Komunikat - Polskie LNG

Transkrypt

Komunikat - Polskie LNG
Warszawa, 21 czerwca 2010 r.
Materiał prasowy
Oferty cenowe na budowę terminalu LNG już znane
W dniu dzisiejszym, w siedzibie spółki Polskie LNG, odbyło się komisyjne otwarcie ofert cenowych
na budowę terminalu LNG w Świnoujściu – wybór Generalnego Realizatora Inwestycji (GRI)
w postępowaniu „Zaprojektowanie i wybudowanie Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu
ziemnego w Świnoujściu wraz z przekazaniem do użytkowania”.
Otwarcie ofert na Głównego Realizatora Inwestycji odbyło się w obecności władz spółki Polskie
LNG S.A., komisji przetargowej, przedstawicieli konsorcjów zakwalifikowanych do finałowego etapu
oraz mediów.
Kryteria oceny: 92% - cena terminalu, 4% - cena ORV, 4% - cena azotowni.
Oferty cenowe złożyły następujące konsorcja:
1. Konsorcjum Daewoo Engeneering & Construction Co Ltd. (Korea) – Korea Gas Corporation
(Korea) – Daewoo Engineering Company (Korea). Wartość całkowita oferty - 3 081 720 000 PLN
brutto, w tym cena ORV 242 780 000 PLN brutto, cena azotowni 140 300 000 PLN brutto
2. Konsorcjum Tecnimont S.p.A. (Włochy) – Polimex Mostostal SA (Polska) – Sofregaz SA (Francja) –
Vinci Construction Grands Projets Sas (Francja) – Entrepose Contracting SA (Francja). Wartość
całkowita oferty - 3 405 020 000 PLN brutto, w tym cena ORV 286 700 000 PLN brutto, cena
azotowni 164 700 000 PLN brutto
3. Konsorcjum Saipem S.p.A. (Włochy) – Saipem SA (Francja) – Techint Compagnia Tecnica
Internazionale S.p.A. (Włochy) – Snamprogetti Canada Inc. (Kanada) – PBG SA (Polska) – PBG
Export Sp z o.o. (Polska). Wartość całkowita oferty - 2 946 559 860 PLN brutto, w tym cena ORV
251 405 400 PLN brutto, cena azotowni 146 603 740 PLN brutto
– Zgodnie z regulaminem postępowania, złożone dziś oferty zostaną zweryfikowane pod względem
formalnym. Dopiero wówczas podamy nazwę konsorcjum, którego oferta spełnia zarówno wymogi
formalne, jak i zawiera najniższą cenę – powiedział podczas otwarcia ofert Prezes spółki Polskie
LNG S.A. Zbigniew Rapciak. Intencją spółki jest wybór zwycięskiego konsorcjum do końca czerwca
br. Po wskazaniu zwycięzcy, w ciągu 10 dni, uczestnicy postępowania będą mogli składać
ewentualne odwołania do Sądu Polubownego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. – Umowę
z wykonawcą terminalu LNG chcielibyśmy podpisać w pierwszej połowie lipca. Rozpoczęcie
budowy, tak jak przewiduje harmonogram, planowane jest na wrzesień br. – dodał Prezes
Z. Rapciak.
Kontakt:
Justyna Bracha-Rutkowska
Rzecznik prasowy Polskie LNG S.A.
tel. 022 589 84 11, kom. 605 107 422
[email protected]
Adres Siedziby
Polskie LNG S.A.
ul. Fińska 7
72-602 Świnoujście
Biuro w Warszawie
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
tel. 022 589 84 00; faks 022 589 84 01
Zarząd Spółki
Prezes Zarządu: Zbigniew Rapciak
Wiceprezes Zarządu: Tadeusz Zwierzyński
Wysokość kapitału zakładowego: 110 000 000 PLN; Wysokość kapitału wpłaconego: 110 000 000 PLN;
Konto: Bank Pekao SA Nr 16 1240 3914 1111 0010 1366 4566; NIP: 855-155-02-26; REGON: 320347291;
Numer KRS: 0000345690,Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
www.polskielng.pl

Podobne dokumenty