia
4177 Kwiatostan Lipy
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
InnowacyjnoWdrożeniowe
Laboratorium
Farmaceutyczne
Labofarm mgr farm.
Tadeusz Pawełek
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
PL
IL-1658/LN
Herbalux Sp. z o.o.
PL
OTC Krakowskie Zakłady
OTC Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
OTC Zakład Konfekcjonowania
OTC Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
IL-0354/LN
Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
1 op. 25 g
OTC Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
IL-3353/LN
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
PL
1 op. 20 g
1 op. 50 g
1 op. 100 g
1 op. 25 g
1 op. 50 g
OTC Herbapol Lublin S.A.
OTC
OTC
OTC Zakład Konfekcjonowania
OTC Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
IL-0529/LN
Herbapol Lublin S.A.
Herbapol Lublin S.A.
Oddział w Białymstoku
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
PL
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
OTC Herbalux Sp. z o.o.
IL-3576/LN
Herbalux Sp. z o.o.
PL
Tiliae inflorescentia
zioła do zaparzania
Herbapol Lublin S.A.
Herbapol Lublin S.A.
Oddział w Białymstoku
PL
PL
Tiliae inflorescentia
zioła do zaparzania
IL-3995/LN
Tiliae inflorescentia
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
24 torebki 2 g
Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
PL
4179 Kwiatostan Lipy
OTC Herbapol Lublin S.A.
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
OTC Wrocławskie Zakłady
OTC Zielarskie "Herbapol" S.A.
IL-2746/LN
4178 Kwiatostan Lipy
1 op. 20 g
1 op. 50 g
1 op. 100 g
20 sasz. 1,5 g
26 sasz. 1,5 g
30 sasz. 1,5 g
1 op. 50 g
4180 Kwiatostan Lipy
Tiliae inflorescentia
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
OTC Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
IL-3351/LN
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
PL
Strona 384 z 854
IL-3352/LN
IL-3086/LN
IL-3108/LN
IL-3080/LN
PL
PL
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
4181 Kwiatostan Lipy
Tiliae inflorescentia
zioła do zaparzania
w saszetkach
30 sasz. 2 g
OTC Herbalux Sp. z o.o.
19118
Herbalux Sp. z o.o.
PL
4182 Kwiatostan Lipy
Tiliae inflorescentia
zioła do zaparzania
w saszetkach
30 torebek 2 g
11463
Tiliae inflorescentia
zioła do zaparzania
w saszetkach
4184 Kwiatostan Lipy
Tiliae inflorescentia
zioła do zaparzania
w saszetkach
10 torebek 2 g
20 torebek 2 g
25 torebek 2 g
30 sasz. 2 g
InnowacyjnoWdrożeniowe
Laboratorium
Farmaceutyczne
Labofarm mgr farm.
Tadeusz Pawełek
Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
PL
4183 Kwiatostan Lipy
OTC InnowacyjnoWdrożeniowe
Laboratorium
Farmaceutyczne
Labofarm mgr farm.
Tadeusz Pawełek
OTC Warszawskie Zakłady
OTC Zielarskie "Herbapol"
OTC Pruszków
OTC Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
4185 Kwiatostan Lipy
Tiliae inflorescentia
zioło pojedyncze
dozowane
30 torebek 1,5 g
OTC Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
IL-3108/LN
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
4186 Kwiatostan Lipy
Phytopharm
Tiliae inflorescentia
zioła do zaparzania
w saszetkach
Phytopharm Dobrzyca Sp.
z o.o.
PL
Antithrombinum III
humanum densatum
CSL Behring GmbH
D
4188 L28
Preparat homeopatyczny
1 butelka 30 ml
OTC Laboratoires Lehning
IL-3824/LNH Laboratoires Lehning
F
4189 L52
Preparat homeopatyczny
1 butelka 30 ml
OTC Laboratoires Lehning
IL-3881/LNH Laboratoires Lehning
F
4190 L72
Preparat homeopatyczny
1 butelka 30 ml
OTC Laboratoires Lehning
IL-3883/LNH Laboratoires Lehning
F
4191 L114
Preparat homeopatyczny
1 butelka 30 ml
OTC Laboratoires Lehning
IL-4186/LNH Laboratoires Lehning
F
4192 Lac Caninum
Preparat homeopatyczny
proszek i
rozpuszczalnik do
sporządzania
roztworu do infuzji
krople doustne,
roztwór
krople doustne,
roztwór
krople doustne,
roztwór
krople doustne,
roztwór
granulki
OTC Phytopharm Dobrzyca Sp.
OTC z o.o.
OTC
OTC
Lz CSL Behring GmbH
IL-2171/LN
4187 Kybernin P
10 sasz. 1,5 g
20 sasz. 1,5 g
25 sasz. 1,5 g
30 sasz. 1,5 g
1 fiol. proszku + zestaw
50 j.m./ml;
500 j.m./10
ml
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
Strona 385 z 854
OTC Boiron S.A.
(4CH15CH)
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
IL-3995/LN
IL-1027/LN
7543
19206
Boiron S.A.
PL
PL
F
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
4193 Lachesis comp.
Preparat homeopatyczny
granulki
1 butelka 20 g
OTC WALA-Heilmittel GmbH
IL-0881/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
4194 Lachesis Complexe Nr 122
Preparat homeopatyczny
1 butelka 30 ml
OTC Laboratoires Lehning
IL-3823/LNH Laboratoires Lehning
F
4195 Lachesis Mutus
Preparat homeopatyczny
krople doustne,
roztwór
granulki
6CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 6CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
4196 Lachnanthes Tinctoria
Preparat homeopatyczny
granulki
6CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
4197 Lacidofil
Lactobacillus rhamnosus kapsułki
+ Lactobacillus helveticus
4198 Lacipil
Lacidipinum
tabletki powlekane
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
2 mld CFU
20 kaps.
60 kaps.
200 kaps.
2 mg
28 tabl.
4199 Lacipil
Lacidipinum
tabletki powlekane
4 mg
28 tabl.
4200 Lacipil
Lacidipinum
tabletki powlekane
6 mg
4201 Lacrimal
Poly(alcohol vinylicus)
krople do oczu,
roztwór
14 mg/ml
14 tabl.
28 tabl.
2 op. 5 ml
4202 Lactecon
Lactulosum
roztwór doustny
3,335 g/5ml
1 butelka 200 ml
1 butelka 300 ml
1 butelka 500 ml
1 butelka 1000 ml
Strona 386 z 854
OTC Boiron S.A.
(6CH15CH)
19161
Boiron S.A.
F
19151
Boiron S.A.
F
2350
Nycomed Pharma Sp. z
o.o.
PL
6505
Glaxo Wellcome S.A.
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Glaxo Wellcome S.A.
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Glaxo Wellcome S.A.
E
PL
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Solvay Biologicals B.V.
PL
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Boiron S.A.
(4CH15CH)
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC LALLEMAND SAS
OTC
OTC
Rp GlaxoSmithKline Export
Ltd.
Rp
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
Rp GlaxoSmithKline Export
Rp Ltd.
OTC Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
OTC Solvay Pharmaceuticals
OTC B.V.
OTC
OTC
6506
12636
926
11934
E
PL
E
NL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
4203 Lacteol Fort 170 mg
Lactobacillus fermentum + kapsułki twarde
Lactobacillus delbrueckii
170 mg
liofilizatu w
tym 5 x 109
oraz 80 mg
20 kaps.
Rp
Axcan Pharma S.A.
10808
Axcan Pharma S.A.
F
4204 Lacteol Fort 340 mg
Lactobacillus fermentum + kapsułki twarde
Lactobacillus delbrueckii
340 mg
20 kaps.
liofilizatu w
tym 10 x 109
oraz 160 mg
Rp
Axcan Pharma S.A.
10641
Axcan Pharma S.A.
F
4205 Lacteol Fort 340 mg
Lactobacillus fermentum + proszek do
Lactobacillus delbrueckii sporządzania
zawiesiny doustnej
340 mg
10 sasz.
liofilizatu w
tym 10 x 109
oraz 160 mg
Rp
Axcan Pharma S.A.
10656
Axcan Pharma S.A.
F
4206 Lactosanol
Tilactasum
250 mg
PL
4207 Lactovaginal
Lactobacillus rhamnosus
573
Schwarz Pharma Sp. z
o.o.
Biomed Wytwórnia
Surowic i Szczepionek Kraków
4208 Lactulol
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Chephasaar, Chemischpharmazeutische Fabrik
GmbH
PL
Nycomed Pharma Sp. z
o.o.
Aflofarm Farmacja Polska
Sp. z o.o.
Polfarmex S.A.
PL
kapsułki
10 kaps.
30 kaps.
kapsułki
około 1010 (w 10 kaps.
dopochwowe, twarde tym nie mniej
niż 108 CFU)
pałeczek
Lactobacillus
rhamnosus
573
OTC VEDIM Sp. z o.o.
OTC
OTC Instytut Biotechnologii
Surowic i Szczepionek
BIOMED S.A.
4215
Lactulosum
syrop
2,5 mg/5 ml
10084
4209 Lactulose-MIP
Lactulosum
syrop
4210 Lactulosum
Lactulosum
syrop
9,75 g/15 ml 1 butelka 100 ml
1 butelka 200 ml
1 butelka 500 ml
1 butelka 1000 ml
2,5 g/5 ml
1 fl. 150 ml
4211 Lactulosum Aflofarm
Lactulosum liquidum
syrop
7,5 g/15 ml
4212 Lactulosum Polfarmex
Lactulosum
syrop
7,5 g/15 ml
OTC Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
OTC MIP Pharma Polska Sp. z
OTC o.o.
OTC
OTC
OTC Nycomed Pharma Sp. z
o.o.
OTC Aflofarm Farmacja Polska
OTC Sp. z o.o.
OTC Polfarmex S.A.
1 butelka 150 ml
1 butelka 150 ml
1 butelka 300 ml
1 butelka 150 ml
Strona 387 z 854
9636
9648
1586
9453
4603
PL
D
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
4213 Lady Comfort
Paracetamolum
+ Coffeinum
+ Mepyramini maleas
tabletki powlekane
500 mg
+ 60 mg
+ 15 mg
5 tabl. w blistrze (1 x 5)
12 tabl. w blistrze (1 x 12)
12 tabl. w pojemniku
20 tabl. w blistrach
24 tabl. w blistrach (2 x 12)
25 tabl. w pojemniku
50 tabl. w pojemniku
4214 LADYBON
Tibolonum
tabletki
2,5 mg
4215 Lafactin
Venlafaxinum
37,5 mg
Rp
Rp
Rp
4216 Lafactin
Venlafaxinum
75 mg
28 kaps.
56 kaps.
4217 Lafactin
Venlafaxinum
150 mg
28 kaps.
56 kaps.
4218 Lagosa
Silybi mariani extractum
siccum
kapsułki o
przedłużonym
uwalnianiu, twarde
kapsułki o
przedłużonym
uwalnianiu, twarde
kapsułki o
przedłużonym
uwalnianiu, twarde
tabletka drażowana
28 tabl.
84 tabl.
28 kaps.
4219 Lakcid
Lactobacillus rhamnosus
proszek do
sporządzania
zawiesiny doustnej
150 mg
sylimaryny w
przeliczeniu
na
sylibinę/tablet
kę
2 mld CFU
pałeczek
Lactobacillus
rhamnosus
4220 Lakcid forte
Lactobacillus rhamnosus
proszek do
sporządzania
zawiesiny doustnej
4221 Lakcid L
Lactobacillus rhamnosus
4222 Lakea
Losartanum kalicum
Podmiot
odpowiedzialny
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
8300
Medicofarma S.A.
PL
Zentiva k.s.
14953
Zentiva k.s.
CZ
Apotex Europe B.V.
15000
Apotex Nederland B.V.
Pharmathen S.A.
NL
GR
Rp
Rp
Apotex Europe B.V.
15001
Apotex Nederland B.V.
Pharmathen S.A.
NL
GR
Rp
Rp
Apotex Europe B.V.
15002
Apotex Nederland B.V.
Pharmathen S.A.
NL
GR
25 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
OTC Wörwag Pharma GmbH &
OTC Co. KG
OTC
8181
Wörwag Pharma GmbH &
Co. KG
D
10 amp. 1 dawka
10 amp. proszku
po 1 dawce + pipeta
10 fiol. 3 ml
50 amp. 1 dawka
50 fiol. 3 ml
OTC Biomed Wytwórnia
OTC Surowic i Szczepionek
Sp. z o.o.
OTC
OTC
OTC
3228
Biomed Wytwórnia
Surowic i Szczepionek
Sp. z o.o.
PL
10 mld CFU
pałeczek
Lactobacillus
rhamnosus
5 fiol. 1 dawka
5 sasz.
10 fiol. 1 dawka
10 sasz.
OTC Biomed Wytwórnia
OTC Surowic i Szczepionek
OTC Sp. z o.o.
OTC
3227
Biomed Wytwórnia
Surowic i Szczepionek
Sp. z o.o.
PL
proszek do
sporządzania
zawiesiny doustnej
12 mld CFU
5 fiol. proszku
5 sasz.
10 fiol. proszku
10 sasz.
OTC Biomed Wytwórnia
OTC Surowic i Szczepionek
OTC Sp. z o.o.
OTC
11259
Biomed Wytwórnia
Surowic i Szczepionek
Sp. z o.o.
PL
tabletki powlekane
50 mg
30 tabl.
11082
LEK Pharmaceuticals d.d.
LEK S.A.
Strona 388 z 854
OTC SincePharma - Krzysztof
OTC Polkowski
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
Numer
pozwolenia
Rp
Sandoz GmbH
SLO
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
4223 Lakea HCT
Losartanum kalicum
+ Hydrochlorothiazidum
tabletki powlekane
50 mg
+ 12,5 mg
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
30 tabl. (2 x 15)
30 tabl. (3 x 10)
60 tabl. (4 x 15)
60 tabl. (6 x 10)
90 tabl. (6 x 15)
90 tabl. (9 x 10)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Sandoz GmbH
15630
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
D
4224 Lakea HCT
Losartanum kalicum
+ Hydrochlorothiazidum
tabletki powlekane
100 mg
+ 25 mg
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
30 tabl. (2 x 15)
30 tabl. (3 x 10)
60 tabl. (4 x 15)
60 tabl. (6 x 10)
90 tabl. (6 x 15)
90 tabl. (9 x 10)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Sandoz GmbH
15631
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
D
4225 Laktomag
Magnesii hydroaspartas
tabletki
70 mg Mg 2+ 50 tabl.
2689
Chance - Zakład Produkcji
Farmaceutycznej Marek
Czurlej, Jerzy Jaworski
Spółka Jawna
PL
4226 Laktomag B6
Magnesii hydroaspartas + tabletki
Pyridoxini hydrochloridum
70 mg Mg2+
+ 5 mg
50 tabl.
3577
Chance - Zakład Produkcji
Farmaceutycznej Marek
Czurlej, Jerzy Jaworski
Spółka Jawna
PL
4227 Lameptil S
Lamotriginum
tabletki do
sporządzania
zawiesiny doustnej
25 mg
30 tabl.
60 tabl.
100 tabl.
11701
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
Sandoz GmbH
SLO
D
A
4228 Lameptil S
Lamotriginum
tabletki do
sporządzania
zawiesiny doustnej
50 mg
30 tabl.
60 tabl.
100 tabl.
Rp
Rp
Rp
Sandoz GmbH
11716
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
Sandoz GmbH
SLO
D
A
4229 Lameptil S
Lamotriginum
tabletki do
sporządzania
zawiesiny doustnej
100 mg
30 tabl.
60 tabl.
100 tabl.
Rp
Rp
Rp
Sandoz GmbH
11715
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
Sandoz GmbH
SLO
D
A
4230 Lameptil S
Lamotriginum
tabletki do
sporządzania
zawiesiny doustnej
200 mg
30 tabl.
60 tabl.
100 tabl.
Rp
Rp
Rp
Sandoz GmbH
11712
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
Sandoz GmbH
SLO
D
A
4231 Lametta
Letrozolum
tabletki powlekane
2,5 mg
30 tabl.
Rp
Vipharm S.A.
10611
VIPHARM S.A.
Strona 389 z 854
OTC Chance - Zakład
Produkcji
Farmaceutycznej Marek
Czurlej, Jerzy Jaworski
Spółka Jawna
OTC Chance - Zakład
Produkcji
Farmaceutycznej Marek
Czurlej, Jerzy Jaworski
Spółka Jawna
Rp Sandoz GmbH
Rp
Rp
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
4232 Lamexim
Lamotriginum
tabletki
25 mg
30 tabl.
Rp
ICN Polfa Rzeszów S.A.
12854
ICN Polfa Rzeszów S.A.
PL
4233 Lamexim
Lamotriginum
tabletki
100 mg
12823
ICN Polfa Rzeszów S.A.
PL
Lamotriginum
25 mg
ICN Polfa Rzeszów S.A.
12822
ICN Polfa Rzeszów S.A.
PL
4235 Lamexim
Lamotriginum
100 mg
30 tabl.
60 tabl.
Rp
Rp
ICN Polfa Rzeszów S.A.
12821
ICN Polfa Rzeszów S.A.
PL
4236 Lamia
Lamotriginum
tabletki do
sporządzania
zawiesiny doustnej
tabletki do
sporządzania
zawiesiny doustnej
tabletki
Rp
Rp
Rp
ICN Polfa Rzeszów S.A.
4234 Lamexim
30 tabl.
60 tabl.
30 tabl.
25 mg
12056
Genexo Sp. z o.o.
PL
Lamotriginum
tabletki
50 mg
Genexo Sp. z o.o.
12057
Genexo Sp. z o.o.
PL
4238 Lamia
Lamotriginum
tabletki
100 mg
Genexo Sp. z o.o.
12058
Genexo Sp. z o.o.
PL
4239 Lamia
Lamotriginum
tabletki
200 mg
Genexo Sp. z o.o.
12059
Genexo Sp. z o.o.
PL
4240 Lamilept
Lamotriginum
tabletki
25 mg
Lamotriginum
tabletki
50 mg
4242 Lamilept
Lamotriginum
tabletki
100 mg
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
12686
4241 Lamilept
Pharmachemie B.V.
Teva UK Ltd.
Pharmachemie B.V.
Teva UK Ltd.
Pharmachemie B.V.
Teva UK Ltd.
NL
GB
NL
GB
NL
GB
4243 Lamilept
Lamotriginum
tabletki
200 mg
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
12689
Pharmachemie B.V.
Teva UK Ltd.
NL
GB
4244 Lamilept Distab
Lamotriginum
2 mg
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
12848
4245 Lamilept Distab
Lamotriginum
5 mg
30 tabl.
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
12849
4246 Lamilept Distab
Lamotriginum
25 mg
30 tabl.
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
12850
4247 Lamilept Distab
Lamotriginum
50 mg
30 tabl.
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
12851
4248 Lamilept Distab
Lamotriginum
tabletki do
sporządzania
zawiesiny doustnej
tabletki do
sporządzania
zawiesiny doustnej
tabletki do
sporządzania
zawiesiny doustnej
tabletki do
sporządzania
zawiesiny doustnej
tabletki do
sporządzania
zawiesiny doustnej
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Genexo Sp. z o.o.
4237 Lamia
30 tabl.
90 tabl.
30 tabl.
90 tabl.
30 tabl.
90 tabl.
30 tabl.
90 tabl.
30 tabl.
42 tabl.
30 tabl.
42 tabl.
30 tabl.
42 tabl.
56 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
30 tabl.
42 tabl.
56 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
30 tabl.
100 mg
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
Rp
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
12852
Pharmachemie B.V.
