Nowy samochód OSP

Transkrypt

Nowy samochód OSP
Nowy samochód OSP
{multithumb thumb_width=250 thumb_height=152}
{multithumb default}
Jednostka OchotniczejSamochód
Straży Pożarnej
posiadawzbiorniki
Szynwałdzie
na wodę
maonowy
pojemności
samochód
2500 pożarniczy.
litrów oraz naJest
środek
to IVp
Posiada również linie tzw. szybkiego natarcia o długości 60 metrów. Na jego wyposażeniu
będzie też część sprzętu ze STAR-a, z którego do tej pory korzystali strażacy. IVECO ma
napęd na cztery koła, w jego kabinie zmieści się 6 osób.
Auto zakupione zostało w firmie Szczęśniak w Bielsku-Białej, koszt 639 900 złotych. Środki
przeznaczone na ten cel pochodziły z pięciu źródeł. 150 000 złotych wyniosła dotacja
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Dotacja Komendy Głównej Państwowej
Straży Pożarnej wyniosła 115 000 złotych. 150 000 złotych przekazało, za pośrednictwem
Zarządu Głównego, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych. 5 000 zł pochodziło od Starostwa Powiatowego w Tarnowie, a 219 900 zł
przeznaczono z budżetu gminy Skrzyszów. Teraz oprócz IVECO na wyposażeniu OSP w
Szynwałdzie są jeszcze STAR 266 z 1983 r. i Lublin 3 z 1997 r.
Informacja - www.skrzyszow.pl Foto - Kalendarz OSP Szynwałd 2014
1/1

Podobne dokumenty