Cerberus PRO – centrale, sieć i akcesoria

Komentarze

Transkrypt

Cerberus PRO – centrale, sieć i akcesoria
Twój system detekcji, alarmowania
i sterowania: Cerberus PRO
Zdalny dostęp
Cerberus
Remote
Sieć użytkownika
Zastosowanie: Złożone budynki
Zastosowanie: Rozległy kampus
Sieć w rozległym budynku, np. uniwersytecie
Bardzo rozległe sieci obejmujące duże odległości, np. na kampusie uniwersyteckim.
Opis
Korzyści
Opis
Korzyści
W przypadku rozległych budynków, system
sygnalizacji pożarowej może być dostosowany
do ich struktury. Centrale pożarowe jak i konsole są połączone w ramach podsieci (C-WEB/
SAFEDLINK). Klastry są połączone za pomocą
przemysłowej technologii LAN do sieci szkieletowej (C-WEB/LAN) zapewniając zgodność z EN54
dla całego systemu.
– Tylko jedna zdalna transmisja do Straży Pożarnej dla całego systemu
Kampus tworzą różne, niezależne budynki. Mają
one własną organizację i strukturę, która może
być idealnie odwzorowana za pomocą klastra,
w ramach którego można połączyć do 16 central. Sieć szkieletowa łączy wszystkie klastry przy
zachowaniu zgodności z EN54.
– Inteligentnie zaplanowana sieć z przejrzystą
strukturą klastrów
– Dostęp do całego systemu wraz z wszystkimi
podsieciami z poziomu jednej centrali
– Sieć szkieletowa odporna na zakłócenia elektromagnetyczne i zgodna z EN54
– Uruchomienie jest możliwe w kilku miejscach
jednocześnie (oszczędność czasu)
– Inteligencja rozproszona: mapa wszystkich sterowań; umożliwia idealną adaptację do struktury jak i procesów
System
zarządzania
bezpieczeństwem
Siemens
Ethernet
Moduł
bezpieczeństwa
(firewall)
FN2009-A1
Moduł
bezpieczeństwa
(firewall) FN2009-A1
Switch Ethernet
FN2008-A1
Switch Ethernet
FN2008-A1
Sieć szkieletowa (C-WEB/LAN)
Switch Ethernet
FN2008-A1
Switch Ethernet
FN2008-A1
ROP
FDM221
C-NET
Sygnalizator
akustyczny
FDS221
Centrala
FC722
Centrala
FC722
Centrala
FC724
Klaster (C-WEB/SAFEDLINK)
Gniazdo
Panel informacyjnoz sygnalizatorem
-kontrolny
DBS720
FT2010
Centrala FC726
Konsola FT724
Czujka ciepła
HI722 (nadmiarowa)
Transmisja awarii
Moduł wejść
FDCI222
Transmisja alarmu
www.siemens.com/cerberus
Panel informacyjny
FT2011
Czujka
dymu
OP720
Cerberus PRO – centrale,
sieć i akcesoria
Centrala FC724
C-NET
Sygnalizator
akustyczno-optyczny
FDS229-R
Moduł
wej/wyj
FDCIO222
Czujka
wielodetektorowa
OH720
Czujka
ciepła HI720
(nadm.– różn.)
Czujka
neuronowa ASA
OOH740
LaserFOCUS
VLF-500
Czujka neuronowa
ASA z detektorem CO
OOHC740
Linia odgałęźna
C-NET
Czujka dymu
DO1101A-ex
Centrala
gaszeniowa XC10
Czujka
optyczna
OP720
Narzędzia do planowania
Wyzwalanie
ręczne
Czujka
neuronowa
ASA OOH740
Czujka
wielodetektorowa
OH320C
ROP
FDM223
System
gaszenia
Sinorix
Bariera
iskrobezpieczna
SB3
Moduł wej/wyj
transponder
FDCIO223
Czujka
liniowa dymu
FDL241-9
Czujka płomieni
FDF241-9
– Działanie całego systemu zgodne z EN54
– Terminowe przekazanie dzięki równoległemu
indywidualnemu uruchomieniu poszczególnych
central lub klastrów
– Jeden interfejs do wspólnego systemu powiadamiania
– „Widzialność” całego systemu z dowolnie skonfigurowanej stacji
– Inteligencja rozproszona: mapa wszystkich sterowań; umożliwia idealną adaptację do struktury jak i procesów
– Światłowodowa sieć szkieletowa o wysokiej
odporności na zakłócenia elektromagnetyczne
– Jeden centralny dostęp dla systemu powiadamiania
– Podgląd całego obiektu z jednego miejsca dla
personelu ochrony
– Właściwe informacje we właściwym miejscu:
predefiniowane widoki mogą być wyświetlane
zgodnie z wymaganiami klienta dla całego
systemu; wszystkie sterowania mogą być skonfigurowane dla specyficznych wymagań
Sterownik tablicy
synoptycznej
FT2001-A1
Sieć szkieletowa (C-WEB/LAN)
Podsieć (klaster) (C-WEB/SAFEDLINK)
Answers for infrastructure.
