numer 6

Komentarze

Transkrypt

numer 6
Pod prąd
‘’Tylko martwe ryby
płyną z prądem „
stare chińskie
przysłowie
6
[Zacytuj źródło
Sami o sobie
CZASOPISMO MŁODZIEŻOWE
W numerze
Kalendarium z życia szkoły
str. 3 - 11
Nasze pasje i zainteresowania
str. 12 - 16
Ciekawostki
str. 17 - 18
Strona |2
Strona |3
Kalendarium z życia szkoły
ROUTES OF LIBERATION-CIEKAWA LEKCJA
HISTORII
Dnia 12 marca 2015r. licealiści z naszej szkoły pod opieką
pani Wandy Szafran i Aleksandry Rzymowskiej udali się do
Centrum św. Jana w Gdańsku na objazdową wystawę
„Routes of Liberation: European Legacies the Second
World War”. Powstała ona z inicjatywy holenderskiej
Fundacji Liberation Route Europe. Przy jej tworzeniu współpracowali muzealnicy i historycy
z Holandii, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Polski. Projekt Liberation of Europe jest
współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej. Wystawa prezentuje II wojnę światową,
opowiadała o jej przyczynach, przebiegu oraz skutkach dla Europy. Multimedialna ekspozycja
składająca się z archiwalnych zdjęć oraz filmów, zajmowała część kościoła św. Jana. W wydzielonych
przestrzeniach panował półmrok, a na podświetlonych ekranach można było oglądać fotografie,
filmy i przeczytać opisy w języku polskim oraz angielskim. W wojenny klimat pomagały się wczuć
dźwięki
strzałów.
Ekspozycja
zorganizowana była według słów
kluczowych
takich
jak:
bombardowania, walka, okupacja,
terror i eksterminacja, holokaust,
zniszczenia, kolaboracja, opór,
przymusowe
migracje,
Marek Edelman- był
wyzwolenie, zwycięzcy i pokonani,
uczestnikiem powstania w
Marry Verrier- brytyjska
sanitariuszka,
getcie warszawskim, a potem
podział Europy. W centrum
opiekowała się rannymi
brał udział w Powstaniu
umieszczono biografie szesnastu
jeńcami niemieckimi
Warszawskim. Udało mu się
przywiezionymi
przeżyć i po wojnie został
osób pochodzących z różnych
z Normandii.
lekarzem.
państw europejskich, których
historie były często zupełnie odmienne. Zrobiłem zdjęcia
postaci, które mnie najbardziej zainteresowały.
Janina Wisłoć- Smoleńska
„Jachna”- była sanitariuszką
w AK.. Po wojnie „Jachna”
walczyła w partyzantce na
Pomorzu przeciwko władzy
komunistycznej. W 1947r. została
aresztowana i skazana na karę
śmierci, którą później zamieniono
na więzienie. Wyszła na wolność
dopiero
w 1956r.
Ostatnia część wystawy dotyczyła konsekwencji II
wojny światowej tzn. podziału Europy, który skończył się
dopiero w 1989r. Uważam, że wzięliśmy udział w ciekawej
lekcji historii. Dla mnie okazała się bardzo przydatna,
ponieważ w szkole omawiamy właśnie okres II wojny
światowej. Najbardziej przemówiły do mnie życiorysy osób
biorących udział w tej wojnie, ponieważ w podręcznikach
historii zwykle znajdują się same fakty i daty, które są
strasznie trudne do zrozumienia.
Paweł Petrykowski
Strona |4
Tego roku dzień otwarty odbył się 28 marca . Ten czas od rana do popołudnia był dla
naszej szkoły bardzo pracowity. Przyjmowaliśmy wtedy z otwartymi ramionami dzieci z innych szkół
i maluchy, które mają rozpocząć szkolną edukację.. Na ten dzień czekało również rozstrzygnięcie
konkursu na najlepszą pisankę i krajankę.
W dniu otwartym każda z klas miała jakiś wkład w to, jak on finalnie wyglądał. Gości
zapraszali uczniowie z klasy drugiej gimnazjum. Klasa druga liceum pokazała, że uczyć się nie
trzeba tylko w szkole, i zorganizowała wystawę zdjęć z wycieczek i innych zajęć pozaszkolnych.
