Spis zawartości tomów. - Fundacja Otwartego Muzeum Techniki

Transkrypt

Spis zawartości tomów. - Fundacja Otwartego Muzeum Techniki
Spis zawartości tomów 1-8 Techniki w dziejach cywilizacji - z myślą o przyszłości
Autor/autorzy
Achramiej B.
Adamczyk M.
Bańkowski B.
Barecki Z., Bugaj T., Duży S.,
Jurkiewicz J.G., Potyka L.,
Wiśniewski L.
Barszcz M.
Battek M.
Battek M.
Battek M.
Będza T.
Bielecki Ł., Czaderna A.,
Serwatka M., Wręczycki P.
Bochenek M.
Bronowicki Ł.
Brzeziński R.
Chajdys K.
Cieślak M.
Czekałowski P.
Dąbrowski T.
Doleżal L.
Dutka Ł.
Dyderski G.
Elwart K.
Filiks M.
Frątczak A.
Gajdek A.
Gajowniczek K.
Gajowniczek K.
Galli G.V.
Gilewski M.
Głowacki M.
Głowacki G.
Gracholskis A.
Galli G. W.
Godfurnom N.
Gołębiewski J.
Gruca M.
Grune H.
Grzebyk T.
tytuł
Rewitalizacja obszaru portowego Nowej Soli
Browar Żywiec
Wykonanie powłok antykorozyjnych barki
„Ż-2107”
Rewitalizacja Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej –
raport z najnowszych badań
Zabytki czasu oświetlenia gazowego Warszawy
Okrzeszyn – zapomniany ośrodek górnictwa w środkowych
Sudetach
Podziemna eksploatacja wapieni na Dolnym Śląsku
Sowiogórski szlak geoturystyczny
Sołowiecki Warsztat Konserwatorski
Studencka Pracownia Architektoniczna FOMT
„PROJEKTOWNIA” DP Wróblin
Muzeum Drogownictwa w Szczucinie jako świadek przemian
cywilizacyjnych
Elementy chroniące zegarek
Browary Gór Sowich
Sukcesja funkcji w krajobrazie warownym
Rewitalizacja cypla Śledzia na Wyspach Sołowieckich
Historia latających skrzydeł do lat 50. XX wiek
Moje spotkania z europejskimi muzeami techniki.
Research Centre for Industrial Heritage of Czech Technical
University in Prague
Urządzenia do transportu bliskiego na podstawie patentów z
Amerykańskiego Urzędu Patentowego
Kolekcja samochodów Sowiogórskiego Muzeum Techniki.
Folwark Dieriga – Bielawa
Rewaloryzacja krajobrazu warownego Fortu 33 „Krakus”
dawnej Twierdzy Kraków
Turystyka biznesowa szansą na rewitalizację obiektów
poprzemysłowych w Polsce
Rozwój technik mechanicznego poprawiania nośności gruntu
Twierdza Przemyśl - Grupa Siedliska
Ciekawe rozwiązania w silnikach motocyklowych
Ciekawe rozwiązania w silnikach motocyklowych
Dzieje projektowania lekkich samolotów na bazie dwupłata
„Voisin” z 1907 r.
Transfer danych do komputera
Sowiogórskie Muzeum Techniki – adaptacja
dzierżoniowskich parowozowni
Układy napędowe samochodów ciężarowych z lat 1900–
1920 na podstawie patentów z Amerykańskiego Urzędu
Patentowego
100-lecie pierwszego lotu w Rosji 12 (25) lipca 1909 r..
Unikalność zabytkowego zespołu walcowni i gwoździarni w
Maleńcu
Magia szklanej bańki i drewnianej skrzynki
Eisenbahnbrücken an der Grenz-Oder – ein Spiegelbild
deutscher und polnischer Geschichte (Mosty kolejowe Odry
granicznej – dokument niemieckiej i polskiej historii)
Kolej jednotorowa (w amerykańskim orzecznictwie
patentowym)
tom/rok
3/2007
3/2007
2/2006
5/2009
5/2009
1/2004
5/2009
6/2010
1/2004
1/2004
8/2012
5/2009
3/2007
6/2010
2/2006
4/2008
3/2007
1/2004
1/2004
4/2008
7/2011
1/2004
1/2004
7/2011
4/2008
5/2009
5/2009
2/2006
1/2004
3/2007
6/2010
1/2004
4/2008
3/2007
2/2006
Hada Jasikowski G.
