Turystyka wodna w Wielkopolsce

Komentarze

Transkrypt

Turystyka wodna w Wielkopolsce
Turystyka wodna
w Wielkopolsce
Wielkopolska
Obszar
29.826 km2 tj. 9,5 % terytorium Polski.
Ludność
Około 3 mln 400 tys. tj. 8,7 % ludności kraju.
Położenie
ZDJĘCIA NA OKŁADKACH:
ARCH. ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ LESZNO-REGION
ARCH. STAROSTWA POWIATOWEGO W WOLSZTYNIE
ARCH. UNII GOSPODARCZEJ REGIONU ŚREMSKIEGO, AUTOR M. DZIUBA
ARCH. URZĘDU MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE
ANDRZEJ KALENIEWICZ
ISBN 978-83-61454-84-7
Województwo wielkopolskie leży w zachodniej
części Polski, w dorzeczu rzeki Warta, na głównym europejskim szlaku wschód-zachód, w środkowej części Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.
Województwo ma bardzo dobre połączenia komunikacyjne z Europą i światem.
Tutaj przebiegają drogi z Berlina przez Poznań,
Konin i Warszawę do Moskwy oraz z Pragi przez
Wrocław, Leszno i Poznań na północ Europy.
Stolica
Stolicą województwa jest miasto Poznań liczące około 600 tysięcy mieszkańców. Stanowi
ono centrum gospodarcze, handlowe, naukowe, kulturalne i turystyczne zachodniej Polski.
Port lotniczy „Ławica” pełni funkcję lotniska
krajowego i międzynarodowego.
Większe miasta
Gniezno, Kalisz, Konin, Leszno,
Ostrów Wielkopolski, Piła.
www.wielkopolska.travel
www.turystyka-kulturowa-wlkp.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI
Turystyka wodna
w Wielkopolsce
FO
T.
AR
CH
.
OR
GA
N
IZA
CJ
IT
UR
YS
TY
CZ
NE
J
LE S
ZN
O-
RE
GIO
N
ielkopolska zaprasza miłośników turystyki wodnej. Można odnaleźć tutaj czyste
jeziora i plaże, żeglowne kanały i rzeki,
gwarne ośrodki i ciche przystanie. Z przyjaznych wiatrów oraz rozległych toni korzystają żeglarze, a także
amatorzy surfingu. Gościnne szlaki kajakowe niosą
wędrowców ku pięknej przyrodzie oraz pomnikom historii. Rybne łowiska spełniają marzenia wędkarzy.
Wytchnienie od trudów wędrówki oferują liczne
ośrodki wypoczynkowe, gospodarstwa agroturystyczne i stanice wodne. Każdy, kto lubi wypoczynek
nad wodą znajduje w Wielkopolsce coś odpowiedniego dla siebie. Nie brakuje przestrzeni również dla motorowodniaków, a Warta i Noteć poprowadzą ich ku
drogom wodnym Europy. To szeroko otwarte wrota
do krainy turystycznych przygód.
FOT.
A. KA
LENIE
WICZ
W
Turystyka wodna w Wielkopolsce | 1
Drogi wodne
„Wielkiej Pętli Wielkopolski”
Wakacje na wodzie,
romantyczna podróż barką
motorową lub jachtem?
Czemu nie. Szlak turystyczny
„Wielka Pętla Wielkopolski”
to doskonała okazja
do takich wędrówek.
Liczy łącznie 687,9 km.
Można tu pływać
tygodniami, odwiedzając
każdego dnia inne miejsca,
dzieląc przyjemny pobyt
na wodzie pomiędzy
zwiedzanie starych miast
i przyrodniczych uroczysk.
Można wybierać
z „Pętli” krótsze trasy
oraz rozliczne wodniackie
i krajoznawcze atrakcje.
2 | Turystyka wodna w Wielkopolsce
.
FOT. A
N
KA LE
C
IEWI
Z
zlak przebiega przez tereny województw: wielkopolskiego (356,5 km),
lubuskiego i kujawsko-pomorskiego.
Cała trasa,, Pętli” jest dostępna dla jednostek o zanurzeniu do 60 cm,
szerokości do 4 m i długości do 20 m. Większe jednostki pływają jedynie
na dolnej Warcie i Noteci oraz odcinku Konin – Kruszwica.
Szlak obejmuje rzekę Wartę na odcinku Konin – Santok (338,5 km).
Dalej, przez 48,8 kilometrowy odcinek płynącej swobodnie Noteci, poprowadzi do ujścia Drawy. Stamtąd wiedzie przez 139,9 km i 16 śluz,
wspinających się na wododział pomiędzy Notecią i Brdą – do Kanału
Górno-Noteckiego (25 km). Na koniec – znowu Notecią – aż do Gopła i stamtąd Kanałem Ślesińskim do Konina (to ostatni w tak nakreślonej marszrucie fragment „Pętli” – 62, l km). Jeżeli założymy sobie 14
dni efektywnej żeglugi (w dowolnym kierunku) to codziennie czeka nas
około 48 km łatwej i pięknej wędrówki. Na zwiedzanie zabytków oraz
S
FOT. GRZEGORZ WÓJCIK
DOGODNE MIEJSCA DO CUMOWANIA NA NOTECI:
Nakło – przy Nadzorze Wodnym w km 42,0, brzeg prawy;
Ujście – koło mostu w km 105,8, brzeg lewy;
Czarnków – przystań w km 132,1, brzeg lewy;
Wieleń – na dolnym stanowisku śluzy w km 161,5, brzeg lewy;
Drawsko – przystań w km 174,2, brzeg lewy.
WIĘKSZE MIEJSCA DO CUMOWANIA NA KANALE
WARTA-GOPŁO:
Kruszwica – przystań jachtowa na Gople;
Ślesin – pomost Ośrodka Sportu i Rekreacji;
Ślesin – nadbrzeże obok promenady miejskiej przy przesmyku
do Jeziora Mikorzyńskiego;
Mikorzyn – przystań Marina (woda, prąd na kei,
FOT. GRZEGORZ WÓJCIK
ładowanie akumulatorów, sanitariaty, slipowanie);
Konin-Pątnów – przystań Jacht Klubu „Glaspo” (woda,
sanitariaty, slipowanie, restauracja, noclegi, wypożyczalnia
jachtów motorowych i skuterów wodnych).
MIEJSCA DO CUMOWANIA NA WARCIE:
Konin – przy nabrzeżu betonowym w km 402,88 Warty, brzeg
lewy;
na grzybobranie lub wędrówki w borach Puszczy Noteckiej lub nadwarciańskich parkach krajobrazowych warto przeznaczyć dalszych siedem
dni. Natomiast ciekawi świata kajakarze, na pełne opłynięcie,, Pętli”, powinni zarezerwować co najmniej 28 dni.
Wędrówkę wodną rozpocząć można w każdym dogodnym miejscu,
slipując łodzie w jednej z warciańskich marin lub przystani, np. w Lądzie,
Śremie lub w Pyzdrach, w noteckich portach w Czarnkowie i Drawsku
albo w przystaniach nad jeziorami pomiędzy Wartą a Gopłem.
◗ Wszelkie informacje o dostępności szlaku:
stanach wód, parametrach śluz i godzinach ich otwarcia
na bieżąco aktualizowane są na stronie internetowej:
Sławsk – przystań w km 392,2 Warty, brzeg lewy;
Ląd – marina w km 370,32 Warty brzeg prawy
(prąd na kei, woda, ładowanie akumulatorów, sanitariaty,
slipowanie, zimowanie łódek, wypożyczalnia kajaków,
catering);
Pyzdry – w km 352,0, brzeg prawy;
Poznań – w basenie byłego portu w km 242,0, brzeg lewy;
Mściszewo – w km 220,0, brzeg prawy;
Obrzycko – przy nabrzeżu betonowym w km 183,4, brzeg lewy;
Skwierzyna – przy nabrzeżu-promenadzie miejskiej
w km 91,8, brzeg lewy.
Santok – w km 225,6 na prawym brzegu znajduje się bardzo
wygodna przystań.
www.rzgw.poznan.pl
Turystyka wodna w Wielkopolsce | 3
Turystyka i sporty
motorowodne
2
ZI
UB
A
3
FO
T. A
RCH
ŚR
UNII
GOSPODARCZEJ REGIONU
E
GO
KIE
MS
/M
.D
5
4
8
9
6
1
Sporty motorowodne można
uprawiać na wszystkich
rzekach i akwenach, przez
które przebiega szlak
„Wielkiej Pętli” z wyjątkiem
oznakowanych obszarów
chronionych.
Największe przestrzenie
dla motorowodniaków
dostępne są na zbiorniku
retencyjnym „Jeziorsko” 7
(4200 ha). Można tam
rozpędzić się na nartach
wodnych, wznieść się na
spadochronie za motorówką
czy popływać skuterem.
Podobne usługi rekreacyjne
świadczą większe ośrodki
sportów wodnych
m.in. w Chodzieży, Trzciance,
Pątnowie 8 , Ślesinie 9 .
4 | Turystyka wodna w Wielkopolsce
7
DLA MOTOROWODNIAKÓW SZCZEGÓLNIE GOŚCINNE SĄ:
Jezioro Grzymisławskie 1 (pow. 184 ha) położone jest na południe od Śremu w wąskiej i głębokiej rynnie, długiej na 7,5 km, o maksymalnej szerokości 500 m. Kształt jeziora oraz znaczna średnia głębokość, tworzą korzystne warunki do organizowania zawodów motorowodnych, w tym mistrzostw Europy i Świata. Dogodna przystań znajduje się
m.in. w Ośrodku Wodnym „Jeziorany” Śremskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Jezioro Sarcz 2 (zwane także Miejskim lub Trzcianeckim, pow. 55,6
ha) – leży na terenie Trzcianki. Długość jeziora 2000 m, maksymalna szerokość 360 m, średnia głębokość ok. 3,7 m. Motorowodniacy mogą tu
pływać bez specjalnych ograniczeń. Miejsce do slipowania obok Klubu
Sportów Motorowych i Motorowodnych, ul Parkowa 11 (www. ksm. trz.
pl). Na jeziorze rozgrywane są zawody w sportach motorowodnych, można też rekreacyjnie popływać na nartach wodnych. Co roku, w lipcu,
w Trzciance organizowany jest Piknik Wodny.
Jezioro Chodzieskie 3 (zwane Miejskim, pow. 117 ha, śr. gł. 3,7 m)
leży na terenie Chodzieży. Jest jeziorem przepływowym (rzeka Bolemka).
To miejsce wielu ogólnopolskich i międzynarodowych zawodów motorowodnych. Po rozległym, niemal owalnym akwenie (ok. 1,7 x 0,9 km)
motorówkami można pływać tylko w godzinach 10 – 18. Chodzieski
OSiR (obok miejsce do slipowania) oferuje przejażdżki skuterem, „bananem” i na nartach wodnych.