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
Pharmachemie B.V.
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
Pharmachemie B.V.
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
Pharmachemie B.V.
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
Pharmachemie B.V.
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
NL
F
GB
NL
F
GB
NL
F
GB
NL
F
GB
NL
F
GB
Strona 390 z 854
12687
12688
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
4249 Lamilept Distab
Lamotriginum
4250 Lamisil
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
200 mg
30 tabl.
60 tabl.
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
12853
Terbinafinum
tabletki do
sporządzania
zawiesiny doustnej
tabletki
125 mg
14 tabl.
Rp
Novartis Pharma GmbH
4251 Lamisil
Terbinafinum
tabletki
250 mg
14 tabl.
Rp
Novartis Pharma GmbH
4252 Lamisilatt
Terbinafini hydrochloridum krem
10 mg/g
1 op. 15 g
1 op. 30 g
1 op. 7,5 g
10 mg/g
10 mg/g
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
1731
Pharmachemie B.V.
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
Novartis Pharma GmbH
NL
F
GB
D
1732
Novartis Pharma GmbH
D
OTC Novartis Consumer
OTC Health GmbH
OTC
1191
D
1 poj. 15 ml
1 poj. 30 ml
OTC Novartis Consumer
OTC Health GmbH
10102
1 tuba 4 g
OTC Novartis Consumer
Health GmbH
12406
4255 Lamisilatt Dermgel
Terbinafinum
żel
10 mg/g
1 tuba 15 g
4256 Lamistad 5 mg
Lamotriginum
5 mg
30 tabl.
Rp
STADA Arzneimittel AG
11525
4257 Lamistad 25 mg
Lamotriginum
25 mg
30 tabl.
Rp
STADA Arzneimittel AG
11524
STADA Arzneimittel AG
D
4258 Lamistad 50 mg
Lamotriginum
50 mg
30 tabl.
Rp
STADA Arzneimittel AG
11523
STADA Arzneimittel AG
D
4259 Lamistad 100 mg
Lamotriginum
100 mg
30 tabl.
Rp
STADA Arzneimittel AG
11522
STADA Arzneimittel AG
D
4260 Lamistad 200 mg
Lamotriginum
200 mg
30 tabl.
Rp
STADA Arzneimittel AG
11521
STADA Arzneimittel AG
D
4261 Lamitrin
Lamotriginum
tabletki do
sporządzania
zawiesiny doustnej
tabletki do
sporządzania
zawiesiny doustnej
tabletki do
sporządzania
zawiesiny doustnej
tabletki do
sporządzania
zawiesiny doustnej
tabletki do
sporządzania
zawiesiny doustnej
tabletki
Novartis Consumer Health
GmbH
Novartis Pharma
Produktions GmbH
Novartis Consumer Health
GmbH
Novartis Pharma S.A.S
Novartis Consumer Health
GmbH
Novartis Consumer Health
UK Ltd.
Novartis Consumer Health
GmbH
Novartis Pharma GmbH
STADA Arzneimittel AG
25 mg
14 tabl.
21 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
42 tabl.
50 tabl.
56 tabl.
100 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
3548
Glaxo Wellcome GmbH
& Co. KG
Glaxo Wellcome
Operations
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
D
4253 Lamisilatt
Terbinafinum
hydrochloridum
4254 Lamisilatt 1
Terbinafinum
płyn w aerozolu do
natryskiwania na
skórę
płyn do stosowania
na skórę
Strona 391 z 854
OTC Novartis Consumer
Health GmbH
4948
D
D
F
D
GB
D
D
D
GB
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
4262 Lamitrin
4263 Lamitrin
4264 Lamitrin S
4265 Lamitrin S
4266 Lamitrin S
Skład
Lamotriginum
Lamotriginum
Lamotriginum
Lamotriginum
Lamotriginum
Postać
farmaceutyczna
tabletki
tabletki
Dawka
50 mg
100 mg
tabletki do
2 mg
sporządzania
zawiesiny doustnej /
tabletki ulegające
rozpadowi w jamie
ustnej
tabletki do
5 mg
sporządzania
zawiesiny doustnej /
tabletki ulegające
rozpadowi w jamie
ustnej
tabletki do
25 mg
sporządzania
zawiesiny doustnej /
do rozgryzania i
żucia
Wielkość opakowania
14 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
42 tabl.
56 tabl.
90 tabl.
98 tabl.
100 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
42 tabl.
50 tabl.
56 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
98 tabl.
100 tabl.
30 tabl.
10 tabl.
14 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
42 tabl.
50 tabl.
56 tabl.
10 tabl.
14 tabl.
21 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
42 tabl.
50 tabl.
56 tabl.
60 tabl.
Strona 392 z 854
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
Numer
pozwolenia
3462
3463
9643
7871
7872
Wytwórca
Glaxo Wellcome GmbH
& Co. KG
Glaxo Wellcome
Operations
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Glaxo Wellcome GmbH
& Co. KG
Glaxo Wellcome
Operations
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Glaxo Wellcome GmbH
& Co. KG
Glaxo Wellcome
Operations
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Glaxo Wellcome GmbH &
Co. KG
Glaxo Wellcome
Operations
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Glaxo Wellcome GmbH
& Co. KG
Glaxo Wellcome
Operations
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Kraj
wytwórcy
D
GB
PL
D
GB
PL
D
GB
PL
D
GB
PL
D
GB
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
4267 Lamitrin S
4268 Lamitrin S
4269 Lamitrin S
4270 Lamogen 25 mg
Skład
Lamotriginum
Lamotriginum
Lamotriginum
Lamotriginum
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
tabletki do
50 mg
sporządzania
zawiesiny doustnej /
do rozgryzania i
żucia
10 tabl.
14 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
42 tabl.
50 tabl.
56 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
98 tabl.
100 tabl.
196 tabl.
200 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
tabletki do
100 mg
sporządzania
zawiesiny doustnej /
tabletki ulegające
rozpadowi w jamie
ustnej
10 tabl.
14 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
42 tabl.
50 tabl.
56 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
98 tabl.
100 tabl.
196 tabl.
200 tabl.
10 tabl.
14 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
42 tabl.
50 tabl.
56 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
98 tabl.
100 tabl.
196 tabl.
200 tabl.
30 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
tabletki do
200 mg
sporządzania
zawiesiny doustnej /
do rozgryzania i
żucia
tabletki
25 mg
Strona 393 z 854
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
Generics [UK] Ltd.
Numer
pozwolenia
12341
7873
12342
12564
Wytwórca
Glaxo Wellcome GmbH
& Co. KG
Glaxo Wellcome
Operations
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Glaxo Wellcome GmbH
& Co. KG
Glaxo Wellcome
Operations
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Glaxo Wellcome GmbH
& Co. KG
Glaxo Wellcome
Operations
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Generics [UK] Ltd.
McDermott Laboratories
t/a Gerard Laboratories
Merck Farma y Quimica
Poligono Merck
Kraj
wytwórcy
D
GB
PL
D
GB
PL
D
GB
PL
GB
IRL
E
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
4271 Lamogen 50 mg
4272 Lamogen 100 mg
4273 Lamogen 200 mg
4274 Lamotrigine Arrow 25 mg
4275 Lamotrigine Arrow 50 mg
Skład
Lamotriginum
Lamotriginum
Lamotriginum
Lamotriginum
Lamotriginum
Postać
farmaceutyczna
tabletki
tabletki
tabletki
tabletka
tabletka
Dawka
50 mg
100 mg
200 mg
25 mg
50 mg
Wielkość opakowania
30 tabl.
30 tabl.
30 tabl.
14 tabl. (1 x 14)
21 tabl. (1 x 21)
21 tabl. (3 x 7)
30 tabl. (2 x 15)
30 tabl. (3 x 10)
42 tabl. (2 x 21)
42 tabl. (3 x 14)
42 tabl. (6 x 7)
50 tabl. (5 x 10)
56 tabl. (4 x 14)
56 tabl. (8 x 7)
100 tabl. (10 x 10)
200 tabl. (20 x 10)
14 tabl. (1 x 14)
21 tabl. (1 x 21)
21 tabl. (3 x 7)
30 tabl. (2 x 15)
30 tabl. (3 x 10)
42 tabl. (2 x 21)
42 tabl. (3 x 14)
42 tabl. (6 x 7)
50 tabl. (5 x 10)
56 tabl. (4 x 14)
56 tabl. (8 x 7)
100 tabl. (10 x 10)
200 tabl. (20 x 10)
Strona 394 z 854
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
Generics [UK] Ltd.
Generics [UK] Ltd.
Generics [UK] Ltd.
Arrow Poland S.A.
Arrow Poland S.A.
Numer
pozwolenia
12565
12566
12567
12468
12469
Wytwórca
Generics [UK] Ltd.
McDermott Laboratories
t/a Gerard Laboratories
Merck Farma y Quimica
Poligono Merck
Generics [UK] Ltd.
McDermott Laboratories
t/a Gerard Laboratories
Merck Farma y Quimica
Poligono Merck
Generics [UK] Ltd.
McDermott Laboratories
t/a Gerard Laboratories
Merck Farma y Quimica
Poligono Merck
Merck Kft
Akmon Pharmaceutical
Industries LLC
Arrow Generics Ltd.
Arrow Pharm (Malta) Ltd.
Juta Pharma GmbH
Medicofarma S.A.
Selamine Ltd.
T/A Arrow Generics Ltd.
Akmon Pharmaceutical
Industries LLC
Arrow Generics Ltd.
Arrow Pharm (Malta) Ltd.
Juta Pharma GmbH
Medicofarma S.A.
Selamine Ltd.
T/A Arrow Generics Ltd.
Kraj
wytwórcy
GB
IRL
E
GB
IRL
E
GB
IRL
E
SLO
GB
MT
D
PL
IRL
SLO
GB
MT
D
PL
IRL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
4276 Lamotrigine Arrow 100 mg
Skład
Lamotriginum
Postać
farmaceutyczna
tabletka
Dawka
100 mg
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
21 tabl. (1 x 21)
21 tabl. (3 x 7)
30 tabl. (2 x 15)
30 tabl. (3 x 10)
42 tabl. (2 x 21)
42 tabl. (3 x 14)
42 tabl. (6 x 7)
50 tabl. (5 x 10)
56 tabl. (4 x 14)
56 tabl. (8 x 7)
60 tabl. (6 x 10)
100 tabl. (10 x 10)
200 tabl. (20 x 10)
30 tabl.
100 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Arrow Poland S.A.
12470
IVAX Pharmaceuticals
s.r.o.
11729
Wytwórca
Akmon Pharmaceutical
Industries LLC
Arrow Generics Ltd.
Arrow Pharm (Malta) Ltd.
Juta Pharma GmbH
Medicofarma S.A.
Selamine Ltd.
T/A Arrow Generics Ltd.
Kraj
wytwórcy
SLO
GB
MT
D
PL
IRL
4277 Lamotrigine IVAX
Lamotriginum
tabletki
25 mg
4278 Lamotrigine IVAX
Lamotriginum
tabletki
50 mg
30 tabl.
100 tabl.
Rp
Rp
IVAX Pharmaceuticals
s.r.o.
11730
4279 Lamotrigine IVAX
Lamotriginum
tabletki
100 mg
30 tabl.
100 tabl.
Rp
Rp
IVAX Pharmaceuticals
s.r.o.
11731
4280 Lamotrix
Lamotriginum
tabletki
25 mg
30 tabl.
Rp
10064
4281 Lamotrix
Lamotriginum
tabletki
50 mg
30 tabl.
Rp
4282 Lamotrix
Lamotriginum
tabletki
100 mg
30 tabl.
Rp
Glenmark
Pharmaceuticals s.r.o.
Glenmark
Pharmaceuticals s.r.o.
Medicamenta a.s.
10066
IVAX Pharmaceuticals
s.r.o.
Norton Healthcare Ltd.
IVAX Pharmaceuticals
s.r.o.
Norton Healthcare Ltd.
IVAX Pharmaceuticals
s.r.o.
Norton Healthcare Ltd.
Glenmark
Pharmaceuticals sro
Glenmark
Pharmaceuticals sro
Medicamenta, a.s.
4283 Lamozor
Lamotriginum
25 mg
30 tabl.
50 tabl.
Rp
Rp
Orion Corporation
14018
Orion Corporation
FIN
4284 Lamozor
Lamotriginum
50 mg
30 tabl.
50 tabl.
Rp
Rp
Orion Corporation
14015
Orion Corporation
FIN
4285 Lamozor
Lamotriginum
100 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
14016
Orion Corporation
FIN
Lamotriginum
30 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
Orion Corporation
4286 Lamozor
Orion Corporation
14017
Orion Corporation
FIN
4287 Lanbax
Lansoprazolum
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Ranbaxy (Poland) Sp. z
o.o.
Ranbaxy (Poland) Sp. z
o.o.
Ranbaxy Ireland Ltd.
IRL
Lansoprazolum
14 kaps.
28 kaps.
7 kaps.
14 kaps.
28 kaps.
12978
4288 Lanbax
tabletki do
sporządzania
zawiesiny doustnej
tabletki do
sporządzania
zawiesiny doustnej
tabletki do
sporządzania
zawiesiny doustnej
tabletki do
sporządzania
zawiesiny doustnej
kapsułki dojelitowe,
twarde
kapsułki dojelitowe,
twarde
12979
Ranbaxy Ireland Ltd.
IRL
200 mg
15 mg
30 mg
Strona 395 z 854
10065
CZ
GB
CZ
GB
CZ
GB
CZ
CZ
CZ
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
1 butelka 100 g
1 butelka 125 g
1 butelka 150 g
1 butelka 250 g
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
OTC
OTC
OTC
OTC
Farmaceutyczne
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-AnalitycznoHandlowe "PROLAB"
Halkiewicz i Ratajczyk Sp.
j.
Sandoz GmbH
9021
12264
4289 Lancetan
Plantaginis lanceolatae
folii extractum fluidum
syrop
4290 LansoLEK 15
Lansoprazolum
kapsułki dojelitowe,
twarde
15 mg
28 kaps.
Rp
4291 LansoLEK 30
Lansoprazolum
kapsułki dojelitowe,
twarde
30 mg
14 kaps.
28 kaps.
Rp
Rp
Sandoz GmbH
4292 Lansoprazol-1A Pharma
Lansoprazolum
kapsułki dojelitowe,
twarde
15 mg
14 kaps.
28 kaps.
Rp
Rp
1A Pharma GmbH
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Farmaceutyczne
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-AnalitycznoHandlowe "PROLAB"
Halkiewicz i Ratajczyk Sp.
j.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Sandoz GmbH
PL
SLO
A
12265
Lek Pharmaceuticals d.d.
Sandoz GmbH
SLO
A
12186
Lek Pharmaceuticals d.d.
Novartis Farmaceutica
S.A.
Sandoz GmbH
SLO
E
A
4293 Lansoprazol-1A Pharma
Lansoprazolum
kapsułki dojelitowe,
twarde
30 mg
14 kaps.
28 kaps.
Rp
Rp
1A Pharma GmbH
12185
Lek Pharmaceuticals d.d.
Sandoz GmbH
SLO
A
4294 Lansoprazole Farmacom
Lansoprazolum
kapsułki dojelitowe,
twarde
15 mg
14200
Laboratorios Belmac S.A.
E
Lansoprazolum
kapsułki dojelitowe,
twarde
30 mg
Farmacom Sp. z o.o.
14201
Laboratorios Belmac S.A.
E
4296 Lantrea
Lansoprazolum
kapsułki dojelitowe,
twarde
15 mg
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
12568
Laboratorios Belmac S.A.
E
4297 Lantrea
Lansoprazolum
kapsułki dojelitowe,
twarde
30 mg
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
12569
Laboratorios Belmac S.A.
E
4298 Lanvis
Tioguaninum
tabletki
40 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Farmacom Sp. z o.o.
4295 Lansoprazole Farmacom
7 kaps.
14 kaps.
28 kaps.
56 tabl.
7 kaps.
14 kaps.
28 kaps.
56 kaps.
7 kaps.
14 kaps.
28 kaps.
56 kaps.
7 kaps.
14 kaps.
28 kaps.
56 kaps.
25 tabl.
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
1852
D
PL
4299 Lanzapin
Olanzapinum
tabletki powlekane
2,5 mg
7 tabl.
14 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
30 tabl. w pojemniku
56 tabl.
100 tabl. w pojemniku
500 tabl. w pojemniku
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Biogened S.A.
15523
EXCELLA GmbH
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Actavis Group PTC ehf.
Actavis Ltd.
Strona 396 z 854
IS
MT
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
4300 Lanzapin
Olanzapinum
tabletki powlekane
5 mg
4301 Lanzapin
Olanzapinum
tabletki powlekane
7,5 mg
4302 Lanzapin
Olanzapinum
tabletki powlekane
10 mg
4303 Lanzapin
Olanzapinum
tabletki powlekane
15 mg
4304 Lanzapin
Olanzapinum
tabletki powlekane
20 mg
4305 Lanzogen 15 kapsułki
dojelitowe twarde
Lansoprazolum
kapsułki dojelitowe
twarde
15 mg
Wielkość opakowania
7 tabl.
14 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
30 tabl. w pojemniku
56 tabl.
100 tabl. w pojemniku
500 tabl. w pojemniku
7 tabl.
14 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
30 tabl. w pojemniku
56 tabl.
100 tabl. w pojemniku
500 tabl. w pojemniku
7 tabl.
14 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
30 tabl. w pojemniku
56 tabl.
100 tabl. w pojemniku
500 tabl. w pojemniku
7 tabl.
14 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
30 tabl. w pojemniku
56 tabl.
100 tabl. w pojemniku
500 tabl. w pojemniku
7 tabl.
14 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
30 tabl. w pojemniku
56 tabl.
100 tabl. w pojemniku
500 tabl. w pojemniku
14 kaps.
28 kaps.
28 kaps. (4 x 7)
Strona 397 z 854
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Biogened S.A.
15524
Actavis Group PTC ehf.
Actavis Ltd.
IS
MT
Biogened S.A.
15525
Actavis Group PTC ehf.
Actavis Ltd.
IS
MT
Biogened S.A.
15526
Actavis Group PTC ehf.
Actavis Ltd.
IS
MT
Biogened S.A.
15527
Actavis Group PTC ehf.
Actavis Ltd.
IS
MT
Biogened S.A.
15528
Actavis Group PTC ehf.
Actavis Ltd.
IS
MT
Kromme Rijn Apotheek
B.V.
12478
Generics [UK] Ltd.
Liconsa S.A Poligono
Industrial Miralcampo
McDermott Laboratories
t/a Gerard Laboratories
GB
E
IRL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
4306 Lanzogen 30 kapsułki
dojelitowe twarde
Skład
Lansoprazolum
Postać
farmaceutyczna
kapsułki dojelitowe
twarde
Dawka
30 mg
4307 Lanzostad
Lanzoprazolum
kapsułki dojelitowe
twarde
15 mg
4308 Lanzostad
Lanzoprazolum
kapsułki dojelitowe
twarde
30 mg
4309 Lanzul
Lansoprazolum
kapsułki
4310 Lanzul S
Lansoprazolum
kapsułki
4311 Lapis Albus
Preparat homeopatyczny
granulki
Wielkość opakowania
4312 Laprides
Escitalopramum
tabletki powlekane
4313 Laprides
Escitalopramum
tabletki powlekane
4314 Laprides
Escitalopramum
tabletki powlekane
4315 Laprides
Escitalopramum
tabletki powlekane
4316 Laremid
Loperamidi
hydrochloridum
tabletki
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
14 kaps.
14 kaps. (2 x 7)
28 kaps.
28 kaps. (4 x 7)
Rp
Rp
Rp
Rp
Kromme Rijn Apotheek
B.V.
14 kaps.
28 kaps.
56 kaps.
Rp
Rp
Rp
STADA Arzneimittel AG
11844
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
OTC
(4CH15CH)
STADA Arzneimittel AG
11843
Krka d.d., Novo mesto
7 kaps.
14 kaps.
28 kaps.
56 kaps.
30 mg
7 kaps.
14 kaps.
28 kaps.
56 kaps.
15 mg
28 kaps.
56 kaps.
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
Kat.
dost.
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
5 mg
14 tabl. (1 x 14)
28 tabl. (2 x 14)
30 tabl. (3 x 10)
10 mg
14 tabl. (1 x 14)
28 tabl. (2 x 14)
30 tabl. (3 x 10)
15 mg
14 tabl. (1 x 14)
28 tabl. (2 x 14)
30 tabl. (3 x 10)
20 mg
14 tabl. (1 x 14)
28 tabl. (2 x 14)
30 tabl. (3 x 10)
2 mg
10 tabl.
Strona 398 z 854
12479
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
7270
Generics [UK] Ltd.
Liconsa S.A Poligono
Industrial Miralcampo
McDermott Laboratories
t/a Gerard Laboratories
LICONSA, Liberacion
Controlada de Sustancias
Activas S.A.
STADA Arzneimittel AG
LICONSA, Liberacion
Controlada de Sustancias
Activas S.A.
STADA Arzneimittel AG
Krka d.d., Novo mesto
GB
E
D
SLO
Krka d.d., Novo mesto
8698
Krka d.d., Novo mesto
SLO
Boiron S.A.
19220
Boiron S.A.
F
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
16214
PL
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
16215
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
16216
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
16217
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
11030
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
IRL
E
D
E
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
OTC
PL
PL
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
4317 Larus
Atorvastatinum
tabletki powlekane
10 mg
4318 Larus
Atorvastatinum
tabletki powlekane
20 mg
4319 Larus
Atorvastatinum
tabletki powlekane
40 mg
4320 Larynx / Apis comp.
Preparat homeopatyczny
granulki
10 tabl. w blistrze
10 tabl. w pojemniku
20 tabl. w pojemniku
30 tabl. w blistrach
30 tabl. w pojemniku
50 tabl. w pojemniku
100 tabl. w blistrach
100 tabl. w pojemniku
10 tabl. w blistrze
10 tabl. w pojemniku
20 tabl. w pojemniku
30 tabl. w blistrach
30 tabl. w pojemniku
50 tabl. w pojemniku
100 tabl. w blistrach
100 tabl. w pojemniku
10 tabl. w blistrze
10 tabl. w pojemniku
20 tabl. w pojemniku
30 tabl. w blistrach
30 tabl. w pojemniku
50 tabl. w pojemniku
100 tabl. w blistrach
100 tabl. w pojemniku
1 butelka 20 g
4321 Larynx / Apis comp.
Preparat homeopatyczny
4322 Lastet
Etoposidum
roztwór do
wstrzykiwań
kapsułki
4323 Lastet
Etoposidum
4324 Lastet
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
OTC
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
14158
Actavis hf.
IS
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
14159
Actavis hf.
IS
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
14160
Actavis hf.
IS
WALA-Heilmittel GmbH
IL-0878/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
Rp
Rp
Rp
WALA-Heilmittel GmbH
IL-0879/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
25 mg
10 amp. 1 ml
50 amp. 1 ml
40 kaps.
kapsułki
50 mg
20 kaps.
Rp
Etoposidum
kapsułki
100 mg
10 kaps.
Rp
4325 Lastet
Etoposidum
roztwór do infuzji
20 mg/ml
10 amp. 5 ml
Lz
4326 Latanoprost Actavis
Latanoprostum
krople do oczu,
roztwór
50 mcg/ml
4327 Latanoprost Arrow
Latanoprostum
krople do oczu,
roztwór
50 mcg/ml
4328 Latensin D4
Preparat homeopatyczny
kapsułka
1 butelka 2,5 ml
3 butelki 2,5 ml
6 butelek 2,5 ml
1 butelka 2,5 ml
3 butelki 2,5 ml
6 butelek 2,5 ml
5 kaps.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
4329 Latensin D6
Preparat homeopatyczny
kapsułka
5 kaps.
Rp
Strona 399 z 854
Euro Nippon Kayaku
GmbH
Euro Nippon Kayaku
GmbH
Euro Nippon Kayaku
GmbH
Euro Nippon Kayaku
GmbH
Actavis Group PTC ehf.
Arrow Poland S.A.
15640
Sanum-Kehlbeck GmbH
& Co.KG
Sanum-Kehlbeck GmbH
& Co.KG
2892
Cancernova GmbH
D
2893
Cancernova GmbH
D
2894
Cancernova GmbH
D
2895
Cancernova GmbH
D
16135
Hoechst-Biotika, spol.
s.r.o.
Pharma Stulln GmbH
Arrow Generiques SAS
SIFI SpA
IL-4375/LNH Sanum-Kehlbeck GmbH
& Co.KG
IL-4374/LNH Sanum-Kehlbeck GmbH
& Co.KG
SK
D
F
I
D
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
4330 Laticort 0,1%
Hydrocortisoni butyras
krem
1 mg/g
1 op. 15 g
Rp
4331 Laticort 0,1%
Hydrocortisoni butyras
maść
1 mg/g
1 op. 15 g
Rp
4332 Laticort 0,1%
Hydrocortisoni butyras
płyn na skórę
1 mg/ml
1 butelka 20 ml
Rp
4333 Laurina
Desogestrelum +
Ethinylestradiolum
tabletki powlekane
żółte: 0,05
mg + 0,035
mg;
czerwone:
0,100 mg +
0,030 mg;
białe: 0,150
mg + 0,030
mg
21 tabl.
63 tabl.
Rp
Rp
4334 Lavistina
Betahistini
dihydrochloridum
tabletki
8 mg
4335 Lavistina
Betahistini
dihydrochloridum
tabletki
16 mg
4336 Lavistina
Betahistini
dihydrochloridum
tabletki
24 mg
4337 Lawenol
Lavandulae aetherolum
roztwór na skórę
30 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
100 tabl.
20 tabl.
30 tabl. (2 x 15)
30 tabl. (3 x 10)
40 tabl.
50 tabl.
60 tabl. (4 x 15)
60 tabl. (6 x 10)
100 tabl.
1 butelka 30 g
1 butelka 50 g
1 butelka 90 g
1 butelka 100 g
4338 Laxantia Tea
Sennae folium + Sennae
fructus angustifoliae
zioła do zaparzania
w saszetkach
20 sasz. 2 g
4339 Laxol
Natrii docusas
czopki doodbytnicze 100 mg
12 szt.
Strona 400 z 854
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
OTC
OTC
OTC
OTC
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Organon N.V.
11388
Tabuk Poland Sp. z o.o.
14280
Tabuk Poland Sp. z o.o.
14281
Tabuk Poland Sp. z o.o.
14598
Farmaceutyczne
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-AnalitycznoHandlowe PROLAB
Halkiewicz i Ratajczyk sp.
j
OTC Zakład Produkcji Środków
Farmaceutycznych
"ELANDA" B.Kazub,
A.Orłowski Sp.J.
OTC Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
906
3009
2292
7963
15784
2565
Wytwórca
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Organon Irlandia Ltd.
Organon N.V.
Kraj
wytwórcy
PL
PL
PL
IRL
NL
Catalent Germany
Schorndorf GmbH
Losan Pharma GmbH
Catalent Germany
Schorndorf GmbH
Losan Pharma GmbH
Catalent Germany
Schorndorf GmbH
D
D
Farmaceutyczne
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-AnalitycznoHandlowe PROLAB
Halkiewicz i Ratajczyk sp.
j
Zakład Produkcji Środków
Farmaceutycznych
"ELANDA" B.Kazub,
A.Orłowski Sp.J.
PL
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
PL
D
D
D
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
4340 Lechesis comp.
Preparat homeopatyczny
4341 Lecrolyn
Natrii cromoglicas
4342 Ledum Palustre
Preparat homeopatyczny
Postać
farmaceutyczna
roztwór do
wstrzykiwań
krople do oczu,
roztwór
granulki
Dawka
40 mg/ml
Wielkość opakowania
10 amp. 1 ml
50 amp. 1 ml
1 butelka 5 ml
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
4343 Legalon 140
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
kapsułka twarda
140 mg
20 kaps.
100 kaps.
gazik jałowy z
10 sasz.
włókniny wiskozowo20 sasz.
poliestrowej
100 sasz.
nasączony 70%
alkoholem
izopropylowym
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
WALA-Heilmittel GmbH
Santen Oy
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Numer
pozwolenia
Wytwórca
IL-0880/LNH WALA-Heilmittel GmbH
Kraj
wytwórcy
D
9375
Santen Oy
FIN
19312
Boiron S.A.
F
4734
MADAUS GmbH
D
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
4344 Leko
Sylibi mariani fructus
extractum siccum
Preparat dezynfekujący
4345 LEKO Zestaw iniekcyjny
Alcohol isopropylicus
1. jałowy gazik z
włókniny wiskozowopoliestrowej suchy 2.
jałowy gazik
nasączony 70%
alkoholem
izopropylowym
4346 Lekoklar
Clarithromycinum
tabletki powlekane
250 mg
14 tabl.
Rp
Sandoz GmbH
9134
Lek Pharmaceuticals d.d.
SLO
4347 Lekoklar
Clarithromycinum
tabletki powlekane
500 mg
14 tabl.
Rp
Sandoz GmbH
9135
Lek Pharmaceuticals d.d.
SLO
4348 Lendacin
Ceftriaxonum
250 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
3530
Lek Pharmaceuticals d.d.
SLO
Ceftriaxonum
1 fiol. proszku
5 fiol. proszku
10 fiol. proszku
50 fiol. proszku
1 fiol. proszku
5 fiol. proszku
10 fiol. proszku
50 fiol. proszku
Lek Pharmaceuticals d.d.
4349 Lendacin
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
Sandoz GmbH
3531
Lek Pharmaceuticals d.d.
SLO
50 zestawów po 2 sasz.
1g
Strona 401 z 854
OTC MADAUS GmbH
OTC
OTC Sandoz GmbH
OTC
OTC
IL-1262/ChF LEK S.A.
PL
OTC Sandoz GmbH
IL-4754/ChF LEK S.A.
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
1 fiol. proszku
5 fiol. proszku
10 fiol. proszku
50 fiol. proszku
1 fiol.
5 fiol.
10 fiol.
50 fiol.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Lek Pharmaceuticals d.d.
8061
Lek Pharmaceuticals d.d.
SLO
Sandoz GmbH
15584
Sandoz GmbH
A
2000 mg
1 fiol.
5 fiol.
10 fiol.
50 fiol.
Rp
Rp
Rp
Rp
Sandoz GmbH
15585
Sandoz GmbH
A
70 mg
2 tabl.
4 tabl.
14 tabl.
20 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
56 tabl.
98 tabl.
100 tabl.
200 tabl.
14 tabl.
20 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
56 tabl.
98 tabl.
100 tabl.
200 tabl.
14 tabl.
20 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
56 tabl.
98 tabl.
100 tabl.
200 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Actavis Group PTC ehf.
15596
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
16309
Actavis Nordic A/S
Actavis UK Ltd.
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
DK
GB
PL
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
16310
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
PL
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
16311
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
PL
Dawka
4350 Lendacin
Ceftriaxonum natricum
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
2g
4351 Lendacin 1 g
Ceftriaxonum
1000 mg
4352 Lendacin 1 g
Ceftriaxonum
4353 Lendrate
Acidum alendronicum
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań lub
infuzji
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań lub
infuzji
tabletki
4354 Lenuxin
Escitalopramum
tabletki powlekane
5 mg
4355 Lenuxin
Escitalopramum
tabletki powlekane
10 mg
4356 Lenuxin
Escitalopramum
tabletki powlekane
15 mg
Wielkość opakowania
Strona 402 z 854
Skład
Postać
farmaceutyczna
4357 Lenuxin
Escitalopramum
tabletki powlekane
20 mg
4358 Leponex
Clozapinum
tabletki
25 mg
4359 Leponex
4360 Leptandra compositum
Clozapinum
Preparat homeopatyczny
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Dawka
Wielkość opakowania
14 tabl.
20 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
56 tabl.
98 tabl.
100 tabl.
200 tabl.
50 tabl. w blistrach
50 tabl. w butelce
50 tabl.
1 butelka 30 ml
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
OTC
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
16312
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
PL
Novartis Pharma GmbH
1733
Novartis Pharma GmbH
D
1192
Novartis Pharma GmbH
IL-3531/LNH Biologische Heilmittel
Heel GmbH
1577
N.V. Organon
D
D
100 mg
4361 Lerivon
tabletki
krople doustne,
roztwór
Mianserini hydrochloridum tabletki powlekane
10 mg
30 tabl.
Rp
Novartis Pharma GmbH
Biologische Heilmittel
Heel GmbH
N.V. Organon
4362 Lerivon
Mianserini hydrochloridum tabletki powlekane
30 mg
30 tabl.
Rp
N.V. Organon
1578
N.V. Organon
NL
4363 Lerivon
Mianserini hydrochloridum tabletki powlekane
60 mg
30 tabl.
Rp
N.V. Organon
1579
N.V. Organon
NL
4364 Lescol
Fluvastatinum
kapsułki
20 mg
28 kaps.
Rp
Novartis Pharma GmbH
3603
Novartis Pharma GmbH
D
4365 Lescol
Fluvastatinum
kapsułki
40 mg
28 kaps.
Rp
Novartis Pharma GmbH
3604
Novartis Pharma GmbH
D
4366 Lescol XL
Fluvastatinum
80 mg
28 tabl.
Rp
Novartis Pharma GmbH
8872
Novartis Pharma GmbH
D
4367 Letizen
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
Cetirizini dihydrochloridum tabletki powlekane
10 mg
8697
Krka d.d., Novo mesto
SLO
Letrozolum
tabletki powlekane
2,5 mg
Rp
Rp
Rp
Krka d.d., Novo mesto
4368 Letralan
7 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
ICN Polfa Rzeszów S.A.
16191
4369 Letrox 50
Levothyroxinum natricum
tabletki
50 mcg
Berlin-Chemie AG
3740
Levothyroxinum natricum
tabletki
100 mcg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
IRL
GR
D
4370 Letrox 100
25 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
25 tabl. w blistrze (1 x 25)
50 tabl. w blistrach (2 x 25)
100 tabl. w blistrach (4 x
25)
EirGen Pharma Ltd.
Genepharm S.A.
Berlin-Chemie AG
Berlin-Chemie AG
1689
Berlin-Chemie AG
D
4371 Letrox 150
Levothyroxinum natricum
tabletki
150 mcg
25 tabl. w blistrze (1 x 25)
50 tabl. w blistrach (2 x 25)
100 tabl. w blistrach (10 x
10)
Rp
Rp
Rp
Berlin-Chemie AG
8206
Berlin-Chemie AG
D
Strona 403 z 854
NL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
4372 Letrozol Sandoz
Skład
Letrozolum
Postać
farmaceutyczna
tabletki powlekane
Dawka
2,5 mg
Wielkość opakowania
30 tabl.
Kat.
dost.
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
Sandoz GmbH
Numer
pozwolenia
15571
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Lek Pharmaceuticals
d.d.
Rottendorf Pharma
GmbH
Synthon B.V.
Synthon Hispania S.L.
SLO
D
NL
E
4373 Letrozol Teva
Letrozolum
tabletki powlekane
2,5 mg
10 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
100 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
14959
Teva Pharma B.V.
Ivax Pharmaceuticals,
s.r.o.
NL
CZ
4374 Letrozole Accord
Letrozolum
tabletki powlekane
2,5 mg
15947
Accord healthcare Ltd.
Cemelog BRS Ltd.
GB
H
Letrozolum
tabletki powlekane
2,5 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Accord healthcare Ltd.
4375 Letrozone
10 tabl.
14 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
60 tabl.
84 tabl.
90 tabl.
98 tabl.
100 tabl.
10 tabl.
30 tabl.
100 tabl.
ratiopharm GmbH
15513
Merckle GmbH
4376 Leucovorin Ca PILVA
Calcii folinas
pentahydricus
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
25 mg
1 fiol. proszku
10 fiol. proszku
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
1235
Pliva-Lachema a.s.
CZ
4377 Leucovorin Ca PLIVA
Calcii folinas
pentahydricus
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
10 mg
1 fiol. proszku
10 fiol. proszku
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
1234
Pliva-Lachema a.s.
CZ
4378 Leucovorin Ca PLIVA
Calcii folinas
pentahydricus
roztwór do
wstrzykiwań
10 mg/ml
1 fiol. 10 ml
1 fiol. 20 ml
1 fiol. 45 ml
1 fiol. 50 ml
1 fiol. 50 ml
1 fiol. 80 ml
1 fiol. 100 ml
5 fiol. 45 ml
10 fiol. 20 ml
25 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
11175
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
Pliva-Lachema a.s.
PL
4379 Leukeran
Chlorambucilum
tabletki powlekane
2 mg
Strona 404 z 854
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
3456
EXCELLA GmbH
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
D
CZ
D
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
4380 Levofloxacin Teva
Levofloxacinum
roztwór do infuzji
5 mg/ml
1 worek 50 ml
1 worek 100 ml
5 worków 50 ml
5 worków 100 ml
10 worków 50 ml
10 worków 100 ml
20 worków 100 ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
16303
TEVA Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
H
4381 Levofloxacin Teva
Levofloxacinum
tabletki powlekane
250 mg
5 tabl.
7 tabl.
10 tabl.
Rp
Rp
Rp
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
15868
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
Pharmachemie B.V.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
medac GmbH
NL
H
4382 Levofloxacin Teva
Levofloxacinum
tabletki powlekane
500 mg
5 tabl.
7 tabl.
10 tabl.
1 fiol. 1 ml
1 fiol. 4 ml
1 fiol. 9 ml
5 fiol. 1 ml
5 fiol. 4 ml
5 fiol. 9 ml
5 amp. 4 ml
10 amp. 1 ml
Rp
Rp
Rp
4383 Levofolic 50 mg/ml roztwór Acidum levofolinicum
do wstrzykiwań lub infuzji
roztwór do
wstrzykiwań lub
infuzji
50 mg/ml
4384 Levonor
Noradrenalinum
roztwór do infuzji
1 mg/ml
4385 Levopront
Levodropropizinum
60 mg/ml
4386 Levopront
Levodropropizinum
krople doustne,
roztwór
syrop
1 butelka 15 ml
1 butelka 30 ml
60 mg/10 ml 1 butelka 60 ml
1 butelka 120 ml
1 butelka 200 ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
4387 Levoxa
Levofloxacinum
tabletki powlekane
250 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
1 tabl. w blistrze
3 tabl. w blistrze
7 tabl. w blistrze
10 tabl. w blistrze
14 tabl. w blistrze
50 tabl. w blistrach
50 tabl. w butelce
100 tabl. w butelce
200 tabl. w blistrach
Strona 405 z 854
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Lz
Lz
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
15867
medac GmbH
14626
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Dompé farmaceutici
S.p.A.
Dompé farmaceutici
S.p.A.
3394
Actavis Group PTC ehf.
F
GB
NL
H
F
GB
D
PL
9107
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Dompe pha.r.ma. S.p.A.
9108
Dompe pha.r.ma. S.p.A.
I
14604
Actavis Ltd.
Actavis hf.
I
MT
IS
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
4388 Levoxa
Levofloxacinum
tabletki powlekane
500 mg
4389 Lexapro
Escitalopramum
tabletki powlekane
5 mg
4390 Lexapro
Escitalopramum
tabletki powlekane
10 mg
4391 Lexotan
Bromazepamum
tabletki
4392 Lexotan
Bromazepamum
4393 Lexotan
4394 Lextril
4395 Lextril
4396 Lextril
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Actavis Group PTC ehf.
14605
Actavis Ltd.
Actavis hf.
MT
IS
H. Lundbeck A/S
14282
H. Lundbeck A/S
DK
H. Lundbeck A/S
14283
H. Lundbeck A/S
DK
1,5 mg
1 tabl. w blistrze
3 tabl. w blistrze
7 tabl. w blistrze
10 tabl. w blistrze
14 tabl. w blistrze
50 tabl. w blistrach
50 tabl. w butelce
100 tabl. w butelce
200 tabl. w blistrach
14 tabl.
28 tabl.
14 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
Roche Polska Sp. z o.o.
945
Roche Polska Sp. z o.o.
PL
tabletki
3 mg
30 tabl.
Rp
Roche Polska Sp. z o.o.
1836
Roche Polska Sp. z o.o.
PL
Bromazepamum
tabletki
6 mg
30 tabl.
Rp
Roche Polska Sp. z o.o.
946
Roche Polska Sp. z o.o.
PL
tert-Butylamini
perindoprilum
tabletki
2 mg
14 tabl.
20 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
56 tabl.
60 tabl.
14 tabl.
20 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
56 tabl.
60 tabl.
14 tabl.
20 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
56 tabl.
60 tabl.
1 butelka 38 g
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Glenmark
Pharmaceuticals s.r.o.
Glenmark
Pharmaceuticals s.r.o.
Tillomed Laboratories Ltd.
CZ
Egis Pharmaceuticals Plc
1 op. 25 g
Rp
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
30 tabl.
Rp
Rp
Rp
Dr. Kade
Pharmazeutische Fabrik
GmbH
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
tert-Butylamini
perindoprilum
tert-Butylamini
perindoprilum
tabletki
tabletki
4 mg
8 mg
4397 Lidocain-Egis
Lidocainum
aerozol, roztwór
4398 Lidoposterin
Lidocaini hydrochloridum
maść doodbytnicza
10%
100 mg/ml
50 mg/g
4399 Lifin
Finasteridum
tabletki powlekane
5 mg
Strona 406 z 854
Glenmark
Pharmaceuticals s.r.o.
Glenmark
Pharmaceuticals s.r.o.
15016
15017
15018
Glenmark
Pharmaceuticals s.r.o.
Tillomed Laboratories Ltd.
GB
CZ
GB
Glenmark
Pharmaceuticals s.r.o.
Tillomed Laboratories Ltd.
GB
9376
Egis Pharmaceuticals Plc
H
11628
Dr. Kade
Pharmazeutische Fabrik
GmbH
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
Pliva Lachema a.s.
D
12182
CZ
PL
CZ
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
4400 Lignadren
Lidocaini hydrochloridum
+ Epinephrinum
roztwór do
wstrzykiwań
4401 Lignadren
Lidocaini hydrochloridum
+ Epinephrini bitartras
roztwór do
wstrzykiwań
4402 Lignocain 2%
Lidocaini hydrochloridum
roztwór do
wstrzykiwań
4403 Lignocainum
hydrochloricum 1%
Lidocaini hydrochloridum
roztwór do
wstrzykiwań
4404 Lignocainum
hydrochloricum 1%
Lidocaini hydrochloridum
4405 Lignocainum
hydrochloricum 2% c.
noradrenalino 0,00125%
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
(20 mg
5 fiol. 10 ml
+ 0,01 mg)
/ml
(40 mg
10 amp.-strzyk.
+ 0,02 mg) /2
ml
20 mg/ml
10 amp. 5 ml
20 poj. 10 ml
20 poj. 20 ml
20 poj. 5 ml
10 mg/ml
10 amp. 2 ml
Rp
roztwór do
wstrzykiwań
10 mg/ml
Rp
Lidocaini hydrochloridum
+ Norepinephrinum
roztwór do
wstrzykiwań
(20 mg
10 amp. 2 ml
+ 0,025 mg)
/ml
Rp
4406 Lignocainum
hydrochloricum WZF 2%
Lidocaini hydrochloridum
roztwór do
wstrzykiwań
20 mg/ml
10 amp. 2 ml
Rp
4407 Lignocainum
hydrochloricum WZF 2%
Lidocaini hydrochloridum
roztwór do
wstrzykiwań
20 mg/ml
5 fiol. 20 ml
Rp
4408 Lignocainum
hydrochloricum WZF 2%
Lidocaini hydrochloridum
roztwór do
wstrzykiwań
40 mg/2 ml
10 amp.-strzyk. 2 ml
Rp
4409 Lignocainum Jelfa
Lidocaini hydrochloridum
żel
20 mg/g
Rp
Rp
4410 Lignocainum WZF 5%
Grave
Lidocaini hydrochloridum
roztwór do
wstrzykiwań
50 mg/ml
1 tuba 30 g typu A
1 tuba 30 g typu U
z kaniulą
50 amp. 2 ml
4411 Lignox
Lidocaini hydrochloridum
żel do stosowania w 50 mg/g
jamie ustnej
1 tuba 20 g
Rp
5 fiol. 20 ml
Strona 407 z 854
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Lz
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
B. Braun Melsungen AG
10887
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
383
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Chema Elektromet
Spółdzielnia Pracy
10987
3730
6791
928
384
6792
10888
1068
927
10010
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
B. Braun Melsungen AG
PL
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
PL
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Chema Elektromet
Spółdzielnia Pracy
PL
PL
D
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
4412 Lilium Tigrinum
Skład
Preparat homeopatyczny
Postać
farmaceutyczna
granulki
Dawka
Wielkość opakowania
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
4413 Limeral 1 mg
Glimepiridum
tabletki
4414 Limeral 2 mg
Glimepiridum
tabletki
4415 Limeral 3 mg
Glimepiridum
tabletki
4416 Limeral 4 mg
Glimepiridum
tabletki
4417 Limfocept
Mycophenolas mofetil
kapsułki twarde
4418 Limfocept
Mycophenolas mofetil
tabletki powlekane
4419 Lincocin
Lincomycinum
kapsułki
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
1 mg
10 tabl.
15 tabl.
20 tabl.
50 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
120 tabl.
2 mg
10 tabl.
15 tabl.
20 tabl.
50 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
120 tabl.
3 mg
10 tabl.
15 tabl.
20 tabl.
50 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
120 tabl.
4 mg
10 tabl.
15 tabl.
20 tabl.
50 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
120 tabl.
250 mg
100 kaps.
300 kaps.
500 mg
50 tabl.
150 tabl.
500 mg
12 kaps.
Strona 408 z 854
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
19297
Boiron S.A.
F
Pharma Arzneimittel
GmbH
12515
Actavis Ltd.
Actavis hf.
MT
IS
Pharma Arzneimittel
GmbH
12516
Actavis Ltd.
Actavis hf.
MT
IS
Pharma Arzneimittel
GmbH
12517
Actavis Ltd.
Actavis hf.
MT
IS
Pharma Arzneimittel
GmbH
12518
Actavis Ltd.
Actavis hf.
MT
IS
Gedeon Richter Plc
16223
Gedeon Richter Plc
16224
Pfizer Europe MA EEIG
1465
Accord healthcare Ltd.
Gedeon Richter Plc
Accord healthcare Ltd.
Gedeon Richter Plc
Pfizer Italia S.r.l.
Pfizer Manufacturing
Belgium N.V.
GB
H
GB
H
I
B
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
4420 Lincocin
Lincomycinum
4421 Lindaxa 10
4423 Linola
Sibutramini
hydrochloridum
Sibutramini
hydrochloridum
Preparat złożony
4424 Linola
Preparat złożony
krem
0,5 g/100 g
4425 Linola
Nienasycone kwasy
tłuszczowe (C18:2)
maść
0,815 g
/100 g
4426 Linola Urea
Urea
krem
120 mg/g
4427 Linomag
Lini oleum virginale
krem
4428 Linomag
Lini oleum virginale
maść
4429 Linomag
Lini oleum virginale
płyn na skórę
4430 Lioresal Intrathecal 0,05
mg/1 ml
4431 Lioresal Intrathecal
10 mg/5 ml
Baclofenum
Baclofenum
roztwór do
wstrzykiwań
roztwór do infuzji
4432 Lioresal Intrathecal
10 mg/20 ml
Baclofenum
roztwór do infuzji
4433 Lioton 1000
Heparinum natricum
żel
4422 Lindaxa 15
roztwór do
wstrzykiwań i infuzji
kapsułki twarde
300 mg/ml
1 fiol. 2 ml
10 mg
kapsułki twarde
15 mg
200 mg/g
30 kaps.
90 kaps.
30 kaps.
90 kaps.
1 poj. 200 ml
1 poj. 400 ml
1 poj. 800 ml
1 op. 50 g
1 op. 75 g
1 op. 100 g
1 op. 150 g
1 op. 250 g
1 op. 700 g
2 op. 250 g
1 tuba 50 g
1 tuba 75 g
1 tuba 100 g
1 tuba 150 g
1 tuba 250 g
2 tuby 250 g
1 puszka 700 g
1 tuba 50 g
1 tuba 75 g
1 tuba 30 g
200 mg/g
1 tuba 30 g
dodatek do kąpieli
leczniczej
1 butelka 70 g
0,05 mg/ml
5 amp. 1 ml
10 mg/5 ml
1 amp. 5 ml
2 amp. 5 ml
5 amp. 5 ml
10 mg/20 ml 1 amp. 20 ml
2 amp. 20 ml
5 amp. 20 ml
8,5 mg/g
1 op. 20 g
1 op. 30 g
1 op. 50 g
1 op. 100 g
Strona 409 z 854
Kat.
dost.
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
1466
Zentiva a.s.
Kraj
wytwórcy
14509
Pfizer Manufacturing
Belgium N.V.
Zentiva a.s.
CZ
Zentiva a.s.
14508
Zentiva a.s.
CZ
Dr August Wolff GmbH &
Co.
2803
Dr August Wolff GmbH &
Co.
D
Dr August Wolff GmbH &
Co.
6475
Dr August Wolff GmbH &
Co.
D
Dr August Wolff GmbH &
Co.
6477
Dr August Wolff GmbH &
Co.
D
Dr August Wolff GmbH &
Co.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Ziołolek
Sp. z o.o.
OTC Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne
"Ziołolek'' Sp. z o.o.
OTC Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne
"Ziołolek'' Sp. z o.o.
Rp Novartis Pharma GmbH
11572
D
12197
Dr August Wolff GmbH &
Co.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Ziołolek
Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne
"Ziołolek'' Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne
"Ziołolek'' Sp. z o.o.
Novartis Pharma GmbH
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
OTC
OTC
OTC
OTC
Novartis Pharma GmbH
12199
Novartis Pharma GmbH
D
Novartis Pharma GmbH
12198
Novartis Pharma GmbH
D
A. Menarini Industrie
Pharmaceutiche Riunite
S.r.I.
7641
A. Menarini Manufacturing
Logistics and Services
S.r.l.
I
Rp
Rp
Rp
Rp
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
Pfizer Europe MA EEIG
Wytwórca
2585
2095
2094
B
PL
PL
PL
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
4434 Lipancrea 8 000
Pancreatinum
kapsułki
8 000 j.Ph.
Eur. Lipazy
20 kaps.
4435 Lipancrea 16 000
Pancreatinum
kapsułki
16 000 j. Ph. 30 kaps.
Eur. lipazy
60 kaps.
4436 Lipanor
Ciprofibratum
kapsułki
100 mg
30 kaps.
Kat.
dost.
OTC Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Rp Warszawskie Zakłady
Rp Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Rp Sanofi-Aventis France
4437 Lipanthyl
Fenofibratum
kapsułki
100 mg
50 kaps.
Rp
4438 Lipanthyl 200M
Fenofibratum
kapsułki
200 mg
4439 Lipanthyl 267M
Fenofibratum
kapsułki
267 mg
30 kaps. (3 x 10)
30 kaps. (2 x 15)
30 kaps.
Rp
Rp
Rp
4440 Lipanthyl NT 145
Fenofibratum
tabletki powlekane
145 mg
30 tabl.
Rp
4441 Lipanthyl Supra 160
Fenofibratum
tabletki powlekane
160 mg
30 tabl.
Rp
4442 Lipanthyl Supra 215 mg
Fenofibratum
tabletki powlekane
215 mg
30 tabl.
Rp
4443 Lipofundin 10% N
Soiae oleum raffinatum
emulsja do infuzji
100 mg/ml
4444 Lipofundin 20% N
Soiae oleum raffinatum
emulsja do infuzji
200 mg/ml
4445 Lipofundin MCT/LCT 10%
Phospholipidum
emulsja do infuzji
essentiale + Soiae oleum
10 %
1 butelka 100 ml
1 butelka 500 ml
1 butelka 100 ml
1 butelka 500 ml
1 butelka 100 ml
1 butelka 250 ml
1 butelka 500 ml
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
Lz
4446 Lipofundin MCT/LCT 20%
Phospholipidum
emulsja do infuzji
essentiale + Soiae oleum
20%
1 butelka 100 ml
1 butelka 250 ml
1 butelka 500 ml
Lz
Lz
Lz
4447 Lipohep
Heparinum natricum
żel
2400 j.m./g
1 op. 25 g
4448 Lipomal
Tiliae flos
kapsułka twarda
400 mg
4449 Lipomal
Tiliae inflorescentiae
extractum siccum
syrop
30 kaps.
60 kaps.
1 butelka 125 g
Strona 410 z 854
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
8690
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
Oddział w Rzeszowie Zakł. Prod. i Dyst. Leków
w Rzeszowie
Sanofi-Winthrop Industrie
PL
2586
Recipharm Fontaine
F
2587
Recipharm Fontaine
F
7231
3766
PL
PL
F
Laboratoires Fournier
S.A.
Laboratoires Fournier
S.A.
Laboratoires Fournier
S.A.
Laboratoires Fournier
S.A.
Laboratoires Fournier
S.A.
Laboratoires Fournier
S.A.
B. Braun Melsungen AG
4928
Recipharm Fontaine
F
11728
Recipharm Fontaine
F
9039
Recipharm Fontaine
F
12005
Recipharm Fontaine
F
2507
B. Braun Melsungen AG
D
B. Braun Melsungen AG
2508
B. Braun Melsungen AG
D
B. Braun Melsungen AG
2479
B. Braun Melsungen AG
D
B. Braun Melsungen AG
2480
B. Braun Melsungen AG
D
11348
Pharbil Waltrop GmbH
D
Aflofarm Fabryka Leków
Sp. z o.o.
Aflofarm Farmacja Polska
Sp. z o.o. Zakład
Produkcji Leków
PL
OTC Medagro International Sp.
z o.o. Biuro Handlowe Łazy
OTC Aflofarm Fabryka Leków
OTC Sp. z o.o.
OTC Aflofarm Farmacja Polska
Sp. z o.o.
IL-4490/LN
10347
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
4450 Liposic
Carbomerum
żel do oczu
2 mg/g
4451 Liprox
Lovastatinum
tabletki
20 mg
4452 Liproxal 400
Cynarae folii extractum
siccum
kapsułka twarda
400 mg
4453 Lirona
Ropinirolum
tabletki powlekane
0,25 mg
4454 Lirona
Ropinirolum
tabletki powlekane
0,5 mg
4455 Lirona
Ropinirolum
tabletki powlekane
1 mg
4456 Lirona
Ropinirolum
tabletki powlekane
2 mg
4457 Lirona
Ropinirolum
tabletki powlekane
5 mg
4458 LisiHEXAL 5
Lisinoprilum
tabletki
4459 LisiHEXAL 10
Lisinoprilum
4460 LisiHEXAL 20
4461
4462
4463
4464
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
1 tuba 5 g
1 tuba 10 g
3 tuby 5 g
3 tuby 10 g
28 tabl.
OTC Dr Gerhard Mann Chem. OTC Pharm. Fabrik GmbH
OTC
OTC
Rp Biofarm Sp. z o.o.
11204
Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH
D
8423
Biofarm Sp. z o.o.
PL
OTC
OTC
OTC
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Biofarm Sp. z o.o.
10460
Biofarm Sp. z o.o.
PL
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
15310
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PL
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
Sandoz GmbH
15311
tabletki
10 mg
30 tabl.
Rp
Sandoz GmbH
10134
Lisinoprilum
tabletki
20 mg
30 tabl.
Rp
Sandoz GmbH
10135
Lisinoprilum
Lisinoprilum
Lisinoprilum
Lisinoprilum
tabletki
tabletki
tabletki
tabletki
5 mg
10 mg
20 mg
5 mg
30 tabl.
30 tabl.
30 tabl.
28 tabl.
56 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
9397
9398
9399
15142
4465 Lisiprol
Lisinoprilum
tabletki
10 mg
28 tabl.
56 tabl.
Rp
Rp
15143
Gedeon Richter Plc
H
4466 Lisiprol
Lisinoprilum
tabletki
20 mg
28 tabl.
56 tabl.
Rp
Rp
15144
Gedeon Richter Plc
H
4467 Lisiprol HCT
Lisinoprilum
+ Hydrochlorothiazidum
tabletki
10 mg
+ 12,5 mg
30 tabl.
Rp
ratiopharm GmbH
ratiopharm GmbH
ratiopharm GmbH
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
LEK S.A.
Salutas Pharma GmbH
LEK S.A.
Salutas Pharma GmbH
LEK S.A.
Salutas Pharma GmbH
Merckle GmbH
Merckle GmbH
Merckle GmbH
Gedeon Richter Plc
PL
5 mg
20 kaps.
50 kaps.
100 kaps.
2 tabl.
12 tabl.
21 tabl.
84 tabl.
126 tabl.
210 tabl.
21 tabl.
84 tabl.
21 tabl.
84 tabl.
21 tabl.
84 tabl.
21 tabl.
84 tabl.
30 tabl.
15565
Gedeon Richter Plc
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
H
PL
Lisinoratio 5
Lisinoratio 10
Lisinoratio 20
Lisiprol
Strona 411 z 854
15312
15313
15414
10133
PL
PL
PL
PL
D
PL
D
PL
D
D
D
D
H
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
4468 Lisiprol HCT
Lisinoprilum
+ Hydrochlorothiazidum
tabletki
20 mg
+ 12,5 mg
30 tabl.
Rp
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
15566
4469 Lisiprol HCT
Lisinoprilum
+ Hydrochlorothiazidum
tabletki
20 mg
+ 25 mg
28 tabl.
Rp
11677
4470 Lisonid 5 mg
Benazeprilum
tabletki powlekane
5 mg
4471 Lisonid 10 mg
Benazeprilum
tabletki powlekane
10 mg
4472 Lisonid 20 mg
Benazeprilum
tabletki powlekane
20 mg
4473 Lisonid HCT
Benazeprili
hydrochloridum
+ Hydrochlorothiazidum
Benazeprili
hydrochloridum
+ Hydrochlorothiazidum
Plantaginis lanceolatae
folium
Plantaginis lanceolatae
folium
tabletki powlekane
10 mg
+ 12,5 mg
tabletki powlekane
20 mg
+ 25 mg
20 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
20 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
20 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
100 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
100 tabl.
1 torebka 50 g
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
OTC
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
Pharma Arzneimittel
GmbH
zioła do zaparzania
4477 Liść Babki lancetowatej
Plantaginis lanceolatae
folium
4478 Liść Babki lancetowatej
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
H
PL
11988
Gedeon Richter Plc
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
Actavis hf.