Halpern B.
Hanusz J.
Hepner W., Hetmańczyk I.
Hepner W.
Iwanow W.P.
Jagieło A.
Janisz A.
Januszewski S.
Januszewski S.
Januszewski S.
Januszewski S.
Januszewski S.
Januszewski S.
Januszewski S.
Januszewski S.
Januszewski S.
Januszewski S.
Januszewski S.
Januszewski S.
Januszewski S.
Januszewski S.
Jaroszewicz A.
Jaszak P.
Jaworska J.
Jażdżyk M.
Jóźwik R.
Juda P.
Juda P.
Jurkiewicz J.G.
Kaczmarek M.
Kandzia M.
Kasprzyszyn A.
Kawka D., Balt A.
Kielar Ł.
Kiper M., Sokołowska J.,
Świergolecka A.
Klotz K.
Kłodowski T.
Kłodowski T.
Kłodowski T.
Kłodowski T.
Urządzenia techniczne w detalu architektonicznym w
okolicach Gór Sowich
Rozwój świecy zapłonowej w wybranych patentach
Huta w Chlewiskach
Nowa koncepcja samochodu zabytkowego
Przekładnie cierne. „Alternatywna” historia motoryzacji
Tajemnice lotnika Nagórskiego
Stenty na podstawie orzecznictwa patentowego Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej
Twierdza Kraków, dawny fort 9 „Krowodrza” w programie
rekompozycji Parku im. Stanisława Wyspiańskiego
Wrocławska kolekcja maszyn parowych
Wynalazczość polska kręgu Wielkiej Emigracji lat 1832
-1871 a przepływ idei technicznych w Europie XIX w.
Dziedzictwo przemysłowe Włoch – z myślą o przyszłości
Fundacja Otwartego Muzeum Techniki – w poszukiwaniu
aktywnych form ochrony dziedzictwa przemysłowego i
technicznego
Zabytkowe gazownie Polski
Stefan Drzewiecki – twórca nowoczesnej teorii śmigła
Premet SA – od kłódek do programatorów
Zaliczenie na pokładzie
Śladami Stefana Drzewieckiego
Zabytki techniki dróg wodnych Serbii
Olsztyńska stacja ejektorowa
Jan i Witold Jarkowscy – pionierzy lotnictwa
Społeczne aspekty ochrony dziedzictwa
przemysłowego
Energetyka Dolnego Śląska po II wojnie światowej
Rozwój pokładowych rejestratorów parametrów
lotu statków powietrznych na podstawie patentów
Amerykańskiego Urzędu Patentowego
Płat ruchomy w patentach wynalazczych USA
1900-1928
Soczewki kontaktowe na podstawie wybranych patentów z
amerykańskiego Urzędu Patentowego (1883-1989)
Gorzelnia w Stradomii Wierzchniej
Rozwój metody produkcji węglanu sodu na podstawie
metody Solvay’a
Maszyna wyciągowa szybu „Jan” KWK „Nowa Ruda”
Maszyna wyciągowa szybu „Jan” KWK „Nowa Ruda”
Niezwykła sztolnia
Dzierżoniów. Miasto Reichenbachów
Tarnogórskie górnictwo kruszcowe
Historia dysków twardych 1956-1973
Remont i zabezpieczenie antykorozyjne zabytkowego koła
wodnego
Rewitalizacja kotłowni
Piaseczyńsko-Grójecka Kolej Wąskotorowa
Deutsche Geschichtsschreibung zur Stadt Glogau. Gestern
und heute (Niemiecka historiografia miasta Glogau – wczoraj
i dzisiaj)
Zabytki techniki na Wydziale Elektroniki PWr
Muzeum Górnictwa w kopalni „Ignacy” –
Ślązak potrafi?