Jezioro Bnińskie 4 (pow. 226 ha, ok. 4,5 × 0,7 km, gł. maks. 8,5
m) – rynnowe jezioro przepływowe (rzeka Kamionka) położone
ok. 25 km na południowy wschód od Poznania pomiędzy Kórnikiem
a Środą Wlkp. Atrakcyjne miejsca wypoczynku i przystanie: Bnin, Prusinowo, Błażejewo.
FO
T.
AR
CH
UN
II
GO
S
PO
DAR
CZ EJ
.
/M
GO
REGIONU ŚREMSKIE
BA
IU
DZ
FOT. A
FOT. ARC
D
H. URZĘ
U
IE
HOW
OŁUC
YWG
GMIN
O
SKIEG
RCH UNII G
U ŚREM
OSPODARCZEJ REGION
Organizatorzy sportów wodnych
i kluby motorowodne
Poznański Klub Sportowy „Kotwica”
5
(pow. 242 ha, maks. gł. ok. 5 m) jest typowym jeziorem rynnowym. Leży około 25 km na zachód od Poznania. Ma niespełna 5 km długości, a jego szerokość nie przekracza 700 m.
Motorówki i skutery wodne mogą pływać jedynie w granicach administracyjnych gminy Buk w wyznaczonych dniach tygodnia i godzinach.
W Niepruszewie (obok plaży) można wypożyczyć skuter wodny.
Jezioro Niepruszewskie
Jezioro Kórnickie 6 (82 ha, gł. 6 m) położone ok. 20 km na północny-wschód od Poznania w atrakcyjnym krajoznawczo i krajobrazowo terenie. Sąsiaduje z kilkoma dużymi jeziorami zlewni kórnicko-zaniemyskiej. Przystań dla motorówek w Kórniku, obok OSiR-u.
Serwis Motorowodny Gapski i Syn
ul. Piastowska 38
61-556 Poznań
z dopiskiem Klub Sportowy Kotwica
tel. 601 421 992, 602 30 50 51, 698 706 908
fax 61 833 42 87
www.klubkotwica.pl
Poznański Klub Morski LOK
Adres korespondencyjny:
ul. Niezłomnych 1, 61-894 Poznań, tel. 61 948 29 34,
www.pkmlok.pl
przystań:
ul. Nad Jeziorem 120, Kiekrz
SKS „Posnania” – Sekcja Motorowodna
Na jeziorach: chodzieskim, Bnińskim, Niepruszewskim,
użytkowanie łodzi motorowodnych jest częściowo
ograniczone do wskazanych godzin i dni tygodnia.
Informacji udziela administracja lokalna.
W większości powiatów Wielkopolski m.in. w powiecie
poznańskim, gdzie zakazy używania łodzi silnikowych nie
dotyczą klubów sportowych, motorówkami można pływać
podczas: regat i imprez sportowych, prowadzonych
w formie zorganizowanej oraz treningów i szkoleń
wykorzystujących łodzie motorowe wyłącznie do asekuracji.
Na większych akwenach dopuszczalny jest ruch jednostek
spacerowych do 30 miejsc pasażerskich i prędkości
maksymalnej – do 15 km/h.
ul. Słowiańska 78
61-664 Poznań
tel./fax 61 820 61 01
www.posnania.pl
Klub Sportów Motorowodnych i Motorowych
ul. Parkowa 11
64-980 Trzcianka
tel. 609 320 787
www.ksm.trz.pl
Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
ul. Wał Miedzeszyński 379
03-980 Warszawa
tel. 22 617 44 49
tel. 22 617 09 84
www.pzminw.pl
Turystyka wodna w Wielkopolsce | 5
Wielkopolska
dla żeglarzy
11
2
14
3
16
12
9
17
10
1
15
18
19
13
6
4
5
8
O
TWA P
FOT. ARCH. STAROS
W
EGO
OW
WIAT
TY
LSZ
WO
E
NI
Miłośnicy żeglarstwa
znajdą tu przyjazne wiatry,
rozległe akweny, a także
gościnne przystanie
z wygodnymi kejami
i wypożyczalniami jachtów.
W wielu miejscowościach
m.in. w Śremie 6 , Boszkowie 5 ,
Gołuchowie 8 , Łężeczkach 9 ,
Kiekrzu 10 , Margoninie 11 ,
Mieleszynie 12 , Wągrowcu 3 ,
Wolsztynie 13 , Rogoźnie 14 ,
Ślesinie 15 , Sierakowie 16 ,
Powidzu 1 , Przybrodzinie 17 ,
Pątnowie 18 , Zbąszyniu 19
organizowane są co roku
regaty oraz imprezy żeglarskie
połączone z innymi imprezami
rekreacyjnymi i artystycznymi.
6 | Turystyka wodna w Wielkopolsce
20
WYBRANE JEZIORA I ZBIORNIKI WODNE DLA MIŁOŚNIKÓW
ŻEGLARSTWA, WINDSURFINGU I KITESURFINGU
1
(około 1200 ha) położone na Pojezierzu Gnieźnieńskim (25 km na wschód od Gniezna, 12 km od Słupcy). To rozlegle jezioro, największe w Wielkopolsce, o długiej, urozmaiconej linii brzegowej, upodobali sobie zarówno amatorzy żeglarstwa,, spacerowego”, jak
i miłośnicy ekstremalnego pływania przy silnych wiatrach, a także ci, którzy chcą spróbować swoich sił w zmaganiach regatowych. Największe bazy dla miłośników żeglarstwa to Powidz i Przybrodzin z wygodnymi kejami, miejscami do slipowania i cumowania łodzi. Tam również można wyczarterować jachty. W Kosewie od maja do września można uczyć
się windsurfingu. Szkoły żeglarskie organizowane są w Powidzu, Przybrodzinie i Kosewie. Zdaniem miłośników kitesurfingu, w Wielkopolsce nie
ma lepszego miejsca na tę dyscyplinę niż Jezioro Powidzkie. Sprzyjają
temu dobre warunki wietrzne, jak też szerokie i rozległe płycizny. Najlepiej staruje się z latawcem w okolicach Kosewa lub z płycizny na półwyspie Ostrowskim.
Jezioro Powidzkie
Jezioro Kaliszańskie 2 to najhojniej obdarzony wiatrem akwen
(około 290 ha) Pojezierza Chodzieskiego, położony 10 km na północny-zachód od Wągrowca. Na szerokich płyciznach dobrze czują się tu
zwłaszcza początkujący,, deskarze”, a na nieosłoniętej od wiatru toni rozwiną skrzydła także doświadczeni żeglarze. W długie, letnie dni, jezioro oddalone od Poznania niewiele ponad godzinę jazdy samochodem,
to idealne miejsce na popołudniowe lub jednodniowe pływanie. Najdogodniejsze zejścia do wody w miejscowości Kamienica.
Otoczony z każdej strony jeziorami i rzekami Wągrowiec nazywany bywa,, Perłą w koronie jezior”. 3 Jeziora Durowskie, Rgielskie,
CI
E
FOT
. AR
CH.
ORG
ANI
ZAC
JI TU
RYS
TYCZ
NEJ
LESZ
NO-R
EGIO
N
FOT.
G
DU
RZĘ
H. U
A RC
W
NY
MI
Ę
M
ZE
PR
Kobyleckie oraz rzeki: Nielba, Wełna, Struga Gołaniecka sprawiają,
że Wągrowiec okazuje się dobrym wyborem na letnie wakacje. W centrum miasta znajduje się wypożyczalnia sprzętu wodnego, przystanie
żeglarskie, a także liczne obiekty sportowe i rekreacyjne dostępne cały rok.
Jezioro Dolskie Wielkie 4 położone jest na Pojezierzu Krzywińskim, pomiędzy Śremem a Gostyniem. Ten niezbyt duży akwen (192
ha.) charakteryzuje się prostą linią brzegową i owalnym kształtem, bez
zatoczek i cypli ograniczających żeglowanie. Występują tu silne zachodnie, oraz południowo-zachodnie wiatry, tworząc bardzo dobre warunki dla windsurfingu.,, Deskarze” wybierają jedno z dwu miejsc do zwodowania: teren Ośrodka Sportu i Rekreacji lub Plażę Miejską w Dolsku.
W mroźne zimy na Dolskim można spotkać amatorów icesurfingu.
Jezioro Dominickie 5 (343,9 ha, jest największym akwenem Pojezierza Leszczyńskiego, położone na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego, rozciąga się 25 km na północny-zachód od Leszna. Wokół jeziora znajduje się wiele ośrodków wczasowych i centrów sportów
wodnych, głównie w miejscowości Boszkowie-Letnisku i Dominicach.
Na jeziorze otoczonym sosnowymi lasami można uprawiać prawie
wszystkie dyscypliny sportów wodnych. Wytyczone stąd szlaki żeglarskie i kajakowe prowadzą w najpiękniejsze zakątki parku krajobrazowego. W okolicy znajduje się jeszcze kilkanaście mniejszych jezior,
w większości łączących się ze sobą, które tworzą „Konwaliowy Szlak
Kajakowy”.
Okręgowe związki żeglarskie
w Wielkopolsce
Kaliski Okręgowy Związek Żeglarski
ul. Częstochowska 7
62-800 Kalisz
tel. 62 502 40 20
www.ozz.kalisz.pl
[email protected]
Koniński Okręgowy Związek Żeglarski
ul. Portowa 12
62-510 Konin
tel./ fax 63 245 85 50
www.knozz.pl
[email protected]
Pilski Okręgowy Związek Żeglarski
z siedzibą w Chodzieży
ul. Żeromskiego 33
64-800 Chodzież
tel. 67 281 01 83
www.bytyn.trz.pl
Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski
ul. Św. Jerzego 3
61-546 Poznań
tel./fax 61 835 49 35
www.pozz.poznan.pl
[email protected]
Turystyka wodna w Wielkopolsce | 7
CH
OW
IE
Wielkopolska
dla żeglarzy
H.
ARC
FOT.
