klik - Młodzi Przedsiębiorcy

Komentarze

Transkrypt

klik - Młodzi Przedsiębiorcy
Metodyka
Psychologia
Business
Certyfikaty
Kwartalnik
Z życia Promaru
nr 14
Grudzień 2010
ISSN 1898-9306
Teaching always stuck with me
Rozmowa z Anetą Dolisz - native speaker.
Jakim jestem rodzicem?
Co robić, aby być „wystarczająco dobrym rodzicem”?
Cashflow
Zagraj w grę, która napawa strachem doradców finansowych!!!
Treasure Hunt
When a Test Means an Adventure!
IELTS licencją sukcesu
Rozmowa z Anną Gwardyś, Dyrektorem ds. Egzaminów z British Council Polska.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Młodzi przedsiębiorcy na start - nowe umiejętności kluczowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Pd-Wsch.
Zapisy/Informacja-Sekretariat SJiZ PROMAR-International, ul. Bohaterów 12, 35-112 Rzeszów, tel. 17 860 15 15
Drodzy Czytelnicy,
kończy się kolejny rok wspólnej pracy, bardzo dziękujemy za Państwa obecność i liczne listy. Tym wydaniem magazynu chcemy Państwa zmotywować do podjęcia noworocznych postanowień związanych
zarówno z poznawaniem świata, ludzi, wiedzy ogólnej jak i języków.
Dla nauczycieli proponujemy dużą dawkę metodyki w artykule Darii Bogacz „Treasure Hunt - When a
Test Means an ADVENTURE !”. Dla odważnych, młodych czytelników przygotowaliśmy ekscytującą grę
„CASHFLOW” wprowadzającą w świat finansów. Rodziców zapraszamy do poznania samego siebie i na
warsztaty, które podpowiedzą, co robić aby być „wystarczająco dobrym rodzicem”. Na dzieci natomiast
czeka spora dawka rozrywki i łamigłówek językowych.
Chętnych zapraszamy do współpracy z redakcją Magazynu Językowego. Każdy może zostać dziennikarzem. Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres mailowy redakcji: [email protected]
Życzymy miłej lektury oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2011!
Redaktor Katarzyna Orłow
oraz Zespół Redakcyjny
OSOBOWOŚĆ
Teaching always stuck with me
4
Rozmowa z Anetą Dolisz - native speaker
PSYCHOLOGIA
6
Jakim jestem rodzicem?
Co robić, aby być „wystarczająco dobrym rodzicem”?
4
CIEKAWOSTKI
Cashflow
Zagraj w grę, która napawa strachem doradców finansowych!!!
8
METODYKA
10
Treasure Hunt
When a test means an adventure!
14
IELTS licencją sukcesu
Rozmowa z Anną Gwardyś, Dyrektorem ds. Egzaminów z British Council Polska.
16
DNA of learning English
Metoda Zintegrowana czyli: Learn it, do it, live it!
NOWOŚCI W PROMARZE
Maturzysto wygraj indeks!!!
II edycja „Konkursu języka angielskiego oraz wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego”.
Angielski dla Anglistów
Nowy sposób na przełamanie rutyny szkolnej.
Festiwal Kina Włoskiego
III „Rzeszowski Festiwal Kina Włoskiego”.
X Tydzień języka włoskiego na świecie
Język jako przyjaciel: Język włoski Włochów i obcokrajowców.
ECCC w Promarze
Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych ECCC.
6
18
20
22
24
26
22
OŚRODKI KURSÓW
Ośrodek Sanok
Prezentacja Zamiejscowego Ośrodka Kursów w Sanoku.
Ośrodek Leżajsk
Prezentacja Zamiejscowego Ośrodka Kursów w Leżajsku.
27
28
KĄCIK ROZRYWKI
Chwila relaksu
30
Sudoku, zagadki logiczne i ciekawostki, studencki humor.
Chief editor / Redaktor - Katarzyna Orłow, [email protected]
Art director / Kierownik artystyczny - Irena Długosz, [email protected]
Proof - reading / Korekta - Barbara Reizer, Katarzyna Sołek
Printing / Druk - Drukarnia Offset Druk
Photo cover / Zdjęcie okładka - Marcin Fiśkiewicz
26
OSOBOWOŚĆ PROMARU
TEACHING
ALWAYS
STUCK
WITH ME
How are you today?
I’m great, really excited actually. Thanks
for asking.
Which part of America do you come
from?
I grew up in Rochester, New York and
during my teen years I moved to Schaumburg, Illinois, a suburban metropolis with
the second largest mall in the USA! Just
a fun fact for you. But seriously Schaumburg is a great place to live, I was very
fortunate.
Did you travel a lot while you were in
the USA?
I did. My parents are real nature enthusiasts and the like to spend there free
time actively so every family vacation we
would go to visit a different national park.
I am proud to say that I’ve visited most of
them.
Why did you decide to leave and come
to Poland?
Umm lots of factors actually. I wanted
a change. I guess I wanted to test the waters and go out there, do my own thing and
since I had family in Poland I said why not
there. I’m happy with the choice I made.
Rzeszów is a home away from home for
me. I miss my mom though, but she comes and visits every summer so it’s not
all that bad.
What made you decide on becoming
a teacher? After all, I believe your first
choice of study was economics, wasn’t
it?
Yes, I do have a masters degree in
economics but it’s not for me. I can’t picture myself crunching numbers, I’m more
of a people person. When I was a little
girl I wanted to be two things: a teacher
and a glove salesperson. The glove thing
4
MAGAZYN JĘZYKOWY NR 14
I got over real quick but teaching always
stuck with me. I only decided to study economics because it seemed like a better
career choice at the time. So I decided to
get my act together and get another degree in language teaching. And here I am
and I love it.
Is it easy being the only female ‚Native
Speaker’?
I wouldn’t say easy. Special is more like
it. Yeah it does feel a little intimidating being surrounded by intelligent male native
speakers but I hold my own well, I think.
The whole Native Speaker team is great
and they do make me feel like the special
lady Native Speaker that I am.
What do you enjoy doing to unwind at
the end of the day?
Well my day ends around 9 pm so the
evenings are quite short but I love watching movies to relax. I am a serious movie buff. If you want to know any useless
movie trivia you come to me.
Your favorite film of all time?
Hands down “Gone with the wind”.
I actually memorized most of the lines
from the movie so when I watch it I can put
the movie on mute and do a voice over.
That sounds a bit scary now that I heard
myself say it.
If you weren’t a teacher at Promar, what
do you think you could be doing?
Be a glove salesperson, no no just kidding. Um I guess it would have to do with
international relations, I would definitely
want to work with people.
Explain about your passion for cricket?
Oh no!!! Ok it all started with my polo
shirt that I wore once to work. My dear
friend Donald Trinder made an educated
comment that I look like I’m ready to play
cricket. See this is what I was talking about earlier how the other guys know how
to make me feel special. Needless to say
I never wore the shirt again, ever!!!
Obóz letni Promar-International, Hajdúszoboszló
they’re just different. I had a chance to learn from both and I think I turned out ok.
Do you have any pets with a link to “
Ogniem i Mieczem”?
Excellent question. “With Fire and
Sword” was the first book that I read by
a Polish author. I loved it. I was taken
by the Cossack colonel Bohun. He was
my favorite character in the book. When
I decided to get a dog I instantly thought
of Bohun for the name. Everyone laughs
when I tell them that Bohun is a miniature
Daschund. He’s the cutest doggie ever.
What are your plans for the future?
Well, in June I am getting married. His
name is Andrew and he’s great. He makes
me laugh and we just get each other. So
that’s a big deal. After that we’ll see what
life has in store for us.
Rozmowę z Anetą Dolisz - Native Speaker
SJiZ PROMAR-International przeprowadziła:
A little bird tells me that you are a bit of
What are the big differences between
learning in Poland and learning in the
USA?
I think the basic difference is between
what children are being thought. In American I learned in a more practical way
where as in Poland theoretical approach
is used. I really can’t say which is better,
a comic - Tell us a joke:)
Hmmm…Let’s see… Two grains of
sand are walking in the dessert, one says
to the other-“Wow it’s really crowded
here”. So funny.
Magdalena Trinder
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Młodzi przedsiębiorcy na start - nowe umiejętności kluczowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Pd-Wsch.
5
PSYCHOLOGIA
Co robić, aby być „wystarczająco dobrym rodzicem”?
Jakim jestem rodzicem?
Kilka miesięcy temu media doniosły, iż na podstawie badań można podać czas rozmów pomiędzy rodzicami
a dziećmi w Polsce. Wynosi on podobno siedem minut. Natomiast czas oglądania telewizji przez przeciętnego Polaka wynosi kilka godzin dziennie. Oczywiście siedem minut, czy kilka godzin to dane ilościowe. Ważne
w kontakcie z dziećmi (i innymi bliskimi) jest nie tylko czas mierzony w jednostkach, ale również jakość
relacji, typów komunikacji. Pewnie każdy, kto ma dziecko i czyta niniejszy tekst niejednokrotnie zastanawiał
się nad pytaniem zawartym w tytule niniejszego tekstu.
Próbą odpowiedzi na to pytanie są
rozważania Joanny Sakowskiej zawarte
w książce „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Wyróżnia ona cztery podstawowe typy rodziców. Sposób komunikowania się z dzieckiem jest głównym
wskaźnikiem typu rodziców.
1. Rodzice dominujący
Rodzice tacy maja bardzo wysokie
oczekiwania, sztywne zasady, rzadko
okazują ciepło i troskliwe wsparcie. Są
absolutnie przekonani, że pewne rzeczy są złe, nieugięci, domagają się, aby
dzieci trzymały się od nich z daleka. Ponieważ jednak dzieci nie wiedzą, dlaczego te rzeczy są złe, potajemnie mogą się
w nie angażować (i mają najczęściej na
to ochotę).
Typowe wypowiedzi i zachowania
rodziców dominujących:
•
„Zasady są zasadami. Spóźniłeś
się – nie obchodzi mnie, dlaczego
idziesz do łóżka bez kolacji”.
•
„Nie musisz wiedzieć wszystkiego.
6
•
•
Rób to, co ja do ciebie mówię”.
„Nic mnie nie obchodzi, że musisz iść na spotkanie, bo będzie
tam wielu twoich przyjaciół. Ty nie
pójdziesz i nie będzie więcej o tym
mowy! Rozumiesz!”.
„Ile razy ci mówiłem, abyś tego nie
robił!? Idź do pokoju i nie pokazuj
się”.
Reakcje dzieci, którzy mają dominujących rodziców:
•
Darzą siebie niewielkim szacunkiem. Mają niewielką zdolność do
podporządkowywania się zasadom, normom władzy.
•
Surowość rodziców „łamie ducha”
dziecka, co prowadzi do przeciwstawiania się, milczenia lub buntu.
•
Dziecko zazwyczaj nie chce mieć
nic wspólnego z zasadami w ogóle
albo z zasadami rodziców. Zazwyczaj odrzuca ich ideały.
•
Dziecko może poddawać się wpływom innych dzieci, które buntują
się przeciwko swoim rodzicom
i ogólnym zasadom społecznym.
Może używać środków psychoaktywnych lub angażować się w inne
ryzykowne działania.
2. Rodzic zaniedbujący.
Rodzice zaniedbujący zazwyczaj nie
okazują dzieciom miłości i wsparcia ani
nie kierują się miłością. Najczęściej izolują się od dzieci za pomocą korzystania
z opiekunek lub pogrążania się w swoich
sprawach. Od czasu do czasu budzi się
w nich „potrzeba bycia rodzicem” (najczęściej wtedy, gdy są zmuszeni lub gdy
dziecko sprawia im kłopoty) i dość drastycznie „wychowują” dziecko za pomocą różnych restrykcji. Dzieci traktowane
są jako kłopot – „mają być widoczne, ale
nie słyszane”. Rodzice zaniedbujący są
nieobecni nie tylko wtedy, gdy nie ma ich
w domu. Nawet jeśli fizycznie są obecni,
to okradają swoje dzieci z jednego z najważniejszych elementów życia – uczuciowej dostępności (nie słuchają dzieci, nie
zwracają na nie uwagi, nie odpowiadają
na ich potrzeby psychiczne itp.).
