kondensator średniej częstotliwości mf

Komentarze

Transkrypt

kondensator średniej częstotliwości mf
SZANOWNI
SZANOWNIPAŃSTWO,
PAŃSTWO,
Firma MITRA Sp. z o.o. jest producentem podzespołów elektronicznych,
istniejącym na rynku od ponad 15 lat. Dysponujemy niezbędną wiedzą, doświadczeniem
i wyposażeniem technicznym, przez co jesteśmy gotowi opracować i wyprodukować
praktycznie każdy oczekiwany przez Państwa produkt.
Nasze wyroby odnajdują szerokie zainteresowanie nie tylko na rynku polskim, ale
także na rynkach zagranicznych m .in.: Czechy, Niemcy, Finlandia, Włochy, Indie...
Specjalizujemy się w produkcji nietypowych i unikalnych kondensatorów prądu stałego
niskiego i wysokiego napięcia oraz kondensatorów prądu zmiennego niskiej i wysokiej
częstotliwości. Zakres działania obejmuje również produkcję filtrów przeciwzakłóceniowych
służących do tłumienia zakłóceń radioelektrycznych, powielaczy wysokiego napięcia oraz
przetwornic statycznych do zastosowań trakcyjnych i przemysłowych.
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
Pragniemy również oznajmić, iż dnia 27 czerwca 2006 roku WOJSKOWE CENTRUM
NORMALIZACJI I KODYFIKACJI w Warszawie przyznało firmie MITRA Sp. z o.o. Natowski
Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE (NATO Commercial and Government Entity),
który jest wyróżnieniem Spółki w Systemie Kodyfikacyjnym NATO.
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
ARKUSZ DANYCH APLIKACYJNYCH KONDENSATORA
POJEMNOŚĆ
C=
µF
TOLERANCJA POJEMNOŚCI
KLIENT/ ADRES
±
TEL/FAX
%
DATA
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE
CZĘSTOTLIWOŚĆ PODSTAWOWA ZASTOSOWANIE
UN/URMS=
f=
V
Hz
ROBOCZE NAPIĘCIE PRĄDU
STAŁEGO
SKŁADOWA ZMIENNA NAPIĘCIA
SZEROKOŚĆ IMPULSU
UR=
URMS=
t=
V
V
MAX WZROST SZYBKOŚCI
NAPIĘCIA
PRĄD SKUTECZNY
dv/dt max=Ipeak/C=
IRMS=
V/µS
µS
CYKL OBCIĄŻENIOWY
A
U
i
t
t
NARAŻENIE KRYTYCZNE
NAPIĘCIE MAX
UMAX=
V
CZĘSTOTLIWOŚĆ NARAŻENIA/ROK
PRĄD MAX
Ipeak=
A
CZAS NARAŻEŃ
t=
MAX TEMPERATURA
POWIETRZA CHŁODZENIA
SZYBKOŚĆ POW. CHŁODZ. MAX TEMPERATURA PRACY
max=
°C
max=
V=
°C
m/s
MIN TEMPERATURA PRACY
min=
°C
NAPIĘCIA TESTOWE MIĘDZY NAPIĘCIA TESTOWE MIĘDZY ZAMONTOWANIE
KOŃCÓWKAMI
KOŃCÓWKAMI I OBUDOWĄ
KABEL POŁĄCZENIOWY
U=
V
t=
s
U=
V
t=
s
f=
Hz
f=
Hz
WYSOKOŚĆ Z KOŃCÓWKAMI INNE SPECJALNE WYMAGANIA
MAX WYMIARY
LMAX=
mm
1) A x B x L
2) d max x h
h=
mm
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR
DC
Zastosowanie:
Kondensator DC przeznaczony jest do stosowania w obwodach prądu stałego,
np. do wygładzania pulsujących napięć stałych.
Dane techniczne:
Pojemność znamionowa CN
Tolerancja pojemności
Napięcie znamionowe UN
Wytrzymałość elektryczna izolacji:
- między końcówkami
- między zwartymi końcówkami a obudową
Zakres temperatur pracy
Dopuszczalna stromość napięcia du/dt
Obudowa z blachy stalowej ocynowanej pokrytej szarą farbą.
Wyprowadzenia - końcówki lutownicze.
3,6 µF
±10%
3,5 kVDC
4,0 kVDC/2 s
5,0 kVAC/60s
-25°C ÷ +60°C
10 V/µs
33±5
85±5
105±5
10±3
Rysunek:
140±5
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR
GTO
Zastosowanie:
Kondensator GTO przeznaczony jest do stosowania w urządzeniach elektronicznych
mocy jako kondensator ograniczający dla tyrystorów przełączających. Charakteryzuje
się niskimi stratami, wysokim napięciem pikowym, wysoką obciążalnością prądową
i bardzo niską indukcyjnością oraz zdolnością do samoregeneracji.
Dane techniczne:
Indukcyjność własna
Tangens kąta stratności tgd przy f = 1kHz
Zakres temperatur pracy
Wytrzymałość elektryczna pomiędzy:
- wyprowadzeniami
- zwartymi wyprowadzeniami a obudową
Maksymalny moment dokręcenia doprowadzeń do kondensatora
Obudowa tworzywowa uszczelniona zalewą z żywicy.
Ł 10 nH
-4
Ł 3 × 10
-40°C ¸ +85°C
1,5 UN/2 s
2,15 UN/2 s
8 Nm
Tabela:
CN
µF
0,22
0,22
0,47
0,47
1
1
1
2
3
4
5
Tolerancja
pojemności
%
±10
±10
±10
±10
±5;±10
±5;±10
±5;±10
±5;±10
±5;±10
±5;±10
±5;±10
D
L1
L
UN
Umax
US
mm
35
35
40
50
45
55
55
35
45
50
55
mm
38
38
38
38
38
38
48
48
48
48
48
mm
49
49
49
49
49
49
59
59
59
59
59
V
1200
1600
1200
1600
950
1200
1600
950
950
950
950
V
1350
1750
1350
1750
1100
1350
1750
1100
1100
1100
1100
V
1700
2050
1700
2050
1400
1700
2050
1400
1400
1400
1400
URMS
50Hz
V
650
750
650
750
600
650
750
600
600
600
600
Imax
RS
A
15
15
20
20
15
20
20
25
25
25
25
mW
3
3
2,4
2,4
3
2,4
2,4
1,5
1,0
0,6
0,5
du
Wyprodt
wadzenie
V/ µs
750
M6×8
750
M6×8
750
M6×8
750
M6×8
750
M6×8
750
M6×8
750
M6×8
750
M6×8
750
M6×8
750
M6×8
750
M6×8
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR
GTO
Rysunek:
L±3
L1±1
M6×8
D±1
Określenia:
UN
Umax
US
- znamionowe napięcie prądu stałego
- okresowe napięcie szczytowe
- udarowe napięcie szczytowe, odpowiadające szczytowemu napięciu stanu
wyłączenia tyrystora przełączającego (US=Utyrystora)
URMS - znamionowe napięcie prądu przemiennego
Imax
- maksymalna skuteczna wartość prądu dla pracy ciągłej
t
- szerokość impulsu
T
- czas trwania oscylacji podstawowej, wg której cyklicznie powtarzane są
wszystkie procesy
f
- częstotliwość podstawowa
f = 1/T
RS
- rezystancja szeregowa jako rezystancja wytwarzana przez straty cieplne prądu
2
i RS w kondensatorze
tgd0 - tangens kąta stratności dielektryka = 2 ´ 10-4
tgd
- tangens kąta stratności kondensatora
tgd = tgd0+2PfCRS
du/dt - maksymalne zbocze kształtu fali napięciowej podczas ładowania i rozładowania
kondensatora
Ipk
- prąd szczytowy
Ipk = C du/dt
P
- suma całej faktycznej mocy wytworzonej w kondensatorze
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR
GTO
Wykres:
Us
Umax
UN
t
T
Ipk
t1
t3
t2
t
Zalecenia eksploatacyjne:
1. Napięcie
Udarowe napięcie szczytowe US, znamionowe napięcie prądu stałego UN oraz
periodyczne napięcie szczytowe Umax nie mogą być wyższe niż wartości podane
W danych technicznych.
2.Stromość napięcia du/dt
Stromość napięcia nie może przekraczać wartości znamionowych
du Ł Umax
dt
t1
co oznacza, że prąd szczytowy musi wynosić
du
Umax
Ipk Ł C t1 =C dt
3. Ograniczenie prądowe
Prąd IRMS nie może przekraczać max prądu Imax.
IRMS =
Ö
C2
T
(
2
2
Umax2 (Umax UN) UN
+
+
2 t2
2 t3
t1
)
4. Ograniczenie mocy
Suma całej faktycznej mocy P wytworzonej w kondensatorze nie może przekraczać
mocy obliczeniowej wynikającej z danych technicznych kondensatorów.
2
C
U N2
2 (Umax UN)
2
+
Umax +
tgd0 + RS IRMS
P=
2
2
ŐT
5. Najgorętszy punkt obudowy kondensatora nie może przekraczać +85°C.
(
)
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA
GENERALNA CHARAKTERYSTYKA
Temperatura działania
Tangens kąta stratności
Rezystancja izolacji
min 25
L
-55°C ÷ +100°C
max 0,005 prz f = 1 kHz
min 25000 MW
D
min 25
1,0
Wymiary
Napięcie znamionowe
10
D
15
L
20
30
45
kV DC
30
50
kV AC 50 Hz
Pojemność [nF]
25
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
35
35
35
40
40
45
45
45
45
50
50
50
55
55
55
60
60
75
160
160
58
58
58
58
58
58
83
83
58
58
83
58
65
83
58
83
58
83
83
120,5
58
83
112,5
58
83
120,5
58
120,5
980
690
1750
1
2
3
4,5
6
9
1
2
3
4,5
1; 2; 3;
4; 5
12
15
6
22
10
12
1; 2
6
9; 10
3
25
15
12
4,5
15
2 x 1,5
6
30
1; 2; 3; 4; 5
44
22
22
9; 10
6
50
100
25
50
25
12
9
30
15
10
1
200
700
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]mitra.com.pl
HV
WYSOKOPRĄDOWY KONDENSATOR MOCY
HVP
Zastosowanie:
Kondensator przeznaczony jest do pracy przy wysokich wartościach pojedynczych pików
i RMS prądu. Zbudowany jest z dowolnej ilości zwijek o konstrukcji otwartej bez
wyprowadzeń, umieszczonych pomiędzy dwoma przewodami szynowymi. Zapewnia to
małe straty mocy, efektywne odprowadzanie ciepła oraz elastyczność doboru pojemności
i tolerancji. Zalecany w układach tyrystorowych. Dielektryk: polipropylen i poliester.
Dane techniczne:
Pojemność znamionowa
Tolerancja pojemności
Tangens kąta stratności (f = 1 kHz)
Rezystancja izolacji
Napięcie znamionowe [UN]
Wytrzymałość elektryczna izolacji
Zakres temperatur pracy
- wg tabeli
- ± 10%
- Ł 0,001 - kondensator polipropylenowy
Ł 0,008 - kondensator poliestrowy
- ł 10000 MW x µF przy napięciu znamionowym
- 63V, 100V, 160V, 250V, 400V i 630V
- 1,5 x UN w czasie 30 s
- -40°C ÷ +85°C
Zależność pojemności w funkcji temperatury:
- kondensator polipropylenowy
- kondensator poliestrowy
DC
(%)
C
3
2
T (°C)
1
-55 -40
-20
-1
-2
40
20
60
80
-3
-4
-5
Max szybkość zmiany napięcia du/dt [V/µs]
L [mm]
Napięcie znamionowe [V-]
63
100
160
250
400
630
40
3
4
4,5 (14)
7 (21)
10 (29)
16 (43)
51
2
2,6
3 (10)
5 (15)
7 (20)
11 (30)
64
-
2
2,5 (7,5)
4 (12)
5 (15)
7,5 (22)
88
-
-
2 (5)
3 (8,5)
3,5 (10)
5,5 (15)
Wartości w nawiasach dotyczą kondensatorów polipropylenowych.
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
100
WYSOKOPRĄDOWY KONDENSATOR MOCY
HVP
max 2,0
8,5
±0,5
6
Trzpień
tworzywowy
D
L
Zalecane wymiary
- istnieje możliwość doboru długości L i średnicy D
Pojemność
[µF]
10
50
100
200
Napięcie znamionowe [V-]
L±1
[mm]
63
100
160
250
400
630
29
40
53
29
40
53
77
29
40
53
77
29
40
53
77







45
35


60
50





40



50
45
36

70
60
50




40 (55)
(45)
(40)
(50)
56 (76)
46 (65)
40 (55)
(45)
80
64 (88)
55 (75)
46 (62)
(37)


66 (79)
55 (65)
47 (56)
39 (46)

76
65 (78)
54 (64)



75 (89)
40 (37)
(39)

86
76 (84)
61 (72)
50 (59)


84
69 (83)




57 (57)
47 (48)
41 (41)


87 (89)
71 (72)