U
ZĘD
UR
YW
IN
GM
ŁU
GO
Wybrane regaty w Wielkopolsce
Maj
◗ Wolsztyn, Wolsztyński Tydzień Żeglarski, Regaty o „Puchar Wolsztyna”,
Międzynarodowe Amatorskie Regaty Windsurfingowe
„Deska z Żaglem” (WKŻ),
◗ Kalisz-Szałe, Memoriał Władysława Jakubka (kaliski OZŻ, YKP Kalisz),
◗ Gołuchów, Regaty o „Puchar Prezesa” KSW „Vega” (LOK Pleszew),
◗ Chodzież, Regaty o Srebrną Szeklę Szwajcarii Chodzieskiej (KŻ „Opty”),
◗ Boszkowo, Memoriał Marcela Andrzejewskiego (TKKF „Metalplast”)
Czerwiec
ŻEG
BU
KLU
IEGO
YŃSK
T
Z
S
L
H. WO
FOT. ARC
SK
LAR
O
IEG
◗ Wągrowiec, Regaty o „Puchar Jeziora Durowskiego” (LKSiT „Neptun”)
◗ Mikorzyn, Regat Prywatnych Armatorów (KNOZŻ, KŻ „Bryza”),
◗ Rogoźno, Memoriała Czesława Janusa (KŻ „Kotwica”),
◗ Dolsk, Regaty Sekcji Żaglodeskarzy (GOSiR, LKS „Zawisza”),
◗ Poznań-Kiekrz, Regaty Wielkopolskie „Dni Morza” (PKM LOK)
◗ Zbąszyń, Regaty o „Puchar Zbąszynia” (ZKŻ),
◗ Przybrodzin, Regaty „Na powitanie wakacji” (UKS „Kopernik”)
Jezioro Kierskie 10 (pow. 285 ha) to największy naturalny zbior-
Lipiec
nik wodny położony w granicach Poznania, jeden z większych akwenów Pojezierza Poznańskiego. 12-kilometrowa linia brzegowa tworzy
doskonałe warunki dla uprawiania sportów wodnych. Działają tu zasłużone dla Wielkopolski i znane w całym kraju ośrodki żeglarstwa
(w zimie bojerowego), dlatego charakterystycznym elementem krajobrazu jeziora są, przez cały rok, białe żagle. Na Jeziorze Kierskim często organizowane są regaty żeglarskie oraz inne imprezy sportowe. Mimo osłoniętych częściowo brzegów wieją tu dość silne wiatry, które
przyciągają miłośników windsurfingu.
◗ Wągrowiec, Regaty o „Puchar Jakuba” (LKSiT „Neptun”),
◗ Ślesin, Regaty o „Puchar Wojewody Wielkopolskiego”
(OSiR Ślesin, KOZŻ),
◗ Śrem-Jeziorany, regaty o „Błękitną Wstęgę Jeziora Grzymisławskiego”
(KZ „Odlewnik”)
◗ Powidz, Regaty o „Puchar Powidza” (UG Powidz),
Jezioro Chrzypsko Wielkie 9 (pow. 304 ha) leży około 85 km
na zachód od Poznania na pojezierzu Międzychodzko-Sierakowskim, nazywanym także,, Krainą Stu Jezior”. Osłonięte i wysokie brzegi oraz wyspy wymagają od żeglarzy i surferów umiejętności i cierpliwości, co zapewne wynagrodzą malownicze okolice Sierakowskiego Parku Krajobrazowego.
Zalew Szałe 20 (pow. ok. 70 ha) – zwany także inaczej Zalewem Po-
krzywnickim położony jest około 6 km od centrum Kalisza, otacza go
z jednej strony las Winiarski, zaś z drugiej osiedla mieszkaniowe. Panują
tu dobre warunki żeglarskie. Nad zalewem znajduje się przystań żeglarska Jacht Klubu Polskiego w Kaliszu, pole namiotowe oraz obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe.
Zalew Gołuchowski 8 (pow. 51) to sztuczne jezioro na rzece Ciemnej, położone 14 km od Kalisza, przy drodze nr 11, sąsiaduje ze słynnym
zamkiem gołuchowskim i Ośrodkiem Kultury Leśnej. Dobre miejsce
do uprawiania żeglarstwa, kajakarstwa, windsurfingu i wędkowania z zagospodarowanymi plażami i ośrodkami wypoczynkowymi
8 | Turystyka wodna w Wielkopolsce
Sierpień
◗ Zbąszyń-Grójec, Rodzinny Rejs Jachtów Kabinowych
(ŻKW Przybrodzin),
◗ Poznań-Kiekrz, Otwarte Regaty Żeglarskie (LOK Poznań),
◗ Rogoźno, Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie w Klasie Optymist
o „Puchar Marszałka Województwa wielkopolskiego” (UKS „Dwója”)
Wrzesień
◗ Konin-Pątnów, Regaty o „Puchar Prezydenta Miasta Konina”
(KNOZŻ, KŻ „Bryza”),
◗ Wolsztyn, Regaty o „Wielką Szeklę Komandora” (WKŻ Wolsztyn),
◗ Wągrowiec, Jesienny puchar Klas (LKSiT „Neptun”)
Październik
◗ Poznań-Kiekrz, Regaty o „Błękitną Wstęgę Jeziora Kierskiego”
(WOZŻ/JKW),
◗ Gołuchów, Regaty o „Puchar Wójta” gminy Gołuchów
(UG Gołuchów),
Grudzień
◗ Konin-Pątnów, Zimowe Regaty Barbórkowe
(KNOZŻ, KŻ KWB, KŻ „Bryza”, KŻ „Energetyk”).
Rejsy turystyczne
2
10
7
8
4
5
6
9
1
3
FO
T.
AR
CH
U
NII
GO
S
POD
AR
CZE
J
REG
IONU
ŚREM
SKIEGO
Po rzekach i jeziorach Wielkopolski pływają statki turystyczne i łodzie spacerowe.
Armatorzy proponują krótkie spacery na stałych trasach, a także wielogodzinne,
a nawet kilkudniowe rejsy krajoznawcze i rekreacyjne szlakami wodnymi regionu
z bardzo urozmaiconymi programami.
BOSZKOWO
1
łódź żaglowa „Wielki Trener” (20 miejsc),
pływa po Jeziorze Dominickim,
Ośrodek Żeglarski we Włoszakowicach,
61-140 Boszkowo
ul. Turystyczna 7,
www.marinaboszkowo.pl
MIKORZYN
4
4
CHODZIEŻ
2
statek spacerowy „Chodzieżanka”,
MOSiR w Chodzieży,
ul. Staszica 12,
tel. 67 28 20 249.
Statek kursuje wokół Jeziora Miejskiego,
www.mosir-chodziez.pl
KALISZ
3
łódź Słowiańska Św. Wojciecha „Calisia”
(12 miejsc), rejsy po rzece Prośnie
dla grup zorganizowanych
od maja do września,
ul. Bolesława Pobożnego 74a,
62-800 Kalisz,
tel./fax 62 753 43 29, 509 611 272,
kontakt: Mieczysław Machowicz,
[email protected],
Oferuje rejsy rekreacyjno-krajoznawcze
dawnym szlakiem bursztynowym po Prośnie
z przewodnikiem i załogą ubraną
w stroje historyczne.
SKORZĘCIN
statek „Dziwożona” (dwupokładowy),
statek dwupokładowy, na swój pokład
zabiera 199 pasażerów.
W dolnym pokładzie znajduje się kawiarnia
z 80 miejscami konsumpcyjnymi oraz barek.
statek „Sofijka” (50 miejsc)
Rejsy statkami odbywają się po Jeziorach
Konińskich oraz na szlaku wodnym Warta
– Gopło (Konin – Kruszwica).
Armator: PPH ARTSERVIS, 62-500 Konin,
ul. Zagórowska 7,
tel. 63 244 11 11, 609 23 00 07,
[email protected],
www.artserwis.com.pl
7
statek „Karolinka” (40 miejsc),
pływa po Jeziorze Niedzięgiel od 1 czerwca
do 15 września, ul. Leśna 6,
62-230 Skorzęcin,
przystań przy molo – tel. 502 721 675
ŚLESIN
8
statek „Pawełek” (40 miejsc), rejsy
po jeziorach: Ślesińskim, Mikorzyńskim,
Pątnowskim, a także na trasie
Konin – Kruszwica;
armator: Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ślesinie, 62-561 Ślesin, ul. Napoleona 1,
tel. 63 270 40 48, 63 270 41 68,
[email protected], www.osir.slesin.net
KONIN – PĄTNÓW
5
statek „Aleksandria” (30miejsc),
rejsy po jeziorach konińskich oraz na szlaku
Warta-Gopło, Przystań Centrum RekreacyjnoSzkoleniowe „Glaspo” w Pątnowie,
informacje: tel. 63 26 28 000,
www.glaspo.pl
KÓRNIK
6
ŚREM
9
statek „Bajka” (40 miejsc).,
rejsy spacerowe na Warcie, „Finezja” s. c.,
ul. J. Brzechwy 27/2, 63-100 Śrem,
tel. 61 28 34 126, 603 137 788,
www.spbajka-srem.cop.pl
WĄGROWIEC
statek „Anna Maria” (60 miejsc), pływa
po Jeziorze Kórnickim od kwietnia do września,
ul. Leśna 6, 62-025 Kórnik-Błonie,
tel. 61 817 17 21, 61 898 07 31, 502 288 468,
www.statekkornik.com.pl
10 łódź
spacerowa (12 miejsc),
rejsy po Jeziorze Durowskim, Hotel Pietrak,
ul. Kościuszki 47, 62-100 Wągrowiec,
tel./fax 67 262 86 07,
www.pietrak.pl, [email protected]
Turystyka wodna w Wielkopolsce | 9
JA
N
M
IK
LI Ń
SK
I
Najlepsze miejsca
do nurkowania
w Wielkopolsce
T.
FO
4
1
2
FO
3
T. J
AN
M
IKLI
ŃSK
I
Dla amatorów nurkowania rekreacyjnego
od lat celem wypraw jest kompleks jezior
Powidzkiego Parku Krajobrazowego,
gdzie organizowane są obozy szkoleniowe
i bazy nurkowe. Najchętniej odwiedzanym
przez nurków akwenami są jeziora:
Powidzkie 2 (maks. gł. 46 m)
i Budzisławskie 1 (gł. 36 m).
Na pojezierzach: Poznańskim, Leszczyńskim,
Międzychodzko-Sierakowskim, Kujawskim
również nie brakuje intrygujących głębin, jak
i przezroczystych toni, pozwalających
na podwodne obserwacje przyrody,
a także szlifowanie umiejętności pływania
z akwalungiem. Dno Jeziora Śremskiego 3
(maks. gł. 45m.) w gminie Sieraków
znajduje się około 6m poniżej poziomu
morza, jest to największa kryptodepresja
w regionie. Inne głębokie jeziora
m.in. Popielowskie 4 koło Trzemeszna
(maks. gł. 37), mimo gorszej
przezroczystości wody, wykorzystywane są
do ćwiczeń o różnych porach roku
przez zespoły nurków i ratowników.
