Projekt pn. „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Transkrypt

Projekt pn. „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia
Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce
http://pupsokolka.pl/wydarzenie/70/projekt-pn-„trener-pracy-jako-sposob-na-zwiekszenie-zatrudnieniaosob-niepelnosprawnych”-
Projekt pn. „Trener pracy jako sposób na
zwiększenie zatrudnienia osób
niepełnosprawnych”.
Projekt dla osób niepełnosprawnych
Projekt pn. „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych”.
Projekt skierowany jest do osób:
- w wieku 15-64 lata, zamieszkałe w województwie podlaskim
- bezrobotne, nieaktywne zawodowo
- posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub o lekkim stopniu
niepełnosprawności wydanym z uwagi na upośledzenie umysłowe, spektrum autyzmu
Biuro trenera pracy:
Ul. Św. Mikołaja 1 lok 27,
15-419 Białystok
tel. 798 272 741
Szczegółowe informacje na stronie projektu www.trenerpracy.eu

Podobne dokumenty