Klasa druga szkoły podstawowej organizowała zajęcia plastyczne dla najmłodszych ( których nie
brakowało ), i udekorowała szkołę ,która wyglądała olśniewająco. Klasa trzecia i druga gimnazjum
pokazywały gościom podstawy ratownictwa na zajęciach i na prezentacji. Grupa nazywa się
Stowarzyszenie Grupa Ratownicza ALFA. Klasa szósta szkoły podstawowej przygotowała zajęcia
plastyczne z robieniem palm, pisanek i wycinanek. W klasie I liceum była premiera nowego numeru
szkolnej gazety "Pod prąd "oraz przygotowano informacje o edukacji filmowej i teatralnej, w której
biorą udział uczniowie gimnazjum i liceum .Klasa II liceum przygotowała prezentację multimedialną
”Uczymy się historii, nie tylko w szkole”. Klasa III liceum przygotowała gazetkę ze zdjęciami ze
swojej studniówki, a panie Izabela Kołodziej-Sas i Hanna Bultrowicz przygotowały lekcje z geografii
i biologii z wykorzystaniem e-booków.
Tak wyglądał dzień otwarty trzech szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Gdańskiego Liceum
Ogólnokształcącego. Wszystkie atrakcje czekały na zainteresowanych naszymi szkołami przez
cały dzień, więc jeśli ktoś był, to zapewne nic go nie ominęło.
Paweł Stankiewicz
Strona |5
Pożegnanie abiturientów
24.04.2015
r.
Ogólnokształcącym
w
miała
Gdańskim
miejsce
Liceum
szczególna
uroczystość – pożegnanie uczniów klas maturalnych.
Ceremonia rozpoczęła się o 11:30 zaproszeniem na
część artystyczną w wykonaniu kolegów i koleżanek
abiturientów przez pełniąca rolę konferansjera uczennicę
klasy I liceum Joannę Wszeborowską . Przedstawienie odbyło się pod okiem pani Małgorzaty
Bonieckiej , pani Hanny Bultrowicz i pani Janiny DaniszewskiejWęgrzak. Część artystyczna zaczęła się piosenką z maskami.
Maski przedstawiały twarze abiturientów , które trzymali
zasłaniając własne, wykonawcy przedstawienia. Aktorami byli :
Joanna Wszeborowska (uczennica I GLO), Dominika Fait
(uczennica II GLO), Jakub Kłobuch ( uczeń II GLO) , Oskar Pawluczuk (uczeń II GLO) i Michalina
Kuzepska uczennica klasy I gimnazjum. Artyści opowiedzieli w imieniu abiturientów o trzech latach
, spędzonych
w murach szkoły- Gdańskiego Liceum
Ogólnokształcącego. Pani Hanna Bultrowicz przygotowała
slajdy ze zdjęciami, które były wyświetlone w towarzystwie
piosenek,
z
uczniów
wykonywanych przez chór szkolny złożony
szkoły
podstawowej.
.Były
to
piosenki
o przemijaniu Po części artystycznej Michał Boniecki, jeden
z abiturientów ,podziękował gronu pedagogicznemu za wszystko. Po przemówieniu abiturienta
głos zabrała wychowawczyni klasy , która podziękowała za
lata, w czasie których mogła patrzeć jak dojrzewają.
Następnie piosenkę Jacka Kaczmarskiego ”Modlitwa o
wschodzie słońca” zaśpiewały panie Hanna Bultrowicz i
Janina Daniszewska przy akompaniamencie pani Marzeny
Bauer. Abiturienci wręczyli kwiatki nauczycielom. Po
wręczeniu kwiatków pani dyrektor Magdalena Soliwoda powiedziała kilka słów pożegnania
adresowanych do odchodzących i wręczyła świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego.
Po uroczystości maturzyści zaprosili grono pedagogiczne na mały poczęstunek , który przygotowali
w swojej klasie.
Iga Adrjan i Nikolas Czajkowski
Strona |6
Wywiady z maturzystami 2015
Jacek Kaczmarski ‘’Nasza klasa ‘’
UWIERZCIE W SIEBIE- CHCIEĆ TO MÓC...
Jak długo chodzisz do naszej
szkoły i dlaczego ją wybrałeś?
Do naszej szkoły uczęszczałem 3 lata.
Wybrałem ją, bo uznałem, że będę w niej
mógł rozwijać się w pełni. W ostatnim roku w
mojej klasie było 5 osób (wcześniej było nas
trochę więcej), co ma swoje zalety - nikt nie
przeszkadza w czasie lekcji i można z nich
skorzystać w 100%.
w którym będę czuł, że lubię to, co robię
i będę się w tym spełniał.
Czy będziesz tęsknić za szkołą,
czy może odetchniesz z ulgą, gdy
ją opuścisz?