MAGAZYN JĘZYKOWY NR 14
Wypowiedzi zachowania charakterystyczne dla rodziców zaniedbujących:
•
„Zrób to sam. Przecież widzisz, że
jestem zajęty”.
•
„Daj mi spokój. Mam tyle spraw na
głowie”.
•
„O rety! Znowu rozlany sok! Czy
nie możecie być bardziej ostrożne!?”
•
„Nie, nie mogę ci pomóc. Muszę
teraz załatwić swoje ważne sprawy”.
•
„Przestań mi tyle gadać. Przecież
widzisz, że sprzątam”.
•
Daj mi spokój! Jestem zmęczona!”.
Skutki, jakie wywołuje w dzieciach rodzic zaniedbujący:
•
Surowość i zaniedbywanie zazwyczaj ranią ducha dziecka, co prowadzi do buntu.
•
Dziecko dochodzi do wniosku,
że nie warto spędzać z rodzicami
czasu (choć bardzo tego pragnie).
•
Dziecku zaczyna brakować poczucia bezpieczeństwa, ponieważ
rodzice są nieobliczalni.
Dziecko nie może ukształtować
•
w sobie szacunku do siebie – ponieważ ani jemu nie okazuje się
szacunku, ani nie uczy się go panowania nad sobą.
•
Nie dotrzymywane obietnice uczą
dziecko, że słowa dorosłych można traktować „byle jak”, a ono samo
jest mało warte, skoro można się
z nim nie liczyć.
•
Dziecko zazwyczaj ma trudności
w nauce, ponieważ jest słabo motywowane.
3. Rodzic pozwalający na
wszystko.
Rodzice tacy są mili i wspierający, ale
słabi w ustalaniu i egzekwowaniu zasad
i ograniczeń. Mają dobre intencje, ale
nieświadomie narażają dziecko na wiele
trudności i kłopotów. Boją się, że mogą
zrobić dziecku krzywdę, jeśli będą zbyt
surowi. Rodzice ci okazują bardzo dużo
ciepła i miłości, są ofiarni, wyrozumiali
i pełni pocieszenia. Z drugiej strony bez-
krytycznie i chroniąco tolerują również
czyny i zachowania niedopuszczalne
(przychodzenie późno do domu, zaniedbywanie obowiązków itp.).
Zachowania i wypowiedzi typowe dla
rodziców pozwalających na wszystko:
•
„W porządku. Tym razem możesz
pójść później spać. Ja wiem, jak
lubisz ten program”.
„Jesteś zmęczona. Nie sprzątaj już
•
po kolacji. Ja to zrobię”.
•
„Bardzo cię proszę, wstań już
– spóźnię się przez ciebie do pracy”.
•
„Nie złość się na mnie. Możesz iść
do kina”.
Zachowania dzieci, którzy mają rodziców pozwalających na wszystko:
•
Dziecko wyczuwa, że jest u steru
i może dowolnie kierować rodzicami (uczy się manipulacji).
•
Dziecko traci poczucie bezpieczeństwa.
•
Dziecko darzy siebie niewielkim
szacunkiem, ponieważ nie nauczyło się kontrolować siebie i nie
opanowało innych umiejętności
związanych z dyscypliną życia.
4. Rodzic kochający i stanowczy.
Rodzice kochający i stanowczy mają
jasno określone zasady, wartości, normy
życia i ograniczenia. Uczą tego dzieci poprzez modelowanie zachowań. Udzielają
jasnych komunikatów, gdy dziecko przekracza ustalone granice. Jednocześnie
okazują dzieciom wsparcie (potrafią słuchać, bez stosowania barier komunikacyjnych, spędzają z dziećmi czas, okazują
przywiązanie). Są elastyczni – przyjmują
punkt widzenia dziecka również w sytuacji, gdy naruszono pewne ograniczenia.
Rodzic kochający i stanowczy to osoba
cechująca się zdrowym i zrównoważonym
połączeniem rodzica pozwalającego na
wszystko i rodzica dominującego. Potrafi
jasno określić normy i zasady, ale jednocześnie działa i postępuje tak, że dziecko
wie, że jest kochane.
Typowe wypowiedzi i zachowania
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Młodzi przedsiębiorcy na start - nowe umiejętności kluczowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Pd-Wsch.
rodziców kochających i stanowczych:
„Już kolejny raz spóźniasz się na
•
obiad. Chcę wiedzieć, co jest tego
powodem. Być może wspólnie możemy rozwiązać ten problem”.
•
„Słyszę jak mówisz, że chciałbyś
później pójść spać. Umówiliśmy się
jednak, że kładziesz się o 21.00.
Obawiam się, że się nie wyśpisz
i jutro będziesz miał zły dzień, a ja
będę zły, że muszę cię rano kilka
razy budzić”.
•
„Możesz pójść do kolegów
– o ile najpierw zrobisz to, co do
ciebie należy (np. odrobienie lekcji, sprzątanie”).
Typowe cechy dzieci, które mają rodziców kochających i stanowczych:
Mają szacunek do siebie.
•
•
Ich świat jest bardziej bezpieczny.
•
Potrafią porozumiewać się z rodzicami.
Takie dzieci na ogół:
•
Potrafią prezentować swój punkt
widzenia w różnych sytuacjach interpersonalnych.
•
Mają łatwość do uznawania kompetentnej władzy.
•
Wykazują większe zainteresowanie światopoglądem i przekonaniami swoich rodziców i innych osób
znaczących.
•
Wykazują zdecydowanie mniejszą
skłonność do przyłączania się do
grup ryzykownych.
Dwa najważniejsze elementy w wychowywaniu dzieci wynikające z prezentacji typów rodziców.
1. Czułe, bezwarunkowe i delikatne kochanie dziecka.
2. Ustalenie jasno określonych zasad,
których naruszenie będzie miało swoje
konsekwencje.
Realizacja tych elementów w codziennej komunikacji z dzieckiem są wskaźnikiem, iż jesteśmy „wystarczająco dobrymi
rodzicami”.
autor: Grzegorz Polański
7
CIEKAWOSTKI
CASHFLOW
ZAGRAJ W GRĘ, KTÓRA NAPAWA STRACHEM DORADCÓW FINANSOWYCH !!!
„Chcę, abyś był bogaty
i otrzymał taką samą finansową edukację, jaką ja otrzymałem od bogatego ojca.
Jego nauki dadzą Ci niezwykle dużą przewagę na starcie
do Twojej fortuny, nawet jeśli
zaczniesz tylko z niewielką
sumą pieniędzy. Właśnie dlatego stworzyłem CASHFLOW
101, grę będącą zabawą,
a jednocześnie źródłem wiedzy, dzięki której nabędziesz
stosownych umiejętności finansowych.”
[Robert T. Kiyosaki]
Czym jest gra CASHFLOW i na czym
polega jej fenomen?
Gra CASHFLOW została stworzona
przez Roberta Kiyosaki, Amerykanina japońskiego pochodzenia, multimilionera,
biznesmena i inwestora. Tuż po tym jak
sam wydostał się z wyścigu szczurów
w 1994 roku i nie musiał więcej pracować,
zabrał się poważnie za tworzenie uniwersalnego narzędzia, które pomogłoby również innym ludziom osiągnąć niezależność finansową. I tak powstała popularna
edukacyjna gra planszowa CASHFLOW,
o której sam autor mówi tak:
„Gra ta uczy umiejętności finansowych
poprzez zabawę, powtarzanie i akcję. CASHFLOW nie jest zabawką – jest czymś
więcej niż tylko grą. Jest ona tak unikalna,
że ją opatentowano. Postawi przed tobą
wyzwania i nauczy myśleć tak, jak myślą
bogaci ludzie. Za każdym razem, gdy będziesz w nią grał, będziesz nabywał większych umiejętności finansowych. Każda
gra będzie inna, będziesz rozwiązywał
odmienne problemy finansowe i uczył
się strategii finansowych. Wzrosną twoje
finansowe umiejętności i Twoja pewność
siebie.
Zdobycie umiejętności związanych
z pieniędzmi może być bardzo cenne
w prawdziwym świecie. Zaleta CASHFLOW polega na tym, że nabywasz finansowej inteligencji, grając pieniędzmi należącymi do gry.”
W tym wszystkim należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden bardzo ważny aspekt.
W CASHFLOW zastosowano unikalną
8
MAGAZYN JĘZYKOWY NR 14
technikę nauki inwestowania – model interaktywny. Jest on prosty, ale jednocześnie
przynosi znakomite efekty. Uczysz się nie
poprzez czytanie czy słuchanie wykładów,
lecz poprzez symulację rzeczywistych
zdarzeń.
Gra zaczyna się od rzutu kostką. Następnie wraz z innymi graczami poruszasz się
po planszy, robiąc wszystko, by sprostać
wyzwaniom, które prowadzą do ostatecznego celu gry, jakim jest wyjście z „wyścigu
szczurów”. Wiele elementów CASHFLOW
to odzwierciedlenie Twojego własnego życia, skondensowanego do 3-4 godzin gry.
W grze, podobnie jak w życiu, m.in.:
- otrzymujesz comiesięczną wypłatę;
- masz zadłużenie, kredyty bankowe;
- masz nieprzewidziane wydatki;
- wchodzisz w związek małżeński i masz
dzieci;
- możesz wykazać szlachetność, dając
na dobroczynność;
- inwestujesz w akcje, nieruchomości
i biznesy;
i jeśli grasz i inwestujesz rozsądnie
– kończysz grę będąc naprawdę bardzo
bogatym i realizujesz największe marzenie swojego życia (czego w prawdziwym
świecie większość ludzi nie osiągnie, bo
nie potrafią zaprząc pieniędzy do pracy).
Odnosząc się do wielu badań dotyczących
efektywności uczenia się i zapamiętywania jednoznacznie wynika, że symulacje
rzeczywistych działań, czyli m.in. gry, są
jednym z najpotężniejszych narzędzi edukacyjnych.
CASHFLOW zyskuje również coraz
więcej zwolenników wśród nauczycieli
i uczniów polskich szkół. Za sprawą wielu
aktywnych nauczycieli jak i liderów klubów
CASHFLOW gra została wpisana na listę
oficjalnych środków dydaktycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej zalecanych
do użytku szkolnego w Polsce.
A oto parę zdań wypowiedzianych na
ten temat przez nauczycieli: Magdalena
Żmiejko, I LO im. Adama Mickiewicza
TRÓJKĄT EFEKTYWNOŚCI ZAPAMIĘTYWANIA
w Białymstoku – „Wiedza o współczesnych
finansach w Polsce nie jest powszechna,
a nieznajomość ich istoty utrudnia właściwy start w dojrzałe życie publiczne. Nieznajomość istoty inwestycji, ryzyka z tym
związanego może powodować szczególnie dotkliwe konsekwencje. Gra w odróżnieniu od innych środków dydaktycznych
stanowi interaktywną formę pozyskania
wiedzy o trudnych problemach inwestowania. Nie zastępuje ona ani nie umniejsza roli podręczników, ale może stanowić ważne uzupełnienie ich treści”. Dave
Stephens, Indianapolis, Indiana, USA
– „Nauczanie młodych ludzi przedsiębiorczości, a w tym uczenie inwestowania,
odpowiedniego planowania budżetu domowego czy umiejętności trafnego przewidywania przedsięwzięć gospodarczych,
nie może odbywać się tylko i wyłącznie
za pośrednictwem książek. Dlatego też
gra Cashflow jest bardzo dobrym narzędziem, dzięki któremu młodzi ludzie mają
możliwość przełożyć książkową teorię na
„bezpieczną” praktykę. Podejmując różnorodne decyzje finansowe w czasie gry,
mają możliwość na bieżąco obserwować
ich konsekwencje. Co niewątpliwie uczy
młodych ludzi szacunku do pieniądza
oraz zachowań na rynku w określonych
sytuacjach”.
Teraz również beneficjenci projektu
„Młodzi przedsiębiorcy na start – nowe
umiejętności kluczowe uczniów szkół
ponadgimnazjalnych Polski Pd-Wsch”
realizowanym przez Szkołę Języków i Zarządzania, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych „PROMAR-International”
w Rzeszowie będą mogli uczestniczyć
w tym ogólnoświatowym przedsięwzięciu
i będą mogli dołączyć do stale poszerzającego się grona fanów zwiększania swojej
inteligencji finansowej.