Sieć szkieletowa (C-WEB/LAN)
Podsieć (klaster) (C-WEB/SAFEDLINK)
www.siemens.com/cerberus
Topologia 1
Topologia 2
Topologia 3
Aż do 16 stacji może być połączonych w sieć w ramach klastra (C-WEB/SAFEDLINK)
– w przypadku współpracy z systemem zarządzania bezpieczeństwem. Gdy współpraca
z systemem zarządzania bezpieczeństwem nie jest wymagana, nawet do 32 stacji
może być połączonych w ramach jednej sieci.
Aż do 64 stacji w ramach zgodnego z EN54 systemu w różnych kombinacjach
klastrów i sieci szkieletowej. Połączenie do systemu zarządzania bezpieczeństwem
poprzez sieć użytkownika.
Wykorzystanie sieci użytkownika do przekazywania istotnych informacji z różnych
lokalizacji do jednego centralnego systemu zarządzania bezpieczeństwem.
Zdalny dostęp
poprzez
Cerberus
Remote
Sieć użytkownika
System
zarządzania
bezpieczeństwem
Siemens
Ethernet
System
zarządzania
bezpieczeństwem
Siemens
System
zarządzania
bezpieczeństwem
Siemens
Answers for infrastructure.
W świecie, w którym żyjemy zachodzą ciągłe zmiany:
demograficzne, urbanizacyjne, globalne ocieplenie klimatu, czy wyczerpywanie się bogactw naturalnych, które
mają wpływ na nasz sposób myślenia. Maksymalna efektywność jest sprawą nadrzędną i to nie tylko w odniesieniu do energetyki. Ponadto naszą potrzebą jest dbałość
o poczucie komfortu użytkowników, jak też zapewnianie
im lepszej ochrony i bezpieczeństwa. Sukces w życiu
„Jesteśmy właściwym partnerem w sprawach efektywności energetycznej, ochrony i zabezpieczeń budynków
i infrastruktury”.
naszych klientów wynika ze sposobu radzenia sobie
ze wspomnianymi wyzwaniami. Siemens ma na nie
rozwiązania.
Informacje zawarte w tym dokumencie zawierają ogólny opis dostępnych funkcji systemu, które nie zawsze muszą
dotyczyć indywidualnych przypadków. Dlatego też wymagane cechy systemu należy ustalać indywidualnie przy
zawieraniu umowy.
Sieć szkieletowa (C-WEB/LAN)
Ethernet
Ethernet
Sieć użytkownika
Ethernet
Bez połączenia
do systemu zarządzającego
bezpieczeństwem:
aż do 32 stacji
w ramach jednego klastra
Klaster
(C-WEB/SAFEDLINK)
Transmisja Awarii
Klaster
(C-WEB/SAFEDLINK)
Klaster
(C-WEB/SAFEDLINK)
Klaster
(C-WEB/SAFEDLINK)
Klaster
(C-WEB/SAFEDLINK)
Transmisja Alarmu
Transmisja Awarii
Transmisja Awarii
Transmisja Alarmu
Transmisja Alarmu
Charakterystyka przykładowej topologii:
Dane podstawowe
Charakterystyka przykładowej topologii:
Dane podstawowe
Charakterystyka przykładowej topologii:
Dane podstawowe
– Łatwe sieciowanie central
– Praca stacji w konfiguracji autonomicznej lub
sieciowej o całkowitej długości aż do 460 km
– Prędkość transmisji danych może być dostosowana do jakości linii
Maks. liczba central w sieci:
32
Maks. liczba central w sieci w przypadku współpracy z systemem zarządzania bezpieczeństwem:
16
Maks. odległość pomiędzy centralami przy połączeniu kablem miedzianym
bez repeatera:
1 000 m
z repeaterem:
2 000 m
Maks. odległość pomiędzy centralami przy połączeniu światłowodowym
wielomodowym:
2 500 m
jednomodowym:
15 000 m
Maks. liczba stacji z widzialnością globalną:
5
– Zgodna z EN54 sieć szkieletowa łącząca aż
do 64 stacji
– Bardzo rozległe sieci obejmujące bardzo duże
odległości
– Najwyższa dostępność dzięki redundancji
systemowej
– Stacje w różnych klastrach mogą komunikować
się ze sobą
– Jedna zdalna transmisja alarmu z całego
systemu
– Idealna ochrona dla rozległych kompleksów
budynków
– Sieć szkieletowa w oparciu o światłowód
Maks. liczba central w sieci (zgodność z EN54): Maks. liczba klastrów (podsieci):
Maks. liczba stacji w ramach klastra:
Maks. liczba stacji z widzialnością globalną:
– Połączenie niezależnych lokalizacji poprzez
sieć IT użytkownika z systemem zarządzania
bezpieczeństwem
– Ograniczenie kosztów instalacji i konserwacji
dzięki wykorzystaniu sieci użytkownika
– Autonomiczne klastry z własną transmisją
do Straży Pożarnej (dla spełnienia wymagań
normy EN54)
Maks. liczba stacji w klastrze:
* i więcej przy odpowiednich założeniach dla
topologii
64
14
16
5*
Transmisja Awarii
Transmisja Alarmu
16
Maksymalna liczba dodatkowych klastrów, stacji
lub punktów zależy od systemu zarządzającego.
