styczeń 2013

Komentarze

Transkrypt

styczeń 2013
RALNY
KULTU KULTURY
R
O
T
A
U
M
M
INFOR SKIEGO DO
MIEJ
. l
sdkp
STARO
, www.
1/2013
/0
0
0
1
NR
WSTEP
,
Wykorzystano wycinankę Pani Stanisławy Kwaśniewskiej (Klub ”Spotkania przy sztalugach”)
Spis treści:
Pierwsza setka... w 8 lat... .................................3
Z archiwum...TPW ............................................6
Warszawa przed Powstaniem Styczniowem...7
Piwnica na Wójtowskiej - “Od i do” .................10
Z naszej pracowni... .........................................12
Informacje kulturalne - bieżące imprezy,
wydarzenia, spotkania... .................................13
.......... KALENDARZ “Rynku” na 2013 rok ..........
Kluby, zajęcia, stałe formy pracy w SDK
Plastyka............................................................26
Galerie...............................................................26
Muzyka..............................................................27
Edukacja artystyczna.........................................27
Kulturoterapia....................................................27
Dla dzieci i młodzieży..........................................28
Hobby................................................................28
Taniec................................................................29
Literatura........................................................29
Dla Seniorów......................................................29
Piwnica na Wójtowskiej......................................31
Teatr...................................................................31
Wierszyki dla dzieci ........................................31
Dyskretny urok Stolycy ...................................32
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie
(np.: terminu lub godziny rozpoczęcia imprezy, składu zespołów).
W
W
WWW
Polecamy Państwa uwadze...
nasza strona internetowa:
W
www.sdk.pl
inne Domy Kultury w Warszawie:
www.domykultury.waw.pl
Okładka:
"Rynek" Informator Kulturalny
Staromiejskiego Domu Kultury
nr 100/01/2013
Szczesliwego
Nowego
2013 Roku
zyczy
Redakcja “Rynku”
NASZ JUBILEUSZ...
PIERWSZA SETKA
...W 8 LAT! (artykuł bezalkoholowy)
Oddajemy w Państwa ręce setny
numer "Rynku" - Informatora Kulturalnego Staromiejskiego Domu Kultury w Warszawie.
Wydajemy nasze pismo już 8 lat
(właściwie to 8 lat i 3 miesiące, co w sumie daje
ponad 3000 dni (!) w czasie których do naszych
Czytelników dotarło blisko 160 tysięcy egzemplarzy pisemka).
Pracę nad "Rynkiem" zaczynaliśmy we
wrześniu 2004 roku, a sygnalny (1) numer trafił
do czytelników już 1 października tego roku.
Sam pomysł stworzenia staromiejskiego pisma,
pod takim tytułem, o cyklicznym okresie wydawniczym (acz o nieco bardziej komercyjnym
profilu) narodził się dużo wcześniej, bodajże
w 2001 roku, lecz z różnych, niezależnych od
nas przyczyn musiał trochę poczekać.
Warto przypomnieć, że pierwsze numery "Rynku", jak przystało na wiek "oseskowoniemowlęcy", choć milutkie dla oka, wzbudzające niesamowite emocje i pobudzające
pozytywne "instynkty macierzyńskie" u grona
zaprzyjaźnionych czytelników, nie grzeszyły
dopracowaniem graficznym i redaktorskim (co
nie znaczy, że i dziś nie trafiają się nam wpadki chociażby w ostatnim numerze przegapiliśmy
"piękny" błąd ortograficzny, prezentując Państwu
bardzo oryginalna pisownię słowa "wyposażenie"… nie podaję szczegółów, bo klawiatura
odmawia posłuszeństwa).
Dopiero (mniej więcej) po roku działalności zaczęliśmy dojrzewać i krzepnąć jako
(małe, bo małe... ale jedyne) staromiejskie
pismo.
Od samego początku ruszyliśmy z ambitnym pomysłem na połączenie kilku ścieżek
tematycznych: naszego dotychczasowego,
"wewnętrznego" biuletynu prezentującego najbliższe działania domu kultury, z informacjami
o świeżo minionych wydarzeniach kulturalnych
organizowanych przez SDK, historią budynku
i instytucji domu kultury, popularyzacją przebogatej historii (także tej najnowszej) najważniejszego zabytku Warszawy - Starego i Nowego
Miasta i w miarę możliwości "codziennymi"
informacjami lokalnymi, "sąsiedzkimi" (wspomnijmy choćby cykl artykułów Sebastiana Lenarta
"Bardzo krótka historia Staromiejskiego Domu
Kultury", drobne cykle "Krótko o...", "Wybiórcza
kronika SDK" i "Wycinki prasowe nie do końca
poważne", wielotematyczne cykle historyczne
"Staromiejskie ciekawostki" i "Warszawskie
ciekawostki" oraz najnowszy cykl artykułów,
pisanych przez wykładowców spotkań czwartkowych w naszym Klubie Seniora zatytułowany
"Akademia Klubu Seniora “Wars i Sawa”).
Po pewnym czasie pracę naszego dość
wąskiego grona redakcyjnego zaczęły wspomagać pomysłami i niezwykle interesującymi
tekstami osoby zaprzyjaźnione, którym bliska
jest kultura, historia i obecny stan Starówki.
Warto w tym miejscu wspomnieć nazwiska osób
współpracujących z "Rynkiem" (przede wszystkim tych, których teksty, wspomnienia, relacje
i fotografie ukazały się w piśmie), szczególnie, że
wszystkie materiały jakie przekazali naszej
redakcji zostały opublikowane bez honorariów, li
tylko z potrzeby dzielenia się swoją wiedzą
z czytelnikiem... i okazaną nam sympatią. Na
przestrzeni ostatnich ośmiu lat naszymi przyjaciółmi i "darczyńcami" słowa lub obrazu zostali:
Rafał Sowiński (fot.), Mariola Pollakowska,
Paweł Giers, Władysław Klaczyński, Maria
Bartenbach - Tomczak, Andrzej Rzewuski,
Bogdan Opowicz, [Henryk Grzelak (przed.
wsp.)*], [Wiesław Rustecki], Irena Dębowska,
Krystyna Grzelak, Przemysłw Pasek,
Aleksandra Nasiorowska, [Waldemar
Kiełczewski (przed. wsp.)], [Zbigniew
3
NASZ JUBILEUSZ...
Nasiorowski], Barbara Murawska, Maria T.
Banasiak, Jakub Winiarski, Jolanta
Kolczyńska, Hanna Zawistowska-Nowińska
(przed. wsp.), Józef Nowak (przed wsp.),
Henryk Malecha, Andrzej Ozga, Eligiusz
Dymowski, Jagoda Opalińska, Zbigniew
Rekuć, Ryszard Houwald (przed. wsp.), Lech
Królikowski, Michał Kobyliński "Gilling"
(fot.), Małgorzata Trzeciak, Andrzej Sołtan,
Marek Kubiak, Janusz Jędrosz (fot.), Witold
Straus, Zbigniew M. Markiewicz - Mark Carrot
(fot.), Tomasz Gutry (fot.), Juliusz Kulesza,
Kazimierz Jaskulski, Jerzy Dąbrowski,
Janusz Miniewicz, Urszula Spinkiewicz (fot.),
Antoni Sieradzki, Henryk Jerzy Chmielewski,
Bogusława Sochańska, Maria Rotkiewicz,
Barbara Milewska - Waźbińska, Tadeusz
Władysław Świątek, Katarzyna Wielhorska,
Janusz Maciej Michałowski, Jakub
Zajkowski, Wiesława Dłubak-Bełdycka,
Mariola Sztorc, Wojciech Brański, [Jerzy
Chojnacki (fot.)], Stanisław Soszyński, Karol
Mórawski, Adam Gawron, Zygmunt K.
Jagodziński, Tadeusz Doda, Piotr i Patrycja
Kosela (fot.), Marta Lenart, Michał Kasprzak,
Zofia Korzeńska, Jan Domański (przed. wsp.),
Stanisława Kwaśniewska, Paweł Elsztein,
Krystyna Melion, Karol Jerzy Mórawski
i oczywiście nasi "najbliżsi" - instruktorzy
pracujący w Staromiejskim Domu Kultury: Beata
Gula, Sylwia Majewska, Katarzyna Mazur,
Małgorzata Graczyk, Zuzanna Górniaszek,
Zofia Kotynia, Anna Zarzycka, Bożenna
Pepłońska, Jacek Werbanowski, Jan Holc,
Marek Bartkowicz, Adam Walny, Bartłomiej
Gerłowski. Proszę mi wybaczyć jeśli kogoś nie
wymieniłem, jeśli tak się stało to tylko ze względu
na "usterki" ludzkiej pamięci (wszak to już ponad
8 lat działalności).
Patrząc na te 100 numerów "Rynku"
wydaje się, że zrobiliśmy "kawał(ek) dobrej
roboty". Szczególnie cieszą nas artykuły
wspomnieniowe, pisane przez dawnych i obecnych mieszkańców lub rezydentów Starówki.
Było takich materiałów kilka, każdy przyniósł
dużo nieznanych nam informacji z historii
naszego zakątka Stolicy. Teksty pozwoliły nam
poznać to czego nie jesteśmy w stanie odszukać
w podręcznikach i przewodnikach: tętna
i kolorytu miasta w latach międzywojennych
(J. Kulesza, P. Elsztein); trwogi, odwagi, męstwa
i okrucieństwa w pierwszych dniach II wojny
światowej, w dniach okupacji (H.J. Chmielewski,
4
Rynek
Autorem naszego logotypu jest Bartłomiej Gerłowski,
instruktor SDK i opiekun graficzny “Rynku”. Przekrzywiony kwadrat, w którym ukrywa się pierwsza litera
nazwy, ma nawiązywać do kształtu Rynku Starego
Miasta (w rzeczywistości jest on bardziej prostokątny,
niż kwadratowy... lecz cóż, wolność twórczą, to także
nasza cecha); ozdobny, lekko postrzępiony i nieco
archaiczny krój pisma, niczym pokryty patyną szyld,
wskazuje na historyczny i zabytkowy wymiar miejsca
wydawania pisma. Poniżej ilustracja wykorzystana na
okładce 19 nr “Rynku” z kwietnia 2006 roku (autor
Rebel).
A. Sieradzki, S. Soszyński) i w czasie bohaterskiej walki i nieludzkiej, hitlerowskiej pacyfikacji ludności po upadku Powstania Warszawskiego na Starówce w 1944 roku (S. Soszyński);
pierwszych wrażeń z "wymarłego miasta" w dniu
17 stycznia 1945 r. (T. Doda); zapału, trudu,
poświęcenia przy odbudowie Starego Miasta,
Nowego Miasta, Muranowa i Mariensztatu
(K. Jaskulski, W. Straus).
NASZ JUBILEUSZ...
Przez tych kilka lat staraliśmy się
udostępniać łamy naszego pisma dla organizacji
społecznych i staromiejskich instytucji (np.
Towarzystwu Przyjaciół Warszawy - Oddział
Stare Miasto, Bibliotece Publicznej z ul.
Świętojańskiej), lokalnych inicjatyw (odtworzenie gazowych latarni na Starówce, o które
zabiega od wielu lat Jakub Zajkowski i które, być
może już wkrótce zobaczymy na kilku staromiejskich ulicach). Zawsze staramy się być
blisko spraw, problemów i radości naszej "patrii"
i naszego "civitas". Śledzimy drobne i poważne
sprawy staromiejskie, komentujemy je np. w
felietonach z cyklu "Okiem Syrenki".
Dbamy też o to, by w warstwie wizualnej
przybliżać Państwu mniej znane rejony Starówki,
umieszczając zdjęcia w "Fotoplastikonie" lub na
okładce. Przedrukowując artykuły, opowiadania
i teksty z dawnych (czasem nawet pra-dawnych)
gazet i książek staramy się przybliżyć Warszawę
widzianą oczami naszych przodków (często na
stronach "Rynku" gościli tacy autorzy jak:
Wacław Szymanowski, Kazimierz Wł. Wójcicki,
Bolesław Prus, Franciszek, Maksymilian
Sobieszczański, Aleksander Kraushar). W przedrukach tych, celowo zachowujemy oryginalną
pisownię, by poczuli Państwo klimat miasta, jego
"styl i smak", imponderabilia niedostępne we
współczesnych tekstach opowiadających o przeszłości naszego grodu.
Tradycyjne “przemówienie” jubileuszowe należy okrasić dygresyjną opowiastką
humorystyczną - takich było przez te lata wiele.
