Finansowanie projektu

Transkrypt

Finansowanie projektu
Finansowanie projektu
Autor: Łukasz Lewicki
Adres: http://wrotalubuskie.eu/PL/543/177/Finansowanie_projektu/k/
Finansowanie projektu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013
LIDER PROJEKTU:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
PARTNERZY PROJEKTU:
Jednostki Samorządu Terytorialnego Województwa Lubuskiego (95 JST + Urząd Marszałkowski)
FINANSOWANIE:
85% Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
15% Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz Partnerzy Projektu
WARTOŚĆ CAŁKOWITA:
25 mln
DOFINANSOWANIE:
21,25mln
WKŁAD WŁASNY PARTNERÓW:
3,75 mln zł
strona 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty