TVprogram - Nasze Miasto Kętrzyn

Komentarze

Transkrypt

TVprogram - Nasze Miasto Kętrzyn
CZWARTEK, 20 marca 2014, Nr 6 (26)
Przed nami już siódma edycja znakomitej tanecznej
imprezy na mazurach, jaką jest Breakmania 2014.
W tym roku zmagania taneczne będą odbywały się
29 i 30 marca w hali MOSiR
przy ul. Kazimierza Wielkiego 12 A.
►►s. 12
TVprogram
www.nmketrzyn.pl
200. rocznica urodzin Tarasa Szewczenki w cieniu ofiar Majdanu
TyP nie stój obok i podaj rękę Ukrainie
W Kętrzynie tradycyjnie już
odbył się koncert poświęcony
symbolowi Ukrainy, Tarasowi
Szewczence. Nie była to jednak
zwyczajna uroczystość, ponieważ w tym roku przypada 200.
rocznica urodzin poety. Nikt jednak nie przypuszczał, że odbędzie się ona w cieniu krwawych
ofiar Majdanu i walk o wolność
Ukrainy.
Ewa Brzostek
Zebrani w sali widowiskowo-kinowej 15 marca reprezentanci mniejszości
ukraińskiej
mieli
świadomość, że nie jest to zwykła
uroczystość poświęcona ich wieszczowi. Wyczuwalna była atmosfera wzruszenia, smutku i troski
o to, co dzieje się na Ukrainie.
Nawet utwory Tarasa Szewczenki
recytowane przez dzieci z Punktów Fot. Lucjan Mikulski
Nauczania Języka Ukraińskiego ► Soliści z Wołyńskiego Teatru Muzyczno-Dramatycznego im. Tarasa Szewczenki z Łucka na Ukrainie podczas śpiewania
z Kętrzyna i Barcian oraz śpiewane “Rewe ta stohne Dnipr szyrokyj”.
i grane przez orkiestrę i solistów - Dziś my wszyscy czujemy się Jarosław Słoma, Wicemarszałek przypłacił więzieniem i represjami
z Wołyńskiego Teatru Muzyczno- Ukraińcami, ponieważ jubileusz Województwa Warmińsko - Ma- ze strony carskiej Rosji. Nie jesDramatycznego im. Tarasa Szew- urodzin narodowego wieszcza od- zurskiego.
teśmy obojętni na to, co dzieje się
czenki z Łucka na Rachel
Ukrainie
oraz
bywa
sięz w
cieniu
na Ukrainie. Dziś możemy poczuć
obudzi
się rano
w łóżku
Dexem.
Nieofiar
dość, Majdanu.
Irynyż Zhytynskiej z Opery Wroc- Jesteśmy solidarni z Ukrainą kie- Podobnie wyraził się Tadeusz więź z Ukrainą poprzez utwory
ławskiej nagle ożyły i nabrały rując się przesłaniem, że powin- Mordasiewicz, Starosta Powiatu człowieka, który duchem był
współczesnego wymiaru, jakby niśmy razem iść, że w tej chwili Kętrzyńskiego.
razem ze swoimi braćmi na Majdazostały napisane pod wpływem znajdujemy się na jednej szali, jed- - Taras Szewczenko w swojej nie – mówiłStarosta.
wydarzeń na Majdanie, a nie nakowo ocenieni przez rosyjską twórczości opowiadał się za
ponad sto lat temu.
propagandę – nie ma wątpliwości Ukrainą wolną i niezależną, co
czytaj dalej ►►s. 4
REKLAMA
DWUTYGODNIK
ISSN 2300-309X
◄
W ŚRODKU
Międzynarodowe zawody
tańca ulicznego Breakmania
Inwestujemy w ludzi
i nowe technologie
Na terenie zakładu Philips Lighting
Polska 4 marca odbyła się uroczystość wręczenia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej
w ramach Warmińsko-Mazurskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Dziś publikujemy rozmowę z prezesem firmy, który opowiedział
między innymi o korzyściach wynikających z funkcjonowania zakładu
w strefie.
►► s. 3
To w Kętrzynie
odbędzie się Finał
Polski Juniorek
Już 2-6 kwietnia będziemy świadkami kolejnego sportowego wydarzenia. Tym razem do Kętrzyna
przyjadą juniorki z najlepszych klubów siatkarskich.
►► s. 7-8
9 lat temu odszedł
od nas Papież Polak
„Nie lękajcie się, otwórzcie na
oścież drzwi Chrystusowi, otwórzcie drzwi jego zbawczej władzy" –
te słowa wypowiedziane podczas
pierwszych dni pontyfikatu Jana
Pawła II towarzyszyły mu do ostatnich chwil. Dzięki temu posłannictwu, w ciągu blisko 27 lat,
pielgrzymki Papieża Polaka, Chrystusa przyjęło do swojego serca
ponad 300 milionów ludzi na całym
świecie.
►► s. 15
Z pomocą dla Ukrainy dotarli na kijowski Majdan
Jedni drugich brzemiona noście
Sytuacja na Ukrainie staje się z dnia
na dzień coraz bardziej dramatyczna. Konflikt z kijowskiego Majdanu przeniósł się na Krym. Jego
konsekwencje stają się jednak coraz
bardziej odczuwalne w całej Ukrainie, a pośrednio również w innych
krajach. Szczególnie dotyczy to zwykłych ludzi, którzy w czasie działań
ponieśli straty materialne.
Wojciech Caruk
Paczka na Ukrainę
„Paczka na Ukrainę” to akcja realizowana dzięki
Poczcie Polskiej, która umożliwia bezpłatne przesyłanie paczek rodzinom, które ucierpiały podczas
ostatnich wydarzeń na Majdanie. W akcję zaangażował się Caritas. W akcji może wziąć udział każdy, kto
na adres [email protected] wyśle mail zgłaszający chęć pomocy. W mailu zwrotnym poprosimy
o deklarację udzielenia pomocy oraz odeślemy informacje dotyczące przygotowania paczki oraz podamy
kontakt na Ukrainie.
Akcja trwa jeszcze do końca marca. Wysyłać można
m.in. żywność i odzież, jednak waga paczki nie może
przekroczyć 20 kg i wartości 300 euro.
- My wszyscy, którzy przeżywaliśmy w Polsce stan
wojenny, wiemy jak trudno jest w takim okresie. Zachęcamy do tego gestu solidarności, jakim jest przygotowanie i wysłanie takiej paczki. „Jedni drugich
brzemiona noście”, to jest właśnie solidarność –
mówi ks. Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska.
Akcja ma charakter ponad wyznaniowy i jej adresatami są wszyscy potrzebujący.
- Na Ukrainie akcji na taką skalę nigdy nie było. Przy
tworzeniu listy potrzebujących rodzin współpracujemy z kościołami greckokatolickim i prawosławnym. Ta lista przekroczyła już 30 tys. rodzin i dalej
rośnie. Nie ma w tym wszystkim względu czy osoba
jest wierząca czy nie lub jakiego jest obrządku. Najważniejsze jest to, że jest w potrzebie – mówi ks.
Wiesław Dorosz, dyrektor Caritas Spes we Lwowie.
Szczegółowe informacje można uzyskać za pośrednictwem lokalnych parafii lub na stronie internetowej
www.caritas.pl
Podaj rękę Ukrainie.
Wyślijmy razem paczki z Kętrzyna
do naszych Sióstr i Braci na Ukrainie.
Bądźmy z nimi solidarni w tych
trudnych, dramatycznych chwilach.
Burmistrz Miasta Kętrzyn
Z myślą o osobach, które ucierpiały
bezpośrednio w kijowskich starciach
na Majdanie zorganizowano szereg
różnego rodzaju inicjatyw pomocowych. W kętrzyńskiej cerkwi greckokatolickiej odbyły się uroczyste
nabożeństwa oraz zbierano fundusze
na pomoc ofiarom. W wyniku pieniężnej kwesty cerkwie w Kętrzynie
i w Asunach zebrały ok. 17 tys. złotych. Niezależnie od tych działań z inicjatywą przekazania darów wyszli
mieszkańcy powiatu kętrzyńskiego.
Środki medyczne przekazał lekarz
Zbigniew Homza z Centrum Urazowo – Ortopedycznego. Dodatkowo
wierni cerkwi greckokatolickiej przekazali kwotę ponad 3 tys. zł. Marek
Mielniczek z Kętrzyna, Michał Butrym z Mażan oraz Piotr Barnecki
z Ostrego Barda 23 lutego wyruszyli
z transportem na kijowski Majdan.
Pierwsze problemy spotkali już na
przejściu granicznym w Dorohusku.
Ukraińska służba graniczna przeprowadziła wnikliwe kontrole, wyszukując sposoby utrudnienia przewozu
wiezionych darów. Jednak kętrzyńskim wysłannikom udało się dotrzeć
na Majdan.
- Jechaliśmy nocą, dojechaliśmy bez
problemu. Jednak mieliśmy sporo
obaw. Dzień wcześniej na tej samej
trasie ostrzelano autokar z białoruskimi turystami. Kierowca został
ciężko ranny. My jednak dotarliśmy
bez uszczerbku – mówi Marek Mielniczek.
Na rogatkach Kijowa zostali zatrzymani przez ochronę Majdanu, tam
również przeprowadzono kontrole.
Następnie przydzielono im przewodnika, z którym dotarli na Majdan. Na
ulicach widoczny był stan ciągłego za-
Fot. Archiwum prywatne
► Do Kijowa z transportem medycznym przyjechali reprezentanci Kętrzyna.
grożenia. Na barykadach można było
spotkać uzbrojonych ludzi. W okolicy
krążyli jeszcze snajperzy oraz tzw. „tituszki”. Nikt nie czuł się bezpiecznie,
a atmosfera wojny była odczuwalna.
- Zostaliśmy przez społeczność Majdanu przywitani
jak przyjaciele.
Generalnie Polacy są tam
bardzo dobrze odbierani
– dodaje Mieliczek.
- Widzieliśmy na miejscu
plamy krwi i ulice pełne
kwiatów.
Akurat kiedy przyjechaliśmy
rozpoczęły się pogrzeby osób,
które zginęły kilka dni
wcześniej.
Wszyscy powstańcy byli ochotnikami,
którzy dobrowolnie stanęli do walki
o lepszą przyszłość dla swojego kraju.
Propaganda prorosyjska działała jednak przeciwko nim.
- Ludzie spoza Majdanu zaczepiali nas
i pytali ile Polacy zapłacili nam za
przyjazd – mówi Mielniczek. - Ciężko
było im zrozumieć, że z własnej woli
można przejechać tyle kilometrów.
Cały transport medyczny został przekazany służbom medycznym, które
nie kryły zadowolenia z charakteru takiej pomocy.
- Przed wyjazdem pytałem, co jest im
potrzebne i dlatego przekazane dary
Środki finansowe można wpłacać:
Parafia Greckokatolicka
pw.św.Bazylego Wielkiego
w Kętrzynie, ul.Pocztowa 2.
REKLAMA
miały rzeczywiste znaczenie dla potrzebujących – dodaje Mielniczek.
- Pojechaliśmy tam nie tylko po to,
aby zawieźć dary, ale też czynnie
uczestniczyć w walkach wspólnie
z naszymi ukraińskimi braćmi. Sytuacja w Kijowie, jednak ustabilizowała
się i postanowiliśmy wrócić.
Kętrzynianie wyraźnie dostrzegli charakter zmian, które tam zachodzą.
- Został tam położony fundament pod
mocne demokratyczne państwo. Taki
fundament okupiony krwią jest najstabilniejszy. Jeśli sytuacja się pogorszy,
suwerenność Ukrainy zostanie bardziej zagrożona to dalej ruszymy z pomocą – dodaje Mielniczek.
Obecnie sytuacja w Kijowie uspokoiła
się, jednak w dalszym ciągu, atmosfera na Ukrainie jest bojowa. Dramat
przeniósł się z Majdanu na Krym.
Realne widmo konfliktu jednoczy społeczeństwo większej części Ukrainy.
Wschód jest zdominowany przez
mieszkańców rosyjskojęzycznych,
którzy przejawiają bardziej prorosyjskie poglądy.
Ochotnicy z Majdanu są już szkoleni
na poligonach w ramach gwardii narodowej. Zgłosiło się już 20 tys. osób,
drugie tyle już niedługo rozpocznie
szkolenia.
Wydarzenia, które tam zachodzą cały
czas dotykają zwykłych obywateli.
KONTO:
40 1240 5774 1111 0010 3957
5660
z dopiskiem: “Pomoc Ukrainie”.
Rozmowa z Andrzejem Malickim, Prezesem Philips Lighting Polska
Inwestujemy w ludzi i nowe technologie
Na terenie zakładu Philips Lighting Polska 4 marca odbyła się uroczystość wręczenia zezwolenia na prowadzenie
działalności gospodarczej w ramach Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Informowaliśmy o tym naszych Czytelników w ostatnim numerze
naszej gazety. Dziś publikujemy rozmowę
z prezesem firmy, który opowiedział między innymi o korzyściach wynikających
z funkcjonowania zakładu w strefie.
Protokół uzgodnień, który podpisaliście 8
stycznia 2014 roku zawierał uzgodnienia
co do wielkości zatrudnienia i wielkości
inwestycji. Ile osób znajdzie zatrudnienie?
Jakich specjalizacji?
Siedemdziesiąt miejsc pracy to jest nasze zobowiązanie w ramach pozwolenia na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej.
Jest to minimum i wcale nie oznacza, że
w najbliższych latach nie zwiększymy zatrudnienia. O jakich specjalizacjach mówimy? Przede wszystkim o wzroście
produkcji i będzie to główna masa wzrostowa. Mówimy też o rozwoju kompetencji
w naszym centrum badawczo rozwojowym,
czyli tworzenie nowych produktów, opracowywanie nowych technologii, nowych możliwościach optycznych opraw. Te kierunki
będziemy rozwijać w głównej mierze i takich ludzi będziemy szukać.
Drugim szczegółem zawartym w protokole uzgodnień to zainwestowanie minimum 50 milionów zł. Co to oznacza dla
firmy i dla miasta?
Przy takim grancie jak 50 mln zł inwestycji,
połowa wraca do biznesu w postaci zwolnienia z podatku. To oznacza, że jeśli zaczynamy liczyć inwestycję i nakłady na nią
poniesione to coś, co wcześniej nie było do
końca opłacalne z punktu widzenia biznesowego i zwrotu inwestycji, w tej chwili staje
się atrakcyjne. To jest dla firmy bardzo duży
zysk z jednej strony globalnie, ponieważ
Philips jako koncern zyskuje tutaj bardzo
dużą pulę pieniędzy, a z drugiej strony lokalnie, bo jesteśmy w stanie Kętrzyn zakotwiczyć na stałe w rzeczywistości i na mapie
Philipsa, ale też w naszym regionie. To
z kolei przekłada się na część niefinansową,
czyli pewny byt, bezpieczeństwo, pewna
przyszłość dla ludzi, którzy w tym regionie
mieszkają, zakładają rodziny, pracują, chcą
spędzić tutaj znaczną część swego życia. To
jest ta część niewymierna, w której realizacji
pomoże taki grant.
REKLAMA
Kiedy uruchamiacie pierwsze produkty
w ramach strefy ekonomicznej i jaki kierunek rozwojowy obierze Philips?
Produkcję i sprzedaż pierwszych produktów
w ramach strefy spodziewamy się uruchomiać na początku maja, a pełną parą, z pełnym wypustem produktów ledowych
ruszymy we wrześniu.
Głównym rynkiem zbytu naszych produktów jest cały świat, a w szczególności Europa ze Skandynawią i Wielką Brytanią na
czele. Rozwijamy produkty z dwóch segmentów, opraw wnętrzowych i opraw zewnętrznych. To są dwa główne kierunki
rozwoju. Inwestujemy w technologie ledowe, czyli te, które są znane jako najbardziej energooszczędne technologie na rynku.
Skupimy się także na rozwoju systemów
produktów. Chodzi tu o sprzedaż i oferowanie na rynku kompletnych systemów na
przykład systemu parkingowego, gdzie wykorzystujemy nasze produkty i tworzymy
z nich sieć. Mogą one w inteligentny sposób
mogą zarządzać takim parkingiem poprzez
wskazanie wolnych miejsc postojowych czy
tras ewakuacyjnych w bardzo precyzyjny,
jasny sposób, ale też dają wiele innych możliwości, których nawet dziś nie jesteśmy
w stanie sobie wyobrazić.
Podczas wizyty Waldemara Pawlaka
w Philipsie podkreślił on, że strefa ekonomiczna to wielka okazja do przyciągnięcia
inwestorów w kontekście otworzonego
niedawno Małego Ruchu Granicznego.
W jakim stopniu Philips zamierza z tej
okazji skorzystać?
Premier Pawlak mówił o strefach w ogóle
i to jest prawda. Natomiast w WarmińskoMazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
rozszerzonej o tereny Philipsa trudno jest
mówić o przyciągnięciu jakiegoś inwestora
z Europy Wschodniej i wykorzystaniu małego ruchu granicznego. Tu bardziej mówimy o rozwoju nowych technologii,
o modernizacji istniejących procesów, po to,
aby być w stanie produkować innowacyjne
produkty i dostarczać je na cały świat, w tym
również do tych krajów, które są naszymi
najbliższymi sąsiadami. Dla mnie to są dwie
rzeczy, które się nie wykluczają. W tym
przypadku mówimy o inwestycjach, które
Philips zrobi na tym terenie.
Czy zatem obecna sytuacja między Rosją
a Ukrainą może mieć wpływ na funkcjonowanie firmy i rynek zbytu?