10 | Turystyka wodna w Wielkopolsce
BAZY NURKOWE
Nad Jeziorem Budzisławskim: 1
Tręby Stare nad Jeziorem Budzisławskim,
baza nurkowa Wielkopolskiego Centrum Działalności Podwodnej
„Diver”, www.diver.info.pl
Jezioro Budzisławskie (maks. gł. 36 m) znajduje się na obszarze Powidzkiego Parku Krajobrazowego na pograniczu powiatów słupeckiego
i konińskiego. Przejrzystość wód jeziora w niektórych porach roku sięga
nawet 7 metrów. To szansa na spotkanie pięknych okazów ryb i podziwianie bujnej szaty roślinnej. W Trębach organizowane są kursy i obozy
dla początkujących i zaawansowanych amatorów nurkowania. Ciekawostką są podwodne szlaki z imitacjami wraków i zatopionymi rzeźbami oraz
podwodny tor przeszkód.
Nad Jeziorem Powidzkim: 2
Giewartów:
◗ Poznański Klub Działalności Podwodnej
(kontakt: tel. 63 276 61 63, 691 957 938, 601 183 144)
baza czynna jest w każdy weekend od maja do września,
od rana do wieczora. Atrakcje pod wodą: urozmaicona rzeźba dna,
rozległe łąki podwodne, zatopiony dzwon z ławkami, tor przeszkód,
platformy, www.osrodekpkdp.republika.pl.
IK
LI Ń
SK
I
M
JA
N
T.
FO
FOT. JAN MIKLIŃSKI
FOT. JAN
MIKL
I
IŃSK
◗ Centrum Nurkowe „Nemo”,
baza czynna jest w każdy weekend od maja do września,
od rana do wieczora (kontakt: tel. 61 893 10 40, 509 581 397).
Atrakcje pod wodą: ciekawa rzeźba dna, roślinność podwodna,
tor przeszkód, platformy szkoleniowe, wrak samochodu oraz...
budka telefoniczna.
FOT. JAN
MIKL
Wybrane kluby nurkowe w Wielkopolsce
CHODZIEŻ
POZNAŃ
◗ Klub Działalności Podwodnej
„Tazar”, ul. Staszica 17 A
www.mosir-chodziez.pl/tazar
◗ Poznański Klub Działalności
Podwodnej ul. Załęże 4,
tel. 61 866 56 06
◗ Wielkopolskie Towarzystwo
Podwodne,, Barrakuda”,
ul. 28 Czerwca 1956 r. 1,
tel. 61 832 25 53,
501 04 42 11, 691 65 55 41
www.barrakuda.poznan.pl
◗ Centrum Nurkowe Coco Dive
ul. Głogowska 16,
tel. 61 865 82 79, 503 444 941
www.cocodive.pl
◗ Wielkopolskie Centrum
Nurkowe „Marin”,
ul. Mylna 25 lok. 5,
tel. 61 842 71 00, 602 609 840,
www.marin.pl
◗ Poznański Klub Płetwonurków,,
Delfin”, ul. Niezłomnych 16,
tel. 602 746 141,
www.pkp-delfin.poznan.pl
◗ Poznański Klub Podwodny
PTTK „Akwanauta”,
Stary Rynek 90,
tel. 601 78 18 15,
www.akwanauta.com.pl
◗ Poznańskie Centrum
Nurkowe „Nautica”,
ul. Piłsudskiego 100,
tel./fax 61 872 90 66,
www.nautica.poznan.pl
Kosewo:
JAROCIN
◗ baza Poznańskiego Centrum Nurkowego,, Nautica”,
czynna od 22 czerwca do 27 lipca oraz w weekendy od maja
do września (kontakt: 601 284 195, tel./fax 61 872 90 66).
Atrakcje pod wodą: podwodny tor przeszkód do głębokości 20 m,
platformy szkoleniowe, wrak samolotu; www.nautica.poznan.pl
◗ Klub Płetwonurków „Rafa”,
ul. Śródmiejska 32
Przybrodzin:
◗ Centrum Nurkowe,, Sub Aqua” czynne w sezonie letnim;
kontakt: tel. 607 241 044, 607 241 044.
Atrakcje pod wodą: platformy szkoleniowe oraz sztuczne stanowiska
archeologiczne. Baza stanowi
m.in. zaplecze ekspedycji archeologicznej; www.subaqua.pl
Bazy zapewniają pełną obsługę nurkujących: ładowanie butli, wypożyczalnie sprzętu, szkolenia nurkowe, organizację zakwaterowania i wyżywienia.
Jezioro Powidzkie (maks. gł. 46 m), na obszarze gmin Ostrowite i Powidz, 25 km na wschód od Gniezna. Przejrzystość wody, w zależności
od pory roku, dochodzi do 10 m. Akwen dość zróżnicowany pod wodą: liczne pagórki, duże obszary płaskiego dna porośnięte roślinnością,
strome piaszczyste skarpy. Gwarantowane spotkania z rybami.
W Kiekrzu (ul. Nad Jeziorem 38), znajduje się baza nurkowa Poznańskiego klubu Płetwonurków LOK „Delfin” jednego z najstarszych w Wielkopolsce. Klub prowadzi szkolenia na różne stopnie nurków wtajemniczeń oraz organizuje obozy specjalistyczne i wyjazdy zagraniczne
(tel. 602 746 141, www.pkp-delfin.poznan.pl).
I
IŃSK
KALISZ
◗ Centrum Nurkowe „Marlin”,
Al. Wojska Polskiego 40,
tel./fax 62 76 49 001
www.centrumnurkowe.pl
KONIN
◗ Klub Płetwonurków „Pirania”,
ul. Urbanowskiej 16,
tel. 063 242 95 42
LESZNO
◗ Centrum Nurkowe „Octopus”
ul. Leszczyńskich 35,
tel. 65 529 30 94
octopus. net. pl
PIŁA
◗ Pilski Klub Płetwonurków
„Rafa”,
Aleja Niepodległości 154,
tel. 67 210 30 46
www.klubrafapila.republika.pl
Turystyka wodna w Wielkopolsce | 11
Kajakiem przez
Wielkopolskę
Wielkopolskę trzeba koniecznie poznać
z perspektywy kajaka, rezerwując czas
na zwiedzanie licznych zabytków i atrakcji
przyrodniczych. Królową kajakarskich tras
jest Warta, która niczym nie przegrodzona,
oferująca w Wielkopolsce 369 km
atrakcyjnego spływu. Niezliczone
warianty tras kajakowych tworzą także
jej liczne dopływy, kanały oraz jeziora
ze słynnym,, Szlakiem Konwaliowym”
w okolicach Przemętu. Z każdą taką
wyprawą wiąże się niepowtarzalne
piękno wodnych i leśnych uroczysk,
panoramy rzecznych dolin,
czyste powietrze wypełnione głosami
natury, zaskakujące spotkania
ze skrzydlatymi i czworonożnymi
mieszkańcami tych terenów.
PRZYSTANIE I MIEJSCA DO BIWAKOWANIA NAD WARTĄ:
IEWICZ
FOT. A. KALEN
12 | Turystyka wodna w Wielkopolsce
Uniejów – plaża i tereny sportowe pod zamkiem (467,2)
Koło – przystań wodna z basenem portowym (436,0)
Konin – bulwar (403,0)
Ląd – Marina Ląd – prywatny basen portowy dla jachtów i łodzi motorowych (370,3)
Dłusk – prom górnoliniowy, gminna przystań kajakowa (353,3)
Pyzdry – przystań wodna TTW „Perkoz” (351,7)
Nowe Miasto nad Wartą – przystań strażnicy wodnej i WOPR (323,5)
Gogolewo – pomost pływający (313,0)
Kotowo – pomost pływający i pole namiotowe „Biały Gościniec” (303,7)
Śrem – miejska przystań wodna z plażą (291,8)
Jaszkowo – przystań wodna Centrum Hipiki Antoniego Chłapowskiego (285,7)
Rogalinek – pomost „Przystani Papieskiej” (266,8)
Rogalinek – pomosty przystani UKS „Kotwica” (265,9)
Puszczykowo – przystań wodna (263,0)
Czerwonak – pole namiotowe „Akwen-Marina” (234,2)
Mściszewo – gminna przystań wodna (219,8)
Stobnica – prywatna przystań wodna (188,2)
Wronki – przystań wodna (171,5)
Sieraków – przystań wodna (145,0)
Chorzępowo – prywatna przystań wodna (137,5)
Międzychód – przystań wodna (128,0)
FO
T.
A
.K
AL
EN
IEW
ICZ
Z BIEGIEM WARTY
arta jest prawobrzeżnym dopływem Odry. Do ujścia w Kostrzynie nad Odrą pokonuje 808 kilometrów, łącząc 7 powiatów, 38
gmin oraz 13 miast Wielkopolski. Zmienione i uregulowane przez człowieka górne partie rzeki przeplatają się z fragmentami zbliżonymi do naturalnych, objętymi w różnym stopniu ochroną krajobrazową i przyrodniczą. Od zapory czołowej „Jeziorska” kajakarze mogą przepłynąć
całą Wielkopolskę, nie napotykając żadnych przeszkód.
Warta przyjazna jest dla kajakarzy, a kajakarze z całej Polski kochający przestrzeń i rozległe krajobrazy, upodobali sobie spływy warciańskie
od wiosny do późnej jesieni. Płynąc Wartą mamy okazję zwiedzić wiele
zabytków architektury oraz pamiątek łączących historię ze współczesnością. Warto zarezerwować czas na organizowanie dodatkowych wycieczek
krajoznawczych (statkami pasażerskimi, pieszo, rowerami, konno).
Największe w Wielkopolsce dopływy Warty: Ner, Prosna, Wełna, Obra – to także popularne szlaki kajakowe.
Istniejące połączenia kanałowe Warty umożliwiają odbywanie wycieczek okrężnych m.in.,, Wielką Pętlą Wielkopolski” w inne regiony kraju.
W
Mała Pętla Wielkopolski
– to szlak o długości 370 km, dostępny jedynie dla kajaków. Jego przebieg wytycza Kanał Mosiński wraz z systemem hydrotechnicznym kanałów obrzańskich, zbudowanych w połowie XIX w. w celach melioracyjnych. Szlak najłatwiej pokonać rozpoczynając spływ z prądem Warty
do ujścia Obry w Skwierzynie. Stamtąd pokonując słaby prąd rzeki, przez
jeziora w okolicach Trzciela i Zbąszynka popłyniemy do Kanału Północnego Obry, a dalej przez Kanał Mosiński z powrotem do Warty.
Szlak rzeką Gwdą: Drężno – Szczecinek – Gwda
Wielka – Lędyczek – Jastrowie – Krępsko – Dobrzyca – Piła
– Ujście (145 km).
Rzeka płynie w głębokiej dolinie, której brzegi na ogół porośnięte są
borem sosnowym. W środkowym biegu należy przemierzyć pięć przepięknych jezior zaporowych, za którymi znajduje się kompleks zabytkowych elektrowni. Dalej szlak jest trudniejszy dla kajakarzy. To tzw.
