Badania Check Point i Ponemon, bezpieczenstwo, internet i

Transkrypt

Badania Check Point i Ponemon, bezpieczenstwo, internet i
Adres URL strony http://www.publikuj.org/6269
Badania Check Point i Ponemon
ID artykułu: 6269 / 1222
URL: http://www.publikuj.org/6269
Podkreślają znaczenie świadomości pracowników dla bezpieczeństwa WEB 2.0. Coraz bardziej powszechne
korzystanie z aplikacji internetowych w biznesie wymaga podniesienia świadomości użytkowników i
zwiększonej kontroli aplikacji.
Check PointŽ Software Technologies Ltd. (Nasdaq: CHKP), światowy lider w dziedzinie zabezpieczeń
internetowych, wraz z Ponemon Institute, wiodącą firmą badawczą, przedstawił wyniki badań Web 2.0
Security in the Workplace. Wynika z nich, iż 82% badanych administratorów IT uważa, że portale
społecznościowe, aplikacje internetowe oraz widget znacząco obniżają bezpieczeństwo firm. Respondenci
podają przykłady wirusów, złośliwego oprogramowania i utraty danych w związku z używaniem
najważniejszych aplikacji Web 2.0. W ciągu najbliższych 5 lat 77% firm planuje wprowadzenie rozwiązań
wykrywających takie wrażliwości.
Wyniki badania przeprowadzonego wśród ponad 2100 administratorów IT pokazują, że zdaniem większości
respondentów pracownicy pełnią kluczową rolę w procesie pomocniczym w zakresie minimalizowania ryzyk
związanych z aplikacjami internetowymi. Jednakże administratorzy IT uważają, że podczas codziennej
komunikacji internetowej pracownicy rzadko bądź nigdy nie zastanawiają się nad zagrożeniami
bezpieczeństwa firmy, instalując aplikacje internetowe, przeszukując sieć, otwierając linki czy pliki video,
wchodząc na portale społecznościowe lub korzystając z folderów P2P. Dzięki edukacji i świadomości
końcowi użytkownicy będą mogli zdać sobie sprawę ze swojej roli w zarządzaniu bezpieczeństwem firmy.
Badanie wykazało ponadto:konieczność szybkiego wprowadzenia zmian - blisko 50% respondentów
przykłada duża wagę do konieczności szybkiego zminimalizowania ryzyk bezpieczeństwa związanych z
widgetami i aplikacjami internetowymi. potrzebę większej odpowiedzialności użytkowników - większość
badanych uważa, że pracownicy powinni być bardziej odpowiedzialni za minimalizowanie ryzyk związanych
z Web 2.0. brak edukacji w zakresie bezpieczeństwa korporacyjnego - średnio 20% respondentów uważa, że
podczas codziennej komunikacji internetowej pracownicy rzadko bądź nigdy nie zastanawiają się nad
zagrożeniami bezpieczeństwa firmy. najczęstsze problemy - wydajność miejsca pracy, złośliwe
oprogramowanie i utrata danych są najczęściej wymienianymi problemami związanymi z korzystaniem z
aplikacji internetowych w pracy.
Badanie Web 2.0 Security in the Workplace zostało przeprowadzone przez Ponemon Institute w czerwcu
2010, obejmując respondentów z USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Japonii oraz Australii. Respondenci pracują
w firmach różnej wielkości - od małych i średnich, po duże korporacje - i reprezentują 12 branż, wśród
których są finance, przemysł, rząd, handel detaliczny, opieka zdrowotna i edukacja. Pełny raport jest dostępny
na stronie: http://www.checkpoint.com/products/downloads/whitepapers/ponemon_white_paper.pdf.
Aktywacja: 03/08/10 10:06, odsłony: 418
Strona 1 / 1

Podobne dokumenty