numizmatyka - Muzeum Zamojskie

Transkrypt

numizmatyka - Muzeum Zamojskie
NUMIZMATYKA
Zbiory numizmatyczne i medalierskie, gromadzone są w Muzeum Zamojskim od 1926 r.
Kolekcja liczy obecnie 12 872 sztuk monet, banknotów i medali. Trzon zbiorów stanowią
monety nowożytne oraz medale i plakiety z XIX i XX wieku. przekazane do zbiorów w latach
1996-2016. Są wśród nich przede wszystkim medale, którymi nagrodzono Muzeum
Zamojskie i przekazane do zbiorów przez gości Muzeum. Do unikatów należy m.in. forma
gipsowa do medalu poświęconego ordynatowi Maurycemu Zamoyskiemu (1871-1939),
autorstwa Antoniego Madeyskiego (1862-1939), wykonana w Paryżu w 1919 r. Monety polskie
i obce zostały odkryte podczas prac wykopaliskowych prowadzonych w Żdanowie w 2008
roku w miejscu XV i XVI - wiecznej siedziby rodu Zamoyskich. Monety odkrywane były
pojedynczo. Wśród nich znajduje się m. in. unikalny grosz praski króla Władysława II
Jagiellończyka, bity w latach 1471-1477 w mennicy w Kutnej Horze. Monety niderlandzkie z
XVII wieku znajdują się w kolekcji numizmatycznej Muzeum Zamojskiego od 1994 roku.
Zbiór obrazuje historię monet holenderskich, począwszy od monet emitowanych pod
panowaniem hiszpańskim z przełomu XVI-XVII w. (w tym reale z mennicy w Potosi w Peru i
słynne „patagony”), jak również monety Zjednoczonych Prowincji Niderlandów w XVII
wieku, a wśród nich unikalne srebrne dukaty z mennicy w Tournai. Monety polskie i obce od
XVII do XIX wieku, pozyskano w 1938 roku do kolekcji numizmatycznej. Zostały one
przekazane w depozyt przez ostatniego przedwojennego burmistrza miasta Zamościa
Michała Wazowskiego (1882-1941). Najciekawszą częścią zbioru są monety rublowe carskiej
Rosji z lat 1803-1819.

Podobne dokumenty