Wpływ zanieczyszczenia wody na zdrowie człowieka

Transkrypt

Wpływ zanieczyszczenia wody na zdrowie człowieka
UWAGA!!!
SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
"Wpływ zanieczyszczenia wody
na zdrowie człowieka"
Regulamin konkursu :
Cel konkursu:
1. Podniesienie świadomości uczniów dotyczącej wpływu
zanieczyszczenia wody na zdrowie człowieka.
2. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy
odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego.
3. Kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych oraz
świadomości ekologicznej młodzieży.
4. Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne
5. Wyłonienie osób uzdolnianych plastycznie.
Przewidywany termin składania prac: 30 kwietnia 2013 roku
(do p. Beaty Kryczki)
Warunki uczestnictwa:
Udział w konkursie biorą uczniowie ZSZ Nr 1 w Rykach.
Każdy uczestnik powinien wykonać pracę dowolną techniką plastyczną w
formacie nie mniejszym niż A3.
Praca musi na odwrocie mieć podane: imię i nazwisko autora oraz klasę.
Nagrody i wyróżnienia:
Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Każdy uczestnik
otrzyma uwagę pozytywną oraz szansę na udział w bezpłatnej wycieczce,
która odbędzie się w maju 2013r..
Organizatorzy konkursu:
Beata Kryczka
Barbara Okleja
Przemysław Piskorski

Podobne dokumenty