Wrzesień

Komentarze

Transkrypt

Wrzesień
Świat pod Kyczerą" to jeden z największych festiwali mniejszości narodowych
Co z tym pyłem
z Żelaznego Mostu
Na co gmina wyda
dodatkowe pieniądze
Dla kogo wyższe
zasiłki rodzinne
Więcej na stronie 6.
Więcej na stronie 6.
Więcej na stronie 6.
:
NOWINY
Miesięcznik
Gminy
Rudna
GMINNE
gmina.rudna
nr 9(173) • wrzesień 2015 • ISSN: 1734-2546 • Bezpłatne pismo samorządowe
Informacje i Zarządzenia
Wójta Gminy Rudna
Ile
mamy
wody?
Starości dożynkowi 2015
Poznaj ich sylwetki
Kradzież
Międzynarodowy
Festiwal
z gminnego
wodociągu
i etnicznych
w Europie.
Czytaj więcej
na stronie 4.
UWAGA! Konkurs
ię
na największą
dyn
ZAWSZE AKTUALNE
informacje na:
www. rudna.eu
Wejdź na nowy profil Gminy Rudna
na Facebook
www.facebook.com/
spolecznoscgminyrudna
w
f
Aktualności
nr 9(173) • wrzesień 2015 • Miesięcznik Gminy Rudna
AKTUALNOŚCI
3
Więcej na obiady dla dzieci
3
Nowe przystanki w Koźlicach
4Ile mamy wody - kradzież z
gminnego wodociągu
5
Sześciolatki w szkole
5Będzie przystań kajakowa w
Chobieni
NASZE SPRAWY
6
Porządkujemy mogiły na Ukrainie
7
Wyższe dochody Gminy Rudna
8Zespół Szkół w Rudnej na
sportowo
9Szkoła w Chobieni uczy coraz
lepiej
O TYM SIĘ MÓWI
10
Żelazny Brat
11-12 LATO W GMINIE ZA NAMI
TRUDNE SPRAWY
13 Dla kogo zasiłki
14 Kiedy zgłaszać uwagi do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
PO GODZINACH
16 16
17
Teatr Calineczka
Jakie imprezy w gminie jesienią
Krzyżówka
NA SPORTOWO
18
19 Sportowe pożegnanie lata
Piknik rodzinny w Rudnej
Nowiny Gminne:
Miesięcznik Gminy Rudna
Egzemplarz bezpłatny
Nakład: 2 500 egz.
Znajdziesz nas na:
www.rudna.eu
Drodzy czytelnicy
G
mina Rudna, ze swoim niezwykłym położeniem i urzekającą przyrodą pełną
atrakcyjnych szlaków turystycznych i rowerowych, potencjałem wynikającym
z bezpośredniego sąsiedztwa Zagłębia Miedziowego, a także prowadzonymi
przez władze gminy przemyślanymi działaniami inwestycyjnymi oraz
otwartymi na nowe możliwości mieszkańcami, to bez wątpienia Przyjazna Gmina.
Zachęcamy dzisiaj do lektury Nowin Gminnych, w których szerzej niż do tej pory
pragniemy mówić o sprawach ważnych dla nas wszystkich. Liczymy, że nasze gminne
pismo będziemy wspólnie przygotowywać, dlatego czekamy na Państwa uwagi,
podpowiedzi, ale przede wszystkim na tematy, o których warto i należy mówić. Uruchamiamy stałą rubrykę porad oraz odpowiedzi udzielanych przez przedstawicieli gminy.
Będziemy pisać o pasjach mieszkańców, ich sukcesach oraz bolączkach. Władze gminy
będziemy natomiast pytać o plany rozwoju i najbliższe inwestycje. Pokażemy turystyczne oblicze sołectw i wspólnie zastanowimy się, kim jako społeczność chcemy być
w przyszłości. Zachęcamy do wejścia na uruchomiony nowy profil gminy Rudna
na Facebook (www.facebook.com/spolecznoscgminyrudna) oraz korzystania z aktualnych
informacji zawartych na stronie www.rudna.pl. Już wkrótce zostanie uruchomiony nowy
serwis gminy Rudna. Zachęcamy również do przekazania swojego numeru telefonu
komórkowego do Gminnego Systemu Powiadamiania, poprzez który będziemy
przekazywali Państwu aktualne zapowiedzi najważniejszych gminnych wydarzeń. Aby
otrzymywać takie komunikaty wystarczy wysłać na numer 661 000 112 SMS o treści TAK.
DLU03. Więcej o systemie na stronie www.rudna.pl
Od kolejnego, październikowego numeru Nowin Gminnych, planujemy wrócić do działu
ogłoszeń. Treści prosimy przesyłać na adres mailowy redakcji [email protected]
lub osobiście w Centrum Kultury Rudna.
Miłej lektury Nowin Gminnych!
Halina Wyborska
redaktor naczelna
UWAGA! Utylizacja opon

PSZOK w Rudnej nie przyjmuje
do utylizacji zużytych opon
z maszyn i urządzeń rolniczych.
Zużyte opony z maszyn i urządzeń
rolniczych są bezpłatnie odbierane
przez organizacje zajmujące się
odzyskiem:
Centrum Utylizacji Opon Organizacja
Odzysku S.A., ul. Targowa 24, 03 – 733
Wydawca: Gmina Rudna
Plac Zwycięstwa15
59-305 Rudna
tel.: 76 749 21 00
fax.: 76 749 21 17
e-mail: [email protected]
Warszawa, tel. (22) 3342400, bezpłatna
infolinia 0800234777,
www.utylizacjaopon.pl
Trans Południe Sp. z o.o., 59 – 200 Dębica,
Podgrodzie 86, tel. (014) 681 8989, www.
trans-poludnie.com.pl
PSZOK w Rudnej przyjmuje tylko zużyte
opony z samochodów osobowych,
rowerów i motorów.
Redakcja:
Centrum Kultury w Rudnej
ul. Wesoła 13 • 59-305 Rudna
tel.: 76 746 42 49
fax.: 76 746 42 47
e-mail: [email protected]
DRUK:
DRUK-AR
ul. Mechaniczna 30
67-200 Głogów
tel.: 76 834 19 88
e-mail: [email protected]
Redakcja Nowin Gminnych nie zwraca nadesłanych tekstów i materiałów. Redakcja ma prawo do skracania i redagowania materiałów
oraz wyboru zdjęć ilustrujących dany tekst. Za treść zamieszczanych ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
2
NOWINY
GMINNE
Aktualności
nr 9(173) • wrzesień 2015 • Miesięcznik Gminy Rudna
O 1 milion 130 tysięcy zł
więcej w gminnej kasie

Dodatkowe pieniądze pójdą
na inwestycje na terenie gminy,
poprawę ochrony zdrowia, remonty
mieszkań komunalnych oraz doposażenie szkół. Największy zastrzyk
gotówki popłynął z KGHM z tytułu opłaty
za użytkowanie środowiska.
Więcej na stronie 6.
Gmina dołoży prawie 170 tysięcy zł do obiadów
9 osób złapanych
na nielegalnym poborze
wody z wodociągu

Gmina zapowiada kolejne
kontrole, ale do końca września
czeka na dobrowolne zgłaszanie
nieopomiarowanych podłączeń.
Po podpisaniu umowy i zapłacie, nie
będzie kary w wysokości 5 tysięcy złotych.
Czy nie zabraknie nam wody?
Czytaj więcej na stronie 4.
Nowe drogi w gminie

Rozpoczynają się prace związane
z przygotowaniem podbudowy
nowych dróg przejętych przez gminę
od prywatnych właścicieli. W miejscowościach Mleczno, Gawrony i Gawronki
pojawią się prawie 2 km utwardzonych
szos. Natomiast nowe nawierzchnie
z betonowej kostki zostaną położone
do końca listopada na osiedlach w sołectwach Wysokie i Mleczno. Równocześnie
przygotowywany jest projekt drogi
łączącej Chełm z Nieszczycami.
Bezpieczniej
dla pasażerów

Decyzją radnych, gmina
znacząco dofinansowuje
szkolne i przedszkolne obiady.
Od września w szkole nie ma tzw.
śmieciowego jedzenia, dlatego
obie placówki – w Rudnej i w Chobieni – mają własne kuchnie.
Gmina kupuje również niezbędne wyposażenie zaplecza kuchennego w ZS
w Rudnej, tak aby uczniowie otrzymali
dobre obiady nie obciążające kieszeni
rodziców. Ci ostatni płacą za dwudanio-
”
ubiegłym roku
W
w Zespole szkół w Rudnej
stołówka była
prowadzona przez
ajenta, który dostarczał
również posiłki
do przedszkola w Rudnej.
Cały koszt wyżywienia ponosili rodzice
i wynosił on 6,50 zł dla przedszkola i 5,50 zł
dla szkoły. Zależy nam, aby dzieci jadły
smaczne i zdrowie posiłki, dlatego gmina
dopłaci do szkolnego i przedszkolnego
jedzenia, tak aby kupowane produkty były jak
najwyższej jakości.