Siemens Sp. z o.o.
Infrastructure & Cities
Building Technologies
ul. Żupnicza 11
03‒821 Warszawa
tel. +48 22 870 87 00
fax +48 22 870 87 01
www.siemens.pl/
[email protected]
Cerberus PRO narzędzie do planowania – centrale, sieć i akcesoria
Answers for infrastructure.
Sieć użytkownika
Aby umożliwić zdalny dostęp przez Cerberus Remote, komputer PC musi być połączony poprzez switch
Ethernet do sieci szkieletowej. Dostęp do konkretnej stacji zostanie umożliwiony po zainstalowaniu
w niej klucza L1.
System zarządzania
bezpieczeństwem
Ethernet
Moduł bezpieczeństwa (firewall)
FN2009-A1
Ochrona urządzeń i sieci w komunikacji
przemysłowej z różnymi środkami bezpieczeństwa jak firewall i VPN (Virtual
Private Network) przez kanał IPsec:
– szpiegostwo danych
– manipulacja danymi
– nieautoryzowany dostęp
Moduł
bezpieczeństwa
(firewall) FN2009-A1
Nr kat.: S54400-F95-A1
Sieć szkieletowa
(C-WEB/LAN)
Switch Ethernet
FN2008-A1
Klastry mogą być połączone w ramach ethernetowej sieci szkieletowej za pomocą przemysłowej
technologii LAN. Siemens jest pierwszą firmą, która
oferuje to rozwiązanie zgodne z normą EN54. W tej
architekturze, która jest standardem w IT, struktura
budynków i organizacja procesów może zostać
idealnie przedstawiona.
Charakterystyka połączenia w oparciu o sieć
szkieletową:
– Switch Ethernet do podłączenia klastra do sieci
szkieletowej
– Redundancja transmisji dzięki pętlowemu okablowaniu
– Możliwość redundantnego połączenie dzięki zastosowaniu drugiego switcha ethernetowego
– Zwiększona odporność na zakłócenia elektromagnetyczne dzięki zastosowaniu okablowania światłowodowego
– Łatwe w programowaniu, zgodne z normą EN54
sterowania
– Konfigurowalna „widzialność” pojedynczych stacji
– Wszystkie centrale mogą pełnić funkcję routera
(więcej informacji nt. FC726 znajdziesz w odrębnej
dokumentacji).
Dane podstawowe:
– Maks. liczba stacji w sieci: – Maks. liczba central w klastrze: – Maks. liczba klastrów: – Stacje podłączone bezpośrednio do sieci szkieletowej: – Stacje z widzialnością globalną: – Maks. odległość między klastrami (światłowód wielomodowy): 64
16
14
4
5*
3 000m
Konsola FT724
z widzialnością całego
systemu.
Backbone (C-WEB/LAN)
Centrala pożarowa FC726-ZA
Centrala pożarowa FC724-ZE
Centrala pożarowa FC722-ZZ
Centrala pożarowa FC722-YZ
zawiera:
zawiera:
zawiera:
zawiera:
Konsolę obsługową
– Opcjonalnie:
• Drukarka zdarzeń FTO2001-A1
• Stacyjka Kaba FTO2005-C1
• 48 grup LED, z których każda zwiera
jedną żółtą i jedną czerwoną diodę
FCM7211-Y3
• 96 grup LED, z których każda zwiera
jedną żółtą i jedną czerwoną diodę
FCM7212-Y3
Konsolę obsługową
– 48 grup LED, z których każda zwiera
jedną żółtą i jedną czerwoną diodę
– Opcjonalnie • Drukarka zdarzeń FTO2001-A1 • Stacyjka Kaba FTO2005-C1 • 96 grup LED, z których każda zwiera
jedną żółtą i jedną czerwoną diodę
FCM7212-Y3
Konsolę obsługową
– Opcjonalnie:
• Drukarka zdarzeń FTO2001-A1
• Stacyjka Kaba FTO2005-C1
Konsolę obsługową
– 24 grupy LED, z których każda
zwiera jedną żółtą i jedną czerwoną diodę
– Opcjonalnie: Stacyjka Kaba
FTO2005-C1
Obudowa
– Large 430x796x260 mm (szer. x wys. x gł.)
– Zasilacz 150W
– Maks. pojemność akumulatorów: 2x45Ah
Obudowa
– Comfort 430x796x160 mm (szer. x wys.
x gł.)
– Zasilacz 150W
– Maks. pojemność akumulatorów: 2x26Ah
Nr kat.: S54400-C30-A2
Nr kat.: S54400-C30-A3
Obudowa
– Standard 430x398x160 mm
(szer. x wys. x gł.)
