„Praktyczne aspekty tworzenia i wykorzystania własności

Transkrypt

„Praktyczne aspekty tworzenia i wykorzystania własności
AKCELERATOR TECHNOLOGII UŁ ZAPRASZA
PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH Uniwersytetu Łódzkiego
NA BEZPŁATNE SZKOLENIE
„Praktyczne aspekty tworzenia i wykorzystania własności intelektualnej
w pracy pracowników naukowych uczelni wyższych”
w dniu
3 grudnia 2013, wtorek, w godz. 12:00 – 16:30
na Wydziale Zarządzania UŁ, ul. Matejki 22/26, Łódź, w sali nr 111, Ip.
Cel szkolenia:
Szkolenie będzie dotyczyło praktycznych aspektów tworzenia i wykorzystania własności
intelektualnej w trakcie pracy pracowników naukowych na uczelniach wyższych. Uczestnicy
zdobędą wiedzę o prawach i obowiązkach dotyczących własności intelektualnej, ich zastosowaniu
w komercjalizacji wyników prowadzonych prac oraz korzyściach, jakie można odnieść z ochrony
powstałej własności intelektualnej.
UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY
Udział
prosimy
zgłaszać
wysyłając
wypełniony
formularz
na adres email: Maria Głowacka: [email protected],
Szczegółowe informacje i kontakt: tel. +48 669 561 710, +48 42 635 49 84
zgłoszeniowy
Wszelkie informacje o warsztatach znajdują się również na stronie www.ciat.uni.lodz.pl
Warsztaty są organizowane w ramach projektu „Kreator Innowacyjności
wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” realizowanego przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem projektu jest wspomaganie współpracy strefy
nauki z gospodarką, które ma przyczyniać się do zwiększania konkurencyjności gospodarki.
Program Kreator Innowacyjności wspiera projekty mające na celu wdrażanie wyników prac
badawczo-rozwojowych i współpracę z przedsiębiorstwami w celu ich komercjalizacji.
Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Piramowicza 3, 90-254 Łódź, tel. + 48 (42) 635 4983, 635 4984, fax: 635 4985
www.ciat.uni.lodz.pl, [email protected]  www.startmoney.pl, [email protected]
KRS: 0000283917  REGON: 100383305  NIP: 7251952859
PROGRAM SZKOLENIA
„Praktyczne aspekty
tworzenia i wykorzystania własności intelektualnej
w pracy pracowników naukowych uczelni wyższych”
3 grudnia – wtorek, w godz. 12:00-16:30
PROGRAM SZKOLENIA:
MODUŁ I:
-
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Klasyfikacja
Źródła prawa
Prawo autorskie
MODUŁ II:
-
Nieuczciwa konkurencja
Know-how
PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ – KLASYFIKACJA I OMÓWIENIE
MODUŁ III: ZASADY
OCHRONY
PRAWNEJ
WŁASNOŚCI
I PRZEMYSŁOWEJ NA UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM
-
INTELEKTUALNEJ
Regulamin ochrony prawnej dóbr własności intelektualnej i przemysłowej w Uniwersytecie
Łódzkim
MODUŁ IV: ZGŁASZANIE DÓBR WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ PRACOWNIKÓW
NAUKOWYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO – PRAKTYCZNE ASPEKTY
Sylwetka trenera:
Szkolenie poprowadzi Maria Przybylska – Karczemska , adwokat i rzecznik patentowy.
Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w szczególności znaków towarowych, wzorów
przemysłowych, nieuczciwej konkurencji, domen internetowych, dóbr osobistych i prawie
autorskim. Jest autorką wielu opinii, analiz prawnych i artykułów z zakresu prawa cywilnego,
autorskiego i własności przemysłowej. Doradzała w licznych transakcjach handlowych, również w
zakresie obrotu przedsiębiorstwem lub jego zorganizowaną częścią oraz transferu technologii.
Wykładowca studiów podyplomowych „Ocena Potencjału Rynkowego Prac Badawczych” z zakresu
„Prawne aspekty transferu i komercjalizacji prac badawczych” dla pracowników i doktorantów
łódzkich uczelni. Jest wpisana na listę zawodowych przedstawicieli przed Urzędem ds. Harmonizacji
Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante, jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi
oraz Polskiej Izby Rzeczników Patentowych w Warszawie.
Organizatorem warsztatów jest Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego oferująca
pomoc doradczą i organizacyjną w przygotowaniu do wdrożenia oraz przy
wdrożeniu pomysłów na biznes oraz wyników badań, w tym poprzez założenie
firmy, oraz zarządzająca funduszem StartMoney inwestującym w pomysły
na biznes i wdrożenia wyników badań oraz w przedsiębiorstwa na
wczesnym etapie www.startmoney.pl
Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Piramowicza 3, 90-254 Łódź, tel. + 48 (42) 635 4983, 635 4984, fax: 635 4985
www.ciat.uni.lodz.pl, [email protected]  www.startmoney.pl, [email protected]
KRS: 0000283917  REGON: 100383305  NIP: 7251952859

Podobne dokumenty