Wszystkim życzymy miłej zabawy
i szybkiego wydostania się z „wyścigu
szczurów”!
Sławomir Greszta
Artykuł napisany z wykorzystaniem materiałów Instytutu Praktycznej Edukacji (www.ipe.com.pl).
9
METODYKA
TREASURE
HUNT
WHEN A TEST
MEANS
AN ADVENTURE!
The Test
Very few people in the world feel happy and excited when it comes to testing
their knowledge or skills in any field. The
forthcoming assessment is usually accompanied by many negative emotions
such as the feeling of insecurity, tension,
mental strain, and resentment towards the
judging authority. Simultaneously, no one
denies the fact that tests and evaluation
must (and do) take place in every aspect
of the entire human life. People’s looks,
behaviours, speech, decisions and performances in every environment are constantly assessed.
According to Pavlou & IoannouGeorgiou (2003: 4) assessment means all
methods used to gain information about
children’s knowledge, ability, understanding, attitudes and motivation, and is carried out through several instruments.
Tests and evaluation are essential in
education for they help teachers to monitor
and support their pupils’ progress, serve
as diagnostic tools, inform the school authorities, teachers and parents about the
progress learners are making, and give
children feedback on their performance in
the language. The ensuing feeling of success will result in enhanced motivation.
Children are egocentric, focused on
themselves and eager to hear praise.
Their motivation needs constant extrinsic
10
stimulation. Successfully completed tasks
give them the sense of achievement, and
motivate them to set new goals in their learning.
The majority of parents take keen interest in the effects of their children’s schooling. The answer to the question whether
the teacher’s or school’s language programme combined with their children’s efforts will yield satisfying results is crucial.
This interest naturally results in a typical
inquiry heard immediately after children
leave the classroom: “What have you learnt today?” The usual response is “Nothing”, which frequently causes confusion
and leads many, particularly overambitious, parents to the conclusion that the time
and money devoted to their offspring’s
language education have been totally wasted. As a result, one of the most important factors in motivating young children to
want to study a foreign language – their
parents’ approval – may be withdrawn. If
teachers want to involve, guide and support parents in contributing to the development and advancement of their pupils they
need clear and objective tools to measure
their progress.
School authorities demand regular
testing and assessment data in order to
judge the teachers on the basis of their
students’ results among other things, and
to obtain a springboard for further analysis of the educational system and the
requirements of the national curriculum.
Teachers and their colleagues need the
test results to create a profile of each learner’s strengths and weaknesses in order
to produce effective lesson plans aimed
at helping pupils overcome difficulties and
reinforce existing strengths.
Mother Teresa of Calcutta claimed that
if you judge people, you have no time to
love them, yet primary teachers must find
the means of combining these two: love
– to make early education complete and
encouraging, and judgement – to meet
the formal requirements of the system of
education.
The Teacher
Many teachers feel in a dilemma when
it comes to testing their young students.
The question of how to nurture their development in a non-threatening, friendly
atmosphere in the classroom whilst at
the same time having to make a ruthless
judgement of their overall progress in the
acquisition of language, is one that is constantly having to be addressed by educators.
Here are a few pieces of good advice:
• First of all, be enthusiastic yourself.
Enthusiasm is contagious: once your students notice how wonderful an adventure
learning English is they will feel inspired to
follow you.
• Secondly, create a friendly, reassuring atmosphere and give the young chil-
MAGAZYN JĘZYKOWY NR 14
dren a feeling of security by offering them
a lot of positive attention, praise and encouragement.
• Thirdly, vary the pace of the lesson:
alternate stirring and settling activities.
• Additionally, give children a lot of
practical tasks where they have to do something – bearing in mind that hands-on
is minds-on (Zanatta, 2001).
• And lastly, do not forget that movement and playing are strongly associated
with childhood and ignoring them is detrimental to your personal success as a teacher.
Children are very special learners.
To develop effectively and appropriately they need a supportive and friendly
atmosphere in the classroom, a caring
and supportive teacher, enjoyable and
challenging activities, regular feedback
on their performance and progress, and
frequent opportunities for real communication. Undoubtedly, the factors which
support learning to a great extent are: movement and the use of various senses as
well as multiple intelligences. Motivation
is stimulated by exploration , mystery and
secrets. Children build their self-esteem
and confidence on the feeling of success,
so the tasks, though challenging, must
be attainable and must prepare children
for serious formative assessment and for
adult testing experiences in the future.
The Method
Treasure hunt is a task which requires
children to find instructions hidden somewhere in the classroom or elsewhere in the
school (if possible), decode them if necessary, and follow them in order to complete
the various tasks which are designed to
test students’ ability to understand and
use English in a range of situations related to the topics covered throughout the
school year.
Alternative 1: There are different
ways of managing the lesson. In one of
the alternatives each child receives a Map
or a Task completion card, where all the
“stops” or “stations” are listed, and is required to “travel” from one to another in order
to complete all the tasks assigned.
This version of Treasure hunt is relatively easy for one teacher to prepare and
conduct. The usual classroom is perfectly
suitable. The flags or country names are
stuck to the walls above tables where the
tasks and worksheets are displayed. Children get the Task Completion Card and
“travel” from one station to another completing the tasks and ticking the countries
they have already visited. When they have
completed written or drawn tasks – they
hand them in to be corrected. When they
are supposed to sing a song or do a TPR
activity, they get into small groups and
perform together. When all children have
been to all stations and have completed
every required activity the teacher gives
them the Map or the Coded message leading to the treasure.
Alternative 2: Another version uses
secret codes and messages, which need
to be deciphered, and which are found in
unexpected locations all over the classroom/school/school garden. They must be
read and understood so as to be able to
perform the required tasks before continuing to search for another secret message
hidden elsewhere, which contains directions to the next stop. At the end of the “journey” there is a treasure i.e. some small
treats (sweets, stickers, unusual erasers
or pencils, keychains, little readers etc.)
which children prize and keep. This version takes up much more of the teacher’s
time and energy than the first one, and –
in addition– requires the support of other
people. It would be ideal to prepare the
route, the messages and the tasks in cooperation with other English teachers in
school and invite some parents to come
on the day of the hunt to school to help
keep an eye on the children whilst they
work in groups to undertake the search
for the hidden messages throughout the
school and grounds– each bringing them
closer and closer to the treasure. In order
to give the children enough time to decode the messages and perform the tasks
along the route the teacher must divide
them into groups, explain the idea of the
treasure hunt, give the instructions how to
find the first station and, finally, disperse
each group (with an adult – a parent or
another teacher) at 10 minute intervals.
The rest of the procedure is similar to alternative 1. All the worksheets need to be
brought to the teacher at the end of the search– for further correction and evaluation
and all TPR tasks and songs or chants
can be performed at the end, too.
As the preparation for a treasure hunt
lesson is really time-consuming I usually
do it once a year and devote two or three
lessons at the end of the school year to
test children on everything they have done
during the ten months of learning. Children
“travel” from country to country, recognising them by flags and following puzzles
and riddles which reveal the name of the
next country to go to. Below are examples
of instructions leading learners from one
place to another :
Zh^D^^'^;ϭ͕ϮͿ͗
ϭ
*RWRD
DQG
),1'$
%(7:((1
,WKDVWKH
DQG
7:2
Ϯ
11
METODYKA
͚ZE^KDEKd^͛;ϯͿ͗ Žƌ
EhDZK^;ϰͿ͗
ϯ
7KLƐFRXQWrLJOŽRNVůLNH
'ͺdͺͺZͺͺͺͺ͘
ϭϮϯϮϰϱϲϳϴϵϭϬ
aERRWDnGLWLVvĞU\KŽt͘
;'KdK/Z>EͿ
ϰ
<tZ^ZD^^'^;ϱͿ͗
ĂŶĚ
͚ͲsKt>>͛K^;ϲͿ͗
ϲ
ϱ
^KZZKdE^>>h͕
/ZZK,d/tzZdEhK
,dE/&
d,^EdZ^W>E͛^E',Z͕
d,,s'Zd&d>>Z^͕
d,><ZE^^'^͘
;&/Ed,KhEdZzt/d,KZZ/͕
h>>^EdKZZK^Ϳ
;d,/^KhEdZz/^WK>E͛^E/',KhZ͕d,z,s
'Zd&KKd>>Z^͕d,z>/<ZE^h^'^Ϳ
The Task
Howard Gardner’s theory of Multiple
Intelligences (1993) transferred education
into a new dimension. The ability to solve
logical puzzles and mathematical stunts
turned out not to be the only factor marking somebody’s intelligence. Gardner
claimed that the ones who struggle with
the simplest tasks of the logical-mathematical type cannot be perceived as unintelligent as they will certainly be able to show
other types of intelligence – they just need
to be given an opportunity to use any of
the remaining seven: linguistic, musical,
bodily-kinesthetic, spatial, naturalist, interpersonal or intrapersonal intelligence.
When designing the treasure hunt tasks
we need to remember that they must be
challenging, but easy enough to ensure
each child’s success. Tasks must be diversified and appeal to different intelligen-
12
ces and senses as children need variety
and a frequent change of exercises. Movement should alternate with quiet, sitting
activities, art and craft, songs, rhymes
and puzzle solving. It is good to devote
TASK 1 WEATHER
one or two stations to group singing or
saying chants and rhymes. Other tasks
and puzzles might include: word searches,
word snakes, crosswords, listening or reading and drawing/colouring, sequencing,
COMPLETE THE SENTENCES WITH THE
WORDS FROM THE BOX:
”ƌĂŝŶŝŶՔǁŝŶĚLJ”ĐůŽƵĚLJ”
”ƐƵŶŶLJ”ĨŽŐŐLJ”ƐŶŽǁŝŶՔ /ƚ͛Ɛ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
/ƚ͛Ɛ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
/ƚ͛Ɛ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
/ƚ͛Ɛ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
/ƚ͛Ɛ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
/ƚ͛Ɛ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
MAGAZYN JĘZYKOWY NR 14
classifying, categorising, problem solving,
riddles and rebuses, investigating nature,
modelling and manipulating with objects,
designing or drawing something.
TASK 2 LISTEN TO THE TEXT AND COLOUR THE PICTURE
On the route to the treasure pupils might be asked to do the following things:
Other tasks might require children to
observe the road from within the school
perimeter fence and to count how many
cars have passed within 5 minutes or
alternatively they could follow a simple
recipe for a sandwich and make one (or
create their own recipes for their favourite
sandwiches/funny sandwiches).
All in all, treasure hunt is a wonderful
approach to learning for all teachers, who
care about their pupils and who want to
maintain high levels of motivation by making lessons exciting and interesting connected with the lesson and who believe
learning should not stress children, but
should provide sufficient stimulation to
challenge and thereby extend their ability to acquire and use English and that as
their confidence develops, they will want
to learn more and use English to a more
challenging level.
REFERENCES:
• H.Gardner, Frames of Mind: The Theory
of Multiple Intelligences, BasicBooks,
New York, 1993
• P.Pavlou & S.Ioannou-Georgiou, Assessing Young Learners, OUP 2003
• Theresa Zanatta, Reach to Teach –
a plenary during 2nd National YL Conference “Combining Theory and Practice”,
Puławy 2001
• http://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_
multiple_intelligences
• www.dizpins.com
AUTOR:
Daria Bogacz - wykładowca metodyki
wczesnoszkolnej i przedszkolnej, kierownik Zakładu Języka Angielskiego w Instytucie Języków Obcych PWSZ w Nowym
Sączu. Współautorka założeń programowych z metodyki nauczania języka angielskiego i praktycznej nauki języka dla
specjalności filologia angielska w Instytucie Języków Obcych oraz dla specjalności
wychowanie przedszkolne z językiem angielskim i nauczanie początkowe z językiem angielskim w Instytucie Pedagogicznym PWSZ w Nowym Sączu.
TASK 3 MATCH WORDS WITH PICTURES
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Młodzi przedsiębiorcy na start - nowe umiejętności kluczowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Pd-Wsch.