Wspomnę tylko jedno zdarzenie: w numerze 31
(kwiecień 2007 r.) opublikowaliśmy dość
swawolny, primaaprilisowy tekst na temat
„skarbu” - odkrycia w podziemiach naszego
budynku zasypanej piwniczki z trunkami z XVII
wieku ["(...) Dotychczas odnaleziono 29
kamiennych regałów, na których leżakuje 1246
butli i 47 beczułek dębowych szlachetnych
trunków. (...) Odkrycie pieczęci królewskich na
pierwszej odnalezionej przez archeologów
beczce, zawierającej najprawdopodobniej
"półtoraka", kasztelański miód pitny przedniej
jakości, może wskazywać, iż w kamienicy
Bornbachowskiej mieścił się ukryty skład
należący do samego króla Jana II Kazimierza
Wazy."]. Na drugi dzień po ukazaniu się numeru,
do redakcji zadzwonił młody (na to wskazywał
głos w słuchawce) dziennikarz ze statecznej,
ukazującej się od kilku dziesięcioleci, warszaw-
skiej gazety codziennej, z pytaniem czy mógłby
się umówić na obejrzenie znaleziska, otrzymać
jakieś materiały i przy okazji zrobić zdjęcia. Nie
chcąc dalej "wkręcać" profesjonalisty zawodu,
wytłumaczyliśmy mu żart i powód publikacji
(chyba nie zauważył, że nadchodzi 1 kwietnia).
Widać świadomość - par excellence - "nabicia
w butelkę" była aż nadto traumatycznym przeżyciem, gdyż momentalnie odłożył słuchawkę...
Cóż, nie chciał się pośmiać razem z nami.
Łyżka dziegciu... na koniec. Od
początku "Rynek" jest pismem niekomercyjnym,
bezpłatnym dla czytelnika, wydawanym ze
środków własnych Staromiejskiego Domu
Kultury. Szkoda nieco, że w ostatnich latach
kryzys, szczególnie ten finansów miejskich, ma
przeogromny wpływ na okrojony budżet SDK
i oczywiście na nasz nakład. Zaczynaliśmy od
500 egzemplarzy, w najlepszym okresie wydawaliśmy blisko 2500 sztuk pojedynczego
numeru, dziś to tylko 1200 egzemplarzy... co
w praktyce wystarcza na 2 tygodnie skromnej
dystrybucji pisma, praktycznie tylko w murach
Domu Kultury. Szkoda, że tylko tyle, ale
cieszymy się i z tego. Inni mają gorzej albo już się
nie ukazują. Będzie lepiej!
To tyle o naszej pierwszej "100".
Na zakończenie chciałbym z pełną
odpowiedzialnością powtórzyć słowa które
napisaliśmy przy okazji wydania “młodego”, 25
numeru: "(...) Jesteśmy do Państwa dyspozycji
i zawsze chętnie nawiążemy nowe kontakty.
Zapraszamy do Staromiejskiego Domu Kultury,
na Rynek Starego Miasta 2 - tu jak wiadomo
mieści się nasza redakcja. Zapraszamy do
czytania tego i miejmy nadzieję wielu kolejnych
numerów Informatora Kulturalnego SDK
"Rynek".".
Czego sobie i Państwu życzymy...
szczególnie że Nowy 2013 Rok właśnie puka do
naszych drzwi.
Piotr Sobieniak
* - (przed. wsp.) - przdruk wspomnień za zgodą osób
posiadających prawo do tekstu - samych autorów, wydawców
lub rodziny autora.
5
Z ARCHIWUM... TPW Oddzial- Stare Miasto
A) podpis na awersie
B) kontynuacja podpisu na rewersie
Powyższa akwarela pochodzi z archiwum Oddziału Stare Miasto - Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Osoby
opiekujące się zbiorem przypuszczają, że autorem tej zagadkowej pracy jest Kazimierz Grejm. Opis znajdujący
się pod pracą (i na rewersie) brzmi: "Dom przy Bugaj jedyny który pozostał dnia 20-I-1945 r. [mieszkała (?)
mieszkanie (?)] rodziny (...) Marjanków złożonej z 7 miu osób. nie wychodziła z Warszawy".
Próby zidentyfikowania przedstawionego na obrazku domu oraz poszukiwania informacji o rodzinie Marjanków
nie przyniosły efektu (na mapie lotniczej z czerwca 1945 roku, nie można odnaleźć tego budynku - być może od
stycznia 1945 roku dom lub jego dach zawalił się; niemieckie mapy lotnicze, wykonane tuż przed i w czasie
Powstania Warszawskiego również nie pozwalają na identyfikację - choć dają kilka tropów, które warto
zweryfikować). Istnieje także możliwość pomyłki w opisie (choć raczej wykonał go autor pracy) i akwarela
przedstawia inne miejsce (np. ul. Rybaki lub Brzozowa?). Obrazek jest dla nas zagadką!
Zwracamy się z prośbą o pomoc w identyfikacji budynku i/lub wymienionej z nazwiska rodziny. Wszelkie
informacje będą nieocenione.
Kontakt: redakcja "Rynku", Rynek Starego Miasta 2 Warszawa, 22 831 23 75, [email protected]
6
POWSTANIE STYCZNIOWE 1863
W styczniu 2012 roku będziemy obchodzili
150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego
(22 stycznia 1863 r.). Łamy obecnego numeru Rynku
nie pozwalaja na publikację większego materiału
poświęconego temu narodowemu zrywowi. Postaramy
się przygotować godny tekst w jednym z następnych
numerów. Nie pozostawiamy jednak, tak ważnej
rocznicy bez uhonorowania. Sygnalnie publikujemy
artykuł Aleksandra Kraushara, zbiór "powidoków",
przedstawiających Warszawę przed Powstaniem
Styczniowym.
ALEKSANDER KRAUSHAR
WARSZAWA
PRZED POWSTANIEM
STYCZNIOWEM 1863.
(Ze wspomnień naocznego świadka).
Jeżeli się ma to szczęście - lub
nieszczęście - żyć dłużej nieco nad przeciętną
normę bytu doczesnego ludzkiego, a mianowicie, dłużej, aniżeli lat... ośmdziesiąt, należy
korzystać z tego zrządzenia losu, by, kochając
swoje miasto rodzinne, porównawczo odtwarzać
sobie, kiedy niekiedy, we wspomnieniach obraz,
jakim się ono nam przedstawiało w czasach
uświadomionej już młodości zestawić je z tem
obliczem, jakie ono przybrało po upływie lat kilkudziesięciu.
Niewielu już stosunkowo świadków
pozostało między nami z czasów uprzedzających powstanie Styczniowe 1863 roku.
Obliczając czasokres bytu danego pokolenia
przecięciowo na lat trzydzieści, żyjące obecnie
pokolenie ludności miejskiej byłoby z rzędu pokoleniem drugiem. Warszawa przed sześćdziesięciu laty liczyła około trzechkroć stu tysięcy
mieszkańców. Przed ostatnią wojną sięgała już
cyfry około miljona. Przeobraziła się i zewnętrznie wielością nowych arterji ulicznych i domów mieszkalnych, pospolitej, szablonowej
struktury, na miasto ruchliwe, przemysłowohandlowe, z zatraceniem miejscami cech wzajemnej swoistości miasta stołecznego polskiego,
upstrzone tendencyjnie przez rząd obalony
kopułami wschodniego, obcego stylu, dwujęzycznemi szyldami o barwach jaskrawych,
z pominięciem kolorów czarnego i białego,
Krakowskie Przedmieście (w głębi Pałac Staszica
i Nowy Świat)*
stosowanych prawie że powszechnie w Europie,
aby tym sposobem zatrzeć wspomnienie
manifestacyjnej żałoby, w jaką się w czasach
ruchów dwulecia przedpowstaniowego przystrajało.
Pod estetycznym względem zyskała
Warszawa niezaprzeczenie wiele. Miejsce
hałaśliwych bruków, zajęły z czasem makadamy,
następnie na wielu ulicach żelazne, kratowane
flizy tak dokuczliwe obuwiu przechodniów,
wreszcie w ostatnich czasach bruki drewniane,
co prawda, wygodniejsze, lecz stanowiące
zbiorowisko miazmatow, dla płuc szkodliwych.
Trotoary uliczne, dawniej wązkie rozszerzono
i pokryto wygodnemi flizami z piaskowca
i cementu, co przyczyniło się do nadania miastu
jaśniejszego, estetyczniejszego wyglądu. Zaprowadzono, zamiast dawniejszych „kanarków"
omnibusowych, tramwaje, które zwiększyły ruch
uliczny i ułatwiły mieszkańcom stosunki
towarzyskie i handlowe między najodleglejszemi
dzielnicami. Obsadzono ulice główniejsze
drzewkami, zaprowadzono wodociągi, które pod
względem hygieny, czystości i zdrowia,
zmniejszyły tak częste ongi epidemje. Słowem,
jako środowisko miejskie, uległa Warszawa
zmianom na lepsze, zmianom, będącym zresztą
wynikiem tego postępu, jaki się w ustroju
gospodarczym wszystkich niemal miast większych ujawnił w ostatnich kilkudziesięciu latach,
w całym prawie kulturalnym świecie.
Ta jednak strona rozkwitu Warszawy,
mniej ma dla miłośnika starzyzny powabu i mniej
nastręcza pola do obserwacji z punktu widzenia
historycznego.
* Ilustracje przedstawiające Warszawę po Powstaniu Listopadowym a przed Styczniowym pochodzą z albumu:
J. Cegliński, A. Matuszkiewicz "Album widoków i okolic Warszawy" (nr 6) (wyd. ok. 1855 r.)
7
POWSTANIE STYCZNIOWE 1863
skiemi z lat 1656, 1704, 1794, 1861 kolumnę
pierwiastkową szarą, leżącą obecnie na
dziedzińcu gmachu Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w otoczeniu dawnych lwów kamiennych
z przed Mennicy. Nie było przed rokiem 1863
owego domku żelaznego na rogu Zjazdu i Mariensztadu, z rozkazu satrapy Berga wystawionego.
Zjazd w kierunku mostu łyżwowego znajdującego
sięu wylotu Bednarskiej
Znamiennym jest tu wzgląd na charakter miasta polskiego, jakim się Warszawa
w ciągu kilku wiekowego swego istnienia
cechowała. Charakter ów nie ujawnił się nigdzie
w tak silnej mierze, jak w wyglądzie najdawniejszej dzielnicy miejskiej - na Starem
Mieście - i w najgłówniejszej arterji ulicznej poczynając od placu Zamkowego poprzez
Krakowskie-Przedmieście, Nowy-Świat aż do
Łazienek.
Czy zaszła pewna znamienna różnica
w wyglądzie tej części miasta, między epoką
przedpowstaniową, a spółczesną?
Kto pamięta dawniejsze Stare Miasto
i porówna je z obecnem, stwierdzi z zadowoleniem, że, pomimo usunięcia z Rynku straganów, które stanowiły swoistą jego cechę Stare Miasto nietylko że nie utraciło znamienia
archaiczności, lecz utrzymało niezmiennie swój
charakter swojski, a nawet go spotęgowało przez
wskrzeszenie tradycji, przywiązanej do paru
gmachów historycznych, stanowiących dziś
punkt zborny dla miłośników przeszłości.
Zmianom widocznym, częścią korzystnym, po części zaś ujemnym, uległy w czasach
względnie niedawnych, dzielnice po za obrębem
Starego Miasta istniejące, przedewszystkiem
zaś arterja główna miejska, ciągnąca się od
placu Zamkowego i dalej, w kierunku do Nowego
Świata.
Mniej nas w tej chwili obchodzić mogą
zmiany zaszłe wskutek powstania nowych
gmachów i pomników i urządzeń miejskich na tej
przestrzeni, lecz bardziej godne są uwagi te
obecne szczegóły miejskie, które przed powstaniem roku 1863 jeszcze nie istniały.
W dzielnicy placu Zamkowego i w jego
najbliższych okolicach nie było wówczas świeżej, wiedeńskiego wyrobu, kolumny, dźwigającej
posąg Zygmunta. Pamiętamy jeszcze starodawną, zrytą kulami szwedzkiemi i moskiew8
Krakowskie Przedmieście (w głębi Plac Zamkowy)
Nie było jeszcze, wykończonego
dopiero później, mostu żelaznego Kierbedzia,
gdyż komunikacja z Pragą odbywała się przez
most drewniany na łyżwach, u wylotu ulicy Bednarskiej ongi przeprowadzony.
Nie widniały w oddali kopuły cerkwi na
Pradze, ani wieżyce kościoła św. Floryana,
w nowszych czasach dźwigniętego.
Nie było traktu, zadrzewionego prowadzącego do gmachów nowych dróg żelaznych:
Petersburgskiej i Terespolskiej.
Nie było mostu drugiego żelaznego,
w okolicy dawnego Żoliborza.
Nie było nieestetycznych, nadmiernie
wysokich kamienic, dźwigniętych po jednej stronie Zjazdu ku Wiśle.
Na Krakowskim Przedmieściu nie było
przed rokiem 1863 przecznicy, w stylu rosyjskim
ulicą Nową-Miodową zwanej.
Nie było pięknego pomnika Adama
Mickiewicza, ani też wokół niego urządzonego
skweru.
Nie było skweru urządzonego na
miejscu gdzie w lutym 1861 r. padły pierwsze
ofiary rozbudzenia się ducha narodowego, ani
też szerokiej ulicy, zaprowadzonej zamiast
wąskiego Krakowskiego-Przednieścia.
Nie było Hotelu Bristol, ani tez owej
części gmachu Hotelu Europejskiego, która
dobudowaną została do poprzedniej od ulicy
POWSTANIE STYCZNIOWE 1863
Czystej.