Teoretycznie powinienem się cieszyć, ale
uświadomiłem
sobie,
że
teraz
jestem
w pozycji "Ja kontra życie" i albo to ja wygram
z przeciwnościami, jakie mnie napotkają albo
Czy boisz się matury?
to życie ze mną "wygra" czego na ten
Czy boję się matury? Szczerze mówiąc, mam
moment nie biorę pod uwagę. Pamiętajmy
obawy
języka
o tym, że każdy jest kowalem swojego losu,
polskiego, ale myślę, że podołam. Jest to
życzę wam też takiego podejścia do tej
pierwszy tak poważny test w moim życiu i nie
sprawy.
przed
częścią
ustną
z
widzę innej opcji poza zdaniem go.
Jakie masz plany na przyszłość po
skończeniu szkoły?
Ciągle nie mogę się zdecydować, ale
postanowiłem, że wyjadę do Anglii na parę
miesięcy. Jeśli mi się tam spodoba, to
zapewne zostanę na stałe
w Wielkiej
Brytanii, zacznę studiować jakiś kierunek,
Czy polubiłeś swoją klasę?
Oczywiście, że polubiłem, ale jestem prawie
pewien, że nie będziemy się spotykać poza
murami szkoły. Wszyscy trzymamy się razem
tylko i wyłącznie na terenie szkoły, nikt nie
spotykał się poza jej murami, wątpię, żeby to
się zmieniło w przyszłości.
Strona |7
Gdybyś mógł cofnąć czas,
wybrałbyś jeszcze raz GLO?
czy
Nie jestem pewien. Klasa, która składa się z
małej liczby osób ma swoje zalety i wady
(oczywiście jak wszystko), ale w mojej opinii
jest
w
więcej
małym
wad.
gronie
Jesteśmy
osób-
zamknięci
brak
przyjaźni
licealnych, które podobno są na całe życie
(jak wspomniałem nie w naszym przypadku),
mniejsza
motywacja
do
nauki,
gdyż
w większej grupie naturalne jest to, że jeden
stara się być lepszy od drugiego i tworzy się
tzw. zdrowa konkurencja,
której u nas
zabrakło. Nie chcę oczywiście powiedzieć, że
GLO jest złą szkołą, bo tak nie jest. Po prostu,
nie odpowiadała mi liczba osób w klasie.
-wycieczki szkolne, nie będę tutaj zdradzał
szczegółów
(pozdrawiam
osoby,
które
wiedzą, o co chodzi ),
-nasza studniówka, która przy tak małej
liczbie maturzystów mogła być
kiepska,
a była naprawdę świetna,
-niejedna przerwa, na której działy się nieraz
ciekawe rzeczy...
Czy
chciałbyś
coś
przekazać
przyszłym pokoleniom uczniów GLO?
Tak jak wspomniałem, pamiętajcie o tym, że
to wy jesteście kowalami swojego losu!
Osiągajcie to, o czym marzycie- chcieć to
móc. Uwierzcie
w siebie. To nie są puste
słowa, weźcie je sobie do serca. Próbujcie
nowych rzeczy i realizujcie się w nich. Życie
Czy jest jakieś wydarzenie, które
będziesz wspominał po skończeniu
szkoły?
nie może po prostu przemijać. Jednostka jest
Jest w sumie ich kilka:
zamarzy. Nie zawiedźcie sami siebie!
w
stanie
osiągnąć
wszystko,
o
czym
Pawłowi Petrykowskiemu wywiadu udzielił
Joachim Frejnagel
,,Jeszcze wszystko jest przed nami. Jeszcze nie czas na
wspomnienia ‘’
Czy boisz się matury, tzn. czego
boisz się na maturze?
bardziej stres. Wszyscy dookoła wywierają
Czy
przygotowywałaś
się
regularnie przez okres
szkoły
średniej? Czy uczysz się dopiero
teraz?
dużą presję, stresuję się , że nie zdam, albo
Z tym przygotowywaniem się bywało raczej
moje wyniki będą za słabe, żeby dostać się
bardzo różnie. Wiadomo, że czasem bardzo
na wymarzone studia.
nie chciało mi się pracować, ale teraz tego
Czego się boję? Może to nie strach tylko
żałuję i gdybym mogła to cofnęłabym czas,
żeby wziąć się w garść.
Strona |8
Jakie przedmioty dodatkowe chcesz
zdawać? Na jakim poziomie chcesz
je zdawać?
Zdaję historię i język angielski na poziomie
rozszerzonym. Z historii realizuję trzyletni
program nauczania, a do języka angielskiego
nie opanowałam do końca, ale mam nadzieję,
że przez te parę dni do matury jeszcze mi się
to uda.
Na jaki kierunek studiów chcesz
się wybrać?
Zastanawiam
przygotowuję się sama.
