Lipiec/Sierpień 2012 - Gmina Blachownia: Strona główna

Komentarze

Transkrypt

Lipiec/Sierpień 2012 - Gmina Blachownia: Strona główna
WIADOMOŚCI
Z RATUSZA
Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (87) lipiec/sierpień 2012
ISSN 1730-9190
XIII dożynki powiatowe
Rozpoczął się nowy rok szkolny
19 sierpnia w Konopiskach koło Częstochowy odbyły się XIII dożynki
powiatowe. Uroczystości rozpoczął
barwny korowód, w którym szli m.in.
przedstawiciele władz samorządowych
województwa śląskiego, powiatu częstochowskiego, lokalnych gmin, reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich
z dożynkowymi wieńcami oraz okoliczni mieszkańcy. O godzinie
11 odprawiona została, przez proboszcza miejscowej parafii ks. Sławomira Kaczmarka i diecezjalnego duszpasterza rolników księdza
prałata Eugeniusza Sikorskiego, polowa msza święta. Przed zakończeniem uroczystej eucharystii ksiądz poświęcił dożynkowe wieńce
i tegoroczne plony.
W roku szkolnym 2012/2013 w 7 placówkach oświatowych w gminie Blachownia (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjum) naukę rozpoczęło 1 225 młodych ludzi.
ciąg dalszy na str. 2
Blachownia coraz bezpieczniejsza
Wakacyjne remonty dróg
W lipcu i sierpniu 2012 roku w Gminie Blachownia przeprowadzono
remonty i modernizacje kolejnych dróg, które poprawiły komunikację. Dla bezpieczeństwa oraz wygody mieszkańców wymienione zostały na nowe chodniki w ciągu ul. Parkowej, 1 Maja, Bema,
Dworcowej, Leśnej, Klonowej, Bankowej, Sportowej. Mieszkańcy
nie kryją zadowolenia. Niektórzy przychodzą do Urzędu i dziękują
twierdząc, że tyle dobrych dróg w Blachowni nie było nigdy.
- w szkołach podstawowych - 610
- w gimnazjum - 292
W pierwszych klasach uczyć się będzie łącznie 194 uczniów,
w tym:
- w szkołach podstawowych - 96
- w gimnazjum - 98
W przedszkolach bawić się i uczyć będzie łącznie 323 dzieci.
Do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Wesołe Sowy”
od września uczęszczać będzie 25 dzieci.
Wszystkim uczniom rozpoczynającym rok szkolny życzymy wielu
sił i wytrwałości.
Co czeka uczniów w roku szkolnym 2012/2013? Kiedy będą przerwy świąteczne, jak wypadają dni wolne, kiedy będą ferie i najważniejsze egzaminy?
Kalendarz na rok szkolny 2012/2013 – str. 18.
Maura Jochymczak dyrektorem MDK
Wiecej o modernizacji i budowie dróg na str. 4,5,6
W numerze m. in.:
* Nieodpłatna zbiórka odpadów wielogabarytowych - str. 6
* Środki na aktywizację bezrobotnych - str. 8
* Ucz się i podróżuj z GREEN HOUSE SCHOOL - str. 9
* Wyższe zasiłki rodzinne - str. 12
* Powstanie orkiestra dęta przy MDK w Blachowni - str. 16
17 lipca 2012 r. rozstrzygnięto konkurs na dyrektora Miejskiego
Domu Kultury w Blachowni. Komisja konkursowa zdecydowała
o wyborze na to stanowisko blachowianki Maury Jochymczak.
Do konkursu zgłosiło się 6 kandydatów – trzy kobiety i trzech
mężczyzn. Komisja uzasadniając wybór podkreśliła interesujący
sposób przygotowania koncepcji programowo – organizacyjnej.
Szeroki zakres zaprezentowanych tematów pozwoli zaproponować
wiele ciekawych imprez kulturalnych dla mieszkańców. Koncepcja została przygotowana również z dbałością o budżet, jaki został
zaplanowany na prowadzenie instytucji. - Liczymy na to, że nasz
dom kultury będzie najlepszy w całym powiecie - mówi jeden z
członków komisji. - Widać, że to bardzo ambitna osoba i ma mnóstwo pomysłów.
Nowy dyrektor objął funkcję z dniem 1 sierpnia.
„Rodzina –
nasz wspólny
punkt widzenia”
XIII dożynki powiatowe
dokończenie ze str. 1
Po oficjalnych uroczystościach wystąpiły zespoły ludowe z gmin
powiatu częstochowskiego. Gminy zaprezentowały także wieńce
dożynkowe. Wszystkie były piękne i wszystkie zasługiwały na
wyróżnienie. Tradycyjnie już uroczystości były okazją do ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureatom konkursów: „Estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej” i „Przodujący producent
rolny” oraz twórczyniom wszystkich zaprezentowanych wieńców
dożynkowych.
W konkursie „Estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej” drugie miejsce zajął Pan
Lech Norman z Blachowni.
W konkursie „Przodujący producent rolny” najlepsi byli
Państwo Halina i Władysław
Boratynowie z Łojek.
Gwiazdą wieczoru był Mirek Jędrowski z repertuarem „Biesiada
w swojskim klimacie”. Występy
zespołu zakończyły uroczystości dożynkowe w Konopiskach. (f)
***
W dożynkach uczestniczyło Koło Gospodyń Wiejskich z Gminy Blachownia, oraz zespół śpiewaczy „Blachowianki” wraz
z kapelą. W korowodzie dożynkowym z wieńcem uwitym
przez koleżanki z KGW w Blachowni uczestniczyli: Pani Burmistrz Anetta Ujma, Pani Katarzyna Nowak - kierownik referatu organizacyjnego Urzędu Miejskiego, radny Pan Wacław
Matuszewski oraz Pan Piotr Kurkowski - kierownik referatu
Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego oraz
przybyła z Niemiec Pani Teresa Ujma - Schmidt, założycielka
naszego Koła. Po mszy polowej amfiteatr w Konopiskach rozbrzmiewał piosenkami i przyśpiewkami ludowymi.
Na scenie jako pierwszy pojawił się zespół „Blachowianki”
wraz z kapelą, który godnie reprezentował gminę. Serdeczne
podziękowania chciałabym złożyć koleżankom z KGW, które
przy pomocy osób spoza koła, tj. Pana Marka Długosza, Pana
Krzysztofa Ściubidło i Pana Andrzeja Wypchlaka, wykonały
bardzo piękny wieniec dożynkowy. Projekt dekoracji wieńca
wykonała Pani Czesława Taranek. Pamiątkowe zdjęcia wykonała Pani Maria Kmieć.
Hanna Bajor
W ogólnopolskim konkursie wniosków projekt naszego Gimnazjum został oceniony pozytywnie, co jest dużym sukcesem, gdyż konkurencja z
całego kraju była bardzo duża. Świadczy o tym fakt, że z województwa
śląskiego pozytywną opinię uzyskały trzy placówki.
Polsko – Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży finansowo i merytorycznie wspiera realizację pomysłów młodych ludzi – dofinansowuje wymiany,
seminaria i szkolenia. Jej główną rolą
jest rozwijanie przyjaznych stosunków
pomiędzy krajami i inspirowanie młodych ludzi do działania. Fundusz jest
dofinansowany z Unii Europejskiej
poprzez Fundusz Rozwoju Systemu
Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Tematem
projektu jest: Rodzina – nasz wspólny
punkt widzenia. Do Blachowni goście
z Litwy przyjadą 24 września i będą
u nas przez siedem dni. Uczestnikami
jest grupa młodzieży z Polski i Litwy
– po dziesięć osób z każdej strony.
Naszym partnerem jest Szkoła Średnia w Turgielach. Głównym celem
projektu jest promowanie wartości rodzinnych z położeniem nacisku na
rodzinę wielopokoleniową, odwołanie się do tradycji lokalnej i narodowej w Polsce i na Litwie oraz promowanie postaw akceptacji i tolerancji.
Szczególną uwagę zwrócimy na działanie w środowisku lokalnym, kładąc nacisk na solidarność międzypokoleniową i kulturową. Przykładowymi działaniami będą: wspólne zajęcia sportowo - rekreacyjne z członkami
Klubu Emerytów, zajęcia muzyczne z miejscowymi zespołami ludowymi, małe formy teatralne, warsztaty muzyczne, rękodzielnicze i fotograficzne, gry terenowe i inne. Niektóre tematy zajęć: Kochamy nasze babcie, Dziadkowie nas uczą, Więź międzypokoleniowa na wsi i w mieście w
naszych krajach, Wszystko zaczyna i kończy się w kuchni i wiele innych.
Wymiarem edukacyjnym projektu jest to, że wszystkie aktywności realizowane w ramach projektu nawiązują do edukacji pozaformalnej.
Cechuje je duża interaktywność, co pozwala młodzieży działać i uczyć
się przez doświadczenie. Ważne jest to, że wiedza o historii, tradycji i
kulturze innych narodów zdobyta taka drogą, jest bardzo cenna, lepiej
zapamiętywana i przyswajana niż ta zdobyta w tradycyjny sposób, czyli z książek. Realizacja projektu pozwoli uczniom zdobyć nową wiedzę
i umiejętności, staną się bardziej komunikatywni, otwarci na drugiego
człowieka, uwrażliwi na potrzeby innych i bardziej świadomi własnych
możliwości.
Hanka Kożuch, Beata Gaudy, Jolanta Zacharska
Sprostowanie
Na str. 1 dodatku specjalnyego do "Wiadomości z Ratusza"
nr 3 maj/czerwiec 2012, podaliśmy błędnie nazwisko Naczelnika Blachowni. Powinno być: Mieczysław Nowacki.
Za pomyłkę przepraszamy - redakcja
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie posiada środki finansowe dla osób niepełnosprawnych z aktualnym orze-
czeniem o niepełnosprawności zarejestrowanych jako bezrobotne, na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Bądź aktywny zawodowo” poddziałanie 6.1.3. programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje na temat dofinansowania oraz druki wniosków znajdują się na stronie internetowej
Powiatowego Urzędu Pracy pod adresem:
www.pup.czestochowa.pl w zakładce „Bezrobotni”, w podzakładce „Środki na podjęcie działalności gospodarczej”.
2 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
- Nr 4 lipiec/sierpień 2012
Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie!
Rozpoczyna się kolejny, nowy rok szkolny. Po wakacyjnym odpoczynku przychodzi zawsze
mniej lub bardziej upragniony wrzesień. Zaczną się znów apele, dzwonki, klasówki, ważne
decyzje, egzaminy…
Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2012/2013 wszystkim Uczniom, a
szczególnie tym, którzy dzisiaj rozpoczynają przygodę z nauką, życzę aby spełniły się Wasze
marzenia o szkole, aby zdobyta wiedza umożliwiała osiąganie kolejnych sukcesów w następnych etapach edukacji, a szkoła była dla Was tym miejscem, do którego z chęcią będziecie
przychodzić i mieć poczucie bezpieczeństwa.