Wartości du/dt podane w tabeli zakładają liniowe ładowanie/rozładowanie do/od napięcia
znamionowego. Gdy przyłożone napięcie (UA) jest niższe niż napięcie znamionowe
wówczas wartość znamionowa napięcia może być zwiekszona o współczynnik UA/UN.
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR
KE- 1
Zastosowanie:
Kondensator z niskostratnym dielektrykiem z metalizowanego polipropylenu,
posiadający zdolność do samoregeneracji, skonstruowany został jako
kondensator filtru LC przetwornicy statycznej z przeznaczeniem do wygładzania
pulsujących napięć stałych.
Dane techniczne:
Pojemność znamionowa
Tolerancja pojemności
Napięcie znamionowe
Wytrzymałość elektryczna izolacji:
- między końcówkami
- między zwartymi końcówkami a obudową
Zakres temperatur pracy
Obudowa z blachy stalowej ocynowanej z pokryciem z szarej farby.
Wyprowadzenia śrubowe M6 z nakrętkami.
Hermetyzacja z zalewy poliuretanowo-epoksydowej.
1000 VDC/2s
4,0 kVAC/60s
-25°C ÷ 60°C
90±5
178±5
M6
85±5
max. 215
min.12
Rysunek:
220 µF
±10%
750 VDC
140±5
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR
KE- 2
Zastosowanie:
Kondensator z niskostratnym dielektrykiem z metalizowanego polipropylenu,
posiadający zdolność do samoregeneracji, skonstruowany został jako
kondensator filtru LC przetwornicy statycznej z przeznaczeniem do wygładzania
pulsujących napięć stałych.
Dane techniczne:
Pojemność znamionowa
Tolerancja pojemności
Napięcie znamionowe
Wytrzymałość elektryczna izolacji:
- między końcówkami
- między zwartymi końcówkami a obudową
Zakres temperatur pracy
Obudowa z blachy stalowej ocynowanej z pokryciem z szarej farby
Wyprowadzenia śrubowe M6 z nakrętkami
Hermetyzacja z zalewy poliuretanowo-epoksydowej
Rysunek:
2 × 220 µF
±10%
750 VDC
1000 VDC/2s
9,5 kVAC/60s
-25°C ÷ 60°C
55±3
55±3
min 12
110±3
180±3
min 28
M6
220±3
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR
KE- 2.1
Zastosowanie:
Kondensator z niskostratnym dielektrykiem z metalizowanego polipropylenu,
posiadający zdolność do samoregeneracji, skonstruowany został jako
kondensator filtru LC przetwornicy statycznej z przeznaczeniem do wygładzania
pulsujących napięć stałych.
Dane techniczne:
Pojemność znamionowa
Tolerancja pojemności
Napięcie znamionowe
Wytrzymałość elektryczna izolacji:
- między końcówkami
- między zwartymi końcówkami a obudową
Zakres temperatur pracy
Obudowa z podstawą mocującą z blachy stalowej ocynowanej
z pokryciem z szarej farby
Wyprowadzenia śrubowe M6 z nakrętkami
Hermetyzacja z zalewy poliuretanowo-epoksydowej
2 × 220 µF
±10%
750 VDC
1000 VDC/2s
9,5 kVAC/60s
-25°C ÷ +60°C
Rysunek:
55±3
1÷1,5
180±3
min 12
min 28
55±3
M6
110±3
55±3
4 otw. Ć6,5
7,5
220±3
250±3
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR
KE- 3
Zastosowanie:
Kondensator z niskostratnym dielektrykiem z metalizowanego polipropylenu,
posiadający zdolność do samoregeneracji, skonstruowany został jako
kondensator filtru wejściowego przetwornicy statycznej z przeznaczeniem
do wygładzania pulsujących napięć stałych.
Dane techniczne:
Pojemność znamionowa
Tolerancja pojemności
Napięcie znamionowe
Dopuszczalne przepięcie robocze
Wytrzymałość elektryczna izolacji:
- między końcówkami
- między zwartymi końcówkami a obudową
Zakres temperatur pracy
Obudowa z blachy stalowej ocynowanej z pokryciem z szarej farby.
Wyprowadzenia śrubowe M6 z nakrętkami.
Hermetyzacja z zalewy poliuretanowo-epoksydowej.
5,6 kVDC/2s
9,5 kVDC/10s
-25°C ÷ 60°C
90±3
280±5
M6
110±5
max. 320
min.12
Rysunek:
21 µF
±20%
5,3 kVDC
5,6 kVDC/0,2s
220±5
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR
KE- 4
Zastosowanie:
Kondensator z niskostratnym dielektrykiem z metalizowanego polipropylenu,
posiadający zdolność do samoregeneracji, skonstruowany został jako
kondensator filtru LC przetwornicy statycznej z przeznaczeniem do wygładzania
pulsujących napięć stałych.
Dane techniczne:
Pojemność znamionowa
Tolerancja pojemności
Napięcie znamionowe
Wytrzymałość elektryczna izolacji:
- między końcówkami
- między zwartymi końcówkami a obudową
Zakres temperatur pracy
Częstotliwość pracy dla prądu obciążenia Ł10A
Obudowa z blachy stalowej ocynowanej z pokryciem z szarej farby
Wyprowadzenia śrubowe M6 z nakrętkami
Hermetyzacja z zalewy poliuretanowo-epoksydowej.
Rysunek:
1600 VDC/2s
12 kVAC/50Hz/60s
-30°C ÷ +70°C
Ł16 kHz
55±3
120±3
235±3
min 12
55±3
M6
min 28
2 × 100 µF
±10%
1200 VDC
220±3
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR
KE- 5
Zastosowanie:
Kondensator z niskostratnym dielektrykiem z metalizowanego polipropylenu,
posiadający zdolność do samoregeneracji, skonstruowany został jako
kondensator do tłumienia zakłóceń wytwarzanych w przetwornicy statycznej.
Dane techniczne:
Pojemność znamionowa
Tolerancja pojemności
Napięcie znamionowe
Wytrzymałość elektryczna izolacji:
- między końcówkami
- między zwartymi końcówkami a obudową
Zakres temperatur pracy
Częstotliwość składowej zmiennej napięcia na kondensatorze
przy amplitudzie Ł 40V
Obudowa z blachy stalowej ocynowanej z pokryciem z szarej farby
Wyprowadzenia śrubowe M6 z nakrętkami
Hermetyzacja z zalewy poliuretanowo-epoksydowej
Rysunek:
6400 VDC/2 s
12 kVAC/50 Hz/60 s
-30°C ÷ +70°C
Ł 32 kHz
40±3
80±3
205±3
min. 12
40±3
M6
min. 28
2 × 1 µF
±10%
4800 VDC
160±3
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR
KE- 6
Zastosowanie:
Kondensator z niskostratnym dielektrykiem z metalizowanego polipropylenu,
posiadający zdolność do samoregeneracji, skonstruowany został jako
kondensator filtru LC przetwornicy statycznej z przeznaczeniem do wygładzania
pulsujących napięć stałych.
Dane techniczne:
40 µF
Pojemność znamionowa
±20%
Tolerancja pojemności
5,3 kVDC
Napięcie znamionowe
5,6 kVDC/0,2 min
Dopuszczalne napięcie robocze
Wytrzymałość elektryczna izolacji:
5,6 kVDC/2 s
- między końcówkami
9,5 kVAC/10 s
- między zwartymi końcówkami a obudową ze śrubą uziemiającą
Zakres temperatur pracy
-25°C ÷ +60°C
Obudowa z blachy stalowej ocynowanej z pokryciem z szarej farby.
Śruba uziemiająca M6 z nakrętkami, połączona galwanicznie z obudową.
Wyprowadzenia śrubowe M6 z nakrętkami.
Hermetyzacja z zalewy poliuretanowo-epoksydowej.
90±5
Rysunek:
290±5
max. 330
min 12
M6
10±5
115±10
110±10
220±5
śruba uziemiająca
230±5
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR
KE- 7
Zastosowanie:
Kondensator z niskostratnym dielektrykiem z metalizowanego polipropylenu
przeznaczony jest do stosowania w obwodach elektroniki mocy.
Dane techniczne:
Pojemność znamionowa
Tolerancja pojemności
Tangens kąta stratności przy f=1 kHz
Napięcie znamionowe stałe
Napięcie znamionowe zmienne dla f=50 Hz
Maksymalne napięcie szczytowe w czasie do 10 ms
Maksymalna wartość prądu skutecznego
Dopuszczalna stratność napięcia du/dt
Wytrzymałość elektryczna pomiędzy wyprowadzeniami
Wytrzymałość elektryczność pomiędzy zwartymi
wyprowadzeniami a obudową
Zakres temperatur pracy
Obudowa - kubek tworzywowy z trzpieniem M8 do mocowania
Wyprowadzenia - konektory 6,3×0,8 w osłonie tworzywowej
Hermetyzacja z zalewy poliuretanowo-epoksydowej
0,1µF;0,2 µF
±10%
-4
7×10
3500 V
2400 V
5000 V
12 A
1900 V/µs
4500 VDC/2 s
3000 V/50 Hz/60 s
-25°C ÷ +70°C
Rysunek:
~15
~40
M8
~10
20±2
120±4
12,5
max.56
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR
KE- 8
Zastosowanie:
Kondensator z niskostratnym dielektrykiem z metalizowanego polipropylenu
impregnowany w biodegradalnym oleju, posiadający zdolność do samoregeneracji,
skonstruowany został jako kondensatory filtru LC.
Dane techniczne:
Pojemność znamionowa
Tolerancja pojemności
Tangens kąta stratności (f = 50 Hz)
Napięcie znamionowe
Maksymalne napięcie przy 50 Hz
Pik napięciowy (powtarzalny)
Maksymalny prąd przy 50 Hz
Powtarzalny pik prądowy
Niepowtarzalny pik prądowy
Test napięciowy (niepowtarzalny):
- między końcówkami
- między zwartymi końcówkami a obudową
Zakres temperatur pracy
Indukcyjność wewnętrzna:
Impregnat:
Przekaźnik ciśnieniowy:
200 µF
± 5%
2 x 10-3 max.
4000 V DC
1000 V AC
9500 V DC
60 A
10 kA
20 kA
12000 V DC / 10 s
15000 V AC / 60 s
-40 ÷ +70°C
< 400nH
bez chlorków i PCB
0,1A/ 250V styk zwarty
wg VDE test 1250VDC
Obudowa stalowa (nierdzewna) prostopadłościenna, lakierowana.
Wyprowadzenia: śrubowe M12 z nakrętkami na izolatorach ceramicznych.
Rysunek
M8x20
200 ± 2
M12
460
600 ±10
Czujnik ciśnienia
120
80
120 +max 15
4 otw. 13 x 21,5
15
550
630
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR
KE- 10
Zastosowanie:
Kondensator wygładzający z niskostratnym dielektrykiem polipropylenowym
posiadający zdolność do samoregeneracji, z przeznaczeniem do stosowania
w układach pulsujących napięć
Dane techniczne:
Pojemność znamionowa
20µF 30 µF
Tolerancja pojemności
±10%
Napięcie znamionowe
3,3 kV DC , 4 kV DC
Prąd znamionowy
20 A 30 A
Dopuszczalne przepięcie robocze
8000 V DC / 0,2 s
Wytrzymałość elektryczna izolacji:
- między końcówkami
12000V DC / 2 s
- między zwartymi końcówkami a obudową
15000V AC / 60 s
Zakres temperatur pracy
-25°C ÷ 80°C
Obudowa z blachy stalowej ocynowanej z pokryciem z szarej farby.
Wyprowadzenia śrubowe M12 z nakrętkami.
Waga: 15 kg
Hermetyzacja: olej bez chlorków i PCB.
Norma obowiązująca PN-EN 61881 pt:"Zastosowania kolejowe-Tabor- Kondensatory
do energoelektroniki".
210 ±5
M6x20
355 ±3
1,5÷2,0
40 ±1
max 55 min 30
Rysunek: M12
85 +5
9
60 ±1
80 ±1
350 ±5
14
280 ±5
370 ±5
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR
KE- 16
Zastosowanie:
Kondensator z niskostratnym dielektrykiem z metalizowanego polipropylenu,
posiadający zdolność do samoregeneracji, skonstruowany został jako
kondensator filtru wejściowego przetwornicy statycznej z przeznaczeniem
do wygładzania pulsujących napięć stałych.
Dane techniczne:
Pojemność znamionowa
Tolerancja pojemności
Napięcie znamionowe
Dopuszczalne przepięcie robocze
Wytrzymałość elektryczna izolacji:
- między końcówkami
- między zwartymi końcówkami a obudową
Zakres temperatur pracy
Obudowa z blachy stalowej ocynowanej z pokryciem z szarej farby.
Wyprowadzenia śrubowe M6 z nakrętkami.
Hermetyzacja z zalewy poliuretanowo-epoksydowej.
16 µF
± 10%
7 kVDC
