Czerwcowy finał Nr 6 (11) Czerwiec 2007 Rosną obroty z zagranicą

Komentarze

Transkrypt

Czerwcowy finał Nr 6 (11) Czerwiec 2007 Rosną obroty z zagranicą
Nr 6 (11) Czerwiec 2007
Miesięcznik internetowy Grupy ZZM-KOPEX
TAGOR zdobywcą godła „Teraz Polska”
Notowania akcji:
50,0
To prawdziwa perła w kolekcji nagród i wyróżnień Fabryki Maszyn i Urządzeń
„Tagor” w Tarnowskich Górach i powód do dumy dla całej grupy ZZM-KOPEX.
45,0
„Tagor” został bowiem laureatem tegorocznej XVII edycji konkursu „Teraz
40,0
Polska”. Statuetkę Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, która
35,0
uchodzi za najcenniejszą polską nagrodę gospodarczą, nasza firma otrzymała
w kategorii produkt za obudowę zmechanizowaną TAGOR 14/34-POz.
Wielki finał zorganizowany 21 maja br. w Warszawie, jak na wydarzenie tej Kurs z dnia:
rangi przystało, miał niezwykle miłą oprawę. Najpierw podczas spotkania w 02.05.07 – 42,60 zł
Belwederze zwycięzcom konkursu, któremu patronuje prezydent RP, wręczone 31.05.07 – 42,50 zł
zostały okolicznościowe dyplomy. Były kwiaty, gratulacje, błyski fleszy. –
Panowała uroczysta atmosfera, jak przy wręczaniu najwyższych odznaczeń
państwowych – relacjonuje wiceprezes Zarządu „Tagoru” Jerzy Keller, który
uczestniczył w warszawskiej gali.
™ w maju 2007 konsorcjum firm PRS
Wieczorem jeszcze większe emocje, których miejscem był tym razem Teatr
Wschód Sp. z o.o. i PBSz S.A
Wielki. Tu laureaci odbierali statuetkę Godła „Teraz Polska”. W loży honorowej
(Wykonawca) zawarło umowę z
prezydentowa Maria Kaczyńska (prezydent Lech Kaczyński był nieobecny).
Jastrzębską Spółką Węglową S.A.
Znakomita muzyka w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Częstochowskiej pod
KWK "Zofiówka" (Zamawiający) na
batutą Piotra Rubika. Wśród wykonawców gwiazdy estrady: Małgorzata
drążenie upadowej taśmowej i
Walewska, Leszek Świdziński i Michał Bajor. Całość rejestrowała Telewizja
równoległej. Wartość umowy
Polska, która skrót z gali wyemitowała następnego dnia – 22 maja br. – w
wynosi 47.829 tys. PLN (netto).
godzinach wieczornych.
dokończenie na str.2
więcej na stronie: www kopex com pl
Czerwcowy finał
Rosną obroty z zagranicą
Wszystko przemawia za tym, że transakcja
tzw. odwrotnego przejęcia ZZM przez „Kopex”
sfinalizowana zostanie do końca czerwca
tego roku. Na 14 czerwca zwołane zostało
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZZM,
które ma wydać zgodę na sprzedaż 12,9 mln
akcji „Kopex-u”, które posiadają teraz
akcjonariusze ZZM. Papiery zamierzają kupić
fundusze emerytalne i inwestycyjne. Przy
obecnym kursie wartość 12,9 mln akcji
„Kopex-u” sięga kwoty ponad 500 mln zł.
Przypomnijmy, że w lutym br. NWZA „Kopexu” zadecydowało o emisji do 48 mln 934 tys.
994 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
adresowanej
wyłącznie
do
obecnych
akcjonariuszy ZZM. 28 lutego „Kopex” złożył
do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt
emisyjny związany z emisją połączeniową z
ZZM. Po zakończeniu transakcji giełdowa
spółka będzie kontrolować ZZM, a jej
większościowym akcjonariuszem zostanie
Leszek Jędrzejewski. Łącznie Leszek i
Krzysztof Jędrzejewscy posiadać będą 66procentowy pakiet akcji „Kopex-u”.
Aż o 268 proc. wzrosła w I kwartale tego roku wartość sprzedaży
towarów „Kopex-u” na eksport, zamykając się kwotą 71 mln 698 tys. zł.
Spółka dostarczała w tym czasie maszyny i urządzenia górnicze
głównie do Rosji, Rumunii, Iranu, Serbii i Turcji. Usługi górnicze
realizowane były w Niemczech, Turcji, Włoszech i Bangladeszu.