13
METODYKA
IELTS LICENCJĄ
SUKCESU
O EGZAMINIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, KTÓRY ZDAWANY JEST NA ŚWIECIE ŚREDNIO CO DWIE MINUTY,
ROZMOWA Z ANNĄ GWARDYŚ, DYREKTOREM DS.
EGZAMINÓW Z BRITISH COUNCIL POLSKA.
Co kryje się za nazwą IELTS?
IELTS to jeden z egzaminów z języka
angielskiego, który zdobywa coraz większą popularność w Polsce. Na świecie ma
już ugruntowaną pozycję i ogromną uznawalność. IELTS to skrót od International
English Language Testing System.
Czym ten egzamin różni się od innych egzaminów, takich jak FCE czy
CAE?
Przede wszystkim test IELTS jest egzaminem poziomującym, który nie wymaga od zdającego wstępnej oceny swojego
poziomu znajomości języka. To zadania
testowe mające pomóc w określeniu stopnia zaawansowania nauki języka obcego.
Jest to możliwe dzięki 9-cio stopniowej
skali, na której zakreślany jest profil kandydata, zarówno z każdej części egzaminu (tj. słuchania, pisania, rozumienia
tekstu pisanego i mówienia), jak i z jego
całości. Tak zbudowana informacja o znajomości angielskiego doceniana jest np.
przez instytucje rekrutujące. Za pomocą
uzyskanego opisu liczby punktów zdobytych przez kandydatów mogą one wybrać
tych, którzy najlepiej odpowiadają profilowi
kierunku studiów czy danego stanowiska.
Kto zatem uznaje IELTS i co można
zyskać dzięki temu certyfikatowi?
IELTS jest egzaminem uznawanym
przez ponad 6 tys. instytucji na całym
świecie. Jeśli ktoś myśli np. o studiach
w USA, Wielkiej Brytanii czy Australii,
powinien się tym testem zainteresować,
albowiem wymagają go od swoich przyszłych studentów największe i najbardziej
szanowane uniwersytety, takie jak Yale,
Harvard, Princeton, Uniwersytet Londyń-
14
ski czy MIT. Poza uczelniami wyższymi,
IELTS jest także wykorzystywany w procesach rekrutacyjnych przez firmy takie,
jak Coca Cola Inc, Emmerson Direct Communication, Shell International i niektóre
oddziały Ernst & Young. IELTS zdobywa
też coraz większą popularność w Polsce.
Widać to w zwiększającej się liczbie polskich uczelni oraz instytucji państwowych
wpisujących go na listy uznawalności
a także w zapytaniach kierowanych do
nas na jego temat, nie mówiąc już o wzrastającej liczbie kandydatów.
Jakie kompetencje językowe zdającego ocenia ten egzamin? Na co
przede wszystkim zwracają uwagę oceniający?
Wszystkie cztery części IELTS oceniają podstawowe umiejętności językowe,
a więc słuchanie, rozumienie tekstu pisanego, pisanie i mówienie. Kryteria oceny to
m.in. poprawność językowa, gramatyczna
i ortograficzna, dokładność wykonania poleceń, spójność i jasność wypowiedzi. I na
to właśnie egzaminatorzy zwracają uwagę. Ponadto, pamiętać trzeba, że IELTS
jest testem oceniającym znajomość języka
angielskiego międzynarodowego, a więc
praktycznego. Nie jest zatem oceniane
to, czy mówimy z brytyjskim czy amerykańskim akcentem. Ważne jest natomiast
abyśmy konsekwentnie trzymali się jednej
pisowni, tj. amerykańskiej lub brytyjskiej
i nie mieszali ich ze sobą.
Czy to prawda, że dyplom IELTS jest
ważny tylko przez dwa lata?
Po pierwsze, to nie tyle dyplom, co raport na temat naszych umiejętności językowych. Co zaś się tyczy jego „daty waż-
MAGAZYN JĘZYKOWY NR 14
ności”: większość instytucji rekrutujących
wymaga, aby nie był „starszy” niż sprzed
2 lat. W Polsce niestety wciąż uważa się
to za wadę egzaminu. Tymczasem na
świecie jest to jego największa zaleta.
Dwuletnia ważność daje bowiem instytucji rekrutującej najaktualniejszy obraz
tego, jak dobrze kandydat posługuje się
językiem angielskim. IELTS wobec tego
to as w rękawie, a nie przysłowiowa kula
u nogi. Uważam, że należy spojrzeć na tę
kwestię także z drugiej strony – czy sami
nie mielibyśmy wątpliwości co do kandydata przedstawiającego dyplom językowy
sprzed 10 lat? Czy wierzylibyśmy, że jego
poziom znajomości języka jest obecnie
taki sam, jak wówczas?
Są dwa rodzaje IELTS – General
Training i Academic. Czym się różnią
i skąd kandydat ma wiedzieć, który wybrać?
Egzamin IELTS dostępny jest w dwóch
wariantach. Zwyczajem jest, że ludzie
chcący studiować w krajach anglojęzycznych lub aplikujący na międzynarodowe
staże i programy naukowe, zdają moduł
Academic. Ci, którzy planują emigrację
zarobkową lub pracę w firmie anglojęzycznej, zdają General Training. Radzę
jednak wcześniej skonsultować się z instytucją, na potrzeby której przystępujemy do IELTS, i zapytać, który z modułów
preferuje.
Co ciekawe, oba moduły mają wspólne
dwie z czterech części egzaminu, tj. słuchanie i mówienie. Rozróżnienie następuje dopiero w częściach: rozumienie tekstu
pisanego i pisanie. Teksty w module Academic nastawione są bardziej na sprawdzenie umiejętności odnalezienia się
w sposobie wyrażania myśli w środowisku
akademickim. Z kolei General Training to
bardziej praktyczne, co nie oznacza łatwiejsze, formy literackie.
Gdzie szukać materiałów przygotowujących do IELTS?
Coraz więcej szkół językowych ma
w ofercie kursy przygotowujące do IELTS.
Niemniej jednak ich ukończenie nie jest
wymagane, aby móc podejść do egzami-
nu. Nowością w materiałach przygotowujących do IELTS jest niewątpliwie stworzony przez British Council internetowy kurs
Road to IELTS. Składa się on z 30 godzin
materiałów służących do samodzielnego
przygotowania się do egzaminu. Bezpłatny dostęp do tego kursu otrzymują osoby
rejestrujące się na test IELTS w British
Council.
Z podręczników do samodzielnej nauki polecam natomiast „How to prepare
for IELTS”, wydany przez British Council,
oraz dwie publikacje Uniwersytetu Cambridge, tj. „Top Tips for IELTS” i zbiór testów „Official IELTS Practice Materials”.
Dzięki temu ostatniemu tytułowi, można
popróbować swoich sił na przykładach
próbnych egzaminów. Warto wówczas
mierzyć sobie czas poszczególnych części, po to, by przyzwyczaić się do ram czasowych obowiązujących na egzaminie.
Odsyłam także do stron www.ielts.org,
gdzie zamieszczono mnóstwo wiadomości o IELTS oraz przykładowe zadania
testowe oraz na www.britishcouncil.pl,
gdzie znajduje się pełna informacja nt. testu i film Aiming High, w którym ci, którzy
IELTS już zdali, radzą, jak się do niego
przygotować. Swoimi wrażeniami z testów
mających miejsce w Polsce dzielą się także uczestnicy elektronicznego forum British Council.
Ostatnia rada dla przyszłych kandydatów?
W przygotowaniu do egzaminu postawcie na strategię. Zastanówcie się, ile
macie czasu na zaprzyjaźnienie się z egzaminem i jego formą, do czego dążycie,
jakie są wasze mocne strony. Pamiętajcie
też o zasadzie: „mniej, ale systematycznie”, tzn. lepiej codziennie po kilkanaście
minut rozwiązywać zadania, czy ćwiczyć
mówienie, niż rzadziej w dużych blokach
czasowych. Na samym teście już się nie
denerwujcie, bądźcie sobą i stosujcie się
do zaleceń osoby prowadzącej egzamin.
A na dzień wcześniej dajcie odpocząć
szarym komórkom i porządnie się wyśpijcie.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Młodzi przedsiębiorcy na start - nowe umiejętności kluczowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Pd-Wsch.
15
METODYKA
DNA
OF
LEARNING
ENGLISH’
Na czym to polega?
Anna: ‘DNA of Learning English’ to
główna idea PILGRIMS, która polega na
metodzie Zintegrowanej czyli: Learn it,
do it, live it! Młodzież realizuje program
English from Breakfast to Bedtime. Każdy dzień rozpoczyna Morning Meeting,
gdzie studenci poznają Phrase of the Day
(frazę dnia), Song of the Day (piosenkę
dnia) oraz plan dnia. Zajęcia odbywają się
zgodnie ze znaną wszystkim metodą Topic based teaching. Zajęcia popołudniowe
i wieczorne to np.: Walk-A-Story, Mission
Impossible, Man-O-Man, International Night. Są to zajęcia, dzięki którym studenci
mają szansę wykorzystać to, czego nauczyli się podczas lekcji.
Jaka była wasza rola?
Magdalena: Pilgrims to miejsce, gdzie
na poszczególne stanowisko trzeba sobie
zapracować. Pięć lat temu zaczynałam
jako ‘programm staff’, czyli na stanowisku gdzie miałam być odpowiedzialna za
część rozrywkową i sportową kursu. Jednak moje wykształcenie oraz umiejętności
metodyczne zostały szybko docenione
i zostałam nauczycielem. I tak uczyłam
przez kolejne lata, nabierając doświadczenia pracując z różnymi grupami wiekowymi. W tym roku zostało mi zaproponowane
stanowisko asystenta odpowiedzialnego
na stronę metodyczną, a co z tym idzie,
nauczycieli. Było to niesamowite doświadczenie, dzięki któremu nauczyłam się jak
współpracować z ludźmi, jak ich motywować, a także jak nimi zarządzać. Moją rolą
było wspieranie nauczycieli, pomaganie
im w radzeniu sobie z różnymi sytuacjami
i monitorowanie ich pracy.
Anna: Kiedy Madzia wróciła z Anglii natychmiast podzielila się swoim doświadczeniem ze mną i w moim przypadku tak to
się właśnie zaczęło. Natychmiast złożyłam
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Młodzi przedsiębiorcy na start - nowe umiejętności kluczowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Pd-Wsch.
16
aplikację i dzięki rekomendacji jednego
z dyrektorów kursu udało się! Tak, więc kolejne wakacje spędziłam już w Anglii ucząc
młodzież z rożnych stron świata. Początkowo pracowałam jako EFL teacher, natomiast zdobyta wiedza i doświadczenie
w Kolegium sprawiło, że również zaproponowano mi pracę na stanowisku asystenta i zarazem koordynatora ds. nauczycieli,
czyli moja rola sprowadzała się do nadzorowania ich pracy, pomocy metodycznej i merytorycznej. Było to niesamowite
doświadczenie, a zarazem wyzwanie,
przede wszystkim, kiedy musiałam podejmować decyzje, za które odpowiadałam
osobiście.
W jaki sposób umiejętności nabyte
w Promarze przydały się na tym wyjeździe?
Anna: Promar-International oferuje niewątpliwie doskonałe pod względem praktycznym i teoretycznym przygotowanie
językowe. Dla mnie jednak, najważniejszym, co uzyskałam na tych studiach, jest
przygotowanie metodyczne. Ta solidna
podstawa umożliwiła mi zdobycie pracy
w jednej z czołowych szkół językowych
w Wielkiej Brytanii, co otworzyło całkowi-
MAGAZYN JĘZYKOWY NR 14
cie nowy rozdział w mojej karierze zawodowej. Praca wśród brytyjskich native speakerów jest wspaniałym doświadczeniem
tak zawodowym jak, i czysto językowym,
a opieka nad młodzieżą z całego świata to
prawdziwa pedagogiczna przygoda.
W jaki sposób takie doświadczenie
wzbogaca was zawodowo? Jakie umiejętności uważacie za najcenniejsze?
Magdalena: Jeśli chodzi o mnie, to ja
dzięki tym wyjazdom uwierzyłam, że nie
ważne jaki poziom czy wiek, można od
pierwszych zajęć uczyć tylko po angielsku!
