Analiza koncentracji przedsiebiorstw w sektorze agrobiznesu w

Transkrypt

Analiza koncentracji przedsiebiorstw w sektorze agrobiznesu w
Grona Przedsiębiorczości w Agrobiznesie
Analiza koncentracji przedsiebiorstw w sektorze agrobiznesu w
województwie mazowieckim
Zwiększanie siły przedsiębiorstw poprzez współpracę i jednocześnie konkurencję w ramach lokalnych
systemów produkcyjnych – klastrów stało się jedną ze strategii budowania przewagi
konkurencyjnej przedsiębiorstw, regionów i państw. Największe sukcesy osiągają klastry innowacyjne
– skupiska przedsiębiorstw pokrewnych branż powiązanych ze sobą więziami kooperatywnymi i
konkurencyjnymi, w których istotną rolę odgrywają też więzi ze sferą badawczo-rozwojową. Ale branża
gospodarki nie odgrywa tutaj istotnego znaczenia. Przewaga konkurencyjna dotyczy każdej branży i
działalności gospodarczej, w której rodzi się współpraca, również branż związanych z agrobiznesem,
czego przykładem może być klaster kwiatów w Holandii, czy też francuski klaster spożywczy z
dominującą produkcją pomidorów.
Mazowsze posiada spory potencjał związany z agrobiznesem. Począwszy od owoców i warzyw przez
produkcję artykułów spożywczych i napojów po wytwarzanie wyrobów mleczarskich, możemy spotkać na
Mazowszu przykłady przedsiębiorstw konkurujących ze sobą, ale także ze sobą współpracujących. Wiele z
nich korzysta również z dorobku jednostek naukowych regionu, podnosząc tym samym swoją
innowacyjność a w konsekwencji konkurencyjność. Truskawki w okolicach Płońska, papryka w okolicach
Radomia, czy w końcu zagłębie owocowe w powiecie grójeckim mogą zadecydować o rozwoju Mazowsza
w dłuższej perspektywie.
Celem artykułu jest dokonanie analizy koncentracji przedsiębiorstw w agrobiznesie w województwie
mazowieckim oraz spojrzenie na poszczególne branże agrobiznesu z perspektywy możliwości ich rozwoju.
Perspektywy te wyznacza rynek oraz popyt na poszczególne produkty. Dlatego też analizie poddane
zostaną wyniki handlu towarami rolno-spożywczymi na przestrzeni ostatnich lat.Pełny tekst raportu:
Analiza koncentracji przedsiębiorstw w sektorze agrobiznesu w województwie mazowieckim [pdf]
http://grona.eu
Kreator PDF
Utworzono 3 March, 2017, 17:50

Podobne dokumenty