Studencki ruch naukowy wokół zabytkowych statków
odrzańskich
Sowiogórski Festiwal Techniki jako pomysł na
3/2007
6/2010
1/2004
6/2010
8/2012
2/2006
4/2008
7/2011
2/2006
3/2007
3/2007
4/2008
4/2008
4/2008
5/2009
5/2009
6/2010
6/2010
7/2011
8/2012
8/2012
8/2012
6/2010
6/2010
2/2006
4/2008
5/2009
4/2008
5/2009
6/2010
3/2007
6/2010
1/2004
1/2004
8/2012
1/2004
4/2008
1/2004
2/2006
2/2006
3/2007
Koiš M.
Kola R.
Kołchin M.
Kołkowski R.
Komar-Michalczyk K.
Kośka Ł.
Kowalczyk T.
Kowalczyk T.
Krasoń W.
Książkiewicz M.
Kubasiewicz M.
Kurzac J.
Kużel T.
Kuźmicz R.
Laskoś A., Zapolska O.
Rymsza-Mazur W.
Lassalle M.
Lassalle M.
Lewtak R.
Lipińska M.
Łotocka A.
Łotysz S.
Łotysz S.
Łotysz S.
Łotysz S.
Łotysz S.
Łotysz S.
Łotysz S.
Łotysz S.
Łotysz S.
Łotysz S.
Łotysz S.
Łotysz S.
Łużny G.
Łużny G.
Maciejak B.
Madziara R.
Madziara R.
Majewicz R.
Mamot M.
Markarjan N., Kulikowska H.
promocję ochrony zabytków techniki
Czech Textile Industrial Heritage – Potentials for New Uses
Zabytkowy proces technologiczny produkcji soli
w Ciechocinku
Russian experience of The preservation industrial heritage.
Nizhnetagilsky plant-museum
Żelbet. Od doniczki po najwyższą budowlę świata
Hereditas, czyli o dziedzictwie mniej kochanym
Charakterystyka i rozwój efektorów w XX wieku
Historia rozwoju elektrowni wiatrowych
Rozwój ogniw słonecznych od lat 40.XIX wieku
Fort 7 „Za rzeką” – Centrum Promocji obronności
Kartograficzne spojrzenie na Wrocławski Węzeł Wodny
Rozwój lekkich pojazdów szynowych – drezyn w patentach
wynalazczych USA
Pomysły rowerowe końca XIX wieku
Czech and Moravian brewerie – filing, evaluation and
possibility of preservation
Folwark Dieriga w Bielawie – oddział sowiogórskiego
Muzeum Techniki FOMT. koncepcja zagospodarowania
przestrzennego
Zagospodarowanie zabytkowego zespołu Twierdzy
Przemyśl. Forteczne zespoły koszarowe. Idea, forma,
wartość
A toute vapeur en Aquitaine!
Lot na parze
Energetyczne kotły fluidalne w patentach
amerykańskich
Śluza Różanka – pomnik budownictwa wodnego
Okruch przeszłości w dobie teraźniejszości
Początki kolei miejskiej na Manhattanie
Działo pneumatyczne Edmunda Żalińskiego
Józef Sędzimir – Polak wśród prekursorów technologii tunelu
zatapianego
Leo Melanowski - zapomniany pionier motoryzacji
Cztery wieki polskiej techniki w Ameryce
Zapomniane wyczyny inż. Woźniaka
Flota Duchów na Potomaku - relikt techniki ostoją przyrody.
Thaddeus Sobieski Lowe
Idea „szablo-pistoletu” w projektach polskich
wynalazców w Ameryce
Nie tylko mury i maszyny. Historia firmy Robaczynski
Machine Corp.
Kominy wśród winnic, zabytki przemysłu i techniki
na Ziemi Lubuskiej
Kuchenna rewolucja. Wynalazek Polaka zmienił upodobania
kulinarne Amerykanów
HP “Nadbór” i DP “Wróblin” – studencki warsztat
konserwatorski PWr
Problemy konserwacji aparatury I urządzeń technicznych
Hulajnoga
Renowacja zabytkowych organów w kościele pw. Św.
Jadwigi w Walimiu
Renowacja zabytkowych organów w kościele pw. Św.