Co
według
Ciebie
poszło
Ci
najgorzej na próbnej maturze. Czy
teraz sobie to powtórzyłaś?
się
resocjalizacyjną,
pomiędzy
filologią
pedagogiką
angielską,
dyplomacją a psychologią. Wszystko zależy
od wyników matury!
Najgorzej poszła mi matura z matematyki.
Z Anną Supernak rozmawiała
Maja Dziadowicz
Cały czas próbuję powtarzać sobie ten
materiał, jednak są jeszcze rzeczy, których
Wspomnienia przewodniczącego samorządu szkolnego
Od kiedy
szkoły?
uczęszczasz
Przygodę
z
do
Gdańskimi
naszej
Szkołami
początkiem wakacji, tak naprawdę nie bardzo
wiem ,co robić z tym całym wolnym czasem.
Z „tyłu” głowy cały czas krążą mi myśli „co
rozpocząłem w 2 klasie gimnazjum.
dalej”, na jaką uczelnię pójść, na jaki
Jak
oceniasz
naszą
szkołę?
Cieszysz się, że się tu znalazłeś?
Oczywiście, bardzo polubiłem atmosferę jaka
tutaj panuje, większość nauczycieli oraz
zyskałem wielu nowych przyjaciół, którzy
umilali mi lekcje, a także przerwy. Zawsze
mogłem
na
momentach,
nich
polegać
świetnie
w
gorszych
bawiliśmy
się
na
wycieczkach i innych szkolnych imprezach,
jak
np.
tegoroczna
studniówka.
Moim
zdaniem GLO jest szkołą godną polecenia.
Matura już za Wami. Jak wspominasz
przygotowania do niej?
Szczerze mówiąc tęsknię za tym całym
pośpiechem
i
napięciem
związanym
z maturą. Pomimo tego, że cieszę się
kierunek. Trudno mi przewidzieć jakie wyniki
z matury otrzymam, ale jestem dobrej
myśli :).
Gdybyś mógł cofnąć się w czasie
czy
Twoje
przygotowania
wyglądałyby inaczej?
Wydaje mi się, że każdy z nas już po jakimś
ważnym egzaminie uświadamia sobie, że
mógł coś zrobić lepiej, bardziej się przyłożyć,
przywiązać
większą
uwagę
jakiemuś
zagadnieniu, z którym sobie nie do końca
radziliśmy.
Jednakże
staram
się
być
optymistą i nie zamartwiać takimi myślami.
Zrobiłem wszystko, co byłem w stanie przez
ten okres licealnej nauki zrobić.
Wszyscy wiemy, że w budynku GLO
Strona |9
uczy również Twoja mama. Miałeś z
tego powodu jakieś przywileje czy
raczej nieprzyjemnie być „tym
synem nauczycielki”?
szkole, czemu by z tego nie skorzystać? Nie
Kiedy spotykałem się ze znajomymi z innych
Czy dzięki tej szkole
jakieś nowe pasje?
odkryłeś
Bardzo
ratowniczą
szkół, a oni opowiadali o dziennikach
elektronicznych, o tym, że w każdej chwili
uzyskują najświeższe informacje o swoich
postępach w nauce, zawsze mówiłem, że
moim dziennikiem elektronicznym jest moja
mama, wiesz o co mi chodzi (śmiech).
lubię siedzieć bezczynnie, wolę działać.
lubiłem
grupę
prowadzoną przez pana Darka Mścisza.
Otrzymaliśmy od niego dużo cennej wiedzy
na temat pierwszej pomocy oraz nauczył nas,
że zachowanie zimnej krwi w awaryjnych
sytuacjach jest najistotniejsze.
Bardzo udzielałeś się w życiu
szkoły. Co Cię do tego napędzało?
Nie jestem z natury osobą siedzącą i
Czy już jako absolwent, chciałbyś
skierować parę słów, rad, do
kolegów z młodszych klas?
narzekającą, że to jest źle, a tamto mi się nie
Cytując
podoba. Gdy dowiedziałem się, że mogę
nauczycielkę matematyki: „Jak się nie wie co
wziąć
się robi, to się robi ,co się wie i się to robi” :)
udział
przewodniczącego
w
wyborach
na
panią
Marię
Kowalską,
naszą
samorządu
uczniowskiego nie wahałem się. Jeśli mogę
Wywiad
z
Michałem
Bonieckim
mieć jakikolwiek wpływ na to, co dzieje się w
przeprowadziła Joanna Wszeborowska
Wywiad z Sylwią Łobocką
Od kiedy jesteś uczniem GLO ?