84 tysiące złotych kosztowały 2 nowe przystanki w Koźlicach.
Droga z Rudnej do Lubina należy
do powiatu, ale władze gminy zdecydowały – ze względu na bezpieczeństwo
i wygodę mieszkańców – wykonać zatokę
dla autobusów oraz zadaszoną wiatę.
wy obiad 3 złote, resztę – czyli 130 tysięcy do końca tego roku – pokrywa gmina.
W przedszkolach rodzice zapłacą za dwa
posiłki (śniadanie i obiad) 4 złote. Pozostałe pieniądze, czyli prawie 40 tysięcy
złotych, dopłaci do wyżywienia gmina.
W roku 2014 rodzice wpłacili w Rudnej
za obiady ok. 288 750 zł, natomiast
w Chobieni prawie 96 tysięcy złotych.
W tym roku z obiadów w naszej gminie
skorzysta 528 uczniów i przedszkolaków, rok temu było ich 432.
– mówi Władysław Bigus, wójt rudnej
NOWINY
GMINNE
3
AKTUALNOŚCI
nr 9(173) • wrzesień 2015 • Miesięcznik Gminy Rudna
Ile mamy wody?
Kradzież wody z gminnego wodociągu
– Na naszych wodowskazach widzieliśmy, że w kilku miejscach w gminie ktoś sobie zrobił
nielegalne podłączenie wody. I podlewa ogród. No to razem z policją złożyliśmy
niezapowiedziane wizyty – wyjaśnia obrazowo Halina Zbroińska, p.o. dyrektora Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informując, że od października gmina będzie
szczegółowo kontrolować wszystkie posesje. Do końca września można bez karnych
konsekwencji zalegalizować nieopomiarowane podłączenie. Trzeba tylko podpisać z gminą
umowę.
O
statnie dwa miesiące przyniosły mało deszczu i kilka osób
uznało, że nie warto płacić
za podlewanie pomidorów czy
kapusty. Wystarczy zrobić po cichu nielegalne podłączenie do wodociągu. Tyle tylko, że gmina kontroluje różnicę między
ilością wody wyprodukowanej i sprzedanej. – Rocznie produkujemy prawie 350
tysięcy m3 wody, która rozprowadzana jest
siecią liczącą prawie 107 km – wyjaśnia Halina Zbroińska.
Woda czerpana jest z głębokości od 20
do 55 metrów. – Najgłębsze studnie są
w Chobieni. Lustra nieustająco monitorujemy i na razie mamy wystarczające zasoby własnej wody, chociaż przy obecnym
tempie budowy nowych domów, już przewidujemy w przyszłości inwestycje związane z rozbudową sieci – dodaje.
350 000
m3
Tyle rocznie gmina
produkuje wody pitnej
Gmina posiada 18 studni
w 9 ujęciach:
Koźlice – 2,
Mleczno – 2,
Gwizdanów – 1,
Rynarcicie – 2,
Gawronki – 2,
Stara Rudna – 2,
Wysokie – 2,
Chobienia – 3,
Miłogosz – 2.
Dla Orska i Chełma gmina kupuje
wodę od Huty Cedynia.
4
NOWINY
GMINNE
AKTUALNOŚCI
nr 9(173) • wrzesień 2015 • Miesięcznik Gminy Rudna
Jeżeli gdzieś pojawi się
jakieś rozlewisko, albo
niewielkie mokradło,
którego nigdy nie było
– prosimy o kontakt
z Wydziałem Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej,
tel. 76 746 70 94. Służby
sprawdzą czy nie nastąpił
w tym miejscu wyciek
z wodociągu.
Na razie problemy pojawiają się w okresach suszy, ponieważ mieszkańcy podlewają ogrody oraz…. zapełniają baseny.
Dla przykładu jedna pompa w Koźlicach
wyciąga w godzinę 3 m3 wody, a jeszcze
nie tak dawno, wieczorny pobór był trzy
razy większy, bo każdy ratował posadzone warzywa. Pompa nie była w stanie
więcej pompować, pojawiał się tak zwany suchy bieg (zamiast wody pompuje
się powietrze) i cały system się wyłączał.
Mieszkańcy musieli czekać na usunięcie
awarii. – Nowe pompy nie pomogą,
przymierzamy się do budowy nowych
ujęć. Rozmawiamy też z KGHM Energetyka o podłączeniu się do ich północnych sieci, tak abyśmy mieli zapasowe
ujęcia. Na bieżąco wymieniamy też nie
najmłodsze rury, tak aby straty w przesyle wody były jak najmniejsze. Problemem są drgania gruntu wywoływane
przez tąpnięcia. Dlatego fragmenty wodociągów pękają i cenna woda wsiąka
w ziemię.
Woda w gminie jest bardzo dobrej jakości.
Mieszkańcy Lubina odwiedzający znajomych w Rudnej, często przyjeżdżają z dużymi butlami i leją naszą kranówkę. Niskie
pozostają ceny za dostarczenie wody
i odebieranie ścieków. Dzięki wspólnym
oszczędnościom i dbaniem o stan wodociągów, mieszkańcy długo będą mogli się
cieszyć małymi rachunkami.
Nauka przez zabawę

Prawie setka sześciolatków
rozpoczyna w naszej gminie
swoją przygodę z nauką. Gminne
szkoły były od dawna przygotowane
do przyjęcia najmłodszych uczniów, ale
pierwsze miesiące będą sprawdzianem
dla nauczycieli, dzieci i ich rodziców.
– Obawa oczywiście jakaś jest, ale jestem dobrej myśli. Lubi się bawić, ale jest bystry
i na pewno sobie poradzi, szkoła też na pewno pomoże – mówi Iwona Cholewa z Rynarcic, której 6-letni syn Hubert rozpoczął w tym
roku naukę w Zespole Szkół w Rudnej. Sam
Hubert przyznaje, że w szkole chce się uczyć
literek, razem z mamą kupował plecak i na razie wszystko mu się podoba.
Sale lekcyjne są podzielone na część do nauki i na część do zabawy. Przez cały dzień
dziećmi opiekują się nauczyciel oraz asystent
pedagogiczny, opłacany z dodatkowego budżetu przez gminę. Pomaga dzieciom wyjść
z autokaru, przebrać się w szkole, prowadzi zabawy i pomaga podczas obiadu.
Gmina dofinansowała 4 specjalne etaty
dla asystentów.
W Chobieni powstanie
przestań kajakowa