– Zasilacz 70W
– Maks. pojemność akumulatorów: 2x12Ah
Nr kat.: S54400-C29-A5
Moduł bezpieczeństwa można łatwo
zainstalować w centrali za pomocą:
– FHA2029-A1 (S54400-B79-A1) z obudową (Comfort)
– FHA2030-A1 (S54400-B81-A1) z obudową (Large Extension)
Obudowa
– Large 430x796x260 mm
(szer. x wys. x gł.)
– Zasilacz 150W
– Maks. pojemność akumulatorów: 2x45Ah
Nr kat.: S54400-C87-A1
Każda centrala FC726 zawiera:
Moduł repeatera
(SAFEDLINK) FN2002-A1
Moduł pozwala na podwojenie
odległości między dwoma
stacjami C-WEB (z 1000 m
do 2000m). Wymagane dodatkowe zasilanie.
W podstawowej wersji każda
centrala FC724 zawiera:
Transmisję alarmu
Transmisję awarii
Sterowania
2 nadzorowane linie
sygnalizatorów
Transmisję alarmu
Transmisję awarii
Sterowania
2 nadzorowane linie
sygnalizatorów
Na przykład dla:
– Klaster z więcej niż 512 czujkami/
ROPami
– Klaster ze zdalną transmisją w systemie z więcej niż 512 czujkami
– Zarządzany switch Ethernet
– Z połączeniem 4x10/100 Mbit/s RJ45
– 2x100 Mbits/s multi-mode BFOC
– test LED
Obudowa (Standard) FH7202-Z3
– Maks. pojemność akumulatorów: 2x26Ah
– 430x398x160 mm (szer. x wys. x gł.)
– Opcjonalnie:
• Zestaw zasilacza (70W) FP2003-A1 lub
• Zestaw zasilacza (150W) FP2004-A1 lub zestaw
dodatkowego zasilacza (150W) FP2005-A1
• Drukarka zdarzeń FTO2001-A1
• Grupy LED (2 grupy) FCM7211-Y3
• Grupy LED (4 grupy) FCM7212-Y3
Nr kat.: S54400-B70-A1
Obudowa (Comfort) FH7203-Z3
– Maks. pojemność akumulatorów: 2x26Ah
– 430x796x160 mm (szer. x wys. x gł.)
– Opcjonalnie
• Zestaw zasilacza (70W) FP2003-A1 lub
• Zestaw zasilacza (150W) FP2004-A1 lub zestaw
dodatkowego zasilacza (150W) FP2005-A1
• Drukarka zdarzeń FTO2001-A1
• Grupy LED (2 grupy) FCM7211-Y3
• Grupy LED (4 grupy) FCM7212-Y3
Moduł sieciowy (SAFEDLINK)
FN2001-A1
Za pomocą tego modułu stacja może
być połączona w sieć w ramach klastra.
W tym celu konieczne jest zainstalowanie modułu sieciowego. W przypadku
dodatkowych wymagań związanych
z trybem awaryjnym, w centrali można
zainstalować drugi moduł sieciowy.
Switch Ethernet
FN2008-A1
Nr kat.: S54400-B71-A1
Obudowa (Large) FH7205-Z3
– Maks. pojemność akumulatorów: 2x100Ah
– 430x796x260 mm (szer. x wys. x gł.)
– Opcjonalnie
• Zestaw zasilacza (70W) FP2003-A1
• Zestaw zasilacza (150W) FP2004-A1
• Zestaw zasilacza (150W) FP2005-A1
• Drukarka zdarzeń FTO2001-A1
• Grupy LED (2 grupy) FCM7211-Y3
• Grupy LED (4 grupy) FCM7212-Y3
Nr kat.: A5Q00012851
Nr kat.: S54400-B86-A1
Obudowa (Large rozszerzenie) FH7204-Z3
– Maks. pojemność akumulatorów: 2x100Ah
– 430x398x260 mm (szer. x wys. x gł.)
– Opcjonalnie:
• Zestaw zasilacza (70W) FP2003-A1
• Zestaw zasilacza (150W) FP2004-A1
• Zestaw zasilacza (150W) FP2005-A1
• Drukarka zdarzeń FTO2001-A1
• Grupy LED (2 grupy) FCM7211-Y3
• Grupy LED (4 grupy) FCM7212-Y3
* i więcej przy odpowiednich założeniach dla
topologii
Poniższe wytyczne muszą być przestrzegane:
– Aby spełnić wymagania EN54, bezpośrednio
do sieci szkieletowej używając tylko jednego
switcha ethernetowego, można podłączyć centralę
obsługującą mniej niż 512 czujek.
Klaster
(C-WEB/SAFEDLINK)
W ramach klastra można połączyć w sieć do 32 stacji
(central pożarowych i konsol).