Od 2012 roku
Co zadecydowało , że przyszłaś tu
do szkoły ?
Zdecydowałam się przyjść do tej szkoły,
Różnie, zależnie od sytuacji ,ale zazwyczaj
nie miałam większych problemów
Czy przychodząc do tej szkoły
znałaś już kogoś ?
Tak, znałam kilka osób z gimnazjum
ponieważ podoba mi się idea mało licznych
klas
Co podoba Ci się w tej szkole?
Klasy z małą ilością osób
Czy według Ciebie w tej szkole
dobrze nauczają ?
Co chcesz robić w przyszłości ?
Uważam, że są nauczyciele, którzy nauczają
Chcę pracować z dziećmi
bardzo dobrze a inni trochę mniej.
Czy dzięki tej szkole odkryłaś
jakieś pasje ?
Jak układała się Twoja relacja z
nauczycielami ?
Nie
Z Sylwią Łobocką rozmawiała Iga Adrjan
Witaj majowa jutrzenko…
Dnia 4 maja abiturienci zdawali pierwszy egzamin maturalny
a pozostali uczniowie
świętowali rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 maja . Wszyscy zebrali się w sali gimnastycznej ,
gdzie wysłuchali okolicznościowego przemówienia i pieśni na
cześć
konstytucji
.
Uczniowie
poszczególnych
klas
przygotowali informacje o ludziach zasłużonych dla Polski
i Gdańska ,którzy mają w naszym mieście pomniki lub tablice
pamiątkowe . Uczniowie klasy I i II szkoły podstawowej mówili
o zasługach Jana Heweliusza , uczniowie klasy III o św. Wojciechu ,uczniowie klasy V o Marii
Konopnickiej . Uczeń klasy IV powiedział zebranym, co to jest Drzewo Millenium a uczeń klasy VI
mówił o obronie Poczty Polskiej we wrześniu 1939r. Uczniowie gimnazjum mówili o czołgu, który
upamiętnia wyzwolenie Gdańska w marcu 1945 r. a pod pomnikiem Jana III Sobieskiego mówili
o zasługach króla i o historii tego pomnika , który został ze Lwowa przeniesiony do Gdańska.
Uczniowie klasy I liceum mówili o Pomniku Poległych Stoczniowców a uczniowie klasy
II przypomnieli postać marszałka Józefa Piłsudzkiego . Niestety padający deszcz skrócił czas
trwania naszej wycieczki .
W dniu 5 maja 2015 uczniowie liceum zwiedzali Pałac
Opatów , Katedrę Oliwską , muzeum Diecezjalne oraz
spacerowali po parku oliwskim . Po muzeum uczniów
oprowadzała konserwator zabytków Alina Szpakiewicz.
Zebrani poznali oprócz zabytkowych wnętrz, historię
Oliwy i zakonu Cystersów oraz pokoju zawartego ze
Szwedami w 1660r. Organizatorem wycieczki była pani Aleksandra Rzymowska .
Wojciech Szulist
Drugi dzień otwarty w naszej szkole
Dnia 14.05.2015 r. o godzinie 10:00 odbyły się dni otwarte w Gdańskiej Szkole
Podstawowej , Gdańskim Gimnazjum i Gdańskim Liceum Ogólnokształcącym. Przybyła do nas
Szkoła Podstawowa nr.16 z Dolnej Oruni. Goście odbyli podróż po naszej szkole, jak i po różnych
krajach Europy. Uczniowie naszych klas wraz z wychowawcami przygotowali różne atrakcyjne
informacje o danym państwie Europy. Klasy udekorowały swoje sale, uczniowie przebrali się tak,
S t r o n a | 11
jak ubierali się w dawnych czasach mieszkańcy tych państw, przygotowali prezentacje i różne
quizy. Klasa V szkoły podstawowej przygotowała wraz z wychowawczynią panią Karoliną Grechutą
informacje o Niemczech. Klasa I gimnazjum wraz z wychowawczynią panią Teresą Rosińską
informacje o Francji. Klasa II gimnazjum wraz z wychowawczynią panią Magdą Florek informacje
o Wielkiej Brytanii. Klasa III gimnazjum wraz z wychowawczynią panią Karoliną Maciejewską
informacje o Włoszech. Klasa I liceum wraz z wychowawczynią panią Wandą Szafran i z pomocą
pani Hanny Bultrowicz informacje o Watykanie. Klasa II liceum wraz z panią Aleksandrą
Rzymowską informacje o Grecji. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr.16 zadawali pytania,
rozwiązywali zagadki ,rebusy, krzyżówki ,układali puzzle a przy okazji zyskali wiele wiadomości
o „zwiedzanych” krajach. Każda z klas postarała się , aby zachęcić jak największą ilość osób do
naszej szkoły. Goście połączyć mogli zabawę z nauką i bardzo zadowoleni z wizyty powrócili do
swojej szkoły .
