Głos Słomnik grudzień 2014

Transkrypt

Głos Słomnik grudzień 2014
Całą noc padał śnieg cichy, cichy, cichuteńki.
Przyszedł świt, a tu świat cały biały, bielusieńki,
jakby kto świata skroń gładził chłodem białej ręki
i powiedział szeptem doń: Nic się nie bój mój maleńki.
Niech cię głowa już nie boli, niech cię smutna myśl nie trapi,
bo od dziś, bo od dziś – pokój ludziom dobrej woli.
(Marian Hemar)
Tego życzymy Naszym Czytelnikom na co dzień,
od święta i przez cały nadchodzący rok!
– Redakcja „Głosu Słomnik”
Miejsko–Gminne
Centrum Kultury
w Słomnikach
SOBOTA
13.12.2014
godz. 18.00
Miejsko–Gminne
Centrum Kultury
w Słomnikach
SOBOTA
13.12.2014
godz. 11.00
3
Wyłudzenia pieniędzy
metodą „na wnuczka”
Na terenie naszej gminy, w miejscowości Prandocin Iły, miały
miejsce kolejne próby wyłudzenia pieniędzy metodą „na wnuczka”.
Według słów Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Słomnikach pana Mariusza Grudy jedna z prób była nieudana, w przypadku
drugiej oszuści wyłudzili od poszkodowanej kwotę około 20 tysięcy
złotych. Ofiarami oszustów najczęściej padają osoby starsze i samotne. W związku z zaistniałymi oszustwami policja prosi o ostrożność i rozwagę w kontaktach z nieznajomymi, którzy przychodzą
do domu lub dzwoniąc podają się za dalekich członków rodziny,
znajomych lub za pracowników różnych, niekiedy gminnych instytucji. Pamiętajmy, że przed przekazaniem jakichkolwiek pieniędzy
należy sprawdzić tożsamość osoby, która zwróciła się do nas z prośbą o pomoc kontaktując się np. z najbliższą rodziną. O próbach wyłudzenia pieniędzy lub innych wartościowych przedmiotów należy
bezzwłocznie poinformować dyżurnego policji.
J.A.
Koszt inwestycji finansowanej z budżetu Gminy Słomniki i Województwa Małopolskiego wynosi około 1,3 mln złotych. Została
ona zrealizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych. Prostopadle do tej trasy na ukończeniu jest droga
powiatowa nr 2162K Wężerów – Prandocin Iły – także „schetynówka”. Powstaje ona na długości 5,5 km. Obie trasy usprawnią ruch
w tym rejonie, co ma niebagatelne znaczenie zarówno dla mieszkańców jak i przedsiębiorców.
„Schetynówka” na odcinku
1,1 km już gotowa
Na trasie Wężerów–Prandocin Iły na odcinku 1,1 km oddano
do użytku drogę gminną nr 601761K, z chodnikami i poboczami.
„Schetynówka” została poszerzona do 6 m, dobudowano chodniki, pobocza, odtworzono rowy przydrożne. Wyremontowano także
zjazdy. W 2013 roku zamontowano nowe oświetlenie ze środków
budżetu Gminy. Jest to ważny odcinek drogi, która łączy się z krajową E7 Kraków–Warszawa. Stanowi wygodny dojazd przede
wszystkim dla mieszkańców, a także przedsiębiorców, m.in. Spółki
Amplus, czołowego polskiego producenta i dystrybutora w branży
rolno-spożywczej, która wybudowała tutaj ogromne centrum logistyczno-magazynowe. W Wężerowie planowane jest także utworzenie strefy aktywności gospodarczej dla firm chcących inwestować
w naszej gminie.
Schetynówka
Małgorzata Klich, UM w Słomnikach
Kradzieże kratek
W ostatnich miesiącach doszło do kolejnych kradzieży kratek
ściekowych na terenie miasta Słomniki. Jest to bardzo niebezpieczny proceder – brak tych zabezpieczeń stwarza zagrożenie zarówno
dla kierowców, jak i pieszych. Do kradzieży tego typu najczęściej
dochodzi w godzinach nocnych. Policja podjęła już czynności mające na celu ustalenie sprawców. Prosimy jednak mieszkańców miasta
o czujność i zgłaszanie podejrzanych sytuacji służbom porządkowym.
J.A.
Przyszła nareszcie chwila ciszy uroczystej,
Stało się – między ludzi wszedł
Mistrz – Wiekuisty
Cyprian Kamil Norwid
Szanowni Państwo!!!
Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Gminy, którzy poparli moją osobę w wyborach na
stanowisko Burmistrza Gminy Słomniki. Wynik wyborów
odczytuję jako wyraz uznania dla mojej pracy w minionej
kadencji oraz nadziei na kontynuację działań spełniających oczekiwania mieszkańców oraz przyczyniających
się do rozwoju naszej „Małej Ojczyzny”. Mam świadomość, że przede mną wiele trudnych decyzji, chcę jednak
zapewnić, że ich fundamentem zawsze będzie troska o dobro wspólne, troska o zaspokajanie potrzeb i oczekiwań
środowiska lokalnego.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam
Paweł Knafel
Burmistrz Gminy Słomniki
Głos Słomnik listopad 2014
Radosnych świąt Bożego Narodzenia
przepełnionych życzliwością i pokojem,
Błogosławieństwa Dzieciątka, które
przychodzi do nas, niosąc miłość i dobro
oraz wszelkiej pomyślności w każdym
dniu nadchodzącego Nowego Roku 2015
życzą
Grzegorz Płażek,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach
Paweł Knafel,
Burmistrz Gminy Słomniki
4
ważne sprawy
Rezultaty dodatkowych patroli policyjnych
W tym roku Rada Miejska w Słomnikach zadecydowała o przekazaniu 15 tys. złotych
na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Krakowie i Komisariatu Policji w Słomnikach.
Kwota ta została wykorzystana na zwiększenie ilości patroli policyjnych w newralgicznych punktach gminy i miasta Słomniki w okresie od lipca do końca października.
Informacje o rezultatach dodatkowych patroli uzyskałam od Zastępcy Komendanta
Komisariatu Policji pana Mariusza Gurdy oraz Kierownika Dzielnicowego starszego
aspiranta Sławomira Trętko.
Dodatkowe patrole policji odbywały się
przez dwa dni w ciągu każdego tygodnia
– w piątki i soboty lub w soboty i niedziele
w godzinach 18.00–2.00. Każdy 8 godzinny patrol podzielony został na dwie części
– 2 godzinny patrol pieszy i 6 godzinny
patrol zmotoryzowany. Funkcjonariusze
Smutno mi Boże
Na początku listopada na cmentarzu spotkałam moją uczennicę Halinkę, która z wyrzutem mówi do mnie: czemu pani nie pisze
do Głosu Słomnik? Myślałam, że nikogo
nie interesują moje „wypociny”, a tu ona
chce znać moje zdanie „bo my to czytamy”. Kiedyś, w szkole, to ona mnie słuchała, teraz ja muszę posłuchać jej. Skoro tak,
to zaczerpnęłam tytuł do tego artykułu od
naszego poety i piszę, że smutno mi Boże,
bo nie ma już wśród nas naszego kochanego
Czesia Kowalskiego.
Wydaje mi się, że mam prawo tak pisać,
bo Czesiu był moim uczniem i w tym czasie bardzo chciałam mu pomóc. Nie będę
pełnili służbę w określonych, newralgicznych rejonach gminy, w porozumieniu
z samorządem. Jednym z celów tzw. ponadnormatywnych patroli było ograniczenie ilości osób spożywających alkohol
w miejscach publicznych i dopuszczających
się chuligańskich wybryków.
pisać dlaczego, bo teraz nie jest to ważne.
Ważne jest to, że ten dobry człowiek przez
wiele lat służył Bogu i ludziom w Słomnikach. Chyba to Jemu teraz nie pomoże,
ale być może, że będzie lżej Jego siostrze
i szwagrowi, że my słomniczanie mamy
o Nim dobre zdanie. Tylu ludzi Go żegnało. Widać było dzieci, młodzież i starszych.
Żegnali go księża pochodzący ze Słomnik
i księża, którzy z nim pracowali, zawsze potrzebne i usłużne siostry zakonne. Ksiądz
proboszcz pochował Go z wszelkimi honorami, odprawiając piękne nabożeństwo żałobne. Wszystkim serdecznie dziękujemy.