„przełom Gwdy” z licznymi bystrzami.
Szlak im. Jana Pawła II rzeką Rurzycą (dopływ Gwdy):
Trzebieszki – Krępsko (25 km).
Rurzyca płynąc przez lasy, z dala od miejscowości, łączy jeziora Krępsko Duże, Trzebieszki, Krępsko Wyższe, Krępsko Średnie, Dąb. Szlak jest
dostępny nawet dla początkujących kajakarzy. Jego głównym atutem są
niezwykłe walory przyrodnicze. Rurzycą pływał ks. kard. Karol Wojtyła, co upamiętnia tablica nad brzegiem jeziora Krępsko Średnie i nazwanie szlaku imieniem papieża.
Szlak rzeką Płytnicą (dopływ Gwdy): Dziki – Płytnica (36 km).
Szlak zaczyna się ciągiem trzech długich jezior rynnowych: Rymieniewo, Przełęg i Kniewo, a kończy w miejscu, gdzie rzeka Płytnica uchodzi
do Gwdy. Od Sypniewa aż do wsi budy rzeka jest uregulowana, co powoduje utrudnienia. Poniżej Bud rozpoczyna się leśny przełom
z niewielkimi bystrzami.
Wypożyczalnie kajaków nad Wartą:
Uniejów
Ochocki Krzysztof
ul. Norwida 19
99-210 Uniejów
tel. 608 358 922
(10 kajaków dwuosobowych)
2 jednoosobowe)
Szulc Lilianna
ul. Kraszewskiego 6 ,
63-210 Żerków
tel. 62 740 31 79
(8 kajaków dwuosobowych
z transportem)
Koło
Stowarzyszenie Turystyki
i Rekreacji Wodnej „Przystań”
ul. Południowa 30, 62-600 Koło
Prezes Mariusz Skórzyński
tel. 601 798 313, 501 290 095
www.przystan.kolo.pl
[email protected]
(12 kajaków dwuosobowych)
Ląd
Marina Ląd
62-405 Ląd 137
tel. 63 276 30 47, 507 478 349
www.marinalad.pl
[email protected]
(katamaran na 8 osób oraz
6 kajaków dwuosobowych)
Dłusk
Gospodarstwo
Agroturystyczne „Pod
Kogutem”
Włodzimierz Urbaniak
Dłusk 72; 62-310 Pyzdry
tel. 501 158 307, 502 541 943
(10 kajaków dwuosobowych,
20 miejsc noclegowych)
Pyzdry
Towarzystwo Turystyki
Wodnej „Perkoz”
ul. 3 Maja 23, 62-310 Pyzdry
tel./fax 63 27 68 313
www.ttwperkoz.strona.pl
[email protected]
(15 dwuosobowych kajaków)
Żerków
Zakład Aktywności
Zawodowej „PROMYK”
ul. Jarocińska 35a,
63-210 Żerków
tel. 62 740 20 50
www.zaz-promyk.pl
[email protected]
(8 kajaków dwuosobowych,
Jaszkowo
Jaszkowo - Centrum Hipiki
Jaszkowo 16,
63-112 Brodnica Śremska
tel. 61 283 75 56;
502 560 680
www.centrumhipiki.com
[email protected]
(10 kajaków dwuosobowych,
transport)
Poznań
ENERGO-TOUR,
Marek Truszkowski
Al. K. Marcinkowskiego 27
61-745 Poznań
tel. 61 856 16 30,
fax 61 856 16 37
www.energo-tour.com.pl
[email protected]
(30 kajaków dwuosobowych;
2 jedynki)
DI Sport,
PPHU Izabela Dylewska
ul. Baraniaka 158,
61-131 Poznań
tel. 61 872 85 10
www.disport.com.pl
[email protected]
(25 kajaków K2 oraz 15 K1
- nowoczesne poliestry
i polietyleny; wiosła i kamizelki)
Sieraków
Regionalne Towarzystwo
Kajakowe „Czapla”
ul. Poznańska 28;
64-410 Sieraków
tel. 601 87 45 87
[email protected]
(15 kajaków dwuosobowych
z transportem)
Turystyka wodna w Wielkopolsce | 13
Kajakiem przez
Wielkopolskę
FO
T.
A
Wybrane imprezy kajakowe
na Warcie i jej dopływach:
Wielkopolskie Stowarzyszenie
Turystyki i Rekreacji Wodnej
WARTA Poznań
Stowarzyszenie Turystyki
i Rekreacji Wodnej
„Przystań” w Kole
(60 – 479 Poznań,
ul. Strzeszyńska 190,
tel. 61 84 22 312) organizuje:
◗ Międzynarodowy Spływ
Kajakowy „Warta Tour”
(przełom czerwca i lipca)
◗ Ogólnopolski Maraton
Kajakowy „Warta Challenge”
(sierpień na trasie
Poznań – Sieraków
◗ Ogólnopolski Maraton
Kajakowy „WARTA TOP”
(czerwiec na trasie
Ciążeń – Poznań)
(Koło, ul. Południowa 30,
tel. 601 798 313, 501 290 095)
◗ Rodzinne zawody kajakowe
o Puchar Burmistrza Miasta
Koła (czerwiec)
Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej
w Koninie Sp z o.o.
(Ostrów Wielkopolski,
ul. Starotargowa 5,
tel. 62 736 28 17
◗ Doroczne spływy kajakowe
rzeką Prosną na trasie
Wieruszew – Przystajnia
Stowarzyszenie Gmin
Nadnerzańskich
(Dąbie, Plac Mickiewicza 1)
◗ Doroczne spływy kajakowe
rzeką Ner na trasie Zimne
(gm. Świnice Warckie)
– Dąbie n/Nerem (czerwiec).
Klub Kajakowy PTTK „Pelikany”
(Konin, ul. Gajowa 1,
tel. 63 249 73 00) organizuje:
◗ Spływ kajakowy Wartą
na trasie Konin – Ląd (czerwiec)
Pomorski Wojskowy Oddział PTTK,
Towarzystwo Turystyki
Wodnej „Perkoz”
(Pyzdry, ul. 3 Maja 23,
tel. 608 035 412
[email protected]) organizuje:
◗ Cykliczny, regionalny, spływ
kajakowy, otwierający sezon
wodniacki na rzece Warcie
i Prośnie (początek maja)
Regionalne Towarzystwo
Kajakowe „Czapla”
(Sieraków, ul. Poznańska 28,
tel. 509 296 920) organizuje
spływy:
◗ Sieraków – prom w Zatoniu
Nowym: Wiosną – „Powitanie
wiosny”, jesienią „Powitanie
jesieni”, zimą „Spływ Zimowy”.
(Wałcz, ul. Mazowiecka 2,
tel. 67 250 22 28)
◗ Ogólnopolski Zimowy Spływ
Kajakowy „Gwda”
◗ Ogólnopolski Spływ Kajakowy
rzeką Piławą
Klub Turystyki Kajakowej
„Zimorodek”
Oddziału PTTK Wągrowiec
(Wągrowiec, ul. Powstańców
Wlkp. 28, tel. 603 867 907)
Klub Żeglarski „KOTWICA”
w Rogoźnie (Rogoźno,
ul. Mała Poznańska 31,
tel. 67 261 83 93)
◗ Ogólnopolskie Spotkania
Miłośników Rzek Wełny i Flinty,
Zimowy Spływ kajakowy Wełną.
14 | Turystyka wodna w Wielkopolsce
.K
AL
EN
IEW
ICZ
Szlak rzeką Dobrzycą (dopływ Gwdy): Nowa
Wieś – Golce – Ostrowiec – Tarnowo (49 km).
Szlak przebiega przez ciąg jezior rynnowych, przez tereny bardzo interesujące pod względem przyrodniczym i krajobrazowym. Aktywność
bobrów i naturalna erozja rzeczna tworzą uroczyska, przez co rzeka jest
nieco trudniejsza niż Piława i Rurzyca. Poniżej majątku Dobrzyca rzeka płynie kilkoma nurtami. Przed Tarnowem zwalnia wśród łąk aż
do Piławy.
Szlak rzeką Drawą (dopływ Noteci): Stare Drawsko – Krzyż
(179 km).
Zaliczany jest do najciekawszych szlaków kajakowych w Polsce. Można pływać nią na całej trasie, ale łatwiej udać się na wybrane odcinki, ze
względu na ograniczenia związane z przyległymi terenami wojskowymi
i rezerwatami. Szlak wymaga sporych umiejętności ze względu na miejsca rwącego nurtu, szczególnie między Drawnem a Kamienną. Uciążliwe mogą być zwalone w nurt rzeki drzewa, które na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego nie są usuwane.
Szlak rzeką Łobżonką (dopływ Noteci): Czyżykowski
Młyn – Łobżenica – Wyrzysk – ujście do Noteci w okolicy
Osieka (62 km).
Rzeka w górnym biegu przecina duże kompleksy leśne. Dalej płynie
głęboką doliną. Wpada do Noteci w pobliżu wsi Osiek i Dębowej Góry
(194 m n.p.m.). W dolnym biegu rzeki znajduje się aż pięć elektrowni
wodnych (przenosi) m.in. w Witrogoszczu, Kościerzynie Wielkim i Wyrzysku.
Szlak rzeką Prosną (dopływ Warty):
Bolesławiec – Wieruszów – Kalisz – Pyzdry (153 km).
Szlak, w początkowym odcinku z licznymi płyciznami i przeszkodami, przebiega przez urozmaicone krajobrazowo obszary z pozostałościami starych lasów łęgowych. Dolina rzeki, miejscami meandrującej wśród łąk i pól oraz niewielkich wzniesień, częściowo jest objęta
ochroną krajobrazu.
Szlak rzeką Wełną (dopływ Warty): Jezioro Wierzbiczańskie
k. Gniezna – Wągrowiec – Rogowo – Oborniki (95 km).
Uchodzi za jeden z najciekawszych szlaków wodnych w Wielkopolsce.
W Wągrowcu, nieopodal centrum miasta, wśród łąk turyści napotkają
na osobliwość w skali europejskiej, skrzyżowanie rzek: Wełny i Nielby.
Poniżej Rogoźna, rzeka ma wartki nurt. Nie zamarza tutaj nawet zimą,
dzięki czemu można organizować także zimowe spływy kajakowe.
FO
T.
A
.K
AL
EN
IEW
ICZ
„Szlak Konwaliowy” na jeziorach Przemęckich
Przemęt – Wyspa Konwaliowa – Przemęt (41 km).