Jadwigi w Walimiu
Wrocławski gordyjski Węzeł Wodny
Krótka historia produkcji zegarków w Związku
Radzieckim
Nieznani bohaterowie lotnictwa I Wojny Światowej. Walery
1/2004
6/2010
1/2004
4/2008
8/2012
3/2007
2/2006
4/2008
8/2012
4/2008
4/2008
4/2008
1/2004
3/2007
6/2010
6/2010
5/2009
2/2006
1/2004
8/2012
1/2004
2/2006
3/2007
3/2007
4/2008
4/2008
5/2009
5/2009
6/2010
6/2010
6/2010
8/2012
1/2004
1/2004
3/2007
4/2008
5/2009
8/2012
8/2012
6/2010
Maroszek A., Dąbrowska M.
Marszałkiewicz J.
Martewicz R.
Martewicz R.
Martyna K., Jakubowski K.,
Skoczylas A.
Masłowski W.
Maszkiewicz K., Tunikowski W.
Mazur Ł.
Mazur W.R.
Mączyński D.
Mehl J.
Mehl J.
Mężykowski T.
Michałkiewicz Ł.
Mitjurin D.
Mitjurin D.
Mitjurin D.
Molecki B.
Motkowicz M.
Murzyn P.
Najder B.,Kulig J.
Noworolski P.
Noworolski P.
Osowski D.
Pacha H.
Pacholski A.
Pacuła P.
Perek A.
Perry N., Stein R.,
Vergnieux R., Cabot L.
Piątek E.
Piątkowska K., Wiśniewski B.
Pluta M.
Płocieniak L.
Polkowski P.
Polniak K., Żmudzin P.
Popiołek J.
Kulikowski
Rekonstrukcja pieca pudlingowego w Sielpi Wielkiej
Samolot bombowy LWS-6 Żubr
Sztuczny staw biodrowy
Sztuczny staw biodrowy
Twierdza Pula – droga do rewitalizacji
Mysz komputerowa
Woliński Wiatrak
Rozwój szybownictwa na podstawie
patentów USA do roku 1914
Dziedzictwo techniczne grupy fortecznej Peneda w austrowęgierskiej Twierdzy Pola
Drewniana, historyczna konstrukcja dachowa jako źródło
informacji naukowej
Huta Małapanew. O przeszłości i jej materialnych
dokumentach
Huta Małapanew, o przeszłości i jej materialnych
dokumentach
Rozwój fotografii błyskawicznej
Urządzenia hydrauliczne do 1900 r. na podstawie patentów
Amerykańskiego Urzędu Patentowego
Sprawa lotników morskich
Kompleks pamięci historycznej Cerkiew Zbawiciela na
wodach i Muzeum Nauki i Techniki
Los czerwonej księżnej
Ścieżki rowerowe na likwidowanych liniach kolejowych jako
forma prezentacji dziedzictwa techniki transportu szynowego
Pojazdy samochodowe z silnikami parowymi na podstawie
patentów Amerykańskiego Urzędu Patentowego
Transport w krainie lodu, czyli patenty
z dziedziny pojazdów śnieżnych
„Szańce twierdzy widmo” – wszyscy o nich słyszeli, ale nikt
ich nie widział…
Rozwój podwozi lokomotyw na podstawie orzecznictwa
patentowego Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w
latach 1920-1940
Rozwój podwozi lokomotyw na podstawie orzecznictwa
patentowego Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w
latach 1920-1940
Elektryczne źródła światła w myśli wynalazczej USA
Autobiografia nadawcy SP6ARR
Historia rozwoju napędu na cztery koła w samochodach
Rozwój produkcji amoniaku na podstawie zmian
konstrukcyjnych konwertora amoniakalnego
Zegarki mechaniczne z automatycznym naciągiem
Reflexion on a method for Archaeology of technical machine:
a multi-competences ex-perience on roman wooden force
pump of Perigueux
Życie codzienne śląskich górników jako element
niematerialnego dziedzictwa
Koncepcja tras dydaktycznych na terenie zespołu
wielkopiecowego w Starachowicach
Przemysł elektroniczny Wrocławia
Rozwój aparatów fotograficznych od lat 20. do poł. lat 60. XX
w. na przykładzie firmy AGFA
Kostrzyński most na Odrze
Ludwisarnie, ludwisarze, dzwony...