12 kVDC/0,2s
10,5 kVDC/2s
9,5 kVAC/60s
-30°C ÷ 60°C
90±3
M6
340±5
M6 x 10
140±5
max. 385
min.12
Rysunek:
230±5
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR
KE - 16/2
Zastosowanie:
Kondensator z niskostratnym dielektrykiem z metalizowanego polipropylenu,
posiadający zdolność do samoregeneracji, skonstruowany zostały jako
kondensator filtru wejściowego przetwornicy statycznej z przeznaczeniem
do wygładzania pulsujących napięć stałych.
Dane techniczne:
Pojemność znamionowa
Tolerancja pojemności
Napięcie znamionowe
Dopuszczalne przepięcie robocze
Wytrzymałość elektryczna izolacji:
- między końcówkami
- między zwartymi końcówkami a obudową
Zakres temperatur pracy
Obudowa z blachy stalowej ocynowanej z pokryciem z szarej farby.
Hermetyzacja zalewą nie zawierającą PCB
16 µF
± 10%
7 kVDC
12 kVDC/0,2s
10,5 kVDC/2s
9,5 kVAC/60s
-30°C ÷ 60°C
Rysunek:
90±3
230±5
max. 90
M6 x 10
120±5
Ć12
205±5
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR
KE- 4/PKP
Zastosowanie:
Kondensator z niskostratnym dielektrykiem z metalizowanego polipropylenu
impregnowany w biodegradalnym oleju, posiadający zdolność do samoregeneracji,
skonstruowany został jako kondensator filtru LC.
Dane techniczne:
Pojemność znamionowa
Tolerancja pojemności
4 µF
0÷10%
Napięcie znamionowe
Maksymalne napięcie pracy
4000 V DC
5000 V DC
Maksymalne napięcie pracy przy 50Hz
Powtarzalne napięcie szczytowe
Niepowtarzalne napięcie szczytowe
du/dt
1500 V
4000 V
8000 V
100 V/µs
Maksymalny prąd pracy
Powtarzalny prąd szczytowy (włączenie)
Niepowtarzalny prąd szczytowy (wyłączenie)
8 Arms
1 kA
2 kA
Wytrzymałość napięciowa
- pomiędzy zaciskami
- do obudowy
12000 V DC / 2 s
15000 V AC / 60 s
Tangens kąta stratności (f = 50 Hz)
<0.001
Oczekiwana długość życia (97%) w temperaturze (40°C)
100000h
Kategoria klimatyczna:
Najniższa temperatura pracy
Najwyższa temperatura pracy
Najniższa temperatura składowania
Najwyższa temperatura składowania
-40°C
+55°C
-55°C
+85°C
Chłodzenie
naturalne
Obudowa
Przybliżona waga
Hermetyzacja
prostopadłościenna GREY RAL
<10 kg
olej bez chlorków i PCB
Kondensator nie zawiera PCB
Norma obowiązująca PN-EN 61881 "Zastosowania kolejowe-Tabor-Kondensatory
do energoelektroniki".
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR
120 ± 5
M12
200 ±5
140 ±5
M8x20
KE- 4/PKP
85 ±5
50 ±2
85 +max 15
4 otw. 8 x 21,5
15
180 ±5
240 ±5
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR
KE- 12/PKP
Zastosowanie:
Kondensator z niskostratnym dielektrykiem z metalizowanego polipropylenu
impregnowany w biodegradalnym oleju, posiadający zdolność do samoregeneracji,
skonstruowany został jako kondensatory filtru LC.
Dane techniczne:
Pojemność znamionowa
Tolerancja pojemności
12 µF
0÷10%
Napięcie znamionowe
Maksymalne napięcie pracy
4000 V DC
5000 V DC
Maksymalne napięcie pracy przy 50Hz
Powtarzalne napięcie szczytowe
Niepowtarzalne napięcie szczytowe
du/dt
1500 V
4000 V
8000 V
100 V/µs
Maksymalny prąd pracy
Powtarzalny prąd szczytowy (włączenie)
Niepowtarzalny prąd szczytowy (wyłączenie)
20 Arms
3 kA
6 kA
Wytrzymałość napięciowa
- pomiędzy zaciskami
- do obudowy
12000 V DC / 2 s
15000 V AC / 60 s
Tangens kąta stratności (f = 50 Hz)
<0.001
Oczekiwana długość życia (97%) w temperaturze (40°C)
100000h
Kategoria klimatyczna:
Najniższa temperatura pracy
Najwyższa temperatura pracy
Najniższa temperatura składowania
Najwyższa temperatura składowania
-40°C
+55°C
-55°C
+85°C
Chłodzenie
naturalne
Obudowa
Przybliżona waga
Hermetyzacja
prostopadłościenna GREY RAL
<20 kg
olej bez chlorków i PCB
Kondensator nie zawiera PCB
Norma obowiązująca PN-EN 61881 "Zastosowania kolejowe-Tabor-Kondensatory
do energoelektroniki".
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR
150 ± 5
M12
200 ±5
140 ±5
M8x20
KE- 12/PKP
180 ±5
100 ±2
180 +max 15
4 otw. 12 x 21,5
15
230 ±5
290 ±5
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR
KE- 15/PKP
Zastosowanie:
Kondensator z niskostratnym dielektrykiem z metalizowanego polipropylenu
impregnowany w biodegradalnym oleju, posiadający zdolność do samoregeneracji,
skonstruowany został jako kondensatory filtru LC.
Dane techniczne:
Pojemność znamionowa
Tolerancja pojemności
15 µF
0÷10%
Napięcie znamionowe
Maksymalne napięcie pracy
4000 V DC
5000 V DC
Maksymalne napięcie pracy przy 50Hz
Powtarzalne napięcie szczytowe
Niepowtarzalne napięcie szczytowe
du/dt
1500 V
4000 V
8000 V
100 V/µs
Maksymalny prąd pracy
Powtarzalny prąd szczytowy (włączenie)
Niepowtarzalny prąd szczytowy (wyłączenie)
25 Arms
3 kA
6 kA
Wytrzymałość napięciowa
- pomiędzy zaciskami
- do obudowy
12000 V DC / 2 s
15000 V AC / 60 s
Tangens kąta stratności (f = 50 Hz)
<0.001
Oczekiwana długość życia (97%) w temperaturze (40°C)
100000h
Kategoria klimatyczna:
Najniższa temperatura pracy
Najwyższa temperatura pracy
Najniższa temperatura składowania
Najwyższa temperatura składowania
-40°C
+55°C
-55°C
+85°C
Chłodzenie
naturalne
Obudowa
Przybliżona waga
Hermetyzacja
prostopadłościenna GREY RAL
<25 kg
olej bez chlorków i PCB
Kondensator nie zawiera PCB
Norma obowiązująca PN-EN 61881 "Zastosowania kolejowe-Tabor-Kondensatory
do energoelektroniki".
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR
150 ± 5
M12
200 ±5
140 ±5
M8x20
KE- 15/PKP
180 ±5
100 ±2
180 +max 15
4 otw. 12 x 21,5
15
300 ±5
360 ±5
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR
KE- 45/PKP
Zastosowanie:
Kondensator z niskostratnym dielektrykiem z metalizowanego polipropylenu
impregnowany w biodegradalnym oleju, posiadający zdolność do samoregeneracji,
skonstruowany został jako kondensatory filtru LC.
Dane techniczne:
Pojemność znamionowa
Tolerancja pojemności
45 µF
-0 +10%
Napięcie znamionowe
Maksymalne napięcie pracy
3300 V DC
5000 V DC
Maksymalne napięcie pracy przy 50Hz
Powtarzalne napięcie szczytowe
Niepowtarzalne napięcie szczytowe
du/dt
1500 V
4000 V
8000 V
100 V/µs
Maksymalny prąd pracy
Powtarzalny prąd szczytowy (włączenie)
Niepowtarzalny prąd szczytowy (wyłączenie)
80 Arms
10 kA
20 kA
Wytrzymałość napięciowa
- pomiędzy zaciskami
- do obudowy
12000 V DC / 2 s
15000 V AC / 60 s
Tangens kąta stratności (f = 50 Hz)
<0.001
Oczekiwana długość życia (97%) w temperaturze (40°C)
100000h
Kategoria klimatyczna:
Najniższa temperatura pracy
Najwyższa temperatura pracy
Najniższa temperatura składowania
Najwyższa temperatura składowania
-40°C
+55°C
-55°C
+85°C
Chłodzenie
naturalne
Obudowa
Przybliżona waga
Hermetyzacja
prostopadłościenna GREY RAL
<30 kg
olej bez chlorków i PCB
Kondensator nie zawiera PCB
Norma obowiązująca PN-EN 61881 "Zastosowania kolejowe-Tabor-Kondensatory
do energoelektroniki".
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR
200 ± 5
M12
320 ±5
140 ±5
M8x20
KE- 45/PKP
180 ±5
100 ±2
180 +max 15
4 otw. 13 x 21,5
15
420 ±5
480 ±5
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR
KE - 50
Zastosowanie:
Kondensator z niskostratnym dielektrykiem
z metalizowanego polipropylenu, posiadający
zdolność do samoregeneracji, przeznaczony jest
do wygładzania pulsującego napięcia w przemysłowych i trakcyjnych stacjach prostownikowych.
Konstrukcja:
obudowa:
hermetyzacja:
Dane techniczne:
CN
UN
IRMS
DF (tg d)
tolerancja CN
du/dt
dopuszczalna składowa zmienna
kategoria klimatyczna
wytrzymałość elektryczna:
UTT
UTC
Rizol
waga
z blachy stalowej ocynowanej z pokryciem
z szarej farby
niepalna kompozycja epoksydowa
50µF
2000 VDC
20 A
-4
5 x 10
±10 %
100 V/ µs
5%, 600 Hz
25/085/56
3000 VDC/ 10 s
12 kVAC/ 50 Hz/ 60 s
4
ł 10 MW
6,20 kg
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR
KE - 50
60
80
M12 x 2 szt.
M6 x 20
KE-50
50 µF ±10%
2000 VDC
-25°C ... +85°C
SH NON PCB
V4
R 8 x 4 otw.
125
80
240
MITRA
147
170
185
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR
KE - 700
Zastosowanie:
Kondensator z niskostratnym dielektrykiem
z metalizowanego polipropylenu, posiadający
zdolność do samoregeneracji, skonstruowany
został jako kondensator obwodów zmienno
I stałoprądowych, układów filtrujących i komutacyjnych.
Dane techniczne:
Pojemność znamionowa
Tolerancja pojemności
Napięcie znamionowe stałe
Napięcie znamionowe zmienne
Napięcie szczytowe
Maksymalny ciągły prąd r.m.s.
Dopuszczalne obciążenie impulsowe du/dt
Częstotliwość znamionowa
Napięcie testowe
Zakres temperatur pracy
700 µF
±10%
1800 V DC
500V AC
2 x U DC
140 A
25 V/ µs
50 Hz
1,5 x U DC/ 10 s
-25°C ÷ +85°C
Obudowa wykonana z ognioodpornej żywicy epoksydowej
o kategorii palności VO.
Wyprowadzenia szynowe.
Wymiary: wg rysunku.
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR
KE - 700
20±2
2 otw. Ć 6,5
20±2
Cu ą 3
20±2
6 otw. Ć 7,5
140±1
320±2
140±1
2-3
4
150±3
20±3
Rysunek:
200±2
220±2
240±2
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR
KE - 3300
Zastosowanie:
Kondensator z niskostratnym dielektrykiem z metalizowanego polipropylenu
impregnowany w biodegradalnym oleju, posiadający zdolność do samoregeneracji,
skonstruowany został jako kondensator filtru LC.
Dane techniczne:
Pojemność znamionowa
Tolerancja pojemności
Tangens kąta stratności (f = 50 Hz)
Napięcie znamionowe
Maksymalne napięcie przy 50 Hz
Pik napięciowy (powtarzalny)
Maksymalny prąd
Powtarzalny pik prądowy
Niepowtarzalny pik prądowy
Test napięciowy (niepowtarzalny):
- między końcówkami
- między zwartymi końcówkami a obudową
Zakres temperatur pracy
Impregnat:
Przekaźnik ciśnieniowy:
3300 µF
± 10%
< 10-3
900 V DC
200 V AC
1600 V DC
250 A
20 kA
50 kA
1800 V DC
15000 V AC / 60 s
-40 ÷ +60°C
bez chlorków i PCB
0,1 A/ 24V styk zwarty,
test VDE do obudowy
1250VDC
Obudowa stalowa (nierdzewna) prostopadłościenna, lakierowana.
Wyprowadzenia: śrubowe M12 z nakrętkami na izolatorach ceramicznych.
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR
KE - 3300
200 ± 2
M8x20
570
max 660
Czujnik ciśnienia
120
120 +max 15
Ć12
410
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR
KE - 4500
Zastosowanie:
Kondensator z niskostratnym dielektrykiem z metalizowanego polipropylenu
impregnowany w biodegradalnym oleju, posiadający zdolność do samoregeneracji,
skonstruowany zostały jako kondensator filtru LC.
Dane techniczne:
