specyfikacja techniczna dotyczaca plikow przesylanych za

Komentarze

Transkrypt

specyfikacja techniczna dotyczaca plikow przesylanych za
Niniejszy dokument został sporządzony dnia 2014-04-08. Poniższą zawartość możesz zawsze zweryfikować tutaj:
https://ecexpress.adtoox.com/ec/htmlloader.jsp?method=FileTechnicalSpecification&show=specification&group=SD&format=quicktime&video_
format_id=33
SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA PLIKOW PRZESYLANYCH
ZA POMOCA APLIKACJI ADTOOX UPLOAD APPLICATION DO
POLSKICH NADAWCÓW
Wgrywanie reklam za pomocą systemu Adtoox
Swoje reklamy możesz wgrywać za pomocą Adtoox na dwa sposoby, poprzez:

Adtoox Upload Application

Web Upload
Poza wieloma korzyściami, darmowa aplikacja Adtoox Upload Application ułatwia konwertowanie filmów
QuickTime do formatu emisyjnego (broadcast format) TV/Online. Gorąco polecamy Adtoox Upload Application
jako najwygodniejszy sposób wgrywania i przesyłania cyfrowych kampanii reklamowych.
Wybór formatu mediów
Format mediów jest określany w momencie składania zamówienia. Zanim złożysz zamówienie, sprawdź na liście
zintegrowanych nadawców/wydawców aby zdecydować jakiego formatu mediów potrzebujesz.
Renderowanie/eksportowanie plików
W celu ułatwienia pracy naszym klientom oferujemy przewodniki dot. eksportowania materiału (export guides) z
najpopularniejszych programów dekodujących oraz edytujących obraz.
Europa - Polska
Format Mediów: TV/Online - Standard definition (SD)
Format pliku: QuickTime (konwersja za pomocą Adtoox Upload Application)
SPIS TREŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PODSTAWOWE WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA KONWERSJI
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA WPROWADZANYCH MEDIÓW
FORMAT WPROWADZANEGO DO APLIKACJI PLIKU
WIZJA
FONIA
JAKOŚĆ PRZESYŁANYCH MEDIÓW
DŁUGOŚĆ REKLAM
1. PODSTAWOWE WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA
KONWERSJI


Firmowe oprogramowanie aplikacji Adtoox Upload Application

PLIK WPROWADZANY DO APLIKACJI POWINIEN ZNAJDOWAĆ SIĘ NA DYSKU
LOKALNYM KOMPUTERA (którego użytkownik jest administratorem)
Program QuickTime zainstalowany na komputerze, na którym ma być przeprowadzona konwersja w
aplikacji Adtoox Upload Application, a plik możliwy do odtworzenia
Windows


Apple QuickTime 7 albo nowsza

Na komputerze nie mogą być zainstalowane kodeki Blackmagic Design
AJA Kona Software Codec 1.1.1 (wymagany tylko przy pracy z kodekami Uncompressed 4:2:2 8-bitów
albo 10-bitów)
Niniejszy dokument został sporządzony dnia 2014-04-08. Poniższą zawartość możesz zawsze zweryfikować tutaj:
https://ecexpress.adtoox.com/ec/htmlloader.jsp?method=FileTechnicalSpecification&show=specification&group=SD&format=quicktime&video_
format_id=33
2. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA WPROWADZANYCH MEDIÓW
Reklama powinna się zaczynać na pierwszej ramce i kończyć na ostatniej ramce (nie ma potrzeby dodawania
czerni, colourbars oraz metadanych/identyfikatora przed, ani po reklamie). Np. 10 sekundowa reklama powinna
składać się dokładnie z 250 ramek obrazu i 10 sekund dźwięku.
3. FORMAT WPROWADZANEGO DO APLIKACJI PLIKU
Format pliku
QuickTime (plik z rozszerzeniem .mov)
Kodeki wizji
• Nieskompresowany (Uncompressed) 4:2:2 8-bit ("2vuy")
• None ("raw")
• Animation ("rle ")
• Nieskompresowany 4:2:2 10-bit ("v210")
• Apple ProRes 422 (HQ) ("apch") (dostępny jedynie w systemie Mac OS)
• Apple ProRes 4444 ("ap4h") (dostępny jedynie w systemie Mac OS)
Kodek fonii
Nieskompresowany linearny PCM, little endian
Odczytywane rozmiary próbek • 24 bit
• 16 bit
4. WIZJA
Rozdzielczość
Standard definition (SD)
Rozdzielczość obrazu
720 x 576, wszystkie piksele muszą zawierać aktywne wideo (full-frame)
Akceptowane proporcje obrazu