Na funkcjonowanie firmy w Kętrzynie
myślę, że bardzo znikomy, jeśli jakikolwiek
Fot. Justyna Drozd
► Marek Karólewski (z lewej) i Andrzej Malicki prezentują dokument zezwalający na działalność gospodarczą w ramach W-MSSE.
będzie miała wpływ, dlatego, że nasza sieć
dystrybucji jest skonstruowana w sposób,
który nie ma bezpośredniego przełożenia na
fabrykę. Czy może mieć wpływ na sprzedaż
Philipsa w tym regionie? Trudno mi jest
w tej chwili wyrokować, bo konflikt się zaostrzyłi za wcześnie, by podawać jakieś
liczby czy wyciągać jakieś wnioski. Na
dzień dzisiejszy uważam, że to ryzyko jest
ograniczone.
Rozmawiała Ewa Brzostek
Marek Karólewski,
Prezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej
Dziś wydaliśmy zezwolenie, co oznacza
pewne ulgi i zasady, na których będzie ono
działało. Najważniejszą rzeczą jest to, że
przy tak wysokim bezrobociu w Kętrzynie
i powiecie kętrzyńskim firma Philips zdecydowała się na inwestycje z innowacyjną
technologią oświetleń. Firma zobowiązała
się do zwiększenia zatrudnienia o minimum 70 osób i zwiększenie nakładów inwestycyjnych o minimum 50 mln zł. To
jest dobra wiadomość dla mieszkańców
Kętrzyna i powiatu, że przez najbliższe 10
lat Philips będzie się rozwijał i będzie musiał utrzymać zatrudnienie ponad 635 pracowników
KANCELARIA
PRAWNA
Tadeusz Mordasiewicz,
Starosta Powiatu Kętrzyńskiego
Gratuluję Philipsowi odwagi i chęci inwestycji. Mam nadzieję, że Philips z tą inwestycją wpisze się we wzrost ekonomiczny.
Każde miejsce pracy jest dla nas bardzo
ważne, bo bezrobocie w powiecie jest
znacznie wyższe niż w Kętrzynie, sięga
rzędu ponad 20 procent. Myślę, że to jest
dobra jaskółka na następne miesiące i lata
dla Philipsa i dla Kętrzyna.
Krzysztof Hećman, Burmistrz Miasta Kętrzyn
Strefa ekonomiczna to
mądry montaż publicznoprywatny jej możliwości oraz kompetencji, a także możliwości finansowych
i wiedzy firmy. Będzie to kolejny piękny
element rozwoju Kętrzyna. Dla młodych
ludzi miejsce pracy na Warmii i Mazurach
jest bezcenne. Jest to 70 miejsc pracy, 70
rodzin i nowych szans. Pierwszą inspiracją
jeśli chodzi o pomysł strefy ekonomicznej
była Jolanta Skowrońska, która jest Wiceprezesem firmy i odpowiada za sprawy finansowe. To ona zaproponowała takie
rozwiązanie. Ufam, że dla Kętrzyna będzie ono bardzo dobre.
Prawo komornicze: - zwalnianie od zajęć komorniczych i egzekucji
Prawo windykacyjne: - odstąpienie od windykacji (zwalnianie z kosztów)
Prawo cywilne: - sprawy spadkowe, odszkodowawcze, pozwy o zapłatę w postępowaniu upominawczym, - zażalenia, apelacje, - umowy cywilno - prawne
Prawo pracy: - pozwy emerytalno - rentowe
Prawo rodzinne: - pozwy o alimenty, rozwód, podział majątku, - wnioski o zabezpieczenie z tytułu
roszczeń alimentacyjnych, sposobu użytkowania mieszkania, eksmisje, - ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa / macierzyństwa
Prawo karne: - wnioski w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i wykonawczym, - odroczenia, zamiana, zawieszenie kar pozbawienia i ograniczenia wolności oraz grzywny
Prawo administracyjne: - wnioski, zażalenia, odwołania od decyzji administracyjnych
PRZYJMUJEMY TEŻ ZLECENIA W ZAKRESIE USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH
Kętrzyn, ul. Traugutta 7/12, tel. 511 506 084, 798 068 622
e-mail: [email protected], godz. 8-14 i 18-20
Miasto ogłosiło przetarg na 200. rocznica urodzin Tarasa
zaprojektowanie sieci de- Szewczenki w cieniu ofiar Majdanu
szczowej
Ty nie stój obok i podaj rękę Ukrainie
Biografia Tarasa Szewczenki
c.d. ze str. 1
W ubiegłym roku Miasto rozpoczęło proces poprawy
funkcjonowania sieci deszczowej. Była to odpowiedź na
sytuację, która miała miejsce 12 lipca 2013 roku, kiedy
to na Kętrzyn spadło 64,2 mm wody, czyli 64,2 litry na
metr kwadratowy. Teraz przyszedł czas na kolejny etap
prac, czyli projektowanie sieci deszczowej.
Ewa Brzostek
Wspomnianego dnia w jednej chwili ulice i chodniki zamieniły się w rwące potoki, a deszczówki nie nadążały z odbiorem wody. Gdy żywioł zakończył swoje dzieło, mieszkańcy
naszego miasta walczyli z podtopieniami.
- Ta sytuacja była sygnałem, aby wspólnie z miejskimi
wodociągami przystąpić do analizy stanu deszczówki i opracowania oceny technicznej sieci deszczowej w mieście –
wspomina Andrzej Degórski, Zastępca Burmistrza Miasta
Kętrzyn.
Już w ubiegłym roku zostały zlikwidowane przewężenia na
kolektorach deszczowych na ulicy Wyspiańskiego, Daszyńskiego oraz w Parku Różanym.
- Kolejny etap to projektowanie. Ogłosiliśmy przetarg i 20
marca będzie jego rozstrzygnięcie. Biorąc pod uwagę, że jest
to kosztowana inwestycja będziemy szukali środków jej finansowania. Na dzień dzisiejszy wiemy, że możemy liczyć
na korzystne pożyczki niskoprocentowe i umarzalne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie – informuje Andrzej Degórski.
W tegorocznych planach jest wykonanie projektów technicznych głównych kolektorów deszczowych w linii ul. Wileńskiej do rzeki Guber, od Przychodni na ul. Daszyńskiego
w kierunku Ogrodu Różanego, dobudowanie nowego kolektora wspomagającego kolektor na ul. Daszyńskiego w kierunku Powstańców Warszawy oraz przebudowa kolektora
od ul. Broniewskiego w kierunku ul. Poznańskiej.
Głębokiego wzruszenia nie krył również Krzysztof Hećman, Burmistrz Miasta Kętrzyn. Łzy uczestników popłynęły
podczas śpiewania „Rewe ta stohne Dnipr szyrokyj” nieoficjalnego hymnu Ukrainy.
- Nie pierwszy raz spotykamy się z Szewczenką, ale czy ktoś
z nas pomyślałby, że 200 lat później będzie walka o Ukrainę,
o jej wolność. Jestem z wami od lat, uczę się z wami ukraińskiej mowy i nigdy nie spodziewałem się, że nauczę się
dramatycznego słowa żertwa (od red. Ofiara). Jednak trzeba
rzucić te kamienie na szaniec te polskie i te ukraińskie,
a wolność przyjdzie. Podaj rękę Ukrainie i modlitwą i pracą.
Trzeba działać i żyć jak Szewczenko – powiedział Burmistrz.
Testament
Kiedy umrę to na wzgórzu
Wznieście mi mogiłę,
Pośród stepu szerokiego
Ukrainy miłej.
Aby łany rozłożyste
I brzeg Dniepru stromy
Można było widzieć, słyszeć
Jego grzmiące gromy.
Gdzie uniesie z Ukrainy
Do sinego morza
Wrażą krew... dopiero wtedy
I łany, i wzgórza .
Wszystko rzucę i ulecę
Do samego Boga,
Aby modlić się... aż dotąd
Ja nie uznam Boga.
Pochowajcie mnie i wstańcie,
I kajdany rwijcie,
I posoką, wrażą juchą,
Wolność swą obmyjcie.
Mnie zaś w wielkiej już rodzinie,
W kraju wolnym, nowym,
Pamiętajcie wspomnieć czasem
Dobrym, cichym słowem.
Taras Szewczenko
Termin składania zeznań podatkowych upływa 30 kwietnia
2014 r.
Zmarł 10 marca 1861 w Petersburgu wskutek poważnej
choroby, osłabiony długimi latami zesłania. Pochowano
go na cmentarzu Smoleńskim w Petersburgu. W maju
1861 przewieziono, a raczej przeniesiono jego zwłoki,
zgodnie z życzeniem wyrażonym w utworze „Testament”,
pod Kaniów na wysokie wzgórze, skąd roztacza się szeroki widok na Dniepr i pola Ukrainy.
Uważany jest za najwybitniejszego ukraińskiego poetę,
tego, który stworzył ukraiński język literacki. Debiutował
w 1840 tomikiem wierszy i poematów pt:. Kobzar, w którym znalazł się utwór „Rewe ta stohne Dnipr szyrokyj”,
który do 1989 roku zastępował polskim Ukraińcom zakazany hymn Ukrainy. Po dziś dzień podczas jego wykonywania wszyscy słuchają go na stojąco.
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyna na lata 2014 – 2020
Naszym celem strategicznym jest poprawa warunków życia
oświaty, infrastruktury technicznej, społecznej, a także kultury, sportu i turystyki.
Dzień otwarty Urzędu
Skarbowego w Kętrzynie
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie uprzejmie informuje, że dzień 5 kwietnia 2014 r. (sobota) będzie
„Dniem otwartym Urzędu Skarbowego w Kętrzynie”
w godz. 9.00 do 13.00.
Celem Dnia otwartego jest przybliżenie podatnikom specyfiki pracy urzędu, pokazanie, że urząd jest przyjazny podatnikom i otwarty na ich potrzeby, jak również umożliwienie
podatnikom rozliczenia się za rok 2013.
W tym dniu odbędą się również prelekcje na temat wypełnienia:
godz. 9.30 – zgłoszeń aktualizacyjnych osoby fizycznej nie
będącej podatnikiem ZAP-3,
godz. 10.30 – zeznań podatkowych za rok 2013 z uwzględnieniem PIT-37,
godz. 11.30 – e-deklaracje, elektroniczne rozliczenie się
z urzędem skarbowym,
godz. 9.00 – 13.00 – będzie można skorzystać z możliwości
elektronicznego złożenia zeznania rocznego.
200 lat temu - 9 marca 1814 roku w rodzinie chłopa pańszczyźnianego we wsi Moryńce - urodził się Taras Szewczenko, romantyczny poeta i malarz, uważany za ojca
ukraińskiej literatury. W ostatnich miesiącach był duchowym patronem wystąpień na kijowskim Majdanie, gdzie
na honorowym miejscu wisiał jego portret. Taras Szewczenko żył czterdzieści siedem lat, z czego 24 lata pozbawiony był wszelkich praw obywatelskich jako chłop
pańszczyźniany, 10 lat był na zesłaniu, pozbawiony możliwości pisania, 3,5 roku przeżył pod nadzorem carskiej
policji. Tylko przez 9 lat był całkowicie wolnym człowiekiem.
Fot.Justyna Drozd
► Andrzej Degórski (w środku) jest przewodniczącym zespołu odpowiadającego za opracowanie strategii rozwoju miasta.
Zespół, który ma opracować strategię rozwoju Kętrzyna
na najbliższe lata spotkał się ponownie. Tym razem jego
członkowie mieli przygotowane analizy społeczno-gospodarcze, które są punktem wyjściowym do dalszych działań. Podczas dyskusji uznano, że celem strategicznym
będzie poprawa warunków życia mieszkańców miasta
w czterech obszarach.
Ewa Brzostek
W grupie odpowiedzialnej za opracowanie „Strategii Rozwoju Miasta Kętrzyna na lata 2014 – 2020” znaleźli się m.in.
prezesi i dyrektorzy miejskich spółek i instytucji, przedstawiciele oświaty, a także radni. Na pierwszym spotkaniu zostały powołane cztery zespoły, których członkowie mieli
przygotować analizę społeczno-gospodarczą w obszarze
Podczas kolejnego spotkania zaprezentowano efekt pracy
zespołów, odbyły się także dyskusje w jakim kierunku powinien rozwijać się Kętrzyn.
- Wspólnie uznaliśmy, że cennym kierunkiem jest poprawa
warunków życia. Dotyczy on wielu obszarów funkcjonowania w mieście, takich jak komunikacja, ochrona zdrowia,
opieka socjalna, rekreacja, imprezy kulturalne, szkolnictwo,
infrastruktura czy ochrona przyrody - wymienia Andrzej
Degórski, Zastępca Burmistrza Kętrzyna, jednocześnie przewodniczący całego zespołu.
W rezultacie dokument zawierający strategię rozwoju miasta
na lata 2014-2020 ma mieć jeden cel strategiczny, czyli „poprawa warunków życia”, cele operacyjne jak na przykład
„poprawa komunikacji” i określone zadania, które będą
przyświecały temu celowi, jak na przykład „budowa Westerplatte bis czy ścieżek rowerowych”.
- Na razie wszystkie poruszone problemy i propozycje
w tych czterech obszarach zostały spisane, podczas kolejnego spotkania zostanie to usystematyzowane z uwzględnieniem pomysłów i sugestii samych mieszkańców Kętrzyna,
którzy do 15 marca mogli się zgłaszać do Urzędu Miasta lub
drogą meilową – informuje Andrzej Degórski.
Zakończenie prac przewidziane jest na 31 maja 2014, kiedy
to przygotowany dokument zostanie przekazany Burmistrzowi Miasta Kętrzyn.
– Wtedy też nastąpi ostateczna konsultacja Burmistrza ze
społeczeństwem, mająca na celu wniesienie ostatecznych
uwag i oceny całej strategii – dodaje Andrzej Degórski.
Zostań Partnerem Kętrzyńskiej Karty Rodziny 3+
Ty też możesz być na plus i wspomóc rodziny wielodzietne
Przypomnijmy
Do programu Kętrzyńska Karta Rodziny
3+ przystąpili już:
• Korporacja Euro Taxi (zniżka 10 % na
zakup usługi przejazdu taksówką),
• Zajazd pod Zamkiem (zniżka 10 % na
zakup posiłków dla rodziny),
• Kętrzyńskie Stado Ogierów (zniżka 20
% na naukę jazdy konnej),
Kętrzyńska Karta Rodziny 3+ zdobywa
kolejnych Partnerów, którzy wspólnie
z Miastem Kętrzyn wspierają rodziny
wielodzietne. Do programu włączyli się
Księgarnia Verso, Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk” oraz Restauracja „Aria”
Usługi - Produkcja - Handel Wanda Olenkowicz.
Księgarnia Verso zaproponowała 10 %
zniżki na zakup całego asortymentu w siedzibie stacjonarnej przy ulicy Sikorskiego.
Czym kierowali się przystępując do programu?
- Przede wszystkim dobrem dla tych rodzin,
żeby mieli trochę taniej, bo wiadomo, jak
ktoś ma troje dzieci to są to koszty. O karcie
dowiedziałam się z waszej gazety i pomyśleliśmy dlaczego by nie pomóc – mówi Elżbieta Thimm, kierownik Księgarni Verso.
Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk” zaoferowało 50 % zniżki w opłacie za świadczenia z zakresu wychowania przedszkolnego
na każde dziecko z rodziny. Co ich skłoniło
do Partnerstwa?
REKLAMA
- W naszym przedszkolu od dawna stosujemy politykę prorodzinną. Wiemy, że decyzja o kolejnym dziecku to duże wyzwanie,
dlatego chcieliśmy ułatwić życie takim ambitnym rodzinom. Znając dzisiejsze realia
wiemy także, że taka decyzja powoduje dodatkowe obciążenie finansowe. Karta jest
fajnym pomysłem dla tych, którzy odważyli
się na rodzicielstwo 3+. Cieszymy się, że
Kętrzyn włącza się w takie akcje. Dlatego
wspierając tę inicjatywę chcieliśmy zaistnieć
w przestrzeni partnerów Karty– mówi Joanna Chlewińska, współwłaściciel Niepublicznego Przedszkola "Kluczyk".
Restauracja „Aria” Usługi - Produkcja –
Handel Wanda Olenkowicz w ramach Partnerstwa Kętrzyńskiej Karty Rodziny 3+
udzieliła 5% zniżki w zakupie artykułów
spożywczych, 10% zniżki w zakupie usług
gastronomicznych oraz 10% zniżki w zakupie usług hotelarskich.
Ewa Brzostek
• Restauracja Kardamon (zniżka 10 %
na zakup całego asortymentu z wyjątkiem
napojów alkoholowych),
• City Club Restauracja & Kręgielnia
(zniżka 20% na korzystanie z torów do
gry w kręgle)
• Ekopral na ul. Słowackiego (zniżka
15% w zakupie usługi prania chemicznego oraz zniżka 15% w zakupie usługi
prania wodnego).
Oprócz tego rodziny posiadające Kartę 3+
otrzymują 50 % zniżki na korzystanie z:
• oferty kulturalnej Kętrzyńskiego Centrum Kultury i Kina “Gwiazda”
• sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji
• wychowawczej w Miejskim Żłobku
i Przedszkolu „Malinka”.
Ty też możesz zostać
Partnerem Karty 3+.
Jak to zrobić?
Wystarczy złożyć w Biurze Obsługi
Mieszkańców Urzędu Miejskiego
w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego
11 na parterze formularz akcesyjny
(formularz do pobrania na stronie internetowej www.trzyplus.ketrzyn.pl
w zakładce Partnerzy Programu).
Należy w nim określić wielkość
proponowanych zniżek,
zakres towarów i usług nimi objętych
oraz okres udziału w Programie.
Na jego podstawie zostanie przygotowane stosowne porozumienie.
Jakie korzyści z tego
wynikają?
Możliwość umieszczania we wszystkich
wydawanych przez siebie nośnikach
reklamowych i stronach internetowych
informacji o udziale w Programie
Kętrzyńska Karta Rodziny 3+,
umieszczenia na stronie internetowej
www.trzyplus.ketrzyn.pl logo firmy
oraz informacji o udziale
w programie, a także promocja
w prasie lokalnej.
www.trzyplus.ketrzyn.pl
Pasy odpraw MRG już
funkcjonują w Grzechotkach
Ruch na granicy
stał się płynniejszy
Daszyńskiego z Mazurską przestanie
być drogowym problemem
Wegmar opracuje koncepcję na skrzyżowanie
W budżecie na rok 2014 została przeznaczona kwota 35 tysięcy złotych na opracowanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa i organizacji ruchu na pechowym skrzyżowaniu.