PIWNICA
NA WÓJTOWSKIEJ
Filia
Staromiejskiego
Domu Kultury
ul. Zakroczymska 11
(wejście od Wójtowskiej)
telefon: 22 635 46 47
telefon/faks 22 635 77 83
www.piwnicanawojtowskiej.sdk.pl
PW
PW
k
ors
ikt
nw
Ko
a
Przy
ska
jtow
Wó
ka
ms
c zy
kr
Zao
ryne
k
ście
Ko
Fr
c is
an
zk
s
ań
lna
ka
ta
Fre
Nie było pomnika osławionego Paszkiewicza, ani też brzydkiej od strony Krakowskiego Przedmieścia cerkwi soborowej.
Nie było czas jakiś istniejącej, bramy
u wyloty ul. Karowej.
Nie było ulicy „Berga" i „Kotzebuego".
Nie było wielkiej kamienicy na rogu ul. Królewskiej z wieżyczką okrągłą Bayera, wystawioną za
fotografje poległych i delegacji obywatelskiej
Nie było przybudówki do kościoła
Św. Krzyża na rogu ulicy Berga.
Nie było ohydnej, po zburzeniu pałacu
Staszica cerkwi gimnazjalnej w formie kawiarni
tureckiej, pomysłu Apuchtina.
Natomiast zdobił cichy zakątek ul.
Oboźnej piękny zabytek architektury - zburzony
w naszych czasach - pałac Karasta (red. Karasia).
Wszystkie powyższe zmiany - nie
sięgając w głąb Nowego Światu, zaszły w ciągu
ostatniego pięćdziesięciolecia, na niewielkiej
przestrzeni najgłówniejszej arterji miejskiej
Warszawy.
Nie wprowadzono ich w celu upiększenia starożytnego grodu, lecz z widocznym
zamiarem możliwego zatarcia w niem owych
cech archaicznych, które stanowiły i stanowią
powab każdego, samoistnie, według tradycji
dawnej, rozwijającego się miasta stołecznego.
Pomimo takiej tendencyjnej roboty
satrapów upadłego rządu, nie była ona w stanie
zmienić charakteru Warszawy, jako grodu
polskiego. Pozostała ona i pozostanie na zawsze
ogniskiem usiłowań narodu, a dzięki wprowadzonemu samorządowi miejskiemu, doczekamy
się niewątpliwie, i to w rychłym czasie, odtynkowania resztek owych naleciałości obcych
i przywrócenia całej wielkiej Warszawie owej
cechy narodowo-polskiej, jaką dziś już, w zewnętrznym jej wyglądzie, w szyldach jej sklepów,
w przeciągających w dniach uroczystych
pochodach legjonów młodego wojska polskiego,
w stroju młodzieży uniwersyteckiej i skautowskiej obojga płci i w godłach orła białego, coraz
częściej napotykamy.
Aleksander Kraushar
ek
Ryn ego
Nowsta
Mia
Tekst pochodzi z:
„Rocznik Weteranów 1863 z kalendarzem na
1925 rok” pod. red. Juljana Adolfa Święcickiego.
9
PIWNICA NA WÓJTOWSKIEJ
Werdykt Jury
III Mazowieckiego Konkursu Piosenki
Kabaretowej im. Jeremiego Przybory
I Nagroda
(przyznano dwie równorzędne nagrody):
Pauli Kinaszewskiej i Joannie Pawlik
II Nagroda
(przyznano dwie równorzędne nagrody):
Aleksandrze Wylężek i Annie Miłek
rys.Jacek Gawłowski
Wyróżnienia:
Chór Socratirona, Katarzyna Marczak,
Żaneta Sławińska.
„OD I DO”
Na początku grudnia, zatem niemal
wczoraj, w Piwnicy na Wójtowskiej odbył się
III Mazowiecki Konkurs Piosenki Kabaretowej
im. Jeremiego Przybory. I było miło, było kameralnie, było w sam raz. A wszystko przez to, że
przenieśliśmy wreszcie to przedsięwzięcie do
Piwnicy na Wójtowskiej. Już o tym pisałem, że
pomysł na konkurs wziął mi się stąd, że Piwnica
aż się prosiła o Przyborę i o innych, którzy piszą
intymnie, gęsto od treści, nieefekciarsko, ładnym
słowem, czasem ostro, ale z uczuciem z chęcią
trafienia między oczy. Bliskość z widzem, jaką
oferuje wykonawcom Piwnica daje im siłę trudną
do osiągnięcia w większych miejscach. No
i wreszcie buchnęło siłą tekstu, treścią, żartem
słownym, kruchym zabawnym spojrzeniem,
pełnym uczuć wyznaniem, złością zduszoną
w sercu i całym wachlarzem humoru zawartego
w błyskotliwych dobrze napisanych piosenkach,
a nie gagiem, by nie powiedzieć gadżetem, które
we współczesnych kabaretach święcą tryumfy.
One – te kabarety, których pełno
w telewizji, powoli stają się takie, jak i cała ona –
10
pod publiczkę. Nie dla publiczności, ale pod nią.
Poniżej jej oczekiwań, z treściami najłatwiejszymi, najprostszymi , bo im więcej ludzi
„kuma”, tym większy poklask. Kabarety nie mówią tego, co chcą powiedzieć tylko to, co
publiczka da radę udźwignąć. To tak jakby
nauczyciel dostosowywał program nauczania,
do najmniej pojętnego ucznia w klasie.
A przecież ten, co na scenie, to wszak ten, co
coś wie i umie i winien się tą wiedzą dzielić. Ale
nie, by być kabaretem obecnym w jak największej ilości stacji, trzeba równać w dół.
Ot taka zasada marketingowa i od niej ani rusz.
Obecnie, ku mojemu zadziwieniu,
kabarety zaczęły śpiewać. Przez lata tylko
skecz, a po nim skecz, i znów skecz. A teraz co
i rusz piosenka. Pewnie ktoś tam z góry
krzyknął, że oglądalność dołuje, no to może
piosenka coś zmieni. A może któryś z kabaretów
zaśpiewał i się spodobało, no to inne w tyle
wszak zostać nie mogły. No ale jak się od lat
tylko skeczowało, to piosenkować się tak nagle
na zawołanie nie da. Ale jak zawołali, to śpiewać
trza. Jak to się nie da??? Da się!!! Jesteśmy
wszak znani i lubiani, więc, co nie zrobimy,
podobać się będzie. I śpiewają. Wynikiem czego
mamy w telewizji piosenki, które tak naprawdę
są skeczami, żartami z piosenki, jej parodią,
a nie piosenkami, które są żartem, satyrą, jakąś
o czymś opowieścią lub chociażby popisem, że
się umie.
Ale dajmy już spokój mojemu znęcaniu
się. Powróćmy do miejsca, gdzie piosenka ma
znaczenie, bo nad nią pochylamy się, jej
poświęcamy swój czas, by kwitła. Staromiejski
PIWNICA NA WÓJTOWSKIEJ
Dom Kultury ze swoja Sceną Piętro Wyżej
dedykowaną piosence literackiej, w Piwnicy na
Wójtowskiej zorganizował trzecią edycję Konkursu Piosenki Kabaretowej m. Jeremiego
Przybory. Konkurs nie jest przeglądem tych,
którzy Jeremiego Przyborę śpiewają! Jest jego
imienia, gdyż chcemy, by kabaretowa piosenka
dotyczyła czegoś, czemuś się sprzeciwiała, lub
za czymś była, by się śmiała z małości,
a wielkość poddawała w wątpliwość.
No i było podczas trzeciej edycji
naszego konkursu tak właśnie. Śpiewano „do”
i „o”. Do ludzi i o ludziach. Patron wisiał nad nami
i pilnował, by się śmiać, a nie wyśmiewać, by
opowiadać, a nie gadać, by drżeć przed
głupotą, jej się przeciwstawiać, jej urągać
i choćby w jednym słowie jej nie schlebiać. Takie
czasy są teraz, Panie i Panowie, ze jest akurat
odwrotnie. Ale my w Piwnicy przed czasami się
chronimy i u nas jest inaczej.
Marek Bartkowicz
ż ek
dra Wylę
Aleksan
iłek
Anna M
ka
Sławińs
Żaneta
Pawlik
Joanna
Fot. P. Kosela
na
ocratiro
Chór S
a
zewsk
Kinas
Paula
na
Katarzy
Marczak
Z NASZEJ PRACOWNI...
Marta Korczak lat 9
z Pracowni Plastyczno-Teatralnej “Pankracownia” SDK prowadzonej przez Bożennę Pepłońską
”Redakcja Rynku: Sebastian Lenart, Bartłomiej Gerłowski, Piotr Sobieniak”
Oto ukazuje się setny numer Informatora Kulturalnego “Rynek”.
Marta z Pracowni Plastyczno-Teatralnej “Pankracownia”po raz kolejny ujawnia
umiejętność obserwacji wydarzeń w SDK, dokumentując barwnie, swobodnie,
a jednocześnie z niemałą dozą precyzji uroczyste obrady kolegium redakcyjnego.
Rysowniczka wnikliwie portretuje Redaktorów, dumnie prezentujących
dotychczasowe dzieło - i życzy Redakcji sukcesów, aż po tysięczne wydanie
Informatora!
Dominika Anna Pepłońska
krytyk sztuki
Warszawa, 16.12.2012
Informacje kulturalne
Bieżące wydarzenia, koncerty, imprezy, spotkania
tel. (22) 831-23-75, www.sdk.pl
MuZyKA
TeaTR
PLASTyKA
TANieC
GALERie
LITERATURA
EDUKAcjA
dLA DzieCi
i młOdziEży
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie (np.: terminu lub godziny rozpoczęcia imprezy, składu zespołów).
INFORMACJE KULTURALNE
WYSTAWA
INFORMACJE KULTURALNE
GALERIA PROMOCYJNA
MAGDA FOKT
NIE MA CZASU
Wystawa czynna od 16 stycznia 2013 r. do 3 lutego 2013 r.
Otwarcie wystawy 16 stycznia 2013 r. o godz. 18.00
Magda Fokt ur. 1976 r w Warszawie. W latach 1996-2001
studia na wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie. W 2000 r. otrzymała stypendium im. Inki
Sobień za osiągnięcia i wyniki w nauce. W 2001 roku: otrzymała dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Rajmunda
Ziemskiego, I aneks w Pracowni Technik Ściennych prof.
Edwarda Tarkowskiego, II aneks w Pracowni Wiedzy
o Działaniach i Strukturach Wizualnych prof. Jacka
Dyrzyńskiego.
Wystawy zbiorowe i indywidualne (wybór):
- 2008 wystawa zbiorowa pt. „Wietrzenie obrazów”
w galerii ZPAP „Lufcik”
- 2008 wystawa indywidualna w Galerii Akademii
Podlaskiej w Siedlcach
- 2011 wystawa indywidualna pt. „Tętno miasta”
w galerii Łazienkowska
2008-2012- tworzy i działa w Stowarzyszeniu
Artystycznym Front Sztuki
2012 - współtworzy Kamienicę Artystyczną TA3,
Tarczyńska 3
www.magdafokt.blogspot.com
Galeria Promocyjna - II pietro SDK, od wtorku do soboty: 11.00-18.00, w niedzielę: 13.00-17.00
GALERIA WYJŚCIE AWARYJNE
PIERWSZA SETKA
Wystawa z okazji wydania 100 numeru
Informatora Kulturalnego SDK “Rynek”.
Wystawa m.in.: najciekawszych okładek, zdjęć i innych
elementów graficznych, które tworzą warstwę wizualną pisma
wydawanego - od 2004 roku - przez Staromiejski Dom Kultury.
Wystawa czynna: od 5 do 31 stycznia 2013 r.
Galeria Wyjście Awaryjne - Parter SDK, codziennie: 9.00-21.00. Kurator Galerii: Tomasz Świtalski.
14
BLUES NA NIEDZIELĘ
Zapraszamy 6 stycznia 2013 r. o godzinie 19.00
do Sali Kameralnej Staromiejskiego Domu Kultury
SEBASTIAN RIEDEL
& MICHAŁ KIELAK
KONCERT
INFORMACJE KULTURALNE
KULTURALNE
INFORMACJE
Sebastian Riedel - śpiew, gitara
Michał Kielak - harmonijka ustna
Sebastian Riedel i Michał Kielak, to okazjonalny duet dwóch
osobowości scenicznych. Charakterystyczny głos Sebastiana
w połączeniu z brzmieniem gitary akustycznej i z wirtuozerską
grą Michała na harmonijce, tworzą niesamowity klimat podczas
każdego koncertu. Na repertuar duetu, składają się autorskie
kompozycje Sebastiana jak i kompozycje jego ojca Ryszarda,
legendarnego, zmarłego w 1994 roku lidera grupy Dżem. Każdy
z koncertów jest jedną wielką niespodzianką, ponieważ muzycy
są znani z chęci do improwizowania i włączaniu nowych utworów
do repertuaru.
Sebastian Riedel od roku 1993 jest liderem grupy Cree. Jest
uznawany za jednego z najlepszych wokalistów i gitarzystów
w naszym kraju.
Michał Kielak należy go grona najlepszych harmonijkarzy
w Polsce. Koncertuje z wieloma zespołami. Jednak, macierzystym zespołem Michała jest legendarna Kasa Chorych.
