VIII FORUM ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ

Transkrypt

VIII FORUM ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ
VIII FORUM ENERGETYKI
PROSUMENCKIEJ
Obywatel z Energią
Największe spotkanie sektora energetyki prosumenckiej w Polsce
(nowa formuła, corocznego, począwszy od 2008 roku
Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy)
Organizator: Instytut Energetyki Odnawialnej
Miejsce: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa
Data: 12-13 maja 2015 r.
W dniach 12-13 maja 2015 roku w Warszawie odbędzie się coroczne Forum organizowane przez
Instytut Energetyki Odnawialnej, nieprzerwanie od 2008r. Tegoroczna konferencja - Forum
Energetyki Prosumenckiej odbędzie się pod hasłem „Obywatel z Energią”. Forum towarzyszyć będzie
oddzielna sesja tematyczna dedykowana wynikom projektu „Odnawialne Źródła Energii w
gospodarstwach rolnych” – OZERISE. Energetyka prosumencka została po raz pierwszy dostrzeżona
w pierwszej wersji projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) w 2012r., następne wersje
projektu ustawy nie były już przychylne rozwojowi prosumeryzmu w Polsce, ale Sejm w
dramatycznym głosowaniu nad uchwaleniem ustawy w styczniu 2015 roku, przywrócił jej
prosumencki charakter, akceptując poprawkę wprowadzającą system gwarantowanych taryf (FiT) dla
najmniejszych mikroinstalacji. Ważnym krokiem ku energetyce obywatelskiej było przygotowanie w
2013 roku przez IEO dokumentu: „Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł
Energii”, z którego wynikało, że aż 45% Polaków chce instalować w swoich domach, w szczególności
na wsi i na obszarach podmiejskich, mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii i chce zostać
prosumentem, czyli aktywnym konsumentem wytwarzającym energię w mikroinstalacjach OZE.
Dzięki inwestycjom gospodarstw domowych liczba prosumentów do 2020 roku może wzrosnąć do
2,5 mln, a towarzyszyłoby jej powstanie 54 tys. miejsc pracy w sektorze OZE, w tym 15 tys. w
produkcji urządzeń. Termin oficjalnej publikacji raportu zbiegł się z ogłoszeniem przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu Prosument, który umożliwia uzyskanie
dotacji na realizację mikroinstalacji wytwarzających energię elektryczną o mocy do 40 kW lub
mikroinstalacji hybrydowych, w skład których wchodzą różne rodzaje mikroźródeł do wytwarzania
ciepła i energii elektrycznej. Budżet programu na lata 2014-2022 wynosi 800 mln zł.
Dlatego też, sektor prosumencki w Polsce stoi obecnie przed szansą i olbrzymimi możliwościami
rozwoju, które należy rozwijać i które warte są ogólnopolskiej dyskusji.
Z myślą o wsparciu dla prosumentów w IEO opracowany został system doradczy Obywatel z Energią,
który pozwala w prosty sposób dobrać optymalne rozwiązania mikroinstalacji OZE dla potrzeb
konkretnego inwestora; właściciela domu, rolnika, małego przedsiębiorcy czy spółdzielni. Aby
stworzyć rynek i pozwolić sektorowi mikrogeneracji skorzystać z jego dobrych stron, potrzebna jest
rzetelna informacja i wiedza oraz doświadczenie.
Wszelkich informacji na temat Forum udziela Anna Santorska, e-mail: [email protected], tel. 48 22
825 46 52 wew. 106.
Oficjalna strona Forum: www.forum.ieo.pl.

Podobne dokumenty