Iga Adrjan
Dnia 2 czerwca świętowaliśmy w
naszej szkole dzień rodziny .
FESTYN ORUŃSKI CZYLI NIEDZIELA W PARKU
7 CZERWCA 2015r.
Jak co roku nasze szkoły uczestniczyły w festynie. Imprezę
zorganizowała
pani
Hanna
Bultrowicz
,która
przygotowała
materiały reklamujące nasze trzy
szkoły.
przybyłym
Uczniowie
gościom
rozdawali
materiały
reklamujące szkoły, ulotki, jabłka z
logo szkoły, gazetę szkolną „Pod prąd”, materiały edukacji filmowej.
.Delegacja trzech szkół przeszła w pochodzie od miejsca zbiórki na centralny plac parku
oruńskiego. Małym dzieciom malowano twarze, rozdawano upominki, częstowano cukierkami.
Przez cały dzień aktywnie pomagała nam matka ucznia pani Iwona Kornacka .
S t r o n a | 12
Nasze pasje i zainteresowania
Na samym początku chciałbym powiedzieć, dlaczego "Lotnictwo", a nie coś innego. Otóż,
kiedy byłem bardzo mały, dokładnie w wieku 5 lat, zobaczyłem ogromny wtedy dla mnie samolot,
a był to Air Force One 747-400, a na pokładzie był sam prezydent. Ale od tamtego czasu ogólnie,
kiedy widzę samolot to mam gęsia skórkę, kiedy jest nisko. Co tu dużo mówić - lotnictwo to piękna
rzecz !
Ja
też bardzo zwracam uwagę na lotniska
w danych krajach jak jestem, to rozglądam się czy
przestrzegane są przepisy np.: prędkość 15/20
węzłów na godzinę, czyli góra 20km/h. Bardzo
często jeżdżę z moim tatą na gdańskie lotnisko na
działki obserwować prace na płycie lotniska, jak i startowanie i lądowanie samolotów. Pamiętam
jak było UEFA EURO 2012 i przylatywały do Gdańska
samoloty, które bywały pierwszy raz w Gdańsku, takie
rzadkie linie. A to były Airbusy: A-320,A319,A320300,A-330-200;
Boeingi:
737-800,767-800,787-
800,777,787-dremliner( air france)747-400,247 i wiele
innych. Kiedy usłyszałem w telewizji, że przylatuje
Reprezentacja Niemiec na Euro 2012 to od razu powiedziałem to tacie i pojechał ze mną na
lądowanie boeinga 747-400 (smoka) na pasie 32E.
Też się bardzo ucieszyłem, jak była premiera Dreamlinera LOT
- Polish Airlines(Polskie linie lotnicze) to też, musiałem
wyciągnąć Tatę z domu i pojechaliśmy znowu przy pasie na
punkcie widokowym był Dremliner LOT Boeing 787-8
A dla takiego fascynata i pasjonata samolotów to moim
marzeniem jest się przelecieć samolotem linii Emirates
Airbusem A-380-800.
S t r o n a | 13
Ale bądźmy szczerzy - lecieć takim samolotem to ok, ale tak, economy class (ekonomiczna
kosztuje, nie wiem ile ale bardzo drogo ), a business kosztuje nawet tysiące. Teraz chciałbym
poruszyć temat lotniska , ponieważ są to miejsca, gdzie lądują samoloty. Jedno z największych
lotnisk na świecie jest Airport (Lotnisko) w New Yorku JFK Johna F. Kennedyego.
Dla mnie najładniejszym lotniskiem na świecie jest port lotniczy w Dubaju.(Dubai International
Airport)
Linie lotnicze: drogie linie
lotnicze i długodystansowe
Tanie linie :
Nie każdemu musi się podobać lotnictwo i nie
zachęcam, ale jak ktoś pokocha latanie ,to na
pewno będzie bardzo szczęśliwy! A fajnie składa
się, bo
mam
okno na widok lądujących samolotow:) i co drugi dzień bywam na lotnisku,
a codziennie na kamerach internetowych na gdańskim lotnisku
http://www.airport.gdansk.pl/airport/kamery-internetowe i jestem też obecny codziennie na
stronie http://www.flightradar24.com/52.23,21.02/7 flight radar, gdzie możemy śledzić samoloty,
gdzie, skąd, dokąd, ile czasu .