Stacya Mszana dolna”. Rewaloryzacja stacji dawnej kolei
1/2004
8/2012
4/2008
5/2009
6/2010
3/2007
4/2008
2/2006
7/2011
8/2012
4/2008
5/2009
3/2007
3/2007
4/2008
4/2008
4/2008
1/2004
3/2007
2/2006
7/2011
4/2008
5/2009
4/2008
6/2010
8/2012
5/2009
3/2007
6/2010
8/2012
1/2004
1/2004
1/2004
3/2007
5/2009
8/2012
Porębska A.
Pralat R.
Preidl W.
Preidl W.
Preidl W.
Preidl W.
Preißler S.
Prościak Ł.
Przybyłek A.
Przybyłek A.
Puchalski M.
Put K.
Pyś J.
Raducki D.
Ratajczyk J.
Rogala M.
Romanik G.
Rosiński G.
Rybińska K.
Rychter A.
Salamon G.
Sankowski M.
Schusterova M.
Serwatka M.
Siewicki M.
Sikora G.
Sikorski R.
Sionek E.
Słonimska M.
Sobczak E.
Sobczyk A., Sołowska I.
Sokołowski J.
Soszyński J.
Strzałka S.
Sulikowska J.
Szczepańska J.
Szima-Efinowicz M.,
Grocholska J.
transwersalnej na terenie Mszany Dolnej
„STREFA 51”. Projekt ogrodu edukacyjnego Lotniczego
Parku Kulturowego w Krakowie
Le moulin a marée de Bordeaux Bacalan
O demonach i zwierzętach podziemnych
(De animantibus et daemonibus subterranesis)
Tunel kolejowy pod Małym Wołowcem - zabytek techniki,
atrakcja turystyczna
Obudowa stalowa podatna wyrobisk chodnikowych w
rozwoju historycznym
Rozwój techniki odwadniania kopalń
The Bad Sulza salt-works
2WD w motocyklu?
Kłopotliwe dziedzictwo. Przykłady pokojo-wego
wykorzystania podziemnych budowli militarnych
Zagłada w czasie pokoju
Aeronautyka XIX wieku na podstawie
informacji patentowej USA
Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu
O pięciu przyczynach uniemożliwiających budowę Kanału
Odra-Dunaj
Projektory video na podstawie orzecznictwa Amerykańskiego
Urzędu Patentowego
Lokomotywy spalinowe wyprodukowane w Polsce w drugiej
połowie XX wieku
Fotografia industrialna jako sposób tworzenia dokumentacji
wizualnej opuszczonych obiektów przemysłowych
Napęd parowy samochodu osobowego w patentach
wynalazczych USA
Zabytki techniki w Ścinawie
Zapomniany most odrzański w Eisenhüttenstadt
(n.Odrą)/Kłopot
Dezindustrializacja zespołów górniczych Górnego Śląska
Projekt skansenu przy nabrzeżu awanportu
zabytkowej śluzy Szczytniki
Zabytkowa przepompownia wody “Wrocław – Świątniki”
Transformation of the Prague’s Historical Industrial
Architecture
Most żeliwny w Łażanach z 1796 r. Pomnik europejskiego
dziedzictwa technicznego
Stopień wodny Oława
Londyńskie doki
Rozwój koparek czerpakowych na podstawie orzecznictwa
patentowego Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w
latach 1860-1900
Wybrane zabytki techniki powiatu Przysuskiego i okolic
Zabytki przemysłu włókienniczego Żar
Zakład Szybowcowy Wrocław
Kolej Transsyberyjska i udział Polaków
w jej dziejach
Sieci neuronowe
Historia eksploatacji złóż rudy miedzi na terenie LegnickoGłogowskiego Okręgu Miedziowego
3M w Polsce. Wrocławskie korzenie – Viscoplast
Zapomniana wyspa – zagospodarowanie terenu pomiędzy
rzeką Wartą a dawnym Kanałem Kohna w Częstochowie
Wrocławska Stocznia „Odra”
Współpraca młodzieży z Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w
Sobótce z Bractwem Mokrego Pokładu
8/2012
6/2010
3/2007
5/2009
6/2010
8/2012
1/2004
2/2006
6/2010
8/2012
2/2006
5/2009
6/2010
5/2009
1/2004
1/2004
6/2010
4/2008
3/2007
2/2006
2/2006
1/2004
1/2004
1/2004
3/2007
5/2009
3/2007
2/2006
8/2012
5/2009
2/2006
2/2006
1/2004
4/2008
8/2012
8/2012
1/2004
Szpica A.M.