Pojemność znamionowa
Tolerancja pojemności
Tangens kąta stratności (f = 50 Hz)
Napięcie znamionowe
Maksymalne napięcie przy 50 Hz
Pik napięciowy (powtarzalny)
Maksymalny prąd
Powtarzalny pik prądowy
Niepowtarzalny pik prądowy
Test napięciowy (niepowtarzalny):
- między końcówkami
- między zwartymi końcówkami a obudową
Zakres temperatur pracy
Impregnat:
Przekaźnik ciśnieniowy:
4500 µF
± 10%
< 10-3
900 V DC
200 V AC
1600 V DC
250 A
20 kA
50 kA
1800 V DC / 10 s
15000 V AC / 60 s
-40 ÷ +60°C
bez chlorków i PCB
15 A/ 250V styk zwarty,
rozwarty wg VDE test
1250VDC
Obudowa stalowa (nierdzewna) prostopadłościenna, lakierowana.
Wyprowadzenia: śrubowe M12 z nakrętkami na izolatorach ceramicznych.
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR
M10x30
KE - 4500
200 ± 2
M12
700
max 850
Czujnik ciśnienia
120
80
120 +max 15
4 otw. 13 x 21,5
15
420
480
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR
KFE - 1
Zastosowanie:
Kondensator KFE-1 jest kondensatorem wysokonapięciowym przeznaczonym do pracy
przy napięciu stałym impulsowym.
Dane techniczne:
Kategoria klimatyczna
Pojemność znamionowa
Tolerancja pojemności
Napięcie znamionowe impulsowe
Napięcie probiercze
Tangens kąta stratności przy częstotliwości 1 kHz
Rezystancja izolacji
Masa
Obudowa z blachy stalowej ocynowanej pokrytej szarą farbą.
25/055/04
30 µF
±10%
6 kV
6,5 kV przez 1 min
Ł 0,1
ł 100 MW
3500 g
90±5
M5
max 22
7,5
Rysunek:
178±5
MITRA
KFE - 1
30 µF ±10%
6 kV
140±5
85±5
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR TŁUMIĄCY
KFMP - 011
Zastosowanie:
Kondensator przeznaczony jest do zabezpieczania tyrystorów i diod półprzewodnikowych
w warunkach eksploatacyjnych poprzez ograniczenie (tłumienie) krótkotrwałych przepięć
pojawiających się w sieci i eliminację niezamierzonego zadziałania tyrystorów w wyniku
szybkich zmian napięcia du/dt. Posiadaja zdolność samoregeneracji, dużą pewność
kontaktowania i małą indukcyjność własną.
Dane techniczne:
Pojemność znamionowa
Tolerancja pojemności
Tangens kąta stratności przy f=1 kHz
Napięcie znamionowe stałe UR
Napięcie znamionowe zmienne US
Prąd znamionowy IN
Wytrzymałość elektryczna izolacji:
- pomiędzy wyprowadzeniami
- pomiędzy zwartymi wyprowadzeniami, a obudową
Rezystancja izolacji
Dopuszczalne obciążenie impulsowe du/dt
Zakres temperatur pracy
Obudowa - kubek aluminiowy ze śrubą mocującą M8
Wyprowadzenia - końcówki lutownicze
Wymiary
wg tabeli
±10%
-3
Ł12×10
wg tabeli
wg tabeli
Ł10 A
1,5 UR/10 s
2500 V/50 Hz/60 s
ł104 MW
600 V/µs
-40°C ÷ +85°C
wg tabeli
Tabela:
Wymiary
Pojemność
Napięcie Częstotliwość
Moc
znamionowa znamionowe maksymalna znamionowa Lmax Dmax
fmax
UR/US
QN
mm
mm
Hz
V-/V~
kVar
µF
35,5
78
900
1600/850
0,5
0,22
78
600
50 Hz
0,5
0,33
600
107
0,8
0,47
500
45,5
78
0,9
0,68
600
78
850/500
0,9
1,8
400
107
50 Hz
1,5
3,3
Masa
A
mm
12,5
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
g
78
88
124
157
172
285
KONDENSATOR TŁUMIĄCY
KFMP - 011
Określenia:
- Moc znamionowa QN - max moc przeładowcza kondensatora określona dla
temperatury otoczenia +25°C i dla temperatury pracy.
W przypadku gdy temperatura otoczenia jest różna od +25°C moc przeładowcza
kondensatora określona jest zależnością:
tmax - t0
Q = QN 50
gdzie: tmax - max. temperatura pracy równa +75°C dla napięcia przemiennego
+85°C dla napięcia stałego
t0 - temperatura otoczenia napięcia stałego
- Prąd znamionowy IN - wartość skuteczna prądu, która może płynąć przez
kondensator w sposób ciągły, określona mocą znamionową i napięciem
znamionowym.
- Częstotliwość maksymalna fmax - częstotliwość napięcia sinusoidalnego o wartości
US/Ö2 odpowiadającego mocy znamionowej QN.
- Napięcie znamionowe zmienne US - maksymalne powtarzające się napięcie
szczytowe o częstotliwości f Ł fmax, które można stosować w sposób ciągły w
zakresie temperatur pracy.
- Napięcie znamionowe stałe UR - wartość napięcia stałego, które można stosować
W nieograniczonym czasie w zakresie temperatur pracy.
- Napięcie międzyszczytowe USS - wartość napięcia do którego ładowany jest
kondensator w cyklu przeładowań:
USS = US1 + US2
gdzie: US1 - dodatnia amplituda napięcia
US2 - ujemna amplituda napięcia
US1 i US2 Ł US
- Stromość napięcia du/dt - jest maksymalnym zboczem kształtu fali napięcia podczas
ładowania lub rozładowania kondensatora i wyrażona w V/µs.
Dmax
Rysunek:
Lmax
A±1
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR
KFMP-015
Zastosowanie:
Kondensator z dielektrykiem polipropylenowym,
posiadający zdolność do samoregeneracji, dużą
pewność kontaktowania i małą indukcyjność,
przeznaczony jest do zastosowań prądu stałego
/ zmiennego dla tłumienia, filtrowania, komutacji,
do zabezpieczania tyrystorów i diod półprzewodnikowych.
Konstrukcja:
bezpiecznik
dielektryk
impregnat
obudowa
wyprowadzenia
Dane techniczne:
CN
UN
Imax
DF (tg d)
tolerancja CN
kategoria klimatyczna
wytrzymałość elektryczna
UTT
UTC
Rizol
waga
samoregeneracja
polipropylen
olej bez PCB i chlorków niepalny
AL cylindryczna
M6...M8
1,5 µF
2000 VAC
80 A
-4
2 x 10
±5 %
25/085/56
1,5 UN (DC)/ 10s
2 UN/ 50 Hz/ 10 s
ł 105 MW
0,90 kg
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR
KFMP - 015
30
20
M8
KFMP-015
1,5 µF ±10%
2000 VAC
25/085/56
NON PCB
V4
16
130
MITRA
Ć 80
M12
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR POLIPROPYLENOWY KFMP - 015.1
Zastosowanie:
Kondensator z dielektrykiem polipropylenowym, posiadający zdolność do
samoregeneracji, dużą pewność kontaktowania i małą indukcyjność, przeznaczony
jest do zastosowań prądu stałego / zmiennego dla tłumienia, filtrowania, komutacji, do
zabezpieczania tyrystorów i diod półprzewodnikowych.
Dane techniczne:
Pojemność znamionowa
Tolerancja pojemności
Tangens kąta stratności przy f=1 kHz
Napięcie znamionowe UN
Napięcie znamionowe stałe UDC
Napięcie znamionowe zmienne URMS
Prąd znamionowy IN
Dopuszczalne obciążenie impulsowe du/dt
Wytrzymałość elektryczna izolacji
- pomiędzy wyprowadzeniami
- pomiędzy zwartymi wyprowadzeniami a obudową
Zakres temperatur pracy
Obudowa - kubek aluminiowy ze śrubą mocującą M8
Wyprowadzenia - końcówki lutownicze, konektorowe
Wymiary wg tabeli
Pojemność
µF
0.22
0.47
1
2.2
3.3
URMS
V
850
850
750
750
500
UN
V
1200
1200
1050
1050
700
UDC
V
1700
1700
1500
1500
1000
IN
A
16
14
12
12
10
du/dt
V/µs
800
800
600
400
400
wg tabeli
±10%;±5%
Ł 12×10-4
wg tabeli
wg tabeli
wg tabeli
wg tabeli
wg tabeli
1,5 UN/2 s
2500 V/50 Hz/60 s
-25°C ÷ +85°C
Wymiary (mm)
D
25
35
45
45
35
L
72
72
72
107
107
A
12
12
12
12
12
Uwaga: Inne pojemności i parametry po uzgodnieniu z producentem
D±1
Rysunek:
L±2
A±1
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR POLIPROPYLENOWY KFMP - 015.1
Określenia:
•Napięcie znamionowe UN - maksymalne szczytowe napięcie o dowolnej biegunowości,
jakie może być w sposób ciągły przyłożone do kondensatora w zakresie temperatur pracy.
•Znamionowe napięcie prądu przemiennego URMS - maksymalne napięcie skuteczne, jakie
można przyłożyć do kondensatora (URMS = UN /Ö2)
•Napięcie znamionowe prądu stałego UDC - maksymalne napięcie robocze o dowolnej
biegunowości ale o kształcie fali nie będącej typem odwracalnym (UDC = 2×U RMS)
•Nieokresowe napięcie udarowe US maksymalne napięcie szczytowe dopuszczalne przez
określoną ilość razy i o czasach trwania krótszych niż 10 ms/(US = 3×URMS).
•Prąd znamionowy IN -wartość skuteczna prądu, która może płynąć przez kondensator
w sposób ciągły.
•Stromość napięciowa du/dt - jest maksymalnym zboczem kształtu fali napięcia podczas
ładowania lub rozładowania kondensatora wyrażona w V/µs.
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR TŁUMIĄCY
KFMP - 016
Zastosowanie:
Kondensator przeznaczony jest do zabezpieczania tyrystorów i diod półprzewodnikowych
w warunkach eksploatacyjnych poprzez ograniczenie (tłumienie) krótkotrwałych przepięć
pojawiających się w sieci i eliminację niezamierzonego zadziałania tyrystorów w wyniku
szybkich zmian napięcia du/dt. Posiada zdolność samoregeneracji.
Dane techniczne:
Pojemność znamionowa
Tolerancja pojemności
Tangens kąta stratności przy f=1 kHz
Napięcie znamionowe zmienne UN
Prąd znamionowy IN
Wytrzymałość elektryczna izolacji:
- pomiędzy wyprowadzeniami
- pomiędzy zwartymi wyprowadzeniami, a obudową
Rezystancja izolacji
Dopuszczalne obciążenie impulsowe du/dt
Zakres temperatur pracy
Obudowa aluminiowa ze śrubą mocującą M12
Wyprowadzenia - przewód LgY
Dopuszczalne wibracje 10 - 150 Hz
Kondensator nie zawiera PCB
Wymiary:
0,47µF
±10%
-3
Ł12×10
2400V AC
Ł10 A
1,25 UR/10 s
3500 V/ 50 Hz/ 60 s
4
ł10 MW
200 V/µs
-40°C ÷ +85°C
8g
wg rysunku
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR TŁUMIĄCY
KFMP - 016
70
LgY 1,5 mm2
M12 x 12
Ć 80
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR WYŁADOWCZY
KIPP
APLIKACJA:
Test kabli, kondensator obejściowy, generator, radar, laser, X-ray urządzenia,
sprzęgający, impulsowe rozładowania.
TECHNOLOGIA - ALL film
Dielektryk:
Elektroda:
Impregnat:
polipropylen, papier
folia AL.
Baylectrol
WARUNKI OTOCZENIA:
Temperatura pracy:
Temperatura składowania:
Rodzaj chłodzenia:
-25°C ÷ +55°C
-40°C ÷ +85°C
powietrze
RODZAJ PRACY:
- Prąd stały DC
- Powtarzalna praca udarowa, aperiodyczne wyładowania, wyładowania
periodyczne gasnące (tłumione)
- Częstotliwość powtarzania
0,33 Hz
* częstotliwość oscylacji
Ł 10 kHz
- Praca długotrwała/ dzień
2-3 h
6
- Czas życia
> 2 x 10 wyładowań
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR WYŁADOWCZY
KIPP-01
Dane techniczne:
CN
UN
Napięcie próby:
- między wyprowadzeniami UTT
- między wyprowadzeniami a obudową UTC
Energia udaru:
du/ dt
Imax
Ipik max
Is
tgd 50 Hz
Obudowa:
65 µF ±10 %
4000 V DC
175
M12
1,25 UN - 10 min
5000 VAC
520 J
500 V/ ms
80 Arms
12 kA
28 kA
-4
20 x 10
stalowa
280
125
365
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR WYŁADOWCZY
KIPP-02
Dane techniczne:
CN
UN
Napięcie próby:
- między wyprowadzeniami UTT
- między wyprowadzeniami a obudową UTC
Energia udaru:
du/ dt
Imax
Ipik max
Is
tgd 50 Hz
Obudowa:
78
2 x 50 µF ±10 %
3150 V DC
4725 VDC - 10 s
7300 VAC - 10 s
496 J
500 V/ ms
80 Arms
15 kA