16:9, full height anamorphic (FHA)
4:3, non-square pixels (piksele nie są kwadratowe)
Akceptowane skany


Z przeplotem, najpierw górne pole
Progresywny
Klatkaż
25 ramek na sekundę
Kolorometria
ITU-R Rekomendacja BT.601-7
Poziomy
Zgodnie z wymaganiami zalecenia ITU-R Rekomendacją BT.601-7:
Limit poziomu Luminancji
0 – 100%
Limit poziomu komponentu RGB
0 – 100%
0-100% odnosi się do 0-700 mV i 16-235 decymali.
Kaszety poziome (tzw. letterbox), czarne pasy powyżej i/lub poniżej obrazu nie są dozwolone.
Kaszety pionowe (tzw. pillarbox), czarne pasy po prawej i/lub lewej stronie obrazu nie są dozwolone.
Dopuszczane są wyjątki i odstępstwa od powyższych reguł, ale tylko w przypadku uprzedniego uzgodnienia tego
faktu z działem sprzedaży Nadawcy/stacji TV.
Niniejszy dokument został sporządzony dnia 2014-04-08. Poniższą zawartość możesz zawsze zweryfikować tutaj:
https://ecexpress.adtoox.com/ec/htmlloader.jsp?method=FileTechnicalSpecification&show=specification&group=SD&format=quicktime&video_
format_id=33
5. FONIA
Format Audio
Stereo
Kanał 1 Audio
Lewa ścieżka stereo
Kanał 2 Audio
Prawa ścieżka stereo
Częstotliwość próbkowania
48 kHz
Poziomy dźwięku
Max. szczyt miernika PPM
+8.0 dBu (-10 dBFS)
Max. chwilowy poziom
sygnału (true peak) nie może
przekraczać poziomu
-1.0 dBTP
Głośność R128
Zintegrowana głośność (I):
-23.0 LUFS ± 1.0 LU
Max. krótkotrwała głośność (S):
Nie dotyczy
Max. chwilowa głośność (M):
Nie dotyczy
Max. poziom głośności (LRA):
Nie dotyczy
PPM: Miernik wartości szczytowej Typ II ze skalą EBU (IEC 60268-10 Typ IIb), gdzie 0 dBu równa się wartości -18 dBFS na skali cyfrowej
(patrz diagram poziomów poniżej)
True peak: ITU-R Rekomendacja BS.1770-3
R128 głośność: EBU Rekomendacja Techniczna R128-2011
Jeżeli Nadawca wymaga zintegrowanej głośności (I) nie przekraczającej -23.0 LUFS, a audio w zamieszczonym w Adtoox materiale
przekracza ten poziom, dźwięk taki zostanie automatycznie skorygowany do wartości -23.0 LUFS przez E.C.express (system Adtoox)
Poszczególni Nadawcy zastrzegają sobie prawo do zmiany poziomu głośności dźwięku reklamy, w celu
dopasowania jej do pozostałego materiału programowego.
W nagranym materiale powinna być zachowana prawidłowa synchronizacja obrazu i dźwięku.
Niniejszy dokument został sporządzony dnia 2014-04-08. Poniższą zawartość możesz zawsze zweryfikować tutaj:
https://ecexpress.adtoox.com/ec/htmlloader.jsp?method=FileTechnicalSpecification&show=specification&group=SD&format=quicktime&video_
format_id=33
Diagram poziomów
0 dBu poziom napięcia = 0.775 V RMS fali sinusoidalnej
6. JAKOŚĆ PRZESYŁANYCH MEDIÓW
Jakość techniczna przesłanych reklam powinna odpowiadać profesjonalnemu wysokiemu standardowi. Reklamy
nie spełniające takich wymagań, nie będą dopuszczone do emisji. Nadawca ma pełne prawo do odrzucenia
materiału.
Platforma Adtoox ma za zadanie zidentyfikowanie niewłaściwie przygotowanych plików, zanim trafią one do
Nadawców.
7. DŁUGOŚĆ REKLAM
Standardowe długości reklam to: 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 sekund. Reklamy krótsze niż 10 s i
przekraczające 60 s, są przyjmowane jedynie po uprzednim uzgodnieniu z działem sprzedaży Nadawcy.
Potrzebujesz pomocy przy rozpoczęciu użytkowania systemu Adtoox?
Kochamy pomagać! W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowej pomocy.

Podobne dokumenty