Znaczne dostawy energii elektrycznej otrzymali odbiorcy na rynku
czeskim, słowackim i niemieckim.
W efekcie „Kopex” uzyskał w I kwartale br. przychody netto w
wysokości 107 mln 578 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu z
analogicznym okresem roku ubiegłego o 19,2 procent. Spółka
wypracowała 1 mln 55 tys. zł zysku netto, czyli o 2 mln 246 tys. zł mniej
niż w tym samym czasie poprzedniego roku.
dokończenie na str.2
Hansen w grupie
10 maja bieżącego roku „Kopex” podpisał w Monachium z firmą
Hansen Beteilugungs GmbH w Salzburgu (Austria) warunkową umowę
kupna minimum 68 proc. akcji niemieckiej firmy Hansen
Sicherheiststechnik AG w Monachium, która specjalizuje się w produkcji
sprzętu elektrycznego i elektronicznego dla górnictwa. Wartość
transakcji, która obejmuje minimum 850 tys. akcji Hansena, sięga co
najmniej 26,35 mln euro, czyli około 100 mln zł. Cenę jednej akcji
ustalono na 31 euro.
dokończenie na str.3
1
Miesięcznik internetowy Grupy ZZM-KOPEX
dokończenie ze str. 1
Obudowy „Tagoru”, niczym przysłowiowe ciepłe bułeczki,
idą na rynku. A biorą je najwięksi producenci węgla na
świecie – Chiny i Rosja. Przypomnijmy więc, że grupa
ZZM-KOPEX podpisała sześć dużych umów na dostawy
maszyn, urządzeń i usług górniczych o wartości około 480
mln złotych, w tym właśnie z górnictwem chińskim i
rosyjskim.
Z Chinami mamy dwa kontrakty: na sumę 75 mln USD
(około 216 mln zł) oraz 33 mln 150 tys. USD (95 mln 571
tys. zł). Ten drugi kontrakt „Kopex” podpisał z firmą China
Shenhua Energy Company Ltd. w Pekinie (największą
kompanią węglową Kraju Środka) na dostawę
zmechanizowanej obudowy ścianowej „Tagoru”. Obudowy
otrzymają również kopalnie należące do kompanii SUEK –
największego rosyjskiego koncernu górniczego. Wartość
dwóch umów z SUEK przekracza kwotę 121 mln zł.
Przypomnijmy też, że „Tagor” utworzony został w 1921
roku. Wśród partnerów handlowych, oprócz polskiego
górnictwa, są odbiorcy m. in. z Australii, Czech, Chin,
Chile, Egiptu, Hiszpanii, Kolumbii, Niemiec, Peru, Rosji,
Słowacji, Turcji, USA i Wielkiej Brytanii. Spółka znana jest
także na świecie jako podwykonawca konstrukcji
stalowych.
Prestiżowe godło zobowiązuje, a znając konstruktorów
„Tagoru”, można założyć, że już myślą o kolejnych
obudowach nowej generacji. Kto wie, może także takich,
które zdobędą ponownie najcenniejszy laur. Godło i hasło
„Teraz Polska” zdobić będzie nagrodzoną obudowę do 31
maja przyszłego roku. Wielkie gratulacje, także od
miesięcznika „Art of Mining”!
TAGOR zdobywcą godła „Teraz Polska”
- Już podczas uroczystej kolacji, odbywającej się zaraz
po zakończeniu finału konkursu, odebrałem wiele
telefonów z gratulacjami – opowiada J. Keller. – Dzwonili
przedstawiciele kopalń m. in. z „Zofiówki” i „Bielszowic”, a
także nasi konkurenci z „Fazosu” i „Glinika”. Taka reakcja
ze strony branży jest bardzo miła.
Nagrodzona obudowa TAGOR 14/34-POz od ubiegłego
roku znajduje się w kopalni „Zofiówka”, gdzie pracuje wraz
z najnowszej generacji kombajnem ścianowym ZZM typu
KSW-880E/3,3 kV. Jej parametry podporności są
niezwykle wysokie, a do tego ma znakomite wyposażenie,
na które składają się najwyższej klasy stojaki hydrauliczne
pokryte
ochronną
powłoką
durachromową
oraz
zautomatyzowany system sterowania, pozwalający
kierować jednocześnie pracą 10 sekcji. Sprawia to, że
obsługa pozostaje poza obszarem pracy obudowy, co w
wielkim stopniu poprawia bezpieczeństwo pracy górników.