Nauczycielom i Wychowawcom życzę, aby Wasze oddanie, pasja i profesjonalizm w nauczaniu i wychowaniu dzieci i młodzieży stały się źródłem satysfakcji, by zawsze niosły za sobą
uczucie spełnienia. Życzę wielu osiągnięć w pracy zawodowej, uznania w społeczeństwie i poczucia dumy z własnego
udziału w kształtowaniu przyszłości młodych pokoleń.
Wszystkim Rodzicom i Opiekunom naszych uczniów, życzę cierpliwości i konsekwencji w wychowywaniu młodego pokolenia oraz licznych miłych przeżyć związanych z osiągnięciami Waszych podopiecznych.
Życzę wszystkim, by rok szkolny 2012/2013 niósł wiele satysfakcji i sukcesów!
Burmistrz Blachowni
Anetta Ujma
II Motoparty Blachownia 2012
Od piątku 30 czerwca, przy zalewie w Blachowni zbierali się motocykliści na
II Motoparty Blachownia 2012. Organizatorem zlotu było Towarzystwo Motocyklowe Jura Riders Częstochowa.
Sobota była głównym dniem
zlotu, w którym nie brakowało
atrakcji.
Przed godziną 14.00 motocykliści i uczestnicy zlotu wyruszyli
na paradę ulicami Blachowni,
wzbudzając spore zainteresowanie mieszkańców. Po paradzie w
amfiteatrze odbyło się oficjalne
otwarcie zlotu. Motocyklistów
przywitał prezydent Jura-Riders
Pan Daniel Stala, władze miasta reprezentowała Pani Katarzyna Nowak. Kolejną atrakcją był tzw. stunt, czyli w skrócie pokaz tricków na motocyklach. Parking przy ulicy Wczasowej zapełnił się widzami, którzy mogli podziwiać często niewiarygodne ewolucje. Pokazy zostały nagrodzone gromkimi brawami.
Około godziny 16.00 swój pokaz rozpoczęli strażacy. Najbardziej widowiskowym punktem było gaszenie płonącego samochodu i ratowanie poszkodowanego. Nie brakowało konkursów
dla samych motocyklistów, m.in.:
przepychanie beczki czy najwolniejsza jazda. Dzieci również
mogły uczestniczyć w specjalnie przygotowanych zabawach,
gdzie nagrodami były słodycze
i zabawki. Wieczorem na scenie
występowały zespoły rockowe:
Eier, Nolens Volens, Zegarmistrz
Czasu, Shamboo. Gdy zapadł zmrok rozpalono ognisko, a bardzo późnym wieczorem organizatorzy przygotowali pokaz fajerwerków i zaplanowali wiele
atrakcji dla dorosłych. Podczas całej imprezy działały punkty gastronomiczne,
stoiska z akcesoriami do motocykli i odzieżą.
Rafał Ziółek
Lato w bibliotece
O tym, że udane wakacje to nie tylko te spędzone nad
morzem czy w górach przekonali się uczestnicy wakacyjnej akcji „Lato w bibliotece”.
W każdy poniedziałek i piątek spotykaliśmy się w bibliotece. Na zajęciach uczyliśmy się sztuki składania papieru
- origami, rozwiązywaliśmy rebusy i krzyżówki.
Nie zabrakło też zajęć plastycznych i zabaw w kalambury, układaliśmy puzzle i graliśmy w gry planszowe.
Mimo, iż były wakacje nie rozstaliśmy się z książką.
Wspólne czytanie umilało nam czas.
Joanna Matusek
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 4 lipiec/sierpień 2012 3
Wakacyjne remonty
W szybkim tempie budowane są drogi w Gminie Blachownia. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy to jedno z priorytetowych zadań realizowanych przez Burmistrza Panią Anettę Ujmę.
Takie działania przyczyniają się do poprawy komfortu jazdy, zwiększają bezpieczeństwo na drogach oraz podnoszą rozwój gospodarczy gminy.
Rok 2011 i 2012 należy zaliczyć do bardzo udanych – jeżeli nie do
rekordowych pod względem ilości remontowanych dróg. W ostatnich dniach sierpnia b.r. zostały zakończone remonty kolejnych
dróg, których koszt wyniósł ponad 3 mln zł. Za te pieniądze udało
się odbudować następujące odcinki dróg gminnych:
1. ul. Wspólna wraz z chodnikiem, 2. ul. Młyńska, 3. droga dojazdowa do nowej części cmentarza, 4. ul. 1 Maja, 5. ul. Olchowa,
6. ul. Bukowa wraz z łacznikiem, 7. ul. Wierzbowa w Cisiu,
8. ul. Bema wraz z drogą łącząca ją z ul. Kopernika. 9. ul. Dworcowa
oraz łączniki z Pocztową i Bema, 10. ul. Leśna i ul. Klonowa 11.
ul. Łąkowa i ul. Prosta w Wyrazowie.
Łączna długość wyremontowanych dróg wynosi ok 5 km.
Drogi, przed remontem, miały nawierzchnię kamienisto – żwirową
lub asfaltową lecz bardzo zniszczoną z licznymi ubytkami. Obecnie wszystkie są asfaltowe, solidnie wykonane i z pewnością służyć
będą mieszkańcom gminy przez wiele lat.
Na Pl. Konstytucji wybudowano nowy parking. W Ostrowach, przy
ul. Sosnowej jest nowy słup ogłoszeniowy oraz nowa wiata przystankowa, w Wyrazowie powstał plac zabaw. Przy ul. Jodłowej
(Osiedle „Leśna”) usypany został tor saneczkowy dla najmłodszych.
Przy Przedszkolu w Łojkach zmondernizowane zostało oświetlenie,
a plac zabaw wzbogacił się o nowe urzadzenie do zabaw ruchowych.
ul. Łąkowa w Wyrazowie
ul. Olchowa
ul. Młyńska
ul. Bukowa
Droga dojazdowa do nowej części cmentarza
ul. Wierzbowa w Cisiu
4 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
- Nr 4 lipiec/sierpień 2012
Wakacyjne remonty
ul. Bema
Łącznik ulic Bema i Kopernika
ul. Dworcowa
Skrzyżowanie ulic Bema i Konopnickiej
ul. Leśna
ul. Klonowa
Boczna od ul. Bukowej
Parking przy Pl. Konstytucji
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 4 lipiec/sierpień 5
Wakacyjne remonty
Nowa wiata i słup ogłoszeniowy w Ostrowach
Modernizacja oświetlenia przy Przedszkolu w Łojkach
Plac zabaw w Wyrazowie
„Górka” dla najmłodszych
Wjazd do Przedszkola nr 2
Informacja z ostatniej chwili
Będzie jeszcze wyremontowana ul. Wiśniowa w Ostrowach.
W ostatnich dniach sierpnia burmistrz Anetta Ujma pozyskała dodatkowe środki zewnętrzne na remot tej drogi. (f)
OGŁOSZENIE
Burmistrza Blachowni
Szanowni Państwo, zwracam się z prośbą do wszystkich
mieszkańców miasta i gminy Blachownia
o sprzątanie chodników położonych wzdłuż nieruchomości
(zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 1 Uchwały Nr 294/XLI/2006 Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 27.09.2006r w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Blachownia oraz art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13.09.1996 r o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, tj. Dz. U. z 2012r, poz. 391).
To, jak wygląda nasze miasto i cała gmina zależy od nas –
mieszkańców.
6 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
Nowe urządzenie na placu zabaw
przy Przedszkolu w Łojkach
Przypominamy
Kolejne terminy nieodpłatnej zbiórki zużytego sprzętu
i urządzeń elektrycznych i elektronicznych (np.: komputery, telewizory, monitory, lodówki, zamrażarki, odkurzacze, mikrofalówki, świetlówki itp.) to:
8 października 2012 r., 10 grudnia 2012 r.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw
domowych Gminy Blachownia odbędzie się
8, 9, 10 i 11 października 2012r.
Dokładny harmonogram zbiórki zostanie podany do publicznej wiadomości:
- na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Miejskiego,
- na stronie internetowej - www.blachownia.pl
- w sołectwach za pośrednictwem sołtysów
- Nr 4 lipiec/sierpień 2012
Nasze otoczenie świadczy o nas
„CO ROBIĄ BANKI?"
Każdy z nas chciałby mieszkać w ładnej, czystej i estetycznej okolicy.
Wszyscy lubimy, gdy w naszym otoczeniu panuje porządek, ale czy każdy
z nas dba o czystość chodników, placów oraz terenów, z których korzysta?
Niestety, nie. Narzekając na nieporządek pamiętać należy, że utrzymanie
porządku i czystości na terenie gminy jest nie tylko obowiązkiem jej władz,
ale również i mieszkańców. Najlepszym sposobem gwarantującym pełne
rozwiązanie tego obowiązku jest stała i wspólna, codzienna troska o czystość i porządek otoczenia oraz obiektów, z których korzystamy na co dzień.
W związku z licznymi przypadkami zaniedbania i zachwaszczenia chodników na terenie miasta i gminy przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 13
września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.
U. 2012, poz. 391 z póż. zm.) oraz „Regulaminem utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Blachownia” zatwierdzonym Uchwałą Nr 294/
XLI/2006 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 27 września 2006 r. właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości m.in. poprzez niezwłoczne uprzątanie błota, śniegu, lodu i
innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
Tak więc to na właścicielach posesji ciąży obowiązek usuwania chwastów
czy opadłych liści zalegających na przyległych chodnikach. Przestrzeganie przepisów gwarantuje nie tylko estetyczny wygląd naszego otoczenia, ale przede wszystkim bezpieczne użytkowanie chodników przez
wszystkich mieszkańców naszej gminy. Przypomina się także wszystkim właścicielom psów o tzw. „dobrym” nawyku sprzątania po swoim
pupilu. Każdy właściciel zobowiązany jest do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń po swoim psie na klatkach schodowych, skwerkach
i trawnikach oraz innych miejscach służących do publicznego użytku.
Nikt za nas nie posprząta psich nieczystości – musimy to zrobić sami. Właściciele, którzy nie wykonują obowiązków określonych w w/w ustawie i
regulaminie podlegają karze grzywny (na podstawie art. 10 ust. 2 i 2„a”
cytowanej ustawy).
To, jak wygląda nasze miasto zależy wyłącznie od nas – mieszkańców.
W ubiegłym roku szkolnym w gimnazjum rozpoczęliśmy współpracę z
pobliskim bankiem PKO BP. Zaczęło się od wystawy plakatów naszych
uczniów na temat udziału w wyborach. Pani Dyrektor Beata Smolak i Pan
Naczelnik Andrzej Kaźmierczak zgodzili się, aby prace naszych uczniów
były prezentowane na placu bankowym na specjalnych sztalugach. Podczas
rozmów narodził się pomysł dalszej współpracy i tak powstał projekt: Co
robią banki?