Do tej pory Miasto miało związane ręce ponieważ ulica Daszyńskiego jest drogą wojewódzką, więc jej zarządcą jest
Wojewódzki Zarząd Dróg w Olsztynie, natomiast ulica Mazurska do niedawna była drogą powiatową, co oznacza, że
Starostwo Powiatowe sprawowało nad nią opiekę. Od 1
stycznia 2014 roku Miasto jest już stroną w rozmowach
i ewentualnych partycypacjach w kosztach z Zarządem Dróg
Wojewódzkich.
Na przejściu granicznym w Grzechotkach wdrożono rozwiązania, które mają zwiększyć płynność stale rosnącego
ruchu podróżnych oraz usprawnienie procesu odpraw
paszportowo-celnych. W tym celu od 3 marca pojawiły
się tam dwa dodatkowe pasy odpraw MRG przeznaczone
dla podróżnych przekraczających granicę państwową na
podstawie międzynarodowej umowy o małym ruchu granicznym pomiędzy RP a FR.
W ubiegłym roku polsko-rosyjską granicę przekroczyło aż
3 283 558 cudzoziemców, z których 1 158 766 na podstawie
zezwolenia w ramach małego ruchu granicznego. To właśnie
z myślą o tej grupie zostały uruchomione pasy MRG.
Co każdy podróżny wiedzieć powinien?
Nowe rozwiązanie niczego nie zmienia w funkcjonowaniu
zasad małego ruchu granicznego. Więcej, służy upłynnieniu
ruchu granicznego. Już dzisiaj odprawa graniczna osób z zezwoleniami MRG jest niemal dwukrotnie szybsza niż podróżnych w ruchu wizowym, a dzięki dodatkowym pasom
MRG jest jeszcze łatwiej i skuteczniej.
Osoby posiadające zezwolenia MRG mogą poddać się odprawie na wszystkich pasach, również tych oznaczonych
tablicą „All passports”. Funkcjonujące pasy MRG dają ten
komfort, że korzystają z nich tylko podróżni posiadający zezwolenia.
Pasy MRG – po jednym na kierunku wjazdowym i wyjazdowym z RP – są oznaczone tablicami z napisem
„MRG/мпп”. Wraz z pojawieniem się na przejściu nowego
rozwiązania, Straż Graniczna, odpowiedzialna za organizację i dokonywanie kontroli ruchu granicznego, informuje
i kieruje podróżnych z zezwoleniami MRG na odpowiedni
pas.
Jako pierwsze testowi zostało poddane drogowe przejście
graniczne w Grzechotkach z uwagi na infrastrukturę. Dzisiaj
funkcjonują tam 22 pasy odpraw: 11 na wjazd do Polski, 11
na wyjazd z Polski. To dwa razy więcej niż w pozostałych
przejściach na granicy z Obwodem Kaliningradzkim. Jeżeli
test dotyczący wprowadzenia pasów MRG się powiedzie,
nowe rozwiązanie znajdzie zastosowanie na pozostałych
drogowych przejściach na Warmii i Mazurach.
REKLAMA
por. SG Justyna Szubstarska
Fot. Justyna Drozd
► Miasto Kętrzyn pracuje nad zlikwidowaniem czarnego punktu.
Od 1 stycznia 2014 roku Miasto przejęło ulicę Mazurską.
Oznacza to, że nie tylko będzie dbało o jej czystość i stan
techniczny, ale i o bezpieczeństwo. W tej chwili trwa
opracowywanie koncepcji na poprawę funkcjonowania
skrzyżowania Daszyńskiego z Mazurską.
– Dlatego też zgłosiliśmy się do Zarządu Dróg, aby wytypował osobę do współpracy. Została też wyłoniona firma,
która zajmie się opracowaniem koncepcji mającej poprawić
bezpieczeństwo na skrzyżowaniu - informuje Andrzej Degórski, Zastępca Burmistrza Miasta Kętrzyn.
Dokona tego firma Wegmar Jakub Krawczyk z Piaseczna.
Jej efekty poznamy 17 czerwca.
Miasto postanowiło rozwiązać raz na zawsze ten problem.
– Kolejny etap to projektowanie i realizacja. Jednak konkretów spodziewamy się po opracowaniu koncepcji w III kwartale obecnego roku, wtedy też mamy nadzieję na podjęcie
współpracy z Województwem w kwestii finansowania tego
przedsięwięcia. Jesteśmy zdeterminowani, aby zlikwidować
ten „czarny punkt” w naszym mieście – informuje Andrzej
Degórski.
Ewa Brzostek
Miasto Kętrzyn realizuje projekt „Miasta Kętrzyn
i Swietłyj jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej
dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych
z integracją Grup Wrażliwych za pomocą aktywnej
współpracy transgranicznej”. W jego ramach podjęto
inicjatywę dotyczącą usług społecznych.
Pierwszym etapem pracy było stworzenie „Koncepcji usług
społecznych na rzecz integracji grup wrażliwych ze społecznością lokalną dla miasta Kętrzyn”. Dokument został opracowany przez Centrum Wspierania Rozwoju Gospodarczego
i Społecznego im. K. Brzostowskiego. Jego celem jest poznanie Gminy Miejskiej, jej mieszkańców i problemów dotykających lokalną społeczność.
W tym celu przeprowadzono szereg konsultacji dających
w efekcie obraz potrzeb społeczeństwa. Drugi etap to powstanie „Programu rozwoju usług społecznych
w mieście Kętrzyn”. Przedstawia on bardziej szczegółowo
założenia wcześniejszego dokumentu. Został on również
poddany konsultacjom. Swoją opinię mogli wyrazić mieszkańcy Kętrzyna za pomocą formularza uwag i przesłać go
meilem. Okazało się, że nie wpłynęła z ich strony żadna sugestia. Pozytywnie do tego pomysłu odnieśli się za to radni
miejscy.
- Chcemy aby ten dokument był wyznacznikiem charakteru
działalności instytucji społecznych i drogowskazem w jakim
kierunku mają się one rozwijać, oczywiście stosownie do
potrzeb mieszkańców – mówi Michał Krasiński, koordynator projektu. - Założenie Burmistrza Miasta jest też takie,
aby ten program był realny i rzeczywiście funkcjonował,
a nie tylko leżał na półce.
W strukturze dokumentu można znaleźć programy operacyjne skierowane do osób potrzebujących, m.in. bezdomnych, bezrobotnych, starszych, niepełnosprawnych czy
mających problemy z uzależnieniami. Ze szczegółami
można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miasta
Kętrzyn www.ketrzyn.com.pl .
- Jeśli chodzi o charakter pomocy społecznej w Kętrzynie to
obecnie nie jest źle, ale dobrze wiemy, że zawsze może być
lepiej. Stąd też taka inicjatywa – dodaje Michał Krasiński.
Realizacja programu jest możliwa dzięki dotacji ze środków
Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska –
Rosja w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa
i Partnerstwa (ENPI – CBC) 2007 – 2013.
Wojciech Caruk
Porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a Miejską Biblioteką Publiczną w Kętrzynie zostało podpisane 2 marca 2014 r. W ten
sposób UWM został przyjacielem naukowym kętrzyńskiej
biblioteki zamkowej.
Celem porozumienia jest współpraca z Wydziałem Humanistycznym UWM w zakresie poznania i upowszechniania
dziedzictwa kulturowego regionu warmińsko-mazurskiego.
Dzięki porozumieniu pracownicy naukowi Wydziału Humanistycznego przeprowadzą cykl wykładów dla młodzieży
gimnazjalnej i licealnej oraz uczestniczyć będą w obchodach
rocznic państwowych i historycznych.
Ze swojej strony biblioteka zobowiązała się do nieodpłatnych praktyk zawodowych studentom Wydziału Humanistycznego.
Witold Gagacki
nic”. Cykl szkoleń skierowany jest do osób w wieku 45+,
zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, dla których nowe
umiejętności mogą mieć istotny wpływ na zaistnienie na
rynku pracy oraz do osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym. Szkolenia będą odbywać się w dwóch grupach,
a program dostosowano do potrzeb osób nie posiadających
umiejętności korzystania z Internetu lub posiadających tę
umiejętność na niskim poziomie. Szkolenie jest bezpłatne,
przeprowadzane przez zewnętrznego trenera, metodą warsztatową, trwać ma 6 dni po 4 godziny. Każdy uczestnik
otrzyma pomoce naukowe, a na zakończenie zajęć certyfikat
nabycia umiejętności cyfrowych. Szkolenia odbędą się
w Czytelni im. Arno Holza w bibliotece na zamku. Przyjmujemy zgłoszenia osobiste i telefoniczne pod numerem tel.
89 752 32 30. Osoba prowadząca zapisy Lucyna Werbanowska. Ilość miejsc ograniczona.
Lucyna Werbanowska
Według policyjnych statystyk
na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego z Mazurską
dochodziło do największych kolizji i wypadków.
W ciągu trzech ostatnich lat
zarejestrowano tam łącznie
15 kolizji i 3 wypadki z udziałem pieszych.
Program Rozwoju Usług Społecznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski „Internet bez granic” w bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna w Kętrzynie zaprasza do
został przyjacielem biblioteki
udziału w szkoleniach w ramach projektu „Internet bez gra-
Rozmowa z Anetą Janczuk,
dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
To w Kętrzynie odbędzie się Finał Polski Juniorek
Dlaczego warto inwestować w siatkówkę?
Foto. Studio “N”
Już 2-6 kwietnia będziemy świadkami kolejnego sportowego wydarzenia. Tym
razem do Kętrzyna przyjadą juniorki
z najlepszych klubów siatkarskich. O nadchodzącym Finale oraz tradycjach i sukcesach
siatkówki
w
Kętrzynie
rozmawiamy z Anetą Janczuk, dyrektor
MOSiR.
Ewa Brzostek
Przed nami Finał Polski Juniorek w siatkówce. Po emocjach związanych z Finałem
Mistrzostw
Polski
Kadetek
i niedawnych wydarzeniach związanych
z obchodami 40-lecia WMFS widać, że
Kętrzyn powoli staje się stolicą tej dyscypliny sportowej. Jak pani to ocenia?
Sprawdziliśmy się podczas organizacji Mistrzostw Polski Kadetek i to zadecydowało
o powierzeniu nam organizacji Finału Mistrzostw Polski Juniorek. Jest to niewątpliwie
spektakularne wydarzenie sportowe w naszym mieście, bowiem na boisku Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Kazimiera
Wielkiego 12 A, będziemy mieli okazję
oglądać najlepsze zawodniczki naszego
kraju, a myślę, że w wielu przypadkach
przyszłe reprezentantki kraju. W wielu wywiadach Piotra Makowskiego trenera reprezentacji kobiet podkreśla on, że polska
siatkówka kobiet wymaga nowej energii. Do
stolicy to jeszcze daleko, ale warto mieć marzenia i je realizować.
Czego możemy spodziewać się podczas
nadchodzącego wydarzenia? Jakie zespoły i osobistości pojawią się w Kętrzynie?
Na pewno wielu emocji sportowych, gry
w piłkę siatkową na dobrym poziomie. Przyjadą najlepsze z najlepszych. Cztery zespoły
odwiedzą nas po raz kolejny: Energa Gedania Gdańsk, która w ubiegłorocznym turnieju Kadetek zdobyła tytuł Mistrza, a także
KS Pałac Bydgoszcz, MOS WOLA Warszawa
i
UKS
Orzeł
Malbork
w ubiegłym roku brązowy medalista Mistrzostw Polski Kadetek w Kętrzynie. Z przyjemnością powitamy zawodniczki z klubów
MKS MOS Wielczka, MKS Świdnica, PTPS
Piła, Silesia MSK MOSiR Mysłowice.
Piłka siatkowa jest jedną z najciekawszych
i masowo uprawianych gier zespołowych
w Polsce. Bardzo ważną zaletą jest wpływ
na wszechstronną sprawność fizyczną. Wystarczy spojrzeć na proporcjonalnie rozwinięte, zgrabne i wysmukłe sylwetki
czołowych siatkarek i siatkarzy.
Aby zagrać wystarczy piłka, otwarta przestrzeń lub dostęp do boiska, odpowiedni
ubiór i już można zaczynać zabawę z siatkówką! Zazwyczaj wśród najmłodszych na
początku jest zabawa. Następnie systematyczna praca. Główną cechą siatkówki jest
zespołowość - jeden za wszystkich, wszyscy
za jednego i tę zasadę wpajają adeptom tej
pięknej dyscypliny sportu nauczyciele i trenerzy, ucząc obcowania z grupą i grupowego
wysiłku w odnoszeniu sukcesów. W grze tej
zespołowość i technika są najważniejsze i to
one dominują i rozstrzygają o zwycięstwie.
W jakim stopniu w naszym mieście ta dyscyplina jest rozwijana i z jakimi efektami?
W Kętrzynie tradycje siatkówki sięgają wielosekcyjnego niegdyś klubu „Granica” Kętrzyn. Wielu zawodników grało również
w „Farel-u”. Mówimy o zawodnikach II ligi.
Dziś ponownie rozpoczynamy przygodę
z siatkówką, w takich klubach jak Energa
Set Kętrzyn. Dziewczęta tego klubu przystąpiły do rozgrywek w lidze województwa
warmińsko-mazurskiego w kategorii młodziczek i uplasowały się na II miejscu w III
lidze tych rozgrywek. Dziewczęta z MKS
MOSiR Kętrzyn grały w kategorii juniorek
i zajęły V miejsce.
W Kętrzynie od trzech lat za sprawą SET
Kętrzyn organizowany jest turniej pod
nazwą Kinder + Sport. W tym roku uczestniczyło w nim ok 400 dziewcząt i ok. 200
chłopców. W kategorii dziewcząt MKS
MOSiR Kętrzyn wystawił 6 zespołów
w dwójkach, 3 w trójkach i 2 w czwórkach.
Po raz pierwszy MKS MOSiR Kętrzyn wystawił drużynę chłopców w trójkach i czwórkach. Niewątpliwie na popularyzację tej
dyscypliny ma wpływ zaangażowanie trenerów, świadomość rodziców i obecność w naszym
mieście
Szkolnego
Ośrodka
Siatkarskiego.
W chwili obecnej są to niewątpliwie efekty
osobowe i liczbowe, natomiast na efekty
sportowe musimy cierpliwie poczekać.
Jak ocenia pani zaplecze sportowe w naszym mieście? Czy jesteśmy lub będziemy
przygotowani na to, aby organizować
u siebie wydarzenia sportowe jeszcze
większej lub podobnej rangi?
Zaplecze sportowe mamy dobre, a wkrótce
będzie jeszcze lepsze i nowocześniejsze, po-
nieważ w tym roku Miasto odda do użytku
halę sportową przy Szkole Podstawowej nr
4. Wspomniany potencjał osobowy oraz nowoczesne obiekty pozwolą na rozwój wielu
dyscyplin, nie tylko piłki siatkowej i niewątpliwie wpłyną na atrakcyjność naszego
miasta w kontekście organizacji imprez
sportowych.
zapomnieć, że kętrzynianie są dwukrotnymi
zdobywcami tytułu Mistrza Województwa
w rozgrywkach Szkolnego Związku Sportowego, a zatem nie należy mówić o braku zainteresowania, ale o wielu możliwościach,
które miasto proponuje.
Konkurencją dla piłki siatkowej chłopców
jest nadal piłka nożna, jej uniwersalność, popularność, najlepsi zawodnicy, liderzy i magiczny okrzyk „Gool”.Tak jak wcześniej
wspomniałam, po raz pierwszy w tym roku
zorganizowaliśmy nabór dla chłopców. Treningi odbywają się w sali Szkoły Podstawowej nr 1 we wtorki i czwartki, a nie możemy
Niewątpliwie tak. Zaangażowanie Burmistrza Miasta w ogólnie pojęty sport, w rozwój
infrastruktury stwarzającej możliwości do
rozwoju, organizację imprez jest powszechnie znane, a pomoc w realizacji wielu przedsięwzięć znacząca.
Śledząc minione wydarzenia związane
z piłką siatkową można by odnieść wrażenie, że została ona zdominowana przez kobiety. Czy to oznacza, że mężczyźni nie
interesują się tego typu dyscypliną?
Nie od dziś wiadomo, że rozwój sportu
w Kętrzynie mocno wspiera Burmistrz
Miasta. Właściwie większość imprez sportowych odbywa się pod jego patronatem.
Dla pani jako kierownika centrum sportowego w Kętrzynie to wielka pomoc. Co
może pani o tym powiedzieć?
Znamy wszystkie finalistki Mistrzostw Polski Juniorek w Kętrzynie
Edyta Dryja
www.siatka.org
1/2 Finału - Bydgoszcz
Już w pierwszym dniu turnieju rozgrywanego w Bydgoszczy
nie zabrakło emocji. Gospodynie przegrywały z rywalkami
z Goleniowa 1:2, jednak ostatecznie przechyliły szalę zwycięstwa na swoją stronę i wygrały 17:15 w tie-breaku.
Z kolei siatkarki ze stolicy bez problemów pokonały juniorki
z Iławy bez straty seta. W podobnym stosunku wygrały również dzień później z Barnimem Goleniów, bydgoski Pałac
natomiast po nerwowym początku uporał się z iławiankami
w czterech partiach. Ostatni dzień zmagań znów przyniósł
sporo emocji, ponieważ dwa zespoły walczyły o pierwsze
miejsce w grupie, a kolejne dwa o pierwsze zwycięstwo
w tym turnieju. W zmaganiach tych drugich lepszy okazał
się Zryw-Volley Iława, który przegrywając już 0:2 odbudował się i zwyciężył na przewagi w tie-breaku. Porażki nie
zaznały natomiast gospodynie, które pokonały rywalki
z Warszawy 3:1.