32 kA
-4
30 x 10
stalowa
78
80
±2
M12
10
80 ±2
±2
163
263 ±2
120 ±2
363 ±2
353 ±2
373 ±2
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR KOMUTACYJNY
KK - 1
Zastosowanie:
Kondensator KK - 1 przeznaczony jest do urządzeń energoelektronicznych jako
kondensator komutacyjny i tłumiący.
Dane techniczne:
Pojemność znamionowa
Tolerancja pojemności
Współczynnik strat dielektryka tg d0
Rezystancja szeregowa RS
Napięcie znamionowe UN
Szczytowe napięcie udarowe US
Skuteczna wartość napięcia URMS przy f=50 Hz
Znamionowa strata mocy PN
Prąd skuteczny maksymalny Imax
Maksymalna stromość napięcia du/dt
Obudowa - kubek tworzywowy
Wyprowadzenia - końcówki lutownicze 2,8×0,8
Uszczelnienie - zalewa poliuretanowo-epoksydowa.
1µF
±10%
Ł2×10-4
Ł15 mW
2400 V
3100 V
750 V
6W
19 A
350 V/µs
Rysunek:
112±5
12,5
125 max
10±3
M8
Ć45
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR KOMUTACYJNY
KK - 1
Określenia:
•Napięcie znamionowe UN - wartość szczytowa napięcia
•Szczytowe napięcie udarowe US - dopuszczalna wartość chwilowego napięcia w
przypadku zakłóceń
•Prąd maksymalny IN - dopuszczalna skuteczna wartość prądu kondensatora przy
temperaturze otoczenia 30°C
•Znamionowa strata mocy czynnej PN - maksymalna dopuszczalna srtata mocy w
kondensatorze przy temperaturze otoczenia +30°C i chłodzeniu naturalnym.
Zalecenie:
Dla prawidłowo dobranego kondensatora straty obliczeniowe mocy P0 muszą być
mniejsze od strat znamionowych PN.
P0 < PN
2
2
gdzie: P0 = K·P=(URMS) ·2 P·f·CN·tgdo+I ·RS [W]
P0 - obliczeniowe straty mocy czynnej w kondensatorze,uwzględniające
temperaturę otoczenia t0 , przy chłodzeniu naturalnym
P - strata mocy czynnej bez uwzględnienia temperatury
K - współczynnik korekcyjny:
K = 0,3 dla temperatury otoczenia < 30°C
K = 0,0234 to - 0,4 dla temperatury otoczenia to > 30°C
K = 0,67 przy chłodzeniu wymuszonym i prędkości przepływu
powietrza powyżej 2 m/s.
URMS -skuteczna wartość napięcia na zaciskach kondensatora (V)
f - częstotliwość napięcia zasilającego (Hz)
CN - pojemność znamionowa kondensatora (F)
tgdo = 2×10-4
I - wartość skuteczna prądu
RS - rezystancja szeregowa
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR MIKOWY
KM - 014
Zastosowanie:
Kondensator mikowy wyróżnia się tolerowaną wartością współczynnika pojemności
oraz dużą stałością pojemności w czasie. Z tego względu zalecany jest do stosowania
w obwodach wysokiej częstotliwości.
Dane techniczne:
Kategoria klimatyczna
Pojemność znamionowa
Tolerancja pojemności
Napięcie znamionowe
Napięcie probiercze
Tangens kąta stratności dla:
Cn >1000 pF przy częstotliwości 1 kHz
Cn Ł 1000 pF przy częstotliwości 1 MHz
Rezystancja izolacji
Temperaturowy współczynnik pojemności
Temperaturowa stałość pojemności
Obudowa z zalewy epoksydowej
55/100/21
wg tabeli
±2%;±5%;±10%;±20%
wg tabeli
2 Un przez 1 min
Ł 0,002
Ł 0,001
ł 10000 MW
wg tabeli
wg tabeli
Tabele:
Napięcie Pojemność
Symbol
wykonania znamionowe znamionowa a
VpF
250
13
51÷750
KM-014-01
18
100÷2400
KM-014-02
500
470÷3300
KM-014-03
3600÷10000 20
Wymiary
c
d
mm
4.6
0.6
5.5
0.8
6.5
9.0
1.0
b
7
11
20
Masa
e
1.5
g
1.5
3.0
2
9.0
Oznaczenie Temperaturowy Temperaturowa
grupy
stałość
współczynnik
pojemności
pojemności
(TSP)
(TWP)
%
10-6 1/°C
A
nie ustala się
0.5
B
±200
0.2
C
±100
0.2
D
±100÷-20
(0.001 Cn + 0.1)
E
±50
Rysunek:
c
e
min 30
a
~2°
250 V
~2°
L - 15 65
b
d
B
~1
200 pF
±5%
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR MIKOWY
KM - 016
Zastosowanie:
Kondensatory mikowy wyróżnia się tolerowaną wartością współczynnika pojemności
oraz dużą stałością pojemności w czasie. Z tego względu zalecany jest do stosowania
w obwodach wysokiej częstotliwości.
Dane techniczne:
Kategoria klimatyczna
Pojemność znamionowa
Tolerancja pojemności
Napięcie znamionowe
Napięcie probiercze
Tangens kąta stratności dla:
Cn <1000 pF przy częstotliwości 1 MHz
Cn ł 1000 pF przy częstotliwości 1 kHz
Rezystancja izolacji
Temperaturowy współczynnik pojemności
Temperaturowa stałość pojemności
Obudowa z zalewy epoksydowej
55/100/21
wg tabeli
±2,5%; ±10%;±20%
wg tabeli
2 Un przez 1 min
Ł 0,0010
Ł 0,0020
ł 10000 MW
wg tabeli
wg tabeli
Tabele:
Napięcie
Zakres
Symbol
a
wykonania znamionowe pojemności L max
VpF
250
51÷1000 13.5 10.0
KM-016-01
100÷2700
KM-016-02
500
2700÷10000 18.5 15.0
KM-016-03
Wymiary
B max H max
mm
10.0
6.2
12.5
9.5
21.0
Masa
e
d
6.0
0.6
0.8
1.0
g
1.5
3.0
9.0
Oznaczenie Temperaturowy Temperaturowa
grupy
stałość
współczynnik
pojemności
pojemności
(TSP)
(TWP)
%
10-6 1/°C
A
nie ustala się
0.5
B
±200
0.2
C
±100
0.2
D
±100÷-20
(0.001 Cn + 0.1)
E
±50
Rysunek:
L max
B max
100 pF
10%
250 V
e
H max
L - 15
KM- 016
B 78
a
d
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR MIKOWY
KM - 019
Zastosowanie:
Kondensator mikowy wyróżnia się tolerowaną wartością współczynnika pojemności
oraz dużą stałością pojemności w czasie. Z tego względu zalecany jest do stosowania
w obwodach wysokiej częstotliwości.
Dane techniczne:
Kategoria klimatyczna
Pojemność znamionowa
Tolerancja pojemności
Napięcie znamionowe
Napięcie probiercze
Tangens kąta stratności
Rezystancja izolacji
Temperaturowy współczynnik pojemności
Temperaturowa stałość pojemności
Masa
Obudowa z zalewy epoksydowej
40/085/21
0,47 µF
± 5%
100 V2 Un przez 1 min
Ł 0,0015
ł 2000 MW
± 150x10-6 1/°C
Ł ±1%
2500 g
Rysunek:
64
23
90°
32
M6
42
30
7
2-45°
70
90
M6
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR MIKOWY
KM - 020
Zastosowanie:
Kondensator mikowy wyróżnia się tolerowaną wartością współczynnika pojemności
oraz dużą stałością pojemności w czasie. Z tego względu zalecany jest do stosowania
w obwodach wysokiej częstotliwości.
Dane techniczne:
Pojemność znamionowa
Tolerancja pojemności
Napięcie znamionowe
Napięcie probiercze
Tangens kąta stratności dla:
Cn Ł 1000 pF przy częstotliwości 1 MHz
Cn >1000 pF przy częstotliwości 1 kHz
Rezystancja izolacji
Masa
Obudowa z zalewy epoksydowej
wg tabeli
±5%
12 kV
2 Un przez 1 min
Ł 0,001
Ł 0,0025
ł 10000 MW
1000 g
Tabela:
Pojemność
znamionowa
pF
500
1000
1100
1200
1300
1400
1500
Wymiary
a
b
mm
20
30
50
40
M6×3 szt.
b
25
Rysunek:
10
110
10
a
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR MIKOWY
KM - 028
Zastosowanie:
Kondensator mikowy wyróżnia się tolerowaną wartością współczynnika pojemności
oraz dużą stałością pojemności w czasie. Z tego względu zalecany jest do stosowania
w obwodach wysokiej częstotliwości.
Dane techniczne:
Pojemność znamionowa
Tolerancja pojemności
Napięcie znamionowe
Napięcie probiercze
Tangens kąta stratności (przy f=1±0,2 kHz)
Zakres temperatur pracy
Masa
Obudowa z zalewy epoksydowej
4000pF
± 5%
15000 V2 Un przez 1 min
Ł0,0025
-40°C ÷ +70°C
1800 g
20
Rysunek:
18
130
MITRA
4000pF
±5%
15kV
M6×2 szt.
30
Ć23
53
24
Ć20
M6×2 szt.
38
65
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR MIKOWY
KM - 028A
Zastosowanie:
Kondensator mikowy wyróżnia się tolerowaną wartością współczynnika pojemności
oraz dużą stałością pojemności w czasie. Z tego względu zalecany jest do stosowania
w obwodach wysokiej częstotliwości.
Dane techniczne:
Pojemność znamionowa
Tolerancja pojemności
Napięcie znamionowe
Napięcie probiercze
Tangens kąta stratności (przy f=1±0,2 kHz)
Zakres temperatur pracy
Masa
Obudowa z zalewy epoksydowej
2000 pF, 4000pF
± 5%
12000 V2 Un przez 1 min
Ł0,0025
-40°C ÷ +70°C
1800 g
20
Rysunek:
18
130
MITRA
2000pF
±5%
12kV
M6×2 szt.
30
Ć23
53
24
Ć20
M6×2 szt.
38
65
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR MIKOWY
KM - 028A1
Zastosowanie:
Kondensator mikowy wyróżnia się tolerowaną wartością współczynnika pojemności
oraz dużą stałością pojemności w czasie. Z tego względu zalecany jest do stosowania
w obwodach wysokiej częstotliwości.
Dane techniczne:
Pojemność znamionowa
Tolerancja pojemności
Napięcie znamionowe
Napięcie probiercze
Tangens kąta stratności (przy f=1±0,2 kHz)
Zakres temperatur pracy
Masa
Obudowa tworzywowa niepalna z poliwęglanu.
8 ±1
2000 pF, 4000pF, 5000pF
± 5%
15000 V2 Un przez 1 min
Ł 0,0025
-40°C ÷ +70°C
1600 g
Rysunek:
18
130
MITRA
4000pF
±5%
15kV
M6×2 szt.
30
52 ±1
M6×2 szt.
4
16
40 ±1
65 +1
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR MIKOWY
KM - 030
Zastosowanie:
Kondensator mikowy wyróżnia się tolerowaną wartością współczynnika pojemności
oraz dużą stałością pojemności w czasie. Z tego względu zalecany jest do stosowania
w obwodach wysokiej częstotliwości.
Dane techniczne:
Pojemność znamionowa
Tolerancja pojemności
Napięcie znamionowe
Napięcie probiercze
Tangens kąta stratności (przy f=1±0,2 kHz)
Rezystancja izolacji
Zakres temperatur pracy
Masa
Obudowa z zalewy epoksydowej
Tolerancja
pojemności
%
+20
±10
28
23
129
64
MITRA
2000pF
15kV
18
Rysunek:
Pojemność
Napięcie
znamionowe znamionowa
pF
kV
1180
2000
3000
15
560
1400
2770
125
M6×4 szt.
64
Tabela:
wg tabeli
wg tabeli
15 kV2 Un przez 1 min
Ł0,0025
ł5000 MW
-40°C ÷ +70°C
2500 g
165
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR MIKOWY
KM - 032
Zastosowanie:
Kondensator mikowy wyróżnia się tolerowaną wartością współczynnika pojemności
oraz dużą stałością pojemności w czasie. Z tego względu zalecany jest do stosowania
w obwodach wysokiej częstotliwości.
Dane techniczne:
Pojemność znamionowa
Tolerancja pojemności
Napięcie znamionowe
Rezystancja izolacji
Tangens kąta stratności (przy f=1 kHz)
Zakres temperatur pracy
Masa
Obudowa tworzywowa niepalna z poliwęglanu.
8 ±1
10000 pF
± 5%
10000 VŁ 10000 MW
Ł 0,0025
-40°C ÷ +70°C
1600 g
Rysunek:
27
180
MITRA
10000pF
±5%
10kV
M6×2 szt.
30
52 ±1
M6×2 szt.
4
16
40 ±1
65 ±1
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR MIKOWY
WYSOKONAPIĘCIOWY
KMZ
Zastosowanie:
Kondensator mikowy wysokonapięciowy przeznaczony jest do pracy przy napięciu
stałym impulsowym.
Dane techniczne:
Pojemność znamionowa
Tolerancja pojemności
Napięcie znamionowe
Napięcie probiercze
Tangens kąta stratności przy f=1 kHz
Zakres temperatur pracy
Masa
Obudowa z zalewy epoksydowej
Tabela:
wg tabeli
wg tabeli
wg tabeli
2 Un przez 1 min
Ł0,0025
-40°C ÷ +70°C
Napięcie
Pojemność
Tolerancja
znamionowe*
znamionowa*
pojemności*
kVpF
%
25
4000
2**
25