W ramach tego projektu Pan Naczelnik prowadził lekcje dla klas III. Tematyka tych zajęć
była ściśle związana z programem nauczania
wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie mogli się
dowiedzieć „u źródeł”, jak powstały pierwsze
banki, skąd bank ma
pieniądze na kredyty
oraz jak można ułatwić sobie życie dzięki kontom
internetowym. Jedna z klas trzecich wzięła udział
w wycieczce do banku, gdzie odbyła się lekcja na
temat pracy tej instytucji.
Kolejnym elementem projektu była wystawa plakatów pod tym samym tytułem. Gimnazjaliści wykonali wiele prac pod kierunkiem pani Romualdy
Anioł - Lubas, które zostały wyeksponowane w głównej sali banku oraz
w Miejskim Domu Kultury w Blachowni.
Na wystawione prace mogli także głosować klienci banku. Autorzy dwóch
najlepszych plakatów otrzymali nagrody, które wręczył im Pan Andrzej
Kaźmierczak na uroczystości zakończenia roku szkolnego.
Dziękujemy za współpracę, liczymy na kontynuację.
Grażyna Olszewska i Romualda Anioł - Lubas
Spotkanie działkowców
Poseł Balt odpowiadając na pytanie, co dalej robić, zapowiedział, że SLD
złoży własny projekt nowej ustawy dotyczącej działkowców. SLD dołoży
wszelkich starań, by działkowcom nie stała się krzywda. Ustawa z 2005
roku, mimo że niedoskonała, pozwoliła na ośmioletnie spokojne działanie rodzinnych ogrodów działkowych pomimo licznych zakus likwidacji.
Rada Miasta Częstochowy, jako jedyna w kraju, przyjęła uchwałę popierającą działkowców. Jak długo prezydentem Częstochowy będzie przedstawiciel SLD, tak długo działkowcom w mieście nic nie grozi – zapewnił
Marek Balt.
Prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Działkowców w Częstochowie Andrzej Wosik, zapowiedział, że w dniu 15 września br. w Warszawie PZD wspólnie z OPZZ zorganizuje marsz przeciw uchwale Trybunału.
Spodziewany jest udział 100 tysięcy uczestników marszu. Złożona zostanie również skarga do Strasburskiego Trybunału Praw Człowieka. Związek działkowców najprawdopodobniej złoży obywatelski projekt ustawy
dotyczącej ogrodów działkowych.
Przewodniczący Rady Powiatowej SLD Piotr Kurkowski odpowiadał na
pytania działkowców dotyczące ogrodów działkowych zlokalizowanych
na terenie powiatu częstochowskiego. Kto ewentualnie może przejąć
ogrody? Kto zwróci za ogrodzenia, kanalizację, instalacje elektryczne?
Działkowcy z własnej kieszeni finansowali wszystkie działania związane z zagospodarowaniem często zdewastowanych terenów. By dochodzić
jakichkolwiek roszczeń z tytułu inwestycji, trzeba będzie udowodnić te
nakłady - być może w sądzie. Może się to okazać trudne, tym bardziej,
że wiele pracy zostało wykonane własnoręcznie przez działkowców. Po
uchyleniu ustawy właścicielem gruntów, na których położone są ogrody
działkowe będzie Skarb Państwa. W przypadku Blachowni przedstawicielem Skarbu Państwa jest Starosta Częstochowski. Będzie trzeba płacić
podatek od nieruchomości. Przewodniczący Kurkowski podkreślił, że do
takiej sytuacji nie wolno dopuścić. Jest kilkanaście miesięcy na nową inicjatywę ustawodawczą i SLD zrobi wszystko, by działkowcy mogli spać
spokojnie.
Szefowie SLD w województwie śląskim i powiecie częstochowskim Marek Balt i Piotr Kurkowski zapowiedzieli pomoc przy zbieraniu podpisów
pod obywatelskim projektem ustawy sejmowej. Deklarowana była również wszelka inna potrzebna pomoc, np. prawna. J.W.
21 lipca w Blachowni odbyło się spotkanie posła Marka Balta i radnego powiatu Piotra Kurkowskiego z przedstawicielami Polskiego Związku
Działkowców. Działkowców reprezentowali: Prezes ZO PZD w Częstochowie Andrzej Wosik oraz przedstawiciele Rodzinnych Ogródków Działkowych „Storczyk”, „Warzywnik”, „Krokus” i „ Odlewnik”.
Gospodarz i jeden z inicjatorów spotkania Jerzy Wawszczak Prezes ROD
„Odlewnik” w Blachowni przywitał i przedstawił zebranych. Na początku
spotkania padło pytanie do przedstawicieli SLD - co dalej robić? 11 lipca
Trybunał Konstytucyjny uznał 24 artykuły ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych za sprzeczne z Konstytucją. De facto pozbawił podstaw
prawnych do działania 966 tysięcy działek. Szacuje się, że problem dotyczy 4 mln osób, w większości emerytów, rencistów lub osób starszych.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie zapadł jednogłośnie. Sędziowie
Marek Kotlinowski i Andrzej Wróbel zgłosili zdanie odrębne, w którym
nie zgadzają się z wyrokiem TK. Zakwestionowana ustawa o Rodzinnych
Ogrodach Działkowych z 2005 roku jest autorstwa Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jest to pierwsza ustawa Sojuszu zakwestionowana przez
Trybunał. Inne partie takich uchylonych ustaw mają po kilkadziesiąt.
Pełny tekst „Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy
Blachownia” dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Blachowni, w zakładce „Uchwały Rady Miejskiej”. (A.P.)
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 4 lipiec/sierpień 2012 7
Z życia OSP Blachownia, Cisie
Od początku lipca nasze straże brały udział
w likwidacji miejscowych zagrożeń. W tym
okresie nasilają się akcje mające na celu likwidację gniazd os i szerszeni. Nasze obie
jednostki mają stosowny sprzęt ochronny,
potrzebne przeszkolenie oraz badania. Wyjazdów do tych owadów mamy mniej niż
zgłoszeń, a to dlatego, iż nie możemy do
wszystkich wyjechać. Mamy obowiązek
dokonać likwidacji gniazd w obiektach użyteczności publicznej (szkoły,
szpitale) natomiast pomocy udzielamy również osobom starszym,
niepełnosprawnym i tym, którzy
z różnych powodów nie mogą się
zmierzyć z tym problemem. Wyjeżdżamy również do likwidacji innych
zagrożeń, takich jak wypadki drogowe, pożary traw i poszycia leśnego,
pożary śmietników itp.
dionie miejskim w Blachowni.
Na zaproszenie strażaków z OSP Miedźno
nasi strażacy brali udział w jubileuszu 90-lecia tamtejszej jednostki OSP, a w niedzielę
26.08.2012 delegacje naszych jednostek Cisia i Blachowni uczestniczyły w obchodach
jubileuszu 100-lecia jednostki OSP w Truskolasach.
Z inicjatywy druhów Piotra Dominiaka i
Strażacy przygotowują się do zawodów sportowo - pożarniczych o
Puchar Starosty Częstochowskiego,
które odbędą się we wrześniu na sta-
Jacka Piotrowskiego postanowiono we własnym zakresie dokonać renowacji karoserii
samochodu GBA RT Star 244. Przez kilka
dni strażacy korzystając ze swojego wolnego
czasu przygotowali karoserię do malowania,
a następnie czyścili farbą podkładową i w
końcu przeprowadzili kosmetykę pojazdu
wymieniając zużyte oświetlenie obrysowe.
Poza wymienionymi wyżej druhami przy
malowaniu i kosmetyce uczestniczyli druhowie: Bartłomiej Gręda,
Łukasz Mrowiec i Krzysztof Walaszczyk. Jest rzeczą doskonałą, iż
strażacy w ramach oszczędności
starają się dokonywać wiele czynności naprawczych sprzętu ppoż,
ale głównie samochodów, które
przecież nie są już takie nowe i wymagają napraw bieżących tak, żeby
utrzymać je w stałej gotowości bojowej.
Serdecznie Wam za to druhowie
dziękujemy.
Grzegorz Jelonek, Janusz Mszyca
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
pozyskał kolejne środki na aktywizację bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie pozyskał dodatkowe środki
z rezerwy Ministra Pracy i Polityki
Społecznej na realizację programów
na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych.
Trzy przygotowane przez częstochowski urząd projekty – „Lepszy
start”, „Lepszy start dla 30-latków” i
które nie podjęły zatrudnienia po
urodzeniu dziecka; bezrobotnych
bez kwalifikacji zawodowych, bez
doświadczenia zawodowego lub bez
wykształcenia średniego; bezrobotnych samotnie wychowujących co
najmniej jedno dziecko do 18 roku
życia oraz bezrobotnych niepełnosprawnych. W ramach działań zawartych w projekcie jego uczestnicy będą
„Lepszy start dla 50-latków” wsparte zostały kwotą w wysokości 2
mln 650 tys. zł. Pozyskane środki
pozwolą na aktywizację zawodową
ponad 400 osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie.
mogli skorzystać ze szkoleń, staży,
robót publicznych oraz środków na
rozpoczęcie działalności gospodarczej. Realizacja projektu rozpocznie
się 1 września 2012 r., a zakończy 31
stycznia 2013 r.
Projekt „Lepszy start” skierowany
jest do 102 bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na
rynku pracy. Do tej kategorii osób
zaliczamy osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane powyżej
12 miesięcy); bezrobotne kobiety,
Projekt „Lepszy start dla 30-latków” skierowany jest do 229 bezrobotnych, którzy są zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Częstochowie i nie ukończyli 30
roku życia. Osoby zakwalifikowane
do udziału w projekcie będą mogły
8 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
- Nr 4 lipiec/sierpień 2012
skorzystać ze szkoleń, staży, prac
interwencyjnych, robót publicznych,
refundacji kosztów doposażenia lub
wyposażenia stanowiska pracy oraz
środków na podjęcie działalności
gospodarczej. Realizacja projektu
rozpocznie się 1 września 2012 r., a
zakończy 31 stycznia 2013 r.
Projekt „Lepszy start dla 50-latków” skierowany jest do 101 osób
bezrobotnych zarejestrowanych w
PUP Częstochowa, które ukończyły
50 rok życia. W ramach działań zawartych w projekcie jego uczestnicy
będą mogli wziąć udział w szkoleniach, stażach, pracach interwencyjnych. Mogą też otrzymać środki
na podjęcie działalności gospodarczej. Realizacja projektu, podobnie
jak pozostałych, rozpocznie się 1
września 2012 r., a zakończy 28 lutego 2013 r.
(ze strony PUP w Częstochowie))
Ucz się i podróżuj z GREEN HOUSE SCHOOL!