Bo czymże zasłużył się ten prosty, niewykształcony człowiek? Nie był przecież
żadną ważną osobistością. On był tylko
Wyniki dodatkowych patroli są policzalne. Policjanci przeprowadzili 34 interwencje
w miejscach publicznych i 11 interwencji
drogowych. Złapano 3 sprawców przestępstw na gorącym uczynku oraz zatrzymano jednego podejrzanego. Funkcjonariusze
wylegitymowali 423 osoby i poddali kontroli 128 pojazdów (zatrzymano jedno prawo
jazdy). Nałożono w sumie 54 mandaty, pouczono 122 osoby i sporządzono 11 notatek
na wniosek o ukaranie. Co ważne, policjanci
byli częściej widoczni w różnych miejscach
publicznych podczas służb w patrolach pieszych – patrole te miały więc również działanie prewencyjne.
J.A.
dobrym kościelnym. Człowiekiem, który
wszędzie widział dobro. Po prostu dobry
człowiek. Cóż takiego się stało, że Bóg zesłał na Niego taką straszną chorobę. Ludzie
mówią: przecież nie pił, nie palił, żył zgodnie z naturą. A mnie się zdaje, że Bóg potrzebował w niebie dobrego kościelnego lub
może „niebowego” i dlatego chociaż smutno mi Boże, to nie mam do Ciebie pretensji.
Myślę, że w tej przedwczesnej śmierci jest
jakiś cel, jakaś nauka dla nas wszystkich, że
trzeba czuwać.
Więc żegnamy Cię kochany Czesiu i do
zobaczenia… w „Niebie”.
Stanisława Roch
Kongres Ziemi Krakowskiej
Zgodnie ze stwierdzeniem „Aktywny bezrobotny nie jest biernym członkiem społeczności” w dniach 28 i 30 października
2014 roku już po raz szósty Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego zorganizował Kongres
Ziemi Krakowskiej. Był to Kongres wyjątkowy, bo choć odbył się już po raz szósty,
to jednak Filia Słomniki była jego współorganizatorem po raz pierwszy. Uczestnicy
w Słomnikach zebrali się 30 października. Spotkanie zostało podzielone na dwie
części: konferencję oraz warsztaty. Konferencja pod hasłem: „Przedsiębiorczość
i rolnictwo” rozpoczęła się rejestracją
uczestników o godzinie 9.30. Następnie,
uczestnicy zostali przywitani i dokonano
uroczystego otwarcia konferencji.
Pierwszym prelegentem był Albert
Dziura – Wiceprzewodniczący Zarządu
Krajowego Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników, który
wygłosił wykład pod tytułem „Wspieranie
przedsiębiorców na terenach wiejskich”.
Ekspert poruszył m.in. zagadnienie pozyskiwania funduszy unijnych przez przedsiębiorców, którzy otwierają woje firmy na
terenach wiejskich. Dorota Buczek – Prezes Lokalnej Grupy Działania „Jurajska
Kraina” opowiedziała o działalności grupy. Zasadniczym celem działania LGD jest
wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego z zachowaniem zasobów przyrodniczych Ojcowskiego Parku Narodowego.
Dodatkowo stowarzyszenie wspiera rozwój
sektora turystyki oraz agroturystyki, aby
promować walory „jurajskiego” regionu.
Planowane są również przedsięwzięcia
z zakresu rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej czterech gmin jurajskich: Słomnik,
Iwanowic, Skały i Sułoszowej. Kierownik Działu Ubezpieczeń KRUS – Bogdan
Cherchel, przybliżył tematykę ubezpieczeń
społecznych oraz zakresu świadczeń z nich
wynikających. Kolejny prelegent – Włodzimierz Okrajek, dyrektor Małopolskiego
Oddziału Regionalnego ARiMR wygłosił
wykład zatytułowany: Wsparcie rolników
w ramach PROW w nowej perspektywie
finansowania.
Po tym wykładzie miała miejsce część
artystyczna, którą uświetniły występy
trzech zespołów lokalnych. Kolejny wykład
wygłosił kierownik CAZ – Marcin Nowak.
Dotyczył on działań UPPK skierowanych
do bezrobotnych, którzy posiadają gospodarstwo rolne. Następnie miała miejsce bardzo przyjemna chwila – wręczono dyplomy
uznania osobom, które w poprzednim roku
otrzymały dotacje na rozwój działalności.
Część konferencyjna została zakończona
dyskusja podsumowującą. Warto w tym
miejscu wspomnieć, iż równolegle z konferencją, odbywały się Targi Pracy. Do
dyspozycji bezrobotnych były: Stanowisko
Indywidualnego Doradztwa, Stanowisko
Przyjmowania Wniosków oraz Punkt Informacyjny.
ważne sprawy 5
Część druga Kongresu rozpoczęła się
warsztatami zatytułowanymi: Ograniczenia
i bariery. Ta część prowadzona była przez
Doradców Klienta oraz Doradców Zawodowych, którzy mówili między innymi o tym,
jak zbudować indywidualny blok reintegracji. Warsztaty skierowane były głównie do
matek, które wychowują dziecko i w związ-
ku z tym mają znacznie ograniczony dostęp
do rynku pracy. Ponadto zaprezentowano
wnioski i wyniki pracy warsztatowej. Poruszono również problem priorytetów w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.
Część warsztatowa została zakończona
podsumowaniem.
Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
O pracy szkół i przedszkoli w naszej gminie
6 listopada, w czasie sesji Rady Miejskiej w Słomnikach, przyjęto informację o stanie
realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014. Dokument ten podsumowuje ostatni rok szkolny pod względem m. in. organizacji pracy placówek oświatowych,
dostępnej bazy lokalowej, poziomu nauczania i dokonań uczniów. Poniżej prezentujemy wybrane fragmenty informacji przedstawionej radnym.
W roku szkolnym 2013/2014 gmina Słomni- szkole, na 40 możliwych do zdobycia, wyki była organem prowadzącym jedno przed- glądała następująco:
szkole samorządowe (w Kacicach), jedną
SP Kacice 27,56
szkołę podstawową (również w Kacicach)
SP Niedźwiedź 23,45
oraz pięć zespołów szkół (w Słomnikach,
SP Prandocin 28,44
Smrokowie, Waganowicach, Prandocinie
SP Słomniki 26,28
i Niedźwiedziu). Placówki te funkcjonoSP Smroków 24,93
wały w sumie w dziewięciu budynkach,
SP Waganowice 29,40
z czego osiem stanowiły budynki komu- Średnia krajowa: 25,82; średnia wojewódznalne, a jeden budynek był wynajmowany. ka:26,82; średnia powiatowa: 27,75, średnia
W przedłożonej informacji stan techniczny gminna: 26,68
budynków oświatowych oraz urządzeń
W przypadku egzaminu na zakończesportowo – rekreacyjnych uznano za dobry, nie gimnazjum absolwenci z naszej gminy
podobnie jak funkcjonalność budynków, uzyskali średni wynik z części humaniz wyjątkiem tzw. „starego” przedszkola stycznej lepszy od średnich wyników kraw Słomnikach i budynku, który zajmuje jowych i nieznacznie niższy od średnich
Zespół Szkół w Niedźwiedziu.
powiatowych i wojewódzkich. Najlepszą
Interesujące są wyniki szkół ze spraw- średnią wyników uzyskali kolejno uczniodzianu na zakończenie szkoły podstawowej wie gimnazjów w Kacicach, Smrokowie
oraz egzaminu gimnazjalnego przedstawio- i Niedźwiedziu. W części matematyczno
ne w dokumencie. Absolwenci większości – przyrodniczej jedynie absolwenci 4 gimszkół podstawowych z terenu naszej gmi- nazjów z terenu Gminy Słomniki uzyskali
ny uzyskali średnie wyniki powyżej wy- średnie wyniki lepsze od średniej krajoników krajowych. Szóstoklasiści kończący wej, 2 lepsze od średnich: krajowej, wojeSP w Waganowicach uzyskali średni wynik wódzkiej i powiatowej. W części egzaminu
lepszy od średniej krajowej, wojewódzkiej sprawdzającej wiedzę z zakresu przedmioi powiatowej. Średnia punktów w każdej tów ścisłych najlepsze wyniki uzyskała
Rodzaj zadania
Zadania subwencjonowane
Cel wydatku
Kwota wydatków
Szkoły Podstawowe
7 910 915,81 zł
Gimnazja
4 337 833,52 zł
Szkoły Ponadgimnazjalne
1 497 640,23 zł
Razem:
Zadania własne Gminy
młodzież ze Smrokowa, Kacic i Waganowic. W informacji przedstawione zostały
również wyniki zeszłorocznego egzaminu
maturalnego, do którego podeszło w sumie
19 osób, z czego 17 maturzystów zdało egzamin dojrzałości.