Wyniki oraz tabela turnieju rozgrywanego w Bydgoszczy:
Pałac Bydgoszcz
Zryw-Volley Iława
Barnim Goleniów
14.03.2013
Barnim Goleniów
UMKS MOS Wola
Warszawa
UMKS MOS Wola
Warszawa
Zryw-Volley Iława
Zryw-Volley Iława
Barnim Goleniów
miejsce
1
2
3
4
0:3
25:23, 27:29, 21:25, 25:21, 17:15
23:25, 18:25, 20:25
15.03.2013
Pałac Bydgoszcz
UMKS MOS Wola
Warszawa
3:2
0:3
3:1
16.03.2013
Pałac Bydgoszcz
drużyna
KS Pałac Bydgoszcz
MOS Wola Warszawa
Zryw-Volley Iława
Barnim Goleniów
1/2 Finału - Świdnica
3:1
1:3
16:25, 15:25, 11:25
14:25, 29:27, 25:17, 25:13
21:25, 21:25, 25:22, 25:18, 16:14
9:25, 22:25, 25:22, 15:25
mecze punkty sety
3
3
3
3
6
5
4
3
9:4
7:3
4:8
4:9
małe pkt.
305:266
221:200
251:272
259:298
Ciekawie przebiegała rywalizacja w Świdnicy. Stawiane
w roli faworytek siatkarki Silesii Volley stanęły na wysokości zadania i rozpoczęły turniej z wysokiego C, pokonując
gospodynie 3:0. W drugim spotkaniu zawodniczki z Dąbrowy Górniczej niespodziewanie łatwo uległy rywalkom
z Jarosławia 1:3 i aby liczyć się w grze o awans musiały pokonać mistrzynie Śląska. Mysłowiczanki przystąpiły do
spotkania bardzo skoncentrowane i rozegrały bardzo dobre
zawody, przez co dąbrowianki w żadnej partii nie przekroczyły granicy 20 punktów i przegrały gładko 0:3. Zbyt duże
rozluźnienie siatkarek z Jarosławia po zwycięstwie nad dąbrowskim MKS-em, wykorzystały natomiast świdniczanki,
które wygrały 3:1 i, mimo niefortunnego początku, otworzyły sobie drogę po awans. W ostatnim dniu zmagań silesianki przypieczętowały pierwsze miejsce w grupie
zwycięstwem 3:1 nad MKS-em San-Pajda Jarosław. O drugim miejscu decydowało spotkanie gospodyń z dąbrowiankami, które straciły już szansę na awans do finałów. Słabszą
dyspozycję przyjezdnych wykorzystały niesione dopingiem
licznie zgromadzonych kibiców podopieczne Marka
Olczyka, które zwyciężyły 3:1 i to one pojadą na turniej finałowy.
Wyniki oraz tabela turnieju rozgrywanego w Świdnicy:
Silesia Volley
Mysłowice
MKS Świdnica
MKS San-Pajda
Jarosław
14.03.2013
MKS Dąbrowa Górnicza
17:25, 19:25, 21:25
3:1
22:25, 27:25, 25:15, 25:21
15.03.2013
Silesia Volley
Mysłowice
MKS Dąbrowa Górnicza
MKS Świdnica
MKS San-Pajda
Jarosław
MKS San-Pajda
Jarosław
Silesia Volley
Mysłowice
MKS Dąbrowa Górnicza
miejsce
1
2
3
4
0:3
3:0
25:12, 25:17, 25:13
3:1
25:16, 25:17, 12:25, 25:13
16.03.2013
MKS Świdnica
drużyna
Silesia Volley
Mysłowice
MKS Świdnica
MKS San-Pajda
Jarosław
1:3
14:25, 25:22, 14:25, 19:25
1:3
25:19, 18:25, 18:25, 23:25
mecze punkty sety małe pkt.
3
9:1
247:171
3
5
6:5
238:230
3
3
2:9
212:268
3
MKS Dąbrowa Górnicza
6
4
5:7
242:270
1/2 Finału - Rzeszów
Spotkania bardzo mocno obsadzonej grupy w Rzeszowie
przyniosły dużą dawkę sportowych emocji. Pierwszy mecz
lepiej rozpoczęły rzeszowianki, jednak później inicjatywę
przejęły siatkarki z Piły i to one zapewniły sobie zwycięstwo
3:1. W kolejnym spotkaniu pewnie, choć nie bez problemów,
mistrzynie Polski pokonały rywalki z Lublina 3:0. W drugim
dniu po raz kolejny sprawdziło się siatkarskie przysłowie lublinianki prowadziły już 2:0 z PTPS-em, by ostatecznie
ulec 2:3, notując już drugą porażkę w turnieju. Gdańszczanki
z kolei pozbawiły złudzeń zawodniczki Developresu, nie
dając rywalkom ugrać nawet seta. Ostatni dzień okazał się
walką o pierwsze miejsce w grupie - w starciu zespołu z Piły
z drużyną z Gdańska lepsze okazały się te drugie, które jako
jedyny zespół awansowały do turnieju finałowego bez straty
seta. W meczu „pocieszenia" pierwsze i jedyne zwycięstwo
odnotowały rzeszowianki, z łatwością pokonując AZS
UMCS Lublin 3:0.
Wyniki oraz tabela turnieju rozgrywanego w Rzeszowie:
Developres MKS
VLO Rzeszów
PTPS Piła
14.03.2013
Gedania Gdańsk
AZS UMCS Lublin
PTPS Piła
AZS UMCS Lublin
Developres MKS
VLO Rzeszów
Gedania Gdańsk
AZS UMCS Lublin
miejsce
1
2
3
4
1:3
25:19, 23:25, 16:25, 21:25
26:24, 25:22, 25:16
3:0
15.03.2013
Gedania Gdańsk
PTPS Piła
16:25, 21:25, 25:22, 25:23, 15:10
3:2
0:3
19:25, 21:25, 20:25
16.03.2013
Developres MKS VLO
Rzeszów
drużyna
Energa Gedania
Gdańsk
PTPS Piła
Developres MKS VLO
Rzeszów
AZS UMCS Lublin
► O obronę tytułu Mistrza Polski powalczą siatkarki Gedanii Gdańsk.
nych setów, jak i emocji było znacznie mniej. Siatkarki
z Malborka nie były gościnne dla zawodniczek Gwardii
Wrocław i nie dały im w żadnym secie przekroczyć granicy
20 punktów. Dobre spotkanie rozegrał także zespół z Wieliczki, który jedynie w pierwszym secie miał problemy z pokonaniem rywalek ze Starego Sącza, ale ostatecznie
zwyciężył 3:0. Trzeci dzień ponownie nie okazał się szczęśliwy dla drużyny z Wrocławia, która na pożegnanie uległa
siatkarkom z Wieliczki 0:3. Nie można jednak odebrać wrocławiankom woli walki, gdyż każdy set rozstrzygał się minimalną przewagą rywalek, a trzecia partia zakończyła się
dopiero przy stanie 33:35. W ostatnim spotkaniu Orzeł Malbork przypieczętował pierwszą lokatę w grupie w czterech
setach pokonując Poprad Stary Sącz.
Wyniki oraz tabela turnieju rozgrywanego w Malborku:
14.03.2013
Poprad Stary Sącz
MKS MOS Wieliczka
Orzeł Malbork
Poprad Stary Sącz
MKS MOS Wieliczka
MKS MOS Wieliczka
miejsce
1
2
3
4
Orzeł Malbork
25:14, 25:23, 18:25, 17:25, 10:15
2:3
2:3
25:22, 28:30, 21:25, 26:24, 8:15
15.03.2013
Gwardia Wrocław
Orzeł Malbork
Gwardia Wrocław
0:3
17:25, 19:25, 16:25
0:3
24:26, 17:25, 21:25
16.03.2013
Gwardia Wrocław
Poprad Stary Sącz
drużyna
Orzeł Malbork
MKS MOS Wieliczka
Impel Gwardia
Wrocław
MUKS Poprad Stary
Sącz
3:0
25:23, 25:23, 35:33
20:25, 25:18, 25:21, 25:21
3:1
mecze punkty sety małe pkt.
3
6
9:3
286:245
3
4
3:8
233:255
3
3
3:9
242:273
3
5
8:3
269:257
REKLAMA
25:21, 25:14, 25:15
3:0
0:3
14:25, 22:25, 10:25
mecze punkty sety małe pkt.
3
3
3
3
6
5
4
3
9:0
6:6
4:6
2:9
226:172
246:265
220:215
213:253
1/2 Finału - Malbork
W grupie czwartej, która swoje mecze rozgrywała w Malborku, pierwszy dzień upłynął pod znakiem tie-breaków.
Najpierw siatkarki ze Starego Sącza nie wykorzystały prowadzenia 2:0 i uległy wrocławiankom, a następnie, po niezwykle emocjonującym spotkaniu, gospodynie pokonały
rywalki z Wieliczki 3:2. W drugim dniu zarówno rozegra-
!
Zakończyły się turnieje półfinałowe mistrzostw Polski juniorek i znamy już wszystkich finalistów. Dużym zaskoczeniem jest brak awansu dąbrowskiego MKS-u czy
rzeszowskiego Developresu, z dobrej strony pokazały się
siatkarki ze Świdnicy, Malborka i Piły.
“Granica” przegrała na inaugurację rundy Młodzi tenisiści dobrze
wypadli w Ostródzie
wiosennej w Korszach
Wszystko przez murawę
“Granica” Kętrzyn przegrała wysoko w Korszach na inaugurację
rundy wiosennej III ligi podlaskowarmińsko-mazurskiej. Mecz, ze
względu na słaby stan murawy stadionu MKS Korsze, stał na przeciętnym poziomie. Nie przeszkodziło to
jednak rywalom “Granicy”, aby
cztery razy trafić w ich bramkę.
Rafał Rypina
Mimo dobrze zapowiadających się meczów sparingowych, gdzie “Granica“
Kętrzyn wykazała się wysoką formą
okazało się, że inauguracja rundy wiosennej rozpoczęła się przegraną. Mecz
został rozegrany 8 marca na stadionie
w Korszach.
Dłużej przy piłce utrzymywała się
“Granica”, ale to piłkarze z Korsz
strzelali bramki, prostymi środkami
przedostając się pod naszą bramkę. Już
przed meczem było wiadome, że będzie ciężko o punkty w tym meczu.
Na usprawiedliwienie naszych piłkarzy
można dodać, że był to pierwszy mecz
zespołu na naturalnej nawierzchni. Potrzeba jeszcze rozegrać dwa mecze by
zespół zgrał się z czterema nowymi piłkarzami.
Ten brak zgrania był widoczny podczas
pierwszego meczu w sezonie, co przełożyło się na wynik końcowy. MKS
Korsze - “Granica” Kętrzyn 4:0 (2:0)
mówi sam za siebie.
Fot. Archiwum MOSiR
► Łucja Rypina i Adam Bembas dumnie prezentują zdobyte dyplomy i medale.
Fot. Rafał Rypina
► Zawodnicy KKS “Granica” schodzą do szatni po przegranym meczu z MKS Korsze.
Skład Granicy: 1. Piotr Walczyk - 9.
Marek Traut, 22. Piotr Wojnicki, 15.
Mateusz Lachowski, (83' 17. Rafał Jakubczak), 16. Kacper Stępień (77' 2.
Konrad Gan) - 7. Mikołaj Rałowiec
(53' 11. Konrad Szerszeń), 4. Kamil
Piątkowski, 6. Kacper Rałowiec, 10.
Mariusz Machniak (87' Jarosław Wołowik), 14. Damian Mazurowski - 19. Ernest Skórka
Żółte kartki otrzymali: Paweł Branicki, Mateusz Lachowski, Marek
Traut
Sędziował: Andrzej Patrejko (Olsztyn)
Zawodnicy “Granica” Kętrzyn mogli
się zreflektować podczas meczu z Jagiellonią Białystok. Niestety ze
względu na zły stan murawy spotkanie
zostało odwołane.
Następnym przeciwnikiem kętrzyńskich piłkarzy ma być Huragan Morąg.
Mecz jest przewidziany na 22 marca,
godz. 15. na boisku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12 a.
UKS Zryw Kętrzyn triumfował w Elblągu
Kętrzynianki odniosły 16. zwycięstwo na 16 rozegranych
spotkań ligowych pokonując Truso Elbląg 17:14.
Bardzo dobre spotkania rozegrała pod nieobecność podstawowej rozgrywającej Weroniki Radomskiej (przeziębienie)
Klaudia Sulej, zdobywając po raz pierwszy w swojej karierze 13 bramek.
Daniel Wróbel
Fot. Archiwum MOSiR
► Pamiątkowe zdjęcie UKS Zryw Kętrzyn po wygranej w Elblągu.
W niedzielne popołudnie 16 marca 2014 r. w Elblągu rozegrana została 4., przedostatnia kolejka ligi wojewódzkiej w kategorii dzieci w piłce ręcznej dziewcząt.
Najwięcej bramek dla Kętrzynianek zdobyła Izabela Milewska trafiając do siatki rywalek 28 razy.
W najtrudniejszym spotkaniu z Truso Elbląg, Kętrzynianki
po słabszej grze w pierwszej połowie meczu przegrywały
10:8. W drugiej połowie meczu zdecydowana i mądra gra
w obronie zawodniczek ze Zrywu umożliwiła grę z kontrataku, po którym padły 4 bramki. W 22. min. meczu po trafieniu Barbary Kwiecień z rzutu karnego był remis 11:11.
Od tego momentu bardzo dobra gra środkowej rozgrywającej Aleksandry Bedenak oraz jej współpraca z obrotową Izabelą Milewską przynosiła kolejne bramki. Ostatecznie
Wyniki spotkań IV turnieju:
UKS Mikołajki I - UKS Zryw Kętrzyn 11:20 (6:15)
MKS Truso Elbląg - UKS Zryw Kętrzyn 14:17 (10:8)
UKS Mikołajki II - UKS Zryw Kętrzyn 4:41 (3:22)
EKS Start Elbląg - UKS Zryw Kętrzyn 10:25 (5:14)
UKS ZRYW KĘTRZYN reprezentowały:
Aleksandra Bedenak (26 bramek), Szymańska Kinga(2) ,Karolewicz Angelika(5), Kłosiewicz Wiktoria(3), Radomska
Ewa(1), Sulej Klaudia(13), Milewska Izabela(28), Kwiecień
Barbara(17), Romańczuk Monika, Gryta Justyna(1),Olender
Urszula(6). TRENER - Daniel Wróbel
Tabela po IV turnieju:
NAZWA ZESPOŁU
UKS Zryw Kętrzyn
MKS Truso Elbląg
UKS Mikołajki I
EKS Start Elbląg
UKS Mikołajki II
M
16
16
16
16
16
Pkt
32 pkt
24 pkt
14 pkt
10 pkt
0 pkt
Zd/Str
415-138
325-180
292-232
162-299
51-416
W słoneczną niedzielę 9 marca w hali miejskich kortów
w Ostródzie rozegrano kolejny turniej z cyklu Grand
Prix Warmii i Mazur Tenis 10. Podczas zawodów udany
start zaliczyli kętrzyńscy tenisiści Łucja Rypina i Adam
Bembas.
Turniej został tradycyjnie zorganizowany przez WarmińskoMazurski Związek Tenisowy. Uczestniczyła w nim dwójka
najmłodszych zawodników UKS Kętrzynianka Kętrzyn –
Łucja Rypina i Adam Bembas.
Nasi młodzi tenisiści z Kętrzyna od niedawna stawiają swoje
pierwsze kroki tenisowe i wyjazd do Ostródy był dla nich
okazją do zdobycia cennego doświadczenia. Dzieci zaprezentowały bardzo dzielną postawę i bez kompleksów zagrały
6 swoich meczów, systemem „każdy z każdym”.
W końcowej klasyfikacji turnieju GP w kategorii czerwonej
Tenis 10 zajęły:
ŁUCJA RYPINA – 2. miejsce w kategorii dziewcząt do 8
lat
ADAM BEMBAS – 5. miejsce w kategorii chłopców do 8
lat
Emin Huseynov
II Grand Prix w Piłce
Siatkowej o Puchar Burmistrza
Zapraszamy wszystkich sympatyków piłki siatkowej na
Halę Widowiskowo – Sportową MOSIR w Kętrzynie 22
marca o godz. 10. na II Grand Prix Pucharu Kętrzyna
w Piłce Siatkowej Mężczyzn. Mecze zostaną rozegrane
na 3 boiskach, systemem każdy z każdym do dwóch wygranych setów.
Kibice siatkówki będą mieli okazję zobaczyć zespoły takie
jak:
KS TIM CHOROSZCZA,
NIKMED KĘTRZYN,
PHILIPS – MST,
BAR JAGA OLSZTYN,
WSPOL SZCZYTNO,
WARMIG OLSZTYN,
EMKA MRĄGOWO,
CHILLOUT TEAM OLSZTYN,
DELTA KIWITY.
25 stycznia odbyła się pierwsza edycja Grand Prix. Po zaciętych pojedynkach zostali wyłonieni zwycięzcy turnieju
oraz zawodnicy, którzy zdaniem sędziów, szczególnie wyróżniali się na boisku. Mistrzem I Turnieju z cyklu Grand
Prix Pucharu Kętrzyna w Piłce Siatkowej Mężczyzn został
zespół z Olsztyna Chillout Team Olsztyn, Wicemistrzostwo
wywalczyła drużyna KS TIM Choroszcza, natomiast miejsce
trzecie zajęła drużyna WSPOL Szczytno. Czwarte miejsce
w ogólnej klasyfikacji zapewnili sobie kętrzyńscy siatkarze
NIKMED.
Zapraszamy na drugą edycję zmagań o Puchar Burmistrza
Miasta Kętrzyn.
Emin Huseynov
KALENDARZ WYDARZEŃ SPORTOWYCH
22.03.
Piłka siatkowa: II Edycja Grand Prix – Pucharu Kętrzyna
w Piłce Siatkowej Mężczyzn, Hala Widowiskowo –Sportowa ulica Kazimierza Wielkiego 12 A, godz. 9.00
Piłka nożna: Węgoria Węgorzewo – Korsze,
Boisko przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12 A, godz. 12.00
Piłka nożna: KKS Granica – Huragan Morąg,
Boisko przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12 A, godz. 15.00
Turniej mini siatkówki KINDER+SPORT 2014
Kętrzynianki dostały szanse na finał
czornych. Inaczej przedstawiała się sytuacja u chłopców. Do kategorii „dwójek” zgłosiło się 25 drużyn, do „trójek”
15 drużyn, zaś do „czwórek” tylko 4
drużyny (130 zawodników i 20 trenerów).
23.03.
Piłka siatkowa: Turniej Piłki siatkowej Kobiet, Hala Widowiskowo –Sportowa ulica Kazimierza Wielkiego 12 A,
godz. 9.00
Piłka nożna: Wilczek Wilkowo – Kłobuk Mikołajki,
Boisko przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12 A, godz. 12.00
Piłka nożna: MKS MOSIR – Bisztynek, Boisko przy ulicy
Kazimierza Wielkiego 12 A, godz.14
Piłka nożna: Jurand Barciany- ,
Boisko przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12 A, godz. 16.00
29.03.
Piłka nożna: Boisko przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12
A, godzina 14.00
Piłka nożna: Boisko przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12
A, godzina 16 mecz Węgoria Węgorzewo-
30.03.
Piłka nożna: Boisko przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12
A, godzina 12 mecz MKS MOSIR – START Kruklanki
Piłka nożna: Boisko przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12
A, godzina 14 mecz Żagiel Piecki Piłka nożna: Boisko przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12
A, godzina 16 mecz Jurand Barciany-
Turniej Piłki Siatkowej o Puchar
Burmistrza Kętrzyna
23 marca (niedziela) o godz. 10:00 w Hali Widowiskowo –
Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie, ul. Kazimierza Wielkiego 12 A, odbędzie się Turniej Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Burmistrza Kętrzyna.
W spotkaniu wezmie udział osiem zespołów: AZS UWM
Olsztyn, Barbin Bartoszyce, Energa Set Kętrzyn, MOSiR
Kętrzyn, Fortunate Orneta, WSPOL Szczytno, Atut Mrągowo oraz LO Kętrzyn.
Emin Huseynov
Fot. Archiwum MOSiR
► Turniej mini siatkówki cieszył się dużym zainteresowaniem.
W hali MOSiR przy ul. Kazimierza
Wielkiego 12A ponad 400 zawodników z całego województwa brało
udział w pierwszym eliminacyjnym
Wojewódzkim Turnieju Mini-Siatkówki Dziewcząt i Chłopców KINDER+SPORT.
Mecze
były
rozgrywane 8-9 marca.
Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
W sobotę odbyły się mecze dziewcząt,
zaś w niedzielę grali chłopcy. W turnieju dziewcząt uczestniczyło ponad
300 zawodniczek i 30 trenerów. 47 zespołów w kategorii „2”, 32 zespoły
w „3” i 25 zespołów w „4”.
MKS MOSiR Kętrzyn wystawił do zawodów również swoje zawodniczki.
Trenerzy: Magda Kobylańska, Jarosław Urban w kategorii „2” wystawili
aż 6 zespołów. Podopieczne Marioli
Piórkowskiej wzięły udział w „trójkach”- 2 zespoły oraz dwa zespoły
w „czwórkach”. Kętrzynianki z „2”
i „3” uplasowały się w ścisłej ósemce,
co daje szansę na uczestnictwo w finałowym turnieju, który odbędzie się 17
maja w Olsztynie.
Drugi turniej eliminacyjny już 12-13
kwietnia w Ełku. Koordynatorem Kinderków w Kętrzynie była Mariola Piórkowska przy współpracy z Miejskim
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.
Mecze trwały do późnych godzin wie-
W kategorii „2” - 47 drużyn
1 m-ce: Zwierzewo
2 m-ce: MOSiR Giżycko-1
3 m-ce: SP Tuławki-1
4 m-ce: MKS MOSiR Kętrzyn-1 (Magdalena Korpalska,
Anastazja Koch, Iga Dogiel)
5-8 m-ce: MKS MOSiR Kętrzyn-4 (Wiktoria Lizurej,
Wiktoria Sachryń), Dobre Miasto, SP Tuławki-2, MOSiR
Giżycko 4.
W kategorii „3” - 32 drużyny
1 m-ce: Omega Mrągowo-1
2 m-ce: Kurian-Volley Olsztyn 1
3 m-ce: Huragan Pisz-1
4 m-ce: SMS Foto Ola Ostróda-1
5-8 m-ce: MKS MOSiR Kętrzyn-1 (Wiktoria Makulus,
Aniela Żukowska, Wiktoria Waszczak, Natalia Kopeć),
Dobre Miasto, Green Volley Ełk-1, Omega Mrągowo-2.
W kategorii „4” - 25 drużyn.
1 m-ce: Huragan Pisz-1
2 m-ce: SP Sparta Braniewo-1
3 m-ce: SMS Foto Ola Ostróda-1
4 m-ce: SP Barczewo-1
5-8 m-ce: MOSiR Giżycko, Truso Elbląg-2, Salos Ełk-2,
MDK Bartoszyce-1.
Klasyfikacja końcowa chłopców:
Emin Huseynov
W kategorii „2” - 25 drużyn
1 m-ce: Omega Mrągowo
2 m-ce: UKS Czwórka Ełk-1
3 m-ce: Zwierzewo
4 m-ce: Dywity
5 m-ce: SP 19 IKS Atak Elbląg-1
6 m-ce: SP 4 Ostróda-2
7 m-ce: SP Bartoszyce-1
8 m-ce: SP 4 Ostróda-1
W kategorii „3” - 15 drużyn
1 m-ce: Pol KS Gwardia Szczytno
2 m-ce: Omega Mrągowo
3 m-ce: SP 4 Ostróda
4 m-ce: UKS Czwórka Ełk -2
5 m-ce: UKS Czwórka Ełk-1
6 m-ce: SP Bartoszyce-1
7 m-ce: Kurian-Volley Olsztyn-1
8 m-ce: MKS MOSiR Kętrzyn (Kacper Lipka, Szymon
Zalewski, Jakub Bartoszko)
W kategorii „4” - 4 drużyny
1 m-ce: Pol KS Gwardia Szczytno
2 m-ce: Salwator Elbląg
3 m-ce: MKS MOSiR Kętrzyn -1(Bartosz Bzdyra, Adrian
Popławski, Konrad Skóra, Kamil Kaczanowski)
4 m-ce: MKS MOSiR Kętrzyn-2( Klaudiusz Cichecki,
Przemysław Łobodziński, Paweł Grochala, Mateusz Kaliszewski)
Dwa zwycięstwa piłkarzy ręcznych MOSiRu Kętrzyn w Giżycku
Dwa zwycięstwa na zakończenie rozgrywek ligowych odnieśli kętrzyńscy młodzicy w rozegranym turnieju piłki
ręcznej w Giżycku, który odbył się 2 marca. Piłkarze
MOSIR-u rozegrali mecze z zawodnikami z Giżycka
i z Olsztyna, nie dając żadnych szans swoim rywalom. To
zapewniło im trzecie miejsce w tabeli.
W pierwszym meczu nasi chłopcy spotkali się z gospodarzami z Giżycka, z którymi pewnie wygrali 25 : 17 (16 :7).
Wypracowana przewaga w pierwszej połowie, pozwalała na
kontrolę gry, ponieważ po zakończeniu spotkania czekał nas
drugi mecz ze Szczypiorniakiem Olsztyn.
W drugim spotkaniu MKS MOSiR Kętrzyn spotkał się ze
Szczypiorniakiem Olsztyn wygrywając pewnie 23 : 9 (10 :
6). Od początku spotkania nasi młodzicy wyszli skoncentrowani i zagrali dobry mecz w ataku i w obronie, co potwierdza wysoka wygrana i mała liczba straconych bramek.
W obydwu spotkaniach bramki dla Kętrzyna zdobyli:
Pałasz Dominik (11), Siewruk Maciej (4), Kowszuk Wojciech (15) Wójcik Maciej (9), Marcinkiewicz Maciej (4),
Kręciewski Krystian (2), Tymoszuk Sławomir (2) Malicki
Wojciech (0), Kowszuk Mikołaj (1), bramkarze: Nikończuk
Wojciech i Gryczka Maciej.
Tabela
Nazwa
1 MKS „Truso” Elbląg 2 UKS „Dwójeczka” Ostróda 3 MKS MOSiR Kętrzyn 4 UKS „Jedynka” Morąg 5 KS „Szczypiorniak” Olsztyn 6 UKS Giżycko 7 MDK Bartoszyce -
m p br zd/str
12 - 24 - 383:174
12 - 18 - 275:238
12 - 16 - 310:226
12 - 12 - 204:240
12 - 10 - 197:226
12 - 4 - 174:320
12 - 0 - 145:267
Wiesław Adamczyk
Nasze historie - Zofia Pietkiewicz
- Z Wołynia do Kętrzyna cz. 3
Urodziłam się 1 kwietnia 1927 roku w osadzie wojskowej
Hallerówka na Wołyniu koło Równego. Wokół osady
znajdowały się pozostałości po I wojnie - okopy, schrony
itp. Teren był poligonem dla wojska i ułanów stacjonujących w garnizonie w Równem.
Maria Skibińska
Jak wspomina pani dzieciństwo w Hallerówce i w Równem?
Wychowywałam się jako jedynaczka, ponieważ dwoje rodzeństwa umarło w niemowlęctwie, w ładnym, przestronnym domu. Pamiętam, że na parterze była duża kuchnia i 4
pokoje, na piętrze 2 facjatki tzw. letnia kuchnia, gdzie przygotowywano karmę dla zwierząt była w budynkach gospodarczych. Drewniany dom miał dwuspadowy dach kryty
gontem, od frontu był duży ganek, wokół domu był ogród
kwiatowy, nieco dalej warzywny i sad. Z lewej strony domu
nieco dalej za ogrodem była obora, stajnia, a za nimi stodoła.
W domu oczywiście rządy sprawowała mama, do pomocy
miała dochodzącą pomocnicę, dwóch również dochodzących
parobków do wszelkich prac domowych, obrządku inwentarza i pracy w polu. W czasie spiętrzenia prac polowych tato
zatrudniał więcej pracowników dochodzących. Na żniwa,
omłoty, czy wykopki przybywali też do pomocy sąsiedzi.
Wtedy w podwórzu i na polu było dużo ludzi, trzeba było
dać wszystkim posiłek więc mama miała mnóstwo pracy.
Stopniowo rodzice kupowali nowoczesne maszyny rolnicze
- konne kosiarki, sieczkarnię, wialnię i młocarnię zasilaną
kieratem.
Pamiętam, że w czasie młocki zaprzęgano konie do kieratu,
żeby uruchomić maszynę. Często z podziwem patrzyłam na
pas transmisyjny, kręcące się w kółko konie i sypiące się
złote ziarno. Cieszyłam się, bo coś się działo, coś innego nowego. W zwyczajne dni trochę się nudziłam. Właściwie nie
miałam żadnych koleżanek Otaczała mnie wokół cudna
przyroda, którą zawsze się zachwycałam. W obejściu były
od zawsze zwierzęta towarzyszące mi w życiu - miękkie
cieple, mile w dotyku, rżące, ryczące, kwiczące. Te odgłosy
znane mi były od dziecka. Wszystko co miało z nimi związek ciekawiło mnie niezmiernie.
Mama zajęta domem nie miała dla mnie za wiele czasu, za
to tatuś zabierał mnie wszędzie ze sobą, nawet wtedy gdy
urodziły się cielęta, prosiaki, źrebaki – kochałam te maleńkie
cudne stworzenia. Zabierał mnie również ze sobą na objazd
pól. Był ułanem, sadzał mnie na konia, sam siadał za mną
i ruszaliśmy stępa przed siebie. To były cudowne chwile.
Miłość do zwierząt pozostała mi do dzisiaj nie mówiąc
o kwiatach, które kwitną mi od wczesnej wiosny do późnej
jesieni. Bogactwo wrażeń związanych z przyrodą zastępowało mi brak rówieśników i zabaw typowych dla dzieciństwa. Byłam wesołą pogodną dziewczynką, łatwo
nawiązywałam kontakty i w okresie letnim, później wakacji,
poznawałam nowe koleżanki i kolegów. Dzieci stryja i cioci
były nieco starsze, ale mieszkały dość daleko od nas i spotykaliśmy się okazjonalnie, najczęściej z okazji świąt.
Święta w naszym domu były bardzo uroczyste. Spędzaliśmy
je w rodzinnym gronie. Przygotowania trwały na długo
przed wigilią. Rodzina była liczna, zjeżdżali się wszyscy
albo do nas, albo do dziadków, stryjostwa, cioci. Często to
my jeździliśmy do krewnych. Było nas mniej i łatwiej było
wybrać się w podróż. Stryj miał pięcioro dzieci, podróżowanie z taką gromadką, szczególnie zimą, stanowiło problem,
więc prościej było nam dojechać gdziekolwiek. Bardzo lubiłam święta, bo wokół był gwar, wesoło, kolędy, Mikołaj,
podarunki i wysoka kolorowa choinka. Zwykle na wigilię
zapraszani byli pracownicy.
Pamiętam jedno niezwykle zdarzenie. W drugim dniu świąt,
byłam wtedy malutka, na stół wjechał prosiak z kaszą gry-
Fot. Archiwum rodzinne
►Zofia Pietkiewicz.
czaną. Ze zdumienia otworzyłam szeroko oczy i zaczęłam
bardzo płakać. Do głowy mi nie przyszło, że mięso, które
jadamy, wędliny pochodzą z ubitej zwierzyny. Przecież
świnki, cielęta to moi przyjaciele, rozpaczałam. Popsułam
swoim lamentem świąteczny nastrój, ale tatuś wyjaśniał, tłumaczył i po pewnym czasie uspokoiłam się.
Krzyżaccy prokuratorzy Rastenburga
wielkimi mistrzami zakonu cz.2
10 marca 1422 r. w stolicy państwa zakonnego w Prusach, w niezdobytej twierdzy
malborskiej, zebrała się kapituła generalna, która złożyła z urzędu aktualnego
wielkiego mistrza i wybrała jego następcę.
Obaj mistrzowie, ustępujący i obejmujący
urząd, byli wcześniej prokuratorami kętrzyńskimi.
Szymon Jan Parda
Obranego przez kapitułę następcę, Pawła
Russdorfa, dokumenty notują jako prokuratora kętrzyńskiego w 1412 r. W 1416 r. został
wielkim komturem i komturem konwentu
stołecznego w Malborku. W chwili wyboru
w 1422 r. był stosunkowo młody (42 lata),
a starszyzna zakonna wiązała z nowym mistrzem wielkie nadzieje. Rozpoczął rządy od
uwolnienia więzionego w Pokarminie Henryka Plauena. Latem doszło do długo odwlekanej przez poprzednika na urzędzie wojny
z Polską, która zakończyła się 22 września
1422 pokojem nad Mełnem. Gwarantami
jego przestrzegania miały być stany obu państw, co oznaczało dopuszczenie miast
i rycerstwa do wpływu na politykę państwa
zakonnego w Prusach po raz pierwszy
w dziejach zakonu krzyżackiego. Podobna
formuła została zawarta później również
w pokoju brzeskim.
W 1431 roku Krzyżacy uderzyli na Polskę.
W 1433 armia polsko-czeska dotarła aż do
Bałtyku pustosząc ziemie zakonu. W 1435
pod naciskiem stanów Russdorf zmuszony
był zawrzeć z Polską pokój w Brześciu Kujawskim. Eberhard von Saunsheim, niemiecki
mistrz
krajowy,
odmówił
opieczętowania pokoju, a potem zażądał
usunięcia Russdorfa z urzędu. Zbuntowali
się też rycerze krzyżaccy w Inflantach, Bałdze, Królewcu i Pokarminie, a w 1440 r.
mistrz utracił kontrolę nad Malborkiem.
Nieoczekiwaną pomoc uzyskał Russdorf ze
strony stanów pruskich, które utworzyły
Związek Pruski dla ochrony przed prześladowaniami krzyżackimi, wykorzystując zamieszanie w zakonie. Dzięki pośrednictwu
stanów zawarto ugodę, a wielki mistrz na
krótko zachował jeszcze swoją władzę. 2
stycznia 1441 r. w Malborku pod naciskiem
kapituły generalnej Paweł Russdorf złożył
urząd. Nadano mu dożywotnio uposażenie:
„prokuratorie rastemborską wraz z urzędem
leśnym w Sątocznie, ryńską i ełcką z wszelkimi płynącymi stamtąd czynszami i przynależnościami”, ale były mistrz nie dotarł
nigdy do Kętrzyna. Przed wyjazdem, trzy
dni po rezygnacji, został rzekomo uderzony
przez szaleńca tak dotkliwie, że 9 stycznia
1441 zmarł (wg innej wersji powodem zejścia był zawał serca). Pochowany został
w grobowcu wielkich mistrzów w Malborku.
Romantyzm wykreował niewiele mającą
związku z rzeczywistością literacką legendę
Konrada Wallenroda. Ów mistrz stał się niesłusznie symbolem: umyślnej zdrady intere-
sów państwa, celowego rozkładania od wewnątrz struktur władzy, przygotowywania
gruntu pod jej przyszły katastrofalny upadek. Bohater poematu Mickiewicza wołał:
„Ja to sprawiłem; jakem wielki, dumny,
/Tyle głów hydry jednym ściąć zamachem!