Mateusz Bamburak
S t r o n a | 14
Konie to moje ulubione zwierzęta. Są silne i mądre.
Kiedyś koleżanka zaraziła mnie miłością do nich.
Od tamtego czasu moja pasja wciąż się pogłębia.
Nie wyobrażam sobie teraz życia bez jazdy konnej.
Agnieszka Reszke IIG
Moja historia związana z końmi
Moja historia z końmi i jeździectwem rozpoczęła
się ponad trzy lata temu. Pierwszą stajnią jaką
odwiedziłam była stadnina koni „KUMAKI”. Tam
też miałam swoje pierwsze lekcje, bardzo
podobała mi się jazda konna i zajmowanie tymi
pięknymi i mądrymi zwierzętami. Po wielu
godzinach spędzonych w stajni dotarło do mnie, że to jest to czym chciałbym się zajmować
w wolnych chwilach, a w przyszłości zawodowo. Budziła się we mnie potrzeba zdobywania coraz
większej wiedzy i informacji na temat koni. Ze stajni „KUMAKI” wyniosłam bardzo dużo wiedzy
i umiejętności jeździeckich dla początkujących. Po dwóch latach spędzonych w tym miejscu
stwierdziłam, że czas coś zmienić i zacząć zdobywać jeszcze większe umiejętności jeździeckie.
Zdobyłam się na odwagę i pojechałam do Sopotu na Hipodrom, gdzie mieszczą się prestiżowe
szkółki jeździeckie. Na terenie Hipodromu poznałam panią Gosię, która jest instruktorką jazdy
w szkółce „Oświata Lingwista”. Po czterech miesiącach zdałam z powodzeniem Brązową Odznakę
S t r o n a | 15
Jeździecką. Pewnego dnia pojechałam z odwiedzinami do byłej instruktorki Pauliny, która
pracowała w „KUMAKACH”. Okazało się, że Paulina prowadzi swoją stajnię i Szkółkę Jeździecką
o nazwie „Canter”, która mieści się w miejscowości Warcz. Po obejściu całej stadniny i obejrzeniu
koni umówiłam się na jazdę. Na pierwszej jeździe i kolejnych dosiadałam klacz o imieniu Witalia.
Bardzo zgrałam się z tym koniem, dzięki temu pozwoliło mi to pod okiem trenerki Pauliny zdobywać
jeszcze większe umiejętności. Obecnie uczęszczam do stajni „Jaga”, która mieści się w Bielkówku,
w
stajni jest 11 koni, są to piękne ogiery Fryzyjskie i konie Wielkopolskie. Tam poznałam
fantastycznych ludzi, którzy są wolontariuszami i każdą wolną chwilę spędzają właśnie tam, a ja
wraz z nimi. Jest to fantastyczne miejsce, które pozwala mi rozwijać dalsze umiejętności jeździeckie
w miłej atmosferze.
Sylwia Lewandowska
Train Simulator 2015
Train
Simulator
przedstawiająca
2015
jest
symulację
to
gra
pociągu.
można w niej pokierować kilkuset tonowym
pociągiem, nie mając
do tego żadnych
uprawnień .Jest to ciekawa opcja dla osób
,które fascynują się koleją . Zabawa w
TS15 jest nie skończona dzięki dużej gamie dodatków , niestety aby mieć wszystkie trzeba wydać
około 1800 euro czyli 7200 zł . Są również coroczne edycje tej gry z trasami zawartymi w dodatkach
. gra ma podłączenie do steam . naprawdę zabawa jest nie skończona , od 2013 przegrałem w tę
grę 145 godzin.
Gra ma bardzo ładne scenerie . grafika nie
jest aż tak wymagająca , natomiast aby gra
chodziła płynnie, trzeba mieć przynajmniej
procesor i5. TS15 posiada samouczek,
dzięki któremu osoba nie mająca nigdy
styczności z taką grą, nauczy się bardzo
szybko sterowania takim pociągiem . również gra posiada bardzo dobrze zaprogramowane zasady
fizyki . Każda nadmierna prędkość może
skończyć się wypadkiem , atutem
tej fizyki jest
S t r o n a | 16
hamowanie, długość hamowania zależy od masy pociągu. Jest też coś takiego jak Ranking
globalny dzięki, któremu walczysz z innymi graczami o tytuł najlepszego maszynisty wybranej
Scenerii .