5000÷6830
1.5**
22.5
7500
5**
*Po uzgodnieniu z producentem mogą być produkowane
kondensatory o innych wartościach parametrów.
**Dla kondensatorów KMZ stosuje się przeliczenie
tolerancji na odchyłki w pF.
M6×4 szt.
27
Rysunek:
144
MITRA
27
06.99
161
40
62
6340 pF ± 95 pF 25 kVm
185
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR MIKOWY
WYSOKONAPIĘCIOWY
IKMZ
Zastosowanie:
Kondensator mikowy wysokonapięciowy przeznaczony jest do pracy przy napięciu
stałym impulsowym.
Dane techniczne:
Pojemność znamionowa
Tolerancja pojemności
Napięcie znamionowe
Napięcie probiercze
Tangens kąta stratności (przy f=1 kHz i temp.20°C)
Rezystancja izolacji
Zakres temperatur pracy
Masa
Obudowa z zalewy epoksydowej
1000 pF
± 5%
20000 V2 Un przez 1 min
Ł0,0025
ł10000 MW
-40°C ÷ +70°C
1500 g
Rysunek:
MITRA
05.99
64
165
130
2 otw. Ć6,5
39
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR MOCY
KMP
Zastosowanie:
Układy elektroenergetyczne zasilające wyładowcze lampy mocy.
Dane techniczne:
Pojemność i napięcie znamionowe przy f=50 Hz:
Tolerancja pojemności
Tangens kąta stratności
Wytrzymałość elektryczna pomiędzy wyprowadzeniami:
3,75 µF/3,0 kVAC
3,15 µF/3,0 kVAC
5,0 µF/2,2 kVAC
6,5 µF/2,1 kVAC
± 5%
-4
12×10
3,75 µF-5,2 kVAC/10 s
3,15 µF-5,2 kVAC/10 s
5,0 µF-4,0 kVAC/10 s
6,5 µF-3,9 kVAC/10 s
Wytrzymałość elektryczna pomiędzy zwartymi
wyprowadzeniami a obudową
16 kVAC/10 s
Zakres temperatur pracy
-15°C ÷ +50°C
Wyprowadzenia śrubowe M6
Obudowa z blachy stalowej ocynowanej pokryta farbą koloru szarego
Uszczelnienie z masy zalewowej na bazie żywic
Wymiary: L = 145±5mm dla C = 5 µF i 6,5 µF
L = 230±5mm dla C = 3,15 µF i 3,75 µF
60±5
M6
25±5
L
28±10
15±3
Rysunek:
85±5
M12
140±3
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
Zastosowanie:
Kondensator energetyczny typu KPI stosowany jest w piecach indukcyjnych.
Ł12 x 10-4
KONDENSATOR OCHRONNY
KT - 4
Zastosowanie:
Kondensator przeznaczony jest do ochrony urządzeń trakcyjnych przed przepięciami.
Zbudowany jest w sposób gwarantujący odporność na drgania i wstrząsy, umieszczony
w szczelnej obudowie z blachy stalowej pokrytej emalią ftalową cyklokauczukową (tropik)
w kolorze szarym.
Dane techniczne:
Pojemność znamionowa
4 µF
±10 %
Tolerancja pojemności
Napięcie znamionowe
4000 VDC
Dopuszczalne przepięcie robocze
9500 VDC
Dopuszczalna pulsacja składowej zmiennej napięcia stałego
w zakresie:
od 50 do 300 Hz
10 % UN
od 350 do 600 Hz
5 % UN
od 650 do 1800 Hz
3 % UN
-4
Tangens kąta stratności (tg d)
4 x 10
Wytrzymałość elektryczna izolacji:
- między końcówkami
20000 VDC/ 10 s
Zakres temperatur pracy
- 40 + 60°C
Ciężar:
30 kg
Hermetyzacja syciwo poliuretanowe klasa palności V0.
Nie zawiera chlorków i PCB.
Pozycja pracy dowolna, zabudowa wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczenia.
Obudowa kondensatora wyposażona jest w specjalne podstawki umożliwiające
łatwe mocowanie do podstawy w pozycji pochylonej pod kątem 30°.
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR OCHRONNY
KT - 4
M10 x 40
230
300
max 460
M10 x 40
135
Æ13
365
55
335
395
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR OCHRONNY
KT - 5
Zastosowanie:
Kondensator przeznaczony jest do ochrony urządzeń trakcyjnych przed przepięciami.
Zbudowany jest w sposób gwarantujący odporność na drgania i wstrząsy, umieszczony
w szczelnej obudowie z blachy stalowej pokrytej emalią ftalową cyklokauczukową (tropik)
w kolorze szarym.
Dane techniczne:
Pojemność znamionowa
0,5 µF
±10 %
Tolerancja pojemności
Napięcie znamionowe
10000 VDC
Dopuszczalne przepięcie robocze
18000 VDC
Dopuszczalna pulsacja składowej zmiennej napięcia stałego
w zakresie:
od 50 do 300 Hz
10 % UN
od 350 do 600 Hz
5 % UN
od 650 do 1800 Hz
3 % UN
-3
Tangens kąta stratności (tg d)
2 x 10
Wytrzymałość elektryczna izolacji:
- między końcówkami
20000 VDC/ 10 s
- między zwartymi końcówkami a obudową
15000 VAC/ 60 s
Zakres temperatur pracy
- 40 + 60°C
Ciężar:
18 kg
Hermetyzacja syciwo poliuretanowe klasa palności V0.
Nie zawiera chlorków i PCB.
Pozycja pracy dowolna, zabudowa wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczenia.
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR OCHRONNY
KT - 5
70
160
max. 80
M6 x 10
140
Ć12
160
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR WYGŁADZAJĄCY
KW - 1
Zastosowanie:
Kondensator przeznaczony jest są do wygładzania pulsującego napięcia w przemysłowych
i trakcyjnych stacjach prostownikowych. Ponadto stosowany jest jako kondensator
sprzęgający, filtracyjny i stabilizacyjny w łączności, układach pomiarowych, sterowania,
automatyki oraz urządzeniach kolejowych.
Dane techniczne:
Pojemność znamionowa
Tolerancja pojemności
Znamionowe napięcie pracy UN
Dopuszczalne przepięcia robocze:
4 µF
±10%
4 kVDC
1,05 UN -6 h/dobę
1,25 UN - 1 min
1,50 UN - 0,01 s
15±3
Dopuszczalne przepięcie robocze dla
0,07 UN
oscylacyjnego napięcia zmiennego
Zakres temperatur pracy
-40°C ÷ +70°C
Napięcie probiercze:
12000 V DC / 2 s
- pomiędzy wyprowadzeniami
15000 V DC / 60 s
- pomiędzy zwartymi wyprowadzeniami a obudową
Obudowa z blachy stalowej ocynowanej ze śrubą mocującą
Kondensator nie zawiera PCB.
Norma obowiązująca: PN-EN 61881 "Zastosowania kolejowe-Tabor-Kondensatory
do energoelektroniki".
60±5
M6
20±5
180±3
28±5
Rysunek:
85±5
M12
140±3
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR WYGŁADZAJĄCY
KW - 20
Zastosowanie:
Kondensator przeznaczony jest do wygładzania pulsującego napięcia w przemysłowych
i trakcyjnych stacjach prostownikowych. Ponadto stosowany jest jako kondensator
sprzęgający, filtracyjny i stabilizacyjny w łączności, układach pomiarowych, sterowania,
automatyki oraz urządzeniach kolejowych.
Dane techniczne:
Pojemność znamionowa
Tolerancja pojemności
Znamionowe napięcie pracy UN
Tangens kąta stratności przy 1 kHz
Zakres temperatur pracy
Napięcie probiercze:
- pomiędzy wyprowadzeniami
- pomiędzy zwartymi wyprowadzeniami a obudową
Obudowa z blachy stalowej ocynowanej.
Kondensator nie zawiera PCB.
20 µF
±10%
2500 VDC
10 x 10-4
-40°C ÷ +70°C
3200 VDC / 2 s
3500 V/ 50 Hz/ 60 s
Rysunek:
2
100 ±5
55
M6
220
260
85
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR
MKP - 50
Zastosowanie:
Kondensator z dielektrykiem polipropylenowym, posiadający zdolność do
samoregeneracji, dużą pewność kontaktowania i małą indukcyjność, przeznaczony
jest do zastosowań prądu stałego / zmiennego dla tłumienia, filtrowania, komutacji,
do zabezpieczania tyrystorów i diod półprzewodnikowych.
Konstrukcja:
bezpiecznik
dielektryk
impregnat
obudowa
waga
samoregeneracja
polipropylen
bez PCB i chlorków niepalny
AL cylindryczna
~ 0,9 kg
Na życzenie klienta kondensator może być wyposażony w kapturek tworzywowy
ochraniający wyprowadzenia kondensatora - IP40 (wysokość kapturka 40 mm).
Dane techniczne:
CN
UN AC
UN DC
Us
Urms
Imax
Î
Is
Rs
tang d0
C x Ris
Le
kategoria klimatyczna
wytrzymałość elektryczna
UTT
UTC
1 ¸ 50 µF ±10 %
620 V AC
1200 V DC
1600 V
440 V
38 A
1,0 kA
3,0 kA
1,5 mW
-4
3 x 10
5000 s
<200 nH
25/085/56
1680 V DC/ 10 s
3000 V AC/ 10 s
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR
MKP - 50
30
MKP-50
50 µF ±10%
620 VAC
25/085/56
NON PCB
V4
16
140
20
M8
Ć 80
M12
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR Z BEZPIECZNIKIEM
WEWNĘTRZNYM
MKPS-3
 Dielektryk:
metalizowana segmentowo folia polipropylenowa
 CN
1,5 ÷ 40 F ±10 %
 UN
400 VAC
klasa A
/30.000 h/
450 VAC
klasa B
/10.000 h/
500 VAC
klasa C
/3.000 h/
 Częstotliwość:
50/ 60 Hz
 tgδ
Ł 4 x 10-4
 du/ dt
10 V/ s
 Test napięciowy:
o UTT
2,15 UN/ 2 s
o UTC
2,5 kV/ 2 s
 Kategoria klimatyczna:
40/085/21
 Stopień ochrony:
P2 w wyniku uszkodzenia w kondensatorze
powstaje przerwa nie powodując jego rozerwania
 Obudowa:
tworzywowa
 Norma obowiązująca:
PN-EN 60252-1
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR ŚREDNIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI MF
Zastosowanie:
Kondensator MF przeznaczony jest do pracy w generatorach, falownikach przy
częstotliwościach od 50 Hz do 50 kHz.
Dane techniczne:
Napięcie pracy
Dopuszczalne napięcie pracy
Dopuszczalny prąd pracy
Straty
Temperatura pracy max.
UN = 200 ÷ 2000V
UN x 1,05
IN x 1,2
0,15 ÷ 0,7 W/kVAr
45° C
Tabela:
fN
(kHz)
UN
QN
(kVAr)
CN
(V)
2,5
2,5
25
30
30
45
45
45
50
50
50
2000
2000
1000
425
320
1000
800
500
1500
1500
1000
106
213
282
80
38
509
218
282
70
212
1570
1,7
3,4
1
1
2
1
1,2
4
0,1
0,3
5
(μF)
A
65
65
55
65
70
55
55
55
35
60
100
Wymiary
B
L
130
320
130
320
70
175
70
115
70
160
70
175
70
175
140
340
65
65
65
90
300
300
Wyprowadzenie
Lmax
370
370
210
150
195
210
210
375
100
125
360
M12
M12
M12
M10
M10
M16
M16
Plask. Cu4x20
M6
M6
M16
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR ŚREDNIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI MF
M6
B±5
R±5
Rysunek:
min 12
L ±10
A±5
L max
Zalecenie eksploatacyjne:
Prawidłowa praca kondensatorów MF wymaga wymuszonego chłodzenia, które
pozwoli na utrzymanie temperatury obudowy nie wyższej niż +45°C.
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR ŚREDNIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI MF
CHŁODZONE WODĄ
Zastosowanie:
Kondensator MF przeznaczony jest do pracy w generatorach przy częstotliwościach
od 50 Hz do 100 kHz.
Dane techniczne:
Napięcie pracy
Dopuszczalne napięcie pracy
Dopuszczalny prąd pracy
Straty
Temperatura pracy max.
Impregnat biodegradalny NON PCB
Chłodzenie wodne
UN = 200 ÷ 3000V
UN x 1,05
IN x 1,2
0,15 ÷ 0,7 W/kVAr
45° C
4,5 ÷ 18 l/min
Uwaga:
Podział mocy kondensatora wykonywany jest na życzenie klienta.
Tabela:
fN
(kHz)
UN
QN
(kVAr)
CN
(V)
2
2
3
9
9
10
10
10
10
50
50
50
50
50
50
100
1000
1000
1283
700
700
600
750
1000
1000
650
650
900
1000
1200
2000
3000
1633
2512
460
2215
2770
904
1836
1570
3140
106
265
381
1570
1356
414
1865
130
200
14,52
80
100
40
52
25
50
0,8
2
1,5
5
3
0,33
0,33
(μF)
A
155
155
100
100
100
100
100
100
100
85
85
85
100
100
85
85
Wymiary
B
L
420
420
420
550
340
280
630
450
700
550
330
550
330
550
330
550
630
500
140
180
140
225
140
225
400
500
400
480
140
225
140
225
Lmax
520
620
360
530
630
630
630
630
580
250
310