/Jak Samson jednym wstrząśnieniem kolumny /Zburzyć gmach cały, i runąć pod
gmachem!” Znaczenie bliższe prawdy niż
wizja Mickiewicza wydaje się przypuszczenie, że kolumnami podtrzymującymi gmach
państwa zakonnego w Prusach wstrząsali raczej wielcy mistrzowie, będący wcześniej
prokuratorami kętrzyńskimi. Nie byli bynajmniej świadomymi burzycielami, jednak
podsumowanie ich rządów nie wypada pomyślnie. Obaj dochodzili do władzy w wyniku przewrotu, obaj pod naciskiem
zmuszeni byli z urzędu ustąpić, utrwalając
obyczaj wypowiadania posłuszeństwa władzy. Prowadzona przez nich polityka wewnętrzna i zagraniczna rodziła niezadowolenie społeczne i bunty oraz umożliwiła sformalizowanie się opozycji wobec
władzy zakonu. Powołanie Związku Pruskiego dało impuls do zorganizowanego
oporu wobec Krzyżaków, prowadzącego do
wybuchu wojny trzynastoletniej, a w konsekwencji do klęski zakonu, podziału Prus
i ściślejszego ich związania z Polską w przyszłości.
Kętrzyńscy
prokuratorzy
Michał
i Paweł, których rządy nad zakonem przypadły w niezwykle trudnym okresie pogrun-
Źródło rycin: M. Ch. Hartknoch, Alt und Neues
Preussen, Frankfurt-Lipsk 1684.
► Paweł Russdorf
waldzkim, odegrali niebłahą rolę w historii
zakonu i dziejach jego relacji z Polską. Były
to również postacie o niebywale intrygujących biografiach.
Międzynarodowe zawody
tańca ulicznego Breakmania
SKA, Panama – Depils Originals /
ŁOTWA
Prowadzenie: Sierber i Mąka – Mad
Skillz/Sinior Skład Family, DJ: Bart –
Dope Shit Produtionz
Przed nami już siódma edycja znakomitej tanecznej imprezy na Mazurach, jaką jest Breakmania 2014.
W tym roku zmagania taneczne będą
odbywały się 29 i 30 marca w hali
MOSiR przy ul. Kazimierza Wielkiego 12 A. Ekipy mogą zgłaszać
swój udział do 25 marca br.
W tym roku zmieniamy całkowicie
formę eliminacyjną, tak, aby każdy
z tancerzy maksymalnie zaprezentował
swoje umiejętności. Osoby, które odwiedziły imprezę w poprzednich latach
mogą potwierdzić, że atmosfera sprzyja
zmaganiom, ponieważ odpowiedzialni
są za nią tancerze, którzy wiedzą, na co
zwrócić największą uwagę. Z roku na
rok odwiedza nas coraz więcej osób, liczymy, że również w tym roku dopiszecie swoją obecnością. Ekipy mogą się
zgłaszać do 25 marca. W zgłoszeniu
należy podać: Ilość osób, ekipę, miasto,
kategorię konkursową oraz tel. kontaktowy. Wpisowe 10 zł. Zgłoszenia przyjmuje: Piotr Frąckiewicz (Wilczek),
[email protected], tel. 500
351 690
Turniej organizowany jest przez Kętrzyńskie Centrum Kultury oraz wspierany przez Stowarzyszenie Hip-Hop
Mazury. Publiczność wstęp 5 zł.
Program imprezy 29 marca
(sobota): BBOYING
10:00 – 12:00 rejestracja uczestników
13:00 – 17:00 eliminacje
18:00 – 21:00 finały z udziałem publiczności
Kategorie konkursowe:
- Kids Battle 1vs. 1 do lat 10
- Kids Battle 1vs. 1 11-14 lat
- Bgirl Battle 1vs. 1 do lat 14
- Bgirl Battle 1vs. 1 pow. 15 lat – 7 To
Smoke
- Old Bboys Battle 1vs1 pow. 30 lat –
7 To Smoke
- 2vs2 Battle – bitwy w systemie pucharowym
Jury: Dr. Hefo – RTB/Octagon / POLSKA, Pawlotti – Haribo Crew / POL-
Program imprezy: 30 marca
(niedziela) HIP-HOP DANCE
10:00 – 12:00 rejestracja uczestników
13:00 – 17:00 eliminacje
18:00 – 21:00 finały z udziałem publiczności
Kategorie konkursowe:
– Street Dance formacje do 10 lat – prezentacja choreografii (max 20 osób,
czas do 5 min)
– Street Dance formacje od 11 do 14 lat
– prezentacja choreografii (max 20
osób, czas do 5 min)
– Street Dance formacje pow. 15 lat –
prezentacja choreografii (max 20 osób,
czas do 5 min)
– Hip-Hop Battle 1vs. 1 do 10 lat
– Hip-Hop Battle 1vs. 1 11-14 lat
– Hip-Hop Batle 1vs. 1 pow. 15 lat – 7
to smoke
– All Style Battle 3 vs. 3 – bitwy w systemie pucharowym
Jury: Kari – DPS Kollektiv / POLSKA, Peppi – TRASH Crew /
ŁOTWA, Edwin – Warszawski Funk /
POLSKA
Prowadzenie: Sierber i Mąka – Mad
Skillz/Sinior Skład Family, Dj Bart –
Dope Shit Produtionz
Kalendarz
Imprez Kulturalnych
20.03. godz. 20.00
Kino Konesera
Kino „Gwiazda”, ul. Sikorskiego 24 a
27.03. godz. 19.00
Teatr Stefana Jaracza, „Wróg Ludu”
Kino „Gwiazda”, ul. Sikorskiego 24a
28.03. godz. 19.00
Koncert Molly Malone’s + Ukryta Strona Miasta
City Club, ul. Lanca 3
29-30.03. godz.10.00
Breakmania – VII Międzynarodowe Zawody Street Dance
Hala MOSiR, ul. K. Wielkiego 12a
Wstęp wolny
03.04. godz. 20.00
Kino Konesera
Kino „Gwiazda”, ul. Sikorskiego 24a
05.04. godz.10.00
59 Ogólnopolski konkurs Recytatorski
Kino „Gwiazda”, ul. Sikorskiego 24a
10.04. godz.19.00
Opera Nowojorska - „Eugeniusz Oniegin” retransmisja
Kino „Gwiazda”, ul. Sikorskiego 24a
11.04. godz. 17.00
Otwarcie Wystawy Konkursowej na: Pisanki, palmy, ozdoby
i kartki Wielkanocne
Galeria Kętrzyńskiego Centrum Kultury, ul. Sikorskiego 24a
12.04. godz.20.00
Koncert Kamila Bednarka
City Club, ul. Lanca 3
Bilety: przedsprzedaż – 35 zł, w dniu koncertu - 40 zł
15.04. godz. 11.00
Eliminacje Miejskie 31. Konkurs Recytatorski „Spotkanie z poezją”
Galeria Kętrzyńskiego Centrum Kultury, ul. Sikorskiego 24a
17.04. godz. 20.00
Kino Konesera
Kino „Gwiazda”, ul. Sikorskiego 24a
Beata Szuksztul
Wystawa fotograficzna Klubu Foto MX
Kętrzyńskie Centrum Kultury
oraz Klub Foto MX zapraszają na wernisaż wystawy fotograficznej
„Zimowe
impresje”. Otwarcie odbędzie
się 21 marca o godz. 17. w Galerii KCK przy ul. Sikorskiego
24a. Na wystawie będzie
można obejrzeć ponad 100
prac 30 autorów.
Są to osoby związane z Klubem
Foto MX i uczęszczające na zajęcia fotograficzne w pracowni
Kętrzyńskiego Centrum Kultury. Same prace są efektem organizowanych przez nich
wyjazdowych plenerów, odby-
wających się o każdej porze
roku. Tym razem w pierwszym
dniu wiosny fotografowie postanowili wyeksponować zdjęcia
o tematyce zimowej.
- Ta pora roku jest często przez
fotografów niedoceniana. Duże
białe przestrzenie wydają się
być monotonne, a doskwierający nieraz mróz skutecznie
zniechęca do wyjazdu w teren.
My jednak chcemy pokazać plastykę i malowniczość krajobrazu
podkreślonego przez śnieg i lód
– twierdzą zgodnie artyści.
Większość zdjęć powstała podczas plenerów zorganizowanych
w lutym tego roku. Podczas
dwóch wyjazdów fotografowie
odwiedzili m.in. Smokowo,
Grabno, Głąbowo, Ryn, Rybical
czy Krzyżany. Efektem jest różnorodność prac przedstawiająca
zarówno zimowy krajobraz, jak
też architekturę czy niekonwencjonalne spojrzenie na fotografię
artystyczną. Oprócz nowych
zdjęć będzie można obejrzeć też
takie, które pamiętają czasy aparatów analogowych i fotograficznej błony. Wszystko owiane
chłodnym klimatem minionej
zimy.
- To inne spojrzenie na miejsca,
których na co dzień nie dostrzegamy, nie znamy. To odkrywanie tajemnic naszych okolic,
które potrafią być piękne i intrygujące również zimą – dodaje
Lucjan Mikulski, założyciel
Klubu Foto MX.
Na zajęcia fotograficzne uczęszczają nie tylko mieszkańcy Kętrzyna, ale też m.in. z Węgorzewa, Mrągowa i kilku innych
okolicznych miejscowości. Sam
wernisaż będzie okazją nie tylko
do podziwiania wyeksponowanych zdjęć, ale też do spotkania
z samymi twórcami. Klub Foto
MX działa już od 1986 roku
i przewinęło się przez niego
wielu artystów, znanych obecnie
w fotograficznym światku całej
Polski. Na wystawie będzie
można zobaczyć zarówno ich
dokonania, jak też „Zimowe impresje” widziane oczami początkujących pasjonatów światłoczułej sztuki.
Swoje prace zaprezentują: Elżbieta Adamowicz, Marek Auguściak, Wojciech Caruk, Emilia
Dogiel, Justyna Drozd, Barbara
Dukszta, Artur Frankowski, Mariusz Gabryszak, Iwona Gadomska, Agnieszka Gawrońska,
Patryk Janowski, Mariusz Jeznach, Janusz Kisielewski, Mirosław Kleczkowski, Mirosław
Krawczyk, Radosław Lachowicz, Jolanta Małkiewicz,
Kamil Mikulski, Lucjan Mikulski, Paweł Orszewski, Maria
Pawluczuk, Małgorzata Segies,
Zdzisław Spurek, Ariel Szumiński, Andrzej Wojnowski, Asia
Wojnowska, Piotr Wojnowski,
Alicja Woronowicz, Karol Wójcik.
Wystawę po wernisażu będzie
można oglądać do połowy
kwietnia w galerii KCK.
Wojciech Caruk
Wystawa
„Literatura polska
w przekładach na
języki obce”
Od 19 do 31 marca br. w Czytelni dla Dorosłych im. Arno Holza w kętrzyńskim
zamku będzie prezentowana wystawa
„Literatura polska w przekładach na języki obce”. Wystawa ma charakter przekrojowy i prezentuje wybór książek
(proza, poezja, non fiction, literatura dziecięca), które ukazały się w latach 19982013
dzięki
wsparciu
Programu
Translatorskiego Poland.
Program Translatorski Poland został utworzony przez Instytut Książki, by wspierać
polską literaturę w przekładach i czynić ją
bardziej widoczną na zagranicznych rynkach
książki. Do tej pory dzięki niemu zostało
przetłumaczonych i ukazało się ponad 1600
książek polskich autorów. Ich liczba cały
czas rośnie.
Do autorów najczęściej tłumaczonych należą
oczywiście klasycy (Miłosz, Herbert, Gombrowicz, Kapuściński) oraz najchętniej czytani w Polsce współcześni pisarze
(Tokarczuk, Stasiuk).
Lucyna Werbanowska
Nasza rozmowa z Radkiem Bieleckim
Z przyjemnością tutaj wracam
tem to wydaje mi się, że jak zagram kilkanaście koncertów w roku to będzie super.
Pod koniec marca wchodzimy na sześć dni
do studia aby zarejestrować materiał na
płytę, która pojawi się na rynku zapewne jesienią. Co dalej? Fajne jest to, że nie mam
tutaj jakiegoś ciśnienia na nic. Robię sobie
piosenki, śpiewam. Co się wydarzy? Nie
wiem. Mam nadzieję, że jak się kilku osobom to spodoba, to będzie super. Pierwszy
pomysł miałem taki, aby płytę nagrać,
wydać i rozdać rodzinie i przyjaciołom.
Chłopaki mnie namówili twierdząc, że
szkoda tej pracy jaką w to wkładam i fajnie
jeżeli efekt pojawi się w sklepach.
Fot. Wojciech Caruk
Znany z pewnego popularnego kabaretu
artysta zaprezentował niedawno przed
kętrzyńską publicznością swoją muzyczną
pasję. O swoich muzycznych zainteresowaniach, kabarecie i kętrzyńskich
wspomnieniach opowiada Radek Bielecki.
Wojciech Caruk
Bywałeś w Kętrzynie do tej pory z Kabaretem Neo-nówka. Jednak ostatnio w City
Clubie na zaproszenie Kętrzyńskiego
Centrum Kultury postanowiłeś pokazać
nowe, tym razem muzyczne oblicze?
Tak, bywałem już tutaj z Neo – nówką, ale
nie tylko. Kiedyś bardzo dawno temu grałem
koncert w starym kinie. Miałem wtedy taką
hardcorową kapelę w Lidzbarku, jeszcze
przed kabaretowymi czasami. To już jest
chyba moje piąte spotkanie z Kętrzynem.
Zresztą daleko nie mam, bo pochodzę
z Lidzbarka Warmińskiego. Teraz korzystając z urlopu gram koncerty ze swoim muzycznym projektem, który gdzieś mi tam po
głowie chodził, a teraz się po prostu „wydarza”.
Skąd wziął się pomysł, aby zacząć robić
muzykę?
Ktoś kto nie miał styczności z twoim muzycznym obliczem mógłby pójść drogą
prostych skojarzeń. Bielecki, Neo-nówka,
więc skoro piosenka to na pewno kabaretowa. Chyba jednak nie do końca tak jest?
Przez ostatnie cztery lata pisałem sobie teksty do szuflady. Nie za bardzo wiedziałem
co z nimi zrobić, bo nie nadawały się do kabaretu. W pewnym momencie pomyślałem
sobie, że zamienię je na piosenki. To jest
takie spełnianie marzeń. Podoba mi się to.
Nie rezygnuję z kabaretu, bez tego bym nie
wytrzymał, to jest moje hobby i spełniam się
w ten sposób. Kalendarz kabaretowy mamy
bardzo napięty i ciężko jest znaleźć terminy
na koncerty. Jeśli tylko rodzina mi pozwala
na dodatkowe urwanie się z domu i zrobienie
czegoś co mnie kręci, to dlaczego nie.
To są w większości bardzo osobiste teksty,
śpiewam o tym co mi się przydarzyło. Też
myślałem, że tak będzie. Mówię ludziom, że
jeśli przyszli na kabaret to się pomylili, bo
to jest moja druga pasja. Są jakieś tam momenty satyryczne, ale staram się, żeby to
było inne i już. Jakby było tak, że ludzie
przyszli na Bieleckiego, bo jest z Neo-nówki
to mielibyśmy pełny klub. Tymczasem było
niewiele osób, co w efekcie dało sympatyczny, kameralny klimat. Słuchacze śpiewali piosenki, których wcześniej w ogóle nie
znali. Wielkie podziękowania dla tych, którzy przyszli w ciemno. Zaryzykowali swoje
pieniądze i czas, aby przyjść i posłuchać, co
mam do powiedzenia.
Przy takim kalendarzu jaki mam z kabare-
To, że gram to za dużo powiedziane. Bardziej staram się dorównać muzykom, którzy
Wprawdzie gracie od niedawna, jednak
zagraliście już razem kilka koncertów. Na
tym chyba jednak plany się nie kończą?
“Wróg ludu”, czyli Teatr
Jaracza znowu w Kętrzynie
„Wróg ludu” to dramat napisany przez Henrika Ibsena
w 1882 roku, choć jego wymowa może rozświetlić wiele
współczesnych nam zdarzeń na styku polityki i społeczeństwa, władzy i jednostki. Sztuka zaczyna się jak
dobry tekst antymodernizacyjny, choć z ducha: pozytywistyczny.
Oto główny bohater, doktor Stockmann, odkrywa, że działające w małym mieście uzdrowisko zamiast leczyć ludzi,
de facto ich truje. Wszystko za sprawą błędnie zaprojektowanej kanalizacji. Bohater podejmuje walkę o zamknięcie
uzdrowiska i wybudowanie oczyszczalni, mając z początku
poparcie oburzonych mieszkańców. Jednak, gdy do gry
wkracza burmistrz, uświadamiając oburzonym, jakie będą
„koszty” i konsekwencje protestu, Stockmann staje się wrogiem numer jeden. Usunięty z pracy, skazuje siebie i najbliższych na społeczną infamię.
Kolejny raz Kętrzyn gościć będzie młodych artystów
z Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, którzy zaprezentują dramat pt.: „Wróg ludu”, który został napisany przez
norweskiego dramatopisarza ponad 130 lat temu. Jego wymowa jest jednak nadal aktualna.
„Wrogiem ludu jest ten, kto myśli inaczej niż lud. Ale czy
aby na pewno? O to właśnie chodzi, żeby każdy człowiek
miał swoje zdanie – nieważne, jakie ono by było.”
Marcin Wójcik
Termin: 27 marca (czwartek), godz.19.
Miejsce: sala kinowo- widowiskowa KCK
Bilety do nabycia w kasie kina „Gwiazda”
Bilety: 20 zł.
Oprócz tego, że śpiewasz, to jeszcze grasz
na gitarze?
są ze mną na scenie. Mogę się cieszyć, że
mam do dyspozycji jednych z najlepszych
instrumentalistów w tym kraju. Grają na co
dzień w bardzo dobrych zespołach. Jeżeli
chodzi o muzyczną stronę to ja jestem tylko
tłem dla nich.
Nie będę pytał o Neo-nówkę bo byłoby to
zbyt oczywiste i banalne. Spytam jednak
o inny epizod z twojego kabaretowego życiorysu, o Kabaret Snobów. Podobno
współpracowałeś w nim z pewnym Kętrzynianinem?
Tak, chodzi o Piotrka Bierżyńskiego, który
stąd pochodzi, a obecnie mieszka w Olsztynie. Kabaret Snobów występował kiedyś
w Kętrzynie w miejscu na takiej ubitej
ziemi, gdzie teraz jest amfiteatr. Wtedy jeszcze go nie było, a występ odbywał się w ramach bodajże Dni Kętrzyna, prawie
w środku dnia. To było hardcore'owe zderzenie z pustą płytą i kilkoma osobami pod
sceną, ale tak się zaczyna. Z Piotrkiem mam
do tej pory sporadyczny kontakt. Organizuje
on imprezy w Olsztynie w domu kultury
i już dwa razy nas zaprosił.
To nie są jednak twoje jedyne skojarzenia
z Kętrzynem?
Grałem kiedyś w piłkę nożną. Z drużyną
trampkarzy graliśmy mecz na stadionie Granicy, który przegraliśmy okrutnie. Granica
w tamtych czasach była zawsze od nas lepsza. Byłem też na przysiędze mojego brata
w tutejszej jednostce Straży Granicznej.
Uwielbiam Majonez Kętrzyński. Jedna rzecz
tylko mnie dziwi. Fabryka odzieży nazywa
się „Warmia”, a Kętrzyn to terytorialnie już
chyba Mazury. Nie zmienia to jednak faktu,
że kocham ten region. Lubię tutaj przebywać
i zachęcam do tego innych. Ja zawsze
z przyjemnością tutaj wracam.
Ukryta strona Molly Malone's
Minął rok od kiedy Promocja "Kultury Troche..." i City Club
obdarzyły nas pierwszym wspólnie zorganizowanym koncertem. Podczas tych burzliwych dwunastu miesięcy w naszym
mieście gościliśmy m.in. Acid Drinkers, Farben Lehre, Raggafayę, Transsexdisco czy zagranicznego gościa - Louie Fontaine'a
z zespołem Starlight Searchers. Historia zatoczyła małe kółko,
dlatego 28 marca zagrają dwa zespoły, od których to koncertowe szaleństwo się zaczęło.
Muzycy Molly Malone's przez ten cały rok nie próżnowali. Giżyczanie zagrali blisko setkę koncertów na terenie całego kraju, zahaczając w tym czasie chociażby o Przystanek Woodstock'2013 czy
Summer Riot Festival'2013 (obok grup Dezerter, The Analogs,
TZN Xenna, Farben Lehre i in.). Warto jednak zaznaczyć, że cała
ta intensywna koncertowa trasa, promująca debiutancką płytę
"Obłęd", rozpoczęła się od koncertu w... Kętrzynie! Dokładnie 8
marca mazurscy folk-punkowcy zagrali w City Clubie w towarzystwie reszelskiej grupy Ukryta Strona Miasta. Już wtedy liczna publiczność, którą tamtego dnia ze zrozumiałych względów stanowiły
w przewadze panie, bawiła się doskonale. Doświadczenie i obycie
sceniczne muzyków z Giżycka są dziś większe, więc zabawa może
być tylko lepsza.
Ukryta Strona Miasta oprócz wspomnianego koncertu z Molly Malone's w City Clubie zagrała ponownie w sierpniu, supportując dwie
norweskie kapele Still Shaking i Social Suicide. Na dzień dzisiejszy
grupę współtworzą aż trzej muzycy z Kętrzyna. Marcina Krzyżewskiego, znanego wcześniej z gry w zespole Nazir wsparli Maciek
Nałysnik (dawniej Grab) i Adam Gałek (Huta Mamuta). W międzyczasie zespół grający w klimatach rock/reggae/ska zaliczył kilkanaście występów, m.in. podczas Stare Juchy SoundSystem'2013
(2 miejsce) i kętrzyńskich Konfrontacji'2013 (3 miejsce). Pod ko-
Fot. Mariusz Milczanowski
► Zespół Molly Malone’s podczas ubiegłorocznego koncertu w Kętrzynie
niec 2013 roku grupa dwukrotnie pojawiła się w koncertowym studiu Radia Olsztyn.
Impreza w Kętrzynie będzie szóstym wspólnym występem obu zespołów, jednak już 11 kwietnia w Szczytnie nastąpi kolejne starcie
celtic/folk/punk rocka (Molly Malone's) i rock/reggae/ska (Ukryta
Strona Miasta). Tymczasem 28 marca zapraszamy do City Clubu.
Marek Szymański
Dwie pierwsze osoby, które przyjdą do naszej redakcji z gazetą
otrzymają bezpłatne wejściówki na koncert.
Termin: 28 marca (czwartek), początek godz. 19. start: 20.
Miejsce:City Club, ul. Lanca 3
Bilety: 10 zł.
OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam mieszkanie 48 m2 przy ul. Różnej i garaż przy ul. Westerplatte. Tel. 665
262 441.
• Zamienię garaż ul. Kajki albo okolice Amfiteatru na garaż okolice przychodni Daszyńskiego, Mazurska. Tel. 606 814 252.
• Sprzedam własnościowe mieszkanie 3 pokojowe, 3 piętro, 48,60 m2 + garaż. ul.
Różana 8. Mieszkanie częściowo umeblowane. Tel. 608 685 720.
• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 40 m2, Garbno. Tel. 698 564 045, Cena: 60 000
• Sprzedam garaż na ul. Rynkowej, tel. 606 966 384
• Sprzedam mieszkanie M5 na parterze w Nakomiadach, tel. 89 752 67 93 lub 660
166 192
• Sprzedam lub wynajmę. Hala 700 m2 + magazyn 100 m2 + pomieszczenie biurowe 50 m2. Całość ogrodzona, 5 km od Kętrzyna. Tel. 508 414 048
• Sprzedam mieszkanie 58 m2 w centrum Kętrzyna. Tel. 513-027-648
• Sprzedam mieszkanie 47 m2, Moniuszki 11, 693022424
• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe, 110 m2, parter, Kętrzyn, ul. Limanowskiego
8, tel. 510 585 454
• Sprzedam działkę 30 ar nad jeziorem Siercze, 3,50 ha w Kwiedzinie, tel. 508414048
• Sprzedam mieszkanie z wyposażeniem, 48 m2, 2 pokoje, po remoncie przy ul. Królowej Jadwigi. Tel. 604 775 943.
• Sprzedam mieszkanie w spokojnej okolicy przy ul. Kasztanowej 2, 67 m2 , I piętro,
po remoncie, niskie opłaty, tel. 504 404 720.
• Sprzedam działkę budowlaną z mediami 1700 m2 w Nowej Wsi lub zamienię na
mieszkanie.
• Sprzedam mieszkanie 3 -pokojowe 60 m2 w centrum Kętrzyna. Tel. 731 604 207.
• Zamienię garaż z osiedla Piastowskiego na garaż na osiedlu Sikorskiego. Tel. 790
515 206.
• Sprzedam mieszkanie M5 w Nakomiadach. Tel. 89 752 67 93, 660 166 192.
• Do wynajęcia lokal około 20 m2 przy wybudowanym markecie Netto na biuro, gabinet, sklep, tel. 89 751 03 00.
• Sprzedam dom na wsi, 110 m2 na działce 2200 m2, staw oraz przyległa działka budowalna 1800 m2. Tel. 605 573 436.
• Sprzedam atrakcyjne działki budowlane. Kętrzyn. Tel. 693 200 741 lub 693 200 744.
• Sprzedam atrakcyjną działkę rolno-budowlaną 1,34 h położoną za basenem miejskim w Kętrzynie. Tel. 604 488 957.
• Wynajmę lub sprzedam lokal handlowy w Kętrzynie. Budynek wolnostojący. Tel.
726 445 513.
• Wynajmę lub sprzedam lokal handlowy 330 m2 w centrum Kętrzyna. Tel. . 693 200
741 lub 693 200 744.
• Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie, IV piętro, ul. Westerplatte 24, Kętrzyn, tel. 692
974 604.
• Sprzedam działkę budowlaną przy ul. Jagiełły. Tel. 89 751 34 86.
•Sprzedam mieszkanie 58 m kw. w centrum Kętrzyna, tel. 513 027 648
•Sprzedam mieszkanie bezczynszowe, 52 m kw. I piętro, obok policji, ogrzewanie gazowe, częściowo umeblowane, tel. 514 545 310
• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 102,35 m kw., tel 505 961 274
• Wynajmę mieszkanie o pow. 40 m2 przy ul. Jagiełły, tel 502 186 345
• Wynajmę lokal na działalność biurową, handlową lub usługową, D.H. Centrum, 37
m kw. Kętrzyn, tel. 518 279 025
• Sprzedam garaż, ul. Chrobrego, tel. 516 096 856 po 17.
• Sprzedam mieszkanie 58 m2 w centrum Kętrzyna. Tel. 513 027 648
Nasi ludzie – Piotr Bierżyński
Jak się okazuje Kętrzyn dorobił się nie tylko uznanych
muzyków, malarzy czy fotografów. Również i na kabaretowej mapie Polski nie jesteśmy „białą plamą”. Nasze
miasto może poszczycić się zdolnym kabareciarzem i satyrykiem.
To właśnie w Kętrzynie w 1975 roku urodził się i wychował
Piotr Bierżyński. Jak większość artystów - pasjonatów swoje
sceniczne zainteresowania przejawiał już jako dziecko.
W średniej szkole załapał tego bakcyla na dobre.
– To było Technikum Elektryczne, genialna klasa, mieliśmy
paczkę osób zafascynowanych takimi działaniami – wspomina Bierżyński.
Pierwszą inspiracją były oglądane w telewizji odcinki Monty
Pythona.
– Dzień po każdej emisji w szkole z pamięci „przegadywaliśmy” wszystkie dialogi. Pierwsze dwie lekcje to był niezły
rechot - dodaje kabareciarz.
MOTORYZACJA
• Sprzedam fiata punto, 1997 rok, pojemność 1,2. Tel. 89 752 67 93 lub 660166192.
• Sprzedam samochód Mitsubitshi Space Star, Diesel, 2003, tel. 510 147 877
• Sprzedam Ford Focus, Diesel, 2000, tel. 508 414 048
• Sprzedam motocykl Jawa350, tel. 89 752 25 62.
• Sprzedam łódź stalową 8 m i wózek transportowy. Tel. 605 573 436
USŁUGI
• Nauka pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Tel. 504-404-720, 509-603-201
• Marka SA pożyczki gotówkowe od 300 do 3000 zł bez BIK, tel. 533 340 404, 801
540 404
• Bus osobowo-transportowy do wynajęcia. Tel. 600 178 404
• Zespół instrumentalno-wokalny na każdą okazję. www.avanti.5x.pl, tel. 600 178 404
• Twój doradca ubezpieczeniowy PZU, miła i fachowa obsługa tel. 539 689 890
• Niania na godziny! Dyspozycyjna i odpowiedzialna osoba zajmie się twoim dzieckiem, gdy będziesz tego potrzebować tel. 733 750 676
• Praktyczna nauka zawodu dla uczniów szkół zawodowych, WOLNE MIEJSCA. Informacje: Cech Rzemiosł Różnych w Kętrzynie, ul. Miejska 7, tel. 89 751 46 10
• Usługi hydrauliczne: instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje c.o., montaż armatury sanitarnej, montaż piecyków, kuchenek gazowych. Tel. 514 756 922.
• Angielski konwersacje native speaker USA, francuski, rosyjski. Dzieci, młodzież, dorośli. Tel. 730 006 088, www.klub-jezykowy.pl
• Fizyka – korepetycje, przygotowanie do egzaminu maturalnego i gimnazjalnego. Tel.
503 895 828
BEZPŁATNE
INNE
• Odstąpię miejsce na starym cmentarzu, tel. 513 491 375
• Odstąpię wrześniowy termin w dużej sali blisko Kętrzyna. Tel. 506 650 675
• Kupię piekarnik do zabudowy kuchennej. Tel. 510 035 884.
• Kupię szafę dwudrzwiową jasną (dawny styl), tel. 510 035 884
• Sprzedam książki do chemii na studia. Tel. 784 038 051
• Odstąpię grobowiec dwukomorowy w Kętrzynie na starym cmentarzu, tel. 660 419
647
• Licencjonowany trener osobisty(Personalny) pomoże nie tylko tym, którzy mają
nadwagę. tel.727 912 311
• Sprzedam encyklopedie rocka, tom I i II, tel. 723 96 85 26
• Sprzedam tanio suknię ślubną z welonem, rozmiar 36/38, tel. 506 157 268
• Sprzedam miód z własnej pasieki. Kętrzyn. Tel. 600 178 404.
• Sprzedam tanio profesjonalny pojazd czterokołowy o napędzie nożnym. Kętrzyn,
tel. 516 505 147.
• Kupię miejsce na starym cmentarzu w Kętrzynie. Tel. 507 364 657.
• Kocięta różne kolory do oddania w dobre ręce, tel. 664 416 461.
• Sprzedam wózek głęboki, kolor zielony, cena 200 zł oraz bujaczek Fischer Price, tel.
784 836 881.
• Sprzedam rower treningowy, komodę – słupek, szafkę na sprzęty RTV, tel. 512 618
897
• Sprzedam robótki haftowane i szydełkowe, również na zamówienie, tel. 512587389.
• Sprzedam elektroniczny instrument muzyczny CTK-571 Casio, tel. 89 751 35 55.
PRACA
• Szukam wspólnika do prowadzenia pracowni sitodruku, wykonywanie nadruków na
odzieży.
Obowiązkowa
znajomość
[email protected], tel 500 351 690
programu
Corel
Draw,
e-mail:
• Szukam do pracy panie do robienia paznokci, kosmetyczkę, wizażystkę. tel. 665 665
Wtedy też za pośrednictwem szkolnych teatrów zaczęła się
przygoda Piotrka ze sceną. Kabaret przyszedł trochę później.
Mieszkając i pracując już jako nauczyciel w Lidzbarku Warmińskim związał się z Kabaretem Snobów. Należał do niego
wtedy znany obecnie z Neo-nówki Radek Bielecki. Grupa
wygrała szereg konkursów i festiwali kabaretowych, m.in.
XXVII Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry w 2006
roku.
- Pamiętam swój pierwszy występ ze Snobami. W drodze do
Szczytna miałem godzinę na nauczenie się trzech skeczy –
wspomina Kętrzynianin.
W 2007 roku wspólnie z kolegami z kabaretu pojawił się
w jednym z odcinków serialu „Mamuśki” jako członek wiejskiej kapeli.
– Pojawiliśmy się na trzy minuty, a osiem godzin w mrozie
szykowaliśmy się do jednej sceny, którą non stop powtarzaliśmy – wspomina swój filmowy epizod Bierżyński.
Później po przeprowadzce do Olsztyna stworzył projekt Kabaret Trzech. Od 2012 roku działa w Kabarecie NO. Zajmując się organizacją imprez w Miejskim Ośrodku Kultury
podjął się realizacji m.in. Olsztyńskiego Sparingu Kabaretowego. Obecnie występuje też solowo w klubach jako tzw.
„stand up’owiec”, dołączając tym samym do grona takich
artystów, jak m.in. Marcin Daniec, Jerzy Kryszak, Krzysztof
Piasecki czy Paweł Reszela. To właśnie z tą formą wywalczył w 2013 roku III miejsce na Przeglądzie Kabaretów Studenckich KOPYTKO w Toruniu. Sukces powtórzył w tym
samym roku podczas Turnieju Młodych Kabaretów „O Złote
Jajo Łabędzia i Sakwę Burmistrza Rynu”.
Paweł Bierżyński mimo długiej nieobecności w rodzimym
mieście, dalej pamięta o swoich korzeniach.
- Kętrzyn zawsze wspominam z sentymentem. Tutaj spędziłem 20 lat swojego życia. Przyjeżdżam co jakiś czas do rodziców i widzę, że miasto się rozwija – dodaje.
Wojciech Caruk
Treść ogłoszenia:
KATEGORIA OGŁOSZENIA:
MOTORYZACJA:
SPRZEDAM
KUPIĘ
ZAMIENIĘ
INNE
ogłoszenia drobne
do 15 słów
CZĘŚCI
NIERUCHOMOŚCI:
SPRZEDAM
KUPIĘ
ZAMIENIĘ
SZUKAM DO WYNAJĘCIA
PRACA:
OFERUJĘ
INNE:
SPRZEDAM
WYNAJMĘ
SZUKAM
KUPIĘ
INNE
USŁUGI
Kupon
Kupon należy
należywypełnić
wypełnić czytelnie
czytelniedrukowanymi
drukowanymi literami,
literami, zakreślając
zakreślającznakiem
znakiem“X”
“X”rubrykę,
rubrykę, w
w której
której ma
ma
ukazać się
się ogłoszenie
ogłoszenie ii przesłać
ukazać
przesłać lub
lub dostarczyć
dostarczyć osobiście
osobiściena
naadres
adresredakcji:
redakcji:
Nasze
Miasto
Kętrzyn.pl,
Plac
Piłsudskiego
10/1,
11-400
Kętrzyn
Nasze Miasto Kętrzyn.pl, Plac Piłsudskiego 10/1, 11-400 Kętrzyn
najpóźniej w ciągu
7 dni od
wydania
gazety
najpóźniej
dodaty
środy
do godz.
14.00. do godz. 14.00.
OGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE NA KUPONACH.
OGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE NA KUPONACH.
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz 883)
IMIĘ, NAZWISKO
ADRES:
682.
