Venta Środek czyszczacy - Grzejniki

Transkrypt

Venta Środek czyszczacy - Grzejniki
Venta Środek czyszczacy
Arkusz danych składników – (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie detergentów
•
•
•
•
AQUA
CITRIC ACID
Niejonowe środki powierzchniowo czynne
POTASSIUM SORBATE
Link do strony internetowej Pharmacos Komisji Europejskiej, która zawiera tabelę
korelacji między nazwami INCI, a nazwami Farmakopei Europejskiej i numerami
CAS znajduje się pod adresem:
http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/html/cosm_inci_index.htm
Telefon alarmowy:
Emergency Information – international 24 h
Giftnotruf Berlin
D-13437 Berlin
 0049 (0)30 – 1 92 40
Venta-Polen s.c.
ul. Poznanska 37
93-134 Lódz
Tel./Fax 042-6810067
www.venta-airwasher.pl
Venta Luftwäscher GmbH
Weltestr. 5
D-88250 Weingarten
 0049 (0)751 – 5008 – 88
 0049 (0)751 – 5008 - 20
mailto: [email protected]
www.venta-luftwaescher.de
A, B, CH, CZ, D, DK,
FIN, H, IS, L, N, NL, PL,
RUS, S, SK

Podobne dokumenty