Uświadomiłam sobie, jak ważne jest to,
aby móc się porozumieć oraz poprawna
wymowa, którą systematycznie egzekwuje u swoich uczniów. Stawiam na zajęcia
komunikatywne i takie, które dają uczniom
możliwość wyrażania swoich opinii, uczuć,
tak, aby mogli swobodnie posługiwać się
językiem. Dzięki szkoleniom jakie są przeprowadzane tuż przed rozpoczęciem kursu poznałam wiele ciekawych sposobów
na prowadzanie zajęć, które wykorzystuję
na kursach w Promarze. Nabrałam dużo
pewności siebie, co bardzo pomaga mi
w pracy, ale przede wszystkim, będąc
w Anglii, ja również szlifuję swój angielski!
Z jakimi trudnościami musiałyście
sobie poradzić na początku?
Anna: Jakkolwiek świetna to była zabawa, a zarazem doświadczenie jak wszędzie zawsze pojawiały się pewne trudności. Jednym z nich właśnie było poznanie
i zrozumienie rożnych kultur, gdyż młodzież pochodziła z rożnych stron świata.
Warto zdać sobie sprawę również z tego,
że ucząc się języka obcego poznajemy
jednocześnie inny kawałek świata, jego
historię i kulturę, a więc może to być również doskonała przygoda intelektualna
zarówno dla studentów, jak i dla nauczyciela. Uczestnictwo w kursie językowym
w kraju anglojęzycznym wiąże się z reguły z większą motywacją do nauki, gdyż
jest ono wyborem własnym każdego ze
studentów i bardzo często jest przyjemną rozrywka i odskocznią od szkolnego
otoczenia. Dlatego o problemach z dyscypliną raczej mogliśmy zapomnieć, oczywiście z pewnymi wyjątkami.
Jakie chwile wspominacie najlepiej?
Magdalena: Jeśli chodzi o mnie to najwspanialszą chwilą było zawsze wystąpienie mojej klasy w przedstawieniu, które
odbywa się na koniec każdego kursu. Wtedy widać więź, jaką każdy nauczyciel nawiązuje ze swoja grupą. Jest to moment,
gdzie uczniowie pokazują ile się nauczyli,
jak bardzo to doświadczenie ich zmieniło
Pochodzenie słowa kawa, brzmiącego podobnie w bardzo
wielu językach, wywodzone jest często z arabskiego słowa
qahwa (oznaczającego substancję pobudzającą). Po arabsku
„kahva” oznacza zarówno kawę jak i wino, z czego drugie
znaczenie jest starsze. Często przyjmuje się, że nazwa ta
wywodzi się od regionu Etiopii słynącego ze świetnej kawy
i będącego jednocześnie jednym z pierwszych miejsc jej
uprawy– Keffa (wymawia się też Kaffa) . Do większości
języków europejskich przeniknęła poprzez tureckie słowo
„kahve” i utworzoną od niego włoską nazwę „caffe”. Turecki „kahve” powstało za arabskim „qahwa” - jako skrót od
„qahhwat al-bun” (ang. wine of the bean). Skąd arabskie
odniesienie do alkoholu? W świecie arabskim kawa była alternatywą dla zakazanego wina. W Polsce „kawa” pojawiła
się po Bitwie pod Wiedniem w 1683 w formie tureckiej.
W języku angielskim słowo to po raz pierwszy pojawiło się
w 1598 roku dzięki swemu włoskiemu odpowiednikowi
(„caffe”).
i jak wiele nauczyciel dla nich znaczy. Cały
wieczór jest magiczny. Po przedstawieniu
jest prezentacja zdjęć, które systematycznie robimy, a potem już tylko łzy…
W tym roku pracowałam z małymi
dziećmi, w wieku od 8 do 10 lat i do tej
pory pamiętam takie zdanie, które usłyszałam od dziewięcioletniej Eryki z Angoli
‘You’re like my Pilgrims’ mum…’ i to też
była jedna z tych chwil.
Czy uważacie, że można by przenieść
taką formę obozu na grunt polski? Jeśli tak, jak sobie to wyobrażacie?
Wierzymy, że wszystko jest możliwe!
Wymagałoby to dużo pracy i sprawnej
organizacji, ale myślę, że byłoby warto!
Na pewno pierwszym krokiem byłoby znalezienie odpowiedniego ośrodka, gdzie
byłyby sale lekcyjne, obiekty sportowe
oraz zakwaterowanie. Moglibyśmy zaprosić dzieci z całej Polski, a może nawet
naszych sąsiadów z zagranicy? Byłby to
z pewnością duży krok naprzód, jeśli
chodzi o stworzenie dzieciom możliwości
spędzania wakacji w formie kolonii językowych i nauki języka w przyjaznym dla
nich otoczeniu.
Anna Kijowska - lektor języka angielskiego
Magdalena Trinder - llektor języka angielskiego
KAWA
17
NOWOŚCI W PROMARZE
MAT
WYGR
II EDYCJA „KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO ORAZ WIEDZY O KRAJACH ANGIELSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO”,
ORGANIZOWANEGO
PRZEZ
NAUCZYCIELSKIE
KOLEGIUM
JĘZYKÓW OBCYCH PROMAR
– INTERNATIONAL W RZESZOWIE
W ROKU SZKOLNYM 2010/2011.
Patronat merytoryczny nad
konkursem sprawuje Instytut
Języka Angielskiego Uniwersytetu
Śląskiego.
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych PROMAR-International w Rzeszowie przygotowało kolejną niespodziankę
dla uczniów klas maturalnych wszystkich
typów szkół ponadgimnazjalnych w roku
szkolnym 2010/2011 w postaci II edycji „Konkursu języka angielskiego oraz
wiedzy o krajach angielskiego obszaru
językowego”. Patronat merytoryczny nad
konkursem sprawuje Instytut Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego.
Cel konkursu
Y
M
O
L
P
Y
D
Z
D
ZDOBĄ
AR
M
O
R
P
O
J
K
N
U
T
E
T
Y
S
R
E
W
I
I UN
ŚLĄSKIEGO
18
Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań językiem angielskim, podnoszenie poziomu umiejętności językowych wśród uczniów klas maturalnych
oraz poszerzanie wiedzy uczniów
o krajach angielskiego obszaru językowego. Pragniemy również pomóc
najlepszym uczniom w podejmowaniu kształcenia na studiach wyższych,
w tym w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych PROMAR-International
w Rzeszowie.
Nagrody
Wszyscy laureaci konkursu otrzymują
MAGAZYN JĘZYKOWY NR 14
TURZYSTO
GRAJ INDEKS!!!
dyplom, który uprawnia do podjęcia nauki
w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych PROMAR-International w Rzeszowie. Warunkiem koniecznym otrzymania
indeksu NKJO PROMAR jest pozytywne
złożenie egzaminu maturalnego. Oprócz
tego dla pierwszych 3 laureatów czekać
będą wysokie rabaty na czesne w Kolegium oraz upominki. Laureat, za zajęcie
pierwszego miejsca w konkursie otrzymuje obniżenie czesnego w wysokości 70%,
drugiego miejsca - 50%, oraz trzeciego
miejsca - 30% na I roku studiów.
Rady Europy). Poziom trudności testu porównywalny jest do egzaminu maturalnego
na poziomie rozszerzonym. Wykładowcy
NKJO przygotowali zestawy pytań obejmujące gramatykę i słownictwo (transformacje zdań, tekst z lukami, słowotwórstwo,
test wielokrotnego wyboru), rozumienie
tekstu pisanego, słuchanego oraz umiejętność napisania wypracowania (listu).
II etap konkursu to część ustna, która ma
formę rozmowy, obejmującej tematy z życia codziennego oraz ogólne zagadnienia
z realioznawstwa i kulturoznawstwa krajów angielskiego obszaru językowego.
Szansa dla laureatów
Wygranie konkursu i zdobycie indeksu umożliwia podjęcie nauki na studiach
wyższych licencjackich w specjalności
j. angielski (filologia angielska) w systemie dziennym i zaocznym oraz na innych filologiach tj. w specjalnościach:
j. włoski, j. hiszpański, j. francuski w systemie dziennym. Absolwenci Kolegium
otrzymują dyplom państwowy, który upoważnia do nauczania języków obcych
w szkołach podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Po zdaniu egzaminu licencjackiego otrzymują tytuł licencjata
Uniwersytetu Śląskiego, uczelni patronackiej Kolegium. Ponadto, autorski program
3-letnich studiów umożliwia zdobycie
dwóch lub trzech międzynarodowych certyfikatów językowych, oferowanych przez
Uniwersytet Cambridge z j. angielskiego,
Instytut Cervantes’a z języka hiszpańskiego, Uniwersytet w Sienie z j. włoskiego,
Centre International D’Etudes Pedagogiques z j. francuskiego, oraz Instytut Goethe’go z j. niemieckiego.
Regulamin konkursu, zestaw pytań
z zakresu realioznawstwa i kulturoznawstwa krajów angielskiego obszaru
językowego oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej:
www.promar.edu.pl
Terminy konkursu
Konkurs odbywać się będzie: część
pisemna: 25.02.2011 godz. 10:00 (I termin), 04.03.2011 godz. 10:00 (II termin),
część ustna: 17-18.03.2011 w siedzibie
Kolegium przy ul. Bohaterów 12 w Rzeszowie.
Sposób rejestracji
Formularz zgłoszeniowy dotyczy jednej osoby. Warunkiem uczestnictwa
w konkursie jest zgłoszenie udziału
i otrzymanie potwierdzenia przyjęcia rejestracji. Rejestracja zostanie zamknięta
w chwili wyczerpania limitu miejsc, lecz
nie później niż 15 lutego 2011r. Potwierdzenia zostaną przesłane drogą mailową
do wszystkich zarejestrowanych. Udział
w konkursie jest bezpłatny.
Uprzejmie prosimy o zgłoszenie
udziału w następujący sposób:
- osobiście w siedzibie głównej Kolegium
(w godzinach 8:00 – 19:00, pokój nr 120)
ul. Bohaterów 12, 35-112 Rzeszów, tel.
(17) 860 15 60, kontakt: Anna Kijowska,
Magdalena Trinder.
- przesłanie formularza zgłoszeniowego na podany poniżej adres Kolegium:
Nauczycielskie Kolegium Języków
Obcych Pomar-International z dopiskiem
KONKURS, ul. Bohaterów 12, 35-112
Rzeszów
- pobranie formularza rejestracyjnego ze
strony internetowej Kolegium www.promar.edu.pl oraz przesłanie go na adres:
[email protected], lub [email protected]
promar.edu.pl
Już w tej chwili zapraszamy wszystkich
uczniów klas maturalnych do zgłaszania
się na II edycję „Konkursu języka angielskiego oraz wiedzy o krajach angielskiego
obszaru językowego” .
Nagroda główna INDEKS NKJO
PROMAR-International czeka na
Ciebie !!!
Formuła konkursu
Przebieg konkursu jest dwuetapowy.
I etap to część pisemna w formie testu
opracowanego na poziomie średnio-zaawansowanym wyższym (B2 wg skali
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Młodzi przedsiębiorcy na start - nowe umiejętności kluczowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Pd-Wsch.
19
NOWOŚCI W PROMARZE
ANGIELSKI
ANGLISTÓW
dla
NOWY SPOSÓB DLA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH
NA PRZEŁAMANIE RUTYNY I MONOTONII SZKOLNEJ!
Rozpoczął się nowy rok szkolny.
Nic oprócz „pierwszaków” nowego. Te
same mury, ten sam przedmiot, ten sam
program nauczania. Taka stagnacja na
dłuższą metę jest zabójcza dla kreatywności, elastyczności i radości z pracy
w zawodzie. Dotyczy to zwłaszcza nauczycieli języków obcych, którzy mają
na co dzień w szkole do pokonania
z uczniami barierę pokoleniową i językową.
W szkole nauczyciel języka obcego
może niekiedy mieć wrażenie, że realizacja programu i uczenie wciąż tych samych
grup wiekowych powoduje „rdzewienie”
umiejętności sprawnego komunikowania
się. Często brakuje czasu na oglądanie
zagranicznych kanałów telewizji, czytanie
20
obcojęzycznej prasy i kontakt ze znajomymi posługującymi się w tym drugim języku.