Sukces „Tagoru” jest tym cenniejszy, jeśli weźmiemy pod
uwagę, że jeszcze kilka lat temu firmie groziła likwidacja.
Mało kto przejmował się wówczas losem fabryki, w łeb
wzięły też wcześniejsze plany prywatyzacyjne Skarbu
Państwa. Zmianę przyniósł grudzień 2004 roku, kiedy
akcje „Tagoru” kupiły Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne.
Nowy właściciel szybko podjął decyzję o modernizacji
fabryki i wyposażeniu jej w nowoczesne maszyny i linie
technologiczne. W efekcie w ciągu dwóch ostatnich lat
zainwestował ponad 50 mln zł, zmieniając całkowicie
oblicze zakładu. Dość przypomnieć (o inwestycjach w
„Tagorze” wielokrotnie pisaliśmy na naszych łamach), że
w Zakładzie Hydrauliki Siłowej zainstalowano jedną z
najnowocześniejszych na świecie linii do produkcji
hydrauliki siłowej, a sprzęt najnowszej generacji otrzymała
fabryka w Tarnowskich Górach, gdzie produkowane są
właśnie zmechanizowane obudowy ścianowe oraz
przenośniki ścianowe i podścianowe.
- Teraz realizujemy kolejne inwestycje – mówi prezes
Zarządu „Tagoru” Joachim Sosnica. - W tym roku
przeznaczy na rozwój technologii kwotę około 27 mln zł.
W ciągu trzech lat „Tagor” przekształcił się z fabryki
zagrożonej likwidacją w projektanta i producenta
najwyższej klasy obudów zmechanizowanych, dostawcę
najlepszych na świecie stojaków hydraulicznych, dzięki
czemu stał się światowym liderem w swojej specjalności.
Fabryka zajmuje też wyjątkowe miejsce w grupie ZZMKOPEX, w ciągu zaledwie trzech lat zanotowała 10-krotny
wzrost przychodów.
dokończenie ze str. 1
Rosną obroty z zagranicą
Skonsolidowane przychody netto ukształtowały się na
poziomie 173 mln 11 tys. zł, co oznacza wzrost w
stosunku do I kwartału 2006 roku o 30,8 proc., natomiast
skonsolidowany zysk netto wyniósł 3 mln 968 tys. zł
(wzrost o 97,8 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim).
Największy udział w zysku grupy ma „Kopex”. Zysk
wypracował także „Autokopex”, „Kopex-FAMAGO” i
„Wamag”, stratę wykazało Przedsiębiorstwo Budowy
Szybów i KOPEX-GmbH.
Dodajmy, że w I kwartale „Kopex” podpisał dwa kontrakty
o łącznej wartości blisko 140 mln zł z kontrahentami
branży górniczej w Chinach i Francji. W życie weszły
także umowy górnicze na rynku chińskim (75 mln USD) i
rosyjskim (17 mln euro).
Kolejny kontrakt z Rosją
1 czerwca br. „Kopex” otrzymał podpisany kontrakt z rosyjską firmą Sybirska Ugolnaja Energeticzeskaja Kompania
(SUEK) na dostawę zmechanizowanej obudowy ścianowej FMiU „Tagor” o wartości 19 mln 393 tys. dolarów (ponad 55
mln zł). Dostawy zrealizowane zostaną w ciągu 5 miesięcy od wejścia kontraktu w życie.
To drugi w ostatnich kilku miesiącach kontrakt „Kopex-u” z firmą SUEK. Wcześniejszy ma wartość 17 mln 427 tys. euro
(66 mln 269 tys. zł) i dotyczy również zmechanizowanej obudowy ścianowej „Tagoru”, którą – wraz z agregatem
zasilającym i magistralą - otrzyma Kopalnia im. 7 Noiabria w Leninsku Kuznieckim.
SUEK jest największą w Rosji kompanią węglową. W ubiegłym roku należące do niej kopalnie wyprodukowały blisko
90 mln ton węgla. Jego duża część wysyłana jest na eksport. SUEK planuje budowę potężnej grupy kapitałowej
wydobywającej węgiel w pobliżu granicy z Chinami, gdzie powstać ma największa na świecie elektrownia na węgiel
kamienny. Prąd ma być sprzedawany do Chin.