Pharma Arzneimittel
GmbH
11989
Actavis hf.
IS
Pharma Arzneimittel
GmbH
11990
Actavis hf.
IS
Pharma Arzneimittel
GmbH
14677
Actavis hf.
IS
Pharma Arzneimittel
GmbH
14678
Actavis hf.
IS
Herbalux Sp. z o.o.
185
Herbalux Sp. z o.o.
PL
1 torebka 25 g
1 torebka 50 g
OTC Zakład Konfekcjonowania
OTC Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
4681
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
zioła do zaparzania
1 torebka 50 g
OTC Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
266
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
PL
Plantaginis lanceolatae
folium
zioło pojedyncze
niedozowane
1 op. 50 g
OTC Herbapol Lublin S.A.
1971
PL
PL
4479 Liść Bobrka
Menyanthidis folium
zioła do zaparzania
4480 Liść Bobrka
Menyanthidis folium
zioła do zaparzania
1 op. 20 g
1 op. 50 g
1 op. 100 g
1 op. 25 g
1 op. 50 g
OTC Herbapol Lublin S.A.
OTC
OTC
OTC Zakład Konfekcjonowania
OTC Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
Herbapol Lublin S.A.
Herbapol Lublin S.A.
Oddział w Białymstoku
Herbapol Lublin S.A.
Herbapol Lublin S.A.
Oddział w Białymstoku
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
4474 Lisonid HCT
4475 Liść Babki lancetowatej
4476 Liść Babki lancetowatej
zioła do zaparzania
Strona 412 z 854
IL-0528/LN
IL-3090/LN
PL
IS
PL
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
4481 Liść Bobrka
Menyanthidis folium
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
OTC Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
IL-3334/LN
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
PL
4482 Liść Borówki brusznicy
Vitis ideae folium
zioła do zaparzania
1 op. 25 g
1 op. 50 g
OTC Zakład Konfekcjonowania
OTC Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
IL-0807/LN
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
4483 Liść Borówki brusznicy
Vitis idaeae folium
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
OTC Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
IL-3333/LN
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
PL
4484 Liść Borówki brusznicy
Vitis idaeae folium
zioło pojedyncze
Herbapol Lublin S.A.
Herbapol Lublin S.A.
Oddział w Białymstoku
PL
PL
Vitis idaeae folium
zioła do zaparzania
OTC Herbapol Lublin S.A.
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC Herbalux Sp. z o.o.
IL-2778/LN
4485 Liść Brusznicy
1 op. 20 g
1 op. 50 g
1 op. 100 g
20 sasz. 1,8 g
30 sasz. 1,8 g
1 torebka 50 g
IL-2016/LN
Herbalux Sp. z o.o.
PL
4486 Liść Brzozy
Betulae folium
zioła do zaparzania
1 torebka 50 g
OTC Herbalux Sp. z o.o.
IL-1736/LN
Herbalux Sp. z o.o.
PL
4487 Liść Brzozy
Betulae folium
zioła do zaparzania
zioła do zaparzania
4489 Liść Brzozy
Betulae folium
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
Herbapol Lublin S.A.
Herbapol Lublin S.A.
Oddział w Białymstoku
Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
PL
Betulae folium
OTC Herbapol Lublin S.A.
OTC
OTC
OTC Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
OTC Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
IL-2771/LN
4488 Liść Brzozy
1 op. 20 g
1 op. 50 g
1 op. 100 g
1 op. 50 g
4490 Liść Brzozy
Betulae folium
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
OTC Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
IL-3332/LN
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
PL
4491 Liść Brzozy
Betulae folium
zioła do zaparzania
w saszetkach
30 sasz. 1,5 g
OTC Herbalux Sp. z o.o.
19130
Herbalux Sp. z o.o.
PL
4492 Liść Brzozy
Betulae folium
zioła do zaparzania
w saszetkach
15 sasz. 3 g
20 sasz. 3 g
30 sasz. 3 g
12357
Betulae folium
zioło pojedyncze
dozowane
30 torebek 2 g
InnowacyjnoWdrożeniowe
Laboratorium
Farmaceutyczne
Labofarm mgr farm.
Tadeusz Pawełek
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
4493 Liść Brzozy
OTC InnowacyjnoOTC Wdrożeniowe
OTC Laboratorium
Farmaceutyczne
Labofarm mgr farm.
Tadeusz Pawełek
OTC Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
Strona 413 z 854
IL-0347/LN
IL-3116/LN
IL-3116/LN
PL
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
4494 Liść Jeżyny
Rubi fruticosi folium
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
OTC Herbapol Lublin S.A.
1973
4495 Liść Jeżyny fałdowanej
Rubi fruticosi folium
zioła do zaparzania
1 torebka 25 g
1 torebka 50 g
OTC Zakład Konfekcjonowania
OTC Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
4682
4496 Liść Jeżyny fałdowanej
Rubi fruticosi folium
zioła do zaparzania
1 torebka 50 g
OTC Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
4497 Liść Mącznicy
Uvae ursi folium
zioła do zaparzania
1 op. 25 g
1 op. 50 g
4498 Liść Mącznicy
Uvae ursi folium
zioła do zaparzania
4499 Liść Mącznicy
Uvae ursi folium
4500 Liść Mącznicy
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Herbapol Lublin S.A.
Herbapol Lublin S.A.
Oddział w Białymstoku
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
PL
264
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
PL
OTC Zakład Konfekcjonowania
OTC Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
IL-3094/LN
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
1 torebka 50 g
OTC Herbalux Sp. z o.o.
IL-2403/LN
Herbalux Sp. z o.o.
PL
zioła do zaparzania
30 sasz. 2,5 g
IL-6306/LN
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
InnowacyjnoWdrożeniowe
Laboratorium
Farmaceutyczne
Labofarm mgr farm.
Tadeusz Pawełek
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
PL
Uvae ursi folium
OTC InnowacyjnoWdrożeniowe
Laboratorium
Farmaceutyczne
Labofarm mgr farm.
Tadeusz Pawełek
OTC Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
4501 Liść Melisy
Melissae folium
zioła do zaparzania
1 torebka 50 g
OTC Herbalux Sp. z o.o.
Herbalux Sp. z o.o.
PL
4502 Liść Melisy
Melissae folium
zioła do zaparzania
Herbapol Lublin S.A.
Herbapol Lublin S.A.
Oddział w Białymstoku
PL
PL
Melissae folium
zioła do zaparzania
IL-3994/LN
Melissae folium
zioła do zaparzania
1 op. 25 g
1 op. 50 g
Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
4504 Liść Melisy
OTC Herbapol Lublin S.A.
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
OTC Zakład Konfekcjonowania
OTC Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
IL-2750/LN
4503 Liść Melisy
1 op. 20 g
1 op. 50 g
1 op. 100 g
20 sasz. 2 g
26 sasz. 2 g
30 sasz. 2 g
1 op. 50 g
4505 Liść Melisy
Melissae folium
zioła do zaparzania
1 torebka 50 g
OTC Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
IL-1024/LN
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
PL
4506 Liść Melisy
Melissae folium
zioła do zaparzania
w saszetkach
30 sasz. 1,5 g
OTC Herbalux Sp. z o.o.
Herbalux Sp. z o.o.
PL
Strona 414 z 854
IL-3331/LN
IL-3107/LN
PL
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
4507 Liść Melisy
Melissae folium
zioła do zaparzania
w saszetkach
30 sasz. 2 g
4508 Liść Melisy
Melissae folium
zioła do zaparzania
w saszetkach
4509 Liść Melisy
Melissae folium
zioła do zaparzania
w saszetkach
10 torebek 1,8 g
20 torebek 1,8 g
25 torebek 1,8 g
24 sasz. 2 g
32 sasz. 2 g
4510 Liść Melisy
Melissae folium
zioła do zaparzania
w saszetkach
4511 Liść Melisy
Melissae folium
4512 Liść Melisy
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
OTC InnowacyjnoWdrożeniowe
Laboratorium
Farmaceutyczne
Labofarm mgr farm.
Tadeusz Pawełek
OTC Warszawskie Zakłady
OTC Zielarskie "Herbapol"
OTC Pruszków
OTC Wrocławskie Zakłady
OTC Zielarskie "Herbapol" S.A.
IL-6239/LN
30 sasz. 1,5 g
OTC Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
zioła do zaparzania
w saszetkach
30 torebek 1,5 g
Melissae folium
zioła do zaparzania
w saszetkach
4513 Liść Melisy
Melissae folium
4514 Liść Melisy
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
InnowacyjnoWdrożeniowe
Laboratorium
Farmaceutyczne
Labofarm mgr farm.
Tadeusz Pawełek
Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
PL
IL-3107/LN
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
OTC Zakład Produkcji Środków
Farmaceutycznych
"ELANDA" B.Kazub,
A.Orłowski Sp.J.
IL-4159/LN
Zakład Produkcji Środków
Farmaceutycznych
"ELANDA" B.Kazub,
A.Orłowski Sp.J.
PL
30 torebek 2 g
OTC Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
IL-1024/LN
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
PL
zioło pojedyncze
1 op. 50 g
25 torebek 2 g
IL-0345/LN
zioło pojedyncze
1 op. 50 g
Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
Zakład Produkcyjny
PL
Melissae folium
OTC Krakowskie Zakłady
OTC Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
OTC Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
4515 Liść Melisy Phytopharm
Melissae folium
zioła do zaparzania
w saszetkach
Phytopharm Dobrzyca Sp.
z o.o.
PL
Menthae piperitae folium
zioła do zaparzania
OTC Phytopharm Dobrzyca Sp.
OTC z o.o.
OTC
OTC
OTC Herbalux Sp. z o.o.
IL-2175/LN
4516 Liść Mięty pieprzowej
10 torebek 2 g
20 torebek 2 g
25 torebek 2 g
30 torebek 2 g
1 op. 50 g
Herbalux Sp. z o.o.
PL
4517 Liść Mięty pieprzowej
Menthae piperitae folium
zioła do zaparzania
30 torebek 1,5 g
IL-5781/LN
Menthae piperitae folium
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
InnowacyjnoWdrożeniowe
Laboratorium
Farmaceutyczne
Labofarm mgr farm.
Tadeusz Pawełek
Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
PL
4518 Liść Mięty pieprzowej
OTC InnowacyjnoWdrożeniowe
Laboratorium
Farmaceutyczne
Labofarm mgr farm.
Tadeusz Pawełek
OTC Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
Strona 415 z 854
IL-3994/LN
IL-3082/LN
IL-3082/LN
15179
IL-3991/LN
PL
PL
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
4519 Liść Mięty pieprzowej
Menthae piperitae folium
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
OTC Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
IL-3076/LN
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
PL
4520 Liść Mięty pieprzowej
Menthae piperitae folium
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
OTC Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
IL-3330/LN
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
PL
4521 Liść mięty pieprzowej
Menthae piperitae folium
zioła do zaparzania
w saszetkach
30 sasz. 1,5 g
OTC Herbalux Sp. z o.o.
Herbalux Sp. z o.o.
PL
4522 Liść Mięty pieprzowej
Menthae piperitae folium
zioła do zaparzania
w saszetkach
Menthae piperitae folium
zioła do zaparzania
w saszetkach
Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
4524 Liść Mięty pieprzowej
Menthae piperitae folium
zioła do zaparzania
w saszetkach
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
PL
4523 Liść Mięty pieprzowej
10 torebek 2 g
20 torebek 2 g
25 torebek 2 g
1 op. 25 g
1 op. 50 g
30 torebek 1,5 g
30 torebek 2 g
30 torebek 2 g
4525 Liść Mięty pieprzowej
Menthae piperitae folium
zioło pojedyncze
1 op. 50 g
25 torebek 2 g
4526 Liść Mięty pieprzowej
Menthae piperitae folium
zioła do zaparzania
w saszetkach
4527 Liść Mięty pieprzowej
Phytopharm
Menthae piperitae folium
zioła do zaparzania
w saszetkach
4528 Liść Mięty pieprzowej/Mięta Menthae piperitae folium
Fix
zioła do zaparzania
4529 Liść Ortosyfonu
Orthosiphonis folium
zioła do zaparzania
4530 Liść Ortosyfonu
groniastego
Orthosiphonis folium
zioła do zaparzania
15180
Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
IL-3991/LN
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
IL-1023/LN
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
PL
OTC Krakowskie Zakłady
OTC Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
IL-0348/LN
PL
24 torebek 2 g
32 torebek 2 g
OTC Wrocławskie Zakłady
OTC Zielarskie "Herbapol" S.A.
IL-3076/LN
Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A. Zakład
Produkcyjny w Bochni
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
10 sasz. 2 g
20 sasz. 2 g
25 sasz. 2 g
30 sasz. 2 g
50 sasz. 2 g
1 op. 20 g
1 op. 50 g
1 op. 100 g
20 sasz. 2 g
26 sasz. 2 g
30 sasz. 2 g
1 torebka 25 g
1 torebka 50 g
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
Phytopharm Dobrzyca Sp.
z o.o.
IL-2214/LN
Phytopharm Dobrzyca Sp.
z o.o.
PL
Herbapol Lublin S.A.
IL-2749/LN
Herbapol Lublin S.A.
Herbapol Lublin S.A.
Oddział w Białymstoku
PL
PL
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
4736
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
1 torebka 50 g
OTC Herba Studio Mścisz i
Wspólnicy Spółka Jawna
179
Herba Studio Mścisz i
Wspólnicy Spółka Jawna
PL
Strona 416 z 854
IL-0808/LN
PL
PL
Skład
Postać
farmaceutyczna
4531 Liść Orzecha włoskiego
Juglandis folium
zioła do zaparzania
1 op. 25 g
1 op. 50 g
OTC Zakład Konfekcjonowania
OTC Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
2194
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
4532 Liść Orzecha włoskiego
Juglandis folium
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
6589
Juglandis folium
zioła do zaparzania
1 torebka 50 g
Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
PL
4533 Liść Orzecha włoskiego
OTC Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
OTC Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
4534 Liść Orzecha włoskiego
Juglandis folium
zioło pojedyncze
1 op. 20 g
1 op. 50 g
OTC Herbapol Lublin S.A.
OTC
1972
PL
PL
4535 Liść Podbiału
Farfarae folium
zioła do zaparzania
1 opak. 25 g
1 opak. 50 g
OTC Zakład Konfekcjonowania
OTC Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
IL-3093/LN
Herbapol Lublin S.A.
Herbapol Lublin S.A.
Oddział w Białymstoku
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
4536 Liść Podbiału
Farfarae folium
zioła do zaparzania
1 torebka 50 g
OTC Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
IL-3329/LN
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
PL
4537 Liść Pokrzywy
Urticae folium
zioła do zaparzania
1 op. 25 g
1 op. 50 g
OTC Zakład Konfekcjonowania
OTC Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
2195
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
4538 Liść Pokrzywy
Urticae folium
zioła do zaparzania
1 op. 25 g
OTC Herbalux Sp. z o.o.
15096
Herbalux Sp. z o.o.
PL
4539 Liść Pokrzywy
Urticae folium
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
OTC Herbapol Lublin S.A.
1970
PL
PL
4540 Liść Pokrzywy
Urticae folium
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
25 sasz. 1,5 g
4541 Liść Pokrzywy
Urticae folium
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
4542 Liść Pokrzywy
Urticae folium
zioła do zaparzania
1 torebka 50 g
OTC Krakowskie Zakłady
OTC Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
OTC Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
OTC Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
Herbapol Lublin S.A.
Herbapol Lublin S.A.
Oddział w Białymstoku
Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
4543 Liść Pokrzywy
Urticae folium
zioła do zaparzania
w saszetkach
30 sasz. 1,5 g
OTC Herbalux Sp. z o.o.
15097
Herbalux Sp. z o.o.
PL
4544 Liść Pokrzywy
Urticae folium
zioła do zaparzania
w saszetkach
25 sasz. 2 g
OTC InnowacyjnoWdrożeniowe
Laboratorium
Farmaceutyczne
Labofarm mgr farm.
Tadeusz Pawełek
IL-6179/LN
InnowacyjnoWdrożeniowe
Laboratorium
Farmaceutyczne
Labofarm mgr farm.
Tadeusz Pawełek
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Dawka
Wielkość opakowania
Strona 417 z 854
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
265
IL-5694/LN
1981
2183
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
PL
PL
PL
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
10 sasz. 1,4 g
20 sasz. 1,4 g
25 sasz. 1,4 g
24 sasz. 1,5 g
OTC
OTC
OTC
OTC
Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
1982
Wielkość opakowania
4545 Liść Pokrzywy
Urticae folium
zioła do zaparzania
w saszetkach
4546 Liść Pokrzywy
Urticae folium
zioła do zaparzania
w saszetkach
4547 Liść Pokrzywy
Urticae folium
zioła do zaparzania
w saszetkach
30 sasz. 1,5 g
OTC Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
4548 Liść Pokrzywy
Urticae folium
zioła do zaparzania
w saszetkach
30 sasz. 2 g
4549 Liść Pokrzywy
Urticae folium
zioło pojedyncze
4550 Liść Porzeczki czarnej
Ribis nigri folium
4551 Liść Prawoślazu
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
PL
2196
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
OTC Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
3172
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
PL
1 op. 50 g
OTC Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
152
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
PL
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
OTC Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
9031
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
Althaeae folium
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
OTC Herbalux Sp. z o.o.
15079
Herbalux Sp. z o.o.
PL
4552 Liść Rozmarynu
Rosmarini folium
zioła do zaparzania
1 torebka 50 g
OTC Herbalux Sp. z o.o.
IL-2018/LN
Herbalux Sp. z o.o.
PL
4553 Liść Rozmarynu
Rosmarini folium
zioła do zaparzania
zioła do zaparzania
Herbapol Lublin S.A.
Herbapol Lublin S.A.
Oddział w Białymstoku
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
PL
Rosmarini folium
OTC Herbapol Lublin S.A.
OTC
OTC
OTC Zakład Konfekcjonowania
OTC Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
IL-2768/LN
4554 Liść Rozmarynu
1 op. 20 g
1 op. 50 g
1 op. 100 g
1 op. 25 g
1 op. 50 g
4555 Liść Rozmarynu
Rosmarini folium
zioła do zaparzania
1 torebka 50 g
OTC Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
IL-0050/LN
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
PL
4556 Liść Senesu
Sennae folium
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
IL-0987/LN
Sennae folium
zioła do zaparzania
1 torebka 25 g
1 torebka 50 g
Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
4557 Liść Senesu
OTC Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
OTC Zakład Konfekcjonowania
OTC Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
4558 Liść Senesu
Sennae folium
zioła do zaparzania
1 torebka 50 g
OTC Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
IL-3705/LN
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
PL
4559 Liść Senesu
Sennae folium
zioła do zaparzania
w saszetkach
25 torebek 1 g
OTC Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
IL-0987/LN
Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
PL
Strona 418 z 854
153
IL-3099/LN
19113
PL
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
4560 Liść Senesu
Sennae folium
zioła do zaparzania
w saszetkach
30 sasz.
OTC Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
IL-3112/LN
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
4561 Liść Senesu
Sennae folium
zioła do zaparzania
w saszetkach
30 sasz. 2 g
OTC Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
IL-1020/LN
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
PL
4562 Liść Senesu Phytopharm
Sennae folium
zioła do zaparzania
w saszetkach
IL-2172/LN
Phytopharm Dobrzyca Sp.
z o.o.
PL
Salviae folium
zioła do zaparzania
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
Phytopharm Dobrzyca Sp.
z o.o.
