lloyd`s OD A DO Z

Transkrypt

lloyd`s OD A DO Z
lloyd’s
OD A DO Z
DLACZEGO WARTO POWIERZYĆ LLOYD’S
OCHRONĘ PRZED RYZYKIEM
SPIS TREŚCI
Kolebka międzynarodowych ubezpieczeń
1
Otwarci na świat
2
Pionierzy postępu
3
Gotowi na przyszłość
4
Jak funkcjonuje nasz rynek
5
Dochodzenie roszczeń
6
Łańcuch bezpieczeństwa
7
Oceny niezależnych agencji ratingowych
8
Skuteczne zarządzanie ryzykiem
9
1
Nic nas nie zaskoczy:
od platform wiertniczych
po wazy z epoki Ming.
Kolebka międzynarodowych ubezpieczeń
Pożary, powodzie, piractwo, terroryzm, huragany i trzęsienia ziemi.
Świat może być okrutny.
Ubezpieczenia, które przez stulecia pomagały ludziom i przedsiębiorstwom
ponownie stanąć na nogi, od ponad 300 lat są świadczone przez Lloyd’s.
Lloyd’s nie jest jednak firmą ubezpieczeniową: Jest jedynym w swoim
rodzaju rynkiem, na którym brokerzy z całego świata przedstawiają ryzyka
swoich klientów, negocjując osobiście z underwriterami warunki ich
ubezpieczenia.
Dlaczego Lloyd’s? Dlatego, że stanowi on kombinację zarówno wyjątkowo
wysokiej wiedzy underwritingowej, jak i doświadczenia w zakresie
oferowanego pokrycia ubezpieczeniowego. Dlatego też, bez względu na to,
czy potrzebują Państwo ubezpieczyć platformę wiertniczą, łańcuch dostaw,
park pojazdów czy też chińską wazę z epoki Ming – nic nas nie zaskoczy.
Po drugie, Lloyd’s jest pewny. Firmę kontroluje Korporacja Lloyd’s,
wyznaczając standardy, monitorując wyniki poszczególnych syndykatów
i określając bazę kapitałową, z której wypłacane są odszkodowania.
Śledź nas na Twitterze: @lloydsoflondon
Dołącz do nas na Facebooku:
www.facebook.com/lloyds
Dla każdego i w każdym
miejscu: Lloyd’s jest
obecny w ponad 200
krajach na świecie.
2
Otwarci na świat
Nasza nazwa, a nawet gmach naszej centrali to symbole słynnej
brytyjskiej instytucji.
Jednak tak naprawdę Lloyd’s jest sukcesem międzynarodowym –
ubezpieczamy ryzyka z całego świata. Jeśli zamieszkują Państwo jeden z
ponad 200 krajów, w których Lloyd’s prowadzi działalność, nasz rynek jest
również do Państwa dyspozycji.
Globalna sieć brokerów i lokalnych przedstawicieli (coverholderów) sprawia,
że praktycznie każde przedsiębiorstwo lub osoba fizyczna zainteresowane
ubezpieczeniem mogą się łatwo skontaktować z Lloyd’s, niezależnie od
tego, gdzie się znajdują. W rezultacie około 80% ubezpieczeń trafia na rynek
Lloyd’s spoza Wielkiej Brytanii.
Zdarza się, że są to spektakularne rodzaje ryzyka, takie jak struny głosowe
śpiewaków operowych czy nogi piłkarzy. Jednak zdecydowana większość
naszej działalności polega na ochronie dóbr i rzeczy niezbędnych w
codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw: od obiektów, instalacji i
maszyn, po ochronę ciągłości procesów biznesowych oraz ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej, co umożliwia przedsiębiorstwom efektywne
prowadzenie działalności.
Więcej informacji na temat międzynarodowego zasięgu działalności Lloyd’s można znaleźć na stronie
www.lloyds.com/globaloffices
Więcej informacji o miejscach, w których działa Lloyd’s można znaleźć na stronie
www.lloyds.com/crystal
Czy na wodach oceanów,
czy w stratosferze Lloyd’s od zawsze obecny
ze swoją ofertą.
3
Pionierzy postępu
Prawdopodobnie wielu wyobraża sobie, że pan Lloyd był jakimś
ubezpieczeniowym guru. Jednak w rzeczywistości serwował on kawę.
W jego londyńskiej kawiarni przy Tower Street właściciele statków spotykali
się z ludźmi dysponującymi kapitałem do ubezpieczenia ich, ale także aby
dowiedzieć się, co nowego dzieje się na morzach i oceanach.
Interesy załatwiało się w formie bezpośredniego kontaktu zainteresowanych
stron. Utrzymując tę tradycję, dzisiaj umożliwiamy brokerom bezpośredni
dostęp do kluczowych osób w procesie podejmowania decyzji o przyjęciu
ryzyka do ubezpieczenia, czyli do underwriterów. Umowy ubezpieczenia
zawierane są w sali zwanej Underwriting Room, a rozmowy biznesowe
często przenoszą się do naszej współczesnej kawiarni w gmachu Lloyd’s
(jednak ta różni się od pierwowzoru cyfrowym systemem zabezpieczeń, a
zamiast mocnej kawy pana Lloyda serwuje się obecnie delikatną latte).
Od trzech stuleci Lloyd’s wyróżnia się mistrzowską umiejętnością
dostosowywania się do niezwykłych zmian i wyzwań. Rewolucja
przemysłowa. Silnik spalinowy. Prąd elektryczny. Penicylina. Rock ‘n’ Roll.
Lądowanie na księżycu. Internet.
Na każdym etapie, nasza przeszłość polegała na przewidywaniu przyszłości.
Więcej na temat niezwykłej historii Lloyd’s znajduje się na stronie: www.lloyds.com/history
Przestępstwa komputerowe.
Jedno z ryzyk nowego typu
ubezpieczanych przez Lloyd’s.
01
1010
1001
001101
011010
01101010
01010011
1WORM011
11011011101
0101001101
01101VIRUS
011010100110
0110CYBER101
10011010100110
011VIRUS010011
1101001101010011
0010011010011010
011SPYWARE10011101
10
10100100110100110101
1001001
1010001010HACKERS10
01001011WORM0100100101110100010110100110101001
01011010PHISHing00101010100100110100110
01011101000101010TROJAN100110101
4
Gotowi na przyszłość
Z różnymi rodzajami ryzyka stykamy się na co dzień. Oczywistym jest, że
ryzyko to pojęcie dotyczące przyszłości: co może się wydarzyć i jak mogę
temu przeciwdziałać?
W związku z tym, stałym dążeniem Lloyd’s jest dostosowywanie naszych
usług do wyzwań przyszłości. Na przykład, przestępstwa komputerowe
są ryzykiem nowej generacji dla rządów, przedsiębiorstw i zwykłych ludzi.
Lloyd’s jest czołowym dostawcą ubezpieczeń od naruszenia poufności
i zabezpieczenia danych, oferując ochronę przeciwko poważnemu
zagrożeniu, które nie zna granic.
Aby zapewnić sobie sukces w przyszłości i zachować pozycję lidera także
sam Lloyd’s musi funkcjonować coraz efektywniej.
Jednym z przykładów naszych działań w tym zakresie jest tzw. ‘The
Exchange’. Jest to jednolity system łączności umożliwiający brokerom,
underwriterom i dostawcom informatycznym bezpieczne przesyłanie
informacji pomiędzy wieloma podmiotami. Po zakończonych powodzeniem
testach, brokerzy mogą przy jego pomocy wysyłać także elektroniczne
modyfikacje warunków polis, a ubezpieczyciele – odpowiadać na nie.
Więcej informacji o tym, jak rynek się modernizuje, znajdą Państwo na stronie:
www.lloyds.com/exchange
5
Terroryzm
Odwołanie imprezy
Kopalnie
Odszkodowanie dla pracowników
Producenci
Reasekuracja
Piractwo
Odpowiedzialność dyrektorów
i członków zarządów
Mosty
JAK FUNKCJONUJE NASZ RYNEK?
£ $
¥
PROCESY BIZNESOWE
DOPŁYW KAPITAŁU
Klient
Członkowie
Broker
Coverholder
Agencje
zarządzające
Syndykaty
Proces ubezpieczeń rozpoczyna się od ryzyka: coś, przed czym trzeba się
zabezpieczyć. Może to być budynek biurowy w Manchesterze, maszyny w
Brisbane czy jacht na Hawajach.
Klient chcący ubezpieczyć to ryzyko kontaktuje się z BROKEREM
ubezpieczeniowym, który z kolei może się zwrócić do lokalnego
pośrednika zwanego COVERHOLDEREM. Czasem klient kontaktuje się z nim
bezpośrednio. Coverholderzy przyjmują ryzyka do ubezpieczenia w imieniu
syndykatu. Poza tym, że są specjalistami na lokalnym rynku, zapewniają też
KLIENTOWI nieskomplikowany dostęp do ubezpieczenia w Lloyd’s.