Zaliczany jest do najpiękniejszych szlaków kajakowych w Polsce. Trasa prowadzi wodami kilkunastu jezior przez tereny Przemęckiego Parku
Krajobrazowego. Kanały i rowy łączące jeziora charakteryzują się powolnym prądem na całej ich długości. Nie ma przeszkód, które zmuszałyby do wyjścia z kajaka. Nazwa szlaku jest tożsama z nazwą rezerwatu przyrody wytyczonego na „Wyspie Konwaliowej” na Jeziorze Radomierskim. Wyspę porasta rzadki gatunek konwalii o różowej barwie
nasady pręcików. Rośnie tu także wiele innych, chronionych gatunków
roślinnych. Spływ proponujemy rozpocząć w Boszkowie z Jeziora Dominickiego, by następnie przez jeziora: Wielkie, Małe i Boszkowskie oraz
Kanał Błotnicki osiągnąć Północne Jezioro Przemęckie. Stamtąd opływając Wyspę Konwaliową, dociera się do Wielenia. W tej miejscowości można skierować się na północ do Południowego Kanału Obry (poprzez Kanał Kaszczorski), albo popłynąć na południe do Jeziora Lgińsko (przez jeziora Białe i Miałkie oraz Starą Rzekę), albo też do Jeziora Brzeźnie lub
Zapowiednik. Wszystkie jeziora Parku są powiązane ze sobą kanałami,
rowami lub innymi ciekami.
Wokół Jeziora Popielewskiego (pow. ok. 300 ha) – to najgłębsze
jezioro w Wielkopolsce (ok. 50 m), położone w dorzeczu Noteci
na wschód od Trzemeszna w wąskiej i długiej rynnie (9 km). Jest połączone strugami z Jeziorem Ostrowickim, Szydłowskim, Malicz, Folusz. Brzegi wysokie, bezleśne. Na zachodnim brzegu jeziora leży Trzemeszno, a na południowym znajdują się pozostałości wczesno-średniowiecznego grodziska.
Wokół Jeziora Chrzypsko Wielkie (pow. 304 ha). Należy do największych jezior Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego. Ma liczne zatoki i cyple oraz trzy wyspy. W okolicznych lasach można napotkać żeremia bobrów. Na południowym brzegu jeziora, w głębokiej dolinie wartkiego Strumienia Białokoskiego, leży wieś Łężeczki. W pobliżu,
przy punkcie widokowym (108 m n.p.m.) stoi pomnik w kształcie grzyba, który jest pierwszym pomnikiem powstałym w trzecim tysiącleciu.
Warto wybrać się nad J. Chrzypskie podczas dorocznych „Dni Wędzonej Sielawy” albo by wziąć udział w oryginalnym spływie kajakowym
„na orientację”.
Jezioro Wolsztyńskie (124 ha) jest jednym z jezior tzw. rynny wolsztyńskiej, które rzeką Dojcą łączy się z Jeziorem Berzyńskim. Szlak kajakowy prowadzi z Karpicka przez Wolsztyn, Obrę do Grójca Wlkp. (44
km). Można też wybrać trasę z Jeziora Olsztyńskiego przez Dojcę – Obrzański Kanał Północny – Obrę do Zbąszynia.
Ważniejsze wypożyczalnie
i organizatorzy spływów kajakowych
Kazimierz Przydatek
Al. Niepodległości 179,
64-920 Piła
tel. 606 949 654
www.pilskiekajaki.pl
[email protected]
Spływy po dorzeczu Gwdy.
PUP Wojciech Rybarczyk
[email protected]
ul. Siedmiogóra 9/24,
64-700 Czarnków
tel. 693 47 77 66
Organizacja spływów
kajakowych po rzekach
północnej Wielkopolski.
Agroturystyka
– wynajem kajaków
Przeborowo 30,
66-530 Drezdenko
tel. 602 833 327, 95 76 25 605
www.drawakajaki.republika.pl
Wypożyczenia i przewóz
kajaków, organizacja spływów
kajakowych na rzece Drawie.
„W pięknej dolinie”
Trzebieszki 2, 64-915 Jastrowie
tel. 604 34 25 28, 67 258 16 37
www.kajakiwdolinie.pl
[email protected]
Spływy Rurzycą, Piławą,
Gwdą i Płytnicą.
UMKS „Zryw” Wolsztyn
64-200 Wolsztyn,
Park Miejski przy plaży głównej
przy Hotelu Wolsztyn
tel. 600 396 360
www.zrywwolsztyn.pl
[email protected]
Turystyka Aktywna
„Info-Kajak”
Tadeusz Obrocki,
Tarnowo 12, 64-930 Szydłowo
tel. 608 517 929, 67 216 03 01
www.splywy-kajakowe.eu
[email protected]
Spływy kajakowe rzekami
Dobrzyca, Piława, Rurzyca,
Kocunia-Głomia.
Splywaj. pl
ul. Fabryczna 6,
64-915 Jastrowie
tel. 504 019 914
www.splywaj.pl
[email protected]
Organizacja spływów rzekami
północnej Wielkopolski.
PWO PTTK
ul. Mazowiecka, 78-600 Wałcz
tel. 67 250 22 28, 601 337 954
www.kajaki.pttk.pl
Organizacja spływów
kajakowych Gwdą, Dobrzycą,
Piławą, Rurzycą, Drawą.
Turystyka wodna w Wielkopolsce | 15
Wielkopolska
dla wędkarzy
6
1
14
16
15
2
10
18
8
4
12
5
13
17
19
9
7
11
3
WYBRANE ŁOWISKA RZECZNE
W Wielkopolsce, krainie pięknych rzek
i tysiąca jezior, tam, gdzie są bogate
i dobrze zagospodarowane łowiska,
nie może oczywiście zabraknąć wędkarzy.
Warto zatem zabrać tutaj ze sobą wędkarski
rynsztunek, zarówno planując dłuższy
urlop, czy weekendowy pobyt w jednym
z licznych ośrodków wypoczynkowych
lub gospodarstw agroturystycznych.
Wędkarstwo spławikowe, grunt i spinning,
łowienie pod lodem, każda metoda jest
dobra, aby nacieszyć się medalową rybą.
Warto tu powracać i odkrywać nowe
miejsca, często nieodległe od skupisk
ludzkich i wygodnych szos, a tak spokojne
i bezludne, jakbyśmy mieli je tylko
dla siebie, bo w wędkarstwie ważniejsze
niż ryby są miejsca, do których
ono nas prowadzi.
16 | Turystyka wodna w Wielkopolsce
Warta – na wpół dzika, osłonięta kurtyną zarośli, meandrująca szerokimi dolinami, zagubiona w kwitnących starorzeczach, przyspieszająca w przełomach, wirująca w ujściach swych dopływów – to rzeka
o wielu obliczach. To setki różnorodnych łowisk i urokliwych miejsc
rozsianych wzdłuż jej 369-kilometrowego wielkopolskiego, coraz czystszego nurtu, od zbiornika,, Jeziorsko” (bogate, ale trudno dostępne
dla wędkarzy siedlisko ichtiofauny), aż do Międzychodu. W Warcie spotyka się leszcze, płocie i jazie, a w górnym jej biegu brzany, certy i klenie. W starorzeczach mogą się trafić całkiem spore karasie, krąpie i karpie, a nawet sumy. Najwięcej jednak radości sprawi walka z jednym
z medalowych boleni, z których Warta słynie. Godny polecenia jest bardzo urozmaicony odcinek rzeki od miejscowości Ciążeń aż do Puszczykowa pod Poznaniem. Każdy znajdzie tam swoją rybę. Wędkarze często okupują ujścia kanałów i rzek. Spotkać można ich w okolicach, a nawet centrach miast – Konina, Pyzdr, Śremu, Poznania i Sierakowa, a także w przepięknych terenach nadwarciańskich parków krajobrazowych – w rejonach Zagórowa, Czeszewa, Jaszkowa, Rogalina, Murowanej Gośliny, Kowanówka czy Wronek.
Noteć jest rzeką doskonale znaną łowcom kleni i jazi, potrafiącą nie
raz i nie dwa zaskoczyć wymiarowym pstrągiem oraz przyzwoitym okazem troci i łososia. Jest rzeką, zasobną w leszcze, sumy, sandacze oraz
szczupaki. W jej dolnym, bagiennym, biegu pływa cały „atlas ryb” wód
nizinnych. Są drapieżniki, i to duże, oraz mnóstwo białej ryby. Liczne
ujścia rowów melioracyjnych czy trzcinowiska są świetnym miejscem
zarówno do rzucenia sztuczną przynętą, jak i przygotowania sobie stanowiska na wielogodzinną zasiadkę. Być może trafi się sum, zwłaszcza
wieczorową porą. Wędkarzy spotkać można wzdłuż jej całego biegu
od ujścia do Warty aż po Nakło nad Notecią.
Wybrane łowiska specjalne
w Wielkopolsce
E
KA L
. A.
FOT
CZ
WI
NIE
Prosna – to niezbyt spokojna nizinna rzeka, o dużych wahaniach przepływu. Wędkarze szczególnie upodobali sobie okolice Chocza, gdzie
rzeka meandruje wśród pól uprawnych i łąk. Rzadko przekracza tu 20 m
szerokości, a głębokość kształtuje się w przedziale od 0,5 m do 3,5 m.
Ten odcinek można polecić zarówno zwolennikom spinningu jak i spławikowcom lubiącym zasiadkę. Dominującym gatunkiem jest płoć,
w dalszej kolejności: ukleja, leszcz, krąp, jelec, kiełb, karp, okoń, a ostatnimi czasy również boleń. Zwalone w nurt drzewa to królestwo małego szczupaka, okonia i jazia.
1
Łowisko Stobno – położone 7 km od Piły
(jadąc z Poznania, za Ujściem skręcamy w stronę Stobna).
Czynne codziennie w godz. 7 do 20 od maja do września.
W ofercie: karp królewski, amur, tołpyga, sum, jesiotr, pstrąg,
sandacz, węgorz.
2
Łowisko „Pstrąg” (we wsi Piła niedaleko Wronek),
płożone przy trasie Poznań-Obrzycko-Wronki.
Czynne jest od wtorku do piątku od godz. 13.00 do 20.00,
w soboty i dni świąteczne od 10.00 do 20.00
(jesienią do zmierzchu). Łowisko zarybione jest tylko
pstrągiem. tel. 67 25 43 193, 504 178 122
3
Łowisko,, Karp'' w Wojnowicach – położone pomiędzy
Osieczną a Lesznem. Ma powierzchnie około 5 ha.
Czynne codziennie od godz. 7.00 do 20.00.
Dostępne ryby: karp, karaś, płoć, szczupak, lin, amur,
leszcz, węgorz.
tel. 65 535 05 75, 504 178 135.
4
Łowisko w Bogucinie – położone jest tuż za granicami
Poznania przy trasie na Gniezno w Bogucinie, przy ul.
Zielonej 3. Składa się z dwóch zbiorników. W mniejszym
wpuszczone są tylko pstrągi, w drugim: karp, pstrąg, sum,
karaś, lin, amur, okoń, węgorz, sandacz, płoć, leszcz.
tel. 61 815 07 10, fax 61 815 07 10
5
Łowisko Dębina w Poznaniu – dojazd: z ulicy Piastowskiej
należy skręcić w ulicę Ku Dębinie i dojechać na parking.
Łowisko składa się z 4 stawów: Borusa, Dębowego,
Słonecznego, Grundela.
Można łowić codziennie od świtu do zmierzchu.
Wody zarybione są: karpiami, amurami, sandaczami,
sumami, węgorzem, leszczem, okoniami.
Zezwolenia w sklepie przy ul. Kasztanowej. Opłata za jeden
dzień wynosi 20 zł (nie płaci się dodatkowo za złowioną rybę).
6
Łowisko „Pstrąg” w Tarnowie k. Piły – jadąc ze Starej
Łubianki, skręcamy za stacją benzynową w kierunku Krupska,
skąd kierujemy się w stronę Tarnowa. Łowimy tylko pstrągi.
Łowisko działa przez 7 dni w tygodniu od świtu do zmierzchu.
7
Łowisko „Rodeo” w Dobczynie koło Śremu – z drogi
Śrem – Książ Wlkp., skręcamy w Chrząstowie. Łowisko składa
się z dwóch akwenów. Większy (30 ha) przeznaczony jest
dla karpiarzy-profesjonalistów, gdzie można łowić nawet
ważące 20 kg karpie, ale ryb nie wolno zabierać.
Na drugim łowisku nie ma takiego ograniczenia, dostępne
ponadto: liny, sandacze, gratis: leszcze, karasie, płocie.
8
Łowisko w Dąbrowie (Poznań) – leży przy szosie Poznań
– Buk. Ryby: szczupak, sandacz, lin, jesiotr, amur, okoń,
leszcz, karaś, płoć. Czynne od 7.00 do 22.00.
Można spiningować, można umówić się na „nockę”.
9
Łowisko Karpiowe „Gosławice” – z trasy KoninBydgoszcz, w miejscowości Maliniec skręcić w drogę
na Grąblin, wjazd za mostem na kanale Warta-Gopło.
Dominują duże okazy karpia, amura, suma, a także lina,
leszcza, okonia, szczupaka i karasia, płoci i wzdręg.
Łowisko ma 20 stanowisk z łodzią przy każdym pomoście.
Możliwość rozbicia namiotów. Wygodne zaplecze.
Rezerwacje: Gospodarstwo Rybackie „Gosławice” Sp. z o.o.
w Koninie, tel. 63 242 73 17, fax 63 246 71 29
Gwda przepływa przez niezwykłej czystości jeziora obfitujące m.in.
w sielawę oraz szczupaka. Liczne zbiorniki tworzą również tamy elektrowni za Lędyczkiem to już duży ciek o wartkim nurcie z liczną populacją pstrąga oraz lipienia. Występuje tu także kleń i świnka oraz okoń
i jaź. Trafiają się również medalowe pstrągi.
.
FOT
UNII GOSPODA
ARCH
R CZ
EJ R
EG
IO
NU
ŚR
E
Obra wraz z łańcuchem jezior i kanałów (Kanał Obry Południowy,
Środkowy i Północny oraz Kanał Mosiński) tworzy wiele atrakcyjnych
łowisk. W dolnym biegu Obry warto zapolować na bolenie. Spławikowcy łowią tu płocie, leszcze i karpie. Amatorzy spinningu polują
na okonie i sandacze. W basenach i na napływach łowi się duże ryby
spokojnego żeru.
O
IEG
SK
M
Turystyka wodna w Wielkopolsce | 17
Wielkopolska
dla wędkarzy
Siedziby Okręgowych Związków Wędkarskich
w Wielkopolsce
KALISZ
PIŁA
ul. Kantaka 7, 63-400 Ostrów Wlkp.
tel. 62 736 10 08
www.pzw.org.pl/kalisz
ul. Browarna 19, 64-920 Piła
tel. 67 213 18 48
www.pzw.org.pl/pila
KONIN
POZNAŃ
ul. Wyspiańskiego 1, 62-620 Konin
tel. 63 242 28 53, 63 243 29 79
www.pzw.org.pl/konin
ul. Znanieckiego 9, 60-682 Poznań
tel. 61 829 05 30
fax 61 829 05 46
www.poznan.pzw.org.pl
LESZNO
ul. Słowiańska 63, 64-100 Leszno
tel. 65 520 71 17
www.pzw.org.pl/leszno
m). Jeziora są sztucznie spiętrzone i stanowią system chłodniczy sąsiednich elektrowni, co sprawia, że woda w nich nie zamarza. Jeziora konińskie zasłynęły w Polsce rekordowymi okazami amura i tołpygi.
FOT. A
Y
MIN
DU G
URZĘ
RCH.
’ MIN
OZ
WK
KU
WYBRANE ŁOWISKA JEZIOROWE
◗ Pojezierze Międzychodzko-Sierakowskie, 10 obejmuje zachodnią i północno-zachodnią część regionu, należy do najpiękniejszych
obszarów Wielkopolski, z urozmaiconą rzeźbą terenu, wzgórzami morenowymi i głębokimi dolinami strumieni. Na jego terenie znajduje się
ponad sto jezior, różnorodne lasy i bory z licznymi rezerwatami i pomnikami przyrody. Dobrą markę wśród wędkarzy mają zwłaszcza największe
jeziora Chrzypskie Wielkie, Lutomskie i Jaroszewskie z dużymi okazami leszczy i płoci. Pobyt na pojezierzu, to dobra okazja, aby wędkowanie połączyć z wiejską sielanką w jednej z licznych tu kwater agroturystycznych położonych np. w gminach Kwilcz i Sieraków.
◗ Pojezierze Leszczyńskie 11 obejmuje kilkadziesiąt jezior w południowo-zachodniej części regionu pomiędzy dolinami Odry i Warty,
głównie w powiatach leszczyńskim i wolsztyńskim. Dobrą opinię wędkarzy mają jeziora Ligiń Duży (68,6 ha, 16 m gł.) oraz Boszkowskie
(51,2 ha, gł. 3 m) – sandacz, węgorz, a nawet sum. Pewne są tam okonie,
szczupaki i leszcze. Czyste i rybne są jeziora przemęckie (Wieleńskie,
Górskie, Olejnickie, Przemęckie). Szczególną sympatią wędkarzy cieszy się Jezioro Łoniewskie (102 ha, gł. 5,4 m), zwane też Osieckim.
Zbiornik należy do typu sandaczowego. Poza tym licznie występuje tu
węgorz. Wśród gatunków niedrapieżnych przeważają leszcz i krąp. Bogate w węgorze, szczupaki, liny, wzdręgi i okonie Jezioro Cichowo (108 ha,
gł 17 m) w gminie Krzywiń, to doskonałe miejsce na łączenie wędkarstwa z wypoczynkiem letnim i różnymi formami turystyki. Sąsiadujące
z nim Jezioro Wonieść (120 ha, gł 14,5 m) obfituje w liny, płocie, karpie, wzdręgi oraz sandacze i węgorze.
◗ Pojezierze Gnieźnieńskie 12 obejmuje rozległy obszar północno-wschodniej i wschodniej Wielkopolski. Do najpiękniejszych odwiedzanych przez wędkarzy należą jeziora Powidzkiego Parku Kraj-obrazowego. Największe z nich to Jezioro Powidzkie (ok. 1200 ha, gł. 45 m.).
Charakteryzuje się bardzo urozmaiconą linią brzegową
i ukształtowaniem dna, co stwarza doskonałe warunki bytowania wielu
gatunków ryb. Spokojne połowy w pięknym krajobrazie gwarantuje także Jezioro Niedzięgiel (641ha, gł. 20 m).
Na wschodnim krańcu pojezierza, na przedłużeniu rynny goplańskiej znajdują się jeziora konińskie, będące istną mekką karpiarzy: 13 Ślesińskie (152 ha, gł. do 30 m), Mikorzyńsko-Wąsowskie (251 ha, gł.
Do 36 m.), Pątnowskie (282,6 ha i gł. 5,5 m), Licheńskie (147 ha, gł 12,5
18 | Turystyka wodna w Wielkopolsce
◗ Pojezierze Chodzieskie to skupisko licznych niewielkich jezior
pomiędzy dolinami Noteci i Wełny na pograniczu województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. W Jeziorze Chodzieskim 14 (zwane także Miejskim – 117 ha, gł. 6,7 m) oraz sąsiadującym z nim Strzeleckim (17 ha, gł. 5 m) i Karczewnik (34 ha, gł. 3,8 m) najczęściej można złowić płoć, leszcza, lina, karasia, a nawet karpia, tołpygę i węgorza.
Najczęściej poławiane drapieżniki to okoń, szczupak i sandacz. Niedaleko Wągrowca 15 w jeziorach Durowskim (143 ha, gł. 7,9 m.) i Rgielskim (164 ha, gł. 3,7m) można łowić węgorze, płocie, leszcze, szczupaki, liny, okonie, wzdręgi i ukleje. Jezioro Margonińskie 16 (215 ha,
gł. do 20 m) otoczone pagórkami i lasem mieszanym to kraj-obrazowa
perełka Pojezierza Chodzieskiego. Nad Margonińskim łowi się przede
wszystkim płocie i okonie. Trafiają się też okazałe leszcze.
◗ Pojezierze Poznańskie to rozległy obszar z morenami czołowymi
i jeziorami rynnowymi na południe i zachód od Poznania. Obejmuje m.in.
jeziora Wielkopolskiego Parku Narodowego, z których dla wędkarzy udostępnione są: 17 Jezioro Łódzko-Dymaczewskie (120 ha, gł. do 12 m),
Jezioro Witobelskie (105 ha, gł. 5,4 m.), Jezioro Chemęcicko-Rosnowskie. W jeziorach występują podobne gatunki ryb – sandacz, szczupak,
okoń, leszcz, sum i płoć. W miejscowości Łódź od maja do października
czynna jest stanica wędkarska (tel. 061 813 43 76), a nad Jeziorem Chemęcicko-Rosnowskim jedyne w parku pole biwakowe.
W gminie Kaźmierz, powiat szamotulski znajduje się Jezioro Bytyńskie 18 (339 ha, gł. do 7 m) z wyspami stanowiącymi rezerwaty ptactwa.
Dobrze zagospodarowane pod względem rybackim jezioro, zadawala wędkarzy chcących łowić zarówno z brzegu, jak i z łodzi. Zarybiane jest głównie: karpiem, leszczem, karasiem, węgorzem, szczupakiem, sandaczem.