4563 Liść Szałwii
10 torebek 1 g
20 torebek 1 g
25 torebek 1 g
30 torebek 1 g
1 op. 25 g
1 op. 50 g
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
IL-3104/LN
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
4564 Liść Szałwii
Salviae folium
zioła do zaparzania
1 torebka 50 g
OTC Herbalux Sp. z o.o.
IL-3572/LN
Herbalux Sp. z o.o.
PL
4565 Liść Szałwii
Salviae folium
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
25 torebek 1,3 g
IL-0346/LN
Salviae folium
zioła do zaparzania
w saszetkach
30 torebek 1,5 g
Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
PL
4566 Liść Szałwii
OTC Krakowskie Zakłady
OTC Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
OTC Zakład Konfekcjonowania
Ziół FLOS Elżbieta i Jan
Głąb
4567 Liść Szałwii
Salviae folium
zioła do zaparzania
w saszetkach
30 sasz. 1,5 g
OTC Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
IL-1022/LN
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
PL
4568 Liść Szałwii
Salviae folium
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
IL-3992/LN
Salviae folium
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
PL
4569 Liść Szałwii
OTC Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
OTC Zakład Zielarski "KawonHurt" Nowak Sp.J.
4570 Liść Szałwii
Salviae folium
zioła do zaparzania
w saszetkach
30 sasz. 1,5 g
OTC Herbalux Sp. z o.o.
Herbalux Sp. z o.o.
PL
4571 Liść Szałwii
Salviae folium
zioła do zaparzania
w saszetkach
30 sasz. 1,5 g
Salviae folium
zioła do zaparzania
1 op. 50 g
24 saszetki 1,5 g
InnowacyjnoWdrożeniowe
Laboratorium
Farmaceutyczne
Labofarm mgr farm.
Tadeusz Pawełek
Wrocławskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" S.A.
PL
4572 Liść Szałwii
OTC InnowacyjnoWdrożeniowe
Laboratorium
Farmaceutyczne
Labofarm mgr farm.
Tadeusz Pawełek
OTC Wrocławskie Zakłady
OTC Zielarskie "Herbapol" S.A.
Strona 419 z 854
IL-3104/LN
IL-3328/LN
19115
IL-6150/LN
IL-2345/LN
PL
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
4573 Liść Szałwii
Salviae folium
zioła do zaparzania
1 op. 20 g
1 op. 50 g
1 op. 100 g
20 sasz. 1,2 g
26 sasz. 1,2 g
30 sasz. 1,2 g
OTC Herbapol Lublin S.A.
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
IL-2748/LN
Herbapol Lublin S.A.
Herbapol Lublin S.A.
Oddział w Białymstoku
PL
PL
4574 Liść Szałwii
Salviae folium
zioła do zaparzania
w saszetkach
10 torebek 1,3 g
20 torebek 1,3 g
25 torebek 1,3 g
OTC Warszawskie Zakłady
OTC Zielarskie "Herbapol"
OTC Pruszków
IL-3992/LN
Warszawskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol"
Pruszków
PL
4575 Liść Szałwii Phytopharm
Salviae folium
zioła do zaparzania
w saszetkach
Phytopharm Dobrzyca Sp.
z o.o.
PL
Lithii carbonas
tabletki
250 mg
Kalii citras
680 mg
100 tabl.
4578 Liv 52
Preparat złożony
tabletki o
zmodyfikowanym
uwalnianiu
tabletka
4617
4579 Livial
Tibolonum
tabletki
2,5 mg
50 tabl.
100 tabl.
28 tabl.
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
FarmaceutycznoChemiczna Spółdzielnia
Pracy LABOR
World Markets Sp. z o.o.
PL
4577 Litocid
OTC Phytopharm Dobrzyca Sp.
OTC z o.o.
OTC
OTC
Rp GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Rp FarmaceutycznoChemiczna Spółdzielnia
Pracy LABOR
OTC World Markets Sp. z o.o.
OTC
Rp N.V. Organon
IL-2386/LN
4576 Lithium Carbonicum GSK
10 sasz. 1,2 g
20 sasz. 1,2 g
25 sasz. 1,2 g
30 sasz. 1,2 g
60 tabl.
1580
N.V. Organon
NL
4580 Locacid
Tretinoinum
krem
1 tuba 30 g
Rp
Desonidum
krem
1 tuba 30 g
Rp
4582 Loceryl
Amorolfinum
50 mg/ml
1 op. 2,5 ml
Rp
Pierre Fabre
Dermatologie
Pierre Fabre Medicament
Production
Laboratoires GALDERMA
4583 Locoid
Hydrocortisoni butyras
lakier do paznokci,
leczniczy
krem
1 mg/g
1 op. 15 g
1 op. 30 g
Rp
Rp
Pierre Fabre
Dermatologie
Pierre Fabre
Dermatologie
Galderma Polska Sp. z
o.o.
Astellas Pharma Sp. z
o.o.
9642
4581 Locatop
500 mcg/g
(0,05%)
1 mg/ml
4584 Locoid
Hydrocortisoni butyras
roztwór do
1 mg/ml
stosowania na skórę
1 butelka 30 ml
Rp
Astellas Pharma Sp. z
o.o.
2592
4585 Locoid Crelo
Hydrocortisoni butyras
emulsja
1 mg/g
1 butelka 30 g
Rp
Astellas Pharma Sp. z
o.o.
6919
4586 Locoid Lipocream
Hydrocortisoni butyras
krem
1 mg/g
Prednisonum
tabletki o
zmodyfikowanym
uwalnianiu
1 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Astellas Pharma Sp. z
o.o.
Nitec Pharma GmbH
1915
4587 Lodotra 1 mg
tabletki
o zmdyfikowanym
uwalnianiu
1 op. 15 g
1 op. 30 g
30 tabl.
100 tabl.
500 tabl.
Strona 420 z 854
1487
9317
8978
3647
2591
15824
PL
PL
F
F
F
Astellas Pharma Europe
B.V.
Temmler Italia s.r.l.
Astellas Pharma Europe
B.V.
NL
I
Astellas Pharma Europe
B.V.
Temmler Italia s.r.l.
Astellas Pharma Europe
B.V.
PHAST GmbH
NL
I
NL
NL
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
4588 Lodotra 2 mg
tabletki
o zmodyfikowanym
uwalnianiu
Prednisonum
tabletki o
zmodyfikowanym
uwalnianiu
2 mg
30 tabl.
100 tabl.
500 tabl.
Rp
Rp
Rp
Nitec Pharma GmbH
15825
PHAST GmbH
D
4589 Lodotra 5 mg
tabletki
o zmodyfikowanym
uwalnianiu
Prednisonum
tabletki o
zmodyfikowanym
uwalnianiu
5 mg
30 tabl.
100 tabl.
500 tabl.
Rp
Rp
Rp
Nitec Pharma GmbH
15826
PHAST GmbH
D
4590 Lofradyk
Clopidogrelum
tabletki powlekane
75 mg
14 tabl.
28 tabl.
Rp
Rp
Zakład Farmaceutyczny
Adamed Pharma S.A.
16029
Adamed Sp. z o.o.
PL
4591 Lofral-5
Amlodipinum
tabletki
5 mg
30 tabl.
60 tabl.
Rp
Rp
Mepha Lda.
14372
Atlantic Pharma Producoes Farmaceuticas
SA
Mepha Polska Sp. z o.o.
P
PL
4592 Lofral-10
Amlodipinum
tabletki
10 mg
30 tabl.
60 tabl.
Rp
Rp
Mepha Lda.
14373
Atlantic Pharma Producoes Farmaceuticas
SA
Mepha Polska Sp. z o.o.
P
PL
4593 Logest
Gestodenum
+ Ethinylestradiolum
tabletki powlekane
0,075 mg
+ 0,02 mg
21 szt.
63 szt.
Rp
Rp
Bayer Schering Pharma
AG
4189
Delpharm Lille S.A.S.
F
4594 Lokomotiva
Zingiberis rhizoma
kapsułki twarde
300 mg
10 kaps.
30 kaps.
IL-4950/LN
Aflofarm Fabryka Leków
Sp. z o.o.
PL
4595 Lokren 20
Betaxololi hydrochloridum tabletki powlekane
20 mg
28 tabl.
Rp
Sanofi-Aventis France
374
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
Oddział w Rzeszowie Zakł. Prod. i Dyst. Leków
w Rzeszowie
Sanofi-Winthrop Industrie
PL
F
4596 Lomir SRO
Isradipinum
2,5 mg
30 kaps.
Rp
Novartis Pharma GmbH
3218
Novartis Pharma GmbH
D
4597 Lomir SRO
Isradipinum
5 mg
30 kaps.
Rp
Novartis Pharma GmbH
3089
Novartis Pharma GmbH
D
4598 Loperamid WZF
Loperamidi
hydrochloridum
2 mg
30 tabl.
Rp
382
Preparat dietetyczny
30 sasz. 27,8 g
Rp
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
SHS International Ltd.
PL
4599 Lophlex o smaku
neutralnym
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
SHS International Ltd.
kapsułki o
zmodyfikowanym
uwalnianiu, twarde
kapsułki o
zmodyfikowanym
uwalnianiu, twarde
tabletki
proszek do
sporządzania
zawiesiny doustnej
Strona 421 z 854
OTC Aflofarm Fabryka Leków
OTC Sp. z o.o.
14449
GB
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
4600 Lophlex o smaku owoców
leśnych
Preparat dietetyczny
4601 Lophlex o smaku
pomarańczowym
Preparat dietetyczny
4602 Loquen
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Quetiapinum
proszek do
sporządzania
zawiesiny doustnej
proszek do
sporządzania
zawiesiny doustnej
tabletki powlekane
25 mg
4603 Loquen
Quetiapinum
tabletki powlekane
100 mg
4604 Loquen
Quetiapinum
tabletki powlekane
150 mg
4605 Loquen
Quetiapinum
tabletki powlekane
200 mg
4606 Loquen
Quetiapinum
tabletki powlekane
300 mg
4607 Lorafast
Loratadinum
tabletki
4608 Lorafen
Lorazepamum
4609 Lorafen
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
30 sasz. 27,8 g
Rp
SHS International Ltd.
14448
SHS International Ltd.
GB
30 sasz. 27,8 g
Rp
SHS International Ltd.
14447
SHS International Ltd.
GB
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
OTC
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
14560
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PL
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
14558
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PL
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
14557
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PL
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
14556
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PL
10 mg
30 tabl. (3 x 10)
30 tabl. (5 x 6)
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
10 tabl.
8011
1 mg
25 tabl.
Rp
Lorazepamum
tabletki drażowane
2,5 mg
25 tabl.
Rp
4610 LoraLEK
Loratadinum
tabletki
10 mg
20 tabl.
Rp
12228
4611 Loratadine-1A Pharma
Loratadinum
tabletki
10 mg
9880
Loratadinum
syrop
1 mg/ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
1A Pharma GmbH
4612 Loratadine Teva
20 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
1 butelka 60 ml
1 butelka 100 ml
1 butelka 150 ml
1 butelka 200 ml
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
"GALENA"
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
HEXAL AG
Salutas Pharma GmbH
LEK S.A.
Salutas Pharma GmbH
PL
tabletki drażowane
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
"GALENA"
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Spółka Akcyjna
Sandoz GmbH
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
11897
Pharmachemie B.V.
Teva Sante SA
Teva UK Ltd.
NL
F
GB
4613 Loratadyna
Loratadinum
tabletki
10 mg
tabletki
10 mg
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
"GALENA"
LEK S.A.
Salutas Pharma GmbH
PL
Loratadinum
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
"GALENA"
1 A Pharma GmbH
7954
4614 Loratadyna 1 A Pharma
GmbH
Rp
Rp
Rp
OTC
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
10 tabl.
Strona 422 z 854
14559
1358
1359
9879
PL
PL
PL
D
D
PL
D
PL
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
4615 Loratan
Loratadinum
kapsułki miękkie
10 mg
15 kaps.
30 kaps.
4616 Loratan
Loratadinum
syrop
5 mg/5 ml
1 butelka 125 ml
4617 LORATAN pro
Loratadinum
kapsułki miękkie
10 mg
7 kaps.
10 kaps.
4618 Loratine
Loratadinum
syrop
5 mg/5 ml
1 fl. 120 ml
4619 Lorinden A
Acidum salicylicum
+ Flumetasonum
maść
(30 mg
+ 0,2 mg)/g
1 op. 15 g
Rp
4620 Lorinden C
Clioquinolum
+ Flumetasonum
krem
(30 mg
+ 0,2 mg)/g
1 op. 15 g
Rp
4621 Lorinden C
Flumetasoni pivalas
+ Clioquinolum
maść
(0,2 mg
+ 30 mg)/g
1 op. 15 g
Rp
4622 Lorinden N
Flumetasonum
+ Neomycinum
krem
(0,2 mg
+ 5 mg)/g
1 op. 15 g
Rp
4623 Lorista
Losartanum kalicum
tabletki powlekane
12,5 mg
4624 Lorista
Losartanum kalicum
tabletki powlekane
25 mg
4625 Lorista
Losartanum kalicum
tabletki powlekane
50 mg
4626 Lorista
Losartanum kalicum
tabletki powlekane
100 mg
21 tabl.
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
56 tabl. (4 x 14)
56 tabl. (8 x 7)
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
56 tabl. (4 x 14)
56 tabl. (8 x 7)
84 tabl. (12 x 7)
84 tabl. (6 x 14)
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
56 tabl. (4 x 14)
56 tabl. (8 x 7)
84 tabl. (12 x 7)
84 tabl. (6 x 14)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Strona 423 z 854
Podmiot
odpowiedzialny
Rp
Rp
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Rp Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
OTC Przedsiębiorstwo
OTC Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Rp Medana Pharma S.A.
Numer
pozwolenia
9090
8390
15064
8010
2295
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Przedsiębiorstwo
Produkcji
Farmaceutycznej HASCOLEK S.A.
Medana Pharma S.A.
PL
PL
SLO
PL
PL
PL
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Krka d.d., Novo mesto
14434
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
Krka d.d., Novo mesto
Krka d.d., Novo mesto
14435
Krka d.d., Novo mesto
SLO
Krka d.d., Novo mesto
8189
Krka d.d., Novo mesto
SLO
Krka d.d., Novo mesto
14436
Krka d.d., Novo mesto
SLO
909
3097
2290
PL
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
4627 Lorista H
Losartanum kalicum +
Hydrochlorothiazidum
tabletki powlekane
4628 Lorista HD
Losartanum kalicum +
Hydrochlorothiazidum
tabletki powlekane
4629 Lormed 7,5
Meloxicamum
tabletki
4630 Lormed 15
Meloxicamum
tabletki
4631 Losacor
Losartanum kalicum
tabletki powlekane
4632 Losacor HCT
Losartanum kalicum
+ Hydrochlorothiazidum
tabletki powlekane
4633 Losacor HCT
Losartanum kalicum
+ Hydrochlorothiazidum
tabletki powlekane
4634 Losagen
Losartanum kalicum
tabletki powlekane
Dawka
Wielkość opakowania
50 mg + 12,5 14 tabl. (1 x 14)
mg
14 tabl. (2 x 7)
28 tabl.
56 tabl. (4 x 14)
56 tabl. (8 x 7)
84 tabl. (12 x 7)
84 tabl. (6 x 14)
98 tabl. (14 x 7)
98 tabl. (7 x 14)
100 mg +
10 tabl.
25 mg
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
30 tabl. (2 x 15)
30 tabl. (3 x 10)
60 tabl. (4 x 15)
60 tabl. (6 x 10)
90 tabl. (6 x 15)
90 tabl. (9 x 10)
7,5 mg
10 tabl.
20 tabl.
50 tabl.
15 mg
10 tabl.
20 tabl.
50 tabl.
50 mg
30 tabl.
60 tabl.
50 mg
7 tabl.
+ 12,5 mg
10 tabl.
14 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
56 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
100 mg
7 tabl.
+ 25 mg
10 tabl.
14 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
56 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
12,5 mg
28 tabl.
56 tabl.
Strona 424 z 854
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Krka d.d., Novo mesto
11795
Krka d.d., Novo mesto
SLO
Krka d.d., Novo Mesto
14614
Krka d.d., Novo Mesto
SLO
PRO.MED.CS. Praha a.s.
12132
Chanelle Medical
IRL
PRO.MED.CS. Praha a.s.
12131
Chanelle Medical
IRL
Biofarm Sp. z o.o.
10551
Biofarm Sp. z o.o.
PL
Biofarm Sp. z o.o.
15490
Biofarm Sp. z o.o.
Specifar S.A.
PL
GR
Biofarm Sp. z o.o.
15491
Biofarm Sp. z o.o.
Specifar S.A.
PL
GR
Generics UK Ltd.
14458
Liconsa
McDermott Laboratories
t/a Gerard Laboratories
E
IRL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
4635 Losagen
Losartanum kalicum
tabletki powlekane
25 mg
28 tabl.
56 tabl.
Rp
Rp
Generics UK Ltd.
14459
4636 Losagen
Losartanum kalicum
tabletki powlekane
50 mg
28 tabl.
56 tabl.
Rp
Rp
Generics UK Ltd.
14460
4637 Losagen
Losartanum kalicum
tabletki powlekane
100 mg
28 tabl.
56 tabl.
Rp
Rp
Generics UK Ltd.
14461
4638 Losahyp
Losartanum kalicum
tabletki powlekane
50 mg
30 tabl.
Rp
Grunwalder
Gesundheitsprodukte
GmbH
15222
4639 Losaratan Potassium HCT
Alet
Losartanum kalicum
+ Hydrochlorothiazidum
tabletki powlekane
50 mg
+ 12,5 mg
Losartanum kalicum
tabletki powlekane
12,5 mg
4641 Losarlic 50 mg
Losartanum kalicum
tabletki powlekane
50 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Alet Pharmaceuticals S.A.
4640 Losarlic 12,5 mg
7 tabl.
10 tabl.
14 tabl.
14 tabl.
20 tabl.
28 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
56 tabl.
56 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
98 tabl.
98 tabl.
112 tabl.
112 tabl.
7 tabl.
14 tabl. (1 x 14)
14 tabl. (2 x 7)
21 tabl.
56 tabl.
98 tabl.
7 tabl.
14 tabl.
21 tabl.
28 tabl.
56 tabl.
98 tabl.
Strona 425 z 854
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Liconsa
McDermott Laboratories
t/a Gerard Laboratories
Liconsa
McDermott Laboratories
t/a Gerard Laboratories
Liconsa
McDermott Laboratories
t/a Gerard Laboratories
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
E
IRL
PL
SLO
SLO
D
16159
Specifar S.A.
GR
LICONSA, Liberacion
Controlada de Sustancias
Activas S.A.
14763
LICONSA, Liberacion
Controlada de Sustancias
Activas S.A.
E
LICONSA, Liberacion
Controlada de Sustancias
Activas S.A.
14764
LICONSA, Liberacion
Controlada de Sustancias
Activas S.A.
E
E
IRL
E
IRL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
LICONSA, Liberacion
Controlada de Sustancias
Activas S.A.
14762
LICONSA, Liberacion
Controlada de Sustancias
Activas S.A.
E
1 A Pharma GmbH
15287
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
D
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
4642 Losarlic 100 mg
Losartanum kalicum
tabletki powlekane
100 mg
4643 Losartan - 1A Pharma
Losartanum kalicum
tabletki powlekane
12,5 mg
7 tabl.
14 tabl.
21 tabl.
28 tabl.
56 tabl.
98 tabl.
30 tabl.
4644 Losartan - 1A Pharma
Losartanum kalicum
tabletki powlekane
25 mg
30 tabl.
Rp
1 A Pharma GmbH
15288
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
D
4645 Losartan - 1A Pharma
Losartanum kalicum
tabletki powlekane
50 mg
30 tabl.