Charakterystyka połączenia sieciowego w oparciu o magistralę systemową:
– Okablowanie 2 żyłowe
– Redundancja transmisji dzięki pętlowemu okablowaniu
– Zwiększone bezpieczeństwo poprzez tryb awaryjny
po zainstalowaniu drugiego modułu sieciowego
– Brak konieczności dodatkowego okablowania dla
trybu awaryjnego; nawet dla systemów z więcej
niż 512 czujkami pożarowymi
– Konfigurowalna „widzialność” pojedynczych stacji
Dane podstawowe:
– Maks. liczba central w sieci:
32
– Maks. liczba central w sieci w przypadku współpracy z systemem zarządzania bezpieczeństwem: 16
– Maks. odległość pomiędzy centralami przy połączeniu kablem miedzianym
bez repeatera: 1 000 m
z repeaterem: 2 000 m
– Maks. odległość pomiędzy centralami przy połączeniu światłowodowym:
wielomodowym:
2 500 m
jednomodowym: 15 000 m
– Maks. liczba stacji z widzialnością globalną:
5
C-NET
C-NET jest nowoczesną wielofunkcyjną magistralą
systemową. Umożliwia szybką, bezbłędną komunikację pomiędzy elementami Cerberus PRO i centralą
pożarową.
Centrala pożarowa
FC726 (modułowa)
Opis
FC726 jest centralą modułową.
Posiada następujące cechy:
– 4 pętle C-NET
– 5 dodatkowych slotów na karty rozszerzeń
– Zintegrowane wejścia/wyjścia do urządzeń peryferyjnych
– Zintegrowaną konsolę obsługową
– Zintegrowany zasilacz
– Automatyczną konfigurację
– Możliwość sieciowania poprzez sieć szkieletową
(C-WEB/LAN), klaster (C-WEB/SAFEDLINK), lub Ethernet
Centrala pożarowa FC724 (4 pętle)
Uwaga: zawarte wszystkie rozszerzenia
Opis
Dane techniczne
Centrala FC724 jest kompaktową centralą
4 pętlową. Posiada następujące cechy:
– 4 pętle C-NET
– Zintegrowane wejścia/wyjścia do urządzeń
peryferyjnych
– Zintegrowaną konsolę obsługową
– Zintegrowany zasilacz
– Automatyczną konfigurację
– Możliwość sieciowania poprzez sieć
szkieletową (C-WEB/LAN), klaster (C-WEB/
SAFEDLINK), lub Ethernet
Linia czujek C-NET
– Liczba adresów: maks. 504
– Liczba pętli/linii otwartych: 4/8
– Opcjonalne z modułami rozszerzającymi:
8 pętli/16 linii
Dane techniczne
Konfiguracja podstawowa – Liczba pętli/linii: 4/8 – Opcjonalnie z modułami rozszerzającymi: 8 pętli/16 linii
Rozszerzenia modułowe – Dodatkowe karty liniowe z obsługą do 252 urządzeń
C-NET każda: 20 pętli/40 linii
– Karta wej/wyj z 12 programowalnymi wejściami/wyjściami
Ostateczna konfiguracja – Maks. liczba adresów 1 512
– Liczba pętli/linii otwartych: 28/56
Wejścia i wyjścia
– 1 wyjście przekaźnikowe transmisji alarmu
– 1 wyjście przekaźnikowe transmisji awarii
– 1 monitorowane wyjście alarmu
– 1 monitorowane wyjście awarii
– 2 monitorowane wyjścia do sygnalizatorów (1A każde)
– 12 konfigurowalnych wejść/wyjść 24VDC
– 1 port Ethernet (RJ45)
– Opcjonalnie: moduł sygnalizatorów rozdzielający
1 linię sygnalizatorów na 4 nadzorowane linie (2A)
Charakterystyka połączenia magistrali czujek:
– Dopuszczalne stosowanie każdego typ kabla (nieekranowany lub ekranowany)
– Integracja sieci o topologii gwiazdy bez konieczności modyfikacji okablowania
– Brak konieczności stosowania ekranu
– Pętla dwużyłowa
– Zasilanie wszystkich urządzeń bezpośrednio
z C-NET (za wyjątkiem FDCIO223, LaserFOCUS,
centrali gaszenia XC10)
Dane podstawowe:
– Do 40 linii odgałęźnych
– Do 126 urządzeń na pętli
– Długość kabla do 3.3 km z maks. 126 urządzeniami
Konsola FT724 posiada następujące cechy: – Zintegrowaną konsolę obsługową
– Oddzielne wejście zasilania 24VDC
– Redundantne wejście 24VDC
– Możliwość sieciowania poprzez C-WEB/SAFEDLINK lub Ethernet
– Zasilanie systemowe 24VDC
– Prąd w stanie alarmu: 130mA
Opis
Opis
J eden opcjonalny RS232 i/lub RS485 (dowolna kombinacja) na centralę lub konsolę
Sieć szkieletowa (C-WEB/LAN) Sieć do połączenia klastrów
Klaster (C-WEB/SAFEDLINK)
Sieć do połączenia stacji
C-NET
Sieć do podłączenia urządzeń CerberusPRO
Konsolę obsługową
– Opcjonalnie: Stacyjka Kaba
FTO2005-C1
Obudowa
– Eco 430x396x80 mm (szer. x wys. x gł.)