Bilety w cenie 20 zł
do nabycia na godzinę przed koncertem.
SPOTKANIA GORSETOWE
Zapraszamy do zgłaszanie się na kolejne Spotkania poświęcone rękodziełu.
Kompletujemy grupy:
HOBBY
Fot. M. Busiek
I. - Tajniki kroju i modelowania - szyjemy dla lalek.
Cykl 3 zajęć planowany jest w drugiej połowie stycznia i na początku lutego 2013 r.,
w piątki, w godzinach 18.00 - 21.00. Koszt 100 złotych za cały, 9 - godzinny cykl.
Uczestnicy mogą przyjść z własnym modelem, z którego zdejmiemy miarę, przygotujemy
szablon, skroimy, dopasujemy, uszyjemy i ozdobimy pod okiem krawcowej oczywiście.
II. - Decoupage - zdobimy techniką decoupagu.
Jedne, 3 - godzinne zajęcia - koszt 70 złotych ( w tym materiały do samodzielnego
wykonania zdobionego wieszaka). Zajecia planowane w lutym 2013 r.
Zajęcia ruszą pod warunkiem skompletowania grupy, bardzo prosimy o jak najszybsze,
wstępne zgłoszenia mailem: [email protected] lub telefonicznie w sekretariacie SDK
tel. 22 831-23-75.
15
MUZYKA
INFORMACJE KULTURALNE
KLUB MAŁYCH PIANISTÓW
Od 7 do 11 stycznia 2013 r. - Małe koncerty dla dzieci
odbywających lekcje danego dnia. Pokazy dziecięcych
umiejętności wykonawczych połączone są w czasie tych
spotkań z wspólnym muzykowaniem rodzicow i dzieci.
19 stycznia o godz. 11.30 w Sali Kameralnej SDK odbędzie
się Koncert gordonowski dla dzieci z zajęć umuzykalniających oraz zaproszonych gości.
Koncerty w Klubie Małych Pianistów.
Prowadzenie: Katarzyna Mazur i Grzegorz Oksiuta.
Wystąpią: Ewa Bargiel (skrzypce) Natalia Zubkowicz (skrzypce),
Michał Własnowolski (fortepian, instr. perkusyjne)
19 stycznia o godz. 13.00 w Sali Kameralnej SDK odbędzie się Bal karnawałowy dla
dzieci z Klubu Małych Pianistow
EDUKACJA
20 stycznia o godz. 13.00 w Sali Kameralnej SDK odbędą się połączone graduacje
Marysi Prosakow i Mikołaja Baczyńskiego, graduacje wg. metody Suzuki sa prezentacją
materialu I zeszytu na fortepian Szkoły Suzuki.
AKADEMIA STROJU DAWNEGO
Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Akademii Stroju Dawnego,
w czwartek, 31 stycznia 2012, o godzina 19.00
do Sali Kameralnej Staromiejskiego Domu Kultury.
.
Tym razem temat niezwykły, choć związany z dawnym strojem nierozerwalnie.
BALE DAWNEJ WARSZAWY.
TANIEC
Prelekcję poprowadzi pan Tadeusz Władysław Świątek, historyk, varsawianista.
ZESPÓŁ TAŃCA DAWNEGO "PAWANILIA"
Zaprasza 19 stycznia o godz. 18.00 do do Sali im J. Kilinskiego w budynku Zwiazku
Rzemiosła Polskiego w Warszawie przy ul. Miodowej 14 na BAL KARNAWAŁOWY dla
uczestników zajeć tańcow dawnych oraz osób biorących udział w wieczorkach
tańcujących. Obowiązkowo stroj historyczny!
Rezerwacja oraz informacje o opłatach: [email protected] lub telefonicznie w sekretariacie SDK tel. 22 831- 23 - 75.
24 stycznia o godz. 19.00 w Sali Kameralnej Staromiejskiego Domu Kultury odbędzie się
pokaz tańców barokowych w wykonaniu grupy zaawansowanej ZTD Pawanilia.
Wstęp wolny!
16
31
22* 23
29
10
25
18
11
4
C
26
19
12
5
P
27
20
13
6
S
22
29
21
28
30
23
16
31
24
17
10
3
C
25
18
11
4
P
26
19
12
5
S
27
20
13
6
N
28
21
14
7
N
25
18
11
4
P
26
19
12
5
P
26
19
12
5
W
27
20
13
6
W
29
22
15
8
1
C
30
23
16
9
2
P
27
20
13
6
Ś
28
21
14
7
C
29
22
15
8
1
P
LISTOPAD
28
21
14
7
Ś
SIERPIEŃ
30
23
16
9
2
S
31
24
17
10
3
S
24
17
10
3
N
25
18
11
4
N
31
24
23
30
17
10
3
W
16
9
2
P
25
18
11
4
Ś
26
19
12
5
C
27
20
13
6
P
25
18
11
4
Ś
26
19
12
5
C
27
20
13
6
P
7
S
28
21
14
7
S
28
21
14
GRUDZIEŃ
24
30
17
16
10
3
W
23
9
2
P
WRZESIEŃ
29
22
15
8
1
N
29
22
15
8
1
N
Staromiejski Dom Kultury w Warszawie - Rynek Starego Miasta 2; 00-272 Warszawa - tel. 228-312-375 - fax 226-353-616 - NIP 526-025-16-58 - www.sdk.pl - [email protected]
15
14
9
2
1
8
Ś
W
PAŹDZIERNIK
7
P
24
16
15
30
17
9
8
3
2
1
Ś
W
P
LIPIEC
* - 22 lipca 1953 roku - 60 lat temu - Staromiejski Dom Kultury w Warszawie rozpoczął działalność przy Rynku Starego Miasta 2!
INFORMATOR
INFORMATORKULTURALNY
KULTURALNYSTAROMIEJSKIEGO
STAROMIEJSKIEGODOMU
DOMUKULTURY
KULTURY
Rynek
STYCZEŃ
P
W
C
N
MARZEC
S
C
P
Ś
N
W
S
3
P
P
2
10
LUTY
Ś
1
9
N
8
S
3
7
P
Ś
2
6
C
W
P
1
5
6
4
5
10
4
2
9
17
3
1
8
16
7
15
6
14
5
13
4
10
12
13
9
11
12
8
17
11
7
16
24
15
23
14
22
13
18
21
12
17
20
11
16
19
20
15
18
19
14
24
23
31
22
26
30
21
25
29
20
24
28
19
23
27
18
22
26
27
21
25
28
31
27
30
26
29
CZERWIEC
N
P
S
C
N
Ś
S
W
P
P
C
MAJ
25
28
KWIECIEŃ
W
2
Ś
P
1
9
N
5
8
S
Ś
4
7
P
W
3
6
C
P
2
5
1
4
7
3
6
3
12
5
2
11
16
4
1
10
15
9
14
8
13
7
12
6
11
11
14
10
10
13
9
19
12
8
18
17
23
16
22
15
19
21
14
18
20
13
17
19
21
16
18
20
15
17
25
26
24
27
23
26
22
25
30
21
24
29
20
23
28
28
22
27
31
26
30
25
29
24
28
30
27
29
Staromiejski Dom Kultury w Warszawie - Rynek Starego Miasta 2; 00-272 Warszawa - tel. 228-312-375 - fax 226-353-616 - NIP 526-025-16-58 - www.sdk.pl - [email protected]
TEATR
INFORMACJE KULTURALNE
KULTURALNE
INFORMACJE
VIII ŚWIĘTO GŁUPCÓW
27 stycznia 2013 r. (niedziela)
Głupiec w drodze! Głupi, że w drodze, bo wszystko co drogie ma
swe miejsce. A on porzuca i te miejsca, które goszczą go i te,
które skazują na banicje, w myśl czy bez myśl. Nieznane,
niespokojne, niepokorne, nieokreślone pociąga go. Jak to
przekłada się na owoce jego aktywności w dziedzinie sztuki
lalkarskiej, czy sztuki teatru przedmiotu? Ulotność, niedookreśloność, prowizoryczność - kategorie podróży czyli życia ze
smugą porażki towarzyszyć nam będą podczas VIII już Święta
Głupców... Opera Buffa, Teatr Tata i Walny-Teatr towarzyszyć
nam będą w tej podróży.
PROGRAM - dnia 27 stycznia 2013 r.:
(możliwość zmiany lokalizacji spektakli - informacje szczegółowe na stronie www.sdk.pl)
17.00 - 17.50 - Dziadek - Staromiejski Dom Kultury (Rynek Starego Miasta 2)
18.00 - 19.00 - Odyseja Weinbacha - Staromiejski Dom Kultury (Rynek Starego Miasta 2)
19.00 - 19.30 - Parada z ludowym zespołem wędrującym ze wsi Kowalowa, "Kuźnia" do
Piwnicy na Wójtowskiej (ul. Zakroczymska 11)
19.30 - 20.20 - Palcem na wodzie - Piwnica na Wójtowskiej (ul. Zakroczymska 11)
20.30 - 22.00 - Biesiada Głupców - Piwnica na Wójtowskiej (ul. Zakroczymska 11)
DIALOG MIĘDZYKULTUROWY
„Bogactwo ludzkości tkwi w różnorodności kulturowej”
- ta właśnie idea stała się inspiracją dla programu edukacji
kulturalnej - „Dialog międzykulturowy”.
Podczas regularnych spotkań młodzież licealna i studencka z Polski i m.in. Rosji,
Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu - generalnie obszaru b. ZSRR, będzie starała się
poszerzyć świadomość własnej tożsamości kulturowej oraz tolerancję wobec tożsamości
kulturowej innych osób. Zainspirowani zajęciami dotyczącymi tożsamości kulturowej
uczestnicy, podczas warsztatów teatralnych i plastycznych stworzą inscenizacje
teatralne, które zostaną zaprezentowane w Staromiejskim Domu Kultury w czerwcu 2013
roku.
EDUKACJA
Zapraszamy!
Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa. Rozpoczęcie programu: 18 stycznia 2013 r.
Spotkania w odbywać się będą w pierwszy i trzeci piątek miesiąca, w godz. 18.00 -21.00.
Udział bezpłatny.
Miejsce: Sala Klubowa, Staromiejski Dom Kultury, Rynek Starego Miasta 2, Warszawa
Organizator: Staromiejski Dom Kultury
Kontakt, zapisy: Paulina Zając, [email protected], tel. 22 831 23 75 w. 141
17
DLA SENIORÓW
INFORMACJE KULTURALNE
INFORMACJE KULTURALNE
KLUB SENIORA “WARS I SAWA”
Zapisy:
- w dniach 21, 22, 23 stycznia 2013 r. w godz. 11.00 - 13.00 na VIII kurs komputerowy
(luty - kwiecień 2013 r. ) dla początkujących i średniozaawansowanych [cena 200 zł.]
Spotkania:
3 stycznia 2013 r. (czwartek) godz. 11.00 spotkanie pt.:
„NA DWORZE WAZÓW” prelekcje poprowadzi Wiesława Dłubak-Bełdycka
10 stycznia 2013 r. (czwartek) godz. 11.00 spotkanie pt.:
„SAGA RODU ŚWIĄTKÓW, CZYLI JAK TWORZYĆ DOKUMENTACJĘ WŁASNEJ
RODZINY" prelekcję poprowadzi varsavianista Tadeusz Władysław Świątek
17 stycznia 2013 r. (czwartek) godz. 11.00 spotkanie pt.:
„HISTORIA FOTOGRAFII – HISTORIĄ ŚWIATA” prelekcję poprowadzi Piotr Cieśla
24 stycznia 2013 r. (czwartek) godz. 11.00 spotkanie pt.:
„ŻYCIE RODZINNE STAROŻYTNYCH GREKÓW I RZYMIAN”
prelekcję poprowadzi prof. Barbara Milewska-Waźbińska
31 stycznia 2013 r. (czwartek) godz. 11.00 spotkanie pt.:
„SPEŁNIONE ŚLUBY NARODU. RZECZ O BUDOWIE ŚWIĄTYNI
OPATRZNOŚCI BOŻEJ” prelekcję poprowadzi varsavianista Karol Mórawski
Koncert:
Zapraszamy 19 stycznia 2013 r. (sobota) o godz. 16.00 na
„KONCERT KOLĘD” w wykonaniu Zespołu wokalnego „Ale Babki +…”
(obowiązują zaproszenia)
SPEKTAKL
Wstęp na spotkania za okazaniem karty stałego uczestnika Klubu „Wars i Sawa”.
Zapraszamy! Liczba miejsc ograniczona.
KT MIKROSCENA
Podczas ferii zimowych (28 stycznia - 10 lutego 2013 r.) KT "Mikroscena"
zaprasza zorganizowane grupy dzieci i młodzieży na cykl zajęć teatralnych
z użyciem technik filmowych pt.: „INSPIRACJA”
Uczestnicy spotkań:
(1) przygotowują własny pomysł mini-spektaklu;
(2) realizują spektakl (łącząc improwizację z inscenizacją);
(3) fotografują spektakl.
Na koniec spotkań uczestnicy otrzymują zdjęcia w formie elektronicznej.
Terminy spotkań: we wtorki, środy oraz piątki do uzgodnienia z instruktorem Małgorzatą
Graczyk
Zajęcia odbywać się bedą w sali teatralnej PIWNICY NA WÓJTOWSKIEJ (ul.Zakroczymska
11 – szczegółowe informacje o miejscu spotkań na www.sdk.pl). Zgłoszenia przyjmowane
są telefonicznie - 501-754-916 we wtorki, środy i piątki przez cały styczeń 2013 r.
18
II KONKURS REPORTAŻU AMATORSKIEGO - WYNIKI
1 grudnia 2012 roku Jury w składzie: Krzysztof Wierzbicki,
Piotr Morawski, Paulina Zając zdecydowało o przyznaniu
następujących nagród:
KONKURS
INFORMACJE KULTURALNE
KULTURALNE
INFORMACJE
- I Nagroda w kategorii „młodzież” - reportaż pt. „Eksmisja”,
autorki: Izabela Głowacka, Paulina Adamczuk, za „autentyczność, poruszenie bardzo
ważnej problematyki, chęć pomocy ludziom, wrażliwość i bardzo dobry kontakt z bohaterami”.
- I Nagroda w kategorii „dorośli” - reportaż pt. „Alternatywnie”, autor: Rafał
Smykowski, za „autentyczność, pokazanie ciekawych bohaterów, alternatywny sposób
życia i intersujący temat, wrażliwość i utożsamianie się z bohaterami”.
- Wyróżnienie w kategorii „młodzież” - reportaż pt. „Młodzi - odbicie a rzeczywistość”,
autorzy: Andrzej Walczak, Ryszard Kowalak, za „ciekawy pomysł, pokazanie pasji
młodych ludzi, przedstawienie ciekawych bohaterów, optymizm, potencjał”.
- Wyróżnienie w kategorii „dorośli” - reportaż pt. „Kilka minut z życia”, autor: Paweł
Przewoźny, za „za ciepło, wrażliwość, optymizm, umiejętność przedstawienia bohaterów
z dużym poczuciem humoru i ciekawe spojrzenie na urodę i prostotę życia”.
- Wyróżnienie w kategorii „dorośli” - reportaż pt. „Widzę moje Siedlce” , autor: Andrzej
Jastrzębski, za „oryginalnego bohatera z pasją i chęcią pomocy ludziom, wrażliwość
i ciepło”. Serdecznie gratulujemy laureatom.
HUMANISTYCZNA FILOZOFIA I SZTUKA ŻYCIA
KONWERSATORIA, środy, godz. 19.30-22.00
2 stycznia - Humanizm jako filozofia edukacji permanentnej;
9 stycznia - Filozoficzne problemy edukacji permanentnej
- rekapitulacja materiału i dysputa;
16 stycznia - Edukacja permanentna na rozdrożu;
23 stycznia - Realia edukacji permanentnej.
EDUKACJA
Wszyscy autorzy reportaży zakwalifikowanych do finału, wzięli udział w warsztacie
przeprowadzonym przez Krzysztofa Wierzbickiego oraz Piotra Morawskiego, w dniu
1 grudnia 2012 r.. Reportaże laureatów zostaną pokazane podczas "Wieczoru
z nagrodzonymi" w Księgarni Instytutu Reportażu "Wrzenie Świata", oraz podczas
spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmów Nieobecnych, Staromiejskiego Domu
Kultury. Szczegóły na stronie www.konkursreportazu.sdk.pl.
Kontakt: Paulina Zając , [email protected], tel. 22 831 2375 w. 141
WARSZTATY, czwartki, godz. 19.30-22.00
3 stycznia - Kultura - Tradycja - Wielkość człowieka: podsumowanie wyników pracy od
15 marca 2012 r. i dysputa;
10 stycznia - Problem i metody uspołecznienia kultury: wprowadzenie, uspołecznienie
jako popularyzacja, uspołecznienie jako nadanie jednolitego stylu;
17 stycznia - Problem i metody uspołecznienia kultury: istota uspołecznienia, wspólnota
a wspólnictwo, zakres działania;
24 stycznia - Metody uspołecznienia nauki i sztuki: wprowadzenie, zasada poszanowania
twórczości, opieka nad odbiorcami.
Zajęcia prowadzi dr Andrzej Sztylka.
19
PIWNICA NA WÓJTOWSKIEJ
INFORMACJE KULTURALNE
PIWNICA NA WÓJTOWSKIEJ
12 stycznia o godz. 19.30 i 13 stycznia o godz. 19.00 zapraszamy do
Piwnicy na Wójtowskiej (ul. Zakroczymska 11 - wejście od ul. Wójtowskiej)
na kolejne spotkanie “Sceny Piętro Wyżej”
ANIOŁOWO koło DARWINOWA
Wystąpią:
Barbara Stępniak - Wilk
Marek Bartkowicz
Andrzej Ozga
Tomasz Bajerski - fortepian
Krzysztof Łochowicz - gitara
„Aniołowo koło Darwinowa”, to program, w którym wyżej wymienieni niebiańską inspiracją wiedzeni
opowiedzą Państwu o swoich z aniołami potyczkach, o anielskich dolegliwościach i wątpliwościach,
dobrych i złych uczynkach, stworzeniu świata, świętości i grzechu, jak też staną i postawią
szanownych widzów na chwilę oko w oko z niczym nieuzasadnioną, choć jedynie słuszną,
przereklamowaną i bezpodstawnie podważaną teorią ewolucji Karola Darwina. Prócz autorskich
tekstów usłyszą Państwo coś z Andrzeja Bursy, Włodzimierza Wysockiego, Jaromira Nohavicy
i Andrzeja Waligórskiego.
Basia Stępniak-Wilk - jest laureatką wszystkich najważniejszych konkursów piosenki autorskiej
i poezji śpiewanej. W 1998 r. otrzymała Stypendium Twórcze Miasta Krakowa w dziedzinie sztuki
estradowej. W maju '98 wydała pierwszą autorską płytę CD "O obrotach", prezentującą jej
najcenniejsze kompozycje oraz wiersze. Koncert promocyjny płyty odbył się w Studiu Muzycznym
im. A. Osieckiej w Programie 3. Polskiego Radia i był emitowany przez radiową "Trójkę". Dotychczas
ukazały się jeszcze trzy autorskie płyty Basi: „Słodka chwila zmian”, „Obce kraje” i "Przywidzenia"
(wyd. jesienią 2012 roku).
Andrzej Ozga - aktor, reżyser, autor i tłumacz. Twórca ponad pięciuset piosenek, w tym wielu
autorskich, w większości o zabarwieniu satyrycznym, zawsze jednak zaangażowanych i wykonywanych z pasją i humorem. Andrzej Ozga znany jest bywalcom Sceny Piętro Wyżej również jako
współtwórca wraz z Markiem Bartkowiczem programów „Koncert Umarłych Poetów”,„Aniołowo koło
Darwinowa” czy „Wylatują nad miasto poeci”, w których występował prezentując swe autorskie
piosenki. W zeszłym roku ukazała się długo oczekiwana płyta CD "Andrzej Ozga z.o.o.".
Bilety w cenie 25 zł. dostępne na godzine przed koncertem w kasie Piwnicy.
Zasady rezerwacji biletów na: www.scenapw.sdk.pl
Informacje: www.piwnicanawojtowskiej.sdk.pl, www.scenapw.sdk.pl
Piwnica na Wójtowskiej - Filia Staromiejskiego Domu Kultury
ul. Zakroczymska 11 (wejście od Wójtowskiej) telefon: 22 635 46 47; telefon/faks 22 635 77 83
20
TEATR KLASYKI ROSYJSKIEJ
Zaprasza na 26 stycznia 2013 r. o godz. 18.00
do Piwnicy na Wójtowskiej na impresję sceniczną pt.:
TEATR
INFORMACJE KULTURALNE
KULTURALNE
INFORMACJE
„ПОЕЗД”
(Moskwa - Rostow nad Donem)
Występują:
Ilona Lipska w roli Duniaszy
Sara Bocheńska, Marta Dondziak, Ewa Kunert,
Monika Karwowska, Daniel Skrzypczak
Reżyseria - Zuzanna Górniaszek
Współpraca reżyserska - Ewa Kunert
Jest to druga po „ Apetycie” impresja sceniczna. Tym razem inspiracją do pracy i ostatecznego
kształtu propozycji inscenizacyjnej, opartej na dwóch planach, w którym jeden uzupełnia drugi, było
opowiadanie Wieniedikta Jerofiejewa pt „ Moskwa – Pietuszki”.
Wstęp wolny.
NASI PRZYJACIELE
STYCZEŃ W BIBLIOTECE
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście
m.st. Warszawy przy ul. Świętojańskiej 5
zaprasza:
- 14 stycznia 2013 godz. 18.00 do Czytelni
Naukowej nr VII, na kolejne spotkanie z pasjonującym wykładowcą prof. dr hab. Michałem
Tempczykiem, z cyklu "Zrozumieć siebie" pt.:
"Nierozwiązane problemy psychologii wizja przyszłości";
- 16 stycznia 2013 o godz.10.00 zapraszamy
na szóste spotkanie "Klubu 5+". Będziemy
rozmawiać o książkach i internetowych serwisach książkowych.
Biblioteka zaprasza na bezpłatny komputerowy kurs języka angielskiego dla
początkujących. Kurs jest przeznaczony dla osób, które dopiero zaczynają uczyć się
angielskiego lub znają jego podstawy. Zachęcamy zwłaszcza seniorów i osoby
poszukujące pracy. Oferujemy także bezpłatne zajęcia z podstaw obsługi komputera
i Internetu dla osób w wieku 50+.
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 24 zaprasza dzieci na Spotkania kominkowe,
w każdy czwartek o godz. 17.30.
Szczegóły na: www.biblioteka.waw.pl
21
LITERATURA
INFORMACJE KULTURALNE
INFORMACJE KULTURALNE
KLUB LITERACKI
24 stycznia, o godz. 19.00 zapraszamy (wstęp wolny) na kolejną
WIERSZORYNKĘ
W programie m.in.: Promocja nowego numeru Kwartalnika Wakat, Turniej 1 Wiersza
14 i 28 stycznia 2013 r., o godz. 18.30 zapraszamy seminarium
„WSPÓLNY POKÓJ” - Cykl spotkań poświęconych poezji
i prozie współczesnej tworzonej przez kobiety:
14 stycznia 2013 r. - ANARCHOMISTYCZKI
- o niepoprawnych epifaniach w literaturze kobiet
Spotkanie poświęcimy wątkom mistycznym, religijnym i epifanijnym we współczesnej literaturze
kobiecej. Poezja i proza "anarchomistyczek" skierowana jest często przeciw zasadom narzucanym
przez instytucje religijne, a zakorzeniony w kanonie biblijnym język tej literatury anarchistycznie
rozbija i odwraca uświęcone tradycją sensy. Nie jest to jednak rozbicie dla samego rozbicia anarchomistyczki buntują się, by odzyskać (lub dopiero uzyskać) swoje miejsce w tradycji religijnej,
konfrontują modlitwę z blasfemią, by w ten sposób stała się ona bardziej żarliwa i autentyczna,
występują przeciwko prawu, aby przypomnieć najważniejsze przykazanie - miłości. Autorki tworzące
między kanonem a apokryfem, między metafizyką a fizjologią kobiecego ciała, to m.in. Emily
Dickinson, Sylvia Plath, Jona Wolach, Zeruya Shalev, Anna Świrszczyńska, Krystyna Miłobędzka,
Bianka Rolando, Lidia Amejko, Agnieszka Kuciak etc. - i to właśnie ich twórczości poświęcimy
pierwsze styczniowe spotkanie.
Zapraszają współprowadzące - Joanna Mueller i Justyna Radczyńska.
EDUKACJA
Informacje szczegółowe o spotkaniu 28 stycznia na: www.manifestacjepoetyckie.tk
BAJKI MIĘDZYKULTUROWE
W Staromiejskim Domu Kultury trwa trzecia edycja programu edukacji kulturalnej, podczas
którego osoby wywodzące się z innego niż polski, kręgu kulturowego, przeczytają
tradycyjną dla siebie bajkę, grupie dzieci z ogniska wychowawczego. Czytanie bajek
wzbogaci prezentacja jej kontekstu kulturowego. Dorośli, podczas warsztatów literackich,
stworzą bajkę wystawioną na koniec jako inscenizacja teatralna angażująca wszystkich
uczestników projektu. Dzieci, w trakcie warsztatów plastycznych wykonają ilustracje do
wysłuchanych bajek. Cykl regularnych spotkań , odbywających się w Piwnicy
Largactil, zakończy się w czerwcu 2013 r. Efektem finalnym będzie m.in. książeczka,
w której znajdą się wszystkie bajki z programu, w językach oryginalnych i polskim
tłumaczeniu, ilustrowana pracami dzieci wykonanymi podczas warsztatów.
