Podstawowa struktura organizacyjna FinCrea Towarzystwa

Transkrypt

Podstawowa struktura organizacyjna FinCrea Towarzystwa
Podstawowa struktura organizacyjna FinCrea Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
WZA
Rada Nadzorcza
Zarząd
Jednostka ds.
Prawnych
Dział Operacyjny
Zarządzanie
Funduszami
Administracja
Zarządzanie
Zasobami
Ludzkimi
Rachunkowość
Jednostka ds.
Zgodności

Podobne dokumenty