2
Miesięcznik internetowy Grupy ZZM-KOPEX
Nasza technika
dokończenie ze str. 1
Węgiel na przesiewaczu
Hansen w grupie
Zakłady Urządzeń Technicznych „Wamag” w
Wałbrzychu cenione są zwłaszcza za sprzęt do
mechanicznej przeróbki, który pozwala wzbogacić
węgiel i tworzyć jego klasy. Rynek otrzymuje m. in.
przesiewacze, odwadniarki, przenośniki, kruszarki i
osadzarki różnych typów, a także maszyny dla
hutnictwa,
energetyki,
cementowni,
przemysłu
cukrowniczego, papierniczego, chemicznego i ochrony
środowiska.
Popatrzmy zatem jak wyglądają dane techniczne
przesiewacza wibracyjnego WZ1P – 2,6 x 7,0. Jego
wydajność w nadawie wynosi około 400 ton na
godzinę, szerokość pokładu sięga 2600 mm,
natomiast długość pokładu – 7000 mm. Całe
urządzenie waży blisko 12 ton i jest przeznaczone –
jak to określono - do klasyfikacji wstępnej węgla 0 +
200 mm. Z kolei osadzarka typu OM 3 x 7,5 (model
2007) zajmuje 21,5 m kwadratowego powierzchni
roboczej – czynnej, mając koryto o szerokości 3000
mm i długości 7500 mm oraz 3 przedziały
wzbogacania.
Przesiewacze i osadzarki pracują w wielu polskich
kopalniach m. in. „Pniówek”. Wysyłane są także na
eksport. Do Chin – na przykład – trafiły w 2006 roku
przesiewacze wibracyjne WK – 2,4 x 6,0 o wydajności
1500 Mg/h każdy. Urządzenia zaprojektowano i
wykonano na specjalne zamówienie firmy Pingshuo
and Coal Preparation Plant.
Warunkowy charakter kontraktu oznacza, że zostanie on
zrealizowany w sytuacji uzyskania stosownych zezwoleń,
wydanych przez polski UOKiK oraz czeski odpowiednik
organu antykartelowego. Obie strony dały sobie na to czas do
końca tego roku. Hansen Sicherheiststechnik AG jest
właścicielem pakietów większościowych w kilku innych
spółkach znajdujących się w Polsce (chorzowski „Elgor”),
Czechach, Niemczech, Rosji, Chinach, RPA i na Ukrainie.
Akcje monachijskiej firmy notowane są na giełdzie we
Frankfurcie, a jej zakup oznacza, że „Kopex” przystąpił do
budowy dywizji zajmującej się w grupie ZZM-KOPEX
produkują wyposażenia elektronicznego, głównie do maszyn i
urządzeń górniczych. W ubiegłym roku Hansen wypracował
około 3 mln euro zysku netto, mając sprzedaż na poziomie
ponad 40 mln euro. Grupa ZZM-KOPEX planuje przejęcie
kilku kolejnych zagranicznych przedsiębiorstw. Zamierza też
nadal inwestować w rozwój swoich firm. Środki na
zrealizowanie tych projektów (około 500 mln zł) przynieść ma
transakcja tzw. odwrotnego przejęcia ZZM przez „Kopex”.
Eurolider
Prezes Zarządu „Kopex-u” – Tadeusz Soroka uhonorowany
został przez redakcję „Rynków Zagranicznych” tytułem
Eurolidera. W tym roku tytuł ten otrzymali szefowie pięciu firm.
Nagroda przyznawana jest głównie za indywidualne sukcesy
przedsiębiorców, którzy ze swoimi firmami osiągnęli
najwyższe standardy międzynarodowe i w praktyce
wprowadzili kierowane przez siebie przedsiębiorstwa do elity
biznesu.
Kombajny dla Chin
To, co jeszcze nie tak dawno znajdowało się w sferze planów, nabiera coraz realniejszych kształtów – grupa ZZMKOPEX podjęła decyzję o uruchomieniu produkcji górniczych kombajnów ścianowych na rynek chiński. Kraj Środka, z
którym mamy dwa kontrakty na łączną kwotę 107 mln dolarów na dostawy maszyn i urządzeń górniczych, w tym
zwłaszcza zmechanizowanych obudów ścianowych „Tagoru”, staje się strategicznym partnerem naszej grupy.
Produkcją kombajnów zajmą się Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne, gdzie za kwotę ponad 50 mln zł wybudowana
zostanie przestronna hala, wyposażona następnie w linie technologiczne. Będzie tu m. in. centrum do obróbki ciężkich
kadłubów, suwnice o dużym udźwigu, sprzęt pomiarowy. Dojdą także linie do obróbki cieplnej i mechanicznej.
