Spotkanie środowiska biotechnologii, farmacji i

Transkrypt

Spotkanie środowiska biotechnologii, farmacji i
Spotkanie środowiska biotechnologii, farmacji i kosmetyków
W dniu 4 czerwca 2007 r. odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli środowiska naukowego oraz
firm z branż biotechnologii, farmacji i kosmetyków. Spotkanie zostało zorganizowane przez Urząd
Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-AMG,
Gdyńskie Centrum Innowacji/PPNT oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
Pierwsza część spotkania była poświęcona prezentacji projektów badawczych realizowanych
aktualnie przez pracowników naukowych. Próbowali oni zainteresować swoimi pomysłami
przedstawicieli biznesu. Wspólnym mianownikiem tych projektów był potencjał dla komercjalizacji.
Przy okazji prezentacji projektów poruszona została kwestia ochrony własności intelektualnej
wyników realizowanych badań.
W drugiej części spotkania przeprowadzono dyskusję na temat wzajemnych oczekiwań
przedsiębiorców i przedstawicieli biznesu. W efekcie tej dyskusji przedsiębiorcy zgodzili się, że
prezentacje projektów naukowych, które mają szanse wdrożenia w biznesie, powinny być
prezentowane na tego typu spotkaniach. Prezentacje powinny w skrótowy sposób informować o
prowadzonych badaniach oraz identyfikować obszary ich praktycznego zastosowania. Ze strony
przedstawicieli nauki zgłoszono zapotrzebowanie na analizy rynkowe, które pomogłyby
ukierunkować prace badawcze, tak żeby odpowiadały one aktualnym trendom rynkowym i
zapotrzebowaniu przedsiębiorców.

Podobne dokumenty