– Zasilacz 70W
– Maks. pojemność akumulatorów:
2x7 Ah
Linia czujek C-NET
– Liczba adresów: maks. 252
– Liczba pętli/linii otwartych: 2/4
– Opcjonalnie z modułem rozszerzającym: 4 pętle/8
linii
Nr kat.: S54400-C32-A2
Wejścia i wyjścia
– 1 wyjście przekaźnikowe transmisji alarmu
– 1 wyjście przekaźnikowe transmisji awarii
– 1 monitorowane wyjście alarmu
– 1 monitorowane wyjście awarii
– 1 monitorowane wyjście do sygnalizatorów (1A)
– 8 konfigurowalnych wejść/wyjść 24VDC
– 1 port Ethernet (RJ45)
– Opcjonalnie: moduł sygnalizatorów rozdzielający
1 linię sygnalizatorów na 4 nadzorowane linie (2A)
Klaster (C-WEB/SAFEDLINK)
Moduł RS232 (izolowany) FCA2001-A1
Moduł ten jest niezbędny np. do podłączenia
drukarki zdarzeń. Jest instalowany bezpośrednio
na płycie konsoli obsługowej centrali. Moduł RS232
nie jest dostarczany razem z drukarką.
Nr kat.: A5Q00005327
Moduł RS485 (izolowany) FCA2002-A1
Moduł ten jest niezbędny w przypadku podłączenia
takich modułów jak:
– Panel informacyjny dla Straży Pożarnej ze zintegrowaną konsolą [FAT i FBF] [CZ, DE]
– Moduł EVAC [NL]
Moduł RS485 jest instalowany bezpośrednio na płycie konsoli obsługowej centrali.
Nr kat.: A5Q00009923
Moduł sygnalizatorów FCA2005-A1
Moduł sygnalizatora zawiera podłączenia 4 konwencjonalnych linii sygnalizatorów (linii głównych;
4x aż do 1A, w sumie maksymalnie 2A) Moduł jest
instalowany na płycie montażowej FHA2007-A1
Nr kat.: S54400-B89-A1
Centrala FC721 jest kompaktową centralą 1 pętlową. Posiada następujące cechy:
– 1 pętle C-NET
– Zintegrowane wejścia/wyjścia do urządzeń
peryferyjnych
– Zintegrowaną konsolę obsługową
– Zintegrowany zasilacz
– Automatyczną konfigurację
Ramka montażowa 1xHU FHA2017-A1
Opcjonalna ramka montażowa do wszystkich typów central i konsoli FT724; 530x500 mm (szer. x wys.)
Klucz licencyjny L1 FCA2012-A1
Uaktywnia funkcję zdalnego dostępu przez Cerberus-Remote. Do obsługi Cerberus-Remote wymaga się,
aby tylko stacja GAP miała zainstalowany klucz L1.
Nr kat.: A5Q00018856
Klucz licencyjny L2 FCA2013-A1
Uaktywnia funkcję zdalnego dostępu przez
Cerberus-Remote oraz komunikację z systemem
zarządzającym. Wszystkie stacje, które mają być
dostępne z poziomu systemu zarządzania muszą
mieć zainstalowany klucz L2.
Nr kat.: A5Q00018857
Rozszerzenia
Moduł wskaźników LED (2 grupy) FCM7211-Y3
Zawiera 48 grupy LED, z których każda zawiera jedną
czerwoną i jedną żółtą. Do diod LED można przypisać
dowolne zdarzenia; 427x200x25 (szer. x wys. x gł.)
Opcjonalnie: drukarka zdarzeń FTO2001-A1
Nr kat.: S54400-F75-A1
Nr kat.: A5Q00024719
Ramka montażowa 2xHU FHA2015-A1
Opcjonalna ramka montażowa do wszystkich typów central i konsoli FT724;
530x886 mm (szer. x wys.)
Dane techniczne
Linia czujek C-NET
– Liczba adresów: maks. 126
– Liczba pętli/linii otwartych: 1/2
Moduł wskaźników LED (4 grupy) FCM7212-Y3
Zawiera 96 grup LED, z których każda zawiera jedną
czerwoną i jedną żółtą. Do diod LED można przypisać
dowolne zdarzenia; 200x427x25 (wys. x szer. x gł.)
Nr kat.: S54400-F88-A1
Nr kat.: A5Q00024621
Wejścia i wyjścia
– 1 wyjście przekaźnikowe transmisji alarmu
– 1 wyjście przekaźnikowe transmisji awarii
– 1 monitorowane wyjście alarmu
– 1 monitorowane wyjście awarii
– 1 monitorowane wyjście do sygnalizatorów (1A)
– 4 konfigurowalnych wejść/wyjść 24VDC
– 1 port Ethernet (RJ45)
Zestaw montażowy 19” FHA2016-A1
Umożliwia montaż wszystkich central pożarowych
oraz konsol w szafie typu rack 19”; 430x100x324 mm (szer. x wys. x gł.)
Nr kat.: A5Q00020179
Stacyjka Kaba FTO2005-C1
Zamek bębenkowy z akcesoriami montażowymi
oraz kluczami (KABA 8#100). Używana opcjonalnie
do odblokowywania obsługi.
