Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku ul. Pod Lasem 64

Transkrypt

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku ul. Pod Lasem 64
Zarząd Zieleni Miejskiej
w Rybniku ul. Pod Lasem 64
ogłasza
konkurs ofert na sprzedaż rozdrabniarki kompostowej – model :
•
TESTER 400/50 MD – producent SEKO
Wartość urządzenia 27.000,00 zł brutto zwolnione z VAT .
Urządzenie można oglądać na terenie kompostowni ZZM w godzinach 9.00-14.00 .
Informacja tel 032-42 49 405 w. 33 lub 39 .
Termin składania ofert do dnia 18-08-2009 r.

Podobne dokumenty