Inwestycja o tak dużych rozmiarach jest koniecznością, bo w dotychczasowych halach wytwarzanie ciężkich
kombajnów byłoby utrudnione.
- W tym roku planujemy zainwestować w ZZM ponad 60 mln zł, z czego większość przeznaczymy na budowę hali
produkcyjnej – mówi dyrektor do spraw finansowych i inwestycji ZZM Krzysztof Jędrzejewski. - W przyszłym roku
chcemy zrealizować kolejne przedsięwzięcia. Łącznie więc w latach 2007 – 2008 wydatki na rozwój nowych technologii
w ZZM zamkną się kwotą około 100 mln zł. Planujemy również zakupienie za sumę około 50 mln zł nowych maszyn dla
Przedsiębiorstwa Budowy Szybów oraz zainwestowanie po około 25 mln zł w spółki „Wamag” i „Kopex-FAMAGO”,
gdzie także powinny powstać produkty najwyższej klasy, przeznaczone głównie na eksport.
Właśnie z myślą o rynku chińskim trwały od jakiegoś czasu w ZZM prace konstrukcyjne nad kombajnem ścianowym,
którego sumaryczna moc będzie przekraczała 2 tys. kilowatów. Tylko dzięki takim maszynom można bowiem podbijać
kolejne segmenty chińskiego rynku. Nowe kombajny będą więc znaczącym krokiem w kierunku realizacji tego celu. W
dalszej perspektywie możliwe staną się dostawy zmechanizowanych kompleksów ścianowy wyprodukowanych w
całości przez firmy grupy ZZM-KOPEX. A to już najwyższa szkoła jazdy w tej branży.
Chińczycy stawiają duże wymagania. Jeśli już coś zamawiają za granicą, to jest to sprzęt najnowszej generacji i to w
dodatku taki, który mając dużą moc, trwałość i wydajność zapewnia utrzymanie ogromnego wydobycia. A takie właśnie
mają być zabrzańskie kombajny. Już dzisiaj niektóre kopalnie w Mongolii Wewnętrznej i Shanxi, gdzie pokłady mają
wysokość kilku metrów, biją rekordy wydobycia osiągając z jednej ściany nawet 12 mln ton węgla rocznie.
Rząd chiński nie zwalnia tempa i wciąż inwestuje ogromne sumy na rozwój przemysłu wydobywczego i energetyki
zawodowej. W miejsce małych i niebezpiecznych kopalń budowane są duże i nowoczesne zakłady wydobywcze. W
rezultacie w 2020 roku Chiny chcą wydobywać blisko 4 mld ton węgla. Nic więc zaskakującego, że wokół tamtejszego
bardzo chłonnego rynku kręcą się największe rekiny z branży maszyn i urządzeń górniczych.
3
Miesięcznik internetowy Grupy ZZM-KOPEX
Jubileuszowo w ZZM
Napisali o nas
Patenty i pochwały
Na jubileuszowym festynie zorganizowanym z okazji 60lecia ZZM bawiło się 26 maja br. na terenach Kąpieliska
Leśnego w Zabrzu-Maciejowie około 1300 osób.
Pracownicy firmy przyszli z całymi rodzinami. To było
prawdziwe święto – dopisywał humor i pogoda.
O poszukiwaniu nowych rozwiązań technicznych oraz
petentach i znakach towarowych uzyskanych przez
firmy grupy ZZM-KOPEX pisze majowa „Trybuna
Górnicza” (nr 19 z 10 maja br.).
Tygodnik podkreśla, że rekordzistą jest „DOZUTTagor”, gdzie opracowano łącznie ponad 120
wynalazków. Pismo cytuje m. in. wypowiedź dyrektora
do spraw finansowych i inwestycji ZZM Krzysztofa
Jędrzejewskiego: - W samej grupie położyliśmy
ogromny nacisk na badania. Chcemy rozwijać się
wspólnie z naszymi partnerami. Jednak martwi nas to,
że nie wszyscy nasi dostawcy rozwijają swoje
produkty tak, jak chcielibyśmy, żeby to robili.
Tymczasem „Puls Biznesu” (z 23 maja br.) zwraca
uwagę, że polscy producenci maszyn i urządzeń
górniczych coraz skuteczniej radzą sobie za granicą.