310
580
560
310
310
Wyprowadzenie
M12,M20
M20
M12
M12,M20
M12,M20
M12,M20
M20
M20
M12,M20
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR ŚREDNIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI MF
CHŁODZONE WODĄ
1
2
L max
woda
L
1
2
2 x M12
2
woda
B
1
A
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR ŚREDNIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI MF
CHŁODZONE WODĄ
woda
1
1
2
2
L
L max
woda
woda
40 ±5
B
70 ±5
4 x M12
1
1
2
2
A
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR ŚREDNIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI
CHŁODZONE WODĄ
MF
1
1 1
1
2
2 3
3
L
L max
woda
woda
4 x M20
1
B
1
1
1
3
3
4xM20
2
2
A
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR ŚREDNIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI
CHŁODZONE WODĄ
MF
woda
1
1
1/3
1/3
2 3
2
3 4
650
780
woda
140
35
2xM20
1
1
155
13
M10
Otwór do
2
16
65
3
2
75
65
3
4
75
4
35
6xM20
65
420
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
1/3
4
KONDENSATOR
WCZ
Zastosowanie:
Kondensator WCZ przeznaczony jest do pracy w urządzeniach na napięcie
przemienne o wysokiej częstotliwości (generatory, falowniki).
Dane techniczne:
Pojemność znamionowa CN
Tolerancja pojemności
Tangens kąta stratności dielektryka tgd0
Napięcie znamionowe zmienne UN
Znamionowa częstotliwość napięcia f
Zakres temperatur pracy
Wytrzymałość elektryczna izolacji:
- pomiędzy wyprowadzeniami
- pomiędzy zwartymi wyprowadzeniami a obudową
Obudowa tworzywowa dla C<100 nF
Obudowa z blachy mosiężnej z nakrętkami i izolatorami
tworzywowymi dla gwintów Ł M6 i C=0,1 i 0,33 mF
wg tabeli
±10%
-4
Ł2×10
wg tabeli
wg tabeli
-25°C ÷ +40°C
1,25 UN/50 Hz
1,5 UN/50 Hz
Tabela dla C < 100 nF:
CN
nF
30
50
UN
Wymiary
D
L
kHz mm mm
50
30
67
50
30
67
f
V
1500
1500
D±1
M6
Rysunek dla C < 100 nF:
L±2
15±2
Zalecenie eksploatacyjne:
Prawidłowa praca kondensatorów WCZ wymaga wymuszonego chłodzenia, które
pozwoli na utrzymanie temperatury obudowy nie wyższej niż +40°C.
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR
WN
Zastosowanie:
Kondensator WN przeznaczony jest do stosowania w obwodach prądu stałego,
między innymi jako kondensator wygładzający filtru LC.
Dane techniczne:
Pojemność znamionowa CN
Tolerancja pojemności
Napięcie znamionowe stałe UN
Wytrzymałość elektryczna izolacji:
- między wyprowadzeniami UWW/2 s
- między zwartymi wyprowadzeniami a obudową UW0/10 s
Zakres temperatur pracy
Obudowa z blachy stalowej ocynowanej pokryta szarą farbą.
Wyprowadzenia śrubowe z nakrętkami.
wg tabeli
±10%
wg tabeli
wg tabeli
wg tabeli
-25°C ÷ +60°C
wg rysunku
Tabela:
CN
µF
0,05
0,25
0,5
1
2
16
UN
UWW
UWO
kV
15
18
15
20
kV
15,5
18,5
15,5
20,5
kV
18,5
21,5
18,5
23,5
6,3
7
8
A
mm
100
245
140
135
215
210
B
mm
55
170
140
110
185
110
Wymiary
L
mm
130
140
130
340
275
330
Lmax
mm
175
180
175
400
345
360
R
mm
55
100
55
75
90
70
M6
A±5
R±5
Rysunek:
min 12
L ±10
B±5
L max
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATORY ENERGETYCZNE
NISKIEGO NAPIĘCIA
Oferowane jednofazowe i trójfazowe kondensatory niskiego napięcia przeznaczone
są do kompensacji mocy biernej przy napięciu do 690 V. Nowoczesna technologia tych
kondensatorów bazuje na konstrukcji całkowicie tworzywowych sekcji kondensatorowych
wykonanych z metalizowanej folii polipropylenowej. Każda sekcja posiada bezpiecznik
mechaniczny odłączający ją od sieci w przypadku ewentualnego uszkodzenia. Kondensatory
wyposażone są w rezystory wyładowcze zapewniające jego rozładowanie po odłączeniu od
sieci do 50 V w czasie poniżej 1 minuty.
Dostępne wersje kondensatorów:
Kondensatory przeznaczone są do montażu wewnętrznego (w pomieszczeniach):
- jednofazowe w obudowie cylindrycznej,
- jednofazowe w obudowie prostopadłościennej,
- trójfazowe w obudowie cylindrycznej,
- trójfazowe w obudowie prostopadłościennej.
Dane techniczne:
Napięcie znamionowe:
Częstotliwość znamionowa:
Tolerancja pojemności:
tg d
Bezpieczeństwo:
Dopuszczalna temperatura otoczenia:
Najwyższa średnia temperatura dzienna:
Najwyższa średnia temperatura roczna:
Dopuszczalna temperatura magazynowania:
Dopuszczalne przeciążenia:
Prąd przełączeniowy:
Max ciężar na kVAr:
patrz tabela
50 Hz
-5% do +10%
0,5 W/ kVAr max
samoregeneracja,
odłącznik mechaniczny
-25°C...+50°C
+40°C
+30°C
-40°C...+70°C
1,1 x UR (napięcie znamionowe);
1,3 x IR (prąd znamionowy);
1,35 x QR (moc znamionowa);
max 130 x IR
obudowa cylindryczna ~0,1 kg
obudowa prostopadłościenna ~0,3 kg
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATORY ENERGETYCZNE
NISKIEGO NAPIĘCIA
Badania okresowe kondensatorów:
- badanie szczelności (90°C, 6 h);
- badania napięciowe między końcówkami napięciem prądu przemiennego;
- badanie napięciowe między końcówkami i odbudową napięciem prądu przemiennego;
- badanie kąta stratności tg d;
- badanie pojemności;
- badanie stabilności cieplnej.
Badany jest każdy kondensator. Na 10 % serii kondensatorów wykonywane są badania
stabilności cieplnej.
Próba napięciowa:
- między końcówkami
- między końcówkami a obudową
Badania stabilności cieplnej:
2,15 x UR, prąd przemienny, 10 sek.
3 kV prąd przemienny, 10 sek.
wykonywane na 10 % serii kondensatorów
przy: 1,2 x UR, prąd przemienny, 48 godzin
Normy:
Publikacja PN-EN 60831-1 i 2
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
JEDNOFAZOWE KONDENSATORY
ENERGETYCZNE NISKIEGO NAPIĘCIA
KMBC - 01
KONDENSATORY W CYLINDRYCZNEJ OBUDOWIE ALUMINIOWEJ
M12
Wyprowadzenia konektorowe
2 x 6,3x0,8
15±2
150 ±3
12±1
80 ±0,5
Kondensatory o mocach 1,5 ¸ 2,5 kVAr
Napięcie
znamionowe
V 50 Hz
230
230
230
400
550
550
Moc
znamionowa
Pojemność
znamionowa
Prąd
znamionowy
kVAr
1,5
2,0
2,5
3,3
2,0
2,5
µF
90,1
120,4
150,4
66
A
6,5
8,7
10,9
8,4
21
26
3,6
4,6
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
JEDNOFAZOWE KONDENSATORY
ENERGETYCZNE NISKIEGO NAPIĘCIA
KMBP - 01
KONDENSATORY W METALOWEJ OBUDOWIE PROSTOPADŁOŚCIENNEJ
M
300 ±5
55
M8
2
A ±4
B ±4
A +36
7
4,5
Kondensatory o mocach 1,5 ¸ 60 kVAr
Napięcie
znamionowe
Moc
znamionowa
Pojemność
znamionowa
Prąd
znamionowy
V 50 Hz
kVAr
µF
A
230
230
230
230
230
230
230
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
5,0
7,5
10,0
12,5
15,0
20,0
25,0
5,0
7,5
10,0
12,5
15,0
20,0
25,0
30,0
40,0
50,0
300,9
450,6
602,1
752,1
903,0
1203,6
1504,4
99,5
149,1
198,8
248,5
298,2
397,6
497,0
596,4
795,2
994,0
21,7
32,6
43,4
54,3
65,2
86,9
108,6
12,5
18,7
25,0
31,2
37,5
50,0
62,5
75,0
100,0
125,0
Wymiary
A
mm
205
205
205
205
205
410
410
B
mm
70
70
140
140
140
140
140
205
205
205
205
205
205
205
410
410
410
70
70
70
70
70
70
70
70
140
140
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
M
mm
M8
M8
M8
M8
M12
M12
M12
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M12
M12
JEDNOFAZOWE KONDENSATORY
ENERGETYCZNE NISKIEGO NAPIĘCIA
Napięcie
znamionowe
Moc
znamionowa
Pojemność
znamionowa
Prąd
znamionowy
V 50 Hz
kVAr
µF
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
5,0
7,5
10,0
12,5
15,0
20,0
25,0
30,0
40,0
50,0
60,0
52,5
78,7
105,0
131,2
157,5
210,0
262,5
315,0
420,0
525,0
630,0
KMBP - 01
Wymiary
A
A
mm
B
mm
M
mm
9,1
13,6
18,1
22,7
27,2
36,3
45,4
54,5
72,7
90,9
109,1
205
205
205
205
205
205
150
410
410
410
500
70
70
70
70
70
70
90
70
140
140
180
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M12
M12
M12
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
TRÓJFAZOWE KONDENSATORY
ENERGETYCZNE NISKIEGO NAPIĘCIA
KMBC - 03
KONDENSATORY W CYLINDRYCZNEJ OBUDOWIE ALUMINIOWEJ
M12
Wyprowadzenia konektorowe
2 x 6,3x0,8
15±2
H ±3
12±1
D ±0,5
Kondensatory o mocach 1 ¸ 15 kVAr
Napięcie
znamionowe
Moc
znamionowa
Pojemność
znamionowa
V 50 Hz
kVAr
µF
400
400
400
400
400
400
400
400
1,0
1,5
2,0
2,5
5,0
10,0
12,5
15,0
3 x 6,64
3 x 9,96
3 x 13,30
3 x 16,60
3 x 33,20
3 x 66,30
3 x 82,90
3 x 99,50
Prąd
znamionowy
Wymiary
A
H
mm
D
mm
1,4
2,2
2,9
3,6
7,2
14,4
18,0
21,7
160
160
160
160
160
235
235
235
65
65
65
65
65
80
80
80
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
TRÓJFAZOWE KONDENSATORY
ENERGETYCZNE NISKIEGO NAPIĘCIA
KMBP - 03
KONDENSATORY W METALOWEJ OBUDOWIE PROSTOPADŁOŚCIENNEJ
M12
250 ±5
55
M8
2
A ±4
B ±4
A +36
7
4,5
Kondensatory o mocach 5 ¸ 60 kVAr
Napięcie
znamionowe
Moc
znamionowa
V 50 Hz
kVAr
230
230
230
230
230
230
230
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
5,0
10,0
12,5
15,0
20,0
25,0
30,0
5,0
7,5
10,0
12,5
15,0
20,0
25,0
30,0
40,0
50,0
60,0
Pojemność
znamionowa
µF
3 x 100,3
3 x 200,7
3 x 250,7
3 x 301,0
3 x 401,2
3 x 501,5
3 x 602,1
3 x 33,2
3 x 49,7
3 x 66,3
3 x 82,9
3 x 99,5
3 x 132,6
3 x 165,8
3 x 198,9
3 x 265,3
3 x 331,6
3 x 397,9
Prąd
znamionowy
A
12,5
25,1
31,1
37,6
50,2
62,7
75,3
7,2
10,8
14,4
18,0
21,7
28,9
36,1
43,3
57,7
72,2
86,6
Wymiary
A
mm
205
205
205
250
250
410
500
B
mm
70
140
140
180
180
140
180
205
205
205
205
205
400
205
205
400
400
400
70
70
70
70
70
70
140
140
140
200
200
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
TRÓJFAZOWE KONDENSATORY
ENERGETYCZNE NISKIEGO NAPIĘCIA
Napięcie
znamionowe
V 50 Hz
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
690
690
690
690
690
690
690
Moc
znamionowa
Pojemność
znamionowa
kVAr
5,0
7,5
10,0
12,5
15,0
20,0
25,0
30,0
40,0
50,0
60,0
µF
3 x 27,4
3 x 41,1
3 x 54,8
3 x 68,5
3 x 82,2
3 x 109,6
3 x 137,0
3 x 164,4
3 x 219,2
3 x 272,0
3 x 328,8
3 x 19,3
3 x 28,9
3 x 38,5
3 x 48,1
3 x 57,7
3 x 77,0
3 x 96,2
3 x 115,4
3 x 154,0
3 x 192,4
3 x 231,1
3 x 11,1
3 x 22,3
3 x 27,9
3 x 44,7
3 x 55,7
3 x 89,4
3 x 111,0
5,0
7,5
10,0
12,5
15,0
20,0
25,0
30,0
40,0
50,0
60,0
5,0
10,0
12,5
20,0
25,0
40,0
50,0
Prąd
znamionowy
A
6,5
9,8
13,1
16,4
19,7
26,3
32,8
39,4
52,6
65,6
78,8
5,5
8,2
11,0
13,8
16,5
22,0
27,5
33,0
44,0
55,0
66,0
4,2
8,4
10,5
16,7
20,9
33,5
41,8
KMBP - 03
Wymiary
A
mm
205
205
205
250
250
205
205
250
410
410
500
B
mm
70
70
70
90
90
148
148
90
140
140
180
205
205
205
205
250
205
250
250
410
410
500
205
205
250
205
250
410
500
70
70
70
70
90
70
90
90
140
140
180
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
70
70
90
140
180
140
180
KONDENSATOR
WK 720 80
ZASTOSOWANIE:
Przeciwzakłóceniowy kondensator przeznaczony jest do odkłócenia pojazdów kolejowych .