Istotna jest również informacja o wsparciu uczniów w zakresie stypendiów i zasiłków szkolnych. W 2013 roku pozytywnie
rozpatrzono 284 wnioski o przyznanie tego
typu pomocy dzieciom ze wszystkich typów szkół z terenu naszej gminy. W sumie
wydatkowano kwotę 107 476,00 złotych
z czego 80 % zostało pokrytych z dotacji
z budżetu Wojewody Małopolskiego. Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu
podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna 2013” – z tej
formy pomocy skorzystało 108 uczniów. Na
realizację zadania pozyskano środki finansowe w kwocie 33 942, 97 złotych.
Jak dowiadujemy się z przedstawionej
informacji wydatki na oświatę od wielu
już lat stanowią znaczącą pozycję w ogólnych wydatkach budżetu Gminy Słomniki. Przedstawiona poniżej tabela pokazuje
wydatki na edukację w rozbiciu na zadania
subwencjonowane i zadania własne gminy oraz otrzymaną na ten cel subwencję
oświatową za rok 2013.
13 746 389,56 zł
Szkoła Muzyczna
109 593,43 zł
Przedszkola + „0”
2 253 623,29 zł
Świetlice i stołówki
1 215 595,07 zł
Dowozy
882 621,05 zł
Dokształcanie nauczycieli
14 754,20 zł
Przedszkolaki z innych gmin
54 757,33 zł
Inne (w tym ZEAS, ZFŚS em., pom. mat.)
573 687,46 zł
Razem:
5 104 631,83 zł
ŁĄCZNE WYDATKI:
18 851 021,39 zł
Subwencja i dotacja oświatowa na rok 2013:
14 451 277,12 zł
Wpłaty – pom. mat. + czesne + żywienie + dowozy + dzierżawa
997 128,13 zł
Różnica (subwencja+ wpłaty – wydatki):
-3 402 616,14 zł
Na podstawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wroku szkolnym 2013/2014 opracowała J.A.
Głos Słomnik grudzień 2014
6
wybory 2014
Wyniki wyborów w Gminie Słomniki
Przedstawiamy Państwu wyniki wyborów samorządowych w gminie Słomniki, które odbyły się 16 listopada:
Wybrany na stanowisko Burmistrza Gminy Słomniki: Paweł Knafel
Kandydaci wybrani na radnych Rady Miejskiej w Słomnikach:
Okręg nr 1 (Słomniki, os. Świerczewskiego)
Robert Perek (KW Prawo i Sprawiedliwość)
Okręg nr 2 (Słomniki, ulice: Bema, Kolejowa, Kościuszki, Mirka, Wiśniowa)
Krzysztof Szaleniec (KWW Pawła Knafla)
Okręg nr 3 (Słomniki, ulice: Górzysta, Grunwaldzka, Karpacka, Kazimierza Wielkiego, Kilińskiego, Łokietka, Okrzei,
Rejtana, Rynek, Rzemieślnicza, Rzeźnicza, Słowackiego, Staszica, Strzelecka, Wolności, Zamknięta, Żeromskiego)
Maksymilian Zagrodzki (KWW Pawła Knafla)
Okręg nr 4 (Słomniki, ulice: Batorego, Brykalskiego, Chełmońskiego, Chopina, Kasprowicza, Kossaka, Krótka,
Krasińskiego, Lelewela, 29 Listopada, Malczewskiego, Matejki, Mickiewicza, Moniuszki, Norwida, Partyzantów,
Poniatowskiego, Proszowska, Rydla, Wyspiańskiego)
Ewa Warda-Kaszuba (KWW Pawła Knafla)
Okręg nr 5 (Słomniki, ulice: Hubala, Krakowska, 3-go Maja, Niecała, Polna, Zagłoby)
Tomasz Toporek (KW Prawo i Sprawiedliwość)
Okręg nr 6 (Brończyce, Czechy, Kępa)
Maria Jagła (KWW Pawła Knafla)
Okręg nr 7 (Niedźwiedź, Trątnowice)
Piotr Kłosiński (KWW Dariusza Kwietnia)
Okręg nr 8 (Polanowice, Szczepanowice)
Jolanta Jamborska (KWW Pawła Knafla)
Okręg nr 9 (Ratajów, Zaborze)
Władysław Janik (KWW Pawła Knafla)
Okręg nr 10 (Miłocice, Wesoła)
W okręgu 10 głosowanie nie odbyło się z powodu zarejestrowania tylko jednego kandydata.
Radnym został Adam Przecherka.
Okręg nr 11 (Januszowice, Kacice, Lipna Wola)
Irena Podsiadło (KWW Pawła Knafla)
Okręg nr 12 (Orłów, Smroków, Wężerów, Zagaje Smrokowskie)
Bożena Furgalska (KWW Pawła Knafla)
Okręg nr 13 (Janikowice, Muniakowice, Prandocin-Iły I, Prandocin-Iły)
Grzegorz Płażek (KWW Pawła Knafla)
Okręg nr 14 (Prandocin)
Beata Żak (KWW Pawła Knafla)
Okręg nr 15 (Prandocin–Wysiołek, Waganowice)
Mirosław Dziedzic (Komitet Wyborczy PSL)
Wyniki wyborów do Rady Powiatu Krakowskiego
Kandydaci wybrani na radnych Rady Powiatu Krakowskiego:
z Komitetu Wyborczego PSL: Jerzy Batko, Bogdan Bogdali, Krystyna Janecka, Krzysztof Malik, Małgorzata Mardyła,
Włodzimierz Okrajek, Zofia Pyla, Piotr Trzcionka, Jerzy Wnęk, Stanisław Żak
z KW Prawo i Sprawiedliwość: Elżbieta Duda, Krzysztof Gębala, Goraj Piotr, Wanda Kułaj, Paweł Miś, Wojciech Pałka,
Włodzimierz Tochowicz, Wiesław Woch, Arkadiusz Wrzoszczyk
z KW Platforma Obywatelska: Wojciech Bosak, Janina Grela, Stanisława Grzęda, Łukasz Krupa, Alicja Wójcik
z KW Porozumienie Podkrakowskie: Wojciech Karwat, Józef Krzyworzeka, Janina Lasoń, Tadeusz Nabagło
z KWW Wspólnota Samorządowa PK: Marek Piekara
Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kandydaci wybrani na radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego:
KW Prawo i Sprawiedliwość: Grzegorz Biedroń, Jan Duda, Jadwiga Emilewicz, Zdzisław Filip, Wojciech Grzeszek, Jan
Hamerski, Witold Kozłowski, Anna Pieczarka, Urszula Rusecka, Wojciech Skruch, Łukasz Smółka, Rafał Stuglik, Józefa SzczurekŻelazko, Jarosław Szlachetka, Paweł Śliwa, Marek Wierzba, Andrzej Wójcik
KW Platforma Obywatelska: Kazimierz Barczyk, Roman Ciepiela, Barbara Dziwisz, Jerzy Fedorowicz, Marek Haber, Stanisław
Kracik, Jacek Krupa, Grzegorz Lipiec, Bolesław Łączyński, Małgorzata Radwan-Ballada, Maria Siuda, Bogusław Sonik, Marek
Sowa, Leszek Zegzda
KW Polskie Stronnictwo Ludowe: Stanisław Barnaś, Adam Domagała, Wojciech Kozak, Adam Kwaśniak, Urszula Nowogórska,
Stanisław Pasoń, Stanisław Sorys, Jacek Soska
Urząd Miejski informuje 7
Podsumowanie kadencji pracy
władz gminy Słomniki
6 listopada 2014 r. odbyła się ostatnia w tej kadencji 42. sesja Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Słomnikach.
W obecności licznie zgromadzonych gości
– m.in. sołtysów i szefów poszczególnych
jednostek organizacyjnych, podsumowano
kończącą się 21 listopada 2014 roku kadencję zarówno Rady Miejskiej, jak i burmistrza Pawła Knafla.
Burmistrz przedstawił sprawozdanie
z 4-letniej działalności. Podziękował wszystkim zgromadzonym za owocną i sprawną
współpracę, której efektem jest rozwój
gminy .Najważniejszym i jednocześnie
najtrudniejszym wyzwaniem było zachowanie zrównoważonego rozwoju całej gminy.
I to się udało — podkreślił. Wśród najważniejszych osiągnięć wymieniłbym m.in. realizację ponad 70 odcinków dróg gminnych,
w tym ponad 20 ulic w mieście, a także
14 dróg powiatowych. I tak np. droga powiatowa Januszowice–Zagaje Smrokowskie
przez lata wydawała się projektem nie do
zrealizowania, a już wkrótce będzie można
nią jeździć. Jest to wynik dobrej współpracy
nas wszystkich — dodał.
