Oświadczenie Związku Zawodowego Personelu Pokładowego

Transkrypt

Oświadczenie Związku Zawodowego Personelu Pokładowego
Oświadczenie Związku Zawodowego Personelu Pokładowego
w związku z publikacjami prasowymi dotyczącymi wysokości wynagrodzeń
personelu pokładowego w PLL LOT S.A.
W związku z informacjami prasowymi, z których wynika, że proponowane stawki
wynagrodzenia zasadniczego dla stewardes w PLL LOT S.A. wahają się od 9945 do 15 800 zł,
Związek Zawodowy Personelu Pokładowego oświadcza, że informacje te są nieprawdziwe
i wprowadzają w błąd opinię publiczną.
Zgodnie z nowymi zasadami wynagradzania narzuconymi przez PLL LOT S.A., stawki
wynagrodzeń zasadniczych personelu pokładowego wahają się od 1600 złotych brutto dla
młodszej stewardesy do 3500 złotych brutto dla szefowej pokładu. Stawki te stanowią
wynagrodzenie za 45 godzin blokowych wylatanych w powietrzu w miesiącu. Jednocześnie
PLL LOT nie gwarantuje większej liczby godzin blokowych, za które przewidziane jest
dodatkowe wynagrodzenie.
Stawki wynagrodzeń personelu pokładowego w PLL LOT S.A. należą do najniższych w
Europie.
Zarząd
Związku Zawodowego
Personelu Pokładowego
Warszawa, 2 kwietnia 2014 r.
Dodatkowych informacji udziela:
Elwira Niemiec
Przewodnicząca ZZPP
Tel. 884391062