Rp
1 A Pharma GmbH
15289
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
D
4646 Losartan - 1A Pharma
Losartanum kalicum
tabletki powlekane
75 mg
30 tabl.
Rp
1 A Pharma GmbH
15290
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
D
4647 Losartan - 1A Pharma
Losartanum kalicum
tabletki powlekane
100 mg
30 tabl.
Rp
1 A Pharma GmbH
15291
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
D
4648 Losartan Bluefish
Losartanum kalicum
tabletki powlekane
50 mg
16333
Bluefish Pharmaceuticals
AB
S
tabletki powlekane
50 mg
+ 12,5 mg
1 A Pharma GmbH
16027
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
D
4650 Losartan HCT - 1 A Pharma Losartanum kalicum
+ Hydrochlorothiazidum
tabletki powlekane
100 mg
+ 25 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Bluefish Pharmaceuticals
AB
4649 Losartan HCT - 1 A Pharma Losartanum kalicum
+ Hydrochlorothiazidum
28 tabl.
56 tabl.
90 tabl.
98 tabl.
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
30 tabl. (2 x 15)
30 tabl. (3 x 10)
60 tabl. (4 x 15)
60 tabl. (6 x 10)
90 tabl. (6 x 15)
90 tabl. (9 x 10)
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
30 tabl. (2 x 15)
30 tabl. (3 x 10)
60 tabl. (4 x 15)
60 tabl. (6 x 10)
90 tabl. (6 x 15)
90 tabl. (9 x 10)
1 A Pharma GmbH
16028
LEK S.A.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Salutas Pharma GmbH
PL
SLO
D
Strona 426 z 854
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
4651 Losartan+HCT Arrow
Losartanum kalicum
+ Hydrochlorothiazidum
tabletki powlekane
50 mg
+ 12,5 mg
4652 Losartan+HCT Arrow
Losartanum kalicum
+ Hydrochlorothiazidum
tabletki powlekane
100 mg
+ 25 mg
4653 Losartan Potassium HCT
Alet
Losartanum kalicum
+ Hydrochlorothiazidum
tabletki powlekane
100 mg
+ 25 mg
4654 Losartan-ratiopharm
Losartanum kalicum
tabletki powlekane
4655 Losartic
Losartanum kalicum
4656 Losartic
Losartanum kalicum
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Arrow Poland S.A.
16285
Arrow Pharm (Malta) Ltd.
Juta Pharma GmbH
Medicofarma S.A.
Specifar S.A.
MT
D
PL
GR
Arrow Poland S.A.
16286
Arrow Pharm (Malta) Ltd.
Juta Pharma GmbH
Medicofarma S.A.
Specifar S.A.
MT
D
PL
GR
Alet Pharmaceuticals S.A.
16160
Specifar S.A.
GR
50 mg
7 tabl.
10 tabl.
14 tabl. (1 x 14)
14 tabl. (2 x 7)
20 tabl.
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
30 tabl.
56 tabl. (4 x 14)
56 tabl. (8 x 7)
60 tabl.
90 tabl.
98 tabl. (14 x 7)
98 tabl. (7 x 14)
112 tabl. (16 x 7)
112 tabl. (8 x 14)
7 tabl.
10 tabl.
14 tabl.
20 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
56 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
98 tabl.
112 tabl.
7 tabl.
10 tabl.
14 tabl.
20 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
56 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
98 tabl.
112 tabl.
30 tabl.
ratiopharm GmbH
14011
IS
SK
tabletki powlekane
25 mg
28 tabl.
Rp
Farmacom Spółka z o.o.
12435
tabletki powlekane
50 mg
28 tabl.
Rp
Farmacom Spółka z o.o.
12436
Actavis hf.
Hoechst-Biotika,
spol. s.r.o.
Merckle GmbH
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
PLIVA Kraków Zakłady
Farmaceutyczne S.A.
Strona 427 z 854
D
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
4657 Losec
Omeprazolum
kapsułki
20 mg
4658 Losec
Omeprazolum
40 mg
4659 Losec 10
Omeprazolum
proszek do
sporządzania
roztworu do infuzji
kapsułki
4660 Loseprazol
Omeprazol
20 mg
4661 Lostar
Letrozolum
kapsułki dojelitowe,
twarde
tabletki powlekane
4662 Lotebon
Loteprednoli etabonas
krople do oczu,
zawiesina
0,5 %
5 mg/ml
4663 Lotemax 0,5%
Loteprednoli etabonas
krople do oczu,
zawiesina
4664 Lotensin
Benazeprili
hydrochloridum
Benazeprili
hydrochloridum
Benazeprili
hydrochloridum
Benazeprili
hydrochloridum
+ Hydrochlorothiazidum
Benazeprili
hydrochloridum
+ Hydrochlorothiazidum
Benazeprili
hydrochloridum
+ Hydrochlorothiazidum
Betamethasoni
dipropionas
+ Clotrimazolum
Lovastatinum
4665 Lotensin
4666 Lotensin
4667 Lotensin HCT
4668 Lotensin HCT
4669 Lotensin HCT
4670 Lotriderm
4671 Lovasterol
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
7 kaps.
14 kaps.
28 kaps.
5 fiol. proszku
Rp
Rp
Rp
Rp
AstraZeneca AB
1937
AstraZeneca AB
S
AstraZeneca AB
2942
AstraZeneca AB
S
7 kaps. w blistrach
7 kaps. w słoiku
14 kaps. w blistrach
14 kaps. w słoiku
28 kaps. w blistrach
28 kaps. w słoiku
14 kaps. (2 x 7)
28 kaps. (4 x 7)
30 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
AstraZeneca AB
7349
AstraZeneca AB
S
PRO.MED.CS. Praha a.s.
11009
PRO.MED.CS. Praha a.s.
CZ
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
15929
Rottendorf Pharma GmbH
Synthon B.V.
Synthon Hispania S.L.
D
NL
E
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH
12006
Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH
D
5 mg/ml
1 butelka 2,5 ml
1 butelka 5 ml
1 butelka 10 ml
1 butelka 2,5 ml
1 butelka 5 ml
1 butelka 10 ml
1 butelka 15 ml
Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH
11304
Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH
D
tabletki powlekane
5 mg
28 tabl.
Rp
Meda Aktiebolag
1188
D
tabletki powlekane
10 mg
28 tabl.
Rp
Meda Aktiebolag
1189
tabletki powlekane
20 mg
28 tabl.
Rp
Meda Aktiebolag
1190
tabletki powlekane
5 mg
+ 6,25 mg
28 tabl.
Rp
Meda Aktiebolag
4598
MEDA Manufacturing
GmbH
MEDA Manufacturing
GmbH
MEDA Manufacturing
GmbH
MEDA Manufacturing
GmbH
tabletki powlekane
10 mg
+ 12,5 mg
28 tabl.
Rp
Meda Aktiebolag
4599
MEDA Manufacturing
GmbH
D
tabletki powlekane
20 mg
+ 25 mg
28 tabl.
Rp
Meda Aktiebolag
4600
MEDA Manufacturing
GmbH
D
krem
(0,5 mg
+ 10 mg)/g
1 tuba 15 g
Rp
Schering-Plough Europe
4020
Schering-Plough Labo
N.V.
B
tabletki
10 mg
30 tabl.
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
8284
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
10 mg
2,5 mg
Strona 428 z 854
D
D
D
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
4672 Lovasterol
Lovastatinum
tabletki
20 mg
28 tabl. w blistrach
28 tabl. w fiolce
Rp
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
8285
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
4673 Lovasterol
Lovastatinum
tabletki
40 mg
30 tabl.
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
8286
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
4674 Lovastin
Lovastatinum
tabletki
20 mg
28 tabl.
Rp
7566
Nebivololum
tabletki
5 mg
7 tabl. w blistrze (1 x 7)
10 tabl. w blistrze (1 x 10)
14 tabl. w blistrach (1 x 14)
14 tabl. w blistrach (2 x 7)
20 tabl. w blistrach (2 x 10)
28 tabl. w blistrach (2 x 14)
28 tabl. w blistrach (4 x 7)
30 tabl. w blistrach (3 x 10)
50 tabl. w blistrach (5 x 10)
56 tabl. w blistrach (4 x 14)
56 tabl. w blistrach (8 x 7)
60 tabl. w blistrach (6 x 10)
90 tabl. w blistrach (9 x 10)
100 tabl. w blistrach (10 x
10)
120 tabl. w blistrach (12 x
10)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
Specifar S.A.
PL
4675 Lovispes
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
GR
Rp
4676 Loxon 2%
Minoxidilum
płyn na skórę
20 mg/ml
1 butelka 60 ml
4677 Loxon 5%
Minoxidilum
płyn na skórę
50 mg/ml
1 butelka 60 ml
Rp
4678 Lozap 50
Losartanum kalicum
tabletki powlekane
50 mg
4679 Lozap HCT
tabletki powlekane
4680 Lozart
Losartanum kalicum
+ Hydrochlorothiazidum
Losartanum kalicum
tabletki powlekane
50 mg
+ 12,5 mg
12,5 mg
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
30 tabl.
90 tabl.
28 tabl.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
4681 Lubexyl
Benzoylis peroxidum
zawiesina na skórę
40 mg/g
1 butelka 150 ml
Strona 429 z 854
14355
OTC Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
2333
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
Oddział w Rzeszowie Zakł. Prod. i Dyst. Leków
w Rzeszowie
PL
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
8222
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
Oddział w Rzeszowie Zakł. Prod. i Dyst. Leków
w Rzeszowie
PL
Zentiva a.s.
12158
Zentiva a.s.
SK
Zentiva k.s.
12287
Zentiva k.s.
CZ
Apotex Europe B.V.
15534
Apotex Nederland B.V.
NL
2902
PROSPER S.A.
PL
OTC Magnapharma Sp. z o.o.
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
4682 Lucetam
Piracetamum
4683 Lucetam
Piracetamum
4684 Lucetam
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
1 g/5 ml (200
mg/ml)
3 g/15 ml
(200 mg/ml)
400 mg
10 amp. 5 ml
Lz
Egis Pharmaceuticals Plc
10046
Egis Pharmaceuticals Plc
H
4 amp. 15 ml
20 amp. 15 ml
60 tabl.
Lz
Lz
Rp
Egis Pharmaceuticals Plc
10047
Egis Pharmaceuticals Plc
H
Piracetamum
roztwór do
wstrzykiwań
roztwór do
wstrzykiwań
tabletki powlekane
Egis Pharmaceuticals Plc
8728
Egis Pharmaceuticals Plc
H
4685 Lucetam
Piracetamum
tabletki powlekane
800 mg
8729
Egis Pharmaceuticals Plc
H
Piracetamum
tabletki powlekane
1200 mg
Egis Pharmaceuticals Plc
8859
Egis Pharmaceuticals Plc
H
4687 Lucrin Depot
Leuprorelini acetas
3,75 mg
Abbott Laboratories
Poland Sp. z o. o.
6861
Abbott Laboratories S.A.
E
4688 Lucrin Depot
Leuprorelini acetas
11,25 mg
1 zestaw: 1 fiol. + rozp. 2
ml + strzyk. + igły + waciki
Rp
Abbott Laboratories
Poland Sp. z o. o.
4180
Abbott Laboratories S.A.
E
4689 Ludiomil
Maprotilinum
mikrosfery do
sporządzania
zawiesiny do
wstrzykiwań
mikrosfery do
sporządzania
zawiesiny do
wstrzyknięć
domięśniowych lub
podskórnych
tabletki powlekane
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Egis Pharmaceuticals Plc
4686 Lucetam
30 tabl.
60 tabl.
20 tabl.
60 tabl.
1 zestaw
3 zestaw
25 mg
30 tabl.
Rp
Amdipharm Ltd.
431
4690 Ludiomil
Maprotilini hydrochloridum tabletki powlekane
75 mg
20 tabl.
Rp
Amdipharm Ltd.
4691 Luffa compositum - Heel
Preparat homeopatyczny
4692 Luffa compositum - Heel
Preparat homeopatyczny
aerozol do nosa,
roztwór
tabletki
4693 Luffa Operculata
Preparat homeopatyczny
granulki
1 butelka 20 ml
50 tabl.
4CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-10MK
granulki w pojemniku 4CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-10MK
krople doustne,
roztwór
4CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-10MK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
OTC Biologische Heilmittel
Heel GmbH
OTC Biologische Heilmittel
Heel GmbH
OTC Boiron S.A.
(4CH15CH)
Amdipharm Plc
Novartis Pharma GmbH
432
Amdipharm Plc
Novartis Pharma GmbH
IL-3532/LN-H Biologische Heilmittel
Heel GmbH
IL-3999/LNH Biologische Heilmittel
Heel GmbH
19170
Boiron S.A.
GB
D
GB
D
D
D
F
Rp
(16CH200CH
; 6K10MK)
4694 Luivac
Preparat
immunostymulujący
tabletki
3 mg lizatu
28 tabl.
bakteryjnego 56 tabl.
Rp
Rp
Daiichi Sankyo Europe
GmbH
6664
Daiichi Sankyo Europe
GmbH
D
4695 Lukast 4
Montelukastum
tabletki do
rozgryzania i żucia
4 mg
Rp
Rp
Grunwalder
Gesundheitsprodukte
GmbH
15032
Nycomed Pharma
Sp. z o.o.
PL
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
Strona 430 z 854
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
4696 Lukast 5
Montelukastum
tabletki do
rozgryzania i żucia
5 mg
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
4697 Lukast 10
Montelukastum
tabletki powlekane
10 mg
28 tabl. (2 x 14)
28 tabl. (4 x 7)
4698 Lumewal
Preparat ziołowy
płyn doustny
4699 Luminalum
Phenobarbitalum
czopki
15 mg
10 szt.
4700 Luminalum
Phenobarbitalum
tabletki
100 mg
10 tabl.
4701 Luminalum Unia
Phenobarbitalum
tabletki
15 mg
10 tabl.
4702 Luminalum Unia
Phenobarbitalum
tabletki
100 mg
10 tabl.
Rp
4703 Lunaldin
Fentanylum
tabletki podjęzykowe 100 mcg
4704 Lunaldin
Fentanylum
tabletki podjęzykowe 200 mcg
4705 Lunaldin
Fentanylum
tabletki podjęzykowe 300 mcg
4706 Lunaldin
Fentanylum
tabletki podjęzykowe 400 mcg
4707 Lunaldin
Fentanylum
tabletki podjęzykowe 600 mcg
4708 Lunaldin
Fentanylum
tabletki podjęzykowe 800 mcg
4709 Lupulina
Lupulinum
kapsułka twarda
10 tabl.
30 tabl.
10 tabl.
30 tabl.
10 tabl.
30 tabl.
10 tabl.
30 tabl.
10 tabl.
30 tabl.
10 tabl.
30 tabl.
30 kaps.
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
Rpw
OTC
4710 Luteina
Progesteronum
tabletki dopochwowe 50 mg
30 tabl.
Rp
Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
Adamed Sp. z o.o.
4711 Luteina 50
Progesteronum
tabletki podjęzykowe 50 mg
30 tabl.
Rp
4712 Lutenyl
Nomegestroli acetas
tabletki
10 tabl.
Rp
1 butelka 15 g
1 butelka 35 g
1 butelka 90 g
250 mg
5 mg
Strona 431 z 854
Rp
Rp
Grunwalder
Gesundheitsprodukte
GmbH
Rp Grunwalder
Rp Gesundheitsprodukte
GmbH
OTC Farmaceutyczne
OTC Przedsiębiorstwo
OTC Produkcyjno-AnalitycznoHandlowe "PROLAB"
Halkiewicz i Ratajczyk Sp.
j.
Rp GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Rp FarmaceutycznoChemiczna Spółdzielnia
Pracy "GALENUS"
Rp Zakłady Farmaceutyczne
"UNIA" Spółdzielnia Pracy
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
15033
Nycomed Pharma
Sp. z o.o.
PL
15034
Nycomed Pharma
Sp. z o.o.
PL
9870
Farmaceutyczne
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-AnalitycznoHandlowe "PROLAB"
Halkiewicz i Ratajczyk Sp.
j.
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
FarmaceutycznoChemiczna Spółdzielnia
Pracy "GALENUS"
Zakłady Farmaceutyczne
"UNIA" Spółdzielnia Pracy
PL
1488
2606
2398
PL
PL
PL
Zakłady Farmaceutyczne
"UNIA" Spółdzielnia Pracy
8126
Zakłady Farmaceutyczne
"UNIA" Spółdzielnia Pracy
PL
ProStrakan Ltd.
15679
ProStrakan Ltd.
15680
ProStrakan Ltd.
15681
ProStrakan Ltd.
15682
ProStrakan Ltd.
15683
ProStrakan Ltd.
15684
H
S
H
S
H
S
H
S
H
S
H
S
PL
9534
Gedeon Richter Plc
Recipharm AB
Gedeon Richter Plc
Recipharm AB
Gedeon Richter Plc
Recipharm AB
Gedeon Richter Plc
Recipharm AB
Gedeon Richter Plc
Recipharm AB
Gedeon Richter Plc
Recipharm AB
Krakowskie Zakłady
Zielarskie "Herbapol" w
Krakowie S.A.
Adamed Sp. z o.o.
Adamed Sp. z o.o.
2674
Adamed Sp. z o.o.
PL
Laboratoire Theramex
8831
Laboratoire Theramex
MC
IL-4802/LN
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
4713 Luxeta 50 mg
Sertralinum
tabletki powlekane
4714 Luxeta 100 mg
Sertralinum
tabletki powlekane
4715 Luxfen
Brimonidini tartras
krople do oczu,
roztwór
4716 Lycopodium Clavatum
Preparat homeopatyczny
granulki
Dawka
Wielkość opakowania
50 mg
28 tabl.
30 tabl.
98 tabl.
100 tabl.
100 mg
28 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
98 tabl.
100 tabl.
2 mg/ml
1 butelka 5 ml
1 butelka 10 ml
3 butelki 5 ml
3 butelki 10 ml
6 butelek 5 ml
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
4717 Lymphozil
4718 Lymphozil H
4719 Maalox
4720 Maalox
4721 Maasol - Zestaw
do sporządzania
makroagregatów ludzkiej
albuminy znaczonych
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
30 mg
20 pastylek
50 pastylek
40 tabl.
100 tabl.
400 mg
20 tabl.
+ 400 mg
40 tabl.
(35 mg
1 fl. 250 ml
+ 40 mg)/ml 1 poj. 10 ml
30 sasz. 10 ml
30 sasz. 15 ml
Echinaceae pallidae
radicis extractum siccum
Preparat homeopatyczny
pastylka
Aluminii hydroxidum
+ Magnesii hydroxidum
Aluminii hydroxidum
+ Magnesii hydroxidum
tabletki
Macrosalbum 99m Tc
proszek do
sporządzania
zawiesiny do
wstrzykiwań
1,75 mg
5 fiol. proszku
Ifosfamidum
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
1g
10 fiol. proszku
tabletka
zawiesina doustna
Kat.
dost.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
OTC
(2CH15CH)
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
12904
Pharmachemie B.V.
Teva UK Ltd.
NL
GB
Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
12905
Pharmachemie B.V.
Teva UK Ltd.
NL
GB
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
S.A.
15077
Pharma Stulln GmbH
D
Boiron S.A.
19232
Boiron S.A.
F
Cesra Arzneimittel GmbH
& Co.KG
Cesra Arzneimittel GmbH
& Co.KG
Rhône-Poulenc Rorer
S.p.A.