Jak już znajdzie się na to chwilę między
poprawianiem klasówek a wypełnianiem
arkuszy ocen, to jest to zwykle bardzo pobieżna i krótka styczność.
SJiZ Promar-International przygotował
nowe warsztaty, specjalnie przeznaczone
dla takich osób. Na zajęciach, które będą
odbywać się raz w tygodniu przez trzy
godziny, wszyscy nauczyciele języków
obcych z województwa podkarpackiego
będą mogli odetchnąć pełną piersią. Jest
to doskonała możliwość porozmawiania
w ukochanym języku na wysokim poziomie z kolegami i koleżankami po fachu,
a także z native speakerami.
Dodatkowo jest to szansa na zaktualizowanie zasobów wiedzy i informacji
z zakresu kultury, sztuki czy choćby polityki drugiego kraju. Przy okazji takich zajęć
będzie można podglądnąć metody pracy
drugiego nauczyciela języka, na co praktycznie nie ma szans we własnej szkole.
Oczywiście, są przecież warsztaty
metodyczne i konferencje dla nauczycieli języków obcych. Jednak nie stwarzają
one możliwości wymiany doświadczeń
i żywego kontaktu z innymi nauczycielami,
gdyż odbywają się zwykle w formie wielogodzinnych wykładów z krótką przerwą na
kawę, po których wszyscy są wyczerpani
i marzą o powrocie do domu.
Przewaga kursów dla nauczycieli języków obcych w SJiZ Promar-International
polega przede wszystkim na efektywnej
i satysfakcjonującej pracy w małych grupach, dającej każdemu sposobność do
MAGAZYN JĘZYKOWY NR 14
wypowiedzenia się, poćwiczenia i podzielenia się z innymi doświadczeniami
w praktyce nauczycielskiej. Są to tylko i aż
trzy godziny spędzone w gronie osób, które doskonale rozumieją się nawzajem ze
względu na wspólny zawód i chcą doskonalić swoje umiejętności językowe. Jest
to doskonała okazja, żeby spotkać się
w przyjaznej atmosferze, porozmawiać
w ulubionym języku i „naoliwić” płynność
w posługiwaniu się nim w różnych sytuacjach.
Oderwij się od codzienności szkolnej,
programów, klasówek i uczniowskiej społeczności. Połącz przyjemne z pożytecznym – wyjątkowy kurs, w niespotykanej
atmosferze, z przyjaznymi prowadzącymi.
Taką możliwość daje w tym roku jako
jedyna na Podkarpaciu Szkoła Języków
i Zarządzania Promar-International. Do tej
pory można było o tym tylko pomarzyć.
Teraz to rzeczywistość. Warsztaty „Proficiency English” dla nauczycieli języków
obcych nie tylko w Rzeszowie, ale i 24 Zamiejscowych Ośrodkach Kursów.
Zajęcia rozpoczynają się już w styczniu 2011r. i prowadzone będą przez
3 godziny lekcyjne, raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Po zakończeniu każdego modułu (60 godz.) uczestnicy otrzymają specjalny certyfikat
kompetencyjny ukończenia warsztatów.
Kursy przygotują jednocześnie nauczycieli do międzynarodowych egzaminów na najwyższych poziomach C1 i C2 typu: Certificate of Proficiency in
English (CPE), The Teaching Knowledge Test (TKT) Cambridge ESOL.
Szkoła PROMAR-International jako Centrum Egzaminacyjne umożliwia
zdanie tych egzaminów w siedzibie głównej Szkoły Języków i Zarządzania
PROMAR - International w Rzeszowie.
Więcej informacji w Sekretariacie Szkoły w Rzeszowie, ul. Bohaterów 12,
tel. 17 860 15 15, [email protected]
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Młodzi przedsiębiorcy na start - nowe umiejętności kluczowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Pd-Wsch.
Autor: Katarzyna Orłow
21
NOWOŚCI W PROMARZE
Festiwal Kina Włoskiego
to już trzeci rok z rzędu
będzie prezentowany w siedzibie SJiZ i NKJO Promar
International przy ulicy Bohaterów 12 w Rzeszowie od
03 do 06 marca 2011 roku.
Celem Festiwali jest
rozpowszechnianie kultury
i języka włoskiego, zgromadzenie wjednym miejscu
wszystkich miłośników tego
języka. Filmy będą wyświetlane w oryginalnej wersji
z angielskimi napisami.
Festiwal stwarza niepowtarzalną szansę oglądanie
przez 4 dni kina włoskiego
w języku oryginalnym.
Miejsce Festiwalu:
AULA PROMAR - International w Rzeszowie przy ul.
Bohaterów 12
WSTĘP: wolny
FESTIW
KINA WŁO
SJiZ i NKJO PROMAR-International wsp
Włoskiej w Krakowie i MAE Ministerstwa
organizuje III „Rzeszowski Festiw
03-06 MARZEC 2011, WS
PROGRAM:
04/03 godz 16.00
03/03 godz 13.00
Gli amici del bar Margherita
Ex di Fausto Brizzi
reżyseria: Pupi Avati;
komedia / 2009
reżyseria: Fausto Brizzi;
dramat / 2009
„Ex” są jak Feniks, który odradza się
z popiołów i nie umiera nigdy, czają się
w ukryciu, gotowi odmienić twoje życie.
Relacje z „ex” mogą przerodzić się w nienawiść, przyjaźń lub ciągle żywą miłość.
Niektórzy stracili z nimi kontakt z własnego wyboru, inni przez grę losu. W każdym
bądź razie, są częścią Twojego życia.
Taki, jaki jesteś dzisiaj jest ich winą, lub
zasługą. Historia zaczyna się wieloma miłosnymi pocałunkami i deklaracjami... ale
czy miłość przetrwa? Czy wszyscy będą
na prawdę szczęśliwi i zadowoleni?
22
Bolonia, 1954. Osiemnastolatek Taddeo
marzy o tym, żeby zostać stałym gościem
w słynnym Barze Margherita, który znajduje się naprzeciw jego domu. Uciekając się
do podstępu, zostaje osobistym kierowcą
Ala, człowieka najbardziej charyzmatycznego i najbardziej tajemniczego w okolicy.
Poprzez jego ochronę, Taddeo, zdoła być
świadkiem przygód Bipa, zakochanego
w Marcelli; przygód Gian, która była aspirującą piosenkarką i ofiarą okrutnego
żartu; szaleństw Manuela, złodziejaszka
i seksofoba; złośliwości Zanchiego, wynalazcy krawatów z gumką; dziwadła Sartiego, ubranego w dzień i w nocy w swój
smoking mistrza tańca. Nie mówiąc już
o kontekście, gdzie Taddeo żyje z mamą
otoczoną lekarzami rodzinnymi i dziadkiem, który traci natomiast głowę dla zapowiadającej się, kwitnącej nauczycielki
gry na fortepianie. Ale w końcu, Taddeo
na którego wszyscy wołali „RZECZ” będzie w stanie być jednym z członków Baru
Margherita.
06/03 godz 16.00
L’ultimo Pulcinella
reżyseria: Maurizio Scaparro;
komedia/dramat / 2008
Film „Ostatni Pulcinella” oparty jest na
scenariuszu słynnego, włoskiego reżysera Roberto Rosselliniego. Historia relacji,
często traumatycznych pomiędzy szukającym przygód nastolatkiem, a ojcem,
ulicznym artystą, który zarabia na życie
WSTĘP WOLNY
śpiewając i recytując „Historie Pulcinella”
na ulicach Neapolu. To również historia
zmieniającego się świata i różnicy pokoleń, które z trudem się dogadują próbując
budować swoje marzenia za pośrednictwem teatru. Czy jednak rozczarowanie
okaże się silniejsze? Historia usytuowana
na przedmieściach Paryża, a dzisiejszym
Neapolem.
05/03 godz 16.00
lokatorka, która chce zostać nauczycielką.
Angelika, która oprócz bycia piękną jest
również szefową działu marketingu w biurze, w którym pracuje Mateusz. Obie mają
ogromny wpływ na życie Mateusza zmuszając go po raz pierwszy do myślenia
o przyszłości i do podejmowania decyzji.
Pomoc w tłumaczeniu włoskich opisów filmów: studenci II roku specjalności język
włoski NKJO PROMAR-International.
Generazione mille euro
reżyseria: Massimo Venier;
komedia / 2009
Film opowiada o Mateuszu, magistrze
z talentem matematycznym. W krótkim
czasie jego życie przekształca się w koszmar, traci narzeczoną, jest eksmitowany
i ryzykuje utratę pracy. Nagle pojawiają się
dwie piękne kobiety. Beata, nowa współ-
Współorganizatorzy
Festiwalu:
W programie: prezentacja kierunków filologicznych, warunki przyjęcia do Kolegium,
spólnie z Instytutem Kultury
wa Spraw Zagranicznych Włoch
tiwal Kina Włoskiego”.
prezentacje i wykłady nauczycieli akademickich, studentów Kolegium, oraz wiele innych atrakcji.
OSKIEGO
UWAGA MATURZYŚCI !!! Dni Otwarte NKJO PROMAR-International połączone z Dniem Kultury i Języków
Krajów Romańskich 3 marca 2011, czwartek, godz 11.00, Rzeszów ul Bohaterów 12
IWAL
DNI OTWARTE NKJO
MAGAZYN JĘZYKOWY NR 14
23
NOWOŚCI W PROMARZE
X TYDZIEŃ
JĘZYKA
WŁOSKIEGO
NA ŚWIECIE
JĘZYK JAKO PRZYJACIEL:
JĘZYK WŁOSKI WŁOCHÓW
I OBCOKRAJOWCÓW.
Na rok 2010 przypadła X edycja Tygodnia Języka Włoskiego na Świecie. Idea
tygodnia narodziła się w celu promowania i wzmacniania obecności języka włoskiego za granicą. W tym roku tematem
przewodnim będzie język włoski Włochów
i obcokrajowców. Włoski Instytut Kultury
w Krakowie, przedstawicielstwo kulturalne
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Włoch
na okręg, który obejmuje województwa:
małopolskie, podkarpackie, świętokrzyski,
śląskie, dolnośląskie, lubuskie i opolskie,
na tegoroczną edycję, noszącą tytuł: Język jako przyjaciel; „język włoski Włochów
i obcokrajowców” zaplanował całą serie
wydarzeń, wśród których znalazły się
koncerty wysokiej klasy muzyków, seminaria, zwiedzanie muzeów, filmy, wykłady
i spotkania dyskusyjne. W przygotowaniu
tej serii spotkań, które odbyły się pod patronatem Prezydenta Republiki Włoch,
udział wzięło Ministerstwo Spraw Zagranicznych, „Accademia Della Crusca” i instytucje lokalne.
Na otwarcie X edycji Tygodnia Języka
Włoskiego 18 października 2010 w Instytucie Kultury Włoskiej odbyła się prezen-
24
tacja wydawnictw
i publikacji
ksi ąż kowych
związanych
z językiem i kulturą włoską.
Swój debiut promocyjny, wśród
znakomitych publikacji, miała również
prezentowana
przez redaktora dr Daniele Stasi – wykładowcę NKJO
PROMAR-International i visiting profesor URz, w towarzystwie dr Iwony Kaźmierczak, książka serii włoskiej „In Medias
Res” Studia Resoviensia In Lingua et Litteris Wydawnictwa PROMAR-International
w Rzeszowie - Rzeszów 2010.
„In medias res” to publikacja o kulturze
międzynarodowej, ufundowana przez mgr
inż. Eugeniusza Rydzika, dyrektora Szkoły
Języków i Zarządzania Nauczycielskiego
Kolegium Języków Obcych Promar –International, które prowadzi swą działalność
we współpracy z Uniwersytetem z Krakowa, który jest punktem odniesienia w dydaktyce nauczania języków w Polsce.
.
Wola
stworzenia
miejsca dyskusji,
wokół tematów powiązanych z kulturą międzynarodową, pojawiła się w trakcie
pracy nad kształtowaniem studentów,
pochodzących z różnych regionów Polski. Po ukazaniu się pierwszego numeru,
opublikowanego w całości w języku angielskim, drugi tom został zredagowany w
MAGAZYN JĘZYKOWY NR 14
języku włoskim.
