Test sprawdzający nauczanie religii w klasie III

Transkrypt

Test sprawdzający nauczanie religii w klasie III
Test sprawdzający nauczanie religii w klasie III
1.Jak na imię miał pierwszy człowiek?
a) Piotr
b) Adam
c) Ewa
d) Paweł
2.Pan Jezus urodził się w:
a) Warszawie
b) Rzymie
c) Betlejem
d) Nazarecie
3.Ilu uczniów powołał Jezus?
a) 7
b) 11
c) 12
d) 20
4.Ile jest stacji Drogi Krzyżowej?
a) 11
b) 14
c) 15
d) 20
5.Czym Pan Jezus uzdrawia niewidomego?
a) popiołem
b) wodą
c) błotem
d) winem
6.Ile jest Ewangelii w Nowym Testamencie?
a) 1
b) 4
c) 5
d) 2
7.Na jakiej Górze ukrzyżowano Jezusa?
a) Synaj
b) Tabor
c) Oliwnej
d) Golgocie
8.Kto jest widzialną Głową Kościoła?
a) ksiądz
b) papież
c) kardynał
d) prezydent
9..Które to przykazanie ,,Nie kradnij ''?
a) 5
b) 6
c) 7
d) 10
1
10.Dziesięć przykazań Bożych było spisane na :
a) na papierze
b) na komputerze
c) na kamiennych tablicach
d) na drewnie
11.Jak na imię miał Chrzciciel ?
a) Piotr
b) Jan
c) Jakub
d) Józef
12.Kiedy stajemy się Dzieckiem Bożym
a) na Chrzcie Świętym
b) podczas Komunii Świętej
13. Kto założył Kościół
a) Papież
b) Pan Jezus
c) Ksiądz
d) Apostoł
14.Co to jest modlitwa ?
15.Napisz treść przykazania miłości.
16.Co to jest tabernakulum?
17.Co otrzymał Mojżesz od Pana Boga?
18.Znajdź w Piśmie świętym Nowego Testamentu podany fragment i wpisz nazwę miasta, które się tam
znajduje.
Dz 2, 5 .................................
Mk 11, 12 ...............................
Mt 4, 13 .................................
Ap 2, 1 ....................................
1 P 5, 13 .................................
19.
Wyszukaj podany fragment i uzupełnij zdanie.
Mt 1, 18 - Z narodzeniem ............................................... było tak. Po zaślubinach ................. Jego, Maryi
z .................................. wpierw nim zamieszkali razem stała się brzemienna za
sprawą ........................................... .
2
20. Rozwiąż krzyżówkę i wyjaśnij hasło.
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10
11
12
1. Jesz przy nim posiłki
2. Kończy modlitwę
3. Dziadek i …
4. Miasto, w którym urodził się Pan Jezus
5. Specjalne Msze św. w Adwencie
6. „Oto wielka … wiary”
7. Imię Matki Bożej
8. Do zbawienia koniecznie potrzebna
9. Jest nieśmiertelna
10. Zabawka dziewczynki
11. Imię Zbawiciela
12. Wiara, nadzieja, …
Hasło: …………………………………
Opracowała :J. Dolna
3

Podobne dokumenty