LeNigen Pharma
Pharmatis
Rhone-Poulenc Rorer
D
I
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
Cesra Arzneimittel GmbH
10526
& Co.KG
Cesra Arzneimittel GmbH IL-6302/LN H
& Co.KG
Rhône-Poulenc Rorer
2252
Rhône-Poulenc Rorer
2253
Lz
GE Healthcare S.r.l.
9229
GIPHARMA S.r.I.
Lz
Instytut Farmaceutyczny
3010
Instytut Farmaceutyczny
D
I
F
F
F
technetem 99m
4722 Macdafen 1
Strona 432 z 854
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
4723 Macdafen 2
Ifosfamidum
4724 Macmiror
Nifuratelum
4725 Macmiror complex
Nifuratelum + Nystatinum maść dopochwowa
4726 Macmiror complex 500
Nifuratelum + Nystatinum globulki
4727 Macromax
Azithromycinum
kapsułki
4728 Macromax
Azithromycinum
tabletki powlekane
4729 Madopar
Benserazidum
+ Levodopum
Benserazidum
+ Levodopum
Benserazidum
+ Levodopum
kapsułki
4730 Madopar 62,5
4731 Madopar 62,5 mg
4732 Madopar 125 mg
4733 Madopar 125 mg
4734 Madopar 250
4735 Madopar HBS
4736 Magne B6
4737 Maglek B6
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
2g
10 fiol. proszku
Lz
Instytut Farmaceutyczny
2930
Instytut Farmaceutyczny
PL
200 mg
20 tabl.
Rp
Polichem S.A.
272
Doppel Farmaceutici S.r.l.
I
(100 mg
1 op. 30 g
+ 40000 j.m.)
/g
Rp
Polichem S.A.
324
Doppel Farmaceutici S.r.l.
I
500 mg +
6 szt.
200 000 j.m. 12 szt.
250 mg
4 kaps.
6 kaps.
500 mg
2 tabl.
3 tabl.
50 mg
100 kaps.
+ 200 mg
12,5 mg
100 kaps.
+ 50 mg
12,5 mg
100 tabl.
+ 50 mg
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Polichem S.A.
271
Doppel Farmaceutici S.r.l.
I
25 mg
+ 100 mg
25 mg
+ 100 mg
Benserazidum
+ Levodopum
Levodopum
kapsułki
+ Benserazidum
Magnesii lactas dihydricus roztwór doustny
+ Magnesii pidolas
+ Pyridoxini
hydrochloridum
50 mg
+ 200 mg
100 mg
+ 25 mg
(10 mg Mg2+
+ 1 mg)/ml
Magnesii lactas
+ Pyridoxini
hydrochloridum
51 mg Mg2+ 50 tabl.
+ 5 mg
Benserazidum
+ Levodopum
Benserazidum
+ Levodopum
proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwań
tabletki powlekane
Dawka
kapsułki
tabletki do
sporządzania
zawiesiny doustnej
kapsułki
tabletki do
sporządzania
zawiesiny doustnej
tabletki
tabletki
ICN Polfa Rzeszów S.A.
10271
ICN Polfa Rzeszów S.A.
PL
ICN Polfa Rzeszów S.A.
15689
ICN Polfa Rzeszów S.A.
PL
Roche Polska Sp. z o.o.
952
Roche Polska Sp. z o.o.
PL
Rp
Roche Polska Sp. z o.o.
949
Roche Polska Sp. z o.o.
PL
Rp
Roche Polska Sp. z o.o.
7486
Roche Polska Sp. z o.o.
PL
100 kaps.
Rp
Roche Polska Sp. z o.o.
950
Roche Polska Sp. z o.o.
PL
100 tabl.
Rp
Roche Polska Sp. z o.o.
7487
Roche Polska Sp. z o.o.
PL
100 tabl.
Rp
Roche Polska Sp. z o.o.
951
Roche Polska Sp. z o.o.
PL
Rp Roche Polska Sp. z o.o.
Rp
OTC Sanofi-Aventis France
3775
Roche Polska Sp. z o.o.
PL
6836
Cooperation
Pharmaceutique
Francaise
Sanofi-Winthrop GmbH
F
30 kaps.
100 kaps.
10 amp. 10 ml
Strona 433 z 854
OTC Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne LEK-AM
Sp. z o.o.
8913
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne LEK-AM
Sp. z o.o.
D
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
4738 Magne B6
Skład
Postać
farmaceutyczna
Magnesii lactas dihydricus tabletki powlekane
+ Pyridoxini
hydrochloridum
tabletki powlekane
Dawka
Wielkość opakowania
470 mg
Mg2++ 5 mg
4739 Magne B6 Active
Magnesii citras
+ Pyridoxini
hydrochloridum
4740 Magne-Balans Plus
Magnesii hydroaspartas + tabletki
Kalii hydroaspartas
17 mg Mg
2+
+ 54 mg K+
4741 Magnegita
Dimeglumini gadopentetas roztwór do
wstrzykiwań
500
1 fiol. 10 ml
mikromoli/ml 1 fiol. 100 ml
1 fiol. 15 ml
1 fiol. 20 ml
1 fiol. 30 ml
1 fiol. 5 ml
10 fiol. 10 ml
10 fiol. 100 ml
10 fiol. 15 ml
10 fiol. 20 ml
10 fiol. 30 ml
10 fiol. 5 ml
4742 Magnesia Carbonica
Preparat homeopatyczny
3CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki
100 mg
+ 10 mg
50 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
120 tabl.
50 tabl. (2 x 25)
50 tabl. (5 x 10)
granulki w pojemniku 3CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
3CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
Strona 434 z 854
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
OTC Sanofi-Aventis France
OTC
OTC
OTC
OTC Aflofarm Fabryka Leków
OTC Sp. z o.o.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Insight Agents GmbH
OTC Boiron S.A.
(3CH15CH)
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
Numer
pozwolenia
4279
Wytwórca
Chinoin Pharmaceutical
and Chemical Works Co.
Ltd.
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
Oddział w Rzeszowie Zakł. Prod. i Dyst. Leków
w Rzeszowie
Sanofi-Winthrop Industrie
Kraj
wytwórcy
H
PL
F
15649
Sanofi-Winthrop Industrie
F
8512
Aflofarm Fabryka Leków
Sp. z o.o.
PL
15024
Biokanol Pharma GmbH
D
19255
Boiron S.A.
F
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
4743 Magnesia Muriatica
Skład
Preparat homeopatyczny
Postać
farmaceutyczna
granulki
Dawka
Wielkość opakowania
2CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 2CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
4744 Magnesia Phosphorica
Preparat homeopatyczny
granulki
2CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
3CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
granulki w pojemniku 3CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
4745 Magnesit / Mamma comp.
Preparat homeopatyczny
granulki
4746 Magnesit / Mamma comp.
Preparat homeopatyczny
4747 Magnesium Asparticum
Filofarm
Magnesii hydroaspartas
roztwór do
wstrzykiwań
tabletki
4748 Magnesium sulfuricum
/ Ovaria comp.
4749 Magnesium sulfuricum
/ Ovaria comp.
4750 Magnevist
Preparat homeopatyczny
granulki
4751 Magnez + wit. B6 Biofarm
Magnesii hydroaspartas + tabletki
Pyridoxini hydrochloridum
Preparat homeopatyczny
roztwór do
wstrzykiwań
Dimeglumini gadopentetas roztwór do
wstrzykiwań
3CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
1 op. 20 g
40 mg Mg 2+
10 amp. 1 ml
50 amp. 1 ml
50 tabl.
1 op. 20 g
10 amp. 1 ml
50 amp. 1 ml
469 mg/ml
1 butelka 100 ml
10 butelek 100 ml
1 fiol. 5 ml
1 fiol. 10 ml
1 fiol. 15 ml
1 fiol. 20 ml
1 fiol. 30 ml
10 fiol. 20 ml
10 fiol. 30 ml
34 mg Mg2++ 60 tabl.
5 mg
Strona 435 z 854
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
OTC Boiron S.A.
(2CH15CH)
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
19241
Boiron S.A.
F
19247
Boiron S.A.
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC Boiron S.A.
(3CH15CH)
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
OTC WALA-Heilmittel GmbH
IL-0877/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
Rp WALA-Heilmittel GmbH
Rp
OTC Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
FILOFARM
OTC WALA-Heilmittel GmbH
IL-0876/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
FILOFARM
IL-0886/LNH WALA-Heilmittel GmbH
PL
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
OTC
IL-0887/LNH WALA-Heilmittel GmbH
D
WALA-Heilmittel GmbH
2117
D
Bayer Schering Pharma
AG
602
Bayer Schering Pharma
AG
D
Biofarm Sp. z o.o.
4901
Biofarm Sp. z o.o.
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
4752 Magnez-Biofarm
Magnesii hydroaspartas
tabletki
34 mg Mg 2+ 50 tabl.
OTC Biofarm Sp. z o.o.
4900
Biofarm Sp. z o.o.
PL
4753 Magnezin
Magnesii subcarbonas
ponderosus
tabletki
130 mg Mg2+ 30 tabl.
60 tabl.
1107
Magnesii hydroaspartas + tabletki
Kalii hydroaspartas
17 mg Mg2+
+ 54 mg K+
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
TEVA Kutno S.A.
PL
4754 Magnokal
OTC Grodziskie Zakłady
OTC Farmaceutyczne "Polfa"
Sp. z o.o.
OTC Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.
4755 Magsolvit B6
Magnesii lactas +
syrop
Magnesii gluconas +
Pyridoxini hydrochloridum
(48 mg Mg 2+ 1 butelka 150 ml
+ 5 mg)/ 5 ml
OTC FarmaceutycznoChemiczna Spółdzielnia
Pracy "GALENUS"
9115
FarmaceutycznoChemiczna Spółdzielnia
Pracy "GALENUS"
PL
4756 Magvit B6
Magnesii lactas +
tabletki dojelitowe
Pyridoxini hydrochloridum
48 mg Mg2+
+ 5 mg
4623
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
PL
4757 Majamil PPH
Diclofenacum natricum
25 mg
OTC GlaxoSmithKline
OTC Pharmaceuticals S.A.
OTC
OTC
Rp Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
15922
Dragenopharm Apotheker
Pueschl GmbH
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
D
4758 Majamil PPH
Diclofenacum natricum
tabletki dojelitowe
tabletki dojelitowe
50 mg
50 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
50 tabl. w blistrach
50 tabl. w pojemniku
30 tabl.
30 tabl.
4759 Majamil prolongatum
Diclofenacum natricum
4760 Malarone
4761 Malgacid
Atovaquonum
+ Proguanili
hydrochloridum
Hydrotalcitum
4762 Malia Kaszel
Preparat homeopatyczny
syrop
4763 Malupar
Paracetamolum
czopki
125 mg
10 szt.
4764 Malupar
Paracetamolum
czopki
250 mg
10 szt.
4765 Malupar
Paracetamolum
czopki
500 mg
10 szt.
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu
tabletki powlekane
100 mg
20 tabl.
Rp
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
250 mg
+ 100 mg
12 tabl.
Rp
tabletki do ssania
500 mg
20 tabl.
1 butelka 150 ml
Strona 436 z 854
3407
15923
Dragenopharm Apotheker
Pueschl GmbH
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
PL
D
PL
336
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
PL
GlaxoSmithKline Export
Ltd.
12142
Glaxo Wellcome GmbH &
Co. KG
D
OTC Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne
"Ziołolek'' Sp. z o.o.
OTC Dagomed Pharma Sp. z
o.o.
OTC Aflofarm Fabryka Leków
Sp. z o.o.
OTC Aflofarm Fabryka Leków
Sp. z o.o.
OTC Aflofarm Fabryka Leków
Sp. z o.o.
9774
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne
"Ziołolek" Sp. z o.o.
ICN Polfa Rzeszów S.A.
PL
Aflofarm Fabryka Leków
Sp. z o.o.
Aflofarm Fabryka Leków
Sp. z o.o.
Aflofarm Fabryka Leków
Sp. z o.o.
PL
15673
4756
4757
4758
PL
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
4766 Mammozole
Anastrozolum
tabletki powlekane
1 mg
14 tabl.
20 tabl.
28 tabl.
30 tabl.
84 tabl.
28 tabl.
4767 Mamostrol
Anastrozolum
tabletki powlekane
1 mg
4768 Manganum Aceticum
Preparat homeopatyczny
granulki
6CH-200CH; 1 poj. 4 g
6K-CMK
4769 Mannitol 20% Baxter
Mannitolum
roztwór do infuzji
4770 Mannitol 20% Fresenius
Mannitolum
roztwór do wlewu i
infuzji
200 mg/ml
4771 Manti
Aluminii hydroxidum
+ Magnesii hydroxidum
+ Simeticonum
tabletki do
rozgryzania i żucia
200 mg
+ 200 mg
+ 25 mg
4772 Manti Gastop
Simeticonum
tabletki do
rozgryzania i żucia
125 mg
4773 Mapryl
Enalaprili maleas
tabletki
5 mg
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
14870
Gedeon Richter Plc
H
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
14258
Synthon B.V.
Synthon Hispania S.L.
NL
E
19370
Boiron S.A.
Baxter Polska Sp. z o.o.
11698
Baxter Healthcare
Baxter Healthcare Ltd.
Baxter S.A.
Bieffe Medital Sabinanigo
1 butelka 100 ml
1 butelka 250 ml
1 butelka 500 ml
8 tabl. w blistrze (1 x 8)
10 tabl. w blistrach (2 x 5)
10 tabl. w blistrze (1 x 10)
20 tabl. w blistrach (2 x 10)
30 tabl. w blistrach (3 x 10)
Lz Fresenius Kabi Polska
Lz Sp. z o.o.
Lz
OTC US Pharmacia Sp. z o.o.
OTC
OTC
OTC
OTC
2128
Fresenius Kabi Italia
S.r.L.
4362
US Pharmacia Sp. z o.o.
PL
8 tabl.
10 tabl.
16 tabl.
20 tabl.
24 tabl.
30 tabl.
40 tabl.
50 tabl.
30 tabl.
60 tabl.
OTC US Pharmacia Sp. z o.o.
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
Rp Warszawskie Zakłady
Rp Farmaceutyczne POLFA
S.A.
10286
US Pharmacia Sp. z o.o.
PL
3741
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
PL
6CH-200CH; 1 butelka 30 ml
6K-CMK
+ kroplomierz
1 butelka 60 ml + strzyk.
1 butelka 125 ml + strzyk.
1 butelka 250 ml + strzyk.
200 mg/ml
1 worek 100 ml
1 worek 250 ml
1 worek 500 ml
1 worek 1000 ml
Strona 437 z 854
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Podmiot
odpowiedzialny
Gedeon Richter Plc
granulki w pojemniku 6CH-200CH; 1 poj. 1 g
jednodawkowym
6K-CMK
krople doustne,
roztwór
Kat.
dost.
OTC Boiron S.A.
(6CH15CH)
F
Rp
(16CH200CH
; 6KCMK)
Lz
Lz
Lz
Lz
IRL
GB
B
E
I
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
4774 Mapryl
Enalaprili maleas
tabletki
10 mg
30 tabl.
60 tabl.
Rp
Rp
4775 Mapryl
Enalaprili maleas
tabletki
20 mg
30 tabl.
60 tabl.
Rp
Rp
4776 Marbeta
Betahistini
dihydrochloridum
tabletki
8 mg
4777 Marbeta
Betahistini
dihydrochloridum
tabletki
16 mg
roztwór do
wstrzykiwań
roztwór do
wstrzykiwań
5 mg/ml
30 tabl.
50 tabl.
100 tabl.
120 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
42 tabl.
50 tabl.
60 tabl.
84 tabl.
5 fiol. 20 ml
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Lz
(5 mg +
5 fiol. 20 ml
0,005 mg)/ml
roztwór do
wstrzykiwań
tabletki
5 mg/ml
5 amp. 4 ml
0,15 mg
+ 0,03 mg
21 tabl.
63 tabl.
1 butelka 50 ml
1 butelka 100 ml
1 sasz. 3 g
1 tuba 40 g
4778 Marcaine 0,5%
4779
4780
4781
4782
Bupivacaini
hydrochloridum
Marcaine - Adrenaline 0,5% Bupivacaini
hydrochloridum
+ Epinephrinum
Marcaine Spinal 0,5% Heavy Bupivacaini
hydrochloridum
Desogestrelum
Marvelon
+ Ethinylestradiolum
Preparat ziołowy
Mastodynon N
krople doustne,
roztwór
maść
4783 Maść arnikowa
Preparat złożony
4784 Maść arnikowa
Arnicae anthodii extractum maść
4785 Maść borna
Unguentum acidi borici
maść
100 mg/g
(10%)
1 tuba 20 g
1 tuba 30 g
4786 Maść borna Aflofarm
Acidum boricum
maść
10 g/100 g
1 tuba 20 g
4787 Maść borowinowa
Wodny wyciąg
borowinowy
maść
400 mg/g
1 tuba 60 g
1 op. 10 g
1 op. 25 g
Strona 438 z 854
Podmiot
odpowiedzialny
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Glenmark
Pharmaceuticals s.r.o.
Numer
pozwolenia
4405
3742
14469
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
S.A.
Catalent Germany
Schorndorf GmbH
Losan Pharma GmbH
PL
PL
D
D
Glenmark
Pharmaceuticals s.r.o.
14468
Catalent Germany
Schorndorf GmbH
Losan Pharma GmbH
D
D
AstraZeneca AB
1308
Recipharm Monts
F
Lz
AstraZeneca AB
1316
Recipharm Monts
F
Lz
AstraZeneca AB
1317
CENEXI
F
N.V. Organon
1576
N.V. Organon
NL
IL-3681/LNH Bionorica AG
D
Rp
Rp
OTC
OTC
OTC
OTC
Bionorica AG
Pampa Laboratorium
IL-5595/LNH Pampa Laboratorium
FarmaceutycznoFarmaceutycznoKosmetyczne mgr farm.
Kosmetyczne mgr farm.
Maria Lisowska
Maria Lisowska
OTC "Elissa" Wytwarzanie
476
"Elissa" Wytwarzanie
OTC Artykułów Kosmetycznych
Artykułów Kosmetycznych
i Perfumeryjnych mgr
i Perfumeryjnych mgr
Irena Ocioszyńska
Irena Ocioszyńska
PL
OTC Laboratorium
IL-5099/ChF Laboratorium
OTC Farmaceutyczne Avena
Farmaceutyczne Avena
Sokulska-Dura i
Sokulska-Dura i
Palmowski Sp.j.
Palmowski Sp.j.
OTC Aflofarm Farmacja Polska IL-5141/ChF Aflofarm Farmacja Polska
Sp. z o.o.
Sp. z o.o.
OTC Przedsiębiorstwo
42
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne
Farmaceutyczne Sulphur
SULPHUR ZDRÓJ EXIM
Zdrój Exim
PL
PL
PL
PL
Lp.
Nazwa produktu
leczniczego
Skład
Postać
farmaceutyczna
Dawka
Wielkość opakowania
Kat.
dost.
Podmiot
odpowiedzialny
Numer
pozwolenia
Wytwórca
Kraj
wytwórcy
4788 Maść cynkowa
Zinci oxidi unguentum
maść
1 pudełko 10 g
1 pudełko 25 g
OTC "Elissa" Wytwarzanie
IL-3431/ChF "Elissa" Wytwarzanie
OTC Artykułów Kosmetycznych
Artykułów Kosmetycznych
i Perfumeryjnych mgr
i Perfumeryjnych mgr
Irena Ocioszyńska
Irena Ocioszyńska
PL
4789 Maść cynkowa
Zinci oxidi unguentum
maść
Zinci oxidi unguentum
maść
OTC Zakład Farmaceutyczny
11923
Za