Rok szkolny 2011/2012 był kolejnym rokiem działalności szkoły językowej Green
House School. Był rokiem udanym ponieważ uczniowie oraz słuchacze w wyniku
systematycznej nauki uzyskali dobre i bardzo dobre oceny w szkole, wyniki na egzaminach gimnazjalnych, maturalnych i doktoranckich. Dobre rezultaty na egzaminach
gimnazjalnych pomogły uczniom dostać się
do szkoły ponadgimnazjalnej, gdzie naukę
języka będą kontynuować na odpowiednim
poziomie do swoich umiejętności.
Możemy pochwalić się, że dwóch słuchaczy naszej szkoły z grupy dorosłej Paulina
Szyja oraz Paweł Domagała zdało egzaminy doktoranckie z języka angielskiego na
piątki.
W naszej szkole zajęcia odbywają się w gru-
pach, jak i indywidualnie. Dbamy o dobrą
atmosferę oraz o efekty naszej pracy zdając
sobie sprawę, że wiele zależy od nauczycieli, ale i od ucznia. Zapraszamy do nauki
języków obcych, gdyż bez ich znajomości
ciężko o odniesienie sukcesu w przyszłości.
W minionym roku szkolnym oprócz zajęć dydaktycznych słuchacze szkoły odbyli wycieczki, w ramach których mogli
sprawdzić swoje umiejętności w praktyce.
Udało nam się zwiedzić Anglię, Szkocję,
Irlandię, Irlandię Północną, a co niektórym
Stany Zjednoczone i Szwajcarię. Byliśmy
pod wrażeniem Edynburga i jego zabytków,
udało nam się zrobić zakupy w Glasgow
oraz zaobserwować różnicę miedzy Irlandią
a Irlandią Północną.
Uczeń naszej szkoły Kacper Kostrzewski
w ramach wakacyjnego kursu językowego
dotarł do Nowego Yorku, gdzie przez trzy
tygodnie doskonalił swój angielski. Zdajemy sobie sprawę, że podróże kształcą i motywują uczniów do dalszej pracy. Słuchacz
naszej szkoły, a obecnie student AGH Dariusz Polaczek w wakacje przygotowywał
się do wyjazdu na stypendium do Szwaj-
carii. W sierpniu przebywał tam w ramach
stypendium, biorąc udział w wykładach w
języku angielskim. Reprezentował nie tylko swoją uczelnie AGH, ale i nasz kraj oraz
Blachownię.
W tym roku szkolnym 2012/2013 mamy
już zaplanowany i zarezerwowany wyjazd
do Londynu. Przez 5 dni będziemy zwiedzać to miasto. Wybieramy się tam w grupie
14 osobowej.
Wszystkich chętnych zapraszamy do nauki
języków obcych. Uczymy dzieci, młodzież i
dorosłych. W tym roku szkolnym zamierzamy przygotowywać uczniów do egzaminu
PET, który będzie potwierdzeniem zdobytych umiejętności językowych. Egzamin
odbędzie się w maju. Mamy nadzieję, że
uczniowie należycie przyłożą się i zdadzą
ten egzamin, co w przyszłości pozwoli im
przystąpić do egzaminu First Certificate.
To jest jeden z celów na ten rok. Głównym - to dalsze zachęcanie do nauki języków obcych oraz zwiedzanie krajów
anglojęzycznych.
Zdjęcia z naszych podróży:
Tydzień nad morzem
W dniach od 2 do 9 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr
1 w Blachowni byli na wyciecze we Władysławowie i okolicach. Był to bardzo ciekawy
wyjazd i można było zobaczyć wiele interesujących miejsc na Pomorzu.
W czasie pobytu spacerowaliśmy Aleją Gwiazd w Cetniewie, zwiedzaliśmy latarnię morską
Rozewie, wędrowaliśmy wybrzeżem klifowym, wąwozem Lisi Jar oraz piękną piaszczystą
plażą. Zwiedzaliśmy Gdańsk, a w drodze do Gdyni - Sopot. W Gdyni płynęliśmy statkiem
i kupowaliśmy pamiątki.
W piątym dniu podróży
pojechaliśmy do Juraty i
do Helu. W Helu byliśmy
w fokarium i oglądaliśmy
karmienie fok. Wracając,
zatrzymaliśmy się w Juracie. Był tam piękny pomnik bogini Juraty oraz
długie molo na Zatoce
Puckiej. Kolejny dzień
spędziliśmy w Szymbarku, gdzie oglądaliśmy
schrony, dom Sybiraka oraz pociąg, którym wywożono jeńców na Syberię. Poszliśmy także
do domu do góry nogami, w którym bardzo trudno utrzymać równowagę. Widzieliśmy
także największy grający fortepian na świecie i najdłuższą deskę świata. W drodze powrotnej do Władysławowa zatrzymaliśmy się w Pucku przy pomniku Józefa Hallera. W przedostatnim dniu pobytu byliśmy w Ocean Parku we Władysławowie. Pani przewodniczka
opowiadała, w jaki sposób zwierzęta przystosowały się do życia w wodzie. Można było je
obejrzeć w rzeczywistych rozmiarach. W tym dniu oglądaliśmy mecz Polska - Grecja. W
czasie pobytu wieczorami bawiliśmy się na dyskotece, a także przy ognisku, oglądaliśmy
filmy o Harrym Potterze oraz podziwialiśmy zachody słońca nad morzem.
Był to bardzo miło spędzony tydzień, w czasie którego mogliśmy się wiele nauczyć.
Do Blachowni wróciliśmy zadowoleni.
Paulina Musik uczennica klasy 6 SP 3 w Blachowni
Grupa dorosłych przed Uniwersytetem
w Belfaście
Kacper w Nowym Yorku
ZAPRASZAMY OD WRZEŚNIA!
Wojciech Martyka
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 4 lipiec/sierpień 2012 9
Koło Emerytów
w Blachowni
23.06.br. Zarząd Koła zorganizował uroczystość z okazji Dnia Ojca i
Matki. Dzień uroczysty - zorganizowany dla licznej rzeszy gości i członków Koła. Przybyłych przywitała przewodnicząca Koła p. Henryka Ball
składając wszystkim Matkom i Ojcom serdeczne życzenia. Zaproszeni
goście: p. Burmistrz Anetta Ujma, panie z Zarządu Regionu, przewodniczący OSP również złożyli wszystkim uczestnikom piękne życzenia.
Dzień Matki - święto obchodzone corocznie 26 maja, jako wyraz szacunku dla wszystkich Matek. To święto ma na celu okazanie Matkom miłości
i podziękowania za trud włożony w wychowanie. Ojciec to osoba niezwykle ważna w życiu każdego dziecka, choć wciąż jego rola nie jest zbyt
doceniana w naszej kulturze. A szkoda, bo obok Matek to najważniejsi
ludzie w życiu każdego człowieka.
Tę piękną uroczystość uświetniły występy dzieci z Domu Kultury prezentując tańce towarzyskie pod kierownictwem p. Katarzyny Klekot. Zespół Cisianki, również z p. Klekot, przedstawił piękny repertuar swoich
piosenek, za które otrzymał gromkie brawa. Przy śpiewie i graniu goście
świetnie się bawili. Ania Karyś, która ma bardo ładny głos, też zaśpiewała
melodyjną piosenkę.
Gościom, członkom i grupom artystycznym serdecznie dziękujemy za
uświetnienie tej uroczystości.
W lipcu grupa emerytów 48 osób odbyła bardzo udaną 3 - dniową wycieczkę do Karpacza, Szklarskiej Poręby i Kowar.
Koło Emerytów
w Łojkach
Zarząd Koła Polskiego Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów
w Łojkach
zawiadamia swoich członków, że 2 października
odbędzie się zebranie sprawozdawczo wyborcze.
Wybrany zostanie zarząd koła i delegaci
na Zjazd Okręgowy w Częstochowie.
Zebranie rozpocznie się o godz. 16.
W Polsce Dzień Matki obchodzono po raz pierwszy w 1914r. w Krakowie. Święto to obchodzone jest w naszym kraju 26 maja jako wyraz szacunku dla wszystkich matek. To święto ma również na celu
okazanie matkom miłości i podziękowania za trud włożony w wychowanie. Dzień Ojca w Polsce obchodzony jest od 1965r. 23 czerwca. Dla każdego z nas ojciec jest osobą niezwykle ważną, chociaż
jego rola nie jest zbyt doceniana w naszej kulturze. Ojcowie obok
Mam są najważniejszymi osobami w życiu każdego człowieka. Obydwa święta to doskonała sposobność umacniania miłości pomiędzy
rodzicami a dziećmi.
W naszym kole stało się już tradycją, że DZIEŃ MATKI I OJCA nasi
członkowie świętują na świeżym powietrzu przy ognisku. Kiełbaski
upieczone nad ogniskiem smakowały wyśmienicie, chleb ze smalcem i ogórkiem również. Tańczono przy znanych melodiach płynących z magnetofonu.
Podróż odbywała się autokarem, więc nie była uciążliwa. Dobra organizacja i zakwaterowanie w dobrych pensjonatach sprzyjały wspaniałej
atmosferze. Uczestnicy wycieczki zwiedzili wiele ciekawych obiektów i
pogłębili wiedzę na temat regionu Karkonoszy. Największe atrakcje tego
regionu to: Chata Walońska, Śnieżka - najwyższy szczyt Sudetów, Świątynia Wang, wodospady, Kaplica św. Anny ze znanym i słynnym żródłem
miłości oraz wiele innych ciekawych obiektów.
Pogoda dopisała - było słonecznie i ciepło. Wszyscy bawili się wyśmienicie.
PAMIĘTAJMY - MUSIMY NAUCZYĆ SIĘ CZERPAĆ SATYSFAKCJĘ Z KAŻDEJ FAZY ŻYCIA. K.P.
Region ten jest bardzo atrakcyjny dla preferujących aktywny wypoczynek. Występują tam unikalne fauny i flory przyciągające ludzi wrażliwych
na piękno otoczenia.
Halina Mękarska
10 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
23 osoby z naszego koła wybrały się do teatru na spektakl „Do
dna”. Jest to spektakl na podstawie „Cinzano” i „Urodziny Smirnowej” Ludmiły Pietruszewskiej z songami Agnieszki Osieckiej.
Są to 2 jednoaktówki, które grane osobno - jedna po drugiej zazębiają się i dopełniają. Do dna - oznacza picie do dna, ale i życie na
dnie. Sztukę „Do dna" zakupił w Niemczech w połowie lat 90 Andre
Ochodlo. Pokazał tekst Agnieszce Osieckiej, która po przeczytaniu
zachwyciła się nim i dopisała niezwykłe songi.
Ludmiła Pietruszewska urodziła się w Moskwie w 1938r. Z wykształcenia jest dziennikarką. Mówi po polsku, część jej rodziny pochodzi z okolic Krakowa. Tłumaczyła na j. rosyjski sztuki Mrożka i
Różewicza. K.P.
ciąg dalszy na str. 11)
- Nr 4 lipiec/sierpień 2012
Mamy kolejne drzewka
8 czerwca br. nasza szkoła wzbogaciła się o 128 nowo posadzonych
krzewów, które w 80% zostały sfinansowane przez Fundację Ekologiczną SILESIA, jako pozytywna odpowiedź na złożony wniosek.