Osobiście przyjąłem ten pomysł z sympatią i w charakterze „redaktora odpowiedzialnego” za publikację, zaprosiłem
niektórych naukowców włoskich i polskich
z Promaru, z Uniwersytetu Jagiellońskiego i z wielu uniwersytetów włoskich do
uczestnictwa w redakcji czasopisma, które zgłębia niektóre tematy dotyczące różnych dziedzin nauki takich jak: historii, a
w szczególności relacji pomiędzy Polską
i Włochami; powszechnej kultury włoskiej;
dydaktyki nauczania języków, pedagogiki,
nauk społecznych.
Na podstawie tak ukształtowanego zarysu pracy, jednak w pełni elastycznego,
zebraliśmy artykuły, które składają się ten
numer In Medias Res. Rozdzieliliśmy je na
dwa działy, nazwane odpowiednio Miscellanea i A margine. W dziale Miscellanea,
odnoszącym się do historii stosunków polsko – włoskich o charakterze politycznym
i kulturowym kształtowanych na przestrzeni
wieków i z punktu widzenia różnych badań,
napotykamy na moje opracowanie, esej Altucciniego i artykuł Liszki. W odniesieniu do
kultury włoskiej przedstawia się różnorodność esejów autorstwa: Minazzi, Vallone,
Scorrano i Santarone. Tematykę dotyczącą
dydaktyki i pedagogiki podjęli : Colazzo,
Manfreda, Patera, Moc i Kaźmierczak.
W dziale A margine pojawia
się artykuł Wojciechowskiej, który traktuje
o niektórych aspektach
folkloru we Włoszech,
oraz wywiad z pisarką
Denkiewicz.
To, co spaja wszystkie
eseje i artykuły pojawiające się w czasopiśmie,
jest pragnienie analizy
wybranych tematów,
pod różnym kątem
i przy zastosowaniu
odmiennych metodologii. Dlatego sprawia
trudność przyporządkowanie esejów do ściśle określonych
działów. Ostateczny wygląd tomu, wynika
z
chęci
dania
czytelnikowi
możliwości stwierdzenia: wielokształtu i rozwoju na różnych płaszczyznach. Wygląd, który zbiega się
z naturą granicy spotkania pomiędzy naukowcami z różnych krajów, pomimo to, co warte podkreślenia, przynależnych do tej samej Europy.
Thomas Altuccini
IN MEDIAS RES 1 – STUDIA RESOVIENSIA IN
LINGUA ET LETTERIS, Rzeszów 210
jest projektem akademickim poświęconym zagadnieniom dotyczącym, w jak najszerszym tego słowa znaczeniu, języka angielskiego. Jest to forum filologiczne, gdzie autorzy prezentują swoje prace, dotyczące
różnorakich aspektów z zakresu językoznawstwa,
literatury i kultury anglojęzycznej. Niniejsza publikacja zawiera artykuły napisane głównie przez badaczy skupionych wokół Uniwersytetu Rzeszowskiego,
jednak czytelnik znajdzie tu również prace autorów
związanych z innymi ośrodkami akademickimi: Uniwersytetem w Peczu, Uniwersytetem Warszawskim,
czy Kolegium Nauczycielskim w Radomiu. Artykuły
podzielone są na trzy działy: językoznawstwo, literatura i kultura oraz polemiki i recenzje. Artykuły
o tematyce językoznawczej, stanowiące lwią część
publikacji, dotyczą zmian zachodzących w języku, teorii poznawczej, socjolingwistyki, zapożyczeń
w języku angielskim, estetyki języków, semantyki
i morfologii, dwujęzyczności, metafor zawierających
nazwy zwierząt i potraw oraz osiągnięć Rzeszowskiej
Szkoły Semantyki Diachronicznej, której członkowie
są autorami części artykułów zawartych w tej publikacji. Część obejmująca literaturę i kulturę zawiera
teksty dotyczące analizy społeczeństwa amerykańskiego oraz wybrane aspekty poezji G. Chaucera.
Część ostatnia zawiera dwie recenzje oraz polemikę
dotyczącą nauczania idiomów w kontekście danych
etymologicznych.
Książka dostępna w Bibliotece NKJO PROMARInternational w Rzeszowie przy ul. Bohaterów 12
tel.: 17 860 15 15 w.220,
e-mail: [email protected]
25
NOWOŚCI W PROMARZE
ECCC W PROMARZE
Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych ECCC - wyznacza standard
kompetencji użytkowników technologii informatycznych na różnych poziomach: od
podstawowego, poprzez średniozaawansowany i zaawansowany, aż po najwyższy – eksperta. Obszary wykorzystania
technologii informacyjnych zostały podzielone na ogólny, techniczny, informatyczny
i branżowy.
Lista modułów jest wciąż rozszerzana,
zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami
społeczeństwa informacyjnego. Zakresy kompetencji na poszczególnych
poziomach
i modułach precyzyjnie
definiują sylabusy.
Różnorodność obszarów i poziomów
certyfikowanych kompetencji umożliwia elastyczne dostosowanie
poziomu
zweryfikowanych umiejętności
i wiedzy pracownika do
wymagań na każdym
konkretnym stanowisku
pracy.
Stopień spełnienia
przez osobę wymagań
kompetencyjnych dla
każdego poziomu i modułu certyfikatu
ECCC sprawdzany jest przy pomocy egzaminu, którego czas trwania i zawartość
merytoryczna zależy od poziomu certyfikacji. Po zakończeniu egzaminu wydawany jest Certyfikat ECCC zaświadczający
o stopniu spełnienia wymagań ECCC
(w procentach) przez zdającego. Egzaminom ECCC może się poddać każda
osoba. Może ona wybrać dowolny moduł
i poziom certyfikacji swoich kompetencji.
Zalety standardu ECCC to:
Elastyczność - system certyfikacji
ECCC nie narzuca kolejności zdawania
pytaniami wszystkich zagadnień z sylabusa) zapewnia poprawność oceny.
Obiektywność - egzaminy ECCC na
poziomach A i B są realizowane przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego ECCC,
który całkowicie losowo tworzy zestaw
egzaminacyjny oraz sprawdza poprawność odpowiedzi. Nadzór nad prawidłowością realizacji procedur sprawuje
Egzaminator ECCC. Egzaminy ECCC
na poziomach C i D są realizowane
w postaci projektowej
– egzaminowany realizuje złożone i komplekSzkoła Języków
sowe zadania. Rezultaty takiego egzaminu
i Zarządzania,
oceniane są przez specjalnie przeszkolonych
Nauczycielskie
Egzaminatorów ECCC.
W miarę wzrostu poKolegium Języków
ziomu wzrasta również
czas trwania egzamiObcych, Promar
nu.
Natychmiastowa
- International
gratyfikacja - w przypadku
Egzaminów
od 2010 jest Centrum
ECCC na poziomach
A i B System EgzaEgzaminacyjnym
minacyjny ECCC naECCC
tychmiast
sprawdza
egzamin, podaje rezultat i drukuje papierowy
Certyfikat ECCC. Egwywanie ich do poziomu i potrzeb benefi- zaminowany nie czeka na certyfikat i nie
ponosi dodatkowych kosztów związanych
cjentów.
Standaryzacja - egzaminy ECCC są z jego wydaniem.
Rozszerzalność - w miarę rozwoju
tak skonstruowane, by sprawdzić kompetencje zdefiniowane w sylabusach ECCC. technologii informatyczno-komunikacyjSylabusy są elementem standardu i są nych i jej zastosowań tworzone są nowe
upublicznione. Wyznaczają zakres egza- moduły certyfikacji kompetencji ECCC.
minów i mogą służyć jako podstawa do Pozwala to na dostosowanie certyfikacji
opracowywania programów szkoleń.
do zmieniającego się świata.
Dokładność oceny poziomu kompetenInnowacyjność - system certyfikacji
cji - rezultat egzaminu podawany jest w %, ECCC dzięki swoim cechom, takim jak elaco pozwala precyzyjnie określić poziom styczność, dokładność, rozszerzalność,
kompetencji posiadacza. Specjalna kon- niezależność od platformy oraz, przede
strukcja egzaminu (w tym: pełne pokrycie wszystkim, dzięki możliwości dostosowania poziomu i zakresu certyfikacji do
potrzeb odbiorcy jest innowacyjnym systemem w skali europejskiej. Zachowywane są przy tym najważniejsze cechy
poprawnego systemu certyfikacji: obiektywność, standaryzacja i wysoka jakość.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
poszczególnych modułów i poziomów.
Każdy może sobie dobrać indywidualnie
zarówno zakres, jak i poziom weryfikowanych kompetencji. Można w ten sposób dostosować swoje kompetencje do
potrzeb stanowiska pracy. By wspomóc
proces doboru Fundacja ECCC opracowała macierz kompetencji, którą należy
traktować jako zalecenie. Elastyczność
certyfikacji ECCC umożliwia także bardzo
precyzyjne planowanie szkoleń i dostoso-
Młodzi przedsiębiorcy na start - nowe umiejętności kluczowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Pd-Wsch.
26
OŚRODKI PROMARU
lic. Martyna Pszenecka 61/A21G
lic. Martyna Mszanecka 61/A11J
lektorka J. Zabala 61/H11
OŚRODEK SANOK
Nowy rok szkolny 2010/2011 Zamiejscowy
Ośrodek Kursów Językowych
Promar w Sanoku rozpoczął w nowej siedzibie. W budynku przy ulicy Konarskiego
18 zagospodarowaliśmy 5 sal lekcyjnych,
w tym jedna jest przystosowana do nauczania grup JUNIOR. Na stałe współpracujemy z jedenastoma wykwalifikowanymi
lektorami polskimi i zagranicznymi, którzy
pozostają pod stałym nadzorem metodycznym w Rzeszowie. Administracją
oraz wszelkimi sprawami organizacyjnymi
zajmują się Kierownik Ośrodka Kursów
Promaru Ewelina Florczak oraz od listopada 2010 r. absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych PROMAR-International w Rzeszowie - Żaneta
Rząsa. Obecnie prowadzimy zajęcia języka angielskiego na 6 różnych poziomach.
Począwszy od grupy najmłodszej poprzez
grupę gimnazjalna a skończywszy na dorosłych. W swojej ofercie mamy również
grupy przygotowujące do egzaminów organizowanych przez University of Cambridge ESOL Examinations.
Ponadto mamy okazję współpracować
z Nativem języka hiszpańskiego. Antxoka
J. Zabala jest z nami już od 2 lat i prowadzi nasze grupy hiszpańskie. Od stycznia
jako nowość wprowadzamy grupę języka
migowego. Możemy również pochwalić
się współpraca z największymi sanockimi
firmami, gdzie na zajęcia języka angielskiego, niemieckiego i włoskiego uczęszcza prawie 80 osób. Zajęcia prowadzone
w przyjaznej atmosferze zachęcającej do
nauki oraz miłego spędzenia czasu przez
wykwalifikowaną kadrę najlepszych lektorów.
Przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej Ośrodek Kursów w Sanoku miał
możliwość współrealizować trzy duże projekty:
- „112 Europejski numer alarmowy”
kształci jedenastu sanockich , jedenastu
brzozowskich i ośmiu leskich strażaków
w ramach zajęć z języka angielskiego
i migowego
- „Młodzi przedsiębiorcy na START” w II
edycji 8 uczniów szkół ponadgimnazjalnych zdobywa wiedzę w zakresie języka
BUSINESS ENGLISH. W III edycji udało
nam się zebrać aż 20 osób, które od lutego zaczynają swoją przygodę z językiem
biznesowym.
- „Kompetentny personel medyczny wizytówką podkarpackiej służby zdrowia”
W ramach tego projektu 11 pań pracujących w służbie zdrowia zakończyło
w grudniu 2010 r. zajęcia języka migowego, zaś do końca grudnia 2011r. będą szlifować swój język angielski .
ZOKP nr 61 w Sanoku zajmuje się
również organizacją kursów w Brzozo-
mgr Marcin Kiper KPM/61/A11
mgr Małgorzata Lip 61/A51
wie i Lesku. W obu tych miejscowościach
obecnie prowadzone są wyżej wymienione projekty, ponadto w Lesku kontynuujemy młodzieżowa grupę FCE.
Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty. Gwarantujemy, że
każdy znajdzie w niej cos ciekawego dla
siebie. Na wszystkie kursy prowadzimy
nabór przez cały rok. Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej siedziby.
Kierownik ZOKP nr 61 w Sanoku
Ewelina Florczak
27
OŚRODKI PROMARU
OŚRODEK LEŻAJSK
42/h31 2010/2011
Drodzy Kursanci Szkoły
International w Leżajsku!
Promar-
Kolejny już raz gościmy na łamach Magazynu Językowego. Jesteśmy z Wami
od wielu lat. Dlatego też, z wielką przyjemnością pragniemy złożyć na Wasze ręce
serdeczne podziękowania za wieloletnią
współpracę oraz okazane nam zaufanie.
Mamy nadzieję, że bogata oferta kursów
językowych oraz baza dydaktyczna spełniają Państwa oczekiwania. Zadowolenie
naszych klientów jest dla nas, jako kierownictwa, sprawą priorytetową.
Od 2001r. nasza szkoła znajdowała się
w budynku Zespołu Szkół Technicznych.
W listopadzie br. zmieniliśmy swoją lokalizację. Obecnie nasze biuro mieści się
w Internacie przy Zespole Szkół Licealnych na ul. M.C.Skłodowskiej 8. Dysponujemy dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi, które znajdują się w tym samym
budynku.
Nasz ośrodek kształci ponad 200 kursantów z Leżajska i okolic. W swojej
ofercie proponujemy m.in. kursy języka
angielskiego, który jest najchętniej wybieranym językiem przez wszystkich uczest-
28
ników, tj. uczniów szkół podstawowych,
gimnazjum, licealistów, maturzystów oraz
dorosłych. Uczymy także języka francuskiego i hiszpańskiego. Uczniowie szkół
średnich mogą skorzystać z kursu matematyki przygotowującego do egzaminu
maturalnego. Oprócz tradycyjnych zajęć,
znajdą Państwo kursy dofinansowane ze
środków unijnych.
Nasza szkoła prowadzi również kursy
Metodą Callana dla dorosłych. Polega ona
na bardzo intensywnej konwersacji, tzn.
każdy słuchacz musi pilnie słuchać i mówić, dzięki czemu przełamuje nieśmiałość
i osiąga płynność w mówieniu. Jest to metoda bezksiążkowa, uczy zapamiętywania
zarówno słówek, jak i pełnych zwrotów
w języku angielskim.
Nowością są zajęcia z języka angielskiego Metodą Callana dla uczniów gimnazjum spoza Leżajska, dla których organizujemy kursy językowe w promocyjnej
cenie.
Liczną grupę kursantów stanowią dzieci, w wieku od 7 – 11 lat. Zajęcia prowadzone są przy pomocy nowoczesnego
sprzętu tj. Ebeam. Uatrakcyjnia on zajęcia poprzez animację postaci książkowych, czyniąc je bohaterami bajek, którzy śpiewają piosenki i odgrywają sceny
z użyciem danego tematu gramatycznego, dzięki czemu przykuwają uwagę dzieci do lekcji.
W okresie wakacyjnym organizujemy
dla naszych najmłodszych kursantów półkolonie tematyczno-językowe, na które
zapraszamy także dzieci spoza szkoły.
Podczas spotkań uczestnicy półkolonii
biorą czynny udział w zajęciach organizowanych przez wychowawców. Opiekunowie zabierają dzieci w podróż po naszym
42/A51G
42/FR11
MAGAZYN JĘZYKOWY NR 14
mieście i okolicy. Każdy dzień związany
jest z innym tematem: Dzień szukania
skarbu, Dzień Straży Pożarnej, Zwariowany dzień zwierząt, Dzień z piosenką itp.
Jest to dla uczestników czas pełen wrażeń i spotkań z różnymi ludźmi. Ponadto
kursanci uczą się języka obcego, głównie
poprzez zabawę.
Udzielamy się również sponsorując
nagrody w konkursach językowych organizowanych przez szkoły z Leżajska
oraz Nowej Sarzyny. Wyróżnieni uczniowie otrzymują kupon na bezpłatny kurs
z wybranego języka obcego. Liczba godzin uzależniona jest od zajętego miejsca
w danym konkursie.
OPINIE O OŚRODKU
Współpraca ze szkołą Promar trwa
w moim przypadku już wiele lat. Najpierw dostałam szansę gdy zatrudniono mnie na stanowisku lektora języka
angielskiego. Kiedy kilka lat później
zapragnęłam nowych wyzwań, znowu Promar okazał się strzałem
w dziesiątkę. Zaczęłam uczęszczać
na kurs języka hiszpańskiego, tym
razem w charakterze słuchacza. Nauka pozwala mi na rozwój osobisty (niedawno miałam okazje porozmawiać
z rodowitą Hiszpanką i ku mojej ogromnej satysfakcji zdołałam się z nią porozumieć), wpływa także bardzo pozytywnie na moją pracę zawodową. Mam
przecież niepowtarzalną okazję ponownie przekonać się jak to jest siedzieć
po tej drugiej stronie ławki szkolnej.
B.Kątnik-Simko
Ucze się w Promarze ponieważ jest jedną z najlepszych szkół języka angielskiego. Poleciła mi ją koleżanka. W szkole „PROMAR” uczy mnie bardzo
miła pani która wszystko dokładnie wytłumaczy. Uczę się j.angielskiego, ponieważ chciałabym się potrafić porozumiewać z rodziną z USA.
Paulina Majder (l.13)
42/A23M
Po raz drugi z okazji Świąt Bożego
Narodzenia zorganizowaliśmy spotkanie
z native speakerem. W tym roku tematem pogadanki z Walijczykiem, Paulem
były tradycje świąteczne obchodzone
w Wlk.Brytanii. Chęć uczestnictwa wyraziła liczna grupa licealistów, którzy wzieli
czynny udział w spotkaniu-zadawali pytania, wymienili się swoimi spostrzeżeniami
i zaśpiewali ‘We wish you a Merry Christmas’. Najaktywniejsi uczestnicy otrzymali
gadżety z logo firmy.
Jeżeli zainteresowaliśmy cię naszą
ofertą, nie zwlekaj i już dzisiaj zasięgnij u nas informacji. Czekamy na Ciebie w sekretariacie Szkoły Promar przy
ul.M.C.Skłodowskiej 8 w Leżajsku.
Z okazji Nowego Roku życzymy Państwu pomyślności i samych sukcesów,
zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.
Kierownictwo Marta Grabek i Teresa Płoszaj
Uczę się w Promarze ponieważ bardzo lubię języka angielski. W Promarze uczy mnie bardza fajna pani i jest bardzo miły personel.
Paula Majder (l.11)
Nazywam się Aleksandra Żołynia i jestem uczennicą” Promaru”. Styczność z językiem angielskim miałam już w przedszkolu, gdzie nauczyłam się
podstaw i pierwszych słówek.
Kiedy byłam nieco starsza, przez kilka lat chodziłam na korepetycje i indywidualne lekcje. W tym roku jednak zdecydowałam się na rozpoczęcie się
nauki w szkole językowej „Promar”.
Już po pierwszej lekcji byłam zadowolona z mojego wyboru. Praca w grupie okazała się bardzo przyjemna i dająca nie tylko satysfakcję, ale i efekty.
Podczas każdych zajęć panuje luźna atmosfera, która stwarzają nauczyciele. Dzięki „Promarowi” nauczyłam się wiele nowych rzeczy oraz poznałam
ludzi, uczęszczających ze mną na lekcje. Przyznam się, że na początku nie
byłam do końca pewna czy to dobry pomysł uczęszczać do szkoły językowej. Jednak po 3 miesiącach nauki jestem przekonana, że podjęłam właściwą decyzję. Wszystkich, zarówno młodszych jak i starszych, zachęcam
do zapisania się na kurs języka angielskiego do Promaru. Na pewno nie
będziesz żałować!
Aleksandra Żołynia
Grupa 42/A73
29
KĄCIK ROZRYWKI
Zagadka dla dzieci
Sudoku
Nagrody niespodzianki ufundowane przez Wydawnictwo MACMILLAN czekają na pierwsze trzy poprawnie
nadesłane rozwiązania.
Suma z zacienionych pól jest rozwiązaniem sudoku.
Odpowiedzi prosimy nadsyłać na e-mail: [email protected]
promar.edu.pl z imieniem, nazwiskiem i tytułem
„Sudoku14”.
30
MAGAZYN JĘZYKOWY NR 14
ZAGADKI
DOWCIPY
Studentka, bliska płaczu, po oblanym egzaminie:
- Panie profesorze, ja naprawdę nie zasłużylam na
pałę.
- Oczywiście, że nie, ale to jest najniższy stopień, jaki
przewiduje regulamin.
Pani nauczycielka pomaga dziecku włożyć małe kowbojskie buty, bo dziecko ją poprosiło. Tak więc oboje
szarpią, ciągną, a buty nie chcą na nogę wejść. A kiedy się już udało i oboje spoceni siedli, dziecko mówi:
- Proszę pani myśmy ubrali buciki na odwrót.
Pani popatrzyła, faktycznie na odwrót. Znów makabra
ze ściąganiem, potem szarpanie, męka, aż są ubrane
prawidłowo. Dziecko patrzy na buty i mówi:
- Ale to nie są moje buty.
Nauczycielka ugryzła się w język, nic nie mówi tylko
gehenna po raz trzeci. Buty ściągnięte, dziecko :
- To nie są moje buty, tylko mojego brata, a mama mi
je kazała nosić.
Pani już nie wie czy się śmiać, czy płakać i znowu
pomaga ubrać buty.
Kiedy pomagała mu ubrać kurtkę pyta:
- A gdzie masz rękawiczki??? - Mam je schowane
w butach. - odpowiada dziecko.
Wściekły profesor wchodzi do sali wykładowej i mówi:
- Wszyscy nienormalni proszę wstać!!!!
Nikt się nie rusza. Po dłuższej chwili wstaje jeden
student.
- No, proszę! - mówi ironicznie profesor i pyta się
studenta.
- Czemu uważa się pan za nienormalnego??
- Nie uważam się za nienormalnego, ale głupio mi, że
pan profesor tak sam stoi....
Student pyta kumpla:
- Co jesteś taki smutny?
- Wywalili mnie z uczelni...
- A za co?!
- A skąd mam wiedzieć? Pół roku mnie tam nie było!
14
“MURDER”
A man was found murdered one Sunday morning.
His wife immediately called the police.
The police questioned the wife and staff and was
given these alibis:
The Wife said she was in bed reading a book.
The Cook claimed she cooking breakfast.
The Gardener claimed he was planting seeds.
The Maid claimed she was getting the mail.
The Butler claimed he polishing the silver.
The police instantly arrested the murdered. Who
did it and how did they know?
“SNAIL”
A snail is at the bottom of a well and wants to get
out. He manages to crawl up the wall 3 feet each
day, but at night he must rest ( after all that work
during the day ) and so he slips back down 2 feet.
If the well is 30 feet deep,
How long will it take him to get out?
Nagrody niespodzianki ufundowane przez Wydawnictwo MACMILLAN czekają na pierwsze trzy poprawnie nadesłane odpowiedzi z Imieniem
i Nazwiskiem na e-mail: [email protected] z dopiskiem „Zagadki14”
Rozwiązania z numeru 13-tego
Sudoku:
Suma z pól zaznaczonych wynosi 28.
Poprawne rozwiązania nadesłali:
Mirosław Nadel
Anna Kwolek
Renata Micał
Sabina Długosz
Rozwiązanie zagadki logicznej
Panie stały w kolejności:
Barbara Cabacka
Danuta Cebacka
Ewa Ebacka
Anna Dabacka
Czesława Babacka
Celina Abacka
Torebka jest więc własnością Ewy Ebackiej.
Nagrody niespodzianki ufundowane przez Wydawnictwo MACMILLAN do odebrania w siedzibie
redakcji Magazynu Językowego przy ul. Bohaterów 12 w Rzeszowie.
31
PROMAR-International, 35-112 Rzeszów, ul. Bohaterów 12, tel. 17 860 15 15

Podobne dokumenty