(Dane do wiadomości redakcji)
DATA I PODPIS
• Szukam pracy jako elektryk. Tel. 519 857 867 lub 726 445 513
• Opiekunka do dzieci na weekendy, tel. 798 863 035
REKLAMA
GABINET MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
Lek. med. Alicja Nałysnyk - Gacioch
-wypełnianie zmarszczek kwasem hialuronowym
-powiększanie ust-mezoterapia-botoks
-niechirurgiczny lifting twarzy
-niechirurgiczne usuwanie tkanki tłuszczowej
-leczenie plam przebarwieniowych, blizn
potrądzikowych, fotostarzenia, wiotkości skóry,
choroby łojotokowej skóry
-leczenie cellulitu, rozstępów, nadpotliwości,
wypadania włosów
-ujedrnianie piersi i pośladków
-leczenie migreny botoksem
-osocze bogatopłytkowe-skleroterapia
Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 3B lok. 3
Rejestracja telefoniczna: 601 840 640
OSZK - A. Kluczkowski
Kętrzyn, ul. Powstańców W-wy 1
(biuro PSS - II piętro)
tel. 606 859 468
oferuje kursy prawa jazdy
B, B+E, C, C+E, D
SZKOLENIE KIEROWCÓW ZAWODOWYCH
W ZAKRESIE:
• szkolenia okresowe
• kwalifikacja wstępna
• kwalifikacja wstępna przyspieszona
• ADR - przewóz materiałów niebezpiecznych
• kursy na wózki widłowe różnych typów
BIURO RACHUNKOWE
GRZEGORZ ZAHORSKI
ul. Wojska Polskiego 3A/12
tel./fax 89 676 28 81
Prowadzenie ksiąg, KPR, rozliczenia płac, ZUS, zeznania podatkowe
Podsumowanie Konkursu Literackiego
o Wojciechu Kętrzyńskim.
Towarzystwo Miłośników Kętrzyna
w 2013 roku ogłosiło konkurs poświęcony
życiu Wojciecha Kętrzyńskiego, patrona
Miastai Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie. W konkursie wzięły
udział uczennice III klasy humanistycznej
Zespołu Szkół Ogólnokształcących im.
Wojciecha Kętrzyńskiego i uczennice
Gimnazjum w Karolewie.
W trzyosobowych zespołach tworzyły wiersze, w których jest skondensowany życiorys
Polaka, uczestnika Powstania Styczniowego,
historyka, bibliotekarza, archiwisty, numizmatyka, poety. Zaakcentowały najważniejsze, ich zdaniem, momenty z życia
i działalności Wojciecha Kętrzyńskiego.
Podkreślały wielostronność jego pracy, niezwykłą pracowitość i zaangażowanie w to
wszystko, czym wtedy żył patron szkoły
i wielu instytucji w mieście.
Na propozycję udziału w konkursie odpowiedziały pięknymi wierszami panie
Stanisława Łozińska i Urszula Konieczka.
Wiersze mają formę swobodną, z rymami
i bez rymów, oparte są na zasadzie składniowej z podtekstami i cytatami i dzięki temu
ujęte jest w nich bogate i pracowite życie
Wojciecha Kętrzyńskiego, budzące podziw
i szacunek w pamięci potomnych i nas.
W ten sposób powstał życiorys Kętrzyńskiego w wierszowanej formie.
Wszystkie wiersze zostały wysoko ocenione.
W nagrodę będą drukowane w kolejnych numerach gazety Nasze Miasto Kętrzyn.pl
Maria Skibińska
Bronisława Rutkowska
Dzieciństwo Kętrzyńskiego
Przyszedłeś na świat jako Adalbert von
Winkler.
Gdzie to było? Kiedy to było? Po latach
wspominałeś:
Na brzegu jeziora w mieście Lecu na ulicy
Magrabiowskiej stał niski niewielki domeczek.
W tym domu urodziłem się i wychowałem.
W mieszkaniu od strony cmentarza, który
był spowity tajemniczą mgłą, żył gospodarz.
Natomiast w drugim dwupokojowym, pełnym miłości rodziców, szczęśliwe dzieciństwo przeżyłeś.
W swym dzieciństwie nie miałeś wielu przyjaciół
Wystarczała ciepła atmosfera rodzinna.
Koleżanką twą była siostra, młodsza o dwa
lata Wilhelmina, która była twoją powiernicą.
Lubiłeś pływać, wakacje spędzałeś nad jeziorem.
Gdy miałeś osiem lat, czar dzieciństwa
Wydawca:
Kętrzyńskie Centrum Kultury,
ul. Sikorskiego 24 A,
11-400 Kętrzyn
Redakcja:
Plac Piłsudskiego 10/1,
11-400 Kętrzyn, tel. 89 751 47 65
prysł.
Twój ojciec zmarł. Pamiętasz jak chowali
go na miejscowym cmentarzu.
Tobie i Minie świat się przesłonił smutkiem
i żalem.
Aleksandra Buratyńska, Apolonia Żukowska, Alicja Surzczyńska
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie
W hołdzie Wojciechowi Kętrzyńskiemu
Podziwiamy Cię Wojciechu za wszystko
czego dokonałeś w królewskim mieście
Poczdamie.
Gdzie król pruski miał rezydencję spędziłeś
cztery lata.
Tam w wojsku zacząłeś służyć, gdyś miał 11
lat .Wówczas nauczyłeś się pracy przy koniach i musztrę poznałeś.
Sierociniec życia Cię nauczył. Marzeniem
Twym było zostać weterynarzem.
W piętnastym roku życia stopień podoficera
otrzymałeś.
Powróciłeś do Lecu z pragnieniem kształcenia się.
Pilnie ucząc się ukończyłeś w ciągu półtora
roku pięcioletni kurs gimnazjum. Zapłaciłeś za to chorobą oczu.
Podziwiamy Cię, Wojciechu, za wszystko,
czego dokonałeś.
Weronika Sokołowska, Katarzyna Draganik, Edyta Bieniek
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie
KONDOLENCJE
Najszczersze
wyrazy współczucia
z powodu śmierci
9 lat temu odszedł od
nas Papież Polak
„Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież
drzwi Chrystusowi, otwórzcie drzwi jego
zbawczej władzy" – te słowa wypowiedziane podczas pierwszych dni pontyfikatu Jana Pawła II towarzyszyły mu do
ostatnich chwil. Dzięki temu posłannictwu, w ciągu blisko 27 lat, pielgrzymki Papieża Polaka, Chrystusa przyjęło do
swojego serca ponad 300 milionów ludzi
na całym świecie.
Jego pontyfikat był wyjątkowy ze względu
na wymiar duchowy papieskiego nauczania,
liczbę pielgrzymek oraz kanonizacji. Nazwany papieżem-pielgrzymem, odbył 104
podróże zagraniczne, odwiedzając 129 krajów na wszystkich zamieszkanych kontynentach. Niestrudzenie docierał do obszarów
nędzy materialnej i głodu, a także tam, gdzie
było łamane prawo do wolności i godnego
życia. Wszędzie tam, gdzie dotarł z przesłaniem Jezusa „nawróćcie się i wierzcie Ewangelii” dawał ludziom nadzieję na lepsze
jutro.
On sam rozumiał cierpienie. Od końca lat
90-tych zmagał się z postępującą chorobą.
Mimo wszystko nie chciał zrezygnować z tej
drogi, którą otrzymał od Boga Ojca. Często
odzywały się również stare rany, które otrzymał z rąk zamachowca 13 maja 1981, podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra
w Rzymie.
Dziewięć lat temu, 2 kwietnia 2005 roku
w 9666 dniu pontyfikatu, wiadomość
o śmierci Jana Pawła II podał uczestnikom
czuwania na placu Świętego Piotra, arcybis-
kup Leonardo Sandri. Ogłosił on, że o godzinie 21.37 „Nasz Ojciec Święty powrócił
do domu Ojca”. Tysiące wiernych zgromadzonych pod oknami papieskiego apartamentu w Watykanie, po raz pierwszy
w historii, żegnało papieża spontanicznymi
oklaskami. Jako wyraz szacunku i miłości
wobec Jana Pawła, oklaski towarzyszyły
również mszy pogrzebowej kilka dni później.
W Polsce odejściu papieża towarzyszył
dźwięk dzwonu Zygmunta na Wawelu. 16
października 1978 roku ogłosił on wybór
Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, 2 kwietnia 2005 roku żegnał papieża Polaka.
Ewa Brzostek
REKLAMA
Pożyczka
„Wiosna” wszystko
w życiu
zmieni...
Sławomira Barczaka
Wieloletniego współpracownika
i rzeczoznawcy majątkowego
... nawet
portfel
zazieleni
Rodzinie, Bliskim
i Współpracownikom
składa
Burmistrz Miasta Kętrzyn
Krzysztof Hećman
Wiosna
Przyjdź
do nas
i ciesz się
wiosną
KĘTRZYN
ul. Sikorskiego 4
Tel 89 751-88-91
Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Decyzja kredytowa zależy
od indywidualnej oceny ryzyka kredytowego. *koszt połączenia zgodny z taryfą operatora
Redaktor naczelna: Ewa Brzostek
Wojciech Caruk - dziennikarz
Małgorzata Margas - korekta
Współpraca:
Mariusz Wyczółkowski, Aleksandra Degórska,
Rafał Rypina, Beata Szuksztul, Marek Szymański,
Justyna Tokarzewska, Emin Husyenov, Justyna
Drozd
Reklama:
tel. 723 96 85 26
Druk:
Media Regionalne, Oddział w Białymstoku, Drukarnia Prasowa
Ignatki 40/2, 16-001 Kleosin,
tel. 85 747 44 20
Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów oraz
zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów
w publikowanych listach i nadesłanych materiałach.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
e-mail: [email protected]
www.nmketrzyn.pl
300: POCZĄTEK IMPERIUM
300: Początek Imperium jest kolejnym rozdziałem epickiej sagi opowiadającej historię greckiego generała Temistoklesa, który próbuje zjednoczyć Grecję, idąc na
bitwę, która zmieni bieg wojny. Film został zrealizowany
na podstawie graficznej Franka Millera „Kserkses”.
20.03.2014
KINO KONESERA
WIELKIE PIĘKNO
21.03.2014
16.00 – PAN PEABODY I SHERMAN
3D dubbing
18.00 – KAMIENIE NA SZANIEC
20.30 – 300: POCZĄTEK IMPERIUM
3D
Po zwycięstwie nad oddziałami Leonidasa wojska Xerxesa
zmierzają w kierunku Aten. Mieszkańcy postanawiają, że
obroną miasta będzie dowodził admirał Temistokles. Ateńczycy razem z dawnym wrogiem, Spartą, szykują się do
walki z największą armią świata. Wszystko rozegra się
w scenerii bitwy morskiej i będzie formą brutalnych misteriów zemsty.
Na ekranie jak zwykle męskie półnagie ciała prężące muskuły w heroicznych atakach przemocy. Jednak prawdziwymi
twardzielami okazują się kobiety: zarówno znana z pierwszej
części królowa Gorgo, jak i nowa postać – Artemizja. To królowa zemsty, będąca filarem filmu.
Justyna Drozd
22-23.03.2014
14.00 – PAN PEABODY I SHERMAN
3D dubbing
16.00 – PAN PEABODY I SHERMAN
dubbing
18.00 – KAMIENIE NA SZANIEC
20.30 – 300: POCZĄTEK IMPERIUM
24-25.03.2014
16.00 – PAN PEABODY I SHERMAN
3D dubbing
18.00 – KAMIENIE NA SZANIEC
20.30 – 300: POCZĄTEK IMPERIUM
3D
Kino „Gwiazda”, ul. Sikorskiego 24 a
Terminy: 21-26 marca, godz. 20.30
Bilety do nabycia w kasie kina.
Ceny biletów: 13 zł, 11 zł ulgowy
l
.ketrzyn.p
o
in
.k
w
w
w
Kamienie na szaniec
Polskie kino pod swoją lupę wzięło jedną z bardziej znanych i lubianych lektur szkolnych, czyli „Kamienie na
Szaniec” Aleksandra Kamińskiego.
Pełni życia młodzi maturzyści zostają rzuceni niczym tytułowe kamienie na szaniec za sprawą hitlerowskiej machiny.
Wierząc w wolną Polskę oraz w przyjaźń odnajdują w sobie
odwagę i siłę, by stawić czoła całemu złu jakie się dzieje
podczas II wojny światowej. W filmie słynna akcja pod Arsenałem może okazać się wyśmienitą robotą, gdyż reżyser
Robert Gliński do współpracy zaangażował świetnego operatora Pawła Edelmana. Możemy liczyć na odpowiednią
dawkę efektów specjalnych jak i wielu emocji. Będzie to zapewne historia pełna młodości, miłości oraz przyjaźni, lecz
przede wszystkim bohaterstwa, które ma wielką cenę
i walki, która stała się legendą.
W rolach głównych mamy okazję zobaczyć zdolnych, obiecujących aktorów: Tomasz Ziętek – Rudy, Tadeusz Zawadzki – Zośka, Kamil Szeptycki – Alek. Obok nich
występują: Danuta Stenka, Krzysztof Globisz czy Andrzej
Chyra.
Justyna Drozd
Drodzy Czytelnicy! W konkursie filmowym każdy może wygrać wejściówki na dowolnie wybrany
seans filmowy w Kinie “Gwiazda” bez wychodzenia z domu. Wystarczy wysłać maila z poprawną
odpowiedzią na adres: [email protected]
Uwaga! Tu liczy się szybkość i oczywiście poprawna odpowiedź. Reguły są proste: odpowiedzi przyjmujemy od piątku (21 marca) od godz. 18. Dwie pierwsze osoby, które jako pierwsze udzielą poprawnej odpowiedzi wygrywają. Koniecznie podajcie nam swoje dane: imię, nazwisko i numer telefonu.
A oto pytanie: Podaj tytuły przynajmniej dwóch innych filmów bazujących na komiksach Franka
Millera, autora "300: Początek imperium"?
WYNIKI KONKURSU
Prawidłowa odpowiedź na pytanie “Kto był autorem powieści “RoboCop” opartej na filmie
z 1987 roku?” to “Ed Nah”. Podwójne wejściówki na dowolnie wybrany seans w Kinie
“Gwiazda” wygrali: ANNA HORNICKA I JACEK LASKOWSKI . Wejściówki do odebrania w kasie Kina “Gwiazda” codziennie w godz. 14.-21.
26.03.2014
18.00 – KAMIENIE NA SZANIEC
20.30 – 300: POCZĄTEK IMPERIUM
3D
28.03.2014
16.00 – PAN PEABODY I SHERMAN
3D dubbing
18.00 – KAMIENIE NA SZANIEC
20.30 – OCALONY
29-30.03.2014
14.00 – PAN PEABODY I SHERMAN
3D dubbing
16.00 - PAN PEABODY I SHERMAN
3D dubbing
18.00 – KAMIENIE NA SZANIEC
20.30 – OCALONY
31.03-01.04.2014
16.00 – PAN PEABODY I SHERMAN
3D dubbing
18.00 – KAMIENIE NA SZANIEC
20.30 – OCALONY
02.04.2014
18.00 – KAMIENIE NA SZANIEC
20.30 – OCALONY
PAN PEABODY
I SHERMAN
Opowieść o ojcowsko-synowskiej więzi, bliskości niezwiązanej z więzami krwi i perypetiach samotnego rodzica,
który o doskonałości musi zapomnieć. “Pan Peabody
i Sherman” to kolejna animacja dla całej rodziny. Tutaj
nie tylko dziecko, ale i rodzic przeniesie się dzięki wehikułowi czasu w przedziwne, fantastyczne przygody, które
wniosą nie tylko zabawę, ale i edukację. Twórcy animacji
sprytnie umieścili elementy z historii.
Kim jest pan Peabody? Najmądrzejszym psem świata! Na
swoim koncie ma już tytuł wynalazcy, biznesmena, laureata
Nobla czy też dwukrotnego mistrza olimpijskiego. Od zawsze był odmieńcem lubiącym czytać książki stąd stał się
wybitnym przedstawicielem swojej rasy. Ten mały, sprytny
pies adoptuje sobie nawet chłopca imieniem Sherman, bo
przecież w bajkach wszystko wolno. Będąc w szkole Sherman na tle pozostałych dzieci wyróżnia się wielką wiedzą,
co niekoniecznie podoba się to jego koleżance Penny. Następuję konflikt między nimi, który chce załagodzić Beabody zapraszając na spotkanie rodziców Penny. Co się
wydarzy podczas spotkania? Czy przekonają się do siebie
mali bohaterowie? Czego nauczy nas pan Peabody?
Justyna Drozd
Kino „Gwiazda”, ul. Sikorskiego 24 a
Terminy: 21 marca, godz.16.00;
22-23 marca godz. 14.00,16.00; 24-25 marca, godz.16.00;
28 marca, godz. 16.00; 29-30 marca, godz. 14.00,16.00; 31
marca, godz.16.00
Bilety do nabycia w kasie kina.
Ceny biletów: 13 zł, 11 zł ulgowy
3D - normalny: 15 zł, ulgowy: 13 zł
Kino „Gwiazda”, ul. Sikorskiego 24 a
Terminy: 21.03-02.04, godz. 18.00
Bilety do nabycia w kasie kina.
Ceny biletów: 13 zł, 11 zł ulgowy
Uwaga konkurs filmowy!
REPERTUAR
REKLAMA
FHU FLORIAN
PUNKT SERWISOWY
GAŚNIC SAMOCHODOWYCH
ARTYKUŁY
PPOŻ. i BHP
Oferujemy
► przeglądy, legalizację, naprawy i konserwację podręcznego sprzętu ppoż.
► pomiary wydajności i ciśnienia hydrantów
► opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
► etatyzację i rozmieszczenie sprzętu ppoż.
► oznakowanie dróg ewakuacyjnych
tel. 695 934 460
► legalizację butli (UTD)
609 772 151
► sprzedaż nowego sprzętu ppoż. i Bhp
► konsultacje z zakresu ochrony ppoż.
Kętrzyn, ul. Traugu$a 7
► organizację szkoleń ppoż.
(DH Centrum, niski parter)
► utylizację sprzętu wyeksploatowanego

Podobne dokumenty

sklep sportowy - Nasze Miasto Kętrzyn

sklep sportowy - Nasze Miasto Kętrzyn Prawo komornicze: - zwalnianie od zajęć komorniczych i egzekucji Prawo windykacyjne: - odstąpienie od windykacji (zwalnianie z kosztów) Prawo cywilne: - sprawy spadkowe, odszkodowawcze, pozwy o zap...

Bardziej szczegółowo