Krzewy zostały posadzone na dwóch poletkach z tyłu szkoły, a dokładniej pomiędzy zespołem boisk „Orlik”, a budynkiem szkoły.
W akcji wzięli udział uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi i pracownicy gospodarstwa rolno - szkółkarskiego.
Przeprowadzenie akcji pozwoliło nam zmienić wygląd otoczenia szkoły, czyli dużego, wolnego obszaru, jaki powstał po wybudowaniu zespołu boisk „Orlik”. Projektodawca boisk przewidział w tym miejscu
trawę lub krzewy, my jednak stwierdziliśmy, iż gdybyśmy posiali trawę, wówczas osoby korzystające z boisk chodziliby do nich na skróty,
po trawniku. Zdecydowaliśmy się więc skorzystać z dobroci Fundacji
SILISIA i wystąpić z prośbą, w trzecim już naszym projekcie, o dofinansowanie zakupu krzewów. Jakaż była nasza radość, gdy przyszedł
2 lipca burza zniszczyła drzewa i ogrodzenie
w Szkole Podstawowej nr 3 w Blachowni oraz drzewa
na pacu zabaw przy Przedszkolu w Łojkach
e-mail od Fundacji z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu naszego
wniosku. Założone obecnie klomby z odpowiednio dobranymi gatunkami krzewów stanowią przepiękne dopełnienie tego obrazu, jaki się
wyłonił po wybudowaniu „Orlika”.
Zieleńce, zarówno te już założone, jak i nowo powstałe, stanowią
cenną pomoc dydaktyczną na zajęciach przyrody i kółka ekologicznego. Dzieci zapoznają się z nazewnictwem roślin, poznają warunki ich
wzrostu, obserwują ich przyrost, dbają o wygląd zieleńców, usuwają
trawę i chwasty, które się pojawiają. Uczestnicząc w nasadzeniach zdobywają umiejętności praktyczne, które mogą wykorzystać w swoich
domach lub w przyszłości. I.J.
Koło Emerytów
w Łojkach
dokończenie ze str. 10
Od 29 czerwca do 9 lipca grupa emerytów z koła w Łojkach wraz z
rodzinami przebywała na wczasach w Bieszczadach. Zakwaterowanie
mieliśmy w ośrodku wypoczynkowym nad rzeką Osławicą w Rzepedzi.
Większość osób była pierwszy raz w Bieszczadach i wszyscy stwierdzili, że Bieszczady są piękne. Dużym atutem było to, że mieliśmy przez
cały czas autokar do dyspozycji. Wraz z przewodnikiem zwiedziliśmy
wiele zabytków. W Komańczy zwiedziliśmy zabytkową Cerkiew i Muzeum Wsi Bieszczadzkiej, które prowadzi w swoim domu pani Boiwka. Byliśmy w Klasztorze Sióstr Nazaretanek w Komańczy, gdzie od
29 października 1955r. do 28 października 1956r. internowany był ks.
kard. Stefan Wyszyński Prymas Polski. W tym czasie napisał tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu oraz opracował Wielką Nowennę przed
Milenium Chrztu Polski. W Polańczyku byliśmy na zaporze na Solinie
i oczywiście zaliczyliśmy rejs statkiem po zalewie. W Myczkowcach
mieliśmy okazję zobaczyć Cerkwie z różnych stron Polski w miniaturze, Ogród Biblijny i mini zoo. Podziwialiśmy piękne widoki jadąc
godzinę Kolejką Bieszczadzką Cisna - Majdany. W Rymanowie zwiedzaliśmy prywatną hutę szkła. Byliśmy zaskoczeni widząc jak piękne
rzeczy można zrobić ze szkła. Jeden z pracowników zademonstrował
nam jak z gorącego szkła można wydmuchać piękne zwierzątko.
W sklepiku można było kupić różne wyroby zrobione przez pracowników huty. W Dukli zwiedziliśmy pustelnię św. Jana i mały kościółek, który jest przy pustelni. Byliśmy również w miejscowości Bóbrka, gdzie znajduje się Muzeum, które jest obiektem unikalnym w skali
światowej. Powstało w miejscu jednej z najstarszych w świecie kopalni
ropy naftowej założonej w 1854r. przez Ignacego Łukasiewicza. W budynku administracyjnym kopalni z 1865r. oglądaliśmy bogatą kolekcję
lamp naftowych, fotografii oraz aranżacje gabinetu, apteki i laboratorium Ignacego Łukasiewicza. Na terenie Muzeum nie brak obiektów,
które są fenomenem myśli konstrukcyjnej pierwszych inżynierów górniczych. Bobrzeckie Muzeum zajmuje powierzchnie 19,6ha. Nie sposób jest zapamiętać i wymienić wszystkie obiekty, które zwiedziliśmy i
wiadomości, które usłyszeliśmy od przewodnika.
Gospodarze naszego ośrodka zorganizowali nam 3 ogniska, a w sobotę
7 lipca mieliśmy zabawę z kapelą góralską. Zabawa trwała od godzin
wieczornych do 2 w nocy przy suto zastawionych stołach. Wszyscy
wrócili wypoczęci i bardzo zadowoleni. Już w autokarze w drodze powrotnej pytali, gdzie pojedziemy w przyszłym roku. Dla osób wybierających się w tamte strony polecamy kawiarnie Słodki Domek w Lesku.
My byliśmy tam 2 razy. Taki wybór ciast, ciasteczek, dobrej kawy i
lodów - rzadko można spotkać. K. P.
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 4 lipiec/sierpień 2012 11
Na obozie w Łebie
Zawodnicy UKS Orlik Blachownia w ostatnich
dniach lipca przebywali na obozie sportowym w
Łebie. Dopisała świetna słoneczna pogoda oraz ciepła woda w naszym Bałtyku. Ośrodek ,,Janina”, w
którym mieszkali uczestnicy obozu, oferował bardzo dobre warunki lokalowe, żywieniowe, a także
infrastrukturę sportową i rozrywkową. Oprócz zajęć treningowych rozgrywane
były także mecze towarzyskie: z reprezentacją lubelskiego OZPN (dziewczęta)
czterokrotnie i Spartą Sycewice. Zawodnicy codziennie korzystali z basenu krytego
w ośrodku oraz kąpieli w morzu, kajaków, rowerów, zwiedzali Łebę. Zorganizowana była także ponad czterogodzinna wycieczka do Parku Dinozaurów w Łebie.
Wszyscy uczestnicy obozu wrócili zdrowi i opaleni do swoich domów i rodziców.
Orlik doczekał się seniorów
Po pięcioletniej nauce w drużynach młodzieżowych, najstarsi zawodnicy drużyn juniorskich UKS Orlik Blachownia przeszli do grupy wiekowej wyżej i tym sposobem
została zawiązana drużyna seniorów, która rywalizację w
dorosłej piłce zaczyna od gry w klasie B. Został zamknięty
cały prawidłowy cykl szkolenia. Zespół będzie oparty wyłącznie na własnych zawodnikach UKS Orlik Blachownia.
Poza drużyną seniorów w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez Częstochowski OZPN będą występowały
jeszcze trzy drużyny młodzieżowe: trampkarze, młodzicy
i jedna drużyna orlików. Kolejne trzy drużyny: druga drużyna orlików zacznie brać udział w lidze od wiosny oraz
dwie drużyny młodych orlików, które będą koncentrowały
się głównie na zajęciach treningowych i grach oraz turniejach towarzyskich.
Zarząd UKS Orlik Blachownia serdecznie zaprasza wszystkich miłośników piłki nożnej na mecze naszych drużyn.
Pozdrowienia ze słonecznej Łeby przesyła Uczniowski Klub Sportowy
„Orlik” Blachownia
Wyższe zasiłki rodzinne
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących
podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości
świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012
r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.
Od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r.,
kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić:
- 539 zł na osobę w rodzinie lub 623 zł na osobę w rodzinie, w
której jest dziecko niepełnosprawne,
Kwoty zasiłku rodzinnego będą wynosić: - 77 zł na dziecko do 5 lat, - 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat,
- 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.
Na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się
dziecka, świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego.
MOPS w Blachowni
12 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
Dokładne terminarze drużyn oraz aktualności o UKS Orlik
Blachownia znajdziemy na stronie Klubu
www.orlik-blachownia.pl
15 września mija termin płatności
kolejnej raty podatku od nieruchomości
Niezapłacenie podatku lokalnego w ustawowym terminie stanowi
zaległość podatkową i podlega przymusowemu ściągnięciu wraz
z należnymi odsetkami za zwłokę, które są naliczane do dnia
zapłaty włącznie. W przypadku otrzymania upomnienia do zapłaty
pozostają także koszty upomnienia, a gdy zapłata nadal nie nastąpi,
wystawiony zostanie tytuł wykonawczy w celu wyegzekwowania
długu w drodze postępowania egzekucyjnego, co powoduje
powstanie kolejnych kosztów.
Pamiętajmy więc o dokonaniu należnych opłat w terminie, aby
nie obciążać dodatkowo zbędnymi kosztami naszych domowych
budżetów.
Od września rozpoczną się kolejne kontrole nieruchomości na
terenie gminy Blachownia. Pod lupą urzędników znajdą się
gospodarstwa i zakłady pracy. W czasie kontroli podatkowych
sprawdzane będą metraże budynków, w których prowadzona jest
działalność gospodarcza, jak również stan pozostałych zabudowań
na posesji. Przez kompleksową kontrolę podatkową, którą
sukcesywnie staramy się prowadzić, chcemy urzeczywistnić dane
zgłaszane w deklaracjach i informacjach podatkowych, tym bardziej
że przybywa mieszkańców. Część z nich się rozbudowuje i niekiedy
nieprawidłowości wynikają z niewiedzy, że nowo postawiony na
własnym terenie budynek lub zakupione na własność mieszkanie w
blokach, należy zgłosić do urzędu.
ciąg dalszy na str. 14
- Nr 4 lipiec/sierpień 2012
Szkoła Podstawowa w Cisiu
Festyn Rodzinny
26 maja w naszej szkole odbył się Festyn
Rodzinny pod hasłem „Na dobre i na złe
jest rodzina”. Festyn był połączony z obchodami Dnia Mamy i Taty. Uroczystość
uświetniły występy zespołu ludowego „Cisianki”, grupa taneczna z MDK w Blachowni oraz występy uczniów naszej szkoły. Z
aktorskim zapałem uczniowie przedstawili
bajkę „Księżniczka na ziarnku grochu”.
Ważnym wydarzeniem w tym
dniu było uroczyste otwarcie boiska do piłki plażowej.
Dzięki pomocy finansowej
Urzędu Miasta – Komisji ds
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych i Narkomanii,
która sfinansowała zakup maty,
piasku i siatki oraz wkładowi
finansowemu stowarzyszenia –
przygotowanie podłoża, zakup
i montaż słupków nasza młodzież może uaktywniać swą
sprawność fizyczną, zagospodarować czas wolny oraz zintegrować się po zajęciach lekcyjnych.