Organizator Staromiejski Dom Kultury. Partnerzy - Bułgarski Instytut Kultury, Fundacja Krzewienia Kultury
Japońskiej Sakura, Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie, Forum Kenijsko-Polskie, Instytut Słowacki
w Warszawie, Węgierski Instytut Kultury, Ognisko Wychowawcze Stara Prochownia
22
WARSZTATY LITERACKIE
Staromiejski Dom Kultury ogłasza nabór na Warsztaty Literackie
dla osób w wieku 16 – 28 lat zamieszkałych w Warszawie lub okolicach
Warsztaty Literackie w SDK cieszą się wieloletnią tradycją i renomą: są tutaj prowadzone od 1986
roku, a udział w nich daje możliwość zarówno ćwiczenia warsztatu pisarskiego oraz zdobycia szerokiej
wiedzy na temat specyfiki najnowszej literatury i krytyki, jak i nawiązania wartościowych znajomości.
W pokoju literackim Staromiejskiego Domu Kultury swoją karierę pisarską rozpoczynali m.in. Krzysztof
Varga i Jacek Podsiadło, a przez wiele lat związane z instytucją były takie postaci, jak Piotr Bratkowski,
Zbigniew Jerzyna, Krzysztof Gąsiorowski czy Paweł Dunin-Wąsowicz. W ubiegłych latach spotkania
warsztatowe prowadzili m.in. Adam Wiedemann (poeta, prozaik, publicysta, trzykrotnie nominowany
do Nagrody „Nike”), Marcin Sendecki (poeta, publicysta), Jarosław Klejnocki (poeta, prozaik, krytyk,
wykładowca UW, publicysta m.in. „Polityki”), Paweł Dunin-Wąsowicz (krytyk, publicysta, wydawca),
Jacek Dehnel, Darek Foks, Maria Cyranowicz, Joanna Mueller, Igor Stokfiszewski, Maciej Woźniak.
Oferujemy Państwu zajęcia:
- w dziedzinie poezji, prozy, eseju, krytyki literackiej oraz dotyczące związków literatury
z innymi sztukami; - odbywające się raz w tygodniu po ok. dwie godziny, od lutego 2013 do połowy
czerwca 2013 roku; - prowadzone przez profesjonalnych wykładowców (aktywnych twórczo poetów,
prozaików, krytyków literackich i wykładowców akademickich); - obejmujące warsztaty kreatywnego
pisania, analizę tekstów literackich wedle różnorodnych metodologii krytycznych, historię najnowszej
literatury, często nieskodyfikowanej jeszcze w podręcznikach (od 1989 roku aż po dzień wczorajszy),
rozpoznania aktualnych prądów i tendencji literatury, jej medialnych form obecności (w tym nagród),
rynku czasopiśmienniczego i wydawniczego w Polsce oraz struktur „życia literackiego”
EDUKACJA
INFORMACJE KULTURALNE
KULTURALNE
INFORMACJE
Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o nadsyłanie zgłoszeń
do 15 stycznia 2013 r. drogą mejlową na adres: [email protected]
Zgłoszenie powinno zawierać:
- dane osobowe (imię i nazwisko, nr telefonu, wiek)
- krótką notkę osobową (typ i nazwa szkoły / kierunek studiów, rodzaj uprawianej
twórczości, dotychczasowe osiągnięcia, inne zainteresowania, a także informację o preferowanych autorach / książkach oraz o znajomości najmłodszej polskiej poezji i prozy)
- próbkę twórczości własnej (zestaw 10 wierszy i/lub prozę i/lub esej do 10 stron
maszynopisu – wszystkie utwory w jednym pliku tekstowym).
Osoby zakwalifikowane na warsztaty zostaną o tym powiadomione pocztą elektroniczną.
KLUB WOLONTARIUSZY
Grupa wolontariuszy działa już od października 2010 roku aktywnie wspierając działalność
Staromiejskiego Domu Kultury jak również angażuje się i inicjuje różnorodne projekty
także na arenie międzynarodowej.
Od września grupa działa jako Klub Wolontariuszy. Zapraszamy wszystkich aktywnych,
zainteresowanych działalnością kulturalną do dołączenia do naszej grupy.
WOLONTARIAT
miejsce: Staromiejski Dom Kultury, Rynek Starego Miasta 2, 00–272 Warszawa, tel.: (22) 831–23–75
zgłoszenia: [email protected]; kontakt z działem literackim SDK: [email protected]
koordynator: Beata Gula; informacje szczegółowe o warsztatach: www.manifestacjepoetyckie.tk
Otwarte spotkanie odbędzie się we wtorek 15 stycznia 2013 r. o godz. 17.00
w Piwnicy Largactil, Staromiejskiego Domu Kultury.
Kontakt: Paulina Zając , [email protected], tel. 22 831 2375 w. 141
23
INFORMACJE KULTURALNE
IMPREZY
INFORMACJE KULTURALNE
MEXIFIESTA KLASYCZNA
w Staromiejskim Domu Kultury
Organizator - Polsko-Meksykańskie Stowarzyszenie Kulturalne Bocian&Nopal
pod Patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Ambasady Meksyku w Polsce we współpracy
ze Staromiejskim Domem Kultury zapraszają na cykl imprez:
MEXIFIESTA KLASYCZNA
Cele wydarzenia:
- działanie na rzecz promowania kultury meksykańskiej w Polsce oraz
popularyzowanie wiedzy na temat kultury i literatury meksykańskiej
wśród społeczeństwa polskiego,
- promowanie roli sztuki (w tym wypadku - muzyki klasycznej) wśród
polskiej publiczności (wyspecjalizowanej i niewyspecjalizowanej),
- walka ze stereotypami (w imprezie biorą udział artyści z północnej
części Meksyku, uważanej za niebezpieczną i jednostronnie kojarzonej
w Europie),
- tworzenie i konsolidacja płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń
pomiędzy osobami i instytucjami kulturalnymi działającymi na obszarze
Rzeczpospolitej Polski i Stanów Zjednoczonych Meksyku,
- działania na rzecz współpracy akademickiej między Polską
a Meksykiem oraz promowanie języka hiszpańskiego w Polsce
PROGRAM IMPREZ
W STAROMIEJSKIM DOMU KULTURY:
15 i 22 stycznia 2013 r. w Piwnicy Lagactil od godz. 19.00
w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmów Nieobecnych pokaz
filmów meksykańskich z komentarzem kulturoznawczym.
17 stycznia 2013 r. o godz. 19.00, Piwnica Largactil.
“Meksyk z bliska” spotkanie na temat kultury i społeczeństwa meksykańskiego a także
języków mniejszościowych.
20 stycznia 2013 r. w Sali Kameralnej odbędzie się koncert muzyki meksykańskiej.
Wystąpią: Jesús José, Rodríguez Ortega, Francisco Javier, Rodríguez Ortega
W repertuarze: 1. Ave Maria w języku azteckim (Jesús José Rodríguez); 2. Ave María (C. Farfán);
3. Yo soy Cuautémoc (Roberto Bañuelas); 4. To huey tlahtzin Cuauhtémoc (Salvador Moreno);
5. No natzin (Salvador Moreno); 6. Flor de primavera (Tomás León); 7. María Elena (Lorenzo
Barcelata); 8. Julia Vals (Francisco Moure); 9. Alejandra (Enrique Mora Andrade); 10. Sofía Vals
(piano); 11. Madrigal (Ventura Romero); 12. El adiós de un soldado (utwór anonimowy, z czasów
Rewolucji Meksykańskiej); 13. Ojos tapatíos (José Francisco Elizondo) 14. Novillero (Agustín Lara);
15. Silverio Pérez (Agustín Lara); 16. Júrame (María Grever); 17. Granada (Agustín Lara)
Wstęp na wszystkie wydarzenia - bezpłatny
Pełny program wydarzenia i szczegóły na stronie organizatora:
http://bociannopal.wordpress.com/
24
DYSPONENDA...
Wybrane Wydawnictwa SDK
POEZJA:
nowość
PROZA:
Zuzanna Ogorzewska
Pomidor i inne techniki przetrwania
str. 34
seria: Debiuty
Warszawa 2012
Andrzej Sołtan
Kamienica Bornbachowska
proj. graficzny: Ewa i Jerzy Kowalscy
str. 142; il. 42
Warszawa 2006
cena: 50 zł
Proszę pokazać język.
Antologia uczestników
warsztatów literackich
Staromiejskiego Domu Kultury
2010-2011
opr.graf.: Marek Sobczyk
str. 108
Warszawa 2011
Aleksander Jerzy Wieczorkowski
Blog. Widziane z fosy.
str. 192;
seria: poza seriami SDK
Warszawa 2008
cena: 20 zł
Grupa Poetycka Rebjata
Rebjata
proj.oklad.: Katarzyna Kowalska
str. 74
Warszawa 2011
Michał Czaja
Bo to nowa krytyka będzie
o miłości.
opr.graf.: Łukasz Walendziuk
str. 40
seria: Debiuty
Warszawa 2011
Michał Szymaniak
Rozrywka
opr.graf.: Marek Sobczyk
str. 42
seria: Debiuty
Warszawa 2011
Adam Walny
Teatr przedmiotu.
Kulisy warsztatu. Arkana rzemiosła.
str. 94;
seria: poza seriami SDK
Warszawa 2007
cena: 10 zł
PISMA:
oc
ja
PŁYTY CD:
Nagrane...
PIOSENKI
Natalia Malek
Pracowite popołudnia
proj. graf.: Bartłomiej Gerłowski
str. 44
seria: Debiuty
Warszawa 2010
Albert Sienkiewicz
Hostel Kakofonia
proj. graf.: Marek Sobczyk
str. 40
seria: Debiuty
Warszawa 2010
Pr
om
WAKAT (numery archiwalne: 1-8, 9/10)
Kwartalnik. Poezja, proza, wywiady,
reportaże, recenzje.
Oprawa graf. Marek Sobczyk
Pismo literackie wydawane przez SDK.
Warszawa (od 2006 r. - 2009 r.).
cena: 5 zł (za numer)
SERCEM
PISANE
Najlepsze
warszawskie piosenki
z lat 1918 - 1943
Płyta CD
Płyta CD
“Szemrany Plan Warszawy”
Zdzisław Tadeusz Łączkowski
Ku wzgórzom Planet. Poematy
oprac. graf.: E. Dobrzańska-Jurewicz
ilustr.: Ryszard Piskorski
str. 76
Warszawa 2010
“Piosenki Sercem Pisane”
Płyta CD
do nabycia w SDK
“Piosenki
Sercem
Pisane”
Kontakt:
022 831
23 75
W przypadku zainteresowania naszymi wydawnictwami,
prosimy o kontakt telefoniczny, drogą elektroniczną lub
bezpośrednio w Staromiejskim Domu Kultury Rynek Starego Miasta 2, 00-272 Warszawa.
Dział literacki: (022) 831-23-75, 831-17-15
e-mail: [email protected]
www.sdk.pl
25
!
KLUBY, ZAJECIA, STA£E FORMY
PRACY W SDK
,
KA
PLASTY i film
SPOTKANIA PRZY SZTALUGACH
Prowadzone od 1974 r. Plastyczne zajęcia proponują działania z zakresu rysunku i malarstwa
(martwa natura, postać). Przygotowują młodzież
do egzaminów na wyższe uczelnie plastyczne,
ale nie tylko, bowiem zapraszamy także
wszystkich (dorosłych, seniorów), chcących
wykorzystać swój talent dla samej przyjemności
rysowania i malowania. Zajęcia dla młodzieży
szkół średnich oraz studiującej w poniedziałki
i czwartki w godz. 13.00 - 21.00 - od godziny
17.00 także dla osób pracujących. Zajęcia dla
seniorów we wtorki i środy w godz. 8.00 - 14.00.
Prowadzący: Bartłomiej Gerłowski
MANSARDA
Od 2000 roku pracownia prowadzi zajęcia
z rysunku i malarstwa dla dorosłych oraz młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem seniorów i gimnazjalistów). Głównym celem lekcji
jest kształcenie warsztatu artystycznego, motywowanie do pracy twórczej oraz przygotowanie
do egzaminów wstępnych na uczelnie plastyczne. Zajęcia: dla młodzieży - soboty, niedziele:
8.00 - 12.00; dla seniorów - poniedziałki,
czwartki: 8.00 - 13.00, piątki: 8.00 - 14.00,
soboty, niedziele: 12.00 - 15.00.
Prowadząca: Sławomira Rykfa
PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA
Działa w SDK od 1990 r. Zajęcia przeznaczone
są dla uzdolnionych plastycznie młodych osób.
Tym, którzy chcą ubiegać się o indeksy uczelni
plastycznych zapewniona jest fachowa pomoc
w przygotowaniu i wyborze zestawów prac do
tzw. teczki kwalifikacyjnej a tym, którzy
studiując na innych kierunkach pragną rozwijać
swój talent - wszechstronna pomoc artystyczna.
Zajęcia: wtorki, środy, piątki, w godz. 14.00 20.00.
EXIT - NOWA SZTUKA W POLSCE
Kwartalnik o sztuce, wydawany od roku 1990.
Wizytówka dokonań i poglądów młodych
artystów tworzących przede wszystkim w kręgu
sztuki konceptualnej, instalacji i performance'u,
wydawana przez Fundację EXIT oraz Galerię
Promocyjną. www.exit.art.pl
GALERIA PROMOCYJNA
Głównym założeniem programu wystawowego
jest prezentacja najnowszych zjawisk z obszaru
szeroko rozumianych sztuk plastycznych oraz
z ich pogranicza. Galeria prezentuje wyłącznie
prace artystów profesjonalnych, jest kontynuatorką założonej w 1955 roku Galerii Krzywego Koła.
