GDZIE I KIEDY

Komentarze

Transkrypt

GDZIE I KIEDY
ZAPRASZA NA KURS:
SANITARIUSZ W ZAKŁADZIE PRACY
GDZIE I KIEDY
Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 58
40– 432 Katowice
09 do 12
września
CEL:
Kurs przeznaczony jest dla pracowników przewidzianych do udzielania pierwszej
pomocy poszkodowanym w razie zaistnienia wypadku. Podczas zajęć uczestnicy nabędą
wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w przypadkach zranień,
oparzeń, złamań, krwotoków, zatruć, porażeń oraz innych urazów zaistniałych w czasie
wypadków oraz nauczą się jak prawidłowo przenosić rannych.
U NAS DOWIESZ SIĘ WIĘCEJ
WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:




ukończona 6-letnia szkoła podstawowa lub gimnazjum,
1 roczny staż pracy,
predyspozycje do wykonywania czynności sanitariusza,
skierowanie na kurs.
CENA:300 zł
Termin realizacji:
09 - 12.09.2012r.
Szczegółowych
informacji u dziela:
Jadwiga Janikowska
tel. 32 353 21 51
tel. kom. 601 504 465
e-mail: [email protected]
Więcej informacji po zeskanowaniu kodu
telefonem komórkowym lub na naszej stronie
internetowej www.szkolenia.katowice.pl

Podobne dokumenty