Uroczyste przecięcie wstęgi przez p. Mariolę Królicką – pełnomocnika GKRPA, p.
Renatę Leśko - wiceprezes stowarzyszenia i
p. Zuzannę Matuszewską – dyrektora szkoły zapoczątkowało rozgrywki pierwszego
meczu piłki plażowej. Przez cały czas młodzież i goście przybyli na festyn uczestniczyli w rozgrywkach.
Atrakcją festynu był także zamek „Szrek i
Fiona” oraz pokaz motorów i wspólna przejażdżka z harlejowcami.
Dziękujemy wszystkim za miłe spędzenie
czasu podczas tegorocznego festynu oraz
sponsorom: GS „Samopomoc Chłopska” w
Blachowni, Firmie Wędliniarskiej „Aleksandria”, Firmie drobiarskiej „Jan – Mar”
Borowe za wsparcie naszej placówki.
Dziękujemy Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii za
wspieranie wspólnych inicjatyw dla dobra
młodzieży i mieszkańców.
Z. M.
Zielona Szkoła 2012
Wzorem ubiegłych lat dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Cisiu w dniach od 28 V do 4 VI uczestniczyły w
wyjeździe na Zieloną Szkołę. Podobnie jak co roku
na miejsce swojego pobytu wybrali Jastrzębią Górę.
Mimo, że zawitaliśmy tam po raz kolejny, to byliśmy
zauroczeni jej niesamowitym pięknem i tajemniczością.
Pogoda nikogo nie rozpieszczała w tym roku, właśnie
teraz można było zobaczyć, jak piękne i niebezpieczne
może być morze. Położenie ośrodka na samej krawędzi Kępy Swarzewskiej przy klifowym brzegu morskim dodawało tajemniczości temu miejscu. Spacerując
Bulwarem Nadmorskim wzdłuż krawędzi klifu można
było obserwować urokliwy zachód słońca. Ulubionym
miejscem spacerowym naszych dzieci była Promenada
Światowida - główny deptak Jastrzębiej Góry. Wracaliśmy do ośrodka plażą, aby popatrzyć na ciekawe umocnienie brzegu morskiego, budowlę hydrotechniczną, zapobiegającą procesom abrazyjnym w postaci wysokiej
sztucznie usypanej, wielopoziomowej skarpy i siatkowo kamiennych gabionów.
Nie mogliśmy też zapomnieć o latarni morskiej w Rozewiu oraz rezerwacie buków, z którym związanych jest
wiele legend. Zawsze jednak pobyt w Jastrzębiej Górze
rozpoczynamy przejściem wąwozem polodowcowym Lisim Jarem, który zachwyca okazami starodrzewu bukowego, paproci i bluszczem na zboczach.
W czasie pobytu nad morzem staramy się wyjeżdżać i
zwiedzać okolice. Tym razem celem naszej wyprawy
był Słowiński Park Narodowy, którego ewenementem przyrodniczym i unikalną atrakcją turystyczną są
wydmy ruchome. Piasek osuszany przez wiatr i słońce tworzy wysokie wydmy z największą 42-metrową
Wydmą Łącką. Ruchome piaski tworzą przepiękny pustynny krajobraz, unikatowy w Europie zwany często
polską Saharą. Ten atrakcyjny wydmowy szlak przebyliśmy pieszo. Był to dobry sposób na odnowę sił witalnych. Bezpośredni kontakt z wolną przyrodą rządzącą
lekcja historii, która wstrząsnęła nami. Zobaczyliśmy oryginalny Dom Sybiraka, a
przewodnik opisał nam, jak wyglądało życie w łagrach i transport jeńców na Syberię. W tym szczególnym miejscu mogliśmy
poznać historię, język i kulturę Kaszub.
Tu bije prawdziwe serce Kaszub. Jedną z
atrakcji skansenu był najdłuższy na świecie stół i najdłuższa deska. Niestety rekord
ten zabrali nam Niemcy. Jakież było nasze
zdziwienie, gdy pojawiliśmy się na terenie
skansenu - okazało się, że właśnie w tym
czasie był bity ponowny rekord Guinessa,
a my byliśmy tego naocznymi świadkami.
Bicie kolejnego rekordu uświetnił były
prezydent Polski Lech Wałęsa z żoną. Dla uatrakcyjnienia tej chwili mogliśmy
zobaczyć strongmenów oraz Szkotów w
narodowych strojach grających na dudach.
się swoimi prawami, w nieskażonym powietrzu to dobro, z którego
nie mogliśmy zrezygnować.
Stawanie na głowie jest popularną
metodą rozwiązywania trudnych
spraw. Służy też relaksacji podczas jogi. Nasze dzieci miały natomiast zaproponowaną rozrywkę
w postaci odwiedzin wyjątkowego
miejsca- Szymbarku. Tutaj w centrum Edukacji Promocji i Rozwoju Regionu stoi „Krzywy Dom”
lub jak kto woli „Dom na Dachu”
czy „Dom do góry nogami”. Wszystkie
sprzęty są odwrócone do góry nogami
i tworzą niesamowitą scenerię dla naszych zmysłów. Wkrótce po wejściu
do środka domu nasz zdezorientowany
błędnik zaczyna wysyłać niecodzienne
komunikaty. Szymbark to również duża
W drodze powrotnej wstąpiliśmy do portu
w Gdyni, gdzie akurat zawinęły okręty marynarki wojennej. Mieliśmy okazję zwiedzić okręty, co się często nie zdarza.
Pełni energii i sił wszyscy wrócili szczęśliwie do domów z myślą, że wkrótce zawitamy tutaj z powrotem.
Alina Szkopiak
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 4 lipiec/sierpień 2012 13
Wakacje na Orliku
Podczas tegorocznego lata w Blachowni młodzież chętnie
korzystała z kompleksu boisk Orlik 2012. Do ich dyspozycji
są boiska: do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. Jest to
jedyny tego typu obiekt sportowy na terenie
gminy. Wiele atrakcji w okresie wakacyjnym
przygotował animator p. Andrzej Kuzior,
czuwał też nad bezpieczeństwem uczestników zajęć. Pograć w piłkę przychodzili także dorośli.
W lipcu i na początku sierpnia na boiskach
rozgrywały się zawody w ramach „WAKACYJNEJ GRAND PRIX MAL-METU”,
których organizatorami byli: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Blachowni, animator sportu
przy kompleksie boisk „Orlik 2012”, UKS
„Gimnazjum” Blachownia oraz Firma
Mal-Met. „WAKACYJNA GRAND
PRIX MAL-METU” były to 4 turnieje piłki siatkowej i piłki nożnej.
W całym cyklu zawodów udział
wzięło blisko 150 zawodniczek i zawodników.
Fundatorem nagród dla wszystkich
uczestników GRAND PRIX była
Firma Mal-Met. Organizatorzy
serdecznie dziękują panu Michałowi Jabłońskiemu i Firmie MalMet oraz pani Marioli Królickiej z
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za nieocenioną pomoc
przy organizacji turnieju, oraz wszystkim wolontariuszom sędziującym mecze podczas
zawodów siatkarskich. Mecze dzieci szkół podstawowych w piłkę nożną sędziował
pan Jan Kulij – serdecznie dziękujemy.
14 sierpnia 2012 r. na Orliku odbył się olimpijski turniej piłki siatkowej o puchar Firmy
„ Solar Lampy”, rozgrywany pod hasłem „I ty możesz zostać olimpijczykiem”. Turniej mógł odbyć się dzięki wsparciu pani Małgorzaty Markowiak, właścicielki firmy
Solar Lampy. Organizatorami zawodów byli Piotr Przybył, animator pan Andrzej
Kuzior oraz UKS „Gimnazjum” w Blachowni.
Organizatorzy przyjęli regułę, według której każdy zespół biorący udział w turnieju losował nazwę drużyny narodowej reprezentującej swój kraj na igrzyskach olimpijskich
w Londynie. Zachowany został również podział na grupy odzwierciedlający przebieg
turnieju olimpijskiego.
Gimnazjaliści w Chorwacji
29.05.2012 uczniowie naszej szkoły wrócili z
tygodniowego pobytu w Chorwacji. Podczas
wyjazdu uczniowie mieszkali w ośrodku turystycznym LANTERNA na półwyspie Istria,
gdzie mogli korzystać z kąpieli słonecznych,
zabaw na plaży, brać udział w różnorodnych
zajęciach zaproponowanych przez opiekunów, które uczyły również przez zabawę.
14 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
Wyjazd do Chorwacji był doskonałą okazją do zwiedzenia Jaskini
Postojnej i miasta Piran w Słowenii. Młodzież miała możliwość
zwiedzić najpiękniejsze chorwackie regiony, z pięknymi zabytkowymi miastami: Vrsar, Rovinj,
Motovun, Poreć, w którym zwiedzali Bazylikę wpisaną na listę
Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO i wiele innych
ciekawych miejsc z ich wielowiekową historią. Uczniowie poznawali różnorodny świat roślinny i
zwierzęcy wybrzeża Adriatyku.
Wyjazd dawał również możliwość
rozwijania umiejętności językowych, kształtowania właściwych
zasad zachowania się w różnych
miejscach i okolicznościach.
Opiekunowie
Nie mogło zabraknąć oczywiście znicza olimpijskiego,
który zapalili pani Małgorzata Markowiak i Przewodniczący Komisji Sportu Rady Miejskiej w Blachowni pan Jacek Chudy. W zawodach udział wzięło
8 drużyn kobiecych i 10 męskich. Wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiątkowe medale a pierwsze trzy drużyny
również puchary. Dla każdego uczestnika przygotowana została również woda mineralna.
W trakcie całego turnieju sędziowie typowali najlepszą zawodniczkę i zawodnika. Wśród pań tytuł MVP
przypadł Karolinie Gajos, natomiast tytuł MVP wśród
mężczyzn zdobył Maciej Przybył.
Organizatorzy serdecznie dziękują wolontariuszom,
którzy sędziowali spotkania podczas trwania turnieju.
Andrzej Kuzior
Wyniki zawodów na stronie: www.blachownia.pl
15 września mija termin płatności
kolejnej raty podatku
od nieruchomości
dokończenie ze str. 12
Metraże obiektów będą sprawdzane z aktualną gminną
bazą nieruchomości. Wszyscy mieszkańcy, którzy
dotychczas zaniedbali obowiązek zgłoszenia zmian,
mogą je skorygować w urzędzie – wtedy podatek zostanie
naliczony od momentu zgłoszenia.
W przeciwnym razie, jeśli nieprawidłowość zostanie
wykryta w czasie kontroli, w stosunku do mieszkańca
wszczęte zostanie postępowanie podatkowe.
W trakcie takiego postępowania organ podatkowy,
po odpowiednim udokumentowaniu, może naliczyć
podatek od nieruchomości nawet do pięciu lat wstecz.
