Parametry techniczne e-mailingów

Transkrypt

Parametry techniczne e-mailingów
Parametry techniczne e-mailingów
Parametry mailingu:
1. Format: plik tekstowy lub HTML(z elementami graficznymi)
2. Tryb kodowania: UTF-8
3. Temat i treść tekstowa listu + elementy graficzne
4. Linki do zaszycia
5. Waga do 50 kb.
6. Szerokość max 600 px.
Wytyczne kodowania e-mailingów:
• Style powinny być osadzone inline. W sekcji head tylko dodatkowo, niejako dla pewności.
• Nie używać <p>. <span> jest bezpieczniejszy. Odstępy między akapitami textu można
uzyskać dwoma <br />.
• Nie używac paddingów ani marginów. Nie zadziałają w Outlooku. Wszelkie przestrzenie
uzyskujemy tylko poprzesz zakodowanie pustych komórek tabel o określonych
szerokościach.
• Wszystkie szerokości tabel i komórek w nich zawartych muszą zgadzać się co do pixela
i muszą być określone css-owo lub html-owo w pixelach (nie w procentach). Wyjątkiem jest
główna tabela, która wszystko obejmuje. Ona powinna mieć szerokość 100% jeśli chcemy by
całe tło uzyskało pożądany kolor.
• Position:absolute czy też posiotion:relative nie zadziała.
• Hovery nie będą działać w mailingach (przynajmniej nie wszędzie).
• W kodzie nie może pozostać ani jednen niedomknięty tag. W przeciwnym razie będzie
to powodować złe wyświetlanie się mailingu.
• Deklaracja kodowania i kodowanie znaków dokumentu muszą się zgadzać.
• Właściwości czcionki najlepiej określać dla span-ów.
• Każdy obrazek powinien być zakodowany jako <img> (nie jako css-owy background)
i powinien mieć przypisane właściwości border:none i display:block.
• Każda tabela i każdy element tabeli (zwłaszcza <td>) powinny mieć określony kolor (bgcolor).
• Atrybut line-height Outlook interpretuje inaczej niż wszystkie pozostałe klienty pocztowe.
• Float nie zadziała.
UWAGA dot. video e-mailing :
Plik źródłowy:
Format pliku: MPG, MP4...
Rozdzielczość: materiał wideo w rozdzielczości nie mniejszej niż 720x576 px
Plik ten będzie przez Tarsago konwertowany na plik wideo w formacie MP4, animację GIF
oraz wybraną pojedynczą klatkę z filmu i przedstawiony do akceptacji klienta.
Obszar prezentacji:
tabela html lub jej komórka o proporcjach 4:3 (320 x 240 px) bądź 16:9 (320x180 px)
tabela lub komórka z filmem powinna mieć nadany jednolity kolor #000
Termin Dostarczenia Materiałów: 3 dni robocze przed planowanym startem kampanii.
MOBILEB2B SP Z O.O. ul. Domaniewska 41 | 02-672 Warszawa | NIP 521-365-87-14 | Tel. +48 22 319 32 00 | Fax +48 22 319 32 99

Podobne dokumenty