W Bytyniu znajduje się sklep czynny od kwietnia do września, gdzie można nabyć zezwolenie wędkarskie i wypożyczyć łódź (tel. 603 955 071),
obok duży parking, pole namiotowe, sanitariaty. Gospodarzem łowiska
jest Jeziorowo-Stawowe Gospodarstwo Rybackie sp. z o. o. w Lutomiu, 64-410 Sieraków, tel. (061) 29 52 017.
Pomiędzy Poznaniem i Śremem znajduje się zlewnia jezior kórnicko-zaniemyskich 19 , z których największe Kórnickie (82 ha, gł. 6 m)
i Bnińskie (226, gł. 8,5 m) słyną z silnej populacji sandacza i szczupaka. Wokół wygodna infrastruktura turystyczna i dojazd.
◗ Wędkowanie na wodach administrowanych przez Polski Związek Wędkarski
dozwolone jest dla posiadaczy karty wędkarskiej, po wniesieniu stosownej
składki i opłaty na zagospodarowanie wód. Z obowiązku posiadania karty
zwolnieni są cudzoziemcy i dzieci do lat 14, również muszą jednak uiścić
odpowiednie opłaty. Odrębne uregulowania i opłaty dotyczą wód znajdujących
się w rękach prywatnych gospodarstw i spółek rybackich.
8
Wybrane kąpieliska
1
9
5
11
10
7
16
15
13
12
3
6
2 4
14
FOT. A
Aktywny wypoczynek
nad wodą przyjemnie połączyć
z kąpielą i rekreacyjnym pływaniem
w otwartym, naturalnym zbiorniku.
Takie możliwości stwarza
w Wielkopolsce ponad sto dobrze
urządzonych, zadbanych i strzeżonych kąpielisk.
Najwięcej naturalnych kąpielisk znajduje się na pojezierzach:
Gnieźnieńskim, Leszczyńskim, Międzychodzko-Sierakowskim,
Chodzieskim m.in. W okolicach Poznania, Szamotuł, Wolsztyna,
Złotowa, Gniezna, Wągrowca. Dobrze urządzone kąpieliska
z atrakcyjnym otoczeniem rekreacyjnym i wypożyczalniami sprzętu
wodnego znajdują się m.in. nad jeziorami:
1 Chodzieskim (Chodzież), 2 Cichowskim (Cichowo), 3 Dominickim
(Boszkowo, Pudełkowo), 4 Dolskim (Dolsk), 5 Kurowskim
(Wągrowiec), 6 Krzywińskim (Krzywiń), 7 Lednickim (Dziekanowice,
Imiołki), 8 Leśnym (Jastrowie, Okonek), 9 Margonińskim (Margonin),
10 Młyńskim (Prusim, Gm Kwilcz), 11 Jaroszewskim (OWiR Sieraków),
12 Wolsztyńskim (Karpicko), 13 Zbąszyńskim (Nowa Wieś), Zbiornikiem
„Jeziorsko” (Kościanki), nad 14 Zalewem Gołuchowskim (Gołuchów).
Najwięcej kąpielisk (7) jest nad Jeziorem Powidzkim, a rekordy frekwencji
bije plaża w Skorzęcinie (nad 16 Jeziorem Niedzięgiel).
Wędrując szlakami wodnymi Wielkopolski warto pamiętać,
że nie wolno kąpać się przy śluzach, mostach, budowlach
wodnych, portach, zaporach, przy ujęciach pitnej wody, stawach
hodowlanych, basenach przeciwpożarowych,
jak również w pobliżu szlaków żeglownych oraz w wodach
o silnym zanieczyszczeniu.
Przydatne adresy:
◗ Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Al. Niepodległości 8A
61-875 Poznań, tel./ fax 61 820 67 01, www.woprwielkopolska.pl
[email protected]
◗ Ogólnopolskie telefony alarmowe ratownictwa wodnego: 601 100 100, 112
◗ Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki, 61-553 Poznań, ul. Chwiałkowskiego 34,
pokój nr 7, tel./fax 61 835 79 08, [email protected], www.wozp.poznan.pl
RCH. U
RZĘDU
GM
INY W P
RZEMĘCIE
Wybrane zawody pływackie
na jeziorach Wielkopolski
LIPIEC
◗ Chodzież, Jezioro Chodzieskie; Margonin, Jezioro Margonińskie;
◗ Środa Wielkopolska, Jezioro Średzkie, Grand Prix Wielkopolski
w Pływaniu Długodystansowym (WOZP)
◗ Wolsztyn, Jezioro Wolsztyńskie, Grand Prix Wielkopolski
w Pływaniu Długodystansowym (WOZP, OSiR Wolsztyn)
◗ Kiekrz k/Poznania, Jezioro Kierskie, Grand Prix Wielkopolski
w Pływaniu Długodystansowym, Maraton Pływacki
„Wpław przez Kiekrz” (WOZP, TKKF, www.wtkkf.pl)
◗ Budzyń-Kamienica, Jezioro Kamienickie „Puchar Pięciu Jezior”
(MOSiR Chodzież, UG Budzyń, www.mosir-chodziez.pl),
◗ Dziekanowice, Jezioro Lednickie, Grand Prix Wielkopolski
w Pływaniu Długodystansowym, Zawody w Pływaniu
Długodystansowym o „Błękitną Wstęgę Ostrowa Lednickiego”
(WZOP, gmina Łubowo, www.lubowo.pl)
SIERPIEŃ
◗ Borzątew, Gm. Mieleszyn, Jezioro Kłeckie, Grand Prix Wielkopolski
w Pływaniu Długodystansowym, Otwarte Zawody Pływackie
o Puchar Campingu Borzątew (UG Mieleszyn, OZP, WOPR,
www.campingborzatew.pl),
◗ Zbąszyń, Jezioro Błedne, Grand Prix Wielkopolski w Pływaniu
Długodystansowym, zawody Pływackie „Wpław przez Jezioro
Błędne” (WOPR Zbąszyń, Starostwo Powiatowe Nowo Tomyśl),
◗ Szamocin, jezioro Siekierka, „Puchar Pięciu Jezior”
(MOSiR Chodzież, UMiG Szamocin),
◗ Jankowo Dolne, Jezioro Jankowskie, Grand Prix Wielkopolski
w Pływaniu Długodystansowym, Otwarte Mistrzostwa Gniezna
w Pływaniu Długodystansowym (GOSiR),
◗ Poznań, Jezioro Malta, Grand Prix Wielkopolski
w Pływaniu Długodystansowym (WOZP, Posil),
◗ Margonin, Jezioro Margonińskie, „Puchar Pięciu Jezior”
(MOSiR Chodzież, UMiG Margonin),
◗ Chodzież, Jezioro Karczownik, „Puchar Pięciu Jezior”
(MOSiR Chodzież)
Turystyka wodna w Wielkopolsce | 19
Informacja turystyczna
Poznań
Piła
Centrum Informacji Turystycznej
61-772 Poznań, Stary Rynek 59/60
tel. 61 852 61 56
61 855 33 79
[email protected]
Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej,
Kulturalnej i Sportowej
64-920 Piła, al. Niepodległości 33/35
tel. 67 210 94 80
[email protected]
Centrum Informacji Miejskiej – Arkadia
61-816 Poznań, ul. Ratajczaka 44
tel. 61 851 96 45
61 856 04 54
[email protected]
Nowy Tomyśl
Filia CIM – MTP
60-734 Poznań, ul. Głogowska 14
tel. 61 869 20 84
[email protected]
Filia CIM – Ławica – lotnisko
60-189 Poznań, ul. Bukowska 285
tel. 61 849 21 40
[email protected]
Informacja i Usługi Turystyczne
„Glob-Tour FB”
60 – 801 Poznań, ul. Dworcowa 1
tel. 61 866 06 67
[email protected]
Gniezno
Powiatowe Centrum
Informacji Turystycznej
62-200 Gniezno, ul. Rynek 14
tel. 61 428 41 00
[email protected]
Kalisz
Gminny Ośrodek Informacji
64-300 Nowy Tomyśl, pl. Niepodległości 10
tel. 61 44 23 806
[email protected]
Puszczykowo
Centrum Ekoinfo
62-040 Puszczykowo, ul. Poznańska 1
tel. 61 633 62 83
61 898 37 11
[email protected]
Śrem
Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego
– Śremski Ośrodek Wspierania Małej
Przedsiębiorczości
63-100 Śrem, ul. Okulickiego 3
tel. 61 283 27 04
[email protected]
Wybrane biura podróży
organizujące przyjazdy
do Wielkopolski
MARPOL TRAVEL
ul. Dworcowa 1
64-500 Szamotuły
tel./fax 61 292 38 21
www.marpoltravel.pl
[email protected]
Biuro Podróży „ATUR”
ul. Mielżyńskiego 18/3
61-725 Poznań
tel. 61 85 16 292, 61 85 60 881
fax 61 85 13 604
www.atur.com
[email protected]
Weiss-Travel
Agencja Turystyczna Karoliny
Gnusowskiej-Weiss
ul. Mścibora 62/9
61-062 Poznań
tel. 61 65 33 650
fax 61 65 33 659
[email protected]
Wolsztyn
Gminne Centrum Informacji
w Wolsztynie
64-200 Wolsztyn, ul. Roberta Kocha 12a
tel. 68 347 31 04
[email protected]
Centrum Informacji
Turystycznej
62-800 Kalisz, ul. Zamkowa
tel. 62 598 27 31
[email protected]
Konin
Centrum Informacji Turystycznej
62-510 Konin, ul. Dworcowa 2
tel. 63 246 32 48
[email protected]
Leszno
Informacja Turystyczna
64-100 Leszno, ul. Słowiańska 24
tel. 65 529 81 91
65 529 81 92
[email protected]
Wielkopolska w Internecie
www.wielkopolska.travel
www.turystyka-kulturowa-wlkp.pl
Mapa Wielkopolski
Wydawca:
Wielkopolska Organizacja Turystyczna
www.wot.org.pl
Tekst:
Ryszard Jałoszyński
Mapa:
Autograf
www.autograf-poligrafia.pl
ISBN
Poznań 2012
Foldery promujące
Wielkopolskę wspierane są
przez mobilne technologie.
Czytnik kodów QR znajdziejsz na www.odkoduj.com
978-83-61454-84-7
www.wielkopolska.travel
www.turystyka-kulturowa-wlkp.pl

Podobne dokumenty

Wodna przygoda na Ziemi Konińskiej

Wodna przygoda na Ziemi Konińskiej sportów wodnych. Poza tym jest tu pomost, przystań, hangar na sprzęt, wypożyczalnia sprzętu (kajaki, motorówki, narty wodne, pontony, żaglówki, skutery wodne) i  punkty gastronomiczne. Znaj-

Bardziej szczegółowo