Polskie podmioty uprawnione do wykonywania

Transkrypt

Polskie podmioty uprawnione do wykonywania
Polskie podmioty uprawnione do wykonywania przewozów lotniczych
(posiadacze certyfikatu przewoźnika i koncesji**)
Nazwa spółki oraz adres
Nr AOC
Ważność AOC
Nr koncesji
Zakres koncesji
Polskie Linie Lotnicze LOT S. A.
ul. 17 Stycznia 39
00-906 Warszawa
Nowy Przewoźnik sp. z o.o.
(Centralwings)
ul. 17 Stycznia 39
00-906 Warszawa
Air Italy Polska sp. z o.o.
ul. Szyszkowa 20
02-285 Warszawa
Jet Air sp. z o.o.
Radarowa 60
02-137 Warszawa
Sprintair sp. z o.o.
ul. Szyszkowa 20
02-285 Warszawa
Sprintair Cargo sp. z o.o.
ul. Szyszkowa 20
02-285 Warszawa
Eurolot S. A.
ul. Wołoska 18
00-906 Warszawa
SPZOZ Lotnicze Pogotowie
Ratunkowe
ul. Księżycowa 5
01-675 Warszawa
PL-001/08
09.12.2009
ULC-480-MK-321/03/4
bez ograniczeń MTOM* i ilości
miejsc
PL-020-1/08
31.05.2009
ULC-LER14000/AK/165/04/18
bez ograniczeń MTOM i ilości
miejsc
PL-011/08
30.09.2009
ULC-LER-14000/AJ/80/07/27
bez ograniczeń MTOM i ilości
miejsc
PL-010/08
31.10.2009
ULC-LER14000/GG/216/05/22
MTOM poniżej 10 ton i 20 miejsc
PL-012/08
15.10.2009
LER1-GG-4000/199/05
bez ograniczeń MTOM i ilości
miejsc
PL-021-1/08
14.03.2009
ULC-LER14000/GG/14/07/26
bez ograniczeń MTOM i ilości
miejsc
PL-002-1/08
17.02.2010
ULC-LER1-480/242/03/2
bez ograniczeń MTOM i ilości
miejsc
PL-005/08
30.06.2009
ULC-LER14000/AK/1/04/16
MTOM poniżej 10 ton i 20 miejsc
White Eagle Aviation S. A.
ul. 17 Stycznia 47
02-146 Warszawa
General Aviation sp. z o.o.
Góraszka
05-462 Wiązowna
Sky Taxi sp. z o.o.
ul. Namysłowska 112
40-081 Dobrzeń Wielki
Exin sp. z o.o.
ul Rynek 18
20-111 Lublin
Jet Service sp. z o.o.
ul. Radarowa 65 A
02-137 Warszawa
Ace Aviation sp. z o.o.
ul. Piekarska 11
09-404 Płock
PL-004/08
15.07.2009
LER1-KD-4000/20/07
bez ograniczeń MTOM i ilości
miejsc
PL-014/08
30.03.2009
ULC-LER14000/GG/208/05/21
MTOM poniżej 10 ton i 20 miejsc
PL-013/08
30.04.2009
LER1-KD-4000-67/07
bez ograniczeń MTOM i ilości
miejsc
PL-006-1/08
30.05.2009
ULC-LER14000/AK/4/04/17
bez ograniczeń MTOM i ilości
miejsc
PL-025/08
20.10.2009
LER1-AJ-4000-62/07
bez ograniczeń MTOM i ilości
miejsc
PL-023/07
31.10.2008
ULC-LER14000/AJ/73/05/25
MTOM poniżej 10 ton i 20 miejsc
* MTOM – maksymalna masa startowa statku powietrznego (maximum take-off mass)
** koncesji nie muszą posiadać podmioty wykonujące przewóz lotniczy bez napędu silnikowego i/lub samolotem o napędzie silnikowym
ultralekkim