Szpica A.M.
Świtała-Trybak D.
Tatarczyk J.
Toledo A.M.
Ullmann H.
Umińska M., Kostrzewa A.
Waszek B., Wistel K.
Wawrzyniak M.
Wąs M.
Wąs M.
Wąs M.
Werkowski J.
Węglarz G.
Wielgus K., ŚrodulskaWielgus J.
Wielgus K., ŚrodulskaWielgus J.
Wilk W.
Wilk W.
Wisniewski B., Piątkowska K.
Włostowska A.
Włostowska A.
Wójcik M.
Wrona W. J.
Wroński S, Pietrzak E.,
Piątkowska M.
Wrzesiński M.
Wrzesiński M.
Wyrwińska A.
Zapolska O.
Zborowska N.
Zlamany M.
Londyńskie Muzeum Pary
Patenty wynalazcze Bruno Abdank-Abakanowicza
Górnicze dramaty pomnikami pisane
Kazimierz Ukleja. Droga Wynalazcy
Inżynieria sanitarna Isaac’a Shone’a w teorii i praktyce.
Rekonstrukcja Westminsterskiego systemu kanalizacyjnego.
Zur Geschichte der Gruschwitz-Textilwerke in Neusalz/ Nowa
Sól (Z dziejów zakładów włókienniczych Gruschwitza w
Nowej Soli)
Suszarki do włosów na podstawie orzecznictwa
patentowego Stanów Zjednoczonych Ameryki
Północnej
Wkład studentów Politechniki Śląskiej w rewitalizację
zabytkowego zespołu walcowni i gwoździarni w Maleńcu
Przerzutka rowerowa w patentach Amerykańskiego Urzędu
Patentowego
Bytom Odrzański - krótki komentarz do historiografii
Muzeum Kolei Żelaznych w Moskwie
„Arka Noego“ czyli o nadziemnych bunkrach
przeciwlotniczych dla ludności cywilnej
Maglev ma już 100 lat
Kolejowa sygnalizacja kształtowa na Dolnym Śląsku
Problematyka ochrony dziedzictwa inżynieryjnego
w kształceniu architektów krajobrazu na Wydziale
Architektury Politechniki Krakowskiej
Wzmacniakownia w Świdnicy, rozpoznanie, konkurs
architektoniczny i co dalej?
Słoneczne elektrownie satelitarne
Słoneczne elektrownie satelitarne
Porównanie składu fazowego i strukturalnego żużli
dymarskich z wytopów doświadczalnych oraz wykopalisk
archeologicznych
Muzea górnicze w procesie dezindustrializacji
Koncepcja architektoniczna nowego programu
funkcjonalnego tłoczni i ciągarni prętów Walcowni Metali
„Warszawa” (d. Norblin)
Moja przygoda z Ls40
Katastrofy mostów i wiaduktów kolejowych
w wiktoriańskiej Wielkiej Brytanii
Program Rewitalizacji i Rozwoju Bydgoskiego Węzła
Wodnego
Zabytki techniki Brzegu Dolnego
Przewodnik po zabytkach techniki Portugalii
Dworzec kolejowy w Kępnie
Śladami wschodnich granic Austro-Węgier - Zaleszczyki
Huta nowej rzeczywistości
Railway Heritage of the Czech Republic and Its Future in EU
6/2010
6/2010
8/2012
5/2009
7/2011
4/2008
8/2012
1/2004
8/2012
4/2008
5/2009
6/2010
6/2010
3/2007
6/2010
7/2011
4/2008
5/2009
1/2004
3/2007
5/2009
4/2008
8/2012
3/2007
4/2008
8/2012
3/2007
7/2011
8/2012
1/2004