Nr kat.: A5Q00010113
Stacyjka Nordic FTO2006-B1
Zamek z akcesoriami montażowymi. Optymalne
rozwiązanie dla obsługi.
Nr kat.: A5Q00010129
Centrala pożarowa FC721-YZ
zawiera:
Karty rozszerzeń do FC726
Konsolę obsługową
– 24 grupy LED, z których każda zwiera
jedną żółtą i jedną czerwoną diodę
– Opcjonalnie: Stacyjka Kaba FTO2005-C1
Moduł liniowy (C-NET) FCL2001-A1
252 adresy C-NET 4 pętle lub 8 linii
Nr kat.: A5Q00009875
Drukarka zdarzeń FTO2001-A1
Drukarka zdarzeń FTO2001-A1 jest instalowana
bezpośrednio w centrali lub konsoli. Jest to drukarka
termiczna rejestrująca wszystkie zdarzenia. Moduł
RS232 (izolowany) jest niezbędny do podłączenia
drukarki. Moduł nie jest dostarczany wraz z drukarką,
należy go zamówić oddzielnie.
Nr kat.: A5Q00010126
Obudowa
– Eco 430x396x80 mm (szer. x wys. x gł.)
– Zasilacz 70W
– Maks. pojemność akumulatorów: 2x7 Ah
Transmisję alarmu
Transmisję awarii
Sterowania
Nadzorowaną linię sygnalizatorów
Moduł 12 programowalnych wej/wyj FCI2008-A1
12 programowalnych wejść/wyjść z określonym
zachowaniem w trybie awaryjnym
Nr kat.: S54400-C32-A3
Nr kat.: S54400-A6-A1
Drukarka zdarzeń DL3750+
Monitorowana zewnętrzna drukarka z możliwością
podłączenia przez port RS lub Ethernet. Opcjonalnie: moduł RS232 (izolowany) FCA2001-A1
Nr kat.: A5Q00023962
Konsola FT724-ZZ
Centrala pożarowa FC722-ZA
Centrala pożarowa FC722-ZE
Zawiera:
zawiera:
zawiera:
Wbudowaną konsolę obsługową
– Opcjonalnie:
• Drukarka zdarzeń FTO2001-A1
• Stacyjka Kaba FTO2005-C1
Konsolę obsługową
– Opcjonalnie:
• Drukarka zdarzeń FTO2001-A1
• Stacyjka Kaba FTO2005-C1
• 48 grup LED, z których każda zwiera
jedną żółtą i jedną czerwoną diodę
FCM7211-Y3
• 96 grup LED, z których każda zwiera
jedną żółtą i jedną czerwoną diodę
FCM7212-Y3
Konsolę obsługową
– 48 grup LED, z których każda zwiera
jedną żółtą i jedną czerwoną diodę
– Opcjonalnie
• Drukarka zdarzeń FTO2001-A1
• Stacyjka Kaba FTO2005-C1
• 96 grup LED, z których każda zwiera
jedną żółtą i jedną czerwoną diodę
FCM7212-Y3
Obudowa
– Eco 398x430x80 mm (wys. x szer. x gł.) – Opcjonalnie:
• Zestaw zasilacza (70W) FP2003-A1
• Maks. pojemność akumulatorów
2x7Ah
• Obudowa (Eco) FH7201-Z3 wraz z wskaźnikami LED (2 grupy)
FCM-711-Y3
Obudowa
– Comfort 430x796x160 mm (szer. x wys. x gł.)
– Zasilacz 150W
– Maks. pojemność akumulatorów: 2x26Ah
Nr kat.: S54400-C29-A2
Interfejs szeregowy
zawiera:
W podstawowej wersji
każda centrala FC722
zawiera:
Nr kat.: S54400-C31-A2
Legenda do interfejsów i sieci:
Centrala pożarowa FC721-ZZ
Dane techniczne
Konsola FT724
Dane techniczne
Centrala pożarowa
FC721 (1 pętla)
Centrala FC722 jest kompaktową centralą 2 pętlową. Posiada następujące cechy: – 2 pętle C-NET
– Zintegrowane wejścia/wyjścia do urządzeń peryferyjnych
– Zintegrowaną konsolę obsługową
– Zintegrowany zasilacz
– Automatyczną konfigurację
– Możliwość sieciowania poprzez sieć szkieletową
(C-WEB/LAN), klaster (C-WEB/SAFEDLINK), lub Ethernet
Wejścia i wyjścia
– 1 wyjście przekaźnikowe transmisji alarmu
– 1 wyjście przekaźnikowe transmisji awarii
– 1 monitorowane wyjście alarmu
– 1 monitorowane wyjście awarii
– 2 monitorowane wyjścia do sygnalizatorów
(1A każde)
– 12 konfigurowalnych wejść/wyjść 24VDC
– 1 port Ethernet (RJ45)
– Opcjonalnie: moduł sygnalizatorów rozdzielający 1 linię sygnalizatorów na 4 nadzorowane linie (2A)
Opis
Centrala pożarowa
FC722 (2 pętle)
Nr kat.: A5Q00010136
Nr kat.: A5Q00014866
Na przykład dla:
– Połączonych w sieć central z więcej niż
512 urządzeniami C-NET
– Centrala ze zdalną transmisją alarmu połączona w sieć, z więcej niż
512 urządzeniami C-NET
Nr kat.: S24236-B2502-A1
Moduł rozszerzenia pętli (C-NET) FCI2003-A1
Przy użyciu modułów rozszerzenia pętli możliwe
jest podwojenie liczby pętli (np. z 2 pętli do 4 pętli
lub z 4 pętli do 8 pętli) przy zachowaniu stałej liczby
obsługiwanych adresów przez moduł liniowy C-NET
(np. 2 pętle po 126 adresów lub 4 pętle po 63
adresy)
Nr kat.: S54400-B72-A1
Klaster
Nr kat.: S54400-C29-A4
zawiera:
Switch Ethernet FN2008-A1
Switch łączy klastry z siecią szkieletową. Gdy istnieją szczególne wymagania
co do redundancji, do klastra może
zostać dodana druga centrala z drugim
switchem ethernetowym podłączonym
do sieci szkieletowej.
Z zestawem montażowym, switch
Ethernet może być łatwo zainstalowany
w centrali lub dodatkowej obudowie:
– FHA2029-A1 (S54400-B79-A1) z obudową (Comfort)
– FHA2030-A1 (S54400-B81-A1) z obudową (Large Extension)
Obudowa
– Standard 430x398x160 mm
(szer. x wys. x gł.)
– Zasilacz 70W
– Maks. pojemność akumulatorów:
2x12Ah
Moduły rozszerzające
Obudowa (Eco) FH7201-Z3
– Maks. pojemność akumulatorów: 2x7Ah
– 430x398x80 mm (szer. x wys. x gł.)
– Opcjonalnie:
• Zestaw zasilacza (70W) FP2003-A1
• Drukarka zdarzeń FTO2001-A1
• Grupy LED (2 grupy) FCM7211-Y3
• Grupy LED (4 grupy) FCM7212-Y3
Nr kat.: S54400-F94-A1
Centrala pożarowa FC726-ZA
Konsolę obsługową
– Opcjonalnie:
• Drukarka zdarzeń FTO2001-A1
• Stacyjka Kaba FTO2005-C1
• 48 grup LED, z których każda
zwiera jedną żółtą i jedną czerwoną diodę FCM7211-Y3
• 96 grup LED, z których każda
zwiera jedną żółtą i jedną czerwoną diodę FCM7212-Y3
Obudowy
Sieć szkieletowa
System zarządzania bezpieczeństwem firmy Siemens jest również bezpośrednio podłączony do sieci szkieletowej (poprzez switch Ethernet)
lub przez sieć użytkownika za pośrednictwem dodatkowego modułu
bezpieczeństwa. W każdej stacji zaadresowanej przez system zarządzania
bezpieczeństwem musi być umożliwiona komunikacja za pomocą klucza
typu L2.
Moduł
bezpieczeństwa
(firewall) FN2009-A1
Zdalny dostęp
Cerberus Remote
Komponenty sieciowe
C-NET
(Aby uzyskać więcej informacji zobacz
Cerberus PRO Narzędzie do planowania
– urządzenia C-NET)
Panel informacyjno-kontrolny
FT2010-A1
Służy do wyświetlania i obsługi komunikatów z nadzorowanego obszaru.
Obudowa
– Comfort 430x796x160 mm (szer. x
wys. x gł.)
– Zasilacz 150W
– Maks. pojemność akumulatorów:
2x26Ah
Właściwości
– Wyświetlacz tekstowy z podświetleniem
(6 linii po 40 znaków każda)
– Zasilanie i komunikacja (adresowanie
indywidualne) poprzez sieć C-NET, możliwość dodatkowego zasilenia 24VDC
– 207x282x79 mm (wys. x szer. x gł.)
– Maks. 8 FT2010/FT2011 na centrale FC721/FC722
– Maks. 16 FT2010/FT2011 na centralę FC724
– Maks. 50 FT2010/FT2011 na centralę FC726
Nr kat.: S54400-C29-A1
Nr kat.: A5Q00014104
Zasilacze
Zestaw zasilacza (70W) FP2003-A1
Do niezależnego zasilania np. konsoli FT724-ZZ
Nr kat.: A5Q00016005
Zestaw zasilacza (150W) FP2004-A1
Zasilacz do instalacji w pustej obudowie.
Opcjonalnie: możliwość instalacji dodatkowego
zestawu zasilacza FP2005-A1
Nr kat.: A5Q00020825
Zestaw dodatkowego zasilacza (150W) FP2005-A1
Dodatkowy zasilacz może być zainstalowany
w pustej obudowie i podłączony bezpośrednio
z FP2004-A1
Nr kat.: A5Q00018779
ROP, czerwony FDM221
Czujka neuronowa ASA
OOH740
Sygnalizator akustyczny
FDS221-R
© Siemens 2011

Podobne dokumenty