DANE TECHNICZNE:
Pojemność znamionowa
Tolerancja pojemności
Napięcie znamionowe
Prąd znamionowy
Test napięciowy
Insulation resistance
Tangens kąta stratności (f=1kHz)
Częstotliwość rezonansowa
Kategoria klimatyczna
Waga
100 nF
± 20%
1100 V/50 Hz
3000VDC
6A
5000 V/50 Hz
15 kVDC
min. 6x103 MW
-2
max. 1x10
frezmin=0,1 MHz
55/055/21
2,2 kg ±5%
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
KONDENSATOR
WK 720 80
M10
245 max
74 max
2,5
RYSUNEK WYMIAROWY
SCHEMAT POŁĄCZEŃ
Ć82 max
110
80 ±0,2
4 x Ć8,5
80 ±0,2
110
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
FILTR PRZECIWZAKŁÓCENIOWY
FP - 025
Zastosowanie:
Filtr przeznaczony jest do tłumienia zakłóceń w pojazdach samochodowych
do poziomu S1/S2
Pojemność znamionowa
Tolerancja pojemności
Napięcie znamionowe
Tangens kąta stratności (przy f = 1 kHz)
Rezystancja izolacji (przy U = 100 V)
Indukcyjność znamionowa
Prąd znamionowy
Zakres temperatur pracy
0,12 µF
± 10%
160 VŁ 0,015
ł 6000 MW
8,5 ÷ 11,0 µH
4,0 A
-40°C ÷ +100°C
~2,5
min8
1
8
1
2
L
C
Schemat elektryczny
O - obudowa (”minus” zasilanie)
1 - Wyprowadzenie (”plus” zasilanie);
kolor izolacji - czerwony
2 - Wyprowadzenie (”plus” zasilanie);
kolor izolacji - czarny
18 ±0,5
O
8,3
max 35
105 ±5
Przewód LgY-s 1,5 mm2
6 +2
max 36
max Ć24,3
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
FILTR PRZECIWZAKŁÓCENIOWY
FP - 250/4
Zastosowanie:
Filtr przeznaczony jest do tłumienia zakłóceń radioelektrycznych wysokiej częstotliwości
wytwarzanych przez urządzenia przemysłowe. Może być stosowany w obwodach
zasilających z dwoma przewodami chronionymi od zakłóceń. Konfiguracja filtru zapewnia
tłumienie zakłóceń radioelektrycznych symetrycznych i niesymetrycznych.
Dane techniczne:
40/070/21
Kategoria klimatyczna
01 µF + 2×15 nF
Pojemność znamionowa, klasa X+Y
Tolerancja pojemności:
±30%
- klasa X
+35% ÷ -25%
- klasa Y
250 V~
Napięcie znamionowe
4A
Natężenie prądu znamionowego
2 × 5 mH
Indukcyjność znamionowa
±20%
Tolerancja indukcyjności
Rezystancja izolacji
ł100 MW
Masa
~500 g
Filtr posiada hermetyczną, metalową obudowę. Specjalnie ukształtowane osłony
umożliwiają wykonanie elektrycznie szczelnego połączenia obudowy filtru z ekranem
chronionych przewodów.
Schemat elektryczny:
C
2C
L
L
C
L
L
C
2C
Charakterystyka tłumienności filtru:
A (dB)
80
70
60
50
40
30
20
10
0,15 0,25
0,5
1
3
6
10
15
25
65
130
220
f ( Mhz)
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
FILTR PRZECIWZAKŁÓCENIOWY
FP - 250/4
46
Ć9
Ć8
6
4 otw. Ć4,3
Rysunek:
116,5
130
140
Schemat
elektryczny
MITRA
FILTR FP - 250/4
250 - 4A
O5.99
134
Ć7
42
Ć1
16
33,5
2,5
29
16
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
FILTR PRZECIWZAKŁÓCENIOWY
FP - 42/25
Zastosowanie:
Filtr przeznaczony jest do tłumienia zakłóceń radioelektrycznych wysokiej częstotliwości
wytwarzanych przez urządzenia przemysłowe. Zapewnia ochronę przed zakłóceniami
radioelektrycznymi jednego przewodu. Może pracować samodzielnie lub jako podzespół
w filtrach przeciwzakłóceniowych.
Filtr posiada stalową, hermetyczną obudowę. Specjalnie ukształtowane osłony
umożliwiają wykonanie elektrycznie szczelnego połączenia obudowy filtru z ekranem
przewodów chronionych.
Dane techniczne:
Kategoria klimatyczna
Pojemność znamionowa
Tolerancja pojemności
Napięcie znamionowe:
- przy częstotliwości 50 Hz
- dla prądu stałego
Natężenie prądu znamionowego
Indukcyjność znamionowa
Tolerancja indukcyjności
Rezystancja izolacji
Masa
Schemat elektryczny:
40/070/21
11 µF
±20%
42 V~
50 V25 A
25 µH
+40%, -30%
ł100 MW
220 g.
Charakterystyka tłumienności filtru:
A (dB)
100
90
1/2 C
1/2 C
80
70
L
60
50
40
30
0,15
0,2 0,4 0,6 0,8
0,25
1,5 2
4 6 8 10
20
40 60
100 200
400
300
2,5
Ć32
7
M 25×1
Ć15
Ć13
Rysunek:
max.8
max 66
max 103
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
f ( Mhz)
FILTR TRÓJFAZOWY
Typ
Napięcie
pracy
AC 50/60Hz
450V
450V
450V
FP-4 x 16A
FP-4 x 25A
FP-4 x 36A
4 - PRZEWODOWY
Max.
prąd
A
4 x 16
4 x 25
4 x 36
Tłumienność
/asym./
1 – 30MHz 70dB
4 – 30MHz 70dB
2 – 30MHz 60dB
Wyprowadzenia
M6
M6
M10
WYMIARY/ mm/.
A
255
±3
B
170
±3
C
60
±3
D
162
±1
E
180
±3
F
100
±1
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
FILTR WYSOKICH CZĘSTOTLIWOŚCI SERII FPHF
Filtr przeznaczony jest do tłumienia zakłóceń sygnałów elektrycznych operujących
w zakresie częstotliwości do 10 GHz.
Hermetycznie zamknięta stalowa, dwudzielna obudowa posiada komorę wejścia
zamykaną pokrywą oraz hermetyczną komorę pracy zakończoną gwintowaną tuleją,
z której wyprowadzone są przewody wyjściowe.
Rysunek:
225
88
M4
60
33
60
M33
2 x M4
Osłona komory
wejścia
Ć19
TYP
Zastosowanie
Prąd [A]
Impedancja
[ ]
Zakres
tłumienności
Tłumienie
FPHF-04
FPHF-28
Telekomunikacja
Przeciwpożarowy
0,5
1,0
300/600
50/50
14 kHz ÷ 10 GHz
14 kHz ÷ 10 GHz
100 dB
100 dB
0,2
50/100
1 MHz ÷ 10 GHz
100 dB
Telekomunikacja,
sprzęt komputerowy,
FPHF-41
transmisja danych
(do 56 kB)
Filtry przeznaczone są do pracy przy napięciu 125 V AC / 400 V DC.
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
FILTR SIECIOWY PRZECIWZAKŁÓCENIOWY
JEDNOFAZOWY
FPPR - 27S/1
ZASTOSOWANIE:
- napięcie pracy 250 VAC, 50/60 Hz,
- linie dwuprzewodowe,
- zakres tłumienności do 1 Ghz,
- zakres prądowy 6-24 A,
- zalecany do prostowników tyrystorowych.
Zakres
częstotliwości
Hz
Zakres
prądowy
6 A/ 10 A
24 A
Wytrzymałość
napięcia
PN-E VAC
Prąd
upływu
Waga
kg
DC ¸ 400
1500
1500
0,5
2,0
DC ¸ 60
1500
1500
5
2,0
SCHEMAT ELEKTRYCZNY:
L
CX
CY
CY1
L1
CX
CY1 CY
CX
L1
CX
P
R
P
E
N
N
TŁUMIENNOŚĆ:
dB 80
70
60
50
40
30
20
10
0
10
100
1000
10000
100000
1000000
10000000
f [kHz]
80
OBUDOWA:
178
61
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
FILTR PRZECIWZAKŁÓCENIOWY
FPZ - 100
Zastosowanie:
Filtr przeciwzakłóceniowy FPZ - 100 przeznaczony jest do tłumienia zakłóceń radioelektrycznych wysokiej częstotliwości wytwarzanych w urządzeniach przemysłowych.
Zapewnia ochronę przed zakłóceniami radioelektrycznymi jednego przewodu
prądowego. Może pracować samodzielnie lub jako podzespół w filtrach
przeciwzakłóceniowych. Filtr ma stalową, hermetyczną obudowę.
Dane techniczne:
Kategoria klimatyczna
Pojemność znamionowa
Tolerancja pojemności
Napięcie znamionowe
Prąd znamionowy
Indukcyjność znamionowa
Tolerancja indukcyjności
Rezystancja izolacji
Wytrzymałość elektryczna izolacji
Masa dla 100 A, 150A
25/070/04
1,9 µF
±20%
380 V~ lub 500 V100 A,150 A,200 A,250 A
16 µH
± 40%
ł100 MW
1075 V-/60 s
850 g.
Charakterystyka tłumienności filtru:
A (dB)
120
110
100
90
80
70
60
50
40
0,1
0,2
0,4
0,6
1
2
4
6
8
10
20
500
1000
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
1500 f ( Mhz)
FILTR PRZECIWZAKŁÓCENIOWY
FPZ - 100
Schemat elektryczny:
C/2
L
C/2
max.3
10
82±1
101±1,5
120±7
Ć46
M12
Ć54±0,6
Ć62,5
M48x1,5
Rysunek dla 100 A, 150 A:
max.3
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
FILTR PRZECIWZAKŁÓCENIOWY
X - 24
Zastosowanie:
Filtr przeciwzakłóceniowy typu X - 24 przeznaczony jest do tłumienia zakłóceń
radioelektrycznych wysokiej częstotliwości wytwarzanych w urządzeniach
przemysłowych zasilanych napięciem stałym lub przemiennym o częstotliwości 50 Hz.
Filtr zbudowany jest w układzie P. Może pracować samodzielnie lub jako podzespół
w filtrach przeciwzakłóceniowych.
Dane techniczne:
Kategoria klimatyczna
Pojemność znamionowa
Tolerancja pojemności
Indukcyjność znamionowa
Tolerancja indukcyjności
Napięcie znamionowe
Prąd znamionowy
Wytrzymałość elektryczna izolacji
Rezystancja izolacji
Masa
Obudowa stalowa hermetyzowana zalewą poliuretanowo-epoksydową
25/070/04
16 µF
± 20%
25 µH
+40 ÷ -30%
250 V/50 Hz lub 400V10 A lub 20 A
1075 V/60 s
ł 100 MW
~ 800 g
Schemat elektryczny:
C/2
L
C/2
max9
max.3
Ć46
Ć62,5
Ć54
6,3x0,8
M48x1,5
Rysunek:
82±1
101±1,5
max.3
120±7
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
DŁAWIK PRZECIWZAKŁÓCENIOWY
X - 21
Zastosowanie:
Dławik przeznaczony jest do tłumienia zakłóceń radioelektrycznych w urządzeniach
pracujących przy napięciu do 250 V prądu przemiennego 50 Hz i natężeniu do 4 A.
Dane techniczne:
Kategoria klimatyczna
Indukcyjność:
250/085/21
L1 - 3,3 ÷ 4 mH ± 20%
L2 - 3,3 ÷ 4 mH ± 20%
250 VAC
Napięcie znamionowe
4
A
Prąd znamionowy
-40°C ÷ +85°C
Zakres temperatur pracy
Obudowa aluminiowa uszczelniona zalewą poliuretanowo-epoksydową
2
Wyprowadzenia z linki LgYs 0,75 mm
Schemat elektryczny:
L1
L2
M8
Rysunek:
L2
L1
300±10
max 2
7±2
max 46
12,5
D max 35,5
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
POWIELACZ WYSOKIEGO NAPIĘCIA
WN
Dane techniczne:
- max wejściowe napięcie pracy - wartość międzyszczytowa:
- max napięcie wejściowe - wartość międzyszczytowa:
- napięcie wyjściowe (stałe) bez obciążenia przy międzyszczytowej
wartości napięcia wejściowego 9 kV i częstotliwości ok. 15 kHz
(o kształcie zbliżonym do prostokąta):
- max prąd wyjściowy:
9 kV
10 kV
90 kV ± 10 %
200 µA
Powielacz zahermetyzowany kompozycją żywicy epoksydowej.
Schemat elektryczny
Ui
HV
t
~70µs
C1
C3
C5
D1
D3
D5
C7
C9
D7
6 x 27 MW
C11
C13
C15
C17
C19
D11
D13
D15
D17
D19
D9
Ui
L
D2
D4
D6
D8
D10
D12
D14
D16
D18
D20
C2
C4
C6
C8
C10
C12
C14
C16
C18
C20
UH
Rysunek wymiarowy
B ~30
40
H ~100
L = 370
Æ16
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
POWIELACZ WYSOKIEGO NAPIĘCIA
PWN
Zastosowanie:
Powielacz typu PWN stosowany jest w urządzeniach filtrowych (elektrofiltrach).
Dane techniczne:
- napięcie wejściowe:
- napięcie wyjściowe
- 3 kV
- 6 kV
- 12 kV
- 100 µA
- prąd wyjściowy
Powielacz zahermetyzowany kompozycją żywicy epoksydowej.
Schemat elektryczny
U~
3 kV
12 kV
6 kV
Rysunek wymiarowy
2
Wsuwka
6,3 x 0,8 mm
4 otw
Æ4
Nasuwka
6,3 x 0,8 mm
w osłonie
izolacyjnej
6,5
19
92,5
±0,5
min 120
100
±0,5
110
±0,5
119
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]
±0,5
66
Wyjście
12 kV
6 kV
74
masa -
PWN ......
20
wejście -
±0,5
POWIELACZ
KOŚ
CIU
SZK
I
GDZIE NAS SZUKAĆ...
KA
OWS
R
O
OP
DW.
PKS
BIEDRONKA
ZEW
SK I
EGO
MIFLEX
GRUN
WALD
ZK
A
TRO
C
J.P
AW
ŁA
II
MITRA
Spółka z o. o.
99-300 Kutno; ul.Grunwaldzka 1
tel./fax: 024 253 60 71
tel. 024 355 13 36
http://www.mitra.com.pl
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty