RWS .270 WSM HIT 8,4G

Komentarze

Transkrypt

RWS .270 WSM HIT 8,4G
Specyfikacja techniczna produktu
RWS .270 WSM HIT 8,4g
RWS .270 WSM HIT 8,4g
Art. Nr 2319206
Właściwości
Ochrona tuszy
Efekt zatrzymania
Odrzut
Siła penetracji
Otwór wylotowy
Strzyżenie
Wysoki
Dobry
Weak
Środek
Bezpieczny
Tak
GEE
50 m
100 m
150 m
200 m
250 m
300 m
100 m
-1.0
±0
-2.0
-7.0
-17.0
-31.0
202 m
1.0
4.0
3.0
0.0
-7.0
-18.0
0m
50 m
100 m
150 m
200 m
250 m
300 m
V[m/s]
963
920
879
740
798
757
720
E[J]
3900
3559
3249
2967
2678
2410
2180
GEE
Prędkość i Energia
http://rws-munition.de
RUAG Ammotec GmbH · Kronacher Straße 63 · 90765 Fürth · Niemcy
Specyfikacja techniczna produktu
RWS .270 WSM HIT 8,4g
.270 WSM
Nabój .270 WSM jest znakomitą amunicją myśliwską do polowań
górskich na kozice, jelenie i górskie owce, a także na nizinach, na sarny
i dziki. Dzięki znacznej prędkości wylotowej, dającej daleki zasięg i
płaski tor lotu pocisku, nabój .270 WSM znakomicie nadaje się do
polowań na dalsze dystanse.
Winchester wprowadził amunicję .270 WSM wraz z całą serią
WSM (Winchester Short Magnum): 7 mm WSM i .300 WSM, w roku
2002. Potem doszedł jeszcze .325 WSM. Łuska bez wzmocnienia
charakterystycznego dla wcześniejszych generacji nabojów Magnum,
została zaadaptowana z naboju .404 Jeffery. Podobnie jak w
przypadku naboju 6 mm PPC, Winchester stworzył do tego naboju
krótką, pękatą łuskę, zapewniająca szybsze i pełniejsze spalenie
ładunku miotającego. Kąt ramienia łuski wynosi 35°, a jej wewnętrzna
objętość jest większa niż w naboju .270 Win. – dzięki czemu osiągnięto
znacząco przewyższające wyniki – ale mniejsza niż .270 Wby.
Mag. Największą zaletą jest doskonałe funkcjonowanie w krótkich
komorach zamkowych, ale znaczna grubość łuski sprawia, że często
płaci się za to pojemnością magazynka, mniejszą niż przy nabojach w
standardowych łuskach.
http://rws-munition.de
RUAG Ammotec GmbH · Kronacher Straße 63 · 90765 Fürth · Niemcy
Specyfikacja techniczna produktu
RWS .270 WSM HIT 8,4g
Pocisk RWS HIT
Najnowsza generacja pocisków myśliwskich RWS, bezołowiowa alternatywa dla
myśliwych preferujących pociski niefragmentujące. Pomimo błyskawiczej deformacji po
trafieniu, jej konstrukcja zapobiega fragmentacji i utracie masy. Pogłębia to penetrację i
zapewnia przestrzał nawet przy wysokiej prędkości pocisku i napotkaniu twardych kości.
Doskonałe właściwości tego pocisku najlepiej uwidaczniają się przy polowaniu na grubą
zwierzynę.
W przeciwieństwie do pocisków fragmentujących, bezołowiowe i zachowujące
masę pociski RWS HIT przekazują celowi energię kinetyczną bez utraty spójności
konstrukcyjnej. Dzięki temu tusza zastrzelonego zwięrzęcia nie zostaje skażona
metalami ani uszkodzona bardziej niż to konieczne.
Jak wszystkie naboje RWS, amunicja HIT łączy najlepsze cechy naszych produktów:
niezawodne działanie, celność, ograniczone zużycie przewodu lufy, a do tego najnowsze
osiągnięcia techniczne i technologiczne.
RWS HIT Matrix – konstrukcja naszego najnowocze#niejszego pocisku:
RWS TC Tip (wkładka wierzchołkowa z 2 komorami kontrolowanego zgniotu)
Innowacyjna konstrukcja czepca balistycznego pocisku RWS HIT pełni dwie ważne
funkcje:
1. Opływowy kształt poprawia wartość współczynnika balistycznego (BC) i płaskość toru
lotu. Dzięki temu pocisk leci szybciej, a to nadaje mu większą energię kinetyczną w chwili
uderzenia w cel.
2. Kontrolowana deformacja dwóch stref zgniotu powoduje błyskawiczną ekspansję całej
części głowicowej pocisku. To zapewnia pociskowi działanie szokowe i natychmiastowe
powalenie zwierzyny w ogniu.
RWS ACC (pocisk z wybraniem wierzchołkowym)
RWS Active Crater Cavity (ACC) to optymalny kształt wybrania w części wierzchokowej
pocisku, zapewniający stabilność w locie i natychmiastową deformację pod wpływem
odkształcenia wkładki TC Tip. Rezultatem współdziałania tych dwóch technologii jest
błyskawiczne i doskonale powtarzalne grzybkowanie bez fragmentacji.
RWS HIT w skrócie:
• bezo#owiowa ekologiczna amunicja my#liwska
• pocisk grzybkuj#cy bez utraty masy (niefragmentuj#cy)
• g##boka penetracja i pewny przelotowy kana# rany tak#e przy du#ych pr#dko#ciach
trafienia
• najmniejsze mo#liwe uszkodzenie tuszy
• nadaje si# do polowania na grub# zwierzyn#
http://rws-munition.de
RUAG Ammotec GmbH · Kronacher Straße 63 · 90765 Fürth · Niemcy
Specyfikacja techniczna produktu
RWS .270 WSM HIT 8,4g
Budowa pocisku HIT:
1. RWS ACC aktywnie przyspiesza grzybkowanie
we współdziałaniu z TC Tip
2.RWS TC tip: czepiec balistyczny z 2 komorami
kontrolowanego zgniotu
3. Niklowany pocisk monoblokowy z miedzi o
bardzo wysokiej wartości BC
4. Dno pocisku ze stożkiem spływu zapewnia
stabilizację w locie do oddalonych celów
5. Rowki sterujące deformacją wierzchołka
pocisku
http://rws-munition.de
RUAG Ammotec GmbH · Kronacher Straße 63 · 90765 Fürth · Niemcy

Podobne dokumenty