Czynna: od wtorku do soboty w godz. 11.00 18.00, w niedzielę w godz. 13.00 - 17.00.
Kurator: Jacek Werbanowski
GALERIA WYJŚCIE AWARYJNE
Prezentuje prace twórców profesjonalnych
i amatorów. Ze względu na charakter i kształt
Galerii, mogą być w niej prezentowane jedynie
małe formy plastyczne. Założona w 1985 roku.
Czynna: od poniedziałku do niedzieli w godz.
9.00 - 20.00. Od 2010 roku przy Galerii Wyjście
Awaryjne działa Koło Naukowe organizujące
spotkania edukacyjne i artystyczne, połączone
z multimedialnymi prezentacjami autorów i ich
prac. Kurator: Tomasz Świtalski
KOŁO NAUKOWE
GALERII WYJŚCIE AWARYJNE
Koło Naukowe przy Galerii Wyjście Awaryjne
organizuje interdyscyplinarne spotkania, prelekcje, pokazy multimedialne, prezentacje sztuki
współczesnej (m.in. fotografia, grafika), łącząc je
z muzyką graną na żywo.
Prowadzący: Tomasz Świtalski
DYSKUSYJNY KLUB FILMÓW
NIEOBECNYCH
Ideą Klubu jest pokazywanie filmów nie mieszczących się w powszechnej ofercie kinowej
i telewizyjnej. Obrazów niebanalnych w treści,
Prowadząca: Irena Dłutowska
formie oraz stylistyce. Program spotkań obejmuje
projekcję filmu oraz dyskusję z twórcą danego
Członkowie klubów i pracowni mogą korzystać z biblio- obrazu lub zaproszonym gościem. Spotkania:
wtorki, w godz. 19.00-22.00, Piwnica Largactil.
teczki specjalistycznej.
Prowadząca: Paulina Zając.
Staromiejski Dom Kultury Warszawa, Rynek Starego Miasta 2, 00-272; tel.: (+ 48 22) 831 23 75; fax: (+48 22) 635 36 16; e-mail: [email protected]
26
KLUBY, ZAJECIA,
STA£E FORMY PRACY W SDK
,
MUZYKA
KWARTET WILANÓW
Kwartet smyczkowy założony w 1967. Od 1990
pracuje w Staromiejskim Domu Kultury. Oprócz
codziennych prób Kwartet organizuje cykliczne
koncerty podczas których prezentuje najwybitniejsze dzieła współczesnej kameralistyki,
z udziałem kompozytorów tych dzieł.
www.kwartetwilanow.prv.pl
KLUB PIOSENKI
Istnieje od 1976 r. Oprócz nauki śpiewu,
prowadzonej indywidualnie oferuje zajęcia
z kształcenia słuchu i umuzykalniania. Przygotowania do egzaminów do szkół artystycznych
oraz do debiutanckich koncertów. Zajęcia:
poniedziałki i czwartki 8.00 - 14.00, wtorki 8.00
-17.30, środy 8.00-17.00.
Prowadzący: Krzysztof Dłutowski
CHÓR WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA
SCENICZNEGO
Współpracuje z SDK od listopada 2005 r. Powstał
w 1998 roku z inicjatywy studentów Akademii
Muzycznej w Warszawie. Założycielem i wieloletnim dyrygentem chóru była Ewa Strusińska.
Trzon zespołu stanowią osoby, które ukończyły
wyższe lub średnie szkoły muzyczne. Próby:
środy w godzinach 19.00-22.00, w sali kameralnej SDK. Prowadząca: Lilianna Krych
JAZZ CLUB “RYNEK"
Jest jednym z najstarszych klubów jazzowych
w kraju. Działa z przerwami od roku 1974.
W klubie odbywają się promocje płyt i koncerty
specjalne. Na Rynku Starego Miasta w lipcu
i sierpniu współorganizuje od roku 1995 festiwal
JAZZ NA STARÓWCE. Koncerty: raz w miesiącu w sobotę. Prowadzący: Krzysztof Wojciechowski
BLUES NA NIEDZIELĘ
Cykl koncertów odbywających się co najmniej raz
w miesiącu - zgodnie z nazwą - w niedzielę w Staromiejskim Domu Kultury.
Prowadzący: Bogusław Wojciechowski
CHÓR TANGA ARGENTYŃSKIEGO MALENA
W repertuarze chóru znajdują się tanga argentyńskie oraz polskie tanga przedwojenne i późniejsze. Próby: we wtorki, w godz. 18.30 - 21.00.
Prowadząca: Monika Kwiatkowska
CHÓR SKORACZEWSKIEGO
Chór Wychowanków harcmistrza Władysława
Skoraczewskiego prowadzi działalność od
stycznia 2010 roku. Chór Skoraczewskiego
koncertował na najważniejszych muzycznych
scenach Warszawy. Chór kontynuuje dzieło życia
Władysława Skoraczewskiego (1919-1980),
jakim był Centralny Zespół Artystyczny ZHP.
Próby: środy i czwartki 19.30 - 22.00.
Prowadząca: Lidia Matuszewska
EDUKAC
JAa
kulturaln
BAJKI MIĘDZYKULTUROWE
Celem programu jest zapoznanie z wartościami
innych kultur, obecnymi w kluczowych dla początkującego rozwoju człowieka utworach jakimi
są bajki a także wykazanie ich uniwersalnego
i wartościowego przekazu.
KONWERSATORIUM “HUMANISTYCZNA
FILOZOFIA I SZTUKA ŻYCIA"
Zajmuje się filozofią sztuki, jej wpływem na
doskonalenie wiedzy, rozwijanie świadomości
o humanistycznych treściach i wartościach życia.
Założone w 1991 roku. Spotkania: środy
i czwartki godz. 19.30 - 22.00.
Prowadzący: dr Andrzej Sztylka
STAROMIEJSKI KLUB MUZYCZNY
Od 1992 roku krzewi ideę muzykowania w gronie
kameralnym - muzykowania domowego. Aktywność artystyczna tego typu pozwala osiągać
zadowolenie ze wspólnej gry nawet średnio zaawansowanym. Spotkania: środy i soboty w godz.
17. 00 - 21.00. Prowadząca: Ewa Ostaszewska
AKADEMIA STROJU DAWNEGO
W SDK od 2010 roku. Cykl wykładów i prezentacji poświęconych historii mody, kostiumologii i dawnym inspiracjom w modzie współczesnej. W ramach ASD odbywają się Spotkania Gorsetowe - cykliczne spotkania poświęcone technikom szycia m.in. strojów, elementów
garderoby z dawnych epok itp.
Prowadząca: Sylwia Majewska
Staromiejski Dom Kultury Warszawa, Rynek Starego Miasta 2, 00-272; tel.: (+ 48 22) 831 23 75; fax: (+48 22) 635 36 16; e-mail: [email protected]
27
KLUBY, ZAJECIA, STA£E FORMY
PRACY W SDK
,
Iy
C
E
I
Z
,
D
¿
e
DLA
i mlodzi
KLUBIK POD DASZKIEM
Dawny Klub “Szósteczka”. Działa od 1992 roku.
Zajęcia edukacyjne (dzieci 3 - 5 lat), plastyczne,
śpiew, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, lekcje
rytmiki oparte na motywach ludowych oraz edukacja kulturalna. Proces dydaktyczno-wychowawczy realizowany w formie bloków tematycznych w dużej części w języku angielskim.
Zajęcia: pn.,śr.,czw.,pt. - 9.00 do 13.30; wt. 9.00
- 13.00. Prowadząca: Paulina Maj
KLUBIK SPORTOWY “KANGUREK”
Działa od września 2008 roku. Przeznaczony
jest dla dzieci w wieku 4-5 lat. Proponuje zajęcia
edukacyjne z zakresu wychowania przedszkolnego, rytmikę, zapoznanie z kulturą poprzez
m.in. wyjścia do teatru, muzeum, a także podnoszenie sprawności fizycznej. W ramach zajęć
prowadzone są lekcje języka angielskiego.
Zajęcia: pn. - pt. od 9.00 do 14.00.
Prowadząca: Anna Zarzycka
PRACOWNIA PLASTYCZNO - TEATRALNA
“PANKRACOWNIA”
W SDK od 1985 r. Kształtuje zdolności w dziedzinie plastyki i teatru. Projekty i rysunki dzieci są
rezultatem wytrwałej pracy i można je podziwiać
na wystawach w SDK. Zajęcia: pn., wt., czw. 14.00 - 20.00. Raz w miesiącu, w sobotę
pracownia organizuje zajęcia plenerowe.
Prowadząca: Bożenna Pepłońska
ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE DLA
NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI
W SDK od września 2009 r. Zajęcia skupiają się
na wprowadzaniu dziecka w świat muzyki od
najmłodszych lat poprzez rozwój naturalnej
muzykalności człowieka. Soboty od 11.15.
Zajęcia w dwóch grupach wie-kowych: 0-3 i 4-6
lat. Prowadząca: Katarzyna Mazur.
KLUB BEMOLEK
Założony w 2002 roku, prowadzi zajęcia indywidualnego nauczania gry na fortepianie, bez
ograniczania limitu wieku. Ukazuje radość muzykowania. Zajęcia indywidualne: pon. 13.3018.30; wt. 14.30-18.00; śr. 12.00-18.00; czw.
13.30 - 18.00; piąt. 13.00-18.30; sob.9.00-14.30.
Prowadząca: Agnieszka Jóźwik
INNE...
KURS TEATRU SŁUCHANIA
Zajęcia pozwalają zapoznać się z teorią i praktyką Teatru Słuchania, który jest nowoczesnym
prądem teatru społecznego pochodzącym
z Hiszpanii. Filozofia na której bazuje Teatr to
brak stosowania przemocy i bezwzględny szacunek dla godności każdego człowieka. Są to
jedyne regularne zajęcia z Teatru Słuchania
w Polsce! www.teatrsluchania.com
Prowadząca: Zuzanna Gawron
KLUB GIER PRZYGODOWYCH “TWIERDZA”
Założony w 1990 r., jest kontynuacją popularnej
niegdyś “Groteki”. Był jednym z pierwszych
klubów, który skupił osoby zainteresowane światem fantastyki i gier. Klub przeznaczony jest dla
młodzieży gimnazjalnej, licealnej i starszej.
Zajęcia: wtorki 19.00-22.00, soboty 16.00-22.00,
niedziele 11.00-17.00. Prowadzący: Michał Dyr
www.klubtwierdza.wordpress.com
KLUB MIŁOŚNIKÓW DAWNYCH
MILITARIÓW POLSKICH
Klub skupia miłośników, znawców i kolekcjonerów dawnych militariów polskich, prowadzi
działalność edukacyjną (wykłady, prelekcje).Spotkania Klubu odbywają się w każdy trzeci
poniedziałek miesiąca, w godz. 18.00 - 21.00.
Prowadzący: Maciej Prószyński
KLUB MAŁYCH PIANISTÓW
W SDK od 1998 r. Rozwija zainteresowania muzyczne u najmłodszych, umuzykalnia, kształci
wrażliwość, zachęca do zabawy w muzykę.
Zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo.
Zajęcia: pon. 14.00-17.30; śr. 15.00-19.30; czw.
14.00 - 18.30; piąt. 14.00-20.00; sob.9.00-11.15.
MONOLOG INTERAKTYWNY
W SDK od października 2011. Zajęcia dla osób,
które interesują się estradą, bądź występują
publicznie i chcą nabyć nowe umiejętności: opanowywania tremy, prawidłowej dykcji i artykulacji, nawiązywania kontaktu z odbiorcami...
Spotkania: poniedziałki 17.00 - 22.00, środy
16.00 - 22.00, piątki 20.00-22.00 (w siedzibie
SDK - Rynek St. Miasta 2).
Prowadząca: Katarzyna Mazur
Prowadząca: Maria Kowalik
Staromiejski Dom Kultury Warszawa, Rynek Starego Miasta 2, 00-272; tel.: (+ 48 22) 831 23 75; fax: (+48 22) 635 36 16; e-mail: [email protected]
28
KLUBY, ZAJECIA,
STA£E FORMY PRACY W SDK
,
TANIEC
ZESPÓŁ TAŃCA DAWNEGO “PAWANILIA”
W SDK od 1992. Skupia ludzi zainteresowanych
tańcem średniowiecznym, renesansowym i barokowym. Zespół organizuje pokazy oraz kursy,
popularyzuje taniec i muzykę dawną. Zajęcia:
poniedziałki i czwartki 18.30-21.30, wtorki 18.3021.30, czwartki 18.00-21.00, soboty 13.30 15.30. Prowadzące: Sylwia Majewska i Katarzyna Mazur
WAKAT
Kwartalnik literacki. Istnieje od 2006 roku. Obecnie wydawany w Internecie: www.sdk.pl/wakat/
Prowadząca: Beata Gula
WARSZTATY LITERACKIE
To cykle spotkań z poetami, prozaikami i krytykami dla młodych ludzi. Kwalifikacja na warsztaty na podstawie dostarczonych prób twórczości. W SDK od 1982 roku.