Przyjęto ostatnie uchwały m.in.:
nr XVII/463/14 w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych
w roku szkolnym 2013/2014, XLII/464/14
w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2014 r. oraz XLII/465/2014 w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy Słomniki na lata 2014–2025.
Praca Rady Miejskiej w liczbach
Odbyły się 42 sesje.
Średnia frekwencja radnych wyniosła 95,12
proc.
Podjęto rekordową ilość 445 uchwał.
Wszystkie Komisje Rady odbyły w sumie
266 posiedzeń.
Wszystkie Komisje Rady wydały w sumie
473 opinie.
Wszystkie Komisje Rady wydały w sumie
64 wnioski w tym 4 absolutoryjne w Komisji Rewizyjnej.
przez 12 lat (2002–2014), był członkiem
Komisji Rewizyjnej i Budżetowo-Gospodarczej. Warto odnotować, że swoją dietę
przekazywał dla uzdolnionych, ale biednych uczniów uczących się w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Słomnikach.
Marek Jędrychowski – funkcję radnego pełnił przez 8 lat (1988–2002 oraz
2010–2014).
Elżbieta Fraś – funkcję radnej pełniła
przez 8 lat (2006–2014), była przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.
Daniel Gach – funkcję radnego pełnił
przez 8 lat (2006–2014); był przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa Publicznego,
Rodziny, Spraw Społecznych i Legislacji.
Składamy im serdecznie podziękowania
za ich pracę; dzięki otwartości na dialog,
zdolności zawierania kompromisów oraz
wsłuchiwania się w potrzeby mieszkańców
przyczynili się znacznie do rozwoju naszej
gminy.
Małgorzata Klich, UM w Słomnikach
Radni, którzy nie startowali w wyborach
samorządowych 16 listopada 2014 roku:
Wiesław Molga – funkcję radnego pełnił
przez 16 lat (1998–2014), przez 2 kadencje
(2006–2014) był zastępcą Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Janusz Janicki – funkcję radnego pełnił
Cztery strefy rekreacji dla całej rodziny
Place zabaw połączone z elementami siłowni na świeżym powietrzu – to pomysł na
wykorzystanie środków unijnych w ramach poszerzenia oferty sportowo–rekreacyjnej
w Gminie Słomniki.
Mieszkańcy Miłocic, Wężerowa, Niedź- Gmina efektywniej wydaje fundusze unijne
wiedzia i Polanowic mimo zimna i kapryś- dzięki przynależności do prężnie działającenej pogody chętnie korzystają z niedawno go stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
oddanych do użytku stref rekreacji. Widok „Jurajska Kraina”, skupiającego pięć gmin
dziadka ćwiczącego na wioślarzu i wnucz- północnej części powiatu krakowskiego
ka huśtającego się nieopodal na huśtawce (Słomniki, Iwanowice, Skała, Sułoszowa,
pokazuje, że mieszkańcy wsi, nawet ci star- Jerzmanowice–Przeginia). Bardzo się ciesi, coraz większą wagę przywiązują do ak- szę z pozytywnych opinii mieszkańców na
tywności fizycznej. Dlatego postanowiono temat stref aktywności. Widzę wiele osób
stworzyć strefy aktywności dla całej rodziny, korzystających z nowo powstałych obiektów
gdzie dzieci mogłyby się bawić, a dorośli — mówi Zastępca Burmistrza Gminy Słompoćwiczyć.
niki Michał Chwastek. To jednak tylko jeTo świetny pomysł — mówi chcąca zacho- den z elementów działań w ramach Lokalnej
wać anonimowość mieszkanka Niedźwie- Strategii Rozwoju LGD „Jurajska Kraina”.
dzia, która przychodzi na plac z dzieckiem. Z zadowoleniem stwierdzam, że jej cele zoDo stołu do ping-ponga dzieciaki czekają stały w większości zrealizowane. Przed nami
niekiedy w kolejce. Już to świadczy, jak bar- opracowanie nowej strategii na kolejne lata.
dzo takie miejsce było potrzebne — dodaje. Jestem przekonany, że będziemy wspierać
rozwój stref aktywności fizycznej na terenie
gmin lokalnej grupy działania — dodaje
Zastępca Burmistrza, który jest współzałożycielem LGD „Jurajska Kraina” i wiceprezesem zarządu.
Strefy rekreacji to połączenie placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu. Urządzenia zostały dobrane tak, żeby pozwalały
na dobrą i, co najważniejsze, bezpieczną
zabawę. Są to m.in. dla dzieci: bezpieczne
huśtawki, zjeżdżalnie, zabezpieczone piaGłos Słomnik grudzień 2014
skownice, karuzele, a dla młodzieży i dorosłych – stoły do ping–ponga, wioślarze,
orbitreki i biegacze.
W Słomnikach doposażono plac zabaw
na os. Świerczewskiego oraz utworzono
nowy plac zabaw przy ul. Matejki. Planowane jest utworzenie dużej strefy rekreacji
m.in. ze skateparkiem na dawnym placu targowym przy ul. 3 Maja.
Projekt został zrealizowany ze środków
budżetu Gminy Słomniki oraz ze środków
unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, działanie Leader „Odnowa i Rozwój Wsi”. Wartość
inwestycji to ok. 185 tysięcy złotych.
Małgorzata Klich, UM w Słomnikach
8
nasza szkoła
Święto Edukacji Narodowej w Kacicach
13 października w Szkole w Kacicach odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości udział wzięli: dyrekcja, rodzice i nauczyciele Szkoły Podstawowej
i Prywatnego Gimnazjum w Kacicach, pani Krystyna Jasiówka – emerytowana nauczycielka oraz pani Irena Podsiadło – radna gminy Słomniki.
Uroczystość rozpoczęła dyrektor szkoły
pani Alina Orda, która w swym przemówieniu złożyła szczere, pełne serdeczności i ciepłych słów życzenia nie tylko nauczycielom,
uczniom i pracownikom szkoły, ale także
rodzicom, których poświęcenie i zaangażowanie w sprawy szkolne są nieocenionym
wkładem w działalność kacickiej placówki.
Jak zaznaczyła pani dyrektor, praca nauczyciela jest pracą szczególną. Nie ogranicza się bowiem do godzin spędzonych
na nauce. Wiąże się przede wszystkim
z ogromnym wkładem w należyte wychowanie młodych ludzi. Wychowanie, od
którego w przyszłości zależeć będzie całe
ich dorosłe życie. Chcąc wyróżnić osoby
najbardziej zaangażowane w pracę wychowawczą, dyrekcja postanowiła wyróżnić
trójkę nauczycieli, którzy w ubiegłym roku
szkolnym wykazali się wyjątkową wytrwałością i oddaniem. A byli to: ks. Piotr Boś,
panie Ewa Kazior oraz Teresa Orda.
Po części oficjalnej przyszedł czas na
zaprezentowanie programu artystycznego, zatytułowanego „Szkoła na wesoło”.
Przygotowane przez młodzież szkolną pod
kierunkiem pani Roksany Ciszewskiej przezabawne scenki z życia szkoły rozbawiły
całą publikę do łez, zaś piosenki w wykonaniu chóru prowadzonego przez panią Teresę
Ordę ujęły wszystkich zebranych pięknym
przekazem i wspaniałym wykonaniem.
Nie zabrakło również życzeń i ciepłych
słów płynących ze strony uczniów, którzy
w podzięce wręczyli swym nauczycielom
i wychowawcom własnoręcznie zrobione,
przezabawne ordery. Do życzeń dołączyli
również rodzice, dziękując dyrekcji i całemu
gronu pedagogicznemu za sumienną, a przede wszystkim owocną pracę z dziećmi.
Anna Węgrzynowicz
Pasowanie na Przedszkolaka
Dnia 22 października o godzinie 11.00
w Przedszkolu Niepublicznym „Bajkowym
Przedszkolu” oraz w Oddziale Przedszkolnym w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Smrokowie rozpoczęła się najważniejsza
uroczystość dla najmłodszych przedszkolaków – „Pasowanie na Przedszkolaka”.
W obecności rodziców, dyrektorów oraz
nauczycieli na dzielnych przedszkolaków
pasowane zostały dzieci, które we wrześniu
rozpoczęły edukację przedszkolną.
Uroczystość rozpoczęła się od części
artystycznej. Dzieci zaprezentowały to,
czego nauczyły się w przedszkolu do tej
pory, pod kierunkiem Anny Gracy, Ewy
Kudlik i Mieczysławy Sochackiej. Wystąpiły w nowej roli przedszkolaka – aktora,
który tańczy, śpiewa i recytuje. Odświętny
strój i piękne birety, a także wystrój sali
podkreśliły doniosłość wydarzenia. Występ dzieci wzbudził u wszystkich wielki
entuzjazm. Po części artystycznej nastał
czas na uroczyste naznaczenie dzieci magiczną kredką. Aktu „Pasowania na Przedszkolaka” dokonała pani Dyrektor Jolanta
Jurecka oraz pan Dyrektor Jerzy Domagała.
Na pamiątkę tej wyjątkowej chwili przedszkolaki otrzymały pamiątkowe dyplomy
oraz książeczki.
Anna Graca
Z życia Samorządowego Przedszkola w Słomnikach
Miesiąc listopad rozpoczął się w naszym
przedszkolu od nauki zasad bezpiecznego
poruszania się po drogach. Była to jednak
bardzo wesoła nauka. Odbywała się bowiem
w trakcie radosnego przedstawienia zatytułowanego „Borsuk Dionizy wybrał się na
wycieczkę do miasta”, które zaprezentowała grupa teatralna z Krakowa. Towarzysząc
borsukowi Dionizemu, dzieci mogły przy-
pomnieć sobie znaczenie kolorów sygnalizacji świetlnej oraz zasady bezpiecznego
poruszania się po ulicy.
Listopad to także miesiąc, w którym
świętujemy rocznicę odzyskania niepodległości. My uczciliśmy ją już 7 listopada
uroczystym apelem przygotowanym przez
dzieci z gr. IV i gr. V pod kierownictwem
pani Barbary Stanek. Rozpoczął się on
wspólnym odśpiewaniem Hymnu Państwowego, po czym mali artyści przypomnieli
najważniejsze wydarzenia z naszej historii
przeplatając je tańcami i pieśniami ludowymi.
Przeżywaliśmy również uroczystość
bardzo ważną dla naszej przedszkolnej
społeczności. Było nią pasowanie na przedszkolaka dzieci z gr. I i gr. II. Zanim pani
dyrektor pasowała każde z dzieci na prawdziwego przedszkolaka, kandydaci zaprezentowali to, czego nauczyli się do tej pory
w naszym przedszkolu. Były więc śpiewy,
tańce, recytacja wierszyków oraz gra na instrumentach. Zarówno dzieci, jak i ich rodzice byli bardzo dumni i z występu i z aktu
stania się pełnoprawnym przedszkolakiem.
Nie zapomnieliśmy także o tradycyjnym
balu andrzejkowym, który odbył się w każdej z grup, w ostatnim tygodniu listopada.
I jak to być powinno było mnóstwo zabaw,
słodki poczęstunek i tradycyjne andrzejkowe wróżby.
A. Jurgasik
zdarzyło się 9
„Niepodległa, niepokorna”
Poranne przygotowania. Sztandary odświeżone, wyprasowane mundury, biało – czerwone wiązanki odebrane z kwiaciarni. Wszyscy zbierają się tłumnie na ulicy Wolności:
samorządowcy, strażacy, dyrektorzy, harcerze, przedsiębiorcy, nauczyciele i uczniowie
– Ci mali i Ci nieco starsi. Harcerze i zuchy rozdają naklejki i biało–czerwone flagi.
Każdy jest już gotowy, aby świętować dzień odzyskania niepodległości.
Punktualnie o 8.30 ruszają w stronę kościoła parafialnego w Słomnikach. Na czele
przemarszu kroczy orkiestra dęta Echo nadając rytm i tempo przemarszowi. Wszyscy
prezentują się wspaniale – w szczególności umundurowane reprezentacje męskich
i żeńskich OSP z naszej gminy. Pochód
w tym roku jest bardzo długi, a co cieszy
najbardziej, sporo w nim małych dzieci
i młodzieży.
Po zakończeniu nabożeństwa w intencji
ojczyzny pochód znów rusza, ale tym razem w kierunku obelisku, znajdującego się
w parku przy ulicy Wolności. Pełnią przy
nim wartę zuchy i harcerze z Waganowic
i Prandocina. Gdy przemarsz dociera na
miejsce, każda delegacja składa kwiaty przy
pomniku, aby uczcić pamięć słomniczan,
którzy zginęli w walce w latach 1918-1920:
Andrzeja Nowickiego, Fiszela Ajzensztaina,
Jana Kantorowicza, Stanisława Wieruszewskiego, Władysława Klanowskiego, i Teofila
Nowaczka.
Rozwiązanie pochodu nie kończy jednak
obchodów święta niepodległości. O 11.00
w sali widowiskowej w Centrum Kultury,
w przejmującym przedstawieniu „Niepodległa, niepokorna”, występują uczniowie
Szkoły Podstawowej i Prywatnego Gimnazjum w Kacicach. Do spektaklu, wiele
dni wcześniej, rozpoczęły z nimi przygotowania nauczycielki: panie Gabriela Blarowska i Teresa Orda oraz Dyrektor szkoły
Głos Słomnik grudzień 2014
pani Alina Orda. Wszystko zapięte na ostatni guzik, każdy ruch na scenie dopracowany, każda piosenka śpiewana wielokrotnie.
Sala MGCK jest pełna, a wszyscy z uwagą,
w skupieniu słuchają każdego słowa padającego ze sceny. Na zakończenie spektaklu
cała widownia dziękuję dzieciom i młodzieży za zaangażowanie w najlepszy możliwy
sposób – owacjami na stojąco.
J.A.
10
zdarzyło się
11 Listopada – pamiętać wypada!
W naszej szkole, ZSO w Słomnikach, tuż przed obchodami Święta Niepodległości
zorganizowana została niezwykła wystawa historyczna. Dzięki niej uczniowie mogli
zapoznać się z etapami odzyskiwania niepodległości przez Polskę, postacią Józefa Piłsudskiego i literaturą, która porusza ten ważny dla Polaków temat. Chętni mogli zaśpiewać pieśni patriotyczne. Wystawę zdobiły prace plastyczne uczniów klas 6.
Najcenniejszym elementem wystawy były
pamiątki po Janie Łyczko – piłsudczyku,
żołnierzu I Brygady Legionów Polskich.
Dzięki uprzejmości pani Joanny Dąbrowskiej, która udostępniła nam pamiątki po
swoim dziadku, uczniowie mogli podziwiać
odznaczenia z czasów I wojny światowej,
liczne fotografie z tamtego okresu ukazujące znaczące postacie tj. Józefa Piłsudskiego,
Ignacego Mościckiego, Ignacego Jana Paderewskiego. Na zdjęciach ukazane zostało
także codzienne życie żołnierzy w czasie
wojny. Na jednym z nich można było ujrzeć Józefa Piłsudskiego w okopach wraz
ze swoimi kompanami a także linie frontów, wyjazd oficerów do niewoli i „zjazdy
ocalałych”. Każdy uczeń otrzymywał przy
wyjściu ulotkę z krótką informacją o tym co
wydarzyło się 11 listopada 1918 roku.
W piątek 7 listopada 2014 roku uczniowie z klasy II b pod opieką Moniki Judy-Cerek i Agnieszki Miłek zorganizowali
na terenie naszego miasta happening pod
hasłem „11 listopada – pamiętać wypada!”.
Trzymając w dłoniach flagi i transparenty przeszli po ulicach Słomnik informując
mieszkańców o nadchodzącym święcie.
Przypominali w jaki sposób Polacy odzyskali niepodległość, jak wielką wykazali się
odwagą, zachęcali do wywieszenia w tym
dniu flag. Każdemu wręczali ulotki, które
sami wykonali oraz przypinali napotkanym
ludziom małe flagi. Idąc recytowali znane wiersze o ojczyźnie i patriotyzmie oraz
skandowali hasła: „Jesteśmy dumni, że jesteśmy Polakami”, „Wykaż odwagę i wywieś flagę”, „Patriotyzm to rzadka cecha
charakteru”. Po powrocie do szkoły, uczniowie rozpoczęli akcję informacyjną na terenie
całego Zespołu Szkół.
MJC
zdarzyło się 11
Wernisaż wystawy Zbyluta Grzywacza
23 listopada w Muzeum Ziemi Słomnickiej odbył się wernisaż wystawy Zbyluta Grzywacza – wybitnego artysty, klasyka polskiej sztuki współczesnej. Wernisaż był wydarzeniem zorganizowanym w ramach projektu „Wielka sztuka w małym mieście”
w 75. rocznicę urodzin i 10. rocznicę śmierci malarza. Obrazy, dzienniki i odręczne
rysunki artysty można było oglądać w Muzeum Ziemi Słomnickiej przez kolejne 2 tygodnie – do dnia 4 grudnia.
Na wystawie pokazane zostały najbardziej
reprezentatywne dzieła Zbyluta Grzywacza,
o których z pasją i zaangażowaniem opowiedziała zebranym kurator wystawy pani
Joanna Boniecka. Ponadto z okazji wystawy
wydany został bezpłatny katalog, opisujący
biografię malarza, opracowany graficznie
przez panią Zuzannę Michalską.
Głos Słomnik grudzień 2014
W tym dniu Centrum Kultury gościło
wiele wyjątkowych osób – mieszkańców
naszej gminy, miłośników sztuki, przyjaciół i znajomych zmarłego malarza, przedstawicieli samorządu: Przewodniczącego
Rady Miejskiej pana Piotra Wasika, Wiceburmistrza Michała Chwastka, radnych
Ewę Kaszubę i Grzegorza Płażka, panią
Barbarę Ciryt, dziennikarkę Dziennika
Polskiego oraz mecenasa Stefana Płażka,
prawnika Radia Kraków. W kameralnej,
przyjemnej atmosferze, przyjemnie było
posłuchać zajmujących dyskusji dotyczących malarstwa, sztuki oraz wszelkich teatrów z nimi związanych.
J.A.




projektowanie i konstrukcja odzieży
szycie na miarę
dekoracje ślubne
doradztwo w wyborze tkaniny, fasonu
asortymentu odzieżowego do sylwetki
 poprawki krawieckie, prasowanie
 szycie firan, zasłon, obrusów, serwet
 wkrótce haftowanie
Tel. 504 060 393
[email protected]
www.szyje-noca.blogspot.com
Żerkowice 8, 32-095 Iwanowice
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
ogłoszenia 13
Centrum Kultury w Słomnikach zaprasza na warsztaty
w oparciu o metodę prof. E. E. Gordona, prowadzone przez
Centrum Inicjatyw Artystycznych i Edukacyjnych „Słoń Dumbadi”
Jeśli…
… spodziewasz, spodziewacie się dziecka i chcecie zapewnić mu dobry start już od pierwszych miesięcy
… jesteś młodą Mamą, młodym Tatą. Zastanawiasz się jak zadbać o rozwój intelektualny i ruchowy
swojego maluszka, niemowlęcia, które jeszcze nie chodzi do żłobka, przedszkola
… chcielibyście, by Wasze kilkuletnie dziecko grało w przyszłości na instrumencie muzycznym
i już teraz chętnie śpiewało
to warsztaty w oparciu o metodę prof. Gordona są odpowiedzią na wasze potrzeby!
Co Twoje dziecko zyska dzięki
tym zajęciom?
Dzięki zabawie pozna świat muzyki i dźwięków tak jak poznaje swój
język ojczysty, będzie przebywało
wśród innych dzieci. Będzie rozwijało się intelektualnie, emocjonalnie i społecznie przez muzykę,
ruch i kontakt z rówieśnikami a Ty,
Mamo, Tato poznasz metodę i sposoby jak bawić się z dzieckiem i jednocześnie wpływać na jego rozwój!
Warsztaty techniką E. E. Gordona – co to takiego?
To edukacja poprzez muzyczne zabawy dla najmłodszych ze śpiewem
i ruchem. Podczas zabaw dzieci
poznają świat muzyki i dźwięków,
rozwijając słuch muzyczny, poczucie rytmu, koordynację i wrażliwość. Wszystkiemu towarzyszy
ruch, który wyzwala energię i emocje dziecka.
Garść ważnych informacji:
Zajęcia odbywać się będą od stycznia 2015 roku w Centrum Kultury
w Słomnikach ul. Wolności 4
Zapisy do końca grudnia w sekretariacie MGCK osobiście
lub pod numerem telefonu 12 388 11 49
Udział w warsztatach będzie całkowicie bezpłatny!
Spotkania trwają 40-45 minut i będą prowadzone przez uczestników
kursów gordonowskich.
Dziecko przychodzi na spotkania z rodzicem lub inną ważną dla niego osobą.
Kto poprowadzi zajęcia?
Spotkania w Centrum Kultury poprowadzą instruktorzy Centrum
Inicjatyw Artystycznych i Edukacyjnych „Słoń Dumbadi” to zespół
osób wykorzystujących metodę
umuzykalniania dzieci 0-99 lat prof.
E. E. Gordona. „Słoń Dumbadi” powstał w Krakowie w 2012 i obecnie
prowadzi zajęcia w kilkunastu miejscach w Krakowie i Zabrzu.
Prowadzący warsztaty to nauczyciele różnych dyscyplin muzycznych ze
stażem, czynni zawodowi muzycy,
absolwenci Akademii Muzycznej
w Krakowie i kursów zagranicznych oraz kursu gordonowskiego.
Szukasz wyjątkowego prezentu dla swoich bliskich?
Podaruj im książki wydane przez Centrum Kultury!
Mamy:
Album „Słomniki w starych fotografiach” (20,00)
„Kuchnię pachnącą czosnkiem” (30,00)
oraz tom I „Monografii Słomnik” (25,00)
Wszystkie trzy kupisz za 50,00
lub dwie wybrane za 30,00
albo pojedyncze tytuły z 30% rabatem
Czekamy na Twoją decyzję do 15 grudnia, ale ty nie czekaj!
Głos Słomnik grudzień 2014
14
ogłoszenia
Centrum Kultury w Słomnikach+ Inicjatywy Lokalne’2015
W roku 2013 r. Centrum Kultury wzięło udział w Programie Narodowego Centrum Kultury pn.
Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne. Dzięki temu mogliśmy zrealizować 4 projekty kulturalne, które zostały zgłoszone przez lokalnych liderów – osoby z pasją, z pomysłem i chęcią do współpracy.
W roku mijającym kontynuowaliśmy niektóre z tych projektów, bo cieszyły się zainteresowaniem
i znalazły wielu odbiorców.
W roku nadchodzącym pragniemy zachęcić do zgłaszania podobnych inicjatyw. Przeznaczamy
na to w naszym budżecie środki finansowe, aby zrealizować pomysły i propozycje, oczekiwania
i życzenia.
Zapraszamy do współpracy w naszym programie Centrum Kultury w Słomnikach + Inicjatywy
lokalne’ 2015!
REGULAMIN WYBORU INICJATYW LOKALNYCH’ 2015
1. Miejsko–Gminne Centrum Kultury w Słomnikach ogłasza konkurs na projekty inicjatyw lokalnych
w dziedzinie kultury.
2. Autorem projektu może być każdy przedstawiciel naszej lokalnej społeczności, który ma ciekawy
pomysł i chciałby go zrealizować we współpracy z Centrum Kultury.
3. Projekt powinien dotyczyć działań w dziedzinie kultury, których celem jest zaspokojenie potrzeb
społeczności lokalnej, integracja środowiska.
4. Projekt należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:
Miejsko–Gminne Centrum Kultury w Słomnikach, 32-090 Słomniki, ul. Wolności 4,
[email protected]
5. Termin składania projektów: 31.03.2015r.
6. Nadesłane oferty ocenione zostaną wg następujących kryteriów:
a. Projekt jest zgodny ze statutową działalnością Centrum Kultury;
b. Projekt jest nową inicjatywą i nie był wcześniej realizowany przez wnioskodawcę;
c. Projekt jest realny i możliwy do zrealizowania w terminie od 15 kwietnia do 15 listopada 2015r.;
d. Kosztorys zgłoszonego projektu jest zgodny z wykazem kosztów kwalifikowanych. Wykaz ten jest
Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
7. Projekt inicjatywy lokalnej powinien zawierać: nazwę, dane wnioskodawcy (osoby odpowiedzialnej
za realizację) umożliwiające kontakt (imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon), datę rozpoczęcia
i zakończenia projektu, informację
do kogo projekt jest skierowany, opis zaplanowanych działań, spodziewane rezultaty, sposób
dokumentacji podjętych działań, określenie zakresu współpracy z Centrum Kultury, kosztorys spójny
z opisem działań.
8. Wyboru inicjatyw do realizacji (2-5) dokona Komisja w dniach 1-10 kwietnia 2015 r. Nie mogą w niej
zasiadać autorzy zgłoszonych inicjatyw.
9. Komisja sporządzi protokół z dokonanego wyboru, do którego zostaną dołączone załączniki:
I. Lista projektów wybranych
II. Lista projektów odrzuconych wraz z podanym uzasadnieniem
10. Wnioskodawca, którego projekt zostanie wybrany do realizacji musi potwierdzić wolę działania
w terminie
od 11-15 kwietnia 2015 r.
11. Lista inicjatyw lokalnych wybranych do realizacji oraz odrzuconych zostanie opublikowana na
stronie internetowej www.mgckslomniki.pl w dniu 11 kwietnia 2015 r.
12. Uwaga: Wnioskodawcą nie może być pracownik Centrum Kultury w Słomnikach ani osoba
z nim spokrewniona.
zdarzyło się 15
Spotkanie autorskie z Martą Fox
Twórczość Marty Fox odkryłam zupełnie
przypadkowo. Pewnego dnia przystanęłam
przy oknie wystawowym księgarni w Krakowie i zobaczyłam bardzo ładną okładkę.
Tytuł książki był także intrygujący – „Niebo
z widokiem na niebo”. Kupiłam ją właściwie dla urody okładki, a potem przeczytałam
i bardzo mi się spodobała. Autorką tej małej
książeczki jest Marta Fox. Po jakimś czasie
zobaczyłam w księgarni i kupiłam kolejną
książkę Marty Fox „Święta Rito od Rzeczy
Niemożliwych”. To pasjonująca i piękna
opowieść o miłości, samotności, poszukiwaniu celu w życiu.
Marta Fox napisała ponad 30 książek.
W swojej twórczości porusza tematy trudne, kontrowersyjne. Pisze dla młodych i dorosłych, wydała także książkę dla dzieci
pt. „Przybij piątkę”. Do napisania tej książki zainspirowały ją kontakty z wnukami.
23 października była gościem Dyskusyjnego Klubu Książki działającego w bibliotece
w Słomnikach. Spotkanie z pisarką odbyło
się gościnnie w Muzeum Ziemi Słomnickiej.
Było kameralnie i przytulnie. Pisarka opowiadała o swojej pracy, córkach i wnukach.
Potem czytała swoje wiersze, a na zakończenie bardzo chętnie wpisywała dedykacje
do książek zakupionych przez uczestników
spotkania.
Maria Wojtaś
sport
II sezon ligi futsalu
14 listopada wystartował II sezon ligi futsalu rozgrywanej na hali sportowej w Słomnikach (LFS). Tegoroczna edycja podobnie
jak ubiegłoroczna zgromadziła ostatecznie
osiem zespołów, które swoją rywalizację
będą toczyć w systemie każdy z każdym
od listopada 2014 do stycznia 2015 roku.
W lutym zostanie rozegrana runda play–
off, która wyłoni mistrza. Lista drużyn
zgłoszonych do rozgrywek:
HONOROWI DAWCY PUNKTÓW H.D.P.
SŁODKIE MISIE
POSKWITOWIANKA FC
MICHAŁOWICE
KRÓLEWSKIE ORŁY
TS „DREAM–TEAM” Słomniki
KOPACZE FC
JARPOL
Harmonogram rozgrywek, tabela i wyniki dostępne są na stronie internetowej
hala.slomniki.pl. Zdjęcia i dodatkowe informacje można odnaleźć na profilu www.
facebook.com/Hala.Slomniki.
Po raz kolejny okazuje się, że najważniejsze są inicjatywy płynące oddolnie.
Determinacja grupy blisko 100 zapalonych
piłkarzy amatorów, którzy znajdują czas
i środki, by olbrzymią ochotę do działa-
Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia
dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów.
Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Słomnikach, na czele którego stoi
Adrian Sadowski, prosi jak co roku słomniczan o wsparcie i zaprasza wszystkich
do sali MGCK w Słomnikach na występy i aukcję, w czasie której zlicytowanych
zostanie wiele ciekawych przedmiotów.
Zebrane do puszek oraz na licytacji pieniądze w tym roku przekażemy na leczenie
dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godną opiekę medyczną
seniorów.
Tradycyjne światełko do nieba godz. 20:00
Szczegółowe informacje: www.mgck.slomniki.pl
lub www.facebook.com/CentrumKulturywSlomnikach
Głos Słomnik grudzień 2014
nia przelać na aktywność sportową. Partnerem tegorocznej ligi jest Hala Sportowa
w Słomnikach oraz Towarzystwo Kulturalno-Sportowe w Słomnikach.
Serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy inspirują i wspomagają ciągle rozwojowy pomysł jakim jest Liga Futsalu
Słomniki oraz zapraszamy wszystkich do
kibicowania.
T.D.
16
nasza historia
Leśnicy w hołdzie bohaterom
powstania styczniowego
„Pamięci powstańca styczniowego żołnierza Langiewicza z oddziału żuawów śmierci,
poległego w potyczce z Moskalami w dniu 13 marca 1863 roku. Leśnicy Ziemi Miechowskiej. A.D. 2014” – głoszą słowa na tablicy wmurowanej w obelisk na terenie
nadleśnictwa Sosnówka, który został uroczyście odsłonięty 6 listopada 2014 roku.
W Sosnówce (w pobliżu Muniakowic)
stanął obelisk ku czci bohaterów powstania
styczniowego. Miejsce nie jest przypadkowe – był tu kiedyś drewniany krzyż, upamiętniający, według przekazów, bohaterską
śmierć powstańca, członka elitarnej jednostki żuawów śmierci.
Spotykamy się w otoczeniu jesiennego
lasu. Dziś sięgamy w głąb historii, próbując dociec, co wydarzyło się pośród tych
drzew ponad 150 lat temu. Las pamięta…
Drzewa pamiętają… — mówił Jan Dyktyński nadleśniczy Nadleśnictwa Miechów,
który przywitał zgromadzonych uczestników uroczystości. A wśród nich znaleźli się
m.in. starosta powiatu krakowskiego Józef
Krzyworzeka, radny Województwa Małopolskiego Adam Domagała, zastępca Burmistrza Gminy Słomniki Michał Chwastek,
burmistrz Miechowa Dariusz Marczewski,
dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych w Krakowie Stanisław Sennik,
dzieci i młodzież z miechowskich szkół,
licznie zgromadzeni leśnicy.
Odnalezieniem zniszczonej przez czas mogiły, odsłonięciem i poświęceniem pamiątkowego obelisku oddajemy dziś hołd wszystkim
bohaterom tamtych wielkich dni nadziei —
powiedział ks. Marian Głowacki, proboszcz
parafii w Prandocinie, który poświecił obelisk. Podziękował leśnikom za opiekę nad
lasami i tysiącami miejsc świętych ukrytych
wśród drzew. Młodzież wykonała pieśni patriotyczne z czasów największych zrywów
narodowych oraz w barwnych regionalnych
strojach zatańczyła m.in. poloneza. Piękną
oprawę muzyczną wydarzenia przygotował
Zespół Sygnalistów Myśliwskich z Nadleśnictwa Nawojowa. Z okazji roku jubileusz
90-lecia powstania Lasów Państwowych
obok obelisku posadzono dąb jubileuszowy,
który będzie strażnikiem pamięci.
O OSP w Słomnikach
W dniu 10 listopada naszą straż odwiedził
Wicemarszałek Wojciech Kozak, który z racji pełnionej dotychczas funkcji zna sytuację w naszej straży. Wicemarszałek wiedział
o wypadku, jaki nas spotkał i konieczności
likwidacji samochodu ratownictwa technicznego. W rozmowie i dyskusji pan Wicemarszałek przyznał, że przy rozwoju
motoryzacji jest niezbędnym budowanie
jednostek działających w Systemie Ratownictwa Gaśniczego, które mając przeszko-
lonych druhów mogą nieść szybką pomoc
potrzebującym w różnych zdarzeniach.
Oglądając pojazdy i ich wyposażenie, Wicemarszałek Wojciech Kozak przyznał, że
brak lekkiego samochodu wyposażonego
w sprzęt medyczny, techniczny i ratownictwa wodnego (nowa specjalizacja naszej
OSP), jest zadaniem pilnym na przyszłość
i należy poczynić starania, aby w krótkim
czasie go pozyskać tym bardziej, że nasze położenie przy drodze krajowej nr „7”
Nieopodal znajduje się niewielka malownicza kapliczka domkowa, w której także
umieszczono tablicę, na pamiątkę złożenia
w tym miejscu przez powstańcze wojsko
przysięgi wojskowej na wierność Ojczyźnie
przed dyktatorem powstania styczniowego,
bohaterem walk, gen. Marianem Langiewiczem. Do kapliczki prowadzi mostek nad
głębokim parowem wśród drzew i krzewów.
Wydarzeniu składania przysięgi towarzyszyło niespotykane zjawisko atmosferyczne.
Spoza chmur wyjrzało słońce, a obok pojawiły się dwie okrągłe chmury, wywołując
wrażenie trzech świecących słońc. Wzięto
to za znak z nieba o historyczności chwili.
Mieszkańców i turystów zapraszamy do
odwiedzenia tego przesiąkniętego historią
Polski zakątka naszej gminy. Co ważne, jest
to ważny przystanek na trasie Rowerowego
Szlaku Kościuszkowskiego.