Klient może również skontaktować się bezpośrednio z autoryzowanym
brokerem, upoważnionym do zawierania transakcji na rynku Lloyd’s. Broker
udaje się na rynek Lloyd’s, aby spotkać się osobiście z UNDERWRITEREM.
Ten ocenia ryzyko, określa warunki i wysokość składki.
Underwriterzy są zatrudnieni przez AGENCJE ZARZĄDZAJĄCE – firmy
zarządzające SYNDYKATAMI, które przyjmują ryzyka do ubezpieczenia.
Syndykaty mogą się specjalizować w szczególnych typach polis
lub ubezpieczaniu określonych rodzajów ryzyka. Syndykaty tworzą
CZŁONKOWIE Lloyd’s, którzy łączą się aby przyjmować do ubezpieczenia
ryzyka. Dostarczają oni kapitał, wspierając działalność ubezpieczeniową
syndykatów – w ich skład wchodzą największe w skali globalnej towarzystwa
ubezpieczeniowe, spółki notowane na giełdach, osoby prywatne i spółki
komandytowe.
Więcej informacji na temat słynnego gmachu, w którym prowadzone są negocjacje ubezpieczeniowe,
można znaleźć na stronie: www.lloyds.com/building
Do historii przeszło polecenie,
jakie wydał underwriter Lloyd’s
po trzęsieniu ziemi w San
Francisco w 1906 roku:
„Wypłacić posiadaczom
naszych polis maksymalne
odszkodowanie, bez względu na
warunki zawarte w
tych polisach”.
6
Dochodzenie roszczeń
Wiarygodność ubezpieczyciela zostaje poddana prawdziwej próbie dopiero,
gdy powstaje roszczenie.
Lloyd’s wielokrotnie już sprostał wyzwaniom w ekstremalnych
okolicznościach. Huragan Katrina. Niszczycielskie powodzie w Tajlandii w
2011 roku. World Trade Center 11 września, którego byliśmy największym
ubezpieczycielem. W każdym przypadku, na pilne potrzeby reagowaliśmy
zdecydowanym działaniem, aby jak najszybciej wypłacić wszystkie
uzasadnione odszkodowania.
Na szczęście, nie wszystkie roszczenia są tak ekstremalne, jednak
niezmiennie każde wymaga natychmiastowego działania, aby firmy i ludzie
mogli wrócić do normalnego funkcjonowania.
Dlatego też Lloyd’s zainwestował znaczne środki w maksymalne
usprawnienie naszych procedur rozpatrywania roszczeń. Na przykład,
program transformacji roszczeń (Claims Transformation Programme)
spowodował, że czas ich rozpatrywania został skrócony o 39%.
I tak, po tragicznym w skutkach tsunami, które w 2011 r. nawiedziło Japonię,
Lloyd’s wypłacił ok. 6,6 mld jenów w ciągu 48 godzin od wpłynięcia wniosków
od reasekuratorów.
Więcej informacji na temat dochodzenia roszczeń w Lloyd’s znajduje się na stronie:
www.lloyds.com/claims
Solidna struktura Lloyd’s:
każde ogniwo wspiera
pozostałe.
7
AKTYWA SYNDYKATÓW
41 311 mln GBP
49 573 mln EUR
64 032 mln USD
Łańcuch bezpieczeństwa
Gwarancję uznania wszystkich ważnych roszczeń posiadaczom naszych polis
daje mechanizm nazywany przez nas łańcuchem bezpieczeństwa.
Składają się nań trzy ogniwa:
Ogniwo pierwsze: Aktywa syndykatów. Wszystkie składki zostają
zdeponowane w funduszu powierniczym na bieżące wypłaty odszkodowań.
Zyski są wypłacane dopiero po uregulowaniu wszelkich zobowiązań.
FUNDUSZE CZŁONKÓW
W RAMACH LLOYD’S
15 171 mln GBP
18 205 mln EUR
23 515 mln USD
Ogniwo drugie: Fundusze członków w ramach Lloyd’s. Każdy członek,
zarówno organizacja jak i osoba fizyczna, musi dostarczyć dostateczny kapitał
w celu zabezpieczenia swoich operacji ubezpieczeniowych prowadzonych
w Lloyd’s. Środki te są zdeponowane w funduszu powierniczym na rzecz
posiadaczy polis.
Ogniwo trzecie: Aktywa centralne. Zarządza nimi Rada Lloyd’s, przeznaczając
na pokrycie uznanych roszczeń odszkodowawczych, jeżeli nie mogą one
zostać zaspokojone ze środków zgromadzonych w ramach pierwszego oraz
drugiego ogniwa.