Z poprzednio prowadzonych kontroli przez urzędników
wynika, że mieszkańcy nie zgłaszają rozbieżności we
wcześniej złożonych deklaracjach/informacjach. Takie
niedopatrzenie właścicieli nieruchomości może jednak
uszczuplić zawartość portfeli.
Referat finansowy
- Nr 4 lipiec/sierpień 2012
Maciej Gajos w Jagielloni Białystok
W tym roku utalentowany piłkarz
Maciej Gajos, mieszkaniec naszego miasta, zmienił barwy klubowe
Rakowa Częstochowa na barwy
klubu Ekstraklasy - Jagielloni
Białystok. W sobotę Jagiellonia rozgrywała pierwszy
ważny mecz w nowym sezonie. W Pucharze Polski
zawodnicy z Białegostoku zmierzyli się z Sokołem
Ostróda. Już w 5. minucie Maciej Gajos tak znakomicie dośrodkował piłkę, że wpadła do siatki rywali. Zawodnik jeszcze raz wpisał się w protokoły meczowe,
asystując przy jednej z bramek.
Zaglądając do Monografii KS Pogoń Blachownia możemy znaleźć sylwetkę Macieja Gajosa. Jako dziecko
Maciej zaczynał od zabaw z piłką pod okiem taty Jacka Gajosa na stadionie w Blachowni, grał również
w drużynie trampkarzy Pogoni. Kolejnym sportowym
etapem była drużyna Rakowa Częstochowa, gdzie już
w roku 2003 został powołany do Kadry Śląska. W kadrze w 3 meczach zdobył 2 gole przeciwko drużynie z
Opola i Zielonej Góry.
Zwycięstwo w lidze
i pucharze
Pogoń Blachownia rozpoczęła rundę jesienną sezonu
2012/2013 od dwóch zwycięstw. W Pucharze Polski
drużyna z Blachowni pokonała Grom Poczesna 4:0.
W tym meczu na listę strzelców wpisali się: Sebastian
Misiak, Michał Cegieła, Jakub Ciupiński i Adrian
Sobczyk. W sobotę 18 sierpnia, drużyna seniorów
Pogoni Blachownia rozpoczęła rozgrywki w klasie A.
Pierwszym rywalem naszych piłkarzy był zespół Na-
przodu Ostrowy. Wynik spotkania w 7. minucie otworzył Piotr Kotas strzelając bramkę
głową. W 25. minucie było 2:0 po trafieniu
Adriana Sobczyka. 10 minut później było
już 3:0. Gola zdobył Sebastian Misiak ustalając wynik pierwszej połowy. Mecz stał
na wysokim poziomie. Pogoń miała kilka
znakomitych sytuacji to podwyższenia wyniku, jednak zabrakło skuteczności. Także
goście stworzyli kilka wyśmienitych okazji
do zmiany niekorzystnego wyniku, jednak
po ich strzałach piłka mijała wysoko naszą
bramkę.
W drugiej połowie było wiadome, że goście będą musieli ruszyć do przodu, by
walczyć o punkty w tym meczu. Tak też
się stało. Gdy nasi piłkarze "witali się z
gąską", Naprzód strzelał bramki i stwarzał więcej okazji podbramkowych. Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem
Pogoni 3:2 i ważne pierwsze 3 punkty powędrowały na konto drużyny z Blachowni.
W drugiej połowie naszym piłkarzom brakowało zimnej krwi w okazjach podbramkowych. Piłka znalazła się w siatce rywali
tylko jeden raz i to po gwizdku sędziego
oznaczającego spalony.
Rafał Ziółek
Ciężka, systematyczna praca przełożyła
się na wyniki w drużynie seniorów. Maciej był wyróżniającym się piłkarzem
II-ligowego Rakowa. Strzelał dużo
bramek i asystował przy wielu golach.
Poza Jagiellonią zawodnikiem interesowały się kluby takie jak Wisła Kraków
czy Ruch Chorzów. Mecze sparingowe
potwierdziły wyjątkowe umiejętności
piłkarskie, dzięki czemu mógł zadebiutować w Pucharze. Teraz czekamy na
debiut w najwyższej lidze rozgrywkowej w naszym kraju.
Gratulując sukcesów, mamy nadzieję,
że w tak wspaniałej drużynie, u boku
Tomasza Frankowskiego, talent Maćka
będzie szybko się rozwijać i będziemy
mogli podziwiać jego piękne bramki w
Ekstraklasie i Europejskich Pucharach,
przeżywając chwile radości.
Rafał Ziółek
zdjęcia: Mariusz Piotrowski
Jeśli na ryby,
to tylko do Blachowni
Dla tych wędkarzy, którzy jeszcze nie
odwiedzili naszego miasta, zachętą powinno być zdjęcie powyżej.
Na zdjęciu widzimy pana Krystiana
Starczewskiego z olbrzymim karpiem
pełnołuskim złowionym na dużym stawie. To nie pierwszy karp złowiony
przez pana Krystiana w Blachowni, lecz
ten okaz był wyjątkowy.
Ryba miała aż 85 cm długości i ważyła bagatela 12,46 kg.
Rafał Ziółek
Indywidualny turniej tenisa ziemnego
W dniach 18 - 19 sierpnia 2012 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o.
w Blachowni był organizatorem Indywidualnego Turnieju Tenisa Ziemnego
w kategorii mężczyzn i kobiet. Turniej odbył się na korcie w Blachowni przy
ul. Sportowej 1. Rozgrywki były przeprowadzone systemem pucharowym.
W wyniku dwudniowej rywalizacji:
w kategorii kobiet:
- I miejsce zajęła Ewa Bożek,
- II miejsce zajęła Aleksandra Bereza.
w kategorii mężczyzn:
- I miejsce zajął - Robert Gajda,
- II miejsce zajął - Jarosław Dawidowski.
Po zakończeniu meczy finałowych zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami
i pucharami
Andrzej Zalas
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 4 lipiec/sierpień 2012 15
Na co komu siedzieć w domu
Przez cały lipiec, dzieci miały zapewnioną opiekę i dobrą zabawę w Domu Kultury,
który – jak co roku – nie zapomniał o najmłodszych w czasie wakacji.
Ostatniego lipca zakończyła się coroczna akcja wakacyjna organizowana prze
Miejski Dom Kultury w Blachowni pod
hasłem "Na co komu siedzieć w domu?!".
Wspólna zabawa w terenie lub
w sali widowiskowej MDK (ze
względu na pogodę), warsztaty gitarowe, zajęcia plastyczne,
warsztaty bębniarskie, warsztaty tańca towarzyskiego, pokazy
instrumentów etnicznych, a na
zakończenie wspólne ognisko –
te wszystkie atrakcje czekały na
amatorów aktywnego spędzania
wolnego czasu. Program tak był
skonstruowany, że każdy uczestnik mógł znaleźć coś interesującego dla siebie.
Nic więc dziwnego, że zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem.
Sierpieñ w M D K
W sierpniu w miejskim Domu Kultury można było skorzystać z warsztatów: gitarowych, tanecznych i plastycznych. Pary taneczne wzięły udział w obozie tanecznym
prowadzonym przez instruktorów Kazimierę Klekot i
Anię Dobrakowską. Instruktorzy prowadzący zajęcia
przede wszystkim najwięcej uwagi poświęcili
rytmowi, ekspresyjnemu wykonywaniu poszczególnych figur w układach tanecznych, rozliczaniu figur, eleganckiemu prowadzeniu stóp i
rąk. Pani Anna Motyl przygotowała zajęcia, na
których można było poznać techniki tworzenia
pomponów z bibuły i sposoby ich wykorzystania w dekoracjach przestrzennych. Na warsztatach prowadzonych przez instruktora Roberta Glińskiego można było doskonalić swoje
umiejętności gry na instrumencie. Dużym za-
interesowaniem cieszyły się zajęcia
taneczne prowadzone w budynku
MDK i na hali sportowej, realizowane przez instruktorów Katarzynę
Ujmę i Maurę Jochymczak. W sumie wzięło w nich udział 45 dziewcząt, które poznawały tajniki tańca
nowoczesnego, jazzowego i współczesnego.
Uczestniczki warsztatów pracowały w dużych grupach, mini formacjach i duetach.
Wakacje dobiegły końca, we wrześniu na
wszystkich chętnych czeka nowa, ciekawa
oferta Miejskiego Domu Kultury.
Zapraszamu!
Zaproszenie na zajęcia do Domu Kultury
Od pierwszego tygodnia września zapraszamy na cykliczne zajęcia do Miejskiego Domu Kultury w Blachowni, do placówki zajmującej się: wypełnianiem czasu w sposób atrakcyjny, rozwijającym zainteresowania artystyczne i kształtującym nowe umiejętności.
Zapraszamy w każdym wieku, każdy znajdzie coś dla siebie.
Dla dzieci 4 – 6 lat proponujemy zajęcia artystyczne – prowadząca Iwona Cierpiał. Przedstawiamy bogatą ofertę taneczną. Instruktorzy
Maura Jochymczak i Katarzyna Ujma zapraszają dzieci i młodzież w wieku od 7 do 19 lat na naukę różnych kategorii tanecznych w
czterech grupach wiekowych. Zabawy z tańcem to również oferta dla kobiet, które chcą czynnie wypoczywać – prowadzące Maura
Jochymczak i Kazimiera Klekot.
Techniki tańca towarzyskiego będzie można poznawać i rozwijać pod czujną opieką Kazimiery Klekot
W pracowni muzycznej Robert Gliński nauczy gry na gitarze. Ofertę gry na instrumentach poszerzy Robert
Ledwoń o naukę gry na pianinie i keyboardzie.
Szeroką ofertę dla zainteresowanych zajęciami plastycznymi ma Anna Motyl, która zaprasza dzieci, młodzież
i dorosłych do swojej pracowni. Planujemy również zajęcia wokalne.
Największym hitem tegorocznej pracy MDK będzie nauka gry na instrumentach dętych.
Celem tych zajęć jest utworzenie na terenie Blachowni orkiestry dętej.
Zapisy do poszczególnych grup zaczynamy od pierwszych dni września. Szczegółowym źródłem informacji
o wszystkich naszych działaniach jest strona internetowa Urzędu Miejskiego i MDK w Blachowni.
Informacji codziennie udziela również sekretariat Miejskiego Domu Kultury, tel. 034 3270 335.
16 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
- Nr 4 lipiec/sierpień 2012
Comenius ponownie w Gimnazjum
Biblioteka zaprasza i proponuje
Relaks z książką
Liza Marklund
Dożywocie.
Warszawa 2012
Gimnazjum w Blachowni w ramach programu Comenius „Uczenie się przez
całe życie” rozpocznie realizację projektu „We are Y’ers - a tuning challenge
for teachers”. Projekt wystartuje w sierpniu tego roku i jego realizacja potrwa
aż do lipca 2014 roku. Partnerami gimnazjum są szkoły ze Słowenii, Turcji,
Portugalii, Grecji, Hiszpanii i Niemiec.
Celem tego projektu jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez
promowanie współpracy międzynarodowej. Ponadto partnerstwa w ramach akcji Partnerskie Projekty Szkół dają możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk oraz rozwijania struktur współpracy międzynarodowej.
W ramach projektu będziemy koncentrować się wokół zadań wykonywanych
przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli. Przykładowe formy aktywności
podczas realizacji projektu to między innymi spotkania partnerów projektu,
wyjazdy do organizacji partnerskich nauczycieli i uczniów uczestniczących w
projekcie, badania, opracowanie, publikacja i rozpowszechnianie materiałów i
dokumentacji dotyczących działań prowadzonych w ramach projektu, wymiana doświadczeń z wykorzystaniem odpowiednich środków, a szczególnie ICT
(www, e-mail, videokonferencje), warsztaty, prace w terenie, analizy i badania
dot. tematyki projektu, organizowanie wystaw, przedstawień, festynów zaplanowanych we wniosku, wykonywanie prac artystycznych i innych dot. tematyki
projektu.
Pragniemy nadmienić, iż Gimnazjum składało wniosek po raz czwarty. Dwa
pierwsze wnioski zostały zaakceptowane przez Narodową Agencję, a ich realizacja przyniosła wiele korzyści dla uczniów, nauczycieli, a także dla placówki
szkolnej. Trzeci wniosek został odrzucony z przyczyn niezależnych od Gimnazjum. Mamy nadzieję, iż dzięki temu projektowi nasi uczniowie ponownie będą
mieli możliwości zdobywania wiedzy nie tylko z podręczników szkolnych, ale
poprzez podróże, nowe znajomości i działania prowadzone w ramach projektu.
Ż. M-Nowak
Festyn w gimnazjum
Przed wakacjami gimnazjum wraz
z MDK było organizatorem festynu. W programie festynu było
wiele atrakcji, takich jak wokalne
i instrumentalne występy uzdolnionej młodzieży z naszego terenu, pokazy tańca towarzyskiego
i breakdance, konkurs plastyczny
dla dzieci, rozgrywki sportowe,
„szkoła salsy” prowadzona dla
chętnych przez państwo Kukulskich, pokaz taekwondo, zabawa
w fanty, a także wiele pysznych
atrakcji kulinarnych - kiełbaski i
kaszanka z grilla, pieczonki, ciasto
w kawiarence szkolnej, lody i napoje. Zabawa była bardzo udana,
integrowała nasze szkolne środowisko a tylko drobne problemy z
pogodą zmuszały nas kilkakrotnie
do stosowania nowych rozwiązań
logistycznych.
Organizatorzy
Nina Hoffman otrzymuje zgłoszenie o popełnionym morderstwie. Ofiarą zabójstwa okazuje
się dobrze jej znany policjant.
Główne podejrzenie pada na Julię, żonę zamordowanego mężczyzny, którą policjanci zastają
obok ciała zmarłego. Zeznania
p. Lindholm są strasznie chaotyczne. Wynika z nich, że do ich mieszkania wtargnęła
jakaś kobieta, zastrzeliła Davida i uciekła z ich czteroletnim synkiem. Jednak wszystkie dowody zaczynają wskazywać na winę samej Julii. Grozi jej kara dożywotniego
więzienia. Nikomu nie przyszłoby nawet do głowy, że zabójca ciągle przebywa na wolności. Dopiero wnikliwość
Anniki sprawia, że zaczyna ona odkrywać fakty, które z
każdą kolejną chwilą coraz bardziej ją przerażają. Odkrywa, że przeszłość zamordowanego policjanta kryje wiele
mrocznych tajemnic. Czy dziennikarce uda się udowodnić
niewinność Julii? Jakie tajemnice skrywał przed bliskimi
zamordowany?
Jana Frey
Powietrze na śniadanie.
Wrocław 2011
Serafina waży 64 kilogramy,
a mimo to czuje się nieszczęśliwie gruba. Chciałaby mieć
sylwetkę piękną i smukłą, jak
jej przyjaciółka Ernestine lub jej
siostra Maria. Postanawia więc
spełnić swe pragnienie i pewnego dnia zaczyna się odchudzać.
Jej myśli koncentrują się tylko
wokół kalorii. Głodówka ma zapewnić jej spełnienie marzeń. Los Serafiny nie jest przypadkiem odosobnionym.
Tak w Europie, jak i w Polsce anoreksja zbiera coraz większe żniwo. Przejmująca powieść Jany Frey ukazuje, jak
marzenia o pięknej sylwetce w łatwy sposób zamieniają się
w błędne koło super-diet, z którego trudno sie wyrwać
i które często prowadzi do śmierci.
Nicholas Sparks
Bezpieczna przystań.
Warszawa 2011
Kiedy w miasteczku Southport na południu USA pojawia
się młoda, tajemnicza kobieta,
niektórzy mieszkańcy zadają
sobie pytanie, co skłoniło ją do
przeprowadzki w tak odizolowane miejsce. Katie pracuje w
lokalnej restauracji i wyraźnie
nie chce nawiązywać nowych
znajomości. Do czasu, kiedy poznaje Alexa, właściciela sklepiku i wdowca z dwójką dzieci. Katie, wbrew sobie coraz bardziej angażuje się w życie rodziny. Niespodziewanie zakochuje się w nim. Nagle
zdaje sobie sprawę, że na kłamstwach i ukrywaniu prawdy
nie zbuduje szczęścia i przyszłości. Musi zdecydować,
czy chce dalej żyć pod fałszywym imieniem, czy walczyć
o własne szczęście. R.G.
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 4 lipiec/sierpień 2012 17
Nasi uczniowie w Sejmie R P
Wyjazd naszych uczniów z klas III: Klaudii Żyłki i Tomasza Hamerskiego do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, był nagrodą za
efektywne przygotowanie i przeprowadzenie debaty dotyczącej samorządności, w której uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, Gimnazjum, dyrektorzy obu szkół i przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół i Miłośników Blachowni. W Sejmie uczniowie wzięli udział w zajęciach warsztatowych dotyczących funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego, uczestniczyli w spotkaniu z
klubami poselskimi, brali udział w otwarciu przez panią marszałek
U progu nowego roku szkolnego
wszystkim uczniom,
nauczycielom i pracownikom
najlepsze życzenia
wielu sukcesów w nauce i w pracy
składa redakcja „Wiadomości z Ratusza”
dedykując słowa piosenki:
„że jeszcze tylko: wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i...
Wakacje, znów będą wakacje.
Na pewno mam rację wakacje będą znów”.
Ewę Kopacz wystawy poświęconej Januszowi Korczakowi, patronowi roku
2012, uczestniczyli w posiedzeniu XVIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży,
gdzie wysłuchali przemówienia Minister Edukacji Narodowej, Rzecznika
Praw Dziecka, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Dyrektora Centrum
Edukacji Obywatelskiej. Młodzi posłowie przedstawili proponowane poprawki, a następnie głosowali za wprowadzeniem ustawy dotyczącej sprawniejszego funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego w szkołach. Ustawa
ta została przyjęta przez Sejm i złożona na ręce pani Marszałek.
Wyjazd ten był niezwykle ciekawym doświadczeniem, podczas którego
uczniowie mogli choć w części zadecydować o sprawach ważnych dla nich
samych.
Beata Gaudy
Pozdrowienia z wakacji
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/2013
1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2012 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2012 r.
3. Ferie zimowe
14 - 27 stycznia 2013 r. województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie,
świętokrzyskie, wielkopolskie;
21 stycznia - 3 lutego 2013 r. województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;
28 stycznia - 10 lutego 2013 r. województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie,
zachodniopomorskie;
11 – 24 lutego 2013 r. województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie,
śląskie.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2013 r.
5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych 28 czerwca 2013 r.
Ferie letnie 29 czerwca - 31 sierpnia 2013 r.
Ważne egzaminy
sprawdzian szóstoklasisty - 4 kwietnia 2013 r.
egzamin gimnazjalny: część humanistyczna - 23 kwietnia 2013 r. (wtorek),
część matematyczno-przyrodnicza - 24 kwietnia 2013r. (środa),
z języka obcego – 25 kwietnia 2013 r. (czwartek)
Dni „dyrektorskie”
W roku szkolnym 2012/2013 dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych (dodatkowymi tzw. „dyrektorskimi”) w szkołach, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Blachownia będą następujące dni:
w szkołach podstawowych - 2 listopada 2012r., 2 stycznia 2013r.,
4 kwietnia 2013r., 2 maja 2013r., 31 maja 2013r.
w Gimnazjum - 2 listopada 2012r., 2 stycznia 2013r., 23 kwietnia 2013r.,
24 kwietnia 2013r., 25 kwietnia 2013r., 2 maja 2013r., 31 maja 2013r.
Szkoła zapewni w tych dniach zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA:
wydaje Urząd Miejski w Bla­chow­ni tel. (034) 327 04 61,
adres redakcji: Zespół Obsługi Jednostek Oświa­to­wych
w Bla­chow­ni ul. Sienkiewicza 22, tel. (034) 3 20 49 72,
e-mail: [email protected]
Skład kom­pu­te­ro­wy: Lidia Figiel
nakład: 1 000 egz.
ISSN 1730 - 9190
18 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
Słoneczne pozdrowienia z deszczowej plaży
przesyłają
uczestnicy obozu z SP 1 Blachownia
Materiały do gazety i ogłoszenia przyjmowane są
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Blachowni ul. Sienkiewicza 22.
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania artykułów.
Nie przyjmowane są artykuły niepodpisane.
Ogłoszenia są bezpłatne. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
- Nr 4 lipiec/sierpień 2012
Zapraszamy do współpracy

Podobne dokumenty

WIADOMOŚCI Z RATUSZA

WIADOMOŚCI Z RATUSZA Od 15 do 22 sierpnia 2013 roku w Kaliningradzie odbywały się Mistrzostwa Świata modeli redukcyjnych sterowanych radiem. Wśród powołanych na ten wyjazd reprezentantów byli również, jak pisaliśmy wcz...

Bardziej szczegółowo

Wrzesień

Wrzesień których udział wzięło także KGW z Blachowni. Ze zboża, kwiatów, jarzębiny i dorodnych warzyw panie Czesława Taranek i Irena Pisula przy udziale niezastąpionego Marka Długosza uwiły wieniec dożynkow...

Bardziej szczegółowo

Maj - Gmina Blachownia: Strona główna

Maj - Gmina Blachownia: Strona główna Red.: Ma Pan 55 lat, większość osób w Pana wieku walczy z nadwagą i nałogami, Pan walczy z kolejnymi kilometrami. Jakie rady dałby Pan innym, by zmotywować ich do rozpoczęcia przygody z bieganiem? ...

Bardziej szczegółowo