Autor podkreśla wysokie zaawansowanie technologiczne
naszych produktów oraz chwali wiedzę górniczą, która
będąc na najwyższym światowym poziomie cieszy się
sporym uznaniem zagranicznych odbiorców.
Znakomitą zabawę umilała orkiestra dęta kopalni KWK
„Makoszowy” pod dyrekcją Henryka Mandrysza. Był
poczęstunek dla dorosłych i dzieci oraz konkursy i zabawy
z atrakcyjnymi nagrodami. Wśród gości była m. in.
prezydent Zabrza – Małgorzata Mańka-Szulik.
Emocje rosły zwłaszcza podczas losowania nagród
ufundowanych przez Zarząd ZZM. I nagrodę - weekend
rodzinny w hotelu „Klimczok” w Szczyrku wylosował
Marian Galusek, natomiast II - weekend rodzinny w hotelu
„Gołębiewski” w Wiśle Krzysztof Kala. Nagrody wylosowali
także:
Jan
Chreptowicz,
Jan
Rabiej,
Łukasz
Szczypkowski, Michał Szczepański, Tomasz Śliż,
Jarosław Cyl i Sławomir Dobski. Festyn zakończył około
godz. 21.30 efektowny 10-minutowy pokaz sztucznych
ogni.
Również z okazji jubileuszu ZZM 15 czerwca br. w
siedzibie zakładów w Zabrzu przy ul. 3 Maja 89 odbędzie
się Międzynarodowe Sympozjum Naukowe poświęcone
perspektywom rozwoju górnictwa oraz przemysłu maszyn
i urządzeń górniczych.
W kraju i za granicą
Dwie umowy z norweską firmą Hydramarine
podpisała w maju br. spółka „Kopex-FAMAGO”.
Obejmują one dostawy konstrukcji stalowych
wciągarki HMW 1500. Pierwsza wciągarka będzie
gotowa w październiku br., natomiast druga – w lutym
przyszłego roku. Spółka złożyła ofertę niemieckiej
firmie VOITH Siemens Hydro na wykonanie
konstrukcji stalowych.
Również na rynku polskim podpisane zostały kolejne
kontrakty. Umowa z BOT KWB „Turów” przewiduje
dostawy maszyn oraz zespołów i części konstrukcyjnych.
„Turów”
otrzymał
także
ofertę
na
wykonanie
przenośników, natomiast dla PAK Pątnów „Kopex”
FAMAGO” chce wykonać m.in. ładowarkę oraz remont
takiej maszyny.
Obudowy na targach
Po międzynarodowych targach górniczych w Argentynie i
Kazachstanie przyszedł czas na Rosję. Nasz wschodni
sąsiad tradycyjnie organizuje imprezę wystawienniczą w
Nowokuźniecku pn. MTG UGOL ROSSII & MINING 2007,
która potrwa od 6 do 9 czerwca br. Pokażemy tam
obudowy zmechanizowane „Tagoru”, które ostatnio
mocno przypadły do gustu rosyjskiej kompanii węglowej
SUEK.
W kwietniu w największych targach branży budowlanej na
świecie „BAUMA 2007” w Monachium uczestniczyli
przedstawiciele „Kopex-FAMAGO”. Firma nawiązała
kontakty handlowe z producentami maszyn i urządzeń
górniczych kilku krajów m.in. Niemiec, Francji i Finlandii.
Notowania „Polityki”
Wciąż rosną rankingowe notowania „Kopex-u”.
Pięćsetka „Polityki” 2006 uplasowała naszą firmę na
306 miejscu, co oznacza, że przeskoczyliśmy do góry
o 62 lokaty w porównaniu z rokiem 2005.
Na czele stawki PKN Orlen przed TP S.A. i PSE S.A.
Jeszcze lepiej widzi spółkę „Parkiet”, który w rankingu
najbardziej wartościowych przedsiębiorstw – „Perły
polskiej giełdy” umieścił „Kopex” na 29 miejscu. Łącznie
ocenianych było 276 firm. W kategorii przemysł i
budownictwo wywindowaliśmy się na szóstą lokatę.
- Miesięcznik Internetowy Grupy ZZM-KOPEX
Wydawca: Grupa ZZM-KOPEX
KOPEX S.A.
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
tel. +48 /32/ 604 70 00, fax. +48 /32/ 604 71 00
e-mail: [email protected]
ZZM S.A.
ul. 3 Maja 89, 41-800 Zabrze
tel. +48 /32/ 271 32 31, fax. +48 /32/ 271 87 50
e-mail: [email protected]
4