Mechanizm działania łańcucha bezpieczeństwa jest prosty. Gdyby aktywa
syndykatu (ogniwo pierwsze) okazały się niewystarczające na pokrycie jego
zobowiązań odszkodowawczych, wówczas do jego dyspozycji są dodatkowe
fundusze pochodzące od niego, a zabezpieczone wcześniej przez Lloyd’s
(ogniwo drugie). Jeżeli jednak fundusze z pierwszego i drugiego ogniwa
okazałyby się niewystarczające na pokrycie roszczeń, wówczas środki
stanowiące ogniwo trzecie zostaną udostępnione przez Radę Lloyd’s jako
kolejne zabezpieczenie na poczet uznanych roszczeń.
AKTYWA CENTRALNE
3 106 mln GBP
3 727 mln EUR
4 805 mln USD
Wszystkie dane z dnia
31 grudnia 2011. Dane
finansowe zostały
przeliczone na walutę
USD oraz EUR według
kursu z dnia 31 grudnia
2011 (£1 = US$1,55;
£1 = €1,20)
Właśnie dlatego proces ten nazywamy łańcuchem bezpieczeństwa. Jest to
stabilna, nie stosowana nigdzie poza Lloyd’s struktura kapitałowa, stanowiąca
istotne zabezpieczenie dla posiadaczy naszych polis.
Więcej informacji na temat łańcucha bezpieczeństwa znajduje się na stronie: www.lloyds.com/security
Lloyd’s:
niezależnie oceniony
jako finansowo stabilny.
8
Oceny niezależnych agencji ratingowych
Wszystkie syndykaty Lloyd’s korzystają z centralnych zasobów Lloyd’s,
w tym marki Lloyd’s, światowej sieci licencji oraz Funduszu Centralnego.
Fundusz jest udostępniany przez Radę Lloyd’s na pokrycie uznanych
roszczeń, które nie mogą zostać zaspokojone w ramach indywidualnych
funduszy członkowskich.
Ponieważ wszystkie polisy Lloyd’s są w ostatecznym rozrachunku
gwarantowane przez ten wspólny fundusz, możliwe jest utrzymywanie
jednej oceny ratingowej dla wszystkich syndykatów operujących na rynku.
Przez największe agencje ratingowe Lloyd’s jest postrzegany jako
organizacja posiadająca znaczne rezerwy kapitałowe, co znajduje
odzwierciedlenie w ich ocenach:
• Standard & Poor’s: A+ (silna)
• Fitch Ratings: A+ (silna)
• A.M. Best: A (doskonała)
Dla posiadaczy polis oceny te to, poza systemem łańcucha bezpieczeństwa,
kolejny powód do zaufania tej marce.
Dane z 31 grudnia 2011 r.
Więcej na temat ocen grupy Lloyd’s: http://www.lloyds.com/ratings
Uprawnienia do emisji CO2:
innowacyjne ubezpieczenia
przed zmianami w prawie.
9
Skuteczne zarządzanie ryzykiem
Lloyd’s.
Nazwa ta symbolizuje niezrównane, 300-letnie doświadczenie w ochronie
przed zwykłymi i niezwykłymi rodzajami ryzyka.
Oznacza siłę, którą daje nasz łańcuch bezpieczeństwa, gwarantujący
posiadaczom naszych polis, że wypłacimy każde odszkodowanie z tytułu
uznanego roszczenia.
Oznacza też otwarcie na świat. Dostęp do korzyści płynących ze współpracy
z rynkiem Lloyd’s jest możliwy praktycznie z każdego kraju na świecie.
Mamy nadzieję na nawiązanie współpracy z Państwem.
Na poziomie kontaktów
osobistych i w łączności
cyfrowej - Lloyd’s funkcjonuje
tak, jak Państwa firma.
Lloyd’s Polska Sp. z o. o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa
Telefon +48 22 370 1618 Fax +48 22 370 1623
www.lloyds.com/polska

Podobne dokumenty

oferta Lloyds

oferta Lloyds osób, na przykład udziałowców lub członków kadry zarządzającej. W takim wypadku najczęściej spółka jest ubezpieczającym oraz jednym z  beneficjentów polisy. Wypłacone świadczenie może zostać wykorz...

Bardziej szczegółowo

Lloyd`s historia i dzień dzisiejszy

Lloyd`s historia i dzień dzisiejszy Lloyd’s prowadzi działalność w ponad 200 krajach na świecie Underwriterzy posiadają licencje do bezpośredniego podpisywania umów ubezpieczenia i reasekuracji w 79 krajach Platforma licencji Lloyd’s...

Bardziej szczegółowo