Prowadząca: Beata Gula
www.pawanilia.sdk.pl
TANCERZ SOLISTA - RAFAŁ DZIEMIDOK
Profesjonalny tancerz młodego pokolenia specjalizujący się w tańcu współczesnym, pracuje
pod opieką SDK od 1997 r. Zdobył wiele nagród
i wyróżnień na konkursach i przeglądach.
RA
U
T
A
R
E
T
I
L
KLUB LITERACKI
Jest kontynuacją dość licznych, działających od
1967 r. grup literackich w SDK. Zajmuje się
promocją twórczości debiutantów, jak i twórcami
profesjonalnymi. W SDK od 1982 r.
Od 2010 r. swoje działania i stałe zajęcia
realizuje w Piwnicy Largactil SDK.
Ramowy program działalności: - poniedziałki
w godz. 18.00-22.00: seminaria, warsztaty; wtorki w godz. 14.00-22.00: spotkania redakcyjne pisma “Wakat”; - środy w godz. 16.0018.00: Punkt Konsultacji Literackich; - środy
w godz. 18.00-22.00: warsztaty literackie;
- czwartki w godz. 15.00-22.00: spotkania
autorskie, promocje książek, Wierszorynki...
Prowadząca: Beata Gula
PUNKT KONSULTACJI LITERACKICH
Przeznaczony jest dla osób jeszcze przed debiutem. Podczas indywidualnych rozmów z krytykiem lub literatem, można uzyskać ocenę swoich
prac, otrzymać wskazówki. W SDK od 1985 r.
Środy, w godz. 16.00 - 18.00.
SENIORZY
KLUB SENIORA “WARS I SAWA”
Powstał w SDK w czerwcu 2008 r. Skupia starsze
osoby chcące aktywnie uczestniczyć w życiu
kulturalnym Starego Miasta i Warszawy, spotkać
się, porozmawiać, mile spędzić czas. Klub
prowadzi kursy komputerowe i językowe dla
seniorów. Spotkania: co czwartek, w godz.
11.00 - 13.00, koncerty - 3 sobota miesiąca.
Prowadzący: Grzegorz Jasiński
ALE BABKI + ...
Zespół wokalny „Ale Babki +…” istnieje od
października 2007 r. Współpracuje z SDK od
wiosny 2008 r. Wykonuje utwory muzyczne
w wielu językach (polskim, włoskim, angielskim,
francuskim, rosyjskim, ukraińskim, czeskim)
wzbogacając je ruchem scenicznym i tańcem.
W repertuarze zespół ma około 70 utworów
i kilkanaście programów tematycznych. Próby:
czwartki - 14.00 - 16.00; soboty - 11.30 - 13.30.
Prowadząca: Anna Dąbrowska
CHÓR “STARÓWKA”
Chór Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, Oddział
Centrum. Współpracuje z SDK od września
2008 r. Istnieje od października 1996 r. W swoim
repertuarze chór ma około 90 utworów.
Próby: w poniedziałki i środy - 14.00 - 16.00.
Prowadząca: Marianna Czech
Dyrygent: Sylwia Krzywda
Koordynator: Beata Gula
29
KLUBY, ZAJECIA,
STA£E FORMY PRACY W SDK - Filia
,
PIWNICA NA WÓJTOWSKIEJ
Filia Staromiejskiego Domu Kultury
Warszawa, ul. Zakroczymska 11
(wejście od Wójtowskiej)
telefon: 22 635 46 47
telefon/faks 22 635 77 83
e-mail: [email protected];
[email protected]
KLUB TWÓRCZY "MIKROSCENA”
Istnieje od 1974 roku. W pracy z dziećmi w wieku
szkolnym i młodzieżą (nawet powyżej 19 roku życia) wykorzystuje sztukę teatralną i filmową do
celów rozwijania kompetencji społecznych i osobowości oraz samopoznania. Uczestnicy pracują
w grupach 6-10 osobowych, przygotowują spektakle w oparciu o literaturę lub własne teksty.
W działaniach zespołu ważny jest oczywiście rezultat pracy, ale najważniejsza jest droga prowadząca do celu. Zajęcia: wtorki 13.00-16.00, środy
15.00-18.00 oraz w piątki: 14.00-20.00 (w siedzibie SDK - Rynek St. Miasta 2).
Prowadząca: Małgorzata Graczyk
TEATR KLASYKI ROSYJSKIEJ
Założony w 1999 roku, to młodzieżowa grupa
realizująca arcydzieła z kanonu dramatu
i wielkiej literatury rosyjskiej. Zajęcia grupowe
i indywidualne (przygotowanie do szkół teatralnych, praca nad tekstami). Zajęcia: czwartki
16.00 -22.00, soboty 9.00 -14.00, niedziele 8.00 17.00. Prowadząca: Zuzanna Górniaszek
TEATR POLONISTYKI UW
im. Eligiusza Szymanisa
Teatr działa przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Tworzy spektakle oparte na
uznanych i wybitnych dramatach polskich i zagranicznych. Realizuje również dramaty i teksty
prozatorskie zaadaptowane lub napisane przez
studentów polonistyki, przez co przyczynia się
do propagowania twórczości początkujących
dramaturgów i scenarzystów.
Próby: poniedziałek i piątek 18.00 - 22.00.
Opieka naukowa nad teatrem: dr Maria Makaruk.
Prezes: Jan Barański.
LEKCJE TEATRALNE
Interaktywne zajęcia teatralne w czasie których
młodzież poznaje dzieje teatru od starożytności
do dnia dzisiejszego, prowadzone w formie wykładów, quizów, zajęć scenicznych.
Lekcje: poniedziałki godz. 9.00-11.00 (grupy
zorganizowane). Prowadząca: Maria Kowalik
SCENA PIĘTRO WYŻEJ
Scenę Piętro wyżej powołał w 2005 roku
Staromiejski Dom Kultury w Warszawie. Od
zarania prowadzi ją Marek Bartkowicz. Do maja
2012 roku Scena Piętro Wyżej działała w Sali
Kameralnej SDK przy Rynku Starego Miasta 2.
Obecnie przeniosła się do Piwnicy na
Wójtowskiej - Zakroczymska 11, na warszawskim
Nowym Mieście. Scena ma w dorobku poza
występami zaproszonych artystów również
własne zrealizowane projekty: „Koncert Umarłych Poetów”, „Szemrany plan Warszawy”,
„Aniołowo koło Darwinowa” inne koncerty a także
realizacje wydanych przez SDK płyt: „Piosenki
sercem pisane” (pokłosie wieloletnich „Walentynek” z piosenką literacką w SDK) i „Szemrany
plan Warszawy” (ukłon wobec przedwojennej
piosenki literackiej). Scena organizuje wieczory
z piosenką poetycką, literacką, wrażliwą,
śmieszną, smutną, drażliwą, ostrą, łagodną,
a w każdym razie niebanalną i niegłupią.
Prowadzący: Marek Bartkowicz
www.teatrpolonistykiuw.pl
www.piwnicanawojtowskiej.sdk.pl
Staromiejski Dom Kultury Warszawa, Rynek Starego Miasta 2, 00-272; tel.: (+ 48 22) 831 23 75; fax: (+48 22) 635 36 16; e-mail: [email protected]
30
WIERSZYKI DLA DZIECI
MAREK BARTKOWICZ
ZAGADKA XXIII
Nocą lata cicho tak
jak nie lata żaden ptak,
wzrok ma także wyjątkowy
w sam raz na swe nocne łowy.
Ilustrację wykonał: Hugo Korczak (lat 4) na zajęciach Klubów: “Kangurek” i “Klubik Pod Daszkiem” SDK.
DYSKRETNY UROK STOLYCY
- Mówię panu, że to nieszczęście. Nawali się taka
banda bezgotówkowych elegantów, zapłaci tylko
wejściowe i zamiast konsumować, a na to przecież
liczymy, obtańcowuje damy, zajmuje miejsce i koniec.
Od czasu do czasu zajrzy taki gość do tualety i napije
się poprostu zwyczajnej wody z kranu. A wyrzucać
kibiców niema sensu, bo wszak każdy chce się
zabawić, a że nie ma gotówki, to nie jego wina.
Smutne konie
Bal sylwestrowy w lokalu "Adria" w Warszawie 31.12.1932 r.
[Fot. pochodzi ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego]
NOC SYLWESTROWA W STOLICY
(...) Zastaw się, lecz postaw się
Warszawa pomimo kryzysu, po mimo
ciężkich czasów i nieprzyjemności, jakie spotykały
każdego obywatela w ostatnim roku lubi się zabawić
w Sylwestra. Jest wierna tradycji.
Zastaw się, lecz postaw się - oto zasada,
jaką się kieruje każdy warszawianin, przygotowując w
ciągu całego grudnia środki i możliwości do dobrego
spędzęnia nocy Sylwestrowej.
(...)Pito naogół mało. Damy przychodziły do
lokali w sukniach zeszłorocznych, przeprasowanych
na parze, przepranych w barskiem mydle. Trochę
kosmetyki, delikatne podczernienie oczu, subtelne
przykarminowanie warg - i wszystko w porządku.
Panowie we frakach i w smokingach, ale nie brak było
zwyczajnych marynarek popielatych i granatowych.
Woda sodowa
O ile w latach poprzednich szampan w noc
Sylwestrową lał się strumieniami, o tyle ostatniej nocy
tylko wybrańcy losu, którym jeszcze kryzys nie odebrał
reszty majątku, mogli sobie pozwolić na „szampitra"
podrzędniejszego gatunku. Hucznie bawiono się i pito
na przywitanie noworodka, wychylając kielichy
zwykłej wody sodowej, zakrapianej sokiem
cytrynowym lub malinowym.
I cóż się okazuje? Oto i wodą sodową
człowiek może się podochocić, nabiera od niej
humoru. Nie alkohol więc pobudza do radości i wesela, lecz otoczenie i rozrywka. Gdyby się nie wstydzono, to niewątpliwie po kilku szklaneczkach wody
sodowej gość zataczałby się na nogach. Ale zawsze
wstyd: bo cóż powiedzą inni.
Kibice
Tłok w lokalach rozrywkowych tworzyli nie
ci, którzy rzeczywiście przyszli, by cokolwiek zjeść
i wypić, lecz t. zw. kibice. O tych kibicach opowiada
nam dyrektor jednego z większych lokali w śródmieściu.
O ile z twarzy rozbawionych gości nie można było
wyczytać, że przeżywamy kryzys, o tyle zdradzały tę
tajemnicę opuszczone łby koni dorożkarskich. Stoi
sobie taka szkapina przed oświetlonym lokalem,
wpatrzona w śnieg, prawdopodobnie myśląc o głupocie ludzkiej, którą tak łatwo zwieść. Lampion
błyszczący, trochę perfum, unoszących się w powietrzu, balonik wypełniony cuchnącym gazem świetlnym,
serpentiny papierowe, wrzask jazz bandu - oto
wszystko, czem można zupełnie zatrzeć ślady
pozostawione na duszy każdego obywatela w ciągu
całego roku niesłychanych w dziejach ludzkości
męczeństw. Nikt nie pamiętał, w noc Sylwestrową
o przeżyciach roku 1932. Niewielu zastanawiało się
nad tem, co nas w roku przyszłym oczekuje. Bawiliśmy
się jak dzieci, bez trosk, i bez wszelkiej myśli. Jedynie
koń dorożkarski stał smutny i głodny, bo jego właściciel
nic nie zarobił, nie kupił mu przeto owsa.
Niesmak i perspektywa
I dopiero wczoraj, po nocy Sylwestrowej warszawianie
ocknęli się nieco. Niesmak po nieprzespanej nocy,
łamanie w kościach, migrena, zmęczenie. Chciałoby
się poleżeć, odpocząć w zapomnieniu, trwać w nieświadomości tego, co się dzieje.
Ale powoli, krok za krokiem wkradała się
znów w nasze myśli codzienna troska. Radość nocy
Sylwestrowej zachodziła jak słońce wiosenne. Mrok
nocy opadał powoli, a z ciemni tej - wyłania się widmo
nowego 1933 roku. Wielki znak zapytania. Cóż ten rok
nam przyniesie?
[Tekst: “Nowiny Codzienne", poniedziałek 2 stycznia 1933 r. ]
Rynek
wydawca:
Staromiejski Dom Kultury
w Warszawie
adres redakcji:
Rynek Starego Miasta 2
00-272 Warszawa,
Tel: 831-23-75
www.sdk.pl,
e-mail: [email protected]
Redaguje Zespół
Redaktor Naczelny: Sebastian Lenart
Sekretarz redakcji: Piotr Sobieniak
Opieka graficzna: Bartłomiej Gerłowski,
Piotr Sobieniak
ISSN 1733-5906
Wydawnictwo bezpłatne
Oddano do druku 27.12.2012

Podobne dokumenty

luty 2013 - Staromiejski Dom Kultury

luty 2013 - Staromiejski Dom Kultury Karol XII w Warszawie... ....................................8 Z naszej pracowni... .........................................12 Informacje kulturalne - bieżące imprezy, wydarzenia, spotkania... ......

Bardziej szczegółowo