Ocena 9.5/10
Mateusz Figel
Recenzja gry Euro Truck Simulator 2
Euro Truck Simulator 2 to
druga odsłona symulatora od
SCS
Software,
w
którym
zasiadamy za sterami potężnych
samochodów ciężarowych. Tytuł
wprowadza szereg usprawnień
w stosunku do poprzedniczki,
które miały za zadanie urealnić
rozgrywkę. Dla fanów tego typu pozycji cenną informacją powinien być fakt, że za grę odpowiadają
między innymi ludzie pracujący wcześniej nad Hard Truck 18 Wheels of Steel – inną produkcją o tej
tematyce. Autorzy projektując swoje dzieło skupili się przede wszystkim na dostosowaniu go do
gustu europejskich odbiorców. Dzięki temu po raz drugi zwiedzamy tysiące kilometrów dróg
ciągnących się przez Stary Kontynent, trafiając do wielu znanych miast. Rozgrywka tradycyjnie
polega na dowiezieniu wyznaczonego ładunku we wskazane miejsce, robiąc to najlepiej w jak
najkrótszym czasie, popisując się po drodze sztuką umiejętnego prowadzenia ciężarówki. Twórcy
zadbali o licencje znanych marek, dzięki czemu pokierujemy pojazdami takich producentów jak
Mercedes, Scania, Man, Daf, Iveco, Volvo, Renault.
Mateusz Harasimiuk
S t r o n a | 17
Ciekawostki
PREHISTORYCZNA RYBA
Jest to największa prehistoryczna, drapieżna ryba mierząca ok
20-30 metrów i żyjąca
do dziś. Ta ryba zamieszkuje
w oceanach Indyjskim, Spokojnym, Atlantyckim. Jest to rekin
Megalodon. Z powodu chrzęstnej budowy szkieletu zachowało
się niewiele skamieniałości tego gatunku. Lecz do dziś jest
odnotowywane pojawienie się go na powierzchni wody. W 1996 roku znaleziono ząb Megalodona
mierzący 16,8 cm długości, będący wówczas największym znanym zębem tego rekina. Megalodon
jest drapieżnikiem polującym na wieloryby lub inne duże ssaki morskie.
PLANETA ZIEMIA I-JEJ DZIURY
Great Blue Hole to zapierająca dech w piersiach dziura
pośrodku Morza Karaibskiego. Położona jest pośrodku atolu
Lighthouse Reef, nieopodal Belize City i widoczna jest z
kosmosu.
W czerwcu , w centrum Gwatemali pojawiła się olbrzymia
dziura. Spowodowały ją osunięcia ziemi po przejściu burzy
tropikalnej Agatha. Zginęła wówczas jedna osoba. Dziura ma
ponad 60 metrów głębokości, ok. 30 metrów średnicy i
pochłonęła 3 piętrowy budynek.
Jest to jeden z najbardziej znanych i najpiękniejszych basenów
termalnych w parku Yellowstone. Aby się tu dostać, podróżni
muszą odbyć długi spacer wzdłuż Geyser Basin, jednak
wyjątkowość tego miejsca warta jest każdego wysiłku.
S t r o n a | 18
Ten zagadkowo wyglądający obiekt to Mirny - jedna
z największych na świecie kopalni odkrywkowych. Dziura ma
1200 metrów średnicy i 525 metrów głębokości. Jest tak
ogromna, że zassała do swojego wnętrza kilka helikopterów.
Krater
znajdujący
się
po
środku
pustyni
Kara-Kum
w Turkmenistanie płonie nieustannie od 38 lat. Tak zwane
„Bramy do piekła” to nic innego jak wejście do podziemnej
jamy. Podłoże, na którym położona była platforma wiertnicza,
zapadło się, zostawiając dziurę o średnicy 100 metrów.
OCZY
Każdy rekin jest inny, lecz mają parę cech takich samych rzeczy. Są nimi oczy. Jest to
trzecia powieka zwana błoną mrużną, które osłania oczy podczas polowania.
REKINY-TAJEMNICE ATOLU RANGIROA
Atol Rangiroa, jest usytuowany na południowym Oceanie Spokojnym, przyciąga rekiny
różnych rozmiarów i kształtów – od małego i wścibskiego żarłacza rafowego, po potężnego
żarłacza tygrysiego.
ŚLEPY PŁYWAK
W królewskim parku narodowym Chitwan można spotkać, przy odrobinie szczęścia,
niesamowitego słodkowodnego walenia. Delfiny te zamieszkują mętne wody i rozlewiska na
brzegu rzek. Delfin ten nazwany suzu ma bardzo słaby wzrok, jednak pływa całe dnie i noce.
Umożliwia mu to echolokacja, dzięki której zdobywają pożywienie. Zmysł ten u delfina jest tak
rozwinięty, że pozwala mu rozróżnić poszczególne rodzaje ryb.
Weronika Gibus

Podobne dokumenty