Gmina Rudna dofinansuje
budowę przystani kajakowej
w Chobieni. Zostanie ona zrealizowana
w ramach „Ponadregionalnego projektu
zagospodarowania przestrzeni nadodrzańskiej dla ochrony i zachowania
bioróżnorodności w obszarach NATURA 2000 tj. w Nowosolskiej Dolinie Odry
oraz Łęgów Odrzańskich”. W tym roku
będą prowadzone prace projektowe
i koncepcyjne obiektu, który planowany
jest w bezpośrednim sąsiedztwie boiska
Orlik w Chobieni nad Odrą. Budowa
powinna ruszyć w 2016 roku.
NOWINY
GMINNE
5
nasze sprawy
nr 9(173) • wrzesień 2015 • Miesięcznik Gminy Rudna
Dbamy o polskie
mogiły w Skałacie
i Panasówce
Już po raz drugi uczniowie Zespołu Szkół i. Jana
Pawła II w Rudnej oraz ich opiekunowie porządkowali mogiły
na starych polskich cmentarzach na Ukrainie. Gmina Rudna
bierze udział w akcji ,, Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”,
organizowaną przez Telewizję Polską we Wrocławiu oraz
Dolnośląskie Kuratorium Oświaty.
U
czniowie Oskar Jankowski, Olaf
Jankowski, Kacper Książek oraz
Anna Jankowska, Danuta Kazimierów, Leszek Kazimierów
i Jolanta Książek, wycinali zarośla
i dziką winorośl, myli pomniki i porządkowali mogiły. – Podczas prac
na cmentarzu w Skałacie odwiedzali nas tutejsi mieszkańcy, którzy
pomagali nam w pracy. Poznaliśmy Nadię, Marię i jej syna Olka
oraz Natana – młodego Amerykanina od kilku lat mieszkającego
na Ukrainie – mówi Jolanta Książek,
kierownik grupy. Polaków pod gościnny dach przyjął ks. Michał Murigin,
proboszcz parafii p.w. Św. Anny w Skałacie.
– W tej miejscowości mieszka jeszcze kilkanaście polskich rodzin, które starają się
kultywować polskie tradycje. Na plebanii
prowadzimy lekcje języka polskiego,
a w każdą niedzielę Polacy mogą uczestniczyć we mszy św. odprawianej w języku
polskim. Pomoc wolontariuszy z Rudnej
ma dla nas ogromne znaczenie – podkreśla ks. Michał Murigin.
Pracę grupy z Rudnej wsparły lokalne władze. Nadia Stańkowska, mer miasta Skałat,
obiecała, że wszystkie krzewy i drzewa
wycięte przez grupę z Rudnej zostaną wywiezione przez miejskie służby. Na cmentarzu w Panasówce, który wolontariusze
z naszej gminy odkrywali rok temu, było
już mniej pracy. – Skosiliśmy trawę, poprawiliśmy farbą napisy. Udało się nam uporządkować jeszcze kilka polskich grobów
– mówi Anna Jankowska. Grupa nie tylko
pracowała, ale także zwiedzała rodzinne
strony naszych przodków – Zbaraż, Kołodno, Myszkowce i Trembowlę. W Zbarażu
6
NOWINY
GMINNE
udało się odnaleźć stare polskie mogiły.
– Pobyt na Ukrainie to prawdziwa lekcja
historii, która w szlachetny sposób kształtuje szczere patriotyczne postawy. Ofiarowanie swojego czasu i pracy rąk, to złożenie hołdu naszym przodkom, którzy
pozostali na zawsze w tej ziemi. – podkreśla Władysław Bigus, wójt Gminy Rudna,
która wsparła wyjazd wolontariuszy i udostępniła komfortowy autobus. – Za pomoc
w zakupie zniczy i narządzi dziękujemy
radnej Gminy Rudna pani Jarosławie Bunkiewicz. Dziękujemy również kierowcom
z firmy Razbi, panu Kazimierzowi i panu
Krzysztofowi, którzy pomagali nam w osłanianiu polskich grobów – dodaje Jolanta
Książek. Grupa już planuje powrót do Skałatu, gdzie pozostało jeszcze wiele do zrobienia. hw
nasze sprawy
nr 9(173) • wrzesień 2015 • Miesięcznik Gminy Rudna
Wyższe dochody Rudnej
O ponad 1 milion 130 tysięcy radni
gminy zwiększyli tegoroczne bieżące dochody Gminy Rudna. Tym samym budżet na 2015 rok wynosi teraz 45 543 397,00 zł.
Podczas sesji 10 sierpnia, zdecydowano
również o zwiększeniu wydatków gminy
do kwoty 55 291 763,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami jest w całości pokrywana z nadwyżki budżetowej
z poprzednich lat. Radni uchwalili również maksymalną wysokość udzielania
pożyczek z budżetu dla wspólnot mieszkaniowych do wysokości 200 000 zł
Wyższe dochody budżetu pochodzą
z opłaty eksploatacyjnej od KGHM Polska
Miedź SA (928 000 zł) oraz z tytułu darowizn otrzymanych od tej spółki (147 000
zł). Gmina otrzyma również dotację
w wysokości 12 730 zł od WFOŚ i GW
na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Kolejne 40 000 zł to zwrot podatku
vat oraz 2700 zł z tytułu najmu i dzierżawy.
Wyższe dochody zostaną przeznaczone
między innymi na inwestycje na terenie
gminy, poprawę ochrony zdrowia, remonty mieszkań komunalnych oraz doposażenie szkół.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
d O dwodnienie drogi w Mlecznie
– 25 000 zł
d w ykonanie zjazdów z drogi gminnej
Naroczyce – Górki – 25 000 zł
d wykonanie nawierzchni z kostki na drodze gminnej w miejscowości. Wysokie
(osiedle) – 300 000 zł.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
d r emonty mieszkań komunalnych
o 55 000 zł (lokal nr 3 ul. Cicha 2).
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
d w ykonanie klimatyzacji w budynku
urzędu gminy – 137 000 zł
d p romocja i informacja o gminie
– 60 000 zł
RÓŻNE ROZLICZENIA
d Realizacja zadania „ponadregionalny
projekt zagospodarowania przestrzeni
nadodrzańskiej dla ochrony zachowania bioróżnorodności na obszarach NATURA 2000”. Dotacja dla Gminy Ścinawa – 12 500 zł
d D otacja dla Powiatu Lubińskiego
z przeznaczeniem na zakup węgla dla
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
– 10 000 zł
OŚWIATA I WYCHOWANIE
d doposażenie stołówki szkolnej, zakup
zmywarki do przedszkola w Rudnej
oraz koszty prowadzenia stołówki
szkolnej – 138 641 zł
d z ałożenie podliczników w sklepiku
szkolnym i gabinecie stomatologicznym w ZSP w Chobieni – 5 613 zł OCHRONA ZDROWIA
d z akup traktorka ogrodowego dla
Ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie – 10 000 zł
d zakup holterów do ośrodka zdrowia
w Rudnej – 23 000 zł.
d przeniesienia planu wydatków GOPS
na przeciwdziałanie alkoholizmowi
zgodnie z wnioskiem dyrektora.
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
d usuwanie azbestu – 12 730 zł
d utwardzenie działki nr 42/3 w m. Stara
Rudna – 15 000 zł.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
d Zmniejszenie planu dotacji na działalność kulturalną CK Rudna o 24 920 zł
(promocja gminy) – środki przenosi się
do działu 750.
d Wyższy plan wydatków na modernizację budynku przy ul. Ścinawskiej w Rudnej (były GOK) – o 50 000 zł (cena najkorzystniejszej oferty przekracza środki
finansowe zabezpieczone w budżecie).
d w ykonanie oświetlenia terenu
prz y świetlic y w m. Gawronki
– 5 000 zł.
JEDNOSTKI BUDŻETOWE
d plan dochodów i wydatków związanych z prowadzeniem od 1 września
stołówki szkolnej w ZS Rudna
– 53 700 zł,
d plan dochodów i wydatków związanych z prowadzeniem od 1 września
stołówki w Przedszkolu Gminnym
w Rudnej – 54 600 zł
d plan dochodów i wydatków związanych z prowadzeniem od 1 września
stołówki w Przedszkolu Gminnym
w Chobieni – 41 280 zł.
NOWINY
GMINNE
7
nasze sprawy
nr 9(173) • wrzesień 2015 • Miesięcznik Gminy Rudna
W zdrowym
ciele zdrowy duch
Zespół Szkół w Rudnej stawia w tym roku na sport
i podniesienie wyników egzaminów gimnazjalnych
S
zkoła poprowadzi trz y klasy
o profilu sportowym: dwie pływackie i – co jest nowością –
piłkarską. Treningi, we współpracy z klubem Sparta Rudna, będą
prowadzone popołudniami i w soboty.
Klub opłaci trenerów, a szkoła udostępni bazę treningową. Szkoła nadal będzie mocno wspierać pływanie. – Nasi
zawodnicy mają na koncie między innymi 2 rekordy Polski, medale na mistrzost wach Polski i 4. miejsce w Polsce
w rankingu szkół prowadzących klasy
o profilu pł ywackim. Wśród naszych
wychowanków jest także 17 osób w kadrze narodowej – chwali się dyrektor
Zbigniew Grabowski.
Szachy i karate
Dyrektor nie kryje, że lubi sport. Wyznaje zasadę, że w zdrowym ciele zdrowy
duch. Jako współzałożyciel uczniowskiego klubu Sparta Rudna wierzy, że
postawy pro sportowe pomagają nabyć
nawyki codziennej ciężkiej pracy i nieustannego dążenia do sukcesu. – Rozszerzamy w tym roku ofertę o zajęcia
z karate. Chcemy także wprowadzić raz
w miesiącu sportowe soboty, podczas
których całe rodziny będą mogły wspólnie grać, bawić się i rywalizować. Chciałbym aby rodzice bardziej zaangażowali
się w pracę szkoły – nie kryje nadziei
dyrektor.
Nadzieje rodziców
Rodzice z kolei, z właszcza uczniów
z gimnazjum, liczą na podniesienie wyników egz aminów. Dlatego władze
szkoły planują w tym roku więcej praktycznych zajęć związanych z rozwiązywaniem testów oraz kilka dodatkowych
8
NOWINY
GMINNE
Chcemy także
wprowadzić raz
w miesiącu sportowe
soboty, podczas których
całe rodziny będą mogły
wspólnie grać, bawić się
i rywalizować.
zamkniętych próbnych egzaminów. Rusza również program dodatkowych zajęć dla najbardziej uzdolnionych uczn i ó w. – Pl a n u j e my t a k ż e s z ko l n e
igrzyska przedmiotowe. Mamy uzdolnionych matematyków, jak Eryk Malinowski z VI klasy, którzy zdobywają laur y w o g ó l n o p o ls k i c h ko n k u r s a ch .
Dlatego z myślą o rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia, od przyszłego roku szkolnego będziemy mieli
w programie nauczania szachy– obiecuje Zbigniew Grabowski.
nasze sprawy
nr 9(173) • wrzesień 2015 • Miesięcznik Gminy Rudna
W Chobieni poprzeczka
postawiona wysoko
Zbigniew
Grabowski,
nauczyciel
z 33 – letnim
stażem, od początku
związany z Rudną.
Absolwent szkoły,
której dzisiaj jest
dyrektorem.
Nauczanie matematyki zdecydowanie przewyższa średnią
wojewódzką, a wyniki egzaminów
określane są przez Okręgową
Komisję Egzaminacyjną jako
wysokie. W Zespole Szkół w Chobieni wiedzą jak zachęcić uczniów
do skutecznej nauki.
– Na ostatnim sprawdzianie szóstoklasiści z naszej szkoły podstawowej uzyskali wynik 75,5 %, gdzie średnia wojewódzka to 66,1 %, co dało, w 9- cio
stopniowej skali stosowanej przez CKE,
poziom 8 – czyli wysoki. Szczególnie
z matematyki nasi uczniowie zdeklasowali inne szkoły uzyskując wynik 80,9%,
czyli o 22 % wyższy od średniej województwa dolnośląskiego. W tym roku
szkolnym w dalszym ciągu będziemy
skupiali główny swój wysiłek na podnoszeniu poziomu kształcenia. Wyniki
uzyskiwane przez szkołę podstawową
i gimnazjum od kilku lat systematyczne
rosną – informuje z dumą Roman Kuziak, dyrektor ZS w Chobieni. Od 1
września w skład zespołu wchodzi
szkoła podstawowa oraz gimnazjum.
– Dobrze poradzili sobie również nasi
uczniowie z egzaminem gimnazjalnym
– szczególnie z historii, części przyrodniczej oraz matematyki uzyskując wynik 7% powyżej średniej wojewódzkiej.
Cel: nauka
Władze gminy nie ukrywają, że szkoła ma
znakomite zaplecze sportowe i świetne
wyniki w pływaniu. Jednak równie ważne
są wyniki nauczania. – Liczymy, że zaplanowane przez dyrekcję szkoły działania,
przełożą się w tym roku na lepsze wyniki.
Szkoła otrzymuje spore dofinansowanie,
ma doświadczoną kadrę, chętnych do nauki uczniów oraz rodziców, którzy chcą by
ich dzieci osiągały jak najwyższe noty –
podkreśla Władysław Bigus, Wójt Gminy
Rudna. Hw
Roman Kuziak, dyrektor ZS w Chobieni
wie jak dobrze uczyć.
Wyniki pokazują, że kierunek w kształceniu jaki został przez nas obrany i droga, którą jako szkoła podążamy są właściwe, należy działania te kontynuować
i rozwijać w taki sposób aby poziom ten
utrzymać, a nawet w miarę możliwości
podnosić – dodaje.
Dobre nauczanie
i przemyślane akcje
Szkoła ma znakomitą bazę lokalową
oraz dobrze wyposażone pracownie.
Bierze udział w akcjach prozdrowotnych, takich jak „Szklanka mleka i jogurt dla każdego ucznia” czy „OWOCE I WARZYWA w Szkole”. – Programem
„Szklanka mleka” planujemy w tym
roku objąć ok. 207 uczniów szkoły podstawowej oraz ponad 80 gimnazjalistów. Przetwory mleczne dostarczane
są do naszej placówki raz w tygodniu,
a uczniowie otrzymują mleko i jogurt
przez 3 kolejne dni, dlatego w stołówce
od października wydawane będzie dla
dzieci mleko białe i smakowe oraz jogurty owocowe. W programie warzywnym weźmie udział ponad setka dzieci
z najmłodszych klas – wyjaśnia dyrektor. Pytany co jest tajemnicą sukcesu
szkoły przyznaje, że prowadzona konsekwentnie d samego początku praca
z uczniami. Placówka wyławia najzdolniejsze dzieci wspierając ich zainteresowania, a równocześnie – dzięki dofinansowaniu przez władze Gminy
Rudna - prowadzi dodatkowe zajęcia
specjalistyczne z uczniami, którzy wymagają szczególnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nie zapomina
się oczywiście o sporcie! – W ubiegły
roku nasze gimnazjalistki zdobyły I miejsce w Finale Wojewódzkim Dolnośląskiej Gimnazjady Młodzieży
w unihokeju dziewcząt, a gimnazjaliści II miejsce w Finale Wojewódzkim
w unihokeju chłopców – podkreśla Roman Kuziak.
Przyjazna atmosfera, bezpieczeństwo
i silna motywacja kadry nauczycielskiej
oraz rodziców do wspólnej pracy
na rzecz dzieci, przekładają
się na sukces tej szkoły. Hw
NOWINY
GMINNE
9
o tym się mówi
nr 9(173) • wrzesień 2015 • Miesięcznik Gminy Rudna
Żelazny Brat
Zbiornik można obejść na piechotę w kilka godzin, rowerem tę drogę pokonuje się mniej więcej
w sześć kwadransów. Nieustannie, jak Wielki Brat, korona zbiornika obserwuje mieszkańców Rudnej.
B
ywałem tutaj jeszcze w latach 60 –
tych, a potem widziałem jak to budowali. Mieszkam 7 km od zbiornika. Niby wszyscy mówią, że jest
„cacy”, ale i tak się boją. Mieszkają, ale gdzie
mają się wyprowadzić? – pyta retorycznie
Jerzy Obiegło, zagadnięty o to szczególne
sąsiedztwo. Zdecydowana większość mieszkańców zdołała w ciągu 30 lat przywyknąć
do widoku, ale już mniej do pylenia pojawiającego się podczas silnego wiatru.
z kopalń, nie stoi w składowisku, tylko
po oczyszczeniu z piasku wraca z powrotem
do Zakładu Wzbogacania Rud. Jeśli jest jej
za dużo, nadmiar odprowadzamy do Odry –
dodaje.
Pył
Największym problemem mieszkańców
Rudnej jest pył unoszący się podczas silnego
wiatru znad zbiornika. Widać go na drze-
wach, osiada na meblach w domu i czuć go
w powietrzu. W 1989 roku KGHM rozpoczął
zraszanie plaż wodą oraz preparatami wiążącymi pył na miejscu. Obecnie obsługa Żelaznego Mostu podczas bezdeszczowych
dni włącza maszyny deszczujące i kurtyny
wodne, zwłaszcza kiedy przy silnym wietrze
nie można zalać pyłu masą asfaltową. Ta
ostatnia jest rozpraszana przez śmigłowiec
lub ratrak. W końcu na bieżąco prowadzona
Piasek i woda
Do zbiornika trafia rocznie około 29 mln ton
odpadów po flotacji, czyli oddzieleniu w wodzie cząsteczek miedzi od zmielonej na pył
skały. Później skalne błoto trafia rurociągami
do Żelaznego Mostu. Około 5 mln m3 wody
wypompowywanej nieustająco ze zbiornika, krąży 100 kilometrami rurociągów. W Żelaznym Moście wody jest niewiele, za to sporo piasku. – Zgodnie z przepisami, woda
może stać minimalnie 200 metrów od korony wału, a w tym roku pozostało nam pośrodku niewielkie rozlewisko – wyjaśnia kierownik działu eksploatacji zbiornika
Zbigniew Skrzypczak. – Woda, która do nas
przypływa z ZWR i ta wypompowywana
10
NOWINY
GMINNE
Barbara Langner z przyjaciółkami Chodziły kiedyś po łąkach, które były w miejscu obecnego zbiornika.
otym sie mówi
nr 9(173) • wrzesień 2015 • Miesięcznik Gminy Rudna
jest biologiczna rekultywacja skarp. –
Mamy 24-godzinny monitoring poziomu
pylenia w 11 punktach pomiarowych.
W ubiegłym roku w stacji Rudna mieliśmy 69% dopuszczalnego rocznego zapylenia, w stacji Kalinówka 46%, a w stacji Tarnówek 57 i pół procent rocznej dopuszczalnej
normy – informuje Sławomir Kozicki
z KGHM.
Co robi KGHM aby to zapylenie zmniejszyć?
Obecnie trwa modernizacja ponad kilometrowej instalacji kurtyny wodnej oraz montowane są niekorodujące i wykonane z lekkich materiałów rurociągi.
Bezpieczeństwo
Mieszkańcy gmin sąsiadujących z Żelaznym
Mostem, którzy mieli ostatnio okazję zobaczyć go z korony wału byli zaskoczeni widokiem bezkresnych plaż, pełnych szarego
piasku zalanego częściowo specjalnym,
asfaltowym preparatem. – Zbiornik jest
opleciony systemem 80 punktów monitorujących najdrobniejsze przemieszczenia wewnątrz terenu. Posiada prawie 2 tysiące
punktów monitorujących poziom wody
oraz ciśnienia w masywie zapór, a także system do badań sejsmicznych. Na bieżąco
sprawdzamy rurociągi, ujęcia wody, studnie,
drenaże, urządzenia kontrolne i energetyczne. Obserwujemy plaże i wodowskazy – informuje Zbigniew Skrzypczak, pytany o bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców.
– Zbiornik jest dobrze monitorowany, dobrze eksploatowany, ale przede wszystkim
bezpieczny, bo bezpieczeństwo to
Zbigniew Skrzypczak z KGHM odpowiada
na trudne pytania mieszkańców
w KGHM to największa wartość. Nasza
firma i gminy Zagłębia Miedziowego
są na siebie niejako „skazane” dlatego zasługują na dobre sąsiedztwo
– podkreśla z kolei Mirosław Laskowski, wiceprezes KGHM Polska
Miedź S.A. Władysław Bigus, wójt
gminy Rudna, przyznaje, że największy w regionie zakład jest ściśle spleciony z lokalną społecznością. –
W KGHM pracują nasi mieszkańcy,
opłata z tytułu użytkowania środowiska
ponoszona przez KGHM stanowi znaczącą
pozycję w naszym budżecie, a część Żelaznego Mostu leży na naszym terenie sąsiadując bezpośrednio z Rudną. Dlatego tak
ważne jest dla nas bezpieczeństwo oraz obniżanie poziomu pylenia przez zbiornik. Rozmawiamy z przedstawicielami KGHM
i wspólnie wypracowujemy najlepsze dla
mieszkańców rozwiązania – dodaje. W Zakładzie Hydrotechnicznym pracuje obecnie 78 osób z terenu gminy Rudna, co stanowi 22% załogi.
Będzie jeszcze szerzej
– Eee, tu nie ma żadnej wody – macha ręką
Barbara Langner po wspięciu się na szczyt
podczas zorganizowanego ostatnio Dnia
Anna Berger jest zaskoczona ogromem zbiornika.
Otwartego Zakładu Hydrotechnicznego
– Tu nie ma co zalać, jak jest wszystko twarde
– dodaje sprawdzając butem podłoże zalane
cienką warstwą asfaltu. Anna Berger, która
przyjechała odwiedzić rodzinę w Zagłębiu
Miedziowym, patrzy oniemiała. – Jestem
z Kanady, przyjechałam tutaj do rodziny. To
jest ogromne, nie do pomyślenia. Zaskoczyło mnie, że to jest takie duże. To jest fantastyczna rzecz! Decyzją władz KGHM, zbiornik
nie będzie rozbudowywany w górę, tylko
na szerokość. Mniej więcej o 1/3, a dokładnie
o 609 ha w kierunku Polkowic o tzw. Kwaterę
Południową, obejmującą część północnego
stoku Wzgórz Dalkowskich. Wysokość obu
zbiorników wyrówna się w 2040 roku. – Ja
myślałam, że to inaczej wygląda, że tutaj jest
dużo wody. Kiedyś nam mówiono, że nam
coś zagraża, że całą gminę zaleje, a tutaj jest
bezpiecznie – przyznaje zaskoczona Barbara
Langner. – Nad Soliną, gdzie jeździmy to jest
gorzej, bo tam jest tyle wody! A tu? Nic. Trzeba jednak ludziom to pokazywać – dodaje.
Żelazny Most
największy w Europie zbiornik unieszkodliwiania
odpadów poflotacyjnych. 1400 ha powierzchni,
po rozbudowie będzie wynosić ok. 2000 ha. Zbiornik ma objętość 568 mln m3, docelowo pomieści
1 mld m3 odpadów poflotacyjnych. Długość korony
zbiornika wynosi 15 km , wysokość korony
wału 180 m n.p.m., docelowo 195 m
n.p.m. – czyli 70 metrów licząc od obecnej
podstawy. Rocznie składowanych jest tutaj
29 mln ton
odpadów.
NOWINY
GMINNE
11
LATO W GMINIE
ZA NAMI nr 9(173) • wrzesień 2015 • Miesięcznik Gminy Rudna
Prawie 100 osób z naszej gminy odwiedziło nowo otwarte Afrykarium we wrocławskim ZOO. Nad głowami zwiedzających pływały
ogromne płaszczki i rekiny, a w nowoczesnych basenach hipopotamy nilowe, pingwiny oraz ryby z jezior Malawi i Tanganika.
Tylko dziewczyny i tylko w pidżamach. Do tego chęć do zabawy,
porady kosmetyczne i oczywiście duża porcja śmiechu. Tak wyglądało niezwykłe spotkanie w świetlicy w Koźlicach.
12
NOWINY
GMINNE
Było wesoło i ciekawie. Na Zamku Śląskich Legend w Pławnej koło Lubomierza wycieczka z
naszej gminy obejrzała rekonstrukcję średniowiecznego grodu, pokazy walk rycerskich, rekonstrukcję Arki Nowego, spektakl lalkarski oraz
średniowieczne warsztaty rzemieślnicze. Po tym
niezwykłym świecie legend oprowadzał przewodnik PTTK Ryszard Kuc.
LATO W GMINIE
ZA NAMI
nr 9(173) • wrzesień 2015 • Miesięcznik Gminy Rudna
lonii w Koźlicach. Dzieatem tegorocznych półko
Kontynenty świata były tem h, poznawały kulturę Masajów i uczyły się jeść
nac
ci grały na afrykańskich bęb między innymi Yuqing Zhao z Singapuru oraz
dziły
ryż rękami. Zajęcia prowa
Ira Sledzevych ze Lwowa.
ki oraz Gmina Rudna.
ii był ksiądz Jerzy Jastrzębs dziękujemy!
e
Organizatorami półkolon
zni
ażowanym w akcję serdec
Wszystkim osobom zaang
Kilkudziesięciu miłośni ków turystyki z Chobieni
i okolic zdobyło w nieco
ponad … 60 minut, liczącą 718 metrów wysokości
górę Ślężę. Przewo dnik
PTTK Ryszard Kuc zaprosił
także do skansenu archeologicznego w Będkowicach i góralsk iej chaty
w Sulistrowiczkach. Widok
Równiny Wrocławskiej widocznej ze szczytu wart
był każdego wysiłku!
Do Teplic pojechaliśmy
po raz kolejny, ale zawsze
znajdujemy tam nowe wra
żenia.
Skalne miasto w Teplica
ch nad Metuji w Czecha
ch
zadziwia niezwykłymi for
mami skalnymi.
zaproi rada sołecka wsi Chełm
Sołtys Teodora Rydzanicz
ch.
lny
Do
ch
ica
ow
olk
w P
siły dzieci do stadny koni
NOWINY
GMINNE
13
trudne sprawy
nr 9(173) • wrzesień 2015 • Miesięcznik Gminy Rudna
Mieszkańcy pytają,
urząd odpowiada
ODPOWIADA DOROTA KOBLAŃSKA
Z GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ
czenia 18. roku życia oraz 129,00 zł na
dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do
ukończenia 24. roku życia.
Komu przysługuje
świadczenie
z pomocy
społecznej?
Czy od 1 listopada
zmienia się wysokość
dodatków do zasiłku
rodzinnego?
Od 1 października 2015 roku zostają podwyższone kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej. W przypadku osoby samotnie
gospodarującej, kryterium ulega podwyższeniu o 92 zł i wynosi 634 zł; natomiast dla
osoby w rodzinie, kryterium ulega podwyższeniu o 58 zł i wynosi 514 zł. Wraz z tymi zmianami podwyższeniu ulega dochód z gospodarstwa rolnego, tj. z 1 ha
przeliczeniowego przyjmowany będzie
dochód w wysokości 288 zł. Podwyższone
kryteria dochodowe wpływają również na
krąg dzieci uprawnionych do bezpłatnych
obiadów. Od października z bezpłatnych
obiadów w szkole lub przedszkolu mogą
korzystać dzieci, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 771 zł.
Od 1 niektóre dodatki będą podwyższone
i wynosić będą : 185,00 zł z tytułu samotnego wychowywania dziecka, nie więcej
jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci,
90,00 zł z tytułu wychowywania dziecka
w rodzinie wielodzietnej na trzecie i na następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego, 80,00 zł z tytułu kształcenia
i rehabilitacji na dziecko do ukończenia 5.
roku życia, 100,00 zł z tytułu kształcenia
i rehabilitacji na dziecko powyżej 5. roku
życia do ukończenia 24. roku życia, 105,00
zł z tytułu podjęcia przez dziecko nauki
w szkole poza miejscem zamieszkania - zamieszkiwanie w miejscowości, w której
znajduje się siedziba szkoły, 63,00 zł
w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje
się siedziba szkoły.
Wysokość pozostałych dodatków pozostaje bez zmian.
Przyznawaniem świadczeń z pomocy społecznej , w tym bezpłatnych obiadów, zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej. Tel. 76 724 68 51 lub 76
724 68 52.
1 listopada zaczyna się nowy okres zasiłkowy. Jaka będzie wysokość kryterium dochodowego uprawniającego
do zasiłku rodzinnego oraz wysokość
zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku?
Od 1 listopada, zasiłek przysługuje przy
dochodzie nie przekraczającym 674,00 zł
na osobę w rodzinie, chyba że w rodzinie
jest dziecko niepełnosprawne. Wówczas
kryterium dochodowe wynosi 764,00 zł na
osobę w rodzinie (tj. o 100,00zł więcej niż
w obecnym okresie zasiłkowym).
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosić będzie: 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia, 118,00 zł na dziecko
w wieku powyżej 5. roku życia do ukoń14
NOWINY
GMINNE
?
ODPOWIADA
MAŁGORZATA HABURA
Czy podczas
sporządzania
projektu
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
powinien być
uwzględniany
wniosek mieszkańca
gminy?
Wniosek mieszkańca Gminy może być
uwzględniony lecz nie musi. Wnioski do
planu najpierw rozpatruje wójt, burmistrz
lub prezydent miasta (w oparciu o opinię
urbanistów). Jeżeli są niezgodne z prawem
lub bezpodstawne, może je odrzucić. Następnie po odrzuceniu i uwzględnieniu
wniosków, wójt przekazuje projekt miejscowego planu zagospodarowania do
uchwalenia przez Radę Gminy wraz z odr zuconymi wnioskami. Rada może
uwzględnić wolę wójta, jednak nie musi
i ma prawo wnioskować za uwzględnieniem odrzuconych wcześniej wniosków
i uwag. Plan uchwala Rada Gminy.
...
Podstawa prawna
art 17-19 ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 roku oraz § 12. Rozporządzenie Rady
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003 rok.
trudne sprawy
nr 9(173) • wrzesień 2015 • Miesięcznik Gminy Rudna
Czym różni się
miejscowy plan
gospodarowania
przestrzennego od
studium
uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego?
Plan zagospodarowania przestrzennego
i studium są dokumentami kształtującymi
politykę przestrzenną Gminy.
Studium jest dokumentem (aktem planistycznym) wskazującym uwarunkowania
(czyli bada stan aktualny gminy – wskazuje tereny zabudowane, tereny upraw rolniczych, tereny usługowe itp.) i wyznaczającym kierunki rozwoju Gminy. Informuje co
trzeba zmienić, jak kształtować politykę
przestrzenną gminy, gdzie powinny rozwijać się tereny mieszkaniowe, jakie obszary
gminy mogą być przeznaczone do zalesienia, a jakie do prowadzanie innych przedsięwzięć itp. Studium nie jest aktem prawa
miejscowego czyli nie ma właściwości
prawych. Na podstawie studium uchwalany jest miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.
Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego . Posiada właściwość prawną, która
określa przeznaczenia różnych terenów
i obszarów objętych szczególnymi ustaleniami. W planie stosuje się zakazy, nakazy
i dopuszczenia. Treść miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego powinna określać jednoznacznie jakie przeznaczenie terenu jest dopuszczone. Miejscow y plan zagospodarowania
przestrzennego jest aktem prawnym
i musi być zgodny ze Studium.
Podstawa prawna
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 rokuRozdział 2
Rozporządzenie Rady Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r w sprawie
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r.
w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka
Terenowa w Polkowicach ogłasza:
Konkurs
dla rolników
„Bezpiecznie
w zagrodzie”
Odpowiedz TAK lub NIE na poniższe pytania
1. Czy dozwolone jest umieszczanie progów w pomieszczeniach inwentarskich ?
o
o
o
o
o
o
o
o
NIE
TAK
2. Czy pod łacińską nazwą warzywa Solanum Tuberosum kryje się soja?
NIE
TAK
3. Czy środki ochrony roślin należy przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach ?
NIE
TAK
4. Czy podczas prowadzenia bydła dla celów bezpieczeństwa należy powróz lub łańcuch owinąć wokół dłoni?
NIE
TAK
5. Czy przy wylewaniu wrzątku z parnika należy używać maski ochronnej?
TAK
o
o
NIE
Imię i Nazwisko
adres
Telefon
Odpowiedzi proszę przesyłać do 12 października na adres:
KRUS PT , ul. Kilińskiego 1, 59-100 Polkowice
Aby wziąć udział w konkursie należy razem z odpowiedziami, przesłać swoje dane osobowe.
Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie KRUS Placówki Terenowej w Polkowicach.
Trzy wylosowane osoby, które nadeślą poprawne odpowiedzi na pytania zostaną nagrodzone upominkami ufundowanymi przez KRUS OR we Wrocławiu. W konkursie mogą brać udział
rolnicy i członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS.
ŻYCZYMY POWODZENIA
I CZEKAMY NA PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI!
NOWINY
GMINNE
15
po godzinach
nr 9(173) • wrzesień 2015 • Miesięcznik Gminy Rudna
Teatr „ Calineczka” tworzy i prezentuje
Bajki mają w sobie magię, która zmienia
świat na lepszy. Grupę teatralną „Calineczka”
tworzoną przez dzieci oraz nauczycieli, można podziwiać na nowopowstałej scenie
w Zespole Szkół w Rudnej. Ostatnie przedstawienie zatytułowane „Zamieszanie w krainie bajek” to niezwykły spektakl, podczas
którego pojawiają się Jaś i Małgosia, Czerwony Kapturek, Kot w Butach, co szukał Janka,
Śnieżka z krasnoludkami, Kopciuszek i…
wiele różnych barwnych postaci, które zgubiły drogę do swoich bajek.
Ogromne podziękowania dla Marcina Pilarskiego, za ogrom pracy i czas poświęcony tea-
trowi oraz wszystkim zaangażowanym
w przygotowanie tego przedstawienia. Dziękujemy również Kamili Mazurek, prezesce
stowarzyszenia „Mostek” za kreatywne
wsparcie i twórczą pracę. Projekt edukacji teatralnej dla dzieci jest zadaniem publicznym
finansowanym ze środków Gminy Rudna.
CO PRZED NAMI?
E
Do 30 września Centrum Kultury
w Rudnej prowadzi zapisy
na bezpłatną naukę gry na gitarze.
Planowane są lekcje grupowe i indywidualne.
Więcej informacji pod telefonem 664 083 163.
7 października o 17.00 rozpoczynają się zajęcia na Uniwersytecie III
wieku w Gminie Rudna. Zainteresowane
osoby mogą się zapisać na zajęcia w CK Rudna
w dniu inauguracji. W tym roku planowane są
między innymi wycieczki do kina czy teatru,
warsztaty rękodzieła, warsztaty taneczne,
nauka języków obcych, nauka pływania, aqua
aerobic, nauka obsługi komputera oraz jak
zawsze niespodzianki! W tym roku – podobnie jak w ubiegłych latach – zostanie
wyłoniony student roku.
16 października – Gala Kresowa
o 16.00 w CK w Rudnej. Koncert
galowy „Polsko moja” poprowadzą
Aurelia Sobczak i Tadeusz Samborski
– prezes Stowarzyszenia Kulturalnego
E
E
16
NOWINY
GMINNE
Krajobrazy. Wystąpią między innymi
białoruski zespół taneczny Trialica z Grodna,
zespół ludowy Rycki Kuferek, Leonid Wołodko
oraz Barbara Twardosz-Droździńska. Stanisław
Górka zaprezentuje natomiast lwowski recital.
Organizatorami Gali są Wójt Gminy Rudna, CK
w Rudnej oraz Stowarzyszenie Krajobrazy.
Od października starują warsztaty
tkackie w Orsku i Nieszczycach.
Zajęcia planowane są od 17.00 do 19.00 we
wtorki (Orsk) i piątki (Nieszczyce). Liczba
miejsc jest ograniczona. Zapisy prowadzi
Chobieński Dom Kultury te. 768 439 519
zajęcia artystyczne (ceramika,
witraż, filcowanie, malarstwo)
– Chobienia
wtorek, czwartek od godz. 16-19
od 1.09.2015 do 22.12.2015
zajęcia tenisa ziemnego
– Chobienia
środa 12-17
od 9.09.2015- 28.10.2015
E
E
E
E
zajęcia wokalno – rytmiczne
– Chobienia
gr. maluchów 7-11 lat 16.00-17.30
gr. młodzieży 12-16 lat i więcej 17.30-19.00
środa
od 9.09.2015 do 16.12.2015
zajęcia zumby – Chobienia
poniedziałek, piątek w godz. 17-19
od 7.09.2015 do 21.12.2015
zajęcia malarskie – Chełm
sobota 15-18
od 5.09.2015 do 12.12.2015
zajęcia tkackie (Orsk, Nieszczyce):
Orsk – wtorek 17-19
Nieszczyce – piątek 17-19
od 2.10.2015 do 18.12.2015
zajęcia nauki gry na gitarze
i keyboardzie (lekcje indywidualne) – Chobienia
środa/ czwartek
14.00-20.00
od września do grudnia 2015
E
E
E
E
krzyżówka
nr 9(173) • wrzesień 2015 • Miesięcznik Gminy Rudna
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
19
13
15
21
4
31
23
10
26
37
24
7
26
43
44
33
50
25
56
55
45
51
57
40
52
53
59
63
64
65
68
4
17
18
69
6
19
7
20
8
21
9
22
E
OZIOMO:
P
1. do odkażania ran; 6. niejedna w wesołym miasteczku; 10. nad oknem sklepowym; 11. przeciwległy zenitowi; 12. wysokie drzewo liściaste; 13. do podkręcania
rzęs; 15. tajniki wiedzy; 18. mniszka buddyjska; 19. na paliwo; 20. związek organizacji, stowarzyszeń, klubów; 24.
przeraźliwe zimno; 25. wnęka; 28. ma kota; 31. mały
ludzik, krasnal; 32. młody koń; 35. symbol bromu; 36.
oglądany w kinie; 37. Cygan; 39. muza poezji miłosnej; 40.
łódź Noego; 41. grosz Euro; 43. bohater „Iliady”; 46.
przebieg sprawy; 47. budynek mieszkalny; 50. pierwiastek chem. o symbolu Y; 51. bohater w masce; 54. moc; 55.
narząd; 56. środek tygodnia; 58. produkty mleczne; 59.
magma; 62. tura; 63. pierwszej pomocy; 67. dawne
narzędzie do młocenia zboża; 70. kłamca; 71. uchwyt; 72.
plakat; 73. symbol złota; 74. ogon sukni;
Rozwiązanie krzyżówki z numeru sierpniowego Nowin Gminnych ( nr 8)
Hasło: Co kraj to obyczaj, co rodzina to zwyczaj.
Wygrała: Kinga Juszczak z Chobieni
W nagrodę otrzymuje gminne gadżety.
10
23
17
6
11
24
21
72
74
5
60
66
14
73
3
54
58
71
22
2
34
46
3
9
67
1
2
29
49
13
62
70
17
36
18
39
5
48
61
23
28
27
32
38
11
16
42
8
47
15
19
35
20
41
24
1
22
25
16
12
12
18
20
30
27
14
9
12
25
13
26
14
15
16
27
E
IONOWO:
P
1. najmłodszy w rodzinie; 2. opos; 3. część organizmu
ludzkiego; 4. matacz, oszust; 5. instrument strunowy; 6.
wróżba z kart; 7. hycel; 8. ślad po czymś; 9. tropikalne
pnącze; 10. febra; 14. okrasa; 16. szwedzki zespół; 17.
dokumenty sprawy; 21. asysta; 22. trawienny np.
podpuszczka; 23. ego; 26. pasiasty zwierz; 27. np.
krzyżykowy; 29. dziewczęca zabawka; 30. alfabet; 33.
kupisz tu gazety; 34. okazały budynek; 38. ma symbol
chem. Fe; 42. wypięta do przodu; 44. obywatelka
Chin; 45. film z Lindą; 46. fotel króla; 48. uporczywy ból
głowy; 49. luba; 52. przepływa przez Wrocław; 53. model
Seata; 54. aula; 57. dwukołowiec; 60. z Sawą; 61. powolny
gad; 64. kluska z mięsem; 65. stała posada; 66. zawór; 68.
nie rozwinięty kwiat;
Prawidłowe odpowiedzi
prosimy przesyłać na adres
redakcji Nowin Gminnych
NOWINY
GMINNE
17
na sportowo
nr 9(173) • wrzesień 2015 • Miesięcznik Gminy Rudna
Sportowe pożegnanie lata
w Chobieńskim Ośrodku Kultury
Jazda na byle czym, gry,
konkursy, zabawy, dmuchane
zamki, turnieje – tak żegnano
lato w Chobieni.
N
agrody wręczali Katarzyna Przeworska, dyrektor CHOK oraz radny
Gminy Rudna Robert Roskosz.
Do łez bawił Teatr „Na końcu Świa-
Turniej cymbergaja
w Kębłowie
ta”, działający pod kierunkiem Łucji Peregrym
przy świetlicy Nieszczyce/CHOK oraz DJ Andrzej Woleńszczak.
W rozegranym turnieju unihokeja między zawodnikami z klubów „Real Nieszczyce” oraz
FC Chobienia + Naroczyce Wielkimi, lepszą
okazała się ta ostatnia drużyna.
W meczu w badmintona w deblu najlepsi okazali się Maciek Edelman i Klaudia Woźniak,
Turniej gry w warcaby
i układaniu puzzli w Radoszycach
E
E
Zawodnicy ze Studzionek, Nieszczyc, Radoszyc, Chobieni, Orska, Brodowic oraz Chełma walczyli
w turnieju CYMBERGAJA w świetlicy
w Kębłowie. Ostatecznie, dyplomy i puchary zdobyli Adrian Chałoń, Michał Kret
oraz Natalia Kowynia w swoich kategoriach wiekowych.
18
NOWINY
GMINNE
drugie miejsce zdobyli Kamila Mienciuk i Arkadiusz Perner, a trzecie Roksana Sabaj i Natalia Werner.
Najbardziej zacięta walka towarzyszyła turniejowi jazdy na byle czym.
Do perfekcji jazdę na hulajnodze opanowali z kolei Adrian Chałoń oraz Patrycja
Pisecka, zdobywając 1. miejsce w swoich kategoriach wiekowych.
Były wielkie emocje, łzy rozpaczy oraz
łzy szczęścia. W obu turniejach udział
wzięło łącznie 21 uczestników z miejscowości: Chobienia, Radoszyce, Nieszczyce, Orsk
i Brodowice. Pierwsze miejsca w turnieju
warcabowym zdobyli w swoich kategoriach
wiekowych: Dominik Klukowski, Marta Prokop i Kamil Klukowski. Natomiast Wiktoria Wojtera
była najszybsza w układaniu puzzli.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora
– Chobieński Ośrodek Kultury. Zwycięzcom gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów
w zmaganiach warcabowych i układaniu puzzli,
a tych którzy zapomnieli zapraszamy za rok.
na sportowo
nr 9(173) • wrzesień 2015 • Miesięcznik Gminy Rudna
Rodzinny sportowy
piknik w Rudnej
E
Dzieci, rodzice i trenerzy z klubu
sportowego Sparta bawili się
podczas rodzinnego pikniku w hali
sportowej w Zespole Szkół w Rudnej.
Najbardziej podobały się pokazy
„Freestyle” piłką nożną.
W spotkaniu wzięli udział Dariusz Wysłodzki
– trener i inicjator imprezy oraz Władysław
Bigus, Wójt Gminy Rudna. Samorząd wspiera
inicjatywy promujące aktywny tryb życia i
wspólne spędzanie wolnego czasu. – Cieszy
Turniej gry w piłkarzyki
w Chobieni
E
Umiejętności gry w piłkarzyki doskonaliły dzieci i ich opiekunowie
w świetlicy w Chobieni.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i puchary,
a wszyscy zawodnicy nagrody pocieszenia.
mnie zaangażowanie trenerów oraz rodziców, dzięki czemu nasze dzieci mają szansę
na zdrowy rozwój. Takie pikniki znakomicie
budują bliskie relacje w rodzinach i wśród naszej społeczności. Jako władze gminy mocno
wsłuchujemy się w potrzeby mieszkańców,
wyposażając w coraz lepszy sprzęt zaplecze
sportowe przy szkołach i w sołectwach oraz
przeznaczając gminne pieniądze na rekreację – mówi Władysław Bigus, Wójt Gminy
Rudna.
Turniej piłki nożnej w Orsku
E
FC Chobienia zwyciężyła w kategorii młodzików, natomiast POMPA
TEAM z Orska w kategorii Juniorów. II miejsce w kategorii Młodzików zajęła SKARPA
ORSK, natomiast III miejsce drużyna ZAGŁĘ-
BIE także z Orska. W kategorii juniorów na podium stanęły drużyna STRUMIEŃ STARORZEKA z Orska oraz PŁOMIEŃ NIESZCZYCE.
Decyzją sędziego Radosława Dawidowicza,
najlepszą bramkarką została Natalia Kowynia.
NOWINY
GMINNE
19
konkurs
nr 9(173) • wrzesień 2015 • Miesięcznik Gminy Rudna
UWAGA! Konkurs
ię
na największą
W
dyn
naszej gminie znakomicie
rosną… dynie. W tym roku,
ze względu na panujące upały i suszę, w szczególny sposób trzeba było dbać o to wymagające
ogromnych ilości wody zdrowe warzywo.
Podczas dożynek, wielu mieszkańców
chwaliło się okazami ważącymi powyżej 25 kg.
Zachęcamy wszystkich właścicieli ogrodów
i warzywników, aby jeszcze nieco pozwolili
podrosnąć tym pomarańczowym gigantom.
Ogłaszamy
gminny konkurs
na najcięższą
dynię!
Regulamin konkursu dostępny jest
w siedzibie redakcji w CK w Rudnej.
20
NOWINY
GMINNE
Prosimy przesyłać na adres redakcji [email protected] zdjęcia i informacje o szacowanej wadze rosnących dyń. Na bieżąco, na gminnym Facebook
oraz na stronie www.rudna.pl będziemy prowadzić ranking upraw.
•••
Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w październiku, wtedy też publicznie zważymy warzywa. Właściciel najcięższej dyni otrzyma atrakcyjną nagrodę: weekendowy bezpłatny pobyt dla dwóch osób w INTERFERIE Sport Hotel
Bornit w Szklarskiej Porębie.
sport i zdrowie cały rok

Podobne dokumenty

Kwiecień/Maj

Kwiecień/Maj Egzemplarz bezpłatny • Nakład: www.rudna.eu Gmina Rudna • Plac Zwycięstwa15 • 59-305 Rudna tel.: 76 749 21 00 • fax.: 76 749 21 17 • e-mail: [email protected] Centrum Kultury w Rudnej • ul. Wesoła 13 ...

Bardziej szczegółowo

dzień sybiraka w rudnej

dzień sybiraka w rudnej aby zaangażowanie w życie szkoły znalazło uznanie i wdzięczność uczniów i wychowanków. Z wyrazami szacunku Wójt Gminy Rudna Władysław Bigus Redakcja Nowin Gminnych nie zwraca nadesłanych tekstów i ...

Bardziej szczegółowo