Powstanie styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 r. i trwało do jesieni 1864 r. W tym
czasie stoczono ponad tysiąc bitew i potyczek. Zakończyło się klęską Polaków, Imperium Rosyjskie w reakcji na narodowy
zryw zlikwidowało autonomię Królestwa
Polskiego i przystąpiło do rusyfikacji ziem
polskich.
Małgorzata Klich, UM w Słomnikach
zmusza nas do częstych interwencji. Wraz
z Wicemarszałkiem odwiedził nas (nie
pierwszy raz) Dyrektor Krakowskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Włodzimierz Okrajek, który
wręczył nam obiecaną myjkę Karcher. Na
zdjęciu po obejrzeniu samochodu i jego wyposażenia przedstawiciele OSP Słomniki,
Wicemarszałek Wojciech Kozak oraz Dyrektor Włodzimierz Okrajek.
Prezes OSP Słomniki inż. Jan Plutecki
zdarzyło się 17
Zakończenie wędkarskiego
sezonu sportowego
Przedstawiam Państwu podsumowanie naszego sezonu sportowego. Po trafnej decyzji
o podzieleniu poszczególnych edycji zawodów na spławikowe i gruntowe doszło na
szczycie rankingu do paru istotnych zmian.
Klasyfikację oparłem na rodzaju zawodów
oraz podliczyłem zdobyte punkty – także
łącznie, co pozwoliło wyłonić najwszechstronniejszego wędkarza. Zliczałem wagę
złowionych ryb, a nie brałem pod uwagę
zdobywanych na każdych zawodach miejsc.
Oczywiście klasyfikowanie takie ma zalety
i wady, ale korzystając z zebranych danych
każdy wędkarz może dokonać swojej oceny.
Po latach bezwzględnej dominacji braci
Salawów na szczycie rankingu doszło do
prawdziwej rewolucji. Bracia Andrzej i Stanisław nadal co prawda zawsze klasyfikują
się w czołówce, ale już nie zawsze wygrywają. Należy jednak docenić ich wysokie
miejsca w klasyfikacji spławikowej, którą
to metodę musieli opanować z konieczności
i dziś już dokładają naszym mistrzom. Przebojem wdarł się natomiast na szczyt rankin-
gu Patryk Będkowski. Już dwa lata temu
pisałem o nim jako o prawdziwym talencie
i sprawdza się to w pełni. Oczywiście brania
ryb bywają kapryśne i niejednego z nas zapewne kusi zrzucenie choćby części winy za
niepowodzenia na nie lub inne “obiektywne” przyczyny, ale ponoć... szczęście sprzyja najlepszym. Może właśnie w następnym
roku będziesz to Ty? Czego życzę wszystkim w nowym sezonie 2015.
W 5 turach oficjalnych zawodów startowało łącznie 174 wędkarzy. Najliczniejszą
grupę odnotowaliśmy na zawodach o Puchar
Burmistrza gminy Słomniki, bo aż 54. Kolejno zawody o Puchar Rader Yommix zgromadziły 27 startujących, o Puchar Koła 28,
o Puchar Przewodniczącego 26, a o Marmurowy Puchar firmy KAMSZLIF 39. Punkty
zdobyło łącznie na wszystkich spotkaniach
41 z nich. Pomimo iż odbyły się trzy tury zawodów spławikowych, to grunciarze na dwu
spotkaniach złowili zdecydowanie więcej
ryb, bo aż o 88,03 kg przebili wynik spławikowców. Na wszystkich 5 spotkaniach
łowili koledzy: Józef Filip, Jerzy Jawień,
Andrzej Salawa, Stanisław Salawa i Sylwester Warchoł. Czterokrotnie zaś wzięli
udział koledzy: Robert Basta, Patryk Będkowski, Piotr Dalowski, Tytus Grzegórzko,
Wiktor Jędrychowski, Mariusz Migała i Jan
Zagrodzki. Kto wie czy przynajmniej kilku
z czołówki nie straciło przez to szans na lepsze miejsce biorąc pod uwagę nikłe straty
punktowe?
Klasyfikacja zawodów gruntowych:
1 Mariusz Migała 15 280 pkt.
2 Patryk Będkowski 15 050 pkt.
3 Andrzej Salawa 13 710 pkt
Klasyfikacja zawodów spławikowych:
1 Robert Basta 8940 pkt
2 Sylwester Warchoł 8580 pkt
3 Jerzy Jawień 7540 pkt
Klasyfikacja generalna:
1 Andrzej Salawa 19590 pkt
2 Patryk Będkowski 19050 pkt
Składamy podziękowania Wszystkim Mieszkańcom Słomnik, którzy obdarzyli nas swoim
zaufaniem i oddali na nas swój głos. Postaramy się tego zaufania nie zawieść.
Radni Rady Miejskiej w Słomnikach:
Ewa Warda–Kaszuba
Robert Perek
Krzysztof Szaleniec
Tomasz Toporek
Maksymilian Zagrodzki
Głos Słomnik grudzień 2014
3 Jerzy Jawień 18 370 pkt
Włodzimierz Piotr Kaczmarczyk
skrót wyników podsumowujących
sezon – redakcja GS
Głos Słomnik
Pismo Samorządu Gminy i Miasta
Ukazuje się 10 razy w roku.
Redaguje Zespół w składzie:
Joanna Antosz J.A.– red. naczelna; Alicja Biczysko (a.b.),
Zuzanna Michalska Z.M., Wojciech Janczarski W.J.,
Oprac. graf. i skład: Zuzanna Michalska
Korekta: Alicja Biczysko
Adres Redakcji: MGCK w Słomnikach, ul. Wolności 4
tel. (12) 388 11 49, e–mail: [email protected]
Redakcja zastrzega sobie prawo skrótów w nadesłanych materiałach.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam.
18
zdarzyło się
-
-
10.00
12.00
15.00
15.30
16.00
17.00
18.00
18.30
18.30
19.00
19.30
13.00
21.00
16.00
16.30
17.00
17.45
19.00
20.30
20.30
21.00
21.30
13.00
12.00
20.00
21.00
-
09.00
16.00
15.00
17.30
18.00
13.00
17.00
16.00
19.30
21.00
13.00
12.00
21.00
16.30
16.30
17.30
17.30
17.45
19.30
20.00
20.00
19.30
lekcje i warsztaty muzealne
Akademia Sztuk Plastycznych, grupa 6-9 lat
warsztaty gitarowe
Akademia Sztuk Plastycznych, grupa 10-14 lat
próba zespołu WBD
lekcje i warsztaty muzealne
Akademia dla rodziców (od stycznia 2015 r.)
indywidualna nauka gry na instrumentach
balet dla dzieci 3-10 lat (zapisy pod tel. 784 528 247)
próba zespołu wokalnego TrójKa
szkoła rysunku i malarstwa dla małych dzieci i rodziców
warsztaty gitarowe
Akademia zręczności dla dzieci 4-6 lat
próba zespołu muzycznego
szkoła rysunku i malarstwa dla dorosłych
Szkoła rodzenia (zapisy pod tel. 790 440 339)
Młodzieżowy Klub Dziennikarski
50+ Kultura
indywidualna nauka gry na instrumentach
polskie tańce narodowe (6-9 lat)
balet dla dzieci 3-10 lat (zapisy pod tel. 784 528 247)
polskie tańce narodowe (10-12 lat)
choreografia taneczna – gr. młodsza
choreografia taneczna – gr. starsza
szkoła rysunku i malarstwa dla młodzieży
próba zespołu muzycznego
taniec towarzyski dla młodzieży i dorosłych
Młodzieżowy piątek
lekcje i warsztaty muzealne
Akademia dla rodziców (od stycznia 2015 r.)
pilates
próba zespołu Gra wstępna
-
09.00
10.00
12.00
15.30
15.30
16.00
16.30
16.45
17.30
18.00
18.00
18.30
lekcje i warsztaty muzealne
polskie tańce narodowe (6-9 lat)
„Tańcz, śpiewaj, baw się razem z nami” (3-8 lat)
warsztaty perkusyjne
polskie tańce narodowe (10-12 lat)
warsztaty rękodzieła artystycznego dla dorosłych
warsztaty wokalne
warsztaty wokalne dla wybitnie uzdolnionych
próba zespołu Git’n’roll
09.00
10.00
19.00
18.00
13.00
16.00
16.45
17.30
18.00
19.00
19.00
21.00
21.00
Informacje i zapisy w sekretariacie Miejsko–Gminnego Centrum Kultury przy ul. Wolności 4
w Słomnikach, pod numerem tel. 12 388 11 49 lub na stronie www.mgckslomniki.pl
09.00
15.00
16.00
16.30
17.00
17.00
17.30
18.00
19.00